THERMAL CERAMICS de France B E S C H R I J V I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "THERMAL CERAMICS de France B E S C H R I J V I N G"

Transcriptie

1 BUtgb 07/1697 Geldig van tot Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, Afdeling Kwaliteit en Innovatie, Dienst Bouw, WTC 3, 6e verdieping, Simon Bolivarlaan, 30, 1000 Brussel Tel. : 0032 (0) , Fax : 0032 (0) Lid van de Europese Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (EUtgb) TECHNISCHE GOEDKEURING MET CERTIFICATIE Isolatiesysteem voor warm dak gamma FESCO (FESCO, FESCO C, FESCO C-DO, FESCO DRAIN, FESCO S, FESCO C-S, FESCO DRAIN S, FESCO B) THERMAL CERAMICS de France Route de Lauterbourg BP 148 F WISSEMBOURG Tel. +33(0) Fax +33(0) B E S C H R I J V I N G Toitures Dächer Daken Roofs 1. Voorwerp Deze goedkeuring heeft betrekking op een isolatiesysteem voor een warm dak en dit voor daken met een zwakke helling (> 20% mogelijk behoudens bepaalde voorzorgen, cfr ), begaanbaar voor voetgangers en frequent onderhoud en voor parkingdaken. Het systeem bestaat uit isolatieplaten op basis van geëxpandeerd perliet (EPB) die samen met de in deze technische goedkeuring beschreven hulpcomponenten moeten worden toegepast in overeenstemming met de uitvoeringsvoorschriften die in 4 worden beschreven. De dakopbouwen die hierbij toegelaten zijn, worden eveneens aangegeven in 4. Afhankelijk van de ondergrond en van het type plaat worden deze isolatieplaten los gelegd, gekleefd in warme bitumen of mechanisch bevestigd en bedekt met een losliggende, gekleefde, gelaste of mechanisch bevestigde dakafdichting die voorzien is van een ATG-goedkeuring en overeenstem - mende plaatsingstechniek. De producten FESCO, FESCO C, FESCO C-DO, FESCO DRAIN, FESCO S, FESCO C-S, FESCO DRAIN S, FESCO B vormen het voorwerp van de productgoedkeuring met certificatie ATG/H708. Deze productgoedkeuring met certificatie omvat een doorlopende productiecontrole door de fabrikant, aangevuld met een regelmatig extern toezicht daarop door de door de BUtgb toegewezen certificatie-instelling. De goedkeuring van het volledige systeem steunt bovendien op het gebruik van hulpcomponenten waaraan via een attestering vertrouwen wordt gegeven betreffende het voldoen aan de prestaties of identificatiecriteria aangegeven in 2.2. De goedkeuring heeft betrekking op het isolatiemateriaal en op het beschreven systeem, met inbegrip van de plaatsingstechniek, maar niet op de kwaliteit van de uitvoering. De producten met een technische goedkeuring met certificatie kunnen worden vrijgesteld van de keuringsproeven die aan de plaatsing voorafgaan. 2. Materialen 2.1 FESCO-platen De platen van het Fesco-gamma zijn stijve, rechthoekige platen met bruine kleur, samengesteld uit geëxpandeerd perliet (EPB). Alle platen uit het Fesco-gamma hebben dezelfde samenstelling, behalve Fesco B die onder de brandreactieklasse B-s1,d0 valt. De platen dragen een markering volgens bekleding, afmetingen en plaatsingswijze. De Fesco-platen zijn bestemd voor gebruik op een ondergrond in beton, cellenbeton, schuimbeton of elementen in gebakken aarde. De Fesco C- en Fesco B-platen zijn bestemd voor plaatsing op hout, houtplaten of geprofileerde staalplaten. De platen met geïntegreerde helling heten Fesco Drain. BUtgb Gebouwen : FOD-Economie - SECO WTCB en de Gewesten in samenwerking met de gespecialiseerde instelling TCHN. ATG 07/1697 1/11

2 De randen van de platen zijn recht of met sponningen; in het laatste geval krijgt de benaming het achtervoegsel DO. De platen voorzien van een bekleding van geoxideerd bitumen dragen het achtervoegsel -S. Productoverzicht en toepassing Merknaam isolatieplaten Bekleding Afmetingen (mm) lengte x breedte x dikte FESCO onbekleed 1200 x 600 dikte : 40 tot 120 (per stap van 5 mm) FESCO C onbekleed 1200 x 1000 dikte : 40 tot 120 (per stap van 5 mm) FESCO C-DO onbekleed 1200 x 1000 dikte: 40 tot 120 (per stap van 5 mm) FESCO DRAIN onbekleed 1200 x 600 geïntegreerde helling van 0,5 % tot 7 % (standaardhellingen van 1 %, 1,33 %, 1,67 %, 2,5 %, 3,33 %, 4,17 %) dikte : 40 tot 120 FESCO S bekleed met geoxideerd 1200 x 600 bitumen (ongeveer 350 g/m²) dikte : 40 tot 120 (per stap van 5 mm) en een wegbrandfolie FESCO C-S bekleed met geoxideerd 1200 x 1000 bitumen (ongeveer 350 g/m²) dikte : 40 tot 120 (per stap van 5 mm) en een wegbrandfolie FESCO DRAIN S bekleed met geoxideerd 1200 x 600 bitumen (ongeveer 350 g/m²) geïntegreerde helling van 0,5 % tot 7 % en een wegbrandfolie (standaardhellingen van 1%, 1,33 %, 1,67 %, 2,5 %, 3,33 %, 4,17 %) dikte : 40 tot 120 (per stap van 5 mm) FESCO B onbekleed 1200 x 1000 dikte : 40 tot 120 (per stap van 5 mm) Randafwerking rechte randen Sponning (fig 1) rechte randen Fig. 1: sponning van een FESCO C-DO plaat met dikte d 2/11 ATG 07/1697

3 Merknaam isolatieplaten Type dakvloer (zie 4.2.3) Beton, cellen beton, schuimbeton of elementen van gebakken aarde Hout of houtachtige platen Geprofileerde staalplaten ( 0,75mm) Type dakafdichting zie ATG dakafdichting (zie 4.2.4) FESCO FESCO S FESCO C, FESCO C-DO, FESCO C-S FESCO DRAIN FESCO DRAIN S FESCO B Gekleefd in warm bitumen Losliggend Gekleefd in warm bitumen Losliggend / / Gekleefd in warm bitumen Losliggend Gekleefd in warm bitumen Losliggend / / Gekleefd in warm bitumen Gekleefd in warm Gekleefd in warm bitumen Gekleefd in warm Mechanisch bevestigd (*) bitumen bitumen Mechanisch bevestigd Mechanisch bevestigd (*) Mechanisch beves- (*) tigd (*) / / Mechanisch bevestigd Mechanisch bevestigvestigd Mechanisch bevestigd Mechanisch be- Volgekleefd in warm bitumen Volvlakkig Volgekleefd in warm bitumen Volvlakkig gelast Volgekleefd in warm bitumen Volvlakkig gelast Volgekleefd met een bitumineuze koudlijm in het geval dat gelast de technische goedkeuring van het afdichtingssysteem deze lijm voorziet Mechanisch bevestigd Losliggend (met zware bescherming) Volgekleefd met een bitumineuze koudlijm in het geval dat de technische goed keuring van het afdichtingssysteem deze lijm voorziet Mechanisch bevestigd Losliggend (met zware bescherming) Volgekleefd met een bitumineuze koudlijm in het geval dat de technische goedkeuring van het afdichtingssysteem deze lijm voorziet Mechanisch bevestigd Losliggend (met zware bescherming) (*) niet onderzocht in het kader van deze ATG-aanvraag: er moet een bijzonder onderzoek betreffende de windweerstand worden uitgevoerd ATG 07/1697 3/11

4 2.2 Hulpcomponenten MECHANISCHE BEVESTIGINGEN VAN DE ISOLATIE Mechanische bevestigingen voor gebruik van vlakke isolatieplaten op geprofileerde staalplaten. Om te kunnen rekenen met een forfaitaire rekenwaarde van 450 N/bevestiging dienen de mechanische bevestigingen te voldoen aan de volgende kenmerken : de minimale diameter van de schroef bedraagt 4,8 mm de schroeven zijn voorzien van een aangepast boorpunt de karakteristieke statische uittrekwaarde van de schroef is 1350 N (uit staalplaat van 0,75 mm) de bevestigingsplaatjes zijn ofwel rond met een diameter van 70 mm of hoger, ofwel vierkant met afgeronde boorden met een minimumafmeting van 65 x 65 mm. De dikte van vlakke plaatjes bedraagt minimum 1 mm en minimum 0,75 mm voor geprofileerde plaatjes. Om de bevestigingsplaatjes volledig in de isolatie te verzinken, dient men convexe plaatjes of plaatjes met een kleine dimpel ( 3,5 mm onder het plaatje) te gebruiken. de corrosieweerstand = 15 Kesternich-cycli. Mechanische bevestigingen voor gebruik op houtachtige voorwerpen (bijvoorbeeld multiplex) dienen het voorwerp uit te maken van een bijkomende studie BITUMINEUZE PRODUCTEN Bitumineuze producten waarvan de overeenkomstigheid met PTV geattesteerd is DAMPSCHERM DAKAFDICHTING De dakafdichting moet een technische goedkeuring (ATG) met certificatie voor dakafdichtingssysteem bezitten. 3. Fabricage en verkoop De isolatiepanelen worden vervaardigd in de fabriek van THERMAL CERAMICS de France in Wissembourg (F). Wat betreft de fabricage en de controles, zie de productgoedkeuring ATG/H708. Op de verpakking wordt een etiket aangebracht met de nodige gegevens in het kader van de CEmarkering, het logo en de ATG-nummer. THERMAL CERAMICS de France in Wissembourg (F) staat in voor de verkoop. 4. Opvatting en uitvoering 4.1 Referentiedocumenten TV 215 : Het platte dak Opbouw, materialen, uitvoering, onderhoud (WTCB). BUtgb-document Summary of the characteristicscriteria in the frame of the ATG-applications. STS Materialen voor thermische isolatie, editie BUtgb-leidraad voor ATG Bitumineuze koudlijmen dakafdichtingen ( ). 4.2 Uitvoering De isolatieplaten in hun verpakking dienen droog te worden vervoerd en opgeslagen, waarbij de nodige voorzorgen genomen moeten worden om beschadigingen te voorkomen. De dakopbouw overeenkomstig TV 215 van het WTCB omvat : een dakvloer ( 4.2.1) een dampscherm ( 4.2.2) de isolatieplaten ( 4.2.3) een dakafdichting ( 4.2.4) eventueel een ballastlaag of een beschermingslaag DAKVLOER De dakvloer moet overeenstemmen met de norm NBN B en de TV 215 van het WTCB DAMPSCHERM Afhankelijk van het te verwachten binnenklimaat in het gebouw, van de vochtigheid in de dakvloer en de hygrothermische eigenschappen van de verschillende materialen moet een dampscherm worden voorzien. De dampschermklasse wordt ofwel bepaald door berekeningen, ofwel overname van de aanbeve lingen van de TV 215 van het WTCB. Deze laatste zijn gebaseerd op de rekenmethode van Glaser waarbij rekening wordt gehouden met niet-stationaire klimatologische randvoorwaarden en met de thermische en hygrische traagheid van het dak PLAATSING VAN DE ISOLATIEPLATEN De isolatieplaten worden in één laag, geschrankt en goed aangesloten gelegd (bij voorkeur halfsteens). De bevestiging aan de dakvloer is beschreven in , et /11 ATG 07/1697

