Langezijds: een gebouw om (van) te houden!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Langezijds: een gebouw om (van) te houden!"

Transcriptie

1

2

3

4 Langezijds: een gebouw om (van) te houden! Met veel enthousiasme hebben wij een jaar geleden uw opdracht aangenomen om de mogelijke herontwikkeling van Langezijds te onderzoeken. Deze presentatie is het resultaat van de inventarisatie met een doorkijk naar de toekomst. Het eerste gedeelte van dit boek is de visualisatie van de lokatie, het gebouw zelf, de kansen voor herontwikkeling en de voorgestelde toekomstige invulling van het geheel. Het tweede gedeelte geeft de onderbouwing van ons onderzoek, op basis waarvan u kunt zien waarom wij tot de conclusie zijn gekomen dat Langezijds een gebouw is om (van) te houden! De Chemie van Twente is de titel van ons werk, omdat: het voorliggende concept laat zien wat het resultaat is van positieve chemie tussen mensen het gebouw toonbeeld kan worden voor de chemie tussen universiteit en markt in Twente de nieuwe functies van het gebouw in samenwerking met de toekomstige gebruikers zal leiden tot nieuwe economische en wetenschappelijke chemie Immers... in de wereld van chemie ontstaat synergie door... de botsingskans te vergroten

5

6 Van Zou ik er in willen zitten tot Wanneer kan ik mij hier vestigen

7 lokatie

8 beelden gemaakt door Axis

9 buiten

10

11 binnen

12

13 structuur oppervlaktes & parkeerplaatsen fasering

14 begane grond & inpandig parkeren

15 indeling doorsnede nieuw in oud varianten 1 2 Make-over schets van de bestaande doorsnede Het principe van de conversie: de fundering, de begane grond en het staal skelet van de 1e verdieping handhaven. Op de 2e verdieping nieuw volume toevoegen. Infrastructuur en techniek voor de installaties vormen de functionele ruggengraat van het vernieuwde complex (zij zijn de enige lineaire elementen in het nieuwe casco). Daaromheen zijn er talloze mogelijkheden voor de vestiging van bedrijfseenheden.

16 De nieuwe doorsnede geeft diverse indelingsmogelijkheden, die uitwisselbaar blijven door de flexibele hoofdstructuur 1. rood en blauw: een noord of zuid ruimte 2. geel: huren over de volle diepte van het gebouw

17 impressie flexibele indeling Flexibele indeling en techniek Mogelijkheid voor de inbouw van bedrijfseenheden van verschillende grootte met een eigen programma en een bijbehorend techniek-pakket-op-maat, zoals bijvoorbeeld een combinatie van kantoor en labruimte. Door de flexibiliteit van het casco en de techniek is elke indeling mogelijk en aanpasbaar. Bovendien krijgt elke unit een eigen entree die de identiteit van de huurder onderstreept.

18 Perspectief van het interieur: Ruimtelijke voorstelling van de nieuwe kwaliteiten: daglicht, vrije hoogte en uitzicht zorgen voor een ruimtelijk interieur. De nabijheid van inpandig parkeren voor elke unit en de eigen entree aan de tuin- en/of pleinzijde versterken de professionele en inspirerende uitstraling van de lokatie.

19 landmark de torens als landmark plattegrond verdieping Plattegrondschema voor de nieuwbouwdelen Structuurschema voor de indeling van de nieuwe hoogbouwdelen. Geschikt voor kleine kantoorunits, en voor bijzondere centrale functies, die de openbaarheid van dat centrum gestalte geven. De nieuwe fundering van de landmark wordt flink overgedimensioneerd. De planfasering en deze constructieve oplossing maken het mogelijk om de hoogte van de beide torens te koppelen aan de behoefte van de markt op dat moment; bij veel vraag kan dit een spectaculaire landmark opleveren.

20 Impressie van de landmark Het maken van een nieuwe entree door twee hoogteaccenten nieuw te bouwen. Daartussen een open verbinding tussen plein en tuin, op het hoofdniveau van het gebouw. De architectonisch ontworpen trappartij leidt je naar boven en biedt een spectaculair zicht op een inspirerende centrale ontmoetingsplaats.

21 gebruikers ++++ (THEMA)HUURDERS +++ spin-offs en doorstarters +++ gamma afstudeerlab +++ MESA & BMTI spinoffs++++trainers & opleiders +++ hotel & congres faciliteiten+++ (nano)biomedische bedrijven +++ specialisten voeding & gezondheid +++ experts biomassa & bioconversie +++

22 +++ tijdelijke huisvesting van afdelingen door verbouwing / verhuizingen in Kennispark ++++ kennisgerelateerde R&D afdelingen +++ etc +++

23 functies +++ (THEMA)FUNCTIES +++ centrale receptie & infodesk +++ specialistische proefopstellingen en operatiekamer +++ tentoonstellingen +++ vergaderen met modernste techniek en service op maat +++ ontspannen & sporten +++ bibliotheek & mediatheek +++

24 +++ opslag van archief +++ loket van KvK en Syntens +++ kinderopvang +++ diensten als secretariaat, koerier, reisbureau en beveiliging +++ winkelen, horeca & leisure +++etc +++

25 gevel

26

27 entree nieuwe hoofdingang Door de zakelijke hoofdingang van de campus te verplaatsen van Charlie naar de landmark ontstaat een hoogwaardige nieuwe entree, direct ontsloten vanaf de Hengelosestraatweg en aan de campuszijde uitkomend op een nieuw ingericht inspirerend en levendig O&O-plein.

28

29 omgeving & plein

30

31 EEN WIJDE BLIK VERGROOT HET DENKEN

32

33

34 Langezijds: een gebouw om (van) te houden! Voor u ligt de presentatie die het resultaat is van een jaar gesprekken, interviews, ontwerpen en rekenen. Het is de samenvatting die onderbouwt waarom wij denken dat het om vele redenen de moeite waard is om Langezijds te (be)houden. Het was onze opdracht om het gebouw en haar omgeving te inventariseren, de spin-offs te onderzoeken, en een gedegen basis te leggen voor de uitwerking van het concept. Voor de conceptontwikkeling zijn de eisen en wensen in beeld gebracht en krijgt u een doorkijk naar de mogelijke toekomstige opzet. Dit is het tweede deel van onze presentatie. In deel 1 (voorin) vindt u de verbeelding van deze onderbouwing.

35 introductie +++ Ik sprak onlangs met Kees Eijkel Mijn bedrijf is momenteel gevestigd op het B&S Park en zoekt nieuwe huisvesting voor het einde van dit jaar. In mijn overwegingen (hier blijven of park verlaten) wil ik graag meenemen wat die nieuwe ontwikkelingen voor ons kunnen betekenen. Kunnen we daar een keer over praten? 400 m2 kantoorruimte voor eind 2006 met uitbreidings mogelijkheid tot 800 m2 in ~2009. We zullen een deel als elektronicalab en magazijn inrichten Het werk omvat zowel membraanproductie als module assemblage en natchemisch testen met automatische apparatuur. +++ Van: Nog een naam. Vanochtend met van de firma gesproken, een spin-off van de UT..Nu nog een huurcontract voor 3 1/2 jaar. Willen dan waarschijnlijk groter en dichter bij faciliteiten UT. +++

36 Property Conversion Group BV Property Conversion Group BV (PCG) is een adviesbureau, gespecialiseerd in het ontwikkelen en implementeren van nieuwe concepten voor de revitalisering van bestaand bedrijfsonroerend goed. Het bedrijf is in 1993 opgericht. Haar meest recente grote project is de conversie van het Rijksmonument Van Nelle in Rotterdam tot de Van Nelle Ontwerpfabriek. De Van Nelle fabriek wordt algemeen beschouwd als een hoogtepunt in de moderne Nederlandse architectuur. Na bijna 10 jaar renovatie biedt dit inmiddels ultra moderne communicatie & designcentrum plaats aan circa 90 gerenommeerde bedrijven van architectenbureaus, ICT, reclame, design tot grafische adviesbureaus. Via Peter Defesche, directeur van OD205 Architectuur BV te Delft, werd PCG eind 2004 in contact gebracht met de heer Florijn, directeur van de Vastgoed Groep Drienerlo van de Universiteit Twente. Aanleiding hiervoor was het verouderde laboratoriumgebouw Langezijds, dat gefaseerd vanaf 2008 leeg zal komen te staan. Eind december 2005 kreeg PCG de opdracht om nieuwe concepten voor de herbestemming van het Langezijds te onderzoeken. Haar opdrachtgever is Kennispark Twente, met als eerste aanspreekpunt de heer Florijn. Bij onze werkwijze ligt de nadruk op een krachtig basisconcept en de visualisatie daarvan. De tekst van deze presentatie is waar mogelijk beknopt gehouden en uitsluitend ondersteunend. Peter Defesche van OD205 Architectuur is verantwoordelijk voor de meeste schetsen en artist impressions van het gebouw. Voor de financiële onderbouwing is nauw samengewerkt met Nico van Termey, waarmee PCG reeds vele andere succesvolle projecten heeft ontwikkeld. De missie van Kennispark Twente is het belangrijkste aanknopingspunt voor het door PCG gekozen herontwikkelingsconcept voor Langezijds. Het te vernieuwen pand zal een belangrijke fysieke spilfunctie gaan vormen binnen het beoogde Kennispark gebied van de Campus samen met het B&S park. randvoorwaarden: De randvoorwaarden van dit onderzoek zijn omschreven in de opdracht van Vastgoed Groep Drienerlo (VGD) aan PCG de datum 20 december 2005, kenmerk VGD/680/05/Zhf Uitgangspunten voor dit onderzoek: Het gebouw Langezijds van ca m2 zal vanaf eind 2008 gefaseerd geheel leeg komen te staan. Separaat liggend AKI: ca m2 Fasering leegstandsverloop: oostvleugel in 2008, westvleugel in 2010, AKI in 2012 Het College van Bestuur van de UT wenst vooralsnog de opstallen te vervreemden De grond blijft eigendom van de UT en kan in particulier erfpacht worden uitgegeven Toekomstige doelgroepen dienen een relatie te hebben met de UT Alle facilitaire diensten en voorzieningen op het terrein staan ter beschikking van de toekomstige gebruikers Voorlopig uitgangspunt College m.b.t. tot AKI is vertrek per 2012 (einde contract)

