HANDLEIDING BZO. BZO Versie 7. Cheops Group 2010, 2011, 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING BZO. BZO Versie 7. Cheops Group 2010, 2011, 2012"

Transcriptie

1 1 HANDLEIDING BZO BZO Versie 7 Maart 2011 Cheops Group 2010, 2011, 2012

2 2 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk1 Praktijk pag. 3 Hoofdstuk2 Theorie pag. 4 Hoofdstuk 3 Psychometrische eigenschappen pag. 7 Hoofdstuk4 BZO en Persoonlijkheid pag. 13 Hoofdstuk 5 BZO en loopbaanbegeleiding pag. 20 Hoofdstuk 6 Individuele loopbaanbegeleiding pag. 26 Hoofdstuk 7 Groepsgewijze loopbaanbegeleiding pag. 28 Hoofdstuk 8 Nabespreking pag. 29 Hoofdstuk 9 Beroepenlijst en Opleidingenlijst pag. 31 Hoofdstuk 10 Beroepenzoeker Ordening per letter pag. 35 Hoofdstuk 11 Beroepenzoeker Ordening per code pag. 59 Hoofdstuk 12 Opleidingzoeker Ordening per code pag. 85 Hoofdstuk 13 Literatuur pag. 137

3 10 Interessen Competenties Zelfbeeld Totaal R I A S O C R I A S O C R I A S O C R I A S O C R I A S O C R I A S O C R I A S O C R I A S O C R I A S O C R I A S O C R I A S O C R I A S O C R I A S O C R I A S O C R I A S O C R I A S O C R I A S O C R I A S O C R I A S O C R I A S O C Correlaties voor vrouwen (N=300) boven de diagonaal, voor mannen (N=300) onder de diagonaal

4 11 Volgens Hollands model verhouden de afstanden tussen de zes typen zich omgekeerd tot de sterkte van de correlaties tussen de verschillende typeringen. In de bovenstaande tabel zijn de correlaties tussen de subschalen van dezelfde hoofdschaal voor ieder onderdeel hoger dan de correlaties tussen de subschalen van de andere hoofdschalen. Hoewel verre van perfect komen de gemiddelde correlaties voor de drie niveau s van afstand redelijk overeen met de voorspellingen van het model. De aanname dat de meetkundige afstand in het hexagoon rechtevenredig is met de psychologische afstand van de zes typen wordt vaak niet ondersteund door de onderzoeksuitkomsten. Voor de dagelijkse praktijk van de loopbaanadviseur of HRMer levert dit geen directe bezwaren op. Maar omdat de resultaten niet eensluidend en definitief zijn, is het wel van belang dat het onderzoek op het gebied van de Hollandtypologie wordt voortgezet. In grote lijnen voldoen de correlaties tussen alle RIASOC-schalen aan het gewenste patroon: consistente schalen v m R I I A A S S O O C C R.26.33

5 15 Persoonlijkheidstype I Intellectueel-Onderzoekende Type Persoonskenmerken Analytisch, sceptisch, voorzichtig, kritisch, nieuwsgierig, bescheiden, introvert, methodisch, rationeel. Waarden Kennisverwerving (kennis en logica), doelen behalen, onafhankelijkheid. Kwaliteiten Analytische en technische of mathematische, wiskundige vaardigheden. Interesses/activiteiten Interesse voor wetenschappelijke activiteiten. Ze willen weten hoe de wereld in elkaar zit en zoeken naar een creatieve manier om tot een antwoord op hun vragen te komen. Is er op uit de hem omringende, natuurkundige, biologische en culturele verschijnselen via observatie en onderzoek te doorgronden en te beheersen. Niet erg geïnteresseerd in samenwerking. Levensdoel: uitvinden van waardevol product, theoretische bijdrage leveren aan wetenschap. Inconsistentie Vermijdt verkoopactiviteiten of het overtuigen van mensen. Doorgaans een afkeer van activiteiten die een overredend, sociaal of routinematig optreden vereisen. Vaak minder sterk in sociale vaardigheden, overtuigen en leidinggeven. Werkomgeving/beroepen Intellectuele werkomgeving Intrinsieke motivatie/beloning Analyseren van informatie, problemen doorgronden en oplossen, kennisverwerving, publiceren. Waarden en werkstijl In de werkomgeving gaat het om onderzoekende werkzaamheden teneinde (wiskundige) problemen op te lossen of kennis te vergaren. De omgeving stimuleert en beloont analytische, wetenschappelijke, technische en verbale vaardigheden. De intellectuele omgeving biedt ruimte aan theoretische, creatieve en ideële waarden, en aan volhardend, kritisch en soms zelfs sceptisch gedrag. Vereiste kwaliteiten Analytische en technische of mathematische, wiskundige vaardigheden. Mondelinge en/of schriftelijke vaardigheden. Goed gedocumenteerde bijdragen aan kennis of aan de oplossing van praktische problemen worden op prijs gesteld. Beroepenclusters Menswetenschappen ( therapeutisch, psychologie, bestuderen en beïnvloeden van het gedrag van mensen ), onderzoek, wiskunde/exacte vakken, theoretisch technisch, praktische esthetiek (vormgeving, architectuur, productontwerp). Specifieke activiteiten Onderzoek, publicatie, (wiskundige) problemen oplossen. Voorbeeldberoepen - Apothekersassistent, laboratoriummedewerker, drilling engineer, systeembeheerder, chemisch analist. - Psycholoog, tolk/vertaler, architect, archeoloog, radioloog, medisch laborant.

