infokrant Waregem 2012 Stedelijke berichten 2 Dagverzorging De Meers 3 Dossier eindejaar 7 Sportkampen 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "infokrant Waregem 2012 Stedelijke berichten 2 Dagverzorging De Meers 3 Dossier eindejaar 7 Sportkampen 15"

Transcriptie

1 infokrant Waregem 2012 De Spr ong afgiftekantoor: 8790 Waregem verschijnt 5 maal per jaar 10 e jaargang nr. 5 december 2012 website: Stedelijke berichten 2 Dagverzorging De Meers 3 Dossier eindejaar 7 Sportkampen 15 Het stadsbestuur nodigt u van harte uit naar de nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners zondag 6 januari 2013 van 11.00u. tot 13.30u. stadhuis Waregem OC Nieuwenhove OC De Roose [Biest] SOBA Bilkhage OC Eikenhove [Torenhof] OC Gaverke Wijklokaal Karmel PC Kamiano [De Jager] OC t Klokhuis [Beveren-Leie] OC De Coorenaar [Desselgem] OC De Linde [Sint-Eloois-Vijve]

2 2 Stedelijke berichten Parkeren voor personen met handicap Dit jaar verzorgde politiezone Mira een grootschalige sensibiliseringsactie om vervallen parkeerkaarten voor personen met een handicap in te zamelen. Alle gemeenten uit de politiezone -waartoe ook Waregem behoort- verzamelden meer dan vijfhonderd vervallen kaarten. De inzamelactie focuste ook op verspreiding van informatie en bewustmaking van deze materie. Vervallen parkeerkaarten voor personen met een handicap moeten immers terug ingediend worden. Dit kan bij de FOD Sociale Zekerheid (Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000 Brussel) of bij de dienst welzijn en sociale zaken van het stadsbestuur. Vele mensen met een handicap of familieleden van overleden personen waren zich hier niet bewust van. Aanvraag en gebruik Je hebt recht op een dergelijke parkeerkaart als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zowel voor de voorwaarden als voor de aanvraag zelf kan je terecht in het stadhuis. Alle informatie vind je ook op (zoek op parkeerkaart). Met de parkeerkaart mag je in België parkeren op voorbehouden parkeerplaatsen. In sommige steden en gemeenten, ook in Waregem, parkeer je bovendien gratis waar toch parkeermeters staan. Leg je kaart dan vooraan in de wagen op het dashboard met het symbool van de persoon in de rolstoel naar boven. Let wel: de kaart mag enkel gebruikt worden als de gehandicapte de auto bestuurt of mee is als passagier. Vermijd misbruik Bezit je geen geldige parkeerkaart, gebruik dan ook nooit een voorbehouden parkeerplaats! Ook niet voor een paar minuutjes of als alle andere parkeerplaatsen bezet zijn. Personen met een geldige parkeerkaart hebben niet alleen recht op een voorbehouden parkeerplaats, ze hebben het ook nodig. Het geeft hen immers de kans om deel te nemen aan het maatschappelijk leven! LLDienst welzijn en sociale zaken Digitaal infoscherm op de Markt Iedereen kent ze wel, de mobiele of vaste digitale infoschermen (of: led-walls). Je hebt ze in alle maten en soorten: van enkele tekstregels in één kleur tot grote schermen met alle mogelijke toeters en bellen. Het stadsbestuur heeft in de voorbije jaren alle mogelijkheden goed bekeken en overwogen. Boven de ingang van Het Pand hangt sinds begin november een scherm van 5,76 meter breed en 1,44 meter hoog. Dat is een niet zo gangbaar formaat, maar het biedt veel mogelijkheden om informatie op een directe manier te communiceren. Naast vaste items zoals uur, datum en weersverwachting vind je er informatie over onder andere stedelijke evenementen. Dit digitaal vergeet-me-nietje houdt zo elke wandelaar, bezoeker, scholier, op de hoogte van de belangrijkste zaken! Zichtbaarheid zonder plaatsverlies Het scherm is bevestigd aan de loopbrug boven Het Pand. Dit zorgt er niet alleen voor dat het scherm zichtbaar is voor iedereen op de Markt, maar voorkomt ook plaatsverlies op de grond (bijvoorbeeld voor de wekelijkse markt) en verlies van uitzicht voor de handelszaken. Dit grote scherm is echter slechts één van de vele mogelijke communicatiekanalen die het stadsbestuur gebruikt. Naast de gekende kanalen komen er ook meer en meer digitale mogelijkheden bij. Meer info op pagina 5 over de laatste digitale ontwikkelingen. L L Dienst info Geluidsnormen In de voorbije tijd is er heel wat geschreven en gezegd over muziek en hoe luid die nu eigenlijk wel mag staan. Cafés, jeugdhuizen, feesten, festivals, niemand ontsnapte aan deze discussie. Vanaf 1 januari worden de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten van kracht. Zo zal het voor iedereen in Vlaanderen duidelijk zijn waaraan zich te houden. Deze regelgeving is er trouwens niet alleen om overlast te beperken, maar ook om gehoorschade te voorkomen. Zal t gaan ja De nieuwe regeling geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor het publiek. Bovendien moet die muziek elektronisch versterkt zijn. Dit geldt zowel voor opgenomen als voor live muziek. Let wel, je dient ook altijd rekening te houden met eventuele strengere normen of bijkomende voorwaarden die het schepencollege kan opleggen. Ook overlastnormen en het vermijden van nachtlawaai komen daarbij. Zorg er daarom voor dat je altijd goed navraagt welke regels er gelden. Activiteiten met enkel niet-elektronisch versterkte muziek en activiteiten op privédomein die niet toegankelijk zijn voor het grote publiek vallen niet onder deze nieuwe regels. Organisatoren en decibels Welke toelating of vergunning heb je als organisator nu juist nodig? Een belangrijk onderscheid is of je slechts af en toe dan wel regelmatig een muziekactiviteit op dezelfde locatie organiseert. Ben je slechts één of enkele keren per jaar organisator? Voor activiteiten met een maximumvolume van 85 decibel (bijvoorbeeld een praatcafé), heb je geen extra vergunning nodig. Voor alles luider dan dat, moet je toestemming vragen aan het college van burgemeester en schepenen. Organiseer je permanent of heel vaak dezelfde soort muziekactiviteiten op dezelfde locatie? Dan is voor alles onder de 85 decibel eveneens geen extra vergunning vereist. Voor de andere twee mogelijkheden (tussen 85 en 95 decibel of luider dan 95 decibel) zijn er bijkomende verplichtingen. Dit is slechts een beknopte intro over de nieuwe reglementering. Alle spelregels over de nieuwe geluidsnormen vind je op de website van de Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) of bij de milieudienst. LLwww.lne.be/geluidsnormen Dienst milieu Infokrant Waregem

3 Sociaal 3 Tweede dagverzorgingscentrum in De Meers De Manège opent vanaf 2 januari 2013 Vanaf januari wordt het bestaande OCMW-dagverzorgingscentrum opgesplitst in twee centra, enerzijds De Meers en anderzijds De Manège. Elk centrum zal een vijftiental mensen opvangen, afhankelijk van hun soort behoeften. Beide dagverzorgingscentra zullen een eigen personeelsploeg hebben. Het dagverzorgingscentrum De Meers bevindt zich in de gebouwen van Woonzorgcentrum (WZC) De Meers. Dagelijks worden er tussen de 25 tot 30 zorgbehoevende personen opgevangen. Met de nieuwe opsplitsing zal De Meers zich richten tot ouderen die vooral fysische zorgen nodig hebben. In De Manège zullen dan weer ouderen opgevangen worden die extra begeleiding kunnen gebruiken. Meer bepaald gaat het over demente personen en personen die nood hebben aan structuur en begeleiding. Dagverzorging in De Meers blijft op het gelijkvloers. De Manège bevindt zich op de Protocol tussen De Meers en politie Dit najaar ondertekende Woonzorgcentrum De Meers een protocolakkoord met politiezone MIRA en het Kortrijkse parket. Dit akkoord gaat over praktische afspraken bij verdwijningen van hulpbehoevende senioren uit het woonzorgcentrum. Ook zes andere woonzorgcentra binnen de politiezone stapten mee in deze overeenkomst. Het protocol zorgt ervoor dat zowel de medewerkers van De Meers als van de politie dezelfde afspraken volgen bij het zoeken naar een vermiste bewoner. In de meeste gevallen gaat het over een persoon met dementie. Als een zoektocht in het woonzorgcentrum en de nabije omgeving geen onmiddellijk resultaat oplevert, wordt de politie verwittigd. Zij sturen dan een interventieteam langs en coördineren de verdere zoektocht. LLWoonzorgcentrum De Meers vijfde verdieping in de Schakelstraat 43, in een rustige omgeving. De ouderen die momenteel naar het dagverzorgingscentrum komen, worden vanaf begin volgend jaar (afhankelijk van hun noden) opgevangen in één van beide centra. Inschrijvingen voor één van beide dagverzorgingscentra kan je doorgeven via telefoonnummer of via het algemeen nummer van WZC De Meers op LLWoonzorgcentrum De Meers Het Voorhuis luistert en steunt Het Voorhuis is een nieuw initiatief waar jongeren en volwassenen uit de brede regio Waregem terecht kunnen met allerlei vragen. Dit kan gratis en zonder afspraak. Maak je een moeilijke periode door in je leven? Heb je vragen over de opvoeding van je kinderen? Zit je in de knoop met jezelf? Heb je het moeilijk met het verlies van een dierbare? Deskundige medewerkers gaan samen met jou op zoek naar oplossingen of kijken welke hulp je nodig hebt. LLZuiderlaan 42 (gebouw VCLB Weimeersen) Open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.00u. tot 17.00u. Open op woensdag van 9.00u. tot 12.00u. en van 14.00u. tot 19.00u. Onze deur staat altijd open Met het Sociaal Huis verhogen het stadsbestuur en het OCMW de toegankelijkheid van de sociale hulpen dienstverlening. In Waregem is het Sociaal Huis geen stenen gebouw, maar een netwerk van bestaande loketten. De focus ligt op zo snel mogelijk het juiste antwoord of de juiste hulp geven. Een voorbeeld maakt dit duidelijk: je stelt een vraag over huishoudelijke hulp aan de medewerker van de dienst welzijn en sociale zaken in het stadhuis. Die zal je niet alleen direct doorverwijzen naar Thuiszorgloket van het OCMW, maar kan ook al een afspraak voor jou maken. Bovendien krijg je alle nodige informatie mee op papier. Loketten in Waregem OCMW (Schakelstraat 41) Stadhuis (Gemeenteplein 2) Thuiszorgloket OCMW (Weversstraat 41) Deelgemeentehuizen Beveren-Leie, Desselgem & Sint-Eloois-Vijve Via digitale weg De stedelijke website helpt je al een eind op weg. Je vindt er informatie en doorverwijsdocumenten. Het gaat hier over pensioenaanvragen, tegemoetkoming FOD sociale zekerheid, stedelijke thuiszorgtoelagen (sociaal-pedagogisch, thuiszorg, mantelzorgtoelage voor personen met een handicap en tussenkomst vakantiekosten personen met handicap of langdurig zieken), financiële hulpverlening, verwarmingstoelage, warme maaltijden en huishoudelijke hulp. LLDienst welzijn en sociale zaken