5 De isolatieplaten kunnen in verschillende lagen worden toegepast voor grote dikte of bij de realisatie van afschot. De onderliggende lagen bestaan altijd uit platen zonder deklaag. De isolatielagen worden met verspringende voegen tegenover de onderlaag geplaatst. De plaatsingsoppervlakken en de isolatieplaten dienen droog te blijven tot de werken volledig af zijn. Bij verlijmen met warm bitumen moet condensatie tijdens de uitvoering vermeden worden bij een te lage temperatuur van de ondergrond. Daarom mag de omgevingstemperatuur van de ondergrond niet lager liggen dan 5 C. De plaatsing bestaat in het aanbrengen van een laag bitumen over het hele oppervlak van de ondergrond die iets groter is dan een isolatieplaat en het aandrukken van de isolatieplaat in het nog warme bitumen. Er moet een voldoende grote hoeveelheid bitumen aangebracht worden en de isolatieplaten moeten onmiddellijk geplaatst worden, d.w.z. voordat het bitumen hard wordt en zijn hechtingskracht verliest. De afdichting moet onmiddellijk na de plaatsing van de isolatieplaten worden aangebracht. De isolatieplaten moeten bij elke werkonderbre king en in ieder geval op het einde van elke dag beschermd worden tegen weersinvloeden DAKVLOER VAN BETON, CELLENBETON, SCHUIMBETON OF ELEMENTEN VAN GEBAKKEN AARDE Op de dakvloer worden achtereenvolgens aangebracht : een damscherm overeenkomstig de TV 215 van het WTCB de isolatieplaten FESCO, FESCO S, FESCO DRAIN of FESCO DRAIN S - deze worden ofwel volgekleefd in warme bitumen (ongeveer 1,5 kg/m²) wanneer de afdichting in volle hechting wordt geplaatst - ofwel losliggend geplaatst met zware bescherming voor FESCO en FESCO DRAIN Voor de plaatsing van de isolatieplaten in functie van de windweerstand van het daksysteem, dient rekening te worden gehouden met de rekenwaarden vermeld in 4.3 voor zover deze lager liggen dan de rekenwaarden betreffende de windweerstand van de afdichting aangegeven in de ATG van de afdichting Dakvloer van hout of houtachtige platen Op de dakvloer worden achtereenvolgens aangebracht : een damscherm overeenkomstig de TV 215 van het WTCB - de isolatieplaten FESCO C, FESCO C-DO, FESCO C-S, FESCO B, FESCO DRAIN of FESCO DRAIN S - deze worden ofwel volgekleefd in warme bitumen (ongeveer 1,5 kg/m²) ofwel mechanisch bevestigd wanneer de afdichting eveneens mechanisch bevestigd wordt (in dit geval wordt er een extra onderzoek op de windweerstand uitgevoerd) Voor de plaatsing van de isolatieplaten in functie van de windweerstand van het daksysteem, dient rekening te worden gehouden met de rekenwaarden vermeld in 4.3 voor zover deze lager liggen dan de rekenwaarden betreffende de windweerstand van de afdichting aangegeven in de ATG van de afdichting Geprofileerde staalplaten De staalplaten zullen een dikte hebben van 0,75 mm. Op de dakvloer worden achtereenvolgens aangebracht : een damscherm overeenkomstig de TV 215 van het WTCB de isolatieplaten FESCO C, FESCO C-DO, FESCO C-S, FESCO B, FESCO DRAIN of FESCO DRAIN S worden dwars over de golfopeningen en met gesloten en verspringende naden geplaatst en mechanisch bevestigd. Bij een draagvlak op minstens twee steunen, is de minimale dikte van de isolatieplaten (d) afhankelijk van de golfopening (e) van de geprofileerde staal plaat volgens de volgende tabel : Golfopening (e) (mm) Minimale isolatiedikte (d) (mm) 80 en > 110 en > 145 en > 165 en > 195 en Bij het uitkragen van de platen boven de golven, is de minimale dikte van de isolatieplaten (d) afhankelijk van de maximumafstand van de uitkraging (o) volgens de volgende tabel : Uitkraging (O) (mm) Minimale isolatiedikte (d) (mm) > 90 en > 110 en > 135 en > 155 en > 200 en > 250 en ATG 07/1697 5/11

6 Het aantal mechanische bevestigingen is afhankelijk van de kwaliteit ervan en de dikte van de geprofileerde staalplaten. Er moet op worden toegezien dat de schroeven minstens 15 mm doorheen de geprofileerde staalplaat komen. Het op figuur aangegeven bevestigingspatroon wordt indicatief vermeld. De platen worden elk minstens vier maal bevestigd, waarbij de verdeling deze van figuur 1 respecteert. De platen FESCO DRAIN en FESCO DRAIN S moeten elk minstens twee maal worden bevestigd. Dakopbouw Dampscherm Bevestiging Dakafdichting gekleefd op mechanisch bevestigde isolatie Zonder dampscherm Het aantal mechanische bevestigingen - met een minimum van 4 per plaat - moet worden berekend op basis van de rekenwaarde vermeld in 4.3, Qr: 450 N/bevestiging waarbij de totale windbelasting van 1,3. q b. (C pel C pi ) in rekening wordt gebracht. Met dampscherm Indien er een losliggend lucht- of dampscherm aanwezig is, moet het aantal mechanische bevestigingen - met een minimum van 4 per plaat - berekend worden op basis van de reken waarde vermeld in 4.3, Qr: 450 N/ bevestiging waarbij de totale windbelasting van 1,3. q b. (C pel C pi ) in rekening wordt gebracht. Eénlaagse dakafdichting bevestigd in de naad of met lineaire bevestigingsstrippen Zonder dampscherm Voor zover er geen lucht- of dampscherm aanwezig is, de platen bevestigen met minstens 4 bevestigingen per plaat. Met dampscherm Indien er een losliggend lucht- of dampscherm aanwezig is, moet het aantal bevestigingen - met een minimum van 4 per plaat - berekend worden op basis van de rekenwaarde vermeld in 4.3, Qr: 450 N/bevestiging waarbij slechts 50% van de totale windbelasting van 1,3. q b. (C pel C pi ) in rekening wordt gebracht. Dakafdichting met een polyestergewapende onderlaag, bevestigd op de isolatieplaten volgens het "plic-ploc"-systeem. Ongeacht of er een lucht- of dampscherm aanwezig is, de platen bevestigen met minimum 4 bevestigingen per plaat. Het aantal bevestigingen voor de gebitumineerde onderlaag met polyestervlies wordt bepaald uitgaande van de totale windbelasting van 1,3. q b. (C pel C pi ) en op basis van een forfaitaire rekenwaarde van Qr: 450 N/ bevestiging of de rekenwaarde vermeld in de ATG van de dakafdichting. 6/11 ATG 07/1697

