Multicanal et multimarque

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Multicanal et multimarque"

Transcriptie

1 Corporate brochure

2 Directiecomité 4 Onze ambitie 5 Multicanal et multimarque Wie zijn wij? 6 Belfius Insurance in cijfers 7 Onze waarden 8 De efficiëntste verzekeraar 10 Multikanaal en multimerk 11 Gespecialiseerde makelaars voor corporate- en social-profitklanten 12 Directe distributie voor bedrijven en social profit 13 Bancassurance Public & Wholesale Banking 14 Belfius Bank & Verzekeringen 15 DVV verzekeringen 16 Corona direct 17 Elantis 18 International Wealth Insurer (IWI) 19 Toegewijde medewerkers 20 Kerncijfers 23 Table Multicanal Inhoud des matières et multimarque 2 3

3 Directiecomité Jos Brumagne (Public & Corporate Insurance), Michel Vanhaeren (Chief Operations Officer), Sabine Wuiame (Chief Risk Officer), Luc Rasschaert (Chief Commercial Officer), Cécile Flandre (Chief Financial Officer), Marc Raisière (Chief Executive Officer) 2012 was een scharnierjaar voor onze onderneming: een nieuwe naam, een nieuw directiecomité en vooral een nieuwe, door onze medewerkers gedragen, strategie. In 2013 draaien we de bladzijde om en kijken we resoluut naar de toekomst. Een toekomst waarin we de efficiëntste verzekeraar op de Belgische markt willen worden qua klantentevredenheid, kostenstructuur en bedrijfsresultaat. Dat is het doel van onze strategie Switch to Belfius Insurance We hebben vandaag alle troeven in handen om dat doel te verwezenlijken: onze multikanaal- en multimerkbenadering, ons gedifferentieerd productaanbod, onze afgeslankte kostenstructuur en onze gemotiveerde medewerkers. In minder dan een jaar tijd heeft Belfius Insurance een spectaculair herstel bewerkstelligd en zijn we weer een gezonde en solide onderneming. En we gaan door op ons elan. Om onze klanten te blijven beschermen en hen vertrouwen in de toekomst te geven. We hebben onze toekomst zelf in handen. Samen met onze klanten en onze distributiekanalen gaan we de uitdagingen aan die ze voor ons in petto heeft. Marc Raisière Voorzitter directiecomité Devenir efficiëntste l assureur verzekeraar le plus efficace van du marché de Belgische belge markt en termes worden qua résultat opérationnel, bedrijfsresultaat, de frais algemene généraux kosten et de en satisfaction klantentevredenheid, du client, dankzij grâce à onze notre op stratégie de Belgische de distribution markt unieke multimarque multimerket en multicanal, multikanaaldistributie unique sur le en marché dankzij belge, onze toegewijde, et grâce à nos gemotiveerde collaborateurs, en engagés, competente motivés medewerkers. et compétents. Our future is in our hands Onze ambitie Multicanal Notre Onze ambitie ambition et multimarque

4 Wie zijn wij? Wie zijn wij? Belfius Insurance behoort tot de groep Belfius Bank & Verzekeringen dat sinds eind 2011 eigendom is van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij. We bieden onze particuliere klanten en ondernemingen, zelfstandigen, de social-profitsector en de publieke sector een volledig gamma verzekeringsproducten in Leven en Niet-Leven. Dankzij onze multikanaal- en multimerkbenadering kunnen we optimaal inspelen op de behoeften van elke klant: bancassurance met Belfius Bank; netwerk van exclusieve consulenten van DVV verzekeringen; gespecialiseerde makelaars via Belfius Verzekeringen; directe verkoop via Corona direct; hypothecaire kredieten en consumentenkredieten via Elantis; oplossingen voor vermogensplanning via IWI. Onze Notre activiteit activité in en 2012 Onze Notre onderneming entreprise Verzekeringen Assurances Niet-Leven Non-Vie Verzekeringen Assurances Leven Vie 5ème 5 de verzekeraar assureur de van Belgique België e 531 miljoen millions euro encaissement incasso 19,8 e 19,8 miljard milliards euro réserves totale reserves totales e 1,774 milliard véhicules verzekerde assurés 1,774 miljard euro encaissement voertuigen incasso collaborateurs medewerkers 26,2 milliards 26,2 miljard euro bilan total balanstotaal 5 distributiekanalen canaux de distribution habitations verzekerde woningen assurées BOAR-polissen polices IARD 3 ème assureur 3 de verzekeraar Vie Retail Leven Retail e milliard réserves 1,581 miljard euro branche 21 reserves tak-21 e 348 millions réserves 348 miljoen euro branche 23 reserves tak-23 Belfius Multicanal Insurance et multimarque en in cijfers chiffres 6 7

