Creditnotes. Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Creditnotes. Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus"

Transcriptie

1 Nummer 2/ april Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Gevolgen dalende olieprijs voor oliesector Janson Bridging bouwt 463 bruggen in Sri Lanka Eerste Exportkredietgarantie afgegeven aan Commerzbank

2 Inhoudsopgave Hoewel bij het redigeren van Creditnotes de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist meer is. Atradius is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze uitgave. Gevolgen dalende olieprijs voor oliesector Janson Bridging bouwt 463 bruggen in Sri Lanka Eerste Exportkredietgarantie afgegeven aan Commerzbank Personeelswijzigingen Laatste nieuws Overname van artikelen is toegestaan, mits integraal en met bronvermelding ISSN Nummer 2/ april - pagina 2

3 Gevolgen dalende olieprijs voor oliesector Dalende olieprijs Sinds augustus 2014 is de olieprijs aanmerkelijk gedaald: van $105 voor een vat ruwe Brent olie tot $50 in januari Sindsdien is de olieprijs licht hersteld. Het effect van deze lagere olieprijs voor de wereldeconomie is in principe gunstig: goedkopere energie is goed voor de industrie, en huishoudens kunnen het geld dat anders werd besteed aan brandstof nu uitgeven aan andere goederen en diensten. Dit is echter niet het geval voor olieproducenten. Zowel oliebedrijven als landen die sterk afhankelijk zijn van de oliesector, ondervinden de negatieve effecten van de lagere olieprijs. Hoe kon de olieprijs binnen zo n korte tijd zo snel dalen? Hiervoor zijn meerdere redenen aan te voeren. (1) Zowel de vraag naar olie als de productie is inelastisch op de korte termijn. Dit betekent dat een geringe overproductie of een geringe vraaguitval kan leiden tot een forse wijziging van de olieprijs. (2) De schalieolierevolutie in de VS heeft geleid tot een forse toename van de Amerikaanse olieproductie. Deze is gestegen van 8,3 miljoen vaten per dag in 2006 tot 12,3 miljoen vaten per dag in Nieuwe technieken zoals horizontaal boren en fracking hebben de exploratie mogelijk gemaakt van oliereserves die voorheen niet toegankelijk waren. Bovendien zijn de productiekosten de afgelopen jaren gestaag afgenomen, waardoor steeds nieuwe reservoirs economische gezien rendabel zijn geworden. (3) Een andere aanbodschok werd veroorzaakt door OPEC. Traditioneel treedt OPEC op als marktstabilisator: bij een dalende olieprijs wordt het productievolume gereduceerd, bij een te snel stijgende prijs laat OPEC het aanbod toenemen. Tijdens de laatste vergadering in november 2014 heeft OPEC echter besloten om het productievolume constant te houden. OPEC is bang om marktaandeel te verliezen en neemt de lagere prijs voorlopig voor lief. Daarnaast verrassen twee OPEClidstaten door hun constante productie: Irak en Libië. De algemene verwachting was dat deze twee landen een fors deel van hun productie verstoord zouden zien als gevolg van de ernstige politieke instabiliteit. Dit is echter tot op heden niet gebeurd, waardoor OPEC-productie hoger uitvalt dan waarop was geanticipeerd. (4) De vraag naar olie uit China is momenteel wat lager dan werd verwacht als gevolg van de groeivertraging in dit land. (5) Speculanten hebben hun posities in grondstoffen, waaronder olie, teruggebracht nu het risico op hoge inflatie is geweken. (6) De appreciërende trend van de dollar heeft een drukkend effect op de prijs van grondstoffen. Amerikaanse schalieolie Zoals iedere markt wordt de oliemarkt gevormd door vraag en aanbod. Ook leggen de productiekosten van een gemiddeld vat olie op de wereldmarkt een ondergrens aan de prijs op middellange termijn. Hoewel op het ogenblik de Amerikaanse oliemarkt wat lijkt losgekoppeld van de wereldmarkt (dit blijkt uit het grote verschil tussen de prijs van een vat Brent olie en een vat Texaanse WTI), is het toch inzichtelijk om je voor te stellen dat een vat extra olie zal worden geleverd in de vorm van een vat onconventionele olie: schalieolie of eventueel diepzee-olie. De productiekosten van dergelijke olie zijn relatief hoog. Met andere woorden; de zeer lage productiekosten van Arabische olie van circa $7 per vat hebben geen invloed op de wereldmarktprijs, maar de productiekosten van een vat Amerikaanse schalieolie (geschatte prijs tussen $40 en $100 per vat) wel. De productiekosten variëren echter enorm per veld, deel van het veld en producent. Als gevolg hiervan lopen de schattingen van de productiekosten sterk uiteen. Niettemin is het duidelijk dat met de huidige WTI-prijs veel schalieolieprojecten niet meer lucratief zijn. In tegenstelling tot conventionele oliewinningprojecten, die een levensduur hebben van enkele decennia, zijn schalieolieprojecten relatief snel uitgeput. Het aanbod van schalieolie valt dus op de middellange termijn bij te sturen. Bij een lage prijs zal het aanbod van schalieolie dalen. OPEC Zoals reeds opgemerkt heeft OPEC zijn traditionele rol als stabilisator van de oliemarkt niet waargemaakt. OPEC wordt vanouds gedomineerd door Saoedi-Arabië. Dit land Tel.+31 (0) , Fax +31 (0) , Nummer 2/ april - Pagina 3

