Creditnotes. Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Creditnotes. Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus"

Transcriptie

1 Nummer 2/ april Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Gevolgen dalende olieprijs voor oliesector Janson Bridging bouwt 463 bruggen in Sri Lanka Eerste Exportkredietgarantie afgegeven aan Commerzbank

2 Inhoudsopgave Hoewel bij het redigeren van Creditnotes de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist meer is. Atradius is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze uitgave. Gevolgen dalende olieprijs voor oliesector Janson Bridging bouwt 463 bruggen in Sri Lanka Eerste Exportkredietgarantie afgegeven aan Commerzbank Personeelswijzigingen Laatste nieuws Overname van artikelen is toegestaan, mits integraal en met bronvermelding ISSN Nummer 2/ april - pagina 2

3 Gevolgen dalende olieprijs voor oliesector Dalende olieprijs Sinds augustus 2014 is de olieprijs aanmerkelijk gedaald: van $105 voor een vat ruwe Brent olie tot $50 in januari Sindsdien is de olieprijs licht hersteld. Het effect van deze lagere olieprijs voor de wereldeconomie is in principe gunstig: goedkopere energie is goed voor de industrie, en huishoudens kunnen het geld dat anders werd besteed aan brandstof nu uitgeven aan andere goederen en diensten. Dit is echter niet het geval voor olieproducenten. Zowel oliebedrijven als landen die sterk afhankelijk zijn van de oliesector, ondervinden de negatieve effecten van de lagere olieprijs. Hoe kon de olieprijs binnen zo n korte tijd zo snel dalen? Hiervoor zijn meerdere redenen aan te voeren. (1) Zowel de vraag naar olie als de productie is inelastisch op de korte termijn. Dit betekent dat een geringe overproductie of een geringe vraaguitval kan leiden tot een forse wijziging van de olieprijs. (2) De schalieolierevolutie in de VS heeft geleid tot een forse toename van de Amerikaanse olieproductie. Deze is gestegen van 8,3 miljoen vaten per dag in 2006 tot 12,3 miljoen vaten per dag in Nieuwe technieken zoals horizontaal boren en fracking hebben de exploratie mogelijk gemaakt van oliereserves die voorheen niet toegankelijk waren. Bovendien zijn de productiekosten de afgelopen jaren gestaag afgenomen, waardoor steeds nieuwe reservoirs economische gezien rendabel zijn geworden. (3) Een andere aanbodschok werd veroorzaakt door OPEC. Traditioneel treedt OPEC op als marktstabilisator: bij een dalende olieprijs wordt het productievolume gereduceerd, bij een te snel stijgende prijs laat OPEC het aanbod toenemen. Tijdens de laatste vergadering in november 2014 heeft OPEC echter besloten om het productievolume constant te houden. OPEC is bang om marktaandeel te verliezen en neemt de lagere prijs voorlopig voor lief. Daarnaast verrassen twee OPEClidstaten door hun constante productie: Irak en Libië. De algemene verwachting was dat deze twee landen een fors deel van hun productie verstoord zouden zien als gevolg van de ernstige politieke instabiliteit. Dit is echter tot op heden niet gebeurd, waardoor OPEC-productie hoger uitvalt dan waarop was geanticipeerd. (4) De vraag naar olie uit China is momenteel wat lager dan werd verwacht als gevolg van de groeivertraging in dit land. (5) Speculanten hebben hun posities in grondstoffen, waaronder olie, teruggebracht nu het risico op hoge inflatie is geweken. (6) De appreciërende trend van de dollar heeft een drukkend effect op de prijs van grondstoffen. Amerikaanse schalieolie Zoals iedere markt wordt de oliemarkt gevormd door vraag en aanbod. Ook leggen de productiekosten van een gemiddeld vat olie op de wereldmarkt een ondergrens aan de prijs op middellange termijn. Hoewel op het ogenblik de Amerikaanse oliemarkt wat lijkt losgekoppeld van de wereldmarkt (dit blijkt uit het grote verschil tussen de prijs van een vat Brent olie en een vat Texaanse WTI), is het toch inzichtelijk om je voor te stellen dat een vat extra olie zal worden geleverd in de vorm van een vat onconventionele olie: schalieolie of eventueel diepzee-olie. De productiekosten van dergelijke olie zijn relatief hoog. Met andere woorden; de zeer lage productiekosten van Arabische olie van circa $7 per vat hebben geen invloed op de wereldmarktprijs, maar de productiekosten van een vat Amerikaanse schalieolie (geschatte prijs tussen $40 en $100 per vat) wel. De productiekosten variëren echter enorm per veld, deel van het veld en producent. Als gevolg hiervan lopen de schattingen van de productiekosten sterk uiteen. Niettemin is het duidelijk dat met de huidige WTI-prijs veel schalieolieprojecten niet meer lucratief zijn. In tegenstelling tot conventionele oliewinningprojecten, die een levensduur hebben van enkele decennia, zijn schalieolieprojecten relatief snel uitgeput. Het aanbod van schalieolie valt dus op de middellange termijn bij te sturen. Bij een lage prijs zal het aanbod van schalieolie dalen. OPEC Zoals reeds opgemerkt heeft OPEC zijn traditionele rol als stabilisator van de oliemarkt niet waargemaakt. OPEC wordt vanouds gedomineerd door Saoedi-Arabië. Dit land Tel.+31 (0) , Fax +31 (0) , Nummer 2/ april - Pagina 3

