Jaarthema GZB 2014//2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarthema GZB 2014//2015"

Transcriptie

1 magazine van de GZB #2 juni 2014 Christenen uit Malawi inspireren ons Maak kennis met Arnold, George, Norbet en Oscar. Jaarthema GZB 2014//2015 Soms clown, soms kok, soms zus Dat is dokter Pauline van Ooijen in Nepal.

2 gzb De GZB is een zendingsorganisatie in de Protestantse Kerk in Nederland. De GZB wil mensen bereiken met Evangelie zodat zij wereldwijd gaan leven zoals God het bedoelt. Mensen zijn bereikt het Evangelie als ze het geloven, begrijpen, ernaar gaan leven én als er een gemeente of geloofsgemeenschap is waar ze naartoe kunnen. Daarom werkt de GZB samen met kerken en kerkelijke organisaties. De GZB heeft zestig zendingswerkers uitgezonden en steunt ook projecten. Alle Volken is het magazine van de GZB. Het wordt gratis verspreid onder GZB-leden. Kerk zijn in Malawi en Nederland. Een dubbelinterview met ds. Norbet Mkandawire en ds. Niels de Jong. p8 inhoud colofon Alle Volken Jaargang 107, nummer 2, juni 2014 Oplage: Verschijnt 4 keer per jaar ISSN: Alle Volken is het informatieblad van de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland Contributie/donatie: minimaal 10,- per jaar Geloven gaat VERDER Dat God Zijn koninkrijk in deze wereld bouwt, dat geloven we. Die geloofsbelijdenis zien we ook werkelijkheid worden op allerlei plekken in deze wereld. Dat bemoedigt en geeft hoop! Het daagt ook uit. Hoe gaat het verder in Nederland? Hoe krijgt het vorm in mijn eigen leven? En hoe draag ik er aan bij? Ik hoop dat dit nummer van Alle Volken ons laat zien hoe de Geest Zijn weg gaat en ons ook meeneemt op die weg. We ontdekken dan verrassende dingen in Malawi, Rotterdam en misschien ook wel in onze eigen omgeving. Bijbelvertaalproject in Malawi: de Llomwe-Bijbel bij de mensen thuis. p12 Geloven gaat verder: jaarthema GZB 2014/2015 Geloven gaat verder in Malawi portret van een gemeentelid Project - Theologische toerusting in Malawi Projecten GZB Vergeet Syrië niet! Redactie: Gerdi van Eck, Mathilde Schouwstra-van Hoorn (eindredacteur), Harry Fikse (hoofdredacteur) Medewerkers: Margreet Broeders-van Spronsen, Niels de Jong, Pauline van Ooijen, Arie van der Poel, Lieuwe Schaafsma, Bas Stolk, Michiel Vastenhout, Jopie Verhoek, Kees Zeelenberg Grootletterdruk: Alle Volken is voor visueel gehan di capten ook verkrijgbaar in grootletterdruk. Voor meer informatie: CBB te Ermelo, tel GZB - Het kopiëren of overnemen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Druk: Senefelder Misset, Doetinchem ds. Jan Ouwehand, directeur GZB Soms clown, soms kok, soms zus. Dokter Pauline van Ooijen in Nepal. p14 verder in dit nummer GZB-zendingwerkers Overzicht zendingswerkers met verlof GZB-nieuws GZB Wereldkids Vormgeving: D&DJ, Montfoort Bestuur: Ds. K. van Meijeren, Ede (1e voorzitter), Ds. J.C. van Trigt, Papendrecht (2e voorzitter), Ds. W.C. Polinder, Kamperveen (1e secretaris), Mw. ir. A.F. Visscher-Hofman, Gouda (2e secretaris), Dhr. P.J. Oudshoorn RA, Veenendaal (1e penningmeester), Dhr. N.A. de Waal, Waddinxveen (2e penningmeester), Mw. H.J. de Fijter-Schouten, Kampen, Mw. mr. E.F. Lagerwerf- Vergunst, Ridderkerk Kantoor GZB: GZB, Postbus 28, 3970 AA Driebergen Faunalaan 249, 3972 PP Driebergen, Bank: (IBAN: NL91 INGB ) Om voor te bidden De oorlog in Syrië duurt inmiddels meer dan drie jaar. We raken er bijna aan gewend. Maar we mogen Syrië niet vergeten! Bid voor de slachtoffers van deze wrede oorlog: voor nabestaanden, gewonden en ontheemden. Bid voor vrede. Lees het artikel van collega Arie van der Poel over Syrië op pag. 16. God wil ons gebruiken voor de mensen om ons heen Arnold Nkhoma vertelt over hoe geloven verder gaat in Malawi. p4 Wilt u meebidden? Meld u aan voor onze gebedskalender via gzb.nl.»