5 Onze waarden Het interne en externe beleid van Belfius Insurance steunt op vier waarden die ook onze strategie, ons producten- en dienstenaanbod en onze dagelijkse werking dragen. Onze medewerkers verwoorden het zo: Onze waarden Toekomst gericht Veel meer dan vroeger focussen we nu volop op het bedrijfsresultaat. Dat betekent ook dat we onze winst bijna volledig uit onze verzekeringsactiviteiten willen halen en niet uit beleggingen. Ook dat is resultaatgericht zijn. Dominique Michalakis, Strategy, Planning & Controlling Resultaatgericht We willen concrete antwoorden geven op de uitdagingen van de toekomst: overheidsschuld, vergrijzing van de bevolking. Om de oude dag van de huidige generatie en de toekomst van de volgende generatie veilig te stellen, bieden we innoverende producten aan die de reële economie financieren en het langetermijnsparen aanmoedigen. Bernadette Karcher, Leven Retail Samen Klantgerichtheid is voor ons geen goedkope slogan. Het is nog steeds een centrale waarde in onze onderneming. Werken aan de financiële gezondheid van ons bedrijf en aan een groeiend klantenvertrouwen gaan hand in hand. Samen vormen ze de kern van onze strategie. Logisch dus dat we willen weten wat de klanten over ons denken en wat ze van ons verwachten. Wij zijn pas tevreden als onze klanten zéér tevreden zijn. Joel Van Mechelen, Service & Quality Je voelt echt dat er een goede teamspirit heerst. Er is niet zoiets als mijn schadegeval. Nee, we springen elkaar bij in moeilijke dossiers. En als iemand onverwacht uitvalt, worden de wachtdiensten vlot van elkaar overgenomen. Gillian Collin, Contact Center Klantgericht Onze waarden 8 9

6 De efficiëntste verzekeraar Multikanaal en multimerk De efficiëntste verzekeraar Tegen einde 2015 willen we de efficiëntste verzekeraar van de Belgische markt worden wat betreft recurrent bedrijfsresultaat, kostenstructuur en klantentevredenheid. Om een gezonde en solide verzekeraar te blijven en onze klanten vertrouwen in de toekomst te geven. Recurrent bedrijfsresultaat Belfius Insurance is een gezonde en solide onderneming. We vertrouwen op onze troeven en capaciteiten. Daarom mikken we tegen einde 2015 op een recurrent bedrijfsresultaat van 250 miljoen euro (vóór belasting). Bedrijfskosten Onze bedrijfskosten behoren tot de laagste van de Belgische markt en we zijn een van de efficiëntste verzekeraars wat betreft de verhouding tussen onze kosten en onze inkomsten. Die troeven willen we de volgende jaren behouden. Klantentevredenheid Belfius Insurance plaatst de klant centraal en hecht het grootste belang aan zijn tevredenheid. We bevragen onze klanten regelmatig om de vinger aan de pols te houden en tegen eind 2015, zoals bepaald in onze strategie, 95 % tevreden tot zeer tevreden klanten te hebben. Er zijn voor de klant, naar hem luisteren, duidelijk en transparant met hem communiceren wanneer hij ons het meest nodig heeft: dat ligt in onze aard. Bart Monté, Contact Center Onze ambitie om de efficiëntste verzekeraar te zijn loopt langs onze multikanaal- en multimerkdistributie, een unieke benadering op de Belgische markt. Dankzij onze merken kunnen we gedifferentieerde producten aanbieden, en dat aan al onze klanten: particulieren, zelfstandigen, ondernemingen, social profit en openbare besturen. Vijf «5 marques, merken, vijf 5 canaux, kanalen, un seul objectif één doel: : offrir onze klanten à nos clients de oplossingen la solution aanreiken la plus adaptée die het à leurs best besoins. inspelen» op hun behoeften. Luc Rasschaert, Chief Commercial Officer Multikanaal en multimerk 10 11

