Voorwoord. Handleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Handleiding"

Transcriptie

1 Voorwoord Deze handleiding is een richtlijn ten einde een degelijke en efficiënte afdichting te verzekeren en is opgesteld op basis van jarenlange praktijkervaring van SealEco. Lokale voorschriften of eigen ervaring kunnen verschillen van deze specificaties en richtlijnen, doch deze instructies dienen te worden aangewend om te komen tot de meest effectieve oplossing bij het gebruik van dit membraan in elke toepassing. Aangezien SealEco geen vat heeft op de behandeling en de uitvoering kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk zijn. Wij doen ons uiterste best opdat alle informatie op dit document zo correct en actueel mogelijk is. Niettegenstaande onze beste inspanningen, kunnen er soms kleine foutjes, drukfouten, inconsequenties of nalatigheden insluipen. SealEco garandeert niet dat de inhoud van dit document met inbegrip en zonder beperking, van product- en plaatsingsvoorschriften of van foto s en illustraties, volledig en actueel is. Handleiding 6:2 Product informatie 6:7 Plaatsing 6:24 Technische informatie 6:25 Contactgegevens Sept :1

2 Product informatie Product beschrijving RubberShell is een gedoubleerd EPDM membraan voorzien van een interne wapening in glasvlies. Het membraan is gecacheerd met een zelfklevende bitumineuze onderlaag voorzien van een antikleeffolie. Het wordt aangewend voor de afdichting van goten, als waterkering en winddichting van de gebouwschil. In de mate van het mogelijke zal RubberShell steeds in zo groot mogelijke lengtes geplaatst worden, bij voorkeur aangepast aan de volledige lengte van de goot. RubberShell is beschikbaar in diverse breedtes teneinde de plaatsing zo snel, efficiënt en eenvoudig als mogelijk uit te voeren. Product eigenschappen Dikte: 1.6 mm Gewicht: 1.9 kg/m² Lengte: 20 m Breedte: mm Behandeling en opslag van de goederen Controleer bij aankomst het materiaal, vervoersdocumenten en het productlabel. Indien er foute goederen, hoeveelheden of beschadigingen zijn, gelieve onmiddellijk contact op te nemen met SealEco. Bewaar alle goederen zoals bepaald in de productspecificaties. Shelflife (opslagstabiliteit) bedraagt 1 jaar. Ter voorkoming van het kleven van de antikleeffilm dient het materiaal uit direct zonlicht bewaard te worden. Rollen dienen verticaal bewaard en getransporteerd te worden (behalve 1.6 m versie). Paletten mogen niet op elkaar geplaatst worden. Open geen verpakkingen op voorhand maar enkel wanneer het materiaal effectief gebruikt wordt. Sta geen verkeer toe van andere aannemers zonder enige bescherming van de folie, en zorg voor een propere werf, vrij van nagels en scherpe voorwerpen. 6:2 Sept 2014

3 Product informatie Algemene voorschriften Voor het plaatsen van RubberShell of de primer dienen alle voorbereidingen volledig uitgevoerd te zijn. Controleer de MSDS veiligheidsfiches van de te gebruiken producten en handel zoals omschreven. Zorg voor al het noodzakelijk gereedschap. schaar aandrukrolletjes Warme lucht toestel kitpistool kwast of rol voor het aanbrengen van lijm rolmeter smetkoord stanleymes cleaner 9700 Ondergrond De ondergrond dient proper, stofvrij, egaal en vrij van alle scherpe voorwerpen te zijn. De ondergrond moet gezond en stabiel zijn. De afwatering bedraagt minimaal 0.5 cm/lm. Er mag geen plasvorming in de goot aanwezig zijn. De grootte van de afvoeren moet bekeken worden rekening houdende met de grootte van de erop uitmondende dakvlakken. Draag er zorg voor dat de afvoeren goed aansluiten op de afvoerbuizen teneinde condensatie of retourwater te vermijden. Bevestig de afvoer stevig en winddicht in de ondergrond, en vermijd spanningen in het tapstuk. Te allen tijde dient het membraan aan de zijkanten voorzien te worden van een mechanische bevestiging, zoals een dakrandprofiel, muurprofiel. In combinatie met pannen of leien wordt het membraan minimaal 150mm opgetrokken. De folie zal steeds hoger geplaatst worden dan de gootrand. Uiteraard dient het membraan onder het onderdak aangebracht te worden. Bij kans op waterinfiltratie bij verstopping van de afvoeren, is de plaatsing van een overloop noodzakelijk. Sept :3

4 Product informatie Primer 9800 Bij het plaatsen van RubberShell dient altijd over de volle oppervlakte van de goot primer 9800 aangebracht te worden. Deze dient stevig geschud en opgeroerd te worden. Breng de primer aan met een borstel of een rol en dit over de volledige oppervlakte. Wacht vervolgens ca 20 minuten ( 20 C en 50%RV) alvorens de RubberShell aan te brengen. Bij het onderbreken van de werkzaamheden voor een langere tijd ( >3h) dient een nieuwe laag primer 9700 aangebracht te worden. Breng geen primer aan bij temperaturen onder de 5 C. Bij vochtig weer of condensvorming op bepaalde ondergronden dient de primer volledig droog te zijn alvorens de RubberShell aan te brengen. Het gebruik van open vlam is ten strengste verboden. Sluit na gebruik de verpakking van de primer onmiddellijk en degelijk af, want de solventen zullen verdampen. De primer dient bewaard te worden tussen +5 en +25 C. Wij verwijzen voor specifieke informatie betreffende Primer 9800 naar tabel, p.5 6:4 Sept 2014

5 Product informatie Ondergronden en gemiddeld gebruik van Primer Controleer steeds bij de fabrikant van de isolatie of dit type primer toegestaan is. Enkel isolatieplaten met technische goedkeuring mogen gebruikt worden. Ondergrond Opmerking Verbruik (g/m² ) Multiplex Watervast 250 Planken Geschaafd en winddicht 300 OSB Pts3 300 Houtwolcement Tussenlaag gezande bitumen 300 Spaander Watervast/dak 300 Beton glad Egaal oppervlak 300 Beton ruw Tussenlaag gezande bitumen 300 Cellenbeton 2x primer voorzien Chape Mits goede cohesie 350 Gezande bitumen Te veel zand eerst wegvagen 300 APP Zonder leislag - gereinigd Bitumen Met leislag- eerst verwijderen of leislag inwalsen Gegoten bitumen Koper Zink-gegalvaniseerd metaal, Aluminium, Roestvrije staal, Glas EPS PUR PIR Foamglas, Perliet, Rotswol 110/30 mits tussenlaag gezande bitumen 85/25 mag niet gebruikt worden Reinig de ondergrond, de oppervlakte dient volledig bedekt bedekt te worden en mag niet in aanraking komen met water. Teflon gecoate ondergronden worden niet aanvaard. Breng nooit direct primer aan op EPS.Mits gezande bitumenlaag Breng nooit direct primer aan op PUR. Mits gezande bitumenlaag. Mits glasvlies ATG dak Breng nooit direct primer aan op PIR Mits alu laag ATG dak gekleefd Mits aangehechte bitumenlaag (min V3) 300 geen primer Opm: houd rekening met de compatibiliteit van de solventen en de ondergrond. Lijm nooit direct op EPS korrels, PUR en PIR zonder tussenlaag Sept :5

6 RubberShell plaatsing van het membraan Tekening 1. Meet de goot op en snijd de banen op breedte en lengte rekening houdende met eventuele overlappingen. Breng de maten over op de antikleeffolie. Tekening 1 Tekening 2. Snijd vervolgens de antikleeffolie voorzichtig door met een scherp mesje, zonder dat men in de folie snijdt. Tekening 2 6:6 Sept 2014