4 4 Milieu Steek minder geld in je energie Groepsaankoop Groene Stroom De provincie West-Vlaanderen biedt aan al haar inwoners de kans om bewust te kiezen voor 100 % groene stroom. De provincie wil daarmee meer mensen de stap laten zetten naar milieuvriendelijke en uiteraard ook goedkopere energie. Vóór 18 maart 2013: elke deelnemer beslist al dan niet in te gaan op het voorstel Het principe is heel eenvoudig: hoe meer mensen inschrijven, hoe goedkoper de prijs wordt. De groepsaankoop wordt stap voor stap begeleid door de firma ichoosr. Zij bieden op 6 februari 2013 alle deelnemers aan bij de geïnteresseerde energieleveranciers. Dit gebeurt via een online veiling. Nadien krijgt elke deelnemer een persoonlijk aanbod. Dan kan je, na akkoord, ook effectief overstappen naar een energiecontract van 100 % groene stroom. De prijzen die worden aangeboden zijn geldig voor één jaar. Deelnemers kunnen ook kiezen voor een gecombineerd leveringscontract. Hierin zitten dan zowel groene elektriciteit als aardgas. Enkele belangrijke data Nog tot 5 februari 2013: inschrijven via of op de milieudienst elke voormiddag 6 februari 2013: online te volgen veiling Vanaf 18 februari 2013: ingeschreven personen ontvangen een persoonlijk voorstel Infoavond Op maandagavond 10 december (20.00u.) is er een infoavond in de raadzaal van het stadhuis. De Provincie zal aanwezig zijn om al je vragen te beantwoorden. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. L L Milieudienst Goedkope energieleningen Energiezuinig bouwen en verbouwen is niet alleen een trend, het is ook een noodzaak. Zowel het milieu als je spaarpot varen er uiteindelijk wel mee. Het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) geeft daarom goedkope leningen met een intrest van maximum 2 %. Die dienen voor werken waardoor je energie kan besparen in je woning. Volgende aanpassingen in je huis komen komen hiervoor in aanmerking: dak, vloer- en muurisolatie hoogrendementsbeglazing gasconvector condensatieketel (+ radiatoren, kamerthermostaat en thermostaatkranen) energieaudit zonneboiler pelletkachel Voorwaarden en uitzondering Wil je kunnen gebruik maken van een dergelijke lening dan moet je woning wel minstens vijf jaar oud zijn. In dat geval kan je tot maximum euro ontlenen. De lening betaal je uiterlijk binnen de vijf jaar terug. Let er op: de aanvraag voor de lening moet je vóór de uitvoering van de werken doen! Daarbij komen ook enkel facturen opgemaakt ná goedkeuring van de leningsaanvraag in aanmerking. Een renteloze lening is ook mogelijk. Maar dan moet je wel voldoen aan één van de vier door de federale overheid bepaalde categorieën. Dit zijn verhoogde tegemoetkoming, OMNIO-statuut, in schuldbemiddeling of in OCMWbegeleiding. LLMilieudienst OCMW (OMNIO-statuut, verhoogde tegemoetkoming, OCMW-begeleiding) Verwarmingstoelage Indien je hiervoor in aanmerking komt, kun je ook dit jaar via het OCMW beroep doen op een verwarmingstoelage. De vzw Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in de betaling van de stookoliefactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Denk er aan dat de aanvraag binnen 60 dagen na de leveringsdatum moet. Het gaat om de factuur betaald voor: huisbrandolie, lamppetroleum (type c), bulkpropaangas. Er is geen tegemoetkoming mogelijk voor aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet, propaangas in gasflessen en butaangas in gasflessen. Wil je meer informatie over de voorwaarden van de verwarmingstoelage? Neem dan contact op of surf naar LLOCMW Infokrant Waregem

5 Digitaal 5 Stad brengt info naar je toe Het stadsbestuur verspreidt heel wat informatie naar de buitenwereld. We beschikken hiervoor over een twintigtal verschillende kanalen, die we doelgericht gebruiken. Digitale mogelijkheden zijn daar een belangrijk deel in. Sinds kort kan elke inwoner gebruik maken van enkele nieuwe of vernieuwde digitale middelen. We stellen ze graag even voor. Digitaal infoscherm Boven de ingang van Het Pand hangt sinds begin november een groot langwerpig scherm. Hierop verschijnt onder andere informatie over de stedelijke evenementen. (Zie ook pagina 2). Groot aanraakscherm In de trappenhal van het stadhuis vind je sinds kort een groot aanraakscherm met allerlei nuttige informatie over onze stad. Op dit 132 cm grote scherm (52 inch) kan je met enkele aanrakingen informatie opvragen over toeristische bezienswaardigheden, horeca, overnachtingsmogelijkheden, speelpleintjes, Daarnaast is er ook een rechtstreekse verbinding met de UiTdatabank zodat je direct weet waar je naartoe kan in de komende tijd. Het scherm werd in 2011 aangekocht voor het project Van paardenmiddel tot paardendokter. Daarna volgde nog een extra ontwikkeling voor de Amerikaanse begraafplaats in het kader van Erfgoeddag Naast de nieuwe ontwikkeling die nu gelanceerd is, kunnen de eerste toepassingen ook nog bekeken worden op het scherm. Aanraken mag niet alleen, maar moet ook! Online nieuwsbrieven in nieuw kleedje Sinds eind 2009 zet het stadsbestuur stevig in op digitale nieuwsbrieven. Ze vormen een goede aanvulling op de wekelijkse stadsinfo in Het Gouden Blad. Je kan kiezen voor de nieuwsbrief sport, jeugd, cultuur, bibliotheek of voor de algemene nieuwsbrief. Daarnaast is er ook nog een gespecialiseerde versie naar Waregemse bedrijven toe. Per soort nieuwsbrief bereiken we van enkele honderden tot enkele duizenden personen. Om de nieuwsbrieven nog beter van elkaar te onderscheiden, zitten ze sinds eind november in een nagelnieuw kleedje: mooier (al zeggen we het zelf), duidelijk en gerichter. Hebben we je benieuwd gemaakt? Schrijf je dan in via nieuwsbrief. LLDienst info Alle begraafplaatsen digitaal doorzoekbaar Sinds begin oktober kan iedereen online de zes Waregemse begraafplaatsen doorzoeken. Met deze digitale dienstverlening zet Waregem een stap verder in het aanbieden van openbare informatie. Het project digitale begraafplaatsen startte met een toepassing die ontwikkeld werd bij Intercommunale Leiedal. Zij ontwikkelen de websites van 13 steden en gemeenten in onze regio, ook die van Waregem. Het stadsbestuur engageerde zich in het najaar van 2010 om alle stedelijke begraafplaatsen digitaal in kaart te brengen. Het ging over overledenen, verspreid over zes begraafplaatsen. Nu kunnen alle in Waregem begraven personen opgezocht worden. Zoeken, vinden en afdrukken Het resultaat vind je op begraafplaats. Het is een online toepassing waar je kan opzoeken op welke begraafplaats iemand zijn laatste rustplaats kreeg. Zoeken doe je op naam en/of jaar van overlijden. Je kan gericht zoeken op één begraafplaats of over alle begraafplaatsen heen. Gecombineerd zoeken is ook mogelijk. Eens gevonden wie je zocht, kan je hiervan een afdruk maken. Deze print bevat alle nuttige informatie: naam en grafgegevens van de overledene en een plannetje. Dit wordt nog aangevuld met het adres en openingstijden van de begraafplaats en de contactgegevens van de dienst burgerlijke stand. Gebruiksgemak primeert De toepassing is bewust eenvoudig gehouden. Als gebruiker zie je onmiddellijk wat je kan doen. De gegevens worden wekelijks aangevuld, zodat alles altijd heel actueel is. Ook de dienst burgerlijke stand gebruikt het om meldingen nog sneller op te volgen. LLDienst burgerlijke stand Voeg jouw activiteit toe aan de UiTdatabank De UiTdatabank is dé informatiebron voor iedereen die zijn activiteit bekend wil maken. Je hoeft alles slechts één keer in te voeren om te verschijnen in meer dan 270 agenda s, zowel online als gedrukt. Bovendien is de UiTdatabank de enige manier om in de Waregemse activiteitenkalender van het Gouden Blad en op be te verschijnen. Voer je activiteit tijdig in en vergroot zo je kans op meer bekendheid. Je zal zien: wie invoert, die haalt er veel UiT! Activiteit invoeren en handleiding op L L Dienst feestelijkheden

6 6 Wegenwerken Communicatie bij wegenwerken Minder hinder maatregelen Openbare werken veroorzaken soms hinder, niet alleen voor de omwonenden, maar ook voor de plaatselijke handelaars. Een goede communicatie en een planmatige aanpak kunnen veel van dergelijke hinder beperken. Bij werken in opdracht van het stadsbestuur is er een vast plan om alle betrokkenen steeds op de hoogte te houden. Informatie vooraf Bij grotere projecten (zoals de collectorwerken Hollebeek) worden de bewoners al vanaf de eerste terreinmetingen ingelicht. Dit gebeurt via een infobrief of een inspraakvergadering, zelfs al is de uitvoering van de werken nog enkele jaren veraf. De bewoners krijgen dan, zonder in te gaan op details, al het algemene concept mee. Later volgt er nog een tweede informatievergadering voor de buurtbewoners en lokale handelaars. Dit is dan voor de start van de werken of bij het openbaar maken van de bouwvergunning. Bij kleinere werken is het pakket niet zo uitgebreid. Niettemin wordt wel de nodige aandacht besteed aan het informeren van alle bewoners. In dit geval krijgt iedereen een infobrief in de bus. Ook de aannemers zelf hebben een (verplichte) rol: zij moeten iedereen tijdig verwittigen dat de werken voor hun deur zullen starten. Uitvoering van de werken Waar er meer ingrijpende werken van start zullen gaan, zie je een groot oranje bord Tips voor een sneeuw- en ijsvrije stoep Ruimen doe je het best met een sneeuwschop, een harde borstel of vloertrekker. Verplaats het probleem zeker niet naar het fietspad! Maak hoopjes sneeuw op de boordsteen van de stoep en niet boven de rioolputjes. Giet bij vriesweer nooit water op het voetpad. Strooien zonder eerst sneeuw te ruimen heeft geen effect. Zout heeft pas effect wanneer er op gelopen is. Schaf enkele kilo s strooizout aan bij een Waregemse handelszaak. (geen strooizout te verkrijgen bij de stedelijke diensten!) staan. Zo merk je meteen dat er daar binnenkort wegenwerken zullen zijn. Op de werf zelf worden informatieborden geplaatst om te informeren over het project. Om de verkeershinder en overlast te beperken worden de werken in verschillende fases uitgevoerd. In sommige gevallen is een omleiding van het verkeer nodig. Een goede signalisatie is dan van groot belang, iets waar altijd veel aandacht wordt aan besteed. Op de hoogte blijven Wil je weten of er werken (gepland) zijn, dan kan je hiervoor altijd terecht bij de dienst wegen en waterlopen of op de volgende websites: en LLDienst wegen en waterlopen Sneeuw- en ijzelbestrijding Ook extra aandacht voor de fietspaden Tijdens de wintermaanden kunnen sneeuw en ijzel voor gladde wegen zorgen. Het stadsbestuur doet al het mogelijke om de wegen voor doorgaand verkeer zo veilig mogelijk te houden. Aanpak strooidiensten Voor het strooien hanteert de stad vaste strooiroutes. Dit zijn straten met veel doorgaand verkeer, de trajecten van De Lijn, schoolomgevingen, bruggen, De gewestwegen en de fietspaden langs deze wegen worden onderhouden door het Vlaams Gewest. Gezien de totale lengte van alle Waregemse wegen is het niet mogelijk om alle straten aan te pakken. Bij straten met weinig verkeer heeft strooien ook weinig effect. Bovendien beperkt de stad het gebruik van dooizouten omdat ze schadelijk zijn voor het milieu. Er wordt dus niet meer gestrooid dan nodig is. Planning wegenwerken De meeste werken werden recent afgerond. Tijdens de eindejaarsperiode en het bouwverlof van de aannemers vermijden we hinder zoveel mogelijk. Gentseweg / N43: in samenspraak met de Vlaamse Overheid (Agentschap Wegen en verkeer) werd beslist om de werken er te schorsen tijdens de winterperiode. Vernieuwen voetpaden in de Repelen Botestraat: reeds goedgekeurd door de gemeenteraad. De werken werden in het najaar aanbesteed en zullen na de winter starten. Nieuwe asfaltlaag Meersstraat: De werken werden toegewezen aan aannemer Stadsbader en zullen in het voorjaar van 2013 starten. Aanleg tweede fietspad Deerlijkseweg: De nutsmaatschappijen voerden al hun werken al uit. Begin 2013 start aannemer Vandenbuverie met de aanleg langs de Deerlijkseweg (Stijn Streuvelstraat tot Vichtseweg). Word je als weggebruiker geconfronteerd met sneeuw of ijzel? Pas dan je weggedrag aan. Dat is nog altijd de beste manier om ongevallen te voorkomen. Aandacht voor de zwakke weggebruikers Het ijsvrij houden van de fietspaden is een moeilijke opdracht. Deze winter zullen veelgebruikte vrijliggende fietspaden gepekeld worden als er nog ijzel of sneeuw ligt na 24 uur. Daarnaast worden bepaalde plaatsen met de hand gestrooid door het personeel van de stedelijke werkplaats. Het gaat hier over de voetgangerstunnels, bepaalde fietspaden, de omgeving van stedelijke instellingen en veiligheidsinstellingen. LLDienst wegen en waterlopen Infokrant Waregem

