HANDEL DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDEL DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel"

Transcriptie

1 HANDEL DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO- BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/001) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

2 2 3de graad tso

3 Inhoud Plaats van dit leerplan in de lessentabel Studierichtingsprofiel van de derde graad tso Inleiding Beoogde kennis, vaardigheden en attitudes Doorstromings- en beroepsgerichte context Beginsituatie In het eerste leerjaar van de derde graad In het tweede leerjaar van de derde graad Algemene pedagogisch-didactische wenken Ondersteunende ICT-doelstellingen bij de realisatie van de bedrijfseconomische doelstellingen Tekstverwerking Rekenblad Gegevensbeheer Presentatiepakket Desktop publishing Elektronisch publiceren Voorbereiding op doorstroming naar professionele bachelor Leerplandoelstellingen, leerinhouden en pedagogisch-didactische wenken DEEL 1: De onderneming en haar omgeving De economische omgeving (15 u) De economische conjunctuur Marktonderzoek en analyse Ondernemend werken als werkgever en werknemer (12 u) Vaardigheden en attitudes van een ondernemer Risico s en opportuniteiten van het ondernemerschap De onderneming en haar stakeholders (14 u) Relatie met klanten en leveranciers de graad tso 3

4 3.2 Relatie met de overheid Relatie met de financiële instellingen Relatie met andere stakeholders De doelstellingen van de onderneming (20 u) Doelstellingen op korte en lange termijn Doelstellingen volgens ondernemingsvorm Doelstellingen en formaliteiten bij de start van een onderneming Keuze van het product (15 u) Productgroep en assortiment Produceren en productiefactoren Productlevenscyclus Kwaliteit, garantie en service Merken Verpakking en productaansprakelijkheid Prijsbepaling (20 u) Het prijsmechanisme Prijszetting bij diverse marktvormen Interventie van de overheid Prijszetting en prijsimago Prijsstrategie Prijselasticiteit Prijsindexatie Plaats: vestiging en distributie (8 u) De distributiekanalen Vestigingsplaats Promotie (10 u) Promotiestrategie Promotievormen Wet op de marktpraktijken in het kader van promotie Presentatie (4 u) Winkelexterieur en winkelinterieur Schapbeheer de graad tso

5 10 Personeel (36 u) De arbeidsmarkt De organisatiestructuur en bedrijfscultuur van een onderneming De arbeidsovereenkomst Het sociaal secretariaat...48 DEEL 2: Het werken in een onderneming: commerciële en administratieve verrichtingen Werkplanning en communicatie in een administratieve omgeving (25 u) Werkplanning Administratieve omgeving Efficiënte communicatie Taakomschrijving van een commercieel-administratief bediende Flowcharts en procedures (8 u) Btw-reglementering en facturatie (16 u) Aankoopadministratie en boekhoudkundige verwerking (45 u) Verkoopadministratie en boekhoudkundige verwerking (45 u) Voorraadadministratie (16 u) DEEL 3: Het beleid van een onderneming Sociale zekerheid en verzekeringen (12 u) Sociale verstandhouding tussen werkgever en werknemer Het sociaal statuut van de zelfstandige SVZ en RSZ De verzekeringen van de onderneming Fiscaliteit (16 u) De rol van de overheid in de economie De begroting van de overheid De belastingen van de overheid De personenbelasting als loontrekkende De vennootschapsbelasting De boekhouding als beleidsinstrument (15 u) Wettelijke bepalingen Rol van de interne en/of externe boekhouder/accountant/bedrijfsrevisor Analyse van de jaarrekening de graad tso 5

6 4 Commercieel beleid (40 u) Aankoopstrategie Kostprijsstrategie Verkoopstrategie Voorraadstrategie Integrale kwaliteitszorg Communicatieplan Buitenlands beleid (18 u) spolitiek binnen de Europese Unie spolitiek op wereldniveau Het internationaal betalingsverkeer Incoterms en documenten bij internationaal goederenverkeer Investeringsbeleid (6 u) Financieel beleid (14 u) Rol van de bank Kredieten voor bedrijven en particulieren Personeelsbeleid human resources (10 u) Human resources (HR) Steun van de overheid Veiligheid en gezondheid op het werk Duurzaam ondernemen (10 u) Duurzaam ondernemen Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie Minimale materiële vereisten Bibliografie Marketing Boekhouding Werkvormen Bijlagen DFD van verkoop aan klant Subproces: verkoop de graad tso

7 10.3 Genormaliseerd rekeningenstelsel Een voorbeeld van een geïntegreerde proef gekoppeld aan een stage Een voorbeeld van geïntegreerde proef gekoppeld aan een bedrijf Mogelijke activiteiten bij de opstart van een minionderneming of oefenfirma in het vijfde jaar Vakoverschrijdende samenwerking met Nederlands, Frans, Engels en Duits de graad tso 7

8 Plaats van dit leerplan in de lessentabel (zie Studierichting Pedagogische vakbenaming Administratieve vakbenaming Specifiek gedeelte 3de graad tso Bedrijfseconomie TV Toegepaste economie Minimum 9 uur 8 3de graad tso

