ThinkServer RD640 Gebruikershandleiding en Handboek voor hardwareonderhoud. Machinetypen: 70AV, 70AW, 70AX, 70AY, 70B0 en 70B1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ThinkServer RD640 Gebruikershandleiding en Handboek voor hardwareonderhoud. Machinetypen: 70AV, 70AW, 70AX, 70AY, 70B0 en 70B1"

Transcriptie

1 ThinkServer RD640 Gebruikershandleiding en Handboek voor hardwareonderhoud Machinetypen: 70AV, 70AW, 70AX, 70AY, 70B0 en 70B1

2 Opmerking: Lees en begrijp eerst het volgende voordat u deze informatie en het product dat het ondersteunt, gebruikt: De Read Me First (Lees dit eerst) die bij uw product is geleverd Safety Information (Veiligheidsvoorschriften) op pagina iii Bijlage A Kennisgevingen op pagina 203 Derde uitgave (Mei 2014) Copyright Lenovo 2013, KENNISGEVING BEGRENSDE EN BEPERKTE RECHTEN: als gegevens of software word(t)(en) geleverd conform een GSA -contract (General Services Administration), zijn gebruik, vermenigvuldiging en openbaarmaking onderhevig aan beperkingen zoals beschreven in Contractnr. GS-35F

3 Inhoud Safety Information (Veiligheidsvoorschriften) Producten die niet worden beoordeeld x Handleiding voor veiligheidscontrole x Aardingsvereisten xi Hoofdstuk1.Algemene informatie... 1 Inleiding Server-documentatie Hoofdstuk 2. Wegwijzer voor installatie van de server Hoofdstuk3.Productoverzicht Serverpakket Functies Specificaties Software ThinkServer EasyStartup ThinkServer EasyUpdate Firmware Updater. 14 Lenovo ThinkServer EasyManage Updatehulpprogramma s voor BIOS en TMM Configuratieprogramma's RAID Software voor extern beheer ThinkServer Smart Grid Technology Lenovo Partner Pack for Microsoft System Center Operations Management Lenovo Partner Pack for vsphere vcenter Server Diagnoseprogramma's Locaties Label met machinetype, model en serienummer Voorkant van de server Voorpaneel Diagnosemodule Achterkant van de server Servercomponenten Status-LED's van hot-swap vaste-schijfstation RAID-kaart Expanderkaart Achterplaat van hot-swap vaste-schijfstation Aansluitingen voor mini-sas-naar-mini-sas-signaalkabel Componenten op systeemplaat iii Jumpers en schakelaars op de systeemplaat. 49 LED's op systeemplaat Hoofdstuk4.De server in- en uitschakelen De server aanzetten De server uitschakelen Hoofdstuk 5. De server configureren Werken met het programma Setup Utility Het programma Setup Utility starten Informatie bekijken in het programma Setup Utility Interface programma Setup Utility De datum en de tijd instellen Wachtwoorden gebruiken Een opstartapparaat kiezen De TPM-functie configureren De werkstand van de Ethernet-poorten instellen Setup Utility afsluiten Het BIOS bijwerken of herstellen Werken met het programma ThinkServer EasyStartup Functies van het programma ThinkServer EasyStartup Het programma ThinkServer EasyStartup starten Het programma ThinkServer EasyStartup in een besturingssysteem van Windows gebruiken RAID configureren Info over RAID RAID configureren met het programma ThinkServer EasyStartup De geavanceerde SATA RAID- SAS RAID-hardware configureren De Ethernet-controllers configureren De firmware bijwerken Werken met het programma Firmware Updater Het programma Lenovo ThinkServer EasyManage gebruiken Hoofdstuk 6. Hardware installeren, verwijderen of vervangen Richtlijnen Voorzorgsmaatregelen Copyright Lenovo 2013, 2014 i

4 Werken met apparaten die gevoelig zijn voor statische elektriciteit Richtlijnen voor systeembetrouwbaarheid.. 78 Werken in de server met ingeschakelde netvoeding De kap van de server verwijderen De frontplaat verwijderen en terugplaatsen Hardware installeren, verwijderen of vervangen.. 82 De rekhandgrepen verwijderen en terugplaatsen De koelmantel verwijderen en terugplaatsen. 84 De houder verwijderen en terugplaatsen Geheugenmodules installeren of verwijderen. 88 Een Ethernet-kaart installeren of verwijderen. 95 De ThinkServer RAID 500 Upgrade Key for Advanced RAID installeren of verwijderen De ThinkServer RAID 700 Battery installeren of verwijderen Expanderkaart installeren of verwijderen De ThinkServer Management Module Premium installeren of verwijderen De ThinkServer Trusted Platform Module installeren of verwijderen Een hot-swap redundante voedingseenheid installeren of vervangen Het koelvinblok installeren of vervangen De microprocessor installeren of vervangen Een 2,5-inch SSD-station installeren of vervangen Het optische station installeren of vervangen Een extern bandstation aansluiten De ThinkServer RAID Super Capacitor Module vervangen Een hot-swap vaste-schijfstation installeren of vervangen De achterplaat van het non-hot-swap vaste-schijfstation vervangen Uitbreidingskaart 1 vervangen Uitbreidingskaart 2 vervangen De RAID-kaart vervangen Het PCI Express-SSD-station vervangen De voorpaneelplaat vervangen De diagnosemodule vervangen Een systeemventilator vervangen De batterij van de systeemplaat vervangen De systeemplaat vervangen Het vervangen van de onderdelen voltooien De kap van de server terugplaatsen en de kabels weer aansluiten De serverconfiguratie bijwerken Hoofdstuk 7. Diagnose en probleemoplossing Procedure voor verhelpen van problemen De status- en diagnose-led's bekijken Een diagnoseprogramma gebruiken Het logboek voor systeemgebeurtenissen weergeven Tabellen voor basisoplossingen Problemen met het programma ThinkServer EasyStartup Problemen met optische stations Problemen met het vaste-schijfstation Problemen met geheugenmodules Problemen met toetsenbord, muis en USB-aanwijsapparaat Hoofdstuk 8. Informatie, hulp en service Informatiebronnen De documentatie gebruiken ThinkServer-website Lenovo Support-website Hulp en service Voordat u belt Service aanvragen Andere services Extra services aanschaffen BijlageA.Kennisgevingen Handelsmerken Belangrijke opmerkingen Kennisgeving voor PVC-kabels en -snoeren Recyclinginformatie voor Japan Retourzendingsprogramma voor batterijen Vereisten voor batterijen die perchloraat bevatten Fijnstofverontreiniging Belangrijke WEEE-informatie Europese Unie RoHS Duitse verklaring voor Werkverordening Kennisgeving classificatie voor export Elektromagnetische straling Verklaring van de Federal Communications Commission (FCC) Statement Nalevingskeuring voor Eurazië Informatie over ENERGY STAR-modellen Trefwoordenregister ii ThinkServer RD640 Gebruikershandleiding en Handboek voor hardwareonderhoud

