Waarom gaat Jezus niet terug naar de mensen die op Hem wachten?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarom gaat Jezus niet terug naar de mensen die op Hem wachten?"

Transcriptie

1 Gezinsdagboek Hij is gekomen om te vertellen over God en Zijn Koninkrijk. Dat Hij de Redder van mensen wil zijn. Dat moeten de discipelen ook leren. Jezus zegt tegen hen: Laten we nu naar de omliggende dorpen en steden gaan. Daar wil Ik ook gaan preken om aan de mensen te vertellen over de liefde en de genade van Mijn Vader voor alle mensen. Wat een geweldige boodschap is dat! Een boodschap die ook voor jou en mij geldt. God houdt van ons en Hij wil dat we bij Hem de rust zoeken. Elke dag opnieuw! Kom even terug op de leesvraag. Waarom gaat Jezus niet terug naar de mensen die op Hem wachten? Wat is stille tijd? Ken jij mensen die dit doen? Wat doe je dan? Het thema van biddag is: Rust bij de Vader. Vertel in je eigen woorden wat dit betekent. Wat heeft dit met bidden te maken? Wat bid je op deze biddag? Neem de tijd om samen ook de rust bij de Vader te zoeken in het gebed. Deze opdracht kan hiervoor gebruikt worden. Dit heb je nodig: twee kleuren kaartjes (bijv. rood en geel), pennen. Zo ga je te werk: geef iedereen twee kaartjes. Schrijf of teken op deze kaartjes wat je straks in het gebed aan God wilt vertellen. Op het rode kaartje schrijf je iets wat je voor jezelf wilt bidden/vragen. Bijvoorbeeld: wilt U mij helpen om te luisteren naar U. Op het gele kaartje schrijf je iets wat je voor een ander gezinslid wilt vragen/bidden. Bijvoorbeeld: wilt U bij mijn zus zijn want ze heeft morgen een repetitie. Om te zorgen dat er voor iedereen wordt gebeden, kun je hier afspraken over maken. Schrijf iets op voor degene die rechts van je zit. Het mogen ook dankpunten zijn. Als iedereen klaar is, gaan jullie samen bidden. Als je aan de beurt bent, mag je jouw kaartjes oplezen/vertellen. Spreek af wie er begint en hoe je de kring rond gaat. Hierover kun je napraten: Hoe vonden jullie het om op deze manier te bidden? Vind je het lastig om voor jezelf te bidden als iedereen mee luistert? Vind je het fi jn als er voor je gebeden wordt? Het is biddag voor gewas en arbeid. Waar bid jij voor? Zijn er ook dingen waar jij voor wilt danken? Psalm 62:1 Mijn ziel is immers stil tot God OTH 265 Abba, Vader, U alleen 12 Rust bij de Vader Biddag 2016 Samen geloven in de kerk van nu hgjb.nl

2 Gezinsfolder Hoe werkt deze gezinsfolder? Beschrijving voor de ouders van een kleine doe-opdracht om met elkaar als gezin te doen. De plek van de beschrijving in de folder (bovenaan of onderaan) geeft aan of de opdracht geschikt is om als introductie te doen of juist als afsluiting. Het doen van dit soort opdrachtjes is niet alleen leuk, maar ook erg functioneel. Kinderen onthouden de boodschap beter als deze gecombineerd wordt met een stukje ervaring en doen. Advies: lees voordat de week begint alle opdrachtjes alvast door in verband met de (kleine) voorbereiding die het vraagt. Bijbellezen Het te lezen bijbelgedeelte met een korte uitleg voor de kinderen. Tip: zorg dat de kinderen die kunnen lezen een eigen bijbeltje voor zich hebben, zodat ze zelf kunnen meelezen (evt. hardop ieder een vers). Ook is het met name voor jonge kinderen leuk om platen bij het verhaal te zien. Zoek een kinderbijbel/bijbelboekje op met zulke platen en wijs aan of vraag wat je ziet. om met elkaar door te spreken over het bijbelgedeelte en de boodschap. Probeer het gesprekje met de kinderen zo te leiden dat alle kinderen mee kunnen doen, breng de vragen op het niveau van de kinderen. Voor jonge kinderen: korte, eenduidige vragen (wie/wat/waar). Bij oudere kinderen kun je daarop doorvragen, bijvoorbeeld waarom vind je of hoe denk je Gebedspunten. Tip: laat de kinderen ook zelf hardop bidden. Suggesties om te zingen. De nummers verwijzen naar de bundel Op Toonhoogte van Boekencentrum/HGJB. De themaliederen staan in dit boekje afgedrukt. helpt kinderen om de inhoud van het verhaal te verwerken. Daarnaast brengt zingen vreugde: door te zingen kun je God de lof en dank brengen. Het is belangrijk om de vreugde van het samen zingen ook in je gezin een plek te geven. Tip: laat de kinderen zelf meespelen op hun instrumenten, laat hen gebaren maken (eventueel zelf te verzinnen) bij de liederen en zing het lied indien mogelijk in canon. 2 Rust bij de Vader Bijbellezen Leesvraag: Wat gaat Jezus doen ná Zijn gebed? Lees samen Markus 1: De volgende morgen staat Jezus heel vroeg op. Iedereen slaapt nog, maar Hij gaat naar buiten. Hij zoekt een eenzame en stille plek op om te bidden. Hij heeft dat nodig. Hij kan niet zonder gebed. (Denk ook terug aan het leesstukje van maandag.) Jezus weet dat er een moeilijke taak op Hem wacht. Hij wil de mensen vertellen over Zijn Koninkrijk. Maar, Hij weet dat er mensen zijn die niet willen luisteren. Mensen die Hem zelfs tegen zullen werken. Daarover wil Hij praten met Zijn Vader. Dat kan niet als er allerlei mensen om Hem heen lopen en Hem van alles willen vragen. Daar heeft Hij stilte en rust voor nodig. En zo, in de stilte van de morgen, praat Jezus met God en kan Hij alles tegen Hem zeggen en van Hem vragen. Wat een heerlijk contact is dit voor Jezus. Zo intiem te zijn met Zijn Vader. Wat gaat er een rust uit van dit stille moment. Wat krijgt Hij door dit gebed weer nieuwe moed en kracht! Maar dan hoort Hij Simon roepen: Iedereen zoekt U! Weg stilte. Weg rust. Simon en de andere discipelen hebben ontdekt dat Jezus weg is. Ze zijn op zoek gegaan. Er komen zo veel zieken naar het huis toe die om genezing vragen. Daarom moet Jezus snel terugkomen! Gelukkig is de rust voor Jezus niet weg. Door het gebed met Zijn Vader weet Hij weer waar Hij voor gekomen is. 11 Woensdag