7 7 Dossier Eindejaar Ijspiste in Park Baron Casier In Park Baron Casier kan je ook dit jaar schaatsen op de overdekte ijspiste. Met vallen en opstaan beleef je maar liefst 600m² schaatsplezier. Het stadspark wordt voor de gelegenheid weer volledig ondergedompeld in een knusse kerstsfeer met feeërieke kerstverlichting. Niet te missen De schaatspiste opent officieel op vrijdag 7 december om 18.00u. De opening wordt opgefleurd met onder andere een spetterend optreden van de Waregemse boysband Malibré. Om 20.00u. kan je dan genieten van een knallend vuurwerk, aangeboden door dagbladhandel Demuynck, dat de Waregemse ijsschaatsmaand letterlijk op gang schiet! Er is een ruime parking voorzien aan de uitbreiding Eindejaarsfeesten in Waregem van het Regenboogstadion (Zuiderlaan), op een kleine kilometer van het Park Baron Casier in de Stationsstraat. Openingstijden ijspiste maandag dinsdag donderdag: 17.00u u. (opgelet: gesloten op 10, 11 en 13 december) woensdag: 14.00u u. en vrijdag: 17.00u u. schoolvakanties en weekends: 11.00u u. vooravond Kerstdag en Nieuwjaarsdag: 11.00u u. Kerstdag en Nieuwjaarsdag: 14.00u u. Prijzen Individuele tickets zijn ter plaatse te koop aan 3 euro. Hierin is het gebruik van schaatsen inbegrepen. Groepstickets (vanaf 15 personen) kosten 2 euro en zijn enkel verkrijgbaar in de stadswinkel. Kom je verwarmen aan de chalets Om sfeer te creeëren aan de ijspiste zullen er zoals elk jaar vier houten tuinhuisjes staan waarin Waregemse verenigingen producten verkopen om hun kas wat bij te spijzen. Je zal zeker nooit voor een gesloten deur staan, want er zijn weer tientallen geïnteresseerde verenigingen. Alle schaatsers en voorbijgangers kunnen hun hart ophalen aan diverse lekkernijen en neuswarmertjes. Een glaasje jenever, een warme chocomelk, een hotdog, zullen je de koude even doen vergeten. Kom schaatsen, de sfeer opsnuiven en maak het gezellig aan de tuinhuisjes! LLDienst feestelijkheden Vrijdag 28 december 19.00u.: Skybar d Amitié: the gateway to New York Org.: Club d Amitié Locatie: Regenboogstadion studio Essevee, Zuiderlaan 17 te Waregem Info: of cederic_ Prijs: 15 euro VVK en 18 euro ADD Maandag 31 december 20.00u. tot 8.00u.: Gratis Sylvesterbus nav eindejaarsfeesten Org. Stadsbestuur Waregem Locatie: Non-stop traject tussen Waregem en deelgemeentes Carréfûts Classics 2013 (25th anniversary edition): oudejaarsavond party exclusief voor 25 + met twee formules: all-in diner vanaf 19.00u. en party vanaf 22.30u. met dj Nic en dj Billy Org.: Carréfûts Waregem Locatie: Red Path, Holstraat 99 in Waregem Info: of Inkom: 85 euro voor all-in diner en 10 euro VVK en 15 euro ADD (indien nog beschikbaar) voor party u.: Timeless New Years Eve Edition: met lichtshow, special effects en tal van topdj s (Regi, Dimaro & Little D, Rebel, TLP A.K.A Troubleman, X-tof, Dennis Cartier, ) Locatie: Waregem Expo, Zuiderlaan 20 in Waregem Info: gmail.com of Tickets: 45 euro (gewone dranken incl.) of 75 euro VIP (alle dranken incl.) De Keinietntedoen-fuif Org. en locatie: JH Jakkedoe, Nieuwstraat 6 in Desselgem Info: 22.00u.: Champagne Deluxe Locatie: Grote hal Jeugdcentrum, Zuiderlaan 46 in Waregem Info: Inkom: 65 euro 23.00u.: New Years Eve, the last edition met muziek van dj Mano & dj Sperre Org. en locatie: Café The Lucky 7 Express, Holstraat 12 te Waregem Info: Gratis 23.00u.: Bar Nouveau Une fête magnifique met party gadgets, sfeervol decor en overdekt en verwarmd buitenterras Org. en locatie: Bar Choque, Markt 27 in Waregem Info en tickets: Inkom: 50 euro (drank en plezier à volonté) Busje op, laat je rijden Gratis Sylvesterbus op oudejaarsavond De inzet van het nieuwe jaar gaat ook in 2012 gepaard met de nodige feesten in Waregem. De stad voorziet opnieuw de Sylvesterbus, al voor het elfde jaar op rij. Vorig jaar hebben meer dan 350 feestvierders zich laten vervoeren. Zeker de beste keuze voor elke feestbeest in onze stad! Deze gratis bus pendelt tussen de verschillende feestlocaties in Waregem. Hij rijdt de hele nacht (van 20.00u. s avonds tot 08.00u. s morgens) tussen alle stopplaatsen. LLJeugddienst EERSTE BUS LAATSTE BUS Station Waregem 20.00u. - Expo Waregem 20.05u. 7.05u. Jeugdcentrum 20.10u. 7.10u. Red Path 20.15u. 7.15u. Station Waregem 20.20u. 7.20u. Kerk Sint-Eloois-Vijve 20.25u. 7.25u. Kerk Desselgem 20.35u. 7.35u. Kerk Beveren-Leie 20.45u. 7.45u. Kerk Nieuwenhove 20.55u. 7.55u. Station Waregem u.

8 8 Dossier eindejaar Heelhuids het eindejaar door Tijdens het eindejaar is gezelligheid troef. De verwarming draait op volle toeren, overal staan kerstbomen en kaarsen zorgen voor sfeervolle verlichting. Reden te meer om in die periode aandacht te hebben voor brandpreventie, want jaarlijks vallen meer dan 100 slachtoffers bij duizenden woningbranden in ons land. Wij geven je de nodige tips voor een gezellig en veilig eindejaar. Gezellig én veilig met kaarsen Zet kaarsen in een stevige houder op een vlakke ondergrond. Gebruik nooit een kandelaar die gemaakt is van brandbaar materiaal zoals hout of plastic. Steek de kaarsen in een kerststukje liefst niet aan, of laat ze niet te ver opbranden. Laat kinderen nooit alleen met brandende kaarsen. Ook niet voor heel even. Plaats kaarsen of theelichtjes op een plek die je altijd kan zien. Zet ze niet in de buurt van brandbare voorwerpen of gordijnen. Lekker maar licht ontvlambaar Gebruik liefst een elektrisch toestel voor fondue of gourmet. Plaats dit zo dicht mogelijk bij het stopcontact. Dan kan niemand over de draad struikelen en het fonduestel meesleuren. Gebruik je brandspiritus? Vul dan nooit de brander in nabijheid van vuur. Wacht tot deze helemaal is afgekoeld en vul niet bij op tafel. Leg een blusdeken klaar zodat je een beginnende brand onmiddellijk kunt blussen. Gooi nooit water op brandende toestellen. Dit kan een steekvlam veroorzaken. Verstandig vuurwerk Koop enkel vuurwerk met een gebruiksaanwijzing en lees die vooraf. Steek vuurwerk aan met een aansteeklont. Gebruik nooit lucifers of een aansteker. Gaat je vuurwerk niet af? Probeer dit dan niet opnieuw aan te steken. Veel ongevallen gebeuren doordat men een weigeraar opnieuw probeert aan te steken. Doordat de lont nu veel korter is, explodeert het vuurwerk op het moment dat je het aansteekt. Zorg dat kijklustigen minstens zes meter afstand houden en richt vuurwerk nooit op mensen, dieren of brandbare materialen. Koop liever geen voetzoekers. Het gedrag van dit vuurwerk is onvoorspelbaar en dus gevaarlijk. Kies liever siervuurwerk. Zoek een nuchtere Bob om het vuurwerk aan te steken. Brandveilige kerstboom Heb je liever een echte kerstboom? Koop dan liefst een exemplaar met wortel. Geef de boom ook regelmatig water, zodat hij niet uitdroogt en het brandgevaar verkleint. Plaats nooit echte kaarsjes in de boom of in de buurt er van. Zet de kerstboom niet te dicht bij de gordijnen of andere makkelijk brandbare spullen en zorg dat hij in geen geval de vluchtweg verspert in geval van brand. Hang geen brandbare slingers in de kerstboom, aan de muur of het plafond. Gebruik geen kunstsneeuw in een echte kerstboom. Controleer de kerstboomverlichting op beschadigingen en gebruik liever LED-verlichting: die geeft minder warmte af en verbruikt bovendien minder. Doe de verlichting uit wanneer je gaat slapen of het huis verlaat. Infokrant Waregem