5 Safety Information (Veiligheidsvoorschriften) Opmerking: Before using the product, be sure to read and understand the multilingual safety instructions on the documentation DVD that comes with the product. Antes de usar o produto, leia e entenda as instruções de segurança multilíngues no DVD de documentação que o acompanha. Преди да използвате този продукт, задължително прочетете и вникнете в многоезичните инструкции за безопасност в DVD диска с документация, който се предоставя с продукта. Prije upotrebe ovog proizvoda obavezno pročitajte višejezične sigurnosne upute koje se nalaze na DVD-u s dokumentacijom koji dobivate uz proizvod. Před použitím produktu je třeba si přečíst a porozumět bezpečnostním pokynům uvedeným na disku DVD s dokumentací, který je dodáván s produktem. Før du bruger produktet, skal du sørge for at læse og forstå de sikkerhedsforskrifter, der findes på flere sprog, på den dokumentations-dvd, der følger med produktet. Lue tuotteen mukana toimitetulla DVD-tietolevyllä olevat monikieliset turvaohjeet ennen tämän tuotteen käyttöä. Avant d'utiliser le produit, veillez à bien lire et comprendre les instructions de sécurité multilingues figurant sur le DVD de documentation fourni avec le produit. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες ασφάλειας, οι οποίες είναι διαθέσιμες σε διάφορες γλώσσες στο DVD τεκμηρίωσης που συνοδεύει το προϊόν. Vor Verwendung des Produkts sollten Sie unbedingt die mehrsprachigen Sicherheitsanweisungen auf der Dokumentations-DVD lesen, die im Lieferumfang des Produkts enthalten ist. A termék használata előtt mindenképpen olvassa el és értelmezze a termékhez kapott dokumentációs DVD lemezen található, több nyelven elolvasható biztonsági előírásokat. Prima di utilizzare il prodotto, accertarsi di leggere e comprendere le informazioni sulla sicurezza multilingue disponibili sul DVD di documentazione fornito con il prodotto. 製 品 をご 使 用 になる 前 に 製 品 に 付 属 の Documentation DVD に 収 録 されているマルチリンガルの 安 全 に 正 しくご 使 用 いただくために を 読 んで 理 解 してください 제품을 사용하기 전에 제품과 함께 제공되는 문서 DVD의 다국어 안전 지침을 주의 깊게 읽어보십시오. Voordat u het product gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u de meertalige veiligheidsinstructies op de documentatie-dvd van het product hebt gelezen en begrijpt. Copyright Lenovo 2013, 2014 iii

6 Przed skorzystaniem z produktu należy zapoznać się z wielojęzycznymi instrukcjami bezpieczeństwa znajdującymi się na płycie DVD z dokumentacją dostarczoną wraz z produktem. Antes de utilizar o produto, leia atentamente as instruções de segurança multilingues que constam no DVD de documentação fornecido com o produto. Înainte de a utiliza produsul, asiguraţi-vă că aţi citit şi înţeles instrucţiunile de siguranţă în mai multe limbi de pe DVD-ul cu documentaţie care însoţeşte produsul. Før du bruker produktet, må du lese og forstå den flerspråklige sikkerhetsinformasjonen på DVDen med dokumentasjon som følger med produktet. Прежде чем использовать этот продукт, внимательно ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности на разных языках, которые можно найти на DVD-диске с документацией в комплекте с продуктом. 在 使 用 本 产 品 之 前, 请 务 必 先 阅 读 和 了 解 产 品 附 带 的 文 档 DVD 中 的 多 语 言 安 全 说 明 Pre nego to upotrebite proizvod obavezno paljivo proitajte i prouite viejeziko uputstvo za bezbednost na dokumentacionom DVD-u koji ste dobili uz proizvod. Pred pouvanm produktu si pretajte viacjazyn bezpenostn pokyny na disku DVD s dokumentciou dodanom s produktom. Preden začnete uporabljati izdelek, je pomembno, da preberete in razumete večjezična varnostna navodila na DVD-ju z dokumentacijo, ki ste ga prejeli skupaj z izdelkom. Antes de utilizar el producto, asegúrese de leer y comprender las instrucciones de seguridad multilingües del DVD de documentación que se proporciona con el producto. Var noga med att läsa säkerhetsinstruktionerna på dokumentations-dvd-skivan som följer med produkten innan du börjar använda produkten. 使 用 本 產 品 之 前, 請 務 必 閱 讀 並 瞭 解 產 品 隨 附 的 文 件 DVD 上 的 多 國 語 言 版 本 安 全 資 訊 Bu ürünü kullanmadan önce, ürünle birlikte gönderilen belge DVD'si üzerindeki çok dil içeren güvenlik yönergelerini okuyup anladýðýnýzdan emin olun. Перед використанням цього продукту уважно ознайомтеся з інструкціями з техніки безпеки на різних мовах, що можна знайти на DVD-диску з документацією в комплекті з продуктом. Belangrijk: Voor vertalingen van de veiligheidsvoorschriften raadpleegt u het document Informatie over veiligheid, garantie en ondersteuning. Zorg ervoor dat u de procedures uitvoert en alle waarschuwingen en voorschriften in dit document zorgvuldig doorleest. Lees ook zorgvuldig alle extra veiligheidsvoorschriften die bij de server of bij optionele apparaten worden gevoegd, voordat u het apparaat installeert, verwijdert of vervangt. iv ThinkServer RD640 Gebruikershandleiding en Handboek voor hardwareonderhoud

7 Tekst 1 GEVAAR Elektrische stroom van net-, telefoon- en communicatiekabels kan gevaar opleveren. Houd u ter voorkoming van een schok aan het volgende: Sluit geen kabels aan, haal geen kabels los, en voer geen installatie-, onderhouds- of herconfiguratiewerkzaamheden op dit product uit tijdens een elektrische storm. Sluit alle netsnoeren aan op correct bedrade, geaarde stopcontacten. Zorg ervoor dat alle netstroomstekkers helemaal in het stopcontact zijn gestoken. Sluit alle apparatuur die met dit product wordt verbonden aan op correct bedrade stopcontacten. Koppel en ontkoppel signaalkabels indien mogelijk met één hand. Zet nooit apparatuur aan wanneer u sporen van vuur, water of fysieke beschadigingen ziet. Ontkoppel de aangesloten netsnoeren, telecommunicatiesystemen, netwerken en modems voordat u kleppen van de apparatuur opent, tenzij anders aangegeven in de installatie- en configuratieprocedures. Koppel en ontkoppel kabels zoals is aangegeven in de onderstaande tabel bij het installeren, verplaatsen of openen van kleppen van dit product of aangesloten apparatuur. Aansluiten: 1. Zet alles UIT. 2. Sluit eerst alle kabels aan op de apparaten. 3. Sluit de signaalkabels aan. 4. Steek de stekkers in het stopcontact. 5. Zet de apparaten AAN. Ontkoppelen: 1. Zet alles UIT. 2. Haal eerst de stekkers uit het stopcontact. 3. Ontkoppel de signaalkabels. 4. Ontkoppel alle kabels van de apparaten. Tekst 2 GEVAAR Als de batterij op onjuiste wijze wordt vervangen, bestaat er explosiegevaar. Vervang de lithium knoopbatterij alleen door hetzelfde type of door een gelijkwaardig type dat wordt aanbevolen door de fabrikant. De batterij bevat lithium en kan bij verkeerd gebruik exploderen. Houd u aan het volgende: Gooi of dompel de batterij niet in het water Let op dat de batterij niet warmer wordt dan 100 C Haal de batterij niet uit elkaar Gooi de batterij niet bij het huisvuil weg, maar behandel deze als klein chemisch afval. Copyright Lenovo 2013, 2014 v