4 heeft forse liquiditeitsbuffers om de huidige prijsschok op te vangen. Op de langere termijn heeft ook Saoedi-Arabië echter behoefte aan een hogere olieprijs. Het land heeft een jonge en snel groeiende bevolking en het scheppen van banen alsmede de diversificatie van de economie is noodzakelijk om politieke en economische stabiliteit te bewaren. Tevens groeit de binnenlandse consumptie van olie snel, waardoor er minder overblijft voor de export. Hierdoor verwachten wij dat Saoedi-Arabië (dus OPEC) op termijn haar rol van stabiliserend kartel weer zal oppakken. Dit kan echter nog even duren. Vraag naar olie uit opkomende markten Sinds de oliecrises van de jaren zeventig hebben de OESOlidstaten hard gewerkt aan energiebesparingen. Auto s zijn een stuk zuiniger geworden en zelfs elektrische auto s winnen aan populariteit. Stookolie en olie voor elektriciteitsopwekking worden nauwelijks meer gebruikt. De consumptie van olie daalt dan ook al jaren geleidelijk in de OESO. De wereldvraag naar olie stijgt echter nog steeds en dit is geheel toe te schrijven aan de opkomende markten. In het bijzonder China heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke olieconsument. Op termijn wordt ook aanzienlijke groei verwacht vanuit India, Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten en op de lange termijn zelfs vanuit Afrika. Milieuvervuiling en CO2- uitstoot staan thans laag op de prioriteitenlijst van overheden in opkomende markten. Dit kan natuurlijk wijzigen. Vooral in China maakt het centralistische karakter van de overheid een overschakeling op alternatieve energie relatief gemakkelijk. Wij verwachten dit voorlopig echter niet. Voorlopig geldt dat er voor ieder vat olie dat de OESO-landen besparen, er twee vaten consumptie uit de opkomende markten voor terugkomen. Kwetsbare landen Zoals hierboven reeds werd gesteld, is de lagere olieprijs gunstig voor de wereldeconomie, maar zijn olieproducerende landen er slechter door af. Vooral landen die niet beschikken over buffers om de huidige schok op te vangen zijn kwetsbaar. Atradius heeft geïnventariseerd welke landen al dan niet kwetsbaar zijn (zie onderstaand schema). Toekomstige ontwikkelingen Er zijn drie ontwikkelingen van belang voor de ontwikkeling van de oliemarkt op de (middel)lange termijn: (1) de productie van Amerikaanse schalieolie; (2) de houding van OPEC; (3) de vraag vanuit opkomende markten. Atradius denkt dat de reductie van de Amerikaanse schalieolie zal voortduren, omdat de huidige lage prijs (zeker voor WTI) veel projecten verliesgevend maakt. Vooral in het laatste kwartaal van 2015 verwachten wij een grote vermindering van de Amerikaanse productie. Dit leidt echter niet direct tot een enorme vermindering van het aanbod, omdat de strategische petroleumreserves in de OESO inmiddels behoorlijk gevuld zijn. Wij volgen de prijs- Olie% export Olie% BBP Olie/overheids- Fiscaal Maanden Olie reserves inkomsten evenwicht invoerdekking in jaren olieprijs (2014) (2014) 1 productie Angola 96,9 59,4 81, ,2 19,3 Azerbeidjan 94, , ,3 21,9 Bahrain 77,6 49,4 87,2 126,4 11,0 6,8 Colombia 51,3 8,5 15, ,1 6,5 Congo Brazzaville 89,6 69,0 77, ,3 15,6 Ecuador 58,0 16, ,4 42,6 Gabon 88,2 47,7 57, ,8 23,1 Ghana 28,2 4,4 2,7 n.b. 4,4 22,7 Irak 99,7 44,1 91,6 124,7 17,7 130,8 Kazachstan 64,9 27,7 49, ,9 46,0 Koeweit 94,3 64,5 83, ,8 89,0 Nigeria 84,0 17,5 73, ,9 43,8 Noorwegen 27,2 25,6 32, ,2 13,0 Rusland 54,0 14,1 30, ,0 23,6 Saoedi-Arabië 86,9 46,0 92,6 98,9 55,9 63,2 Trinidad & Tobago 37,0 18,2 56, ,7 18,6 VAE 32,5 30,5 65,0 69,6 46,3 73,5 Mexico 9,6 3,1 33, ,1 10,6 Kameroen 51,3 11,2 29, ,1 8,6 Malaisië 20,0 14,9 35,00 n.b ,3 Brazilië 1,3 0,1 1,9 n.n. 19,0 n.b. 1) Uitgedrukt in deviezenreserves en staatsbeleggingsfondsen Nummer 2/ april - pagina 4

5 verwachting van de Energieautoriteiten van de VS: gemiddeld $58 voor een vat Brent in De prijsstijging zal zich naar verwachting voortzetten in Voor dat jaar wordt een prijs van $75 verwacht. Op de middellange termijn denken wij dat de OPEC zijn traditionele stabiliserende rol weer op zich neemt, omdat een te lange prijsflauwte negatieve gevolgen heeft voor veel OPEC-lidstaten, zelfs voor Saoedi-Arabië. In de periode na 2020 zal de Amerikaanse productie hoe dan ook niet meer toenemen, want dan begint de conventionele Amerikaanse olieproductie af te nemen. Tenslotte verwacht Atradius op de middellange termijn een forse groei van de vraag uit opkomende markten. De groeivertraging in China heeft naar onze verwachting geen blijvend effect op de groei van het autobezit. De massale motorisering in India, Zuidoost-Azië en Afrika moet nog beginnen, terwijl drastische maatregelen om de uitstoot van CO2 te beteugelen niet voor de hand liggen. Daarom denkt Atradius dat de stijging van de olieprijs zich ook na 2016 zal blijven voortzetten. We verwachten een terugkeer naar het niveau van $100 in uiteindelijk $ 120 $ 100 $ 80 $ 60 $ 40 $ 20 $ 0 IEA 450 IEA NPS EIA Reference Scenario EIA Low oil price EIA STO Atradius basis scenario IEA 450: Best case scenario van International Energy Agency NPS: New policies scenario (gestage verbetering op basis van milieuwetgeving) EIA: Energy Information Administration STO: Short Term Outlook Voor meer informatie over de ontwikkelingen in de oliesector kunt u contact opnemen met Marijn Kastelein, Senior Econoom op of en/of Afke Zeilstra, Senior Econoom op of Nummer 2/ april - Pagina 5

6 Janson Bridging bouwt 463 bruggen in Sri Lanka Bruggen ontsluiten landelijke gebieden in Sri Lanka en zullen toegang tot werk, onderwijs en gezondheidszorg verbeteren. De Nederlandse exporteur Janson Bridging zal de komende 3 jaar 463 bruggen leveren en installeren in Sri Lanka. De bruggen worden geleverd aan het ministerie van Economische Ontwikkeling van Sri Lanka en worden grotendeels betaald uit een door Rabobank verstrekt exportkrediet. Het krediet wordt verzekerd door Atradius Dutch State Business. De modulaire bruggen worden op turnkeybasis geleverd, dat wil zeggen inclusief funderingen, toegangswegen en installatie. De transactie maakt onderdeel uit van het project Enhancement of rural road infrastructure through the implementation of bridges on the rural road network, in de volksmond het 1000-bruggen project. Door het ministerie van Economische Ontwikkeling van Sri Lanka zijn meer dan duizend locaties geïdentificeerd waar bruggen ontbreken, of de bestaande aan vervanging toe zijn. Op sommige locaties is momenteel bijvoorbeeld sprake van een houten balkbrug, geïmproviseerde hangbrug of een betonnen plaat. De mobiliteit van de bevolking van Sri Lanka wordt beperkt door het gebrek aan infrastructuur, wat interactie met omringende gemeenschappen in veel gevallen onmogelijk maakt. Door de ontsluiting van deze gebieden wordt toegang tot nabije markten, medische voorzieningen, werk en ook onderwijs mogelijk gemaakt. Ook zullen bruggen, die soms meer dan 50 jaar oud zijn, vervangen worden door deze moderne bruggen die geschikt zijn voor auto s en vrachtverkeer. Het project is erop gericht om de levensstandaard voor de lokale bevolking sterk te verbeteren. Exporteur Janson Bridging is door de overheid van Sri Lanka geselecteerd om de bruggen te leveren en te bouwen. Het bedrijf is in 1972 opgericht, heeft lange ervaring met de bouw en levering van bruggen wereldwijd Nummer 2/ april - pagina 6

7 en is marktleider in Europa. Janson Bridging is actief in alle werelddelen en heeft direct beschikbare voorraden in meerdere landen. Ze ontwerpen, verhuren en verkopen zowel permanente als tijdelijke modulaire bruggen, veerponten en pontons. De transactie is een goed voorbeeld van Nederlands vakmanschap in de watersector en bevestigt de leidende positie die Nederlandse bedrijven hierin hebben. Bob Barkel, CEO Janson Bridging Groep: Ik ben erg trots op mijn team voor het wederom tot stand brengen van een groots project en dankbaar voor het vertrouwen dat de klant in Janson stelt. Dit succes is mede te danken aan de ondersteuning van Rabo s Export Finance team en de constructieve opstelling van Atradius. Dit project is een mooie kroon op Janson Bridging s inspanningen: elke dag weer het vertrouwen van de klant winnen met een prachtig (Nederlands) product en een nog betere dienst. Atradius heeft voor de transactie het fabricatie- en kredietrisico in verzekering genomen. Daarnaast is er ten behoeve van de funding van Rabobank een exportkredietgarantie afgegeven. Voor meer informatiekunt u contact opnemen met Stephan Naber, Senior Underwriter/Regional Specialist Middle East op of Enkele voorbeelden van de 463 bruggen die worden geleverd en geïnstalleerd door de Nederlandse exporteur Janson Bridging in de komende 3 jaar in Sri Lanka. Nummer 2/ april - Pagina 7