3 Jaarthema GZB 2014/ Dit voorjaar heeft de GZB een nieuw jaarthema geïntroduceerd: Geloven gaat verder. Dit thema heeft 2 betekenissen. Allereerst is geloven een beweging van de Heilige Geest, die over grenzen heengaat en wereldwijd mensen verandert door het bevrijdend Evangelie van Jezus Christus. Daarnaast is geloven ook in het leven van een individuele christen een beweging. Een christen groeit in kennis, verantwoordelijkheid en wordt getuige in woorden en daden. Na de kerkdienst de bergen in God wil ons gebruiken voor de mensen om ons heen DOOR JOPIE VERHOEK, RELATIEBEHEERDER GZB We zijn nog verbaasd over wat we hebben meegemaakt. We spraken mensen die absoluut niet weten wie Jezus is. Slechts een enkeling was ooit uit de bergen naar ons dorp geweest. We willen heel graag meer voor deze mensen betekenen. Arnold, een jonge diaken van een piepkleine gemeente in het dorp Sabi, praat vol enthousiasme over wat hij meemaakt. We hadden niet kunnen bedenken dat een cursus over het ontwikkelen van visie zoveel mooie dingen zou opleveren. De twee jonge leiders van het kerkje van Sabi hebben meegedaan aan een training om visie te ontwikkelen bij het leiden van de gemeente. Arnold Nkhoma (22) en zijn collegadiaken George Chionah (27) hebben geleerd om samen met gemeenteleden in gesprek te gaan over Gods roeping voor hun gemeente op dit moment. We bespreken allerlei onderwerpen met elkaar. We noemen het Holy Conversation. Het is een geestelijk proces waarbij de hele gemeente betrokken is. Onze wijkgemeente bestaat nog maar kort en is gesticht omdat de loopafstand naar de kerk in het dorp verderop voor mensen veel te groot was. Wij kregen de leiding over de gemeente en wilden nadenken over onze visie. Ondanks dat we zelf nog geen eigen kerkgebouw hebben, hebben we ons vooral gericht op onze missionaire roeping. Door bijbelstudie en het gesprek met elkaar beseften we dat God ons wil gebruiken voor de mensen om ons heen. Met een aantal gemeenteleden zijn we toen na de kerkdienst de rivierbedding overgestoken en de bergen ingetrokken. Daar kwamen we na vijf uur lopen in een dorp waar mensen het bevrijdende Evangelie van Jezus Christus helemaal niet kennen! We waren er te gast en konden vertellen over Jezus. God heeft ons een ontmoeting met mensen gegeven waarvoor wij als kleine gemeente iets kunnen betekenen. Zo gaat geloven verder. Martijn van den Boogaart en Tjerk Visser zijn betrokken bij de toerusting van kerkleiders, ambtdragers en gemeenteleden. Zij ontwikkelen trainingen en coachen plaatselijke predikanten om deze trainingen weer aan anderen te geven. Martijn en Tjerk zijn verwonderd over de uitwerking: gemeenten groeien en nieuwe mensen worden met het Evangelie bereikt. Bij het jaarthema laten we ons inspireren door de kerk en door christenen in Malawi. Hoe geven zij hun geloof vorm? En wat kunnen we van hen leren? In november 2013 zijn twee GZB-collega s naar Malawi afgereisd om deze vragen te onderzoeken. Jopie Verhoek, relatie beheerder Malawi is een heel vriendelijk maar ook erg arm land. Wat mij vooral trof was het enthousiasme om ondanks dit alles het Evangelie door te geven. Bijvoorbeeld door met dorpsgenoten van verschillende achtergronden bijbelstudie te doen, met elkaar te zingen en te bidden. Mooi om te zien hoe uitgezonden GZB ers, samen met de kerk in Malawi hun talenten inzetten en hoe dit werk Graag laten we u de komende tijd kennismaken met ons jaarthema Geloven gaat verder : Dit nummer van Alle Volken en het septembernummer zijn speciale campagnenummers waarin u kennismaakt met christenen uit Malawi. Geloven gaat verder is ook het thema van de GZB-dag op D.V. 30 augustus tot zegen is. Ik heb mogen zien hoe geloven op een eenvoudige manier verder gaat en hoe dit tot zegen is voor de kerk. Het zet me aan het nadenken wat ik hiervan kan leren. Lees een artikel van Jopie op de pagina hiernaast. Bas Stolk, relatiebeheerder Wat me opviel in Malawi was dat mensen meteen met hun geloof aan de slag gaan als ze christen zijn geworden. Ze Op D.V. 4 oktober a.s. organiseren Jubilate Deo en de GZB een speciaal najaarsconcert. (zie pagina 20) Hoe kun je met behulp van eten Geloven gaat verder vormgeven? Dat leest u in Ave! Bestel deze gaan niet eerst vergaderen, plannen maken of iets organiseren. Ze gaan het gewoon doen. Ik herinner me bijvoorbeeld een schoonmaakster in het ziekenhuis. Naast haar schoonmaakwerk was ze van grote betekenis voor de patiënten: een bemoedigend praatje hier, een luisterend oor daar. Geen grootse dingen, maar wel heel waardevol. De spontaniteit en betrokkenheid waarmee christenen in Malawi geloven is een voorbeeld voor ons! Lees zijn ervaringen op pagina 10. eenmalige, smakelijke GZBuitgave via de actie in uw gemeente of met bijgevoegd kaartje. Met het jaarthema Geloven gaat verder wil de GZB duidelijk maken wat onze missie is en wat wij doen om mensen te bereiken met het Evangelie. Hoe zending werkt kunt u zien op de volgende twee pagina s.

4 6 7

5 dubbelportret 8 9 Als je praat over het onderwerp gemeenteopbouw en je bekijkt het breed, dan lopen de ontwikkelingen tussen een gemiddelde stad in Nederland en in Malawi waarschijnlijk omgekeerd evenredig. Waar er in Malawi steeds meer gemeenten bij komen, gaan er in Nederland allerlei (wijk)gemeenten af. Als je echter focust, dan zie je dat gemeenten in zowel Malawi als Nederland druk bezig zijn met gemeenteopbouw, elk in hun eigen context. Een dubbelportret. Kerk zijn in Malawi en Nederland WIE DS. NORBET MKANDAWIRE (39), PREDIKANT IN NYUNGWE (MALAWI), EEN GEMEENTE MET 17 WIJKGEMEENTEN 'De kerk krijgt betekenis' De kerk in Malawi is in de afgelopen decennia hard gegroeid. Lang niet voor elke gemeente is er een predikant. Daarom hebben predikanten vaak een groot gebied onder hun verantwoordelijkheid. Ik ook. Mijn 17 wijkgemeenten liggen verspreid in een groot gebied. Ik bereik ze per fiets. Ik kan zelf maar op één plaats tegelijk zijn. Daarom zijn er ouderlingen en andere kerkleiders die taken van mij overnemen. Ook van gemeenteleden wordt inzet gevraagd. Uiteraard hadden we daar allemaal toerusting voor nodig. Door trainingen die met behulp van GZB er Tjerk Visser zijn ontwikkeld, leerden we leiding te geven aan de gemeenten. In de afgelopen twee jaar zijn er in alle wijken van mijn gemeente trainingen gedaan voor leidinggevenden én voor gemeenteleden. Deze trainingen hebben de gemeenteleden bijvoorbeeld geholpen om meer oog te hebben voor de problemen waar mensen thuis mee zitten en hoe je elkaar kunt helpen. Een bijkomend voordeel is dat er nieuwe mensen naar de kerk komen. De kerk krijgt betekenis voor hen. De trainingen hebben al mijn gemeenten hoe klein ze ook zijn geholpen met het ontdekken wat de praktische visie is op hun kerk zijn in de buurt. Ik zie mensen daarvan genieten. De trainingen van Tjerk Visser waren ook gericht op prediking. Ze hebben mijn prediking en ook die van ouderlingen veranderd. Vroeger dropten we onze boodschap in de gemeente, nu hebben we geleerd om een goede bijbelstudie te doen en een preek zorgvuldig op te bouwen. Zo luisteren we samen naar de Bijbel en luisteren we ook echt naar elkaar. De houding en sfeer is in de kerk in Nyungwe is hierdoor veranderd. De dienst is nu iets van ons allemaal. En wat ook geweldig is: ik zie groei! De afgelopen tijd is de kerk gegroeid van 14 naar 17 wijkgemeenten en de laatste keer dat er een doopdienst was, mocht ik bijna honderd mensen dopen, zowel jongeren als ouderen. 'God begint in zijn genade opnieuw' Kerkelijk Nederland laat op veel plekken krimp zien. Tegelijkertijd komen er op andere plekken heel voorzichtig (missionaire) gemeenten bij. Getalsmatig kunnen deze nieuwe ontwikkelingen nog niet op tegen de neergang die er is, maar opvallend is het wel. Laten we eens focussen op die nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld in mijn stad Rotterdam. Daar is het besef wel doorgedrongen dat Nederland ook zendingsland is geworden. Je hoeft maar op zondagmorgen door de stad te fietsen en je wordt je ervan bewust dat er een kleine minderheid is die met kerk en geloof bezig is (en de helft van die minderheid komt oorspronkelijk niet uit Nederland). Het volgende besef is ook gegroeid: Een kerk die niet werft, sterft. Die oneliner gaat niet overal op, maar wel in een stad als Rotterdam. Alleen al voor het eigen voortbestaan is het daarom nodig om in zending te investeren. Allerlei kerken doen, soms heel voorzichtig, pogingen om missionair te zijn. Gevestigde kerken, missionair-diaconale projecten en ook nieuwe gemeenten strekken zich uit naar mensen buiten de kerk. Het bemoedigende daarin is dat deze missionaire arbeid vrucht draagt. Naar mijn inschatting in toenemende mate. Er komen mensen tot geloof en er raken mensen (opnieuw) betrokken. Zo werden er in Noorderlicht, de gemeente waar ik bij betrokken ben, onlangs vijf volwassenen gedoopt. Het zijn niet de aantallen van Malawi, maar het is wel bemoedigend. Bovendien zijn er in Noorderlicht allerlei mensen betrokken geraakt (of betrokken aan het raken) zonder christelijke achtergrond of mensen die niet meer bij een kerk betrokken waren. Het missionaire elan in de stad lijkt vooral gedragen te worden door een jonge generatie. Het zijn vaak jonge christenen die in hun studententijd of juist na hun studententijd in Rotterdam zijn beland. Menselijkerwijs gesproken zou er zonder hun inzet maar weinig terecht komen van de missionaire initiatieven in een stad als Rotterdam. Als je de situatie meer geestelijk probeert te duiden, dan kun je zeggen dat God in zijn genade opnieuw begint. Hij maakt een nieuwe start op plekken waar het gedaan leek met de kerk. Bovendien maakt hij op ongedachte wijze een nieuw begin met zeer uiteenlopende mensen. God is uiteindelijk dezelfde als de God in de tijd van de Bijbel. Geloven gaat verder omdat God verder gaat, zowel in Nederland als Malawi. WIE DS. NIELS DE JONG (34),MISSIONAIR PRE- DIKANT ROTTERDAM- CENTRUM VIA IZB BIJ NOORDERLICHT (WWW.UITONVERWACH- TEHOEK.NL):