8 Tekst 3 WAARSCHUWING: Als u laserproducten (bijvoorbeeld cd-rom-stations, dvd-stations, glasvezelapparatuur of speciale zenders) installeert, let dan op het volgende: Open de behuizing niet. Als u de kap van het laserproduct opent, kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke laserstraling. In het apparaat bevinden zich geen onderdelen die kunnen worden vervangen. Het wijzigen van instellingen of het uitvoeren van procedures anders dan hier is beschreven, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling. GEVAAR Sommige laserproducten bevatten een ingebouwde laserdiode van Klasse 3A of 3B. Let op het volgende: Laserstraling indien geopend. Kijk niet in de laserstraal (noch met het blote oog, noch met een optisch instrument) en vermijd direct contact met de laserstraal. Tekst 4 18 kg 32 kg 55 kg < 32 kg < 55 kg < 100 kg WAARSCHUWING: Voorzichtig optillen. Tekst 5 WAARSCHUWING: De aan/uit-knop op het apparaat en de aan/uit-knop op de voedingseenheid schakelen de elektrische stroomvoorhetapparaatnietuit. Hetapparaatkanookmeerdanéénnetsnoerhebben. Omtezorgen dat er geen spanning meer op het apparaat staat, dient u alle stekkers uit het stopcontact te halen. vi ThinkServer RD640 Gebruikershandleiding en Handboek voor hardwareonderhoud

9 Tekst 6 WAARSCHUWING: Als u een netsnoerbeugel over het uiteinde van het netsnoer hebt geplaatst dat is aangesloten op het apparaat, dient u het andere uiteinde van het netsnoer aan te sluiten op een goed bereikbare stroombron inhet geval dat deze losgekoppeld moet worden. Tekst 7 WAARSCHUWING: Als het apparaat deuren heeft, zorg er dan voor ter voorkoming van letsel, dat de deuren verwijderd of beveiligd zijn voordat u het apparaat optilt of verplaatst. De deuren kunnen het gewicht van het apparaat niet dragen. Tekst 8 WAARSCHUWING: Verwijder nooit de kap van de voedingseenheid of van enige component waarop het volgende label is bevestigd. Gevaarlijke spanning-, stroom-, en energieniveaus zijn aanwezig in iedere component waarop dit etiket is geplakt. Deze componenten bevatten geen onderdelen die kunnen worden vervangen of onderhouden. Als u vermoedt dat er met een van deze onderdelen een probleem is, neem dan contact op met een onderhoudstechnicus. Tekst 9 WAARSCHUWING: Ontkoppel de snoeren van de direct verwisselbare ventilator voordat u de ventilator uit het apparaat verwijdert ter voorkoming van letselschade. Tekst 10 WAARSCHUWING: Het volgende label geeft een gevaar voor scherpe randen aan. Copyright Lenovo 2013, 2014 vii

10 Tekst 11 WAARSCHUWING: Het volgende label geeft een gevaar voor mogelijke hitte aan. Tekst 12 GEVAAR Overbelasting van een verdeelkast kan onder bepaalde omstandigheden leiden tot een elektrische schok of brand. Om dergelijk gevaar te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat de vereiste elektrische invoer van het systeem niet hoger is dan het vastgestelde maximum instellingswaarden. Tekst 13 WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het rek stevig is vastgezet om te voorkomen dat het kantelt als de servereenheid op de rails naar buiten wordt geschoven. Tekst 14 WAARSCHUWING: De uitvoer van een bepaald accessoire of de optiekaart is hoger dan Klasse 2 of de beperkte limiet van de voedingsbron. U moet de juiste verbindingskabel installeren conform de vereisten van de plaatselijke elektriciteitsvoorschriften. Tekst 15 WAARSCHUWING: Met de aan/uit-knop op het apparaat kan het apparaat in de spaarstand Standby worden gezet in plaats van te worden uitgeschakeld. Bovendien kan het apparaat meerdere gelijkstroomverbindingen hebben. Om alle spanning van het apparaat te verwijderen, dient u ervoor te zorgen dat alle aansluitingen op de gelijkstroomspanning zijn losgekoppeld bij de invoerpunten van de spanning. viii ThinkServer RD640 Gebruikershandleiding en Handboek voor hardwareonderhoud

11 Tekst 16 WAARSCHUWING: Om het risico van een elektrische schok of gevaarlijke spanning te vermijden: Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd door bevoegd onderhoudspersoneel in een locatie met beperkte toegang, zoals gedefinieerd door de locale elektrische codering en de laatste uitgave van IEC U dient de apparatuur aan te sluiten op een veilig geaarde SELV-spanningsbron (SELV = Safety Extra Low Voltage). Een SELV-spanningsbron is een secundair circuit dat zodanig is ontworpen dat bij normale en enkelvoudige storingen het voltage niet boven een veilig niveau uitkomt (60 V gelijkstroom). De stroombegrenzer van de verdeelkast moet een waarde hebben die voldoet aan de elektrische coderingsvoorschriften. Gebruik alleen kopergeleidedraad van 1,3 mm 2 of 16 American Wire Gauge (AWG), waarbij de draad niet langer mag zijn dan 3 meter. Draai de schroeven voor het vastzetten van de draad aan tot 1.4 inch-pounds of 12 inch-pounds. Zorg voor een goed toegankelijke, goedgekeurde stroomonderbreker met de juiste specificaties in de bedrading. Tekst 17 WAARSCHUWING: Dit product bevat een laser van Klasse 1M. Vermijd direct oogcontact met optische instrumenten. Tekst 18 WAARSCHUWING: Plaats geen voorwerpen op producten die in een rek zijn geïnstalleerd. Copyright Lenovo 2013, 2014 ix

