ICT-plan. Anne Frankschool Den Haag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT-plan. Anne Frankschool Den Haag 2014-2018"

Transcriptie

1 De ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan snel. Investeringen gericht op vervanging zijn een rem op de innovatie. Investeren in nieuwe technologieën en toepassingen kunnen het onderwijs op een hoger plan brengen. De combinatie van investeren in innovatie, werken aan geïntegreerd ICT-onderwijs en een gericht opleiden van personeel en leerlingen zijn essentieel voor succesvol gebruik van ICT in het onderwijs. ICT-plan Anne Frankschool Den Haag Dick Hartgers

2 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 2 Visie... 2 Missie... 3 Hardware... 4 Huidige situatie... 4 Het netwerk De computers... 4 Noodzaak tot veranderen... 4 Toekomst beeld... 6 Eigenaarschap van tablets... 6 Beheer... 7 Software... 8 Opleiding en training Personeel Leerlingen Financieel Waarde van de huidige en de toekomstige hardware Afschrijving en vervanging Tijdpad Conclusie Met dank aan Update Juni Infrastructuur Hardware in de klas

3 INLEIDING De Anne Frankschool werkt aan de ontwikkeling van modern en vernieuwend onderwijs. De inzet van moderne media is daarbij al vele jaren één van de speerpunten. De school gebruikt computers, digitale schoolborden en tablet-pc s. Een reeks streng geselecteerde computerprogramma s zorgt voor een kwalitatief hoogwaardige inhoud. De huidige trend gaat steeds meer in de richting van web gebaseerde software en werken in de Cloud. Ook steeds meer uitgevers van traditionele lesmethodes gaan dit soort software bij hun methodes leveren. Vaak nog in de vorm van afbeeldingen van bladzijden uit boeken, maar toch ook steeds meer interactief ontwikkelingsgericht oefenmateriaal, dat het leerproces van de leerling op grond van geleverde prestaties stuurt en de leerkracht informatie verstrekt waarmee hij de leerlingen kan helpen. Er zijn ook ontwikkelingen op het gebied van de Elektronische Leer Omgeving. Deze omgevingen zijn nog zeer gericht op administratie en weinig op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Kritisch kijken naar het leerrendement van toepassingen zal altijd belangrijk blijven. Door de grote veranderingen op het gebied van de hardware en daaraan gekoppeld de ontwikkeling van nieuwe software en andere vormen van meer op het individu gerichte licentievormen (bijvoorbeeld App s) maakt dat een heroriëntatie op de ontwikkeling van de ICT in het onderwijs nodig is. Het wordt steeds belangrijker dat leerlingen over hun eigen device kunnen beschikken. VISIE Door de snelle veranderingen op het gebied van ICT zal vorm en inhoud van het onderwijs in de komende jaren sterk veranderen. Een deel van deze veranderingen is al zichtbaar. Digitale schoolborden, computers in de klas, computerlokalen, tablets, smartphones, netwerksoftware, online software, allemaal zaken die in de afgelopen jaren tot het gebruikelijke instrumentarium van een basisschool zijn gaan behoren. De oprichting van Steve Jobs scholen, die een gedegen programma gekoppeld aan een Bring your own device oplossing introduceren, kan leidraad zijn voor verdere innovatie. De afwijzende reacties vanuit het onderwijs en van de Inspectie voor het Onderwijs geven aan dat hier sprake is van een trend breuk. Een echte verandering. De verwachting, dat het gebruik, van het nu beschikbare instrumentarium, automatisch tot betere onderwijsresultaten leidt is onjuist. Een gerichte inzet van deze middelen kan daar wel toe leiden. Daarbij is het van belang een goede balans te vinden tussen: echte ervaringen, interactie met gekwalificeerde leerkrachten, een goed evenwicht tussen de inzet van meer traditionele leermiddelen en gericht inzetten van het ICTinstrumentarium. Gerichte inzet impliceert een zo groot mogelijke integratie in alle facetten van het onderwijskundige proces. Allereerst kan ICT in alle fasen van het ADIM (Activerend Direct Instructie Model) worden ingezet. Ten tweede is een brede inzet op het gebied van planning, registratie, evaluatie en communicatie mogelijk. Tenslotte is ICT het middel om de communicatie en samenwerking binnen het team, tussen leerkracht en leerling, tussen ouders en school en tussen leerlingen van verschillende scholen te organiseren. De basisvoorwaarden voor een effectieve inzet van ICT zijn: Goed werkende en zo eenvoudig mogelijk te onderhouden hardware. Op het werkproces afgestemde software. Een hoog kennis- en vaardigheidsniveau van het personeel en de leerlingen. Een andere wijze van investeren is noodzakelijk om de innovatie verder vorm te geven. Investeringen moeten innovatie gericht zijn, niet gericht op vervanging en consolidatie. 2

4 MISSIE De Anne Frankschool wordt in de komende vier jaar één van de meest vooraanstaande scholen op het gebied van ICT-geïntegreerd onderwijs. Zowel op het gebied van de hardware als op het gebied van de software wordt gestreefd naar een heldere en effectieve aanpak, die leidt tot betere onderwijsresultaten voor alle leerlingen. Er wordt gericht gewerkt aan meer kennis en vaardigheden op het gebied van ICT. Het personeel bereikt in zijn geheel minimaal het gevorderde niveau. Alle leerlingen volgen de leerlijn ICT en kunnen aan het eind van de basisschool vlot met de meest gangbare hardware en software omgaan. De communicatieve kant van ICT wordt zo breed mogelijk uitgewerkt. Zowel de interne als de externe communicatie wordt zoveel mogelijk gedigitaliseerd. Naast het praktische gebruik van de hard- en software zal er ook aandacht zijn voor verantwoord gebruik van de communicatieve mogelijkheden. Het Bring your own device principe zal de basis vormen voor de aanpak in de school. Het aantal vaste systemen en laptops wordt teruggebracht tot een noodzakelijk minimum. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met Cloud-oplossingen. Onderhoud en beheer worden geminimaliseerd. 3

5 HARDWARE Goed werkende, gemakkelijk te bedienen en onderhoudsarme hardware blijft de basis voor gemotiveerd gebruik van ICT. HUIDIGE SITUATIE De Anne Frankschool beschikt over twee locaties één op de Beresteinlaan 267 en één op het Laagveen 22 in Den Haag. Er zijn 27 lokalen waarvan er op dit moment 26 in gebruik zijn voor lesgevende activiteiten. Eén lokaal wordt vooral gebruikt als vergaderruimte. Op beide gebouwen zijn: ruimtes voor ondersteunende activiteiten en computerlokalen. Op de Beresteinlaan is een gymzaal. De ICT infrastructuur van beide gebouwen is aan elkaar gekoppeld door middel van straalzenders. HET NETWERK. De kern van het netwerk bestaat uit 2 HP-Proliant servers en een reserve server op de Beresteinlaan en een back-up server op het Laagveen en een back-up op een server van het bestuur Beide gebouwen hebben een volledig bedraad netwerk. Het netwerk op het Laagveen is 6 jaar oud. Het netwerk op de Beresteinlaan is 12 jaar oud en bestaat grotendeels uit CAT5 bekabeling, het is aan vervanging toe. Door de geleidelijke uitbreiding zijn overal in het netwerk switches en kleine hubs toegevoegd, hierdoor is een storingsgevoelig onoverzichtelijk geheel ontstaan met veel losse draden in de klaslokalen. In de afgelopen 2 maanden is een groot deel van de vaste systemen omgebouwd naar draadloze systemen. Daardoor zijn veel losse draden en hubjes verdwenen en is een minder storingsgevoelig geheel ontstaan. Beide gebouwen hebben een hoogwaardig dekkend WI-FI netwerk. Aangelegd in De verbinding tussen beide gebouwen wordt gevormd door twee snelle Ruckus straalzenders. Deze zijn in 2014 vernieuwd, werken naar behoren en zijn zeer betrouwbaar. DE COMPUTERS Op dit moment beschikt de Anne Frankschool over twee computerlokalen. Eén met 25 computers en één met 12 computers. In de groepen 3 en 4 worden 5 tablets per groep gebruikt als onderdeel van het circuitmodel. Vanaf groep 3 hebben alle groepen een digitaal schoolbord, alle kleutergroepen hebben een Touchscreen. Deze Prowise-screens hebben een ingebouwde draadloze computer en zijn multi-inzetbaar. Door de zespunts touch gevoeligheid kunnen meerdere leerlingen tegelijk op de schermen werken. Per groep zijn minimaal 2 pc s beschikbaar. Per groep is er een laptop voor de leerkrachten. De administratie, de directie en de flexplekken hebben hun eigen pc s met een bedrade aansluiting op het netwerk. Voor elke klas en voor IB-ers, RT-ers en managers zijn laptops beschikbaar. De laptops werken allemaal draadloos via het Wi-Fi-netwerk. Op beide gebouwen worden de kopieermachines als netwerkprinter gebruikt. Op de Beresteinlaan staat een grote laserprinter. In de rest van de school staan op strategische plekken 5 kleine laserprinters. NOODZAAK TOT VERANDEREN Ondanks geregelde investeringen en toekomst gerichte vervangingen is de wet van de remmende voorsprong van toepassing. Daar waar de Anne Frankschool initiatiefrijk voor liep op de meeste andere scholen, is duidelijk waarneembaar dat deze voorsprong snel verdwijnt. De meeste scholen die later begonnen zijn hebben nieuwere geavanceerdere apparatuur dan de Anne Frankschool. Multimediale apparatuur veroudert snel en afschrijvingstermijnen zijn vaak te lang om up-to-date te blijven. Het begrotingsproces kan niet langer gericht zijn op afschrijving en vervanging. De middelen die beschikbaar komen moeten gericht worden ingezet op 4

