Toeschouwer, speler of scheidsrechter?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toeschouwer, speler of scheidsrechter?"

Transcriptie

1 Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen Departement Communicatiewetenschappen Toeschouwer, speler of scheidsrechter? Een empirische studie over de rol van de media in de verkiezingscampagne van 2003 Proefschrift voorgelegd tot het behalen van de graad van Doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen te verdedigen door: Peter Van Aelst Promotor: Stefaan Walgrave Antwerpen, 2006

2

3 i Woord vooraf Een doctoraat betekent keuzes maken. Een eindeloze reeks dilemma s gaan aan dit boek vooraf. Wie er niet in slaagt knopen door te hakken en te lang talmt, valt af. Niet elke keuze is echter even fundamenteel. Niet elke beslissing een nachtrust waard. Met een schijnbaar onbelangrijk dilemma heb ik toch iets langer geworsteld dan voorzien. Schrijven in meervoud of enkelvoud: We of ik? De we-vorm is in de wetenschappelijke literatuur het meest gebruikelijk, we klinkt nu eenmaal serieuzer dan ik. Aan de andere kant is een doctoraat een zeer persoonlijk werk. Ik en ik alleen zal beoordeeld worden. Alle lof is mijn deel, net als de kritische bedenkingen en het eventuele misprijzen. Schrijven in de ik-vorm zou dus zeker niet misstaan. Toch is het we geworden (Dit persoonlijk voorwoord en de opiniërende epiloog niet meegerekend). Niet omwille van het wetenschappelijk serieus, niet omdat er stiekem een tweede auteur is. Maar om de reden dat er teveel mensen van wezenlijk belang zijn geweest om tot dit eindresultaat te komen. Ik hou er aan ze persoonlijk te noemen en te bedanken in onvervalste memoires stijl. Doctoreren was nooit een ambitie. Even blijven plakken aan de universiteit na de studies leek me wel leuk. Een goede tussenstap om daarna de wijde wereld in trekken. De redenen dat het anders is gelopen zijn divers. De vele fijne collega s van het eerste uur speelden een belangrijke rol. Met Jan Manssens en Mik Suetens beleefde ik een zalige tijd. Hun vertrek was een moment van twijfel en zelfreflectie. De bloei van de onderzoeksgroep, ondertussen M2P gedoopt, was een reden om te blijven. Ik kreeg er steeds meer voldoening van om onderzoeksprojecten mee uit te denken en vorm te geven. De return van dat denkwerk is niet gering. De nieuwe collega s van de onderzoeksgroep leverden een meer dan symbolische bijdrage aan dit doctoraat. Met de onwaarschijnlijke Knut De Swert schreef ik samen een artikel over soundbites dat de basis zou leggen voor hoofdstuk zes van dit doctoraat. Michiel Nuytemans smeet zich als nieuweling mee als begeleider in het leeronderzoek over de verkiezingen van Zijn hulp bij het mediaonderzoek en de codering van de partijprogramma s was meer dan welkom. Met Jan Jagers en Joris Verhulst kon ik ten gepaste tijden pingpong-gewijs stoom aflaten in de kelder. Daarnaast zorgden ook Steven Sterckx, Sarah Helsen en nog een dozijn andere mensen voor altijd gezellige en inspirerende dagen op de KSA. Ontspanning: een niet te onderschatte functie van een goede collega. De KSA was echter niet mijn enige werkstek. Door de departementalisering van onze Faculteit zat ik ook nog vaak tussen de ganzen in Wilrijk. Een soms wat schizofrene situatie. Gelukkig werd ik ook daar (letterlijk) omringd door goed volk als Veerle Van Assche, Katrijn Vanderweyden en de immer opgewekte Ghislaine Lapeirre. Met Hans Beyers had ik een prima part-time bureaugenoot en een echte lotgenoot in het doctoreren. We begonnen samen als assistent en nu werpen we

4 ii gelijktijdig de doctoraatslast van onze schouders. Het mandaat binnen communicatiewetenschappen dank ik grotendeels aan Herman Van Pelt, die sterk geloofde in de interdisciplinariteit van de opleiding. Zelden zoveel interessante babbels gehad met iemand waarmee ik het haast nooit eens was. Nadat Herman het schip verlaten had, stapte heel wat jong en dynamisch volk aan boord. Ik dank alle andere CW ers, Philippe Meers en Natalya Krasnoboka in het bijzonder, voor de fijne samenwerking en de interesse in mijn werk. Een aparte plaats in dit verhaal is weggelegd voor Stefaan Walgrave. Van bij het eerste gesprek klikte het. Het wederzijdse respect is sindsdien alleen maar gegroeid. De momenten dat we samen aan iets werkten, beschouw ik als de meest intense en vruchtbare perioden van mijn nog jonge universitaire carrière. Het was dan ook niet altijd evident om dit doctoraat te laten primeren op een ambitieus plan dat we op een volgend congres samen zouden presenteren. Toch kon ik altijd met grote en kleine vragen over deze studie (skype-gewijs) bij hem terecht. Het feit dat dit doctoraat is afgerond zal daar weinig aan veranderen. Mijn promotor was echter niet de enige die me met raad en daad heeft bijgestaan. Vooreerst wil ik de leden van de jury, de professoren Kees Brants, Christ l De Landtsheer, Marc Hooghe, Bart Maddens en Hilde Van den Bulck oprecht danken. Hun tijd, kritische vragen en positieve feedback hebben in niet geringe mate bijgedragen aan dit eindresultaat. Even belangrijk was de steun van Philip Van Praag. Op zijn kennis van het Nederlandse verkiezingsonderzoek heb ik meermaals beroep gedaan. De ontmoetingen in Amsterdam en Antwerpen waren ook altijd zeer hartelijk. Ik kijk uit naar de verdere samenwerking. In eigen huis zou ik nog graag Koen Pepermans bedanken, voor de permanente technische ondersteuning, Dimitri Mortelmans voor het methodologische advies en alle studenten die via hun thesis, seminarie of leeronderzoek bij dit onderzoek betrokken waren. Dit doctoraat bracht me ook in contact met heel wat journalisten, redacteurs, politici en opiniepeilers. Deze ontmoetingen en discussies waren net zo leerrijk en veelal amusanter dan de boeken in mijn kast. De belangstelling voor dit onderzoek van iemand als Peter Vandermeersch werkte erg motiverend. Ik dank ook Erik Wijnen voor de hulpvaardige begeleiding van de studentenobservaties op de VRTnieuwsredactie. Met een zekere heimwee denk ik ook terug aan de gesprekken met Jan Drijvers van TNS-media. Als alle peilers over zijn vakkennis én integriteit beschikken, hoeven we ons niet te veel zorgen te maken over de opmars van de peilingen in het nieuws. De werkelijkheid is anders.