7 RubberShell plaatsing van het membraan Tekening 3. Positioneer de folie op de juiste plaats in de goot en verkleef één van de vertikale vlakken van de goot, trek hiervoor de antikleeffolie naar boven, beginnende van het midden van de goot. Eens dit gebeurd, rolt men de RubberShell stevig aan met een siliconen roller. Tekening 3 Tekening 4/5. Wanneer de opstand verkleefd is, verwijdert men de folie van het horizontaal vlak. Trek steeds onder een hoek van 45. Druk de RubberShell in de primer. Wanneer de antikleeffilm verwijderd is wordt de RubberShell aangerold met een siliconen roller. Tekening 4 Tekening 5 Tot slot wordt de resterende opstand verkleefd op identiek dezelfde wijze als de eerste. De verkleving van de gooteinden wordt later besproken in deze handleiding. Sept :7

8 Naadverbindingen Opgelet: Lassen van de naden gebeurt altijd met warme lucht. Lassen op primer 9800 is niet toegestaan! Overlapnaden Tekening 6. Overlapnaden in goten bedragen minimaal 80 mm. Zorg dat er ca 2-4 mm bitumen onder de naad uitloopt. Opgelet wanneer de zelfklevende laag meer dan 4mm onder de naad uitvloeit dan is deze te warm ge-weest. Een overlapstuk dient geplaatst te worden. Tekening 7. Draag zorg voor de overgangen van horizontaal naar vertikaal vlak. Ook deze moeten over 80 mm gelast zijn. Vat hierdoor steeds aan op het horizontaal vlak en las vervolgens de hoekovergangen en de opstanden. In de hoekovergangen is het altijd noodzakelijk een apart stuk over de naad heen te voorzien. Illustration 6 Illustration 7 T-naden Enkel de bovenste laag dient afgerond te worden. Zorg ervoor dat elk stukje van de overlap gelast is. De T-naad dient over de volledig breedte gevuld te zijn. 6:8 Sept 2014

9 Hoeken Binnenhoeken Voor de afwerking van binnenhoeken van goten met RubberShell heeft U twee mogelijkheden: gelast of ingeplooid. Het inplooien van RubberShell is toegestaan tot een hoogte van 30cm. Tekening 8 toont U de werkwijze hoe een hoek in te plooien. (De rode stippellijn duidt aan waar geknipt dient te worden in de achterliggende laag) Illustration 8 Sept :9

10 Hoeken Binnenhoeken Tekening 9. Eens de folie ingeplooid worden de opengeplooide hoeken verder afgelast. Tekening 9 Tekening 10 Tekening 10. Daar waar de overlap minder dan 25 mm bedraagt zullen deze voorzien worden van een vormstuk welke thermisch gelast wordt. 6:10 Sept 2014

11 Hoeken Binnenhoeken Wanneer de hoogte van de hoeken 300 mm overschrijdt, dan moeten deze gelast worden. Dit om esthetische redenen en om te vermijden dat de hoek onvoldoende op elkaar hecht. Snijd de folie in volgens tekening 11 zoals hieronder aangeduid, verwijder de antikleeflaag en kleef de folie op de primerlaag. Las zoals aangetoond in tekening 12 de overlappen met warme lucht. Kritische overlappen ( <25 mm) dienen te worden afgelast met een RubberShell vormstuk. Tekening 11 Tekening 12 Sept :11

12 Hoeken Buitenhoeken Snijd de folie zoals hieronder op tekening 13 aangeduid en hecht deze op de primerlaag volgens voorgaande instructies. Rol stevig aan met een siliconenroller. Tekening 13 Tekening 14. Plaats een vormstuk en wel zodanig dat de minimale overlapping met de gootdichting 20 mm bedraagt en las met warme lucht. Tekening 14 6:12 Sept 2014

13 Hoeken Buitenhoeken Tekening 15. Plaats het tweede vormstuk ter dichting van het verticale gedeelte. Tekening 15 Sept :13

14 Afvoeren Tekening 16. De RubberShell afvoeren worden mechanisch bevestigd of verkleefd op de ondergrond. Deze worden aangebracht onder de RubberShell gootdichting. Bij het plaatsen van de gootafdichting snijdt men een rond gat uit ca 2cm groter dan de doorvoer van de afvoer. (Opgelet breng geen primer aan op het afvoerstuk!) Las vervolgens de RubberShell op op het RubberShell afvoerstuk met warme lucht. Tekening 16. De RubberShell PE afvoeren worden bevestigd in de ondergrond onder het RubberShell membraan. Foto 1. RubberShell PE afvoeren zijn beschikbaar in volgende afmetingen: mm. Tekening 16 Foto 1 RubberShell kan ook gebruikt worden in combinatie met standaard metalen afvoerstukken. Maar opgelet dit veronderstelt uiteraard dat het metaal zelf compatibel is met het RubberShell membraan. Alvorens de RubberShell in de goot te verkleven, dient deze volledig gereinigd te worden met cleaner. Bevestig het afvoerstuk in de gootconstructie. Snijd een ronde opening in de RubberShell, lichtjes groter als de diameter van de afvoer. Plaats de RubberShell en las deze op de metalen afvoer. ( controleer de compatibiliteit van de metalen afvoerstukken). Voorbeeld van een afvoer in een goot. 6:14 Sept 2014

15 Buisdoorvoeren Voor het afwerken van doorvoeren zal men een gepast RubberShell stuk gebruiken om deze af te dichten. Rond de hoeken van het passtuk af. Snij een ronde opening in het midden van dit stuk met een diameter die 1/3 kleiner is als de buitendiameter van de buis. Trek dit stuk over de buis tot aan de basis, verwijder de antikleeffolie en las het passtuk volledig op de RubberShell dichting. Zorg ervoor dat aan alle zijden een smalle strook bitumen tussen de twee lagen uitvloeit. Meet vervolgens de hoogte en de omtrek van de buis. Snij een vormstuk RubberShell, zodanig dat deze een overlapping heeft van 8cm in de omtrek. Verwijder de antikleeflaag en las tegelijkertijd dit stuk op de RubberShell basis, zodanig dat ook hier de bitumen tussen de twee lagen uitvloeit ( zie naadverbinding). Las vervolgens de verticale naad af met warme lucht en een handroller. Sept :15

16 RubberShell dakranddetails Tekening 17. Bevestig het dakrandprofiel in alu of polyester doorheen het RubberShell membraan. Snij een strook Rubbershell die het volledige oplegvlak van het profiel bedekt, (minimaal 25 mm) en minimaal over een breedte van 50 mm op de Rubbershell dichting gelast wordt.voorzie verder ook kit in het profiel en ter hoogte van de naden, om aflopende strepen te vermijden. Tekening 17 6:16 Sept 2014

17 RubberShell dakranddetails Tekening 18. Detail met een metalen profiel. Controleer allereerst de compatibiliteit van het metaal met de RubberShell. Voorzie de goot van RubberShell EPDM. Bevestig het metaal profiel doorheen de dichting elke 15 cm. Voorzie minimaal 50mm op beide oppervlakken. Indien er staand water op het profiel mogelijk is, dan dient dit afgekit te worden. Tekening 18 Tekening 19. Gootafwerking tegen metselwerk of niet waterdichte gevels. Naast de lokale algemene richtlijnen dienen volgende instructies gevolgd te worden. De opstand dient glad te zijn. Bij oneffen ondergrond (ruw metselwerk) steeds een bitumineuze onderlaag of watervaste multiplex aanbrengen. Uiteraard dienen deze volgens de regels der kunst bevestigd te worden aan de ondergrond. - Breng primer 9800 aan volgens de voorschriften, verkleef de RubberShell zoals voorheen uitgelegd en bevestig het membraan elke 20 cm in de opstand. - Breng vervolgens de solin aan volgens de regels der kunst. Tekening 19 Sept :17

