ThinkServer RD640 Gebruikershandleiding en Handboek voor hardwareonderhoud. Machinetypen: 70AV, 70AW, 70AX, 70AY, 70B0 en 70B1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ThinkServer RD640 Gebruikershandleiding en Handboek voor hardwareonderhoud. Machinetypen: 70AV, 70AW, 70AX, 70AY, 70B0 en 70B1"

Transcriptie

1 ThinkServer RD640 Gebruikershandleiding en Handboek voor hardwareonderhoud Machinetypen: 70AV, 70AW, 70AX, 70AY, 70B0 en 70B1

2 Opmerking: Lees en begrijp eerst het volgende voordat u deze informatie en het product dat het ondersteunt, gebruikt: De Read Me First (Lees dit eerst) die bij uw product is geleverd Safety Information (Veiligheidsvoorschriften) op pagina iii Bijlage A Kennisgevingen op pagina 203 Derde uitgave (Mei 2014) Copyright Lenovo 2013, KENNISGEVING BEGRENSDE EN BEPERKTE RECHTEN: als gegevens of software word(t)(en) geleverd conform een GSA -contract (General Services Administration), zijn gebruik, vermenigvuldiging en openbaarmaking onderhevig aan beperkingen zoals beschreven in Contractnr. GS-35F

3 Inhoud Safety Information (Veiligheidsvoorschriften) Producten die niet worden beoordeeld x Handleiding voor veiligheidscontrole x Aardingsvereisten xi Hoofdstuk1.Algemene informatie... 1 Inleiding Server-documentatie Hoofdstuk 2. Wegwijzer voor installatie van de server Hoofdstuk3.Productoverzicht Serverpakket Functies Specificaties Software ThinkServer EasyStartup ThinkServer EasyUpdate Firmware Updater. 14 Lenovo ThinkServer EasyManage Updatehulpprogramma s voor BIOS en TMM Configuratieprogramma's RAID Software voor extern beheer ThinkServer Smart Grid Technology Lenovo Partner Pack for Microsoft System Center Operations Management Lenovo Partner Pack for vsphere vcenter Server Diagnoseprogramma's Locaties Label met machinetype, model en serienummer Voorkant van de server Voorpaneel Diagnosemodule Achterkant van de server Servercomponenten Status-LED's van hot-swap vaste-schijfstation RAID-kaart Expanderkaart Achterplaat van hot-swap vaste-schijfstation Aansluitingen voor mini-sas-naar-mini-sas-signaalkabel Componenten op systeemplaat iii Jumpers en schakelaars op de systeemplaat. 49 LED's op systeemplaat Hoofdstuk4.De server in- en uitschakelen De server aanzetten De server uitschakelen Hoofdstuk 5. De server configureren Werken met het programma Setup Utility Het programma Setup Utility starten Informatie bekijken in het programma Setup Utility Interface programma Setup Utility De datum en de tijd instellen Wachtwoorden gebruiken Een opstartapparaat kiezen De TPM-functie configureren De werkstand van de Ethernet-poorten instellen Setup Utility afsluiten Het BIOS bijwerken of herstellen Werken met het programma ThinkServer EasyStartup Functies van het programma ThinkServer EasyStartup Het programma ThinkServer EasyStartup starten Het programma ThinkServer EasyStartup in een besturingssysteem van Windows gebruiken RAID configureren Info over RAID RAID configureren met het programma ThinkServer EasyStartup De geavanceerde SATA RAID- SAS RAID-hardware configureren De Ethernet-controllers configureren De firmware bijwerken Werken met het programma Firmware Updater Het programma Lenovo ThinkServer EasyManage gebruiken Hoofdstuk 6. Hardware installeren, verwijderen of vervangen Richtlijnen Voorzorgsmaatregelen Copyright Lenovo 2013, 2014 i