6 nieuwe mogelijkheden. Wanneer de Anne Frankschool trendsetter wil blijven moet gericht worden geïnvesteerd in nieuwe technologie en training en opleiding van het team en de leerlingen. De ontwikkeling naar elke leerling zijn eigen device vraagt om een andere visie op de inrichting van de hardware en software omgeving. Op het gebied van de hardware zijn er in de afgelopen jaren grote ontwikkelingen geweest. Die ontwikkelingen zullen doorgaan. Daarbij is het te verwachten dat ook nieuwe technologieën worden ontwikkeld, die goed inzetbaar zijn in het onderwijs. Een behoudend investeringsklimaat maakt innovatie onmogelijk. Voorbeelden van belangrijke ontwikkelingen van de laatste jaren zijn: Betere Touchscreens, waarvan de beeldkwaliteit sterk verbeterd is. Het aantal aanraakpunten is verhoogd, hierdoor kunnen meerdere leerlingen tegelijk op een scherm samenwerken. De lithium polymeer batterijen, die het mogelijk maken 11 tot 16 uur met een mobiel device te werken zonder de noodzaak tot opladen. Verbeteringen in de apparatuur voor draadloze verbindingen. Hogere snelheden en een grotere bandbreedte. Kwaliteitsverbeteringen in de lichtgevoelige chips, waardoor met steeds kleinere apparatuur kwalitatief goede foto s en films gemaakt kunnen worden. De verdere verkleining van IC s, waardoor de functionaliteit van een zware pc in een horloge of telefoon verwerkt kan worden. De IPad van Apple heeft het gebruik van tablets populair gemaakt. Daardoor zijn ook andere bedrijven hun platform gaan aanpassen aan het gebruik van de tablet. Android en Windows 8.1 zijn inmiddels volwaardige oplossingen. De App heeft zijn intrede gedaan. Kleine programma s die online, gratis of tegen een kleine vergoeding worden gedownload. Hierdoor zijn ook de prijzen van de meer traditionele software sterk gedaald. Op een tablet wordt Windows 8.1 geleverd met een reeds geïnstalleerd Office pakket voor een totaal prijs van 350,--. (inclusief de tablet). Door al deze ontwikkelingen zal de hardware op de Anne Frank, in de nabije toekomst, sterk verschillen van de huidige situatie. Veel van de huidige apparatuur voldoet niet meer aan de eisen die aan hardware gesteld kunnen worden. Digitale schoolborden waren een tussenstap naar het gebruik van grote Touchscreen. Betere beeldkwaliteit, grotere snelheid, minder storingen en minder onderhoud zijn de belangrijkste argumenten. De nauwelijks hogere aanschafprijs maakt de overstap mogelijk. Grote vaste computers met een bedrade netwerkaansluiting zijn in de meeste situaties niet nodig. De verbeterde draadloze technologie maakt het gebruik van veel goedkope mobiele devices mogelijk. Hierdoor kunnen we gedeeltelijk naar een situatie waarbij de Bring your own device -aanpak wordt gerealiseerd en leerlingen dus onbeperkt gebruik kunnen maken van hun eigen, door de school betaalde computer. Ook de leerkrachten kunnen van dergelijke apparatuur gebruik maken. Slechts een beperkt aantal vaste systemen voor personeel met veel administratieve taken maakt dat de kosten voor onderhoud sterk gereduceerd kunnen worden. 5

7 TOEKOMST BEELD De hele school heeft een goed werkend draadloos netwerk. Uitsluitend de draadloze routers, de printers en enkele pc s voor de administratie behouden hun bedrade aansluiting en eventueel de mogelijkheid van lokale dataopslag. Alle nieuwe apparaten die in de klas worden gebruikt zullen draadloos zijn. De standaard uitrusting voor de groepen 1 t/m 4 bestaat uit: Een touch screen 65 (draadloos) Een tablet voor de leerkracht Voor 30% van de leerlingen een tablet Voor de groepen 5 t/m 8 wordt het Bring your own device principe gehanteerd. Dit kan binnen de Nederlandse wet- en regelgeving niet letterlijk worden uitgevoerd. Basisscholen mogen ouders niet laten betalen voor leermiddelen. Tablets zijn wanneer ze noodzakelijk zijn voor het onderwijsleerproces leermiddelen. De school zal dus voor financiering moeten zorgen. De standaard uitrusting voor deze groepen bestaat uit: Een touch screen 72 of 84 (draadloos) Een tablet voor de leerkracht Voor elke leerling een tablet (De leerling wordt eigenaar en neemt de tablet mee aan het eind van groep 8) De standaard uitrusting kan worden aangevuld met: Invoer apparaten: toetsenborden en scanners Didactische hulpmiddelen: fototoestellen een webcam en een elektronische microscoop. Een printer Door zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden van de Cloud wordt de inzet en het beheer van de servers sterk verminderd. Eén server die vooral het communicatieve deel van het dataverkeer regelt is voldoende. Dataopslag, informatie verwerving en communicatie lopen geheel via het internet. Het beheer van de Cloud zal meer tijd vragen. De inrichting en het beheer van de autorisaties en het op orde houden van de opgeslagen data zijn vooral administratieve handelingen. Voor een groot deel wordt het systeemonderhoud door de aanbieders van de Cloudsoftware geregeld. Onderhoud van de server en het beperkte bedrade netwerk en het WIFI-netwerk kunnen in eigen beheer, maar kan ook worden uitbesteed. Er is geen educatieve software op de server geïnstalleerd het gaat dus alleen om de besturingssystemen. De school blijft meer eigenaar van het eigen netwerk. Leerkrachten en leerlingen krijgen veel meer eigenaarschap en dus ook verantwoordelijkheid voor hun eigen deel van de Cloud. EIGENAARSCHAP VAN TABLETS Vanaf groep 5 krijgt elke leerling zijn of haar eigen tablet. De leerling wordt emotioneel eigenaar van de eigen tablet en gebruikt de tablet 4 jaar op school. Daarna wordt de leerling ook economisch eigenaar van de tablet mag deze meenemen naar huis en behouden. Voordelen: de leerlingen zullen beter voor hun tablet zorgen wanneer hij hun eigendom is. De school heeft nooit tablets in gebruik die ouder dan vier jaar zijn. Er zijn geen kosten voor afvoer van verouderde apparatuur. Op dit moment is de ASUS Transformer Book T100 een goede keus. Tablet met toetsenbord en licentie voor Windows 8.1 en Office 2013 (prijs 349,--). Maar door de snelle ontwikkeling van hardware zal elk jaar de keus voor een device moeten worden bepaald. 6

