Een woord vooraf Wat staat er in de informatiegids?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een woord vooraf Wat staat er in de informatiegids?"

Transcriptie

1 informatiegids 1/20

2 Dit informatieboekje is gemaakt in samenwerking met de ouders van het ouderplatform. Zij hebben hun uiterste best gedaan om een boekje te maken dat duidelijk en overzichtelijk is. Indien u wensen of suggesties heeft ter verbetering van de informatiegids heeft, nodigen wij u uit contact op te nemen met de oudercontactpersonen of met de mentor van uw kind. 2/20

3 Een woord vooraf Voor u ligt de informatiegids 2012 van het LIFE College. Op het moment dat uw kind begint op het middelbaar onderwijs komen er in één keer veel dingen op u af. Dit boekje is vooral bedoeld om de ouders en de leerlingen een kort en duidelijk overzicht te geven van de belangrijkste informatie op de school van uw kind. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar een aantal andere informatiebronnen, zoals: Nieuwsbrieven Website: Schoolkrant Schoolgids Ouderkrant Wat staat er in de informatiegids? Dit boekje bestaat uit twee delen. Er is een algemeen gedeelte en een gedeelte waar u zelf belangrijke informatie kunt noteren die te maken heeft met uw kind. Dit boekje wordt uitgedeeld tijdens de eerste bijeenkomst met de mentor van uw kind. U kunt dan gelijk een aantal belangrijke gegevens hierin opschrijven. Neem dit boekje altijd mee naar school. U kunt er dan belangrijke informatie in opschrijven zoals: praktische informatie over de school verwachtingen van de school organisatie van de school persoonlijke gegevens belangrijke informatie over uw kind 3/20

4 1. De locatie van het Lentiz LIFE College Het Lentiz LIFE College is gehuisvest in een mooi nieuw gebouw naast Station Schiedam. Adres: Parallelweg NA Schiedam Postadres: Postbus EA Schiedam Algemeen telefoonnummer: (010) Website: 4/20

5 2. Persoonlijke gegevens De klas van uw kind Uw kind zit in klas De naam van de mentor is Voor vragen kunt u hem/haar altijd bereiken op het volgende nummer U kunt het best contact opnemen op het volgende tijdstip Als mijn kind ziek is of te laat komt, bel ik naar tel.nr: De mentor is het eerste contact met de school. U kunt de mentor bellen voor de volgende situaties: informatie over de vorderingen van uw kind; vragen over de ontwikkelingen van uw kind; informatie over de overgangsnormen van leerjaar 1 naar leerjaar 2; vragen over de school; vragen over andere praktische dingen; De mentor verwacht van u: dat u regelmatig contact opneemt; dat u aanwezig bent tijdens de rapportavonden. 5/20

6 Ouderbetrokkenheid Op de basisschool van uw kind heeft u vast wel eens gehoord van de oudercontactpersoon. Naast de klassendocent(en) onderhield zij/hij de contacten met de ouders. Op het voortgezet onderwijs verandert dit. U brengt en haalt uw kind niet meer en uw kind wil ook meer vrijheid. De contacten met de school worden dan wat minder. Dat is jammer, want juist in de puberteit is het heel belangrijk dat u een goed contact heeft met de school. Om te voorkomen dat de contacten tussen ouders en school beperkt blijven tot rapportavonden hebben wij een actief ouderbeleid op onze school. Ons doel is om de samenwerking tussen de school en de ouders te vergroten zodat de schoolsuccessen van uw kind groter worden. Wat kunt u van de school verwachten? Informatiebijeenkomsten; Goede communicatie met de ouders d.m.v. ouderkranten, ouderbrieven, gesprekken met de mentor; Meedenken over de opvoeding; Officiële inspraak door middel van de MR; Ouderplatform; Koffieochtenden; Schoolklimaat en regels duidelijk uitleggen; Handhaven regels (veilig voelen); Themabijeenkomsten met onderwerpen zoals puberteit, verslaving e.d.; Samenwerking met andere voorzieningen rondom de school (zorg, welzijn). 6/20

7 Wat verwachten wij van de ouders? Aanwezigheid bij rapportbesprekingen; Aanwezigheid bij de ouderbijeenkomsten; Regelmatig de school bezoeken; Regelmatig met docenten over school en schoolresultaten praten; (af en toe) Vrijwilligerswerk op school doen; Meedoen aan groepsactiviteiten op school; Deelnemen aan overleg. 3. Betrokken bij het onderwijs Welke activiteiten zijn er voor ouders? Naast de rapportbesprekingen is deelname van ouders ook gewenst voor de onderstaande activiteiten: De Medezeggenschapraad Een school moet vaak belangrijke beslissingen nemen. Maar wie is verantwoordelijk voor die beslissingen? Uiteindelijk is het schoolbestuur verantwoordelijk. Maar een schoolbestuur moet luisteren naar de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad is het enige orgaan met wettelijke bevoegdheden. In de medezeggenschapsraad zijn zowel schoolpersoneelsleden als ouders en/ of leerlingen vertegenwoordigd. Zij nemen deel aan belangrijke besluiten op school. De contactpersoon voor de MR van het LIFE College is: Voorzitter School MR Dhr A. Meerman (010) (tijdens kantooruren) 7/20