37 Inventarisatie van de markt We hebben de afgelopen maanden zeer veel gesprekken gevoerd met (in)directe betrokkenen om een beeld te krijgen van de haalbaarheid van de herontwikkeling van Langezijds. Daarnaast zijn er veel aanknopingspunten voor het project te vinden in diverse rapporten over de regio. Hieronder vindt u een samenvatting van de drie meest kenmerkende. 1: AANKNOPINGSPUNTEN BINNEN DE MISSIE VAN KENNISPARK TWENTE De missie van Kennispark Twente is er op gericht om de regio economisch te versterken door doelgerichte ondersteuning. De hieronder aangegeven punten uit deze missie sluiten zeer goed aan bij het concept dat herontwikkeling van Langezijds mogelijk maakt, te weten: Hoofddoelstelling is de economische versterking van de regio en netwerkstad Twente door: het creëren van een fysieke ontmoetingsplaats voor kennisinstituten en bedrijven het ontwikkelen van de campus en omgeving tot een technologische hotspot met alle benodigde voorzieningen het creëren van een ontmoetingsplaats voor creatieve en ondernemende mensen extra arbeidsplaatsen voor 2020 gebiedsontwikkeling op 4 locaties: 1. Campusterrein UT 2. directe omgeving van het campusterrein 3. Hengelosestraat op- en langs centrale ontsluitingsweg van het campusterrein 4. B&S park (gebied ten zuiden van Hengelosestraat) Speerpunten van Kennispark Twente, die eveneens goed aansluiten op herontwikkeling Langezijds: 1. Kennisvalorisatie ondersteuning van starters, doorstarters en bestaande bedrijven, incl. kansrijke PMC s facilitysharing (wordt nu door spin-offs van de UT als moeizaam betiteld) verbetering onderwijs in ondernemerschap (efficiëntere ondersteuning van doorstarters) meer faciliteiten bieden voor ondernemende studenten 2. Innovatiebeleid thema kennisaanbod gestructureerd inzichtelijk en toegankelijk maken voor bedrijven en instellingen bevorderen van fysieke ruimten, die kennisoverdracht bevorderen kennistransfer d.m.v. studenteninzet coachen en begeleiding voor starters (Topregeling) UT is bekend om haar vele spin-offs, wel blijkt na wat onderzoek dat er hiervan een aanzienlijk percentage niet de doorstartfase bereikt - aandachtspunt voor meer effectieve ondersteuning van de doorstarters is hierbij gewenst en aandachtspunt voor de toekomst instellen kennisloket 3. Kennisvraag innovaties en innovatief vermogen in bedrijfsleven (MKB) gerelateerd aan de kennisvraag van Kennispark Twente bevorderen voortzetting innovatieve stimuleringsregeling Twente & Fondswerving bij bedrijven 4. Overig uitstekende infrastructuur bevorderen voor kennisinstellingen en medewerkers (parkeren, ontsluiting e.d.) stimuleren van behoud van hoger opgeleiden in de regio Twente voorzieningen in en rondom de UT beter afstemmen +++ Onderwerp: huisvesting campus. Vanuit mijn werkzaamheden bij de afdeling Investeringsbevordering van regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NV ik veelvuldig in contact met binnenlandse en buitenlandse bedrijven.. in de sector health en technologie sterke belangstelling bestaat voor vestiging op de campus. Op advies van de heer Eijkel zou ik graag met u over de mogelijkheden hieromtrent willen spreken. +++ Gezocht: een gebouw met twee gezichten en een eigen identiteit: een centrum waar multidisciplinaire teams optimaal kunnen werken. natuurlijke wisselwerking tussen wetenschappers/studenten en bedrijfsleven eigen parkeergelegenheid, 50% kantoor en 50% labs / prototyping, een eigen personeelskantine, beperkte eigen vergaderfaciliteiten en een incidenteel extern af te nemen grote vergaderruimte met lunch met gasten +++ Hotelaanvraag: 950 m2 vergaderen en 80 hotelkamers totaal ca 3500 m2 +++

38 2: TWENTE INDEX 2005 Algemeen Het imago van Twente heeft twee gezichten: ondernemend en landelijk Twente is van de 29 regio s in NL op de zesde plaats als interessante vestigingsplaats Twente is met stip de veiligste regio van Nederland. Bevolkingsontwikkeling: veel mensen <24 jaar en > 65+ jaar. De werkloosheid in Twente is iets hoger en stijgt sneller dan elders in NL De economische groei en de arbeidsproductiviteit in Twente blijft achter bij het landelijke gemiddelde Bruto Regionaal Product (BRP) en inkomen in Twente stijgen, maar minder dan het landelijke gemiddelde De Twentse export stijgt bovengemiddeld, zowel in industrie als in diensten Er is veel vraag naar vrijetijdsvoorzieningen, zorg en onderwijs Kennis, scholing & innovatie Het aantal studenten in het Twentse hoger onderwijs stijgt Afgestudeerden gaan relatief weinig in de regio zelf aan het werk Twente, en voornamelijk Enschede, kent relatief veel startende bedrijven Twente staat (inter)nationaal bekend om zijn succesvolle spin-offs De kwantiteit en kwaliteit van het Twentse onderzoek is beter dan gemiddeld In Twente worden relatief veel octrooien aangevraagd en toegekend 3: VASTGOEDRAPPORTAGE TWENTE 2005 (nieuwe rapportage 2006 is eind september uitgekomen) Beknopte vastgoedsituatie Twente per heden: Aanbod van m2 kantoor- en bedrijfsruimte in m2 kantoor- en bedrijfsruimte verhandeld De huurprijzen van kantoor- en bedrijfsruimtes in Twente zijn relatief laag Huurprijsniveau B&S-Park Enschede 2005: tussen /m2/jaar Invulling van B&S park 2005: 220 bedrijven: 50 kennismakers, 130 kennisaanwenders en 40 overig Dit resulteert in 3900 arbeidplaatsen: 615 kennismakers, 2185 kennisaanwenders en 1100 overig Leegstandspercentage kantoren in 2005: Enschede 18%, Hengelo 10% en Landelijk ca.14% Relevante ontwikkelingen op het gebied van bedrijvencentra in de regio Hengelo: Hengelo heeft WTC licentie verkregen en wil hiermee (inter)nationale bedrijven naar de regio te trekken. Voorlopige planning voor start bouw = 2012 Westermaat (Campus Business Center) + Hart van Zuidontwikkelingen Enschede: BTC Twente heeft een wachtlijst Ontwikkeling van Media Art Center in Roombeek voor ondernemende kunstenaars Ontwikkeling van nieuw bedrijvencentrum door ING Vastgoed van m2 in Roombeek Spinnerij Oosterveld: m2 laagdrempelig voor starters en doorstarters Algemeen Ondernemers Centrum aan de Tubantiasingel Leegstand in B&S park, aanbod Josink Es en Euregiopark bij Glanerburg Almelo: nieuw bedrijvenpark bij Bornerbroek (ook nieuw Technocenter) Oldenzaal: enkele bedrijfsverzamelgebouwen voor middelgrote technologische ondernemingen