8 Eerste Exportkredietgarantie afgegeven aan Commerzbank Onlangs heeft Atradius Dutch State Business een Exportkredietgarantie afgegeven aan Commerzbank voor de financiering van een tweetal Damen ASD 2609 ICE sleepboten. Scheepswerf Damen te Gorinchem heeft deze sleepboten speciaal ontwikkeld om in koude gebieden te opereren, waarbij de romp versterkt is om door ijs te varen. Scheepswerf Damen is wereldwijd marktleider op het gebied van havensleepboten. Magadan in het oosten van Rusland. De schepen zullen worden ingezet in de haven van Magadan, Rusland. Magadan ligt in het uiterste noordoosten van Rusland. De afnemer is JSC Magadan Commercial Seaport (Port of Magadan). Port of Magadan is niet een havenautoriteit maar een 100% commercieel (privaat) bedrijf. Damen zal de schepen bouwen in China en leveren in de haven van Magadan, Rusland. Voor de financiering van de schepen heeft Atradius de lening tussen Commerzbank en de Eurasian Development Bank in Astana, Kazachstan verzekerd. Ten behoeve van de funding heeft Commerzbank een variant op de exportkredietgarantie genomen, de pandbriefvariant. Met deze variant van de Exportkredietgarantie kan de Commerzbank goedkope funding aantrekken door de afgifte van pandbrieven waarbij de aflossing van de pandbrieven via Atradius is gegarandeerd door de Nederlandse staat. Deze goedkopere funding leidt weer tot lagere financieringskosten voor de afnemer van Damen. Commerzbank is een van de grootste banken van Duitsland en van origine altijd erg sterk geweest in handelsen exportfinanciering. Commerzbank Amsterdam is met een portefeuille van circa 800 bedrijven één van de sterkst groeiende banken in Nederland. Exportkredietgarantie Het bijzondere van de pandbriefvariant is dat de begun- Nummer 2/ april - pagina 8

9 stigde van de garantie en de financier van de transactie dezelfde bank is. Indien de bank niet meer in staat is om de verplichtingen, zoals het terugbetalen aan de pandbriefhouders van de funding ten behoeve van de financiering van de exporttransactie na te komen, dan zijn de pandbriefhouders preferente schuldeisers. Dit wordt bereikt doordat zowel de exportkredietverzekering als de exportkredietgarantie bij insolventie van de bank niet in de failliete boedel van de bank vallen, maar worden afgescheiden van het vermogen van de bank. Hierdoor hoeven de pandbriefhouders de schadevergoeding uit de verzekering en de garantie niet te delen met andere schuldeisers. De heer Wilko Herrings is de Export Finance Manager van Commerzbank AG te Amsterdam: De samenwerking met Damen en Atradius bij deze transactie voorliep zeer voorspoedig. Mede dankzij de exportkredietgarantie konden wij de klant voorzien van een zeer aantrekkelijke geprijsde financiering. Wij zijn van plan om de pandbriefvariant van de exportkredietgarantie voor al onze toekomstige Atradius gedekte financieringen toe te passen. De exportkredietgarantie maakt het mede mogelijk om onze ambitieuze groeidoelstellingen op het gebied van Nederlandse exportfinanciering te realiseren en een breed scala aan transacties (groot en klein) te faciliteren. Nummer 2/ april - Pagina 9

10 Naast exportkredietgaranties verzekert Atradius al tientallen jaren betalingsrisico s die Nederlandse bedrijven en hun financiers lopen tijdens het internationale zakendoen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robert Harsanyi, Senior Underwriter en Regional Specialist Eastern Europe op of Personeelswijzigingen Sinds 1 maart 2015 is Matthijs Gerritsen in dienst getreden als Senior Quantitative Economist in het Economic Research Department. Matthijs is Econometrist en heeft hiervoor zeven jaar bij SEO Economisch Onderzoek gewerkt. Sinds 1 maart is Anna Peletier in dienst getreden als Environmental and Social Advisor. Zij werkte van 2008 tot 2010 al voor Atradius Dutch State Business. In de tussenliggende tijd verbleef zij in het buitenland en werkte als Environmental Specialist voor de Asian Development Bank in India. Sinds 15 april jl. is Gijs Mallant in dienst getreden als Senior International Relations & Insurance Advisor. Gijs heeft een financiële en juridische achtergrond en heeft voorheen onder meer bij ABN Amro gewerkt. Nummer 2/ april - pagina 10

11 Laatste nieuws Atradius Wereldrisicokaart Door onze economen is een wereldrisicokaart ontwikkeld die een overzicht geeft van de landen geclassificeerd op basis van het risico. Deze risico s komen niet geheel overeen met de landenklassen zoals die door de OESO worden gehanteerd. Mocht u geïnteresseerd zijn in een kaart, dan kunt u die aanvragen via We hebben een klein aantal exemplaren beschikbaar. Nummer 2/ april - pagina 11

12 Landenbeleid voor ééntransactiepolissen Atradius Dutch State Business situatie 1 april 2015 Atradius Dutch State Business verzekert namens de Nederlandse Staat betalingsrisico s verbonden aan transacties van ondernemingen met buitenlandse afnemers. Voor inlichtin gen over het landenbeleid kunt u zich wenden tot Afke Zeilstra, Afdeling Economic Research, Postbus 8982, 1006 JD Amsterdam, telefoon of afke. of tot uw account-manager. U kunt ook kijken op Deze informatie bevat slechts algemene richtlijnen over het Atradius Dutch State Business landenbeleid in een gecom primeerde vorm en is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Het is mogelijk dat er veranderingen hebben plaatsgevonden na publicatie. Atradius Dutch State Business aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot de verplich tingen die voortvloeien uit onze verzekeringspolissen. Middellang landenbeleid Het beleid is van toepassing op namens de Nederlandse Staat verzekerde ééntransactiepolissen met een krediettermijn van langer dan 12 maanden, alsmede contante aannemingswerken met een uitvoeringsduur langer dan 12 maanden. In geval van verzekering van middellang krediet geldt een signalerings plafond. Zodra het obligo op een land het signaleringsplafond bereikt, wordt samen met de Nederlandse Staat bezien of en hoe dit plafond kan worden aangepast of overschreden. Ook wordt aangegeven welk gedeelte van het plafond reeds benut is (exclusief in behandeling zijnde aanvragen). Tevens zijn de middellange landenklassen vermeld voor het politieke risico, van 0 (zeer goed) tot en met 7 (slecht). De landenklasse is me debepalend voor de hoogte van de middellange premie en de hoogte van het landenplafond. Op landen voorzien van een (*) is sinds de datum van de voorafgaande publicatie van dit over zicht het beleid opnieuw vastgesteld. Dit hoeft niet nood za kelijkerwijs te betekenen dat het beleid dan is gewijzigd. n.r. non-rated (niet geclassificeerd). Nadere informatie en uitleg van begrippen kunt u vinden op Legenda beleid 1. Open zonder beperkingen 4. Dekking opgeschort 2. Open met beperkingen 5. Beleid wordt herzien 3. Geen dekking 6. Geen beleid vastgesteld Definities Signaleringsplafonds Wanneer door de acceptatie van een zaak het signaleringsplafond * wordt overschreden zal het landenbeleid opnieuw worden bezien. De minister van Financiën besluit, na advisering van de Commissie Advisering Risicobeheer**, tegen welke voorwaarden resterende capaciteit kan worden geboden. In geval van aanhoudende grote politieke en/of economische risico s kan worden besloten deze capaciteit niet te bieden. Andersom kan bij ongewijzigde of verbeterde omstandigheden capaciteit tegen de reeds geldende voorwaarden worden geboden. Dekkingsadviessituatie (da) Een dekkingsadviessituatie ontstaat door capaciteitsgebrek op een bepaald land. Een dekkingsadvies is geen verplichting voor de staat om een verzekering af te geven. Het is alleen een verzekeringstechnische beoordeling van een transactie. Indien op een later tijdstip weer ruimte ontstaat, zal de transactie opnieuw beoordeeld worden tegen de dan geldende voorwaarden, voordat eventueel een polis zal worden uitgereikt. Tekenclausule (tc) Een tekenclausule bij een nog niet getekend contract houdt in dat de verzekerde het contract niet mag tekenen voordat schriftelijke goedkeuring van Atradius Dutch State Business is verkregen. Een tekenclausule bij een getekend contract dat nog niet in werking is getreden en waarvoor een handeling van de verzekerde noodzakelijk is, houdt in dat deze handeling niet mag worden verricht dan na schriftelijke goedkeuring van Atradius Dutch State Business. DSA/DSF Nederland onderschrijft de IMF/Wereldbank-uitgangspunten ten aanzien van de schuldhoudbaarheid van ontwikkelingslanden (Debt Sustainability Analysis, Debt Sustainability Framework). Dit betekent dat overheidskopers in deze landen slechts onder beperkende voorwaarden (de concessionaliteitseis en goed bestuur -toets) nieuwe schulden mogen aangaan. In de kolom DSA/DSF is aangegeven hoe groot deze concessionaliteit dient te zijn indien het niet-schenkingsdeel verzekerbaar is. Neem voor alle zaken waar de kolom DSA/DSF gevuld is contact op met uw accountmanager, want er zijn uitzonderingen op de concessionaliteitseis mogelijk. DGGF Open voor Dutch Good Growth Fund (DGGF). Voor meer informatie zie onze website. * Relevant voor het bepalen van de overschrijding is het maximale-schadebedrag, niet het contractbedrag ** De leden van de deze commissie zijn vertegenwoordigers van het ministerie van Financiën, Atradius Dutch State Business, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het ministerie van Buitenlandse Zaken. LAND beleid landen klasse signaleringsplafond (mln euro) benut (mln euro) per DSA/DSF DGGF Afghanistan 3 7 J, 35% ja Albanië ja Algerije ja Andorra 2 50 Angola (en Cabinda) ja Anguilla Antigua & Barbuda Argentinië Armenië ja Aruba Australië Azerbajdzjan Bahama Eilanden Bahrain Bangladesh J, 35% ja Barbados Nummer 2/ april - Pagina 12

