Tussen winst en waarde maatschappelijk jaarverslag 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tussen winst en waarde maatschappelijk jaarverslag 2010"

Transcriptie

1 Tussen winst en waarde maatschappelijk jaarverslag 2010

2 Inhoud Inhoud VAN DE VOORZITTER SAMENVATTING PROFIEL 1 MVO en Achmea Kerncijfers 1.1 MVO en Achmea: beleid 1.2 Stakeholderrelaties 1.3 Verantwoording 2 Ons werk Inleiding 2.1 Ontwikkelingen in duurzaam verzekeren 2.2 Schadeverzekeringen 2.3 Pensioen- en levensverzekeringen 2.4 Zorgverzekeringen 2.5 Inkomensverzekering 2.6 Overige dienstverlening 2.7 Verantwoord beleggen Wat Achmea nog wil bereiken 3 Ons bedrijf Inleiding 3.1 Medewerkers 3.2 Milieu Wat Achmea nog wil bereiken 4 Onze wereld Inleiding 4.1 Microverzekeren 4.2 Onafhankelijke stichtingen 4.3 Vrijwilligerswerk en maatschappelijk betrokken initiatieven Wat Achmea nog wil bereiken 5 Organisatie 5.1 Governance 5.2 Compliance 5.3 MVO Organisatie Bijlagen A Stakeholderrelaties B Feiten en cijfers C Financiële cijfers en toelichting D Ingrijpende organisatieveranderingen E Verantwoording F Tabellen GRI (versie G3 en Financieel Sector Supplement) G Externe waardering voor onze prestaties H Verklarende woordenlijst I Nuttige links Colofon Achmea 2 Maatschappelijk jaarverslag 2010

3 Voorwoord Van de voorzitter Solidariteit en vertrouwen zijn voor principe van coöperatief verzekeren: met de toekomst van pensioenen en Staat het belang van de klant altijd mij de sleutelbegrippen om aan te samen elkaars risico dragen. Zo is sociale zekerheid, met onze zakelijke centraal?, Doen we wat we zeggen geven hoe Achmea in de wereld staat. het voor Achmea tweehonderd jaar partners en onze medewerkers. en beloven?, Houden we voldoende Vertrouwen speelt een belangrijke geleden begonnen in Achlum, toen Vanuit deze achtergrond is maat- rekening met het milieu en het klimaat? rol in ons dagelijks leven. In de onze oudste rechtsvoorganger werd schappelijk verantwoord ondernemen en Zijn onze producten en diensten Willem van Duin persoonlijke levenssfeer, maar ook in opgericht door een gemeenschap geen bijzondere activiteit, maar een begrijpelijk, rechtvaardig en in alle Voorzitter Raad het maatschappelijk en economisch van boeren. Zo verzekerden zij zich vanzelfsprekende invulling van ons opzichten van toegevoegde waarde van Bestuur verkeer. Voor verzekeren geldt dat tegen de desastreuze gevolgen ondernemerschap. voor de samenleving?. Om deze vragen Zeist, 1 april 2011 in het bijzonder. Je moet er immers van hooibroei. Vandaag de dag gaat met ja te kunnen beantwoorden en op kunnen bouwen dat je verder kunt die solidariteit verder dan de eigen Het gebrek aan vertrouwen in onze met een onbevooroordeelde blik naar als je getroffen wordt door onver- gemeenschap. Solidariteit betekent sector mede veroorzaakt door de onszelf te kijken, hebben we in 2010 wachte tegenslag, zoals ziekte, een ook dat we rekening houden met de wereldwijde financiële crisis speelt twee belangrijke stappen gezet. ongeluk, brand of diefstal. Maar wereld om ons heen: met de toekomst ons nog steeds parten. Dat betekent We hebben specifieke doelstellingen verzekeren doe je ook met elkaar. van onze planeet, met mensen die dat we kritisch moeten blijven en geformuleerd voor maatschappelijk Daarom is solidariteit het basis- het niet zo goed getroffen hebben, onszelf vragen moeten stellen, zoals: verantwoord ondernemen. Zo willen Achmea 3 Maatschappelijk jaarverslag 2010

4 Voorwoord we borgen dat Achmea toonaangevend is en blijft. Als verzekeraar en belegger, als werkgever, in de bedrijfsvoering en als maatschappelijk betrokken onderneming. Omdat de wereld om ons heen niet stilstaat, moeten we scherp aan de wind blijven zeilen om onze ambitie de meest vertrouwde verzekeraar blijvend waar te maken. Dat betekent ook dat we onze prestaties op MVOgebied hebben opgenomen in de resultaat-afspraken en de beloning van de Raad van Bestuur, directeuren en alle andere leidinggevenden. Ook daarmee is maatschappelijk verantwoord ondernemen verankerd in onze bedrijfsvoering. Daarnaast is in 2010 een Achmeanormenkader ontwikkeld waaraan al onze producten en diensten moeten voldoen. We hebben met dit normenkader de lat hoog gelegd voor onszelf. In 2011 zullen de eerste stappen worden gezet bij onze schadeverzekeringen. Bij schadeverzekeringen zijn er klanten met polissen die elkaar wel eens overlappen. We gaan ervoor zorgen dat deze klanten niet meer We willen de meest vertrouwde verzekeraar van Europa worden dubbel betalen voor een en dezelfde dekking. Ook gaan we de premies voor onze loyale klanten verlagen. Door de scherpe concurrentie betalen nieuwe klanten vaak lagere premies dan klanten die al heel lang bij ons verzekerd zijn. Dit is een branchebreed verschijnsel, maar Achmea gaat hier een eind aan maken, omdat het niet eerlijk is. Veel van onze producten en diensten ontwikkelen mee met de wensen van onze klanten, partners, aandeelhouders en niet te vergeten onze medewerkers, die in veel gevallen de dragers zijn van de ideeën en voorstellen. Ook als belegger houden we steeds meer rekening met de gevolgen van onze investeringen voor de wereld om ons heen. In aanvulling op ons verantwoord beleggingsbeleid hebben we in 2010 een nieuwe stap gezet door bedrijven en landen waarin we beleggen te gaan toetsen op hun sociaal gedrag, milieubeleid en eerlijk bestuur. Als werkgever willen we het beste uit onze mensen halen. Dat betekent bijvoorbeeld dat we rekening houden met de levensfase van onze medewerkers. Ook hebben we een actief diversiteitbeleid. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de samenleving. We gaan bewust om met afval, energiegebruik en mobiliteit om onze ecologische footprint zo klein mogelijk te maken. Als maatschappelijk betrokken ondernemer doen we iets terug voor de samenleving. Dat doen we via Eureko Achmea Foundation en Stichting Slachtoffer en Samenleving. We geven extra vrije dagen aan vele honderden medewerkers die zich als vrijwilliger inzetten voor goede doelen. Met microverzekeringsprojecten brengen we kennis over verzekeren naar de allerarmsten in ontwikkelingslanden, zodat hun sociale en economische weerbaarheid toeneemt en zij zich op eigen kracht kunnen ontwikkelen. In dit verslag kunt u lezen wat Achmea in 2010 heeft gedaan om invulling te geven aan haar ambitie om toonaangevend te zijn als maatschappelijk verantwoorde onderneming en wat onze plannen zijn om daar steeds beter in te worden. Achmea 4 Maatschappelijk jaarverslag 2010