39 CONCEPT EN ONTWERP Na de inventarisatie van de markt is een grondige analyse gemaakt van het gebouw Langezijds en haar omgeving. Op basis hiervan is het concept uitgewerkt dat de grondslag is voor de voorgestelde herontwikkeling. ANALYSE VAN HET GEBOUW EN HAAR OMGEVING Bij de gesprekken tijdens het onderzoek was de werktitel Etalage illustratief voor de transformatie van introvert naar extrovert. Voorts zou in de toekomstige tenaamstelling gezocht kunnen worden naar een eigen (internationale) identiteit. Als naamstelling voor het onderhavige projectvoorstel is voorlopig de werktitel DE CHEMIE VAN TWENTE gekozen. De chemie tussen mensen, de chemie tussen de universiteit en haar omgeving en straks de chemie tussen het inspirerende gebouw en haar gebruikers. Om DE CHEMIE VAN TWENTE optimaal te benutten is het wenselijk om een sprekend gebouw als middelpunt te hebben van de diverse nieuwe ontwikkelingen. Dat is de reden dat wij het gebouw Langezijds na haar transformatie bijvoorbeeld de Etalage willen noemen. De etalage van Twente is een lokatie waar je graag gezien wordt, een adres dat je met trots op je visitekaartje laat drukken en een omgeving met dermate veel extra s, dat synergie er hoogtij viert. De herkenbaarheid zal zichtbaar worden door een landmark toe te voegen aan het bestaande volume, waarin de speciale Etalage-functies zijn gehuisvest. Naar aanleiding van de uitvoerige analyse die wij het afgelopen jaar hebben gemaakt volgt hier een samenvatting die zich toespitst op de aspecten die wij in dit stadium relevant achten als onderbouwing van de haalbaarheid van herontwikkeling. Kwantificatie van oppervlaktebehoefte Zoals elders reeds vermeld is in 2005 ca m2 kantoor- en bedrijfsruimte in geheel Twente verhandeld en is er sprake van een bovenmatige aanwezigheid van (potentieel concurrerende) bedrijvencentra in de regio. De mogelijke ontwikkeling van een nieuw WTC in Hengelo is een aandachtspunt. De schaalgrootte is belangrijk, de beoogde doelgroepen zijn meer business/ handel dan science gericht en de nu ingeschatte start van de bouw zal niet eerder zijn dan Voorlopig op basis van onze planning voor Langezijds geen directe concurrentie. De specifieke behoefte van bedrijven om in de directe omgeving van de UT gehuisvest te zijn stijgt met een kwantitatieve belangstelling van bruto circa m2 vloeroppervlak ver boven onze aanvankelijke verwachtingen. PCG is er van overtuigd dat bij een actieve werving, inclusief duidelijke metrages, tekeningen en prijsstellingen sprake zal zijn van een groot aantal concrete belangstellenden. Arbeidsplaatsenindicatie Een eerste voorlopige extrapolatie van de aanvragen zou leiden tot circa arbeidsplaatsen in het nieuwe concept, die met bijna een derde van de beoogde totale doelstelling van arbeidsplaatsen in 2020 een substantiële bijdrage aan de totaaldoelstelling van Kennispark zal leveren. Een nadere uitwerking (en eventueel bijstelling) van voornoemde aantallen, evenals een heldere omschrijving van het straks te hanteren begrip arbeidsplaats lijkt naar onze mening wenselijk. Negatieve ervaringen van zittende en vertrokken bedrijven op het UT terrein: Zittende bedrijven in Langezijds en reeds eerder vertrokken bedrijven vanuit de UT gaven aan zich te ergeren aan de a-commerciële bureaucratie binnen de UT, de hoogte van het huur- en servicekostenniveau, evenals de studentikoze (niet zakelijke) uitstraling van het gebouw binnen de campus. Eerste indruk gebouw Langezijds en haar omgeving de Campus als geheel is sterk naar binnen gekeerd (introverte uitstraling) de algemene architectonische uitstraling is sober en terughoudend fysieke scheiding tussen Campus en B&S park door verhoogde Hengelosestraat onderstreept het cultuurverschil tussen beide gebieden AKI treedt solitair op en heeft feitelijk geen aansluiting op overige campus (Checkpoint) Charlie is rolbevestigend voor haar sobere achterland, tevens gevaarlijk voor fietsers en onpraktisch voor bezoekers door haar ligging in de middenberm. De exploitatie van zowel de horeca, de catering als de congres en vergaderfaciliteiten op de campus wordt door diverse partijen uitgevoerd. Het lijkt wenselijk om hiervoor te zoeken naar een commercieel sterkere organisatievorm Buitenstaanders hebben een studentikoze indruk van de diverse congressen en grotere manifestaties op de UT door de huidige uitstraling van de collegezalen INVENTARISATIE GEBOUW LANGEZIJDS ANNO 2006 Status: sterk verouderd laboratorium uit jaren 70 sobere bouwstijl oppervlakte ca m2 ongunstige bruto/netto verhouding (effectief verhuurbare meters) asbest afzuigingkanalen technische infrastructuur achterhaald brandveiligheid voldoet niet meer aan deze tijd onvoldoende lichtopbrengst in midden van pand door forse diepte zeer geringe parkeergelegenheid rondom gebouw +++ NIEUW +++ voor 100 m2 labruimte + 40 m2 kantoorruimte erbij, liefst met alle services voor een periode van 2 jaar. Belangrijkste voorwaarden: goede vloer in de labruimte, voldoende UTP-aansluitingen met breedband Internet, water aan- en afvoer en een krachtstroomaansluiting +++ Studentenvereniging Union ziet behoefte aan kleine kantoren met een ontvangstruimte, een centrale telefoniste, een Vergaderzaal, flexwerk plekken. Belangrijk: alle bedrijven op één plek vestigen, zodat de synergie maximaal is. Totaal ca m2 +++ Sport:.. Op dit moment zit het gehele Sportcentrum s avonds propvol in de wintermaanden moet er zelfs extern ruimte ingehuurd worden. Ik schat de behoefte op ongeveer 40x25 = 1000 m2. Hoogte 6 meter +++ Medisch techniek museum Recent sprak ik professor Hoelscher in Munster die probeert een museum voor medische techniek van de grond te krijgen. Wellicht wil ook hij aansluiten.

40 Kansen: gefaseerd leegstandsverloop oost & westvleugel maakt gefaseerde herontwikkeling en nieuwbouw mogelijk het creëren van een potentiële zichtlocatie langs Hengelosestraat, te koppelen aan zeer wenselijke ontsluiting via dezelfde Hengelosestraat gunstige stramienmaat van 6.20x6.20m betreffende opdeelbaarheid deels inpandig parkeren mogelijk (uniek voor Campus en B&S) ligging biedt unieke kans op eigen identiteit tussen campus en B&S park Architect Peter Defesche: Nu is zowel dat moderne, technische en neutrale imago uit 70 jaren een zeer welkome conditie voor een grote verjongingskuur van het gebouw: de tijdloosheid van de bestaande architectuur is een ideale voedingsbodem voor technische, functionele en architectonische vernieuwingen: het bestaande gebouw dient als ideaal kader (neutraal, helder en krachtig) voor een nieuw en inspirerend plan. En behalve deze wendbaarheid, wat is er nog meer van waarde? Ruimte! Ruimte in de lengte, de breedte en de hoogte: de bestaande ruimte in Langezijds is een groot goed: het zal moeilijk genoeg zijn om in een nieuwbouwproject deze genereus bemeten ruimten opnieuw te maken. Het is die extra ruimte die nu ook een groot aantal parkeerplaatsen in de vernieuwbouw mogelijk maakt, direct bij de voordeuren van de units, en het is diezelfde ruimte die extra vrije hoogte op de hoofdverdieping geeft, geschikt voor kantoren, labs en bijzondere programma s, en het is diezelfde overmaat die het aanbrengen van een nieuwe flexibele installatiestructuur eenvoudig maakt! Conceptuele uitgangspunten 1. Werktitel: Langezijds wordt onder de voorlopige werktitel De Etalage het centrale middel(punt) en voor Kennispark Twente het fysieke doelgebied en ontmoetingspunt kennisinstituten en bedrijven 2. Missie: Kennispark Twente is een doel en de Etalage wordt hiertoe het belangrijkste middel 3. Hoofdontsluiting: via ventweg Hengelosestraat met ruimschoots parkeren aan die zijde van het gebouw 4. Architectuur: moderne eigentijdse vormgeving in combinatie met uiterst functionele invulling voor kleine, middelgrote en grote kennisintensieve bedrijven en instanties 5. Multifunctionaliteit: het gebouw leent zich uitstekend voor multifunctioneel gebruik van het bestaande casco d.m.v. inbouwmodules (zie uitleg hier onder) tot hoogwaardige kantoren/bedrijfsruimten/laboratoria e.d. 6. Landmark: het centrale deel van gebouw kan in 2 torens van 12 resp. 6 etages als centraal herkenbaar baken gaan fungeren, en bovendien als multifunctioneel dienstencentrum voor het gehele kennispark Twente en de regio 7. Flexibel: optimale flexibiliteit in aanpassingen van de gekozen ontwikkelrichting per fase. 8. Parkeren: voldoende parkeerruimte, deels zelfs inpandig (uniek voor campus en B&S) 9. Marktconforme huurprijzen en servicekosten 10. Technisch flexibel: optimale flexibiliteit van de technische infrastructuur op aanvraag leverbaar 11. Faciliteiten en diensten: alle hoogwaardige faciliteiten en diensten worden op basis van marktmechanisme aangeboden 12. Studenten: Maximale inzet van diensten door studenten van UT, Saxion en ROC Twente Modulaire inbouw Bij de indeling van het gebouw is door de architect gezocht naar een zo flexibel mogelijke indeling van het gebouw in zowel hoogte, invulling, maatvoering als technische infrastructuur. Gekozen wordt voor een casco oplevering van het gebouw met een hoogte per vloerlaag van circa 4 meter. Op iedere vloerlaag kan de nadere invulling geheel door en voor eigen rekening van de potentiële gebruiker worden geïmplementeerd. De huurder kan straks kiezen uit een aantal standaard inbouwmodules per gebruiksdoeleinde van zeer eenvoudig tot uiterts luxe kantoor en van eenvoudige bedrijfsruimte tot ultra geavanceerde laboratoriumruimte, eventueel met cleanroom faciliteiten. Er is gekozen voor een ingenieuze lineaire structuur van standaard nutsvoorzieningen door het gehele gebouw. Naar wens van de huurder kunnen op iedere vloerlaag meer specifieke technische ruimten worden ingericht. Uitgangspunt is dat er per fase in de directe nabijheid van het centrale dienstencentrum een aantal stramienen met kleine kantoor en laboratoriumunits worden geprojecteerd. Kleine kantoren, zoals momenteel in de Bastille kunnen in de beide torens worden ingevuld (hierbij wordt uitgegaan van zowel (door)starters als reeds bestaande kleine bedrijven). Voor het overgrote deel van de verdere invulling van de oostelijke en westelijke vleugel zal er sprake zijn van de verhuur van grotere eenheden aan hoofdhuurders (v.a. ca. 600m2), die naar eigen wens en voor eigen rekening en risico een kleinere infrastructuur in hun eigen ruimten kunnen aanbrengen. Men kan hierbij eveneens denken aan een onderhuur situatie voor kleinere onderhuurders (v.a. ca. 100m2, waar momenteel veel vraag naar is). Voor de financiering van de extra inbouwmodules zal door het ontwikkelteam in het komende jaar worden gezocht naar een geïnteresseerde bank- of financieringsinstelling, die in het project zou willen participeren (en deels sponsoren?).

