Het aanscherpen van de veiligheidsattitude blijft een topprioriteit voor Umicore

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het aanscherpen van de veiligheidsattitude blijft een topprioriteit voor Umicore"

Transcriptie

1 7de Jaargang April 2008 Het aanscherpen van de veiligheidsattitude blijft een topprioriteit voor Umicore Preventie van rugklachten: een belangrijke factor in de verlaging van absenteïsme Zet uw trainingstraject kracht bij met multimediatoepassingen

2 EDITORIAAL Beste lezer, Een nieuw jaar.een nieuw begin. De ideale kans om eens na te denken over de dingen die we anders, beter kunnen doen dan het afgelopen jaar: op privé-gebied, op professioneel vlak en natuurlijk ook wat betreft veiligheid. Onderzoeken wijzen uit dat onoplettendheid op de werkvloer de belangrijkste oorzaak van arbeidsongevallen is. Hoog tijd dus om hieraan de nodige aandacht te besteden! In dit magazine geven we u graag een overzicht van de middelen die Vandeputte Safety aanreikt om uw medewerkers aandachtig te maken voor onveilige situaties en hun attitude te wijzigen dat ze ook anderen zullen motiveren om op een veilige manier te werken. Voor vaak voorkomende werkomstandigheden werkte onze business unit praktische trainingen uit. Een voorbeeld hiervan is de workshop Heffen en tillen. Vaak is de doelstelling van het opleidingstraject om medewerkers zelf risico s te leren opmerken en inschatten. Umicore Hoboken ging deze uitdaging aan en startte samen met Work een coachingtraject. Graag laten we Mia Lambert, Training Manager bij Umicore, haar ervaringen op het vlak van sensibilisering verder toelichten. Daarnaast biedt Vandeputte Safety u ook in 2008 weer kant-en-klare sensibiliseringscampagnes aan, die u kan gebruiken om het effect van uw motivatietrainingen te versterken, zodat veiligheid het ganse jaar een aandachtspunt blijft. Ik wens u, uw medewerkers, vrienden en familie graag een veilig en voorspoedig 2008! SPOTLIGHT >> p. 3 Rugklachten zijn een belangrijke oorzaak van afwezigheid op het werk. We lichten graag toe hoe u door simpele dingen dit soort klachten drastisch kunt verminderen. ONSITE >> p. 4-5 Materiaaltechnologiegroep Umicore zette het aanscherpen van de veiligheidsattitude bovenaan de opleidingsagenda. Het stimuleren van de uitwisseling van ervaringen is de sleutel tot succes van het traject. Mia Lambert legt uit waarom. INNOVATIES >> p. 6 Repetitive Strain Injury (RSI) is goed op weg om de ernstigste beroepsziekte van deze tijd te worden. Preventie is dus een noodzaak. Daarom heeft Vandeputte Safety drie gamma s geselecteerd die u toelaten ergonomie te integreren in al uw werkprocessen. SERVICE >> p. 7 In het bedrijfsleven wordt steeds vaker gebruik gemaakt van moderne presentatietechnieken en ondersteunend beeldmateriaal. Ook voor uw preventiebeleid kan dit een meerwaarde betekenen. We zetten de mogelijkheden op een rijtje. Dirk Vandeputte Afgevaardigd bestuurder Vandeputte Safety Colofon Safety Management Magazine is een uitgave van Vandeputte Safety en verschijnt driemaal per jaar. I 2 Hoofdredacteur: Nadine De Peuter Binnensteenweg 160 I B-2530 Boechout T. +32 (0) I F. +32 (0) Redactie: Nadine De Peuter, Jimmy Wuyts, Kathleen Wellens Gert Voet, Wim Luyckx Verantwoordelijke uitgever: Jimmy Wuyts Binnensteenweg 160 I B-2530 Boechout Vormgeving en productie: Cprojects & Advertising, Merksem