3 Bijbellezen Leesvraag: Wat doen de discipelen als Jezus gaat bidden? Lees samen Markus 14: Heb jij weleens van Maarten Luther gehoord? Hij leeft niet meer, maar hij was een belangrijke monnik en theoloog in onze kerkgeschiedenis. Hij heeft een keer iets gezegd waar je nu nog steeds iets van kunt leren. Hij zei: Hoe drukker ik het heb en hoe groter de zorgen zijn die op me afkomen, des te langer wordt mijn morgengebed. Dus: als je het heel druk hebt, moet je juist de tijd nemen om te bidden tot God. En ook: als je veel zorgen hebt, neem dan de tijd om dit te vertellen aan God. De zorgen gaan dan niet altijd weg, maar door er met God over te praten, krijg je rust. Rust in je hoofd en in je hart! Jezus weet dat Hij moet gaan lijden en sterven. Dat maakt Hem verdrietig en bang. Daarom zoekt Hij een stille plek op om te bidden. Hij weet dat er veel verwacht wordt van Hem. Hij gaat de zonden van de mensen dragen. Hoe zwaar dat is, kunnen jij en ik nooit begrijpen. Hij zoekt in het gebed steun en rust bij Zijn Vader. We lezen dat Hij een paar discipelen meeneemt, om samen met Hem te waken. Zodat zij Hem kunnen steunen op dit moeilijke moment. Maar, dat lukt ze niet. Ze vallen zelfs in slaap! Weet jij nog wat Jezus bidt? Eerst vraagt Hij aan Zijn Vader of dit zware lijden aan Hem voorbij kan gaan. Jezus weet dat God zo machtig is dat Hij dat kan doen. Maar, in het laatste gebed geeft Jezus Zich helemaal over aan Zijn 3 Maandag Jezus zoekt de rust op Jezus heeft de vaste gewoonte om elke sabbat naar de synagoge te gaan. Daar vertelt Hij de mensen over God en Zijn Koninkrijk. Vandaag preekt Hij in Kapernaüm. De mensen luisteren ademloos naar Zijn verhaal. Ze zijn diep onder de indruk van Zijn woorden. Dan wordt opeens de rust verstoord. Er komt een man aangelopen. Hij begint heel hard te schreeuwen tegen Jezus. Deze man is bezeten door een boze geest. Hoe zal Jezus hierop reageren? De mensen kijken met verbazing toe. Jezus bevrijdt de man! De mensen zeggen tegen elkaar: Hoe kan het dat Jezus zo veel macht heeft dat Hij die boze geest kan gebieden om uit die man weg te gaan? De dienst in de synagoge is afgelopen. Jezus gaat met een paar discipelen naar het huis van Simon toe. Daar aangekomen, zien ze dat de schoonmoeder van Simon met erge koorts op bed ligt. Direct vragen ze aan Jezus of Hij haar wil helpen. Jezus gaat naar haar toe, pakt haar hand en richt haar op. Meteen is de koorts weg. Ze staat op en gaat aan de slag met het eten. De vrouw is helemaal gezond! Jezus blijft de rest van de dag in dit huis. Is de drukte nu voorbij? Nee, het wordt nog veel drukker voor de Heere Jezus. Want s avonds, als de zon ondergaat en de sabbat voorbij is, gaan veel deuren in Kapernaüm open. Zieke mensen en mensen met een beperking, komen naar buiten. Ze gaan op zoek naar Jezus. Overdag mocht dat niet. Want het was sabbat. De Farizeeërs hadden dat verboden. Maar, nu is de sabbat voorbij! Een grote stoet met mensen gaat op weg naar het huis waar Jezus is. Wat een gedrang daar bij de deur! Jezus krijgt medelijden en Hij geneest alle mensen die bij Hem komen. Daar zijn de mensen zó opgetogen over, dat ze overal vertellen dat Jezus wonderen heeft gedaan. Wat denk je? Zal het de volgende dag nóg drukker worden? Bespreek de leesvraag. Noem samen zo veel mogelijk mensen op. (mensen in de synagoge, de man met de boze geest, de discipelen, de schoonmoeder van Simon, de zieken.) Wat gebeurt er met de man met de boze geest? Wat gebeurt er met de schoonmoeder van Simon Petrus? Waarom komen de zieken pas als het donker wordt naar Jezus toe? Wat doet Jezus met deze zieken mensen? Wat is het druk bij Jezus! Wat denk jij? Zal het nu nóg drukker worden? Bid voor zieke mensen, voor mensen met een beperking. Dank God dat er (nog steeds) wonderen gebeuren. Dank voor de zorg (dokters, medicijnen, enz.) die we uit Gods hand mogen ontvangen. Psalm 81:12 Opent uwe mond OTH 475 Als je bidt, zal Hij je geven OTH 555 Voor de zieken voor de armen 10