6 10 portret 11 Bas Stolk, relatiebeheerder van de GZB, bracht kortgeleden een bezoek aan Malawi. Daar raakte hij diep onder de indruk van de manier waarop de mensen op het platteland het Woord van God aan elkaar doorgeven. DOOR BAS STOLK, RELATIEBEHEERDER GZB Niet meer met een mond vol tanden! 1600 gemeenten, 170 predikanten. Ik begreep echt heel weinig van de Bijbel, vertelt Oscar. Als mijn vrienden vragen stelden over de kerk of over de Bijbel, dan stond ik met een mond vol tanden. Ik had nooit geleerd om daar over te praten. De negentien jarige Oscar Kaira komt samen met 31 andere christenen in het dorpje Kanyawazi elke dag bij elkaar om samen de Bijbel te lezen. Een kleurrijk gezelschap van vrouwen, jongeren en enkele mannen onder een simpel afdak van gras. Snikheet Het is midden op de dag, de lucht trilt van de hitte. Mensen en dieren hebben de schaduw opgezocht en geen vogel laat zich meer horen. Des te luider klinkt de stem van een van de vrouwen die uit het Johannesevangelie voorleest. Oscar: Van de 56 gelovigen in ons dorp hebben er maar acht een Bijbel. De Bijbel is hier erg duur en veel oudere mensen hebben nooit leren lezen en schrijven. Vanuit de kerkleiders is het idee gekomen om de Bijbel hardop aan elkaar voor te lezen. Liefde Het is geweldig om te zien met hoeveel liefde en respect de deelnemers met het boek van God omgaan. Ruwe handen strelen liefdevol de versleten kaft. De Bijbel is niet alleen kostbaar vanwege de prijs die er voor betaald is (een Bijbel kost hier ongeveer 7), maar vooral vanwege de inhoud: Want de woorden die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze aangenomen, (Joh. 17:8). Getuigen In kleine groepjes praten ze door over de betekenis van de boodschap voor het dagelijks leven. Oscar: Ik kan nu elke dag de Bijbel lezen! En ik kan het ook aan anderen uitleggen. Veel van mijn vrienden houden vast aan de oude tradities en drinken veel zelf gebrouwen bier. Maar ik kan nu veel van hun vragen beantwoorden en ik merk dat ze echt naar me luisteren. Eén van mijn vrienden is hier zelfs al een keer geweest. Dat vind ik echt gaaf! Het initiatief trekt vaker de aandacht van de andere dorpelingen. De mensen vragen zich af wat we hier doen, en willen ook wel eens horen wat er in de Bijbel staat. Zelfs moslims staan stil om te luisteren. Zo gaat geloven verder, ook in Malawi! Steun Tjerk Visser bij het trainen van ouderlingen, diakenen en andere leidinggevenden in de kerk in Malawi. Hij helpt hen te leren wat preken, pastorale zorg en leiddinggeven is. Zo is de gemeente in goede handen. Een gift voor dit project is welkom op rekeningnummer NL91 INGB (projectnummer MW.1.003).

7 bijbelvertaalproject in malawi gzb-projecten De Llomwe-Bijbel bij de mensen thuis Hoe breng je de Bijbel bij mensen? In 2012 is in Malawi de Llomwe-vertaling van het Nieuwe Testament afgerond. Deze vertaling is bestemd voor een stam van ongeveer mensen. Nu ligt er de uitdaging om deze vertaling voor mensen toegankelijk te maken. Het Bijbelgenootschap van Malawi kiest ervoor om dit op twee manieren te doen. Allereerst worden van het Nieuwe Testament 5000 exemplaren gedrukt. Wanneer deze Bijbels gedrukt zijn, zal het Nieuwe Testament officieel worden gepresenteerd en is het voor iedereen beschikbaar. De Bijbels zullen voor een lage prijs verkocht worden, zodat geld geen probleem hoeft te zijn om een Bijbel te kunnen aanschaffen. Omdat een derde van de bevolking analfabeet is, is een Bijbel op papier echter niet voldoende. Het bijbelgenootschap wil daarom ook een audio-bijbel op de markt brengen. In de cultuur van de Llomwe, is de verwachting, zal juist deze uitgave van het Nieuwe Testament in een grote behoefte voorzien. De bedoeling is dat allereerst vier boeken in audio zullen verschijnen. Om ervoor te zorgen dat de techniek geen laatste hobbel voor de communicatie hoeft te zijn, wil het bijbelgenootschap 100 apparaatjes ontwikkelen waarop de Bijbel kan worden afgespeeld en die door zonne-energie overal bruikbaar zijn. Bijbels, audioboeken en afspeelapparatuur. Zo hoopt het bijbelgenootschap in Malawi het Nieuwe Testament voor het hele Llomwe-volk toegankelijk te maken. Er is euro nodig voor dit project. Een gift is van harte welkom op rekeningnummer NL91 INGB (projectnummer MW.1.004). Hartelijk dank voor uw betrokkenheid. Centraal-Azië VERTALEN VAN DE BIJBEL ONDANKS GROTE TEGENSTAND (CA.1.301) In grote delen van Centraal-Azië hebben christenen het niet gemakkelijk. Evangelisatie is verboden en diverse kerkleiders zijn gevangen genomen. Soms alleen maar omdat ze een Bijbel bij zich hadden op straat. Toch gaat Gods werk hier door. Zo is er onder andere een bijbelvertaalteam aan het werk. Het Nieuwe Testament is al klaar, het team is nu hard aan het werk met het Oude Testament. Zij ondervinden grote druk vanuit de overheid die hen steeds lastigvalt met vragen en er is constant de angst om opgepakt te worden. Wij vragen uw gebed en financiële steun. Israël VERZOENING TUSSEN PALESTIJNEN EN ISRAËLI S (IL.2.002) Het conflict tussen de Palestijnen en de Israëli s leidt tot veel bitterheid, vooroordelen en geweld. De organisatie Musalaha wil deze trend doorbreken door verzoeningssamenkomsten te organiseren. Musalaha richt zich onder andere op vrouwen. Men wil een forum bieden waar vrouwen van beide kanten elkaar kunnen ontmoeten, naar elkaar kunnen luisteren, begrip voor elkaars positie krijgen en in staat worden gesteld om over grenzen heen contact te houden. Het is niet eenvoudig, maar de bijeenkomsten zorgen voor wederzijds begrip en verzoening. Colombia ONDERWIJS AAN STRAATKINDEREN (CO.2.001) In Colombia leven tienduizenden kinderen op straat. Ze gaan meestal niet naar school en komen in een vicieuze cirkel van armoede, criminaliteit en prostitutie terecht. De Presbyteriaanse Kerk van Colombia trekt zich het lot van deze kinderen aan. In een aantal wijken in de steden Bogotá en Ibaqué biedt zij opvang en onderwijs aan straatkinderen. Ook krijgen de kinderen elke dag een maaltijd. Zimbabwe BESCHIKBAAR STELLEN AIDSREMMERS REDT LEVENS! (ZW.2.007) Aids is nog steeds een groot probleem in Zimbabwe. Miljoenen mensen zijn besmet met het HIV-virus. Vanuit de missieziekenhuizen Morgenster en Gutu wordt aan duizenden mensen aidsremmers beschikbaar gesteld. Nog altijd overlijden er mensen aan aids, maar veel minder dan jaren geleden. Het gevolg is dat er veel minder kinderen wees worden en dat mensen gewoon in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Kortom, het is duidelijk dat dankzij de aidsremmers vele levens worden gered. Indonesië MEDISCHE ZORG OP JAVA (ID.2.006) Op Java kent men het gezegde Arme mensen mogen niet ziek worden. Dat geldt helemaal voor mensen die in afgelegen dorpen in de bergen wonen. Behalve dat medische zorg duur is, woont men ook te ver weg om snel hulp te krijgen in kritieke omstandigheden. Om aan deze situatie iets te doen heeft stichting Sion in april 2011 twee medische posten geopend in afgelegen gebieden rond de bergen Merbabu en Merapi. Ook is in 2012 een bus aangeschaft en omgebouwd tot mobiele kliniek, waarmee men de dorpen langsgaat. Ernstig zieke mensen worden thuis bezocht, ondervoede kinderen worden geholpen, er worden vrijwilligers getraind die eerste hulp kunnen bieden, etc. Graag wil Sion dit werk verder uitbreiden. Wilt u een van deze projecten steunen? Maak een gift over op rekeningnummer NL91 INGB t.n.v. GZB, Driebergen o.v.v. het projectnummer. Hartelijk dank!