12 Tekst 19 WAARSCHUWING: Gevaarlijke bewegende onderdelen. Houd uw vingers en andere lichaamsdelen op afstand. Tekst 20 WAARSCHUWING: Een lithium-ionenbatterij is bijgevoegd. Ter voorkoming van een mogelijke explosie dient u de batterij niet bloot te stellen aan open vuur. U dient de batterij alleen te vervangen door een door Lenovo goedgekeurd exemplaar. Lever gebruikte batterijen in bij een inzamelpunt voor klein chemisch afval (KCA). Producten die niet worden beoordeeld Typische producten die niet beoordeeld worden, zijn onder meer de volgende: Server- en IT-rekonderdelen (bijvoorbeeld noodvoedingen en stroomdistributiesystemen) Apparaten in IT-ruimten (bijvoorbeeld bulkopslageenheden en netwerkproducten) Industrieel laagspanningsmechanisme Handleiding voor veiligheidscontrole Het doel van deze controlehandleiding is u te helpen bij het opsporen van mogelijk onveilige situaties. Bij het ontwerp en de bouw van elke machine zijn er vereiste veiligheidsvoorzieningen opgenomen om gebruikers en servicepersoneel te beschermen tegen letsel. Deze handleiding is uitsluitend gericht op deze items. Gebruik uw gezonde verstand om mogelijke veiligheidsgevaren op te sporen die te wijten zijn aan het toevoegen van niet-thinkserver-onderdelen of opties die niet in deze controlegids voorkomen. Als er onveilige situaties zijn, moet u bepalen hoe ernstig het mogelijke gevaar is en of u kunt doorgaan zonder eerst het probleem op te lossen. Houd rekening met de volgende situaties en de veiligheidsgevaren die deze opleveren: Schokgevaren, met name van de primaire voeding (primaire spanning op het frame kan een ernstige of fatale elektrische schok veroorzaken) Explosiegevaren, zoals een beschadigd CRT-beeldscherm (Cathode Ray Tube) of een zwellende condensator Mechanische gevaren, zoals loszittende of ontbrekende hardware x ThinkServer RD640 Gebruikershandleiding en Handboek voor hardwareonderhoud

13 Gebruik de volgende controlelijst aan het begin van elke servicetaak om te bepalen of er mogelijk onveilige situaties zijn. Schakel de server uit en ontkoppel de netsnoeren voordat u met de controles begint. Controlelijst: 1. Controleer de buitenkappen op schade (loszittend, kapot of met scherpe randen). 2. Schakel de server uit. Ontkoppel de netsnoeren. 3. Controleer het netsnoer op het volgende: a. Aanwezigheid van een driedraads geaarde stekker in goede staat. Gebruik een meetapparaat om te meten of de continuïteit van de driedraads geaarde stekker tussen de externe aardpen en de randaarde 0,1 ohm of lager is. b. Het netsnoer moet het geautoriseerde type voor uw server zijn. Ga naar: c. De isolatie mag niet rafelig of versleten zijn. 4. Controleer de batterijen op barsten of zwellingen. 5. Verwijder de kap. 6. Controleer of er duidelijke niet-thinkserver-wijzigingen zijn aangebracht. Gebruik uw gezonde verstand als het om de veiligheid van niet-thinkserver-wijzigingen gaat. 7. Controleer de binnenkant van de eenheid op duidelijk onveilige situaties, zoals metaalvijlsel, vervuiling, water of andere vloeistoffen, of sporen van brand of rookschade. 8. Controleer op versleten, gerafelde of beknelde kabels. 9. Controleer of de bevestigingsmiddelen van de kap van de voedingseenheid (schroeven of klinknagels) niet zijn verwijderd en of er niet mee is geknoeid. Aardingsvereisten Elektrische aarding van de server is nodig om de bedieningsveiligheid en correcte systeemwerking te waarborgen. Een erkende elektricien kan controleren of het stopcontact correct geaard is. Copyright Lenovo 2013, 2014 xi

14 xii ThinkServer RD640 Gebruikershandleiding en Handboek voor hardwareonderhoud

15 Hoofdstuk 1. Algemene informatie In dit hoofdstuk vindt u algemene informatie over uw product. Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen: Inleiding op pagina 1 Server-documentatie op pagina 2 Inleiding Dit document voor uw Lenovo ThinkServer -product bevat informatie over de serverfuncties, specificaties, de locatie van componenten, configuratie-instructies, procedures voor het vervangen van hardware en basisoplossingen voor problemen en diagnosemiddelen. Bij de server wordt een documentatie-dvd geleverd waarop diverse serverdocumenten over het gebruik en onderhoud van de server staan. Bij uw server krijgt u tevens een ThinkServer EasyStartup DVD met een handige oplossing voor het configureren van de server en het installeren van een besturingssysteem. De Lenovo beperkte garantie (LLW) bevat de garantievoorwaarden die op het product dat u bij Lenovo hebt gekocht, van toepassing zijn. Lees de LLW op de documentatie-dvd die bij uw server wordt geleverd. Een afdrukbare generieke versie van de nieuwste LLW is tevens, in meer dan 30 talen, beschikbaar op Als u de LLW niet via de documentatie-dvd of de Lenovo-website kunt verkrijgen, neem dan contact op met uw plaatselijke Lenovo-kantoor of -dealer om gratis een gedrukte versie van de LLW te verkrijgen. Raadpleeg voor de garantieservice de wereldwijde Lenovo Support-telefoonlijst. Telefoonnummers kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd. De meest recente telefoonlijst voor Lenovo Support is altijd beschikbaar op de website: Als het telefoonnummer voor uw land of regio ontbreekt, neemt u contact op met uw Lenovo-wederverkoper of met uw Lenovo-vertegenwoordiger. Ga naar voor de meest recente informatie over de server. Lenovo houdt pagina's op internet bij waar u terecht kunt voor de meest recente technische informatie en de documentatie, stuurprogramma's en updates kunt downloaden. Voor toegang tot de Lenovo Support-website gaat u naar: Copyright Lenovo 2013,

16 Noteer de informatie over uw server in de onderstaande tabel. U hebt deze gegevens nodig wanneer er ooit onderhoud aan uw server moet worden uitgevoerd. Zie Label met machinetype, model en serienummer op pagina 15 voor informatie over waar u het productinformatielabel op het chassis kunt vinden. Productnaam Machinetype en -model (MT-M) Serienummer (S/N) Aankoopdatum Om uw server bij Lenovo te registreren volgt u de aanwijzingen op: Als u uw server registreert, worden gegevens ingevoerd in een database. Lenovo kan dan contact met u opnemen in geval van een terugroeping of ander ernstig probleem. Nadat u uw server registreert bij Lenovo, kunt u profiteren van een snellere service wanneer u Lenovo belt voor ondersteuning. Ook bieden sommige locaties uitgebreide voordelen en services aan geregistreerde gebruikers. Server-documentatie In dit onderdeel treft u een algemene beschrijving van elk document dat bij de server is geleverd, en instructies over de manier waarop u deze documenten kunt verkrijgen. Mijn afgedrukte documenten U treft een afgedrukt exemplaar van de volgende documenten aan in het pakket bij uw server. Read Me First (Lees dit eerst) Dit is een meertalig document dat u eerst dient te lezen. Dit document is voor u een leidraad bij het lezen van de volledige garantie-, ondersteunings- en veiligheidsinformatie op de documentatie-dvd die bij de server wordt geleverd, voordat u het product gebruikt. In dit document treft u ook informatie aan over hoe u de allerlaatste informatie op de Lenovo Support-website kunt vinden. Rack Installation Instructions (Instructies voor installatie in rek) Dit document bevat instructies voor het installeren van de server in een standaard rekbehuizing met behulp van de railkit die met de server is meegeleverd. Opmerking: De Engelse versie van dit document is afgedrukt en vindt u in het pakket bij uw server. PDF-versies van ander talen staan op de documentatie-dvd die bij de server wordt geleverd. 2 ThinkServer RD640 Gebruikershandleiding en Handboek voor hardwareonderhoud