8 Nadelen: de afschrijvingstermijn wordt iets korter. De iets hogere kosten kunnen voor een groot deel gecompenseerd worden door Windows-tablets te kopen met geïnstalleerde besturingssystemen en een Student Office pakket en deze niet te upgraden naar een pro-versie. Hiermee vervallen de hoge licentiekosten. Leerlingen die tussentijds uitstromen leveren hun tablet in. Leerlingen die tussentijds instromen krijgen een gebruikte tablet. Leerlingen van de anderstaligen groepen nemen wanneer zij binnen de school uitstromen hun tablet mee naar de volgende klas. Bij externe uitstroom leveren zij hun tablet in. BEHEER Basisscholen hebben onvoldoende budget om een eigen ICT-afdeling in te richten. ICT-coördinatoren nemen deze taak vaak op zich of er wordt een ICT-bedrijf ingehuurd, dat de hardware verzorgt. Vrijwel al deze bedrijven bieden een standaardpakket aan hardware met vaste afschrijvingstermijnen voor de vervanging van de hardware en zoveel mogelijk online geregeld onderhoud. Deze bedrijven zijn gebaat bij een stabiele langdurige en gelijkblijvende hardware-structuur. Er is van de meeste van deze bedrijven dan ook geen innovatieve inbreng te verwachten. De nieuwe ontwikkelingen op hardware gebied maken echter een veel onderhoudsvriendelijker hardware-concept mogelijk. Tablets zijn goedkoop, vrijwel onderhoudsvrij, zijn gebouwd voor het gebruik met Cloud-software, hebben voldoende aan een goed werkend WIFI-netwerk en een snelle internetverbinding. Daarbij krijgen veel meer leerlingen onbeperkt toegang tot de ICT-infrastructuur en kan de focus meer gericht worden op de zinvolle toepassing van de technologie in de klas in plaats van op de organisatie van het beurtensysteem voor de computer. Het beheer van de backbone-structuur, server, WIFI, netwerkbekabeling, printers, vaste computers, laptops vraagt enig technisch inzicht. Doordat dit tot een minimum beperkt wordt is de hoeveelheid werk ook beperkt. Dit kan door een bedrijf of door een interne ICT-beheerder gedaan worden. Tablets worden in de eerste periode in de garantie van de fabriek gerepareerd. Daarna is reparatie meestal niet nodig en kan vaak beter worden besloten tot vervanging dan over te gaan tot reparatie. De praktijk leert dat tablets die het in de eerste maanden goed doen, daarna ook goed blijven functioneren en vrijwel niet defect raken. Het enige onderhoud dat tablets nodig hebben is af en toe met een zacht doekje het scherm poetsen en de automatische updates laten uitvoeren. Leerkrachten kunnen dit uitstekend zelf regelen. Het beheer van de Cloud en de tablets is vooral administratief werk. Het is een taak voor de ICT-coördinator samen met een administratieve kracht. Alle overige software wordt in overleg met het team aangeschaft. Op schoolniveau door de ICT-coördinator en de administratie beheerd en op groepsniveau zoveel mogelijk door de leerkrachten. Er wordt geen software meer gekocht die op de server geïnstalleerd moet worden. 7

9 SOFTWARE Ook op het gebied van de software zijn er grote ontwikkelingen. De ontwikkelingen op het gebied van de Cloud gaan snel. Vrijwel alle bruikbare software is Cloud gebaseerd. Het installeren of opslaan van programma s en gegevens op de eigen server, pc of laptop zal volledig verdwijnen. Software die nog niet op deze manier werkt zal zo snel mogelijk moeten worden vervangen door software van andere aanbieders die deze service wel bieden. Op de Anne Frank gaat het dan nog om Spellingwerk en het CITO-leerlingvolgsysteem. Apple heeft de App geïntroduceerd. Dit fenomeen ontwikkelt zich snel. Ook de andere aanbieders Google en Microsoft hebben de aanpak omarmd. Ook in het onderwijs zou deze aanpak een enorme bijdrage kunnen leveren aan een gedifferentieerde aanpak per leerling. Maar ook afrekenen per gebruikte App zou tot de mogelijkheden kunnen gaan behoren, daardoor kan het aanschaffen van lesmethodes verdwijnen en is een veel gedifferentieerder aanbod mogelijk. De kwaliteit van de software is nog sterk wisselend. Voorbeelden van goede software zijn De Rekentuin en De Taalzee. Cloud software waarmee leerlingen ook thuis kunnen werken, volledig adaptief, met rapportage en foutenanalyse voor de leerkracht. De meeste Nederlandse uitgevers produceren verouderde niet goed werkende software. Zij steken hun energie in het ontwikkelen van inlogsystemen in plaats van goed werkende adaptieve programma s te ontwikkelen of een App-store te bouwen. Alles werkt dan wel via het internet maar leerlingen en leerkrachten krijgen niet wat ze nodig hebben. Voor administratie, registratie en communicatie zal steeds meer gebruik gemaakt worden van de SharePoint omgevingen. Zowel communicatie onderling als met ouders en leerlingen is op die manier goed te organiseren. Het is de vraag of er daarnaast dan ook nog behoefte is aan een ELO. Veel communicatieve en administratieve functionaliteit van een ELO is al aanwezig in SharePoint, de didactische functionaliteit is aanwezig in de betere bord software zoals Prowise of Gynzy. Te veel verschillende, elkaar deels overlappende systemen vragen te veel beheer waarvoor in het budget van de school geen ruimte is. De Anne Frank gebruikt een beperk software pakket. Het softwarepakket past bij wat er in de klas gebeurt. Een deel van deze software staat op de eigen servers geïnstalleerd. Het aantal applicaties dat elders is ondergebracht neemt toe. Microsoft Windows is het leidende besturingssysteem. De huidige tablets gebruiken Android en werken dus uitsluitend met Cloud-software. De nieuwe generatie tablets werkt met Windows 8.1. Voor de nieuwe rekenmethode en de spellingmethode is nadrukkelijk gekozen voor methodes met een uitgebreid softwarepakket. Door gebruik te maken van pakketten als de Rekentuin, de Taalzee, Our Discovery Island en Toetsend Leren wordt de onderwijstijd op een kindvriendelijk wijze verlengd. Door het thuisgebruik van deze software wordt ook de ouderbetrokkenheid vergroot. (Onlangs heeft één van onze leerlingen op een zaterdag de ste som in de Rekentuin gemaakt en heeft hij voor de klas een taart gekregen.) Voor projecten en presentaties wordt Microsoft Office gebruikt en soms Prezi. De educatieve software bestaat uit een aantal bij methodes geleverde pakketten van Malmberg en Zwijssen, Ambrasoft en bordsoftware: Heutink, Prowise, Gynzy. Voor begrijpend lezen wordt gewerkt met Nieuwsbegrip en Nieuwsrekenen. Beide werken volledig via het internet. Veel beeldmateriaal wordt door leerkrachten zelf op internet gezocht. 8

10 Deze combinatie van een vast aanbod door de school georganiseerd en ruimte voor zelf gezochte of gemaakte materialen geeft de leerkrachten voldoende ondersteuning met behoud van het eigenaarschap over het eigen onderwijs. Licenties worden een steeds grotere kosten post. Een deel van het budget voor OLP kan hiervoor worden ingezet. Toch loont het de moeite kritisch te kijken naar de kosten en het rendement van licenties. Bij het gebruik van tablets, die compleet met licenties worden aangeschaft moet ervoor worden gewaakt, dat de meegeleverde software in het pakket van de school past. Het vervolgens upgraden naar professionelere versies is meestal niet nodig en spaart dus kosten. Door gebruik te maken van het gratis aanbod van veel leveranciers of van onderwijskortingen kunnen aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd. 9

11 OPLEIDING EN TRAINING Om effectief gebruik te kunnen maken van apparatuur en software is het noodzakelijk dat personeel en leerlingen over voldoende kennis en vaardigheden beschikken. Daarbij is het belangrijk, dat mensen zoveel mogelijk eigenaar blijven van hun eigen ontwikkelingsproces. PERSONEEL Het is niet acceptabel dat leerkrachten niet goed met computers kunnen werken. Maar ook leerkrachten die dat wel kunnen zullen zich blijvend moeten oriënteren en ontwikkelen om met de nieuwe technologie te kunnen blijven werken en deze effectief te kunnen inzetten. Naast opname in het bekwaamheidsdossier is er een adaptief aanbod van opleiding en training nodig, dat niet dwingend is maar motiverend werkt. Een goede aansluiting bij wat men al wel kan en wat men al spontaan leert (Wie heeft er nog geen telefoon met een scala aan mogelijkheden?) gericht op directe toepassing. Het kennis- en vaardigheidsniveau van het personeel zijn zeer verschillend. Sommige leerkrachten kunnen amper toepassen wat ze in de verschillende knoppencursussen hebben geleerd, anderen zijn in staat dynamisch met de apparatuur en de software om te gaan en kunnen zelf digitale lessen maken. In grote lijnen is in beeld hoe het met kennis en vaardigheden gesteld is. Van tijd tot tijd komen we er door ervaring achter dat dit beeld niet altijd juist is. Soms in positieve zin, een leerkracht blijkt veel meer te kunnen dan gedacht, maar ook in negatieve zin, iemand blijkt moeite te hebben met de meest eenvoudige toepassingen. Voor structurele toepassing van It-technologie zijn onvoldoende kennis en vaardigheden van een deel van het team de grootste beperkende factor. Op de Anne Frankschool nemen de kennis en vaardigheden geleidelijk toe. Enerzijds doordat er een toenemende integratie van deze technologie in het dagelijks leven plaatsvindt, anderzijds, doordat er op de Anne Frankschool een aantal cursussen en trainingen zijn gegeven en een deel van het personeel, vanuit interesse of noodzaak, zelf op onderzoek uit gaat. Voor een hoger niveau van de competenties van het personeel zijn drie componenten noodzakelijk. Zicht voor het management op het competentieniveau van het personeel Zicht voor het personeel op het eigen competentieniveau Een gericht, gedifferentieerd trainingsaanbod met heldere doelen en tussendoelen Het volgen van de ontwikkeling van de competenties kan het best gebeuren middels een leerlingvolgsysteem. Dit leerlingvolgsysteem moet de mogelijkheid bieden voor een geregelde competentiescan en een competentiewijzer. Het leerlingvolgsysteem moet het personeel eigenaar maken van de eigen ontwikkeling op IT-gebied en het management een realistisch beeld geven van de kennis en vaardigheden van het personeel. Op basis van deze informatie kan een gericht, gedifferentieerd opleidings- en trainingsprogramma worden ontwikkeld. Het is een overweging een dergelijk systeem zelf te ontwikkelen. Op dit moment zijn we echter ook in overleg met leveranciers, die een dergelijk systeem inclusief een trainingsprogramma kunnen leveren. Deze aanpak zal er toe leiden dat binnen drie tot vijf jaar voor elk personeelslid minimaal een professioneel niveau is bereikt en dat 10% van het personeel een excellent niveau heeft. LEERLINGEN Voor de leerlingen is een curriculum binnen de school de aangewezen weg. Per leerjaar staat vast wat het minimale kennis en vaardigheidsniveau is. In het reguliere programma wordt tijd ingeruimd voor onderwijs in ICT. De in oefening kan in combinatie met andere vakken gebeuren. Daardoor is er een minimale tijdsinvestering. 10