8 dokter in surkhet, nepal Ze is bang voor alles, maar helemaal voor een ziekenhuis. En ze is hier helemaal alleen: geen moeder en geen stoere broer. Ik vergeet soms dat ze pas 15 jaar is. En dat meisjes van 15 jaar gelukkig horen te zijn, en niet in een ziekenhuis horen te liggen. DOOR PAULINE VAN OOIJEN PAULINE VAN OOIJEN IS IN 2013 UITGE- ZONDEN NAAR NEPAL. ZE WERKT ALS ARTS IN DIENST VAN INTERNATIONAL NEPAL FELLOWSHIP (INF), EEN ORGANI- SATIE DIE ZICH ONDER ANDERE INZET VOOR LEPRAPATIËNTEN. iets beter. Maar de volgende dag had ze nog steeds niets gegeten. Ik ging naar mijn huis, niet ver van het ziekenhuis, en besloot om wat noedels klaar te maken. Mijn Nepalese kookkunsten zijn nog niet zo goed ontwikkeld, dus deed ik het op de veilige manier: gewoon een heen. Voor de patiënten op de polikliniek. Maar ook om een kleine zus op te vrolijken. Het verhaal van de vijf broden en de twee vissen krijgt hier voor mij een diepe betekenis. Als Jezus vraagt of er iemand is die wat te eten heeft, is er een SOMS CLOWN, SOMS KOK, SOMS ZUS Pauline (r) noemt Janaki haar sano bahini (kleine zus). De afgelopen twee maanden werkte ik in een fistulakamp. Dit is een kamp voor vrouwen met incontinentieproblemen na de geboorte van hun baby. Maar er komen ook veel andere mensen met plasproblemen. Een van hen was een meisje van nog maar 15 jaar. Haar naam is Janaki. Janaki kan niet zelf naar de wc. Door een afwijking functioneert haar blaas niet en is ze altijd incontinent. Ze heeft al eens eerder een operatie gehad, in India, maar dat had niet het gewenste resultaat. En daarom kwam ze naar ons kamp. Ook wij probeerden haar te helpen met een operatie. Helaas, ook deze operatie was niet succesvol. Maar nog vervelender was dat haar wond weer open ging. Ze kon dus niet naar huis na de operatie. Want haar wond moet elke dag worden verzorgd door één van onze verpleegkundigen. Daarom ligt Janaki nu in ons ziekenhuis. In dit ziekenhuis worden meestal leprapatiënten verpleegd. Mede daarom is Janaki zo bang. Zal zij ook die enge ziekte krijgen? Ze durft niet goed met de andere mensen te praten. Soms belt ze met haar moeder. Die kan niet naar haar toe komen omdat ze de lange afstand niet kan lopen. Als ze haar moeder aan de telefoon heeft moet Janaki heel veel huilen. Aan haar bed komen steeds twee buitenlandse dokters, twee keer per dag. Eén dokter praat heel gek Nepalees. Maar verder is ze best grappig en ze doet hard haar best om geintjes te maken. Want als je de hele dag zielig en verdrietig op bed ligt, proberen andere mensen je op te vrolijken. Soms krijgt ze een cadeautje van een van de dokters. Bijvoorbeeld omdat het nieuwjaarsdag is, wat in Nepal halverwege april wordt gevierd. Gelukkig wordt Janaki langzaam wat vrolijker. Maar soms zakt de moed haar opnieuw in de schoenen. Ze krijgt koorts, wil niet meer drinken of moet huilen omdat het allemaal zo lang duurt. Nog niet zo lang geleden kwam ik bij haar en voelde ze zich niet lekker. Ze moest overgeven nadat ze water had gedronken en ik besloot een pak vruchtensap voor haar te kopen. Dat ging zakje noedels, wat kruiden en een beetje water. Ik noem Janaki mijn sano bahini (kleine zus). Dat is de gebruikelijke manier om mensen aan te spreken in Nepal. Maar ze voelt ook een beetje als mijn kleine zusje. Ik wordt er verdrietig van als ik zie dat haar wond maar langzaam geneest. Als ik haar dapper haar tranen weg zie slikken. Nepal is het land waar ik woon. Waar ik me thuis voel. Waar ik werk als dokter. Maar ik besef regelmatig dat ik hier niet alleen ben omdat ik dokter ben. God heeft mij hier geplaatst als mens. Om hier te leven en er te zijn voor de mensen om mij kleine jongen die zijn laatste lunch wegeeft. Hij had het makkelijk zelf kunnen houden, tenslotte was hij zo slim geweest om brood en vis mee te nemen. Maar hij geeft het aan Jezus. Jezus vraagt ook ons om offers te geven. Onze slechte kookkunsten, onze vrolijkheid, onze liefde. In Jezus handen wordt het gezegend. En door Hem wordt het uitgedeeld aan de mensen om ons heen. In het fistulakamp worden vrouwen geholpen die problemen hebben na de geboorte van hun baby.