9 1 Studierichtingsprofiel van de derde graad tso 1.1 Inleiding Een studierichtingsprofiel beschrijft de kennis, vaardigheden en attitudes die de leerling op het einde van de studierichting moet bezitten. De derde graad tso is een commerciële studierichting en bereidt voor op verder studeren in hoger onderwijs (professionele bachelor). Daarom is gekozen voor een brede en evenwichtige vorming met drie componenten: een stevige algemene vorming, de talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits met specifieke aandacht voor de praktische vaardigheden in een bedrijfseconomische context, een bedrijfsgerichte vorming, bestaande uit: een commercieel gedeelte met aandacht voor marketing en aan- en verkoopactiviteiten op nationaal en internationaal niveau; een administratief gedeelte met de afhandeling van de administratie en het voeren van de boekhouding van een handelsonderneming; een bedrijfseconomisch gedeelte met aandacht voor ondernemersvaardigheden zodat leerlingen zich later kunnen vestigen als zelfstandige. Om de leerlingen voor te bereiden op het hoger onderwijs worden werkvormen ingezet die, naast kennis, ook bijzondere aandacht hebben voor het verwerven van vaardigheden en attitudes. Leerlingen die op het einde van de derde graad niet kiezen voor het hoger onderwijs verhogen hun tewerkstellingskansen door het volgen van een specialisatiejaar. Het fundamenteel gedeelte van de opleiding wordt gerealiseerd in één vak van minimum 9 wekelijkse lestijden: Bedrijfseconomie. Er wordt naar gestreefd het profiel van een studierichting te bereiken binnen de 31 uur (5de jaar) en 30 uur (6de jaar) van de lessentabel. Scholen kunnen bijkomende accenten leggen. Deze accenten kunnen verbredend en/of verdiepend zijn. Op basis van het studierichtingsprofiel worden het leerplan en de lessentabel geconstrueerd. In de derde graad tso doet de leerling een uitgebreide studie over een handelsonderneming. Hij leert de onderneming situeren in haar omgeving; hij leert commerciële en administratieve verrichtingen afhandelen in de commerciële afdeling van de onderneming en hij leert beleidsfacetten van het runnen van de onderneming kennen. In de derde graad tso worden de beoogde kennis, vaardigheden en attitudes op een concrete en praktische wijze verworven. Naast de nodige theoretische kennis wordt er aandacht besteed aan het praktische: via disciplinedoorbrekende opdrachten vanuit bedrijfseconomisch oogpunt verwerft de leerling vaardigheden en attitudes, belangrijk in het hoger onderwijs en het arbeidsveld. De opdrachten kunnen zowel in als buiten de school georganiseerd worden in het kader van oefenfirma, minionderneming, leeronderneming, bedrijfsbezoeken, seminaries, stages, De commerciële leerinhouden zijn geformuleerd op basis van het Beroepsopleidingsprofiel Administratief-commercieel medewerker Binnendienst (VLOR, 1997) en op basis van de studie Administratief inkoopmedewerker van Cevora. 3de graad tso 9

10 1.2 Beoogde kennis, vaardigheden en attitudes De leerling leert denken en handelen op basis van sociale en ethische waarden. Hij verwerft vaardigheden en attitudes om te functioneren in een gediversifieerde samenleving. Hij leert vanuit een ervaringsgerichte invalshoek spiritualiteit in verband brengen met identiteit en zelfwording. Hij leert kwaliteitsgericht handelen en leert de waarde kennen van persoonlijk engagement, een positief zelfbeeld en een gezonde levenshouding. De leerling leert lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheden De leerling leert zich uitdrukken in de Nederlandse, Franse, Engelse en Duitse taal, zowel in beroepsgerichte als maatschappelijke context. Hij leert informatie afleiden uit zowel schriftelijke als mondelinge communicatie. Hij leert opgedane indrukken, ervaringen, persoonlijke gevoelens en meningen verwoorden en kan deelnemen aan een gesprek. Hij kan een Nederlandse, Franse, Engelse en Duitse algemene schrijfopdracht uitvoeren. Hij kan eenvoudige Nederlandse, Franse en Engelse commerciële gesprekken voeren. Hij kan in- en verkoopcontracten in het Nederlands, Frans en Engels lezen en begrijpen. Hij kan schriftelijke commerciële communicatie in het Nederlands, Frans, Engels en Duits uitvoeren. De leerling leert de onderneming situeren in haar omgeving De leerling leert de vaardigheden en attitudes van een ondernemer kennen vanuit het standpunt van werkgever en werknemer. De leerling leert de stakeholders van de onderneming kennen: klanten, leveranciers, overheid, financiers en andere omgevingsfactoren komen aan bod. De leerling leert de doelstellingen van een onderneming formuleren. In deze context doet hij een studie over de keuze van het product, prijs, plaats, promotie, presentatie en personeel in functie van de start van een onderneming. De leerling voert commerciële en administratieve verrichtingen uit in de context van de commerciële afdeling van een onderneming De leerling leert aspecten van werkplanning en communicatie in een administratieve omgeving. De leerling leert de voorraadadministratie voeren. De leerling leert de btw-reglementering en boekt aankopen en verkopen. De leerling doet aankopen en verkopen. Hij verwerkt de administratieve documenten hierbij. De leerling leert aspecten van bedrijfsbeheer Doorheen het ganse leerplan komen alle aspecten van het minimum leerplan van bedrijfsbeheer aan bod in het kader van de werking van de onderneming. De leerling leert aspecten van het beleid van de onderneming beschrijven De leerling leert aspecten van de sociale zekerheid en verzekeringen kennen en beschrijven. De leerling leert aspecten van fiscaliteit kennen en beschrijven. De leerling leert de boekhouding als beleidsinstrument kennen en beschrijven. De leerling leert aspecten van commercieel beleid, buitenlands beleid, investeringsbeleid, financieel beleid en personeelsbeleid kennen en beschrijven. De leerling leert aspecten van duurzaam ondernemen kennen en beschrijven. 10 3de graad tso