6 23 Consistentie en differentiatie van persoonsprofielen Wat zeggen normatieve gegevens over de consistentie, de differentiatie en de hoogte van de persoonscode? Is de persoonlijke code veelvuldig voorkomend of juist zelden voorkomend? Tussen de afstand tussen twee typen in het hexagonale model (mate van consistentie) en de stabiliteit van de loopbaankeuze bestaat een duidelijke positieve correlatie. Twee gelijke typen zijn maximaal consistent, aangrenzende typen zijn daarna het meest consistent, alternerende typen minder consistent en opponerende typen het minst consistent. Ook de consistentie van een beroepscode houdt verband met een stabiel arbeidsverleden (bijvoorbeeld elektromonteur RIC, een consistente code). Differentiatie is gerelateerd aan de stabiliteit van iemands beroepsaspiraties. Evenzo zijn gelijke schaalscores (een vlak profiel) gerelateerd aan instabiliteit. Personen met een goed gedifferentieerd profiel zijn meer voorspelbaar in die zin dat hun studie- en beroepskeuze stabieler zouden moeten zijn en dat er een grotere kans is dat ze de (gemiddeld) kenmerken van die typen vertonen, met name voor de hoogste en laagste score. Consistentie en differentiatie geven een indruk van de mate waarin een persoonsprofiel duidelijk is gedefinieerd. Van een persoon met een duidelijk gedefinieerd profiel kan verwacht worden dat ze hu aspiraties doorzetten en minder loopbaanondersteuning nodig hebben. Het persoonsprofiel zoals dat door de zes schalen is gevormd kan nader geanalyseerd worden door vragen te stellen die de interne (in)consistentie al dan niet nader bevestigen of ontkrachten: - dominante interesse Wat is de primaire beroepsinteresse? Is er wel een dominante beroepsinteresse? Zo ja, dan kan deze dominante interesse als uitgangspunt dienen met de andere letters/interesses als verdere uitwerking?. - consistentie van persoonsprofiel Is het profiel consistent? Bijvoorbeeld als R de hoogste score heeft, is de opponerende S in het hexagon dan de laagste letter? Of als S de hoogste score is,zijn de scores voor de aangrenzende A en O dan ook relatief hoog en de scores voor de alternerende I en C dan betrekkelijk laag of liggen ze in het midden van het profiel? Iemand met een inconsistent profiel zal wellicht meer moeite hebben in het integreren van de interesses of andere interesses te vinden die meer passend zijn en dientengevolge meer loopbaanondersteuning behoeven.

7 26 6. INDIVIDUELE LOOPBAANBEGELEIDING De BZO is een goed uitgangspunt, doch bevat slechts een deel van de informatie die nodig is voor een volledig beeld. Op basis van de ideeën van Holland kunnen loopbaanproblemen in vijf clusters ondergebracht worden. 1. Tekort aan belangrijke informatie over persoon of werk. Onvoldoende informatie over beroepsvoorkeur; mogelijk signaal BZO: laag vlak profiel. Men dient dan meer informatie te verzamelen. 2. Tekort aan kwaliteiten. Bijvoorbeeld: de persoon functioneert niet goed in huidige functie; mogelijk signaal in BZO: discrepantie tussen aspiraties en (onvoldoende) competenties of beroepsopleiding, samen met andere signalen zoals informatie uit loopbaangesprekken. Het tekort aan opleiding kan middels opleiding en training weggewerkt worden; indien dit niet mogelijk is, zullen de aspiraties bijgesteld moeten worden. 3. Persoonlijkheid: bijv. weinig zelfvertrouwen, faalangst, lage coping met problemen op het werk, onduidelijk gevoel van identiteit. Mogelijk signaal in BZO: incongruentie persoonlijke code en loopbaanideeën, weinig samenhang in loopbaanideeën, inconsistent persoonlijk profiel, weinig interesses, laag vlak profiel. Intensievere loopbaanbegeleiding is alsdan nodig. 4. Sociale factoren. Sociale factoren die de beroepsplannen of het huidig functioneren kunnen hinderen, zijn bijvoorbeeld mensen in de naaste omgeving (familie, werkgever, vrienden) die de beroepsplannen van de persoon niet waarderen. Mogelijke signalen: lage opleiding, laag inkomen, indrukken uit gesprekken. De persoon zal moeten leren met sociale of economische barrières om te gaan. 5. Lichamelijke factoren. Sommige beroepen stellen eisen aan bijvoorbeeld uiterlijk, zicht, gehoor of motoriek. Informatie hierover kan men verzamelen uit observaties en gesprekken of uit de medische geschiedenis. De persoon zal moeten leren omgaan met beperkingen. Op zaken die wel veranderbaar zijn, kan feedback gegeven worden. Op basis van de gegevens van de BZO en overige informatie (observaties, gesprekken, arbeidsverleden, leeftijd, geslacht, SES) een inschatting moeten maken van de behoefte aan loopbaanbegeleiding. Weinig begeleiding Personen die op de Iachlan index M tussen 22 en 28 scoren (hoge congruentie) of tussen 3 en 6 op de Zener-Schnuelle index en samenhangende loopbaanideeën hebben en een matig of hoog consistent en goed gedifferentieerd persoonsprofiel hebben, hebben maar weinig begeleiding nodig. Hier kan meestal volstaan worden met het geven van informatie over banen, het opstellen van een CV, het voeren van sollicitatiegesprekken of opleidingsmogelijkheden. Veel begeleiding Personen die op dezelfde criteria onvoldoende scoren: Iachan M lager dan 22, Zener-Schnuelle lager dan 3, onsamenhangende loopbaanideeën, een niet consistent en niet gedifferentieerd persoonsprofiel, hebben meer loopbaanbegeleiding nodig, wellicht in de vorm van individuele of groepssessies.