3 SPOTLIGHT Rugklachten één van de voornaamste klachten bij medisch onderzoek Rugpijn en rugklachten geven zelden aanleiding tot een arbeidsongeval, maar veroorzaken wel afwezigheid op het werk. De oorzaak is vaak een gebrek aan kennis of het inconsistent toepassen van de de juiste tiltechnieken. Het ter beschikking stellen van aangepaste hulpmiddelen en de werksituatie ergonomisch verbeteren, kan al heel wat ongemakken vermijden. Daarnaast is het belangrijk om mensen efficiënte en doeltreffende verplaatsingstechnieken aan te leren zodat de inspanning verlegd wordt naar de beenspieren en de rug gespaard blijft. Let wel, tiltechnieken zijn geen wondermiddel: iedereen moet de eigen mogelijkheden en beperkingen van draagkracht en vaardigheid zelf kunnen inschatten. Hoe ontstaan rugklachten? De rug is het best vergelijkbaar met een hefboom waarvan het evenwichtspunt ongeveer in het midden van de rug te vinden is. Dit betekent dat de rugspieren al een aanzienlijke inspanning moeten leveren om het lichaam weer recht te zetten, nadat de romp voorover werd gebogen. Wanneer men dan tegelijkertijd ook nog eens een doos probeert op te tillen, wordt de benodigde kracht vaak vertienvoudigd en hebben we te maken met een overbelasting van de rug. Kortom, of het nu gaat om het tillen van zware dozen of simpelweg het oprapen van een balpen: wie ie geen gebruik maakt van de juiste tiltechnieken, krijgt vroeg of laat ongetwijfeld te maken met rugklachten. De basiswetten van heffen en tillen Door bij het tillen onderstaande elementaire technieken te respecteren, kunnen we de belasting van de rug zo klein mogelijk maken. - Til rustig, hou de last zo dicht mogelijk bij het lichaam. - Buig door de knieën om een voorovergebogen romp te vermijden. - Vermijd draaien en zijwaarts buigen van de romp. - Til met twee handen; maak gebruik van uw lichaamsgewicht en neem de kortste afstand. - Zorg voor een goede stabiliteit: draag goed schoeisel. Sensibilisatie en attitude Ook sensibilisatie is een belangrijke hoeksteen. Kennis van de technieken is immers maar het begin. De uitdaging is om ze consequent toe te passen. Het aanwenden van til- en heftechnieken moet een natuurlijke reflex worden. Onze partner kan zorgen voor de nodige begeleiding in dit traject.. Door een combinatie van opleidingen en workshops, waarbij de werknemers in herkenbare situaties aandacht moeten hebben voor ergonomie, creërt men een optimaal klimaat om een attitudeverandering te faciliteren. Wanneer een medewerker ondanks deze preventieve maatregelen toch last heeft van rugklachten, kan een rugsteungordel ingezet worden. Meer informatie over dit soort gordels kan u terugvinden op op I 3