9 Pakjestijd in de stadswinkel Dossier eindejaar 9 Elk jaar weer hetzelfde probleem! Het moment dat de kerstboom van de zolder wordt gehaald, bedenk je ineens dat het ook stilaan tijd wordt voor de kerstinkopen. In de stadswinkel kan je echter altijd terecht voor een origineel geschenk. Kies je voor een degelijke deurmat, een handige usb-stick, een prachtig boek of een sportieve fiets- en wandelbox? Of toch liever een zachte handdoek, een kaartspel of een cadeaubon voor CC De Schakel of zwembad De Treffer? Het zijn maar enkele van de items die te koop zijn in de stadswinkel. Altijd succes met de Waregembon Nog niet overtuigd? Of kan je gewoon niet kiezen? Dan is de uiterst succesvolle Waregembon zeker iets voor jou! Deze handige cadeaubon in een feestelijke envelop blijft een jaar geldig en kan je krijgen in schijven van 5, 10 of 25 euro. Je kan met je Waregembon in meer dan 240 Waregemse zaken terecht. Een nieuwe jurk, een hapje gaan eten of toch liever een mooi boeketje bloemen de mogelijkheden zijn eindeloos. Het ideale cadeau dus, zowel om te geven als om op je wenslijstje te plaatsen! Succesformule Dat heel wat mensen de weg naar de Waregembon vorig jaar al wisten te vinden, bleek al snel. In 2011 werd er voor circa euro bonnen verkocht in de stadswinkel; nog eens euro werd uitgegeven door het stadsbestuur. Alhoewel we 2012 nog niet hebben afgerond, belooft het opnieuw een schot in de roos te worden. Tot nu toe bleek de verkoop van Waregembonnen in de stadswinkel meer dan het dubbele op te brengen dan het jaar daarvoor. Koop dus tijdig je Waregembon aan als je wachtrijen wil vermijden! Wil je weten waar je met je bon terecht kan? Neem een kijkje op waregembon. Ben jij als Waregemse winkelier, restauranthouder of horecauitbater ook geprikkeld om hier aan deel te nemen? Heb je nog vragen of wens je in te schrijven, doe dit via LLDienst toerisme, feestelijkheden en lokale economie Neen, ook niet voor een keer Geen alcohol onder zestien jaar Sinds de wetswijziging in 2009 gelden er heel strikte regels voor het schenken en verkopen van alcohol aan minderjarigen. De wet zegt dat geen alcoholische dranken (bier, wijn, ) mogen verkocht, geschonken of aangeboden worden aan jongeren onder de 16 jaar. Voor sterke dranken (vodka, whiskey maar ook alcopops zoals breezers) ligt de leeftijdsgrens op 18 jaar. De vernieuwde wet is een stuk duidelijker dan die van vroeger en concentreert op één voorname regel: -16 = geen alcohol! Dat geldt dus ook voor de supermarkt, nachtwinkel of drankautomaat Verkopers Verkopers spelen dus een belangrijke rol. Zij hebben dan ook het recht om de leeftijd van hun alcoholkopers te controleren. Wanneer een klant medewerking weigert, heeft de verkoper het recht om de verkoop te annuleren. De inspectiedienst van de FOD Volksgezondheid controleert de verkopers regelmatig om te zien of de wetgeving correct wordt toegepast Gezondheid De wetswijziging kwam er vooral om jongeren te beschermen. De gevaren voor de gezondheid zijn immers niet min. Alcohol verstoort de groei en kan leer- en geheugenproblemen veroorzaken. Het lichaam van jongeren lijdt trouwens meer onder de effecten van alcohol dan dat van een volwassene. De lever van een jong lichaam is het niet gewoon om alcohol af te breken. Ook voor de persoonlijke ontwikkeling is regelmatig alcoholgebruik nefast. Ongevallen en riskant seksueel gedrag komen veel meer voor onder invloed van alcohol. Tot slot nog een duizelingwekkende statistiek: 40% van al wie voor zijn dertiende alcohol drinkt, ontwikkelt later een alcoholprobleem. Geen alcohol nodig voor een vette fuif Organiseer je een fuif of sta je achter de bar in een jeugdhuis? Grijp dan de kans om het goede voorbeeld te geven. Enkele tips: Maak duidelijk dat je geen alcohol verkoopt of schenkt aan -16 jarigen. Baat je voor de gelegenheid een standje uit waar je drank verkoopt? Ook dan moet je de wetgeving respecteren! Een duidelijk alcoholbeleid in je jeugdbeweging of jeugdhuis maken het aangenamer voor iedereen. Zorg dat iedereen die verantwoordelijkheid draagt ook de regels kent en toepast. Een leuk alcoholvrij alternatief kan wonderen doen! Blijf kalm in conflictsituaties en roep de verantwoordelijke of indien nodig de politie, je staat immers recht in je schoenen. Een gezond en maatschappelijk begaan - imago levert enkel goede reclame op. LLDienst welzijn en sociale zaken

10 10 Dossier eindejaar Lekker lezen in de winter De bib grasduinde eens in haar goedgevulde rekken en kwam met de volgende aanraders voor de jeugd op de proppen. Om te lezen in de winter Otto in de sneeuw (Tom Schamp): Groot formaat prentenboek waarin Otto in de kerstvakantie gaat skiën. Je raakt niet uitgekeken op de vele details, ook over de reisweg heen en terug. Winterdieren (Bibi Dumon Tak): Welke beesten overleven het best in de koudste gebieden? Dit informatieve boek steekt vol boeiende weetjes en kreeg onlangs de Gouden Griffelprijs. Van suikerbomen tot sneeuwhelden (Mack): In een reeks infoboekjes voor jonge kinderen over de seizoenen is dit het winternummer. Met natuurfoto s én grappige tekeningen. Om altijd eens te lezen Vast (Oliver Jeffers): Erg grappig prentenboek van dezelfde maker van De ongelooflijk bijzondere boekeneter. Freds vlieger blijft hangen in een boom. Wat hij ook probeert, alles zit vast Verdwijnkind (Bies Van Ede): Favoriet van vele lezers uit de KJV (Kinder- & Jeugdjury) die dit jaar dan ook terecht bekroond werd. Biko is de muisstille helft van een tweeling en wordt door iedereen vergeten. Te proberen als voorleesboek. Ik en de rovers (Siri Kolu): Deze Finse schrijfster doet een gooi om een volgende KJV-winnares te worden. Over een meisje dat gekidnapt wordt maar dat niet zo erg lijkt te vinden. Om te luisteren of te kijken De winter van Kapitein Winokio: 25 winterliedjes en versjes voor peuters en kleuters. Eerste uitgave in een cd-reeks waarbij de seizoenen centraal staan. Mijn avonturen door V. Swchwrm: Fantasierijke verfilming van een jeugdboek van Toon Tellegen. Een jongetje wil absoluut schrijver worden, maar vindt geen openingszin. Ice Age Christmas special: Nog een populaire bibberdvd waaraan je veel plezier kan beleven. IJsheld Manny en zijn prehistorische vrienden zijn in opperbeste vorm! Kleurwedstrijd Kleur deze tekening en bezorg hem uiterlijk op 18 december in de stadswinkel. Wie weet win jij dan wel een schaatsnamiddag voor jezelf en 14 vrienden / vriendinnen! Deze tekening is ook beschikbaar in de stadswinkel of als download op Vergeet niet om je naam, geboortedatum en andere gegevens in te vullen. WIN een groepsticket voor de schaatspiste Voornaam en naam: Geboortedatum:... Adres: Tel / GSM: Deze wedstrijd is voorbehouden voor kinderen tot en met 14 jaar die in Waregem, Beveren-Leie, Desselgem of Sint-Eloois-Vijve wonen. Infokrant Waregem

11 Parkeren 11 Plaats je fiets in zijn stalling Sinds eind september prijkt er aan zwembad De Treffer een nieuwe fietsstalling voor zeventig stalen rossen. Het aantal fietsparkeerplaatsen in het stadscentrum verhoogde ook echt met 70 plaatsen. De oude fietsenrekken worden immers hergebruikt als aanvulling bij de bestaande rekken op het grasveld naast het zwembad. Het totaal aantal fietsparkeerplaatsen in het stadscentrum bedraagt hierdoor 870, verspreid over 15 locaties (zie plan). Staat de fietsenstalling toch helemaal vol? Zorg er dan voor dat jouw fiets minstens 1 meter van de stoep vrij laat voor de voetgangers. Parkeertips: betalend of blauw parkeren Betalend parkeren Elke dag van 9.00u. tot 13.00u. en van 14.00u. tot 18.00u. dien je een parkeerticket te kopen in de zones betalend parkeren. Deze zones zijn met duidelijke borden afgebakend en je vindt er ook de betaalautomaten. Op zonen feestdagen en tijdens de Waregem Koersefeesten kan je hier echter gratis parkeren. Een ticket of niet? <15 minuten: gratis ticket, druk achtereenvolgens op de gele en op de groene knop van de automaat 15 minuten 2 uren: 0,50 euro per uur voor een ticket. Je kan ook betalen met je Piafkaart (zie kaderstuk). Geen parkeerticket? Dan mag je automatisch een biljet parkeerbelasting van 12,5 euro aan je voorruit verwachten. Piafkaart Dit is een elektronische betaalkaart die je kan kopen in de stadswinkel. Je koopt eerst het toestel aan voor 50 euro en betaalt dan 25 euro per kaart. Met deze kaart kan je 50 uren parkeren. Jouw voordeel? Je betaalt enkel de geparkeerde minuten via een ingebouwde timer. Blauwe zones Kom je voor maximum twee uren naar het Waregemse centrum, dan zijn de blauwe zones de beste parkeermogelijkheid. In deze zones kan je gratis parkeren nabij de winkelstraten, mits je jouw parkeerschijf gebruikt. Werking Op werkdagen (maandag tot en met zaterdag) gebruik je de blauwe Europese parkeerschijf tussen 9.00u. en 18.00u. Je plaatst de pijl van de parkeerschijf op het streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst. In deze blauwe zones mag je maximum twee uur parkeren. Ligging Marcel Windelsstraat, op het eerste vak van de parking aan het park Casier. De hoek Olmstraat Processiestraat, tien parkeerplaatsen langs de Processiestraat. Onder het winkelcentrum Het Pand, centraal tussen de inrit aan De Post en de inrit aan residentie De Regenboog. Meer parkeertips? Surf naar of vraag naar de parkeerfolder in de stadswinkel. LLDienst verkeer Belbus Woon je niet in de buurt van een bestaande buslijn, dan kan je beroep doen op de belbus. Met de busservice reis je kriskras doorheen het belbusgebied van Waregem Noord-West, Anzegem en Wortegem-Oudenaarde. Voor Waregem Noord-West en Anzegem bel je naar Voor Wortegem-Oudenaarde bel je naar Wanneer kan je bellen? West-Vlaamse belbuscentrale: op weekdagen van 6.30u. tot 19.00u., op zaterdagen, zondagen en feestdagen van 8.00u. tot 19.00u. Oost-Vlaamse Belbuscentrale: op weekdagen van 6.00u. tot 20.00u., op zaterdagen van 7.00u. tot 21.00u., op zon- en feestdagen van 7.00u. tot 13.30u. Bel tot 2 uur voor je vertrek, maar liefst 1 dag op voorhand. Reserveren kan tot maximum 14 dagen voor je vertrek. Wat moet je opgeven? Waar je heen wilt en op welk tijdstip je daar wenst te zijn. De Lijn vertelt je dan wanneer je aan de bushalte in je buurt moet klaarstaan. Belbusfolder De belbusfolder is verkrijgbaar in de stadswinkel. Je kan het belbusaanbod ook online raadplegen via Gratis marktbus op zaterdag Van 9.00u. s morgens tot 13.00u. s middags rijdt deze pendelbus elke zaterdag onafgebroken eenzelfde traject tussen de parking aan het Regenboogstadion in de Zuiderlaan en de Markt. Deze bus passeert elke 15 minuten aan iedere stopplaats en brengt je zo zorgeloos naar de wekelijkse markt. Traject bus Regenboogstadion (halte) - Zuiderlaan - Holstraat - Markt (halte) - Keukeldam - Damweg - Zuiderlaan - Zorgcampus (halte) - Zuiderlaan - Regenboogstadion. Elke halte is aangeduid met een infobord. L L Dienst verkeer