5 iii Een mens leeft niet van de wetenschap alleen. Buiten de muren van de ivoren toren heb ik het geluk van een grote familie en vriendenkring. Aan hen allen: merci voor de liefde, de fun en de belangstelling voor dit werk. Ik zie jullie graag, ook als jullie hier stoppen met lezen. Een speciale vermelding verdient Melanie Hendrickx, de spellingsbitch, die alles in detail heeft nagelezen en een dertigtal dt-fouten in stilte heeft verwijderd. En dan nu het Hollywoodgedeelte. Ma, pa, merci voor alle kansen, maar vooral voor het op de wereld zetten van mijn drie beste vrienden. Annemie, Viktor en Kamiel, ik zou dit werk aan jullie willen opdragen, maar doe dat niet. Jullie betekenen zoveel meer dan dit boek. Antwerpen, juni 2006

6 iv

7 v Inhoudstafel Proloog: De media onder vuur...1 Hoofdstuk 1. Probleemstelling en theoretisch kader De hedendaagse verkiezingscampagne Onderzoek naar Vlaamse media in verkiezingstijd Probleemstelling: kenmerkte de medialogica de campagne van 2003?...22 DEEL I: DE MEDIA ALS ONAFHANKELIJKE ACTOR Hoofdstuk 2: Van verzuilde en gepolitiseerde naar autonome actor De verzuiling en ontzuiling van de Vlaamse pers De politisering en depolitisering van de nationale omroep Oorzaken van ontzuiling en politieke ontvoogding van de media Besluit...94 Hoofdstuk 3: Media-aandacht voor politici en partijen tijdens de verkiezingscampagne van Inleiding Data en methode De aandachtsverdeling tussen politieke partijen De toon van de berichtgeving DEEL II: DE MEDIA ALS COMMERCIËLE EN CENTRALE ACTOR Inleiding Hoofdstuk 4: De aard van de berichtgeving: tussen inhoud, horse race en hoopla De teloorgang van de inhoudelijke berichtgeving Data en methode De aandacht voor verkiezingen in de media: te veel van het goede? De aard van de mediaberichtgeving: de teloorgang van de politieke inhoud? Conflictueus en negatief? Besluit Hoofdstuk 5: De personalisering van de politiek in de berichtgeving Inleiding Personalisering van de politiek Resultaten: de personalisering van de campagneberichtgeving van 2003 in perspectief Conclusie...204

8 vi Hoofdstuk 6: De spreektijd van politici in het nieuws Inleiding Onderzoek naar spreektijd van politici en journalisten De spreektijd van politici in het journaal Conclusie en discussie Besluit Deel II DEEL III: DE MEDIA ALS (THEMATISCH) DOMINANTE ACTOR Theoretische inleiding: agenda-setting en issue-ownership Agenda-setting en de zoektocht naar indirecte media-invloed Issue-ownership en het belang van thema s bij stemgedrag Eigen onderzoek: agenda-setting en issue-ownership Hoofdstuk 7: De agenda van de media en de politieke partijen Inleiding Data en methode De media-agenda De media en de politieke agenda Hoofdstuk 8: De media, publieke agenda en het stemgedrag Inleiding Data en methode De publieke agenda Publieke agenda en stemintenties: op zoek naar verklaringen Besluit Besluit deel III: De beperkte agendabepalende invloed van de media in verkiezingstijd Hoofdstuk 9: Conclusie en discussie De media als partijonafhankelijke actor? De media als commerciële en centrale actor? De media als (thematisch) dominante actor? Wordt de campagne van 2003 gekenmerkt door een medialogica? De medialogica als empirisch concept: mogelijkheden en beperkingen Epiloog Referentielijst...i

9 vii Bijlage 1: Inhoudsanalyse van krantenberichtgeving en televisienieuws...xxi Bijlage 2: Historisch krantenonderzoek...xxxviii Bijlage 3: Observaties bij nieuwsredacties...xl Bijlage 4: Interviews met partijverantwoordelijken...xliii Bijlage 5: Internetpanel...xlvi Bijlage 6: Toelichting bij regressieanalyses...xlviii