7 Plaattype : FESCO C, FESCO C-DO, FESCO C-S, FESCO B, FESCO DRAIN, FESCO DRAIN S FESCO DRAIN, FESCO DRAIN S FESCO C, FESCO C-DO, FESCO C-S, FESCO B Fig 1: Plaatsingspatroon voor de mechanische bevestigingen DAKAFDICHTING De plaatsing van de dakafdichting gebeurt overeenkomstig de plaatsingsvoorschriften vermeld in de ATG van de dakafdichting. Hiertoe zal de dakopbouw vermeld in 4.2 nageleefd en in voorkomend geval aangepast worden. De afdichting wordt volgens een van de volgende plaatsingswijzen aangebracht : de afdichting kan losliggend worden aange bracht op de platen FESCO, FESCO C, FESCO C-DO, FESCO B, FESCO DRAIN; ze zal dan voorzien worden van ballast, aangebracht volgens de TV 215 van het WTCB. de afdichting kan gekleefd worden in warme bitumen overeenkomstig de TV 215 van het WTCB en de ATG van de dakafdichting; deze afdichtingstechniek is geschikt voor de platen FESCO, FESCO C, FESCO C-DO, FESCO B, FESCO DRAIN. de afdichting kan volvlakkig gelast worden overeenkomstig de TV 215 van het WTCB en de ATG van de dakafdichting; deze afdichtingstechniek is geschikt voor de platen FESCO S, FESCO C-S en FESCO DRAIN S. de afdichting kan volgekleefd worden aangebracht met een bitumineuze koudlijm overeenkomstig de TV 215 van het WTCB en de ATG van de dakafdichting in het geval dat de technische goedkeuring van het afdichtingssysteem deze lijm voorziet voor de platen FESCO, FESCO C, FESCO C-DO, FESCO B, FESCO DRAIN. de afdichting kan mechanisch bevestigd worden in overeenkomstig de TV 215 van het WTCB en de ATG van de dakafdichting; deze afdichtings- techniek is geschikt voor de platen FESCO, FESCO C, FESCO C-DO, FESCO B, FESCO DRAIN. Om de bevestigingsplaatjes van de afdichting volledig in de isolatie te verzinken, dient men convexe plaatjes of plaatjes met een kleine dimpel ( 3,5 mm onder het plaatje) te gebruiken. 4.3 Toegestane belasting parkeerdaken In het geval van een parking voor lichte voertuigen, moet er een onderzoek worden verricht naar de stabiliteit van de constructie en de dakopbouw. Voor de berekening van de rijlaag moet rekening worden gehouden met een toegestane maximumdruk op de isolatie van 80 kpa (druksterkte op lange termijn). De uitgeoefende belasting op de isolatie is afhankelijk van het contactoppervlak met de isolatie. Er zullen maatregelen worden genomen om de toegang te verbieden voor voertuigen die een druk van meer dan 80 kpa op de isolatie teweegbrengen. 4.4 Weerstand tegen de wind De nodige voorzorgen moeten worden genomen opdat het dak aan de invloeden van de wind kan weerstaan. De windweerstand van de dakisolatie wordt bepaald op basis van de te verwachten windbelasting. Deze wordt berekend volgens de TV 215 van het WTCB en de NBN B Voor losse plaatsing zal de ballastlaag worden aangebracht in overeenstemming met de specifieke eisen van de TV 215 van het WTCB. Voor andere bevestigingswijzen worden hieronder ATG 07/1697 7/11

8 de rekenwaarden van de windweerstand (Qr) voor de isolatieplaten aangegeven. Beton, cellenbeton (**), schuimbeton (**) of elementen in gebakken aarde Hout of houtachtige platen Geprofileerde staalplaten ( 0,75 mm) Gekleefd Mechanisch bevestigd (type 2.2.2) in warme bitumen 3000 Pa (*) Pa (*) - forfaitaire rekenwaarde van 450 N per bevestiging (*) : Een hogere waarde kan steeds ontleend worden na het uitvoeren van windproeven. (**) : Deze waarden gelden niet op cellenbeton en schuimbeton. Deze windweerstand (Qr) houdt rekening met een veiligheidscoëfficiënt van 1,5 en de windtestresultaten (Q1) vermeld in 5.3. De opgegeven rekenwaarden zijn te vergelijken met het effect van de windbelasting met een terugkeerperiode van 65 jaar, zoals opgegeven in de tabel van de TV 215 van het WTCB. 4.5 Brandveiligheid Er dient nagegaan te worden of het KB van (inclusief de wijziging in het KB van ) van toepassing is. Indien dit het geval is, moeten de volgende eisen i.v.m. de dakopbouw worden gerespecteerd : ten aanzien van een brand van buitenaf: de daken moeten worden afgedicht met dakafdichtingen die al dan niet moeten voldoen aan de brandreactieklasse A1 (NBN S21-203) ofwel moet het dakafdichtingssysteem voldoen aan de B ROOF (t1) klassering conform pren part 5. Afdichtingen die conform hun ATG werden geplaatst, voldoen aan deze eisen; hiertoe wordt naar tabel 1 en de plaatsingsfiche van de dakafdichting verwezen ten aanzien van een brand van binnenuit: de dakvloer moet zo worden ontworpen en uitgevoerd dat deze een Rf-waarde heeft afhankelijk van het type gebouw zoals voorzien in het KB. Ten aanzien van de brandcompartimentering: in het project moet worden nagegaan in hoeverre de dakzones en de dakdetails van brandstoppen, uitgevoerd met onbrandbaar materiaal (Euroclass A1), voorzien en uitgevoerd dienen te worden. 5. Prestaties 5.1 Thermische prestaties Zie STS Materialen voor thermische isolatie, editie 2003 R tot =R si + R 1 + R R isol + +R n +R se +R corr U=1/R tot U c =U+ΔU g +ΔU f Met : R tot : thermische weerstand van het bouwelement R si : thermische overgangsweerstand binnenzijde (conform de NBN EN ISO 6946) R 1, R 2, R n : thermische weerstand (rekenwaarde) van de verschillende lagen R isol : de verklaarde thermische weerstand van het isolatieproduct voor de betreffende dikte R se : thermische overgangsweerstand buitenzijde (conform NBN EN ISO 6946) R corr : correctiefactor = - 0,10 m².k/w voor plaatsingstoleranties bij de uitvoering van het bouwelement U : warmtedoorgangscoëfficiënt U c : gecorrigeerde warmtedoorgangscoëfficiënt, conform NBN EN ISO 6946 ΔU g : toeslag op de U-waarde voor spleten in de isolatielaag (conform de NBN EN ISO 6946); indien geplaatst conform deze ATG, dan ΔU g = 0 ΔU f : toeslag op de U-waarde voor bevestigingen door de isolatielaag, conform NBN EN ISO 6946 ΔU f = α λ f A f n f d i R 2 isol ( R tot ) in aanmerking te nemen voor mechanisch bevestigde isolatie met: α = 0,8 (coëfficiënt bij daktoepassing) λ f = thermische geleidbaarheid van de bevestiging (W/m.K), bijv. staal = 50 W/m.K n f = aantal bevestigingen per m² A f = doorsnede van een bevestiging (m²) d i = lengte van de bevestiging doorheen de isolatielaag R isol = thermische weerstand van de isolatielaag, doorboord door de bevestiging R tot = totale thermische weerstand van het dak Alle R-waarden zijn uitgedrukt in m²k/w. Alle U-waarden zijn uitgedrukt in W/m²K. 8/11 ATG 07/1697

9 R isol = R D [(m².k)/w] dikte (mm) R isol [(m².k)/w] De naleving van deze criteria wordt geverifieerd tijdens de verschillende uitgevoerde controles en zit vervat in de productcertificatie Platen met een kleine dikte mogen niet alleen gebruikt worden, aangezien ze niet conform de reglementaire eisen voor U dak zijn. 5.2 Overige prestaties De prestatiekenmerken van de isolatieplaten staan vermeld in In de kolom BUtgb worden de minimale aanvaardingscriteria vermeld die door de BUtgb werden vastgelegd. In de kolom fabrikant staan de criteria die zijn vastgelegd door de fabrikant zelf. De prestatiekenmerken van het systeem staan vermeld in De minimale aanvaardingscriteria bepaald door de BUtgb staan vermeld in de kolom BUtgb. Bij gebrek aan deze criteria, geeft de tabel de resultaten van laboratoriumproeven weer; de vermelde waarden vloeien niet voort uit statistische interpretaties en worden niet gewaarborgd door de fabrikant Windproeven Overzicht van de windproeven (getest volgens van de EUtgb) : FESCO C (40 mm, 1200 x 1000 mm) : staalplaat van 0,75 mm, mechanische bevestiging (4 bevestigingsmiddelen per plaat), onderlaag V3 gekleefd met warm bitumen, afdichtingsmembraan op basis van APP-gemodificeerd bitumen 4 mm gelast: het systeem weerstaat aan 3000 Pa breuk bij 3500 Pa door uittrekking van schroeven FESCO C-S (80 mm, 1200 x 1000 mm) : staalplaat van 0,75 mm, mechanische bevestiging (8 bevestigingsmiddelen per plaat), onderlaag V3 gelast, afdichtingsmembraan op basis van APP-gemodificeerd bitumen 4 mm gelast : het systeem weerstaan aan 7000 Pa breuk bij 7500 Pa door uittrekking van de afdichting. ATG 07/1697 9/11