17 Documentatie-dvd De documentatie-dvd die bij uw server wordt geleverd, bevat verschillende documenten in Portable Document Format (PDF) en HyperText Markup Language (HTML) voor uw server. De documentatie-dvd start niet vanzelf op. U hebt een computer met een webbrowser en het programma Adobe Reader nodig om de documenten op de dvd te kunnen bekijken. Dit programma kunt u downloaden op: Plaats de dvd in het optische station om de documentatie-dvd te starten. De dvd is ingesteld op AutoPlay en start in de meeste Microsoft Windows -omgevingen automatisch. Als de dvd niet start of als u een Linux -besturingssysteem gebruikt, opent u het bestand launch.htm dat zich in de hoofddirectory van de dvd bevindt. Opmerking: Lenovo houdt pagina's op internet bij waar u terecht kunt voor de meest recente technische informatie en de documentatie, stuurprogramma's en updates kunt downloaden. Na de eerste versie van de dvd is er mogelijk informatie in de documenten op de documentatie-dvd die zonder kennisgeving wijzigt. U kunt altijd de recentste documentatie voor uw server verkrijgen op de Lenovo Support-website op: De volgende documenten staan op de documentatie-dvd die bij uw server wordt geleverd: Informatie over veiligheid, garantie en ondersteuning Dit is een meertalig document dat alle veiligheidsverklaringen voor uw product bevat in meer dan 30 talen. Voordat u het product gebruikt, moet u eerst alle veiligheidsverklaringen voor het product lezen. Zorg ervoor dat u deze goed begrijpt. In dit document vindt u tevens de garantiebepalingen van Lenovo en informatie over Customer Replaceable Units (CRU s) en leest u hoe u contact opneemt met het Lenovo Customer Support Center. Lenovo Licentie-overeenkomst Dit document bevat de voorwaarden van de Lenovo-licentieovereenkomst. User Guide and Hardware Maintenance Manual (Gebruikershandleiding en Handboek voor hardwareonderhoud) Dit document geeft gedetailleerde informatie om u te helpen vertrouwd te raken met uw server en om u te helpen bij het gebruiken, configureren en onderhouden van uw server. Rack Installation Instructions (Instructies voor installatie in rek) Dit document bevat instructies voor het installeren van de server in een standaard rekbehuizing met behulp van de railkit die met de server is meegeleverd. ThinkServer Management Module User Guide (ThinkServer Management Module Gebruikershandleiding) In dit document vindt u informatie over beheer van de server op afstand. Dit document is alleen in het Engels. U vindt dit document mogelijk op de documentatie-dvd die bij uw server wordt geleverd. Als dat niet het geval is, kunt u dit document downloaden vanaf de Lenovo-website op: Opmerking: Als u geavanceerde functies voor beheer op afstand wilt verkrijgen, installeer dan een ThinkServer Management Module Premium (TMM Premium) op de TMM Premium-aansluiting op de systeemplaat. Zie De ThinkServer Management Module Premium installeren of verwijderen op pagina 110. MegaRAID SAS Software User Guide (Gebruikershandleiding MegaRAID SAS-software) Dit document biedt informatie over Redundant Array of Independent Disks (RAID) en hoe u de hulpprogramma s gebruikt voor het configureren, bewaken en onderhouden van uw server-raid en gerelateerde apparatuur. Dit document is alleen in het Engels. Hoofdstuk 1. Algemene informatie 3

18 Andere documenten U kunt andere documenten voor de Host Bus Adapter (HBA), Ethernet-kaart of andere optionele onderdelen op de documentatie-dvd vinden. 4 ThinkServer RD640 Gebruikershandleiding en Handboek voor hardwareonderhoud

19 Hoofdstuk 2. Wegwijzer voor installatie van de server In dit hoofdstuk vindt u een algemene wegwijzer om u te begeleiden bij de installatie van de server. De installatieprocedure is afhankelijk van de configuratie van de server op het moment van levering. Soms is de server volledig geconfigureerd en hoeft u deze alleen te verbinden met het netwerk en aan te sluiten op de netvoeding voordat u deze kunt inschakelen. In andere gevallen moeten er hardware-apparaten worden geïnstalleerd, moet hardware en firmware worden geconfigureerd en moet een besturingssysteem worden geïnstalleerd. De algemene procedure voor het configureren van de server is: 1. Pak het serverpakket uit. Zie Serverpakket op pagina Installeer de eventueel vereiste hardware of serveropties. Zie de verwante onderwerpen in Hoofdstuk 6 Hardware installeren, verwijderen of vervangen op pagina Installeer de server met de bij de server meegeleverde railkit in een standaard rekbehuizing. Raadpleeg de Rack Installation Instructions (Instructies voor installatie in rek) die bij de server worden geleverd. 4. Sluit de Ethernet-kabel(s) en de voedingskabel(s) aan op de server. Zie Achterkant van de server op pagina 27 voor de locatie van de aansluitingen. 5. Schakel de server in om de werking ervan te controleren. Zie De server aanzetten op pagina Controleer de instellingen van de UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) BIOS (Basic Input Output System) en pas deze waar nodig aan. Zie Werken met het programma Setup Utility op pagina Configureer de RAID en installeer het besturingssysteem en de stuurprogramma s. Zie Werken met het programma ThinkServer EasyStartup op pagina 68 en RAID configureren op pagina Installeer eventueel extra stuurprogramma's voor meer voorzieningen. Raadpleeg de met de hardware-optie meegeleverde instructies. 9. Configureer de Ethernet-instellingen in het besturingssysteem volgens de help van het besturingssysteem. Deze stap is niet nodig als het besturingssysteem is geïnstalleerd met het programma ThinkServer EasyStartup. 10. Controleer op firmware-updates. Zie De firmware bijwerken op pagina Installeer beheertoepassingen en andere toepassingen. Raadpleeg de documentatie bij de toepassingen die u wilt installeren. Copyright Lenovo 2013,

20 6 ThinkServer RD640 Gebruikershandleiding en Handboek voor hardwareonderhoud

ThinkServer RD540 Gebruikershandleiding en Handboek voor hardwareonderhoud. Computertypes: 70AR, 70AS, 70AT en 70AU

ThinkServer RD540 Gebruikershandleiding en Handboek voor hardwareonderhoud. Computertypes: 70AR, 70AS, 70AT en 70AU ThinkServer RD540 Gebruikershandleiding en Handboek voor hardwareonderhoud Computertypes: 70AR, 70AS, 70AT en 70AU Opmerking: Lees en begrijp eerst het volgende voordat u deze informatie en het product

Nadere informatie

ThinkServer TS440 Gebruikershandleiding. Machinetypen: 70AL, 70AM, 70AN en 70AQ

ThinkServer TS440 Gebruikershandleiding. Machinetypen: 70AL, 70AM, 70AN en 70AQ ThinkServer TS440 Gebruikershandleiding Machinetypen: 70AL, 70AM, 70AN en 70AQ Opmerking: Lees en begrijp eerst het volgende voordat u deze informatie en het product dat het ondersteunt, gebruikt: De Read

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

ThinkCentre. Gids voor het vervangen van hardware Typen 8424, 8425, 8428 Typen 8171, 8172, 8173