7 Gespecialiseerde makelaars voor corporate- en social-profitklanten Directe distributie voor bedrijven en social profit Productgamma Niet-Leven voor middelgrote ondernemingen en de social-profitsector. We bouwen aan een sterk partnership met verzekeringsmakelaars. We stellen u een gespecialiseerd verkoopsteam ter beschikking dat ondersteuning krijgt van ons eigen netwerk van aparte underwriters voor elke makelaar. Referentiespeler in social profit (ziekenhuizen, scholen, rusthuizen,...). Een volledig gamma producten Leven en Niet-Leven, aangepast om de typische risico s van deze sector te dekken. De klanten kunnen rekenen op lokale ondersteuning door een team van relatiebeheerders, die in nauwe samenwerking met de klant een verzekeringsoplossing op maat uitwerken die diens behoeften perfect dekt. We beleggen onze reserves volgens de principes van Portfolio21, dat enkel investeert in ondernemingen die de mensenrechten en het milieu respecteren. Samenwerking in BOAR met een beperkt aantal gespecialiseerde makelaars 10% CAGR (compound average growth rate = groeipercentage) in premies sinds 5 jaar 40,7 miljoen premies BOAR in 2012, via gespecialiseerde makelaars Ongeveer BOAR polissen in BOAR in portefeuille in juli 2013 Sterproducten Een respectvolle relatie, moduleerbare oplossingen en partners die naar u luisteren, stellen u in staat uw klanten te begeleiden in hun uitdagingen. Johan De Maesschalck Public & Corporate Insurance Makelaardij blijft het bevoorrechte kanaal om verzekeringsproducten Niet-Leven te verkopen aan ondernemingen en de social profit. Belfius Insurance moet zich daar dus sterk profileren. Onze jarenlange ervaring in de social-profitsector is zeker een voordeel voor de klant. Wij zijn de referentiepartner voor de bescherming en het beheer van uw risico s als speler in de sociale sector. 26,6 miljoen euro premies in 2012 via directe distributie Jarenlange ervaring op het vlak van procedures overheidsopdrachten Ann Clinckaert Public & Corporate Insurance Cover Concessiehouders Verenigingen en VZW s Cover We zijn ons bewust van de specifieke behoeften van bepaalde markten, zoals dealers van automerken. Cover Concessiehouders Net als elk ander bedrijf loopt een vzw een aantal risico s m.b.t. aansprakelijkheid en mogelijke lichamelijke schade van bevat vier hoofdwaarborgen (bescherming van het vermogen, bescherming van het financiële resultaat, bescherming van het medewerkers en vrijwilligers. Om te vermijden dat de verzekering van dergelijke risico s resulteert in een amalgaam van personeel en verzekering van het wagenpark) en tien aanvullende waarborgen. Het is een globale en specifieke oplossing polisvoorwaarden, dekt onze polis Verenigingen en VZW s Cover al die risico s in één enkel contract. We verzekeren alle waarmee u de meest geschikte oplossing tegen het beste tarief kunt voorstellen. mogelijke sport- en sociaal-culturele activiteiten in de non-profitsector met inbegrip van nevenactiviteiten zoals deelname 12 aan beurzen, ledenfeesten, 13

8 Bancassurance Public & Wholesale Banking Particuliere klanten, kleine ondernemingen en zelfstandigen Combineert het beste van bank en verzekeringen in innovatieve producten Leven en Niet-Leven. Belangrijke speler in de publieke sector voor lokale overheden. De klanten kunnen rekenen op 18 gespecialiseerde technisch-commerciële medewerkers én een team van bankers. Creatie van vernieuwende oplossingen dankzij voortdurende dialoog met de verschillende filialen van Belfius Bank. We beleggen onze reserves volgens de principes van Portfolio21, dat enkel investeert in ondernemingen die de mensenrechten en het milieu respecteren. Bancassurance-kanaal via de 796 Belfius Bank-kantoren van het land. Belfius Bank verdeelt een ruime waaier gestandaardiseerde producten in Leven en Niet-Leven. Belfius Bank & Verzekeringen richt zich tot retail en commercial banking-klanten: particulieren, kleine ondernemingen en zelfstandigen. 1 op 4 gemeenten in 1ste pijler pensioenen (mandatarissen, statutairen) Bijna contractuele personeelsleden van lokale overheden hebben een groepsverzekering van de 2de pijler Specifieke beleggingsproducten Ongeveer polissen BOAR in portefeuille via Belfius Bank PWB Een ongeëvenaarde knowhow, maatoplossingen en een bevoorrechte relatie om de toekomstige uitdagingen aan te gaan. Quentin Loozen, Public & Corporate Insurance We bouwen aan een bevoorrechte en duurzame relatie met onze klanten om te anticiperen op al hun verzekeringsbehoeften en om hen te helpen bij de realisatie van hun projecten. Het comfort van al uw financiële behoeften op dezelfde plaats te laten regelen: uw Belfius Bankkantoor. Myriam Lamon, agent Belfius Bank & Verzekeringen De bankier heeft een globaal zicht op de behoeften van zijn klant: hij stelt hem de aanvullende verzekeringen voor die hij nodig heeft, en de klant is zeker dat hij niets vergeet en geen overlappende producten heeft. 796 kantoren miljoen euro aan premies (92 % Leven, 8 % Niet-Leven) Belfius PubliPension Mandatarissen en PubliPension Contribution Comfort Belfius Home & Family We zijn ons ervan bewust dat de vergrijzing van de bevolking een van de grootste uitdagingen is voor de lokale besturen. Plannen voor een nieuwe woning? Uw Belfius-bankier adviseert u voor een lening, maar ook voor uw verzekeringen. Het Daarom hebben we Belfius PubliPension ontwikkeld, plannen om in alle veiligheid reserves op te bouwen waarmee de lokale totaalpakket Belfius Home & Family bevat een brandverzekering, een familiale, een privéongevallenverzekering en een besturen hun toekomstige pensioenverplichtingen kunnen financieren op een rendabele manier. Het is ook een beheertool verzekering rechtsbijstand. Zo vermijdt u overlappingen en betaalt u minder, hebt u een overzicht over alle waarborgen om de impact ervan op hun begroting in de hand te houden. van uw polis en weet u altijd voor welke schade u verzekerd bent. Kortom, BHF is praktisch en goedkoper