18 RubberShell dakranddetails Tekening 20. Gootafwerking tegen egale waterdichte gevels. Wanneer RubberShell aangesloten dient te worden aan een waterdichte gevel (bv waterdichte beton, metaal,) dan zijn er twee opties: een aluminium muurprofiel of een polyester Z profiel. Breng primer aan op de opstand, verkleef de RubberShell en bevestig dit profiel doorheen de waterdichting. Plaats het profiel en kit af volgens lokale bouwvoorschriften. Bevestigingen minimaal elke 20 cm. Tekening 20 Tekening 21. Afwerking onder een deksteen. Ook hier verwijzen wij weerom naar de meest recente en lokale bouwvoorschriften. Draag er zorg voor dat de folie eerst degelijk en vlak gekleefd kan worden op de ondergrond. Breng primer 9800 aan en verkleef de RubberShell EPDM. Rol stevig aan. Aan de buitenzijde een vulstrook aanbrengen en afkitten met een geschikte kit. Tekening 21 6:18 Sept 2014

19 Gevel toepassingen RubberShell lost problemen op bij de afdichting van kritische aansluitingen in de gebouwschil. RubberShell kan eenvoudig en doeltreffend aangewend worden als waterkering in gebouwen. Voor het afdichten van ramen aan gevels ( water- en windafdichting) kan RubberShell gekleefd worden op het raamprofiel en op de gevelconstructie. Alvorens de RubberShell aan te brengen, dient de ondergrond voorzien te worden van primer Breng deze aan volgens onze instructies. Verwijder de antikleeffolie, plaats het RubberShell membraan en rol het stevig aan op de ondergrond, gebruik hiervoor een siliconen, teflon of metalen aandrukrol. Zorg er nauwgezet voor dat U geen spanning in het membraan aanbrengt! Opdat het membraan niet zou afglijden dient RubberShell bovenaan mechanisch bevestigd te worden. Naden worden gedicht door het membraan stevig aan te rollen. Nog beter: Las het membraan met warme lucht. Belangrijk: RubberShell zal nooit aangebracht worden bij temperaturen onder de 5 C, in het geval van condensatie en bij neerslag. Sept :19

Gootdichting met niet verkleefbare EPDM. Beknopte handleiding

Gootdichting met niet verkleefbare EPDM. Beknopte handleiding Gootdichting met niet verkleefbare EPDM Beknopte handleiding Voorwoord Deze handleiding is van toepassing wanneer u een goot met UVB EPDM deskundig wenst te dichten. De UVB EPDM folie is geschikt als

Nadere informatie

Gootdichting met UVB Stickseal. Beknopte handleiding

Gootdichting met UVB Stickseal. Beknopte handleiding Gootdichting met UVB Stickseal Beknopte handleiding Voorwoord Deze beknopte handleiding richt zich tot alle personen die een goot vakkundig willen dichten met een zefklevende gewapende EPDM type UVB Stickseal.

Nadere informatie

Dakdichting UVB EPDM rubber. 228242_handleiding_UVB_NL.indd 1

Dakdichting UVB EPDM rubber. 228242_handleiding_UVB_NL.indd 1 Dakdichting met UVB EPDM rubber 228242_handleiding_UVB_NL.indd 1 23/08/12 13:18 228242_handleiding_UVB_NL.indd 2 23/08/12 13:18 Voorwoord Deze handleiding toont hoe men een dak vakkundig kan dichten met

Nadere informatie

Product Dikte (mm) Breedte (mm) Lengte (m) Verpakking Artikel nummer

Product Dikte (mm) Breedte (mm) Lengte (m) Verpakking Artikel nummer RubberShell SA RubberShell is een innovatief zelfklevend EPDM membraan. Opgebouwd uit een (compleet vernieuwende) EPDM toplaag, interne glasvezelwapening en een polymeer onderlaag voorzien van een gesiliconiseerde

Nadere informatie

Klik op www.debedijking.nl of www.badhoevese.nl om onze site te bezoeken.

Klik op www.debedijking.nl of www.badhoevese.nl om onze site te bezoeken. Rubbercover EPDM Rubbercover: bewezen prestaties Het Firestone rubbercover membraan is gemaakt van synthetisch rubber, EPDM genoemd. Het Rubbercover Systeem is afgeleid van de hoogwaardige Firestone EPDM

Nadere informatie

TRIDEX: lastenboeken

TRIDEX: lastenboeken TRIDEX: lastenboeken Algemeen 1. voor verkleving met koudlijm 1-laags 2. voor verkleving met koudlijm met onderlaag 3. voor renovatie op oude bitumineuze dakdichting 4. voor plaatsing met ballast 5. voor

Nadere informatie

Handleiding. RubberShell Dakdichtingsysteem. Uitgave: 2015-06

Handleiding. RubberShell Dakdichtingsysteem. Uitgave: 2015-06 Handleiding RubberShell Dakdichtingsysteem Uitgave: 2015-06 INHOUDSTAFEL PRODUCTINFORMATIE blz. 4-13 Productbeschrijving 4 Productoverzicht 4 Producteigenschappen 4 Opslag en behandeling 5 Voorbereidingen

Nadere informatie

3.4 Waterdichting Opkanten

3.4 Waterdichting Opkanten 3.4 Waterdichting Opkanten 3.4.1 Waterdichting Opkanten Algemeen De waterdichting van de opkanten is afgeleid van de eerder beschreven methodes van kimfixatie. Ofwel wordt de EPDM folie verlijmd op de

Nadere informatie

MAXON EPDM BESTEKTEKSTEN

MAXON EPDM BESTEKTEKSTEN MAXON EPDM BESTEKTEKSTEN Algemeen 1. Voor verkleving met koudlijm eenlaags 2. Voor verkleving met koudlijm met onderlaag 3. Voor renovatie op oude bitumineuze dakdichting 4. Voor plaatsing met ballast

Nadere informatie

Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: Afdichting in de spouwmuur Conform EN 14967:2006

Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: Afdichting in de spouwmuur Conform EN 14967:2006 Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: Afdichting in de spouwmuur Conform EN 14967:2006 Algemene informatie: Het product is CE-gecertificeerd: prestatieverklaring op www.doerken.be. De folie beantwoordt

Nadere informatie

Handleiding. RubberShell Daksystemen. Uitgave: 2015-06

Handleiding. RubberShell Daksystemen. Uitgave: 2015-06 Handleiding RubberShell Daksystemen Uitgave: 2015-06 INHOUDSOPGAVE PRODUCTINFORMATIE blz. 4-11 Productbeschrijving 4 Product overzicht 4 Producteigenschappen 4 Transport en opslag 5 Voorbereidingen 6 Ondergrond

Nadere informatie

Blz 1/13. BIIG No Flame Verwerkingsrichtlijnen

Blz 1/13. BIIG No Flame Verwerkingsrichtlijnen Inhoudsopgave Systeem omschrijving Componenten 2 Verbruik 2 Kwaliteiten IIGO Tack Koude Kleefstof 2 Droogtijden 2 Minimale verwerkingtemperaturen 2 Gereedschap 2 Toepasbare dakbedekkingconstructies Verwerkingrichtlijnen