4 Vader. Hij zegt dan: Vader, niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede! Jezus voelt dat Zijn Vader bij Hem is. Hij krijgt de kracht en de moed die Hij nodig heeft om de Redder te worden voor mensen. Mensen zoals jij en ik. Als zelfs Jezus steeds weer het gebed nodig heeft, hoeveel te meer hebben wij dit dan ook niet nodig? Elke dag opnieuw. Het zal ook ons rust geven. Bespreek de leesvraag. Hoe vind jij het dat de discipelen in slaap vallen? Waarom is het gebed voor Jezus belangrijk? Is het voor jou ook belangrijk? Weet je nog wat Jezus vraagt aan Zijn Vader? Jezus wilde lijden en sterven voor jou! Besef je dat? Dank jij Hem daar ook voor? Jij mag ook rust zoeken bij God. Hoe kun je dat doen? Richt met elkaar ergens in huis een rustige plek in. Een plek waar je deze week speciaal naartoe kunt gaan om te bidden en/of in de Bijbel te lezen. Zo help je de kinderen (en jezelf) om de rust ook echt op te zoeken en te ervaren. Hierdoor zal de les van komende biddag beter landen. Dit heb je nodig: een hoekje in huis, bijvoorbeeld in de (slaap)kamer, een paar kussens, een paar (nep) waxinelichtjes, een (kinder)bijbel, eventueel wat mooie prenten- of platenboeken, een kinderdagboekje/kaarten met mooie teksten erop. Zo ga je te werk: praat met je kinderen eerst over een manier waarop je een speciale plek kunt inrichten in jullie huis waar het stil/rustig is. Dit kan een plek zijn op je eigen slaapkamer, maar het kan ook een hoekje zijn in de keuken. Vraag aan de kinderen waar deze plek aan moet voldoen. Wanneer is het er fijn? Bespreek wanneer je hier even naartoe kunt gaan. Leg uit dat dit een plek is om even bewust aan God te denken, met Hem te praten, een stukje in de Bijbel te lezen, naar een mooie plaat te kijken of in een boekje te bladeren. Kortom: het mag een plek zijn om even de rust te ervaren/te vinden. Stimuleer de kinderen om hier deze week een keer naartoe te gaan, maar dwing ze niet. Het gaat hierbij niet om het aantal keren dat je er zit of hoelang je er zit. Geef als ouder het voorbeeld door er zelf ook naartoe te gaan. Hierover kun je napraten: hoe vond jij het om even naar de rustige plek te gaan? Werd jij er ook echt rustig van? Wat heb jij er gedaan? Wissel ervaringen uit. Bid of God jou wil leren om, juist als het druk is in je leven, de rust te zoeken bij Hem. Dank God dat je met al je zorgen altijd bij Hem terecht kunt. Psalm 25:2 Heere, maak mij Uwe wegen OTH 498 k Heb Jezus nodig, heel mijn leven 4 We staan met deze opdracht even stil bij onszelf; hoe druk we met z n allen zijn. Het gaat hier niet om een belerende opdracht (druk zijn is fout), maar om een bewustwording van alle dingen die onze aandacht en tijd vragen. Het is niet erg om druk te zijn, vaak gaat het om leuke dingen. Het is wel belangrijk om bewust de rust steeds opnieuw bij God te zoeken zodat we gesterkt en gevoed kunnen worden. Dit heb je nodig: een groot vel papier, pennen/stiften, een goudstift. Maak van dit vel papier een weekoverzicht. Maak zeven kolommen en schrijf de dagen van de week erin. Dit kun je samen met de kinderen maken. Hierna mogen alle gezinsleden schrijven of tekenen (bij jonge kinderen) wat zij elke dag hebben gedaan en/of wat ze moeten doen. Oudere kinderen kunnen hun agenda s erbij pakken. Zo maak je met elkaar een weekoverzicht van alle bezigheden, afspraken, schoolopdrachten enzovoort. Als het weekoverzicht is ingevuld, bekijk je het met elkaar. Vraag aan de kinderen wat ze hiervan vinden. Is het erg vol? Hebben we het druk? Vraag hierna of de kinderen ook kunnen aangeven op welke momenten, dagen ze het rustig hebben. Wanneer kun je even lekker zitten en niets doen? Een boek lezen? Of hangen op de bank? Omdat deze momenten heel belangrijk zijn, mag je die momenten met een goudstift in het schema schrijven/tekenen. Vaak zijn dit momenten met een gouden randje. Hierover kun je napraten: Zijn er ook momenten dat we allemaal rust hebben? Kunnen we ook de momenten aangeven waarop we deze dagboekstukjes lezen? En wanneer we naar de kerk gaan om Biddag te vieren? Bijbellezen Leesvraag: Wie ontmoet Jezus allemaal in dit bijbelgedeelte? Lees samen Markus 1: Dinsdag Wat is het druk!

