Onconventionele fossiele brandstoffen (bijv. schaliegas) in Europa

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onconventionele fossiele brandstoffen (bijv. schaliegas) in Europa"

Transcriptie

1 Onconventionele fossiele brandstoffen (bijv. schaliegas) in Europa De opsporing en winning van aardgas en aardolie in Europa richtte zich in het verleden vooral op conventionele brandstoffen. De mogelijkheden hiervoor worden steeds beperkter, maar dankzij de technologische vooruitgang kunnen nu ook onconventionele fossiele brandstoffen worden gewonnen, zoals schaliegas, tight gas (in zandachtige reservoirgesteenten), methaan uit steenkoollagen, tight olie of schalieolie uit geologische formaties, waarvan de winning tot nu toe te duur of te ingewikkeld was. De Europese Commissie wil ervoor zorgen dat bij de winning van onconventionele fossiele brandstoffen de gezondheids-, klimaat- en milieu-eisen in acht worden genomen, en dat de juridische context voor de burger en voor de exploitanten duidelijk en voorspelbaar is. Ook moet deze ontwikkeling voordelen opleveren, zowel in economisch opzicht als wat energiezekerheid betreft. Op basis van analyses waarmee zij eind 2011 is gestart, heeft de Commissie in haar werkprogramma voor 2013 de ontwikkeling opgenomen van een Evaluatiekader voor milieu, klimaat en energie om veilige, zekere en onconventionele winning van koolwaterstoffen mogelijk te maken (http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp2013_annex_en.pdf). Deze online raadpleging is een van de manieren waarop de Europese Commissie de mening van belanghebbenden en het grote publiek wil inwinnen. Zij wil graag uw mening horen over een paar belangrijke vragen. Het kost u zon 10 tot 15 minuten om de vragen te beantwoorden. We wijzen u erop dat de raadpleging en de resultaten ervan op geen enkele manier bindend zijn voor de Europese Commissie wanneer zij een besluit over dit onderwerp zou nemen. Vragen met een sterretje zijn verplicht. 1. Uw profiel Gelieve de volgende vragen te beantwoorden. Namens wie beantwoordt u deze vragenlijst? Namens mezelf Namens een bedrijf of organisatie Namens een overheidsinstantie Vul de naam van uw bedrijf of organisatie in. (tussen 1 en 50 tekens)

2 Vul uw adres in. (tussen 1 en 50 tekens) Vul de naam in van het land waar u woont. AT - Oostenrijk FR - Frankrijk RO - Roemenië BE - België HU - Hongarije SE - Zweden BG - Bulgarije IE - Ierland SI - Slovenië CY - Cyprus IT - Italië SK - Slowakije CZ - Tsjechië LT - Litouwen UK - Verenigd Koninkrijk DE - Duitsland LU - Luxemburg AU - Australia DK - Denemarken LV - Letland CA - Canada EE - Estland MT - Malta NO -Noorwegen EL - Griekenland NL - Nederland RU - Rusland ES - Spanje PL - Polen US - Verenigde Staten van Amerika FI - Finland PT - Portugal Ander land Indien u Ander land heeft geantwoord, om welk land gaat het dan? (tussen 1 en 50 tekens)

3 Vul uw naam in. (tussen 1 en 50 tekens) Vul uw adres in. (tussen 1 en 50 tekens) Antwoordt u namens een Europese organisatie? Ja Nee Zo niet, vul dan de naam in van het land waar het hoofdkantoor van uw organisatie is gevestigd. AT - Oostenrijk FR - Frankrijk RO - Roemenië BE - België HU - Hongarije SE - Zweden BG - Bulgarije IE - Ierland SI - Slovenië CY - Cyprus IT - Italië SK - Slowakije CZ - Tsjechië LT - Litouwen UK - Verenigd Koninkrijk DE - Duitsland LU - Luxemburg AU - Australia DK - Denemarken LV - Letland CA - Canada EE - Estland MT - Malta NO - Noorwegen EL - Griekenland NL - Nederland RU - Rusland ES - Spanje PL - Polen US - Verenigde Staten van Amerika FI - Finland PT - Portugal Ander land