8 BEROEPENZOEKER Ordening per letter Artistieke beroepen Aardewerkdecorateur Acteur Antiekhandelaar Art director reclame Artistiek leider muziekgezelschap Artistiek leider theatergezelschap Balletdanser Balletleraar Beeldhouwer Binnenhuisadviseur Binnenhuisarchitect Binnenhuisdecorateur Bloemenbinder Cabaratier Cameraman Cartoonist Choreograaf Cineast Circusartiest Componist Concertmeester Copywriter Cosmeticaspecialist Costumière toneel/film/tv Creative director reclame Danser Danser jazztheater/musical Danser klassiek Danser modern Decorateur Decorbouwer Decorontwerper Decorschilder Dessinontwerper Dichter Dirigent Docent ballet Docent dans Docent documentaire informatievoorziening Docent drama Docent edelmetaalbewerken Docent expressievakken Docent fotografie Docent grafisch vormgeven Docent handvaardigheid Docent muziek Docent tekenen Docent textiele werkvormen Docent textieltechniek Docent theater Documentairemaker Draaiboekschrijver Dramaturg Editor film/video Etaleur Figurant Filmacteur Filoloog Fotograaf Fotojournalist Fotolaborant Fotomodel Fotoverslaggever Galeriehouder Germanist Goudsmid Graficus Grafisch kunstenaar Grafisch vormgever Illustrator Industrieel ontwerper Instrumentalist Journalist Journalist (omroep) Keramist Kleinkunstenaar Kleur en stijladviseur Kostuumontwerper theater/film/tv Kunstcriticus Kunsthandelaar Kunsthistoricus Kunstrestaurateur Kunstschilder Kunstwever Landschapsarchitect Layout vakman Leraar dramatische expressie

9 84 soi soi soi soi Personeelswerker Psychiatrisch sociaal werker Remedial teacher Voorlichter Activiteitenbegeleider Arbeidsbemiddelaar arbeidsbureau Badmeester Beheerder buurthuis Docent facilitymanagement Fitnessinstructeur Gastheer/gastvrouw horeca Groepsleider Groepsleider jeugdinrichting Groepswerker penitentiaire inrichting Gymnastiekleraar Jeugdherbergleider Landbouwadviseur Landbouwconsulent Leraar blindenschrift Masseur Medewerker humanitaire hulp Medewerker ontwikkelingssamenwerking Medewerker sport en recreatie Onderwijzer bijzonder onderwijs Parachute instructeur Sociaal consulent gehandicapten Sport- en bewegingsleider Sportinstructeur/personal trainer Sportleider Trainer (sport) Verkeersambtenaar Verkoopmedewerker meubels Werkleider sociale werkvoorziening Wijkverpleegkundige Klassenassistent Leidster kinderdagverblijf Psychomotorisch therapeut Sportmasseur Verpleegkundige gehandicaptenzorg Verzorgende Woonbegeleider Zweminstructeur Aulamedewerker uitvaartcentrum Docent basiseducatie Docent houtbewerkingstechnieken Docent industriele vormgeving Docent lichamelijke opvoeding Euritmietherapeut Kinderverzorgende

10 OPLEIDINGENZOEKER Ordening per code code niveau Opleiding Voorbeeldberoep aci HBO Beeldende Kunst Grafiek kunstenaar aci HBO Communicatie Scenarioschrijver/scenarist aci HBO Film & Televisie Scenarioschrijver/scenarist aci HBO Grafimediatechnologie Grafisch technicus aci HBO Kunst en Vormgeving Grafisch Ontwerpen & Illustratie Grafisch en illustratief vormgever aci HBO Musictechnology Sounddesigner //soundmixer/ klankontwerper aci HBO Theater Writing for Performance (schrijfopleiding) Scriptschrijver aci HBO Theater Writing for Performance (schrijfopleiding) Literaire tekstschrijver (proza, poëzie, libretto, essays en jeugdliteratuur) aci HBO Theater Writing for Performance (schrijfopleiding) Dramaschrijver van teksten voor theater, film, televisie, radio en nieuwe media aci HBO Kunst en Techniek Vormgever bij multimediabedrijf, reclamebureau aci HBO Media Music Sound designer (adr, foley, sfx, sample cd / libraries) aci WO Algemene Taalwetenschap Scenarioschrijver/scenarist aco HBO HBO Fotografie Fotografisch medewerker aco HBO Kunst en Vormgeving Fotografisch medewerker aco HBO Kunst en Vormgeving Meubelontwerper aco HBO Film & Televisie Editor film en televisie aco HBO Journalistiek Editor film en televisie aco HBO Media, Informatie en Communicatie Editor film en televisie aco HBO Ondernemer en bedrijf Ondernemer bloemenwinkel aco HBO Tuinbouw en Akkerbouw Ondernemer bloemenwinkel aco HBO Communicatie (Nieuwe) mediamanager aco HBO Toneel & Kleinkunst Regieassistent aco HBO Communication and Multimedia Design Regieassistent animatie aco HBO Vormgeving (Art and Crossmedia Design) Fotograaf acr HBO Kunst en Techniek Journalist nieuwe media acr HBO Communicatie Letterontwerper acr HBO Communicatie Webredacteur acr HBO Communication and Multimedia Design Redacteur (nieuwe media) acr WO Communicatie- en Informatiewetenschappen Tekstschrijver/webredacteur acs HBO Restaurator Restaurator ( museum, archief of bibliotheek) acs HBO Tolk en vertalen Ondertitelaar acs HBO Grafimediatechnologie Grafisch technicus acs HBO Toneel & Kleinkunst Theaterbelichter acs HBO Toneel & Kleinkunst Theatertechnicus aic HBO Hogere Europese Beroepen Opleiding Vertaler aic HBO Lerarenopleidingen Talen Vertaler aic HBO Talen en Culturen Vertaler aic HBO Tolk en vertalen Vertaler aic WO Literatuurwetenschap Literatuuronderzoeker aic WO Russische Studies Vertaler aic WO Islam en Arabisch Vertaler aic WO Hebreeuwse en Joodse Studies Literair vertaler/bijbelvertaler aic WO Taalkunde en Interculturele Communicatie Vertaler aic WO Communicatie en Informatiewetenschappen Vertaler (tekst, vertaalbureau) aic WO Talen en Culturen Vertaler aic WO Taal en Communicatie Vertaler