Nadere informatie

Checklist controle uitvoering

Checklist controle uitvoering Checklist voor de controle op de uitvoering van bitumen daksystemen Opmerkingen vooraf: - Deze checklist is slechts een voorbeeld, is zeker niet altijd volledig en dient afhankelijk van de omstandigheden

Nadere informatie

NEN 6050 Brandveilig werken op het dak

NEN 6050 Brandveilig werken op het dak NEN 6050 Brandveilig werken op het dak www.duweldakmarkt.nl Voorwoord Sinds september 2006 bestaat er een NVN 6050. In deze norm is vastgelegd hoe er brandveilig kan worden gewerkt op het dak. De norm

Nadere informatie

verwerkingshandleiding ALUTRIX 600 ALUTRIX FR

verwerkingshandleiding ALUTRIX 600 ALUTRIX FR DE EFFECTIEVE DAMPREMMENDE BAAN verwerkingshandleiding ALUTRIX 600 ALUTRIX FR WWW.ALUTRIX.COM 3 VOORWOORD Deze verwerkingshandleiding bevat producttechnische informatie en is bedoeld als hulpmiddel bij

Nadere informatie

Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: kelderafdichting

Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: kelderafdichting Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: kelderafdichting Zelfklevend waterdichtingsmembraan op rol, voor een snelle en efficiënte realisatie van de verticale afdichting. Conform EN 13969 en DIN 18195-4.

Nadere informatie

Dit deel bevat informatie met betrekking tot ronde dakdoorvoeren en doorvoeren met onregelmatige vormen.

Dit deel bevat informatie met betrekking tot ronde dakdoorvoeren en doorvoeren met onregelmatige vormen. 3.6 Doorvoeren 3.6.1 Doorvoeren Algemeen Dit deel bevat informatie met betrekking tot ronde dakdoorvoeren en doorvoeren met onregelmatige vormen. Iedere dakdoorvoer kan worden ingewerkt met één van de

Nadere informatie

Dakdichting met UVB EPDM rubber

Dakdichting met UVB EPDM rubber Dakdichting met UVB EPDM rubber VOORWOORD Deze handleiding toont hoe men een dak vakkundig kan dichten met UVB EPDM rubber. U heeft de keuze uit vier verschillende mogelijkheden: UVB EPDM rubber in banen

Nadere informatie

3.5 Hoeken. 3.5.1 Binnenhoek. Geplooide binnenhoek

3.5 Hoeken. 3.5.1 Binnenhoek. Geplooide binnenhoek 3.5 Hoeken 3.5.1 Binnenhoek Geplooide binnenhoek Toepassing Ter hoogte van binnenhoeken kan de EPDM folie in een driehoekige flap worden geplooid die vervolgens tegen de opkant wordt verlijmd zoals geïllustreerd.

Nadere informatie

Plaatsingsvoorschriften voor DELTA -ALPINA bij pannendaken in beton of gebakken aarde in BENELUX

Plaatsingsvoorschriften voor DELTA -ALPINA bij pannendaken in beton of gebakken aarde in BENELUX Plaatsingsvoorschriften voor DELTA -ALPINA bij pannendaken in beton of gebakken aarde in BENELUX Plaatsingsvoorschriften voor DELTA -ALPINA (afbeelding 1) DELTA -ALPINA is een dubbelzijdig gecoate universele

Nadere informatie

3.3 Kimfixatie. 3.3.1 Kimfixatie Algemeen

3.3 Kimfixatie. 3.3.1 Kimfixatie Algemeen 3.3 Kimfixatie 3.3.1 Kimfixatie Algemeen De EPDM folie moet mechanisch bevestigd worden op iedere plaats waar de folie onderbroken wordt of een hoekverandering ondergaat die groter is dan 15% zoals bij

Nadere informatie

Handleiding UVB en UVB+ EPDM dakbedekking

Handleiding UVB en UVB+ EPDM dakbedekking Handleiding UVB en UVB+ EPDM dakbedekking NV Wulva Bethovenstraat 62 2960 Brecht Tel 03/313.86.66 fax 03/313.60.63 WWW.WULVA.BE info@wulva.be Inhoudstafel: 1. UVB toepassingen A. toepassingen B. eisen

Nadere informatie

Handleiding EPDM dakbedekking. Kenmerken: * Synthetische EPDM rubber (ethyleenpropyleendieen-monomeer)

Handleiding EPDM dakbedekking. Kenmerken: * Synthetische EPDM rubber (ethyleenpropyleendieen-monomeer) Handleiding EPDM dakbedekking. Kenmerken: * Synthetische EPDM rubber (ethyleenpropyleendieen-monomeer) *100% UV-bestendig *Blijvend soepel en elastisch * Hoge elasticiteit. Tot 400% rek * Scheur-, breuk-,

Nadere informatie

1 Firestone EPDM Daksystemen

1 Firestone EPDM Daksystemen 1 Firestone EPDM Daksystemen 1. Firestone EPDM Daksystemen De keuze voor een hoogkwalitatieve dakbedekking is geen garantie voor een probleemloos dak. Uit ervaring is gebleken dat een dakbedekkingsfolie

Nadere informatie

WAKAFLEX VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN Collectie daksysteemcomponenten

WAKAFLEX VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN Collectie daksysteemcomponenten WAKAFLEX VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN Collectie daksysteemcomponenten Benodigde Daksysteemcomponenten voor het aanbrengen van Wakaflex afdichtingsband Wakaflex afdichtingband; Benodigde gereedschappen en bevestigingmateriaal

Nadere informatie

WALL HORIZONTALE PLAATSING. 3.1.1. Montage van het systeem 3.1.2. Onderstructuur 3.1.3. Uitzettingsregels 3.1.4. Afwerking

WALL HORIZONTALE PLAATSING. 3.1.1. Montage van het systeem 3.1.2. Onderstructuur 3.1.3. Uitzettingsregels 3.1.4. Afwerking PLAATSING HORIZONTALE PLAATSING 3.1.1. Montage van het systeem 3.1.2. Onderstructuur 3.1.3. Uitzettingsregels 3.1.4. Afwerking 23/03/2011 3.1. Horizontale plaatsing 3.1.1. Montage van het systeem: Stap

Nadere informatie

Systeemnummer : PD 1-2-1

Systeemnummer : PD 1-2-1 Systeemnummer : PD 1-2-1 Omschrijving : Membraan - tweelaagse gietasfaltconstructie losliggend, ongeïsoleerd, voor licht vrachtverkeer tot ca. 7500 kg Toepassing : Dit systeem wordt toegepast t.b.v. gelijktijdige

Nadere informatie

Professionele daksystemen voor plat dak

Professionele daksystemen voor plat dak Riolering & Afvoer Dak, Gevel & Isolatie Professionele daksystemen voor plat dak Folies Supra liquids Topkwaliteit liquide producten voor diverse toepassingen Een zo compleet en complementair mogelijk

Nadere informatie

DELTA -LIQUIXX FX: Plaatsingsvoorschriften «binnentoepassing»

DELTA -LIQUIXX FX: Plaatsingsvoorschriften «binnentoepassing» DELTA -LIQUIXX FX: Plaatsingsvoorschriften «binnentoepassing» Is geschikt voor volgende lucht- en dampschermen: DELTA -DBF FX DELTA -REFLEX PLUS DELTA -DAWI GP DELTA -SPARXX M1 Het systeem DELTA -LIQUIXX

Nadere informatie

prijslijst 2016

prijslijst 2016 prijslijst 2016 www.uvb-epdm.be UVB op rol - UVB membranen UVB OP ROL (ATG VANAF 1,2MM) VE VE/pal E/prijs prijs/e prijs/pal² UVB 1,0mm op rol - standaard breedtes: 10/15/20/30/40/50/60/70/85/100* UVB Dak