4 ONSITE Iedereen heeft ervaring met de klassieke technische veiligheidstrainingen, maar Hoe motiveert u uw medewerkers om écht veiliger te werken? Het aantal ongevallen op de werkvloer is de laatste jaren drastisch gedaald. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de stijgende kwaliteit van de beschikbare pbm s en de gewijzigde mentaliteit van bedrijven ten opzichte van veiligheid: bescherming wordt niet langer gezien als een luxe, maar als een noodzaak. Uiteraard kunnen we dit alleen maar toejuichen, maar om het aantal arbeidsongevallen nog verder omlaag te krijgen, moeten we net rekening houden met deze veranderingen. Onderzoeken wijzen immers uit dat onoplettendheid op de werkvloer momenteel de belangrijkste oorzaak van werkongevallen is. Hoog tijd dus om hieraan de nodige aandacht te besteden! Training Manager Mia Lambert, licht toe hoe Umicore werkt aan het bewustzijn van haar medewerkers. Hoe kwamen jullie ertoe om op een andere manier naar preventie te gaan kijken? Veiligheid is al heel wat jaren een cruciaal aandachtspunt bij Umicore Hoboken. Vandaar ook de verschillende veiligheidstechnische trainingen die in de loop der tijd voor onze medewerkers werden opgezet. Mede dankzij dit opleidingstraject was het aantal ongevallen op de werkvloer drastisch afgenomen, maar sinds kort werd er opnieuw een stagnatie vastgesteld. Umicore wilde niet alleen de oorzaak hiervan achterhalen, maar er tegelijkertijd iets aan doen. De preventiedienst sloeg de handen in elkaar met de dienst opleiding en contacteerde gespecialiseerd aanbieder van diensten op het vlak van veiligheid en welzijn. Al snel bleek dat de oorzaken van arbeidsongevallen ondergebracht konden worden in drie categorieën: technisch, organisatorisch en/of het resultaat van menselijk gedrag of attitude. Samen met besloten we om ons bij dit project voornamelijk op het aanscherpen van de veiligheidsattitude bij de mensen op de werkvloer te richten. De sleutel tot succes lag hier in het coachen van de eerstelijnsleidinggevenden, bij Umicore ook wel brigadiers genoemd, die vervolgens hun ervaringen zouden delen met hun collega s. Een attitude wijzig je uiteraard niet zomaar. Hoe ga je te werk bij het beïnvloeden van menselijk gedrag? De aanpak van bestond uit vier stappen: in eerste instantie werd een intake gehouden, met een grondige observatie van de bestaande werkomstandigheden en individuele gesprekken met de brigadiers in de pilootgroep. Deze groep werd heterogeen samengesteld: zeven positief kritisch ingestelde medewerkers uit verschillende afdelingen, van uiteenlopende leeftijd en met een verschillende anciënniteit. Het enthousiasme bij de pilootgroep was erg groot, ook tijdens de kick-off fase waarin gedurende twee dagen een basisopleiding werd gegeven en de nodige inzichten en vaardigheden werden aangereikt. De basisopleiding behandelde thema s zoals observatie en identificatie van gevaren, risicoanalyse en coaching. Vooral dit laatste onderdeel kreeg de nodige aandacht, waarbij dieper ingegaan werd op het geven van positieve en van corrigerende feedback. Vervolgens werd overgestapt naar de eigenlijke coaching. Er werd telkens gestart met een nulmeting waarbij het instapniveau van de deelnemers werd ingeschaald. In een tijdsspanne van ca. zeven weken kreeg elke brigadier tijdens vier individuele sessies een praktijk- I 4