11 135 code niveau Opleiding Voorbeeldberoep HBO Career Development Arbeidsbemiddelaar arbeidsbureau HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening Activiteitenbegeleider HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening Groepsleider HBO Diermanagement Hondengedragstherapeut HBO Sport, Management en Ondernemen Sportmanager HBO Sport en Bewegen Begeleider sport- en bewegingsactiviteiten HBO Verpleegkunde Verpleegkundige HBO Leraar lichamelijke opvoeding Bewegingsdeskundige in de gezondheidszorg/fitnesscentrum HBO Leraar lichamelijke opvoeding Docent lichamelijke opvoeding HBO Leraar basisonderwijs (PABO) Leraar basisonderwijs HBO Verkeerskunde/Mobiliteit Verkeersambtenaar HBO AD Verkeerskundig Medewerker Verkeerskundig Medewerker HBO Tuinbouw en Akkerbouw Landbouwvoorlichter HBO Plattelandsvernieuwing Landbouwconsulent HBO Social work Activiteitenbegeleider HBO AD Intercedent Intercedent HBO Bedrijfskunde en Agribusiness Landbouwconsulent HBO Gespecialiseerde leraar Leraar speciaal onderwijs HBO Social work Groepsleider HBO Sport en Bewegen Sportinstructeur/trainer/coach HBO Sport en Bewegingseducatie Sportinstructeur/trainer/coach HBO Sport en Bewegingseducatie Fitnesstrainer WO Internationale ontwikkelingsstudies Ontwikkelingsdeskundige/-adviseur WO Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie Medewerker ontwikkelingssamenwerking WO Talen en Culturen van oa: Afrika, India, Zuidoost- Azië, Latijns- Amerika Medewerker humanitaire hulp HBO Docent dans/euritmie Docent dans en culturele vorming in het onderwijs HBO Docent dans/euritmie Docent euritmie vrije school HBO Leraar lichamelijke opvoeding Docent lichamelijke opvoeding HBO Pedagogiek Leidinggevende kinderopvang HBO Verpleegkunde Verpleegkundige HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening Woonbegeleider HBO Ergotherapie Ergotherapeut HBO Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie Psychomotorisch therapeut HBO Bewegingstechnologie Bewegingstechnoloog HBO Human Technology Ontwerper/ontwikkelaar bij een ontwerpbureau HBO Leraar bouwtechniek Docent houtbewerkingstechnieken src HBO AD Onderwijsondersteuner Techniek Onderwijsondersteuner Techniek src HBO Biometrie Medisch technoloog/ontwikkelaar medische apparatuur src HBO Audiologie Audicien src HBO Leraar Gezondheidszorg en Welzijn Leraar Gezondheidszorg en Welzijn src HBO Leraar Scheikunde Leraar Scheikunde src HBO Sport- en Bewegingseducatie Sport- en bewegingsagoog in de jeugd- of gezondheidszorg src HBO Leraar Techniek Leraar Techniek src HBO Diermanagement Hondengedragstherapeut src HBO Verpleegkunde Verpleegkundige src HBO Sport en Bewegen Sport- en bewegingsconsulent src HBO Sportbiometrie Sportbiometrist src WO Geneeskunde Artsenbezoeker