4 Werken met apparaten die gevoelig zijn voor statische elektriciteit Richtlijnen voor systeembetrouwbaarheid.. 78 Werken in de server met ingeschakelde netvoeding De kap van de server verwijderen De frontplaat verwijderen en terugplaatsen Hardware installeren, verwijderen of vervangen.. 82 De rekhandgrepen verwijderen en terugplaatsen De koelmantel verwijderen en terugplaatsen. 84 De houder verwijderen en terugplaatsen Geheugenmodules installeren of verwijderen. 88 Een Ethernet-kaart installeren of verwijderen. 95 De ThinkServer RAID 500 Upgrade Key for Advanced RAID installeren of verwijderen De ThinkServer RAID 700 Battery installeren of verwijderen Expanderkaart installeren of verwijderen De ThinkServer Management Module Premium installeren of verwijderen De ThinkServer Trusted Platform Module installeren of verwijderen Een hot-swap redundante voedingseenheid installeren of vervangen Het koelvinblok installeren of vervangen De microprocessor installeren of vervangen Een 2,5-inch SSD-station installeren of vervangen Het optische station installeren of vervangen Een extern bandstation aansluiten De ThinkServer RAID Super Capacitor Module vervangen Een hot-swap vaste-schijfstation installeren of vervangen De achterplaat van het non-hot-swap vaste-schijfstation vervangen Uitbreidingskaart 1 vervangen Uitbreidingskaart 2 vervangen De RAID-kaart vervangen Het PCI Express-SSD-station vervangen De voorpaneelplaat vervangen De diagnosemodule vervangen Een systeemventilator vervangen De batterij van de systeemplaat vervangen De systeemplaat vervangen Het vervangen van de onderdelen voltooien De kap van de server terugplaatsen en de kabels weer aansluiten De serverconfiguratie bijwerken Hoofdstuk 7. Diagnose en probleemoplossing Procedure voor verhelpen van problemen De status- en diagnose-led's bekijken Een diagnoseprogramma gebruiken Het logboek voor systeemgebeurtenissen weergeven Tabellen voor basisoplossingen Problemen met het programma ThinkServer EasyStartup Problemen met optische stations Problemen met het vaste-schijfstation Problemen met geheugenmodules Problemen met toetsenbord, muis en USB-aanwijsapparaat Hoofdstuk 8. Informatie, hulp en service Informatiebronnen De documentatie gebruiken ThinkServer-website Lenovo Support-website Hulp en service Voordat u belt Service aanvragen Andere services Extra services aanschaffen BijlageA.Kennisgevingen Handelsmerken Belangrijke opmerkingen Kennisgeving voor PVC-kabels en -snoeren Recyclinginformatie voor Japan Retourzendingsprogramma voor batterijen Vereisten voor batterijen die perchloraat bevatten Fijnstofverontreiniging Belangrijke WEEE-informatie Europese Unie RoHS Duitse verklaring voor Werkverordening Kennisgeving classificatie voor export Elektromagnetische straling Verklaring van de Federal Communications Commission (FCC) Statement Nalevingskeuring voor Eurazië Informatie over ENERGY STAR-modellen Trefwoordenregister ii ThinkServer RD640 Gebruikershandleiding en Handboek voor hardwareonderhoud

5 Safety Information (Veiligheidsvoorschriften) Opmerking: Before using the product, be sure to read and understand the multilingual safety instructions on the documentation DVD that comes with the product. Antes de usar o produto, leia e entenda as instruções de segurança multilíngues no DVD de documentação que o acompanha. Преди да използвате този продукт, задължително прочетете и вникнете в многоезичните инструкции за безопасност в DVD диска с документация, който се предоставя с продукта. Prije upotrebe ovog proizvoda obavezno pročitajte višejezične sigurnosne upute koje se nalaze na DVD-u s dokumentacijom koji dobivate uz proizvod. Před použitím produktu je třeba si přečíst a porozumět bezpečnostním pokynům uvedeným na disku DVD s dokumentací, který je dodáván s produktem. Før du bruger produktet, skal du sørge for at læse og forstå de sikkerhedsforskrifter, der findes på flere sprog, på den dokumentations-dvd, der følger med produktet. Lue tuotteen mukana toimitetulla DVD-tietolevyllä olevat monikieliset turvaohjeet ennen tämän tuotteen käyttöä. Avant d'utiliser le produit, veillez à bien lire et comprendre les instructions de sécurité multilingues figurant sur le DVD de documentation fourni avec le produit. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες ασφάλειας, οι οποίες είναι διαθέσιμες σε διάφορες γλώσσες στο DVD τεκμηρίωσης που συνοδεύει το προϊόν. Vor Verwendung des Produkts sollten Sie unbedingt die mehrsprachigen Sicherheitsanweisungen auf der Dokumentations-DVD lesen, die im Lieferumfang des Produkts enthalten ist. A termék használata előtt mindenképpen olvassa el és értelmezze a termékhez kapott dokumentációs DVD lemezen található, több nyelven elolvasható biztonsági előírásokat. Prima di utilizzare il prodotto, accertarsi di leggere e comprendere le informazioni sulla sicurezza multilingue disponibili sul DVD di documentazione fornito con il prodotto. 製 品 をご 使 用 になる 前 に 製 品 に 付 属 の Documentation DVD に 収 録 されているマルチリンガルの 安 全 に 正 しくご 使 用 いただくために を 読 んで 理 解 してください 제품을 사용하기 전에 제품과 함께 제공되는 문서 DVD의 다국어 안전 지침을 주의 깊게 읽어보십시오. Voordat u het product gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u de meertalige veiligheidsinstructies op de documentatie-dvd van het product hebt gelezen en begrijpt. Copyright Lenovo 2013, 2014 iii