10

11 Proloog: De media onder vuur Op 18 mei 2003 trok de kiezer naar de stembus om nieuwe vertegenwoordigers aan te duiden voor Kamer en Senaat. Het land werd die dag ingedeeld in winnaars en verliezers. Dat gebeurde zowel bij publiek, politiek en media. De opdeling werd het snelst en het meest zichtbaar in de politieke wereld. Al bij het binnenlopen van de eerste resultaten werd duidelijk dat Agalev, de toenmalige groene partij, een electorale afstraffing zou oplopen. Met amper vier procent van de stemmen werd het uiteindelijke verkiezingsresultaat van Agalev een regelrechte ramp en overtrof het de meest pessimistische voorspellingen 1. Mede door de invoering van een kiesdrempel verloren de groenen in één klap al hun vijftien vertegenwoordigers in Kamer en Senaat. De groenen waren echter niet de enige politieke verliezers van de dag, ook CD&V en N-VA behoorden tot dat kamp. De Christen-democraten verloren als grootste oppositiepartij nog verder in vergelijking met hun historisch lage score van De N-VA was na het uiteenvallen van de Volksunie alleen naar de kiezer getrokken. De partij haalde gezien haar beperkte middelen en boegbeelden, een mooi resultaat. De provinciale kiesdrempel van vijf procent bleek echter net te hoog en enkel voorzitter Geert Bourgeois slaagde erin om die in West-Vlaanderen te overstijgen. De grote winnaar van de verkiezingen werd het progressieve kartel Sp.a-Spirit. De socialisten hadden zich na de zware nederlaag van 1999 grondig vernieuwd en hadden zich samen met een ander overblijfsel van de Volksunie, het links-liberale Spirit, aan de kiezer gepresenteerd. De vernieuwing viel in goede aarde en het kartel werd op een haar na de grootste formatie in Vlaanderen. Die eer bleef nipt aan de VLD van premier Verhofstadt, die in het verleden nog nooit beter had gedaan. Een nieuwe paarse regering was dan ook het evidente gevolg, te meer daar de uitslag aan de andere kant van de taalgrens weinig afweek van de Vlaamse. Al was er in Vlaanderen nog een duidelijke winnaar die echter niet toetrad tot de nieuwe regering: het Vlaams Blok (VB). De partij groeide, net zoals de afgelopen tien jaar, haast geruisloos verder. De grote sprong voorwaarts van de rechts-populistische partij volgde pas een jaar later, bij de Vlaamse verkiezingen van Minder uitgesproken dan bij de partijen, bestond ook het publiek uit winnaars en verliezers. Vooral de kiezers van Agalev en het merendeel van het N-VA electoraat konden niet anders dan teleurgesteld zijn. Hun stem kreeg geen vertegenwoordiging in het parlement. Als we ook de kiezers van de kleine partijen 1 In de laatste VRT-De Standaard peiling (april 2003) werden de groenen nog op zes procent geschat. In de meeste andere peilingen schommelde het aandeel van Agalev, nu Groen!, rond de acht procent.

12 2 Proloog als Vivant, Resist en Liberaal Appel daarbij optellen, was ongeveer één kiezer op tien in die situatie. Daar tegenover stond de kiezer van de paarse partijen wiens keuze niet enkel in Kamer en Senaat duidelijk zichtbaar werd, maar ook een vertegenwoordiging kende in de federale regering. Of de VB-kiezers tot het winnaarskamp mochten worden gerekend is minder duidelijk. De kiezers zagen hun partij wederom vooruit gaan, maar bleven opnieuw van bestuursmacht verstoken. Naast de politiek en het publiek is er een nog een derde belangrijke betrokke partij in verkiezingstijd: de media. Steeds nadrukkelijker vervullen de media een brugfunctie tussen politiek en publiek. Zo ook op die 18 de mei. Vooral via de televisie werden uitslagen en eerste interpretaties de wereld in gestuurd. En ook hier werden winnaars en verliezers van elkaar onderscheiden. De VRT heeft de verkiezingen afgetekend gewonnen stelde de krant De Tijd twee dagen na de verkiezingen, De VRT liet VTM mijlenver achter zich stond diezelfde dag te lezen in het Belang van Limburg. De gelijkenissen met de slag om de kiezer waren zeer expliciet. Meer dan één miljoen kijkers hadden voor de verkiezingsshow op de openbare omroep afgesteld, terwijl er slechts voor de concurrentie kozen. Het feit dat de VRT kosten noch moeite had gespaard, resulteerde in een ouderwets marktleiderschap. Het was een opsteker voor de VRT, die tijdens de campagne heel wat kritiek te verduren had gekregen. De verwijten aan het adres van de media (met de openbare omroep op kop) hadden betrekking op verschillende aspecten van de campagneberichtgeving. We overlopen kort de voornaamste kritieken. Ten eerste was het volgens heel wat waarnemers gewoon te veel. Van 's morgens vroeg op de radio tot 's avonds laat op de televisie werd er geïnformeerd, geanalyseerd en gedebatteerd. In die mate zelfs dat we ons de vraag mogen stellen of het hier niet ging om overdaad. (Eric Donckier, hoofdredacteur van Het Belang van Limburg, 17/05/2003). Socioloog Luc Huyse stelde dat dit overaanbod problematisch is omdat het de valse indruk wekt dat politici voor alles een oplossing hebben en verhindert dat de mensen beseffen hoe relatief verkiezingen en verkozenen op het politieke speelveld geworden zijn (De Morgen, 03/05/03). Een tweede veel geuite kritiek was dat de berichtgeving vaak inhoudsloos was. De media zouden in deze campagne hebben bijgedragen tot wat Minister van Staat Mark Eyskens als cabaretisering en een verkleutering van de politiek bestempelt (Knack, 21/05/03). Vooral de VRT-programma s Bracke & Crabbé en Doe de Stemtest kregen heel wat tegenwind. Ten derde, en vaak verbonden met de vorige kritiek, was er ongenoegen over de manier waarop de media berichtten over het Vlaams Blok. Het feit dat de partij een forum kreeg en als normaal werd behandeld,