12 12 Niet te missen Tweede spellenbeurs zaterdag 19 januari 14.00u. tot 20.00u. Jeugdcentrum Zwemglinsters vrijdag 14 december 19.30u. zwembad De Treffer Midden januari wordt het Jeugdcentrum voor de tweede keer helemaal omgevormd tot een heuse spellenbeurs. Je kunt er met het hele gezin gratis genieten van allerlei spellen! Controllers, spelborden en volksvermaak Naast klassiekers of de allernieuwste videogames kunnen liefhebbers zich inschrijven voor een heus FIFA-tornooi! Meer een liefhebber van echte spelborden? Dat kan met een goed gezelschapsspel als Risk of de Kolonisten van Catan. Of toch maar liever een echt volks- of caféspel? Wij zorgen ervoor! Kunstacademie zingt voor goede doel zaterdag 15 december 20.00u. Kunstacademie Wat ooit begon als een klasconcert groeide voor de studenten van de zang- en koorklas in de Kunstacademie uit tot een jaarlijks kerstconcert voor het goede doel. Dit jaar bezorgen ze alle toeschouwers een mooie muzikale avond ten voordele van het SIMBAhuis (SOS Kinderdorpen), dat kinderen in problematische thuissituaties opvangt. De opbrengst van de ticketverkoop gaat integraal naar dit project. Het benefietconcert van dit jaar heet Musical! en staat onder leiding van Melanie De Bleeckere. Praktisch Zaterdag 15 december om 20.00u. Groot en klein Voor wie het graag groter ziet zijn er tal van reuzenspelen. Ook de allerkleinsten komen aan hun trekken. De spellenclubs zorgen voor aangepast vertier en plezier. Nieuw in deze tweede editie van de spellenbeurs is de jongste hype binnen de volksspelen: Kubb! We organiseren een echt Kubbtornooi waarvoor je kan inschrijven per ploeg. LLJeugddienst Oblatenauditorium Kunstacademie Olmstraat 25 in Waregem Tickets Volwassenen betalen 6 euro en jongeren tot 12 jaar betalen slechts 3 euro. Voorverkoop via de studenten uit de zang-en koorklas, Melanie De Bleeckere of het secretariaat van de Kunstacademie. L L Kunstacademie Olmstraat 25 in Waregem Net voor de drukste dagen van het jaar slaan de Waregemse cultuurdienst en vzw Sportbeheer de handen in elkaar voor een donkerromantische avond zwemmen bij kaarslicht. Dit alles overgoten met geweldige livemuziek van Mad About Mountains, een gezellige poolbar & een sfeerdj. Mad About Mountains is het nieuwe project van rasmuzikant Piet De Pessemier. We kennen hem als lid van het ter ziele gegane Monza en als gitarist, componist en zanger van Krakow. Na meer dan tien jaar in het vak vond hij dat de tijd rijp was voor een soloplaat. Dus zonderde hij zich af in de Ardennen om Mad About Mountains in elkaar te timmeren. Het resultaat? Een innemende, hoogst persoonlijke plaat die je moeiteloos meevoert naar een eenzame blokhut in de bergen. Deze zomer nog op Pukkelpop, dit najaar op tour met Isbells en binnenkort in Waregem! Praktisch Vrijdag 14 december (19.30u.) Zwembad De Treffer Tickets kosten 5 euro (zwemabonnees betalen 3 euro) Tickets zijn te koop in de stadswinkel en zwembad De Treffer Win een dubbelticket voor Zwemglinsters! We geven zomaar en helemaal gratis twee dubbeltickets weg voor romantische zwemmers. Weet je het antwoord op de volgende vraag? Mail dan jouw antwoord voor woensdag 12 december naar waregem.be. Vergeet je adres niet te vermelden! Aan de hoeveelste editie is Zwemglinsters dit jaar toe? O tweede O derde O vierde LLDienst cultuur Gratis UIT-tips Op de UiTagenda naast de stadsinfo in het Gouden Blad vind je wekelijks tientallen tips voor cultuur en vrije tijd. Er valt regelmatig iets gratis te beleven in onze stad en dat willen we graag voor je uitlichten. Dat zie je voortaan aan de groene stip. Dus wil je UiT zonder duit, ga dan op zoek naar de groene stippen in onze UiTagenda! Wie zelf iets gratis organiseert, kan zijn activiteit invoeren in de UiTdatabank. Dit geldt trouwens voor álle activiteiten die je wil aankondigen. Want als je invoert in komt je activiteit automatisch terecht op de UiTagenda in Het Gouden Blad en op LLDienst cultuur Infokrant Waregem

13 Verhalen 13 Mobiel met boeken Bib heeft aandacht voor senioren Een trouw deel van het bibliotheekpubliek zijn senioren. Maar vergis je echter niet, niet alleen de kranten in de leeszaal zijn populair. De oudere lezers weten wel dat de traditionele boekerij van vroeger ondertussen een moderne bibliotheek/ mediatheek met een veelzijdig aanbod geworden is. Om dit nog extra in de verf te zetten, werkt de bib bijvoorbeeld altijd graag mee aan de stedelijke seniorenweek. Uitgebreide infostands, een aangepaste rondleiding, een gastspreker of een kleine traktatie, het kan allemaal. Maar omdat lezen nu eenmaal zo leuk is, doet de bib nog meer voor senioren die zelf niet zo mobiel meer zijn. We lichten er drie initiatieven uit. De bib komt bij jou aan huis Het project Bib-aan-huis bestaat al twaalf jaar in Waregem. Dankzij de medewerking van een aantal vrijwilligers krijgen minder mobiele mensen hun favoriete leesvoer gewoon aan huis bezorgd. Het is immers best mogelijk dat je door leeftijd, handicap of ziekte niet meer zelf naar de bib kan komen. Bij een eerste bezoek bekijkt de vrijwilliger samen met jou wat je het liefst leest. Dat kunnen niet alleen boeken of groteletterboeken zijn, maar ook tijdschriften, dvd s, luisterboeken en Daisy-boeken. En het babbeltje achteraf maakt het maandelijkse Bib-aan-huis-bezoek natuurlijk nog dubbel zo leuk. De bib op verplaatsing Dezelfde formule is ook een succes in de Waregemse rusthuizen en serviceflats. Maandelijks brengen vrijwilligers een boekenbezoek aan de serviceflats De Varent en De Coorenblomme en aan RVT Acropolys. Ook woonzorgcentrum De Meers wordt bediend: het bibliotheekpersoneel maakt voor een twintigtal bewoners boekenpaketten klaar. De vrijwilligers bezorgen die dan. Voorleesnamiddagen in De Meers Op vraag van het OCMW-woonzorgcentrum verzorgt de bibliotheek er sinds goed anderhalf jaar een maandelijkse voorleesnamiddag. Elke eerste dinsdag van de maand steken twee bibmedewerkers even de Schakelstraat over. Ze lezen er dan op twee afdelingen voor. Elke voorleesnamiddag staat in het teken van een bepaald thema. Dit kan iets uit de interessesfeer van de bewoners zijn, maar evengoed iets over de periode van het jaar, een bepaalde feestdag,.. Zo werd er bijvoorbeeld al verteld over moederdag, lente, bedevaarten, oude ambachten, tuinieren, grootouders en humor. Zomaar voorlezen is het echter niet. Korte verhalen wisselen af met liedjes of gedichten. Eén of meerdere verhalen worden ook gebracht met vertelplaten in een mini-theater (zie foto). Dat maakt alles ook wat makkelijker volgen. Regelmatig komen dan heel wat herinneringen of anekdotes boven bij de bewoners, wat voor een fijne interactie zorgt! LLStedelijke Openbare Bibliotheek WinterWoordenNacht vrijdag 25 januari 20.00u. WinterWoordenNacht slaat de boeken open en loodst je langsheen verrassende locaties vol verhalen, muziek en cabaret. Yannick M. Dangre ontpopt zich als de Doctor Love van de Vlaamse Letteren, cabaretier Jelle Denturck doet het met groenten. Singer-songwriter Jonas Winterland is de nieuwe aanwinst voor het Nederlandstalige straffe lied en Maarten Inghels is één van de meest opmerkelijke schrijvers uit onze boekenkast. Praktisch Vrijdag 25 januari om 20.00u. Kaarten kosten 5 euro Locatie: Heilig-Hartcollege (ingang Processiestraat) LLReservaties via of WWN is een niet te onder schatten organisatie van de cultuurdienst, cc De Schakel en de Waregemse bibliotheek. Winterleesvoer Door de vroege duisternis in december en de andere wintermaanden ziet die knusse zetel er toch zo uitnodigend uit... En met een goed boek erbij kan het helemaal niet meer stuk! De bib geeft je graag wat hartverwarmende tips om je winterse leeshonger te stillen. Winterlog boek (Paul Auster): De schrijver beseft dat stilaan de winter van zijn leven nadert en blikt terug op zijn kindertijd en latere warme herinneringen. Om te kijken Frozen Planet : Extra-koude kijktip, te leen in de afdeling Beeld en Geluid bij de documentaires. Om te lezen Winternacht (Arnaldur Indridason): IJsland is weer de perfecte barkoude misdaadlocatie waarin inspecteur Erlendur opereert. Havik (Marco Kamphuis): Ontroerende schets van één jaar uit het leven van een fantasievolle twaalfjarige jongen, vol toekomstdromen ondanks de tegenslagen. Le cose che restano: Meeslepende familiekroniek in de traditie van La meglio gioventu. Een verscheurde familie uit Rome probeert na een pijnlijk voorval langzaamaan het leven weer op te pakken.

14 14 Cultuur Veel meer dan theater en muziek De Schakel is veel meer dan een cultuurcentrum met een ijzersterk podiumaanbod. Ook op het vlak van vorming en vrijwilligerswerking zijn wij één van de toppers uit de regio. Gitaar - workshop voor beginners In de eerste les leer je meteen al je eerste twee akkoorden. Om deze grepen technisch onder de knie te krijgen, houden we rekening met ieders tempo. Aan het einde van de reeks heb je een mooi repertoire opgebouwd en kan je zelfstandig nummers spelen. Geen voorkennis of notenkennis vereist! Deze lessenreeks start op donderdag 24 januari onder begeleiding van Bart Merlevede van Wisper vzw. Yoga De beoefening van yoga verhoogt de levenskwaliteit van zowel de beoefenaar als die van zijn omgeving op alle vlakken. De eerste sessie vindt plaats op dinsdag 22 januari onder begeleiding van vrijwilliger Kathleen Goutsmet. Het volledige aanbod cursussen, vormingssessies en lezingen en alle nodige info over prijzen, data, uren en inschrijvingen vind je in ons voorjaarsmagazine en vanaf half december op onze website. LLwww.ccdeschakel.be De Schakel Goed Gek?! Kopbeest Isabel Eind januari verkent De Schakel het pad van de waanzin aan de hand van een kant-en-klaar pakket van voorstellingen, vorming, film en een tentoonstelling. Na de voorstellingen serveren we in onze bar de door Jeroen Meus samengestelde Te Gek?!-soep. Kinderen met een etiketje door Anne Hermans Elke ouder kent intussen wel een aantal begrippen als ADHD, autisme, dyslexie, hoogbegaafdheid,. Wat betekent het voor ouders om een eigen aardig kind te hebben? En hoe ervaren kinderen het zelf om zo n etiketje te krijgen? Veel vragen die tijdens deze vormingssessie beantwoord worden. Maandag 25 februari 20.00u. 2 euro Kopergietery: Kopbeest Julia heeft het moeilijk om de demonen van haar puberteit onder controle te krijgen. Ze vlucht in haar hoofd waar fantasie en donkere gedachten de bovenhand krijgen. Deze theatervoorstelling van de Kopergietery breekt een lans voor kinderen die anders zijn. Donderdag 31 januari 20.00u euro en 9 euro (reductieprijs) Tentoonstelling Nerveuze vrouwen in het Dr. Guislain Museum Vrouwen worden al eeuwenlang vaker als labiel en geestesziek beschouwd dan mannen. Maar zijn zij nu ook in werkelijkheid zieker van geest? De zoektocht naar het antwoord op deze vraag, leverde een beklijvende tentoonstelling vol historische documenten en kunst. Zaterdag 2 februari 13.00u. 15 euro Te Gek?!: Nerveuze vrouwen Psychiatrie wordt in ons land doodgezwegen. Te Gek!? slaat met een muziektheatertournee een gat in deze muur van stilte. De aanwezigheid van vier grote dames uit de muziek- en theaterwereld garanderen ons alvast een onvergetelijke avond. De Nerveuze vrouwen van dienst zijn Karlijn Sileghem, Tine Embrechts, Hannelore Bedert en Roos Rebergen. De Laatste Showband zorgt voor de gepaste begeleiding en niemand minder dan Sien Eggers tekent voor de regie. Vrijdag 15 februari 20.00u. 16 euro A Dangerous Method Deze film speelt zich af in Wenen aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Dr. Carl Jung dweept met de vernieuwende inzichten van zijn leermeester Sigmund Freud. Hun vriendschap komt echter onder druk te staan wanneer Dr. Jung de bevallige patiënte Sabina Spielrein onder zijn hoede krijgt. Maandag 18 februari u. 5 euro LLInfo en reservatie: of Daniël Dewaele, selected projects Het oeuvre van Daniël Dewaele bestaat uit installaties, performances, interventies, video- en fotowerken. Ondanks de uiteenlopende media en stijlen die hij sinds begin de jaren 1970 hanteert, wordt zijn werk toch gekenmerkt door een inhoudelijke homogeniteit. Zijn werk is het resultaat van een continu zoeken naar het wezenlijke van kunst en haar maatschappelijke relevantie. In Be-Part wordt nog tot 27 januari een selectie van de projecten getoond. Je kan er elke dag gratis terecht van 11.00u. tot 17.00u., behalve op zaterdag. Elke zondagnamiddag komt een gids bezoekers gratis rondleiden. LLBe-Part, Platform voor actuele kunst Gezocht Afgedankte caravan zonder waarde voor creatieve doeleinden Kan mogelijk door de stedelijke kunstacademie worden opgehaald Contact Jos Barbe Infokrant Waregem