6 Przed skorzystaniem z produktu należy zapoznać się z wielojęzycznymi instrukcjami bezpieczeństwa znajdującymi się na płycie DVD z dokumentacją dostarczoną wraz z produktem. Antes de utilizar o produto, leia atentamente as instruções de segurança multilingues que constam no DVD de documentação fornecido com o produto. Înainte de a utiliza produsul, asiguraţi-vă că aţi citit şi înţeles instrucţiunile de siguranţă în mai multe limbi de pe DVD-ul cu documentaţie care însoţeşte produsul. Før du bruker produktet, må du lese og forstå den flerspråklige sikkerhetsinformasjonen på DVDen med dokumentasjon som følger med produktet. Прежде чем использовать этот продукт, внимательно ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности на разных языках, которые можно найти на DVD-диске с документацией в комплекте с продуктом. 在 使 用 本 产 品 之 前, 请 务 必 先 阅 读 和 了 解 产 品 附 带 的 文 档 DVD 中 的 多 语 言 安 全 说 明 Pre nego to upotrebite proizvod obavezno paljivo proitajte i prouite viejeziko uputstvo za bezbednost na dokumentacionom DVD-u koji ste dobili uz proizvod. Pred pouvanm produktu si pretajte viacjazyn bezpenostn pokyny na disku DVD s dokumentciou dodanom s produktom. Preden začnete uporabljati izdelek, je pomembno, da preberete in razumete večjezična varnostna navodila na DVD-ju z dokumentacijo, ki ste ga prejeli skupaj z izdelkom. Antes de utilizar el producto, asegúrese de leer y comprender las instrucciones de seguridad multilingües del DVD de documentación que se proporciona con el producto. Var noga med att läsa säkerhetsinstruktionerna på dokumentations-dvd-skivan som följer med produkten innan du börjar använda produkten. 使 用 本 產 品 之 前, 請 務 必 閱 讀 並 瞭 解 產 品 隨 附 的 文 件 DVD 上 的 多 國 語 言 版 本 安 全 資 訊 Bu ürünü kullanmadan önce, ürünle birlikte gönderilen belge DVD'si üzerindeki çok dil içeren güvenlik yönergelerini okuyup anladýðýnýzdan emin olun. Перед використанням цього продукту уважно ознайомтеся з інструкціями з техніки безпеки на різних мовах, що можна знайти на DVD-диску з документацією в комплекті з продуктом. Belangrijk: Voor vertalingen van de veiligheidsvoorschriften raadpleegt u het document Informatie over veiligheid, garantie en ondersteuning. Zorg ervoor dat u de procedures uitvoert en alle waarschuwingen en voorschriften in dit document zorgvuldig doorleest. Lees ook zorgvuldig alle extra veiligheidsvoorschriften die bij de server of bij optionele apparaten worden gevoegd, voordat u het apparaat installeert, verwijdert of vervangt. iv ThinkServer RD640 Gebruikershandleiding en Handboek voor hardwareonderhoud

7 Tekst 1 GEVAAR Elektrische stroom van net-, telefoon- en communicatiekabels kan gevaar opleveren. Houd u ter voorkoming van een schok aan het volgende: Sluit geen kabels aan, haal geen kabels los, en voer geen installatie-, onderhouds- of herconfiguratiewerkzaamheden op dit product uit tijdens een elektrische storm. Sluit alle netsnoeren aan op correct bedrade, geaarde stopcontacten. Zorg ervoor dat alle netstroomstekkers helemaal in het stopcontact zijn gestoken. Sluit alle apparatuur die met dit product wordt verbonden aan op correct bedrade stopcontacten. Koppel en ontkoppel signaalkabels indien mogelijk met één hand. Zet nooit apparatuur aan wanneer u sporen van vuur, water of fysieke beschadigingen ziet. Ontkoppel de aangesloten netsnoeren, telecommunicatiesystemen, netwerken en modems voordat u kleppen van de apparatuur opent, tenzij anders aangegeven in de installatie- en configuratieprocedures. Koppel en ontkoppel kabels zoals is aangegeven in de onderstaande tabel bij het installeren, verplaatsen of openen van kleppen van dit product of aangesloten apparatuur. Aansluiten: 1. Zet alles UIT. 2. Sluit eerst alle kabels aan op de apparaten. 3. Sluit de signaalkabels aan. 4. Steek de stekkers in het stopcontact. 5. Zet de apparaten AAN. Ontkoppelen: 1. Zet alles UIT. 2. Haal eerst de stekkers uit het stopcontact. 3. Ontkoppel de signaalkabels. 4. Ontkoppel alle kabels van de apparaten. Tekst 2 GEVAAR Als de batterij op onjuiste wijze wordt vervangen, bestaat er explosiegevaar. Vervang de lithium knoopbatterij alleen door hetzelfde type of door een gelijkwaardig type dat wordt aanbevolen door de fabrikant. De batterij bevat lithium en kan bij verkeerd gebruik exploderen. Houd u aan het volgende: Gooi of dompel de batterij niet in het water Let op dat de batterij niet warmer wordt dan 100 C Haal de batterij niet uit elkaar Gooi de batterij niet bij het huisvuil weg, maar behandel deze als klein chemisch afval. Copyright Lenovo 2013, 2014 v

8 Tekst 3 WAARSCHUWING: Als u laserproducten (bijvoorbeeld cd-rom-stations, dvd-stations, glasvezelapparatuur of speciale zenders) installeert, let dan op het volgende: Open de behuizing niet. Als u de kap van het laserproduct opent, kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke laserstraling. In het apparaat bevinden zich geen onderdelen die kunnen worden vervangen. Het wijzigen van instellingen of het uitvoeren van procedures anders dan hier is beschreven, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling. GEVAAR Sommige laserproducten bevatten een ingebouwde laserdiode van Klasse 3A of 3B. Let op het volgende: Laserstraling indien geopend. Kijk niet in de laserstraal (noch met het blote oog, noch met een optisch instrument) en vermijd direct contact met de laserstraal. Tekst 4 18 kg 32 kg 55 kg < 32 kg < 55 kg < 100 kg WAARSCHUWING: Voorzichtig optillen. Tekst 5 WAARSCHUWING: De aan/uit-knop op het apparaat en de aan/uit-knop op de voedingseenheid schakelen de elektrische stroomvoorhetapparaatnietuit. Hetapparaatkanookmeerdanéénnetsnoerhebben. Omtezorgen dat er geen spanning meer op het apparaat staat, dient u alle stekkers uit het stopcontact te halen. vi ThinkServer RD640 Gebruikershandleiding en Handboek voor hardwareonderhoud