5 Samenvatting Tussen winst en waarde Achmea is van nature gericht op samenwerking en solidariteit. Dit is gebaseerd op de coöperatieve en publiek/private achtergrond van de bedrijven waaruit Achmea is gevormd. Het maakt dat Achmea een sterke maatschappelijke betrokkenheid heeft en dicht bij de klant staat. De belangen van klanten, partners, medewerkers en aandeelhouders worden onderling zorgvuldig afgewogen. Met als belangrijkste doel: producten en diensten te ontwikkelen en aan te bieden waarmee particulieren, bedrijven en organisaties worden ontzorgd. En zich goed verzekerd weten. Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt onlosmakelijk deel uit van onze bedrijfsfilosofie. Achmea stelt daarbij de klant centraal hebben gevoerd. Vertrouwen, dat en biedt producten en diensten aan is het basisproduct van een waar de klant ook echt iets aan heeft. verzekeraar, zo vinden zij. Daarbij is de doelstelling: de meest vertrouwde verzekeraar worden. Met het MVO-beleid geeft Achmea Een ambitie die naadloos aansluit invulling aan de strategische doelstellingen die vanuit maatschappelijk bij de uitkomsten van de dialoog die we met een aantal stakeholders perspectief zijn geformuleerd. Achmea wil het voorbeeld zijn in de markt als het om vertrouwen gaat en toonaangevend zijn op het gebied van solidariteit. Met de verschillende rollen die we bekleden in het maatschappelijke leven bekijken we dat MVO-beleid vanuit verschillende hoeken: vanuit Ons Werk, vanuit Ons Bedrijf en vanuit Onze Wereld. Ons Werk Achmea als verzekeraar Duurzaam verzekeringsbeleid, dat betekent dat Achmea de klant centraal stelt. De klant krijgt producten en diensten die hij echt begrijpt, die hij echt nodig heeft, waarvan de kosten zo laag mogelijk zijn. Op deze manier brengen we integriteit, zorgplicht & transparantie, solidariteit en preventie in de praktijk. En bieden we verzekeringen die voldoen aan de eisen die er in de toekomst aan worden gesteld. Zo maken we onze ambitie waar om de meest vertrouwde verzekeraar te zijn. Zes merken van Achmea hebben het Keurmerk Klantgericht Verzekeren (KKV) gekregen. Maar alle producten en diensten van Achmea moeten daarboven ook voldoen aan de eigen normen, gebaseerd op de unieke Achmea-identiteit. Nieuwe producten moeten voldoen aan het Normenkader Proposities. Bestaande producten die hier nog niet aan beantwoorden, Achmea 5 Maatschappelijk jaarverslag 2010

6 Samenvatting worden aangepast. In 2010 is op basis van gesprekken met relevante stakeholders de compensatieregeling voor klanten met een beleggingsverzekering uit 2009 uitgebreid. De regeling heeft betrekking op te veel betaalde kosten in het verleden, maar ook op toekomstige kosten. De vergoedingen worden dus over de gehele looptijd berekend. De vergoedingen worden direct na het uitvoeren van de berekeningen verwerkt, waardoor er meteen duidelijkheid is voor onze klanten. verzekerden geborgd is. De (investeringen in) gezondheidsprogramma s die we aanbieden in de zorg zijn hier een belangrijk voorbeeld van. Als grootste zorgverzekeraar van Nederland voelt Achmea zich mede verantwoordelijk voor een toekomstvast zorgstelsel gebouwd op solidariteit tussen oud en jong, arm en rijk, ziek en gezond. Waarin de zorg de toenemende vraag kan bijhouden en bovendien betaalbaar is. Achmea als belegger Als grootste zorgverzekeraar van Nederland voelt Achmea zich mede verantwoordelijk voor een toekomstig, houdbaar zorgstelsel Met het beleggingsbeleid wordt Transparantie over het belonings- invloed uitgeoefend op het gedrag beleid in het intermediaire distributie- van ondernemingen en landen waar- kanaal is een belangrijk onderwerp in wordt belegd. Achmea belegt niet waar we aan werken. Om tot een in producenten van controversiële Rechten van de Mens en het Global te beleggen in een onderneming, objectieve en transparante beloning wapens en in controversiële landen. Compact van de Verenigde Naties fonds of land, rekening houden met te komen, zijn er in 2010 gedrags- zijn hiervoor belangrijke normen- het milieu (Environment), sociale regels opgesteld waarmee we onze In ons verantwoord beleggings- kaders. Daarom is Achmea ook aspecten (Social) en goed bestuur positie duidelijk maken in de maat- beleid hanteren we engagement en aangesloten bij de Principles for (Governance). schappelijke discussie. enhanced engagement. Dat betekent Responsible Investment van de VN. dat we in gesprek gaan met onder- Bovendien hebben we volop aan- nemingen die in onze aandelenporte- In ons streven om een steeds groter dacht voor preventie, omdat we feuilles zijn opgenomen om als deel van de portefeuille te verduur- zo de risico s kunnen beperken, dat nodig is hen te bewegen hun zamen, zijn we in 2010 gestart met waardoor de premies niet te hoog bedrijfsactiviteiten te verduurzamen. het toepassen van ESG-criteria. Dat worden en solidariteit tussen De Universele Verklaring van de betekent dat we bij de beslissing om Achmea 6 Maatschappelijk jaarverslag 2010