11 1.3 Doorstromings- en beroepsgerichte context Deze studierichting maakt deel uit van het studiegebied. De derde graad tso bereidt de leerling voor op een professionele bacheloropleiding in het bijzonder voor het economisch studiegebied. Deze studierichting bereidt de leerling tegelijkertijd voor op het beroep van commercieel-administratief medewerker. Door het volgen van een specialisatiejaar verhoogt de leerling zijn kansen op onmiddellijke tewerkstelling in de sector. Op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad tso krijgt de leerling het diploma secundair onderwijs. Hiermee kan de leerling Ofwel verder studeren in het hoger onderwijs De studierichtingen in de derde graad tso binnen het studiegebied zijn gericht op doorstroming naar de professionele bacheloropleidingen in het economisch studiegebied. Ofwel een specialisatie in het kader van een Se-n-Se volgen Na de derde graad kan de leerling zich specialiseren en/of zijn vaardigheden verbreden via een Secundair na Secundaire opleiding in het studiegebied. 3de graad tso 11

12 2 Beginsituatie 2.1 In het eerste leerjaar van de derde graad De voorkennis van de leerling, die in de derde graad tso begint kan verscheiden zijn. De leerling kan komen uit: de tweede graad tso; de tweede graad -talen tso; de tweede graad aso of uit een tweede graadsstudierichting van een ander studiegebied tso of kso. De leerling uit de tweede graad tso kan probleemloos instromen in de derde graad tso. De leerling uit de tweede graad -talen tso heeft een te smalle commerciële, boekhoudkundige en wiskundige basis gekregen. Van hem wordt een extra inspanning verwacht om via een individueel programma mogelijke achterstanden weg te werken. De leerling uit de tweede graad aso of uit een tweede graadsstudierichting van een ander studiegebied tso heeft geen commerciële en boekhoudkundige vorming en een te smalle informaticavorming gekregen. Van hem wordt een extra inspanning voor bovenvermelde tekorten verwacht tijdens het hele eerste leerjaar van de derde graad tso. De school zal hiervoor een gepast inhaalprogramma opstellen en voor begeleiding zorgen. Ook in de loop van het schooljaar kunnen leerlingen normaliter tot en met 15 januari toegelaten worden. Het spreekt vanzelf dat de school dan sluitende afspraken moet maken om achterstanden weg te werken. 2.2 In het tweede leerjaar van de derde graad Van rechtswege kan niet ingestapt worden in het tweede leerjaar van de derde graad tso vanuit een ander studiegebied. De leerling moet het eerste en het tweede leerjaar van de derde graad in éénzelfde studierichting volgen. Uitzonderingen zijn hierop mogelijk: correcte informatie is beschreven in SO 64, onderdeel Raadpleeg hiervoor 12 3de graad tso

13 3 Algemene pedagogisch-didactische wenken Het leerplan Bedrijfseconomie is een geïntegreerd leerplan waarin bedrijfseconomische aspecten, boekhoudkundige aspecten, juridische aspecten, zakelijk-communicatieve aspecten, commerciële aspecten en informatica-aspecten aan bod komen in de context van enerzijds het zelfstandig ondernemerschap en de werking van een onderneming en anderzijds het beroep van commercieeladministratief medewerker binnen deze onderneming. De leerplandoelstellingen zijn geïntegreerd geformuleerd. Binnen elk onderdeel van het leerplan kunnen leer-plandoelstellingen aan bod komen van bedrijfseconomische aard, commerciële aard, boekhoudkundige aard, zakelijk-communicatieve aard, juridische aard. De informaticaleerplandoelstellingen werken ondersteunend. Het doel is om deze leerplandoelstellingen geïntegreerd te realiseren. De projecten die in bijlage geformuleerd zijn en de specifieke pedagogische didactische wenken, geformuleerd bij de verschillende leerplanonderdelen, bieden hiervoor ruime kansen. Het leerplan Bedrijfseconomie bestaat uit drie delen: Deel 1: De onderneming en haar omgeving Deel 2: Het werken in een onderneming: commerciële en administratieve verrichtingen Deel 3: Het beleid van een onderneming In onderstaande tabel staat de inhoudstafel van dit leerplan met richtinggevende lestijden voor de verschillende onderdelen (25 lesweken x 9 lestijden x 2 schooljaren = 450 lestijden) Onderdeel Aantal lestijden Deel 1 De onderneming en haar omgeving 1 De economische omgeving 15 2 Ondernemend werken als werkgever en werknemer 12 3 De onderneming en haar stakeholders 14 4 Doelstellingen van de onderneming 20 5 Keuze van het product 15 6 Prijsbepaling 20 7 Plaats 8 8 Promotie 10 9 Presentatie 4 10 Personeel 36 3de graad tso 13