9 Tekst 6 WAARSCHUWING: Als u een netsnoerbeugel over het uiteinde van het netsnoer hebt geplaatst dat is aangesloten op het apparaat, dient u het andere uiteinde van het netsnoer aan te sluiten op een goed bereikbare stroombron inhet geval dat deze losgekoppeld moet worden. Tekst 7 WAARSCHUWING: Als het apparaat deuren heeft, zorg er dan voor ter voorkoming van letsel, dat de deuren verwijderd of beveiligd zijn voordat u het apparaat optilt of verplaatst. De deuren kunnen het gewicht van het apparaat niet dragen. Tekst 8 WAARSCHUWING: Verwijder nooit de kap van de voedingseenheid of van enige component waarop het volgende label is bevestigd. Gevaarlijke spanning-, stroom-, en energieniveaus zijn aanwezig in iedere component waarop dit etiket is geplakt. Deze componenten bevatten geen onderdelen die kunnen worden vervangen of onderhouden. Als u vermoedt dat er met een van deze onderdelen een probleem is, neem dan contact op met een onderhoudstechnicus. Tekst 9 WAARSCHUWING: Ontkoppel de snoeren van de direct verwisselbare ventilator voordat u de ventilator uit het apparaat verwijdert ter voorkoming van letselschade. Tekst 10 WAARSCHUWING: Het volgende label geeft een gevaar voor scherpe randen aan. Copyright Lenovo 2013, 2014 vii

10 Tekst 11 WAARSCHUWING: Het volgende label geeft een gevaar voor mogelijke hitte aan. Tekst 12 GEVAAR Overbelasting van een verdeelkast kan onder bepaalde omstandigheden leiden tot een elektrische schok of brand. Om dergelijk gevaar te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat de vereiste elektrische invoer van het systeem niet hoger is dan het vastgestelde maximum instellingswaarden. Tekst 13 WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het rek stevig is vastgezet om te voorkomen dat het kantelt als de servereenheid op de rails naar buiten wordt geschoven. Tekst 14 WAARSCHUWING: De uitvoer van een bepaald accessoire of de optiekaart is hoger dan Klasse 2 of de beperkte limiet van de voedingsbron. U moet de juiste verbindingskabel installeren conform de vereisten van de plaatselijke elektriciteitsvoorschriften. Tekst 15 WAARSCHUWING: Met de aan/uit-knop op het apparaat kan het apparaat in de spaarstand Standby worden gezet in plaats van te worden uitgeschakeld. Bovendien kan het apparaat meerdere gelijkstroomverbindingen hebben. Om alle spanning van het apparaat te verwijderen, dient u ervoor te zorgen dat alle aansluitingen op de gelijkstroomspanning zijn losgekoppeld bij de invoerpunten van de spanning. viii ThinkServer RD640 Gebruikershandleiding en Handboek voor hardwareonderhoud

11 Tekst 16 WAARSCHUWING: Om het risico van een elektrische schok of gevaarlijke spanning te vermijden: Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd door bevoegd onderhoudspersoneel in een locatie met beperkte toegang, zoals gedefinieerd door de locale elektrische codering en de laatste uitgave van IEC U dient de apparatuur aan te sluiten op een veilig geaarde SELV-spanningsbron (SELV = Safety Extra Low Voltage). Een SELV-spanningsbron is een secundair circuit dat zodanig is ontworpen dat bij normale en enkelvoudige storingen het voltage niet boven een veilig niveau uitkomt (60 V gelijkstroom). De stroombegrenzer van de verdeelkast moet een waarde hebben die voldoet aan de elektrische coderingsvoorschriften. Gebruik alleen kopergeleidedraad van 1,3 mm 2 of 16 American Wire Gauge (AWG), waarbij de draad niet langer mag zijn dan 3 meter. Draai de schroeven voor het vastzetten van de draad aan tot 1.4 inch-pounds of 12 inch-pounds. Zorg voor een goed toegankelijke, goedgekeurde stroomonderbreker met de juiste specificaties in de bedrading. Tekst 17 WAARSCHUWING: Dit product bevat een laser van Klasse 1M. Vermijd direct oogcontact met optische instrumenten. Tekst 18 WAARSCHUWING: Plaats geen voorwerpen op producten die in een rek zijn geïnstalleerd. Copyright Lenovo 2013, 2014 ix

