Volatiliteit troef MARKETS DAILY. Blik op de markten. Volatiliteit troef

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Volatiliteit troef MARKETS DAILY. Blik op de markten. Volatiliteit troef"

Transcriptie

1 MARKETS DAILY Volatiliteit troef Blik op de markten Volatiliteit troef We schreven het al herhaaldelijk: "waar zijn de rustige zomer markten van weleer?". Augustus zal niet meteen de beursgeschiedenis ingaan als een saaie, rustige zomermaand. De Griekse perikelen van het begin van de zomer waren nog maar net weggeblazen of de Chinese devaluatie van de yuan kwam de zomerrust verstoren en dit tegen een achtergrond van een al stevig corrigerende Chinese beurs. Met wat vertraging sloeg de nervositeit ook over naar de Westerse en Japanse markten. Amerika en Europa hebben er de slechtste maand opzitten in respectievelijk 3 en 4 jaar. Gisteren werd de maand bijna toepasselijk ook afgesloten met een licht verlies. Ondanks de pogingen van de Chinese overheid om de Chinese aandelenmarkt te ondersteunen, is men er nog niet in geslaagd het vertrouwen van de beleggers terug te winnen. Vertrouwen komt immers te voet maar gaat te paard, zoals een niet-chinees spreekwoord zegt. Toch mogen we hier niet vergeten dat de Chinese gezagsdragers de middelen (reserves en rentes die nog niet op 0 staan en dus nog lager kunnen) en de vastberadenheid hebben om het tij te keren. Deze race is dan ook zeker nog niet gelopen. Maar voorlopig kijken we hier naar een stoorzender van formaat. Want zoals we al zo vaak hebben aangegeven, China is een stuk belangrijker dan Griekenland en dit zowel in de positieve als negatieve richting. Een andere stoorzender die op de zenuwen van de beleggers blijft werken, is de onzekerheid over de eerste renteverhoging van de Fed. De Amerikaanse centrale bank blaast op een voor hen atypische manier warm en koud tegelijk en zet de markten constant op het verkeerde been. Na wat duifachtige commentaren kwam nu Fisher aangeven dat een renteverhoging in september dan toch een optie is. Dit maakt dat de marktspelers wat in het duister tasten en zoals geweten is haten markten voor risico niets zoveel als onzekerheid. Het Amerikaanse banenrapport van vrijdag zou in dit opzicht heel belangrijk kunnen zijn in aanloop naar de Fed meeting van 16 en 17 september. Dat de olieprijs er de sterkste 3-daagse stijging in 25 jaar heeft opzitten, maakt de zaak er niet eenvoudiger op. We moeten naar het uitbreken van de Golfoorlog in 1990 terug gaan om nog zo een sterke procentuele stijging terug te vinden. De oorzaak was tweeledig. Eerst en vooral schroefde de EIA (Energy Information Agency) de vooruitzichten voor de Amerikaanse productie terug. Dit is belangrijk, want het zou betekenen dat de Amerikaanse schalieolieproductie, die tot nu toe goed op peil bleef ondanks de lage olieprijs, toch wat last begint te ondervinden. Het overaanbod zou dus toch wat verminderen. Maar nog belangrijker was het bericht dat de OPEC bereid zou zijn om met andere producenten te praten over een redelijke, lees hogere, prijs voor het zwarte goud. Dit zal sowieso een moeilijke oefening worden. Blik op de markten p. 1 Volatiliteit troef Belgisch en Nederlands bedrijfsnieuws p. 3 EVS BROADCAST D'IETEREN Internationaal bedrijfsnieuws p. 3 UNILEVER Financiële markten p. 4 Favoriete aandelen p S E P T E M B E R