9 Consulent in de buurt voor particulieren, zelfstandigen en kleine ondernemingen Directe verzekeraar voor particulieren en affinity-kanaal DVV verzekeringen is een gezinsverzekeraar die zijn producten verdeelt via een netwerk van 334 kantoren, verspreid over het hele land. Biedt een volledige service in Leven, Niet-Leven en kredieten. Een aanbod op maat aan bijna gezinnen, maar ook kleine ondernemingen en zelfstandigen. Corona direct is de directe verzekeraar van de groep Belfius Insurance. Hij brengt zijn verzekeringen aan de man via twee kanalen: het directe kanaal, d.i. hoofdzakelijk internet en telefoon, en het affinity-kanaal, waarbij bv. autoverkopers hun klanten bij de aankoop van hun wagen ook een verzekering van het merk aanbieden. Daarnaast biedt Corona direct nog een aantal nicheproducten aan zoals een hondenverzekering. 334 kantoren gezinnen verzekerd 1,2 miljoen polissen 96 % van de klanten is tevreden tot zeer tevreden Een vertrouwensrelatie opbouwen start bij een uitgebreid gesprek. Zo weten wij wat de klant van ons verwacht. En de klant kent onze persoonlijke service, niet enkel van telefoon of mail, maar ook van gezicht. Stefan Maes, DVV Zakenkantoor Toen ik schade had, kon ik de mensen van mijn DVV-kantoor op elk moment persoonlijk bellen en kwamen zij bij mij langs. Ze namen alle administratie over en volgden mijn dossier proactief op. Bovendien werd ik snel en probleemloos vergoed. Ik vind dat belangrijk want uiteindelijk is het moment waarop je schade hebt toch het moment van de waarheid. Nancy Van Bristom, DVV-klant Als een klant in onze garage een auto koopt, bieden wij hem een gelijknamige verzekering aan. De mensen vinden het heel interessant dat ze het totaalpakket hier kunnen bekomen. Iedereen wil wel een offerte, en vier op tien klanten nemen ook daadwerkelijk hun verzekering hier. Wij verkopen enkel de verzekering, Corona direct zorgt voor de rest. Carla Van Den Eynde, Affinity partner 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 hun verzekeringen kunnen regelen via internet en zonder tussenpersonen, daarom kiezen klanten voor Corona direct. George Van Den Hauten, medewerker Corona direct websitebezoekers per jaar autoverzekeringen Meer dan 15 verschillende affinitylabels uitvaartverzekeringen 60% van omzet uit verkoop via internet /24-7/7 Cocoon Start Cocoon Start is een verzekeringspakket voor huurders tot 30 jaar. Cocoon Start biedt nestverlaters voor slechts 25 euro per maand een handig pakket aan met daarin een brand-, een diefstal- en een familiale verzekering plus een aantal extra s die altijd van pas kunnen komen. De eerste zes maanden zijn gratis voor jongeren die het ouderlijk huis verlaten om op eigen benen te staan. De Kilometerverzekering De Kilometerverzekering van Corona Direct is een autoverzekering waarbij je betaalt per kilometer. En dat is voordeliger voor iedereen die minder dan km per jaar rijdt, m.a.w. voor zowat de helft van de Belgische automobilisten. Wie echt weinig rijdt, bespaart zo tot 50 %