12 Tekst 19 WAARSCHUWING: Gevaarlijke bewegende onderdelen. Houd uw vingers en andere lichaamsdelen op afstand. Tekst 20 WAARSCHUWING: Een lithium-ionenbatterij is bijgevoegd. Ter voorkoming van een mogelijke explosie dient u de batterij niet bloot te stellen aan open vuur. U dient de batterij alleen te vervangen door een door Lenovo goedgekeurd exemplaar. Lever gebruikte batterijen in bij een inzamelpunt voor klein chemisch afval (KCA). Producten die niet worden beoordeeld Typische producten die niet beoordeeld worden, zijn onder meer de volgende: Server- en IT-rekonderdelen (bijvoorbeeld noodvoedingen en stroomdistributiesystemen) Apparaten in IT-ruimten (bijvoorbeeld bulkopslageenheden en netwerkproducten) Industrieel laagspanningsmechanisme Handleiding voor veiligheidscontrole Het doel van deze controlehandleiding is u te helpen bij het opsporen van mogelijk onveilige situaties. Bij het ontwerp en de bouw van elke machine zijn er vereiste veiligheidsvoorzieningen opgenomen om gebruikers en servicepersoneel te beschermen tegen letsel. Deze handleiding is uitsluitend gericht op deze items. Gebruik uw gezonde verstand om mogelijke veiligheidsgevaren op te sporen die te wijten zijn aan het toevoegen van niet-thinkserver-onderdelen of opties die niet in deze controlegids voorkomen. Als er onveilige situaties zijn, moet u bepalen hoe ernstig het mogelijke gevaar is en of u kunt doorgaan zonder eerst het probleem op te lossen. Houd rekening met de volgende situaties en de veiligheidsgevaren die deze opleveren: Schokgevaren, met name van de primaire voeding (primaire spanning op het frame kan een ernstige of fatale elektrische schok veroorzaken) Explosiegevaren, zoals een beschadigd CRT-beeldscherm (Cathode Ray Tube) of een zwellende condensator Mechanische gevaren, zoals loszittende of ontbrekende hardware x ThinkServer RD640 Gebruikershandleiding en Handboek voor hardwareonderhoud

13 Gebruik de volgende controlelijst aan het begin van elke servicetaak om te bepalen of er mogelijk onveilige situaties zijn. Schakel de server uit en ontkoppel de netsnoeren voordat u met de controles begint. Controlelijst: 1. Controleer de buitenkappen op schade (loszittend, kapot of met scherpe randen). 2. Schakel de server uit. Ontkoppel de netsnoeren. 3. Controleer het netsnoer op het volgende: a. Aanwezigheid van een driedraads geaarde stekker in goede staat. Gebruik een meetapparaat om te meten of de continuïteit van de driedraads geaarde stekker tussen de externe aardpen en de randaarde 0,1 ohm of lager is. b. Het netsnoer moet het geautoriseerde type voor uw server zijn. Ga naar: c. De isolatie mag niet rafelig of versleten zijn. 4. Controleer de batterijen op barsten of zwellingen. 5. Verwijder de kap. 6. Controleer of er duidelijke niet-thinkserver-wijzigingen zijn aangebracht. Gebruik uw gezonde verstand als het om de veiligheid van niet-thinkserver-wijzigingen gaat. 7. Controleer de binnenkant van de eenheid op duidelijk onveilige situaties, zoals metaalvijlsel, vervuiling, water of andere vloeistoffen, of sporen van brand of rookschade. 8. Controleer op versleten, gerafelde of beknelde kabels. 9. Controleer of de bevestigingsmiddelen van de kap van de voedingseenheid (schroeven of klinknagels) niet zijn verwijderd en of er niet mee is geknoeid. Aardingsvereisten Elektrische aarding van de server is nodig om de bedieningsveiligheid en correcte systeemwerking te waarborgen. Een erkende elektricien kan controleren of het stopcontact correct geaard is. Copyright Lenovo 2013, 2014 xi

14 xii ThinkServer RD640 Gebruikershandleiding en Handboek voor hardwareonderhoud

15 Hoofdstuk 1. Algemene informatie In dit hoofdstuk vindt u algemene informatie over uw product. Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen: Inleiding op pagina 1 Server-documentatie op pagina 2 Inleiding Dit document voor uw Lenovo ThinkServer -product bevat informatie over de serverfuncties, specificaties, de locatie van componenten, configuratie-instructies, procedures voor het vervangen van hardware en basisoplossingen voor problemen en diagnosemiddelen. Bij de server wordt een documentatie-dvd geleverd waarop diverse serverdocumenten over het gebruik en onderhoud van de server staan. Bij uw server krijgt u tevens een ThinkServer EasyStartup DVD met een handige oplossing voor het configureren van de server en het installeren van een besturingssysteem. De Lenovo beperkte garantie (LLW) bevat de garantievoorwaarden die op het product dat u bij Lenovo hebt gekocht, van toepassing zijn. Lees de LLW op de documentatie-dvd die bij uw server wordt geleverd. Een afdrukbare generieke versie van de nieuwste LLW is tevens, in meer dan 30 talen, beschikbaar op Als u de LLW niet via de documentatie-dvd of de Lenovo-website kunt verkrijgen, neem dan contact op met uw plaatselijke Lenovo-kantoor of -dealer om gratis een gedrukte versie van de LLW te verkrijgen. Raadpleeg voor de garantieservice de wereldwijde Lenovo Support-telefoonlijst. Telefoonnummers kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd. De meest recente telefoonlijst voor Lenovo Support is altijd beschikbaar op de website: Als het telefoonnummer voor uw land of regio ontbreekt, neemt u contact op met uw Lenovo-wederverkoper of met uw Lenovo-vertegenwoordiger. Ga naar voor de meest recente informatie over de server. Lenovo houdt pagina's op internet bij waar u terecht kunt voor de meest recente technische informatie en de documentatie, stuurprogramma's en updates kunt downloaden. Voor toegang tot de Lenovo Support-website gaat u naar: Copyright Lenovo 2013,