41 Toekomstige gebruikers & functies van de Etalage Tijdens de inventarisatiefase vanaf januari van dit jaar hebben vele gesprekken met toekomstige gebruikers plaatsgevonden, waar onder: diverse instituten vanuit de UT, de TOP-lijst van spin-offs vanuit de UT, inmiddels vertrokken bedrijven, die wensen terug te keren, de mensen van de wachtlijst vanuit het BTC Twente en een aantal van de reeds in Langezijds gevestigde bedrijven. Vervolgens zijn er diverse zeer bijzondere projectinitiatieven vanuit de UT, die op commerciële leest zijn geschoeid en nader kunnen worden uitgewerkt. Via verschillende kanalen wordt PCG veelvuldig benaderd door bedrijven, die belangstelling hebben voor vestiging in het onderhavige concept. In deze rapportage achten wij het niet gepast om de belangstellenden met naam en toenaam te vermelden. Wel hebben wij in een aantal illustratieve citaten als banners opgenomen van partijen die hun concrete interesse in het project kenbaar hebben gemaakt. In het nu volgende jaar zullen op basis van een voorlopig ontwerp en nader uit te werken investeringen per inbouwmodule wederom gesprekken met alle belangstellenden plaatsvinden om een definitieve kandidatenlijst te kunnen opstellen. THEMAHUURDERS Om de Etalage een duidelijk gezicht te geven, dat goed aansluit bij de imago-doelstelling van Kennispark, willen wij ons richten op themahuurders. De ervaring van PCG leert dat 90% van de conceptueel opgestarte gebouwen falen door het tussentijds loslaten van het gekozen thema. Soms nee durven zeggen en vasthouden aan je basisthema leidt tot een ultieme synergie voor de toekomstige bewoners. Wij zien de volgende themahuurders hun intrek nemen in de Etalage : spin-offs en (door)starters vanuit de UT (TOP-lijst) grote en middelgrote oorspronkelijke spin-offs UT vanuit de regio (kantoren en/of labs) (door)starters via de Union/Bastille diverse instituten vanuit de UT voor eigen spin-offs (Mesa/ Impact) wachtlijst aan bedrijven bij BTC, die hen in eigen ruimten niet meer kan plaatsen commerciële training en opleidingsinstituten bedrijven en instanties uit de kansrijke sectoren, zoals: - voeding & gezondheid - bioconversie, biomassa, nano-biomedisch en medische bedrijven - zorg & technologie commerciële training- en opleidingsinstituten R&D vestigingen van grote en middelgrote (inter)nationale bedrijven, die gebruik wensen te maken van de regionale kennisinstituten een hotel in aansluiting op onder meer de congresfaciliteiten en de medische specialisaties Functies voor in De Etalage +++ Tijdelijke huisvesting voor bedrijven en afdelingen op het gehele kennispark (Campus + B&S) Er is altijd ca. 2% structureel in onderhoud van ca m m2 Streven is om hiervoor in de Etalage van Twente ; 4000m2 kantoren en labs structureel beschikbaar te maken +++ Clinical Regenerative Medicine Center, waar jaarlijks internationale top-chirurgen een maand hun baanbrekende kunsten komen vertonen (wel echt commercieel, de patiënten vullen dan je suites en kopen kunst in galeries van de AKI). Als dat werkt dan hebben we iets beters dan een academisch ziekenhuis want: alleen internationale klinische topkwaliteit gekoppeld aan de UT Zwaartepunten. +++

42 Etalage funties Herontwikkeling van het gebouw biedt de kans om de aantrekkingskracht van de Etalage te optimaliseren, door delen van het casco in te richten met speciale Etalage-functies, zoals: proefopstellingen van diverse R&D functies operatiekamer en/of intensive care ruimte van de toekomst expositieruimten en tentoonstellingsruimte voor de diverse producten vanuit het Kennispark virtual-reality room opstelling museale opstellingen van oude en de meest moderne technieken binnen het Kennispark uitzendbureau voor ASA s bachelor/master afstudeerlabs i.s.m. Saxion projecten op het gebied van o.a. mechatronica kunst & techniekprojecten i.s.m. Saxion en AKI afdelingen van academisch ziekenhuis met bijv. revalidatieapparatuur en shortstay mogelijkheden voor patiënten ruimte voor tijdelijke huisvesting van afdelingen vanuit de UT en het B&S park, die gerenoveerd worden of i.v.m.interne verhuizingen In de basis zal de Etalage voorzien zijn van een groot aantal ondersteunende functies, die door de huurders als servicepakket-op-maat kunnen worden afgenomen van de verschillende aanbieders, waaronder: training en leslokalen vergader- en congresruimten centrale receptie met doorverwijs/kopieer en postverzorgingsdiensten (video)conferentieruimten ontspanning/fitnessplekken sportfaciliteiten (grote zaal eventueel in combinatie met grote congreszaal) horeca, administratie, technisch en administratief beheer door studentenbedrijven (WO/HBO) diverse minishops, zoals kiosk, kantoorartikelen, kapper, foodsupplies bibliotheek en mediatheek opslag en archiefruimten in diverse maten nevenafdeling van Syntens gedetacheerde incheckbalie van de Kamer van Koophandel Naast het servicepakket is er bij een grootschalige herontwikkeling als deze ook ruimte voor het aanbieden van specifieke extra diensten door derden, zoals: commerciële scholing- en trainingsinstellingen reisbureau diverse uitzendbureaus (bijv. administratief, technisch, studenten WO & HBO, e.d.) kinderopvang beveiliging hele kennispark vertaalbureau secretariaatsbureau autoverhuur koeriersdiensten vervoer op maat op het kennispark met tuk-tuk en/of fietstaxi s en het verzorgen van valet-parking en alternatieve parkeervoorzieningen bij grote evenementen Overige facilitaire diensten zullen in belangrijke mate geleverd worden door de UT, echter uitsluitend op marktconforme basis, anders via derden en/of via studentenbedrijven. Stimuleren van de levering van bepaalde ICT-diensten, vervoer op maat op het terrein en van specifieke facilitaire diensten over het hele kennispark gebied door studentenbedrijven (nader in te vullen). In de gekozen opzet zullen er ook standaard van de UT af te nemen diensten zijn, zoals: onderhoud terreininfrastructuur, groenonderhoud, algemene terreinbeveiliging verontreinigingsheffing het verbruik van gas, water en elektra. Het is onze ervaring dat een grote concentratie van bedrijvigheid nieuwe dienstverlenende bedrijfjes aantrekt. Dit zouden uiteraard ook initiatieven van studenten kunnen zijn.

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING DATUM : 28-11-2012 OVER Het HerontwikkelLAB Introductie 2 VISIE Het overaanbod van kantoorruimte en de veranderde vraag ernaar hebben een omvangrijke en veelal structurele

Nadere informatie

TE KOOP: Project 'Noordersluis' circa 32 Bedrijfsunits met 158 parkeerplaatsen.

TE KOOP: Project 'Noordersluis' circa 32 Bedrijfsunits met 158 parkeerplaatsen. TE KOOP: Project 'Noordersluis' circa 32 Bedrijfsunits met 158 parkeerplaatsen. Units zijn te koop v.a. 125 m2 v.a. prijs 155.000 V.O.N. Wij zoeken investeerders welke willen deelnemen om dit unieke project

Nadere informatie

Het nieuwe ondernemen. Expo Business Parc Te huur!

Het nieuwe ondernemen. Expo Business Parc Te huur! Het nieuwe ondernemen Expo Business Parc Te huur! Expo Business Parc Het nieuwe ondernemen Technologie stelt mensen vandaag de dag in staat hun werk altijd en overal te doen. Ongehinderd door files en

Nadere informatie

Inhoud. Apeldoorn Business Campus. Ontmoeting en interactie. Kennisdeling, kennisoverdracht en samenwerken

Inhoud. Apeldoorn Business Campus. Ontmoeting en interactie. Kennisdeling, kennisoverdracht en samenwerken Apeldoorn Business Campus Apeldoorn Business Campus is gevestigd in het voormalig hoofdkantoor van Centraal Beheer Achmea. Deze campus is een plek waar onderwijs en bedrijfsleven onder één dak zijn gehuisvest.

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO

HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO WELKOM IN HET NIEUWE HART VAN ALMELO! Sinds enige tijd werkt de stad Almelo aan een ambitieuze transformatie van de westelijke binnenstad. Met het doortrekken van het Overijssels

Nadere informatie

Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie

Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie De sector logistiek groeit; internationaal, nationaal en zeker ook regionaal. Dat biedt kansen voor Noordoost-Brabant. Met sterke

Nadere informatie

shops 37.515 passanten per dag. Een mooie plek om u te vestigen. www.levelleiden.nl

shops 37.515 passanten per dag. Een mooie plek om u te vestigen. www.levelleiden.nl shops 37.515 passanten per dag. Een mooie plek om u te vestigen. www.levelleiden.nl DE UNIQUE SELLING POINTS VAN LEVEL SHOPS OP EEN RIJ: ruim 37.500 passanten per dag overdekte passage perfect bereikbaar,

Nadere informatie

pent-offices Next level offices met top level uitzicht www.levelleiden.nl

pent-offices Next level offices met top level uitzicht www.levelleiden.nl pent-offices Next level offices met top level uitzicht www.levelleiden.nl DE UNIQUE SELLING POINTS VAN LEVEL PENT-OFFICES: uniek uitzicht vanaf de twaalfde verdie- ping over de stad Leiden schitterende

Nadere informatie

Te huur: monumentaal kantoorpand. Ceintuurbaan 2, Harderwijk - Gebouw 100

Te huur: monumentaal kantoorpand. Ceintuurbaan 2, Harderwijk - Gebouw 100 Te huur: monumentaal kantoorpand Ceintuurbaan 2, Harderwijk - Gebouw 100 Bouw & Infra Park, Ceintuurbaan 2, Harderwijk Het Bouw & Infra Park in Harderwijk is dé bedrijvencampus en hét congrescentrum voor

Nadere informatie

Huur kantoorpand op Institutenweg 21 te Enschede 265 per maand

Huur kantoorpand op Institutenweg 21 te Enschede 265 per maand Huur kantoorpand op Institutenweg 21 te Enschede 265 per maand Aanbiedende partij: SKEPP online Email: i Telefoon: 085-8770519 Website: www.skepponline.nl Omschrijving Kantoorruimte beschikbaar op goed

Nadere informatie

SOM= Effectief en plezierig werken

SOM= Effectief en plezierig werken SOM= Effectief en plezierig werken 1 VRAGEN AAN U: Wordt in uw organisatie de werkplek effectief gebruikt? Zitten de collega s met een glimlach achter hun bureau? Vindt er bij u veel samenwerking tussen

Nadere informatie

offices Werken op een nieuw niveau www.levelleiden.nl

offices Werken op een nieuw niveau www.levelleiden.nl offices Werken op een nieuw niveau www.levelleiden.nl DE UNIQUE SELLING POINTS VAN LEVEL OFFICES OP EEN RIJ: hoogwaardige kantoorruimte met moderne uitstraling multifunctioneel concept met hotel, restaurant,