7 Samenvatting Ons duurzaam werkgeverschap blijkt onder andere uit ons pro-actief beleid ten aanzien van diversiteit en carrièremogelijkheden voor vrouwen Ons bedrijf ook hun werk- en privésituatie beter verbruik, mobiliteit, afvalverwijde- microverzekeringsprojecten, met Achmea als werkgever op elkaar afstemmen. Daarnaast blijkt het duurzaam werkgeverschap ring, papier- en watergebruik en kantoren(ver)bouw, maar ook kijken het financieren van onafhankelijke stichtingen en door vrijwilligerswerk Achmea heeft te maken met van Achmea ook uit het feit dat we we in onze leveranciersketen naar van medewerkers te faciliteren. maatschappelijke ontwikkelingen proactief beleid voeren ten aanzien verbeteringen: eind 2013 werken we die vragen om een eigentijdse, van diversiteit, carrièremogelijk- alleen nog met leveranciers die aan Dankzij microverzekeringsprojecten innovatieve invulling van het werk- heden voor vrouwen, verlenen van onze duurzaamheidseisen voldoen. die Achmea ondersteunt, krijgen geverschap. Medewerkers krijgen mantelzorg en faciliteren van mensen in ontwikkelingslanden voldoende mogelijkheden om zichzelf vrijwilligerswerk. Onze Wereld toegang tot verzekeringen waarmee te ontwikkelen. Er is een jaarlijks terugkerend onderzoek naar medewerkerbetrokkenheid en Achmea als kantoororganisatie Eind 2011 wil Achmea CO 2 -neutraal Achmea als betrokken organisatie ze economisch zelfredzamer worden. Bij een tegenslag hebben ze zo financiële zekerheid en kunnen Het Nieuwe Werken staat centraal. zijn in alle bedrijfsprocessen. Een Achmea wil daarnaast een extra ze mee blijven doen. Hiermee wordt het vanzelfsprekend ambitie die we willen waarmaken bijdrage leveren om sociale en eco- dat er plaats- en tijdonafhankelijk door jaarlijks onze CO 2 -uitstoot vast nomische problemen in Nederland Met de financiering van twee onafhan- kan worden gewerkt. Daarmee te stellen en aan de hand daarvan te en daarbuiten te helpen oplossen. kelijke stichtingen, Eureko Achmea dringen we niet alleen het auto- bepalen waar verbeteringen mogelijk Door ons solidair op te stellen en Foundation en Stichting Achmea gebruik en de CO 2 -uitstoot flink zijn. Daarvoor zijn duurzaamheids- ons te verbinden aan projecten die Slachtoffer en Samenleving, helpen terug, maar kunnen werknemers criteria vastgesteld voor energie- daaraan bijdragen. Dat doen we in we groepen hulpbehoevenden in de Achmea 7 Maatschappelijk jaarverslag 2010

8 Samenvatting Dankzij microverzekeringsprojecten die Achmea opzet, krijgen mensen in ontwikkelingslanden toegang tot verzekeringen waarmee ze economisch zelfredzamer worden samenleving. Met projecten dragen we bij aan duurzame verbetering van de economische en/of sociale leefomgeving van deze groepen, en zorgen we voor economische zelfstandigheid. Dat betrokken medewerkers van Achmea zich graag inzetten voor maatschappelijke activiteiten, stimuleren we graag door daar extra vrije dagen voor beschikbaar te stellen. Onze medewerkers werken mee aan heel diverse vrijwilligersactiviteiten. Dat varieert van hulp bij Resto VanHarte, tot geld inzamelen voor goede doelen en het schilderen van woonruimte voor kinderen. Kerncijfers en verantwoording De goede financiële resultaten van 2009 zijn in 2010 bestendigd. Exclusief eenmalige posten was de winst voor belastingen uit reguliere activiteiten 38% hoger dan in het voorgaande jaar. Op pagina 131 staat het Assuranceverslag van KPMG. Achterin het verslag zijn een begrippenlijst en een koppelingstabel GRI opgenomen. Achmea 8 Maatschappelijk jaarverslag 2010

9 Profiel Achmea Profiel Achmea Achmea is de grootste verzekeraar in Nederland en moederbedrijf van de merken Achmea Vitale, Agis Zorgverzekeringen, Avéro Achmea, Centraal Beheer Achmea, FBTO, InShared, Interpolis, Syntrus Achmea en Zilveren Kruis. Achmea is niet beursgenoteerd en werkt al vanaf het begin van haar bestaan vanuit een coöperatieve gedachte, de gedachte dat collectieven, netwerken met elkaar samenwerken. Dat betekent dat Achmea de belangen van klanten, partners in business, medewerkers en aandeelhouders onderling zorgvuldig afweegt. Het belangrijkste doel is producten en diensten te ontwikkelen en aan te bieden waarmee particulieren, bedrijven en organisaties worden ontzorgd. Waarmee ze zich goed verzekerd weten. Daarbij staat de klant centraal en biedt Achmea producten en diensten aan waar de klant echt iets aan heeft. De producten en diensten die Achmea aanbiedt zijn Verzekeringen, Bancaire en Hypothecaire producten, Pensioenadministraties, Hulpverlening in binnen- en buitenland, Preventie- en re-integratie- Achmea 9 Maatschappelijk jaarverslag 2010

10 Profiel Achmea diensten en Services die een gezonde Achmea is sinds 2000 een volle leefstijl bevorderen. Achmea wil dochter van Eureko, een financieel marktleider zijn en streeft ernaar dienstverlener gevestigd in Zeist, de kwaliteit van haar producten en die naast thuismarkt Nederland diensten verder te verbeteren. actief is in acht andere Europese Zo kan Achmea de klant steeds landen: Roemenië, Ierland, Turkije, optimaal van dienst zijn. Frankrijk, Griekenland, Bulgarije, Rusland en Slowakije. Eureko s voornaamste activiteit is verzekeringen. Daarnaast wil Achmea ook in de toekomst financieel gezond zijn, De resultaten van Achmea maken deel om de consument de gewenste uit van de geconsolideerde Eurekogroepsjaarrekening. Bij Eureko zijn zekerheid te kunnen blijven bieden en de werkgelegenheid van medewerkers te waarborgen. waarvan ruim bij medewerkers in dienst, Achmea. klant centraal kwaliteit werknemers marktleider coöperatieve gedachte synergie schade- en zorgverzekeringen verzekeren stakeholders ontzorgen zekerheid vertrouwen klanten partners De kredietcrisis van enkele jaren geleden heeft bij Achmea tot een bezinning geleid op de gemeenschappelijke waarden. Achmea is in de afgelopen decennia ontstaan uit een aantal vooral coöperatieve fusies. De bedrijven die deel uitmaken van Achmea hebben bijna allemaal een coöperatieve of publiek/private achtergrond. Bedrijven die een sterke maatschappelijke betrokkenheid hebben en dicht bij de klant staan. Daar bouwen we dan ook op voort. We realiseren ons dat Achmea een unieke en onderscheidende positie in de markt inneemt. Een positie die we uitdrukkelijk naar de samenleving en naar onze stakeholders uitdragen. Het is daarbij onze ambitie om de meest vertrouwde verzekeraar van Europa te worden. Het is aan onze stakeholders om te bepalen of we die ambitie waarmaken. De strategie van Achmea is gebaseerd op twee uitgangspunten: onze kerncompetenties en het bereiken van synergie uit onze bedrijfsactiviteiten. De kerncompetenties van Achmea zijn schade- en zorgverzekeringen, maar ook het bieden van inkomensbescherming. We bieden deze diensten aan via toonaangevende bancaire en directe distributiekanalen. Daarnaast biedt Achmea deze diensten aan via intermediairs. Dat heeft een aantal voordelen. We profiteren van schaalvoordelen in ons product- en dienstenpakket en hebben toegang tot marktsegmenten waar intermediairs een sterke positie innemen. Door actief te zijn in zorgverzekeringen en arbodienstverlening creëert Achmea synergie in wat ze doet. Zo kunnen we onze verzekeringsactiviteiten versterken, doordat de verzekeringsuitkeringen worden verminderd en onze afzet gunstig wordt beïnvloed. Door gestandaardiseerde en transparante producten te ontwikkelen in de levensverzekeringsen pensioenmarkt, streven we ernaar om onze positie in deze twee markten uit te breiden. Voor een toelichting op de strategie van Eureko, zie Eureko annual report 2010, hoofdstuk Executive Board Report, Eureko s strategy. Achmea 10 Maatschappelijk jaarverslag 2010