13 De media onder vuur 3 stootte heel wat mensen tegen de borst. In een artikel in Humo (6/05/03) uitten Walter Zinzen en Guy Polspoel zware bedenkingen bij de vriendelijke VRTaanpak ten aanzien van het Blok. Ze werden daarin bijgetreden door heel wat mensen uit het maatschappelijke middenveld, zoals professor Michel Magits, voorzitter van de Unie Vrijzinnige Verenigingen: Tijdens de afgelopen verkiezingscampagne was het overduidelijk dat de politici van het Vlaams Blok in elk medium hun zegje konden doen op dezelfde manier als de andere, wel democratische partijen. De media hebben daardoor ongetwijfeld bijgedragen tot de verdere uitbouw van extreem-rechts. (De Morgen, 22/05/2003). De laatste zin van dit citaat brengt ons bij de vierde en wellicht meest fundamentele bedenking ten aanzien van de rol van de media in verkiezingstijd: de media zijn almachtig en bepalen in grote mate het stemgedrag van de kiezer. Het is een stelling die in de dagen voor en na 18 mei meermaals tussen de lijnen viel te lezen. Af en toe ook zeer expliciet, zoals uit de volgende analyse van Marc Holthof, Journalist van De Tijd, mag blijken. De onverwachte uitslag van de verkiezingen van 18 mei illustreert beter dan ooit de steeds groeiende invloed van de media en de televisie in het bijzonder. De fatale gevolgen van de verkiezingen voor Agalev, Stefaan de Clerck en de N-VA zijn, daar is iedereen het over eens, te wijten aan hun gebrek aan media-fähigheid (Holthof, 2004: 151). De analyse werd gedeeld door heel wat politici die bij de verklaring van hun persoonlijk of partijresultaat ook richting media keken. Zo stelde CD&V er Tony Van Parijs de media mee verantwoordelijk voor zijn tegenvallend resultaat in de provincie Oost- Vlaanderen. Als ik zag hoe mijn tegenstrevers elke dag opnieuw in de media kwamen en ik niet, voelde ik natuurlijk wel aan dat dit gevolgen zou hebben. Nog zondagmorgen mochten Freya Van den Bossche en Fientje Moerman iets op de radio zeggen. Hier was duidelijk sprake van een ongelijke behandeling. De strijd was ongelijk (Het Volk, 20/05/03). Al deze verwijten aan het adres van de nieuwsmedia zijn allerminst nieuw. Vaker dan hun lief is, mogen de media in de beklaagdenbank plaatsnemen 2. Dat is op zich niet verwonderlijk. Al deze kritieken delen impliciet de idee dat de media een belangrijke democratische rol te spelen hebben. In verkiezingstijd wordt van de media in de eerste plaats verwacht dat ze de kiezers voorzien van de nodige informatie. Informatie die bovendien betrouwbaar, gebalanceerd en kwaliteitsvol 2 Marc Hooghe onderzocht al eerder de invloed van televisie op democratische houdingen en het sociaal kapitaal van de Vlamingen (Hooghe, 1997, 2002). Een meer algemene (en scherpere) mediakritiek vinden we bij Elchardus, die in zijn boek De Dramademocratie naast de politiek ook de media zwaar op de korrel neemt (Elchardus, 2002). In het Kerstessay van De Standaard (26-29/12/2001) besteedde ik samen met Stefaan Walgrave uitgebreid aandacht aan dit soort kritieken die vooral vanuit politieke hoek aan het adres van de (nieuws)media werden geuit (Walgrave & Van Aelst, 2001).