Nadere informatie

Systeemnummer : PD 1-1-2

Systeemnummer : PD 1-1-2 Systeemnummer : PD 1-1-2 Omschrijving : Membraan-éénlaagse gietasfaltconstructie losliggend, voor personenauto's tot 2000 kg. Toepassing : Dit systeem wordt toegepast t.b.v. gelijktijdige afdichting en

Nadere informatie

RENOLIT ALKORTEC SK Plaatsingsrichtlijnen

RENOLIT ALKORTEC SK Plaatsingsrichtlijnen RENOLIT WATERPROOFING 1 RENOLIT ALKORTEC SK Plaatsingsrichtlijnen EXCELLENCE IN ROOFING 2 RENOLIT WATERPROOFING RENOLIT ALKORTEC SK: de zelfklevende dakbaan RENOLIT ALKORTEC SK 35696 Zelfklevende thermoplastische

Nadere informatie

Verwerkingsvoorschriften. Professionals in folie. MorgoFassade Economic MorgoFassade Slim MorgoFassade Standaard MorgoFassade UV-FR MorgoFassade Ultra

Verwerkingsvoorschriften. Professionals in folie. MorgoFassade Economic MorgoFassade Slim MorgoFassade Standaard MorgoFassade UV-FR MorgoFassade Ultra Professionals in folie Verwerkingsvoorschriften MorgoFassade Economic MorgoFassade Slim MorgoFassade Standaard MorgoFassade UV-FR MorgoFassade Ultra Verwerkingsdetails Detailtekeningen PRODUCTINFORMATIE

Nadere informatie

product brochure goten

product brochure goten product brochure 2013-2014 goten www.uvb-epdm.be Kwaliteitskeuringen 3 Aanbodschema Matentabel + levertermijnen 4 Informatie 5 Gootopbouw 6 Niet zelfklevende EPDM rubber 7 Rollen voor verkleving in de

Nadere informatie

Plakatube Ronde verloren kolombekisting

Plakatube Ronde verloren kolombekisting Plakatube Ronde verloren kolombekisting Plakatube Ronde verloren kolombekisting Plakatube is een bekisting voor het realiseren van ronde kolommen. Deze verloren bekisting is heel licht en kan daardoor

Nadere informatie

Superseal. Installatiehandleiding. 1. Product informatie p. 2-4. 2. Werkplanning p. 5. 3. Dakontwerp p. 6-13. 4. Plaatsing van de EPDM p.

Superseal. Installatiehandleiding. 1. Product informatie p. 2-4. 2. Werkplanning p. 5. 3. Dakontwerp p. 6-13. 4. Plaatsing van de EPDM p. Installatiehandleiding Superseal 1. Product informatie p. 2-4 2. Werkplanning p. 5 3. Dakontwerp p. 6-13 4. Plaatsing van de EPDM p. 14-21 5. Kwaliteitsverzekering en Controle p. 22-23 6. Supervisie &

Nadere informatie

WILLCO Isolatiesystemen

WILLCO Isolatiesystemen WILLCO Isolatiesystemen De WILLCO Isolatiesystemen kunnen afgewerkt worden met WILLCO Kunstharssierpleisters, WILLCO Silicoonharssierpleisters, WILLCO Silicaatsierpleisters of WILLCO Minerale Sierpleisters.

Nadere informatie

Icopal Universal Verwerkingsrichtlijnen

Icopal Universal Verwerkingsrichtlijnen Icopal Universal Verwerkingsrichtlijnen Inhoud Icopal Universal 04 Alle voordelen op een rij! 06 Toepassingen op diverse ondergronden 08 Opslag en verwerking 10 Baanverdeling 12 Hoekjes wegsnijden 14 Daksystemen

Nadere informatie

C o n s t r u c t i e s 1

C o n s t r u c t i e s 1 Individuele taak constructies Andreas Geldof Bouwheer: Lecobouw BVBA Architect: Hans Geldof Aannemer: Ronny Bernaert Ligging: Handzamestraat 3, 8840 Staden C onstructies 1 Opzoekingswerk WTCB, korte samenvatting

Nadere informatie

Montage-instructie DELTA -FASSADE (S) (PLUS)

Montage-instructie DELTA -FASSADE (S) (PLUS) Montage-instructie (S) (PLUS) Eigenschappen Sd-waarde PLUS ca. 0,02 m S S PLUS Waterdichtheid W1 Gewicht 210 g/m² 270 g/m² Kleefzones aan beide randen Nee Ja Nee Ja Treksterkte [EN 12311-1] 270 / 230 N/5

Nadere informatie

nora 1-componenten voegpasta

nora 1-componenten voegpasta nora 1-componenten voegpasta Lees aandachtig de instructies op de verpakking! In de meeste gevallen hoeven de naden bij nora rubber vloerbedekking niet over het gehele oppervlakte gevoegd te worden. Uitzonderingen:

Nadere informatie

Inhoudstafel Constructietekeningen

Inhoudstafel Constructietekeningen Inhoudstafel Constructietekeningen DETAILS OPSTANDEN PRE-001 Opstand detail voor een warm dak met tegelballast - 1 optie PRE-002 Opstand detail voor een ongekeerd dak met grindballast - 1 optie PRE-003

Nadere informatie

5. Verwerkingsdetails

5. Verwerkingsdetails 5 1 Naadverbinding........................................................ p. 5. 3 2 Kimfixatie............................................................. p. 5. 9 3 Hoeken..............................................................

Nadere informatie

Installatieinstructies

Installatieinstructies Installatieinstructies Algemeen Zorg ervoor dat u de instructies aandachtig leest en begrijpt alvorens met de installatie te beginnen. Simfofit moet steeds gebruikt worden met een gipskartonplaat van minstens

Nadere informatie

Goedkeuringen / Normen CE-markering conform EN 13970 Reactie op vuur conform EN 13501-1 Kwaliteitsbeheersysteem EN ISO 9001/14001 Conform DIN 18234

Goedkeuringen / Normen CE-markering conform EN 13970 Reactie op vuur conform EN 13501-1 Kwaliteitsbeheersysteem EN ISO 9001/14001 Conform DIN 18234 Technische fiche Editie 03.2011 Identificatie nr. 02 09 45 05 100 0 000015 Versie nr. 5 Dampscherm Productomschrijving is een meerlaags zelfklevend dampscherm op basis van polymeer gemodificeerde bitumen

Nadere informatie

Rechtstreeks toe te passen op buizen die waterdicht door vloerplaten of muren dienen gevoerd te worden.