4 heeft forse liquiditeitsbuffers om de huidige prijsschok op te vangen. Op de langere termijn heeft ook Saoedi-Arabië echter behoefte aan een hogere olieprijs. Het land heeft een jonge en snel groeiende bevolking en het scheppen van banen alsmede de diversificatie van de economie is noodzakelijk om politieke en economische stabiliteit te bewaren. Tevens groeit de binnenlandse consumptie van olie snel, waardoor er minder overblijft voor de export. Hierdoor verwachten wij dat Saoedi-Arabië (dus OPEC) op termijn haar rol van stabiliserend kartel weer zal oppakken. Dit kan echter nog even duren. Vraag naar olie uit opkomende markten Sinds de oliecrises van de jaren zeventig hebben de OESOlidstaten hard gewerkt aan energiebesparingen. Auto s zijn een stuk zuiniger geworden en zelfs elektrische auto s winnen aan populariteit. Stookolie en olie voor elektriciteitsopwekking worden nauwelijks meer gebruikt. De consumptie van olie daalt dan ook al jaren geleidelijk in de OESO. De wereldvraag naar olie stijgt echter nog steeds en dit is geheel toe te schrijven aan de opkomende markten. In het bijzonder China heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke olieconsument. Op termijn wordt ook aanzienlijke groei verwacht vanuit India, Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten en op de lange termijn zelfs vanuit Afrika. Milieuvervuiling en CO2- uitstoot staan thans laag op de prioriteitenlijst van overheden in opkomende markten. Dit kan natuurlijk wijzigen. Vooral in China maakt het centralistische karakter van de overheid een overschakeling op alternatieve energie relatief gemakkelijk. Wij verwachten dit voorlopig echter niet. Voorlopig geldt dat er voor ieder vat olie dat de OESO-landen besparen, er twee vaten consumptie uit de opkomende markten voor terugkomen. Kwetsbare landen Zoals hierboven reeds werd gesteld, is de lagere olieprijs gunstig voor de wereldeconomie, maar zijn olieproducerende landen er slechter door af. Vooral landen die niet beschikken over buffers om de huidige schok op te vangen zijn kwetsbaar. Atradius heeft geïnventariseerd welke landen al dan niet kwetsbaar zijn (zie onderstaand schema). Toekomstige ontwikkelingen Er zijn drie ontwikkelingen van belang voor de ontwikkeling van de oliemarkt op de (middel)lange termijn: (1) de productie van Amerikaanse schalieolie; (2) de houding van OPEC; (3) de vraag vanuit opkomende markten. Atradius denkt dat de reductie van de Amerikaanse schalieolie zal voortduren, omdat de huidige lage prijs (zeker voor WTI) veel projecten verliesgevend maakt. Vooral in het laatste kwartaal van 2015 verwachten wij een grote vermindering van de Amerikaanse productie. Dit leidt echter niet direct tot een enorme vermindering van het aanbod, omdat de strategische petroleumreserves in de OESO inmiddels behoorlijk gevuld zijn. Wij volgen de prijs- Olie% export Olie% BBP Olie/overheids- Fiscaal Maanden Olie reserves inkomsten evenwicht invoerdekking in jaren olieprijs (2014) (2014) 1 productie Angola 96,9 59,4 81, ,2 19,3 Azerbeidjan 94, , ,3 21,9 Bahrain 77,6 49,4 87,2 126,4 11,0 6,8 Colombia 51,3 8,5 15, ,1 6,5 Congo Brazzaville 89,6 69,0 77, ,3 15,6 Ecuador 58,0 16, ,4 42,6 Gabon 88,2 47,7 57, ,8 23,1 Ghana 28,2 4,4 2,7 n.b. 4,4 22,7 Irak 99,7 44,1 91,6 124,7 17,7 130,8 Kazachstan 64,9 27,7 49, ,9 46,0 Koeweit 94,3 64,5 83, ,8 89,0 Nigeria 84,0 17,5 73, ,9 43,8 Noorwegen 27,2 25,6 32, ,2 13,0 Rusland 54,0 14,1 30, ,0 23,6 Saoedi-Arabië 86,9 46,0 92,6 98,9 55,9 63,2 Trinidad & Tobago 37,0 18,2 56, ,7 18,6 VAE 32,5 30,5 65,0 69,6 46,3 73,5 Mexico 9,6 3,1 33, ,1 10,6 Kameroen 51,3 11,2 29, ,1 8,6 Malaisië 20,0 14,9 35,00 n.b ,3 Brazilië 1,3 0,1 1,9 n.n. 19,0 n.b. 1) Uitgedrukt in deviezenreserves en staatsbeleggingsfondsen Nummer 2/ april - pagina 4