14 4 Proloog dient te zijn. Indien de media die verwachtingen niet inlossen, brengen ze het democratische proces (ernstige) schade toe. In de wetenschappelijke literatuur hebben zich verschillende normatieve communicatietheorieën over de democratische rol van de (nieuws)media in de maatschappij gebogen. De mate waarin de media autonoom kunnen werken ten aanzien van de staat (politieke druk) en de markt (economische druk) vormt een centraal element in die discussie 3. In verband met de bijdrage van de media aan de werking van politieke en sociale instituties wordt vaak verwezen naar de publieke sfeer (Dalhgren & Sparks, 1991; Verstraeten, 1996; McQuail, 1997). Het concept van de publieke sfeer werd ontwikkeld door Habermas die het voornamelijk gebruikte om de historische teloorgang te duiden van het publieke politieke debat dat zijn momentum beleefde in de 18 de eeuw. In die periode zou de bourgeois elite zich verzetten tegen de macht van de opkomende natiestaat en het rationele debat erover aanwakkeren in een nieuwe geschapen ruimte tussen overheid en burger. De toenmalige pers speelde volgens Habermas een belangrijke ondersteunende rol, maar heeft die functie onder invloed van de commercialisering doorheen de tijd moeten opgeven. Los van de historische correctheid van de analyse van Habermas 4 wordt de idee van de publieke sfeer nog frequent gebruikt in een zuiver normatieve betekenis, als een na te streven ideaal (Schudson, 1996, Gans, 2003). Of zoals Dalhgren het formuleert: The concept of the public sphere must have evocative power, providing us with concrete visions of democratic society ( ) it must also fuel our utopian imagination, not leave us apathic or paralytic (1991: 9). Dit neemt natuurlijk niet weg dat dit ideaal wellicht nooit kan worden bereikt. Niet enkel omdat journalisten de hoge eisen niet altijd kunnen of willen invullen, maar ook omdat veel kiezers niet open staan voor de noodzakelijk geachte informatie van de nieuwsmedia, laat staan actief betrokken willen worden bij het publieke debat (Gans, 2003). Volgens Schudson zijn deze tekortkomingen echter geen reden om het ideaal te verlaten. The blindness of journalism to current thinking in political science about democracy has a certain advantage. It may be useful for the media to act as if they were instruments of 3 De Britse communicatiewetenschapper Curran (1991, 2002) geeft een goede synthese van de bestaande normatieve theorieën. Naast de liberale en marxistische stromingen onderscheid hij het radicaal-democratisch perspectief. De aanhangers van de deze derde weg verwijten de liberale perspectieven dat ze abstractie maken van hoe de media zich verhouden tot de bredere sociale (machts)structuren. De radicaal-democraten aanzien de media als een conflictterrein van verschillende ideeën en belangen. In die zin onderscheiden ze zich ook van de marxistische kritieken die ervan uitgaan dat de media bepaald worden door één ideologie of één homogene politieke elite. 4 De meeste auteurs geven aan dat de historische invulling van de publieke sfeer, met haar literaire salons en kwaliteitsvolle pers, op zijn minst als romantisch kan worden beschouwd. Volgens Verstraeten is de publieke sfeer niet in verval, for the simple reason that it has never been fully established (1996: 349).

15 De media onder vuur 5 popular education in a rich, vitalized democracy (1996: 212). Schudson bepleit een verantwoordelijke journalistiek die streeft naar een volledig geïnformeerd en betrokken publiek, maar die er zich tegelijk bewust van is dat deze doelstelling nooit kan gehaald worden 5. Deze globale visie op de democratische rol van de media in verkiezingstijd ligt ook ten grondslag aan deze studie. Om die reden willen we aan de kritieken aan het adres van de nieuwsmedia niet zomaar voorbijgaan. De media vervullen een cruciale democratische rol in onze maatschappij en het is dan ook normaal dat ze zelf worden gecontroleerd en verantwoording afleggen ten aanzien van het publiek. Everyone in a democracy is a certified media critic, which is as it should be (Schudson, 1996: 3). Tegelijk stellen we vast dat de vele bedenkingen aan het adres van de Vlaamse media zelden worden hard gemaakt. De media zijn misschien de meest besproken, maar zeker niet de meest onderzochte institutie in dit land (zie hoofdstuk 1, tabel 1). Dit maakt dat de rol van de media in verkiezingstijd ook in ons land onderwerp is van een heftige maatschappelijke discussie, maar dat het wetenschappelijke materiaal om dit debat te ondersteunen uiterst beperkt is. Dit doctoraat wil een bijdrage leveren aan het vullen van deze lacune. We zoomen daarbij in op de rol die de Vlaamse kranten en televisie hebben gespeeld in de weken die aan zondag 18 mei 2003 vooraf gingen. De kritische bedenkingen ten aanzien van de media zullen daarbij aan bod komen, maar zijn niet de centrale onderzoeksvragen. We trachten ze eerder te plaatsen in een breder wetenschappelijk kader. Om de verschillende facetten van de rol van de media in kaart te brengen, zullen we steunen op het concept medialogica. De medialogica stelt dat journalisten en nieuwsredacties uitgaan van hun eigen visie op de politiek en hun eigen invulling geven aan de campagne. Meer concreet veronderstelt deze logica dat de nieuwsmedia als een partijonafhankelijke, publieksgerichte en dominante actor in de verkiezingscampagne optreden. De centrale vraag van deze studie luidt dan ook: in hoeverre wordt de campagne van 2003 gekenmerkt door een medialogica? In een volgend hoofdstuk werken we dit concept en de bijhorende onderzoeksvragen uit. We geven aan op welke auteurs we steunen en komen tot een eigen operationalisering. We hopen aan het einde van deze studie een betere inschatting te kunnen maken van de precieze rol die de media in de campagne hebben gespeeld. Kunnen de media in 5 In de gevallen waar dit ideaal publiek ontbreekt, zouden de nieuwsmedia volgens Schudson (1996) de politieke (en economische) gezagsdragers in naam van het publiek ter verantwoording kunnen roepen. Dit veronderstelt naast een informatiefunctie ook een watchdogfunctie.

16 6 Proloog de campagne van 2003 beschouwd worden als afzijdige toeschouwers, belangrijke spelers of als de scheidsrechters die beslissen over winst en verlies? Maar onze ambitie reikt ook verder dan de campagne van Het is de bedoeling van deze studie om het onderzoek naar de media op één plaats en één moment te overstijgen. We zullen dit doen door waar mogelijk onze bevindingen comparatief en longitudinaal te bespreken en te kaderen binnen het ruimer debat over de relatie tussen media en politiek dat momenteel wereldwijd gevoerd wordt.