11 MVO en Achmea Maatschappelijk jaarverslag 2010

12 MVO en Achmea Kerncijfers Economisch Premies business lines 1 premies in business mln lines (in mln) Beleggingen voor eigen rekening en risico duurzame in beleggingen mln voor eigen rekening en risico (in mln) % 62% bruto premies leven bruto premies schade bruto premies zorg % 2% aandelen 33% 29% bedrijfsobligaties staatsobligaties 6% 5% vastgoed 2% 2% alternatives 1 De premies busines lines hebben betrekking op Eureko. Zie noot 1, bijlage Financiële cijfers en toelichting. Achmea 12 Maatschappelijk jaarverslag 2010

13 MVO en Achmea Kerncijfers Economisch (vervolg) Economische indicatoren 1 economische in mln indicatoren (in mln) balanstotaal kredieten bankbedrijf eigen vermogen embedded value winst na belastingen 1 De economische indicatoren hebben betrekking op Eureko. Zie noot 1, bijlage Financiële cijfers en toelichting. Achmea 13 Maatschappelijk jaarverslag 2010

14 MVO en Achmea Kerncijfers Sociaal Aantal medewerkers (fte) aantallen medewerkers (fte) incl. Agis Aantal medewerkers aantal medewerkers (interne mdw., fte) interne medewerkers uitzendkrachten interim overige externe inhuur functieniveau A t/m D functieniveau E t/m H functieniveau I t/m K functieniveau overig Achmea 14 Maatschappelijk jaarverslag 2010

15 MVO en Achmea Kerncijfers Sociaal (vervolg) Personeelsbestand naar leeftijd personeelsbestand aantal medewerkers naar leeftijd (aant. mdw.) Externe in- en uitstroom externe aantal in- en uitstroom medewerkers (aant. mdw.) t/m 29 jaar 30 t/m 49 jaar 50 t/m 64 jaar t/m 74 jaar 0 instroom uitstroom Achmea 15 Maatschappelijk jaarverslag 2010

16 MVO en Achmea Kerncijfers Sociaal (vervolg) Ziekteverzuim in procenten excl. zwangerschapsverlof ziekteverzuim (in %, excl. (in %, excl. zwangerschapsverlof) Aanwezig Afwezig door ziekte 4,2% 4,2% 4,3% 4,3% 95,8% 95,8% 95,7% 95,7% Achmea 16 Maatschappelijk jaarverslag 2010

17 MVO en Achmea Kerncijfers Milieu CO 2 uitstoot CO 2 uitstoot (in 1000 (in 1000 ton) ton) Groene stroom groene stroom (in mln (in kwh) mln kwh) Gas gas (in mln (in m 3 ) mln m 3 ) ,5 totaal energiegebruik 17,3 totaal vervoer totaal papier 2,6 2,5 totaal afval 50,9 totaal Achmea , ,7 6,5 Achmea 17 Maatschappelijk jaarverslag 2010

18 MVO en Achmea Kerncijfers Milieu (vervolg) papier (ton) (ton) Papier afval Afval Water water (in (in mln mln m 3 ) m 3 ) totaal (ton) per fte (kg) ,7 107 Achmea 18 Maatschappelijk jaarverslag 2010

19 MVO en Achmea Kerncijfers Overig Klanttevredenheid klanttevredenheid (gemiddeld (gemiddeld rapportcijfer) ,7 7,9 7,6 7,7 6,8 7,3 schade leven zorg Achmea 19 Maatschappelijk jaarverslag 2010

20 MVO en Achmea 1. Maatschappelijk verantwoord ondernemen In 2010 heeft Achmea verdere stappen gezet om invulling te geven aan de in 2009 geformuleerde ambitie om de meest vertrouwde verzekeraar te worden. Het strategisch plan is geheel in lijn gebracht met deze doelstelling, gebaseerd op de gemeenschappelijke waarden dicht bij de klant en maatschappelijke betrokkenheid die horen bij de coöperatieve en publiek/private achtergrond van de bedrijven waaruit Achmea is opgebouwd. Het is die achtergrond, die teruggaat naar de Onderlinge van Achlum uit 1811, die ons een unieke en onderscheidende positie in de markt geeft. Daarom wil Achmea vooroplopen als maatschappelijk verantwoorde verzekeraar. 1.1 beleid MVO doen we er niet bij, maar moet als onlosmakelijk onderdeel van onze identiteit besloten liggen in de kernactiviteiten van de divisies en bedrijfsonderdelen. Vanuit die opvatting is in 2010 een MVO-beleidsplan geformuleerd waarmee we groepsbreed invulling geven aan de strategische doelstellingen die vanuit maatschappelijk perspectief zijn geformuleerd: Achmea wil het voorbeeld zijn in onze markt en toonaangevend zijn op het gebied van solidariteit. Dit beleidsplan geeft borging, samenhang en richting aan de vele op duurzaamheid gerichte initiatieven die Achmea in de loop der jaren al heeft opgebouwd. Ook is er in 2010 een zelfstandige MVO-stafafdeling opgezet met een eigen directeur die rechtstreeks rapporteert aan de Raad van Bestuur. Vertrouwen is sinds het uitbreken van de wereldwijde financiële en Achmea 20 Maatschappelijk jaarverslag 2010

21 MVO en Achmea Bedrijf Het Achmea-CSR-huis gewaagd doel strategische doelen De meest vertrouwde verzekeraar Het voorbeeld zijn in onze markt Toonaangevend zijn op het gebied van solidariteit economische crisis in 2008 nog steeds het belangrijkste issue voor onze sector. Dit blijkt ook uit de uitkomsten van de dialoog die we met een aantal stakeholders hebben gevoerd. Vertrouwen is in hun ogen het basisproduct van een verzekeraar. Een duurzaam verzekeraar levert in eerste instantie een faire deal aan haar klanten. En dat is precies wat de stakeholders verwachten van een onderneming als Achmea die gebaseerd is op een tweehonderdjarige coöperatieve traditie. Over de uitkomsten van deze stakeholderdialoog wordt verderop in dit hoofdstuk gerapporteerd. dimensies CSR basisprincipes Integriteit Zorgplicht & transparantie Preventie Solidariteit Achmea 21 Maatschappelijk jaarverslag 2010