5 Themalied Biddag 2016 Rust bij de Vader - Bovenbouw Die avond, na zonsondergang gaan vele deuren open. Een stroom van zieken komt op gang. Men draagt, wie niet kan lopen. En Jezus maakt ze weer gezond: de zieken, doven, blinden, die allen in de avondstond bij Hem genezing vinden. Wij leven in een drukke tijd en moeten God dus vragen: geef ons de rust en veiligheid in onze levensdagen. Want Jezus leert mij: als ik kniel, en biddend tot Hem nader, dan krijg ik vrede voor mijn ziel en rust bij God de Vader! Heel vroeg zoekt Hij de eenzaamheid om eerst met God te spreken. Zijn Vader, voor Zijn werkzaamheid, om kracht en moed te smeken. Daarvoor bidt Jezus in de nacht. Daar heeft Hij rust gekregen voor al het werk dat op Hem wacht: veel moed en ook veel zegen. Wijs: Wij knielen voor Uw zetel neer, OTH 221 Tekst: Roel Bartels 8 Themalied Biddag 2016 Rust bij de Vader - onderbouw s Avonds komen zieke mensen en ze staan daar in de rij. Jezus hoort ze allen wensen: Heere Jezus, help ook mij! Jezus bidt vroeg in de morgen. Bij Zijn Vader vindt Hij rust! En dan zegt Hij al Zijn zorgen: zo wordt Hij weer toegerust. Elke dag je handen vouwen, stil, met niemand om je heen. Alles aan God toevertrouwen, echt, dan ben je nooit alleen! Wijs; Hoger dan de blauwe luchten, OTH 512 Tekst: Roel Bartels 5 8

6 SCHRIFTGELEERDEN Woorden maken Hoeveel woorden kun jij halen uit de volgende woorden? SCHOONMOEDER moe 6 EENZAAMHEID AM Rekenwerk Maak (samen) de sommen. De uitkomst geeft de plaats van de letter aan in het alfabet. Dus: 1= a, 2=b, enzovoort. Elk rijtje sommen vormt samen een woord. 5x2= 90-85= 13x2= 3x7= 21-2= 78:3= 81-66= 450:90= = 11+9= 125:25= = 28:2= 11+8= 30-10= 3x3= 6x2= 19-7= 30:6= 4x4= 36:3= 41-36= 33:3= 3X5= 4+9= 3x7-1= 100:20= 80:40= 81:9= 20-16= 39:9= 5x5-20= 7+7= Welke zin kun je nu lezen? Zoek de zeven verschillen! 7

Gezinsdagboek. Rust bij de Vader. Biddag 2016. hgjb.nl. Samen geloven in de kerk van nu

Gezinsdagboek. Rust bij de Vader. Biddag 2016. hgjb.nl. Samen geloven in de kerk van nu Gezinsdagboek Rust bij de Vader Biddag 2016 Samen geloven in de kerk van nu hgjb.nl Gezinsfolder Hoe werkt deze gezinsfolder? Doe-opdracht Beschrijving voor de ouders van een kleine doe-opdracht om met

Nadere informatie

Waarom gaat Jezus niet terug naar de mensen die op Hem wachten?

Waarom gaat Jezus niet terug naar de mensen die op Hem wachten? Rust bij de Vader Biddag 2016 Samen geloven in de kerk van nu hgjb.nl 16 Gezinsdagboek Hij is gekomen om te vertellen over God en Zijn Koninkrijk. Dat Hij de Redder van mensen wil zijn. Dat moeten de discipelen

Nadere informatie

Gezinsfolder Biddag 2010 Hou(d)vast!

Gezinsfolder Biddag 2010 Hou(d)vast! Gezinsfolder Gezinsfolder Biddag 2010 Hou(d)vast! Hoe werkt deze gezinsfolder? Gezinsopdrachtje Beschrijving voor de ouders van een kleine doe-opdracht om met elkaar als gezin te doen. Het is een introductie

Nadere informatie

Gezinsfolder. Hoe werkt deze gezinsfolder?

Gezinsfolder. Hoe werkt deze gezinsfolder? Gezinsdagboek Denk je aan danken? Lukas 17:11-19 1 Gezinsfolder Hoe werkt deze gezinsfolder? Gezinsopdrachtje Beschrijving voor de ouders van een kleine doe-opdracht om met elkaar als gezin te doen. De

Nadere informatie

Gezinsdagboek Dank de Schepper. Genesis 1:1-2:3

Gezinsdagboek Dank de Schepper. Genesis 1:1-2:3 Gezinsdagboek Dank de Schepper Genesis 1:1-2:3 1 Gezinsfolder Hoe werkt deze gezinsfolder? Gezinsopdrachtje Beschrijving voor de ouders van een kleine doe-opdracht om met elkaar als gezin te doen. De plek

Nadere informatie

Rust bij de Vader. Ds. M.P.D. Barth zal deze dienst leiden. Roelof van Middendorp bespeelt het orgel.