17 Hoofdstuk 1. Probleemstelling en theoretisch kader De keuze om de rol van de media in verkiezingstijd te bestuderen is niet zonder gevolgen. Tijdens campagnes zijn politiek, bevolking en media meer dan ooit op elkaar aangewezen. Politici worden stemmentrekkers die hun boodschap zo wijd mogelijk trachten te verspreiden, burgers worden kiezers die op zoek zijn naar relevante informatie, en de media profileren zich als dé noodzakelijke brug die de behoeften van kiezers en politici samenbrengen. Om de rol van de media correct te kunnen inschatten, is het van belang voldoende aandacht te besteden aan de andere hoofdrolspelers in de verkiezingscampagne, dus aan politici, partijen, kiezers, én aan de bredere maatschappelijke context waarin deze campagnes plaatsvinden. In de naoorlogse periode hebben verschillende sociale en politieke evoluties de manier waarop partijen campagne voeren, politici communiceren en kiezers omgaan met hun stem sterk gewijzigd. De media beïnvloeden en worden beïnvloed door deze transities, ze zijn tegelijk oorzaak en gevolg. We bespreken daarom eerst de evolutie van de relatie tussen politiek, electoraat en media in verkiezingscampagnes. Vervolgens gaan we kort in op het beperkte onderzoek naar de Vlaamse media in verkiezingstijd. Om tot slot uitgebreid stil te staan bij de positie van de media als een actieve en autonome actor in de campagne. Het begrip medialogica fungeert daarbij als centraal concept waaraan de verschillende onderzoeksvragen en hypothesen worden opgehangen. Na een overzicht van de auteurs die op medialogica steunen, komen we tot een eigen invulling en operationalisering. 1. De hedendaagse verkiezingscampagne Het onderzoek naar verkiezingscampagnes is verre van nieuw, maar kent de laatste decennia een sterke groei. Deze toegenomen interesse hangt samen met het groeiende belang dat aan verkiezingscampagnes wordt gehecht en met de permanente veranderingen die verkiezingscampagnes hebben ondergaan. De sterke professionalisering van hedendaagse campagnes heeft de aandacht van menig vorser aangewakkerd. We staan bij deze verschillende elementen (belang, evolutie en professionalisering) kort stil. De specifieke rol van de media in campagnes wordt vervolgens afzonderlijk belicht.

18 8 Hoofdstuk Het toegenomen belang van de verkiezingscampagne Verkiezingen zijn cruciale momenten voor democratieën (Butler & Ranney, 1992). Ze bepalen in hoge mate welke personen en ideeën het beleid zullen vormgeven. Ze bepalen wie macht heeft en wie niet. Ze legitimeren de politiek en de instellingen. Een belangrijk onderdeel van deze hoogmis van de democratie is de verkiezingscampagne die eraan vooraf gaat. Volgens Mancini en Swanson (1996: 1) is the manner in which democracies conduct their election campaigns in some ways as important as the results of voting. Ze beïnvloeden immers niet enkel de concrete uitslag, maar hebben ook effect op de perceptie van en vertrouwen in de politiek. Hart wijst er bovendien op dat ondanks hun tekortkomingen campagnes de mensen doen nadenken en discussiëren over politiek. De bevolking wordt al dan niet met lichte dwang aangemaand om hun democratische plicht te vervullen. Every four years the American people are asked to eat their broccoli. A good many do (Hart, 2000: 9). Ondanks het feit dat de meeste campagnes amper vier tot zes weken duren, lijken ze belangrijker dan ooit geworden. Kiezers, journalisten, maar vooral politici hechten steeds meer belang aan campagnes (Schmitt-Beck & Farrell, 2002). Dit geloof in het belang van de campagne is vooral een gevolg van een toegenomen volatiliteit of onvoorspelbaarheid bij het electoraat, dat omwille van verschillende maatschappelijke evoluties danig van aanzicht is veranderd. Het gaat ten eerste om een hoger geschoolde en beter geïnformeerde kiezer, die samen met zijn cognitieve kwaliteiten, ook zijn politiek inzicht erop vooruit heeft zien gaan (Maddens, 1994; Topf, 1995; Mazzoleni & Schulz, 1999). De meeste mensen laten zich vandaag minder uit gewoonte leiden door partij of zuil, maar vormen gemakkelijker een eigen mening over allerhande politieke issues waarover ze zich via de media informeren. Bovendien blijkt dat deze hogere graad van politieke volwassenheid niet leidt tot meer conventionele, partijpolitieke participatie, maar eerder tot een toegenomen deelname aan allerlei vormen van protestacties en single-issue groepen (Bennett, 1998; Van Aelst & Walgrave, 2001). De opdeling van de maatschappij in duidelijk aflijnbare sociale of levensbeschouwelijke groepen wordt ook verder aangetast door de toegenomen sociale en geografische mobiliteit. Mensen zijn minder gebonden aan bijvoorbeeld het arbeidersmilieu of de lokale parochie waarin ze zijn groot gebracht. Als gevolg van al deze veranderingen zijn de traditionele, affectieve banden tussen partijen en hun achterban sterk onder druk komen te staan (Dalton & Wattenberg, 2000; Huyse, 2003). Volgens Dalton ontsnapt geen enkele democratie aan deze