8 Het ouderplatform De Medezeggenschapsraad is een orgaan met wettelijke bevoegdheden. Dit eist natuurlijk het één en ander van de ouders. Voor ouders die toch betrokken willen zijn bij de school maar niet op een formele wijze hebben wij op school het ouderplatform. Het ouderplatform heeft vooral als taak de MR te adviseren en dient als klankbord voor de rest van de ouders. De contactpersonen voor het platform van het LIFE College zijn: T. (Tanja) op t Ende (010) (tijdens kantooruren) 8/20

9 4. Algemene schoolzaken Het bezoekadres van de Raad van Bestuur is: Schiedamsedijk KK Vlaardingen T (010) De school wordt geleid door de directeur: De heer P. Lakens T (010) Overige directieleden zijn schoolmanagers en teamleiders van de onderbouw en bovenbouw en het MBO. School manager VMBO, teamleider MAVO, SDV en 2M2D : De heer J.J. Moerkerken T (010) Teamleider Techniek, LWT De heer A. Hoogendijk T (010) Schoolmanager MBO, teamleider D&C Mevrouw M. Cornelisse T (010) Teamleider Onderbouw BBL en KBL: De heer P.J.B. v/d Hoorn T (010) De administratie van Lentiz LIFE College is rechtstreeks bereikbaar via telefoonnummer (010) of via 9/20

10 5. Onze school in grote lijnen Het LIFE College is een vmbo en mbo school! Vanaf 1 augustus 2009 heet de school Lentiz LIFE College. Onze school heeft circa 582 vmbo en 420 mbo leerlingen. De volgende leerwegen worden aangeboden in het vmbo de Mavo/Theoretische Leerweg (TL) de Kaderberoepsgerichte Leerweg (KBL) de Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL) de Leerwerktrajecten (LWT) /AKA-opleiding Alle leerwegen zijn ook mogelijk met Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO). In de verschillende bovenbouwsectoren kent de school de volgende afdelingen: In de sector Techniek: Techniek breed Vakcollege Techniek (start al in de onderbouw) Dit is een brede VMBO opleiding op het gebied van techniek, speciaal voor leerlingen die al zeker weten dat zij de techniek in willen. Dienstverlening en Commercie Programma s op maat op het gebied van zorg, welzijn, handel, administratie, multimedia en digital design. Sport, Dienstverlening en Veiligheid 10/20

11 Lentiz LIFE College is een innovatieve school waar leerlingen terecht kunnen voor alle voornoemde vmbo-opleidingen, maar ook na het vmbo door kunnen leren in ons eigen mbo. 11/20

12 6. De nieuwe school: LIFE College! Welkom in onze droom, welkom op het LIFE college! In de zomer van 2011 is LIFE College verhuisd naar een splinternieuw schoolgebouw. In onze nieuwe school wordt muziek gemaakt, gesport en niet alleen tijdens lesuren. De school zal vrijwel dagelijks tussen 8.00 en uur voor de leerlingen open staan. Elke ouder wil dat zijn kind op een zeer goede en bijzondere school les krijgt. Een school die anders is dan anderen. Dat gaan wij waarmaken op het LIFE College. De lesuren zijn aangepast aan het dagritme van uw kind. Uw kind staat centraal en er wordt serieus naar geluisterd. De vakken worden er niet ingestampt maar leerlingen leren de stof te begrijpen. Kortom, onze school gaat er voor zorgen dat de leerlingen meer zelf vertrouwen krijgen! Op het LIFE College kunnen leerlingen alles uit zichzelf halen. Ze leren kansen te pakken en gelukkig te worden. Kortom, onze droom is om onze leerlingen de opleiding voor het leven te geven. Daar doen we het voor!! 12/20