12 De basis voor het curriculum is de piramide van Bloom: Het streven voor ICT-onderwijs is om vanuit de lagere vaardigheden, onthouden en begrijpen, te komen tot de hogere vaardigheden, toepassen, analyseren, evalueren en creëren. Er is veel discussie over de toepassing van de piramide van Bloom. De vorm suggereert een chronologische ontwikkelingsvolgorde. In de praktijk blijken de gebieden door elkaar te lopen. Sommigen suggereren zelfs om de piramide om te draaien en altijd te beginnen met creëren. Voor het ICT-onderwijs is het van belang er voor te zorgen dat alle ontwikkelingsgebieden aan de orde komen. ICT dus niet alleen gebruiken voor het uit het hoofd leren van de tafels van vermenigvuldiging en het begrijpen van het begrip optellen. Maar ook voor het maken van werkstukken, het analyseren van informatie, het evalueren van onderzoeksgegevens en het creëren van websites. Op internet is een grote hoeveelheid ingevulde piramides en cirkels te vinden. Waarbij werkwoorden en computerprogramma s en App s aan de woorden uit de piramide zijn toegevoegd. Een aardige leidraad, maar zeker geen vastliggende invulling van dit concept. Veel App s en programma s kunnen voor meerdere gebieden worden toegepast. Er is ook geen sprake van volledigheid. Dagelijks worden nieuwe App s en programma s gelanceerd. Kritisch blijven en kijken wat wel en wat geen rendement oplevert is dus van groot belang. De taxonomie van Bloom ingevuld met voorbeelden van App s voor de IPAD: 11

13 Een voorbeeld voor een curriculum: Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep7 Groep 8 Muisvaardigheden ontwikkelen Leren werken met educatieve software op een tablet en op het grote scherm Leren werken op een tablet en op het grote scherm: Aan- en uitzetten, programma s opstarten, inloggen, programma s afsluiten, zelfstandig werken met educatieve software. Werken op een tablet, minilaptop en op het grote scherm: Aan- en uitzetten, programma s opstarten, inloggen, programma s afsluiten, zelfstandig werken met educatieve software. Wat je wel en niet met de computer kan en mag doen; Werken op een tablet, minilaptop en op het grote scherm: Aan- en uitzetten, programma s opstarten, inloggen, programma s afsluiten, zelfstandig werken met educatieve software. Wat je wel en niet met de computer kan en mag doen; Eenvoudige teksten produceren in Word. Ontwikkelen van internetvaardigheden; werken met internet browsers: webpagina s opvragen; webpagina s afdrukken en opslaan; Invoegen in tekstverwerkingsprogramma s via knippen en plakken; doelgericht vragen formuleren voor zoek opdrachten; Gericht zoeken op internet; Verwerken van de informatie; Presenteren van de gevonden informatie via Word of PowerPoint. Maken van een werkstuk in Word; Maken van een presentatie in: PowerPoint; Verder ontwikkelen van de internetvaardigheden: werken met internet browsers: webpagina s opvragen; webpagina s afdrukken en opslaan; Invoegen in tekstverwerkingsprogramma s via knippen en plakken; doelgericht vragen formuleren voor zoek opdrachten; Gericht zoeken op internet; Verwerken van de informatie; Presenteren van de gevonden informatie. Leren hoe je je online gedraagt. Maken van werkstukken in Word, presentaties in PowerPoint en Prezi, berekeningen in Excel. Ontwikkelen van Nettiquette. Bijwerken van de klassenpagina op de website. Maken van werkstukken in Word, presentaties in PowerPoint en Prezi, berekeningen in Excel. Uitdiepen van Nettiquette. Bijwerken van de klassenpagina op de website. 12

14 FINANCIEEL WAARDE VAN DE HUIDIGE EN DE TOEKOMSTIGE HARDWARE Huidige situatie: 90 vaste computers met een waarde van 500,-- per stuk laptops met een waarde van 500,- per stuk klassieke digiborden met beamer en computer waarde per stuk 4000, x 5 inch Touchscreen met een waarde van 4000,-- per stuk, servers met een waarde van 3500,-- per stuk, Netwerkbekabeling in 2 gebouwen Totale waarde 25000, WIFI-netwerk totale waarde 15000, Printers 1 x 4500, 4 x 500, switches 650,-- per stuk 2600 Straalzenders tussen de gebouwen 2500, Totaal Gewenste situatie 335 tablets met een waarde van 350,-- per stuk server met een waarde van 3500, switches 650, Wi-Fi-netwerk totale waarde 15000, bedrade aansluitpunten voor administratie en management 2000, inch Touchscreen waarde per stuk 5500, Wi-Fi printers 180, inch Touchscreen waarde per stuk 4000, Straalzenders tussen de gebouwen 2500, Totaal Verschil AFSCHRIJVING EN VERVANGING De huidige afschrijvingstermijnen zijn vijf, acht of tien jaar. 5 jaar voor computers, laptops beamers, en kleine randapparatuur. 8 jaar voor digiborden. 10 jaar voor netwerkbekabeling. In de nieuwe situatie worden de afschrijftermijnen teruggebracht naar vier en zes jaar. 4 jaar voor tablets, Wi-Fi-printers en andere randapparatuur. 6 jaar voor Wi-Fi-netwerk, Touchscreen, servers, switches en straalzenders. 10 jaar netwerkbekabeling Hierdoor neemt de jaarlijkse afschrijving toe met 10000,-- van 40000,-- tot per jaar. Dit verschil wordt grotendeels gecompenseerd door het terugbrengen van de licentiekosten voor de besturingssystemen en Office pakketten voor de pc s van ruim 100 naar maximaal 10. De tablets hebben geen aanvullende licentie nodig. Door beheer en opslag van gegevens zoveel mogelijk via de gratis Cloud applicaties van Microsoft te regelen is maar één server nodig dus ook één licentie voor server software. Binnen de komende schoolbegrotingen kunnen middelen worden verschoven van OLP naar ICT. Een deel van de middelen OLP zijn niet meer nodig omdat er digitale oplossingen komen. 13

15 TIJDPAD Schooljaar 2013 Planvorming en start met uitvoering Tijdpad voor de hardware Juni 2014 Groep 5 krijgt de eerste Tabcabby s en Tablets. September 2014 Groep 6 krijgt leerlingen die een tablet hebben en krijgt Tabcabby s. Groep 5 krijgt tablets voor de nieuwe leerlingen. Januari 2015 De Tablets van groep 3 en 4 worden vervangen. Groepen 1 en 2 krijgen tablets ter vervanging van de vast computers. De oude exemplaren gaan tijdelijk naar groep 7 en 8. De Groepen voor anderstaligen krijgen Tabcabby s en Tablets. September 2016 Groep 6 en 7 krijgen leerlingen die een tablet hebben. Groep 7 krijgt Tabcabby s. Groep 5 krijgt tablets voor de nieuwe leerlingen. September 2017 Groep 6, 7 en 8 krijgen leerlingen die een tablet hebben. Groep 8 krijgt Tabcabby s. Groep 5 krijgt tablets voor de nieuwe leerlingen Jaarlijks vanaf 2018 Groep 5 krijgt Tablets voor de nieuwe leerlingen 4 jaarlijks Groepen 1 en 2 en groepen 3 en 4 krijgen nieuwe tablets Tijdpad voor ontwikkeling van toepassingen Juni 2014 Start met gebruik in groep 5. Vooral het gebruik van bekende toepassingen op de individuele devices. Start met Itslearning in overleg met de leerkrachten. Juli 2014 Evaluatie en overdracht naar groep 6 September 2014 Start in groep 5 en 6. Geleidelijke uitbreiding en verandering. Start van het zelfstudiesysteem voor de leerkrachten. Januari 2015 Evaluatie en bijstelling groep 5 en 6. Introductie in groep 1 t/m 4. Introductie groepen anderstalige leerlingen. Juli 2015 Evaluatie en bijstelling in groep 1 t/m 6 + anderstaligen opvang. Overdracht aan groep 7. Januari 2016 Evaluatie in groep 1 t/m 7 + anderstaligen opvang. Juli 2017 Evaluatie en bijstelling in groep 1 t/m 7 + anderstaligen opvang Overdracht aan groep 8 Januari 2017 Evaluatie en bijstelling groep 1 t/m 8+ anderstaligen opvang Juli 2018 Evaluatie en bijstelling groep 1 t/m 8+ anderstaligen opvang Januari 2019 Evaluatie en bijstelling groep 1 t/m 8+ anderstaligen opvang 14