10 Hypothecaire kredieten en consumentenkredieten voor particuliere klanten Specialisten in vermogensbeheer Multicanal et multimarque Een netwerk van 700 makelaars 70 medewerkers kredieten in beheer voor een uitstaand bedrag van 3,4 miljard euro in hypothecair krediet en 260 miljoen euro in verbruikerskrediet eind Product Produit Société Vennootschap active dans die hypothecaire les crédits hypothécaires kredieten en et les verbruikerskredieten crédits à la consommation verstrekt via un via réseau een netwerk de courtiers van indépendants. zelfstandige Sa makelaars. large gamme de produits permet d offrir des solutions ciblées, selon les besoins de chaque emprunteur. Elantis Via zijn uitgebreide propose également productengamma des assurances biedt Elantis solde restant oplossingen dû couplées op maat, volgens à des crédits de behoeften hypothécaires. van elke kredietnemer. Basée Elantis à biedt Liège, ook elle schuldsaldoverzekeringen développe ses activités dans aan die le nord gekoppeld et dans worden le sud du aan pays. hypothecaire kredieten. Hoewel gevestigd in Luik, is Elantis actief in zowel het zuiden als het noorden van het land. Krediet op vaste termijn Elantis, de referentie in krediet Emilie de Maeseneire Communicatie, Elantis Samenwerken met Elantis is kiezen voor een deskundige, ernstige en solide partner. Elke dag weer vertrouwt Elantis op zijn ervaring en knowhow om zijn klanten kredietformules voor te stellen die hun verwachtingen optimaal inlossen. Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappij opgericht in Excellence centre van Belfius op het vlak van pan-europese levensverzekering. Oplossingen in vermogensgebonden levensverzekering ( Wealth Insurance ) voor gefortuneerde internationale klanten. All-in-one-oplossingen die een ruime waaier van activa aanbieden. Verkoop op 5 Europese markten en op internationaal niveau voor EU-inwoners. De IWI-oplossingen koppelen reglementaire en fiscale conformiteit aan bescherming en deskundigheid, om te voldoen aan de bijzondere eisen van onze klanten. Internationale expertise en maatoplossingen om uw vermogen te structureren, te beschermen en over te dragen. Patrick Schols, CEO IWI Private Insurance Center 3,1 miljard euro aan uitstaande bedragen / reserves op 30/06/2012 Medewerkers van 10 verschillende nationaliteiten Oplossingen die actief verdeeld worden in vijf landen Bij elk profiel van een kredietaanvrager past een bepaalde kredietformule. Daarom heeft Elantis, in samenwerking met makelaars IWI werkt maatoplossingen uit en verleent diensten aan de partners. Vanuit de knowhow en deskundigheid die het de voorbije die gespecialiseerd zijn in financiële planning, het krediet op vaste termijn ontwikkeld. Zolang het krediet loopt, betaalt de 20 jaar heeft verworven, reikt het zijn klanten structurele oplossingen. Het aanbod van IWI is bestemd voor specialisten in kredietnemer uitsluitend interest op het geleende kapitaal. Op de eindvervaldag van het krediet betaalt hij het kapitaal in één vermogensstructurering in Luxemburg, Zwitserland, Frankrijk, België, Duitsland en Italië. keer terug. Dit nicheproduct komt tegemoet aan de behoeften van veeleisende klanten in het kader van hun vermogensopbouw