5 ONSITE Enkele reacties van de Umicore medewerkers: gerichte begeleiding in het leren toepassen op de vloer van de modules die tijdens de basisopleiding aan bod gekomen waren. Als laatste onderdeel stond een meting van het uitstap niveau op het programma. De resultaten van de metingen werden nadien aan de brigadiers meegedeeld tijdens een zogenaamde terugkomdag. Op diezelfde dag ontvingen de deelnemers ook het certificaat van veiligheidscoach en een leuk aandenken aan het doorgelopen trainingstraject. Onveilig gedrag wordt vaak genegeerd door collega s. Hoe maakte Umicore dit topic bespreekbaar? De mensen van die de brigadiers ontmoetten op hun werkplek, stelden tijdens de persoonlijke interviews vrij snel een aantal gevoeligheden vast. Bij de brigadiers was er aanvankelijk inderdaad een zekere schroom om hun collega-arbeiders aan te spreken over eventueel onveilig gedrag. Bovendien bleek corrigerend coachen naar de hogere hiërarchische lijn in de praktijk evenmin evident. De flexibele aanpak van bleek die drempels echter al vrij snel uit te schakelen. Ook op het zogenaamde sandwicheffect, waarbij de brigadiers zich gevangen zouden kunnen voelen tussen mogelijke reacties van arbeiders en meestergasten, hadden de trainers een doeltreffend antwoord. Een gedetailleerde briefing van het voltallig management was hierbij een eerste stap. Gedurende het hele project kregen onze brigadiers én de mensen de volledige steun van het management. Een essentiële factor in het welslagen van dergelijk veiligheidsproject. Dat geldt trouwens evenzeer voor de toekomst. Samen met een blijvende ondersteuning moet een actieve communicatie ervoor zorgen dat ook de tweede potentiële valkuil wordt vermeden, met name het verwateren van het veiligheidsengagement. De aanpak van werkt..! Dit is geen toneeltje, dit is de praktijk... Wat mij vooral aanspreekt is de eenvoud in de benadering van het maakt het op die manier ook meteen bruikbaar en toepasbaar op de vloer... Het is uniek om een opleiding te krijgen die daarna ook nog een gevolgd wordt door een persoonlijke begeleiding en waarbij de vooruitgang die men op alle onderdelen boekt ook nog eens wordt gemeten... Welke factoren zijn doorslaggevend voor een succesvol coachingstraject? Vaak krijgt de materie veiligheid en preventie het etiket saai opgekleefd. Daarom wilden we doelbewust afwijken van de technischtheoretische informatietoevloed eigen aan traditionele opleidingen. We merkten al snel dat stond voor een individuele benadering van mensen op hun vertrouwde werkplek. Een aanpak die ook bij Umicore Hoboken 100% is aangeslagen, want de motivatie van de pilootgroep is bijzonder groot. Dat werd vooral duidelijk tijdens de terugkomdag. De brigadiers kregen er hun individuele meetresultaten ter inzage. Op basis daarvan werd hen gevraagd even stil te staan bij wat ze geleerd hadden en welke actiepunten nog verdere aandacht verdienden. Bij alle deelnemers leeft het besef dat er nog veel te leren blijft, maar dat de attitudes die tijdens de opleiding worden aangeleerd, ook in een breder kader buiten de werksituatie kunnen gebruikt worden. Bedrijfsprofiel Umicore is een internationale materiaaltechnologiegroep. Zijn activiteiten zijn voornamelijk geconcentreerd rond vier bedrijfssectoren: Nieuwe Materialen, Edelmetaalproducten en Katalysatoren, Edelmetaaldiensten en Speciale Zinkproducten. De opleiding veiligheidsattitudes heeft een persoonlijke en direct toepasbare invulling waarbij het hoe belangrijker is dan het wat. Dit traject bevestigt dan ook de stelling dat de positieve aanpak de sleutel tot succes is. Een pilootgroep is één ding, maar hoe zet je dit om in een algemeen project? Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waarvan het bedrijf weet dat zijn knowhow inzakemateriaalkennis, scheikunde en metallurgie een verschil kan maken, of dat nu is in producten voor alledaags gebruik of in toepassingen die aan de spits staan van nieuwe, technologische ontwikkelingen. De Umicore Groep beschikt over industriële installaties op alle continenten en verleent diensten aan een wereldwijd klantenbestand. De Groep boekte in 2006 een omzet van 8,2 miljard en heeft op dit ogenblik ongeveer mensen in dienst. Na het geslaagd afsluiten van het pilootproject gaf het management groen licht om te starten met de training en begeleiding van alle brigadiers en meestergasten. Er zal gedurende twee jaar gewerkt worden in periodes van ca. vijf weken, waarbij telkens nieuwe, kleine groepen gevormd worden. Iedere deelnemer doorloopt gedurende die vijf weken de tweedaagse basisopleiding, gevolgd door vier individuele begeleidingen van twee uur in het coachen van veiligheidsgedrag. I 5

6 INNOVATIES Ergonomie: een gezonde geest in een gezond lichaam! Dat er de laatste jaren meer en meer over ergonomie gesproken wordt, heeft natuurlijk ook zijn redenen. Repetitive Strain Injury (RSI) is immers goed op weg om de ernstigste beroepsziekte van deze tijd te worden. In Europa staat RSI reeds op de 3de plaats van gemelde beroepsziekten. Een belangrijke oorzaak van absenteïsme op het werk dus! Eén van de voornaamste aanleidingen tot RSI is een verkeerde werkhouding. Om een goede werkhouding te garanderen biedt Vandeputte Safety naast praktijkgerichte tips en oplossingen ook hulpmiddelen aan op drie gebieden. Werkplaatsergonomie Een eerste oplossing waarbij wij u kunnen helpen is het aanpassen van de procedures, inrichting en organisatie van de werkplek zodat de medewerkers op een makkelijke manier hun job kunnen uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot het herinrichten van een werkpost zodat de arbeider minder heen en weer moet lopen, beter bij zijn gereedschap kan, Producten als ergomatten en een step-in-shoe covermachine kunnen dergelijke problemen helpen vermijden. Lichaamsergonomie Wanneer aan de organisatiekant alles op punt staat, kan de werkgever een aantal hulpmiddelen aanreiken die onze houding corrigeren of de impact van vaak voorkomende bewegingen verminderen. In een kantooromgeving is het ter beschikking stellen van een voetenplank, een polssteun, beeldschermbril en/of een documentenhouder vaak voldoende. Oplossingen als polssteunen, rugsteungordels, elleboogsteunen, kniesteunen en trillingshandschoenen zijn dan weer terug te vinden in productieafdelingen. Training en begeleiding Ergonomie wordt helaas nog al te vaak ervaren als een overbodige luxe. Daarom is het essentieel om mensen te motiveren. Je kan immers de beste ergonomische hulpmiddelen ter beschikking stellen, zolang ze niet gebruikt worden, is niemand ermee geholpen. Sensibilisering is in dit geval vaak de beste motivatie. Informeer uw medewerkers dus zeker over de gevolgen van een slechte houding en repetitieve bewegingen. Een tenniselleboog of sms-duim kent iedereen, maar dat het langdurig uitvoeren van foute repetitieve bewegingen ook kan leiden tot vervorming van het bottenstelsel of reuma weten, is de meeste mensen onbekend. Een overzicht van alle beschikbare ergonomieoplossingen kan u terugvinden op I 6