Nadere informatie

Bedrijfsruimte vanaf 120m2 te koop. Windmolenbos Haelen

Bedrijfsruimte vanaf 120m2 te koop. Windmolenbos Haelen Bedrijfsruimte vanaf 120m2 te koop Industrie terrein Windmolenbos Haelen Inleiding Kleinschalige bedrijvigheid vormt een belangrijke bron van vernieuwing en dynamiek in de economie, het zijn de gangmakers

Nadere informatie

Randstad Randstad , Almere-Stad Almere. Huurprijs: 115,- per vierkante meter per jaar

Randstad Randstad , Almere-Stad Almere. Huurprijs: 115,- per vierkante meter per jaar Randstad 22 151 Huurprijs: 115,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie Representatieve en flexibele kantoorruimte op Kantorenpark Randstad Adres: Randstad 22-149 en/of 151 te Almere Stad. De

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Evert van de Beekstraat 310 te Schiphol 250 p/m 2 p/jaar

Huur kantoorruimte op Evert van de Beekstraat 310 te Schiphol 250 p/m 2 p/jaar Huur kantoorruimte op Evert van de Beekstraat 310 te Schiphol 250 p/m 2 p/jaar Aanbiedende partij: SKEPP online Email: i Telefoon: 085-8770519 Website: www.skepponline.nl Omschrijving Gunstig Kantoorruimte

Nadere informatie

Toekomst Nederlandse kantoren(markt) 29 april 2015 Herman van den Berg 43 e VOGON studiemiddag, UP Amsterdam

Toekomst Nederlandse kantoren(markt) 29 april 2015 Herman van den Berg 43 e VOGON studiemiddag, UP Amsterdam Toekomst Nederlandse kantoren(markt) 29 april 2015 Herman van den Berg 43 e VOGON studiemiddag, UP Amsterdam v De veranderende mens Concentratie bewegingen Afnemende plaatsgebondenheid Alles gaat sneller

Nadere informatie

November 2014. INFORMATIE H.A. Lorentzstraat 4 Zwijndrecht (Develpoort) www.demijl.nl

November 2014. INFORMATIE H.A. Lorentzstraat 4 Zwijndrecht (Develpoort) www.demijl.nl INFORMATIE H.A. Lorentzstraat 4 Zwijndrecht (Develpoort) www.demijl.nl Werken op een plek die voelt als een tweede thuis. Waar je andere ondernemers ontmoet en waar je je voor 100% op jouw business kunt

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE Huisvestingsconsultancy Laride, Hart voor huisvesting Bastion 58

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HAALBAARHEIDSONDERZOEK 193 Hartogstraat 7a Slot vastgoedbeheer Zoetermeer HAALBAARHEIDSONDERZOEK Hartogstraat 7a Plaats 18 Den Haag 8 januari 2009 INLEIDING Op verzoek van Slot vastgoedbeheer heeft ons bureau een onderzoek verricht

Nadere informatie

H E R O N T W I K K E L I N G

H E R O N T W I K K E L I N G H E R O N T W I K K E L I N G BEDRIJVENTERREIN INDUSTRIELAAN/PRINS BERNHARDSTRAAT ASTEN INITIATIEFNEMERS VASTGOEDMAATSCHAPPIJ VAN DER LOO Familiebedrijf. Bedrijventerrein al 40 jaar in de familie. Vastgoed:

Nadere informatie

begint bij Broeckx makelaars Steenweg 22 22a-24 HELMOND Koopsom ,- k.k. bedrijfsruimtehelmond.nl

begint bij Broeckx makelaars Steenweg 22 22a-24 HELMOND Koopsom ,- k.k. bedrijfsruimtehelmond.nl begint bij Broeckx makelaars Steenweg 22 22a-24 HELMOND Koopsom 995.000,- k.k. bedrijfsruimtehelmond.nl 0492 549 055 - helmond@woonplezier.nl Beschrijving Bent u op zoek naar een interessant beleggingsobject?

Nadere informatie

Oktober 2013 INFORMATIE. Oslo 10-16 Barendrecht (Vaanpark II) www.demijl.nl. De Mijl Business Centers: Alblasserdam>Barendrecht>Zwijndrecht

Oktober 2013 INFORMATIE. Oslo 10-16 Barendrecht (Vaanpark II) www.demijl.nl. De Mijl Business Centers: Alblasserdam>Barendrecht>Zwijndrecht INFORMATIE Oslo 10-16 Barendrecht (Vaanpark II) www.demijl.nl De Mijl Business Centers: Alblasserdam>Barendrecht>Zwijndrecht Werken op een plek die voelt als een tweede thuis. Waar je andere ondernemers

Nadere informatie

Onderwerp Keuze voor nieuwbouw n.a.v. onderzoek uitbreiding huisvesting Recreatie Noord-Holland NV

Onderwerp Keuze voor nieuwbouw n.a.v. onderzoek uitbreiding huisvesting Recreatie Noord-Holland NV Adviescommissie 28 oktober 2009 Dagelijks bestuur 4 november 2009 Algemeen bestuur 25 november 2009 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 14 Onderwerp Keuze voor nieuwbouw n.a.v. onderzoek uitbreiding huisvesting

Nadere informatie

Solitair kantoorgebouw. TE HUUR Institutenweg 21 Enschede

Solitair kantoorgebouw. TE HUUR Institutenweg 21 Enschede Solitair kantoorgebouw TE HUUR Institutenweg 21 Enschede OBJECT Algemeen Te huur een vrijstaand solitair kantoorgebouw met ruim parkeren op eigen terrein (42 parkeerplaatsen), gelegen op het Business &

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kennispark 2013

Bestemmingsplan Kennispark 2013 Bestemmingsplan Kennispark 2013 Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen (Geanonimiseerde versie en derhalve geschikt voor digitale verspreiding) Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland

ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland Alkmaar - Nederland Alkmaar - Nederland ENERGY INNOVATION PARK Ruimte voor innovatie en groei Uw bedrijf tussen internationale spelers in de energie branche. Kavels te koop tussen 2.000 en 27.000 vierkante

Nadere informatie

BREUKELEN (Ut) DE CORRIDOR 14V BEDRIJFS-/KANTOORRUIMTE NIEUWBOUW TE KOOP/TE HUUR. Kantoorruimte in een zeer modern en nieuw bedrijfsverzamelcomplex

BREUKELEN (Ut) DE CORRIDOR 14V BEDRIJFS-/KANTOORRUIMTE NIEUWBOUW TE KOOP/TE HUUR. Kantoorruimte in een zeer modern en nieuw bedrijfsverzamelcomplex BREUKELEN (Ut) DE CORRIDOR 14V BEDRIJFS-/KANTOORRUIMTE NIEUWBOUW TE KOOP/TE HUUR Kantoorruimte in een zeer modern en nieuw bedrijfsverzamelcomplex Locatie Het onderhavige object maakt onderdeel uit van

Nadere informatie

Leisure Parc Breda wordt het centrale punt voor Breda en omgeving

Leisure Parc Breda wordt het centrale punt voor Breda en omgeving B R E D A Leisure Parc Breda wordt het centrale punt voor Breda en omgeving centraal beheerd concept en object, zijn ondernemers in staat geza- voor bedrijven die zich bezig houden met het aanbieden van

Nadere informatie

Jaarbeurs van de toekomst

Jaarbeurs van de toekomst Jaarbeurs van de toekomst Herontwikkeling Jaarbeursterrein De herontwikkeling van het Jaarbeursterrein is in 2015 gestart en zal doorlopen tot minimaal 2026. Belangrijk uitgangspunt is dat Jaarbeurs haar

Nadere informatie

Karakteristieke kantoorruimte op unieke zichtlocatie. Inspirerende omgeving voor zelfstandig ondernemers en kleine organisaties

Karakteristieke kantoorruimte op unieke zichtlocatie. Inspirerende omgeving voor zelfstandig ondernemers en kleine organisaties Karakteristieke kantoorruimte op unieke zichtlocatie Inspirerende omgeving voor zelfstandig ondernemers en kleine organisaties Bijzondere kantoorruimtes met uitgebreide voorzieningen Villa Vught Een karakteristiek

Nadere informatie

BAARNSCHE DIJK 4 BAARN

BAARNSCHE DIJK 4 BAARN BAARNSCHE DIJK 4 BAARN www.baarnschedijk4baarn.nl Omschrijving ALGEMEEN: het betreft een representatief kantoorgebouw, bestaande uit vier bouwlagen en een kelderverdieping, gelegen op een zichtlocatie

Nadere informatie

WERK. plezier. Schootense Dreef 31 HELMOND Prijs op aanvraag. bedrijfsruimtehelmond.nl. begint bij Broeckx makelaars

WERK. plezier. Schootense Dreef 31 HELMOND Prijs op aanvraag. bedrijfsruimtehelmond.nl. begint bij Broeckx makelaars WERK plezier begint bij Broeckx makelaars Schootense Dreef 31 HELMOND Prijs op aanvraag bedrijfsruimtehelmond.nl 0492 549 055 - helmond@woonplezier.nl Beschrijving Groot Schooten is gelegen aan de West

Nadere informatie

1.267 m2 vvo Huurbaar vanaf 245 m² TE HUUR. Colosseum 1-3 Enschede

1.267 m2 vvo Huurbaar vanaf 245 m² TE HUUR. Colosseum 1-3 Enschede 1.267 m2 vvo Huurbaar vanaf 245 m² TE HUUR Colosseum 1-3 Enschede Colosseum 1-3 Enschede OBJECT Algemeen Op zichtlocatie aan het Colosseum 1-3 te Enschede is in het kantoorgebouw van Kroese Wevers Accountants