16 CONCLUSIE We staan op de grens van een periode vol nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden. Innovatie mag niet worden afgeremd door behoudende investeringsmodellen. De innovatie moet dichtbij de werkvloer worden ontwikkeld en aangestuurd en is alleen mogelijk wanneer leerling en leraar een hoge mate van eigenaarschap ervaren juist ook op het gebied van de toepassing van multimediale middelen. Op het gebied van de software is de meeste winst te boeken. Helaas is dit ook het moeilijkst te beïnvloeden. Uitgevers staan nog op de rem en zelf ontwikkelen is kostbaar en tijdrovend. Wel zijn er steeds meer initiatieven van anderen. De Kaan-academie, allerhande App s in de verschillende App-stores, bedrijven die gratis Cloud diensten aanbied voor scholen, enz. Door nu een start te maken met een totaal andere inrichting van de hardware en software infrastructuur kan over drie jaar een volledig ICT-geïntegreerd onderwijsconcept gerealiseerd zijn. Leerkrachten en leerlingen zullen dan structureel werken aan hun ICT-vaardigheden en tot creatief gebruik van multimediale middel in staat zijn. Doordat leerlingen intensiever, op een meer passend niveau en (door thuisgebruik) langer met de lesstof bezig zijn zal een gunstig effect op de leerresultaten waarneembaar zijn. MET DANK AAN Kennisnet Frans Schouwenburg Olaf de Groot HCO Joost Maarschalk Stichting leerkracht Nico Verbeij Anne Frankschool Het team voor hun inzet op studiedagen en hun feedback over het gebruik in de klas Bedrijven Verkopers van een groot aantal bedrijven, die mij hun hardware, software en diensten proberen te verkopen, waardoor ik gedwongen ben voortdurend te onderzoeken: wat kan, wat nuttig is en wat vooral niet moet. 15

17 UPDATE JUNI 2014 INFRASTRUCTUUR De infrastructuur is inmiddels volledig op orde Er is in de hele school snel en dekkend WIFI. De beperkte bekabelde netwerkverbindingen zijn van snelle nieuwe kabels voorzien. De straalzenders tussen de gebouwen zijn vernieuwd naar nieuwe snellere versies. HARDWARE IN DE KLAS De groepen 5 hebben elk het Europa model van de TabCabby met daarin voor elke leerling en voor de leerkracht een ASUS Transformer Book T

ICT beleidsplan. Schooljaar 2015-2018. OBS de Pijlstaart

ICT beleidsplan. Schooljaar 2015-2018. OBS de Pijlstaart ICT beleidsplan OBS De Pijlstaart Schooljaar 2015-2018 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Leerdoelen leerlingen blz. 4 en 5 3. Management en organisatie blz. 6 4. Deskundigheid en professionalisering

Nadere informatie

ICT-beleidsplan 2010-2014

ICT-beleidsplan 2010-2014 ICT-beleidsplan 2010-2014 1. Inleiding In dit plan beschrijven wij hoe de Tweemaster in de komende jaren vorm wil geven aan de Informatie- en communicatietechnologie (ICT) op school. Het plan is opgesteld

Nadere informatie

Zowel leerkrachten als leerlingen gaan vanaf de meivakantie met Office365 werken.

Zowel leerkrachten als leerlingen gaan vanaf de meivakantie met Office365 werken. Voorwoord: In deze nieuwsbrief komt u meer informatie tegen over de aanpassingen c.q. vernieuwingen binnen het ICT gebeuren op De Driesprong. Daar wij als een van de eerste scholen zijn gaan werken met

Nadere informatie

Obs De Bouwsteen juli 2012. ICT plan OBS DE BOUWSTEEN. ICT plan 2012-2014 Pagina 1

Obs De Bouwsteen juli 2012. ICT plan OBS DE BOUWSTEEN. ICT plan 2012-2014 Pagina 1 ICT plan OBS DE BOUWSTEEN ICT plan 2012-2014 Pagina 1 Inleiding Na een periode van hard werken om van een zwakke school naar een groene school te groeien, is het voor de Bouwsteen nu tijd geworden om ICT

Nadere informatie

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Welkom Waarom deze bijeenkomst? Programma Waarom deze bijeenkomst? Recente technische ontwikkelingen bij Drie-O Ontwikkelingen bij andere organisaties Welke vraagstukken

Nadere informatie

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek Visie ICT bij de SJB Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? 1 Missie, visie en strategie Ambitie? Doelen? Plannen? Kennisstand organisatie? Budget? 2 Kikker- of Vogelperspectief? conservatie Missie? innovatie

Nadere informatie

Device keuze in verband met de inzet van digitale leermiddelen, vanuit onderwijskundig perspectief

Device keuze in verband met de inzet van digitale leermiddelen, vanuit onderwijskundig perspectief Device keuze in verband met de inzet van digitale leermiddelen, vanuit onderwijskundig perspectief Voorgeschiedenis In ons leermiddelenbeleid hebben we gekozen voor het gebruik van digitale leermiddelen.

Nadere informatie

Nieuwe hardware. Informatiekaart 03. leren vernieuwen. Infrastructuur

Nieuwe hardware. Informatiekaart 03. leren vernieuwen. Infrastructuur Informatiekaart 03 leren vernieuwen Nieuwe hardware In deze informatiekaart wordt aandacht besteed aan de invloed van de onderwijsvisie op de aanschaf van ict-middelen. Hierbij wordt met name gekeken naar

Nadere informatie

ICT Infrastructuur en netwerkbeheer

ICT Infrastructuur en netwerkbeheer ICT Infrastructuur en netwerkbeheer Huidige situatie netwerk 13 locaties De Rolfgroep (vanaf 2006) met lokale server 3 locaties Winsys (vanaf 2014) met externe server De computers zijn onderdeel van het

Nadere informatie

Kritische succesfactoren notebook projecten

Kritische succesfactoren notebook projecten Kritische succesfactoren notebook projecten The Rent Company B.V. Ronald van den Boogaard Email adres: rvandenboogaard@rentcompany.nl Internet adres: www.rentcompany.nl Mob. nr: +31 (0)6 53 715 703 Algemene

Nadere informatie

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers Minimumstandaard ICT, ten aanzien van - voorzieningen binnen de school - de medewerkers DDS, januari 2011 Inleiding In dit document wordt de minimum standaard voor ICT beschreven. Alle DDS scholen streven

Nadere informatie

Teach32 Ontdek de toepassingen van Teach32 Sluit aan bij de digitale generatie Haviken en Muizen Samen Groeien Monitoring

Teach32 Ontdek de toepassingen van Teach32 Sluit aan bij de digitale generatie Haviken en Muizen Samen Groeien Monitoring Teach32 Teach32 is dè interactieve oplossing voor in de klas. Jouw klas werkt gelijktijdig óf in groepjes samen op het digitale schoolbord. Elke leerling heeft een eigen tablet en daarmee een directe interactie

Nadere informatie

Schoolportret. Lotte Oosterhof. HAVT3a

Schoolportret. Lotte Oosterhof. HAVT3a Schoolportret Lotte Oosterhof 48 73 52 HAVT3a 1 De beschikbare hardware en het gebruik De school beschikt over computers, digiborden en printers. Computers De computers bevinden zich in de klaslokalen

Nadere informatie

Routekaart Didactische ICT-vaardigheden

Routekaart Didactische ICT-vaardigheden Routekaart Didactische ICT-vaardigheden Uit PvA: - Aansluiten noodzakelijke hardware als scherm en muis - Tekstverwerken - Mail gebruiken - Absentie en cijfers invoeren in Som - Efficiënt zoeken met Google

Nadere informatie

Hedendaagse. Onderwijs. Hoofdbrekens. 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu...