13 LAND beleid landen klasse signaleringsplafond (mln euro) benut (mln euro) per DSA/DSF DGGF België Belize Benin Volksrepubliek J, 35% ja Bermuda Bhoutan ja Boeroendi 3 7 J, 50% ja Bolivia ja Bosnië - Herzegowina ja Botswana Brazilië Brunei Bulgarije Burkina Faso J, 35% ja Cambodja ja Canada Centraal Afrikaanse Republiek 3 7 J, 35% Chili China Colombia ja Comoro Eilanden 3 7 J, 35% Congo J, 35% Congo Brazzavile 2, da ja Cook Eilanden 6 7 Costa Rica Cuba Curacao Cyprus Denemarken Djibouti ja Dominica Dominicaanse Republiek Duitsland Ecuador Egypte ja El Salvador Equatoriaal Guinee Eritrea J, 35% ja Estland Ethiopië J, 35% ja Falkland Eilanden 6 3 Fidzji Eilanden 3 6 Filippijnen ja Finland Frankrijk Frans Polynesië Gabon Gambia J, 35% ja Georgië ja Ghana 2, da ja Gibraltar Grenada J, 35% Griekenland Groot Brittannië Guatemala ja Guinee 3 7 J, 35% Guinee - Bissau 3 7 J, 35% Guyana Haiti 3 7 J, 35% Honduras J, 35% Hong Kong Hongarije Ierland IJsland India ja Indonesië ja Irak Iran Israël Italië Ivoorkust J, 35% Jamaica Japan Jemen Republiek J, 35% ja Jordanië ja Kaaiman Eilanden Kaap Verdische Eilanden ja Kameroen Nummer 2/ april - Pagina 13

14 Landenbeleid voor ééntransactiepolissen Atradius Dutch State Business situatie 1 april 2015 Legenda beleid 1. Open zonder beperkingen 4. Dekking opgeschort 2. Open met beperkingen 5. Beleid wordt herzien 3. Geen dekking 6. Geen beleid vastgesteld LAND beleid landen klasse signaleringsplafond (mln euro) benut (mln euro) per DSA/DSF Kazachstan Kenia J, 35% ja Kiribati 6 J, 35% Koeweit Kosovo 3 7 ja Kroatië Kyrgyzstan 3 7 J, 35% Laos J, 35% ja Lesotho Letland Libanon Liberia J, 35% Libië 3 7 ja Liechtenstein Litouwen Luxemburg Macao Macedonië, (voormalig Joegoslavië) ja Madagascar J, 35% ja Malawi J, 35% ja Malediven J, 35% ja Maleisië Mali J, 35% ja Malta Marokko ja Marshall Eilanden J, 35% Mauretanië J, 35% Mauritius Mexico Micronesië 6 4 J, 35% Moldavië ja Monaco Mongolië ja Montenegro Montserrat 6 4 Mozambique J, 35% ja Myanmar ja Namibië Nauru 6 5 Nederland Nepal ja Nicaragua J, 35% ja Nieuw Caledonië Nieuw Zeeland Niger J, 35% ja Nigeria ja Niue 6 7 Noord Korea Noordelijke Marianen 2 5 Noorwegen Oeganda J, 35% ja Oekraïne Oezbekistan Oman Oostenrijk Oost-Timor Pakistan ja Palau 6 5 Panama Papua Nieuw Guinea Paraguay Peru ja Polen Portugal DGGF Nummer 2/ april - pagina 14

15 LAND beleid landen klasse signaleringsplafond (mln euro) benut (mln euro) per DSA/DSF Porto Rico 5 1 Qatar Roemenië Rusland Rwanda J, 35% ja Salomons Eilanden 3 7 J, 35% Samoa J, 35% San Marino Sao Tome & Principe J, 50% ja Saoedi Arabië Senegal J, 35% ja Servië Seychellen Sierra Leone J, 35% ja Singapore Slovenië Slowakije Soedan J, 35% Somali Republiek J, 35% ja Spanje Sri Lanka 2, da ja St. Helena 2 3 St. Kitts & Nevis St. Lucia 6 6 St. Maarten St. Vincent & Grenadines 6 6 Suriname ja Swaziland Syrië 3 7 Tadzjikistan J, 35% Taiwan Tanzania 2, da J, 35% ja Thailand ja Toerkmenistan Togo J, 35% Tonga 3 7 J, 35% Trinidad & Tobago Tsjaad J, 35% Tsjechië Tunesië ja Turkije Turks & Caicos Eilanden 6 3 Tuvalu 6 5 J, 35% Uruguay Vanuaatu 6 4 Vaticaanstad 6 Venezuela Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Staten van Amerika Vietnam 2, da ja Virgin Eilanden (Brits) Virgin Eilanden (V.S.) 6 1 Wallis & Futuna Eilanden Westelijke Sahara 3 7 Witrusland Zambia J, 35% ja Zimbabwe ja Zuid Afrika ja Zuid Korea Zuid Soedan 5 7 Zweden Zwitserland DGGF Nummer 2/ april - Pagina 15

16

Aruba-Mobiel 24. Australië 8. Australië-Mobiel 19. Azerbeidzjan 18. Azerbeidzjan-Mobiel 30. Azoren 5. Bahama s 17. Bahama s-mobiel 17.