5 verwachting van de Energieautoriteiten van de VS: gemiddeld $58 voor een vat Brent in De prijsstijging zal zich naar verwachting voortzetten in Voor dat jaar wordt een prijs van $75 verwacht. Op de middellange termijn denken wij dat de OPEC zijn traditionele stabiliserende rol weer op zich neemt, omdat een te lange prijsflauwte negatieve gevolgen heeft voor veel OPEC-lidstaten, zelfs voor Saoedi-Arabië. In de periode na 2020 zal de Amerikaanse productie hoe dan ook niet meer toenemen, want dan begint de conventionele Amerikaanse olieproductie af te nemen. Tenslotte verwacht Atradius op de middellange termijn een forse groei van de vraag uit opkomende markten. De groeivertraging in China heeft naar onze verwachting geen blijvend effect op de groei van het autobezit. De massale motorisering in India, Zuidoost-Azië en Afrika moet nog beginnen, terwijl drastische maatregelen om de uitstoot van CO2 te beteugelen niet voor de hand liggen. Daarom denkt Atradius dat de stijging van de olieprijs zich ook na 2016 zal blijven voortzetten. We verwachten een terugkeer naar het niveau van $100 in uiteindelijk $ 120 $ 100 $ 80 $ 60 $ 40 $ 20 $ 0 IEA 450 IEA NPS EIA Reference Scenario EIA Low oil price EIA STO Atradius basis scenario IEA 450: Best case scenario van International Energy Agency NPS: New policies scenario (gestage verbetering op basis van milieuwetgeving) EIA: Energy Information Administration STO: Short Term Outlook Voor meer informatie over de ontwikkelingen in de oliesector kunt u contact opnemen met Marijn Kastelein, Senior Econoom op of en/of Afke Zeilstra, Senior Econoom op of Nummer 2/ april - Pagina 5

6 Janson Bridging bouwt 463 bruggen in Sri Lanka Bruggen ontsluiten landelijke gebieden in Sri Lanka en zullen toegang tot werk, onderwijs en gezondheidszorg verbeteren. De Nederlandse exporteur Janson Bridging zal de komende 3 jaar 463 bruggen leveren en installeren in Sri Lanka. De bruggen worden geleverd aan het ministerie van Economische Ontwikkeling van Sri Lanka en worden grotendeels betaald uit een door Rabobank verstrekt exportkrediet. Het krediet wordt verzekerd door Atradius Dutch State Business. De modulaire bruggen worden op turnkeybasis geleverd, dat wil zeggen inclusief funderingen, toegangswegen en installatie. De transactie maakt onderdeel uit van het project Enhancement of rural road infrastructure through the implementation of bridges on the rural road network, in de volksmond het 1000-bruggen project. Door het ministerie van Economische Ontwikkeling van Sri Lanka zijn meer dan duizend locaties geïdentificeerd waar bruggen ontbreken, of de bestaande aan vervanging toe zijn. Op sommige locaties is momenteel bijvoorbeeld sprake van een houten balkbrug, geïmproviseerde hangbrug of een betonnen plaat. De mobiliteit van de bevolking van Sri Lanka wordt beperkt door het gebrek aan infrastructuur, wat interactie met omringende gemeenschappen in veel gevallen onmogelijk maakt. Door de ontsluiting van deze gebieden wordt toegang tot nabije markten, medische voorzieningen, werk en ook onderwijs mogelijk gemaakt. Ook zullen bruggen, die soms meer dan 50 jaar oud zijn, vervangen worden door deze moderne bruggen die geschikt zijn voor auto s en vrachtverkeer. Het project is erop gericht om de levensstandaard voor de lokale bevolking sterk te verbeteren. Exporteur Janson Bridging is door de overheid van Sri Lanka geselecteerd om de bruggen te leveren en te bouwen. Het bedrijf is in 1972 opgericht, heeft lange ervaring met de bouw en levering van bruggen wereldwijd Nummer 2/ april - pagina 6

7 en is marktleider in Europa. Janson Bridging is actief in alle werelddelen en heeft direct beschikbare voorraden in meerdere landen. Ze ontwerpen, verhuren en verkopen zowel permanente als tijdelijke modulaire bruggen, veerponten en pontons. De transactie is een goed voorbeeld van Nederlands vakmanschap in de watersector en bevestigt de leidende positie die Nederlandse bedrijven hierin hebben. Bob Barkel, CEO Janson Bridging Groep: Ik ben erg trots op mijn team voor het wederom tot stand brengen van een groots project en dankbaar voor het vertrouwen dat de klant in Janson stelt. Dit succes is mede te danken aan de ondersteuning van Rabo s Export Finance team en de constructieve opstelling van Atradius. Dit project is een mooie kroon op Janson Bridging s inspanningen: elke dag weer het vertrouwen van de klant winnen met een prachtig (Nederlands) product en een nog betere dienst. Atradius heeft voor de transactie het fabricatie- en kredietrisico in verzekering genomen. Daarnaast is er ten behoeve van de funding van Rabobank een exportkredietgarantie afgegeven. Voor meer informatiekunt u contact opnemen met Stephan Naber, Senior Underwriter/Regional Specialist Middle East op of Enkele voorbeelden van de 463 bruggen die worden geleverd en geïnstalleerd door de Nederlandse exporteur Janson Bridging in de komende 3 jaar in Sri Lanka. Nummer 2/ april - Pagina 7