13 Onderbouw De overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is voor iedereen een belangrijke stap. Om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen zetten wij voor de leerlingen van klas 1 en 2 de werkwijze voort zoals deze op de basisschool geldt. Kernwoorden hierbij zijn samen leren en samen werken in kleine groepjes. Bovenbouw Nadat de leerlingen de onderbouwklassen hebben doorlopen wordt er een breed pakket aan opleidingen aangeboden. Leerlingen kunnen daarbij veelal hun eigen keuzes in maken. Deze opleidingen sluiten naadloos aan op de mbo opleidingen binnen onze school, waardoor ze niet na 4 jaar weer naar een andere school moeten! Maar natuurlijk kunnen ze ook ergens anders goed voorbereid een mbo-opleiding beginnen. 7. Begeleiding van leerlingen Leerlingenbegeleiding Op onze school geldt dat in alle leerwegen LWOO (LeerWeg Ondersteunend Onderwijs) mogelijk is. We hebben een uitgebreide zorgstructuur voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Elke klas heeft een mentor die intensief contact met de leerlingen en ouders onderhoudt. Er is niet alleen voor onze LWOO-leerlingen een handelingsplan beschikbaar maar voor iedere leerling. In een dergelijk plan is de ontwikkeling van de leerling goed te volgen en te begeleiden. Tevens hebben we een zorgcoördinator en leerlingbegeleider 13/20

14 in dienst die de reguliere zorg op specialistische terreinen aanvullen. Aan het LIFE College is een Zorg Advies Team verbonden, waarin de GGD, het Steunpunt Onderwijs, Jeugdzorg en Leerplicht vertegenwoordigt zijn. De school doet mee aan het project de veilige school en projecten van de GGD als meten aan jezelf. Heeft u vragen over het onderwijs, die u niet op school kunt stellen, dan kunt u altijd contact opnemen met de oudercontactpersonen of met Inspectie van onderwijs Mentor De mentor heeft de algemene begeleiding van zijn/haar leerlingen als taak. Naast de lessen die de mentor aan de klas geeft, hebben alle onderbouw leerlingen een goot aantal begeleidingslessen in het rooster staan. Dit zijn de volgende lessen: RT-lessen Verlengde leertijd de droomtijd ten behoeve van de sectoren afdelingskeuze die de leerlingen moeten maken het mentoruur Naast de algemene begeleiding door de mentoren heeft het LIFE College een aantal specialisten die de leerlingen met specifieke problemen kunnen helpen. Er zijn hulpprogramma s met betrekking tot dyslexie, taalachterstand en rekenvaardigheid. Er worden ook trainingen aangeboden op het gebied van sociale vaardigheid waaronder de Goldsteintraining en faalangstreductietraining. 14/20

15 Betrokken bij leerlingbegeleiding mentor: elke klas heeft een eigen mentor zorgcoördinator: mevr. M. Zuiverloon de teamleiders decaan: mevr. S. van der Marel counselor/leerlingbegeleider: mevrouw L. Balaquer vertrouwenspersoon: dhr. S. Lensselink / mevr. E.F.M. van Dijk schoolarts: mevr. L. Kamoen (GGD NWN.) schoolmaatschappelijk werk: mevr. S. Demirözgan examensecretaris: dhr. A. Meerman Speciale vormen van leerlingbegeleiding In de lessentabel is ruimte gereserveerd voor lessen sociale vaardigheidstraining, mentoruren en studielessen. Daarnaast kent de school extra momenten voor remedial hulp, taalondersteunend onderwijs, faalangstreductietraining en eventuele specifieke hulp door derden. De school kent leerlingbegeleiders die zich voornamelijk bezighouden met de emotionele en sociale problematiek van leerlingen. Het Zorg Advies Team (ZAT) Het LIFE College heeft directe contacten met externe hulpverlening zoals o.a. GGD, leerplicht en steunpunt onderwijs. De zorgcoördinator of leerlingbegeleider is altijd de eerste contactpersoon tussen de ouders en deze instanties. 15/20

16 8. De dagelijkse praktijk Vakantieregeling 2012/2013 Goede vrijdag: Is geen vrije dag, maar gewoon een lesdag. Herfstvakantie: 20 oktober t/m 28 oktober. Kerstvakantie: 22 december t/m 6 januari Voorjaarsvakantie: 23 februari t/m 3 maart. Tweede Paasdag: 1 april. Koninginnedag: 30 april. Meivakantie: 27 april t/m 12 mei. 2e Pinksterdag: 20 mei. Zomervakantie: 13 juli t/m 1 september. Overige dagen: Suikerfeest: Studiedagen: - planning volgt. - De volgende middagen wordt er na uur geen les meer gegeven: 6 november, 7 januari en 13 juni. Overige data waarop lesuitval ontstaat wordt middels een brief aan u kenbaar gemaakt. Alle data zijn onder voorbehoud. Kijk voor de actuele data op de website. 16/20