9 noodhulp voor syrië Wanneer komt er nu eens een einde aan die gruwelijke burgeroorlog in Syrië waar mensen elkaar afslachten als beesten? Hoeveel onschuldige slachtoffers moeten er nog vallen en kan het daar ooit nog vrede worden? Begrijpelijke vragen. Nog vaker lijken deze vragen echter al helemaal niet meer gesteld te worden: er is tenslotte zoveel dat onze aandacht vraagt DOOR ARIE VAN DER POEL Voor christenen is het helemaal moeilijk om terug te gaan. Grote kans dat ik vermoord word. ARIE VAN DER POEL, LANDENCOÖRDI- NATOR VOOR HET MIDDEN OOSTEN, WAS EERDER DIT JAAR IN LIBANON VOOR HET BEZOEKEN VAN HET NOOD- HULPPROGRAMMA VAN LUISTEREND DIENEN EN DE GZB VOOR DE SLACHT- OFFERS VAN DE SYRISCHE BURGER- OORLOG. OOK NAM HIJ DEEL AAN EEN CONFERENTIE OVER KERK ZIJN IN SYRIË EN LIBANON. Vergeet Syrië bezoeken is bijna niet mogelijk te gevaarlijk - maar in buurland Libanon merk je de oorlog evengoed. Het land herbergt inmiddels zo n 1,5 miljoen vluchtelingen. Berooide, ontwortelde en aangeslagen mensen. Getraumatiseerd ook. Sommigen wonen in vluchtelingenkampen, anderen in kleine, bedompte kamertjes in de hoofdstad Beiroet. Je hoort aangrijpende verhalen van mensen die een goede baan hadden en nu in grote armoede en zonder perspectief leven. Paul Terzarian is 57 jaar en samen met zijn vrouw gevlucht uit Aleppo, waar hij een goede baan had. Zijn vrouw overleed vrij snel na aankomst in Beiroet na een korte ziekte. Met de in Aleppo achtergebleven getrouwde kinderen is slechts sporadisch contact mogelijk. Zijn ogen staan dof, hij slaapt slecht en heeft last van hoge bloeddruk. De hele dag staat de tv aan met gruwelijke oorlogsbeelden uit Syrië. Ik moet ernaar kijken, zegt hij. Ik moet weten wat er gebeurt in Syrië. De vraag of teruggaan naar Aleppo op termijn misschien nog een optie is, emotioneert hem: Voor christenen is het helemaal moeilijk om terug te gaan. Grote kans dat ik vermoord word. Voordat de burgeroorlog losbarstte, waren er naar schatting twee miljoen christenen in Syrië, ongeveer tien procent van de bevolking. Inmiddels heeft meer dan een half miljoen van hen een veilig heenkomen gezocht in het buitenland. Veel kerkgebouwen zijn verwoest en het leed is onbeschrijfelijk. Nog steeds vluchten mensen naar het buitenland. Homs en Aleppo - waar veel christenen woonden - behoren tot de zwaarst getroffen steden. Christenen, als minderheid, hebben het extra zwaar. Des te opvallender is het dat sommige Syrische predikanten eigenlijk heel hoopvol zijn. Ze zitten niet bij de pakken neer, maar kijken hoe ze van betekenis kunnen zijn voor de mensen die ze dienen. Hun geloofsvertrouwen is groot en ook onder de huidige omstandigheden blijven ze op Jezus zien. Die is hun enige perspectief. Tijdens een conferentie over Kerk zijn in Syrië en Libanon die ik pas bezocht, hadden we telefonisch contact met een predikant uit Aleppo. Hij was ingesloten in zijn stad en kon er dus niet bij zijn. Aangrijpend om uit zijn mond te horen: Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn. Syrië niet! Wij mogen Syrië niet vergeten! Blijf daarom voor de slachtoffers van deze wrede oorlog bidden. Steun de kerken in hun hulp aan vluchtelingen. Het is voor hen heel bemoedigend te weten dat er christenen in andere landen met hen meeleven. Maak een gift over op rekeningnummer NL18 INGB t.n.v. Luisterend Dienen in Utrecht o.v.v. Noodhulp Syrië. Luisterend Dienen, het diaconale programma van de GZB en de PKN, werkt samen met de ACT Alliance (internationale, interkerkelijke hulporganisaties), de Armeense Protestantse Kerk (UAECNE) en de kerken van de Evangelical Synod in Syrië en Libanon (NESSL).

10 18 gzb-nieuws 19 Nieuwe uitgaven, activiteiten die de GZB de komende tijd organiseert en andere dingen waarvan u op de hoogte moet zijn: u leest het hier! info ZATERDAG 31 AUGUSTUS: GZB-DAG Thema Geloven gaat verder Gasten uit Malawi Programma voor kinderen en tieners (hele dag) Kijk ook op de achterkant van deze Alle Volken of op gzb.nl VRIJDAG 29 AUGUSTUS: GZB-JONGERENEVENT Arjen ten Brinke, missionair werker in Den Haag, over Beeld van God Muziek van de KC-band In de spiegel kijken met jongeren uit Malawi Kijk ook op de achterkant van deze Alle Volken of op gzb.nl/jongerenevent Gezocht: Vrijwilligers GZB-dag en Jongerenevent opbouwen tenten (28 augustus) afbreken tenten (1 september) catering (28 augustus t/m 1 september) parkeren bewaking collecteren logistiek/techniek gastheren/-dames verkoopmarkt kinder- en tienerwerkers EHBO Voor meer informatie over de werkzaamheden en voor aanmelding: gzb.nl/vrijwilligers, of ! Catecheseproject 2014/2015: Geloven gaat verder Je bent niet alleen christen in de kerk of op catechisatie, maar ook op je sportclub en school. Hoe merken anderen aan jou dat je christen bent? Misschien kunnen we een voorbeeld nemen aan Watson uit Malawi. Wat hij op zijn christelijke school leert, wil hij graag doorgeven aan anderen. Regelmatig houdt hij bijbelstudies met de jongeren uit zijn dorp. Het catecheseproject 2014/2015 sluit aan bij ons jaarthema Geloven gaat verder. Met de opbrengst van het project steunen we de timmermansopleiding van Watson en andere weeskinderen. Bij het catecheseproject hoort een lesbrief en een filmpje. U kunt het materiaal bestellen via gzb.nl (onder Doe mee), Stap met SAMSAM over op goedkopere stroom en steun GZB! De GZB steunen door over te stappen op goedkopere energie. Het kan nu! U helpt uzelf én de GZB ermee! Hoe werkt het? Onlangs is de GZB een samenwerking aangegaan met SAMSAMcollectief. SAMSAM zoekt voor nieuwe klanten een goedkopere en groene energieleverancier. Van de vergoeding die SAMSAM van de nieuwe leverancier voor de nieuwe klant ontvangt, geeft zij de helft aan de GZB. Dit is een bedrag van 30 per nieuwe klant. Door over te stappen naar een goedkopere energieleverancier steunt u dus de GZB, zonder dat dit u geld kost! Najaarsconcert JUBILATE DEO-GZB Op D.V. 4 oktober organiseert Grootkoor Jubilate Deo uit Woudenberg in samenwerking met de GZB een bijzonder najaarsconcert. Het concert wordt gehouden in de Bethelkerk in Barneveld en begint om uur. Het concert heeft als thema Geloven gaat verder. Hiermee willen Jubilate Deo en de GZB duidelijk maken dat geloven een beweging is: wereldwijd, maar ook in het leven van iedere christen persoonlijk. De keuze van de liederen en de muziek is op het thema afgestemd. Speciale aandacht is er voor Malawi, waar onze medebroeders en -zusters Geloven gaat verder op verschillende manieren in de praktijk brengen. Het koor, onder leiding van Marco den Toom, wordt begeleid door Heleen Knoop (viool), Johan Bredewout (vleugel) en Harm Hoeve (orgel). Ook is er ruimte voor samenzang. Ga met ons mee op muzikaal avontuur door Malawi. Harte lijk welkom bij dit bijzondere najaarsconcert! Met de opbrengst ervan steunt u het bijbelvertaalwerk in Malawi. Met de nieuwe energieleverancier die SAMSAM voor u uitzoekt, bespaart u gemiddeld één maandfactuur per jaar op uw energierekening. Voor elke nieuwe klant krijgt de GZB 30 voor het zendingswerk. Stapt u meteen voor 3 jaar over, dan krijgt de GZB 90 en aan het eind van deze 3 jaar krijgt u zelf ook nog eens 90. De stroom die u via SAMSAM krijgt, is lokaal opgewekte, groene stroom. Goed voor onze aarde dus. De samenwerking tussen de GZB en SAMSAM levert alleen maar winnaars op: Meer informatie leest u op U kunt via deze site ook overstappen.