8 Eerste Exportkredietgarantie afgegeven aan Commerzbank Onlangs heeft Atradius Dutch State Business een Exportkredietgarantie afgegeven aan Commerzbank voor de financiering van een tweetal Damen ASD 2609 ICE sleepboten. Scheepswerf Damen te Gorinchem heeft deze sleepboten speciaal ontwikkeld om in koude gebieden te opereren, waarbij de romp versterkt is om door ijs te varen. Scheepswerf Damen is wereldwijd marktleider op het gebied van havensleepboten. Magadan in het oosten van Rusland. De schepen zullen worden ingezet in de haven van Magadan, Rusland. Magadan ligt in het uiterste noordoosten van Rusland. De afnemer is JSC Magadan Commercial Seaport (Port of Magadan). Port of Magadan is niet een havenautoriteit maar een 100% commercieel (privaat) bedrijf. Damen zal de schepen bouwen in China en leveren in de haven van Magadan, Rusland. Voor de financiering van de schepen heeft Atradius de lening tussen Commerzbank en de Eurasian Development Bank in Astana, Kazachstan verzekerd. Ten behoeve van de funding heeft Commerzbank een variant op de exportkredietgarantie genomen, de pandbriefvariant. Met deze variant van de Exportkredietgarantie kan de Commerzbank goedkope funding aantrekken door de afgifte van pandbrieven waarbij de aflossing van de pandbrieven via Atradius is gegarandeerd door de Nederlandse staat. Deze goedkopere funding leidt weer tot lagere financieringskosten voor de afnemer van Damen. Commerzbank is een van de grootste banken van Duitsland en van origine altijd erg sterk geweest in handelsen exportfinanciering. Commerzbank Amsterdam is met een portefeuille van circa 800 bedrijven één van de sterkst groeiende banken in Nederland. Exportkredietgarantie Het bijzondere van de pandbriefvariant is dat de begun- Nummer 2/ april - pagina 8

9 stigde van de garantie en de financier van de transactie dezelfde bank is. Indien de bank niet meer in staat is om de verplichtingen, zoals het terugbetalen aan de pandbriefhouders van de funding ten behoeve van de financiering van de exporttransactie na te komen, dan zijn de pandbriefhouders preferente schuldeisers. Dit wordt bereikt doordat zowel de exportkredietverzekering als de exportkredietgarantie bij insolventie van de bank niet in de failliete boedel van de bank vallen, maar worden afgescheiden van het vermogen van de bank. Hierdoor hoeven de pandbriefhouders de schadevergoeding uit de verzekering en de garantie niet te delen met andere schuldeisers. De heer Wilko Herrings is de Export Finance Manager van Commerzbank AG te Amsterdam: De samenwerking met Damen en Atradius bij deze transactie voorliep zeer voorspoedig. Mede dankzij de exportkredietgarantie konden wij de klant voorzien van een zeer aantrekkelijke geprijsde financiering. Wij zijn van plan om de pandbriefvariant van de exportkredietgarantie voor al onze toekomstige Atradius gedekte financieringen toe te passen. De exportkredietgarantie maakt het mede mogelijk om onze ambitieuze groeidoelstellingen op het gebied van Nederlandse exportfinanciering te realiseren en een breed scala aan transacties (groot en klein) te faciliteren. Nummer 2/ april - Pagina 9

10 Naast exportkredietgaranties verzekert Atradius al tientallen jaren betalingsrisico s die Nederlandse bedrijven en hun financiers lopen tijdens het internationale zakendoen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robert Harsanyi, Senior Underwriter en Regional Specialist Eastern Europe op of Personeelswijzigingen Sinds 1 maart 2015 is Matthijs Gerritsen in dienst getreden als Senior Quantitative Economist in het Economic Research Department. Matthijs is Econometrist en heeft hiervoor zeven jaar bij SEO Economisch Onderzoek gewerkt. Sinds 1 maart is Anna Peletier in dienst getreden als Environmental and Social Advisor. Zij werkte van 2008 tot 2010 al voor Atradius Dutch State Business. In de tussenliggende tijd verbleef zij in het buitenland en werkte als Environmental Specialist voor de Asian Development Bank in India. Sinds 15 april jl. is Gijs Mallant in dienst getreden als Senior International Relations & Insurance Advisor. Gijs heeft een financiële en juridische achtergrond en heeft voorheen onder meer bij ABN Amro gewerkt. Nummer 2/ april - pagina 10