17 Als mijn kind niet naar school kan, wie moet ik dan bellen? Elke leerkracht noteert aan het begin van de les de afwezigen. Wanneer de reden van afwezigheid niet bekend is worden de ouders gebeld. Als de afwezigheid niet op school is gemeld, wordt uw kind geregistreerd als ongeoorloofd afwezig. Meldt u kind dan ook altijd voor uur af door het algemene school nummer te bellen: (010) Wat gebeurt er als mijn kind te laat is? Leerlingen die te laat komen, worden geregistreerd en vervolgens toegelaten tot de les. De leerling moet zich de dag erna om uur melden op school. Regelmatig te laat komen wordt aangemerkt als ongeoorloofd schoolverzuim en wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar.. Lestijden Onderbouw vmbo Uur van - tot 1 e uur 2 e uur 3 e uur Kleine pauze: uur 4 e uur 5 e uur Grote pauze: uur 6 e uur 7 e uur 8 e uur 17/20

18 Lestijden Bovenbouw vmbo Uur van - tot 1 e uur 2 e uur Kleine pauze uur 3 e uur 4 e uur Grote pauze: uur 5 e uur 6 e uur Pauze: uur 7 e uur 8 e uur Roosterwijzingen worden via de interne mededelingenborden bekend gemaakt. De roosterwijzigingen zijn ook op teletekst TV Rijnmond pagina 686 te vinden. ( Hoe kan ik verlof aanvragen voor mijn kind? Voor het aanvragen van vakantieverlof is een formulier beschikbaar op school. Dit formulier kunt u aanvragen bij de administratie. Hoe houd ik de cijfers van mijn kind bij? Wij hebben op school een ouderportal. U kunt op deze manier via internet op elk moment van de dag de cijfers en aanwezigheid van uw kind controleren. U ontvang van ons de inlogcode. 18/20

19 Onder welke omstandigheden kan mijn kind geschorst of verwijderd worden van school? Ernstige overtredingen, bijvoorbeeld lichamelijk of verbaal geweld, roken, drugs- of alcoholgebruik gedurende de reguliere schooltijd worden bestraft met een schorsing. De ouders ontvangen hiervan schriftelijk en/of telefonisch bericht met de toedracht van de zaak. In deze gevallen worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij geldt dat de leerling niet wordt toegelaten op school voordat het gesprek met de ouders heeft plaatsgevonden. 9. Financieel 9.1 Boeken en leermiddelen Vanaf het cursusjaar 2008 is de invoering van gratis schoolboeken door de overheid gerealiseerd. Ons schoolbeleid is er op gericht om de kosten voor ouders zo laag mogelijk te houden. Wij trachten de kosten van de boeken niet boven de 308 euro uit te laten komen. De school gaat een overeenkomst aan met de boekenleverancier Iddink. Voor de zomervakantie wordende boeken per ingeschreven leerling besteld. Iddink maakt aan de hand van de individuele bestellijst het boekenpakket per leerling gereed en levert, uiterlijk 1 week voor de aanvang van aan het cursusjaar, de boeken af op het huisadres van de leerling. U moet een borg betalen van 75, overige kosten Verplichte kosten: Voor leerlingen in techniek is standaard beschermende kleding verplicht: overall, shirt, schoenen en veiligheidsbril. 19/20

20 Dit in verband met veiligheidseisen. Wij schaffen die gezamenlijk aan, maar u moet het wel zelf betalen. Deze kosten bedragen ongeveer 75 euro. Voor leerlingen die in de onderbouw deel uit maken van het Sportklas programma en Sport & Dienstverlening en Veiligheid in de bovenbouw: hier schaffen we ook weer gezamenlijk sportkleding voor aan, die u zelf moet betalen. Tevens wordt er mogelijk een bijdrage gerekend voor het kamp. Kosten: ongeveer 60 euro. Vrijwillige kosten: Feesten, schoolreizen (niet excursies!) e.d. zijn alleen toegankelijk als u daar voor betaald. Tegemoetkoming in de kosten: Ouders kunnen een beroep doen op verschillende fondsen om extra geld te krijgen voor schoolkosten. Schiedam: Jeugdfonds Schiedam. Landelijk: DUO (voorheen Informatie Beheer Groep). 20/20

Dit informatieboekje is gemaakt in samenwerking met de ouders van het ouderplatform. Zij hebben hun uiterste best gedaan om een boekje te maken dat

Dit informatieboekje is gemaakt in samenwerking met de ouders van het ouderplatform. Zij hebben hun uiterste best gedaan om een boekje te maken dat Informatiegids Dit informatieboekje is gemaakt in samenwerking met de ouders van het ouderplatform. Zij hebben hun uiterste best gedaan om een boekje te maken dat duidelijk en overzichtelijk is. Indien

Nadere informatie

De leerlingadministratie van Lentiz LIFE College is rechtstreeks bereikbaar via telefoonnummer (010) 473 53 77 of via e-mail: info@lifecollege.