Aruba-Mobiel 24. Australië 8. Australië-Mobiel 19. Azerbeidzjan 18. Azerbeidzjan-Mobiel 30. Azoren 5. Bahama s 17. Bahama s-mobiel 17. Algerije 9 Aruba-Mobiel 24 Brazilië 6 Algerije-Mobiel 25 Australië 8 Brazilië-Mobiel 19 Marokko 1 Australië-Mobiel 19 Britse-Maagdeneilanden 19 Marokko-Mobiel 25 Azerbeidzjan 18 Britse-Maagdeneilanden-Mobiel

Nadere informatie

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM Landen van Herkomst Agribulk Breakbulk Containers Ertsen Kolen LNG Minerale olie Overig droog Overig nat Ruwe olie TOTAAL Algerije 518 562 1.814 2.894 Angola 25 64 2.061 2.150 Argentinië 1.627 142 447

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 1 van 9 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 Dossier Land van Bestemming Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag ( ) 1 Rusland CAT00

Nadere informatie

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking*

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* 1. Oostenrijk Geen visum nodig voor een verblijf van 2. Afghanistan DP - houders van diplomatieke paspoorten

Nadere informatie

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA -12- Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De associatie

Nadere informatie

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011)

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse en en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Landen Steden in EUR Afghanistan Alle bestemmingen 155 69 Albanië Alle bestemmingen 139 92 Algerije

Nadere informatie

Bezorginformatie per land

Bezorginformatie per land Bezorginformatie per land De overkomstduur van een zending voor rest vd wereld kan beïnvloed worden door de inklaringstijd bij de douane. De inklaringstijd varieert van 1 week tot 4 weken. Land Overkomstduur

Nadere informatie

Naar de nieuwe tariefplannen

Naar de nieuwe tariefplannen Naar de nieuwe tariefplannen Je herlaadkaart Maghreb Mobile De informatie over de vroegere tariefformules is beschikbaar als referentie voor klanten die deze tariefformules op dit moment gebruiken en deze

Nadere informatie

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011 Voizz Prijslijst 1 maart 2011 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing, druk- en zetfouten voorbehouden. De voorgaande prijslijsten komen te vervallen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.

Nadere informatie

International Call Advantage

International Call Advantage Oproep vanuit België naar Afghanistan Vast en mobiel 2,1 1,42 Alaska Vast en mobiel 2,1 1,42 Albanië Vast en mobiel 2,1 0,82 Algerije Vast en mobiel 2,1 1,05 Amerikaanse eilanden Vast en mobiel 2,1 0,29

Nadere informatie

Binnen de EU bellen, sms en en internetten uit je bundel, zonder extra kosten

Binnen de EU bellen, sms en en internetten uit je bundel, zonder extra kosten Tarieven buitenland De tarieven buitenland zijn ingedeeld in 4 zones. Zone 1, 2 en 3 hebben een lijst met landen waarvoor specifieke tarieven van toepassing zijn. Zone 4 is uitsluitend van toepassing voor

Nadere informatie

0,09 per SMS 0,20 per MMS

0,09 per SMS 0,20 per MMS Nationaal buiten bundle Gesprekken SMS MMS Data < 100 MB Data > 100 MB Prijs 0,15 per minuut 0,09 per SMS 0,20 per MMS 0,15 per MB 0,075 per MB Afghanistan 2,45 0,07 0,15 Afghanistan Mobiel 2,45 0,07 0,15

Nadere informatie

mobiel prepaid HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal)

mobiel prepaid HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal) HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal) naar vast naar mobiel Europese Unie (EU) 0,25 0,49 Rest van Europa 0,49 0,59 VS & Canada 0,30 0,30 Rest van de

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 10/11/2009 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Land Botswana 03/07/09 Herziene

Nadere informatie

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2016)

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2016) Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse en en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2016) Maximale Afghanistan Alle bestemmingen 180 66,09 Albanië Alle bestemmingen 175 90,09 Algerije Alle

Nadere informatie

Land (Op)starttarief Belkosten Tijdseenheid Bellen naar mobiel 0,05 0,18 per minuut Oezbekistan 0,05 1,96 per minuut Kirgizie 0,05 1,96 per minuut

Land (Op)starttarief Belkosten Tijdseenheid Bellen naar mobiel 0,05 0,18 per minuut Oezbekistan 0,05 1,96 per minuut Kirgizie 0,05 1,96 per minuut Land (Op)starttarief Belkosten Tijdseenheid Bellen naar mobiel 0,05 0,18 per minuut Oezbekistan 0,05 1,96 per minuut Kirgizie 0,05 1,96 per minuut Georgie 0,05 1,96 per minuut Azerbeidzjan 0,05 1,96 per

Nadere informatie

Afghanistan incl mobiel - Azoren

Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel 2,57 Alaska incl mobiel 0,10 Albanië 0,36 Albanië Mobiel 0,42 Albanië Tirana 0,27 Algerije Mobiel 0,51 Amerikaans Samoa 1,00 Amerikaanse Maagendeilanden

Nadere informatie

Tarieven buitenland. Tarieven zone 1. Landen zone 1 1/4

Tarieven buitenland. Tarieven zone 1. Landen zone 1 1/4 Tarieven buitenland Per 30 april 2016 zijn de tarieven voor gebruik van je abonnement in zone 1 veranderd. De minuten, sms'jes en MB's gaan vanaf nu uit je gewone bundel en je betaalt een kleine toeslag.

Nadere informatie

A) Lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum. 1.

A) Lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum. 1. Lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en lijst van derde landen waarvan de onderdanen van deze plicht zijn vrijgesteld

Nadere informatie

Prijslijst vaste telefonie

Prijslijst vaste telefonie Belgacom VP Company United Telecom piek dal setup piek dal setup naar een vaste lijn 0,0302 0,0198 0,0198 0,0242 0,0158 0,0198 naar andere vaste netwerken 0,0343 0,0227 0,0198 0,0274 0,0182 0,0198 naar

Nadere informatie

Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid

Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.9.815 Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid tekst + toelichting bronnen Staatscourant 2012, nr. 8306, d.d. 27.4.2012 (oorspronkelijke regeling) Staatscourant

Nadere informatie

Proximus mobile Business tarieven

Proximus mobile Business tarieven Proximus mobile Business tarieven Proxiworld tarieven vanaf 01/07/2015: De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In verzonden in Europese Unie

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Exclusief BTW Inclusief 21% BTW Vast Mobiel Vast Mobiel

Bestemming Starttarief Exclusief BTW Inclusief 21% BTW Vast Mobiel Vast Mobiel Afghanistan 0,000 0,2596 0,2596 0,3142 0,3142 Albanie 0,000 0,1731 0,2596 0,2094 0,3142 Albanie special 0,000 0,8222 0,8222 0,9948 0,9948 Algerije 0,000 0,1475 0,3029 0,1785 0,3665 America Samoa 0,000

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Inclusief 21% BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel

Bestemming Starttarief Inclusief 21% BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel Afghanistan 0,000 0,319 0,319 0,264 0,264 Albanie 0,000 0,213 0,319 0,176 0,264 Albanie special 0,000 1,012 1,012 0,836 0,836 Algerije 0,000 0,182 0,373 0,150 0,308 America Samoa 0,000 0,319 0,319 0,264

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen)

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten)

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW inb. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2017

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2017 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebonden budget 2017 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen)

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW inb. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Internationale beltarieven ZET solutions geldig per 1 maart Alle bedragen zijn in euro's en excl BTW.