11 Laatste nieuws Atradius Wereldrisicokaart Door onze economen is een wereldrisicokaart ontwikkeld die een overzicht geeft van de landen geclassificeerd op basis van het risico. Deze risico s komen niet geheel overeen met de landenklassen zoals die door de OESO worden gehanteerd. Mocht u geïnteresseerd zijn in een kaart, dan kunt u die aanvragen via We hebben een klein aantal exemplaren beschikbaar. Nummer 2/ april - pagina 11

12 Landenbeleid voor ééntransactiepolissen Atradius Dutch State Business situatie 1 april 2015 Atradius Dutch State Business verzekert namens de Nederlandse Staat betalingsrisico s verbonden aan transacties van ondernemingen met buitenlandse afnemers. Voor inlichtin gen over het landenbeleid kunt u zich wenden tot Afke Zeilstra, Afdeling Economic Research, Postbus 8982, 1006 JD Amsterdam, telefoon of afke. of tot uw account-manager. U kunt ook kijken op Deze informatie bevat slechts algemene richtlijnen over het Atradius Dutch State Business landenbeleid in een gecom primeerde vorm en is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Het is mogelijk dat er veranderingen hebben plaatsgevonden na publicatie. Atradius Dutch State Business aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot de verplich tingen die voortvloeien uit onze verzekeringspolissen. Middellang landenbeleid Het beleid is van toepassing op namens de Nederlandse Staat verzekerde ééntransactiepolissen met een krediettermijn van langer dan 12 maanden, alsmede contante aannemingswerken met een uitvoeringsduur langer dan 12 maanden. In geval van verzekering van middellang krediet geldt een signalerings plafond. Zodra het obligo op een land het signaleringsplafond bereikt, wordt samen met de Nederlandse Staat bezien of en hoe dit plafond kan worden aangepast of overschreden. Ook wordt aangegeven welk gedeelte van het plafond reeds benut is (exclusief in behandeling zijnde aanvragen). Tevens zijn de middellange landenklassen vermeld voor het politieke risico, van 0 (zeer goed) tot en met 7 (slecht). De landenklasse is me debepalend voor de hoogte van de middellange premie en de hoogte van het landenplafond. Op landen voorzien van een (*) is sinds de datum van de voorafgaande publicatie van dit over zicht het beleid opnieuw vastgesteld. Dit hoeft niet nood za kelijkerwijs te betekenen dat het beleid dan is gewijzigd. n.r. non-rated (niet geclassificeerd). Nadere informatie en uitleg van begrippen kunt u vinden op Legenda beleid 1. Open zonder beperkingen 4. Dekking opgeschort 2. Open met beperkingen 5. Beleid wordt herzien 3. Geen dekking 6. Geen beleid vastgesteld Definities Signaleringsplafonds Wanneer door de acceptatie van een zaak het signaleringsplafond * wordt overschreden zal het landenbeleid opnieuw worden bezien. De minister van Financiën besluit, na advisering van de Commissie Advisering Risicobeheer**, tegen welke voorwaarden resterende capaciteit kan worden geboden. In geval van aanhoudende grote politieke en/of economische risico s kan worden besloten deze capaciteit niet te bieden. Andersom kan bij ongewijzigde of verbeterde omstandigheden capaciteit tegen de reeds geldende voorwaarden worden geboden. Dekkingsadviessituatie (da) Een dekkingsadviessituatie ontstaat door capaciteitsgebrek op een bepaald land. Een dekkingsadvies is geen verplichting voor de staat om een verzekering af te geven. Het is alleen een verzekeringstechnische beoordeling van een transactie. Indien op een later tijdstip weer ruimte ontstaat, zal de transactie opnieuw beoordeeld worden tegen de dan geldende voorwaarden, voordat eventueel een polis zal worden uitgereikt. Tekenclausule (tc) Een tekenclausule bij een nog niet getekend contract houdt in dat de verzekerde het contract niet mag tekenen voordat schriftelijke goedkeuring van Atradius Dutch State Business is verkregen. Een tekenclausule bij een getekend contract dat nog niet in werking is getreden en waarvoor een handeling van de verzekerde noodzakelijk is, houdt in dat deze handeling niet mag worden verricht dan na schriftelijke goedkeuring van Atradius Dutch State Business. DSA/DSF Nederland onderschrijft de IMF/Wereldbank-uitgangspunten ten aanzien van de schuldhoudbaarheid van ontwikkelingslanden (Debt Sustainability Analysis, Debt Sustainability Framework). Dit betekent dat overheidskopers in deze landen slechts onder beperkende voorwaarden (de concessionaliteitseis en goed bestuur -toets) nieuwe schulden mogen aangaan. In de kolom DSA/DSF is aangegeven hoe groot deze concessionaliteit dient te zijn indien het niet-schenkingsdeel verzekerbaar is. Neem voor alle zaken waar de kolom DSA/DSF gevuld is contact op met uw accountmanager, want er zijn uitzonderingen op de concessionaliteitseis mogelijk. DGGF Open voor Dutch Good Growth Fund (DGGF). Voor meer informatie zie onze website. * Relevant voor het bepalen van de overschrijding is het maximale-schadebedrag, niet het contractbedrag ** De leden van de deze commissie zijn vertegenwoordigers van het ministerie van Financiën, Atradius Dutch State Business, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het ministerie van Buitenlandse Zaken. LAND beleid landen klasse signaleringsplafond (mln euro) benut (mln euro) per DSA/DSF DGGF Afghanistan 3 7 J, 35% ja Albanië ja Algerije ja Andorra 2 50 Angola (en Cabinda) ja Anguilla Antigua & Barbuda Argentinië Armenië ja Aruba Australië Azerbajdzjan Bahama Eilanden Bahrain Bangladesh J, 35% ja Barbados Nummer 2/ april - Pagina 12