16 Noteer de informatie over uw server in de onderstaande tabel. U hebt deze gegevens nodig wanneer er ooit onderhoud aan uw server moet worden uitgevoerd. Zie Label met machinetype, model en serienummer op pagina 15 voor informatie over waar u het productinformatielabel op het chassis kunt vinden. Productnaam Machinetype en -model (MT-M) Serienummer (S/N) Aankoopdatum Om uw server bij Lenovo te registreren volgt u de aanwijzingen op: Als u uw server registreert, worden gegevens ingevoerd in een database. Lenovo kan dan contact met u opnemen in geval van een terugroeping of ander ernstig probleem. Nadat u uw server registreert bij Lenovo, kunt u profiteren van een snellere service wanneer u Lenovo belt voor ondersteuning. Ook bieden sommige locaties uitgebreide voordelen en services aan geregistreerde gebruikers. Server-documentatie In dit onderdeel treft u een algemene beschrijving van elk document dat bij de server is geleverd, en instructies over de manier waarop u deze documenten kunt verkrijgen. Mijn afgedrukte documenten U treft een afgedrukt exemplaar van de volgende documenten aan in het pakket bij uw server. Read Me First (Lees dit eerst) Dit is een meertalig document dat u eerst dient te lezen. Dit document is voor u een leidraad bij het lezen van de volledige garantie-, ondersteunings- en veiligheidsinformatie op de documentatie-dvd die bij de server wordt geleverd, voordat u het product gebruikt. In dit document treft u ook informatie aan over hoe u de allerlaatste informatie op de Lenovo Support-website kunt vinden. Rack Installation Instructions (Instructies voor installatie in rek) Dit document bevat instructies voor het installeren van de server in een standaard rekbehuizing met behulp van de railkit die met de server is meegeleverd. Opmerking: De Engelse versie van dit document is afgedrukt en vindt u in het pakket bij uw server. PDF-versies van ander talen staan op de documentatie-dvd die bij de server wordt geleverd. 2 ThinkServer RD640 Gebruikershandleiding en Handboek voor hardwareonderhoud

17 Documentatie-dvd De documentatie-dvd die bij uw server wordt geleverd, bevat verschillende documenten in Portable Document Format (PDF) en HyperText Markup Language (HTML) voor uw server. De documentatie-dvd start niet vanzelf op. U hebt een computer met een webbrowser en het programma Adobe Reader nodig om de documenten op de dvd te kunnen bekijken. Dit programma kunt u downloaden op: Plaats de dvd in het optische station om de documentatie-dvd te starten. De dvd is ingesteld op AutoPlay en start in de meeste Microsoft Windows -omgevingen automatisch. Als de dvd niet start of als u een Linux -besturingssysteem gebruikt, opent u het bestand launch.htm dat zich in de hoofddirectory van de dvd bevindt. Opmerking: Lenovo houdt pagina's op internet bij waar u terecht kunt voor de meest recente technische informatie en de documentatie, stuurprogramma's en updates kunt downloaden. Na de eerste versie van de dvd is er mogelijk informatie in de documenten op de documentatie-dvd die zonder kennisgeving wijzigt. U kunt altijd de recentste documentatie voor uw server verkrijgen op de Lenovo Support-website op: De volgende documenten staan op de documentatie-dvd die bij uw server wordt geleverd: Informatie over veiligheid, garantie en ondersteuning Dit is een meertalig document dat alle veiligheidsverklaringen voor uw product bevat in meer dan 30 talen. Voordat u het product gebruikt, moet u eerst alle veiligheidsverklaringen voor het product lezen. Zorg ervoor dat u deze goed begrijpt. In dit document vindt u tevens de garantiebepalingen van Lenovo en informatie over Customer Replaceable Units (CRU s) en leest u hoe u contact opneemt met het Lenovo Customer Support Center. Lenovo Licentie-overeenkomst Dit document bevat de voorwaarden van de Lenovo-licentieovereenkomst. User Guide and Hardware Maintenance Manual (Gebruikershandleiding en Handboek voor hardwareonderhoud) Dit document geeft gedetailleerde informatie om u te helpen vertrouwd te raken met uw server en om u te helpen bij het gebruiken, configureren en onderhouden van uw server. Rack Installation Instructions (Instructies voor installatie in rek) Dit document bevat instructies voor het installeren van de server in een standaard rekbehuizing met behulp van de railkit die met de server is meegeleverd. ThinkServer Management Module User Guide (ThinkServer Management Module Gebruikershandleiding) In dit document vindt u informatie over beheer van de server op afstand. Dit document is alleen in het Engels. U vindt dit document mogelijk op de documentatie-dvd die bij uw server wordt geleverd. Als dat niet het geval is, kunt u dit document downloaden vanaf de Lenovo-website op: Opmerking: Als u geavanceerde functies voor beheer op afstand wilt verkrijgen, installeer dan een ThinkServer Management Module Premium (TMM Premium) op de TMM Premium-aansluiting op de systeemplaat. Zie De ThinkServer Management Module Premium installeren of verwijderen op pagina 110. MegaRAID SAS Software User Guide (Gebruikershandleiding MegaRAID SAS-software) Dit document biedt informatie over Redundant Array of Independent Disks (RAID) en hoe u de hulpprogramma s gebruikt voor het configureren, bewaken en onderhouden van uw server-raid en gerelateerde apparatuur. Dit document is alleen in het Engels. Hoofdstuk 1. Algemene informatie 3