2 Maar na de extreem sterke daling is ieder straaltje hoop genoeg om een sterke rally te veroorzaken. Maar natuurlijk compliceert dit het marktverhaal omdat als de olieprijs begint te stijgen, het risico op deflatie vermindert wat op termijn theoretisch zou kunnen leiden tot een minder soepel monetair beleid. Als we dit allemaal bij elkaar optellen zou het kunnen dat de volatiliteit van de zomer bijna naadloos overvloeit in herfstwinden om dan hopelijk, al bijna even traditioneel over te gaan in een groene Kerst op de beurzen. (Philippe Gijsels) 2

3 Belgisch en Nederlands bedrijfsnieuws EVS: orderboek vertoont beterschap In het tweede kwartaal krompen omzet (-35%) en bedrijfswinst (-85%) nog forser dan gevreesd. Naast de afwezigheid van grote sportevenementen dit jaar, is dat te wijten aan een afwachtende houding bij televisiezenders om te investeren in nieuwe technologie (ultra hoge definitie en 4K), mede gezien de toenemende concurrentie van Netflix. Ondertussen investeert EVS (Buy) volop in onderzoek en ontwikkeling van toekomstige, internet gebaseerde technologieën, wat tijdelijk tot hogere kosten leidt. Maar hiermee lijkt het omzet- en rendabiliteitsdieptepunt bereikt, want het goed gevulde orderboek belooft al beterschap in de komende kwartalen. Hoewel de zeer hoge winstmarges van het verleden niet snel zullen terugkeren, ligt het ergste achter de rug. Na de zware koersdaling van de jongste twee jaar, wordt het aandeel opnieuw (speculatief) koopwaardig. (Patrick Casselman, BNPP WM) D'Ieteren: spectaculair winstherstel D'Ieteren (Buy) klopte de verwachtingen in het eerste halfjaar. De omzet steeg 8,6% dankzij positieve wisselkoerseffecten, betere weerscondities en prijs/mix (in een stabiele Belgische automarkt). Na drie jaar van dalende rendabiliteit, herstelde de bedrijfswinst spectaculair (+46%). De doorgevoerde herstructureringen en kostenbesparingen beginnen duidelijk hun vruchten af te werpen. Dit laat het management toe om zijn winstgroeidoelstelling voor dit jaar te verhogen van +10% naar +20 à 25%. Het management blijft ook van plan om met de beschikbare cash een derde activiteitspoot over te nemen. Op basis van de duidelijke turnaround behouden we ons koersdoel van 40 EUR en koopaanbeveling. (Patrick Casselman, BNPP WM) Internationaal bedrijfsnieuws Unilever: defensief aandeel met degelijke vooruitzichten en waardering De beursmalaise sleurde een defensief aandeel als Unilever (Buy) mee. Nochtans betekent lagere groei betekent uitstel van renteverhogingen en dit is positief voor "obligatie-proxies" zoals Unilever. We maken ons weinig zorgen over het feit dat Unilever bijna 60% van de omzet in groeilanden realiseert. Na twee moeilijke jaren, met name in China, boekte Unilever aldaar in de eerste zes maanden van 2015 een beter dan verwachte groei van 6% (6,5% in het tweede kwartaal). Vooral Latijns-Amerika en India presteerden sterk. In China, na het (eindelijk) voorhanden hebben van een online-verkoopkanaal, verwacht de groep een geleidelijke versnelling (groei van 7% in de tweede jaarhelft, evenwel na een daling van 20% een jaar eerder). In de mature markten was er in de eerste jaarhelft een daling van de omzet (-1,8% na een negatief prijseffect en onder het sectorgemiddelde), maar hier verraste de operationele winstmarge positief, met name in Europa en voor de huishoudproductendivisie. Focus ligt op cashgeneratie. In cosmetica bouwt de groep een aanbod in het hogere segment via acquisities, hopelijk op een gestructureerde manier. Voor 2015 verwachten we op groepsniveau een groei van respectievelijk 3% en 14% voor de omzet en de winst per aandeel (nog steeds inclusief een positief wisselkoerseffect). Tot slot is de waardering opnieuw aanvaardbaar met een verwachte koers/winstverhouding voor 2016 van 18, onder het sectorgemiddelde. Het dividendrendement bedraagt 3,4%. (Sandra Vandersmissen, BNPP WM) 3