13 LAND beleid landen klasse signaleringsplafond (mln euro) benut (mln euro) per DSA/DSF DGGF België Belize Benin Volksrepubliek J, 35% ja Bermuda Bhoutan ja Boeroendi 3 7 J, 50% ja Bolivia ja Bosnië - Herzegowina ja Botswana Brazilië Brunei Bulgarije Burkina Faso J, 35% ja Cambodja ja Canada Centraal Afrikaanse Republiek 3 7 J, 35% Chili China Colombia ja Comoro Eilanden 3 7 J, 35% Congo J, 35% Congo Brazzavile 2, da ja Cook Eilanden 6 7 Costa Rica Cuba Curacao Cyprus Denemarken Djibouti ja Dominica Dominicaanse Republiek Duitsland Ecuador Egypte ja El Salvador Equatoriaal Guinee Eritrea J, 35% ja Estland Ethiopië J, 35% ja Falkland Eilanden 6 3 Fidzji Eilanden 3 6 Filippijnen ja Finland Frankrijk Frans Polynesië Gabon Gambia J, 35% ja Georgië ja Ghana 2, da ja Gibraltar Grenada J, 35% Griekenland Groot Brittannië Guatemala ja Guinee 3 7 J, 35% Guinee - Bissau 3 7 J, 35% Guyana Haiti 3 7 J, 35% Honduras J, 35% Hong Kong Hongarije Ierland IJsland India ja Indonesië ja Irak Iran Israël Italië Ivoorkust J, 35% Jamaica Japan Jemen Republiek J, 35% ja Jordanië ja Kaaiman Eilanden Kaap Verdische Eilanden ja Kameroen Nummer 2/ april - Pagina 13

14 Landenbeleid voor ééntransactiepolissen Atradius Dutch State Business situatie 1 april 2015 Legenda beleid 1. Open zonder beperkingen 4. Dekking opgeschort 2. Open met beperkingen 5. Beleid wordt herzien 3. Geen dekking 6. Geen beleid vastgesteld LAND beleid landen klasse signaleringsplafond (mln euro) benut (mln euro) per DSA/DSF Kazachstan Kenia J, 35% ja Kiribati 6 J, 35% Koeweit Kosovo 3 7 ja Kroatië Kyrgyzstan 3 7 J, 35% Laos J, 35% ja Lesotho Letland Libanon Liberia J, 35% Libië 3 7 ja Liechtenstein Litouwen Luxemburg Macao Macedonië, (voormalig Joegoslavië) ja Madagascar J, 35% ja Malawi J, 35% ja Malediven J, 35% ja Maleisië Mali J, 35% ja Malta Marokko ja Marshall Eilanden J, 35% Mauretanië J, 35% Mauritius Mexico Micronesië 6 4 J, 35% Moldavië ja Monaco Mongolië ja Montenegro Montserrat 6 4 Mozambique J, 35% ja Myanmar ja Namibië Nauru 6 5 Nederland Nepal ja Nicaragua J, 35% ja Nieuw Caledonië Nieuw Zeeland Niger J, 35% ja Nigeria ja Niue 6 7 Noord Korea Noordelijke Marianen 2 5 Noorwegen Oeganda J, 35% ja Oekraïne Oezbekistan Oman Oostenrijk Oost-Timor Pakistan ja Palau 6 5 Panama Papua Nieuw Guinea Paraguay Peru ja Polen Portugal DGGF Nummer 2/ april - pagina 14