12 137 Hoofdstuk 12 Literatuur Abe, C., & Holland, J. L. (1965b).A description of college freshmen: II. Students with different vocational choices(act Research Report No. 4). Iowa City: The American College Testing Program. American College Testing Program. (1972). Handbook for the ACT Career Planning Program. Iowa City: Author. Baird, L. L. (1969). The undecided student How different is he? Personnel and Guidance Journal, 47, Bardsley, C.A. (1984). Hooking management on career development: a workshop. Training and development Journal, 38, Blau, P. M., Gustad, J. W., Jes, R., Parnes, H. S., & Wilcock, R. S. (1956). Occupational choice: A conceptual framework. Industrial and Labor Relations Review, 9, Borgen, F. H., & Harmon, L. W. (1996). Linking interest assessment and personality theory. In M. L.Savickas & W. B. Walsh (Eds.), Handbook of career counseling theory and practice (pp ). Palo Alto, CA: Davies-Black Publishing. Borgen, F. H., & Seling, M. J. (1978). Expressed and inventoried interests revisited: Perspicacity in the person. Journal of Counseling Psychology, 25, Brown, D., & Brooks, L. (Eds.). (1996). Career choice and development (3rd ed.). San Francisco: Jossey-Bass. Brown, S. D., & Lent, R. W. (1992). Handbook of counseling psychology (2nd ed.). New York: Wiley. Camp, C. C., & Chartrand, J. M. (1992). A comparison and evaluation of interest congruence indices. Journal of Vocational Behavior, 41, Campbell, D. P., & Holland, J. L. (1972). Applying Holland s theory to Strong s data. Journal of Vocational Behavior, 2, Campbell, D. P. (1974). Manual for the Strong Campbell Interest Inventory. Stanford, CA: Stanford Univ. Press. Campbell, D. P. (1971). Handbook for the Strong Vocational Interest Blank. Stanford, CA: Stanford University Press. Campbell, D. P. (1977). Manual for the Strong-Campbell Interest Inventory T325 (Merged form). Stanford, CA: Stanford University Press. Cole, N. S. (1973). On measuring the vocational interests of women. Journal of Counseling Psychology, 20, Cole, N. S., & Hansen, G. (1971). An analysis of the structure of vocational interests (ACT Research Report No. 40). Iowa City: The American College Testing Program. Crabtree, P. D., & Hales, L. W. (1974). Holland s hexagonal model applied to rural youth. Vocational Guidance Quarterly, 22, Crites, J. O. (1974). Career counseling: A review of major approaches. Counseling Psychologist, 4(3), Crites, J. O. (1976). Career counseling: A comprehensive approach. Counseling Psychologist, 6(3), Crites, J. (1969). Vocational psychology. New York: McGraw-Hill. Diamond, E. E. (Ed.). (1975). Issues of sex bias and sex fairness in career interest measurement. Washington, DC: National Institute of Education. Edwards, K. L., & Whitney, D. R. (1972). A structural analysis of Holland s personality types using factor and configural analysis. Journal of Counseling Psychology, 19, Gottfredson, G. D. (1976). A note on sexist wording in interest measurement. Measurement and Evaluation in Guidance, 8, Gottfredson, G. D. (1977). Career stability and redirection in adulthood. Journal of Applied Psychology, 62, Gottfredson, G. D., & Holland, J. L. (1991). Position Classification Inventory:

ABIV C18 1 8/23/2014 ABIV C18 HBO/WO ORIENTATIE PERSOONLIJKE RAPPORTAGE VAN. Cees Momentum

ABIV C18 1 8/23/2014 ABIV C18 HBO/WO ORIENTATIE PERSOONLIJKE RAPPORTAGE VAN. Cees Momentum ABIV C18 1 8/23/2014 ABIV C18 HBO/WO ORIENTATIE PERSOONLIJKE RAPPORTAGE VAN Cees Momentum ABIV C18 2 8/23/2014 Gegevens deelnemer Algemeen Naam Cees Momentum School/instelling Algemeen College Klas/groep

Nadere informatie

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o)

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) 1. Accountancy (ec of m&o) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of maw of m&o) 3. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 4. Business Innovation (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) 5. Business

Nadere informatie

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy 2. Bedrijfseconomie Ja Ec Ja Ec 3. Bedrijfskundige informatica Ja Ja Ja Ja 4. Bestuurskunde/

Nadere informatie

Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan.

Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan. Vooropleidingseisen HBO Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: + : toegangsrecht # : geen toegangsrecht Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan.

Nadere informatie

Alle HBO studies NT NG EM CM. B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb)

Alle HBO studies NT NG EM CM. B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) Alle HBO studies NT NG EM CM B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Advanced Business Creation econ of m&o econ of m&o (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Applied science * * # #

Nadere informatie

Vooropleidingseisen Van havo naar hbo

Vooropleidingseisen Van havo naar hbo qompas.nl Vooropleidingseisen Van havo naar hbo 2017-2018 Talent Vooropleidingseisen van havo naar hbo = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding.

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met HAVO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy Nee Nee Ja Ec + Wi A 2. Bedrijfseconomie Ja Nee Ja Ec + Wi A 3. Bedrijfskundige informatica

Nadere informatie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek Academie voor LO Kunstzinnige Therapie Accountancy Lerarenopleiding VO (afh. Van vakrichting) Accountancy & Agribusiness Logopedie Archeologie Maatschappelijk

Nadere informatie

Rapport voor Erwin Metselaar - Groepscode

Rapport voor Erwin Metselaar - Groepscode Rapport voor Erwin Metselaar - Groepscode 2012 ACS B.V. Rapportage voor Erwin Metselaar - Groepscode - 25 januari 2012 - pagina 1/9 Rapport voor Erwin Metselaar - Groepscode Beste Erwin Metselaar Je hebt

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015-2016 Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015 2016 A T/M Z ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIRE ONDERWIJS (LERAAR BASISONDERWIJS PABO) 18 januari, 11 april 2016 ACCOUNTANCY 26 november 2015