Rust bij de Vader. Ds. M.P.D. Barth zal deze dienst leiden. Roelof van Middendorp bespeelt het orgel. Rust bij de Vader Liturgie van de dienst op de biddag met de leerlingen van de hervormde basisscholen op woensdag 9 maart 2016 om 10.45 uur in de Oude Kerk te Barneveld. Ds. M.P.D. Barth zal deze dienst

Nadere informatie

Gezinsdagboek Ontzag-wekkend Lukas 18:9-14

Gezinsdagboek Ontzag-wekkend Lukas 18:9-14 Gezinsdagboek Ontzag-wekkend Lukas 18:9-14 14 Gezinsfolder Biddag 2011 Ontzag-wekkend Hoe werkt deze gezinsfolder? Gezinsopdrachtje Beschrijving voor de ouders van een kleine doe-opdracht om met elkaar

Nadere informatie

Orgelspel. Welkom en afkondigingen

Orgelspel. Welkom en afkondigingen RUST BIJ DE VADER Biddag voor gewas en arbeid t Harde, 9 maart 2016 Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: kinderen zondagsschool en jeugdclubs Aanvang; 9.30 uur 1 Orgelspel Welkom

Nadere informatie

BIJLAGEN. Johannes 6:1-15

BIJLAGEN. Johannes 6:1-15 BIJLAGEN Dankdagmap Gezinsdagboek 2014 Genoeg Genoeg te te delen delen 1 Johannes 6:1-15 Johannes 6:1-15 Gezinsfolder Hoe werkt deze gezinsfolder? Doe-opdracht Beschrijving voor de ouders van een kleine

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring )

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Gezinsfolder Dankdag 2009 Gewoon genoeg?!

Gezinsfolder Dankdag 2009 Gewoon genoeg?! Gezinsfolder Gezinsfolder Dankdag 2009 Gewoon genoeg?! Hoe werkt deze gezinsfolder? Gezinsopdrachtje Beschrijving voor de ouders van een kleine doe-opdracht om met elkaar als gezin te doen. De plek van

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Jezus maakt mensen gelukkig

Jezus maakt mensen gelukkig Eerste Communieproject 33 Jezus maakt mensen gelukkig Jezus doet wonderen In les 5 hebben we geleerd dat God onze Vader is. Wij zijn allemaal zijn kinderen. Alle mensen zijn broertjes en zusjes van elkaar!

Nadere informatie

Gezinsdagboek Verkeerd verbonden. Handelingen 14:5-18

Gezinsdagboek Verkeerd verbonden. Handelingen 14:5-18 Gezinsdagboek Verkeerd verbonden Handelingen 14:5-18 Gezinsfolder Hoe werkt deze gezinsfolder? Gezinsopdrachtje Beschrijving voor de ouders van een kleine doe-opdracht om met elkaar als gezin te doen.

Nadere informatie

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen?

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Gemeente van onze Heer Jezus Christus! Ze zitten met z'n tweeën op haar kamer: Reinier en Marloes. Ze kennen elkaar al een poosje.

Nadere informatie

Gezinsdagboek Bid en werk. Genesis 24:1 27

Gezinsdagboek Bid en werk. Genesis 24:1 27 Gezinsdagboek Bid en werk Genesis 24:1 27 1 Gezinsfolder Hoe werkt deze gezinsfolder? Gezinsopdrachtje Beschrijving voor de ouders van een kleine doe opdracht om met elkaar als gezin te doen. De plek van

Nadere informatie

Noach bouwt een ark Genesis 6-8

Noach bouwt een ark Genesis 6-8 2 Noach bouwt een ark Genesis 6-8 Het is niet fijn meer op de aarde. De mensen maken ruzie, ze vechten en ze zijn God vergeten. Maar er is één man die anders is. Dat is Noach. Op een dag praat God met

Nadere informatie

De jarigen van maart

De jarigen van maart C.B.S. De Burcht Broekweg 32 2235 BK Valkenburg Luit Katlaan 11 2235SN Valkenburg Tel. 071-4074467 Jaargang 22 nr. 12 Maart 2016 E-mail: info@cbsdeburcht.nl www.cbsdeburcht.nl Biddag De commissie School

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Marcus 1,29-39 Het geheim van Jezus macht

Marcus 1,29-39 Het geheim van Jezus macht Marcus 1,29-39 Het geheim van Jezus macht Doop Hieke Wester Liturgie Voorzang: Gez 167 Stil gebed Votum / groet Zingen: Gez 148,1.2.4 ( s Middags: Gez 167) Wet Zingen: Ps 25,5.7 Gebed Lezen: Marcus 1,21-39

Nadere informatie

de zon schijnt altijd

de zon schijnt altijd de zon schijnt altijd GEDICHTEN Klara Hobrink Inhoud 1 Achter de wolken 2 Zit men in een diep dal 3 Wat gebeurt er om ons heen? 4 U geeft antwoord 5 Loof de Heer 6 De blijdschap 7 Hem danken 8 Ken je de

Nadere informatie

Gezinsdagboek Altijd dichtbij. Handelingen 16:22-34 1

Gezinsdagboek Altijd dichtbij. Handelingen 16:22-34 1 Gezinsdagboek Altijd dichtbij Handelingen 16:22-34 1 Gezinsfolder Hoe werkt deze gezinsfolder? Doe-opdracht Beschrijving voor de ouders van een kleine doe-opdracht om met elkaar als gezin te doen. De plek

Nadere informatie

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen Liturgie Emmen, 13 september 2015 (buitendienst) Thema: samen onderweg (startzondag) 1. Votum 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen 3. Zingen: Sela: breng

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Lees : Mattheüs 25:14-30

Lees : Mattheüs 25:14-30 De gelijkenis van de talenten Lees : Mattheüs 25:14-30 Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Voor de ouders/verzorgers

Voor de ouders/verzorgers Beste vaders en moeders, verzorgers, Voor de ouders/verzorgers Het werkboekje dat u nu in handen hebt, is speciaal bedoeld voor u en uw kind(eren). In de weken rondom de bediening van het heilig avondmaal

Nadere informatie

Gezinsfolder. Hoe werkt deze gezinsfolder?