10 Eigenschappen Criteria BUtgb Criteria fabrikant Beproevingsmethode PRODUCTEIGENSCHAPPEN (cfr. NBN EN 13169: 2001) Lengte (mm) ± 3 ± 3 NBN EN 822 x Breedte (mm) ± 3 ± 3 NBN EN 822 x Dikte (mm) 40 d 70 mm: ± 2 40 d 70 mm: ± 2 NBN EN 823 x 70 < d 120 mm: ± 3 70 < d 120 mm: ± 3 Haaksheid (mm/m) 3 3 NBN EN 824 x Vlakheid (mm) 3 3 NBN EN 825 x Dimensionele stabiliteit na 48u 23 C DS(H) DS(H) NBN EN 1604 x 90% R.V. (%) Δε d 1 Δε l, b 0,5 Δε d 1 Δε l, b 0,5 Dimensionele stabiliteit na 48u 70 C DS(T+\50) DS(T+\50) NBN EN 1604 x 50% R. V. (%) Δε d 1 Δε l, b 0,5 Δε d 1 Δε l, b 0,5 Buigsterkte (kpa) BS300 BS300 NBN EN x Druksterkte bij 10% vervorming (kpa) CS(10\Y)100 CS(10\Y)200 NBN EN 826 x Puntlast (N) PL(2) PL(2)1400 NBN EN x 1400 Loodrechte treksterkte (kpa) TR 20 TR 20 NBN EN 1607 x Warmtegeleidingscoëfficiënt λd (W/m.K) λ D NBN EN x Brandreactie A1 F FESCO, FESCO C, Euroclass x FESCO C-DO, FESCO DRAIN: C-s1,d0 FESCO B: B-s1,d0 FESCO S, FESCO C-S, FESCO DRAIN S: F (***) (classificatie: cfr. NBN EN ) Druksterkte op lange termijn (kpa) CC(1,5/1/10) 80 EN 1606 x Waterabsorptie door volledige onderdompeling WS(T)4 NBN EN x (korte termijn) (kg/dm³) 0, Waterdampdoorlaatbaarheid MU5 NBN EN μ SYSTEEMEIGENSCHAPPEN Windweerstand zie 5.3 EUtgb 4.1 x Temperatuurinvloed - lineaire maatverandering 0,5 % (max. 5 mm) EUtgb 4.31 x - afschuiving * - * EUtgb * - Invloed op de duurzaamheid - ** EUtgb ** van dakafdichting ** Vochtinvloeden - dimensionele stabiliteit 0,5% (max. 5 mm) EUtgb 4.41 x - onderdompeling cf. druk en delaminatie voir supra - Mechanische sterkte - verdeelde belasting (%) DLT(3)5 DLT(3)5 NBN EN 1605 x puntlast 2-zijdig geen breuk - EUtgb 4.52 x - uitkragend geen breuk - EUtgb 4.53 x Resultaten x Getest en conform het criterium van de fabrikant * Proef enkel vereist indien de volgende voorwaarden zich gelijktijdig vertonen: - helling > 20% (11 ) - mechanische bevestiging van de afdichting is niet voorgeschreven ter voorkoming van het afschuiven - isolatie is gecacheerd **: Proef niet vereist indien: - de afdichting losliggend, mechanisch bevestigd of partieel gekleefd is op de isolatie, die zelf is bevestigd op de dakvloer - de afdichting volgekleefd is op de isolatie die zelf bevestigd is op de dakvloer waarbij het isolatiemateriaal een lineaire maatverandering heeft < 0,5 mm bij een Δ T van 50 C. ***: Proefomstandigheden: paneel in calciumsilicaat; zonder spouw; mechanisch bevestigd; verticale en horizontale voegen volgens EN /11 ATG 07/1697

11 G O E D K E U R I N G Beslissing Gelet op het Ministerieel Besluit van 6 september 1991 tot inrichting van de technische goedkeuring en opstelling van typevoorschriften in de bouwsector (Belgisch Staatsblad van 29 oktober 1991). Gezien de door de firma THERMAL CERAMICS de France ingediende goedkeuringsaanvraag (AG ). Gezien het advies van de gespecialiseerde groep Daken van de Technische Goedkeuringscommissie uitgebracht tijdens haar vergadering van 6 februari 2007 op grond van het verslag van het Uitvoerend Bureau Daken van de BUtgb. Gelet op de door de aanvrager ondertekende overeenkomst waardoor hij zich onderwerpt aan de doorlopende controle op de naleving van de voorwaarden van deze goedkeuring. Wordt de technische goedkeuring met certificatie verleend aan de firma THERMAL CERAMICS de France voor FESCO (FESCO, FESCO C, FESCO C-DO, FESCO DRAIN, FESCO S, FESCO C-S, FESCO DRAIN S, FESCO B) rekening houdend met de bovenstaande beschrijving. Deze goedkeuring moet worden hernieuwd op 6 november Brussel, 7 november De directeur-generaal, V. MERKEN ATG 07/ /11

KINGSPAN INSULATION B.V. B E S C H R I J V I N G

KINGSPAN INSULATION B.V. B E S C H R I J V I N G BUtgb 06/1901 Geldig van 01.12.2006 tot 30.11.2011 http://www.butgb.be Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie Algemene

Nadere informatie

BUtgb 04/2497. Geldig van 04.10.2004 tot 03.10.2009 B E S C H R I J V I N G

BUtgb 04/2497. Geldig van 04.10.2004 tot 03.10.2009 B E S C H R I J V I N G BUtgb 04/2497 Geldig van 04.10.2004 tot 03.10.2009 http://www.butgb.be Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Federale Overheidsdist (FOD) Economie, Middstand, KMO Energie, Goedkeuring

Nadere informatie

B E S C H R I J V I N G. Merknaam. isolatieplaten. Heralan DDP

B E S C H R I J V I N G. Merknaam. isolatieplaten. Heralan DDP BUtgb 06/2670 Geldig van 01.03.2006 tot 28.02.2011 http://www.butgb.be Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie Algemene

Nadere informatie

BUtgb. Isolatiesysteem voor warm dak EUROTHANE Bi-3, Bi-3A, AL en Silver 04/1575. Geldig van 02.09.2004 tot 01.09.2009 B E S C H R I J V I N G

BUtgb. Isolatiesysteem voor warm dak EUROTHANE Bi-3, Bi-3A, AL en Silver 04/1575. Geldig van 02.09.2004 tot 01.09.2009 B E S C H R I J V I N G BUtgb 04/1575 Geldig van 02.09.2004 tot 01.09.2009 http://www.butgb.be Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, Middenstand, KMO en Energie, Dienst

Nadere informatie

BUtgb. Spouwmuurisolatie (gedeeltelijke spouwvulling) EUROWALL, EUROTHANE AL en EUROTHANE SILVER 03/2481

BUtgb. Spouwmuurisolatie (gedeeltelijke spouwvulling) EUROWALL, EUROTHANE AL en EUROTHANE SILVER 03/2481 BUtgb 03/2481 Versie dd. 01.07.2004 Geldig van 22.12.2003 tot 21.12.2008 http://www.butgb.be Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, Middenstand,

Nadere informatie

BUtgb 04/2492. Geldig van tot B E S C H R I J V I N G

BUtgb 04/2492. Geldig van tot B E S C H R I J V I N G BUtgb 04/2492 Geldig van 12.07.2004 tot 11.07.2009 http://www.butgb.be TECHNISCHE GOEDKEURING MET CERTIFICATIE Isolatiesysteem voor warm dak ISOMO (ISOMO EPS 100 SE 20,,, ) ISOMO N.V. Belgische Unie voor

Nadere informatie

B E S C H R I J V I N G

B E S C H R I J V I N G BUtgb 08/2726 versie dd 11.12.2008 Geldig van 14.01.2008 tot 13.01.2013 http://www.butgb.be Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

Isolatiesysteem voor warm dak

Isolatiesysteem voor warm dak Technische Goedkeuring ATG met Certificatie Isolatiesysteem voor warm dak Goedkeurings- en Certificatie-operator ATG 13/2492 ISOMO ISOMO EPS 100 SE 20, ISOMO EPS 120 SE, ISOMO EPS 150 SE 25, ISOMO EPS

Nadere informatie

B E S C H R I J V I N G

B E S C H R I J V I N G BUtgb 08/2733 Geldig van 15.04.2008 tot 14.04.2013 http://www.butgb.be Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie Algemene

Nadere informatie

B E S C H R I J V I N G

B E S C H R I J V I N G BUtgb 06/2064 versie dd 17.12.2007 Geldig van 27.12.2006 tot 26.02.2011 http://www.butgb.be Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

ISOLATIESYSTEEM VOOR WARM DAK

ISOLATIESYSTEEM VOOR WARM DAK Technische Goedkeuring ATG met Certificatie Goedkeurings- en Certificatie-operator ISOLATIESYSTEEM VOOR WARM DAK ATG 14/2992 Goedkeuringshouder: UNILIN bvba, division insulation Waregemstraat 112 B-8792

Nadere informatie

BUtgb. Isolatiesysteem voor warm dak ISOBOUW POLYTOP (EPS 100 SE, EPS 100 SE SL, EPS 150 SE, EPS 200 SE) 06/2235. Geldig van tot

BUtgb. Isolatiesysteem voor warm dak ISOBOUW POLYTOP (EPS 100 SE, EPS 100 SE SL, EPS 150 SE, EPS 200 SE) 06/2235. Geldig van tot BUtgb 06/2235 Geldig van 20.07.2006 tot 19.07.2011 http://www.butgb.be Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie Algemene

Nadere informatie

BUtgb. Isolatiesysteem voor warm dak POWERDECK, POWERDECK B en POWERDECK F 04/2262. Geldig van 17.12.2004 tot 16.12.2009 B E S C H R I J V I N G

BUtgb. Isolatiesysteem voor warm dak POWERDECK, POWERDECK B en POWERDECK F 04/2262. Geldig van 17.12.2004 tot 16.12.2009 B E S C H R I J V I N G BUtgb 04/2262 Geldig van 17.12.2004 tot 16.12.2009 http://www.butgb.be Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, Middenstand, KMO en Energie, Dienst

Nadere informatie

BUtgb 04/1788. Geldig van 10.03.2004 tot 09.03.2009 B E S C H R I J V I N G

BUtgb 04/1788. Geldig van 10.03.2004 tot 09.03.2009 B E S C H R I J V I N G BUtgb 04/1788 Geldig van 10.03.2004 tot 09.03.2009 http://www.butgb.be Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, Middenstand, KMO en Energie, Dienst

Nadere informatie

BUtgb 04/1402. Thermische isolatie van cellenglas FOAMGLAS FLOOR BOARD T4, S3 en F; FOAMGLAS

BUtgb 04/1402. Thermische isolatie van cellenglas FOAMGLAS FLOOR BOARD T4, S3 en F; FOAMGLAS BUtgb 04/1402 Geldig van 19.05.2004 tot 18.05.2009 http://www.butgb.be Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw ederale Overheidsdienst (OD) Economie, Middenstand, KMO en Energie, Goedkeuring