14 Onderdeel Aantal lestijden Deel 2 Het werken in een onderneming: commerciële en administratieve verrichtingen 1 Werkplanning en communicatie in een administratieve omgeving 25 2 Flowcharts en procedures 8 3 Voorraadadministratie 16 4 Btw-reglementering en boekhoudkundige implicaties 16 5 Aankopen en aankoopadministratie 45 6 Verkopen en verkoopadministratie 45 Onderdeel Aantal lestijden Deel 3 Het beleid van een onderneming 1 Sociale zekerheid en verzekeringen 12 2 Fiscaliteit 16 3 De boekhouding als beleidsinstrument 15 4 Commercieel beleid 40 5 Buitenlands beleid 18 6 Investeringsbeleid 6 7 Financieel beleid 14 8 Personeelsbeleid human resources 10 9 Duurzaam ondernemen 10 Onderdeel Aantal lestijden Geïntegreerde proef(*) 50 (*) In bijlagen 10.3 en 10.4 vind je enkele voorbeelden van geïntegreerde proeven, waarbinnen een reeks leerplandoelstellingen gerealiseerd worden uit deel 1, deel 2 en deel 3. Indien je één van deze voorbeelden van geïntegreerde proef gebruikt, spreekt het voor zich dat het aantal lestijden, dat je hiervoor gebruikt, in mindering dient gebracht te worden van de richtinggevende lestijden van de delen 1, 2 en 3. Uiteraard kan je ook zelf een GIP-opdracht construeren aan de hand van de leerplandoelstellingen. 14 3de graad tso

15 Het vak Bedrijfseconomie en de geïntegreerde proef (GIP) De ministeriële omzendbrief SOZ(91)7 van 3 mei 1991 verplicht elke school om in het tweede leerjaar van de derde graad tso een geïntegreerde proef te organiseren. De omzendbrief vermeldt dat de geïntegreerde proef slaat op de vakken en specialiteiten van het fundamenteel optioneel gedeelte. Omdat het vak Bedrijfseconomie een geïntegreerd geheel vormt van bedrijfseconomische aspecten, boekhoudkundige aspecten, commerciële aspecten, juridische aspecten, zakelijk-communicatieve aspecten en informatica-aspecten, ligt het voor de hand dat een aantal leerplandoelstellingen onder de vorm van opdrachten in het kader van de geïntegreerde proef kan behandeld worden. Deze opdrachten kunnen zowel een individueel karakter als een groepskarakter of een combinatie van beiden hebben. In de specifieke pedagogisch-didactische wenken wordt meermaals verwezen naar leerplandoelstellingen die kunnen gerealiseerd worden in het kader van de geïntegreerde proef. Het ligt voor de hand dat de leerlingen hier tijdens de les op regelmatige tijdstippen kunnen aan werken. De leraar moet er bewust naar streven om ook een aantal opdrachten buiten de lestijd door de leerlingen te laten realiseren. Het spreekt voor zich dat de neerslag van de geïntegreerde proef met een tekstverwerkingspakket gebeurt: de aanmaak van een inhoudstafel, het gebruik van sjablonen en opmaakprofielen met koppen, koptekst/voettekst, paginanummering kunnen in deze context aangeleerd worden. Naast het vak Bedrijfseconomie kunnen ook andere vakken betrokken worden, zoals bijvoorbeeld Nederlands en de vreemde talen. Bovenvermelde kennis, vaardigheden en attitudes kunnen inspirerend werken in de ontwikkeling van de opdrachten voor de leerlingen. Het vak Bedrijfseconomie en de NBN-normen In het vak Bedrijfseconomie zijn de doelstellingen in verband met Toegepaste informatica verweven. Het spreekt voor zich dat bij de verwerving van deze doelstellingen de NBN-normen dienen toegepast te worden. De NBN-brochure is een handig instrument. Het vak Bedrijfseconomie en werkvormen Heel wat leerplandoelstellingen moeten projectmatig bereikt worden in dit leerplan. Het is belangrijk om één of meerdere werkvormen te kiezen om de leerplandoelstellingen aan op te hangen (bijvoorbeeld minionderneming, oefenfirma, leeronderneming, bedrijfsspelen, bedrijfssimulaties, bedrijfsbezoeken ). In de pedagogisch-didactische wenken wordt hiernaar regelmatig verwezen. Daarnaast is er volop ruimte om binnen het kader van begeleid zelfstandig leren leerlingen de leerstof te laten verwerken. Het elektronische leerplatform biedt uitstekende mogelijkheden om leerlingen via leerpaden zelfstandig de leerstof te laten verwerken. In combinatie met het elektronische leerplatform kunnen de leerlingen ook in groepjes coöperatief leren door groepsopdrachten uit te werken. In zowel de werkvorm als het begeleid zelfstandig leren is er veel kans om de leerlingen te laten werken aan en te evalueren op bovenstaande vaardigheden en attitudes. Het vak Bedrijfseconomie en stages In de minimumvork lestijden van het vak Bedrijfseconomie is er geen expliciete ruimte voor stages voorzien. Bepaalde leerplandoelstellingen kunnen echter wel via de werkvorm stages bereikt worden. We denken hierbij dan vooral aan leerplandoelstellingen uit deel 2 Het werken in een onderneming: commerciële en administratieve verrichtingen. Voorwaarde hierbij is wel dat de leraar met het bedrijf waar de leerling stage loopt strikte afspraken maakt over de te bereiken doelstellingen. In de maximumvork lestijden van het vak Bedrijfseconomie zijn vanzelfsprekend stages mogelijk. De doelstellingen uit deel 2 Werken in een onderneming: commerciële en administratieve verrichtingen kunnen hierbij een richtsnoer zijn naar de invulling van de stages. Het complementaire karakter van de stages biedt hier ook ruimere mogelijkheden. 3de graad tso 15