De leerlingadministratie van Lentiz LIFE College is rechtstreeks bereikbaar via telefoonnummer (010) 473 53 77 of via e-mail: info@lifecollege. Informatiegids 2014-2015 Voorwoord Voor u ligt de informatiegids 2014-2015 van het Lentiz LIFE College. Op het moment dat uw kind begint op het voortgezet onderwijs komen er in één keer veel dingen op

Nadere informatie

De leerlingadministratie van Lentiz LIFE College is rechtstreeks bereikbaar via telefoonnummer (010) of via

De leerlingadministratie van Lentiz LIFE College is rechtstreeks bereikbaar via telefoonnummer (010) of via Informatiegids 2015-2016 Voorwoord Voor u ligt de informatiegids 2015-2016 van het Lentiz LIFE College. Op het moment dat uw kind begint op het voortgezet onderwijs komen er in één keer veel dingen op

Nadere informatie

De leerlingadministratie van Lentiz LIFE College is rechtstreeks bereikbaar via telefoonnummer (010) of via

De leerlingadministratie van Lentiz LIFE College is rechtstreeks bereikbaar via telefoonnummer (010) of via Schoolgids 2015-2016 Voorwoord Voor u ligt de informatiegids 2015-2016 van het Lentiz LIFE College. Op het moment dat uw kind begint op het voortgezet onderwijs komen er in één keer veel dingen op u af.

Nadere informatie

Schoolgids welkom in jouw droom

Schoolgids welkom in jouw droom Schoolgids 2015-2016 welkom in jouw droom Voorwoord Voor u ligt de informatiegids 2015-2016 van het Lentiz LIFE College. Op het moment dat uw kind begint op het voortgezet onderwijs komen er in één keer

Nadere informatie

Informatiegids

Informatiegids Informatiegids 2016-2017 welkom in jouw droom Voorwoord Inhoudsopgave Voor u ligt de informatiegids 2016-2017 van Lentiz LIFE College. Wij zijn er trots op dat wij uw zoon/dochter gaan begeleiden op weg

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. Inrichting van het onderwijs. Topsport. Leerlingenzorg. Contacten ouders/verzorgers school. Organisatie.

Inhoudsopgave. Voorwoord. Inrichting van het onderwijs. Topsport. Leerlingenzorg. Contacten ouders/verzorgers school. Organisatie. Inhoudsopgave Onderwerp bladzijde Voorwoord Inrichting van het onderwijs Topsport Leerlingenzorg Contacten ouders/verzorgers school Organisatie Veiligheid Meepraten over het beleid van de school Financiën

Nadere informatie

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is.

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is. Plaatsingsregels: College St. Paul is een kleine school. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO-theoretische leerweg. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO kaderberoepsgericht.

Nadere informatie

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd Vmbo BL/KL Versie: 9 september 2010 Regeling "Melding van ziekte en absentie Regius College" Wanneer een leerling de lessen moet verzuimen wegens ziekte

Nadere informatie

info Notities Inhoudsopgave Het cursusjaar Organisatie 03 Topsport 03 Meepraten over het beleid van de school 04 Leerlingenzorg 05

info Notities Inhoudsopgave Het cursusjaar Organisatie 03 Topsport 03 Meepraten over het beleid van de school 04 Leerlingenzorg 05 Notities Inhoudsopgave onderwerp bladzijde Het cursusjaar 2009-2010 02 Organisatie 03 Topsport 03 Meepraten over het beleid van de school 04 Leerlingenzorg 05 Huiswerkbegeleiding 06 Veiligheid 07 Contacten

Nadere informatie

OUDERAVOND 19 SEPTEMBER 2016 WELKOM

OUDERAVOND 19 SEPTEMBER 2016 WELKOM KLAS: OUDERAVOND 19 SEPTEMBER 2016 MENTOR: WELKOM Spoorboekje Voorstelrondje (mentor + ouders aan elkaar) Rol van de mentor Ondersteuning Rooster & rapportage Periodisering van vakken Ouderavonden De school

Nadere informatie

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep Kleine schoolgids Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013 Boxmeer Gennep Locatie Boxmeer Boxmeer Bilderbeekstraat 27 5831 CW Boxmeer Telefoon 0485-572032 Locatie Gennep Gennep Stiemensweg 40 6591

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015 Helicon VMBO Nijmegen Infoavond 1 juni 2015 Welkom bij de ouderavond voor nieuwe eerstejaars Even voorstellen! Wat gaan we bespreken Missie en uitgangspunten Lesprogramma in de onderbouw Begeleiding Aandachtspunten