Internationale beltarieven ZET solutions geldig per 1 maart Alle bedragen zijn in euro's en excl BTW. Internationale beltarieven ZET solutions geldig per 1 maart 2011. Alle bedragen zijn in euro's en excl BTW. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. B C D Tarieven per maart 2011

Nadere informatie

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Nieuwe aanvrage tot registratie officiële taksen in totale kosten in * basisbedrag t/m 3 klassen 755 1055 toeslag merk in kleur 250 275 Vernieuwing

Nadere informatie

LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2)

LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2) Forfaits tot 01/04/2016 Forfaits tot 01/042016 LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2) euro per overnachting euro AFGHANISTAN 1000 120 ALBANIE 400 180 ALGERIJE 750 220 AMERIKAANS SAMOA

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Inclusief BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel

Bestemming Starttarief Inclusief BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel Afghanistan 0,000 0,314 0,314 0,264 0,264 Albanie 0,000 0,209 0,314 0,176 0,264 Albanie special 0,000 0,995 0,995 0,836 0,836 Algerije 0,000 0,179 0,367 0,150 0,308 America Samoa 0,000 0,314 0,314 0,264

Nadere informatie

Libervoice gesprekstarieven internationaal

Libervoice gesprekstarieven internationaal Alle prijzen in Euro en exclusief BTW 1 van 13 Afghanistan 0,0500 Afghanistan Mobiel 0,0500 Albanië 0,0500 0,2767 Albanië Mobiel 0,0500 0,3346 Algerije 0,0500 0,3548 Algerije Mobiel 0,0500 0,3548 Amerikaans

Nadere informatie

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tarieven voor bellen, sms en en mobiel internet in Nederland Sim Only bundels zakelijk Sim Only abonnement prijs per maand (24 mnd) tarief per MB, minuut of sms

Nadere informatie

Gesprekstarieven Internationaal

Gesprekstarieven Internationaal Gesprekstarieven Internationaal Bestemming Starttarief Per minuut Afghanistan 0,0420 0,3000 Albanie 0,0420 0,2000 Albanie mobiel 0,0420 0,3000 Albanie special 0,0420 0,9500 Algerije 0,0420 0,2000 Algerije

Nadere informatie

Landen (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landen (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33538 19 juni 2017 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 juni 2017, 2017-0000094795, tot

Nadere informatie

De tarieven voor bellen naar het buitenland wijzigen vanaf 1 augustus 2017

De tarieven voor bellen naar het buitenland wijzigen vanaf 1 augustus 2017 De tarieven voor bellen naar het buitenland wijzigen vanaf 1 augustus 2017 Door een versimpeling van de tariefzones wijzigen ook de tarieven voor bellen naar het buitenland vanaf 1 augustus 2017. Wat wijzigt

Nadere informatie

TARIEVENLIJST TTG STUDENTENTELEFONIE

TARIEVENLIJST TTG STUDENTENTELEFONIE TARIEVENLIJST TTG STUDENTENTELEFONIE Algemeen Deze tarievenlijst is geldig voor de dienst TTG Studententelefonie. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op deze tarievenlijst: - Alle Piek en Dal tarieven

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebonden budget 2015 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Nadere informatie

Alle prijzen zijn afgerond per minuut en inclusief het hogere btw tarief van 21%.

Alle prijzen zijn afgerond per minuut en inclusief het hogere btw tarief van 21%. Voor bellen naar buitenland heeft ZeelandNet daar waar mogelijk één tarief voor bellen naar vast en mobiel. De belangrijkste bestemmingen België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Frankrijk

Nadere informatie

Werelddeel Land Verzekeringsbewijs. Afrika. Centraal-Afrikaanse Republiek. Congo-Brazzaville. Equatoriaal-Guinea. Sao Tomé en Principe

Werelddeel Land Verzekeringsbewijs. Afrika. Centraal-Afrikaanse Republiek. Congo-Brazzaville. Equatoriaal-Guinea. Sao Tomé en Principe Werelddeel Land Verzekeringsbewijs Afrika Algerije Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Centraal-Afrikaanse Republiek Comoren Congo-Brazzaville Congo-Kinshasa Djibouti Egypte Equatoriaal-Guinea Eritrea

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

Nationaal. Internationaal. Bestemming Start Per minuut Afghanistan 0,0420. Aruba mobiel 0,0420. Algerije 0,0420. Belgie mobiel 0,0420

Nationaal. Internationaal. Bestemming Start Per minuut Afghanistan 0,0420. Aruba mobiel 0,0420. Algerije 0,0420. Belgie mobiel 0,0420 Nationaal Bestemming Start Per minuut Vast 0,0550 0,0195 Mobiel 0,0550 0,0990 Onderling bellen 0,0000 0,0000 Internationaal Bestemming Start Per minuut Afghanistan 0,0420 Albanie 0,0420 Albanie mobiel

Nadere informatie

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Klein GROEP A Duitsland - Cuba 3-0 Wales - Chili 1-1 Kameroen - Finland 1-0 Duitsland - Wales 4-0 Chili - Kameroen 0-3 Cuba - Finland 1-0 Duitsland - Chili 4-0 Cuba - Kameroen 0-2 Wales - Finland 1-1 Duitsland

Nadere informatie

Tarieven Gesprekskosten Internationaal

Tarieven Gesprekskosten Internationaal Tarieven Gesprekskosten Internationaal Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en dal tarieven. Alle bedragen zijn in euro's en exclusief BTW. De bestemmingen die zijn benoemd met speciaal staan

Nadere informatie

Gesprekstarieven ISDN2. Versie: 4.3. www.telecollectief.nl

Gesprekstarieven ISDN2. Versie: 4.3. www.telecollectief.nl Gesprekstarieven ISDN2 Versie: 4.3 www.telecollectief.nl Let op: Onderstaande tarieven zijn exclusief 18% extra factuurkorting. Gesprekstarieven nationaal ISDN2 Nationale bestemming Start Piek Dal Regionaal

Nadere informatie

Internationale gesprekstarieven

Internationale gesprekstarieven Afghanistan 1,2072 1,4607 Afghanistan Mobiel 1,2072 1,4607 Albanië 0,2767 0,3348 Albanië Mobiel 0,3346 0,4049 Algerije 0,3548 0,4293 Algerije Mobiel 0,3548 0,4293 Amerikaans Samoa 0,4797 0,5804 Amerikaanse

Nadere informatie

De tarieven voor bellen naar het buitenland wijzigen vanaf 1 juli 2017

De tarieven voor bellen naar het buitenland wijzigen vanaf 1 juli 2017 De tarieven voor bellen naar het buitenland wijzigen vanaf 1 juli 2017 Door een versimpeling van de tariefzones wijzigen ook de tarieven voor bellen naar het buitenland. Wat wijzigt er? 1. De zones worden

Nadere informatie

Onbezorgd lekker veel bellen.