11 Toegewijde medewerkers Toegewijde medewerkers Een van de troeven van Belfius Insurance is zonder twijfel onze medewerkers. Onze ambitie om de efficiëntste verzekeraar te worden, kunnen we enkel realiseren met de hulp van onze geëngageerde en competente medewerkers. In ruil voor hun engagement en professionalisme bieden wij hen doorgroeimogelijkheden en investeren we in hen. Ze vinden bij ons een flexibele werkomgeving met glijdende uren en thuiswerk. En omdat een tevreden medewerker er twee waard is, bieden we hen ook de mogelijkheid om in de marge van het werk te sporten en cultuur op te snuiven. Samenwerking en overleg hebben altijd al in het DNA van onze onderneming gezeten, maar je merkt dat zelfontplooiing, verandering, initiatief en zichtbaarheid ook belangrijk worden. Martin Malengier, Change management Samenwerken Doorgroeimogelijkheden Thuiswerken Belfius Insurance is het tweede bedrijf waarvoor ik werk en hier voel ik me het meest thuis. De sfeer is heel goed, er werken veel jonge mensen en er kan zeker als eens gelachen worden op de werkvloer. Bovendien krijg je hier ook doorgroeimogelijkheden, toch een belangrijk aspect in een job! Annelore Debusscher, Schadebeheerder Rechtsbijstand Sociaal contact en uitdagingen zijn voor mij erg belangrijk in een job. Dat is er in mijn huidige job zeker bij, want ik werk in team aan nieuwe projecten en aan de optimalisering van bedrijfsprocessen. Het geeft voldoening om onze klanten uitstekende producten en dienstverlening te leveren. Ook het decentrale werken is een grote troef. Ik woon vrij ver van Brussel maar het thuiswerk laat me toe mijn job soepel te combineren met ons gezin. Ilse Heerwegh, BOAR Retail Toegewijde medewerkers 20 21

12 Toegewijde medewerkers Kerncijfers ( ) Des Toegewijde Multicanal collaborateurs et medewerkers multimarque engagés The Young Wolves Jonge, gedreven medewerkers een stem geven binnen het bedrijf, dat is de idee achter The Young Wolves. Naast onze job komen wij regelmatig samen met jonge medewerkers. We brainstormen, proberen verbeterideeën te lanceren en werken ze graag uit, samen met de betrokken afdeling. Nawfal-Morad Mouhal, polisbeheerder en Young Wolf Belfius Insurance werft aan Wij bieden afwisselend werk, uitdagende projecten en reële carrière- en doorgroeimogelijkheden en zijn constant op zoek naar getalenteerde en competente medewerkers die teamspirit, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid hoog in het vaandel dragen. Wil je er graag meer over weten? Je vindt al onze jobs op onze LinkedInpagina. Resultaat vóór belasting De afbouw van onze risicoposities en de diversifiëring van onze activaportefeuille hebben een grote impact gehad op het financieel resultaat van Cost/income ratio Belfius Insurance is een stabiele onderneming met stevige fundamenten. We hebben onze solvabiliteit nog aanzienlijk versterkt in vergelijking met Onze cover ratio blijft stabiel H Incasso Solvency I Ratio 160 % 176 % Cover Ratio 110 % 110 % Leven 1,744 miljard euro Niet-Leven 531 miljoen euro 111,6 millions euro Belfius Insurance is een van de efficiëntste verzekeraars wat betreft de verhouding tussen kosten en inkomsten. In het kader van onze strategie Switch to Belfius 2015 zullen we onze operationele kosten laag houden. 60 % Economische combined ratio Onze economische combined ratio verbetert significant dankzij de sanering van de portefeuille auto en goede klimatologische omstandigheden. 99,2 % Solvabiliteitsratio en cover ratio Kerncijfers 22 23

13 Contact Wenst u meer info over Belfius Insurance? Stuur dan een mail naar U kunt ons ook bereiken op (ma-vrij: 8.30 uur - 17 uur). Uiteraard kunt u ons ook volgen op: LinkedIn.com/company/belfius-insurance Belfius Insurance nv - Verzekeringsonderneming toegelaten onder nummer 0037 Galileelaan 5 - B-1210 Brussel - Tel.: Fax: BAN BE BIC GKCCBEBB - RPR Brussel BTW BE /2013

Inhoudstafel. Belfius Insurance Jaarverslag 2012 3

Inhoudstafel. Belfius Insurance Jaarverslag 2012 3 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudstafel Boodschap van de voorzitters 5 Kerncijfers van Belfius Insurance 6 Beheersverslag 9 Geconsolideerde jaarrekening 41 Aanvullende inlichtingen 130 Belfius Insurance Jaarverslag

Nadere informatie

Duurzame Ontwikkeling 2011

Duurzame Ontwikkeling 2011 Verslag Duurzame Ontwikkeling 2011 1 Pertinentie Inhoud Identiteit en strategie Bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting bestrijden...p 19 De ontwikkeling van groene groei steunen...p 21 Onze diensten

Nadere informatie

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag

Nadere informatie

Extra. Vernieuwing in het financiële landschap. Troeven van de financiële tussenpersoon. 24 oktober 2013. www.bzbcongres.be