4 Licht uw antwoord toe. (tussen 1 en 50 tekens) Hoe kan uw organisatie het best worden omschreven? Bedrijf Sector- of brancheorganisatie Universitaire instelling Ngo op sociaal of milieugebied Intergouvernementele organisatie Ander soort organisatie Licht uw antwoord toe. (tussen 1 en 50 tekens) In welke sector is uw bedrijf hoofdzakelijk actief? Olie en gas Energie-efficiëntie Verzekeringen Steenkool Kernenergie Hernieuwbare energie Koolstofafvang en opslag (CCS) Levering van materiaal, technologie, apparatuur of diensten aan de olie- en gasindustrie Levering van materiaal, technologie, apparatuur of diensten aan een andere industrie Energiehandel Investeringen Energie-intensieve activiteiten Overige

5 Licht uw antwoord toe. (tussen 1 en 50 tekens) In welke sector is uw sector- of brancheorganisatie hoofdzakelijk actief? Olie en gas Energie-efficiëntie Verzekeringen Steenkool Kernenergie Hernieuwbare energie Koolstofafvang en opslag (CCS) Levering van materiaal, technologie, apparatuur of diensten aan de olie- en gasindustrie Levering van materiaal, technologie, apparatuur of diensten aan een andere industrie Energiehandel Investeringen Energie-intensieve activiteiten Overige Licht uw antwoord toe. (tussen 1 en 50 tekens) Vul de naam van de overheidsinstantie in. (tussen 1 en 50 tekens)

6 Vul de naam van het betrokken land in. AT - Oostenrijk FR - Frankrijk RO - Roemenië BE - België HU - Hongarije SE - Zweden BG - Bulgarije IE - Ierland SI - Slovenië CY - Cyprus IT - Italië SK - Slowakije CZ - Tsjechië LT - Litouwen UK - Verenigd Koninkrijk DE - Duitsland LU - Luxemburg AU - Australië DK - Denemarken LV - Letland CA - Canada EE - Estland MT - Malta NO - Noorwegen EL - Griekenland NL - Nederland RU - Rusland ES - Spanje PL - Polen US - Verenigde Staten van Amerika FI - Finland PT - Portugal Ander land Licht uw antwoord toe. (tussen 1 en 50 tekens) Vul uw adres in. (tussen 1 en 50 tekens) Hoe kan uw overheidsinstantie het best worden omschreven? Nationale instantie Regionale of plaatselijke instantie

7 Op welk gebied is uw instantie hoofdzakelijk actief? Klimaat Milieu Mijnbouw Economie Geologie Ander gebied Energie Gezondheid en veiligheid Hoeveel werknemers telt uw bedrijf? Tussen 1 en 49 Tussen 50 en en meer Wat is de omzet van uw bedrijf? Niet meer dan 10 miljoen euro Meer dan 10 miljoen, maar niet meer dan 50 miljoen euro Meer dan 50 miljoen euro Licht uw antwoord toe. (tussen 1 en 50 tekens) Als u geen bezwaar maakt, wordt uw bijdrage gepubliceerd op de website van de Europese Commissie. Gelieve hier te vermelden of uw bijdrage anoniem moet blijven. U mag mijn bijdrage onveranderd publiceren. U mag mijn bijdrage alleen anoniem publiceren. 2. Algemene opvatting over onconventionele fossiele brandstoffen zoals schaliegas

8 Wat vindt u van de winning van onconventionele fossiele brandstoffen zoals schaliegas? Ik vind dat onconventionele fossiele brandstoffen zoals schaliegas hoe dan ook in de EU moeten worden gewonnen. Ik vind dat onconventionele fossiele brandstoffen zoals schaliegas in de EU alleen mogen worden gewonnen als de gezondheid en het milieu afdoende beschermd worden. Ik vind dat onconventionele fossiele brandstoffen zoals schaliegas hoe dan ook niet in de EU mogen worden gewonnen. Ik heb hierover nog geen mening 3. Belangrijkste kansen en uitdagingen Wij weten nu wat uw mening is over de winning van onconventionele fossiele brandstoffen in de EU. Hieronder vindt u nog een paar vragen die dieper ingaan op enkele factoren.