16 Een combinatie van de hierboven beschreven opportuniteiten behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. Het vak Bedrijfsbeheer en websites Informatie opzoeken, filteren en verwerken is een belangrijke vaardigheid die leerlingen moeten bezitten in functie van verder studeren, werken, het privéleven. In dit leerplan is er heel veel ruimte om de leerlingen deze vaardigheid aan te leren. Er worden in een hele reeks pedagogischdidactische wenken verwezen naar websites waar interessante informatie in verband met de leerplandoelstellingen staat. De leerplancommissie heeft de voorkeur gegeven aan het zoveel mogelijk expliciet weergeven van URL s van websites. Deze keuze heeft als groot voordeel dat de informatie zeer makkelijk bereikbaar is. We leven echter in een voortdurend wijzigende informatiemaatschappij, waarbij websites komen, gaan, migreren. Daardoor is het mogelijk dat na verloop van tijd bepaalde URL s niet correct meer zijn. Via een eenvoudige zoekopdracht door een zoekmachine zal je dan snel weer op het juiste spoor zitten. De samenwerking tussen de verschillende delen van het vak Bedrijfseconomie Het vak Bedrijfseconomie bestaat uit drie delen. In deel 1 krijgen de leerlingen voorbereiding en achtergrond om de commerciële en administratieve activiteiten uit te kunnen voeren. Tijdens de uitvoering van de commerciële en administratieve activiteiten wordt de leerstof uit deel 3 aangereikt als ondersteuning en verdieping. Het spreekt in deze context voor zich dat de drie delen niet los van mekaar mogen gezien worden; er is regelmatig interferentie tussen de verschillende delen. In de specifieke pedagogisch-didactische wenken zal regelmatig naar de samenwerking tussen de delen verwezen worden. Het vak Bedrijfseconomie en het genormaliseerd rekeningenstelsel In het onderdeel 10.2 van dit leerplan vind je het genormaliseerd rekeningenstelsel dat je kan gebruiken om de boekhoudkundige verwerking van de aan- en verkopen uit deel 2 te realiseren. Bij de ontwikkeling van de nieuwe leerplannen Bedrijfseconomie in de verschillende studierichtingen van de 2de graad tso handelsonderwijs en 3de graad tso handelsonderwijs, opteerden de leerplanmakers voor de ontwikkeling van twee rekeningstelsels op niveau van elke graad. Binnen de graad kunnen deze rekeningstelsels gebruikt worden in zowel de studierichtingen op tso-niveau als bso-niveau. Leerlingen die overstappen van bijvoorbeeld 5 tso naar 6 Kantoor bso zullen hetzelfde rekeningenstelsel gebruiken met dezelfde rekeningnummers en dezelfde rekeningbenamingen. Dit rekeningenstelsel bouwt voort op het rekeningenstelsel dat gebruikt wordt in de nieuwe leerplannen Bedrijfseconomie 2de graad tso en 2de graad -talen tso. Het zal gebruikt worden in de 3de graad tso, 3de graad Boekhouden-informatica tso en de 3de graad Kantoor bso. De mogelijke samenwerking tussen het vak Bedrijfseconomie en de vakken Nederlands, Frans, Engels en Duits In de pedagogisch-didactische werkvormen, geformuleerd bij de leerplandoelstellingen, zijn er heel wat verwijzingen rond mogelijke samenwerking tussen het vak Bedrijfseconomie en de vakken Nederlands, Frans, Engels en Duits. In bijlage 7 (zie 10.6 Mogelijke samenwerking tussen de vakken Bedrijfseconomie, Nederlands, Frans, Engels en Duits) zijn de leerplandoelstellingen van de vier taalvakken opgenomen die bedrijfseconomisch kunnen gekleurd worden. Hierdoor is er, naast de samenwerking voor de geïntegreerde proef (zie blz. 15 bovenaan) ruimte om nog meer samen te werken. 16 3de graad tso