4 Financiële markten INDEX AFSLUITING RECENTSTE KOERSEN +/- % DATUM UUR YTD BEL /09/ : % CAC /09/ : % DAX /09/ : % AEX /09/ : % FTSE /09/ : % SWISS MARKET INDEX /09/ : % EUROSTOXX /09/ : % EURONEXT /09/ : % EURONEXT /09/ : % STOXX EUROPE /09/ : % NASDAQ /08/ : % S&P /08/ : % NIKKEI /09/ : % HANG SENG INDEX /09/ : % HS CHINA ENTERPRISES INDEX /09/ : % SHANGAï STOCK EXCHANGE /09/ : % DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE /08/ : % Bron: Reuters 4

5 Favoriete aandelen SECTOR RISICOKLASSE 4 RISICOKLASSE 5 RISICOKLASSE 6 INDUSTRIE ADECCO R, AIRBUS GROUP CMB BASISMATERIALEN GLENCORE, LINDE DSM GEZONDHEIDSZORG ROCHE OLIE & GAS ROYAL DUTCH SHELL FUGRO CONSUMER GOODS SABMILLER, VOLKSWAGEN PREF. CONSUMER SERVICES WPP DELHAIZE, MARKS & SPENCER FINANCIËLE WAARDEN TECHNOLOGIE AEGON, AXA, COMMERZBANK, CREDIT AGRICOLE, FINANCIERE DE TUBIZE SA, ING, KBC ANCORA, SOFINA STMICROELECTRONICS (PAR) Bron: Private Banking Equity Research 5