Rechtstreeks toe te passen op buizen die waterdicht door vloerplaten of muren dienen gevoerd te worden. P R E V E N T I E V E W A T E R D I C H T I N G WATERDICHTE MUURKRAAG RONDO TOEPASSING Rechtstreeks toe te passen op buizen die waterdicht door vloerplaten of muren dienen gevoerd te worden. EIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

product brochure waterkering

product brochure waterkering product brochure 2013-2014 waterkering www.uvb-epdm.be Kwaliteitskeuringen 3 Aanbodschema Matentabel + levertermijnen 4 Informatie 5 Stroken 6 Niet zelfklevende EPDM stroken 7 Stroken op rol voor verkleving

Nadere informatie

Handleiding. BINNENDICHTING EN KELDERRENOVATIE MET OLDROYD Xv Clear NOPPENBAAN OLDROYD THE ULTIMATE WATERPROOF INSULATING MEMBRANE SYSTEM

Handleiding. BINNENDICHTING EN KELDERRENOVATIE MET OLDROYD Xv Clear NOPPENBAAN OLDROYD THE ULTIMATE WATERPROOF INSULATING MEMBRANE SYSTEM Handleiding BINNENDICHTING EN KELDERRENOVATIE MET OLDROYD Xv Clear NOPPENBAAN OLDROYD THE ULTIMATE WATERPROOF INSULATING MEMBRANE SYSTEM A. VOORBEREIDING Voor U een binnendichtingssysteem met Oldroyd Xv

Nadere informatie

Buitengevelisolatie systemen standaard detailboek

Buitengevelisolatie systemen standaard detailboek Buitengevelisolatie systemen standaard detailboek Algemeen Voorwoord 3 Verkorte besteksomschrijving Stukadoorswerk 6 Verwerkingsadvies Buitengevelisolatie 7 Standaard Details 10 Overzicht Standaard Detailleringen

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE. Sarnavap 5000E SA PRODUCTBESCHRIJVING DAMPSCHERM

TECHNISCHE FICHE. Sarnavap 5000E SA PRODUCTBESCHRIJVING DAMPSCHERM TECHNISCHE FICHE DAMPSCHERM PRODUCTBESCHRIJVING is een in lagen opgebouwd zelfklevend dampscherm op basis van met polymeer gemodificeerde bitumen met een glasvezel wapeningsmat en een aluminiumfolie als

Nadere informatie

Dakpanplaten. montagehandleiding. Bouwmaterialen webshop

Dakpanplaten. montagehandleiding. Bouwmaterialen webshop Dakpanplaten montagehandleiding JanJP Bouwmaterialen webshop Dakpanplaten montagehandleiding 1 Bouwmaterialen webshop 1 Dakhelling 3 Verwerkingsvoorschriften 3 Opslag 3 Verwerking 3 Nalakken 3 Reiniging

Nadere informatie

HULPSTUKKEN - ETERFLEX LOODVERVANGER TECHNISCHE FICHE

HULPSTUKKEN - ETERFLEX LOODVERVANGER TECHNISCHE FICHE 1 OMSCHRIJVING EN GEBRUIK HULPSTUKKEN - ETERFLEX LOODVERVANGER Dakvensters, schoorstenen, slabben, zijn allemaal onderdelen van het dak die met de nodige aandacht moeten afgewerkt worden. De Eterflex band

Nadere informatie

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn:

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn: Montagehandleiding Het Twist-Fix lijnsysteem is conform de EN-795C voor platte daken en geschikt voor vier gebruikers tegelijkertijd. Het lijnsysteem wordt middels ankerpunten mechanisch bevestigd aan

Nadere informatie

bouw- & tegelelementen handleiding

bouw- & tegelelementen handleiding bouw- & tegelelementen handleiding voorbereiden Een primer is niet noodzakelijk als u gaat betegelen. Maar indien u de platen bepleistert, is het wel noodzakelijk eerst een primer aan te brengen. Zowel

Nadere informatie

DEEL B BITUMEN DAKBEDEKKINGSCONSTRUCTIES EN -SYSTEMEN, ONTWERPRICHTLIJNEN

DEEL B BITUMEN DAKBEDEKKINGSCONSTRUCTIES EN -SYSTEMEN, ONTWERPRICHTLIJNEN DEE B BITUME DAKBEDEKKIGSCOSTRUCTIES E SYSTEME, OTWERPRICHTIJE 1. Algemeen 2. Materialen 3. Overzicht bitumen dakbedekkingsconstructies voor normale daken in relatie tot de bevestiging aan de ondergrond/onderconstructie

Nadere informatie

Inhoudstafel van Plaatsingsinstructies

Inhoudstafel van Plaatsingsinstructies Voorwoord Alle informatie die u in deze handleiding terugvindt is gebaseerd op jaren praktijkervaring en onderzoek door SealEco. Deze handleiding is dan ook een gids om platte daken correct af te werken.

Nadere informatie

Applicatiemethoden voor Avery zelfklevende films uitgebracht: 20/09/2001

Applicatiemethoden voor Avery zelfklevende films uitgebracht: 20/09/2001 Applicatiemethoden voor Avery zelfklevende films uitgebracht: 20/09/2001 Avery zelfklevende films zijn verkrijgbaar in een groot aantal verschillende kwaliteiten voor even zovele verschillende toepassingen.

Nadere informatie

Productblad ROCKPANEL Ply

Productblad ROCKPANEL Ply Productblad ROCKPANEL Ply 1 Productbeschrijving ROCKPANEL Ply plaatmateriaal met primerlaag bestaat uit samengeperste minerale wol met een thermohardende kunsthars. De eind (kleur)laag kan op de bouwplaats

Nadere informatie

Plaatsingsvoorschriften DELTA -TERRAXX: Bescherming en drainage van kelders Volgens EN 13252, DIN 4095 en TV 190

Plaatsingsvoorschriften DELTA -TERRAXX: Bescherming en drainage van kelders Volgens EN 13252, DIN 4095 en TV 190 Plaatsingsvoorschriften DELTA -TERRAXX: Bescherming en drainage van kelders Volgens EN 13252, DIN 4095 en TV 190 Algemene aanwijzingen: R E M I U M - Q U A L I T Ä E M I U M - Q U A L I T Ä T Het beschermings-

Nadere informatie

Verwerkingsvoorschriften Tarkett. Natte Cellen Concept

Verwerkingsvoorschriften Tarkett. Natte Cellen Concept Verwerkingsvoorschriften Tarkett Natte Cellen Concept Beschrijving Het Natte Cellen Systeem is een concept dat is ontwikkeld om natte ruimtes met vloerbedekking, wandbekleding, een sifon en accessoires

Nadere informatie

Gevel. Uniprofil F. 200 Overlappingspaneel. Plaatsingsgids van universele gevelafwerkingsprofielen

Gevel. Uniprofil F. 200 Overlappingspaneel. Plaatsingsgids van universele gevelafwerkingsprofielen Gevel & Uniprofil F 200 Overlappingspaneel Plaatsingsgids van universele gevelafwerkingsprofielen Uniprofil F Universele afwerkingsprofielen Uniprofil F Voorbereiding bouwproject Het gamma Het VMZ Uniprofil

Nadere informatie

product brochure daken

product brochure daken product brochure 2013-2014 daken www.uvb-epdm.be Kwaliteitskeuringen 5 Aanbodschema 6 Matentabel + levertermijnen 7 Dak - geballast 9 Dakopbouw 10 Informatie 11 Dakopbouw 12 Membranen op maat van het dak

Nadere informatie

Verwerkingsrichtlijnen Siliconen Buitengevelisolatiesystemen

Verwerkingsrichtlijnen Siliconen Buitengevelisolatiesystemen Verwerkingsrichtlijnen Siliconen Buitengevelisolatiesystemen Inhoudsopgave 1 : Voorbehandeling van de ondergrond... 4 2 : Plaatsing van de profielen... 5 3 : Plaatsing van de ECOROCK isolatieplaten...

Nadere informatie

Wat is WOLFIN? Bestaande afdichtingsmembranen FPO TPO APP SBS PVC - WOLFIN PIB EPDM. Bitumineuze membranen. Hoogpolymere membranen.