ThinkCentre. Gids voor het vervangen van hardware Typen 8424, 8425, 8428 Typen 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Gids voor het vervangen van hardware Typen 8424, 8425, 8428 Typen 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Gids voor het vervangen van hardware Typen 8424, 8425, 8428 Typen 8171, 8172, 8173 Eerste uitgave

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION W5000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION W5000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION A6000 http://nl.yourpdfguides.com/dref/853144

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION A6000 http://nl.yourpdfguides.com/dref/853144 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION A6000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION A6000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Controlelijst bij het uitpakken

Controlelijst bij het uitpakken Onderdeelnummer: 67P4583 Controlelijst bij het uitpakken Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe IBM ThinkPad X Series computer. Controleer of u alle items in deze lijst hebt ontvangen. Mocht een van de

Nadere informatie

Software-updates Gebruikershandleiding

Software-updates Gebruikershandleiding Software-updates Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Software-updates Handleiding

Software-updates Handleiding Software-updates Handleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION MEDIA CENTER M8000

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION MEDIA CENTER M8000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION MEDIA CENTER M8000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION MEDIA CENTER M8000 in

Nadere informatie

ThinkPad T Series. Installatie. Controlelijst bij uitpakken. h Netsnoer h Boeken: h AC-adapter h Telefoonsnoer. h Computer h Batterij.

ThinkPad T Series. Installatie. Controlelijst bij uitpakken. h Netsnoer h Boeken: h AC-adapter h Telefoonsnoer. h Computer h Batterij. Onderdeelnummer: 92P1486 ThinkPad T Series Controlelijst bij uitpakken Installatie Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe IBM ThinkPad T Series computer. Controleer of u alle items in deze lijst hebt ontvangen.

Nadere informatie

Gids voor het vervangen van hardware Typen 8141, 8142, 8145 Typen 8420, 8421, 8426

Gids voor het vervangen van hardware Typen 8141, 8142, 8145 Typen 8420, 8421, 8426 ThinkCentre Gids voor het vervangen van hardware Typen 8141, 8142, 8145 Typen 8420, 8421, 8426 ThinkCentre ThinkCentre Gids voor het vervangen van hardware Typen 8141, 8142, 8145 Typen 8420, 8421, 8426

Nadere informatie

Software-updates Handleiding

Software-updates Handleiding Software-updates Handleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Gids voor het vervangen van hardware Lenovo 3000 J Series. Typen 7387, 7388, 7389, 7393, 7394, 7395

Gids voor het vervangen van hardware Lenovo 3000 J Series. Typen 7387, 7388, 7389, 7393, 7394, 7395 Gids voor het vervangen van hardware Lenovo 3000 J Series Typen 7387, 7388, 7389, 7393, 7394, 7395 Lenovo 3000 J Series Eerste uitgave (juli 2006) Copyright Lenovo 2005, 2006. Portions Copyright IBM Corp.

Nadere informatie

Geheugenmodules Gebruikershandleiding

Geheugenmodules Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

ThinkCentre. Gids voor het vervangen van hardware Type 9212 en 9213

ThinkCentre. Gids voor het vervangen van hardware Type 9212 en 9213 ThinkCentre Gids voor het vervangen van hardware Type 9212 en 9213 ThinkCentre Gids voor het vervangen van hardware Type 9212 en 9213 Eerste uitgave (februari 2005) Copyright IBM Corp. 2005. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Geheugenmodules Gebruikershandleiding

Geheugenmodules Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

ThinkCentre. Gids voor het vervangen van hardware Typen 8143, 8144, 8146 Typen 8422, 8423, 8427

ThinkCentre. Gids voor het vervangen van hardware Typen 8143, 8144, 8146 Typen 8422, 8423, 8427 ThinkCentre Gids voor het vervangen van hardware Typen 8143, 8144, 8146 Typen 8422, 8423, 8427 ThinkCentre Gids voor het vervangen van hardware Typen 8143, 8144, 8146 Typen 8422, 8423, 8427 Eerste uitgave

Nadere informatie

Geheugenmodules Gebruikershandleiding

Geheugenmodules Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

Software-updates Gebruikershandleiding

Software-updates Gebruikershandleiding Software-updates Gebruikershandleiding Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

ThinkCentre Gids voor het installeren en vervangen van hardware. Machinetype 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169, 9189

ThinkCentre Gids voor het installeren en vervangen van hardware. Machinetype 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169, 9189 ThinkCentre Gids voor het installeren en vervangen van hardware Machinetype 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169, 9189 ThinkCentre Gids voor het installeren en vervangen van

Nadere informatie

Setupprogramma Gebruikershandleiding

Setupprogramma Gebruikershandleiding Setupprogramma Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke veiligheidsinstructies. Nederlandse versie. LD000020 Sweex Powerline USB Adapter

Inleiding. Belangrijke veiligheidsinstructies. Nederlandse versie. LD000020 Sweex Powerline USB Adapter LD000020 Sweex Powerline USB Adapter Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Powerline adapter. Met behulp van deze Powerline adapter kan snel en eenvoudig een netwerk worden gecreëerd

Nadere informatie

HP Power Distribution Rack

HP Power Distribution Rack HP Power Distribution Rack Installatie-instructies Belangrijke veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: Er is kans op letsel door elektrische schokken en gevaarlijk hoge spanningsniveaus. De elektrische aansluitingen

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer Gebruikersveiligheid Het systeem en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Installatiehandleiding Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac in rek te monteren 1U

Installatiehandleiding Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac in rek te monteren 1U Installatiehandleiding Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac in rek te monteren 1U Belangrijke veiligheidvoorschriften Lees de instructies aandachtig zodat u het apparaat leert kennen voordat u het probeert

Nadere informatie

Inhoud van de verpakking

Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Geheugenmodules Gebruikershandleiding

Geheugenmodules Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

De TRUST 2 PORT USB 2.0 PCI CARD werkt niet op MAC.

De TRUST 2 PORT USB 2.0 PCI CARD werkt niet op MAC. Werkwijze eerste gebruik Hoofdstuk 1. Aansluitingen (3.1) 2. De-installeren oude stuurprogramma s en producten (3.2) 3. Stuurprogramma Windows 98 /98SE /Me /2000 /XP (3.3) 4. USB-kaart inbouwen (3.4) 5.