Nadere informatie

Kunstenaarstoets. Achternaam. Voorletters

Kunstenaarstoets. Achternaam. Voorletters Kunstenaarstoets Waarom deze toets? U wilt de Utrechtse Cultuurlening aanvragen. Om in aanmerking te komen voor deze lening moet u beroepsmatig werken als kunstenaar. Met dit formulier kunt u uw beroepsmatigheid

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007. Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Kunstenaarstoets. Uw gegevens. Beroep en opleiding als kunstenaar

Kunstenaarstoets. Uw gegevens. Beroep en opleiding als kunstenaar Kunstenaarstoets Waarom deze toets? U wilt een cultuurlening aanvragen bij Cultuur+Ondernemen. Om in aanmerking te komen voor deze lening moet u beroepsmatig werken als. Met dit formulier kunt u uw beroepsmatigheid

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

De indeling van de sector Taal & Cultuur

De indeling van de sector Taal & Cultuur De indeling van de sector Taal & Cultuur Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Kunst 2 Talen 3 Filosofie en ethiek 4 Religie 5 Geschiedenis

Nadere informatie

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Eisen voor opleidingen van het hoger onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs zoals die vanaf 1 augustus

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013

VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013 VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013 Lokaal Gidsnr Voorlichting ronde 1 (18.30-19.05 uur) capaciteit Gidsnr G1-10 155 G1-14 152 G1-17 174 Taalwetenschap G2-03 108 Informatie, Multimedia

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen ECONOMIE (ECONOMICS) Accountancy ec of (ec of ) + Accountancy (Associate degree) ec of (ec of ) + Bedrijfs ec of (ec of ) + Bedrijfskunde MER ec of ec of ec of maw of Commerciële Economie (CE) ec of ec

Nadere informatie

mvt: moderne vreemde taal na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie

mvt: moderne vreemde taal na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie Bijlage D Bijlage bij de voorlichtingspublicatie Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij nieuwe vo-profielen 2007 van 13 september 2006, kenmerk HO/BL-2006/33802 Nadere vooropleidingseisen voor

Nadere informatie

Insight Entree Profielkeuze. AMN College. Testdatum 23 april 2014 Naam. Carola Drembele

Insight Entree Profielkeuze. AMN College. Testdatum 23 april 2014 Naam. Carola Drembele AMN College Testdatum 23 april 2014 Naam Status Getest pagina 1 Menstype In de onderstaande weergave zie je jouw score per menstype. De score is berekend ten opzichte van andere leerlingen, die een profiel

Nadere informatie

1. Instroom met HAVO diploma

1. Instroom met HAVO diploma Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 HAVO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Eisen voor opleidingen van het hoger onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs zoals die vanaf 1 augustus

Nadere informatie

nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Accountancy ec1 ec1 * wia12 of wib1 2. B Bedrijfseconomie ec1 ec1 * wia12 of wib1

nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Accountancy ec1 ec1 * wia12 of wib1 2. B Bedrijfseconomie ec1 ec1 * wia12 of wib1 Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2006, nr. HO/BL/2006/46873, tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage D (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Creatieve Therapie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Creatieve Therapie CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. HAVO - HBO Zonder meer: Academie voor LO Archeologie Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Audiologie Beeldende Kunst en Vormgeving Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Circus

Nadere informatie

Bijlage B, Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, nr. HO/BL/2007/3152

Bijlage B, Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, nr. HO/BL/2007/3152 Bijlage B behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

profieldelen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en techniek profiel natuur en techniek

profieldelen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en techniek profiel natuur en techniek 10. Inrichting profielen havo gemeenschappelijk deel Het gemeenschappelijk deel van elk profiel in het havo omvat de onderstaande vakken: Nederlandse taal en letterkunde Engelse taal en letterkunde maatschappijleer

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhofcollege, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu?

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu? In deze bijdrage geven de decanen van de drie afdelingen een indruk van de vervolgkeuzes van onze werkers. Die keuzes vertonen jaar in jaar uit natuurlijk fluctuaties, anderzijds geeft het beeld van één

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO

Vooropleidingseisen HBO Vooropleidingseisen HBO Instroommogelijkheden met een HAVO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy Nee Nee Ja Ec + Wi A 2. Advanced Business Creation Nee Nee Ja Ec + Wi A 3. Bedrijfseconomie Ja Nee

Nadere informatie

havo HBO doorstroomeisen

havo HBO doorstroomeisen havo HBO doorstroomeisen VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM:

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Instroommogelijkheden met ATHENEUM-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Actuariële wetenschappen Ja Wis B Nee Nee 2. Bedrijfseconomie Ja Ja Ja Wis A 3. Bedrijfskunde Ja Ja Ja Wis A 4.