15 LAND beleid landen klasse signaleringsplafond (mln euro) benut (mln euro) per DSA/DSF Porto Rico 5 1 Qatar Roemenië Rusland Rwanda J, 35% ja Salomons Eilanden 3 7 J, 35% Samoa J, 35% San Marino Sao Tome & Principe J, 50% ja Saoedi Arabië Senegal J, 35% ja Servië Seychellen Sierra Leone J, 35% ja Singapore Slovenië Slowakije Soedan J, 35% Somali Republiek J, 35% ja Spanje Sri Lanka 2, da ja St. Helena 2 3 St. Kitts & Nevis St. Lucia 6 6 St. Maarten St. Vincent & Grenadines 6 6 Suriname ja Swaziland Syrië 3 7 Tadzjikistan J, 35% Taiwan Tanzania 2, da J, 35% ja Thailand ja Toerkmenistan Togo J, 35% Tonga 3 7 J, 35% Trinidad & Tobago Tsjaad J, 35% Tsjechië Tunesië ja Turkije Turks & Caicos Eilanden 6 3 Tuvalu 6 5 J, 35% Uruguay Vanuaatu 6 4 Vaticaanstad 6 Venezuela Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Staten van Amerika Vietnam 2, da ja Virgin Eilanden (Brits) Virgin Eilanden (V.S.) 6 1 Wallis & Futuna Eilanden Westelijke Sahara 3 7 Witrusland Zambia J, 35% ja Zimbabwe ja Zuid Afrika ja Zuid Korea Zuid Soedan 5 7 Zweden Zwitserland DGGF Nummer 2/ april - Pagina 15

16

Creditnotes. dutch state business

Creditnotes. dutch state business dutch state business Nummer 2/2013 - april Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Marokko Introductieseminar

Nadere informatie

Eerste werkkapitaalverzekering uitgereikt aan bankenconsortium van IHC

Eerste werkkapitaalverzekering uitgereikt aan bankenconsortium van IHC Dutch State Business Nummer 2/2010 - april Creditnotes I n formatiebulletin voor ka p i t a a l g o e d e re n e x p o rteurs, banken, inte r n a t i o n a a l o p e re rende aannemingsbedrijven en ingenieursbure

Nadere informatie

Creditnotes. Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus

Creditnotes. Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Dutch State Business Nummer 2/2009 - april Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Landenrapport: Rusland

Nadere informatie

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tarieven voor bellen, sms en en mobiel internet in Nederland Sim Only bundels zakelijk Sim Only abonnement prijs per maand (24 mnd) tarief per MB, minuut of sms

Nadere informatie

Prijslijst vaste telefonie

Prijslijst vaste telefonie Belgacom VP Company United Telecom piek dal setup piek dal setup naar een vaste lijn 0,0302 0,0198 0,0198 0,0242 0,0158 0,0198 naar andere vaste netwerken 0,0343 0,0227 0,0198 0,0274 0,0182 0,0198 naar

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Vodafone Diensten

Tarievenoverzicht Vodafone Diensten Tarievenoverzicht Vodafone Diensten Telecombinatie Inhoudsopgave. Tarieven Vodafone In- 4... 5.. Vodafone In- Web... 5... Abonnementskosten... 5..2. Onderling bellen (Optioneel)... 5..3. Tarieven nationaal

Nadere informatie

Voiceworks Mobile tarieven

Voiceworks Mobile tarieven Voiceworks Mobile tarieven Voiceworks Mobile vormt de basis van het aanbod mobiele telefoniediensten van Voiceworks, doch biedt het u al veel meer dan wat u van mobiele telefonie verwacht. Voiceworks biedt

Nadere informatie

Prijslijst - Geldig vanaf 6 mei 2014

Prijslijst - Geldig vanaf 6 mei 2014 Prijslijst - Geldig vanaf 6 mei 2014 Abonnementen Online.nl DSL producten en snelheden Glasvezel producten en snelheden Snel Internet 10 Mb/s Supersnel Internet 30 Mb/s Supersnel Internet 40 Mb/s Ultrasnel

Nadere informatie

Visum voor kort verblijf in Nederland

Visum voor kort verblijf in Nederland Visum voor kort verblijf in Nederland 1. Waarom deze publicatie? In deze publicatie staat hoe u een visum kunt aanvragen. Ook leest u wat u kunt doen om uw aanvraag voor een visum goed te laten verlopen.

Nadere informatie

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden Versie 1.1 Inhoudsopga ve 1 Basisabonnement... 3 1.1 Abonnementskosten... 3 1.2 Internationaal bellen vanuit Nederland... 3 1.3 Bellen en gebeld worden in het

Nadere informatie

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden Mobiel Onbeperkt KPN en voorwaarden D atum 17 se ptember 2013 Versie 1.8 Inhoudsopga ve 1 Basisabonnement... 3 1.1 Abonnementskosten... 3 1.2 Internationaal bellen vanuit Nederland... 3 1.3 Bellen en gebeld

Nadere informatie

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden D atum 1 1 juli 2013 Versie 1.6 Inhoudsopga ve 1 Basisabonnement... 3 1.1 Abonnementskosten... 3 1.2 Internationaal bellen vanuit Nederland... 3 1.3 Bellen

Nadere informatie

Visum voor kort verblijf in Nederland

Visum voor kort verblijf in Nederland Visum voor kort verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Voor wie is deze publicatie bedoeld? 3. Wat is een visum kort verblijf? 4. Algemene voorwaarden 5. Welke documenten hebt

Nadere informatie

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Douane Belastingdienst

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Douane Belastingdienst Douane Belastingdienst Mededeling April 2014 (herdruk 4) Mededeling nr. 25 Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst DO 108-1Z*10ED 25.1 Inleiding Sinds 1971 kent de Europese Unie in het kader