Nadere informatie

Duurzaam bouwen. Het geïsoleerde plat dak

Duurzaam bouwen. Het geïsoleerde plat dak Duurzaam bouwen Het geïsoleerde plat dak 1 Het platte dak Dak: bovenste deel van de gebouwschil buitenklimaat binnenklimaat 2 Het platte dak Dak: bovenste deel van de gebouwschil waterdicht + winddicht

Nadere informatie

Isolatiesysteem voor warm dak

Isolatiesysteem voor warm dak Technische Goedkeuring ATG met Certificatie Goedkeurings- en Certificatie-operator Isolatiesysteem voor warm dak ROCKWOOL Rhinoxx D ATG 13/2945 Geldig van 29/10/2013 tot 28/10/2018 Belgian Construction

Nadere informatie

B E S C H R I J V I N G

B E S C H R I J V I N G BUtgb 02/2206 Geldig van 19.12.2002 tot 18.12.2004 Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw c/o Federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Kwaliteit van de bouw, Goedkeuring

Nadere informatie

Isolatiesysteem voor warm dak

Isolatiesysteem voor warm dak Technische Goedkeuring ATG met Certificatie Isolatiesysteem voor warm dak Goedkeurings- en Certificatie-operator ATG 14/2490 KEMIROOF (KEMIROOF EPS 100 SE, KEMIROOF EPS 150 SE, KEMIROOF EPS 200 SE) Geldig

Nadere informatie

PARAFOR SOLO FE GS SIKAPLAST BELGIE Icopal N.V. 25-29 Assesteenweg B 1740 TERNAT Tel. 02/582.75.00 Fax 02/582.73.70 B E S C H R I J V I N G

PARAFOR SOLO FE GS SIKAPLAST BELGIE Icopal N.V. 25-29 Assesteenweg B 1740 TERNAT Tel. 02/582.75.00 Fax 02/582.73.70 B E S C H R I J V I N G BUtgb 07/2104 Geldig van 21.06.2007 tot 20.06.2012 http://www.butgb.be Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie Algemene

Nadere informatie

DAKEN - ISOLATIEMATERIALEN ISOLATIESYSTEEM VOOR WARM DAK UNIDEK EPS 100 UNIDEK EPS 150 UNIDEK EPS 200. Geldig van 25/01/2011 tot 24/01/2016

DAKEN - ISOLATIEMATERIALEN ISOLATIESYSTEEM VOOR WARM DAK UNIDEK EPS 100 UNIDEK EPS 150 UNIDEK EPS 200. Geldig van 25/01/2011 tot 24/01/2016 Technische Goedkeuring ATG met Certificatie DAKEN - ISOLATIEMATERIALEN Goedkeurings- en Certificatie-operator ISOLATIESYSTEEM VOOR WARM DAK UNIDEK EPS 100 UNIDEK EPS 150 UNIDEK EPS 200 ATG 11/2826 Geldig

Nadere informatie

Technische Goedkeuring ATG met Certificatie

Technische Goedkeuring ATG met Certificatie Technische Goedkeuring ATG met Certificatie ISOLATIESYSTEEM VOOR WARM DAK Therma TR20, Therma TT40, Therma TR24 w, Therma TR27 w, Therma TR26 w, Therma TT46 w ATG 15/2064 Geldig van 02/04/2015 tot 01/04/2020

Nadere informatie

Rhinoxx Afschot Isolatie voor platte daken

Rhinoxx Afschot Isolatie voor platte daken Rhinoxx Afschot Isolatie voor platte daken Productomschrijving Op afschot gezaagde, drukvaste dakisolatieplaat van rotswol met zeer goede beloopbaarheidsprestaties en voorzien van een glasvlies van 300

Nadere informatie

ISOLATIESYSTEEM VOOR WARM DAK

ISOLATIESYSTEEM VOOR WARM DAK Technische Goedkeuring ATG met Certificatie Goedkeurings- en Certificatie-operator ISOLATIESYSTEEM VOOR WARM DAK UTHERM ROOF B ATG 14/1805 Goedkeuringshouder: UNILIN bvba, division insulation Waregemstraat

Nadere informatie

ISOLATIESYSTEEM VOOR OMKEERDAK STYRODUR 3035CS STYRODUR 4000CS

ISOLATIESYSTEEM VOOR OMKEERDAK STYRODUR 3035CS STYRODUR 4000CS Technische Goedkeuring ATG met Certificatie Goedkeurings en Certificatieoperator ATG 11/2525 ISOLATIESYSTEEM VOOR OMKEERDAK STYRODUR 3035CS STYRODUR 4000CS STYRODUR 5000CS Geldig van 29/11/2011 tot 28/11/2016

Nadere informatie

ATG 14/2963. Technische Goedkeuring ATG met Certificatie. Isolatiesysteem voor warm dak ROCKWOOL TAUROXX. Geldig van 16/4/2014 tot 15/4/2019

ATG 14/2963. Technische Goedkeuring ATG met Certificatie. Isolatiesysteem voor warm dak ROCKWOOL TAUROXX. Geldig van 16/4/2014 tot 15/4/2019 Technische Goedkeuring ATG met Certificatie Goedkeurings- en Certificatie-operator Isolatiesysteem voor warm dak ROCKWOOL TAUROXX ATG 14/2963 Geldig van 16/4/2014 tot 15/4/2019 Belgian Construction Certification

Nadere informatie

BUtgb. Isolatiesysteem voor omkeerdak STYRODUR 3035 CS, STYRODUR 4000 CS en STYRODUR 5000 CS 06/2525. Geldig van tot

BUtgb. Isolatiesysteem voor omkeerdak STYRODUR 3035 CS, STYRODUR 4000 CS en STYRODUR 5000 CS 06/2525. Geldig van tot BUtgb 06/2525 Geldig van 03.04.2006 tot 02.04.2011 http://www.butgb.be Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie Algemene

Nadere informatie

ISOLATIESYSTEEM VOOR OMKEERDAK STYRISOL GR-300

ISOLATIESYSTEEM VOOR OMKEERDAK STYRISOL GR-300 Technische Goedkeuring ATG met Certificatie Goedkeurings en Certificatieoperator ISOLATIESYSTEEM VOOR OMKEERDAK STYRISOL GR300 ATG 1/2 Geldig van //201 tot 21//201 Belgian Construction Certification Association

Nadere informatie

Technische Goedkeuring ATG met Certificatie

Technische Goedkeuring ATG met Certificatie Technische Goedkeuring ATG met Certificatie ISOLATIESYSTEEM VOOR WARM DAK Therma TR20, Therma TT40, Therma TR24, Therma TR27 FM, Therma TR26 w, Therma TT46 w ATG 2064 Geldig van 19/07/2017 tot 18/07/2022

Nadere informatie

ATG 14/2496. Technische Goedkeuring ATG met Certificatie. Geldig van 16/4/2014 tot 15/4/2019. 1 Doel en draagwijdte van de technische goedkeuring

ATG 14/2496. Technische Goedkeuring ATG met Certificatie. Geldig van 16/4/2014 tot 15/4/2019. 1 Doel en draagwijdte van de technische goedkeuring Technische Goedkeuring ATG met Certificatie Goedkeurings- en Certificatie-operator SPOUWMUURISOLATIE (gedeeltelijke spouwvulling) STYRISOL ATG 14/2496 Goedkeuringshouder: ABRISO Gijzelbrechtegemstraat

Nadere informatie

ISOLATIESYSTEEM VOOR OMKEERDAK STYRODUR 3035CS STYRODUR 4000CS STYRODUR 5000CS

ISOLATIESYSTEEM VOOR OMKEERDAK STYRODUR 3035CS STYRODUR 4000CS STYRODUR 5000CS Technische Goedkeuring ATG met Certificatie ISOLATIESYSTEEM VOOR OMKEERDAK Goedkeurings en Certificatieoperator STYRODUR 303CS STYRODUR 000CS STYRODUR 000CS ATG 1/22 Goedkeuringshouder: BASF SE G PMF/E

Nadere informatie

ATG 14/2974. Technische Goedkeuring ATG met Certificatie. Geldig van 22/7/2014 tot 21/7/2019. 2 Voorwerp

ATG 14/2974. Technische Goedkeuring ATG met Certificatie. Geldig van 22/7/2014 tot 21/7/2019. 2 Voorwerp Technische Goedkeuring ATG met Certificatie Goedkeurings- en Certificatie-operator SPOUWMUURISOLATIE (gedeeltelijke spouwvulling) STYRISOL GR-300 ATG 14/2974 Goedkeuringshouder: ABRISO Gijzelbrechtegemstraat

Nadere informatie

ATG 12/2064 versie 27/9/2013

ATG 12/2064 versie 27/9/2013 Technische Goedkeuring ATG met Certificatie Isolatiesysteem voor warm dak Goedkeurings- en Certificatie-operator ATG 12/2064 versie 27/9/2013 Goedkeuringshouder: Kingspan Insulation B.V. Lorentzstraat

Nadere informatie

ISOLATIESYSTEEM VOOR WARM DAK. XT/IR MG-BE, XT/TR MG-BE XT/IR BG-BE, XT/TR BG-BE XT/FR ALU, XT/TR ALU XT/IR ALU XT/UniPIR

ISOLATIESYSTEEM VOOR WARM DAK. XT/IR MG-BE, XT/TR MG-BE XT/IR BG-BE, XT/TR BG-BE XT/FR ALU, XT/TR ALU XT/IR ALU XT/UniPIR Technische Goedkeuring ATG met Certificatie ISOLATIESYSTEEM VOOR WARM DAK Goedkeurings en Certificatieoperator ATG 12/2827 Goedkeuringshouder: XTRATHERM Ltd. Liscarton Ind. Est., Kells Road IR Navan, Co.Meath