11 onze zendingswerkers WIE LIEUWE EN WIEKE SCHAAFSMA BESTEMMING MALAWI WANNEER JULI 2014 De GZB heeft soms samen met een andere organisatie zo n zestig zendingswerkers uitgezonden. Zij werken over de hele wereld. Wie komen er binnenkort terug naar Nederland en wie vertrekken er? Uitgezonden Naar Indonesië Joëlle van Saane is in maart vanuit Krimpen aan den IJssel voor een jaar naar Indonesië vertrokken. Zij gaat aan de slag als ergotherapeut binnen het gehandicaptenwerk van de Torajakerk op Sulawesi. Naar Malawi Lieuwe en Wieke Schaafsma worden in juli vanuit Baarn (de gemeente van ds. Schaafsma) uitgezonden naar Malawi. Wat gaan jullie in Malawi doen? Het werkterrein waar kerk in Malawi ons voor vraagt, ligt op het platteland dichtbij het Malawimeer. Daar woont de Yao-stam, die voor meer dan 95% moslim is. De taak van Lieuwe wordt het geven van onderwijs en toerusting aan de predikanten, evangelisten, ouderlingen, diakenen en geïnteresseerde gemeenteleden over wat het christelijk geloof inhoudt, wat de islam inhoudt en hoe we Het Nederlandse thuisfront betekent heel veel voor ons als christelijke gemeente moslims in dat gebied kunnen bereiken met het Evangelie. Wieke gaat gehandicaptenwerk doen. Dat is een vergeten groep in de samenleving van Malawi. Ze leven doorgaans in barre omstandigheden. Wieke wil ze samenbrengen om dan activiteiten te ontplooien en te laten merken dat de christelijke kerk naar hen omziet. Ook moslims zijn daar hartelijk welkom. Zo kunnen we christelijke barmhartigheid tonen. Jullie hebben eerder in Malawi gewerkt. Op welke manier bereiden jullie je voor op deze nieuwe uitzending? Wij hebben een 10-daagse, intensieve cursus over de islam gevolgd in Londen. Daar hebben we ontzettend veel geleerd. Verder zijn we bezig met een taalcursus, omdat we in het Yao-gebied gaan wonen en werken. De taal van daar is toch weer anders dan de taal die we al kennen. De grammatica is ongeveer hetzelfde, maar de woorden zijn voor 90% anders. Wat kunnen wij als Nederlands thuisfront voor jullie betekenen? Het Nederlandse thuisfront betekent voor ons heel veel. We leggen contacten met gemeenten en mensen die ons moreel en financieel ondersteunen. We willen graag een vaste relatie opbouwen zodat we straks weten wie met ons meeleven, voor ons werk bidden en met wie wij via facebook, blogs en nieuwsbrieven communiceren. We zijn dankbaar dat we een fijne thuisfrontcommissie hebben, mensen die beschikbaar en bekwaam zijn. Ook zijn we heel blij dat onze eigen Calvijngemeente ons kan uitzenden. Dat zal gebeuren op D.V. zondag 13 juli. Welkom thuis Teruggekomen Rik en Dineke zijn in maart vanuit Egypte naar Nederland teruggekeerd. Hun werkplek bleek onvoldoende aan te sluiten bij hun kennis en ervaring. Helma de Gooijer, die in Kameroen betrokken was bij alfabetiseringswerk, zodat mensen de Bijbel kunnen lezen in hun eigen taal, is in mei naar Nederland teruggekeerd. Jetty, die zes jaar lang diaconaal en pastoraal werk in Zuidoost-Azië heeft gedaan, komt in juni terug naar Nederland. Pieter en Hanna-Ruth komen ook in juni terug naar Nederland. Ze hebben bijna vier jaar lang studentenwerk in Centraal-Azië gedaan, een regio waar de uitdagingen voor christenen groot zijn. De GZB blijft het studentenwerk in Centraal-Azië steunen. Chris-Jan en Marieke Visscher hebben met de Christelijke Kerk van Noord- en Midden-Java (GKJTU) in Indonesië samengewerkt op het gebied van evangelisatie, theologisch onderwijs en medisch werk. In juli komen ze terug naar Nederland. Terug uit Mexico Michiel en Sandra Vastenhout, docenten op een theologische school in Mexico, zijn in mei teruggekeerd naar Nederland. Hoe kijken jullie terug op jullie tijd in Mexico? We kijken er met dankbaarheid op terug. Het is bijzonder om bijna zes jaar lang in een andere cultuur te hebben kunnen wonen en werken. Mexico is een prachtig land, met een grote culturele diversiteit. Doordat we zowel in Chiapas als in Mexico-Stad hebben gewoond, hebben we verschillende gezichten van dit land van dichtbij kunnen meemaken. Mexico is een complex land, met grote problemen als (drugs)geweld en een grote kloof tussen rijk en arm. En vergeet ook de corruptie niet! WIE MICHIEL EN SANDRA VASTENHOUT BESTEMMING NEDERLAND WANNEER MEI 2014 Wat zullen jullie nooit vergeten? Onze roeping bestond uit het toerusten van studenten binnen de Presbyteriaanse Kerk van Mexico. We zijn dankbaar dat we juist met een nieuwe generatie binnen de kerk mochten optrekken. Wat ons het meest zal bijblijven zijn de vele momenten in de klas of daarbuiten waarin we met de studenten ontdekten hoe bijzonder het is om door God geroepen te worden om de gemeente van Christus vóór te gaan op de weg van het Evangelie. Wat hebben jullie geleerd? Eén van de grootste problemen binnen de kerk waar wij mee samenwerkten, is dat er nauwelijks verschil is tussen de manier waarop Mexico als land wordt geregeerd en de manier waarop de kerk wordt geleid: veel corruptie en vooral heel veel egocentrisme. Wat nodig is zijn broeders en zusters die de gemeenten dienend voorgaan en die gericht zijn op het vormen en toerusten van gelovigen om hun roeping in Gods Koninkrijk te verstaan. Niet naar binnen gericht, maar naar buiten. We zijn God dankbaar dat we deze jaren veel van dit soort toekomstige toerusters zijn tegengekomen en dat we hen een stukje mochten vergezellen op hun leerweg. Dit heeft ook ons verder gevormd, en we hopen onze ervaringen, de hoogte- en dieptepunten, in Nederland te kunnen delen. Zending is een taak van de lokale gemeente. Gods missie voor deze wereld vraagt om gelovigen die zich inzetten in hun eigen leefwereld. Mensen zoals wij, die een poosje in een ander deel van de wereld met Gods kerk konden optrekken, kunnen een brug zijn die delen van de wereldkerk met elkaar laat kennismaken en van elkaar laat leren. Daarmee hopen we door te kunnen gaan. Zij het weer aan de Nederlandse kant van de Atlantische Oceaan. Kijk voor een overzicht van zendingswerkers met verlof op pagina 22.