9 Geef aan wat volgens u de voordelen zijn van de winning van onconventionele fossiele brandstoffen (zoals schaliegas) in de EU a: Zeer grote voordelen b: Grote voordelen c: Bescheiden voordelen d: Geen voordelen e: Geen mening Diversiëring van de energiemix van de EU Voorkomen dat de afhankelijkheid van de EU met betrekking tot de invoer van energie toeneemt (bijv. invoer van olie en gas van buiten de EU) Een sterkere onderhandelingspositie van marktdeelnemers in de EU ten opzichte van buitenlandse energieleveranciers Goedkopere energie voor de consument Meer concurrentievermogen voor het Europese bedrijfsleven Aantrekkelijk voor investeerders Extra werkgelegenheid Extra overheidsinkomsten (bijv. belastingen of andere extra inkomsten) Technologische innovatie Een alternatief voor steenkool en dus beter voor het klimaat Een evenwichtiger belasting van het elektriciteitsnetwerk van de EU a b c d e

10 Andere voordelen (licht toe en geef aan hoe groot deze voordelen volgens u zijn: zeer groot, groot of bescheiden) (tussen 1 en 500 tekens) Geef hieronder puntsgewijs aan in hoeverre u problemen verwacht bij de ontwikkeling van onconventionele fossiele brandstoffen (bijv. schaliegas) in de EU. a: Zeer grote problemen b: Grote problemen c: Bescheiden problemen d: Geen problemen e: Geen mening Nieuwe waterkwaliteitsproblemen Nieuwe waterkwaliteitsproblemen Nieuwe luchtkwaliteitsproblemen Nieuwe bodemkwaliteitsproblemen Nieuwe problemen bij de ruimtelijk ordening Nieuwe problemen met betrekking tot natuur en biodiversiteit (bijv. bossen, planten, dieren) Nieuwe omgevingsproblemen (bijv. lawaai, verkeersproblemen) Nieuwe problemen door seismische activiteit. a b c d e

11 Geologische risicos op langere termijn (d.w.z. na afloop van de activiteiten) Risicos voor het klimaat (bijv. methaanuitstoot) Verminderde aandacht en middelen voor andere opties (bijv. hernieuwbare energiebronnen, energie-efficiëntie) Gezondheids- en veiligheidsrisicos voor werknemers bij de winning Aantasting van het imago van een streek, het toerisme of de waarde van onroerend goed Gebrek aan transparantie en voorlichting van het grote publiek (bijv. over vergunningen, werkzaamheden, gebruikte chemische stoffen, voor- en nadelen) Ontbrekende wetgeving voor deze vorm van winning (bijv. om de volksgezondheid en het milieu te beschermen) Geen level playing field: niet alle marktdeelnemers hebben dezelfde kansen vanwege nationale verschillen Onvoldoende capaciteit van de overheid om een groot aantal installaties te controleren Gebrek aan maatschappelijk draagvlak

12 Andere problemen (licht toe en geef aan hoe groot deze problemen volgens u zijn: zeer groot, groot of bescheiden) (tussen 1 en 500 tekens) 4. Aanpak van de problemen Hoe belangrijk zijn volgens u onderstaande maatregelen om de risico's van de winning van onconventionele fossiele brandstoffen zoals schaliegas voor milieu, klimaat en gezondheid te beperken? a: Zeer belangrijk b: Belangrijk c: Niet erg belangrijk d: Helemaal niet belangrijk e: Geen mening a b c d e Vroegtijdige planning van projecten (bijv. aantal winningsplaatsen, onderlinge afstand, afstand tot woongebieden, waterlagen en natuurgebieden) Evaluatie van de risicos in verband met (geologische) bodemformaties voordat wordt besloten tot boren of hydrofracturering Beschrijving van de operationele risicos voor, tijdens en na de werkzaamheden, eventueel aan de hand van modellen Garanderen dat de boorputten degelijk gebouwd, geïsoleerd en lekvrij zijn