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

vwo WO doorstroomeisen

vwo WO doorstroomeisen vwo WO doorstroomeisen VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

Beste hogescholen en universiteiten

Beste hogescholen en universiteiten Beste hogescholen en universiteiten BRIN INSTELLING ISAT OPLEIDING VERGELIJKING 30TX Aeres Hogeschool 34868 B Tuinbouw en Akkerbouw gelijk 30TX Aeres Hogeschool 34866 B Bedrijfskunde en Agribusiness gelijk

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

Compare 6 versie 3.2. 1 10-11-2013

Compare 6 versie 3.2. 1 10-11-2013 Compare 6 versie 3.2. 1 10-11-2013 BEROEPSKEUZE ZELFONDERZOEK COMPARE 6 PERSOONLIJKE RAPPORTAGE VAN Naam Compare 6 versie 3.2. 2 10-11-2013 Gegevens deelnemer Naam Naam Leeftijd 15 Geslacht man Afnamedatum

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Voor de aspirant-studenten die het eindexamen voortgezet onderwijs hebben afgelegd volgens de vo-profielen zoals die vanaf 1/8/2007 in het voortgezet onderwijs worden

Nadere informatie

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage B (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Deze zes persoonlijkheidspatronen zijn: Realistisch, Intellectueel, Artistiek, Sociaal, Ondernemend en Conventioneel.

Deze zes persoonlijkheidspatronen zijn: Realistisch, Intellectueel, Artistiek, Sociaal, Ondernemend en Conventioneel. Holland menstypologie Bron: Holland: (Holland, J.L. (1997) Making Vocational Choices. 3rd edition. Lutz, FL: PAR) Er zijn zes persoonlijkheidpatronen. Een persoonlijkheidspatroon is een karakteristiek

Nadere informatie

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld zonder meer toelaatbaar met profiel NT B Aarde en economie B Aardwetenschappen B Actuariële wetenschappen B Advanced Technology B Afrikaanse talen en culturen B Agrotechnologie B Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39945 29 juli 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20-07-2016, nr. HO&S/1015324, houdende

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage D (Behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

Alle WO studies NT NG EM CM

Alle WO studies NT NG EM CM Alle WO studies NT NG EM CM B Aarde en economie * * * wisa of wisb B Aardwetenschappen * nat nat + schk (wisa of wisb) + nat + schk B Actuariële wetenschappen * wisb wisb wisb B Advanced Technology * wisb

Nadere informatie

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht Economie en Recht Bedrijfskunde Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Wageningen University 238 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam 2.204 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Maastricht University**

Nadere informatie

De indeling van de sector Onderwijs

De indeling van de sector Onderwijs De indeling van de sector Onderwijs Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in acht subsectoren: 1 Lerarenopleiding basisonderwijs 2 Tweedegraads lerarenopleiding

Nadere informatie

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden OPEN DAG NHL STENDEN Programma VISIT E PLORE MEET #opendag Ontdek NHL Stenden! Welkom op de Open Dag Maak kennis met de opleidingen van onze nieuwe hogeschool en ontdek de studie die bij jou past. Op de

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein (versie januari 2009) In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46450 16 augustus 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 07-08-2017, nr. HO&S/1199472,

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456-n1 26 januari 2016 Rectificatie: Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456 20 juli 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015, nr. HO&S/755131, houdende

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 www.qompas.nl Top-50 studies op Qompas StudieKeuze September 2016 tot en met april 2017 Surrounded by Talent Inleiding Deze maand publiceren wij de top-50 studies

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17816 31 augustus 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 augustus 2012, nr.

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND PROFIELKEUZE 3 HAVO. 7 januari 2015

INFORMATIEAVOND PROFIELKEUZE 3 HAVO. 7 januari 2015 DECANAAT INFORMATIEAVOND PROFIELKEUZE 3 HAVO 7 januari 2015 Doel van deze presentatie De decanen: W. Bardoul - decaan M. Aarts - stagiaire decanaat Informatie over de profielen Het keuzetraject Traject

Nadere informatie

DIPLOMALIJST GASTOUDERS

DIPLOMALIJST GASTOUDERS DIPLOMALIJST GASTOUDERS MBO niveau 2 opleidingen Helpende breed 2 Helpende sociaal agogisch werk 2 Helpende welzijn 2 Helpende Zorg en Welzijn Verzorgingsassistent(e) MBO niveau 3 of 4 opleidingen A verpleegkundige

Nadere informatie

Diplomalijst gastouder

Diplomalijst gastouder Diplomalijst gastouder Mbo-2 Helpende Zorg en Welzijn 2 Helpende welzijn 2 Helpende breed 2 Helpende sociaal agogisch werk 2 Verzorgingsassistent(e) Mbo-3/4 A verpleegkundige; Activiteitenbegeleider (AB);

Nadere informatie

Instroom Instroom bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m

Instroom Instroom bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2009-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Bedrijfseconomie 20 Ad Facility Management 39 10 15 Accountancy 167 158 170 Bedrijfseconomie 231 220 325 Opleiding

Nadere informatie

HZO Opleidingenzoeker

HZO Opleidingenzoeker HZO Opleidingenzoeker Hollands Zelfonderzoek voor beroeps- en loopbaankeuze ID 256-1 Datum 22.01.2015 2 / 26 INLEIDING De meeste mensen willen op twee manieren geholpen worden bij de keuze van hun opleiding

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van vwo naar wo

Vooropleidingseisen van vwo naar wo Vooropleidingseisen van vwo naar wo 2016-2017 Vooropleidingseisen Vooropleidingseisen van vwo naar van wo van VWO VWO naar naar WO WO = = Dit profiel Dit profiel geeft geeft toegang toegang tot deze tot

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2017/2018

havo Carrousel schooljaar 2017/2018 Carrousel schooljaar 2017/2018 Dit schooljaar organiseert jouw school een Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-. Tijdens twee bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer je welke opleidingen

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VOprofielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Creatieve industrie in Nederland