17 4 Ondersteunende ICT-doelstellingen bij de realisatie van de bedrijfseconomische doelstellingen Onderstaande leerplandoelstellingen realiseer je doorheen het hele leerplan. Onderstaande nummeringen van de doelstellingen in de tweede kolom verwijzen naar de bedrijfseconomische doelstellingen waar ze gerealiseerd dienen te worden. Bij de bedrijfseconomische doelstellingen zal je de omgekeerde verwijzingen terugvinden. 4.1 Tekstverwerking LEERPLANDOELSTELLINGEN 1 De basismogelijkheden (zoals autocorrectie, grammaticale controle, gebruik van synoniemenlijst, spellingscontrole, gebruik woordenboeken) om tekst snel en correct in te voeren, efficiënt gebruiken. 2 Standaardcorrespondentie/mailing/bouwsteencorrespondentie, faxen, verslagen, formulieren en memo s ontwerpen en verwerken door o.a. gebruik te maken van verschillende types van invoervelden, delen van het document te beveiligen. 3 Volgende opmaakelementen toepassen: paginaopmaak (marges, paginanummering, koptekst, voettekst), (geneste) opsommingen en nummering, indelen in secties, tabellen, kolommen, voetnoten, grafische componenten invoegen en opmaken, internetteksten efficiënt invoegen en bewerken, plakken speciaal, vermijden van weduwen, zwevende regels, kopjes onderaan de pagina, ongewenste paginaovergangen, tabs. 4 De lay-out van een niet of slecht opgemaakte tekst verzorgen: structureren, zoeken/vervangen functie, opmaakprofielen/- stijlen maken en toepassen, voetnoten en eindnoten gebruiken, afwijkende kop- en voetteksten voor eerste pagina of voor even en oneven pagina, randen, achtergrond, kopnummering toepassen, een inhoudstafel en een index genereren. LINK BEDRIJFSECONOMISCHE DOELEN 7, 11, 96 96, 112, 114 7, 11, 112, 123, 175, , Met meerdere personen een document vormgeven, gebruik makend van de functie redigeren. Ook gebruik maken van online mogelijkheden. 6 Tabellen statisch of dynamisch in een document opnemen en opmaken o.a. breedte/hoogte van tabellen, kolommen, rijen en/of cellen, schikken, cellen samenvoegen, cellen splitsen, randen. Grafische componenten statisch of dynamisch in een document opnemen en opmaken o.a. grootte, schikken, comprimeren, bijsnijden. 7, 165, 175, Een sjabloon ontwerpen, gebruiken en wijzigen Een rapport ontwerpen met volgende elementen: omslag, woord vooraf, inhoudstafel, inleiding, eigenlijke tekst, besluit, literatuurlijst, index, lijst figuren, tabellen en bijlagen. 165, 175, 179 3de graad tso 17

18 Pedagogisch-didactische wenken De leerlingen die doorstromen vanuit de tweede graad tso en uitzonderlijk vanuit de tweede graad -Talen tso naar de derde graad tso kunnen tienvingerblind typen. Het spreekt voor zich dat ze deze vaardigheid in de derde graad tso blijven toepassen. Van diegenen die niet tienvingerblind kunnen typen, wordt verwacht dat ze deze vaardigheid zo snel mogelijk onder de knie krijgen. De leerling zal hiervoor een extra inspanning moeten doen. De school kan deze inspanning mee ondersteunen door de nodige software aan te bieden. 5 Er wordt in het leerplan regelmatig verwezen naar het werken in groep. Telkens er meerdere personen een document vormgeven, kan deze doelstelling gerealiseerd worden. 4.2 Rekenblad LEERPLANDOELSTELLINGEN 9 Cijfergegevens invoeren en gebruiken om een grafiek aan te maken, ook gecombineerde grafieken. 10 Formules toepassen zoals: als, som, aantal, gemiddelde, afronden, horizontaal en vertikaal zoeken, som als, aantal als, datum- en tijdfunctie, financiële functies. 11 Zelf formules opbouwen met relatieve, absolute en gemengde celadressering. LINK BEDRIJFSECONOMISCHE DOELEN 2, 7, 10, 42, 44, 52, 165, 170, 175, 179, 180, 185 7, 98, 165, , 165, Een rekenblad opmaken. 2, 7, 98, Een rekenblad/delen van een rekenblad beveiligen en de beveiliging opheffen. 2,98 14 Een rekenblad of een gedeelte ervan afdrukken. 2, Bestaande rekenbladen en grafieken aanpassen. 2, 10, 42, 165, 175, Met behulp van de functie voorwaardelijke opmaak de celopmaak laten afhangen van de celinhoud Met koppelingen werken tussen verschillende werkbladen Gebruik maken van handige hulpmiddelen zoals titels blokkeren, venster splitsen, naam geven aan een celbereik en deze in een formule gebruiken, opmerking aanbrengen in een cel. 19 Aangrenzende en niet aangrenzende werkbladen selecteren om ze tegelijk te bewerken of af te drukken. 20 Met meerdere werkbladen tegelijk werken door toepassing van celverwijzingen en gebruik van formules. 98, 165, 175, , 175, Draaitabellen toepassen de graad tso