22 MVO en Achmea De principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn integriteitsprogramma s voor onze medewerkers een continu onderdeel van onze bedrijfsvoering. Zorgplicht betekent volgens Achmea dat we de behoeften van de klant kennen en de vraag moeten stellen met zieken en jongeren met ouderen, of de sterkeren die opkomen voor de zwakkeren door ook hun risico Integriteit, zorgplicht & transpa- Zorgplicht & transparantie of onze producten passend zijn en blijven. Transparantie is alleen te dragen. Er is een tendens waarneembaar dat individuen die een rantie, solidariteit en preventie zijn Zorgplicht en transparantie zijn de effectief als de verstrekte informatie relatief gunstig risicoprofiel hebben de fundamenten voor ons MVO-beleid, afgelopen jaren in een hoog tempo voor alle klanten begrijpelijk is. Onze daarvoor beloond willen worden omdat dit de belangrijkste principes vastgelegd in de wet- en regelgeving. norm is dus dat we voorspelbare, met een lagere premie. Het gevolg zijn waarmee een financiële dienst- Vanzelfsprekend doet Achmea alles consistente producten aanbieden die daarvan is dat anderen met een verlener inhoud kan geven aan het wat nodig is om te voldoen aan de leveren wat de klant ervan verwacht. relatief ongunstig risicoprofiel geven en krijgen van vertrouwen. Integriteit door deze wetten en regels gestelde kaders en codes als onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering. Solidariteit Solidariteit staat steeds meer onder meer premie moeten betalen. Achmea stelt zich in het kader van het solidariteitsprincipe altijd Alleen als we integer zijn en dat ook Hoe uitgebreid de wettelijke gedrags- druk. De toenemende individualisering de vraag of mensen daadwerkelijk zo wordt gezien, is er een basis voor kaders ook zijn, Achmea wil ook raakt het acceptatie- en tarifering- in staat zijn zelf hun risico te beïn- vertrouwen. We streven ernaar altijd aan haar eigen waarden en normen beleid van verzekeraars in de kern vloeden. We moeten voorkomen integer te zijn in onze contacten met voldoen. Dat kan soms verder gaan van hun vak. Vanuit onze traditie dat we van solidariteit op het niveau de stakeholders. Het gaat hierbij om dan de wettelijke gedragkaders. beschouwen we verzekeren als van de samenleving naar solidariteit meer dan gedrag, want integriteit We willen dat onze producten trans- het organiseren van solidariteit. per (sub)groep koersen. We denken is een innerlijke waarde. Integriteit parant en begrijpelijk zijn voor onze Solidariteit kent verschillende dat een dergelijke koers uiteindelijk moet in de genen van de onderneming klanten. Hiervoor heb en we een verschijningsvormen. Zoals rijken het welvaartsniveau van alle en de medewerkers zitten. Daarom eigen normenkader ontwikkeld. die solidair zijn met armen, gezonden groepen schaadt. Achmea wil aan haar eigen waarden en normen voldoen, die soms verder gaan dan de wettelijke gedragskaders Preventie Juist om het solidariteitsprincipe van verzekeren duurzaam overeind te kunnen houden, is het van belang op een bewuste manier om te gaan met het beheersbaar houden van risico s daar waar dat mogelijk en wenselijk is. Achmea 22 Maatschappelijk jaarverslag 2010

23 MVO en Achmea Achmea heeft verschillende rollen in het economisch en maatschappelijk verkeer Voorkomen is immers beter dan genezen. Daarom is preventie voor Achmea een essentieel onderdeel van de verzekeringspraktijk. Het bewust leren omgaan met het beïnvloeden van risico s is een manier van ontzorgen. Voor de klant betekent dit dat we gevraagd en soms ook ongevraagd advies geven over het beheersbaar maken en houden van zijn risico s. Ook fraudebestrijding is een belangrijk onderdeel van preventie. Het beheersbaar De principes in de kernprocessen, de bedrijfsvoering en de wereld om ons heen Het toepassen van de basisprincipes wordt in de dagelijkse praktijk vertaald naar de drie verschillende rollen die Achmea heeft in het economisch en maatschappelijk verkeer: 1 als verzekeraar en institutioneel belegger: de kernprocessen 2 als kantoororganisatie en het belang van onze klanten echt centraal?, Hoe gaan we om met de middelen die onze klanten aan ons hebben toevertrouwd?, Hoe transparant leggen we hierover verantwoording af? Duurzaam verzekeren betekent dat we de klant centraal stellen. Hij krijgt producten en diensten aangeboden die hij begrijpt, die hij echt nodig heeft en waarvan de kosten zo laag mogelijk gehouden zijn. Het Normenkader Proposities is een maken van risico s is een belangrijk werkgever: de bedrijfsvoering toets op deze uitgangspunten. Dit onderdeel van ons kernproces. 3 als actor in de samenleving: normenkader is in 2010 ontwikkeld Onze functie in het maatschappelijk Achmea als maatschappelijk en vastgesteld. In 2011 zetten we en economisch verkeer brengt betrokken onderneming. de eerste stappen door een aantal met zich mee dat we die risico s In dit verslag is deze driedeling terug producten dat niet aan deze normen ook beheersen voor onze totale te vinden in de hoofdstukken Ons voldoet aan te passen in het voordeel financiële bedrijfsvoering. Zie ook Werk, Ons Bedrijf en Onze Wereld. van de klant. Als belegger kan Achmea de download Risk Management bij het Annual Report van Eureko. Ons Werk invloed uitoefenen op het gedrag van de ondernemingen waarin we Verzekeren en beleggen zijn de investeren. Voor ons duurzaam In dit maatschappelijk jaarverslag kernprocessen van Achmea. Het beleggingsbeleid hanteren we worden tal van voorbeelden genoemd toepassen van de basisprincipes in naast een helder uitsluitingsbeleid waaruit blijkt hoe deze principes de de kernprocessen is van wezenlijke engagement en enhanced engage- leidraad zijn voor ons dagelijks hande- betekenis voor het waarmaken van ment. Hierdoor kunnen we de dialoog len. Dit is extra toegankelijk gemaakt maatschappelijk verantwoord onder- aangaan met ondernemingen over met behulp van dwarsdoorsnedes nemen. Het gaat hier over vragen duurzaamheidskwesties. Het effect voor de afzonderlijke principes. als: staat in al onze producten hiervan kan zijn dat ondernemingen Achmea 23 Maatschappelijk jaarverslag 2010

Dit is Achmea. 9 April 2015 Eindhoven

Dit is Achmea. 9 April 2015 Eindhoven Dit is Achmea 9 April 2015 Eindhoven MVO bij Achmea: gebaseerd op drie pijlers Ons bedrijf Achmea als werkgever en kantoororganisatie Ons werk Achmea als verzekeraar en institutioneel belegger Onze wereld

Nadere informatie

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. Raad van bestuur Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 3.1.1. De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel en Maatschappelijk Verantwoord Beleggen In dit document wordt het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid) van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Maatschappelijk verantwoord beleggen Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Beleid ten aanzien van Maatschappelijk verantwoord beleggen Inleiding BPF Houthandel draagt

Nadere informatie

beleggen BPL pensioen belegt maatschappelijk verantwoord

beleggen BPL pensioen belegt maatschappelijk verantwoord beleggen BPL pensioen belegt maatschappelijk verantwoord hoe belegt BPL Pensioen Ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid BPL Pensioen wil een duurzaam en betrouwbaar pensioenfonds zijn dat de