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Communicatie. telefoon 045 5473500 info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl

Communicatie. telefoon 045 5473500 info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl op de ouder avond Mijn voorwerp Communicatie telefoon 045 5473500 e mail info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl Voor reguliere leerlingzaken of het maken van een afspraak svp telefonisch

Nadere informatie

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids werken met je kwaliteit reach for quality boxmeer gennep kleineschool gids 20142015 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 mavo havo atheneum gymnasium in deze kleine schoolgids staat een beperkt

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4 Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 6 juni 2017 Welkom! Even voorstellen Conciërge Jurgen Remmers Orthopedagoog Lizette Massop Jules Hormes, Luc van

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers,

Geachte ouders/verzorgers, Geachte ouders/verzorgers, In de Schoolgids 2016/2017, die aan het begin van het schooljaar op de website geplaatst wordt, vindt u een groot aantal belangrijke wetenswaardigheden betreffende de school.

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

Schoolgids Carré College (samenvatting)

Schoolgids Carré College (samenvatting) Schoolgids Carré College (samenvatting) 2016-2017 1 Over het Carré College Praktijkgericht Nu naar het Carré College, straks een baan Op het Carré College bieden we de best denkbare voorbereiding op MBO

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

Afkortingen voor onze locatie die u in documentatie kunt tegenkomen zijn: AKL of GWA.

Afkortingen voor onze locatie die u in documentatie kunt tegenkomen zijn: AKL of GWA. Locatie WEST 1 Datum: 2 september 2008. September 2008.Geuzencollege is van kracht! We zijn in de lucht! En hoe! De eerste kennismaking van uw kind met de klassenmentor en de schoolleiding heeft vandaag

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje m ISK Locatie 1: Maria Duystlaan 4 2612 SR DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Locatie 2: Krakeelpolderweg 1 2613 NV DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Voor beide locaties geldt: Postbus 470 2600 AL DELFT www.grotiuscollege.nl

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Mini-gids 2015-2016 Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Vanaf schooljaar 2015-2016 mag ik meedenken en meebouwen aan de ontwikkeling van het Hyperion Lyceum. Ik heb daar heel veel zin in. Het Hyperion

Nadere informatie

Regeling absentie Sector Havo/Vwo

Regeling absentie Sector Havo/Vwo Regeling absentie 2016-2017 Sector Havo/Vwo Versie: juli 2016 Regeling "Melding van ziekte en absentie" Inleiding Verzuim is vaak een symptoom van onderliggende problematiek waarvoor zorg nodig is. Onderstaande

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Informatiegids

Informatiegids Informatiegids 2017-2018 welkom in jouw droom Voorwoord Voor u ligt de informatiegids 2017-2018 van het Lentiz LIFE College. Wij zijn er trots op dat wij uw zoon of dochter gaan begeleiden op weg naar

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw KENNISMAKINGSAGENDA woensdag 17 juni 2009 Beste brugklasser, Welkom op het Reviuslyceum! Je bent vanaf 1 augustus leerling van deze school, maar vandaag kun je alvast een beetje aan ons wennen! Wat gaan

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2016-2017 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2016-2017. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Informatie over LWOO en Praktijkonderwijs

Informatie over LWOO en Praktijkonderwijs Informatie over LWOO en Praktijkonderwijs Aanmelding voor schooljaar 2016-2017 Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne met vier deelscholen: De Sprong, Hub van Doornecollege, Alfrinkcollege, Peellandcollege

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO HET P O M O K L E W E G E L L O C FLORA VOOR VMBO FLORACOLLEGE Ondernemend Betrokken Eigenzinnig Resultaatgericht CHECK WWW.LENTIZ.NL/ FLORACOLLEGE VOOR MEER INFO Ondernemend Het Lentiz Floracollege is

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 30 MEI 2016 Welkom! Even voorstellen Vestigingsdirecteur Bert Kwakkel Conciërge Patrick Isenia Leerjaarcoördinator

Nadere informatie

School voor Kunst, Cultuur & Media

School voor Kunst, Cultuur & Media infovoor ouders verzorgers School voor Kunst, Cultuur & Media welkom bij de School voor Kunst, Cultuur & Media Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige

Nadere informatie

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS LOCATIE KONINGINNELAAN TEL: 010-8503500 E-MAIL: INFO@HETLYCEUMVOS.NL VOORWOORD Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze

Nadere informatie

Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school

Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Inhoudsopgave Bladzijde Verwijderingsprotocol 3 1. Verwijderen uit de les 3 2.