6 BNP Paribas Fortis NV Warandeberg 3, B-1000 Brussel RPR Brussel - BTW BE FSMA nr A Analisten Private Banking Equity Research Private Banking Investments Vooruitgangsstraat Brussel Hoofdredacteur Alain Servais Marktcommentaar Philippe Gijsels, Xavier Timmermans, Marc Eeckhout Verantwoordelijke uitgever Ann Moenaert Belangrijke boodschap De divisie Private Banking van BNP Paribas Fortis NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE ('BNP Paribas Fortis Private Banking'), is verantwoordelijk voor het opstellen en verspreiden van dit document. Dit document is een marketingbericht en wordt u uitsluitend verstrekt in het kader van een specifieke beleggingsdienst. Het vormt geen prospectus in de zin van de wetgeving van toepassing op de openbare aanbieding en/of de toelating van financiële instrumenten tot verhandeling op een markt. Het bevat geen beleggingsadvies en kan niet worden beschouwd als een beleggingsonderzoek. Het werd dan ook niet opgesteld overeenkomstig de bepalingen ter bevordering van de onafhankelijkheid van het onderzoek op beleggingsgebied. BNP Paribas Fortis Private Banking is bijgevolg ook niet onderworpen aan het verbod tot handelen voorafgaand aan de verspreiding van dit document. Alle informatie betreffende beleggingen kan op ieder ogenblik, zonder notificatie, worden gewijzigd. De informatie met betrekking tot resultaten behaald in het verleden, al dan niet gesimuleerd of voorspeld, zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. BNP Paribas Fortis Private Banking heeft alle redelijke maatregelen genomen om de juistheid, de duidelijkheid en het niet-misleidende karakter van de informatie in dit document te garanderen. Noch BNP Paribas Fortis Private Banking, noch de met haar verbonden vennootschappen, noch haar bestuurders, medewerkers of werknemers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste, onvolledige of ontbrekende informatie, eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade, verliezen, kosten, klachten, vergoedingen of andere uitgaven die zouden voortvloeien uit het gebruik van dit document of een beslissing genomen op grond van dit document, behalve bij bedrog of ernstige fout. Een beslissing mag daarom niet enkel op dit document gebaseerd zijn en moet worden genomen na een grondige analyse van uw portefeuille en na alle vereiste informatie en het advies van professionele adviseurs uit de financiële sector (inclusief fiscale adviseurs) te hebben verkregen. Dit document wordt u verstrekt ten persoonlijken titel en kan niet worden overgedragen aan derden. De inhoud ervan is en dient vertrouwelijk te blijven. Elke publicatie, reproductie, kopie, verspreiding of elk ander gebruik van dit document is ten strengste verboden. Indien u niet de geadresseerde bent van dit document, verzoeken wij u om onmiddellijk contact op te nemen met de afzender en het exemplaar in uw bezit te vernietigen. BNP Paribas Fortis voert een beleid dat erop gericht is belangenconflicten te voorkomen en te vermijden. De persoonlijke beleggingen die worden uitgevoerd door de personen die deelnemen aan de redactie van dit document worden doorgaans gecontroleerd. Bovendien is het verboden te beleggen in financiële instrumenten of emittenten waarvoor ze rapporteren. Deze personen hebben specifieke instructies gekregen voor het geval ze over bevoorrechte informatie zouden beschikken. BNP Paribas Fortis NV staat als kredietinstelling naar Belgisch recht onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van de diensten en kapitaalmarkten (FSMA). BNP Paribas Fortis NV is ingeschreven en handelt als verzekeringsagent onder het FSMA-nr A voor AG Insurance nv. Belangenconflict Er kunnen belangenconflicten bestaan in hoofde van BNP Paribas Fortis NV en de met haar verbonden vennootschappen op datum van het opstellen van dit document. In dit verband werden bijzondere gedragsregels en interne procedures uitgewerkt. Deze gedragscodes en de vermeldingen van de eventuele belangenconflicten in hoofde van BNP Paribas Fortis NV en de met haar verbonden vennootschappen zijn beschikbaar op: en voor de groep BNP Paribas op U kunt deze informatie eveneens bekomen via uw contactpersoon. Verbintenis van de analisten De bij naam genoemde personen die zijn vermeld als auteur van de teksten met betrekking tot de voorgestelde individuele aandelen bevestigen dat: 1. alle in deze teksten uitgedrukte standpunten een juiste weergave zijn van de persoonlijke standpunten van de auteurs betreffende de financiële instrumenten en de betrokken emittenten, en 2. geen enkel deel van hun vergoeding rechtstreeks of indirect gekoppeld was, is of zal zijn aan de aanbevelingen of de specifieke standpunten die in deze teksten worden vertolkt. Made by BNP Paribas - Media Processing 32545

Argwaan tegenover de deviezen van de groeilanden

Argwaan tegenover de deviezen van de groeilanden MARKETS WEEKLY Argwaan tegenover de deviezen van de groeilanden De prijsdalingen voor grondstoffen en vooral olie wegen erg zwaar op de producerende landen. Bovendien maakt het vooruitzicht op een eerste

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

BELOFTEVOLLE BELEGGINGSTHEMA S FAVORIETE AANDELEN

BELOFTEVOLLE BELEGGINGSTHEMA S FAVORIETE AANDELEN NIEUWS, TRENDS EN ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN JAARGANG 3 NR 11 DECEMBER 2012 REDACTIE BEËINDIGD OP 14 DECEMBER 2012 FINANCIËLE MARKTEN TRIOMFEERDEN IN 2012 Aan de zijlijn blijven staan was geen

Nadere informatie

De presentaties van de manifestatie van 10/12/2014 Soepel monetair beleid = makkelijk beleggen? volgen aansluitend hieronder.