Nadere informatie

Uithoorn. Wieger Bruinlaan 8. Gebouw Wieger. Bijzonder complex met stadse allure

Uithoorn. Wieger Bruinlaan 8. Gebouw Wieger. Bijzonder complex met stadse allure Uithoorn Wieger Bruinlaan 8 Gebouw Wieger Bijzonder complex met stadse allure Achterzijde/waterkant van Wieger Wieger Completer dan gebouw Wieger kan een bedrijfsverzamelgebouw niet zijn. Wieger biedt

Nadere informatie

Veluwezoom 15. Veluwezoom 15, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar

Veluwezoom 15. Veluwezoom 15, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar Veluwezoom 15 Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie TE HUUR: MARKANTE, MODERNE KANTOORRUIMTE OP ZICHTLOCATIE A6 Te huur aangeboden enkele verdiepingen in een zeer compleet en

Nadere informatie

De Ondernemershuizengids

De Ondernemershuizengids De Ondernemershuizengids Het Ondernemershuis Inleiding De Plaspoelpolder is in beweging! Het aantal lunchrooms is in 2014 meer dan verdubbeld en lege gebouwen vinden nieuwe gebruikers! De opkomst van verschillende

Nadere informatie

TE HUUR. Hurksestraat 19 Eindhoven

TE HUUR. Hurksestraat 19 Eindhoven TE HUUR Hurksestraat 19 Eindhoven Hurksestraat 19 te Eindhoven Beatrixcomplex Locatie : Op bedrijventerrein De Hurk langs de snelweg ligt het Beatrix complex. Dit BE gebouw zal herontwikkeld worden

Nadere informatie

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria Jeff Gielen, 28 oktober 2014 www.biofacilities.nl Inhoud 1. Kadans Biofacilities 2. Expertise en support + services 3. Lessons

Nadere informatie

STADIONGEBIED HERACLES ALMELO SCOORT DYNAMISCH IN VERBINDINGEN, MERKEN, FACILITEITEN, DOELGROEPEN, MOGELIJKHEDEN, BELEVINGEN

STADIONGEBIED HERACLES ALMELO SCOORT DYNAMISCH IN VERBINDINGEN, MERKEN, FACILITEITEN, DOELGROEPEN, MOGELIJKHEDEN, BELEVINGEN STADIONGEBIED HERACLES ALMELO SCOORT DYNAMISCH IN VERBINDINGEN, MERKEN, FACILITEITEN, DOELGROEPEN, MOGELIJKHEDEN, BELEVINGEN STADIONGEBIED HERACLES ALMELO SCOORT GEBIEDSONTWIKKELING 3 DYNAMISCH IN BELEVINGEN

Nadere informatie

Vrijblijvende projectinformatie Te huur Institutenweg 21 te Enschede

Vrijblijvende projectinformatie Te huur Institutenweg 21 te Enschede Vrijblijvende projectinformatie Te huur Institutenweg 21 te Enschede Adres Institutenweg 21 te Enschede Algemeen Vrijstaand solitair kantoorgebouw met ruim parkeren op eigen terrein, gelegen op het Business

Nadere informatie

HetGroenZicht. Enschede. Werkt u het liefst in het groen? Bouwkavels Euregioweg Enschede - Bedrijventerrien Euregio III Doet u mee?

HetGroenZicht. Enschede. Werkt u het liefst in het groen? Bouwkavels Euregioweg Enschede - Bedrijventerrien Euregio III Doet u mee? HetGroenZicht WWW.HETGROENZICHT.NL Enschede 'BEDRIJVENTERREIN VAN NU' Werkt u het liefst in het groen? Ve rk o o p b r o c hu r e Bouwkavels Euregioweg Enschede - Bedrijventerrien Euregio III Doet u mee?

Nadere informatie

Kantorenvisie Netwerkstad Twente. Aanbevelingen en beleidsafspraken Februari 2012

Kantorenvisie Netwerkstad Twente. Aanbevelingen en beleidsafspraken Februari 2012 Kantorenvisie Netwerkstad Twente Aanbevelingen en beleidsafspraken Februari 2012 1 Inleiding: Het doel van deze Kantorenvisie Netwerkstad is een beter beeld krijgen van het functioneren van de Kantorenmarkt

Nadere informatie

GENERAAL VETTERSTRAAT AMSTERDAM

GENERAAL VETTERSTRAAT AMSTERDAM GENERAAL VETTERSTRAAT AMSTERDAM www.generaalvetterstraatong.nl Omschrijving OBJECT Deze spectaculaire nieuwbouw ontwikkelingvan ca 4.400 m² heeft door de eenvoudige vormgeving en sterke verticale belijning

Nadere informatie

Atrium28. Brengt mensen en ambities samen. Storkstraat 12, Leusden

Atrium28. Brengt mensen en ambities samen. Storkstraat 12, Leusden Atrium28 Brengt mensen en ambities samen Storkstraat 12, Leusden algemeen Brengt mensen en ambities samen Atrium28 doet haar naam alle eer aan. Open, representatief, praktisch, een tikkeltje theatraal,

Nadere informatie

Stimulering ondernemerschap en bestrijding winkelleegstand een gouden combinatie. Wout Gelderloos Farid Darkaoui 20 januari 2015

Stimulering ondernemerschap en bestrijding winkelleegstand een gouden combinatie. Wout Gelderloos Farid Darkaoui 20 januari 2015 Stimulering ondernemerschap en bestrijding winkelleegstand een gouden combinatie Wout Gelderloos Farid Darkaoui 20 januari 2015 Even voorstellen Zaken Expert B.V. Stedelijk en economische ontwikkeling

Nadere informatie

B & W datum 3 april 2017 Team Concern Naam steller Roel Reijnders Portefeuillehouder Ike Busser/Lucien Peeters

B & W datum 3 april 2017 Team Concern Naam steller Roel Reijnders Portefeuillehouder Ike Busser/Lucien Peeters Onderwerp Tariefberekening accommodatie Jerusalem Zaaknummer Teammanager B & W datum 3 april 2017 Team Concern Naam steller Roel Reijnders Portefeuillehouder Ike Busser/Lucien Peeters Openbaarheid Ja,

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Kantoorruimte en bedrijfsondersteunende services

Kantoorruimte en bedrijfsondersteunende services Kantoorruimte en bedrijfsondersteunende services Of u nu een MKB, of zelfstandige ondernemer bent en op zoek naar: een eigen kantoor, deel wilt uitmaken van een kantoorvloer met andere huurders, behoefte

Nadere informatie

Welcome. the future. Future Center Wageningen

Welcome. the future. Future Center Wageningen Welcome to the future Future Center Wageningen Welcome to the Future Op een historische plek in Nederland, het voormalig stadion De Wageningse Berg, wordt gewerkt aan een uniek concept. Een concept dat

Nadere informatie

1.710 m 2 vvo Huurbaar vanaf 25 m² TE HUUR. Hazenweg 2 Hengelo Representatieve kantoorruimte

1.710 m 2 vvo Huurbaar vanaf 25 m² TE HUUR. Hazenweg 2 Hengelo Representatieve kantoorruimte 1.710 m 2 vvo Huurbaar vanaf 25 m² TE HUUR Hazenweg 2 Hengelo Representatieve kantoorruimte OBJECT Algemeen Te huur representatieve en multifunctionele kantoorruimte gelegen op een markante locatie aan

Nadere informatie

Vrijblijvende projectinformatie Te huur Institutenweg 21 te Enschede

Vrijblijvende projectinformatie Te huur Institutenweg 21 te Enschede Vrijblijvende projectinformatie Te huur Institutenweg 21 te Enschede Adres Institutenweg 21 te Enschede Algemeen Vrijstaand solitair kantoorgebouw met ruim parkeren op eigen terrein, gelegen op het Business

Nadere informatie

AMBACHTSSTRAAT 3 A 8263 AJ KAMPEN

AMBACHTSSTRAAT 3 A 8263 AJ KAMPEN AMBACHTSSTRAAT 3 A 8263 AJ KAMPEN Algemene gegevens Adres gegevens Ambachtsstraat 3-A 8263 AJ Kampen Oppervlakte BVO ca. 120 m² Omschrijving object Object/locatie Functionele bedrijfsruimte op een goede,

Nadere informatie

SCHOONHOVEN HOEKUNIT 6 BEDRIJFS-/KANTOORRUIMTE NIEUWBOUW TE HUUR. Unieke hoekunit op een nieuw bedrijventerrein.

SCHOONHOVEN HOEKUNIT 6 BEDRIJFS-/KANTOORRUIMTE NIEUWBOUW TE HUUR. Unieke hoekunit op een nieuw bedrijventerrein. SCHOONHOVEN HOEKUNIT 6 BEDRIJFS-/KANTOORRUIMTE NIEUWBOUW TE HUUR Unieke hoekunit op een nieuw bedrijventerrein. OPLEVERING 3 e kwartaal 2015 Locatie Het onderhavige object maakt onderdeel uit van het bedrijfsverzamelcomplex

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

Kantoorunits + P. Gelegen op 1 e verdieping 13 units vanaf 16 m² tot 88 m² TE HUUR. Deurningerstraat 39 Oldenzaal

Kantoorunits + P. Gelegen op 1 e verdieping 13 units vanaf 16 m² tot 88 m² TE HUUR. Deurningerstraat 39 Oldenzaal Kantoorunits + P Gelegen op 1 e verdieping 13 units vanaf 16 m² tot 88 m² TE HUUR Deurningerstraat 39 Oldenzaal OBJECT Algemeen Te huur turn-key kantoorunits gesitueerd op de 1 e etage gelegen op een goede

Nadere informatie

SAVANNAHWEG 71 UTRECHT

SAVANNAHWEG 71 UTRECHT SAVANNAHWEG 71 UTRECHT www.savannahweg71.nl Omschrijving ALGEMEEN: het kantoorgebouw Landmark is op een fantastische zichtlocatie gelegen langs de rijksweg A2. Het gebouw is gesitueerd op de hoek van de

Nadere informatie

BREUKELEN (Ut) DE CORRIDOR 14X COMMERCIËLE RUIMTE TE KOOP. Bedrijfs-/kantoorruimte in een zeer modern en nieuw bedrijfsverzamelcomplex