Hedendaagse. Onderwijs. Hoofdbrekens. 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu... Hedendaagse Onderwijs Hoofdbrekens 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu... Omgaan met verschillen In één klas zitten leerlingen met uiteenlopende kennisniveaus, interesses en ervaringen. Docenten willen

Nadere informatie

Introductie Workshop. Tom Hufkens Shopmanager Turnhout & Geel tom.hufkens@webstore.be

Introductie Workshop. Tom Hufkens Shopmanager Turnhout & Geel tom.hufkens@webstore.be Introductie Workshop Tom Hufkens Shopmanager Turnhout & Geel tom.hufkens@webstore.be Introductie in Android & Windows 8 Inhoud: DEEL 1: ANDROID Wat is het en hoe er mee werken? DEEL 2: WINDOWS 8 Wat zijn

Nadere informatie

Aan de ouders / verzorgers van. nieuwe leerlingen van De Vlaardingse Openbare Scholengroep. Vlaardingen, juni 2014. Geachte heer, mevrouw,

Aan de ouders / verzorgers van. nieuwe leerlingen van De Vlaardingse Openbare Scholengroep. Vlaardingen, juni 2014. Geachte heer, mevrouw, Aan de ouders / verzorgers van nieuwe leerlingen van De Vlaardingse Openbare Scholengroep Vlaardingen, juni 2014 Geachte heer, mevrouw, Uw zoon of dochter is aangemeld als nieuwe leerling aan een van de

Nadere informatie

Inleiding 4. Engels in het basisonderwijs 5. Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6. Wat is Words&Birds?

Inleiding 4. Engels in het basisonderwijs 5. Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6. Wat is Words&Birds? Inleiding 4 Engels in het basisonderwijs 5 Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6 Wat is Words&Birds? 6 Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van Words&Birds? 6 Met welk

Nadere informatie

Klaar voor persoonlijk leren

Klaar voor persoonlijk leren Klaar voor persoonlijk leren Uw school kent een duidelijke visie op het onderwijs en deze is verankerd in het onderwijsbeleid. Het merendeel van de docenten kan er goed mee uit de voeten en is het eens

Nadere informatie

Op weg naar persoonlijk leren

Op weg naar persoonlijk leren Op weg naar persoonlijk leren Uw school kent een duidelijke missie, visie op het onderwijs en deze is verankerd in het onderwijsbeleid. Ruim de helft van de docenten kan er goed mee uit de voeten en buigt

Nadere informatie

Tablets op school met SkoolControl en SkoolConnect...het kan vandaag nog!

Tablets op school met SkoolControl en SkoolConnect...het kan vandaag nog! Tablets op school met SkoolControl en SkoolConnect...het kan vandaag nog! Alles over tablets Tablets nodigen uit tot gebruik. Met één aanraking van uw vinger gebruikt u speciale tablet programma s ( apps

Nadere informatie

Desktop, Laptop, Netbook, Ultrabook or Tablet? Which is best for what? Keuzes maken

Desktop, Laptop, Netbook, Ultrabook or Tablet? Which is best for what? Keuzes maken Desktop, Laptop, Netbook, Ultrabook or Tablet? Which is best for what?. Keuzes maken Wanneer je een computer wilt aanschaffen denk je tegenwoordig niet meteen meer aan de desktop. De desktop is een "grote"

Nadere informatie

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd 1 oktober 2013 (revisie) Versie 2.3 1e Amstelveense Montessorischool Michelina Hoogeveen, Irene Simonis, Frank Versloot Inhoudsopgave Inleiding, doelen en uitgangspunten

Nadere informatie

Introductie werken met ICT Wifi Office 365 Magister Slim

Introductie werken met ICT Wifi Office 365 Magister Slim Introductie werken met ICT Wifi Office 365 Magister Slim Lees onderstaande informatie goed door om direct aan de slag te kunnen! Wifi Je hebt via de receptie een brief gekregen met daarin je accountgegevens

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

Individueel gebruik van ICT in het onderwijs belemmerd de ontwikkeling van sociale contacten tussen leerlingen:

Individueel gebruik van ICT in het onderwijs belemmerd de ontwikkeling van sociale contacten tussen leerlingen: Individueel gebruik van ICT in het onderwijs belemmerd de ontwikkeling van sociale contacten tussen leerlingen: 1. ICT is een middel en wordt steeds meer gebruikt in het onderwijs. Daarbij kijk je ook

Nadere informatie

HML Bring Your Own Device

HML Bring Your Own Device HML Bring Your Own Device 2017/2018 V4.3 Het HML kiest expliciet voor het gebruik van digitale hulpmiddelen bij het onderwijs en stimuleert het gebruik van eigen meegenomen apparaten (Bring You Own Device

Nadere informatie

De aanmelding van uw zoon/dochter kan niet doorgaan als wij onderstaande gegevens niet hebben ontvangen.

De aanmelding van uw zoon/dochter kan niet doorgaan als wij onderstaande gegevens niet hebben ontvangen. Aan ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 8 Betreft: Aanmelding schooljaar 2015-2016 Geachte ouders/verzorgers, De aanmelding van uw zoon/dochter kan niet doorgaan als wij onderstaande gegevens niet

Nadere informatie

Fases van vernieuwing. Beschikbare hardware/software

Fases van vernieuwing. Beschikbare hardware/software Het schoolportret Een portret brengt in beeld hoe iemand eruit ziet door het oog van degene die het portret maakt. Zo is dat ook bij het maken van een schoolportret. Ik heb de school waar ik stage loop,

Nadere informatie

Leerkracht, ict-coördinator, directie, IB 680,00. (BTW vrij), excl. reis- en evt. materiaalkosten

Leerkracht, ict-coördinator, directie, IB 680,00. (BTW vrij), excl. reis- en evt. materiaalkosten Tablet training en begeleiding Rondom de inzet en het gebruik van de tablet in en om het onderwijs, kunnen we u op de volgende manieren van dienst zijn: Inspiratiesessie tablets in het onderwijs Deze sessie

Nadere informatie

Handleiding. Microsoft Office-pakket voor thuisgebruik voor leerling en ouder

Handleiding. Microsoft Office-pakket voor thuisgebruik voor leerling en ouder Handleiding Microsoft Office-pakket voor thuisgebruik voor leerling en ouder Inhoudsopgave Inleiding... 2 Wie is Slim.nl?... 2 Voorbereiding... 2 Installatie Office-pakket via Office 365 (gratis-versie)...

Nadere informatie

ICT beleidsplan 2014-2017

ICT beleidsplan 2014-2017 ICT beleidsplan 2014-2017 Met instemming van de medezeggenschapsraad op 24-09- 2014 I Stand van zaken (juni 2014) Het Christelijk Gymnasium heeft de afgelopen jaren flinke investeringen gedaan in de hardware

Nadere informatie

Informatieavond Byod onderwijs

Informatieavond Byod onderwijs Informatieavond Byod onderwijs Inhoud De maatschappij, onderwijs, de school, de leerling in 2013 Onderzoek van Kennisnet ICT op Canisius Uitgevers en leermateriaal Canisius en laptopondersteund onderwijs

Nadere informatie

ipad Algemeen 8. Hoe zit het met de andere klassen? Wanneer krijgen zij een ipad?

ipad Algemeen 8. Hoe zit het met de andere klassen? Wanneer krijgen zij een ipad? Veel vragen ipad gestelde over de Algemeen 1. Waarom wil Bogerman de ipad gaan gebruiken? In ons strategisch beleidsplan hebben we gezegd dat we meer willen werken naar gepersonaliseerd onderwijs. Bogerman

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

ICT in het Voortgezet Onderwijs

ICT in het Voortgezet Onderwijs ICT in het Voortgezet Onderwijs Heutink ICT is een ICT-totaalleverancier met ruim 100 jaar onderwijservaring. Met onze heldere visie, specifieke onderwijservaring en hoogwaardige technische kennis zijn

Nadere informatie

ICT-plan. o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT plan obs de Wezeboom Versie:

ICT-plan. o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT plan obs de Wezeboom Versie: ICT-plan o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT plan obs de Wezeboom Versie: 06-10-2016 1 Inleiding ICT neemt een steeds belangrijkere plaats in de huidige samenleving in. Het onderwijs kan bij deze ontwikkeling

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de ipad

Veelgestelde vragen over de ipad Veelgestelde vragen over de ipad Algemeen 1. Waarom wil Bogerman de ipad gaan gebruiken? In ons strategisch beleidsplan hebben we gezegd dat we meer willen werken naar gepersonaliseerd onderwijs. Bogerman

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

Computers als hulpmiddel op het USG.

Computers als hulpmiddel op het USG. Computers als hulpmiddel op het USG. Met ingang van het schooljaar 2016 2017 zullen alle eersteklassers naast hun boeken een laptop of tablet gebruiken. In deze tekst staat achtergrondinformatie en praktische

Nadere informatie

Beleidsplan ICT 2012-2015

Beleidsplan ICT 2012-2015 Beleidsplan ICT 2012-2015 1. Wat hebben we tot nu toe bereikt? Bereikte doelen en vaardigheden leerlingen (onze huidige doorgaande lijn): Groep 1/2: - De leerlingen kunnen de computer aanzetten - De leerlingen

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Windows 10. 2015 Training voor 50-plussers. PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.