Gezinsfolder. Hoe werkt deze gezinsfolder? Gezinsfolder Hoe werkt deze gezinsfolder? Doe-opdracht Beschrijving voor de ouders van een kleine doe-opdracht om met elkaar als gezin te doen. De plek van de beschrijving in de folder (bovenaan of onderaan)

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Thuis is meer dan een huis!

Thuis is meer dan een huis! Thuisboekje Kerk- School- Gezin Themaweek 19-25 januari 2015 Thuis is meer dan een huis! Beste ouders/ verzorgers, In de week van 19-25 januari is er op alle christelijke scholen in Putten aandacht voor

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Gezinsdagboek. God hoort! Genesis 21:1-21. hgjb.nl. Samen geloven in de kerk van nu

Gezinsdagboek. God hoort! Genesis 21:1-21. hgjb.nl. Samen geloven in de kerk van nu God hoort! Genesis 21:1-21 Gezinsdagboek Samen geloven in de kerk van nu hgjb.nl Gezinsfolder Hoe werkt deze gezinsfolder? Doe-opdracht Beschrijving voor de ouders van een kleine doe-opdracht om met elkaar

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

Bij u schuil ik, u bent mijn schild,

Bij u schuil ik, u bent mijn schild, Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop. Psalm 119:114 inleiding Laten we eerlijk zijn: het is niet zo eenvoudig om regelmatig uit de Bijbel te lezen en te bidden. Onze volle

Nadere informatie

Hosanna. Hosanna! Hosanna! De Heer komt voorbij. Zwaai met de takken en zing nu blij.*

Hosanna. Hosanna! Hosanna! De Heer komt voorbij. Zwaai met de takken en zing nu blij.* & speelblad Hosanna Hosanna! Hosanna! De Heer komt voorbij. Zwaai met de takken en zing nu blij.* Hosanna! Hosanna! Hij is onze Heer. Leg alle jassen maar voor Hem neer. ** * Doe of je een palmtak in je

Nadere informatie

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons!

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Liturgie Voorzang: - Gez 96,1-3 - Weet je dat de lente komt Aansteken nieuwe kaars Zingen: Gez 95,1.2.4 Stil gebed Votum / groet Zingen: Opw 488 Gebed

Nadere informatie

JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN. Onzevader in eerste communievoorbereiding

JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN. Onzevader in eerste communievoorbereiding JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN Onzevader in de voorbereiding op de eerste communie Onzevader in eerste communievoorbereiding Doelgroep: Kinderen die zich voorbereiden op de eerste communie Doelstelling: Met

Nadere informatie

Dit boek is van. Plak hier je pasfoto

Dit boek is van. Plak hier je pasfoto Dit boek is van Plak hier je pasfoto Bij de productie van dit boek is gebruikgemaakt van papier dat het keurmerk Forest Stewardship Council (FSC ) draagt. Bij dit papier is het zeker dat de productie niet

Nadere informatie

Vestig je hoop op God TotalBalance Gebedskalender

Vestig je hoop op God TotalBalance Gebedskalender Vestig je hoop op God TotalBalance Gebedskalender Met deze Gebedskalender maak je een week lang elke dag tijd om naar Gods stem te luisteren. Neem de tijd om stil te zijn. Wanneer je gehaast of gejaagd

Nadere informatie

Niet bang zijn! God maakt je sterk!

Niet bang zijn! God maakt je sterk! Niet bang zijn! God maakt je sterk! Aangepaste dienst Zondag 22 november 2015 Br. Peter Zuidema Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen:E & R 230 - Jezus is de goede Herder 1. Jezus is de goede herder

Nadere informatie

Antwoord zonder vragen

Antwoord zonder vragen Antwoord zonder vragen Zr. Eefje Hendriksen Zr. Eefje Hendriksen Inhoud: 1 Vader in de Hemel 2 Antwoord zonder vragen 3 Telefoon 4 Mijn genade is voor jou genoeg 5 Ons eindexamen 6 De Heer is daar 7 De

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

handleiding 18.2 DE PREEK

handleiding 18.2 DE PREEK handleiding 18.2 DE PREEK leerdoel wat je gaat behandelen bijbelstudie Rom. 10:8,14-21 lesstof Een belangrijk onderdeel van de dienst Een kerkdienst bestaat uit meer dan een preek, het geheel van de eredienst

Nadere informatie

Op weg naar The Passion

Op weg naar The Passion Op weg naar The Passion Leeftijd: 16-25 jaar Soort bijeenkomst/werkvorm: programma en vesper Thema: Weg, waarheid en leven Tijdsduur: drie keer een uur Auteur: Dorien Keus, JOP The Passion is inmiddels

Nadere informatie

BIJLAGEN Gez Ge in zi sda nsdagboek gboek De en De e i n ge Ec ige Echte hte 1 Kon 1 Ko i n n i gen nge 18 n 18 1

BIJLAGEN Gez Ge in zi sda nsdagboek gboek De en De e i n ge Ec ige Echte hte 1 Kon 1 Ko i n n i gen nge 18 n 18 1 BIJLAGEN Gezinsdagboek De enige Echte 1 Koningen 18 1 Gezinsfolder Hoe werkt deze gezinsfolder? Gezinsopdrachtje Beschrijving voor de ouders van een kleine doe-opdracht om met elkaar als gezin te doen.