Nadere informatie

VERWERKINGSRICHTLIJNEN PLATDAK ISOLATIE IKO ENERTHERM ALU/MG/BGF/BM. Algemene uitvoeringsrichtlijnen

VERWERKINGSRICHTLIJNEN PLATDAK ISOLATIE IKO ENERTHERM ALU/MG/BGF/BM. Algemene uitvoeringsrichtlijnen VERWERKINGSRICHTLIJNEN PLATDAK ISOLATIE IKO ENERTHERM ALU/MG/BGF/BM Algemene uitvoeringsrichtlijnen Opslag De isolatieplaten dienen zodanig te worden opgeslagen dat beschadiging wordt voorkomen. Tevens

Nadere informatie

Isolatiesysteem voor warm dak

Isolatiesysteem voor warm dak Technische Goedkeuring ATG met Certificatie Isolatiesysteem voor warm dak Goedkeurings- en Certificatie-operator ATG 13/2826 UNIDEK EPS 100, UNIDEK EPS 150, UNIDEK EPS 200 Geldig van 18/12/2013 tot 17/12/2018

Nadere informatie

Het hedendaagse platte dak

Het hedendaagse platte dak Het hedendaagse platte dak Basisregels voor een goede opbouw ir. Marcus Peeters, lector / onderzoeker pba Bouw Odisee AALST campus Dirk Martens Inhoud 1. Opbouw 2. Afschot en afschotisolatie 3. Luchtdichtheid

Nadere informatie

Rhinoxx Isolatie voor platte daken

Rhinoxx Isolatie voor platte daken Rhinoxx Isolatie voor platte daken Productomschrijving Drukvaste dakisolatieplaat van rotswol met zeer goede beloopbaarheidsprestaties en voorzien van een glasvlies van 300 g/m². Geїntegreerde harde toplaag

Nadere informatie

Isolatiesysteem voor warm dak

Isolatiesysteem voor warm dak Technische Goedkeuring ATG met Certificatie Isolatiesysteem voor warm dak Goedkeurings- en Certificatie-operator ATG 14/2235 Goedkeuringshouder: ISOBOUW SYSTEMS BV Kanaalstraat 107 NL-5711 EG Someren Tel.:

Nadere informatie

BUtgb. Buitengevelisolatiesysteem WILLCO ISOLATIEYSTEEM 1 08/2744. Geldig van 02.06.2008 tot 01.06.2013 B E S C H R I J V I N G

BUtgb. Buitengevelisolatiesysteem WILLCO ISOLATIEYSTEEM 1 08/2744. Geldig van 02.06.2008 tot 01.06.2013 B E S C H R I J V I N G BUtgb 08/2744 Geldig van 02.06.2008 tot 01.06.2013 http://www.butgb.be Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie Algemene

Nadere informatie

Rhinoxx D Isolatie voor platte daken

Rhinoxx D Isolatie voor platte daken Rhinoxx D Isolatie voor platte daken Productomschrijving Zeer drukvaste dakisolatieplaat van rotswol met zeer goede beloopbaarheidsprestaties en voorzien van een glasvlies van 300 g/m². Uitermate geschikt

Nadere informatie

ESHA WATERPROOFING B.V. Tel. 0031/505516333 Fax 0031/505515521 B E S C H R I J V I N G

ESHA WATERPROOFING B.V. Tel. 0031/505516333 Fax 0031/505515521 B E S C H R I J V I N G BUtgb 07/1883 Geldig van 19.03.2007 tot 18.03.2012 http://www.butgb.be Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie Algemene

Nadere informatie

1. ALGEMEEN 2. BASISPRINCIPES DAKOPBOUW MET EUROTHANE EN POWERDECK

1. ALGEMEEN 2. BASISPRINCIPES DAKOPBOUW MET EUROTHANE EN POWERDECK INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN 2. BASISPRINCIPES DAKOPBOUW MET EUROTHANE /POWERDECK. EUROTHANE / POWERDECK TOEPASSINGEN IN HET PLATTE DAK MET BITUMEN OF KUNSTSTOFDAKDICHTING.1. BEtON - bitumineuze dichtingslaag

Nadere informatie

POWERDECK F (PIR) VOOR EXTENSIEVE GROENDAKEN

POWERDECK F (PIR) VOOR EXTENSIEVE GROENDAKEN POWERDECK F (PIR) VOOR EXTENSIEVE GROENDAKEN Vereisten isolatie groendak Op een groendak komen heel wat belastingen. Daarom moet het mechanisch gedrag van het isolatiemateriaal de permanente belasting

Nadere informatie

Rhinoxx Isolatie voor platte daken

Rhinoxx Isolatie voor platte daken Rhinoxx Isolatie voor platte daken Productomschrijving Drukvaste dakisolatieplaat van rotswol met zeer goede beloopbaarheidsprestaties en voorzien van een glasvlies van 300 g/m². Geїntegreerde harde toplaag

Nadere informatie

B E S C H R I J V I N G

B E S C H R I J V I N G BUtgb 04/2601 Versie 15.04.2008 Geldig van 12.07.2004 tot 11.07.2009 http://www.butgb.be Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

Checklist controle uitvoering

Checklist controle uitvoering Checklist voor de controle op de uitvoering van bitumen daksystemen Opmerkingen vooraf: - Deze checklist is slechts een voorbeeld, is zeker niet altijd volledig en dient afhankelijk van de omstandigheden

Nadere informatie

Rhinoxx Isolatie voor platte daken

Rhinoxx Isolatie voor platte daken Rhinoxx Isolatie voor platte daken Productomschrijving Rhinoxx is een drukvaste dakisolatieplaat van steenwol met zeer goede beloopbaarheidsprestaties en voorzien van een glasvlies van 300 g/m 2. Geїntegreerde

Nadere informatie

BUtgb 04/2006. Geldig van 10.03.2004 tot 09.03.2009 B E S C H R I J V I N G

BUtgb 04/2006. Geldig van 10.03.2004 tot 09.03.2009 B E S C H R I J V I N G BUtgb 04/2006 Geldig van 10.03.2004 tot 09.03.2009 http://www.butgb.be Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, Middenstand, KMO en Energie, Dienst

Nadere informatie

Platte daken. Rhinox. Technisch productblad PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING

Platte daken. Rhinox. Technisch productblad PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING Zeer goed beloopbare dakisolatieplaat van rotswol met geïntegreerde, extra harde toplaag, een harde middenlaag en een stevige onderlaag (geproduceerd op basis van de gepatenteerde

Nadere informatie

Isolatiesystemen voor industriële daken met metalen ondergronden. FOAMGLAS READY BOARD T4+, S3 en F. FOAMGLAS READY BLOCK T4+, S3 en F

Isolatiesystemen voor industriële daken met metalen ondergronden. FOAMGLAS READY BOARD T4+, S3 en F. FOAMGLAS READY BLOCK T4+, S3 en F Technische Goedkeuring ATG met Certificatie Isolatiesystemen voor industriële daken met metalen ondergronden Goedkeurings en Certificatieoperator ATG 11/2078 FOAMGLAS READY BOARD T4+, S3 en F FOAMGLAS

Nadere informatie

B E S C H R I J V I N G

B E S C H R I J V I N G BUtgb 08/2309 Geldig van 24.06.2008 tot 23.06.2011 http://www.butgb.be Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie Algemene

Nadere informatie

Isolatiesystemen voor warm dak, groen- en parkeerdaken

Isolatiesystemen voor warm dak, groen- en parkeerdaken Technische Goedkeuring ATG met Certificatie Isolatiesystemen voor warm dak, groen- en parkeerdaken Goedkeurings- en Certificatie-operator ATG 14/1626 FOAMGLAS T4+, S3 en F, FOAMGLAS TAPERED T4+, S3 en

Nadere informatie

STYRODUR 3035CS STYRODUR 4000CS STYRODUR 5000CS

STYRODUR 3035CS STYRODUR 4000CS STYRODUR 5000CS Technische Goedkeuring ATG met Certificatie Isolatiesysteem voor perimeterisolatie Goedkeurings- en Certificatie-operator 3035CS 4000CS 5000CS ATG 14/2966 Goedkeuringshouder: BASF SE G - KTF/E - D219 D

Nadere informatie

BUtgb 08/2737. Geldig van 21.04.2008 tot 20.04.2013 B E S C H R I J V I N G

BUtgb 08/2737. Geldig van 21.04.2008 tot 20.04.2013 B E S C H R I J V I N G BUtgb 08/2737 Geldig van 21.04.2008 tot 20.04.2013 http://www.butgb.be Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie Algemene

Nadere informatie

SPOUWMUURISOLATIE (VOLLEDIGE OF GEDEELTELIJKE SPOUWVULLING)

SPOUWMUURISOLATIE (VOLLEDIGE OF GEDEELTELIJKE SPOUWVULLING) Technische Goedkeuring ATG met Certificatie SPOUWMUURISOLATIE (VOLLEDIGE OF GEDEELTELIJKE SPOUWVULLING) Goedkeurings- en Certificatie-operator ATG 11/1766 ROCKWOOL ISOLATIEPLATEN TYPES 434 ROCKFIT, 434.652

Nadere informatie

DAKEN BITUMINEUZE KOUDLIJM DERBIBOND NT

DAKEN BITUMINEUZE KOUDLIJM DERBIBOND NT Technische Goedkeuring ATG met Certificatie Goedkeurings- en certificatieoperator DAKEN BITUMINEUZE KOUDLIJM DERBIBOND NT ATG 2919 Geldig van 21/09/2015 tot 20/09/2020 Belgian Construction Certification

Nadere informatie

BUtgb. Onderdakfolie DELTA-MAXX 04/2615. Geldig van 01.10.2004 tot 30.09.2007 B E S C H R I J V I N G

BUtgb. Onderdakfolie DELTA-MAXX 04/2615. Geldig van 01.10.2004 tot 30.09.2007 B E S C H R I J V I N G BUtgb 04/2615 Geldig van 01.10.2004 tot 30.09.2007 http://www.butgb.be Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, Middenstand, KMO en Energie, Goedkeuring

Nadere informatie

Dakafdichtingssysteem - bitumen / APP SERIE POLYGUM : COOL KK4, COOL ARK4 SERIE POLYGUM PREVENT : COOL KK4, COOL ARK4

Dakafdichtingssysteem - bitumen / APP SERIE POLYGUM : COOL KK4, COOL ARK4 SERIE POLYGUM PREVENT : COOL KK4, COOL ARK4 BUtgb Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw c/o Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur, Dienst Kwaliteit, Directie Goedkeuring

Nadere informatie

Vlakdak. Taurox. Technisch productblad PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING

Vlakdak. Taurox. Technisch productblad PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING PRODUCTOMSCHRIJVING Drukvaste dakisolatieplaat van steenwol met verbeterde beloopbaarheidsprestatie. Geïntegreerde harde toplaag door gepatenteerde Dual Density productietechnologie. TOEPASSING Taurox

Nadere informatie

EUROPE TWIN TILE N.V. Nijverheidslaan 1528 B-3660 OPGLABBEEK Tel. : 089/81.25.81 Fax : 089/81.25.82 B E S C H R I J V I N G. 3.