Nadere informatie

Software-updates Handleiding

Software-updates Handleiding Software-updates Handleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze documentatie kan

Nadere informatie

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding Schijfeenheden Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 NEDERLANDS...5 nl 2 OVERZICHT nl 1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 3 BLUETOOTH VOORZIENINGEN...8 4 SOFTWARE INSTALLATIE...9 4.1 Voorbereidingen...10

Nadere informatie

Problemen met HASP oplossen

Problemen met HASP oplossen Problemen met HASP oplossen Hoofdvestiging: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright en handelsmerken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Nadere informatie

Handleiding netwerkcommunicatie Evo Desktop serie, Evo Workstation serie

Handleiding netwerkcommunicatie Evo Desktop serie, Evo Workstation serie b Evo Desktop serie, Evo Workstation serie Artikelnummer van document: 177922-334 Mei 2002 Deze handleiding bevat definities en instructies voor het gebruik van de functies van de netwerkadapters (NIC)

Nadere informatie

N300 Wi-Fi-router (N300R)

N300 Wi-Fi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installatiehandleiding N300 Wi-Fi-router (N300R) Handelsmerken Merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Informatie kan

Nadere informatie

HP UPS R3000 ERM Installatie-instructies

HP UPS R3000 ERM Installatie-instructies HP UPS R3000 ERM Installatie-instructies Overzicht De ERM bestaat uit twee accu s in een 2U-chassis. De ERM staat direct in verbinding met een UPS R3000 of een andere ERM. Er kunnen maximaal twee ERM-eenheden

Nadere informatie

Geheugenmodules Gebruikershandleiding

Geheugenmodules Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

Lenovo 3000 J Series

Lenovo 3000 J Series Lenovo 3000 J Series Tweede uitgave (februari 2006) Copyright Lenovo 2006. Portions Copyright IBM Corp. 2005. Inhoudsopgave Overzicht.............. v Veiligheidsrichtlijnen bij het vervangen van CRU s.v

Nadere informatie

HP 2700 Ultra-Slim dockingstation Gebruikershandleiding

HP 2700 Ultra-Slim dockingstation Gebruikershandleiding HP 2700 Ultra-Slim dockingstation Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties

Nadere informatie

EM4028 10/100/1000 Mbps PCI Network Adapter

EM4028 10/100/1000 Mbps PCI Network Adapter EM4028 10/100/1000 Mbps PCI Network Adapter 2 NEDERLANDS EM4028-10/100/1000 Mbps PCI Network Adapter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 1.2 Voordat je begint... 2 2.0

Nadere informatie

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

Geheugenmodules. Gebruikershandleiding

Geheugenmodules. Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP-producten

Nadere informatie

Bestnr. 94 14 14 TechniSat Installatiehandleiding PCI/PCIe/USB 2.0 producten

Bestnr. 94 14 14 TechniSat Installatiehandleiding PCI/PCIe/USB 2.0 producten Bestnr. 94 14 14 TechniSat Installatiehandleiding PCI/PCIe/USB 2.0 producten Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Setupprogramma. Gebruikershandleiding

Setupprogramma. Gebruikershandleiding Setupprogramma Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie

Nadere informatie

Setupprogramma. Gebruikershandleiding

Setupprogramma. Gebruikershandleiding Setupprogramma Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

UW COMPUTER UPGRADEN

UW COMPUTER UPGRADEN H O O F D S T U K V I E R UW COMPUTER UPGRADEN In dit hoofdstuk leert u hoe u het DRAM en de vaste schijf bijwerkt en hoe u de draadloze mini PCI installeert. 4-1 Uw vaste schijf upgraden Het oorspronkelijke

Nadere informatie

UW COMPUTER UPGRADEN

UW COMPUTER UPGRADEN H O O F D S T U K V I E R UW COMPUTER UPGRADEN In dit hoofdstuk leert u hoe u het DRAM en de vaste schijf bijwerkt en hoe u de draadloze minikaart installeert. Waarschuwing: Indien u de hardware wilt laten

Nadere informatie

netwerkcommunicatie hp workstation xw4000 hp workstation xw6000

netwerkcommunicatie hp workstation xw4000 hp workstation xw6000 netwerkcommunicatie hp workstation xw4000 hp workstation xw6000 Artikelnummer van het document: 301546-331 Oktober 2002 Deze handleiding bevat definities en instructies voor de functies van de netwerkadapter

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Linksys PLEK500 Powerline-netwerkadapter Inhoud Overzicht...............3 Kenmerken.................... 3 Hoe Powerline-netwerken werken........... 4 Installatievoorbeeld.......................

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

Dell Latitude E5410/E5510

Dell Latitude E5410/E5510 Dell Latitude E5410/E5510 Informatie over installatie en functies Waarschuwingen GEVAAR: Een GEVAAR-KENNISGEVING duidt een risico aan voor schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden. Latitude

Nadere informatie

UW COMPUTER UPGRADEN

UW COMPUTER UPGRADEN H O O F D S T U K V I E R UW COMPUTER UPGRADEN In dit hoofdstuk leert u hoe u het DRAM en de vaste schijf bijwerkt en hoe u de draadloze LAN mini PCI installeert. Waarschuwing: Wij adviseren sterk dat

Nadere informatie

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Gebruikershandleiding Plug-en-play installatie in 1 minuut BESTE KLANT Hartelijk dank voor de aankoop van onze draadloze telefoonaansluiting

Nadere informatie

Dell Latitude 3440/3540

Dell Latitude 3440/3540 Dell Latitude 3440/3540 Informatie over installatie en functies Waarschuwingen GEVAAR: Een WAARSCHUWING duidt een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan. Latitude 3440:

Nadere informatie

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids Graag voor gebruik lezen Borduurwerk editing software Installatiegids Lees eerst het volgende voordat u het cdrompakket opent Hartelijk dank voor de aanschaf van deze software. Lees de onderstaande Productovereenkomst

Nadere informatie

HP Server Console Switch with Virtual Media Installatie-instructies

HP Server Console Switch with Virtual Media Installatie-instructies HP Server Console Switch with Virtual Media Installatie-instructies Installatieoverzicht De consoleschakelaar wordt geleverd met rackmontagebeugels voor eenvoudige integratie in het rack. Stabiliseer het

Nadere informatie

Uw TOSHIBA Windows -pc of tablet upgraden naar Windows 10

Uw TOSHIBA Windows -pc of tablet upgraden naar Windows 10 Uw TOSHIBA Windows -pc of tablet upgraden naar Windows 10 Geachte klant, In dit document wordt uitgelegd hoe u bepaalde TOSHIBA Windows-pc's of tablets waarop Windows 7 of 8.1 vooraf is geïnstalleerd kunt

Nadere informatie

N150 Wi-Fi-router (N150R)

N150 Wi-Fi-router (N150R) Easy, Reliable & Secure Installatiehandleiding N150 Wi-Fi-router (N150R) Handelsmerken Merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Informatie kan

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION ELITE M9000

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION ELITE M9000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION ELITE M9000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION ELITE M9000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies 1 nl Megapixel IP Camera s Belangrijke veiligheidsinstructies Typenummers: NWC-700, NWC-800, NWC-900 Lees, volg en bewaar alle onderstaande veiligheidsvoorschriften. Neem alle waarschuwingen op het apparaat

Nadere informatie

Handleiding voor upgrades en service

Handleiding voor upgrades en service Handleiding voor upgrades en service Copyright De enige garanties voor producten en diensten van Hewlett-Packard staan vermeld in de expliciete garantievoorwaarden bij de betreffende producten en diensten.

Nadere informatie

Geheugenmodules Gebruikershandleiding

Geheugenmodules Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION T3000

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION T3000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION T3000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION T3000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION SLIMLINE S3300

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION SLIMLINE S3300 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION SLIMLINE S3300. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION SLIMLINE S3300 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

ES-S7B. Buitensirene.