7 SERVICE Bedrijven besteden steeds meer aandacht aan het uitstralen van een professioneel imago. Dit realiseren ze onder meer door het gebruik van nieuwe presentatietechnieken, professioneel en ondersteunend beeldmateriaal, interactieve op maat gemaakte programma s,... Deze technieken kunnen voor alle afdelingen binnen het bedrijf een aanzienlijke meerwaarde betekenen, zo ook voor de preventiedienst. Daarom biedt Vandeputte Safety in samenwerking met haar klanten de mogelijkheid om hun opleidingstraject te versterken door een multimediale opvolging en ondersteuning. Multimediatoepassingen als ondersteuning van uw trainings- en coachingstraject Opfrissingen en introducties met behulp van veiligheidsfilms of -presentaties. Een opleiding of coachingsessie is een ervaring voor elke deelnemer, maar het is niet altijd even makkelijk om dit achteraf op een consistente wijze over te brengen op collega s. Het effect van uw boodschap wordt voornamelijk bepaald door gebruik te maken van de emoties en de verbeelding van werknemer. Een perfecte manier om hierop een antwoord te bieden is gebruik te maken van de multimedia materiaal. 1 beeld is sterker dan 1000 woorden. Beeldmateriaal is objectief, kan achteraf herbekeken worden en creëert daardoor ook een grote meerwaarde wanneer het gaat om leren en bijsturen. Beelden zeggen immers veel meer dan woorden en de combinatie van beeld en gesproken tekst zorgt er voor dat mensen sneller dingen aanleren en veel langer onthouden. Het gebruik van multimedia in uw preventiebeleid kan niet alleen stimulerend, maar ook tijds- en kostenbesparend werken. Een videofilm is immers compact: alle nuttige info kan gebundeld worden tot een montage van 10 à 15 minuten. Wanneer men alleen gebruik maakt van beelden om het verhaal duidelijk te maken, hoeft er bovendien geen vertaalbureau ingeschakeld te worden. Ook de aanpasbaarheid van een film aan de wijzigende omstandigheden binnen uw bedrijf betekent op lange termijn een aanzienlijke besparing. Versterking van een opleidingstraject. Beelden zijn objectief, kunnen achteraf herbekeken worden en creëren daardoor ook een grote meerwaarde wanneer het gaat om leren en bijsturen. Zo kan er bijvoorbeeld beeldmateriaal gemaakt worden tijdens een evacuatieoefening. Na de oefening krijgen de deelnemers dan een korte montage te zien, waardoor ze hun handelingen kunnen herbekijken en evalueren. Op deze manier kunnen de werknemers leren van de aanpak van hun collega s en krijgen ze een duidelijker inzicht in de eigen reacties. Beoordelen van veiligheidskennis via films. Wenst u uw werknemers een test te laten afleggen vooraleer ze aan de slag mogen in de productieomgeving? Dan bieden we u de mogelijkheid om een film te maken die de mogelijke risico s binnen het bedrijf visueel toont en daarna een aantal vragen stelt met betrekking tot de te nemen maatregelen. Via één druk op de knop krijgt u een volledig overzicht van de kandidaten en hun competenties. Nieuwe medewerkers aanwerven wordt op deze manier veel eenvoudiger. Wenst u meer informatie over de multimediale toepassingen die u kan bieden? Contacteer uw Vandeputte Safety Expert of stuur een mailtje naar I 7