19 Pedagogisch-didactische wenken 19 Indien éénzelfde tabel op meerdere werkbladen voorkomt, kunnen deze tegelijk bewerkt en/of afgedrukt worden. 4.3 Gegevensbeheer LEERPLANDOELSTELLINGEN 22 Een databank aanmaken met velden en veldeigenschappen, opgedeeld in verschillende tabellen, weten wat de primaire sleutel is en deze kunnen bepalen en aanmaken in een tabel. 23 Relaties tussen tabellen leggen en weten wat referentiële integriteit inhoudt. 24 Gegevens met een invulformulier toevoegen aan de databank. Een invulformulier aanpassen zodat het gebruiksvriendelijk is en beantwoordt aan de huisstijl. 25 Gegevens opzoeken, verwijderen, filteren en bewerken via queries. 26 Gegevens uit de databank op een overzichtelijke wijze in een rapport presenteren, met aandacht voor koptekst, voettekst en grafische objecten. Gebruik maken van groepen, totalen en gemiddelden in een rapport. Een rapport opmaken. LINK BEDRIJFSECONOMISCHE DOELEN Etiketten genereren vanuit de databank. Pedagogisch-didactische wenken Beperk je bestandsstructuur tot een achttal velden met eenvoudige veldeigenschappen zoals veldlengte, invoermasker, notatie, standaardwaarde, vereist, validatieregel en validatietekst. Maak een invulformulier aan om de input van gegevens (maximum 15 records) te vergemakkelijken. Zorg voor een overzichtelijk rapport met titel en kop- of voettekst. 4.4 Presentatiepakket LEERPLANDOELSTELLINGEN 28 Een presentatie inhoudelijk ontwerpen en vormelijk opmaken rekening houdend met de vereisten van een goede presentatie. Een diamodel maken als basis voor een presentatie. LINK BEDRIJFSECONOMISCHE DOELEN 7, 8, 11, 175, Een organogram ontwerpen in een presentatiepakket. 89 3de graad tso 19

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/002) 2) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt D/2011/7841/007 vanaf 1 september 2013 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

SECRETARIAAT-TALEN DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2010/7841/005 September 2010

SECRETARIAAT-TALEN DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2010/7841/005 September 2010 SECRETARIAAT-TALEN DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2010 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhoud 1 Studierichtingsprofiel

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD HANDEL LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE & OEFENFIRMA COFEP

Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD HANDEL LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE & OEFENFIRMA COFEP Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD HANDEL LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE & OEFENFIRMA COFEP LEERPLAN DEEL 1 De onderneming en haar omgeving LEERPLAN leerinhouden voorstel

Nadere informatie

TOEGEPASTE INFORMATICA

TOEGEPASTE INFORMATICA TOEGEPASTE INFORMATICA DERDE GRAAD INFORMATICABEHEER TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS September 2010 VVKSO BRUSSEL TOEGEPASTE INFORMATICA DERDE GRAAD INFORMATICABEHEER TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO.

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO. VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO Derde leerjaar Licap - Brussel - september 2000 ALGEMENE INHOUD LESSENTABEL...

Nadere informatie

Geïntegreerde proef Boekhouden-Informatica - visie Toegepaste Informatica

Geïntegreerde proef Boekhouden-Informatica - visie Toegepaste Informatica 1 Geïntegreerde proef Boekhouden-Informatica - visie Toegepaste Informatica Een conclusie? Het leerplan Boekhouden-Informatica (D/2007/0279/002) bevat twee onderdelen: het deel Bedrijfseconomie en het

Nadere informatie

KANTOOR VERKOOP DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2013/7841/009

KANTOOR VERKOOP DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2013/7841/009 KANTOOR VERKOOP DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt D/2004/0279/066 en D/2004/0279/003A vanaf 1 september 2013 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat

Nadere informatie

BEDRIJFSBEHEER DERDE GRAAD BSO-KSO-TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. September 2008 VVKSO BRUSSEL D/2008/7841/048

BEDRIJFSBEHEER DERDE GRAAD BSO-KSO-TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. September 2008 VVKSO BRUSSEL D/2008/7841/048 BEDRIJFSBEHEER DERDE GRAAD BSO-KSO-TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS September 2008 VVKSO BRUSSEL BEDRIJFSBEHEER DERDE GRAAD BSO-KSO-TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2008 Vlaams