15 Sport 15 Sportkampen Krokusvakantie 2013 Sinterklaas is nog op komst, de kerstman en oudejaar eveneens. Maar de sportdienst kijkt al vooruit naar de eerste schoolvakantie in Van 11 tot en met 17 februari staat de krokusvakantie op het programma. Een weekje stilzitten? Vergeet het maar, want er zijn weer steengoeie sportkampen! Inschrijven kan vanaf vrijdag 21 december om 17.00u. via sportkampen of bij de sportdienst (Meersstraat 5) zelf. [1] Kleuterkriebels Met de allerkleinsten gaan we nieuwe uitdagingen aan en verleggen we enkele grenzen. We zochten -en vonden- de perfecte mix van spelen, bewegen en sporten. Voor alle kinderen uit de tweede en derde kleuterklas (maximum 30 deelnemertjes per groep). Waar : sportzaal Guido Gezelleschool Wanneer : van 9.00u. tot 12.00u. (tweede kleuterklas) en van 13.30u. tot 16.30u. (derde kleuterklas) Er is opvang van 8.00u. tot 9.00u. en van 16.30u. tot 17.00u. Prijs: 40 euro [2] Gymnastiek & alles met de bal In de voormiddag staan de turntoestellen in slagorde. De kinderen maken er kennis met de bok, de plint, de lange mat, de maxi trampoline, In de namiddag is er een gevarieerd aanbod aan balsporten; van basket over volley tot voetbal! Voor alle kinderen uit het eerste, tweede en derde leerjaar (maximum 45 deelnemers). Waar : sporthal De Treffer Wanneer : van 9.00u. tot 16.00u. Opvang : van 8.00u. tot 9.00u. en van 16.00u. tot 17.00u. Prijs : 60 euro [3] Sprokkelsport Een sportieve cocktail van allerlei toffe sporten! Sprokkel zelf je sportpakket samen en neem deel aan al deze leuke activiteiten. Er is keuze uit een gevarieerd aanbod. Voor alle leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar (maximum 45 deelnemers). Waar : sporthal De Treffer Wanneer : van 9.00u. tot 16.00u. Opvang : van 8.00u. tot 9.00u. en van 16.00U. tot 17.00u. Prijs : 60 euro [4] Tafeltennis & omnisport Tafeltennis of ping pong spelen vereist wat techniek, concentratie en snelheid. Ontdek of jij misschien wel die combinatie hebt! Na het aanleren van het reglement kan je naar hartenlust wedstrijdjes spelen. Voor leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar (maximum 45 deelnemers). Waar : sporthal De Treffer Wanneer : van 9.00u. tot 16.00u. Opvang van 8.00u. tot 9.00u. en van 16.00u. tot 17.00u. Prijs : 60 euro LLSportdienst jaar sportief Waregem in beeld In dit jubileumboek dat tot stand kwam ter gelegenheid van 50 jaar Sportraad Waregem, wordt gegraven in de rijke Waregemse sportgeschiedenis. Dat beelden vaak meer zeggen dan woorden mag duidelijk zijn. Het is een waardevol document geworden dat in geen enkele boekenkast van de sportieve Waregemnaar mag ontbreken. Het boek kost 10 euro en is te koop in de stadswinkel. Veel kijk- en leesgenot! L L Meer info Sportdienst

16 16 Dienstverlening Openingstijden stadswinkel van tot van tot maandag 8.30u u u u. dinsdag 8.30u. doorlopend open 18.30u. woensdag 8.30u u u u. donderdag 8.30u u u u. vrijdag 8.30u u. gesloten zaterdag 9.00u u. gesloten Openingstijden diensten in het stadhuis van tot van tot maandag 8.30u u. op afspraak 17.00u. dinsdag 8.30u u. op afspraak 18.30u. woensdag 8.30u u. op afspraak 17.00u. donderdag 8.30u u. op afspraak 17.00u. vrijdag 8.30u u. gesloten zaterdag 9.00u u. gesloten Op zaterdag zijn enkel de stadswinkel en de dienst bevolking open. De eerste zaterdag van de maand zijn alle diensten open: 7 december 2012 en 5 januari, 2 februari en 2 maart Het stadhuis zal gesloten zijn van 24 tot en met 26 december 2012 en van 31 december 2012 tot en met 2 januari Deelgemeentehuizen Beveren-Leie Desselgem Sint-Eloois-Vijve maandag 13.30u u. 8.30u u. dinsdag 8.30u u u u. woensdag 8.30u u u u. donderdag 13.30u u. 8.30u u. vrijdag 8.30u u. De deelgemeentehuizen zijn gesloten van 24 december tot en met 5 januari. Openingstijden openbare bibliotheken Waregem Desselgem Sint-Eloois-Vijve maandag 13.30u u. dinsdag 10.00u u u u u u u u. woensdag 13.00u u u u u u. donderdag 10.00u u u u u u. vrijdag 13.00u u. zaterdag 10.00u u u u u u. De bibliotheken van Waregem, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve zijn gesloten van 24 tot en met 26 december 2012 en van 31 december 2012 tot en met 2 januari Openingstijden containerparken maandag dinsdag woensdag vrijdag 12.00u u. donderdag Gesloten zaterdag 8.00u u. Alle containerparken zijn gesloten van maandag 24 december tot en met woensdag 26 december en van maandag 31 december tot en met woensdag 2 januari. Wachtdienst en nuttige telefoonnummers Apothekers Centraal nummer (0,50 euro per minuut) of of aan de ingang van iedere apotheek Dokters Waregem en Sint-Eloois-Vijve Beveren-Leie en Desselgem Tandartsen Centraal nummer (1,50 euro per minuut) Het callcenter verbindt je door met de dichtst bijzijnde tandarts van wacht. (enkel zaterdag, zon- en feestdagen van 9.00u. tot 18.00u.) Nuttige telefoonnummers Politiezone Mira O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Antigifcentrum Brandwondencentrum Kankerfoon De Druglijn Ambulante Drugzorg Waregem Anonieme Alcoholisten Zelfmoordlijn SOS nummers Brandweer en ziekenwagen 100 Politiehulp 101 Kinder- en jongerentelefoon 102 Rode Kruis Vlaanderen 105 Tele-onthaal 106 Algemeen Europees noodnummer 112 Child Focus Wedstrijdvraag Vorige prijsvraag: Het houten vlonderpad biedt de oplossing voor de drassige doorgangen in het nieuwe Park Casier. Nieuwe wedstrijd Kleurwedstrijd voor kinderen tot en met 14 jaar Deze keer uitzonderlijk geen wedstrijdvraag, maar een echte kerst-kleurwedstrijd! Op pagina 10 vind je een kersttekening van onze huiscartoonist. Helaas is hij zijn kleurpotloden even verloren Kleur de tekening mooi in en bezorg hem uiterlijk op 18 december in de stadswinkel! (tekening ook apart verkrijgbaar in de stadswinkel of als download op Te winnen Een schaatsnamiddag op de ijspiste voor jezelf en 14 vrienden of vriendinnetjes! Colofon De Sprong is een uitgave van het stadsbestuur van Waregem tel.: fax: website: Verantwoordelijke uitgever Burgemeester Kurt Vanryckeghem Gemeenteplein 2, 8790 Waregem Samenstelling, coördinatie en eindredactie Dienst externe zaken Gemeenteplein 2; 8790 Waregem tel.: fax: Verspreiding Gratis en vijf maal per jaar aan alle inwoners van Waregem De officiële berichtgeving over Waregem is terug te vinden in Het Gouden Blad op de stedelijke website op teletekst op de regionale zender WTV van pagina 350 tot 364 uitinwaregem Infokrant Waregem

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter Juli 2015 Openingsuren LDC Pallieter De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u. tot 17.30u De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u Dienstverlening

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Doet je buurt bruisen.

Doet je buurt bruisen. Doet je buurt bruisen. Gratis tool Organiseer op www.planidoo.be Samen. Sneller. Beter. 1 Een event in je straat, dorp, gemeente of stad? Gratis tool Ben je een vat vol wervelende ideeën voor toffe activiteiten

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. juni 2015

Uitvliegerskrant. juni 2015 De Uitvliegerskrant juni 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 6 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. December 2014

Uitvliegerskrant. December 2014 De Uitvliegerskrant December 2014 Maandelijks tijdschrift - jaargang 15, nr. 10 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

en Genieten Kerst in Hof van Egmont... maar! elk jaar een beetje anders.

en Genieten Kerst in Hof van Egmont... maar! elk jaar een beetje anders. KERSTSPECIAL Kerst in Hof van Egmont... elk jaar een beetje anders. Hier is hij weer! De kerstfolder met vertrouwde maar ook een gans palet aan gloednieuwe activiteiten die voor elk van jullie een warm

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 2011-01-31 INHOUDSOPAVE 1. Wat? 2. Waarvoor dient ze? 3. Heb ik recht op de parkeerkaart? 4. Hoe kan ik de parkeerkaart aanvragen? 5. Hoe en wanneer krijg ik

Nadere informatie

nummer 1 I JAARGANG 1 Wie zijn wij?

nummer 1 I JAARGANG 1 Wie zijn wij? nummer 1 I JAARGANG 1 Wie zijn wij? ACTIES Evenementen Friends time schoon madammen avonden Bachelorette day Are you ready to get married Hoge hakken avond Thema weekends Wie zijn wij Het Corbie team,

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE

BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE 2 Parkeren in uw buurt krijgt voorrang FILIP WATTEEUW Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Nadere informatie

Wegwijs. in Bibliotheek Maldegem

Wegwijs. in Bibliotheek Maldegem Wegwijs in Bibliotheek Maldegem Welkom! Welkom in de Maldegemse bibliotheek, een plaats waar mensen centraal staan. Je kan er niet alleen terecht voor een goed boek of een leuke film, je kan ook aanschuiven

Nadere informatie

Artikel 1. Activiteiten waarvan vooraf geweten is dat er muziek zal worden gespeeld

Artikel 1. Activiteiten waarvan vooraf geweten is dat er muziek zal worden gespeeld Plan Stadsbestuur Gemeenteplein 2 8790 Waregem 056 62 12 21 secretariaat@waregem.be goedgekeurd in de gemeenteraad van 3 mei 2016 Gelui(d)Tplan I. Inleiding Samen feest vieren, studeren, werken, sporten,

Nadere informatie

verkeersregels voor kinderen

verkeersregels voor kinderen verkeersregels voor kinderen afspraken voor stappers te voet bron: www.verkeervpi.be Als er een begaanbare stoep (trottoir) is, gebruik die dan. Is er geen (begaanbare) stoep, verhoogde of gelijkgrondse

Nadere informatie

Reglement voor de gebruiker

Reglement voor de gebruiker Reglement voor de gebruiker Wie heeft toegang tot de bib? Artikel 1 De Gemeentelijke Plaatselijke Openbare Bibliotheek van Oosterzele is vrij toegankelijk voor iedereen. Haar collectie, haar dienstverlening

Nadere informatie

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap DG Personen met een handicap PARKEERKAART voor personen met een handicap Carte de stationnement pour personnes handicapées 2 1 Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het

Nadere informatie

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 Peerdsbos? Peerdsbos is een groot speelplein gelegen in het groen in Brasschaat. Speelplein Peerdsbos heeft drie werkingen: kleuters (4-5 jaar), kids ( 6-12 jaar) en

Nadere informatie

Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent

Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent Datum ontvangst: (vak voorbehouden voor de dienst) Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent Hoe bezorgt u dit formulier? Deze aanvraag dient u te sturen naar: Dienst Evenementen,

Nadere informatie

Intro heeft een nieuwe website!