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Samen met Jezus op weg

Samen met Jezus op weg Samen met Jezus op weg KERK & WERELD Korte Schipstraat 16 2800 Mechelen Tekst: Myrjam De Keyser 1. De laatste keer samen Jezus en zijn leerlingen willen graag het paasfeest vieren. Daarvoor zijn ze naar

Nadere informatie

Bethelkerk, 17:00 25 september 2011 Voorganger Ds. Hellinga

Bethelkerk, 17:00 25 september 2011 Voorganger Ds. Hellinga Bethelkerk, 17:00 25 september 2011 Voorganger Ds. Hellinga 1, 2, 3, 4 - en; jij Telt ook mee! VOOR DE DIENST IEDEREEN WORDT VAN HARTE UITGENODIGD OM NA DE DIENST NOG EEN KOPJE KOFFIE / THEE MET ONS TE

Nadere informatie

Paasviering. Sing-in 2017

Paasviering. Sing-in 2017 Paasviering Sing-in 2017 Welkom en gebed Psalm 100:1 Juich, aarde, juich alom den HEER; Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; Komt, nadert voor Zijn aangezicht; Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. Wij

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

God hoort! Gezinsdagboek. Genesis 21:1-21. hgjb.nl

God hoort! Gezinsdagboek. Genesis 21:1-21. hgjb.nl Ismaël wordt later de stamvader van de Arabieren. Het volk van Izak groeit uit tot het volk Israël. Beiden volkeren zijn dus kinderen van Abraham. Het zijn broedervolken. Daar merk je weinig van. Er is

Nadere informatie

screensh Spreken met je Vader Het gebed dat Jezus leert Wie bidt tot wie?

screensh Spreken met je Vader Het gebed dat Jezus leert Wie bidt tot wie? 110 Hoofdstuk 18 Bidden Ik probeer het wel: elke dag bidden, maar soms komt het er gewoon niet van. Vaak weet ik niet goed wat ik moet bidden. En hoort God me wel? Doet Hij wel iets met mijn gebed? screensh

Nadere informatie

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed.

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed. Les 2: Bidden. Bidden is praten met God. En dat heb je nodig, om Hem te leren kennen. Als je bidt kom je als het ware bij God in zijn huiskamer en ga je Hem dingen vertellen en vragen. Dan zal Hij ook

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Liturgie 19 maart 2017

Liturgie 19 maart 2017 Liturgie 19 maart 2017 Votum en Groet Zingen Psalm 42: 1, 3 Evenals een moede hinde naar het klare water smacht, schreeuwt mijn ziel om God te vinden, die ik ademloos verwacht. Ja, ik zoek zijn aangezicht,

Nadere informatie

Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal

Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal Aan Tafel [VBW-themalied] De allergrootste Koning de allergrootste Koning Heeft aan jou een vraag: heeft aan jou een vraag Mag ik

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

Exodus God zal er zijn

Exodus God zal er zijn Exodus 3-4 - God zal er zijn Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang Maak een vrolijk geluid voor de Heer (Elly en Rikkert) Opw voor Kids 18 (Ben je groot of ben je klein) Gez 132 (Dank U voor deze nieuwe

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga Voelt bidden voor jou soms als het doen van een lange reeks verzoekjes aan God? Mis je inspiratie om met God in gesprek te gaan? Dit werkboekje geeft je handvatten om je gesprekken met God eens over een

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

Liturgie 7 mei 2017 Morgendienst. Ik zal er zijn

Liturgie 7 mei 2017 Morgendienst. Ik zal er zijn Liturgie 7 mei 2017 Morgendienst Ik zal er zijn Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. Uw naam is Ik ben en Ik zal

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Lucas 22,39-46 Jezus bidt

Lucas 22,39-46 Jezus bidt Lucas 22,39-46 Jezus bidt Tweede zondag van de Lijdenstijd Gezinsdienst Liturgie Lied: opwekking 489 Lied: opwekking 430 Votum / groet Lied: psalm 22:1,5 Gebed Wet Lied: E&R bundel 245: 1,2,3 Lezing: Lucas

Nadere informatie

Bijbellezen. hoezo moeilijk?

Bijbellezen. hoezo moeilijk? Bijbellezen hoezo moeilijk? Inhoudsopgave Bijbellezen gaat niet vanzelf, door: Herman van Wijngaarden 1 Wat heb je er dan voor nodig?, door: Diane Palm 4 Aan de slag met de Bijbel 6 Een oefening met bijbellezen

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen.