Extra. Vernieuwing in het financiële landschap. Troeven van de financiële tussenpersoon. 24 oktober 2013. www.bzbcongres.be Extra BZB-congres Vernieuwing in het financiële landschap Troeven van de financiële tussenpersoon 24 oktober 2013 www.bzbcongres.be CRM Group presenteert: De nieuwste en meest complete totaaloplossing

Nadere informatie

Inhoud. 24 Verslag Raad van Bestuur 26 Jaarrekening 37 Organigram

Inhoud. 24 Verslag Raad van Bestuur 26 Jaarrekening 37 Organigram Jaarverslag 2013 Inhoud 4 Woord vooraf 6 Ondernemingsprincipes 7 Kerncijfers 10 Mission statement 12 Activiteiten Niet-Leven 14 Activiteiten Leven 16 Distributie en commerciële werking 19 Andere ondersteunende

Nadere informatie

Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts

Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts Inhoud Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts 3 De aanloop naar een eigen praktijk 4 Van start in uw eigen praktijk 6 Uw praktijk in volle expansie

Nadere informatie

In de praktijk. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen januari 2013

In de praktijk. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen januari 2013 In de praktijk Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen januari 2013 Beleggen in tijden van crisis In het huidige klimaat vraagt u zich misschien af hoe u uw investeringen kan laten renderen en de inflatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 KBC Bank

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 KBC Bank Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 KBC Bank Opmerkingen voor de lezer van dit jaarverslag Naam van de vennootschap Overal waar in dit jaarverslag sprake is van KBC, de groep, wij of KBC Bank, wordt de geconsolideerde

Nadere informatie

BIL België Samen met U, voor U.

BIL België Samen met U, voor U. NL private banking BIL België Samen met U, voor U. BELGIUM BIL België Samen met U, voor U. Als gerenommeerde en erkende speler in de zuiverste traditie van een echte Private Bank zet BIL België zich in

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

D.V.L.S. Kantoor D hooge. de veilige keuze voor uw toekomst

D.V.L.S. Kantoor D hooge. de veilige keuze voor uw toekomst D.V.L.S. Kantoor D hooge de veilige keuze voor uw toekomst 1 Heidebloemstraat 70 bus 9 9100 Sint-Niklaas Erkende onafhankelijke verzekeringsmakelaars Onafhankelijke kredietmakelaars Beleggingen Personal

Nadere informatie

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 2 Ethias nv Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Ethias nv 3 Ethias nv Rue des Croisiers 24-4000 LUIK www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

Extra. De zelfstandige financiële tussenpersoon in 2020. de dienstverlening aan klanten. 25 oktober 2012. www.bzbcongres.be

Extra. De zelfstandige financiële tussenpersoon in 2020. de dienstverlening aan klanten. 25 oktober 2012. www.bzbcongres.be Extra BZB-congres De zelfstandige financiële tussenpersoon in 2020 de dienstverlening aan klanten 25 oktober 2012 www.bzbcongres.be 11.06 AM Stockholm 06.06 PM Hong Kong 11.06 AM Antwerpen 05.06 AM New

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Mobistar focust op transparantie voor zijn klant

Jaarverslag 2012. Mobistar focust op transparantie voor zijn klant Jaarverslag 2012 Mobistar focust op transparantie voor zijn klant 1 Een uitdagend jaar, dat is het minste wat Mobistar kan zeggen over 2012. De telecomsector onderging grote veranderingen, die een belangrijke

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

kleur geld Van EEn uitgave van TRIODOS BANK - NUMMER 114 - HERFST 2010 - WWW.TRIODOS.BE

kleur geld Van EEn uitgave van TRIODOS BANK - NUMMER 114 - HERFST 2010 - WWW.TRIODOS.BE de kleur Van geld EEn uitgave van TRIODOS BANK - NUMMER 114 - HERFST 2010 - WWW.TRIODOS.BE In dit nummer: meerwaarde voor social profit baanbrekend In bouwsector: Instapklare passiefwoningen filmklassiekers

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis NV. Jaarverslag 2014

BNP Paribas Fortis NV. Jaarverslag 2014 BNP Paribas Fortis NV Jaarverslag 2014 Inleiding Het Jaarverslag 2014 van BNP Paribas Fortis omvat zowel de geauditeerde Geconsolideerde als Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag

Nadere informatie

CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY. jaarverslag 2014

CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY. jaarverslag 2014 CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY jaarverslag 2014 1 4 CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY 2 0 1 4, het jaar van de chemie... tussen landen, tussen mensen INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD...4 2. KERNCIJFERS...8