Creatieve industrie in Nederland 11 0 Creatieve industrie in Nederland Creatieve beroepen Noortje Urlings, Nicole Braams Publicatiedatum CBS-website: 2 maart 2011 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw

Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw Voor ouders en leerlingen 3 HAVO Ga naar www.menti.com Gebruik code: 77 92 15 om te stemmen Welkom + voorstellen Tweede Fase / bovenbouw Vakkenpakket en profielen

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo (Gebaseerd op de publicatie van het ministerie van OCW Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs d.d. 01-10-2016) Betekenis van gebruikte

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van VWO naar WO

Vooropleidingseisen van VWO naar WO Vooropleidingseisen van VWO naar WO Vooropleidingseisen van VWO naar WO! = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. " = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding. A / B A + B A / B + C / D

Nadere informatie

Regeling tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Regeling tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs OCenW-Regelingen de Regeling nadere vooropleidingseisen Bestemd voor: universiteiten en hogescholen; scholen voor voortgezet onderwijs; regionale opleidingencentra (ROC s). Gelet op: artikel 7.25, eerste

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

HZO Beroepenzoeker. Hollands Zelfonderzoek voor beroeps- en loopbaankeuze. John Doe

HZO Beroepenzoeker. Hollands Zelfonderzoek voor beroeps- en loopbaankeuze. John Doe HZO Beroepenzoeker Hollands Zelfonderzoek voor beroeps- en loopbaankeuze ID 256-1 Datum 22.01.2015 3 / 14 OVER MENSEN EN BEROEPEN Het Hollands Zelfonderzoek helpt mensen werkomgevingen en beroepen te vinden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36310 27 december 2013 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2013, nr.

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Profielkeuze en. vakkenpakket vwo bovenbouw. Decaan: Marnix de Groote

Profielkeuze en. vakkenpakket vwo bovenbouw. Decaan: Marnix de Groote VWO 3 Profielkeuze en vakkenpakket vwo bovenbouw Decaan: Marnix de Groote programma Kiezen en keuzebegeleiding profielkeuze en vakkenpakket Decaan VWO 19.30 ca. 19.50 uur Presentaties (nieuwe) vakken bovenbouw

Nadere informatie

Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw

Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw Voor ouders 3 havo Welkom + voorstellen Tweede Fase / bovenbouw Vakkenpakket en profielen Extra vak Doorstroom HAVO/VWO Dyslexie Traject profielkeuze Rol van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24893 4 december 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2012, nr. DL/446544,

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Profiel Natuur en techniek

Profiel Natuur en techniek Profiel Natuur en techniek Natuurkunde, scheikunde, wiskunde B Keuzevakken biologie, NLT, wiskunde D, informatie ANESTESIEMEDEWERKER BEWEGINSTECHNOLOOG: BIOMETRIST ERGOTHERAPEUT BUURTOPBOUWWERKER GIPSVERBANDMEESTER

Nadere informatie

Jaaroverzicht Top-50 beroepen

Jaaroverzicht Top-50 beroepen Jaaroverzicht Top-50 beroepen www.qompas.nl Jaaroverzicht Top-50 beroepen 2012-2013 Surrounded by Talent Inleiding Eén keer per jaar publiceert Qompas top-50 lijsten (clicks en views) van de beroepen,

Nadere informatie

HET KIEZEN VAN PROFIELEN VWO. VOORLICHTING i.v.m. SCHOOLJAAR 2017/2018

HET KIEZEN VAN PROFIELEN VWO. VOORLICHTING i.v.m. SCHOOLJAAR 2017/2018 HET KIEZEN VAN PROFIELEN VWO VOORLICHTING i.v.m. SCHOOLJAAR 2017/2018 Wat zijn profielen? De Ciclo Avansa voor het HAVO en VWO kent profielen vanaf de 4e klas tot en met de eindexamenklas. Een profiel

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 www.qompas.nl Top-50 studies op Qompas StudieKeuze September 2016 tot en met januari 2017 Surrounded by Talent Inleiding Deze maand publiceren wij de top-50 studies

Nadere informatie

Tekenen in de Tweede fase

Tekenen in de Tweede fase Tekenen in de Tweede fase Wat kun je verwachten? Wat kun je verwachten? Lessen per week: Havo 4 / 5 2 uur praktijk en 1 uur theorie (KG/KB) Vwo 4 2 uur (de verdeling praktijk / theorie wisselt door het

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Psychologie 2 Pedagogische opleidingen 3 Sociale

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2016/2017

havo Carrousel schooljaar 2016/2017 havo Carrousel schooljaar 2016/2017 Dit schooljaar organiseert jouw school een havo Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-havo. Tijdens drie bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer

Nadere informatie

KNOW HOW VOORLICHTINGSAVOND 10 NOVEMBER 2016

KNOW HOW VOORLICHTINGSAVOND 10 NOVEMBER 2016 KNOW HOW VOORLICHTINGSAVOND 10 NOVEMBER 2016 De Informatie markt is van 19.00 uur tot 21.45 in de Westkaap. De voorlichtingen van de opleidingen zijn verspreid over alle gebouwen van het Isendoorn College

Nadere informatie

Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw

Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw Voor ouders en leerlingen 3 HAVO Welkom + voorstellen Tweede Fase / bovenbouw Vakkenpakket en profielen Extra vak Doorstroom HAVO/VWO Afsluiting PROGRAMMA INLEIDING

Nadere informatie