Het gebruik van YouTube als politiek communicatiemiddel in Vlaanderen

Het gebruik van YouTube als politiek communicatiemiddel in Vlaanderen KU LEUVEN FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN MASTER OF SCIENCE IN DE COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN Het gebruik van YouTube als politiek communicatiemiddel in Vlaanderen Een inhoudsanalyse van de YouTube video

Nadere informatie

Politieke partijen: overbodig of nodig? Redactie: Sarah L. de Lange, Monique Leyenaar & Pieter de Jong. April 2014. Rob

Politieke partijen: overbodig of nodig? Redactie: Sarah L. de Lange, Monique Leyenaar & Pieter de Jong. April 2014. Rob Politieke partijen: overbodig of nodig? Redactie: Sarah L. de Lange, Monique Leyenaar & Pieter de Jong April 2014 Rob Profiel De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) is een adviesraad van de regering en

Nadere informatie

Bart Snels en Noortje Thijssen. De tijd vooruit. Modernisering en de politieke positie van GroenLinks

Bart Snels en Noortje Thijssen. De tijd vooruit. Modernisering en de politieke positie van GroenLinks Bart Snels en Noortje Thijssen De tijd vooruit Modernisering en de politieke positie van GroenLinks De tijd vooruit De tijd vooruit Modernisering en de politieke positie van GroenLinks Bart Snels en Noortje

Nadere informatie

Geleerde bladen van de XVIIDE eeuw tot 2005: welke weerklank krijgt wetenschap in de geschreven pers?

Geleerde bladen van de XVIIDE eeuw tot 2005: welke weerklank krijgt wetenschap in de geschreven pers? Geleerde bladen van de XVIIDE eeuw tot 2005: welke weerklank krijgt wetenschap in de geschreven pers? Het Federaal Wetenschapsbeleid heeft als opdracht het wetenschappelijk en cultureel potentieel van

Nadere informatie

Politiek en media. Pleidooi voor een LAT-relatie. Rob. augustus 2003

Politiek en media. Pleidooi voor een LAT-relatie. Rob. augustus 2003 augustus 2003 Politiek en media Rob Pleidooi voor een LAT-relatie Inhoud /3/ Voorwoord 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 9 1.1 Probleemstelling 10 1.2 Uitgangspunten 10 1.3 Focus 11 1.4 Begripsbepaling 12

Nadere informatie

ZAPPERS IN DE POLITIEK?

ZAPPERS IN DE POLITIEK? ZAPPERS IN DE POLITIEK? DE IMPACT VAN DE MEDIA OP VERKIEZINGSCAMPAGNES Pippa Norris John F. Kennedy School of Government Harvard University Cambridge, MA 02138 Pippa_Norris@Harvard.edu www.pippanorris.com

Nadere informatie

Meer of minder democratie?

Meer of minder democratie? Meer of minder democratie? Een kwalitatief onderzoek naar de manier waarop burgers de democratie in Nederland beleven. Hanna van Dijk Begeleiders: Hilde Coffé (UU) en Gerben Bruins (Ferro Explore!) Universiteit

Nadere informatie

AMBTENAAR 2.0: EEN KWALITATIEF ONDERZOEK NAAR DE ROL VAN WEB 2.0 VOOR DE OVERHEID. Masterproef. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

AMBTENAAR 2.0: EEN KWALITATIEF ONDERZOEK NAAR DE ROL VAN WEB 2.0 VOOR DE OVERHEID. Masterproef. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Sara Jane Deputter Vakgroep Communicatiewetenschappen Rolnummer: 91763 Master Communicatiewetenschappen AMBTENAAR 2.0: EEN KWALITATIEF ONDERZOEK NAAR DE ROL VAN WEB 2.0

Nadere informatie

Rob. Vertrouwen op democratie. Februari 2010

Rob. Vertrouwen op democratie. Februari 2010 Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Vertrouwen op democratie Februari 2010 Rob Profiel De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) is een adviesraad van de regering en het parlement. De Rob is ingesteld bij

Nadere informatie

Nieuwsmonitor 20 Nieuwsbrief Steunpunt Media Oktober 2014

Nieuwsmonitor 20 Nieuwsbrief Steunpunt Media Oktober 2014 Mediabonus voor CD&V in de campagne voor 25 mei 2014 De zichtbaarheid van politici en hun thema s in de Vlaamse media tijdens de verkiezingscampagne van 2014 Julie De Smedt en Stefaan Walgrave De verkiezingen

Nadere informatie

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE ampersand SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE verantwoordelijke uitgever: Jonathan cardoen - Wetstraat 89-1040 Brussel - Fax:02/238 38 60 - email: leden@cdenv.be christendemocratie in de samenleving verbinden

Nadere informatie

Moeten de Brusselse gemeenten fusioneren? Ervaringen uit Antwerpen, Wenen en Berlijn

Moeten de Brusselse gemeenten fusioneren? Ervaringen uit Antwerpen, Wenen en Berlijn Moeten de Brusselse gemeenten fusioneren? Ervaringen uit Antwerpen, Wenen en Berlijn Lead Piece Wouter Van Dooren & Dave Sinardet Commentaren Stefan Sottiaux Maik Martin Harald Bürger Uit het Engels vertaald

Nadere informatie

Ons belang in Europa

Ons belang in Europa Ons belang in Europa Ons belang in Europa Aysel Sabahoǧlu (redactie) Met bijdragen van Wouter van den Berg, Kathalijne Buitenweg, Ben Crum, Joost Lagendijk, Ferry Nagel, Paul Pennings, Jan Rood, Aysel

Nadere informatie

Een Postmodern zelf?