13 Controle van de lucht- en waterkwaliteit en de seismische aspecten voor, tijdens en na de werkzaamheden Openbaarmaking van operationele gegevens (bijv. gebruikte hoeveelheid water, chemische stoffen, afval, incidenten) Minimalisering van het gebruik van fractureringsvloeistoffen en vervanging van gevaarlijke vloeistoffen door veiliger alternatieven Minimalisering van het gebruik van water Zorgvuldig beheer van fractureringsvloeistoffen en afval Beheersing van de uitstoot, onder andere van broeikasgassen zoals methaan Lawaaibeperking Minimalisering van het benodigde vervoer Duidelijke en degelijke regelingen voor de aansprakelijkheid, ook voor de fase na beëindiging van alle werkzaamheden Voldoende financiële garanties van de uitvoerende bedrijven en vergunninghouders (bijv. om de kosten van ongevallen of noodzakelijke werkzaamheden na afloop van de werkzaamheden te dekken) Inspectie van de boorputten en toezicht op de werkzaamheden in de ruime omgeving daarvan

14 Onafhankelijke evaluatie en verificatie van de projecten Adequaat ingrijpen in noodsituaties Heeft u verder nog aanbevelingen? (Zo ja, vermeld dan ook hoe belangrijk deze volgens u zijn om schade voor milieu, klimaat en volksgezondheid bij de winning van onconventionele fossiele brandstoffen (zoals schaliegas) te voorkomen: zeer belangrijk, belangrijk, niet erg belangrijk) (tussen 1 en 500 tekens) Als bovengenoemde maatregelen, voor zover u deze nuttig vond, zouden worden toegepast, zou u dan uw mening over de winning van onconventionele fossiele brandstoffen zoals schaliegas (zie vraag 2) herzien? Ja Misschien Nee Geen mening

15 Welke maatregelen beveelt u aan op EU-niveau om de beschreven problemen en risicos aan te pakken? Ja Misschien Nee Geen mening Geen verdere maatregelen, het huidige kader is voldoende Informatie-uitwisseling, advies over goede werkmethoden, stimulering van vrijwillige maatregelen bij bedrijven Verduidelijking van de EU-wetgeving door middel van richtsnoeren Aanpassing van onderdelen van de bestaande EU-wetgeving Nieuwe specifieke EU-wetgeving voor onconventionele fossiele brandstoffen (zoals schaliegas) Ik heb nog andere suggesties of opmerkingen over bovengenoemde opties (tussen 1 en 500 tekens)

16 Welke informatie over de eventuele winning van onconventionele fossiele brandstoffen in Europa moet het publiek volgens u dringend krijgen? a: Zeer belangrijk b: Belangrijk c: Niet erg belangrijk d: Helemaal niet belangrijk e: Geen mening a b c d e Geplande projecten (bijv. aantal boorputten en plaats daarvan) Informatie over bedrijven die actief zijn op het gebied van onconventionele fossiele brandstoffen Gegevens over de uitgangssituatie (bijv. gegevens over de water- en luchtkwaliteit voor de werkzaamheden) Operationele gegevens (bijv. gebruikte hoeveelheid water, chemische stoffen) Informatie over incidenten in verband met de opsporing en winning van onconventionele fossiele brandstoffen Informatie over risicos in verband met de opsporing en winning van onconventionele fossiele brandstoffen Informatie over mogelijke voordelen (bijv. werkgelegenheid, belastinginkomsten)

17 Als we 40 jaar vooruitkijken, vindt u de winning van onconventionele fossiele brandstoffen (zoals schaliegas) dan verenigbaar met het streven van de EU naar een grondstoffenefficiënte en koolstofarme economie? Ja, ongeacht hoe die winning plaatsvindt Ja, maar alleen met voldoende waarborgen voor gezondheid en milieu Ja, maar alleen met voldoende waarborgen voor gezondheid en milieu, maatregelen voor het beperken van de uitstoot van broeikasgassen, meer energie-efficiëntie, en een intensiever gebruik van bestaande koolstofarme energiebronnen en technologieën (met name hernieuwbare energiebronnen) Nee Geen mening Bent u tevreden over deze enquête? Helemaal tevreden Redelijk tevreden Niet tevreden, niet ontevreden Ontevreden Geen mening Heeft u nog opmerkingen of suggesties, vul dan onderstaand vak in. (tussen 1 en 1500 tekens) Links Introductory note to this consultation [please click to access] : Achtergrondmateriaal Commission's activities on unconventional fossil fuels [please click to access]:

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.1.2014 COM(2014) 21 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Energieprijzen

Nadere informatie

EU begroting in mijn land. Nederland

EU begroting in mijn land. Nederland EU begroting in mijn land Nederland Amsterdam Nederland EU BEGROTING IN MIJN LAND NEDERLAND 3 Wat is de EU begroting? De EU begroting is nodig om EU beleid in de praktijk te brengen. Zo worden maatregelen

Nadere informatie

Belangrijke feiten en cijfers

Belangrijke feiten en cijfers EuropeseUnie Belangrijke feiten en cijfers over Europa en de Europeanen AÁores Afkortingenlijst EU-lidstaten EU-27 staat voor de huidige lidstaten van de Europese Unie EU-25 staat voor de EU zoals tot

Nadere informatie

Inzicht in de aanpak van veiligheid en gezondheid, psychosociale risico s en werknemersparticipatie op het werk op basis van Esener

Inzicht in de aanpak van veiligheid en gezondheid, psychosociale risico s en werknemersparticipatie op het werk op basis van Esener NL Veilig en gezond aan het werk, dat raakt iedereen. Goed voor jou en voor de zaak. Inzicht in de aanpak van veiligheid en gezondheid, psychosociale risico s en werknemersparticipatie op het werk op basis

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN

ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN Bijlage V EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL ONDERWIJS EN CULTUUR SOCRATES-PROGRAMMA ERASMUS-PROJECTEN ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN VERLENGDE PROJECTEN VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

De digitale uitdaging in Europa

De digitale uitdaging in Europa De digitale uitdaging in Europa Bijdrage van de Commissie voor de Europese Raad van 24 en 25 oktober 2013 BIJDRAGE VAN DE COMMISSIE AAN HET IN OKTOBER 2013 TE HOUDEN DEBAT VAN DE EUROPESE RAAD OVER DE

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. Europese strategie voor energiezekerheid. {SWD(2014) 330 final}

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. Europese strategie voor energiezekerheid. {SWD(2014) 330 final} EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.5.2014 COM(2014) 330 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Europese strategie voor energiezekerheid {SWD(2014) 330 final} NL NL In de Europese

Nadere informatie

ten geleide kwartaalbericht 2010 4 continu onderzoek burgerperspectieven 1

ten geleide kwartaalbericht 2010 4 continu onderzoek burgerperspectieven 1 ten geleide Dit is het twaalfde kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) en betreft enquête- en focusgroeponderzoek in het vierde kwartaal van 2010. Met combinaties van kwantitatief

Nadere informatie

NL Kids online. Nieuwe mogelijkheden en risico s van internetgebruik door jongeren. Jos de Haan

NL Kids online. Nieuwe mogelijkheden en risico s van internetgebruik door jongeren. Jos de Haan NL Kids online NL Kids online Nieuwe mogelijkheden en risico s van internetgebruik door jongeren Jos de Haan Sociaal en Cultureel Planbureau maart 2010 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie

Handleiding installeren SEPA-betalingsverkeer in AllSolutions

Handleiding installeren SEPA-betalingsverkeer in AllSolutions Handleiding installeren SEPA-betalingsverkeer in AllSolutions Pagina 1 van 13 Inhoud 1. SEPA... 3 2. Landentabel... 4 3. Betaalwijzen... 5 3.1. Buitenlandse betaalwijzen... 5 3.2. Wijzigen betaalwijze

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING

PRAKTISCHE HANDLEIDING EUROPEES PARLEMENT Regionale ontwikkeling DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING STRUCTUURBELEID EN COHESIE B PRAKTISCHE HANDLEIDING NL Europe Direct helpt u antwoord te vinden

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.12.2011 COM(2011) 885 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Stappenplan

Nadere informatie

Good practice manieren om uit de energieschuld te komen

Good practice manieren om uit de energieschuld te komen Toepassing van energie-efficiënte beleidsmaatregelen in de EU lidstaten Ondersteund door* Impressum Deze brochure wordt u aangeboden door het Energy- Efficiency-Watch project in samenwerking met EUFORES

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor alle Europeanen DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor alle Europeanen DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Energie Duurzame, veilige en betaalbare energie voor alle Europeanen Betrouwbare en betaalbare energie is tegenwoordig een van de grootste uitdagingen voor de EU: als we dat

Nadere informatie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie 2005-39 27 april 2005 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Waarom op pad naar een duurzame energievoorziening?