Onbezorgd lekker veel bellen. Onbeperkt lekker Onze belpakketten. Wij hebben voor iedere veel-beller een pakket. Belt u veel naar vaste nummers in Nederland of juist naar vaste nummers in het buitenland er is altijd een pakket voor

Nadere informatie

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016 Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf januari 0 Of uw zendingen nu zwaar of licht zijn - en spoedeisend of minder dringend, FedEx heeft de oplossing voor u. Profiteer van scherpe tarieven voor een zeer betrouwbare

Nadere informatie

Datum onderteken ing

Datum onderteken ing Datum onderteken ing Datum inwerkingtreding Land Status Vindplaats 1. Albanië In werking 15-04-1994 01-09-1995 1994, 145 2. Algerije In werking 20-03-1997 01-08-2008 2007, 079 3. Argentinië In werking

Nadere informatie

Berekening kindgebondenbudget 2013

Berekening kindgebondenbudget 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebondenbudget 2013 ib 998 - ib*7pl Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de

Nadere informatie

Internationale Tarieven

Internationale Tarieven Internationale Tarieven De vaste diensten van Teleservice brengen ook vele internationale voordelen met zich mee. In dit overzicht staan al onze internationale gespreks tarieven en voorwaarden. Er wordt

Nadere informatie

Tarieven Internationaal

Tarieven Internationaal Tarieven Internationaal De vaste diensten van Teleservice brengen ook vele internationale voordelen met zich mee. In dit overzicht staan al onze internationale gesprekstarieven en voorwaarden. Er wordt

Nadere informatie

Kosten per minuut afhankelijk van bestemming 14XYZ/085/088/06760 0,075 0,04

Kosten per minuut afhankelijk van bestemming 14XYZ/085/088/06760 0,075 0,04 Beltarieven ON Beltarieven vanaf 1-2-2012 Per Bellen naar klanten van ON, OnsBrabantNet, en OnsNet Nuenen GRATIS GRATIS Bellen naar vast 0,075 0,04 Bellen naar mobiel 0,075 0,15 Bellen naar premium nummers*

Nadere informatie

TARIEVEN EN BEZORGING

TARIEVEN EN BEZORGING PAKKET VERSTUREN BUITENLAND TARIEVEN EN BEZORGING WERELDWIJD PAKKETTEN VERSTUREN DHL kent geen grenzen voor jou. Verstuur makkelijk je pakket naar het buitenland vanaf 10,-. Bereid je pakket online voor

Nadere informatie

Internationale tarieven Telecom Capacity

Internationale tarieven Telecom Capacity Internationale tarieven Telecom Capacity Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Alle bedragen zijn in euro's en ex BTW, afrekening per seconde De bestemmingen die zijn benoemd met

Nadere informatie

Verkooptarieven Gesprekskosten Internationaal

Verkooptarieven Gesprekskosten Internationaal Verkooptarieven Gesprekskosten Internationaal Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Alle bedragen zijn in euro's en ex BTW. De bestemmingen die zijn benoemd met speciaal staan

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën.  Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Uitwisseling van bankinlichtingen. Kalender van (art. 26 OESO) 16 juli 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier

XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier Nederland Vast Bestemming Starttarief Minuuttarief Nederland Vast-PIEK Piek=Maandag t/m Vrijdag 08:00-19:00 0,0500 0,0400 Nederland Vast-DAL Dal=Maandag t/m Vrijdag

Nadere informatie

TARIEVEN EN BEZORGING

TARIEVEN EN BEZORGING PAKKET VERSTUREN BUITENLAND TARIEVEN EN BEZORGING WERELDWIJD PAKKETTEN VERSTUREN DHL kent geen grenzen voor jou. Verstuur makkelijk je pakket naar het buitenland vanaf 10,-. Bereid je pakket online voor

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG MEI 2015

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG MEI 2015 ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG MEI 2015 Publicatiedatum: 11 juni 2015 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015... 2 II. Overzicht van asielaanvragen in België... 4 1. Aantal asielaanvragen

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 1 van 22 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 Dossier Land van Bestemming Land van Eindgebruik Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag

Nadere informatie

De tarieven van Proximus > Unlimited Calls National/International (Enterprise)

De tarieven van Proximus > Unlimited Calls National/International (Enterprise) De prijzen in de tabel hieronder worden in eurocent/min en in eurocent/oproep weergegeven, incl. btw. Deze zijn van toepassing op alle minuten die niet begrepen zijn in de voordelen beschreven in artikels

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Per minuut

Bestemming Starttarief Per minuut Internationale beltarieven ZET solutions geldig per 1 maart 2015 Alle bedragen zijn in euro's en excl BTW. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. De bestemmingen die zijn benoemd

Nadere informatie

Lijst landen. Werelddeel Land Verzekeringsbewijs Afrika. Centraal-Afrikaanse Republiek. Congo-Brazzaville. Equatoriaal-Guinea 1/7

Lijst landen. Werelddeel Land Verzekeringsbewijs Afrika. Centraal-Afrikaanse Republiek. Congo-Brazzaville. Equatoriaal-Guinea 1/7 1/7 Lijst landen Werelddeel Land Verzekeringsbewijs Afrika Algerije Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Centraal-Afrikaanse Republiek Comoren Congo-Brazzaville Congo-Kinshasa Djibouti Egypte Equatoriaal-Guinea

Nadere informatie

Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V.

Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V. Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V. 2016 0187-bellen.nl Gesprekskosten nationaal Nationaal vast 0,0195 Nationaal mobiel 0,0790 Starttarief 0,0650 Onderling bellen 0,0000 Bellen

Nadere informatie

Nieuwe FedEx tarieven

Nieuwe FedEx tarieven Nieuwe FedEx tarieven Geldig in België vanaf januari 0 Of uw zendingen nu zwaar of licht zijn - en spoedeisend of minder dringend, FedEx heeft de oplossing voor u. Profiteer van scherpe tarieven voor een

Nadere informatie

De tarieven van Proximus > Unlimited Calls National/International (Enterprise)

De tarieven van Proximus > Unlimited Calls National/International (Enterprise) De prijzen in de tabel hieronder worden in eurocent/min en in eurocent/oproep weergegeven, excl. btw. Deze zijn van toepassing op alle minuten die niet begrepen zijn in de voordelen beschreven in artikels

Nadere informatie

Tarieven Gesprekskosten

Tarieven Gesprekskosten Tarieven Gesprekskosten INTERNATIONAAL Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Bestemming Starttarief Per minuut Afghanistan 0,042 0,300 Albanie 0,042 0,200 Albanie mobiel 0,042

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Per minuut

Bestemming Starttarief Per minuut Internationale tarieven PBXcomplete Per 1 september 2016 Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Alle bedragen zijn in euro's en ex BTW, afrekening per seconde De bestemmingen die

Nadere informatie

MultiPass Frans telefoonnummer + Zwitsers telefoonnummer

MultiPass Frans telefoonnummer + Zwitsers telefoonnummer + Prijsinformatie MultiPass Frans telefoonnummer + Zwitsers telefoonnummer Uw simkaart met uw twee telefoonnummers: Frans nr + Zwitsers nr Ontvang al uw oproepen op uw 2 telefoonlijnen, met een automatische

Nadere informatie

Overkomstduur pakketten van België naar het buitenland

Overkomstduur pakketten van België naar het buitenland Overkomstduur pakketten van België naar het buitenland Introductie U verstuurt pakketten vanuit België naar het buitenland en u wilt weten hoeveel dagen een pakket ongeveer onderweg is. In de tabel in

Nadere informatie

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n)

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n) Cijfers 22 Bijlage Cijfers 22 Aantal zaken Aantal afgeronde zaken Inkomende zaken: 49 24 Aantal betrokken kinderen: 65 33 Verzoeken teruggeleiding 2 47 22 meename door vader 3 meename door moeder 35 9

Nadere informatie

Verzekeringsbewijs per land gesorteerd per werelddeel

Verzekeringsbewijs per land gesorteerd per werelddeel Verzekeringsbewijs per land gesorteerd per werelddeel Werelddeel Land Verzekeringsbewijs Afrika Algerije Zorgpas Afrika Angola Zorgpas Afrika Benin Zorgpas Afrika Botswana Zorgpas Afrika Burkina Faso Zorgpas

Nadere informatie

Gesprekstarieven ISDN20&30 Service. Referentie: Corp 0609 Versie:

Gesprekstarieven ISDN20&30 Service. Referentie: Corp 0609 Versie: Gesprekstarieven ISDN20&30 Service Referentie: Corp 0609 Versie: 0609 www.telecollectief.nl Gesprekstarieven Nationaal WLR Nationale bestemming Start Piek Dal Regionaal On Net ISDN (incl. 10% extra korting)