Nadere informatie

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe Schoolregels en de uitwerking ervan 2017-2018 Christelijk College Nassau-Veluwe 1. De leefregels van het CCNV 2017-2018 zijn: Wij gaan respectvol met elkaar om Wij gebruiken de wifi op onze devices volgens

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Vmbo basis kader gemengd theoretisch CARBOONCOLLEGE EMMA

Schoolgids 2014-2015. Vmbo basis kader gemengd theoretisch CARBOONCOLLEGE EMMA Schoolgids 2014-2015 Vmbo basis kader gemengd theoretisch 1 CARBOONCOLLEGE EMMA Vmbo basis kader gemengd theoretisch Emmacollege, tel. 045-5224040 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Emmacollege pagina 5

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

School voor Sport en Bewegen

School voor Sport en Bewegen infovoor ouders verzorgers School voor Sport en Bewegen welkom bij de School voor Sport en Bewegen Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige tijd bij

Nadere informatie

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015 Wegwijzer Schooljaar 2014-2015 Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015 Wij heten uw zoon of dochter en u van harte welkom in het nieuwe schooljaar op Rijnmond. In deze handige wegwijzer vindt u allerlei

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

Informatieavond Het College Vos maandag 11 januari 2016 De Vos:

Informatieavond Het College Vos maandag 11 januari 2016 De Vos: Informatieavond Het College Vos maandag 11 januari 2016 De Vos: Jouw slimste keuze Welkom Frank Werlich Locatiedirecteur Nienke van Kooij van Wamelen Afdelingsleider onderbouw Programma Algemene informatie

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010

KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010 KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010 Beste brugklasser, Welkom op het Reviuslyceum. Je bent vanaf 1 augustus leerling van deze school, maar vandaag kun je alvast een beetje aan ons wennen! Wat gaan

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

dromen binnen handbereik de school voor de vmbo-leerling

dromen binnen handbereik de school voor de vmbo-leerling dromen binnen handbereik de school voor de vmbo-leerling Beste ouders/verzorgers, beste leerling, Welkom op Focus Beroepsacademie, de school voor de vmbo-leerling. Fijn dat u interesse heeft in onze school!

Nadere informatie

de schoolgids op je telefoon

de schoolgids op je telefoon WINDOWS Ga naar: haarlemcollege.nl Klik de more button (drie stipjes) Klik pin to start de schoolgids op je telefoon schoolgids 2015-2016 de schoolgids op je telefoon android Ga naar: haarlemcollege.nl/schoolgids

Nadere informatie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie Drechtsteden College De school waar ik mezelf kan zijn! Techniek Zorg & Welzijn Economie vmbo Je zit in groep 8 en je hebt een VMBOadvies gekregen. Maar welke school past nu het beste bij je? Waar voel

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

zakboekje Buitenpost ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar Handig om te bewaren!

zakboekje Buitenpost ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar Handig om te bewaren! zakboekje Buitenpost schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 Welkom Locatie De Waard: Visie op onderwijs: Zien, erkend en herkend worden We gaan voor de kansen van leerlingen Degelijk onderwijs in een veilige omgeving Kleinschalig

Nadere informatie

MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS/VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM

MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS/VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM ECHTEN S CONTACT MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS/VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM Nr 10 - Extra uitgave juni 2011 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, De zomervakantie

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam Email: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do Ouderavond leerjaar 3 KB 15 september 2015 2 Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport WILGENPLASLAAN WILGENPLASLAAN. Wij maken leren persoonlijk. Hoog slagingspercentage. Veel aandacht voor taal en rekenen

Ondernemen, Welzijn & Sport WILGENPLASLAAN WILGENPLASLAAN. Wij maken leren persoonlijk. Hoog slagingspercentage. Veel aandacht voor taal en rekenen WILGENPLASLAAN WILGENPLASLAAN christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Leren, ervaren én doen! Gezellig en kleinschalig Veel aandacht voor taal en rekenen Welzijn & Sport Onderwijs maken we

Nadere informatie

Info 2014 2015. Praktijkonderwijs Emmalaan

Info 2014 2015. Praktijkonderwijs Emmalaan Info 2014 2015 Praktijkonderwijs Emmalaan Inhoud pagina Voorwoord 3 College van Bestuur, schoolleiding, sectorleiding 4 Informatie voor ouders/verzorgers 6 Informatie voor leerlingen 11 Postadres Bezoekadres

Nadere informatie

WELKOM OP DE ALGEMENE OUDERAVOND BRUGKLAS 1BKGT 2015-2016

WELKOM OP DE ALGEMENE OUDERAVOND BRUGKLAS 1BKGT 2015-2016 WELKOM OP DE ALGEMENE OUDERAVOND BRUGKLAS 1BKGT 2015-2016 PROGRAMMA Welkom Dhr. Oude Alink Algemene voorlichting Dhr. Heemskerk Oudervertegenwoordiging Dhr. Weghorst SchoolMaatschappelijkWerk Mevr. Kesselaar