Nadere informatie

KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER

KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER DERDE GRAAD BSO SPECIALISATIEJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt leerplan D/2004/0279/073 vanaf 1 september 2015 Vlaams Verbond van het Katholiek

Nadere informatie

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw -Traject Sport (1ste graad) - Logistics (Specialisatiejaar) 1 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (tso)

STUDIEGEBIED HANDEL (tso) STUDIEGEBIED HANDEL (tso) Tweede graad... Handel Handel-talen Derde graad Handel Boekhouden-informatica Informaticabeheer Secretariaat-talen STUDIEGEBIED HANDEL Studierichting Handel de graad Een woordje

Nadere informatie

DERDE GRAAD KANTOOR EN VERKOOP OEFENFIRMA COFEP

DERDE GRAAD KANTOOR EN VERKOOP OEFENFIRMA COFEP www.cofep.be DERDE GRAAD KANTOOR EN VERKOOP OEFENFIRMA COFEP Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele 1 Wat zegt het nieuwe leerplan? In het competentie-ontwikkelend leren vormen niet de vakken het

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019)

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Toerisme Studierichting Toerisme Specifiek gedeelte Vak(ken): TV Toegepaste economie 3/3 lt/w Leerplannummer:

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding:

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding: VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: lineaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Totale opleiding: 3-jarige opleiding Opleiding: BOEKHOUDEN Leerplannummer: 2004/664L (nieuw) Nummer inspectie:

Nadere informatie

Boekhoudkundige bediende

Boekhoudkundige bediende Leerplan OPLEIDING Boekhoudkundige bediende Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/696/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Inleiding tot de boekhouding voor een boekhoudkundige bediende 40

Nadere informatie

Leerplan modulaire opleiding

Leerplan modulaire opleiding Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan modulaire opleiding Onderwijsniveau Studierichting Studiegebied TSO3 Boekhouden-informatica

Nadere informatie

TV Toegepaste informatica

TV Toegepaste informatica LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste informatica SPECIFIEK GEDEELTE 13/11 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Informaticabeheer Handel TSO Leerplannummer: 2011/043

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS Derde graad TSO

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS Derde graad TSO VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS Derde graad TSO Licap - Brussel - september 2001 ALGEMENE INHOUD LESSENTABEL... 5 ALGEMEEN

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: lineaire opleiding Onderwijsvorm: HOKTSP Categorie: Economisch Totale opleiding: 3-jarige opleiding + 4e specialisatiejaar Opleiding: BOEKHOUDEN (+ 4e specialisatiejaar

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. Commercieel webverkeer. PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. Commercieel webverkeer. PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s): Commercieel webverkeer Vak(ken): PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica

Nadere informatie

Secretariaatsmedewerker

Secretariaatsmedewerker Leerplan OPLEIDING Secretariaatsmedewerker Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/693/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA 80 Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 80 Zakelijke

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. Boekhouden-informatica Handel Secretariaat-talen. (Vervangt 2004/299)

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. Boekhouden-informatica Handel Secretariaat-talen. (Vervangt 2004/299) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Handel Optie(s) Boekhouden-informatica Handel Secretariaat-talen Vak(ken): AV Economie 0/2 lt/w Vakkencode:

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS BSO. derde graad. derde leerjaar. Mode SPECIFIEK GEDEELTE. Mode-verkoop. 11-7 lt/w 4-8 lt/w 5 lt/w

SECUNDAIR ONDERWIJS BSO. derde graad. derde leerjaar. Mode SPECIFIEK GEDEELTE. Mode-verkoop. 11-7 lt/w 4-8 lt/w 5 lt/w SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar Studiegebied: Mode SPECIFIEK GEDEELTE Optie(s): Mode-verkoop Vak(ken): PV Praktijk kleding PV/TV Stage kleding TV Kleding

Nadere informatie

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig?

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? DPB Mechelen-Brussel

Nadere informatie

LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica Specifiek gedeelte 4 8 lt/w 20 24 lt/w Studierichting: Commercieel webverkeer Studiegebied: Handel Onderwijsvorm:

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. TV Kantoortechnieken TV Toegepaste economie TV Verkoop (enkel voor SG Handel)

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. TV Kantoortechnieken TV Toegepaste economie TV Verkoop (enkel voor SG Handel) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Handel Studierichting: Handel Handel-talen Specifiek gedeelte Vak(ken): TV Kantoortechnieken TV

Nadere informatie

Henleykaai 83 9000 GENT. tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be

Henleykaai 83 9000 GENT. tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be Provinciaal Handels- en Taalinstituut Henleykaai 83 9000 GENT tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be studiegebied Handel Inhoudstafel 2 de graad Handel tso...

Nadere informatie

FUNDAMENTEEL GEDEELTE Boekhouden-informatica

FUNDAMENTEEL GEDEELTE Boekhouden-informatica SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Handel Optie(s) FUNDAMENTEEL GEDEELTE Boekhouden-informatica Vak(ken): TV Toegepaste informatica

Nadere informatie