Nadere informatie

De BTW in de Europese Gemeenschap

De BTW in de Europese Gemeenschap EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE BELASTINGBELEID BTW en overige belastingen op de omzet Brussel, 27 oktober TAXUD/C/3/ID DOC 2401/2003 De BTW in de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 20XX/XXXX(INI) 5.3.2012

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 20XX/XXXX(INI) 5.3.2012 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 20XX/XXXX(INI) 5.3.2012 ONTWERPVERSLAG met aanbevelingen aan de Commissie betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.11.2013 COM(2013) 837 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Het recht

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 maart 2006 (13.03) (OR. en) 7070/06 ENER 79 ENV 157 DEVGEN 63 RELEX 131 TRANS 59 ELARG 19 RECH 59 POLGEN 28

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 maart 2006 (13.03) (OR. en) 7070/06 ENER 79 ENV 157 DEVGEN 63 RELEX 131 TRANS 59 ELARG 19 RECH 59 POLGEN 28 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 maart 2006 (13.03) (OR. en) 7070/06 ENER 79 ENV 157 DEVGEN 63 RELEX 131 TRANS 59 ELARG 19 RECH 59 POLGEN 28 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur,

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

Stimulering van duurzame

Stimulering van duurzame Algemene Rekenkamer Stimulering van duurzame energieproductie Algemene Rekenkamer (SDE+) Haalbaarheid en betaalbaarheid van de beleidsdoelen 2015 Stimulering duurzame energieproductie (SDE+) Haalbaarheid

Nadere informatie

Brussel, 20 maart 2013 (20.03) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 7710/13 CO SOM 54 MI 224

Brussel, 20 maart 2013 (20.03) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 7710/13 CO SOM 54 MI 224 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 maart 2013 (20.03) (OR. en) 7710/13 CO SOM 54 MI 224 BEGELEIDE DE OTA van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. HET SCOREBORD VOOR DE CONSUMENTENMARKTEN Markten laten werken voor consumenten Zesde uitgave oktober 2011

EUROPESE COMMISSIE. HET SCOREBORD VOOR DE CONSUMENTENMARKTEN Markten laten werken voor consumenten Zesde uitgave oktober 2011 EUROPESE COMMISSIE HET SCOREBORD VOOR DE CONSUMENTENMARKTEN Markten laten werken voor consumenten Zesde uitgave oktober 2011 Scorebord voor de consumentenmarkten Markten laten werken voor consumenten SEC(2011)

Nadere informatie

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond Advies Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Inhoud 1. Samenvatting van het advies... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemene bemerkingen...

Nadere informatie

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor Europa DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor Europa DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Energie Duurzame, veilige en betaalbare energie voor Europa Europa moet energie anders gaan produceren, transporteren en verbruiken. INHOUD Waarom een Europees energiebeleid?

Nadere informatie

Energie Monitor april

Energie Monitor april Energie Monitor april Een Russisch verstandshuwelijk Economisch Bureau 3 april 2014 Gasprijs Europa daalt door matige vraag en hoge voorraden Roep om minder afhankelijkheid van Russische energie in Europa

Nadere informatie

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 ENERGIERAPPORT 1999 15 november 1999 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Het Decor 1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 Hoofdstuk 2: Energie, een zekere voorziening 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Aandeel hernieuwbare energie in Nederland nog klein

Aandeel hernieuwbare energie in Nederland nog klein Reinoud Segers en Maarten van Rossum Aandeel hernieuwbare energie in Nederland nog klein Hernieuwbare energie staat de laatste jaren volop in de belangstelling. Deze belangstelling heeft ten eerste te

Nadere informatie