12 22 onze zendingswerkers DOOR MARGREET BROEDERS-VAN SPRONSEN Hallo, mijn naam is Neelke Visser en ik ben 11 jaar. Ik heb 3 broertjes: Aron, Lucas en Boaz. Ik woon in Ekwendeni, een dorp in Malawi. Malawi is een heel mooi land in Afrika met veel bergen. Andere werkplek Verhuisd Hilda en Dick Malaba zijn in maart vanuit Zuid-Soedan naar Kenia verhuisd. Samen met partnerkerk Reformed Church of East Africa (RCEA) gaan zij het noodhulpprogramma voor het droge Noord- Kenia verder uitwerken. Neelke & Patience GZBwereld 66 Toen er bij onze tuinman in * In sommige landen ligt zendingswerk gevoelig. Het is daarom beter om niet in alle gevallen de volledige naam en het land te vermelden. Zendingwerkers met verlof Wie zijn voor voor - lichting beschikbaar? Naam Functie Voorlichtingsperiode Machiel en Erika Kommers Missionair-diaconaal toerusters in Mexico 22 juli - 26 augustus Jaap en Mirjam Haasnoot Docenten aan predikantenopleiding in Zuid-Soedan 30 augustus - 14 september Jetty* HIV/Aidspreventiewerk in Zuidoost-Azië 31 augustus - 13 september Chrisjan en Marieke Visscher Evangelisatie en medisch werk in Indonesië 7-20 september Thera van Dam-Shala Kinder- en vrouwenwerk in Kosovo heel september Corina* Bijbelvertaalwerk in Centraal-Azië 28 september - 4 oktober en oktober Aart Brons Israëlconsulent namens het CIS 28 oktober - 6 november Willem-Henri en Docent aan theologische opleiding/coördinator theologische november Ditteke den Hartog afstandsonderwijs Joram en Daniëlle Oudshoorn Docent op theologische opleiding en bij theologische toerusting 2 15 januari in de gemeentes (TEE) Bertine van Dijk Bertine heeft een jaar in kindertehuis PAK Tagari in Indonesië gewerkt. het hele jaar door Anita Heutink Anita heeft in Zuid-Soedan les gegeven aan kinderen van de basisschool en middelbare school in een vluchtelingenkamp. het hele jaar door Voor een afspraak kunt u contact opnemen met Margreet Broedersvan Spronsen, of tel Er is een heel groot en mooi meer in Malawi. Er zijn mooie stranden en rotsen. Als het windstil is kun je snorkelen. Nog leuker is het als het heeft gestormd de nacht ervoor. Dan heb je lekker hoge golven. PUZzEL o x k n z v a Uit school en in de weekenden spelen we eigenlijk altijd buiten. Soms doen er kinderen uit de buurt mee. a l w ë j Ook al woon ik in Malawi, toch ga ik naar een Nederlandse school. We gebruiken daar de boeken van de Wereldschool. We maken dezelfde cito-toetsen als jullie in Nederland. De GZB werkt in veel verschillende landen. Op gzb. nl kun je dat precies zien. In de puzzel hieronder moeten landen ingevuld worden waar de GZB werkt. In de gekleurde kolom komt ook een land te staan. Dat is de oplossing van de puzzel. Stuur je oplossing in voor 19 juli a.s. naar GZB-puzzel, Postbus 28, 3970 AA Driebergen of mail naar Vergeet niet je naam en adres erbij te zetten. het gezin een meisje werd geboren, vroeg hij mij of ik haar een naam wilde geven. Dat zal je in Nederland niet zo snel gebeuren! Ik had een poosje daarvoor een heel lieve baby gezien met de naam Joy. Dat vond ik zo n leuke naam, dus we hebben haar Joy genoemd. Dat betekent vreugde of blijdschap. Prijswinnaars Marrie van Teijlingen, Leiden Andrea Hubach, Kampen Arnold Lock, Ridderkerk Jaëlle Ploeg, Barneveld Jorian Kok, Ermelo Ruth Mosterd, Emst Aafke Beverdam, Houten Daniël en Tabitha Kazen, Noordeloos Esther Palland, Rouveen gefeliciteerd!

13 GZB DAG d.v. 30// 08// 2014 THEMA: verwondering over het wereldwijde werk van god met Prof. Dr. J. Hoek Veenendaal Ds. T. Jacobs Leiden Ds. L. Schaafsma Malawi en verder... Inspirerende verhalen uit Malawi Samenzang Info- en verkoopmarkt Interviews met zendingswerkers Speciale programma s voor kinderen en tieners waar Hydepark, Driebergsestraatweg 50, Doorn tijd 9.45 uur tot uur MEER INFORMATIE OP JONG EREN EVEN TGZB RESERVEER 29/08/ uur // Hydepark // Driebergsestraatweg 50 Doorn // i.s.m. HGJB en IZB GRATIS KAARTEN VIA JONGERENEVENT