Intro heeft een nieuwe website! Hallo! We hebben het genoegen je de allereerste nieuwsbrief van Intro te bezorgen! Dit omdat je Intro goed kent, of gewoonweg omdat de toegankelijkheid van evenementen, muziekfestivals en sportevenementen

Nadere informatie

Laat weten wat je interesseert en maak kans op een I-pod touch 32GB

Laat weten wat je interesseert en maak kans op een I-pod touch 32GB Laat weten wat je interesseert en maak kans op een I-pod touch 32GB Hallo! De gemeente Bornem biedt informatie, cultuur en ontspanning voor iedereen. Om dat te kunnen blijven doen vinden we het belangrijk

Nadere informatie

Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum

Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum UNIZO BRUGGE Stad en Haven Unie van Zelfstandige Ondernemers Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum 07-01-2014 UNIZO Brugg Stad en Havene: Eerste mobiliteitsrapport geeft nood aan ingrijpende acties

Nadere informatie

17 brandveiligheids. Brandveiligheid, ook tijdens feestelijke dagen! INFO

17 brandveiligheids. Brandveiligheid, ook tijdens feestelijke dagen! INFO 17 brandveiligheids INFO Brandveiligheid, ook tijdens feestelijke dagen! Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweer kazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Ook

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Lesleidraad. Beste docent

Lesleidraad. Beste docent 2 Lesleidraad Beste docent De zomer van Atlas komt eraan. Honderden anderstaligen kunnen zich de laatste week van juni inschrijven voor het zomeraanbod bij Atlas. We willen de cursisten de kans geven om

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie 2 0 1 2 Narrenparade op het ijs Doe eens zot! Het Middeleeuwse avontuur Kleutercarnaval Vliegen en duikelen Allemaal beestjes Run & fun Circuskunsten Waag je

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017 ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

HANDLEIDING. online reserveren van abonnement[en]

HANDLEIDING. online reserveren van abonnement[en] HANDLEIDING online reserveren van abonnement[en] SEIZOEN 2014-2015 1 HANDLEIDING online reserveren van abonnement[en] Wat heb je nodig om online één of meerdere abonnementen te reserveren? NOODZAKELIJK:

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

Geniet van vrije tijd. sport en cultuur voor klanten

Geniet van vrije tijd. sport en cultuur voor klanten Geniet van vrije tijd sport en cultuur voor klanten Een selectie uit de vrijetijdskalender Mei tot en met half juni 2016 1 11996491_OCMW_vrijetijdskalender_mei_juni.indd 1 2/05/16 08:20 Hoe werkt dit boekje?

Nadere informatie

REGLEMENT TOEGANGSKAARTEN SALON 2016

REGLEMENT TOEGANGSKAARTEN SALON 2016 REGLEMENT TOEGANGSKAARTEN SALON 2016 FEBIAC vzw Woluwedal 46 bus 6 BE -1200 Brussel Tel. +32 (02)788 64 00 Fax +32(0)2 762 81 71 e-mail: exhibitors@febiac.be website: www.autosalon.be 1 INTRODUCTIE Om

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zelfstandig wonen met zorg Maak de zorg brandveilig TIPS OM Brandveiligheid is een belangrijk

Nadere informatie

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager)

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager) pagina 1/6 GEMEENTEBESTUUR DE HAAN Gedeelte in te vullen door het bestuur Datum: Behandelend ambtenaar: Dossiernr.: / Aanvraag voor: - inname van het openbaar domein - het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen

Nadere informatie

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS?

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Inhoud WELKE INFORMATIE VIND JE IN DIT BOEKJE? Bladzijde 3 - Waarom een boekje over je buurt? Bladzijde 4 - Ontdek je buurt Bladzijde 6 - Een buurtkaart

Nadere informatie

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k.

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k. Aan de heer Jean-Marie De Groote Voorzitter van de Gemeenteraad Marktplein 2 9860 Oosterzele Voorzitter.Oosterzele@telenet.be CC: Aan het College van Burgemeester en Schepenen Dorp 1 9860 Oosterzele secretariaat@oosterzele.be

Nadere informatie

Handleiding www.thomasmore.carpool.be

Handleiding www.thomasmore.carpool.be Handleiding www.thomasmore.carpool.be STIP Thomas More Versie augustus 2014 Registratie op carpool.be 1.1 Inschrijving Surf naar www.thomasmore.carpool.be. BEN JE AL GEREGISTREERD ALS GEBRUIKER BIJ CARPOOLPLAZA?

Nadere informatie

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee?

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? U verhuist. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede!

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! Je hebt gekozen voor een boeiende opleiding, maar ook met veel engagement. Je zal er veel

Nadere informatie

VRAGEN THEMA PARKEREN

VRAGEN THEMA PARKEREN VRAGEN THEMA PARKEREN 1. Waar kan ik zo goedkoop mogelijk parkeren in s-hertogenbosch? A. Alle parkeergarages en transferia in en om de stad hebben dezelfde tarieven. B. Aan de rand van de stad zijn er

Nadere informatie

Bibliotheek Malle het leven van A tot Z

Bibliotheek Malle het leven van A tot Z bibliotheek Bibliotheek Malle het leven van A tot Z www.malle.be o n z e b i b l i o t h e k e n h o e w e r k t o n z e b i b l i o t h e e k Hoofdbibliotheek Westmalle Sint-Jozeflei 26 03-309.93.50 malle@bibliotheek.be

Nadere informatie

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen.

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Energie op uw oude en nieuwe adres: hoe regelt u het correct? MET HANDIG ENERGIEVERHUISFORMULIER GAAT U BINNENKORT VERHUIZEN? Denk er dan aan om uw elektriciteits-

Nadere informatie

VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST

VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST - LEERLING SuccesformulesVoorkant_Opmaak 1 06-10-14 10:08 Pagina 1 VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST 1 anigap 80:01 41-01-60 1 kaampo_tnakroovselumrofseccus

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zelfstandig wonen met zorg Brochure-IkMaakDeZorgBrandveilig_AB3-v3.indd 1 20-06-17 09:33 Maak

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Sponsordossier. VZW Langemark-Poelkapelle Leeft! Stelt voor: Met medewerking van:

Sponsordossier. VZW Langemark-Poelkapelle Leeft! Stelt voor: Met medewerking van: Sponsordossier VZW Langemark-Poelkapelle Leeft! Stelt voor: Met medewerking van: WAT? Eleven vibes is een festival van vzw Langemark-Poelkapelle Leeft!. Het is een driedaags muziekfestival dat zich richt

Nadere informatie

College van 16 oktober 2015

College van 16 oktober 2015 College van 16 oktober 2015 Sinksenfoor krijgt positieve evaluatie (OS B160 nr. 08581)... 2 Toiletunits in de stad worden betalend (SW B194 nr. 08612)... 4 Bib Arena krijgt opknapbeurt (CS B109 nr. 08530)...

Nadere informatie

Tijdens de komende kerstvakantie is er weer Mish Mash, de coole tienerwerking van stad Vilvoorde.

Tijdens de komende kerstvakantie is er weer Mish Mash, de coole tienerwerking van stad Vilvoorde. Tijdens de komende kerstvakantie is er weer Mish Mash, de coole tienerwerking van stad Vilvoorde. Heb je zin in actie en avontuur? Wil je nieuwe mensen leren kennen? Is je vakantie doodsaai omdat je vrienden

Nadere informatie

Vaders Voor Lezen. Vaders die hun kind regelmatig voorlezen stimuleren het leesgedrag van hun kind in zeer positieve zin.

Vaders Voor Lezen. Vaders die hun kind regelmatig voorlezen stimuleren het leesgedrag van hun kind in zeer positieve zin. Vaders Voor Lezen Vaders die hun kind regelmatig voorlezen stimuleren het leesgedrag van hun kind in zeer positieve zin. Daarom lezen vaders dus voor?! Welnee, dat doen ze omdat ze het heel erg leuk vinden!

Nadere informatie

Van enkele blikvangers van de voorbije week breng ik jullie graag op de hoogte!

Van enkele blikvangers van de voorbije week breng ik jullie graag op de hoogte! Van enkele blikvangers van de voorbije week breng ik jullie graag op de hoogte! 1 begint meer en meer op een echte te lijken! Lange grijze haren worden eraan toegevoegd doordat we de eerder gescheurde

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

Ook jouw activiteiten in de kalender op Retie.be! Handleiding bij het invoeren

Ook jouw activiteiten in de kalender op Retie.be! Handleiding bij het invoeren Ook jouw activiteiten in de kalender op Retie.be! Handleiding bij het invoeren Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Wat is de evenementenkalender van Retie?... 3 1.2. Hoe krijg je jouw informatie in de agenda

Nadere informatie

zo maak je een prachtige Femma-stand

zo maak je een prachtige Femma-stand zo maak je een prachtige Femma-stand 1 zo maak je een prachtige femma-stand Elke groep krijgt regelmatig de vraag om op een activiteit in de gemeente een standje te zetten: op de avondmarkt, kermis, boekenbeurs,

Nadere informatie

ORGANISATIE FIETSBELCONCERT SAM RINKELT!

ORGANISATIE FIETSBELCONCERT SAM RINKELT! ORGANISATIE FIETSBELCONCERT SAM RINKELT! DRAAIBOEK VOOR SCHOLEN INHOUD 1 Sam de Verkeersslang 2 2 Sam rinkelt! 2 3 Wat is Sam rinkelt! 2 4 Het doel van Sam rinkelt! 3 5 Organisatie 3 5.1 Wanneer en waar

Nadere informatie

Arrangementen en Themaweekends Mess Continental. april 2015 ~ maart 2016

Arrangementen en Themaweekends Mess Continental. april 2015 ~ maart 2016 Arrangementen en Themaweekends Mess Continental april 2015 ~ maart 2016 Mevrouw, Mijnheer, Ondertussen zijn we reeds aan de vijfde editie van onze arrangementenbrochure en onze slogan is actueler dan

Nadere informatie

Familiekwesties (respect voor diversiteit en privacy)

Familiekwesties (respect voor diversiteit en privacy) Familiekwesties (respect voor diversiteit en privacy) (Uit: Recht in de roos) Doel Elkaar beter leren kennen en begrijpen. Kennis maken met de vele verschillende of net dezelfde gewoontes en gebruiken

Nadere informatie

EEN AANTREKKELIJK EN AANGENAAM WINKELCENTRUM

EEN AANTREKKELIJK EN AANGENAAM WINKELCENTRUM EEN AANTREKKELIJK EN AANGENAAM WINKELCENTRUM MEERWAARDE VOOR ONZE STAD (1) De heraanleg van de Grote Markt van gevel tot gevel zal tot positieve effecten leiden waardoor veiligheid, mobiliteit, huisvesting

Nadere informatie

INBEGREPEN WAT KOST HET JOU? CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? CAMBIO AUTODELEN, WANNEER? Je bent de parkeerproblemen in je buurt beu.