Wat is WOLFIN? Bestaande afdichtingsmembranen FPO TPO APP SBS PVC - WOLFIN PIB EPDM. Bitumineuze membranen. Hoogpolymere membranen. Hartelijk welkom Wat is WOLFIN? Bestaande afdichtingsmembranen Bitumineuze membranen Hoogpolymere membranen Geblazen bitumen Thermoplasten TPE Elastomeren APP SBS PVC - WOLFIN PIB FPO TPO EPDM WOLFIN eigenschappen

Nadere informatie

Handleiding PVC-trapleuningprofielen. Installatie instructies Afwerking

Handleiding PVC-trapleuningprofielen. Installatie instructies Afwerking Handleiding PVC-trapleuningprofielen Installatie instructies Afwerking Installatie instructies De hoogwaardige PVC-trapleuningprofielen van Rubbermagazijn zijn gemaakt van thermoplastisch materiaal. Hierdoor

Nadere informatie

TIGERTURF KUNSTGRAS Leginstructie kunstgras zelf installeren

TIGERTURF KUNSTGRAS Leginstructie kunstgras zelf installeren TIGERTURF KUNSTGRAS Leginstructie kunstgras zelf installeren 1. Ondergrond Kunstgras moet geïnstalleerd worden op een stabiele en goed drainerende ondergrond zonder onkruid. De opbouw van de ondergrond

Nadere informatie

Handleiding EPDM dakbedekking. Kenmerken: * Synthetische EPDM rubber (ethyleenpropyleendieen-monomeer)

Handleiding EPDM dakbedekking. Kenmerken: * Synthetische EPDM rubber (ethyleenpropyleendieen-monomeer) Handleiding EPDM dakbedekking. Kenmerken: * Synthetische EPDM rubber (ethyleenpropyleendieen-monomeer) *100% UV-bestendig *Blijvend soepel en elastisch * Hoge elasticiteit. Tot 400% rek * Scheur-, breuk-,

Nadere informatie

Het hedendaagse platte dak

Het hedendaagse platte dak Het hedendaagse platte dak Basisregels voor een goede opbouw ir. Marcus Peeters, lector / onderzoeker pba Bouw Odisee AALST campus Dirk Martens Inhoud 1. Opbouw 2. Afschot en afschotisolatie 3. Luchtdichtheid

Nadere informatie

Vario Xtra Xtra eenvoudig Xtra veilig

Vario Xtra Xtra eenvoudig Xtra veilig Vario Xtra Xtra eenvoudig Xtra veilig Vario Xtra. Xtra eenvoudig. Xtra veilig. De perfecte oplossing Xtra eenvoudig. Xtra veilig. Vario Xtra. Wat goed was, is nog beter geworden! Met haar nieuwe Vario

Nadere informatie

WETEN WAARMEE U AFDICHT TEROFOL KSK VEILIGHEID INPLANNEN, KWALITEIT INBOUWEN

WETEN WAARMEE U AFDICHT TEROFOL KSK VEILIGHEID INPLANNEN, KWALITEIT INBOUWEN WETEN WAARMEE U AFDICHT TEROFOL KSK VEILIGHEID INPLANNEN, KWALITEIT INBOUWEN WAT IS TEROFOL KSK? De TEROFOL KSK-afdichtingsfolies bestaan uit een elastische, scheurvaste en dubbel gelamineerde speciale

Nadere informatie

Een muur behangen. Materialen Gereedschap. Afplaktape. Emmer. Lijm. Schaar. Rolmaat. stanleymes. Potlood. paslood. trap. Afdekfolie.

Een muur behangen. Materialen Gereedschap. Afplaktape. Emmer. Lijm. Schaar. Rolmaat. stanleymes. Potlood. paslood. trap. Afdekfolie. Een muur behangen Een muur behangen Materialen Gereedschap Afplaktape Lijm Rolmaat Potlood Afdekfolie behangspatel behang aandrukrol nadenroller Emmer Schaar stanleymes paslood trap lijmkwast Liniaal behangtafel

Nadere informatie

DETAILLERINGEN PRODUCTBLADEN GT NIET GEVENTILEERDE SYSTEMEN OP HOUT

DETAILLERINGEN PRODUCTBLADEN GT NIET GEVENTILEERDE SYSTEMEN OP HOUT 1.2.1 2.2 DETAILLERINGEN PRODUTBLADEN 2.2.2 GT NIET GEVENTILEERDE SYSTEMEN OP HOUT blad 1 uit 5 Rockpanel gevelbekledingssystemen in uitwendige scheidingsconstructies kunnen onder bepaalde omstandigheden

Nadere informatie

RubberShell SA Innovatief zelfklevend EPDM membraan

RubberShell SA Innovatief zelfklevend EPDM membraan RubberShell SA Innovatief zelfklevend EPDM membraan RubberShell SA Een vernieuwende technologie voor het eenvoudig, snel en veilig afdichten van gebouwen. RubberShell SA is een uniek, glasvezel versterkte

Nadere informatie

NIEUW. Permo solar SK & Sepa solar. Optimaliseert zeer doeltreffend de prestaties van de thermische isolatie van het dak in de zomer en in de winter

NIEUW. Permo solar SK & Sepa solar. Optimaliseert zeer doeltreffend de prestaties van de thermische isolatie van het dak in de zomer en in de winter NIEUW Permo solar SK & Sepa solar Optimaliseert zeer doeltreffend de prestaties van de thermische isolatie van het dak in de zomer en in de winter Permo solar SK Waterdichte dampopen reflecterende onderdakfolie

Nadere informatie

Reaxyl. Topor. 2- componenten vloeibare waterdichting voor platte daken Zonder primer of grondlaag Droog in 1 uur

Reaxyl. Topor. 2- componenten vloeibare waterdichting voor platte daken Zonder primer of grondlaag Droog in 1 uur Reaxyl Topor 2- componenten vloeibare waterdichting voor platte daken Zonder primer of grondlaag Droog in 1 uur Toepassing: Reaxyl Topor is een lichtgrijze, weerkaatsende, Uv-bestendige, blijvend elastische

Nadere informatie

Systeemnummer : PD 2-1-1

Systeemnummer : PD 2-1-1 Systeemnummer : PD 2-1-1 Omschrijving : Warmdak constructie met XPS geïsoleerd, voor personenauto's tot ca. 2000 kg. Toepassing : Dit systeem wordt toegepast t.b.v. gelijktijdige afdichting en berijdbaarheid

Nadere informatie

Aluthermo PLAATSINGSTECHNIEK

Aluthermo PLAATSINGSTECHNIEK PLAATSINGSTECHNIEK INHOUD 1. TOEPASSINGEN 03 2. PLAATSINGSTECHNIEK 04 2.1. ALGEMEEN 2.1.1. LUCHT- EN WATERDICHTHEID 04 2.1.2. EEN LUCHTLAAG LATEN 04 2.1.3. SAMENDRUKKING 04 2.2. WERKWIJZE VOOR EEN DAK

Nadere informatie

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op metaal

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op metaal REV:02-18/07/13 RapidRoof Inhoud 1. Voorbereiding 2. Aanbrenging: 3. Aanbrenging: enkel Waterproof 4. Aanbrenging: enkel Anti-Skid 5. Menghandleiding 6. Bijkomende informatie Let op: alle RapidRoof-producten

Nadere informatie

Nebiprofa B.V. TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

Nebiprofa B.V. TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING 33 DAKBEDEKKINGEN 33.00 ALGEMEEN 33.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd

Nadere informatie

Striping van de fietsen van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Striping van de fietsen van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus Striping van de fietsen van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus Normatieve technische benadering De materiële uitrusting die we hierna beschrijven valt onder de noemer striping van

Nadere informatie

Handleiding. Metal stud wand. montage

Handleiding. Metal stud wand. montage Handleiding Metal stud wand montage Metal stud wand handleiding Hoe plaatst u een metal stud wand en waar moet u aan denken? Welke gereedschappen en materialen heeft u nodig? Wij leggen u in 7 stappen