14 gzb De GZB is een zendingsorganisatie in de Protestantse Kerk in Nederland. De GZB wil mensen bereiken met Evangelie zodat zij wereldwijd gaan leven zoals God het bedoelt. Mensen zijn bereikt het Evangelie als ze het geloven, begrijpen, ernaar gaan leven én als er een gemeente of geloofsgemeenschap is waar ze naartoe kunnen. Daarom werkt de GZB samen met kerken en kerkelijke organisaties. De GZB heeft zestig zendingswerkers uitgezonden en steunt ook projecten. Alle Volken is het magazine van de GZB. Het wordt gratis verspreid onder GZB-leden. Kerk zijn in Malawi en Nederland. Een dubbelinterview met ds. Norbet Mkandawire en ds. Niels de Jong. p8 inhoud colofon Alle Volken Jaargang 107, nummer 2, juni 2014 Oplage: Verschijnt 4 keer per jaar ISSN: Alle Volken is het informatieblad van de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland Contributie/donatie: minimaal 10,- per jaar Geloven gaat VERDER Dat God Zijn koninkrijk in deze wereld bouwt, dat geloven we. Die geloofsbelijdenis zien we ook werkelijkheid worden op allerlei plekken in deze wereld. Dat bemoedigt en geeft hoop! Het daagt ook uit. Hoe gaat het verder in Nederland? Hoe krijgt het vorm in mijn eigen leven? En hoe draag ik er aan bij? Ik hoop dat dit nummer van Alle Volken ons laat zien hoe de Geest Zijn weg gaat en ons ook meeneemt op die weg. We ontdekken dan verrassende dingen in Malawi, Rotterdam en misschien ook wel in onze eigen omgeving. Bijbelvertaalproject in Malawi: de Llomwe-Bijbel bij de mensen thuis. p12 Geloven gaat verder: jaarthema GZB 2014/2015 Geloven gaat verder in Malawi portret van een gemeentelid Project - Theologische toerusting in Malawi Projecten GZB Vergeet Syrië niet! Redactie: Gerdi van Eck, Mathilde Schouwstra-van Hoorn (eindredacteur), Harry Fikse (hoofdredacteur) Medewerkers: Margreet Broeders-van Spronsen, Niels de Jong, Pauline van Ooijen, Arie van der Poel, Lieuwe Schaafsma, Bas Stolk, Michiel Vastenhout, Jopie Verhoek, Kees Zeelenberg Grootletterdruk: Alle Volken is voor visueel gehan di capten ook verkrijgbaar in grootletterdruk. Voor meer informatie: CBB te Ermelo, tel GZB - Het kopiëren of overnemen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Druk: Senefelder Misset, Doetinchem ds. Jan Ouwehand, directeur GZB Wij worden ook uitgenodigd om ons steentje bij te dragen Soms clown, soms kok, soms zus. Dokter Pauline van Ooijen in Nepal. p14 verder in dit nummer Overzicht zendingswerkers met verlof GZB-nieuws GZB Wereldkids Vormgeving: D&DJ, Montfoort Bestuur: Ds. K. van Meijeren, Ede (1e voorzitter), Ds. J.C. van Trigt, Papendrecht (2e voorzitter), Ds. W.C. Polinder, Kamperveen (1e secretaris), Mw. ir. A.F. Visscher-Hofman, Gouda (2e secretaris), Dhr. P.J. Oudshoorn RA, Veenendaal (1e penningmeester), Dhr. N.A. de Waal, Waddinxveen (2e penningmeester), Mw. H.J. de Fijter-Schouten, Kampen, Mw. mr. E.F. Lagerwerf- Vergunst, Ridderkerk Kantoor GZB: GZB, Postbus 28, 3970 AA Driebergen Faunalaan 249, 3972 PP Driebergen, (IBAN: NL91 INGB , BIC: INGBNL2A) Om voor te bidden De oorlog in Syrië duurt inmiddels meer dan drie jaar. We raken er bijna aan gewend. Maar we mogen Syrië niet vergeten! Bid voor de slachtoffers van deze wrede oorlog: voor nabestaanden, gewonden en ontheemden. Bid voor vrede. Lees het artikel van collega Arie van der Poel over Syrië op pag. 16. God wil ons gebruiken voor de mensen om ons heen Arnold Nkhoma vertelt over hoe geloven verder gaat in Malawi. p4 Wilt u meebidden? Meld u aan voor onze gebedskalender via gzb.nl.»

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk PIONIEREN vanuit de Protestantse Kerk Op de dvd vindt u vijf filmpjes van bestaande pioniersplekken. U kunt deze deels ook op internet bekijken via www.pkn.nl/missionair. www.pkn.nl/missionair Het woord

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Bonisa. Bonisa Bonisa. China

Bonisa. Bonisa Bonisa. China Bonisa Z E N D I N G Bonisa Z E N D I N G...geeft gij hun te eten. Zij zeiden tot Hem: Wij hebben niet meer dan vijf broden en twee vissen. En Hij zei: Brengt Mij die hier. Mattheüs 14 : 16b-18 China Bonisa

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk.

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk. infobulletin - jaargang 8 - februari 2013 Eén maar anders In dit Infobulletin geven we uitgebreid aandacht aan een boek dat onlangs is verschenen bij Uitgeverij Ark Media. Natuurlijk omdat het een boek

Nadere informatie

MAGAZINE 2014 38.02 WERKEN AAN HET FUNDAMENT. Interview met Arie de Rover ZICHTBAAR EH. Wat weerstand ons leert over leren

MAGAZINE 2014 38.02 WERKEN AAN HET FUNDAMENT. Interview met Arie de Rover ZICHTBAAR EH. Wat weerstand ons leert over leren EH MAGAZINE 2014 38.02 1 WERKEN AAN HET FUNDAMENT Interview met Arie de Rover ZICHTBAAR EH Wat weerstand ons leert over leren [ Advertenties ] INHOUD 3 13 INFOPAKKET KERKEN EH-Magazine is een uitgave van

Nadere informatie

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen hoop magazine is een uitgave van hour of power nederland en verschijnt zes keer per jaar nummer 70 - november 2014 losse verkoopprijs 2,95 via hourofpower.nl/winkel gratis uitgave voor donateurs i n d

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz.

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz. BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Diaconie en zending 12 Van de redactie 2 Middagdienst 25 januari 15 Om te beginnen 2 Daans overpeinzingen

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015 "Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

De grootste kaars brandt al

De grootste kaars brandt al De grootste kaars brandt al Lennart Aangeenbrug Peter de Groot Ruilof van Putten Petra Smit Ben Tramper Beschrijving en analyse van enkele missionaire projecten binnen protestants januari 2009 Amsterdam

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 33 NUMMER 5 MEI 2014 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

dvent De Geest wekt tot leven nieuws ADRA-België pakt uit in Brussel en Gent nieuws wereldkerk Londen bereidt zich voor op grootschalige evangelisatie

dvent De Geest wekt tot leven nieuws ADRA-België pakt uit in Brussel en Gent nieuws wereldkerk Londen bereidt zich voor op grootschalige evangelisatie nieuws ADRA-België pakt uit in Brussel en Gent nieuws wereldkerk Londen bereidt zich voor op grootschalige evangelisatie KIDS & Jongeren Ruim 500 enthousiaste kids bezoeken Kidzrally dvent 05 2012 Jaargang

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag 2008 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Nummer 132 December 2005 Katern in Kerkinformatie 173 - september 2009 Jaarverslag 2008 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Samen werken in de dienstenorganisatie: hier doe je het voor!

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 4 28 maart - 2 mei 2015 De Augustinus Paasnummer 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de bestuurstafel Website live in een

Nadere informatie

Godsdienstig was het niet correct. Bij het avondmaal over Matteüs 20:20-28. Drieluik over de verzoening Verlost door het bloed van Christus

Godsdienstig was het niet correct. Bij het avondmaal over Matteüs 20:20-28. Drieluik over de verzoening Verlost door het bloed van Christus 54 06 19 maart 2010 Bij het avondmaal over Matteüs 20:20-28 Godsdienstig was het niet correct Christen in-spanning Programma NGK Themadag 2010 Drieluik over de verzoening Verlost door het bloed van Christus

Nadere informatie

Driemaandelijks magazine van de stichting ESDA

Driemaandelijks magazine van de stichting ESDA CONTACT JAARGANG 64 DEC 2014 NR 4 Driemaandelijks magazine van de stichting ESDA 02 Redactioneel De hemel 03 Meditatie Hemelse modder 04 Overdenking Hemelse bescherming 06 Gezondheid Hemelse sfeer 08 Boek

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een Prayer Night? Inhoud Inleiding Pagina 1 Waar begin ik? Pagina 2 Met wie regel ik het? Pagina 2 Aanpakken doe je zo Pagina 3 Wanneer moet wat? Pagina 4 Bezoekers trekken Pagina 5 Invulling

Nadere informatie