Nadere informatie

De leden van de beleggingscommissie. 10 januari 2011 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

De leden van de beleggingscommissie. 10 januari 2011 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen NOTITIE Van Aan CC Datum Betreft Sjoerd Hoogterp De leden van de beleggingscommissie 10 januari 2011 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Inleiding Het pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI)

Nadere informatie

Delta Lloyd Groep. Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep. Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010

Delta Lloyd Groep. Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep. Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010 Delta Lloyd Groep Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010 Aanwezige leden van de Raad van Bestuur Niek Hoek CEO Emiel Roozen CFO Voorzitter van de Raad van

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid SPMS en Maatschappelijk Verantwoord Beleggen In dit document wordt het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid) van Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) uiteengezet. Dit

Nadere informatie

Jaarverslag verantwoord beleggen 2015

Jaarverslag verantwoord beleggen 2015 Jaarverslag verantwoord beleggen 2015 Ook in 2015 heeft Pensioenfonds Vervoer in het beleggingsbeleid en de uitvoering ervan weer een impuls kunnen geven aan maatschappelijke verantwoord beleggen. Nadat

Nadere informatie

11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen

11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen 11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen INLEIDING Wereldwijd wordt meer en meer de gedachte omarmd dat bij beleggen in ondernemingen rekening gehouden moet worden met de gevolgen van het handelen

Nadere informatie

pggm.nl PGGM Overtuigingen en Uitgangspunten ten aanzien van Verantwoord Beleggen

pggm.nl PGGM Overtuigingen en Uitgangspunten ten aanzien van Verantwoord Beleggen pggm.nl PGGM Overtuigingen en Uitgangspunten ten aanzien van Verantwoord Beleggen Mei 2014 PGGM Overtuigingen en Uitgangspunten ten aanzien van Verantwoord Beleggen Inleiding Dit document beschrijft de

Nadere informatie

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S Algemeen Het beleid van Imtech N.V. is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, die met haar bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Eerlijke Verzekeringswijzer: samenvatting praktijkonderzoek Transparantie & Verantwoording

Eerlijke Verzekeringswijzer: samenvatting praktijkonderzoek Transparantie & Verantwoording Eerlijke Verzekeringswijzer: samenvatting praktijkonderzoek Transparantie & Verantwoording Het doel van de Eerlijke Verzekeringswijzer is om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) aan te moedigen

Nadere informatie

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO. MVO Beleid Inhoudsopgave I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.. People.1. Goed werkgeverschap... Maatschappelijke betrokkenheid.... Eerlijk zakendoen.. Planet.1. Duurzame mobiliteit...

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

Reageer op deze pagina. maatschappelijk jaarverslag 2011. 200 jaar. betrokken

Reageer op deze pagina. maatschappelijk jaarverslag 2011. 200 jaar. betrokken maatschappelijk jaarverslag 2011 200 jaar betrokken inhoud woord van de voorzitter 3 Profiel en kerncijfers 6 1. MVO en Achmea 11 1.1. Maatschappelijke context en onze stakeholderrelaties 12 1.2. Ons MVO-beleid

Nadere informatie

NATUURLIJK VERANTWOORD

NATUURLIJK VERANTWOORD NATUURLIJK VERANTWOORD CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I V Inhoud Voorwoord Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen

Nadere informatie

Beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus

Beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus Beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus Juni 2014 1. Inleiding Dit Beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen dient als leidraad en toetssteen

Nadere informatie

Energie, Afval, Geluid, Diversiteit, Duurzame Inzetbaarheid

Energie, Afval, Geluid, Diversiteit, Duurzame Inzetbaarheid DUURZAAM ONDERNEMEN bij NS Strategie Mobiliteit per trein heeft een duurzaam karakter en daarmee NS ook. Door het reizen van deur tot deur voor onze klanten zo aantrekkelijk mogelijk te maken draagt NS

Nadere informatie

21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock

21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock Presentatie Achmea Relatiegegevensbeheer tbv Platform Klantgericht Ondernemen 21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock Achmea doelstelling Meest vertrouwde verzekeraar (gewaagd doel) Bestaande verbeterplannen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten 9-1-2018 Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten ESG-beleid Over dit document Dit document beschrijft het ESG-beleid (Environmental, Social en Governance) van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Nadere informatie

SIKA S NORMEN EN WAARDEN

SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA EEN WERElDlEIDER MEt NORMEN EN tradities Sinds de oprichting ruim 100 jaar geleden in zwitserland door de vooruitstrevende uitvinder Kaspar Winkler heeft Sika zich ontwikkeld

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Maatschappelijk Verantwoord Beleggen 1 Verantwoord beleggingsbeleid Wij vinden het belangrijk dat uw geld maatschappelijk verantwoord wordt belegd. Dit doen we op verschillende manieren: we sluiten bepaalde

Nadere informatie

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam bankieren bij ABN AMRO ABN AMRO levert een scala aan producten en diensten aan particuliere, private

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen Syntrus Achmea Real Estate & Finance is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke combinatie van pensioenexpertise en vastgoedexpertise

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn Telefoon (055) 579 39 48 www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Viertal pijlers voor verantwoord beleggen

Viertal pijlers voor verantwoord beleggen Achmea Beleggingsfondsen Beheer BV (Achmea Beleggingsfondsen) is beheerder van meerdere beleggingsinstellingen van Achmea en voert daarvoor een verantwoord beleggingsbeleid. In dit document wordt het Verantwoord

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

KENMERK: B/13/7252/HL DATUM: 25 april 2013 ONDERWERP VcTantwoord beleggen

KENMERK: B/13/7252/HL DATUM: 25 april 2013 ONDERWERP VcTantwoord beleggen -p ENSIOEN EDERATIE Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de Staatssecretaris, mevrouw J. Klijnsma Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Pensioenfederatie Prinses Margrietplantsoen 90 2595 BR

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2014 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Speech Bert Boertje,

Speech Bert Boertje, Speech Bert Boertje, divisiedirecteur Toezicht pensioenfondsen bij De Nederlandsche Bank tijdens het congres van het Instituut voor Pensioeneducatie. De Doelen, Rotterdam, 10 december 2015 Dames en Heren,

Nadere informatie

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen in KBC Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Corporate Social Responsibility of CSR)

Nadere informatie

Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011

Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011 Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011 1 Dit is een voorproefje in druk van het digitale Cosun MVO-verslag over 2011. Wilt u meer gegevens raadplegen over wat wij zoal ondernemen met het oog op onze maatschappelijke

Nadere informatie

Speech Willem van Duin, voorzitter van de Raad van Bestuur Eureko, tijdens de

Speech Willem van Duin, voorzitter van de Raad van Bestuur Eureko, tijdens de Speech Willem van Duin, voorzitter van de Raad van Bestuur Eureko, tijdens de Conventie van Achlum 28 mei 2011 te Achlum Dames en heren, dank, nu al, voor een prachtige dag. Voor degenen die mij niet kennen:

Nadere informatie

verantwoord beleggen

verantwoord beleggen verantwoord beleggen Verantwoord beleggen bij Delta Lloyd Delta Lloyd Groep ziet beleggen als een effectieve manier om waarde te vermeerderen, zolang dat op een verantwoorde manier gebeurt. Maar wat is

Nadere informatie

Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder. 14 december 2011

Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder. 14 december 2011 Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder 14 december 2011 Overzicht presentatie Intro VGG Communicatie en organisatie GRI en Jaarbeeld CO2 en Prestatieladder Transparantiebenchmark Aanbestedingen Slide

Nadere informatie

Informatie voor duurzaam inkopen van. Bankdiensten en Verzekeringen

Informatie voor duurzaam inkopen van. Bankdiensten en Verzekeringen Informatie voor duurzaam inkopen van Bankdiensten en Verzekeringen Datum: 20 mei 2010 Colofon Dit document voor duurzaam inkopen is ontwikkeld door NL Milieu en Leefomgeving in opdracht van het Ministerie

Nadere informatie

Beleid verantwoord beleggen Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Beleid verantwoord beleggen Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Beleid verantwoord beleggen Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Juni 2014 Inleiding In juni 2013 heeft het bestuur van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn, hierna te noemen PFZW of het pensioenfonds,

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2012

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2012 Achmea Pensioen- en Levensverzekering inzake gesepareerd beleggingsdepot Stichting Pensioenfonds Achmea Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2012 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2012

Nadere informatie

MVO principes Enexis. Onze kijk op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO principes Enexis. Onze kijk op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO principes Enexis Onze kijk op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Een betrouwbare, veilige energievoorziening is een van de hoekstenen van een moderne samenleving en vertegenwoordigt dan ook een

Nadere informatie

Waarom engagement belangrijk is

Waarom engagement belangrijk is 1/7 Petercam Institutional Asset Management vindt drie zaken belangrijk wanneer het aankomt op Verantwoord Beleggen: 1. Belangrijke vragen stellen bij de gevolgen van onze activiteiten; 2. Een aandeelhouder

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate 2 Rendementen lifecycles Allianz Pensioen Beleggen In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen met het 1-, 3- en

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

Code maatschappelijk verantwoord beleggen 1 januari 2010 PF-B-2009 / 324

Code maatschappelijk verantwoord beleggen 1 januari 2010 PF-B-2009 / 324 Code maatschappelijk verantwoord beleggen 1 januari 2010 PF-B-2009 / 324 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleid maatschappelijk verantwoord beleggen... 3 2.1. Maatschappelijke verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

Welke beleggingen sluiten wij uit?

Welke beleggingen sluiten wij uit? Ons verantwoord beleggingsbeleid Wij hebben de taak om het beste beleggingsresultaat te behalen in het belang van onze deelnemers. Beleggen doen wij graag verantwoord. Daarom houden wij rekening met milieu,

Nadere informatie

Beleidsplan MVO 2015-2017

Beleidsplan MVO 2015-2017 Beleidsplan MVO 2015-2017 CB Concreet Duurzaam April 2015 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol binnen de prestatie- en groeistrategie van Cementbouw. Als een

Nadere informatie

VERSLAG KPN STAKEHOLDERDIALOOG. Datum: 28 oktober 2010 Plaats: KPN Network Operations Center, Hilversum

VERSLAG KPN STAKEHOLDERDIALOOG. Datum: 28 oktober 2010 Plaats: KPN Network Operations Center, Hilversum VERSLAG KPN STAKEHOLDERDIALOOG Datum: 28 oktober 2010 Plaats: KPN Network Operations Center, Hilversum Op 28 oktober 2010 ging KPN voor de derde keer in gesprek met verschillende stakeholders. De belangrijkste

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid SPMS en Maatschappelijk Verantwoord Beleggen In dit document wordt het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid) van Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) uiteengezet. Dit

Nadere informatie

De beleggingsmogelijkheden. op een rij. Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact

De beleggingsmogelijkheden. op een rij. Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact De beleggingsmogelijkheden op een rij Let op: deze brochure geldt alleen voor collectieve pensioenregelingen met een ingangsdatum voor 1 januari 2013.

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Aanleiding en achtergrond van het onderzoek Goede gezondheidszorg wordt steeds belangrijker: ook in Nederland nemen problemen als overgewicht, diabetes en hartproblemen

Nadere informatie

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Investeren in vertrouwen Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 1 Pensioenfonds Zorg en Welzijn: het pensioenfonds voor de sector zorg en welzijn Het meerjarenbeleidsplan 2011-2015 beschrijft welke

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek Aanvullende Zorgverzekeringen

Uitkomsten onderzoek Aanvullende Zorgverzekeringen Uitkomsten onderzoek Aanvullende Zorgverzekeringen Publicatie datum: 12 november 2015 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke

Nadere informatie

MVO. MVO Prestatieladder. Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s. People Planet Profit. MVO kan bijdragen om deze balans te vinden.

MVO. MVO Prestatieladder. Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s. People Planet Profit. MVO kan bijdragen om deze balans te vinden. MVO meetbaar gemaakt Themabijeenkomst VNO NCW 22 november 2010 MVO-Prestatieladder MVO Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s People Planet Profit MVO kan bijdragen om deze balans te vinden Wat valt

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2016 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Kenmerk : B/09/2459/TW 21 december 2009 Onderwerp : Inventarisatie verantwoord beleggen

Kenmerk : B/09/2459/TW 21 december 2009 Onderwerp : Inventarisatie verantwoord beleggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer mr J.P.H. Donner Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Kenmerk : B/09/2459/TW Onderwerp : Inventarisatie verantwoord beleggen Geachte heer Donner,

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V.

DoubleDividend Management B.V. Management B.V. Best practices voor betrokken aandeelhouderschap Amsterdam, januari 2015 Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl KVK nr. 30199843

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen. Goed werkgeverschap. Duurzame ontwikkeling en inzetbaarheid Betrokkenheid en empowerment Gezondheid en veiligheid

Duurzaam ondernemen. Goed werkgeverschap. Duurzame ontwikkeling en inzetbaarheid Betrokkenheid en empowerment Gezondheid en veiligheid KAS BANK hecht belang aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen en ziet hier een duidelijke rol voor zichzelf weggelegd. KAS BANK heeft de speerpunten in haar duurzaamheidsbeleid neergelegd.

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen STICHTING PENSIOENFONDS RECREATIE Mei 2011 INHOUDSOPGAVE 0. Introductie 3 1. Doelstelling van het beleggingsbeleid 4 2. Organisatie en risicobeheerprocedures 5 3. Beleggingsbeginselen 7 Mei 2011 Pagina

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

Business Principles, Kernwaarden, Strategie; hoe zit dat?