Nadere informatie

Met Penta naar je top! Welkom

Met Penta naar je top! Welkom Met Penta naar je top! Welkom - Algemene informatie - Informatie over decanaat Programma - Informatie coördinator leerlingzaken - Informatie over leerlingbegeleiding - Met de mentor naar de klas voor verdere

Nadere informatie

Aloysius/De Roosten. Focus op jou

Aloysius/De Roosten. Focus op jou Aloysius/De Roosten Focus op jou Missie Leerlingen begeleiden naar een MAVO (VMBO-T) diploma door het bieden van Structuur Veiligheid Overzicht Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Schoolleiding Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN LOCATIE BRUGGERTSTRAAT

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN LOCATIE BRUGGERTSTRAAT INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN LOCATIE BRUGGERTSTRAAT BEGIN SCHOOLJAAR 2014-2015 INHOUD Telefoonnummers locatiedirectie 2 Cursusjaar 2014-2015 3 Ontvangst klassen, roosters uitdelen 4/5 Zelf

Nadere informatie

Informatiefolder. voor ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen van het Picasso Lyceum

Informatiefolder. voor ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen van het Picasso Lyceum Informatiefolder voor ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen van het Picasso Lyceum Geachte ouders/verzorgers, Uw zoon/dochter start volgend schooljaar op het Picasso Lyceum. Voor u als ouder/verzorger

Nadere informatie

School voor ICT en Mediatechnologie

School voor ICT en Mediatechnologie infovoor ouders verzorgers School voor ICT en Mediatechnologie welkom bij de School voor ICT en Mediatechnologie Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do-vrij Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg Patrick Tonnaer

Nadere informatie

Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs. Informatie voor ouders en verzorgers van basisschoolleerlingen in de regio Arnhem

Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs. Informatie voor ouders en verzorgers van basisschoolleerlingen in de regio Arnhem Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs Informatie voor ouders en verzorgers van basisschoolleerlingen in de regio Arnhem Colofon Tekst: Peter Burgers & Ward Habets Redactie: Veurinc, Hattem

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Schoolkalender. Nehalennia SSG. over onze school. vind je in deze kalender!

Schoolkalender. Nehalennia SSG. over onze school. vind je in deze kalender! 2017 2018 Schoolkalender Nehalennia SSG over onze school vind je in deze kalender! Algemeen Deze informatiekalender is een verkorte weergave van onze schoolgids en bevat praktische informatie over onze

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Den Haag, juli 2015 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Welkom op het Cals College

Welkom op het Cals College Welkom op het Cals College Informatieavond januari 2017 BBL/KBL (LWOO) Freek den Brok Schoolleider BBL/ KBL (LWOO) klas 1-2 Voorstellen collega s Eerst een presentatie, hand-out als u naar huis gaat Korte

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Locatie Oranjelaan / Vmbo TL

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Locatie Oranjelaan / Vmbo TL Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd Locatie Oranjelaan / Vmbo TL Versie: 9 september 2010 Regeling "Melding van ziekte en absentie Regius College" Wanneer een leerling de lessen moet verzuimen

Nadere informatie

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen.

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen. Leerplicht Verzuimprotocol Naast de regels uit de leerplichtwet en het protocol dat Leerplicht hanteert (zie NETwerk), voorziet onderstaand protocol in hoe wij binnen SBO De Windroos, locatie lindenholt,

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2015-2016

OVERGANGSNORMEN 2015-2016 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2014-2015 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Onderwijs en zorg op maat. VMBO Basis & Kader met LWOO

Onderwijs en zorg op maat. VMBO Basis & Kader met LWOO Onderwijs en zorg op maat VMBO Basis & Kader met LWOO Leerlingen met extra of speciale ondersteuningsbehoeften kunnen bij ons terecht. We gaan uit van de mogelijkheden die elk kind bezit. Iedersland College

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol Voorwoord In dit verzuimprotocol leggen we vast hoe we omgaan met geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, extra verlof en te laat komen. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks, wekelijks

Nadere informatie

VMBO met leerwegondersteuning en veel deskundigheid Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden

VMBO met leerwegondersteuning en veel deskundigheid Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden VMBO met leerwegondersteuning en veel deskundigheid Leerwegen: BBL, KBL, TL Welkom Als er sprake is van leer- en/of gedragsproblemen, waarbij meer zorg nodig is dan het reguliere onderwijs kan bieden,

Nadere informatie