Nadere informatie

Het nieuwe lood. Leadax takes the lead. leadax.com. Nederlands fabricaat

Het nieuwe lood. Leadax takes the lead. leadax.com. Nederlands fabricaat Het nieuwe lood Leadax takes the lead leadax.com Nederlands fabricaat De tweede generatie loodvervanger LEADAX IS DE EERSTE LOODVERVANGER TER WERELD MET DEZELFDE EIGENSCHAPPEN ALS TRADITIONEEL LOOD. LEADAX

Nadere informatie

Lerarenopleiding Demodag 1 - Daken

Lerarenopleiding Demodag 1 - Daken Lerarenopleiding Demodag 1 - Daken 17 november 2015 Marcus Peeters & Stijn Van der Meersch Deel 1 Platte daken Demodag 1 17/11/2015 2 Inhoud 1. Goede dakopbouwen 2. Bouwelementen 3. Bouwknopen Demodag

Nadere informatie

MATTEN SYSTEEM. Waterdichte ontkoppelingsmatten onder tegelwanden en vloeren

MATTEN SYSTEEM. Waterdichte ontkoppelingsmatten onder tegelwanden en vloeren MATTEN SYSTEEM Waterdichte ontkoppelingsmatten onder tegelwanden en vloeren HOMELUX (BENELUX) BV FRANKWEG 20 2153 PD NIEUW VENNEP T 0252 713 100 F 0252 713 109 WWW.HOMELUX.NL Inhoudsopgave Het probleem

Nadere informatie

DAK & GOOT UIT 1 STUK & IN 1 LAAG

DAK & GOOT UIT 1 STUK & IN 1 LAAG Productinformatieblad RUBBER DAK & GOOT DAK & GOOT UIT 1 STUK & IN 1 LAAG Kleven Uitvouwen Klaar! Rubber Dak & Goot uit 1 stuk en in 1 laag, voor alle soorten daken en ondergronden, zelfs voor lichte dakconstructies.

Nadere informatie

PROMAPAINT -SC3 en PROMAPAINT -SC4 Vezelvrije brandwerende verven

PROMAPAINT -SC3 en PROMAPAINT -SC4 Vezelvrije brandwerende verven PROMAPAINT -SC3 en PROMAPAINT -SC4 Vezelvrije brandwerende verven Fire Protection PROMAPAINT -SC3 en PROMAPAINT -SC4 Vezelvrije brandwerende verven Promat International NV is de specialist op het vlak

Nadere informatie

Duitse kwaliteit en technologie

Duitse kwaliteit en technologie Duitse kwaliteit en technologie Eurovent producten zijn vervaardigd met het gebruik van de nieuwste technologie en de betrokkenheid van de beste isolatie specialisten. Zij hebben samen meer dan 20 jaar

Nadere informatie

PROJECT VERSLAGLEGGING RESITRIX

PROJECT VERSLAGLEGGING RESITRIX PROJECT VERSLAGLEGGING RESITRIX voor: Hogeschool Arnhem ONS PROJECTNUMMER LOCATIE Arnhem REDEN BEZOEK Algemeen bezoek UITGEVOERD DOOR Harry Vrielink DATUM 09-09-14 12:26 Carlisle Construction Materials

Nadere informatie

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op asfalt

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op asfalt REV:02-18/07/13 RapidRoof Inhoud 1. Voorbereiding 2. Aanbrenging: 3. Aanbrenging: enkel Waterproof 4. Aanbrenging: enkel Anti-Skid 5. Menghandleiding 6. Bijkomende informatie Let op: alle RapidRoof-producten

Nadere informatie

Inhoudstafel Constructie Tekeningen

Inhoudstafel Constructie Tekeningen Inhoudstafel Constructie Tekeningen Prelasti - bevestigd OPSTANDEN DETAILS PRE-018 Opstand van een niet-geïsoleerd dak - bevestigd PRE-019 Opstand van een warm dak - bevestigd PRE-020 Opstand van een niet-geïsoleerd

Nadere informatie

Duurzaam bouwen. Muren

Duurzaam bouwen. Muren Duurzaam bouwen Muren 1 % zonder isolatie Muren isoleren waar staan we? 100 80 60 40 20 0 1998 2001 2003 2005 2008 2020 2 Ouderdom woning 3 Energieverlies per 100 m² ca. 1500 m³ aardgas of 1500 liter stookolie

Nadere informatie

Systeemnummer : PD 2-1-1

Systeemnummer : PD 2-1-1 Systeemnummer : PD 2-1-1 Omschrijving : Warmdak constructie met XPS, voor personenauto's tot ca. 2000 kg. Toepassing : Dit systeem wordt toegepast t.b.v. gelijktijdige afdichting en en berijdbaarheid van

Nadere informatie

éénvoudig te verleggen!

éénvoudig te verleggen! éénvoudig te verleggen! 23/01-NL-08/05 INHOUD 02 Algemene regels 02 Benodigde materialen 03 Begrippen 06 Benaderende berekening van de nodige shingle-hoeveelheden 07 Voorbereiding van het dak 09 Verleggen

Nadere informatie

randstroken Royalstick ZK

randstroken Royalstick ZK randstroken Royalstick ZK Verwerkingsvoorschriften en -richtlijnen van detailleren met Royalstick ZK Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Assortiment 3 3. Gereedschappen en benodigdheden 4 4. Dakrandafwerkingen

Nadere informatie

fermacell Technische tip

fermacell Technische tip Technische tip Versie september 2013 Powerpanel Douchegoot element 2.0 De eis Architecten en ontwerpers zoeken naar moderne en economische oplossingen voor natte ruimtes, als trendy en eigentijdse variant

Nadere informatie

Afstudeer opdracht Jack van den Broek - 202215. Bijlage materialisering en detailering

Afstudeer opdracht Jack van den Broek - 202215. Bijlage materialisering en detailering Bijlage materialisering en detailering Isolatie materiaal (dak) Er is in dit project sprake van platte daken, galerijen en terrassen met onderconstructies van betonvloeren en stalen dakplaten. De eisen

Nadere informatie

In plaats van lood. Leadax takes the lead. leadax.com. Nederlands fabricaat

In plaats van lood. Leadax takes the lead. leadax.com. Nederlands fabricaat In plaats van lood Leadax takes the lead leadax.com Nederlands fabricaat De tweede generatie loodvervanger LEADAX IS DE EERSTE LOODVERVANGER TER WERELD MET DEZELFDE EIGENSCHAPPEN ALS TRADITIONEEL LOOD.

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding 1 Inleiding...4 Algemene informatie...5 Opslag...5 Dakafschot 5 Reiniging...5 Reparaties..5 Chemische bestendigheid...6 Onderhoud / Toegankelijkheid...8 Regels voor de algemene bescherming

Nadere informatie

Plat dak-groendak op geprofileerde staalplaat. Systeem 4.4.4. met Bestekom - schrijving vanaf pagina 3. FOAMGLAS Plat dak isolatie

Plat dak-groendak op geprofileerde staalplaat. Systeem 4.4.4. met Bestekom - schrijving vanaf pagina 3. FOAMGLAS Plat dak isolatie FOAMGLAS Plat dak isolatie Plat dak-groendak op geprofileerde staalplaat FOAMGLAS READY BOARD met koude kleefstof PC 11 Deze techniek is enkel geschikt voor gebouwen met een lage relatieve vochtigheid

Nadere informatie

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op hout

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op hout REV:02-18/07/13 RapidRoof Inhoud 1. Voorbereiding 2. Aanbrenging: 3. Aanbrenging: enkel Waterproof 4. Aanbrenging: enkel Anti-Skid 5. Menghandleiding 6. Bijkomende informatie 7. Waar u op moet letten bij

Nadere informatie