BREUKELEN (Ut) DE CORRIDOR 14X COMMERCIËLE RUIMTE TE KOOP. Bedrijfs-/kantoorruimte in een zeer modern en nieuw bedrijfsverzamelcomplex BREUKELEN (Ut) DE CORRIDOR 14X COMMERCIËLE RUIMTE TE KOOP Bedrijfs-/kantoorruimte in een zeer modern en nieuw bedrijfsverzamelcomplex Locatie Het onderhavige object maakt onderdeel uit van het bedrijfsverzamelcomplex

Nadere informatie

Kantoorruimte 2.414 m2 vvo TE HUUR. Pantheon 2 Enschede

Kantoorruimte 2.414 m2 vvo TE HUUR. Pantheon 2 Enschede Kantoorruimte 2.414 m2 vvo TE HUUR Pantheon 2 Enschede Pantheon 2 Enschede OBJECT Algemeen Te huur moderne kantoorruimte gelegen aan het Pantheon 2 te Enschede. De luxe kantoorruimte is gelegen op de hoek

Nadere informatie

Te huur kantoorruimte te De Meern Rijnzathe 7

Te huur kantoorruimte te De Meern Rijnzathe 7 Te huur kantoorruimte te De Meern Rijnzathe 7 Locatie Dit eigentijdse kantoorgebouw met een herkenbare en zeer representatieve uitstraling biedt de mogelijkheid om kantoorruimte op maat te huren tegen

Nadere informatie

Uitgangspunten Rondom de besluitvorming huisvesting statushouders is de volgende passage opgenomen:

Uitgangspunten Rondom de besluitvorming huisvesting statushouders is de volgende passage opgenomen: BIJLAGE 1 Notitie afstoten objecten Sassenheim/Voorhout De gemeente heeft een aantal gebouwen in bezit die leeg staan dan wel op korte termijn leeg kunnen worden gespeeld. Het gaat daarbij om de volgende

Nadere informatie

www.vanhasselmakelaars.nl TE HUUR: MARKT 3 TE ZUNDERT Exclusief BTW en nutsvoorzienigen

www.vanhasselmakelaars.nl TE HUUR: MARKT 3 TE ZUNDERT Exclusief BTW en nutsvoorzienigen TE HUUR: MARKT 3 TE ZUNDERT Huurprijs Oppervlakte Aanvaarding : 850,00 per maand Exclusief BTW en nutsvoorzienigen : ca. 80 m². : in overleg. Algemeen: Winkelpand bestaande uit etalage, twee werkplekken,

Nadere informatie

Te huur: bedrijfshal met kantoren en buitenterrein. Ceintuurbaan 2, Harderwijk - Gebouw 150

Te huur: bedrijfshal met kantoren en buitenterrein. Ceintuurbaan 2, Harderwijk - Gebouw 150 Te huur: bedrijfshal met kantoren en buitenterrein Ceintuurbaan 2, Harderwijk - Gebouw 150 Bouw & Infra Park, Ceintuurbaan 2, Harderwijk Gebouw 150 Het Bouw & Infra Park in Harderwijk is dé bedrijvencampus

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN.

ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. Inhoud ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. 4 Arnoud van Raak (eigenaar ARRA Management): Door een geïntegreerde aanpak van commercieel beheer, technisch beheer en volledige administratieve

Nadere informatie

LEVS ARCHITECTEN TIJDELIJKE HUISVESTING ST. IGNATIUSGYMNASIUM AMSTERDAM IN LEEGSTAAND KANTOOR (2009-2011)

LEVS ARCHITECTEN TIJDELIJKE HUISVESTING ST. IGNATIUSGYMNASIUM AMSTERDAM IN LEEGSTAAND KANTOOR (2009-2011) LEVS ARCHITECTEN TIJDELIJKE HUISVESTING ST. IGNATIUSGYMNASIUM AMSTERDAM IN LEEGSTAAND KANTOOR (2009-2011) PROJECTOMSCHRIJVING DE KLENCKE 2008-2009 OPDRACHTGEVER STICHTING VO A DAM-ZUID P/A ST.IGNATIUSGYMNASIUM

Nadere informatie

KANTORENMARKT NETWERKSTAD TWENTE ANALYSE EN VISIE. Martin Stijnenbosch

KANTORENMARKT NETWERKSTAD TWENTE ANALYSE EN VISIE. Martin Stijnenbosch KANTORENMARKT NETWERKSTAD TWENTE ANALYSE EN VISIE Martin Stijnenbosch Definitie kantoor Kantoor is activiteit en huisvesting; Uitgangspunten analyse Kantoor als zelfstandig gebouw Kantoren bij hallen op

Nadere informatie

Bouwjaar : renovatiejaar 2011 Totale oppervlakte : ca. 36 m² : vrij parkeren op de openbare weg.

Bouwjaar : renovatiejaar 2011 Totale oppervlakte : ca. 36 m² : vrij parkeren op de openbare weg. TE HUUR Breda Mastbosstraat 105 Te huur: Gedeeld kantoor (shared office /co-working/ flexplek). Ideaal voor ZZP-ers, freelancers en startende ondernemers. De kantoorruimte is ca. 36 m 2 de ruimte wordt

Nadere informatie

Marconiweg 31 Zeewolde. Kantoor Almere Havenzicht 72 1357 NR Almere T 036 54 90 628 E info@vsomakelaars.nl

Marconiweg 31 Zeewolde. Kantoor Almere Havenzicht 72 1357 NR Almere T 036 54 90 628 E info@vsomakelaars.nl Marconiweg 31 Zeewolde Kantoor Dronten De Bolder 2 8251 KC Dronten T 0321 318 318 E info@vsomakelaars.nl Kantoor Marknesse Baarloseweg 6-I 8316 SE Marknesse T 0527 20 33 55 E info@vsomakelaars.nl Kantoor

Nadere informatie

Er is een plek in de buurt waar een ondernemer nog op kan bouwen

Er is een plek in de buurt waar een ondernemer nog op kan bouwen 1 Er is een plek in de buurt waar een ondernemer nog op kan bouwen Dynamisch ondernemen op een strategische groeilocatie: Businesskavels Zevender Op een centrale locatie tussen Rotterdam en Utrecht biedt

Nadere informatie

Herontwikkeling DEN BIEST. Van kantoren naar wonen. Gemzelaar Vastgoed C.V

Herontwikkeling DEN BIEST. Van kantoren naar wonen. Gemzelaar Vastgoed C.V Herontwikkeling DEN BIEST Van kantoren naar wonen Gemzelaar Vastgoed C.V 01. Nieuwe oplossingen voor leegstand Deze brochure illustreert de plannen rondom de herontwikkeling van complex Den Biest in Eindhoven.

Nadere informatie

12 tijdelijke huurwoningen in het centrum van Surhuisterveen Initiatief draagt bij aan doelen van de Woonvisie nvt

12 tijdelijke huurwoningen in het centrum van Surhuisterveen Initiatief draagt bij aan doelen van de Woonvisie nvt A D V I E S N O T A AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Dossiernummer Z2015-10471 Datum 1 december 2015 naam redacteur J. Urban/W.F. van der Lugt afdeling portefeuillehouder M. van der Veen

Nadere informatie

Kantoorkamers vanaf circa 22 m 2 TE HUUR. Hengelosestraat Enschede

Kantoorkamers vanaf circa 22 m 2 TE HUUR. Hengelosestraat Enschede Kantoorkamers vanaf circa 22 m 2 TE HUUR Hengelosestraat 501-517 Enschede OBJECT Algemeen Te huur diverse kantoorkamers in het op een goede zichtlocatie gelegen moderne en solitaire kantoorgebouw Bristol

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Jan Tinbergenstraat 202 te Hengelo ov 150 per maand

Huur kantoorruimte op Jan Tinbergenstraat 202 te Hengelo ov 150 per maand Huur kantoorruimte op Jan Tinbergenstraat 202 te Hengelo ov 150 per maand Aanbiedende partij: SKEPP online Email: i Telefoon: 085-8770519 Website: www.skepponline.nl Omschrijving Flexibele Kantoorruimte

Nadere informatie

Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel

Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel WTC The Hague Prinses Beatrixlaan 582 2595 BM 'S-Gravenhage Contactpersoon bas thijssen bas.thijssen@cbre.com Kenmerken Bestemming Status Gereed Hoofdbestemming Beschikbaar Per direct Oppervlakten Energie

Nadere informatie

Zeer representatieve kantoorruimte op div. verdiepingen in het gebouw "Central Plaza". Bestemming. Hoofdbestemming. Energie.

Zeer representatieve kantoorruimte op div. verdiepingen in het gebouw Central Plaza. Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Central Plaza Weena 580 3012 CN Rotterdam Contactpersoon Nanette Speelman Nanette.Speelman@colliers.com 0105119955 Zeer representatieve kantoorruimte op div. verdiepingen in het gebouw "Central Plaza".

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Cultureel en ontmoetingscentrum De Kei te Reusel

Haalbaarheidsonderzoek Cultureel en ontmoetingscentrum De Kei te Reusel Haalbaarheidsonderzoek Cultureel en ontmoetingscentrum De Kei te Reusel Raadscommissie gemeente Reusel - De Mierden 8 september 2015 Laride Vastgoedstrategie Procesmanagement Projectmanagement Beheer en

Nadere informatie

BAARNSCHE DIJK 4 BAARN

BAARNSCHE DIJK 4 BAARN BAARNSCHE DIJK 4 BAARN www.baarnschedijk4.nl Omschrijving ALGEMEEN: het betreft een representatief kantoorgebouw, bestaande uit vier bouwlagen en een kelderverdieping, gelegen op een zichtlocatie aan de

Nadere informatie

CONTENTS PREMIER SUITES & OFFICES LOCATION PARKING SHOP & RELAX THE OFFICES PREMIER SUITES CONTACT

CONTENTS PREMIER SUITES & OFFICES LOCATION PARKING SHOP & RELAX THE OFFICES PREMIER SUITES CONTACT CONTENTS 4 12 16 18 24 32 34 PREMIER SUITES & OFFICES LOCATION PARKING SHOP & RELAX THE OFFICES PREMIER SUITES CONTACT WELCOME TO 4 5 A BRAND NEW QUALITY Welkom in Premier Suites & Offices: de hoogwaardige

Nadere informatie

Philips Innovations labs helpt u met het verbeteren van uw producten, prototypen en processen. - Eindhoven

Philips Innovations labs helpt u met het verbeteren van uw producten, prototypen en processen. - Eindhoven Philips Innovations labs helpt u met het verbeteren van uw producten, prototypen en processen. - Eindhoven Contactpersoon Ben Broers 0402748883 b.m.f.broers@philips.com Adresgegevens High Tech Campus 7

Nadere informatie

Projectinformatie. Kantoorruimte. Bellweg 4 4104 BJ Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.