Een Postmodern zelf? Een Postmodern zelf? Een kwalitatieve studie naar de vorm van het zelf en de betekenis daarvan voor het individu. Auteurs: Joost Gräper (276565) Jeroen van den Heuvel (275227) Laurens Goudswaard (277031)

Nadere informatie

BURGERSCHAP BIJ 14-JARIGEN. VLAANDEREN IN

BURGERSCHAP BIJ 14-JARIGEN. VLAANDEREN IN ƒ Vakgroep Sociologie Onderzoeksgroep TOR Vrije Universiteit Brussel Pleinlaan 2, 1050 Brussel http://www.vub.ac.be/tor/ Departement Sociologie Onderzoeksgroep SeP School & Politiek Universiteit Antwerpen

Nadere informatie

Etniciteit en Conflict in Macedonië

Etniciteit en Conflict in Macedonië Etniciteit en Conflict in Macedonië Jelmer Kamstra Opleiding Ontwikkelingsstudies Faculteit der Sociale Wetenschappen K.U. Nijmegen Juli 2004 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Theoretisch kader... 8 2.1

Nadere informatie

Zorgvuldig signaleren in het maatschappelijk werk

Zorgvuldig signaleren in het maatschappelijk werk KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING SOCIAAL WERK Zorgvuldig signaleren in het maatschappelijk werk Het belang van organisatorische empowerment Promotor : Prof. Dr.

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

BOND BETER LEEFMILIEU ALS NIEUWE SOCIALE BEWEGING (1971-1990)

BOND BETER LEEFMILIEU ALS NIEUWE SOCIALE BEWEGING (1971-1990) Historische Oefening Nieuwste Tijd Nieuwe Sociale Bewegingen in Vlaanderen (Bart Latré) BOND BETER LEEFMILIEU ALS NIEUWE SOCIALE BEWEGING (1971-1990) Kristof Vets 2 e Bachelor Geschiedenis KULeuven Academiejaar

Nadere informatie

Goed leiderschap in deze tijd

Goed leiderschap in deze tijd Goed leiderschap in deze tijd Een onderzoek naar de betekenis van normatieve professionalisering voor leiderschap Masterscriptie, Universiteit voor Humanistiek Master(s): Kritische Organisatie en Interventiestudies

Nadere informatie

Gekleurd nieuws? De voorstelling van etnische minderheden in het nieuws in Vlaanderen. Context, methodologische aspecten en onderzoeksresultaten

Gekleurd nieuws? De voorstelling van etnische minderheden in het nieuws in Vlaanderen. Context, methodologische aspecten en onderzoeksresultaten Gekleurd nieuws? De voorstelling van etnische minderheden in het nieuws in Vlaanderen. Context, methodologische aspecten en onderzoeksresultaten Ilse Devroe Universiteit Gent Vakgroep Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Participatie wordt ge(s)maakt!

Participatie wordt ge(s)maakt! Participatie wordt ge(s)maakt! Over de visie van politici en ambtenaren op participatie Karolien Dezeure Filip De Rynck Maart 2011 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 4 2. VISIE OP PARTICIPATIE... 5 2.1. WAAROM

Nadere informatie

Permanente politieke campagne www.politiekeacademie.eu

Permanente politieke campagne www.politiekeacademie.eu Een veerkrachtige parlementaire democratie is een democratie waar politici en bestuurders op professionele wijze hun vak uitoefenen. Daarbij voelen burgers en maatschappelijke organisaties zich beter gehoord

Nadere informatie

Nieuwsmonitor 13 Nieuwsbrief steunpunt Media April 2013

Nieuwsmonitor 13 Nieuwsbrief steunpunt Media April 2013 Gemeenteraadsverkiezingen 2012: er werd vooral over de N-VA gesproken Media-aandacht voor politici in de gemeenteraadsverkiezingsprogramma s van 2012 op de VRT In de campagneperiode naar aanleiding van

Nadere informatie

Standvastige verschillen.

Standvastige verschillen. FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE, SOCIALE EN POLITIEKE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY MANAGEMENTSCHOOL Onderzoeksgroep TOR Standvastige verschillen. Een analyse van theoretische benaderingen over de verdeling van

Nadere informatie

Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken

Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken Auteurs Hilda Barnhoorn Hanneke Vrielink Studiebegeleider Jan Moen MBHA, 2012 voor Marry, zonder jou is alles anders

Nadere informatie

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Politie en gemeente, partners in veiligheid Utrecht Scriptie voor het Masterprogramma Publiek Management van de opleiding Bestuurskunde. Faculteit der Sociale

Nadere informatie

Is niets doen een optie?

Is niets doen een optie? Is niets doen een optie? Op zoek naar een nieuw sturingsmodel voor decentrale duurzame energie initiatieven Willem Lammers Begeleid door: Prof. dr. I. Helsloot Master Bestuurskunde Faculteit der Managementwetenschappen

Nadere informatie

Resultaat Project Cursus Leiderschap

Resultaat Project Cursus Leiderschap 2011 Resultaat Project Cursus Leiderschap Earth Goals: een doelgerichte applicatie voor Facebook In opdracht van: Wereld Natuur Fonds Nederland Uitgevoerd door: Jenny de Nobel ~ 3353249 Marieke Dekker

Nadere informatie