Nadere informatie

SPELERS WERELD. Ageas in zijn huidige vorm bestaat nog maar vijf jaar, maar DE KRUIN IN AZIË DE WORTELS IN BELGIË,

SPELERS WERELD. Ageas in zijn huidige vorm bestaat nog maar vijf jaar, maar DE KRUIN IN AZIË DE WORTELS IN BELGIË, 15 november 2014 WERELD SPELERS H O E B E L G I S C H E B E D R I J V E N D E W E R E L D V E R O V E R E N Met een oppervlakte van 30.528 vierkante kilometer is België maar een klein stipje op een wereldkaart,

Nadere informatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Wie kan delen, kan vermenigvuldigen Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Colofon Uitgave: Stichting Nederlands Participatie Instituut Goeman Borgesiuslaan 77 Postbus 9769 3506 GT Utrecht 030

Nadere informatie

BZB-congres Ethiek in de bemiddeling van de financiële diensten. Extra

BZB-congres Ethiek in de bemiddeling van de financiële diensten. Extra Extra België-Belgique P.B. GENT 3/6221 BZB-congres Ethiek in de bemiddeling van de financiële diensten 13e jaargang driemaandelijks extra editie nov. 2011 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Edito B Daniel

Nadere informatie

De Post Jaarverslag 2003. our future

De Post Jaarverslag 2003. our future De Post Jaarverslag 2003 WE BUILD our future INHOUD INLEIDING DE VOORWAARDEN V OOR SUCCES FINANCIEEL VERSLAG GESPREK MET DE VOORZITTER EN DE CEO 3 -------- ACTIVITEITEN VAN DE POST 6 -------- DE MIJLPALEN

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2007

Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Kiezen voor ondernemerschap 2007 was het jaar van de keuzes. En vooral: het uitwerken van die keuzes. Met de voornaamstekeuze debesteprivatebank van Nederland en België

Nadere informatie

VERZEKER JE TOEKOMST 6

VERZEKER JE TOEKOMST 6 DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS No.1/December 11 VERZEKER JE TOEKOMST 6 TIPS VOOR EEN GERUST GEMOED Expertpanel Drie

Nadere informatie

UW WENSEN ONZE INSPIRATIE BELGIË 2015

UW WENSEN ONZE INSPIRATIE BELGIË 2015 UW WENSEN ONZE INSPIRATIE BELGIË 2015 2 www.vitislife.com Vitis Life INHOUD Vitis Life, een eersteklas levensverzekering 'made in Luxembourg'...p.6 Uw dagelijkse leven, inspiratiebron voor onze levensverzekeringsdeskundigen...p.8

Nadere informatie

ACADEMY NEWS 08. Bij familiekapitaal staat familie voorop : het nieuwe Family Wealth Institute. IN DIT NUMMER:

ACADEMY NEWS 08. Bij familiekapitaal staat familie voorop : het nieuwe Family Wealth Institute. IN DIT NUMMER: PRIVATE BANKING ACADEMY NEWS 08 verschijnt maandelijks 26 september 2014 jaargang 13 EEN PUBLICATIE VAN KBC PRIVATE BANKING Bij familiekapitaal staat familie voorop : het nieuwe Family Wealth Institute.

Nadere informatie

Extra. BZB-congres. Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel 7 NOVEMBER 2014. www.bzbcongres.be TWIN PEAKS II: EEN HALF JAAR LATER

Extra. BZB-congres. Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel 7 NOVEMBER 2014. www.bzbcongres.be TWIN PEAKS II: EEN HALF JAAR LATER PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE Extra BZB-congres Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel TWIN PEAKS II: EEN HALF JAAR LATER 7 NOVEMBER 2014 KINEPOLIS EVENT CENTER / ANTWERPEN 16 e jaargang driemaandelijks

Nadere informatie

ING in België. Boekjaar 2007 Resultaten bieden goed weerstand Winst na belastingen 936 miljoen euro Geen impact van de subprime crisis

ING in België. Boekjaar 2007 Resultaten bieden goed weerstand Winst na belastingen 936 miljoen euro Geen impact van de subprime crisis ING in België Boekjaar 2007 Resultaten bieden goed weerstand Winst na belastingen 936 miljoen euro Geen impact van de subprime crisis Ondanks het moeilijke economische klimaat genereerden de verschillende

Nadere informatie

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht?

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? contact 08 DECEMBER 2013 Het magazine voor openbare besturen, socialprofitorganisaties en ondernemingen IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? KNOWING YOURSELF interactive city: de openbare ruimte wordt

Nadere informatie