Nadere informatie

CNE Internationale gesprekstarieven

CNE Internationale gesprekstarieven CNE Internationale gesprekstarieven Alle prijzen in Euro en exclusief BTW Bestemming Locatie Starttarief Minuuttarief Afghanistan 0,0250 1,2072 Afghanistan Mobiel 0,0250 1,2072 Albanië 0,0250 0,2767 Albanië

Nadere informatie

Ziggo Zakelijk Connect MKB Internationale tarieven telefonie

Ziggo Zakelijk Connect MKB Internationale tarieven telefonie Ziggo Zakelijk Connect MKB Internationale tarieven telefonie Steden bestemmingen Land / Netcode Per minuut België, Antwerpen 323 0,0390 België, Brussel 322 0,0390 Duitsland, Berlijn 4930 0,0338 Duitsland,

Nadere informatie

Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland

Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland Introductie U verstuurt brieven of pakketten vanuit Nederland naar het buitenland en u wilt weten hoeveel dagen een poststuk ongeveer

Nadere informatie

5 www.voizz.net! " # " $ %& '"(")"

5 www.voizz.net!  #  $ %& '() 5 www.voizz.net Gesprekskosten nationaal Nationaal vast 0,0195 Nationaal mobiel 0,0790 Starttarief 0,0650 Onderling bellen 0,0000 Abonnementen ZZP-er pakket 0,00 25,00 extra extensie 0,00 7,50 MKB pakket

Nadere informatie

Tarieven gesprekskosten internationaal

Tarieven gesprekskosten internationaal Tarieven gesprekskosten internationaal Bestemming Starttarief Per minuut Afghanistan 0,042 0,300 Albanie 0,042 0,200 Albanie mobiel 0,042 0,300 Algerije 0,042 0,200 Algerije mobiel 0,042 0,350 America

Nadere informatie

De prijzen in de tabel hieronder worden in eurocent/min en in eurocent/oproep weergegeven, incl. btw.

De prijzen in de tabel hieronder worden in eurocent/min en in eurocent/oproep weergegeven, incl. btw. De prijzen in de tabel hieronder worden in eurocent/min en in eurocent/oproep weergegeven, incl. btw. Nationaal Piekuur eurocent/min Daluur eurocent/min Nationaal* naar een vast toestel 4,96 3,03 6,59

Nadere informatie

Prijslijst Chippie World. Geldig per 1/4/2009. Alle prijzen in euro en inclusief BTW

Prijslijst Chippie World. Geldig per 1/4/2009. Alle prijzen in euro en inclusief BTW Prijslijst Chippie World Geldig per 1/4/2009 Alle prijzen in euro en inclusief BTW Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden Binnen bundel tarieven De volgende tarieven zijn alleen geldig voor bellen

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 22 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Benefit Preference. Alle tarieven zijn in euro en zonder BTW p 1

Benefit Preference. Alle tarieven zijn in euro en zonder BTW p 1 Benefit Preference Huidig tarief Tarief vanaf 01/01/12 Connectiekost Piek Dal Connectiekost Piek Dal Nationale oproepen naar Belgacom netwerk 0,0405 0,0360 0,0225 0,0419 0,0372 0,0233 Nationale oproepen

Nadere informatie

Onbezorgd lekker veel bellen.

Onbezorgd lekker veel bellen. Onbeperkt lekker Onze belpakketten. Wij hebben voor iedere veel-beller een pakket. Belt u veel naar vaste nummers in Nederland of juist naar vaste nummers in het buitenland er is altijd een pakket voor

Nadere informatie

Woonlandfactoren gewijzigd per 1 januari 2016

Woonlandfactoren gewijzigd per 1 januari 2016 Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.4.816 Woonlandfactoren gewijzigd per 1 januari 2016 bronnen Staatscourant 2015, nr. 17551, d.d. 30.6.2015 Staatscourant 2015, nr. 33009, d.d. 6.10.2015 Het woonlandbeginsel

Nadere informatie

A 2014 N 91 PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao. artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, sub b, van het Toelatingsbesluit; HEEFT GOEDGEVONDEN:

A 2014 N 91 PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao. artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, sub b, van het Toelatingsbesluit; HEEFT GOEDGEVONDEN: A 2014 N 91 PUBLICATIEBLAD Landsbesluit van de 23 ste oktober 2014, no. 14/2329 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, sub b van het Toelatingsbesluit 1 De Gouverneur van Curaçao Op de

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG JULI 2014 Publicatiedatum: 6 augustus 2014 Contact: Tine Van Valckenborgh tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be 02 205 50 56 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen

Nadere informatie

Value Pack Nations. Alle tarieven zijn in euro en zonder BTW p 1

Value Pack Nations. Alle tarieven zijn in euro en zonder BTW p 1 Value Pack Nations Huidig tarief Tarief vanaf 01/01/12 Connectiekost Piek Dal Connectiekost Piek Dal Nationale oproepen naar Belgacom netwerk 0,0275 0,0330 0,0220 0,0284 0,0341 0,0227 Nationale oproepen

Nadere informatie

Telfort vast bellen tarieven (Vanaf 9 juli 2012)

Telfort vast bellen tarieven (Vanaf 9 juli 2012) Telfort vast bellen tarieven (Vanaf 9 juli 2012) Alle tarieven zijn in euro's en inclusief 21% BTW. Telfort bellen Bij Telfort kun je kiezen voor Bellen Standaard of Bellen Onbeperkt. Daarmee bel je heel

Nadere informatie

1 april, p 1. Prijzen in euro, zonder BTW Pulse to All Basic

1 april, p 1. Prijzen in euro, zonder BTW Pulse to All Basic Prijzen in euro, zonder BTW Pulse to All Basic 1 april, 2012. Connectiekost Piek Dal Nationale oproepen naar Belgacom netwerk 0,0339 0,0396 0,0226 Nationale oproepen naar andere vaste netwerken 0,0339

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG AUGUSTUS 2015 Publicatiedatum: 10 september 2015 Contact: Damien Dermaux damien.dermaux@ibz.fgov.be 02 205 56 27 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING REIZEN MET DE GROTE DRIE: WWW, E-MAIL EN NIEUWSGROEPEN 24

INHOUD INLEIDING REIZEN MET DE GROTE DRIE: WWW, E-MAIL EN NIEUWSGROEPEN 24 INHOUD INLEIDING VIRTUEEL OF REËEL REIZEN 11 HET INTERNET 12 De geschiedenis van het internet 13 Hoe is het internet zo verspreid geraakt? 14 Wat vind je nu op het internet? En wat niet? 16 Hoe geraak

Nadere informatie

Nieuwe FedEx tarieven

Nieuwe FedEx tarieven Nieuwe FedEx tarieven Of uw zendingen nu zwaar of licht zijn - en spoedeisend of minder dringend, FedEx heeft de oplossing voor u. Profiteer van scherpe tarieven voor een zeer betrouwbare service en vertrouw

Nadere informatie

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 VERTALING Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 Wijziging A. Artikel 2, vijfde lid In artikel 2, vijfde lid, van het Protocol worden de woorden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 66703 22 november 2017 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 november 2017, 2017-0000178467,

Nadere informatie

Prijslijst Chippie World. Geldig per 1 juli 2010. Alle prijzen in euro en inclusief BTW

Prijslijst Chippie World. Geldig per 1 juli 2010. Alle prijzen in euro en inclusief BTW Prijslijst Chippie World Geldig per 1 juli 2010 Alle prijzen in euro en inclusief BTW Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden Versie juni 2010 Binnen bundel tarieven De volgende tarieven zijn alleen

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG SEPTEMBER 2015 Publicatiedatum: 6 oktober 2015 Contact: Damien Dermaux damien.dermaux@ibz.fgov.be 02 205 56 27 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015...

Nadere informatie