Windows 10. 2015 Training voor 50-plussers. PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus. 2015 Training voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Windows 10 TRAINING VOOR 50- PLUSSERS Inhoud opgave. Pagina 01-0 7

Nadere informatie

2008-2012. ICT - Beleidsplan. Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023

2008-2012. ICT - Beleidsplan. Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023 2008-2012 ICT - Beleidsplan Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doelen 2 Vaststaand beleid 2 Basisbits 2 Inzetten software 3

Nadere informatie

Laat je kennis maken met. Augustus 2015 - Presentator

Laat je kennis maken met. Augustus 2015 - Presentator Laat je kennis maken met Augustus 2015 - Presentator 1 De visie van Microsoft is dat Windows op zoveel mogelijk apparaten moet kunnen draaien en dat ook touch-besturing steeds belangrijker wordt. Daarom

Nadere informatie

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Externe toegang met ESET Secure Authentication Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 1 Inleiding:... 2 Stap 1: Download eenmalig Eset Secure Authentication op uw smartphone...

Nadere informatie

Aan de ouders / verzorgers van. nieuwe leerlingen van De Vlaardingse Openbare Scholengroep. Vlaardingen, juni Geachte heer, mevrouw,

Aan de ouders / verzorgers van. nieuwe leerlingen van De Vlaardingse Openbare Scholengroep. Vlaardingen, juni Geachte heer, mevrouw, Aan de ouders / verzorgers van nieuwe leerlingen van De Vlaardingse Openbare Scholengroep Vlaardingen, juni 2016 Geachte heer, mevrouw, Uw zoon of dochter is aangemeld als nieuwe leerling aan een van de

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

Product informatie. Pagina 1 van 5

Product informatie. Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 Product informatie Pagina 2 van 5 SMARTBoards: Voor een leerkracht is het schoolbord een van zijn belangrijkste gereedschappen. Hoe vaak gebruik je niet even het bord om een aantekening

Nadere informatie

Is uw school klaar voor de toekomst? Zo slaagt uw instelling voor de BYOD-test

Is uw school klaar voor de toekomst? Zo slaagt uw instelling voor de BYOD-test Is uw school klaar voor de toekomst? Zo slaagt uw instelling voor de BYOD-test Slaagt uw school voor de BYOD-test? Mobiele apparaten zoals smartphones, tablets en laptops zijn niet meer weg te denken uit

Nadere informatie

Introductie Workshop

Introductie Workshop Introductie Workshop Introductie in Android & Windows 8 Inhoud: DEEL 1: WINDOWS 8.1 Wat zijn de belangrijkste veranderingen? DEEL 2: ANDROID Wat is het en hoe er mee werken? Inhoud DEEL 1: WINDOWS 8.1

Nadere informatie

Betreft Nota van Inlichtingen Datum november Van Stichting Prisma Ref. KQPN/2016/1.14

Betreft Nota van Inlichtingen Datum november Van Stichting Prisma Ref. KQPN/2016/1.14 Nota van inlichtingen Betreft Nota van Inlichtingen Datum november 2016 Van Stichting Prisma Ref. KQPN/2016/1.14 Project Europese aanbesteding tablets Deze nota van inlichtingen wordt hiermee integraal

Nadere informatie

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 3000 LEUVEN DATUM C.C. 2014-12-09 NOTA TAL BLZ. ICT-Richtlijn Aanvullend aan de universitaire gedragslijn 1, waar elk personeelslid

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI 2009

NIEUWSBRIEF JULI 2009 NIEUWSBRIEF JULI 2009 Graag willen wij u op de hoogte houden rondom ons softwarepakket. Controle database Om op een eenvoudige wijze te controleren of uw database foutieve of dubbel ingevoerde gegevens

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

i3sync PLUG & PLAY DRAADLOOS PRESENTATIE MIDDEL

i3sync PLUG & PLAY DRAADLOOS PRESENTATIE MIDDEL i3sync PLUG & PLAY DRAADLOOS PRESENTATIE MIDDEL VERANDER DE MANIER WAAROP U VERGADERT Of geef presentaties met dit compacte en lichtgewicht presentatie device. De i3sync is eenvoudig te gebruiken en stelt

Nadere informatie

Algemeen Uitwerking Schoolplan ICT 2011-2015

Algemeen Uitwerking Schoolplan ICT 2011-2015 Algemeen Mei 2014 Evaluatie t/m 2010 De afgelopen jaren heeft de nadruk gelegen op het invoeren van diverse softwarepakketten in de groepen en op het uitvoeren van hetgeen in de ICT leerlijn wordt vermeld.

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

QL-ICT denkt met u mee, adviseert en inspireert

QL-ICT denkt met u mee, adviseert en inspireert QL-ICT denkt met u mee, adviseert en inspireert Haalt u het maximale uit uw onderwijs? Voor QL-ICT is ICT een middel om uw onderwijs continu te verbeteren. Dat is hoe wij het zien. Daarom is QL-ICT uw

Nadere informatie

ICT-plan 2015-2016. o.b.s de Wezeboom Oosteinde

ICT-plan 2015-2016. o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT-plan o.b.s de Wezeboom Oosteinde Inleiding ICT neemt een steeds belangrijkere plaats in de huidige samenleving in. Het onderwijs kan bij deze ontwikkeling niet achterblijven en dient in te spelen op

Nadere informatie

ICTscholingsaanbod. Onderwijsstichting KempenKind. Lenny

ICTscholingsaanbod. Onderwijsstichting KempenKind. Lenny ICTscholingsaanbod Onderwijsstichting KempenKind Lenny ICT in de klas : Cursussen (bestaande uit meerdere momenten) De cursussen ICT in de Klas zijn gericht op het inzetten van ICT in de klas. Hoe kun

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

Workware Wireless FAQ - General & Customers November 9, 2016

Workware Wireless FAQ - General & Customers November 9, 2016 Workware Wireless FAQ - General & Customers November 9, 2016 Wat is draadloos workware Base?... 3 Hoe staat dit in vergelijking tot andere Workware producten?... 3 Waarom zou ik draadloos Workware gebruiken

Nadere informatie

Tablets in het onderwijs Implementatie checklist. Whitepaper

Tablets in het onderwijs Implementatie checklist. Whitepaper Tablets in het onderwijs Implementatie checklist Whitepaper februari 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Visie en beleid... 4 1.1 Pedagogische overwegingen... 4 1.2 Draagvlak... 4 2. Digitaal lesmateriaal...

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Uitwerking en advisering Workshop Visie en Doelen.

Uitwerking en advisering Workshop Visie en Doelen. Uitwerking en advisering Workshop Visie en Doelen. Uitwerking Groepsresultaten Groep 1: V4: Met ICT kun je leerlingen die wat extra aandacht nodig hebben, heel goed laten oefenen met bepaalde leerstof.

Nadere informatie

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken.

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken. Informatie- en communicatietechnologie Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is de techniek om informatie te verzamelen, op te slaan, weer te geven en uit te wisselen. Dit kan door geluid, tekst,

Nadere informatie

Laat je kennis maken met. Augustus 2015 - Presentator

Laat je kennis maken met. Augustus 2015 - Presentator Laat je kennis maken met Augustus 2015 - Presentator 1 De visie van Microsoft is dat Windows op zoveel mogelijk apparaten moet kunnen draaien en dat ook touch-besturing steeds belangrijker wordt. Daarom

Nadere informatie

Kinderen kunnen zelfstandig met de Skoolmate werken vanaf groep 4. Wel moeten zij eerst leren hoe ze met de laptop horen om te gaan.

Kinderen kunnen zelfstandig met de Skoolmate werken vanaf groep 4. Wel moeten zij eerst leren hoe ze met de laptop horen om te gaan. BESCHRIJVING SKOOLMATE Wat is het? De Skoolmate is een kleine laptop die speciaal is ontwikkeld voor kinderhandjes. Hij kan tegen een stootje en heeft een handvat. Daarnaast beschikt de laptop onder andere

Nadere informatie

Doorgaande leerlijn nieuwe media Werkenrode School Leerroute Dagbesteding

Doorgaande leerlijn nieuwe media Werkenrode School Leerroute Dagbesteding Doorgaande leerlijn nieuwe media Werkenrode School Leerroute Dagbesteding Ontwikkeld door: Lidy van Driel Concept juni 2015 Inleiding Een van de doelstellingen van het CMK project (Cultuureducatie met

Nadere informatie

Verbouwen, nieuw bouwen of verhuizen, QLiCT helpt graag een handje mee!