Business Principles, Kernwaarden, Strategie; hoe zit dat? Business Principles Business Principles, Kernwaarden, Strategie; hoe zit dat? De Business Principles zijn een nadere uitwerking van de kernwaarden en de strategische thema s. Samen met onze purpose, missie,

Nadere informatie

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Kunnen beleggers tegelijk financieel rendement behalen én een positieve invloed uitoefenen op milieu, mens en maatschappij? Impactbeleggen maakt dit

Nadere informatie

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Contents P. 2 Introductie P. 2 VINCI s commitments P. 4 Leveranciers commitments P. 6 Implementatie 1 15 april 2012 Introductie Deze Code «Global Performance

Nadere informatie

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI Beter Af Verzuim Risico Verzekering Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Voor u als werkgever in de sector cultuur is het van groot belang uw organisatie

Nadere informatie

voorwoord investeren in vertrouwen

voorwoord investeren in vertrouwen investeren in vertrouwen maatschappelijk jaarverslag inhoud voorwoord 4 samenvatting 6 1 profiel 9 2 maatschappelijk verantwoord ondernemen en Achmea 11 3 ons werk: duurzaam verzekeren 21 4 ons werk:

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA 's-gravenhage Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500EA Den Haag Directie Arbeidszaken Publieke Sector Arbeidsvoorwaarden en Overleg

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

tekst Ronald Bruins fotografie Eric Fecken Gerard van Olphen, CFO Eureko Toekomst in eigen hand

tekst Ronald Bruins fotografie Eric Fecken Gerard van Olphen, CFO Eureko Toekomst in eigen hand Interview tekst Ronald Bruins fotografie Eric Fecken Gerard van Olphen, CFO Eureko Toekomst in eigen hand 12 CFO juli-augustus 2011 Bedrijf Eureko Naam Gerard van Olphen Functie CFO en vice/voorzitter

Nadere informatie

Verklaring van beleggingsbeginselen

Verklaring van beleggingsbeginselen Verklaring van beleggingsbeginselen Inleiding Stichting Pensioenfonds APF (APF) voert de pensioenregeling uit voor de (voormalige) werknemers van AkzoNobel. Om de pensioenen te kunnen uitkeren, ontvangt

Nadere informatie

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag U heeft een klacht: wij helpen u graag U wilt weten wat u kunt doen als u een klacht heeft. Daarom vertellen wij u graag hoe en waar

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer

Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Page 1 of 5 U bevindt zich hier: Home Ministeries Financiën Documenten en publicaties Toespraken Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Toespraak 27-01-2011 Toespraak

Nadere informatie

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken.

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. The Orange Code Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. De Orange Code is ons manifest waarin we hebben vastgelegd hoe we

Nadere informatie

Verantwoord beleggen bij ABN AMRO Pensioenfonds

Verantwoord beleggen bij ABN AMRO Pensioenfonds Verantwoord beleggen bij ABN AMRO Pensioenfonds Versie 2016 Inhoud 1. Inleiding 2. Uitgangspunten 3. Reikwijdte van de strategieën 4. Uitsluitingsbeleid 5. Integrale waardenanalyse 6. Stembeleid 1. Inleiding

Nadere informatie

Duurzaamheidsanalyse bedrijven

Duurzaamheidsanalyse bedrijven De inspanningen van bedrijven op het vlak van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen worden door KBC Asset Management beoordeeld volgens een evaluatiemodel dat werd opgesteld in samenwerking

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT DIVISIE PENSIOEN & LEVEN Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van 2013

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

Beleggingsaanbod a.s.r. Presentatie Astra Zeneca 27 oktober 2015

Beleggingsaanbod a.s.r. Presentatie Astra Zeneca 27 oktober 2015 Beleggingsaanbod a.s.r. Presentatie Astra Zeneca 27 oktober 2015 Onderdeel van a.s.r. a.s.r. is de Nederlandse verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen. Bij a.s.r. werken ruim 3.900 medewerkers

Nadere informatie

Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen. IM seminar, Amstelveen 10 mei Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability

Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen. IM seminar, Amstelveen 10 mei Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen IM seminar, Amstelveen 10 mei 2016 Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability Maatschappelijke uitdaging Opiniestuk FD Minister Dijsselbloem

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA)

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA) De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2015 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken.

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken. INLEIDING All Finance behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dat kunnen schadeverzekeringen zijn of de complexe adviesproducten; kapitaal-, lijfrente-, risico-, arbeidsongeschiktheids-,

Nadere informatie

voorwoord investeren in vertrouwen

voorwoord investeren in vertrouwen inhoud voorwoord 4 samenvatting 6 1 profiel 9 2 maatschappelijk verantwoord ondernemen en Achmea 11 3 ons werk: duurzaam verzekeren 21 4 ons werk: duurzaam beleggen 32 5 ons bedrijf: medewerkers 37 6 ons

Nadere informatie

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen 1. Algemene informatie over dit document Waarom krijgt u dit document U krijgt deze informatie omdat u via uw werkgever deelneemt aan een pensioenregeling bij Generali. In uw pensioenregeling staat hoe

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken 2 Nieuwe technologie zorgt voor fundamentele veranderingen In tijden waarin technologie en de economie ons meer welvaart geven, streven

Nadere informatie

Stembeleid AEGON Nederland N.V.

Stembeleid AEGON Nederland N.V. Jaarverslag 2008 Stembeleid AEGON Nederland N.V. Inleiding AEGON is een wereldwijde organisatie. Dit stemverslag heeft uitsluitend betrekking op de beleggingen van AEGON Nederland N.V. en haar dochtermaatschappijen

Nadere informatie

Klant. Pensioen life cycle indicators

Klant. Pensioen life cycle indicators Pensioen life cycle indicators Klant Rapport om een gefundeerde keuze te maken tussen verschillende premiepensioenproducten. Gebaseerd op analyses op het gebied van beleggingsbeleid, duurzaamheid, rendement

Nadere informatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Extern MVO-management. MVO-management, duurzaamheid en duurzame communicatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Extern MVO-management. MVO-management, duurzaamheid en duurzame communicatie MVO-Control Panel Instrumenten voor integraal MVO-management Extern MVO-management MVO-management, duurzaamheid en duurzame communicatie Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Duurzame ontwikkeling... 4 1.1 Duurzame

Nadere informatie

Wervingsprofiel Achmea Zorginkoop

Wervingsprofiel Achmea Zorginkoop Wervingsprofiel Achmea Zorginkoop Strategisch Financieel Adviseur Ziekenhuiszorg www.funktiemediair.nl AMSTERDAM Spaklerweg 52 Postbus 51255 1007 EG Amsterdam T 020-504 20 20 F 020-504 20 22 ROTTERDAM

Nadere informatie

Implementatie Code Banken

Implementatie Code Banken Implementatie Code Banken Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag, KvK-nummer

Nadere informatie

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen Uw optimale mix van verzekeren en beleggen 2 Het voordeel van beleggen Wilt u graag geld achter de hand hebben om bijvoorbeeld een reis te maken of als aanvulling op het pensioen? Dan kunt u natuurlijk

Nadere informatie