ThinkCentre E73 Gebruikershandleiding. Machinetypes: 10AU, 10AW, 10BF, 10BG, 10DU en 10DT

ThinkCentre E73 Gebruikershandleiding. Machinetypes: 10AU, 10AW, 10BF, 10BG, 10DU en 10DT ThinkCentre E73 Gebruikershandleiding Machinetypes: 10AU, 10AW, 10BF, 10BG, 10DU en 10DT Opmerking: Lees en begrijp eerst het volgende voordat u deze informatie en het product dat het ondersteunt, gebruikt:

Nadere informatie

ThinkCentre Handboek voor de gebruiker

ThinkCentre Handboek voor de gebruiker ThinkCentre Handboek voor de gebruiker Machinetype 9120, 9126, 9127, 9128, 9129, 9130, 9134, 9135, 9136, 9137, 9139, 9140, 9141, 9142, 9143, 9144, 9156, 9157, 9158, 9159, 9169, 9171, 9189, 9191 ThinkCentre

Nadere informatie

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker Personal Computer Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286 Handboek voor de gebruiker Derde uitgave (januari 2001) Deze publicatie is een vertaling van de Engelstalige publicatie IBM Personal Computer

Nadere informatie

Power Systems. Planning van de locatie en de hardware

Power Systems. Planning van de locatie en de hardware Power Systems Planning van de locatie en de hardware Power Systems Planning van de locatie en de hardware Opmerking Lees, voordat u deze informatie en het product gebruikt, eerst de informatie in Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PROLIANT BL260C G5 SERVER http://nl.yourpdfguides.com/dref/883695

Uw gebruiksaanwijzing. HP PROLIANT BL260C G5 SERVER http://nl.yourpdfguides.com/dref/883695 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PROLIANT BL260C G5 SERVER. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PROLIANT BL260C G5 SERVER in de

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PROLIANT BL465C G5 SERVER http://nl.yourpdfguides.com/dref/884108

Uw gebruiksaanwijzing. HP PROLIANT BL465C G5 SERVER http://nl.yourpdfguides.com/dref/884108 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PROLIANT BL465C G5 SERVER. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PROLIANT BL465C G5 SERVER in de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding A200

Gebruikershandleiding A200 Gebruikershandleiding A200 computers.toshiba-europe.com A200 Copyright 2007 by TOSHIBA Corporation. Alle rechten voorbehouden. Onder de auteurswetten mag deze handleiding op geen enkele wijze worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Andere genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Andere genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. OL-29506-01 Cisco Model DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3,0 8x4 draadloze gateway voor thuisgebruik met geïntegreerde digitale spraakadapter Gebruikershandleiding Lees dit Belangrijk Lees deze hele

Nadere informatie

IBM Personal Computer IBM. Vooraf geïnstalleerde software Windows 98, toepassingen en ondersteunende software

IBM Personal Computer IBM. Vooraf geïnstalleerde software Windows 98, toepassingen en ondersteunende software IBM Personal Computer IBM Vooraf geïnstalleerde software Windows 98, toepassingen en ondersteunende software IBM Personal Computer IBM Vooraf geïnstalleerde software Windows 98, toepassingen en ondersteunende

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ DC5850 SMALL FORM FACTOR PC http://nl.yourpdfguides.com/dref/862301

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ DC5850 SMALL FORM FACTOR PC http://nl.yourpdfguides.com/dref/862301 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ DC5850 SMALL FORM FACTOR PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP COMPAQ DC5850 SMALL FORM

Nadere informatie

TravelMate Serie 4100 / 4600. Gebruikershandleiding

TravelMate Serie 4100 / 4600. Gebruikershandleiding TravelMate Serie 4100 / 4600 Gebruikershandleiding Copyright 2004. Acer Incorporated. Alle Rechten Voorbehouden Gebruikershandleiding TravelMate Serie 4100 / 4600 Oorspronkelijke Uitgave: December 2004

Nadere informatie

HP Z210 werkstationserie. Gebruikershandleiding

HP Z210 werkstationserie. Gebruikershandleiding HP Z210 werkstationserie Gebruikershandleiding Copyrightinformatie Eerste editie, februari 2011 Artikelnummer: 634377-331 Garantie Hewlett-Packard Company shall not be liable for technical or editorial

Nadere informatie

1400 Series IP Video Storage Array. Installatiehandleiding

1400 Series IP Video Storage Array. Installatiehandleiding 1400 Series IP Video Storage Array nl Installatiehandleiding 1400 Series IP Video Storage Array Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheidsinstructies 5 1.1 Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen 5

Nadere informatie

N2200 Thin Client Naslagboek Juli 2000

N2200 Thin Client Naslagboek Juli 2000 NetVista Thin Client N2200 Thin Client Naslagboek Juli 2000 Op http://www.ibm.com/nc/pubs vindt u de laatste update SA14-5992-00 NetVista Thin Client N2200 Thin Client Naslagboek Juli 2000 Op http://www.ibm.com/nc/pubs