Verbouwen, nieuw bouwen of verhuizen, QLiCT helpt graag een handje mee! Verbouwen, nieuw bouwen of verhuizen, QLiCT helpt graag een handje mee! 1 1. Bekabeling en Elektra : Juiste bekabeling ( Cat 5 e of Cat 6, hoger is niet nodig) is essentieel voor de goede en snelle werking

Nadere informatie

Informatieavond laptoponderwijs

Informatieavond laptoponderwijs Informatieavond laptoponderwijs Inhoud De maatschappij, onderwijs, de school, de leerling in 2012 Onderzoek van Kennisnet ICT op Canisius Uitgevers en leermateriaal Canisius en laptopondersteund onderwijs

Nadere informatie

Zarafa Email en Agenda

Zarafa Email en Agenda Pagina 1 van 6 Zarafa Email en Agenda Altijd en overal kunnen beschikken over je email, een up-to-date agenda en al je contactpersonen? Direct een mailtje terug kunnen sturen? Een nieuwe afspraak kunnen

Nadere informatie

Beleidsplan ICT 2011-2012

Beleidsplan ICT 2011-2012 Beleidsplan ICT 2011-2012 Inhoud: Hoofdstuk 1 Algemene visie Vijf in balans De schoolvisie Ict visie Hoofdstuk 2 Huidige situatie en gebruik software Infrastructuur en werkgroep Paulus Samenwerking met

Nadere informatie

Video Conferencing anno 2012

Video Conferencing anno 2012 White paper Video Conferencing anno 2012 +31 (0) 88 121 20 00 upc.nl/business Pagina 1 van 8 Video Conferencing De behoefte aan video-vergaderen groeit. Mensen gaan steeds flexibeler om met de begrippen

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be February 13 th, 2012 Cloud computing is niet nieuw. Het is een evolutie, geen revolutie! Personal Computer, Tekstverwerker, Rekenblad, MS DOS,..

Nadere informatie

M2DESK BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het?

M2DESK BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het? BESCHRIJVING M2DESK Wat is het? De M2Desk is een leerlingtafel waar een computer in geïntegreerd is. Met behulp van twee knoppen kan een computer uit het tafelblad geklapt worden. Tegelijk verschijnt een

Nadere informatie

Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken.

Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken. ICT Monitor 2014 Introductie: Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken. Goede morgen/middag, U spreekt met van 24Interactive Smart Services. We zijn momenteel bezig

Nadere informatie

Onderwijs en ICT Beleidsplan

Onderwijs en ICT Beleidsplan Onderwijs en ICT Beleidsplan Periode: 2017 - School: Schoolleider: Proces eigenaar van het ICT beleid: Is er een gedragen teambesluit: Versie: Id Beleidsterrein / onderdeel Mogelijke deelvragen Inhoud

Nadere informatie

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit Remcoh Mobile Device beheer Remcoh legt uit White Paper Middels deze white paper informeert en adviseert Remcoh u over slim beheer van mobiele apparaten en toegang daarmee tot uw bedrijfsgegevens. Waarom

Nadere informatie

Skool. Juli 2015 Jaargang 13 nr. 4

Skool. Juli 2015 Jaargang 13 nr. 4 Juli 2015 Jaargang 13 nr. 4 Skool Het afgelopen schooljaar is de directie @ Land van Cuijk verschillende keren in overleg geweest met het management van Skool. Zoals jullie allemaal wel weten gaan de vernieuwingen

Nadere informatie

DJANAH, EEN TOTAL CONVERSATION VIDEO TELEFOON IN DE WEB BROWSER TECHNISCHE EISEN VOOR TOLK OP AFSTAND OP LOCATIE, NETWERK EN COMPUTERS

DJANAH, EEN TOTAL CONVERSATION VIDEO TELEFOON IN DE WEB BROWSER TECHNISCHE EISEN VOOR TOLK OP AFSTAND OP LOCATIE, NETWERK EN COMPUTERS DJANAH, EEN TOTAL CONVERSATION VIDEO TELEFOON IN DE WEB BROWSER TECHNISCHE EISEN VOOR TOLK OP AFSTAND OP LOCATIE, NETWERK EN COMPUTERS V.0 Arnoud van Wijk arnoud@greengiraffe.nl INTRODUCTIE INTERNET EISEN

Nadere informatie

Onderzoek Tablets in het onderwijs

Onderzoek Tablets in het onderwijs Onderzoek Tablets in het onderwijs September 2011 Voorwoord In dit verslag presenteren we onze bevindingen van de tablettest die we hebben uitgevoerd. Zowel de ipad 2 als verschillende Android tablets

Nadere informatie

Altijd en overal online?

Altijd en overal online? Altijd en overal online? Smartphone Tablet E-Reader Netbook Notebook Chromebook Smartphones Bekende merken en types: Apple iphone 4 Samsung Galaxy S II HTC Desire HD Blackberry bold Steeds minder: Nokia

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ICT BASISSCHOOL DE BLOKKENBERG.

BELEIDSPLAN ICT BASISSCHOOL DE BLOKKENBERG. BELEIDSPLAN ICT BASISSCHOOL DE BLOKKENBERG. VOORWOORD. Voor u ligt het beleidsplan ICT van Bs. De Blokkenberg. Dit plan is samengesteld door: Tom Jansen, ICT-beleidsmedewerker Movare. Theo Ramakers, ICT-er

Nadere informatie

Werken waar en wanneer u maar wilt!

Werken waar en wanneer u maar wilt! Werken waar en wanneer u maar wilt! Als ondernemer wilt u: Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven Bij alle gegevens kunnen als u bij de klant

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de ipad

Veel gestelde vragen over de ipad Veel gestelde vragen over de ipad Algemeen 1. Waarom zet Bogerman de ipad in? We vinden het belangrijk om meer te werken aan gepersonaliseerd onderwijs. Bogerman wil rekening houden met de verschillen

Nadere informatie

ICT-plan. o.b.s de Wezeboom Oosteinde. ICT plan obs de Wezeboom Versie:

ICT-plan. o.b.s de Wezeboom Oosteinde. ICT plan obs de Wezeboom Versie: ICT-plan o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT plan obs de Wezeboom Versie: 10-10-2017 1 Inleiding ICT neemt een steeds belangrijkere plaats in de huidige samenleving in. Het onderwijs kan bij deze ontwikkeling

Nadere informatie

Oppenhuizen, 28-10-2015. Schoolbeleid cbs It Harspit voor tablets (Snappet)

Oppenhuizen, 28-10-2015. Schoolbeleid cbs It Harspit voor tablets (Snappet) Chr. Basisschool It Harspit waar T OP-timaal presteren EN T WELbevinden de aandacht krijgen die een kind verdient! P. Walmastrjitte 8 8625 HE Oppenhuizen Telefoon: (0515) 55 96 88 E-mail: ih@palludara.nl

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

2. Wat kost HBO GO? HBO GO is onderdeel van het HBO Pakket. Daarom betaalt u er niets extra voor.

2. Wat kost HBO GO? HBO GO is onderdeel van het HBO Pakket. Daarom betaalt u er niets extra voor. Q&A HBO GO Versie: 0 Versie: 1 Datum: 27 april 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Algemeen Instellingen Problemen oplossen

Nadere informatie

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn Office 365 Implementeren Joël de Bruijn Programma Inleiding Waar komen we vandaan? Waar willen we heen? Hoe denken we dat te bereiken? Wat is daar voor nodig? Welke uitdagingen zien we? Welk afspraken

Nadere informatie

2013 -. IC T Beleidsplan

2013 -. IC T Beleidsplan 2013 -. IC T Beleidsplan 0 Inhoudsopgave Beschrijving doelgroep... 2 Visie op onderwijs... 2 Basisvisie... 2 Inleiding... 3 Doelstellingen... 3... 3 Plan van aanpak... 3... 3 Schooljaar 2014-2015... 5

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Application Hosting : Intelligent Hosting

Application Hosting : Intelligent Hosting Application Hosting : Intelligent Hosting Januari 2012 [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze

Nadere informatie

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn Handout PrOfijt - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Auteur(s): Mike Nikkels / Olav van Doorn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 3 3 Algemeen... 3 4 Visie op PrOfijt... 4 5 Techniek...

Nadere informatie

1. Kennismaken met Windows 8

1. Kennismaken met Windows 8 13 1. Kennismaken met Windows 8 Met de introductie door Microsoft van Windows 8 (inmiddels Windows 8.1) is er een brug geslagen tussen het werken met computers en tablets of smartphones. In Windows 8.1

Nadere informatie

Ons eerste bezoek op de studiereis naar Londen was aan het CLC in Camden.

Ons eerste bezoek op de studiereis naar Londen was aan het CLC in Camden. Maandag 9 januari 2012 South Camden City Learning Centre (CLC) Ons eerste bezoek op de studiereis naar Londen was aan het CLC in Camden. Dit CLC is te vergelijken met ons eigen SIZO centrum in Zoetermeer.

Nadere informatie