ES-S7B. Buitensirene. ES-S7B Buitensirene www.etiger.com Inhoud van de verpakking 1 x ES-S7B 1 x 12V adapter 1 x back-upbatterij (ingebouwd) 1 x siliconen frame Schroeven, pluggen en siliconen doppen Documentatie Belangrijke

Nadere informatie

Gids voor het vervangen van hardware Lenovo 3000 J Series. Typen 7390, 7391, 7392, 7396, 7397, 7398

Gids voor het vervangen van hardware Lenovo 3000 J Series. Typen 7390, 7391, 7392, 7396, 7397, 7398 Gids voor het vervangen van hardware Lenovo 3000 J Series Typen 7390, 7391, 7392, 7396, 7397, 7398 Lenovo 3000 J Series Eerste uitgave (juli 2006) Copyright Lenovo 2005, 2006. Portions Copyright IBM Corp.

Nadere informatie

Foutcodes in Apparaatbeheer.

Foutcodes in Apparaatbeheer. Foutcodes in Apparaatbeheer. Inleiding In dit artikel worden de foutcodes vermeld die door Apparaatbeheer kunnen worden gegenereerd, en worden oplossingen beschreven. Ga als volgt te werk om de foutcodes

Nadere informatie

Externe-mediakaarten

Externe-mediakaarten Externe-mediakaarten Artikelnummer van document: 409916-331 Mei 2006 In deze handleiding wordt het gebruik van externe-mediakaarten beschreven. Inhoudsopgave 1 Digitale-mediakaarten (alleen bepaalde modellen)

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Monty Alarmzender

Gebruikershandleiding Monty Alarmzender Gebruikershandleiding Monty Alarmzender Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de Monty alarmzender. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld, om u in staat te stellen

Nadere informatie

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 5 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 S Y S T E E M V E R E I S T E N 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I E

Nadere informatie

Geheugenmodules. Gebruikershandleiding

Geheugenmodules. Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP-producten

Nadere informatie

Computer Setup. Artikelnummer van document: 383705-331. Mei 2005

Computer Setup. Artikelnummer van document: 383705-331. Mei 2005 Computer Setup Artikelnummer van document: 383705-331 Mei 2005 Inhoudsopgave Computer Setup Index Computer Setup openen........................ 2 Standaardinstellingen van Computer Setup......... 3 Menu

Nadere informatie

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0 Handleiding Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Om te beginnen 1.1 Veiligheidsmaatregelen 1.2 Systeemvereisten 1.3 Inhoud verpakking 2 Handleiding driver

Nadere informatie

Acer erecovery Management

Acer erecovery Management 1 Acer erecovery Management Acer erecovery Management is een hulpprogramma dat door het softwareteam van Acer werd ontwikkeld en u een eenvoudig, betrouwbaar en veilig middel biedt om uw computer opnieuw

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 bevat Fiery-toepassingen voor het uitvoeren van taken die zijn toegewezen aan

Nadere informatie

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding Schijfeenheden Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP-producten

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ PRESARIO SR5000

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ PRESARIO SR5000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ PRESARIO SR5000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP COMPAQ PRESARIO SR5000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Informatie over installatie en functies Waarschuwingen GEVAAR: Een WAARSCHUWING duidt een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan. Latitude E7240

Nadere informatie

4 Installatie van het stuurprogramma

4 Installatie van het stuurprogramma 1 Introductie Bedankt voor het aanschaffen van de Trust 100MB Speedshare USB adapter. De Trust 100MB Speedshare USB adapter biedt een eenvoudige installatie zonder het te hoeven openen van uw PC en verkrijgt

Nadere informatie

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 7 PORT USB HUB Gebruikershandleiding Versie 1.0 Hartelijk Dank Wij danken u voor de aankoop van dit product uit het Trust assortiment. Wij wensen u veel plezier bij het gebruik en raden u aan om deze handleiding

Nadere informatie

4 Installatie van het stuurprogramma

4 Installatie van het stuurprogramma 1 Introductie Bedankt voor het aanschaffen van de Trust 100MB Speedshare PCI Card. De Trust 100MB Speedshare PCI card stelt u in staat om uw PC aan te sluiten op een Local Access Network (LAN) en/of een

Nadere informatie

Videokaart. 4. Als u de behuizing tegen diefstal hebt beveiligd met een beveiligingskabel, verwijdert u deze kabel.

Videokaart. 4. Als u de behuizing tegen diefstal hebt beveiligd met een beveiligingskabel, verwijdert u deze kabel. Nederlands Instructies voor vervanging Videokaart AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking:

Nadere informatie

Geheugenmodules. Gebruikershandleiding

Geheugenmodules. Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

Inhoud van de verpakking

Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Installatie-instructies

Installatie-instructies Installatie-instructies NB Het in deze instructies getoonde productmodel is TL-MR3040, bij wijze van voorbeeld. Voor meer informatie over de installatie raadpleegt u de Engelse installatie-instructies

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

F G H. Beschrijving LED s en hoorbare alarmen LED Geluid Uitgang Opladen Beschrijving Wat te doen? - - Nee Ja UPS is

F G H. Beschrijving LED s en hoorbare alarmen LED Geluid Uitgang Opladen Beschrijving Wat te doen? - - Nee Ja UPS is Productinformatie E A C F G H A: Aan/uit-schakelaar : Gebruik wisselstroom: blijft groen branden Gebruik batterijstroom: knippert groen C: Gebruik wisselstroom: aanduiding spanningsniveau Gebruik batterijstroom:

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

EM1037 R1 2 Poorts KVM USB Switch met Audio

EM1037 R1 2 Poorts KVM USB Switch met Audio EM1037 R1 2 Poorts KVM USB Switch met Audio Let op het gebruik van de USB poorten : Het toetsenbord in de bovenste USB poort aansluiten. De muis in de onderste USB poort aansluiten. 2 NEDERLANDS EM1037

Nadere informatie

HD-CVI Verkorte handleiding

HD-CVI Verkorte handleiding HD-CVI Verkorte handleiding model 5104D-5208D-5216D Version 2.0.0 2015 HDCVI DVR Verkorte handleiding Welkom Dank u voor de aankoop van onze DVR! Deze verkorte handleiding helpt u wegwijs met onze DVR

Nadere informatie

5/8-poorts Gigabit Ethernet Switch

5/8-poorts Gigabit Ethernet Switch 5/8-poorts Gigabit Ethernet Switch Gebruikershandleiding Certification FCC-verklaring: Dit is getest en in overeenstemming bevonden met de grenzen van een klasse B gegevensverwerkende apparaat in overeenstemming

Nadere informatie

Externe apparatuur Gebruikershandleiding

Externe apparatuur Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Dell Latitude E6440. Informatie over installatie en functies. Voor- en achteraanzicht. Waarschuwingen

Dell Latitude E6440. Informatie over installatie en functies. Voor- en achteraanzicht. Waarschuwingen Dell Latitude E6440 Informatie over installatie en functies Waarschuwingen GEVAAR: Een WAARSCHUWING duidt een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan. Voor- en achteraanzicht

Nadere informatie