Projectinformatie. Kantoorruimte. Bellweg 4 4104 BJ Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed. Projectinformatie Kantoorruimte Bellweg 4 4104 BJ Culemborg Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.nl KvK 30234202 info@barneveldvastgoed.nl Inhoud 1. Algemene informatie...3

Nadere informatie

CO M M U N IT Y L E E U WA R D E N

CO M M U N IT Y L E E U WA R D E N CO M M U N IT Y L E E U WA R D E N Stel je voor! Kantoorruimte op een A-locatie en meteen een netwerk! Prettig werken op kantoor Moar! Leeuwarden verhuurt kantoorruimten in een stijlvol en modern ingericht

Nadere informatie

Palmpolstraat 62 * Palmpolstraat 62 *, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar

Palmpolstraat 62 * Palmpolstraat 62 *, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar Palmpolstraat 62 * Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie TE HUUR: Zeer aantrekkelijk geprijsde, hoogwaardig afgewerkte kantoorruimte op Veluwsekant in Almere Gelegen op het goed

Nadere informatie

TE HUUR. Prins Hendrikstraat 262 te Hoek van Holland. VRAAGPRIJS 2.475,00 per maand(exclusief BTW)

TE HUUR. Prins Hendrikstraat 262 te Hoek van Holland. VRAAGPRIJS 2.475,00 per maand(exclusief BTW) TE HUUR Prins Hendrikstraat 262 te Hoek van Holland VRAAGPRIJS 2.475,00 per maand(exclusief BTW) Omschrijving Bent u op zoek naar een ruime winkelruimte in de levendige badplaats Hoek van Holland tegen

Nadere informatie

Huur kantoorpand op Schiphol Boulevard te Schiphol 360 p/m 2 p/jaar

Huur kantoorpand op Schiphol Boulevard te Schiphol 360 p/m 2 p/jaar Huur kantoorpand op Schiphol Boulevard 105-399 te Schiphol 360 p/m 2 p/jaar Aanbiedende partij: SKEPP online Email: i Telefoon: 085-8770519 Website: www.skepponline.nl Omschrijving Unieke kans! Kantoorruimte

Nadere informatie

INFORMATIE Kelvinring 54 Alblasserdam (zichtlocatie A15

INFORMATIE Kelvinring 54 Alblasserdam (zichtlocatie A15 2016 De Mijl Business Center Alblasserdam: Werken op een plek die voelt als een tweede thuis. Waar je andere ondernemers ontmoet en waar je je voor 100% op jouw business kunt concentreren. Waar je terecht

Nadere informatie

BREUKELEN DE CORRIDOR 21E KANTOORRUIMTE OP DE EERSTE VERDIEPING TE HUUR

BREUKELEN DE CORRIDOR 21E KANTOORRUIMTE OP DE EERSTE VERDIEPING TE HUUR BREUKELEN DE CORRIDOR 21E KANTOORRUIMTE OP DE EERSTE VERDIEPING TE HUUR High end kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping van een zeer in het oog springende kantoorgebouw met veel parkeergelegenheid

Nadere informatie

Bedrijfsruimte op hoog niveau

Bedrijfsruimte op hoog niveau Bedrijfsruimte op hoog niveau Mercator: interactie tussen universitair toptalent en innovatieve ondernemers Mercator Science Park is als publiek-privaat initiatief ontstaan in het midden van de jaren negentig.

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Enschede, Boulevard m² BVO Winkelruimte ENSCHEDE - BOULEVARD

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Enschede, Boulevard m² BVO Winkelruimte ENSCHEDE - BOULEVARD VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Enschede, Boulevard 1945 337 721 m² BVO Winkelruimte 1 ALGEMEEN OBJECT Boulevard 1945 337 in Enschede, deze ruimte bestaat uit een begane grond van circa 721 m² bvo

Nadere informatie

Vrijblijvende projectinformatie Te huur Institutenweg 21 te Enschede

Vrijblijvende projectinformatie Te huur Institutenweg 21 te Enschede Vrijblijvende projectinformatie Te huur Institutenweg 21 te Enschede Adres Institutenweg 21 te Enschede Algemeen Vrijstaand solitair kantoorgebouw met ruim parkeren op eigen terrein, gelegen op het Business

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Folkstoneweg 2 te Schiphol 165 p/m 2 p/jaar

Huur kantoorruimte op Folkstoneweg 2 te Schiphol 165 p/m 2 p/jaar Huur kantoorruimte op Folkstoneweg 2 te Schiphol 165 p/m 2 p/jaar Aanbiedende partij: SKEPP online Email: i Telefoon: 085-8770519 Website: www.skepponline.nl Omschrijving Kantoorruimte huren in onder architectuur

Nadere informatie

CLUBHUIS GOUDSE MIXED HOCKEY CLUB (GMHC)

CLUBHUIS GOUDSE MIXED HOCKEY CLUB (GMHC) CLUBHUIS GOUDSE MIXED HOCKEY CLUB (GMHC) GOUDA PAGINA 1 UITBREIDING EN RENOVATIE VAN BESTAAND CLUBGEBOUW heeft de architectenopdracht van ontwerp tot en met aanbesteding verkregen voor de verbouw / nieuwbouw

Nadere informatie

COENHAVENWEG 12 AMSTERDAM

COENHAVENWEG 12 AMSTERDAM Te huur Vrijstaand kantoorgebouw Ruim perceel Circa 315m 2 Turn key Volledig gerenoveerd Goede parkeervoorzieningen www.based.nl COENHAVENWEG 12 WERKEN AAN HET WATER Deze waterrijke locatie aan de Coenhavenweg

Nadere informatie

Marconiweg 31 Zeewolde. Kantoor Almere Havenzicht 72 1357 NR Almere T 036 54 90 628 E info@vsomakelaars.nl

Marconiweg 31 Zeewolde. Kantoor Almere Havenzicht 72 1357 NR Almere T 036 54 90 628 E info@vsomakelaars.nl Marconiweg 31 Zeewolde Kantoor Dronten De Bolder 2 8251 KC Dronten T 0321 318 318 E info@vsomakelaars.nl Kantoor Marknesse Baarloseweg 6-I 8316 SE Marknesse T 0527 20 33 55 E info@vsomakelaars.nl Kantoor

Nadere informatie

Huur kantoorpand op Twentheplein 3 te Almelo 115 p/m 2 p/jaar

Huur kantoorpand op Twentheplein 3 te Almelo 115 p/m 2 p/jaar Huur kantoorpand op Twentheplein 3 te Almelo 115 p/m 2 p/jaar Aanbiedende partij: SKEPP online Email: i Telefoon: 085-8770519 Website: www.skepponline.nl Omschrijving Fraaie Kantoorruimte Huren in centrum

Nadere informatie

TE HUUR. Circa m 2 kantoorruimte. Wethouder Beversstraat 175 Enschede

TE HUUR. Circa m 2 kantoorruimte. Wethouder Beversstraat 175 Enschede Circa 1.028 m 2 kantoorruimte Vanaf 11 m² Op het Kennispark Twente Per 3 maanden opzegbaar Variabele looptijd TE HUUR Wethouder Beversstraat 175 Enschede Wethouder Beversstraat 175 Enschede OBJECT Algemeen

Nadere informatie

INCUBATOR HEALTH INNOVATION CAMPUS

INCUBATOR HEALTH INNOVATION CAMPUS HEALT OVAT CAMP MMC INCUBATOR Máxima Medisch Centrum ontwikkelt voor startende bedrijven in de health-sector de MMC Incubator. Startups ontmoeten elkaar en profiteren van de directe nabijheid van medische

Nadere informatie

Huur kantoorpand op Wallaardt Sacrestraat 411 te Schiphol 180 p/m 2 p/jaar

Huur kantoorpand op Wallaardt Sacrestraat 411 te Schiphol 180 p/m 2 p/jaar Huur kantoorpand op Wallaardt Sacrestraat 411 te Schiphol 180 p/m 2 p/jaar Aanbiedende partij: SKEPP online Email: i Telefoon: 085-8770519 Website: www.skepponline.nl Omschrijving Kantoorruimte huren onder

Nadere informatie

Te huur: Bedrijfsruimte In het nieuw te bouwen zwembad Krommerijn. Oppervlak ca. 950 m2 VVO

Te huur: Bedrijfsruimte In het nieuw te bouwen zwembad Krommerijn. Oppervlak ca. 950 m2 VVO Te huur: Bedrijfsruimte In het nieuw te bouwen zwembad Krommerijn Oppervlak ca. 950 m2 VVO Bestemming: sportactiviteiten / maatschappelijke voorzieningen Weg naar Rhijnauwen 3, Utrecht Omschrijving: Algemene

Nadere informatie

AMSTELVEEN Dorpsstraat 28. Karakteristiek en uniek kantoorpand in het Oude Dorp van Amstelveen

AMSTELVEEN Dorpsstraat 28. Karakteristiek en uniek kantoorpand in het Oude Dorp van Amstelveen AMSTELVEEN Dorpsstraat 28 Karakteristiek en uniek kantoorpand in het Oude Dorp van Amstelveen Algemeen Object : Er zijn in Amstelveen maar weinig locaties waar u uw kantoor in een karakteristieke en tegelijkertijd

Nadere informatie