EUROPE TWIN TILE N.V. Nijverheidslaan 1528 B-3660 OPGLABBEEK Tel. : 089/81.25.81 Fax : 089/81.25.82 B E S C H R I J V I N G. 3. BUtgb 08/2441 Geldig van 09.06.2008 tot 08.06.2011 http://www.butgb.be Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie Algemene

Nadere informatie

Tel. 014/23.07.07 Fax 014/23.07.77 B E S C H R I J V I N G

Tel. 014/23.07.07 Fax 014/23.07.77 B E S C H R I J V I N G BUtgb 06/1557 versie 14.05.2008 Geldig van 20.07.2007 tot 06.03.2011 http://www.butgb.be Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

Lerarenopleiding Demodag 1 - Daken

Lerarenopleiding Demodag 1 - Daken Lerarenopleiding Demodag 1 - Daken 17 november 2015 Marcus Peeters & Stijn Van der Meersch Deel 1 Platte daken Demodag 1 17/11/2015 2 Inhoud 1. Goede dakopbouwen 2. Bouwelementen 3. Bouwknopen Demodag

Nadere informatie

Plaatsingsvoorschriften voor DELTA -ALPINA bij pannendaken in beton of gebakken aarde in BENELUX

Plaatsingsvoorschriften voor DELTA -ALPINA bij pannendaken in beton of gebakken aarde in BENELUX Plaatsingsvoorschriften voor DELTA -ALPINA bij pannendaken in beton of gebakken aarde in BENELUX Plaatsingsvoorschriften voor DELTA -ALPINA (afbeelding 1) DELTA -ALPINA is een dubbelzijdig gecoate universele

Nadere informatie

Rhinoxx Afschot Isolatie voor platte daken

Rhinoxx Afschot Isolatie voor platte daken Rhinoxx Afschot Isolatie voor platte daken Productomschrijving Rhinoxx Afschot is een op afschot gezaagde, drukvaste dakisolatieplaat van steenwol met zeer goede beloopbaarheidsprestaties en voorzien van

Nadere informatie

Thermische isolatie van bestaande platte daken

Thermische isolatie van bestaande platte daken Thermische isolatie van bestaande platte daken In onze maatschappij gaat steeds meer aandacht naar energiebesparingen, milieubescherming en comfort, wat een doordachte thermische isolatie van de gebouwschil

Nadere informatie

APPLICATION RULES Mechanische bevestiging van de waterdichting

APPLICATION RULES Mechanische bevestiging van de waterdichting APPLICATION RULES Mechanische bevestiging van de waterdichting AR-09 APPLICATION RULES 1 ALGEMEEN Bij een mechanisch bevestigd waterdichtingscomplex kan men drie technische families onderscheiden : A.

Nadere informatie

Tauroxx Isolatie voor platte daken

Tauroxx Isolatie voor platte daken Tauroxx Isolatie voor platte daken Productomschrijving Tauroxx is een drukvaste dakisolatieplaat met goede beloopbaarheidsprestaties. Met geïntegreerde harde toplaag door gepatenteerde Dual Density productietechnologie.

Nadere informatie

Isolatiesysteem voor warm dak. ROCKWOOL Rhinoxx, ROCKWOOL Rhinoxx Afschot en ROCKWOOL Rhinoxx D. Geldig van 08/03/2017 tot 07/03/2022

Isolatiesysteem voor warm dak. ROCKWOOL Rhinoxx, ROCKWOOL Rhinoxx Afschot en ROCKWOOL Rhinoxx D. Geldig van 08/03/2017 tot 07/03/2022 Technische Goedkeuring ATG met Certificatie Isolatiesysteem voor warm dak Goedkeurings- en Certificatie-operator ATG 2895 ROCKWOOL Rhinoxx, ROCKWOOL Rhinoxx Afschot en ROCKWOOL Rhinoxx D Geldig van 08/03/2017

Nadere informatie

MAXON EPDM BESTEKTEKSTEN

MAXON EPDM BESTEKTEKSTEN MAXON EPDM BESTEKTEKSTEN Algemeen 1. Voor verkleving met koudlijm eenlaags 2. Voor verkleving met koudlijm met onderlaag 3. Voor renovatie op oude bitumineuze dakdichting 4. Voor plaatsing met ballast

Nadere informatie

Plat dak-groendak op geprofileerde staalplaat. Systeem 4.4.4. met Bestekom - schrijving vanaf pagina 3. FOAMGLAS Plat dak isolatie

Plat dak-groendak op geprofileerde staalplaat. Systeem 4.4.4. met Bestekom - schrijving vanaf pagina 3. FOAMGLAS Plat dak isolatie FOAMGLAS Plat dak isolatie Plat dak-groendak op geprofileerde staalplaat FOAMGLAS READY BOARD met koude kleefstof PC 11 Deze techniek is enkel geschikt voor gebouwen met een lage relatieve vochtigheid

Nadere informatie

TRIDEX: lastenboeken

TRIDEX: lastenboeken TRIDEX: lastenboeken Algemeen 1. voor verkleving met koudlijm 1-laags 2. voor verkleving met koudlijm met onderlaag 3. voor renovatie op oude bitumineuze dakdichting 4. voor plaatsing met ballast 5. voor

Nadere informatie

ROCKWOOL PLAT DAK CAPROXX ENERGY

ROCKWOOL PLAT DAK CAPROXX ENERGY CAPROXX ENERGY Drukvaste dakisolatieplaat, lichter in gewicht, met verbeterde thermische prestaties. Geïntegreerde harde toplaag door gepatenteerde Dual Density technologie. minimum 120 kpa Brandreactie:

Nadere informatie

Isolatiesysteem voor warm dak Rockwool Rhinox, Rockwool Rhinox film, Rockwool Rhinox Afschot, Rockwool Rhinox Afschot film

Isolatiesysteem voor warm dak Rockwool Rhinox, Rockwool Rhinox film, Rockwool Rhinox Afschot, Rockwool Rhinox Afschot film Technische Goedkeuring ATG met Certificatie Goedkeurings- en Certificatie-operator ATG 11/2601 Isolatiesysteem voor warm dak Rockwool Rhino, Rockwool Rhino film, Rockwool Rhino Afschot, Rockwool Rhino

Nadere informatie

ATG 13/2413. Technische Goedkeuring ATG met Certificatie. Isolatiesysteem voor warm dak

ATG 13/2413. Technische Goedkeuring ATG met Certificatie. Isolatiesysteem voor warm dak Technische Goedkeuring ATG met Certificatie Isolatiesysteem voor warm dak Goedkeurings- en Certificatie-operator ATG 13/2413 ROCKWOOL TAUROX DUO NP, TAUROX DUO NP Bitufilm, TAUROX DUO NP Bitumen Geldig

Nadere informatie

Isolatiesysteem voor warm dak. ROCKWOOL TAUROX NP, TAUROX NP Bitufilm, TAUROX NP Bitumen (dikte 50 mm) Geldig van 29/10/2013 tot 28/10/2018

Isolatiesysteem voor warm dak. ROCKWOOL TAUROX NP, TAUROX NP Bitufilm, TAUROX NP Bitumen (dikte 50 mm) Geldig van 29/10/2013 tot 28/10/2018 Technische Goedkeuring ATG met Certificatie Isolatiesysteem voor warm dak Goedkeurings- en Certificatie-operator ATG 13/2412 ROCKWOOL TAUROX NP, TAUROX NP Bitufilm, TAUROX NP Bitumen (dikte 50 mm) Geldig

Nadere informatie

Vlakdak. Rhinox D. Technisch productblad PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING

Vlakdak. Rhinox D. Technisch productblad PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING Rhinox D is zeer goed beloopbaar (ponsweerstand min. 200 kpa) en zeer drukvast (drukvastheidsklasse UEAtc-D) dankzij de combinatie van een zeer drukvaste onderlaag (druksterkte

Nadere informatie

Spouwmuurisolatie. Systeem 2.3.1. met bestekomschrijving. vanaf pagina 3. Gevelisolatie. FOAMGLAS WALL BOARD met koude kleefstof PC 56.