Nadere informatie

ZZP abonnement. Zakelijk. Prepaid. Belbundel 1.1 Zakelijk OpMaat basisabonnement. Sim only. Internet. Vast bellen. Productinformatie & Tarieven

ZZP abonnement. Zakelijk. Prepaid. Belbundel 1.1 Zakelijk OpMaat basisabonnement. Sim only. Internet. Vast bellen. Productinformatie & Tarieven Productinformatie & Tarieven 1 OpMaat (inclusief VastMobiel) 1.1 OpMaat basisabonnement OpMaat basisabonnement Per gebruiker Per gebruiker sim only 12,00 9,00 1.2 VastMobiel voordeel VastMobiel voordeel

Nadere informatie

Tarieven overzicht 2010

Tarieven overzicht 2010 TNT Express Nederland B.V. - Headoffice - Meidoornkade 14-3992 AE Houten - www.tntexpress.nl - KvK Utrecht 33298857 Klantnummer 000197485 Platform Promotional Products Tarieven overzicht 2010 1/11 1-3-201010:44

Nadere informatie

Prijslijst* Hostingdiensten 2010

Prijslijst* Hostingdiensten 2010 Versie 1 juli 2010 Prijslijst* Hostingdiensten 2010 Dienst Prijs per jaar Periode Omschrijving Parkeren 2,50 1 jaar De domeinnaam wordt geparkeerd op onze www.domeinparkeerplaats.nl Alias 7,50 1 jaar De

Nadere informatie

EDUCATIE HANDLEIDING

EDUCATIE HANDLEIDING EDUCATIE 2010 HANDLEIDING INHOUDSTAFEL INLEIDING...4 Een verhaal... 4 Waarom dit project?... 5 HOE WERKT HET PAKKET...6 Overzicht pakket... 6 Wat zit er in het pakket?... 7 Actie: Doe mee en stuur je voeten

Nadere informatie

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Handel Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei Nieuwe afzetmarkten leiden tot economische groei, maar alleen een actief vrijhandels- en investeringsbeleid van

Nadere informatie

De vele gezichten van afstand in internationale handelsrelaties

De vele gezichten van afstand in internationale handelsrelaties De vele gezichten van afstand in internationale handelsrelaties Frank van Oort, Martijn Burger en Gert-Jan Linders Hoewel de wereldhandel de afgelopen decennia snel is gegroeid, blijven hoge handelskosten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CRITEO-DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN CRITEO-DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN CRITEO-DIENSTVERLENING Onderhavige Algemene voorwaarden en het Landenschema ( tezamen "de Voorwaarden") en de Overeenkomst gelden tussen Criteo s.a. en de Klant en zijn van toepassing

Nadere informatie

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen? Of hebt u een verblijfsvergunning en hebt u in Nederland een

Nadere informatie

Visum voor kort verblijf in Nederland. Short stay visa for the Netherlands

Visum voor kort verblijf in Nederland. Short stay visa for the Netherlands Visum voor kort verblijf in Nederland Short stay visa for the Netherlands Inhoudsopgave 1. Waarom deze brochure? 4 2. Voor wie is deze brochure bedoeld? 4 3. Wat is een visum kort verblijf? 4 4. Algemene

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund

Dutch Good Growth Fund Dutch Good Growth Fund Onderzoek en Aanbevelingen Ralph Menzing Hermen Molendijk Jan Peter van den Toren Tijmen Altena Olivier Paling 7 augustus 2013 Dutch Good Growth Fund Onderzoek en aanbevelingen Inhoud

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te werken

Naar Nederland komen om te werken Naar Nederland komen om te werken 1. Waarom deze publicatie? Wil je werken in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 90 dagen heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat behoort

Nadere informatie

Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen

Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen. Internationale betalingen 2 2. Wisseltermijnverrichtingen 6 3. Tarieven voor uitgaande buitenlandse betalingen

Nadere informatie

Internationale Handel

Internationale Handel Internationale Handel Handleiding Statistiekopgave Internationale Handel Record lay-out elektronische aanlevering Versie 2012 Deze handleiding is bedoeld voor systeemhuizen en voor ondernemingen die vanuit

Nadere informatie

Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen

Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen Tarief van kracht op augustus 5 In deze folder vindt u een overzicht van de tarieven die betrekking hebben tot: Zichtrekening

Nadere informatie

Een werknemer naar Nederland laten komen

Een werknemer naar Nederland laten komen Een werknemer naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een werknemer naar Nederland laten komen? Voor een verblijf van meer dan 90 dagen moet u voor hem een verblijfsvergunning aanvragen,

Nadere informatie

Olie crisis? 24 juni 2014

Olie crisis? 24 juni 2014 24 juni 2014 Olie crisis? De prijs van olie heeft invloed op financiële markten. Een stijgende olieprijs verhoogt de inflatie en heeft een remmend effect op de economische groei. In de jaren 2006-2011

Nadere informatie