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen. JaTov 1 Inhoud Wat is Jatov? 5 Wat betekent Jatov? 6 Voor jou 8 1. Het doel 10 2. De Bijbel 16 3. Wat is zonde? 22 4. FF Checken 28 5. Redding 30 6. Geloof 36 7. Vergeving 42 8. FF Checken 48 9. Bidden

Nadere informatie

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering Zand erover verzoeningsviering voor de tweede graad Zand erover Verzoeningsviering voor de tweede graad Vooraf in de klas Wat heb je nodig? - twee grote bladen papier, schrijf op het eerste blad het kernwoord

Nadere informatie

Antwoorden 18.1: De wonderbare visvangst

Antwoorden 18.1: De wonderbare visvangst Antwoorden 18.1: De wonderbare visvangst a. De mensen komen naar de Heere Jezus om het Woord van God te horen. b. Het Woord van God is belangrijk in het leven van deze mensen. Door Bijbellezen en bidden

Nadere informatie

Marcus 14,1-11 Maak Jezus blij met jouw liefde

Marcus 14,1-11 Maak Jezus blij met jouw liefde Marcus 14,1-11 Maak Jezus blij met jouw liefde Aangepaste dienst met medewerking van de Bliid Boadskip Sjongers uit Berlikum Liturgie Voorzang Gez 132 Dank u voor deze nieuwe morgen Stil gebed Votum Zegengroet

Nadere informatie

Het onze Vader. Naam:

Het onze Vader. Naam: Het onze Vader Naam: Onze Vader Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood.

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur 2 Voorganger: Organist: Pianist: Kosters: Ds. J.A.C. Olie Jan-Kees Hartog Peter van Lunteren Dirk Bouwman en Domingo Meijers

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Opa, wie is God? Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van kinderen van 0-8 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Opa, wie is God? Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van kinderen van 0-8 jaar DOELSTELLINGEN Grootouders wisselen ervaringen uit over geloofsopvoeding en kleinkinderen. Grootouders helpen elkaar op weg met tips en adviezen over geloofsopvoeding en kleinkinderen. Grootouders zijn

Nadere informatie

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem?

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang: - Gez 38 Zoek eerst het koninkrijk van God - EL 462 Maak een vrolijk geluid voor de Heer - Opw 462 Aan uw voeten

Nadere informatie

Er vaart een boot op het grote meer

Er vaart een boot op het grote meer Er vaart een boot op het grote meer Er vaart een boot op het grote meer, met discipelen en de Heer. Maar bij storm en lelijk weer, roepen de vrienden: Help ons Heer! De Here zegt dan: Zwijg,wees stil.

Nadere informatie

Liturgie bij de Jeugddienst op zondagochtend 12 juni 2016

Liturgie bij de Jeugddienst op zondagochtend 12 juni 2016 Liturgie bij de Jeugddienst op zondagochtend 12 juni 2016 Samenzang: Kom aan boord (cd Kom aan boord ) Voor de zieken voor de armen, voor de mensen met verdriet. Voor het kind dat blijft proberen, maar

Nadere informatie

Gebeden voor jongeren

Gebeden voor jongeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebeden voor jongeren... 2 Gebed van het licht... 2 Mijn leven tot een licht... 2 Gebed voor sterke benen... 2 Dankgebed... 3 Gebed van Franciscus... 3 Dankgebed als je

Nadere informatie

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd ProJOP jeugdwerk VPKB 40 Days stilstaan in de 40 dagentijd Hey! Voor je ligt 40 Days. De veertigdagentijd is de periode waarin we uitkijken naar Pasen, het feest van Jezus opstanding. Onderweg lezen we

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 5 maart 2017, met de Spoorzoekers, aanvang: uur.

Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 5 maart 2017, met de Spoorzoekers, aanvang: uur. Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 5 maart 2017, met de Spoorzoekers, aanvang: 10.00 uur. Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Pianist: Muzikale medewerking: Koster: Ds. G. de Goeijen Willem

Nadere informatie

Petrus Zet je voet maar op het water

Petrus Zet je voet maar op het water Thuisboekje Kerk-School-Gezin Themaweek 25-31 januari 2016 Petrus Zet je voet maar op het water Beste kinderen en ouders/ verzorgers, In de week van 25 tot 31 januari is er op alle christelijke scholen

Nadere informatie

Liturgie bij de Kinderdienst op zondagochtend 19 april 2015

Liturgie bij de Kinderdienst op zondagochtend 19 april 2015 Liturgie bij de Kinderdienst op zondagochtend 19 april 2015 Psalm 75 : 1 (NB) U alleen, U loven wij, U loven wij, onze Heer, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Men vertelt in heel het

Nadere informatie

Inleiding. Omdat de Romeinse keizer Augustus wil weten hoeveel mensen er in zijn rijk

Inleiding. Omdat de Romeinse keizer Augustus wil weten hoeveel mensen er in zijn rijk Inleiding Omdat de Romeinse keizer Augustus wil weten hoeveel mensen er in zijn rijk wonen, moet iedereen geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan komt. Daarom moet Jozef, uit de stam van David,

Nadere informatie

Het onze Vader. Naam:.

Het onze Vader. Naam:. Het onze Vader Naam:. Onze Vader die in de hemel zijt 1. Hoe wordt God in de eerste zin genoemd? 2. Wat doet een goede vader volgens jou? Noem eens een paar dingen: a. b. c. 3. Bij wie voel jij je veilig?

Nadere informatie

Johannes 12 : 7. (Judas) dia 1

Johannes 12 : 7. (Judas) dia 1 Johannes 12 : 7 A (Judas) er was ergens een gemeentevergadering waar gesproken werd over de aanschaf van een orgel iemand kwam naar voren en zei dat hij tegen was een paar ton voor een orgel is geldverspilling

Nadere informatie