Spouwmuurisolatie. Systeem 2.3.1. met bestekomschrijving. vanaf pagina 3. Gevelisolatie. FOAMGLAS WALL BOARD met koude kleefstof PC 56. Gevelisolatie Spouwmuurisolatie FOAMGLAS WALL BOARD met koude kleefstof PC 56 Opbouw Systeem..1 5 5 1 Binnenspouwblad (metselwerk / beton) Spouwhaak FOAMGLAS WALL BOARD, gekleefd met PC 56 4 Spouw 5 Buitenspouwblad

Nadere informatie

DAKAFDICHTINGSSYSTEEM SBS GEMODIFICEERD BITUMEN FORCE S 200 3/4/5 (A) (FR), FORCE S 250 4/5 (A) (FR)

DAKAFDICHTINGSSYSTEEM SBS GEMODIFICEERD BITUMEN FORCE S 200 3/4/5 (A) (FR), FORCE S 250 4/5 (A) (FR) Technische Goedkeuring ATG met Certificatie Goedkeurings- en certificatieoperator DAKAFDICHTINGSSYSTEEM SBS GEMODIFICEERD BITUMEN 200 3/4/5 (A) (FR), 250 4/5 (A) (FR) ATG 13/2628 Geldig van 6/03/2013 tot

Nadere informatie

Isolatiesysteem voor warm dak

Isolatiesysteem voor warm dak Technische Goedkeuring ATG met Certificatie Isolatiesysteem voor warm dak Goedkeurings- en Certificatie-operator ROCKWOOL Rhinoxx, ROCKWOOL Rhinoxx Afschot ATG 13/2895 Geldig van 6/11/2013 tot 5/11/2018

Nadere informatie

B E S C H R I J V I N G

B E S C H R I J V I N G BUtgb Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, Middenstand, KMO en Energie, Goedkeuring en Voorschriften, WTC 3, 6e verdieping, Simon Bolivarlaan,

Nadere informatie

UNILIN ISOLATIEPLATEN PIR Voor platte daken

UNILIN ISOLATIEPLATEN PIR Voor platte daken UNILIN ISOLATIEPLATEN PIR Voor platte daken DIVISION INSULATION NU VANAF λd 0,022 www.unilininsulation.nl 5291_PLATDAK_v05.indd 1 15/09/15 11:44 UTHERM Platdak Isolatie voor platdak en flauwhellende daken

Nadere informatie

SPOUWMUURISOLATIE (gedeeltelijke spouwvulling) KOOLTHERM K8. Geldig van 26/10/2016 tot 25/10/ Voorwerp

SPOUWMUURISOLATIE (gedeeltelijke spouwvulling) KOOLTHERM K8. Geldig van 26/10/2016 tot 25/10/ Voorwerp Technische Goedkeuring ATG met Certificatie Goedkeurings- en Certificatie-operator SPOUWMUURISOLATIE (gedeeltelijke spouwvulling) KOOLTHERM K8 ATG 2654 Goedkeuringshouder: KINGSPAN INSULATION B.V. Lingewei

Nadere informatie

ISOLATIESYSTEEM VOOR OMKEERDAK STYRISOL STYRISOL

ISOLATIESYSTEEM VOOR OMKEERDAK STYRISOL STYRISOL Technische Goedkeuring ATG met Certificatie Goedkeurings en Certificatieoperator ISOLATIESYSTEEM VOOR OMKEERDAK 500 ATG 12/2586 Geldig van 06/04/2012 tot 05/04/2017 Belgian Construction Certification Association

Nadere informatie

DAKEN - ISOLATIESYSTEMEN ROCKWOOL COLDFIXX

DAKEN - ISOLATIESYSTEMEN ROCKWOOL COLDFIXX Technische Goedkeuring ATG met Certificatie Goedkeurings- en Certificatie-operator DAKEN - ISOLATIESYSTEMEN ROCKWOOL COLDFIXX ATG 12/2895 Geldig van 12/9/2012 tot 11/9/2017 Belgian Construction Certification

Nadere informatie

GEEF EEN PLATDAK WAAR HET RECHT OP HEEFT!

GEEF EEN PLATDAK WAAR HET RECHT OP HEEFT! GEEF EEN PLATDAK WAAR HET RECHT OP HEEFT! Waasland Shoppingcenter - 25000 m 2 Pirotherm als ondergrond voor parkeerdak. Er zijn platte daken met problemen. En er zijn platte daken met Pirotherm. Pirotherm

Nadere informatie

Platte daken. Rhinox Afschot. Technisch productblad PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING

Platte daken. Rhinox Afschot. Technisch productblad PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING PRODUCTOMSCHRIJVING Rhinox Afschot bestaat uit op afschot gezaagde, zeer goed beloopbare dakisolatieplaten van rotswol. Het product wordt geproduceerd op basis van de unieke en gepatenteerde Triple Density

Nadere informatie

De MineraLe isolatieplaat VOOr PLatte Daken

De MineraLe isolatieplaat VOOr PLatte Daken Ytong Multipor De minerale isolatieplaat voor platte daken Ytong Multipor Hét isolatiemateriaal voor platte daken Isolatiematerialen voor platte daken moeten aan hoge eisen voldoen. Dergelijke daken worden

Nadere informatie

Tüffenwies CH-8048 ZÜRICH Tél. 0041/ Fax 0041/ B E S C H R I J V I N G

Tüffenwies CH-8048 ZÜRICH Tél. 0041/ Fax 0041/ B E S C H R I J V I N G BUtgb 07/1779 Geldig van 05.03.2007 tot 04.03.2012 Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie Algemene Directie Kwaliteit

Nadere informatie

B E S C H R I J V I N G

B E S C H R I J V I N G BUtgb 05/2640 Geldig van 20.05.2005 tot 19.05.2010 http://www.butgb.be Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw c/o Federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Kwaliteit

Nadere informatie

BESCHRIJVING. Tabel 1: Toepassingsgebied van de afdichting overeenkomstig het K.B. van

BESCHRIJVING. Tabel 1: Toepassingsgebied van de afdichting overeenkomstig het K.B. van BUtgb Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw c/o Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, Bestuur van Wegverkeer en Infrastructuur, Dienst Kwaliteit, Directie Goedkeuring en Voorschriften

Nadere informatie

Spouwmuurisolatie (volledige of gedeeltelijke spouwvulling)

Spouwmuurisolatie (volledige of gedeeltelijke spouwvulling) Technische Goedkeuring ATG met Certificatie Spouwmuurisolatie (volledige of gedeeltelijke spouwvulling) Goedkeurings- en Certificatie-operator ATG 13/1766 ROCKWOOL ISOLATIEPLATEN TYPES 434 ROCKFIT, 434.652

Nadere informatie

Vloerisolatie (onder belaste vloerplaat) op schraalbeton of gestabiliseerd zand. Systeem 1.1.1. met bestek - om schrijving vanaf pagina 3

Vloerisolatie (onder belaste vloerplaat) op schraalbeton of gestabiliseerd zand. Systeem 1.1.1. met bestek - om schrijving vanaf pagina 3 Isolatiesystemen voor ondergrondse toepassingen Vloerisolatie (onder belaste vloerplaat) op schraalbeton of gestabiliseerd zand FOAMGLAS FLOOR BOARD droge bouwwijze Deze techniek is geschikt voor het isoleren

Nadere informatie

UNILIN PIR ISOLATIEPLATEN Januari, 2016

UNILIN PIR ISOLATIEPLATEN Januari, 2016 UNILIN PIR ISOLATIEPLATEN Januari, 2016 DIVISION INSULATION NU VANAF λ D 0,022 www.unilininsulation.nl Inhoudsopgave UNILIN PLATDAK ISOLATIEPLATEN - Toepassingstabel p5 - UNILIN Utherm roof PIR B Platdak

Nadere informatie

B E S C H R I J V I N G

B E S C H R I J V I N G BUtgb 04/2360 Geldig van 26.03.2004 tot 25.03.2007 http://www.butgb.be Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, Middenstand, KMO en Energie, Dienst

Nadere informatie

LEIDRAAD VOOR DE TECHNISCHE GOEDKEURING ATG BITUMINEUZE KOUDLIJMEN DAKAFDICHTINGEN

LEIDRAAD VOOR DE TECHNISCHE GOEDKEURING ATG BITUMINEUZE KOUDLIJMEN DAKAFDICHTINGEN LEIDRAAD VOOR DE TECHNISCHE GOEDKEURING ATG BITUMINEUZE KOUDLIJMEN DAKAFDICHTINGEN Goedgekeurd door de Gespecialiseerde groep "Daken" dd. 11-03-2014 index 0 dd. 04-06-1998 Index E dd. 04-02-2014 1. ONDERWERP

Nadere informatie

UNILIN ISOLATIEPLATEN PIR Leveringsprogramma België en Luxemburg - 2015

UNILIN ISOLATIEPLATEN PIR Leveringsprogramma België en Luxemburg - 2015 UNILIN ISOLATIEPLATEN PIR Leveringsprogramma België en Luxemburg - 2015 DIVISION INSULATION www.unilininsulation.com PIR isolatieplaten Energiezuinig isoleren van uw dak, wand, vloer en zolder. Wat? PIR

Nadere informatie

Eterspan: steunplaat dakbedekking TOEPASSINGSRICHTLIJNEN

Eterspan: steunplaat dakbedekking TOEPASSINGSRICHTLIJNEN 1 Algemeen Deze toepassingsrichtlijnen zijn specifiek bedoeld voor het gebruik van ETERNIT bouwplaten als steunplaat voor dakbedekking in de opbouw van daken. De richtlijnen zijn geldig voor normaal personengebruik

Nadere informatie

BUtgb Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Lid van de EUtgb en de EOTA

BUtgb Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Lid van de EUtgb en de EOTA BUtgb Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Lid van de EUtgb en de EOTA A/G 9 Dit tarief vervangt het vorige van 0-06-00 Geldig vanaf 0-06-00 Goedkeuringskosten A. ATG-goedkeuring Dit

Nadere informatie