De presentaties van de manifestatie van 10/12/2014 Soepel monetair beleid = makkelijk beleggen? volgen aansluitend hieronder. De presentaties van de manifestatie van 10/12/2014 Soepel monetair beleid = makkelijk beleggen? volgen aansluitend hieronder. Economic and market outlook. December 2014 Strategy Private Banking In Jackson

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. JAARGANG 5 nr 10 NOVEMBER 2014 WERELDBANK EMITTENT VAN TOPKWALITEIT

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. JAARGANG 5 nr 10 NOVEMBER 2014 WERELDBANK EMITTENT VAN TOPKWALITEIT NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST news JAARGANG 5 nr 10 NOVEMBER 2014 REDACTIE BEËINDIGD OP 5 november 2014 WERELDBANK EMITTENT VAN TOPKWALITEIT ENERGIE-EFFICIËNTIE EEN PRIORITEIT

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Hierna vindt u de toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen in de loop van het eerste

Nadere informatie

euro Te duur! DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë Verruim uw obligatiehorizon

euro Te duur! DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë Verruim uw obligatiehorizon NIEUWS, TRENDS EN ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN JAARGANG 2 NR 5 MEI 2011 REDACTIE BEËINDIGD OP 18 MEI 2011 DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 4 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen

Nadere informatie

KBC Private Banking: Marktvisie

KBC Private Banking: Marktvisie KBC Private Banking: Marktvisie 1. Voorwoord Juni 2015 Volatiliteit troef op de financiële markten. De Griekse impasse bracht beleggers in nerveuze territoria; verdere winstnemingen duwden de Europese

Nadere informatie

The Merit Capital Investor Januari 2014

The Merit Capital Investor Januari 2014 The Merit Capital Investor Januari 2014 Voorwoord Obligatiemarkten Aandelen Fonds in de kijker 2014 : Het jaar van de waarheid Traditiegetrouw brengen we bij de jaarwende onze terugblik op het voorbije

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit Uw beleggingen September 2013 De economie trekt eindelijk aan in de eurozone Na zes opeenvolgende kwartalen van krimpende economische activiteit knoopt de eurozone sinds het tweede kwartaal van 2013 weer

Nadere informatie

DE EURO EN DE OLIEPRIJS IN VRIJE VAL FISCALITEIT

DE EURO EN DE OLIEPRIJS IN VRIJE VAL FISCALITEIT Analyses JANUARI 2015 #35 Monthly EDITORIAAL DE EURO EN DE OLIEPRIJS IN VRIJE VAL Beste cliënt, Vooreerst mijn allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. 2014 is niet bepaald een hoogvlieger geworden voor

Nadere informatie

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

De jacht op de onnodige kosten is geopend

De jacht op de onnodige kosten is geopend Lente 2011 Het financiële magazine van Deutsche Bank De jacht op de onnodige kosten is geopend U Nieuwe uitdagingen van de wereldeconomie: laat uw portefeuille ervan profiteren. U Ruime keuze, kwalitatief

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Tien Nederlandse top aandelen!

Tien Nederlandse top aandelen! RBS Markets Nummer 365, 8 mei 2013 Turbo s & Trading seminar Bolero Turbo Actie pagina 5 Technische Analyse P2 S&P500 index Een trend is valide totdat... Grondstoffenweekoverzicht P3 Basismetalen onder

Nadere informatie

HET RENDEMENT VAN DE GROTE ACTIVAKLASSEN IN 2015

HET RENDEMENT VAN DE GROTE ACTIVAKLASSEN IN 2015 HET RENDEMENT VAN DE GROTE ACTIVAKLASSEN IN 2015 300,00 JPMorgan GBI (overheidsobligaties wereldwijd - USD) MSCI World (aandelen wereldwijd - USD) 250,00 CRB/Reuters (grondstoffen - USD) FTSE EPRA NAREIT

Nadere informatie

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen Money expert en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen n tendensen: de opmars van het goud n de Banken Belasten: BescherM

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH JAARVERSLAG 31.12.11 METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH PENSIOENSPAARFONDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen

Nadere informatie

ING Focus Belgian Real Estate

ING Focus Belgian Real Estate ECONOMIC RESEARCH ING FOCUS July 2010 Nr. 2013 - I Juli 2013 ING Focus Belgian Real Estate Hypotheekschuld zwelt aan Belangrijkste gemiddelde prijzen 30,000 310,000 270,000 230,000 190,000 10,000 Bron:

Nadere informatie

news invest ECONOMIE & BEURS BEURSINDICATOREN RENTE-INDICATOREN IN DIT NUMMER VS zet het nieuwe jaar vrij goed in Opperbeste start voor EMU in 2006

news invest ECONOMIE & BEURS BEURSINDICATOREN RENTE-INDICATOREN IN DIT NUMMER VS zet het nieuwe jaar vrij goed in Opperbeste start voor EMU in 2006 ECONOMIE & BEURS invest FINANCIËLE ACTUALITEIT news Eindredactie : 16 januari 2006 VOOR DE BELEGGER Nr. 136 BEURSINDICATOREN RENTE-INDICATOREN IN DIT NUMMER eind 2005 13 jan. 2006 Dow Jones Ind. 10.717,0

Nadere informatie

N 05. Het magazine met beursnieuws. Pedagogische Fiche. Nov - Dec 2013. Binnenkort op uw scherm

N 05. Het magazine met beursnieuws. Pedagogische Fiche. Nov - Dec 2013. Binnenkort op uw scherm Het magazine met beursnieuws N 05 ACTUEEL Binnenkort op uw scherm Pedagogische Fiche UNLIMITED TURBO S BEST : beleggingen dynamiseren zonder tijdslimiet op de grote Europese indexen Inhoud 03 EDITOriaal

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie

Analyses. Monthly INHOUD EDITORIAAL. n 24 l DECEMBER 2013. 01 Editoriaal. 02 2014 De OESO is matig optimistisch. 03 GBL Een welgekomen nieuwe look

Analyses. Monthly INHOUD EDITORIAAL. n 24 l DECEMBER 2013. 01 Editoriaal. 02 2014 De OESO is matig optimistisch. 03 GBL Een welgekomen nieuwe look Analyses n 24 l DECEMBER 2013 Monthly INHOUD 01 Editoriaal 02 2014 De OESO is matig optimistisch 03 GBL Een welgekomen nieuwe look 04 Belasting op ICB's zonder Europese paspoort De laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

Market Watch. De schuldencrisis escaleert

Market Watch. De schuldencrisis escaleert Market Watch De schuldencrisis escaleert IAC Vermogensadvies Nederland Beleggingscommunicatie Datum: 13 september 2011 De schuldencrisis escaleert De financiële markten zijn volledig in de ban van de Europese

Nadere informatie

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP NYSE EURONEXT BRUSSELS

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP NYSE EURONEXT BRUSSELS Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Woluwelaan 2, 1150 Sint-Pieters-Woluwe (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister

Nadere informatie

Beleggingen. Investeren in vastgoed? 10 voorspellingen voor 2015. De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen STRATEGIE FOCUS FOCUS

Beleggingen. Investeren in vastgoed? 10 voorspellingen voor 2015. De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen STRATEGIE FOCUS FOCUS Uw Beleggingen januari oktober 2015 2013 STRATEGIE 10 voorspellingen voor 2015 FOCUS De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen FOCUS Investeren in vastgoed? EDITO Is vastgoed nog interessant

Nadere informatie

Marktvooruitzichten De tol van het tijdverlies

Marktvooruitzichten De tol van het tijdverlies Oktober 2011 Marktvooruitzichten Inhoud Marktvooruitzichten: de tol van het tijdverlies... 2 Kunnen we dit een bazooka noemen?...3 Het venijn zit in de details...4 Het juiste evenwicht vinden tussen crediteuren

Nadere informatie