Nadere informatie

Desktop Management. Zakelijke personal computers

Desktop Management. Zakelijke personal computers Desktop Management Zakelijke personal computers Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Microsoft

Nadere informatie

TravelMate Serie 4050. Gebruikershandleiding

TravelMate Serie 4050. Gebruikershandleiding TravelMate Serie 4050 Gebruikershandleiding Copyright 2004 Acer Incorporated. Alle Rechten Voorbehouden. Notebook van de Gebruikershandleiding TravelMate Serie 4050 Oorspronkelijke Uitgave: Oktober 2004

Nadere informatie

Acer Aspire 1700 series. Gebruikershandleiding

Acer Aspire 1700 series. Gebruikershandleiding Acer Aspire 1700 series Gebruikershandleiding Copyright 2003 Alle rechten voorbehouden Acer Aspire 1700 Series Computer Gebruikershandleiding Oorspronkelijke Uitgave: Mei 2003 Er kunnen periodiek wijzigingen

Nadere informatie

Desktop PC K30AM / K30AM-J Gebruikershandleiding

Desktop PC K30AM / K30AM-J Gebruikershandleiding Desktop PC K30AM / K30AM-J Gebruikershandleiding DU9380 Eerste editie mei 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de

Nadere informatie

Cisco ModelGebruikershandleiding voor Cisco's VoIP-kabelmodem, model DPC3212 en EPC3212

Cisco ModelGebruikershandleiding voor Cisco's VoIP-kabelmodem, model DPC3212 en EPC3212 Cisco ModelGebruikershandleiding voor Cisco's VoIP-kabelmodem, model DPC3212 en EPC3212 In dit document BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 2 Inleiding... 11 Wat zit er in de doos?... 13 Omschrijving

Nadere informatie

Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch

Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch Ethernet Disk RAID Network RAID Storage System user manual manuel utilisateur guída utente handbuch manual de instrucciones gebruikershandleiding ユーザー マニュアル Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave

Nadere informatie

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 Vertaald door: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PROLIANT ML570 G2 SERVER http://nl.yourpdfguides.com/dref/882068

Uw gebruiksaanwijzing. HP PROLIANT ML570 G2 SERVER http://nl.yourpdfguides.com/dref/882068 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PROLIANT ML570 G2 SERVER. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PROLIANT ML570 G2 SERVER in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Aspire Serie 9500. Gebruikershandleiding

Aspire Serie 9500. Gebruikershandleiding Aspire Serie 9500 Gebruikershandleiding Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Gebruikershandleiding Aspire Serie 9500 Oorspronkelijke uitgave: Juli 2005 Acer behoudt zich het recht

Nadere informatie

HP Pocket Media Drive Handleiding

HP Pocket Media Drive Handleiding HP Pocket Media Drive Handleiding De enige garanties voor HP-producten en -diensten worden vermeld in de garantieverklaringen bij de desbetreffende producten en diensten. De informatie in deze publicatie

Nadere informatie

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd:

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd: Gebruik van deze handleiding Gebruik van deze handleiding Op de werkbalk: Vorige pagina / Volgende pagina Naar beginpunt / Naar eindpunt Afdrukken: Hoewel de pagina s van deze handleiding zijn geoptimaliseerd

Nadere informatie

Acer Aspire Serie 1800. Gebruikershandleiding

Acer Aspire Serie 1800. Gebruikershandleiding Acer Aspire Serie 1800 Gebruikershandleiding Copyright 2004 Alle Rechten Voorbehouden Acer Aspire 1800 Serie Notebook Computer Gebruikershandleiding 1ste Uitgave: Maart 2004 Er kunnen periodiek wijzigingen

Nadere informatie

Eee PC Gebruikershandleiding Windows XP Edition Eee PC 1000-serie Eee PC 904-serie Eee PC 901-serie

Eee PC Gebruikershandleiding Windows XP Edition Eee PC 1000-serie Eee PC 904-serie Eee PC 901-serie Eee PC Gebruikershandleiding Windows XP Edition Eee PC 1000-serie Eee PC 904-serie Eee PC 901-serie Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Kennismaken met de Eee PC Over deze gebruiksaanwijzing... 1-2 Opmerkingen

Nadere informatie

DIVAR IP 6000 1U DIP-6040-00N, DIP-6042-4HD. nl Beknopte installatiehandleiding

DIVAR IP 6000 1U DIP-6040-00N, DIP-6042-4HD. nl Beknopte installatiehandleiding DIVAR IP 6000 1U DIP-6040-00N, DIP-6042-4HD nl Beknopte installatiehandleiding DIVAR IP 6000 1U nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheidsmaatregelen 4 1.1 Algemene veiligheidsmaatregelen 4 1.2 Veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

ASUS Desktop PC CM1735 Gebruikershandleiding

ASUS Desktop PC CM1735 Gebruikershandleiding ASUS Desktop PC CM1735 Gebruikershandleiding DU7963 Tweede Editie December 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de

Nadere informatie

Aspire Serie 7720Z/7720/7320. Gebruikershandleiding

Aspire Serie 7720Z/7720/7320. Gebruikershandleiding Aspire Serie 7720Z/7720/7320 Gebruikershandleiding Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Gebruikershandleiding Aspire Serie 7720Z/7720/7320 Oorspronkelijke uitgave: 06/2007 Acer

Nadere informatie