INBEGREPEN WAT KOST HET JOU? CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? CAMBIO AUTODELEN, WANNEER? Je bent de parkeerproblemen in je buurt beu. www.cambio.be CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? WAT KOST HET JOU? Met cambio reserveer je je auto naar keuze, op het moment dat je hem nodig hebt. Het comfort van een eigen wagen, zonder de bijhorende kopzorgen

Nadere informatie

Actu-Molenbeek # 89 (4 december 2015)

Actu-Molenbeek # 89 (4 december 2015) Actu-Molenbeek # 89 (4 december 2015) Recent: Molenbeek stond in de schijnwerpers ten gevolge van de openbaarmaking van de deelname van verschillende Molenbekenaren aan de aanslagen van vrijdag 13 november

Nadere informatie

Recreatieprogramma Vakantiepark De Kuilart

Recreatieprogramma Vakantiepark De Kuilart Recreatieprogramma Vakantiepark De Kuilart Laat je verrassen door de spetterende activiteiten! Kerst 2015 Welkom! Wat leuk dat jullie deze bij ons op Vakantiepark De Kuilart zijn! Hebben jullie een goede

Nadere informatie

Dienstregeling & Aansluitingen 10 I 06 I 2007 > 08 I 12 I 2007 www.thalys.com http://thalys.mobi

Dienstregeling & Aansluitingen 10 I 06 I 2007 > 08 I 12 I 2007 www.thalys.com http://thalys.mobi & Aansluitingen 10 I 06 I 2007 > 08 I 12 I 2007 www.thalys.com http://thalys.mobi Het Thalys-netwerk breidt zich uit Alle bestemmingen en aansluitingen vanuit België Thalys Ontdek op uw eigen ritme het

Nadere informatie

BAZAARBLAD 15 en 16 juni 2012

BAZAARBLAD 15 en 16 juni 2012 BAZAARBLAD 15 en 16 juni 2012 Vrijdag/zaterdag ochtend: bloemen/planten Voorhof 15 juni: vanaf 15.00 Rehoboth springkussen workshops rad van avontuur spinning Officiële opening: vrijdag 20.00 uur Rehoboth

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

Voor kinderen die willen weten wat mag en wat moet.

Voor kinderen die willen weten wat mag en wat moet. Voor kinderen die willen weten wat mag en wat moet. Hoe oud moet ik zijn om met een brommer te mogen rijden? Zijn mijn ouders over alles de baas? Waarover mag ik zelf beslissen? In dit boekje lees je er

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders,

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders, Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013 Beste ouders, De eerste maand van het jaar 2013 zit er al weer op. Aan onze agenda te zien, hebben we ook in februari heel wat leuke en spannende activiteiten.

Nadere informatie

Deel 1 Meteen wakker!

Deel 1 Meteen wakker! Hier brandt de lamp! 1 1. Opgelijst staat netjes Thuis... Elektriciteit is overal! Je duikt ermee in bed en staat ermee op. Letterlijk! Want je eerste contact met elektriciteit is wellicht de wekker. Daarna

Nadere informatie

Nieuwsbrief de Klim-Op oktober 2015. Afsluiting Schoolproject De Gouden Eeuw Donderdagmiddag 1 oktober 17.00-18.30uur

Nieuwsbrief de Klim-Op oktober 2015. Afsluiting Schoolproject De Gouden Eeuw Donderdagmiddag 1 oktober 17.00-18.30uur Nieuwsbrief de Klim-Op oktober 2015 Komt allen! Afsluiting Schoolproject De Gouden Eeuw Donderdagmiddag 1 oktober 17.00-18.30uur Alle-talenten Dit schooljaar werkt het team van de Klim-Op hard aan. - Tijdens

Nadere informatie

HANDLEIDING online reserveren van abonnement[en]

HANDLEIDING online reserveren van abonnement[en] HANDLEIDING online reserveren van abonnement[en] SEIZOEN 2015-2016 HANDLEIDING online reserveren van abonnement[en] Wat heb je nodig om online één of meerdere abonnementen te reserveren? NOODZAKELIJK:

Nadere informatie

Huismoeder. Opvang voor kinderen. Werkvolk gezocht! 1 ste graad > Werk > lesmateriaal > beroepenwijzer

Huismoeder. Opvang voor kinderen. Werkvolk gezocht! 1 ste graad > Werk > lesmateriaal > beroepenwijzer 1 ste graad > Werk > lesmateriaal > beroepenwijzer Werkvolk gezocht! Huismoeder Je zorgt voor de kinderen, maakt het eten klaar, doet de afwas, zorgt dat het huis schoon en ordelijk blijft, doet boodschappen,

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

HANDLEIDING. online reserveren van abonnement[en]

HANDLEIDING. online reserveren van abonnement[en] HANDLEIDING online reserveren van abonnement[en] Seizoen 2013-2014 1 HANDLEIDING online reserveren van abonnement[en] Wat heb je nodig om online één of meerdere abonnementen te reserveren? NOODZAKELIJK:

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN 2 Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Het is zover. U wilt een vrijwilligersbeurs opzetten.

Nadere informatie

Zomeraanbod - programma week 33 10 aug t/m 16 aug

Zomeraanbod - programma week 33 10 aug t/m 16 aug Zomeraanbod - programma week 33 10 aug t/m 16 aug Deze week: activiteit: Improvisatietheater door: Alludens, trainingen en entertainment leeftijd: 2 groepen: 12+ en 18+ activiteit: Speelse muzikale workshop

Nadere informatie

Bel 078 15 50 10. Surf www.citycareplus.be

Bel 078 15 50 10. Surf www.citycareplus.be In alle comfort thuis wonen CARE - voor mantelzorgers & zorgbehoevenden... die genieten van hun moment Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be City Care Plus is een eigentijdse, onafhankelijke organisatie

Nadere informatie

Op cursus met KEI-JONG vzw zeker iets voor jou...!?

Op cursus met KEI-JONG vzw zeker iets voor jou...!? Op cursus met KEI-JONG vzw zeker iets voor jou...!? Op cursus met KEI-JONG vzw is... op stap gaan bijleren nieuwe mensen Bijleren op een plezante manier. Nieuwe dingen uitproberen. Nieuwe mensen leren

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Evenementen KAMPENHOUT versie 04 februari 2014

Aanvraagformulier Evenementen KAMPENHOUT versie 04 februari 2014 Aanvraagformulier Evenementen KAMPENHOUT versie 04 februari 2014 Gelieve dit document grondig in te vullen waar nodig en 2 maanden voor het evenement te bezorgen aan secretariaat van de gemeente (zie onderaan),

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

FAMILIES EN KINDEREN 2012 2013 G R O E N E R U I T E R O P B L A U W P A A R D AMSTERDAM STEDELIJK MUSEUM WAT IS BEWEGING?

FAMILIES EN KINDEREN 2012 2013 G R O E N E R U I T E R O P B L A U W P A A R D AMSTERDAM STEDELIJK MUSEUM WAT IS BEWEGING? STEDELIJK MUSEUM FAMILIES EN KINDEREN 2012 2013 G R O E N E R U I T E R O P B L A U W P A A R D WAT IS BEWEGING? AMSTERDAM WELKOM! Het Stedelijk, Nederlands grootste museum voor moderne en hedendaagse

Nadere informatie

Bilan 2002 PERSDOSSIER

Bilan 2002 PERSDOSSIER Bilan 2002 PERSDOSSIER Responsible Young Drivers Stichting van openbaar nut Barricadenplein 9 1000 Brussel Tel. : 02/513.39.94 Fax : 02/502.43.50 www.ryd.be info@ryd.be Inleiding Al voor de negentiende

Nadere informatie

Handleiding ticketkoper AntigoneCloud Editie. CC De Herbakker Eeklo. Handleiding ticketkoper Antigonecloud editie 1

Handleiding ticketkoper AntigoneCloud Editie. CC De Herbakker Eeklo. Handleiding ticketkoper Antigonecloud editie 1 Handleiding ticketkoper AntigoneCloud Editie CC De Herbakker Eeklo Handleiding ticketkoper Antigonecloud editie 1 1. Handleiding voor de ticketkoper Beste ticketkoper, We raden u aan om gebruik te maken

Nadere informatie

Secretariaat: gezinsbond9050@gmail.com 09 231 42 09. Voorzitter: voorzitter.gezinsbond9050@gmail.com 09 231 73 15

Secretariaat: gezinsbond9050@gmail.com 09 231 42 09. Voorzitter: voorzitter.gezinsbond9050@gmail.com 09 231 73 15 Secretariaat: gezinsbond9050@gmail.com 09 231 42 09 Voorzitter: voorzitter.gezinsbond9050@gmail.com 09 231 73 15 Kinderoppasdienst: kinderoppas.gezinsbond9050@gmail.com 0473 97 85 24 Gezinsspaarkaart:

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen?

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dagboek Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dat het klimaat verandert is een feit. Je hoort het overal om je

Nadere informatie

Belangrijke data. 17 december 2015. 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie

Belangrijke data. 17 december 2015. 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie 17 december 2015 Beste ouder(s), verzorgers(s) en kinderen, Dit is het vierde Fellenoortje van dit schooljaar en jullie vinden hier informatie over zaken die met Spil Fellenoord te maken hebben. Belangrijke

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

Najaar uitstap LEUVEN, stad aan de Dijle zaterdag 10 oktober 2015

Najaar uitstap LEUVEN, stad aan de Dijle zaterdag 10 oktober 2015 Najaar uitstap LEUVEN, stad aan de Dijle zaterdag 10 oktober 2015 Op zaterdag 10 oktober 2015 organiseert de Vriendenkring een rondleiding in de universiteitsstad Leuven. Je hoeft niet steeds ver te reizen

Nadere informatie

INBEGREPEN. VOORBEELD! Ik gebruik een auto gedurende 4 uur WAT KOST HET JOU? CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? CAMBIO AUTODELEN, WANNEER?

INBEGREPEN. VOORBEELD! Ik gebruik een auto gedurende 4 uur WAT KOST HET JOU? CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? CAMBIO AUTODELEN, WANNEER? www.cambio.be CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? WAT KOST HET JOU? Met cambio reserveer je je auto naar keuze, op het moment dat je hem nodig hebt. Het comfort van een eigen wagen, zonder de bijhorende kopzorgen

Nadere informatie

Programma Gentse Winterfeesten

Programma Gentse Winterfeesten Programma Gentse Winterfeesten 2016-2017 Tijdens het eindejaar wordt de binnenstad van Gent ondergedompeld in een warme, winterse sfeer. Eindejaarsverlichting, kerstliederen, eindejaarskoopjes en gezelligheid

Nadere informatie

1 Is er uit jouw huishouden in de afgelopen vijf jaar wel eens een fiets gestolen?

1 Is er uit jouw huishouden in de afgelopen vijf jaar wel eens een fiets gestolen? Fietsendiefstal Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl Fietsendiefstal Fietsendiefstal is in Nederland de meest voorkomende vorm van criminaliteit (bron: politie). 8 7 6 1 Is er uit jouw huishouden

Nadere informatie

SEIZOEN : een overzicht

SEIZOEN : een overzicht SEIZOEN 2014-2015: een overzicht Het is weer zover. Het seizoen werd op 1 augustus op gang geblazen. De instrumenten zijn opgepoetst, de pupiters weer opengevouwd en de eerste partituren werden heropgefrist.

Nadere informatie

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014 LERAREN HANDBOEK 1e Editie, 2014 1. Je eerste Workshop Om te beginnen In dit Leraren Handboek vind je een paar tips en tricks die je kunnen helpen bij het voorbereiden van je workshop. Als je nog nooit

Nadere informatie

Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten

Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten 2015 Annie Massop Hart en Ziel Marketing - Alle rechten voorbehouden - 1 Inleiding Dit stappenplan sluit aan op de workshop Hoe je intuïtief

Nadere informatie