8 Warm aanbevolen! Vraag deze HANDige brochure nu aan via VANDEPUTTE SAFETY BELGIË Vlaanderen Dynamicalaan 9 B-2610 Wilrijk T (0) F (0) VANDEPUTTE SAFETY BELGIË Wallonië Rue de Namur 101 B-6041 Gosselies T (0) F (0) Luxemburg T VANDEPUTTE SAFETY NEDERLAND Postbus 33 NL-4900 AA Oosterhout T (0) F (0) VANDEPUTTE SAFETY FRANKRIJK Orlytech Bât , allée du Commandant Mouchotte Paray vieille Poste F Wissous Cedex T (0) F (0)

DISTRIBUTION SOLUTIONS

DISTRIBUTION SOLUTIONS DISTRIBUTION SOLUTIONS www.vdp.com een verhoogde veiligheid, een optimale BesCHIkBaarHeId tegen een LaGere kostprijs waarom werken experts met distributieautomaten? Voor uw medewerkers: een gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Dienst PBW 1. Wat is ergonomie

Dienst PBW 1. Wat is ergonomie 22-9-2015 AZ Groeninge Kortrijk AZ Groeninge Preventie en bescherming Ergonomie Ann Debaere September 2015 Fusieziekenhuis ontstaan uit de vier algemene ziekenhuizen in Kortrijk. 1 2 Dienst PBW 1. Wat

Nadere informatie

West4work 31/10/17. Astrid Van Severen Team Ergonomie

West4work 31/10/17. Astrid Van Severen Team Ergonomie West4work 31/10/17 Astrid Van Severen Team Ergonomie Rondvraag Wat is ergonomie Aanpak: Hoe ergonomie ondersteunen in een zorginstelling Risicoanalyse in de ergonomie Is er nood aan ergonomie Strategie

Nadere informatie

100% VEILIG WERKEN DOE JE ZELF!

100% VEILIG WERKEN DOE JE ZELF! PROTECTION NE SUFFISENT PAS! TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ, VOUS LE FAITES VOUS-MÊME! 00% VEILIG WERKEN 00% VEILIG WERKEN Vaak hebben werknemers wel alle persoonlijke beschermingsmiddelen om veilig te werken

Nadere informatie

Subject: Taak 1.2.20

Subject: Taak 1.2.20 Taak 1.2.20 Tutor : vd Biggelaar Mentor : vd Biggelaar Klas : MT1A Gemaakt door : Tommy & Paul van der Linden 1 Inhoud! Taak 1.2.20 Inhoud!... 2 Inleiding... 3 Trekken en Duwen... 4 Tillen... 4 Zitten...

Nadere informatie

Training Within Industry - Job Instruction

Training Within Industry - Job Instruction Training Within Industry - Job Instruction Inleiding In veel bedrijven worden problemen opgelost door doelgericht aan die problemen te werken. Achteraf hadden deze problemen voorkomen kunnen worden, door

Nadere informatie

Wat is er aan de hand?

Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Hieronder staan allerlei praktijksituaties die op jou van toepassing kunnen zijn. Herken je hier iets van? Als je op de items klikt, krijg je als advies welke oplossingen uit de

Nadere informatie

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener IZA Bedrijfszorg Informatie voor werkgevers Goed voor elkaar D3742-201311 IZA Bedrijfszorg: beste aanpak van

Nadere informatie

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener IZA Bedrijfszorg Informatie voor werkgevers Goed voor elkaar D3742-201502 IZA Bedrijfszorg: beste aanpak van

Nadere informatie

FACE FIT TESTING. www.vdp.com

FACE FIT TESTING. www.vdp.com FACE FIT TESTING www.vdp.com FACE FIT TESTING OMDAT ELK GELAAT ANDERS IS Wat is een Face Fit Test? Het uitvoeren van een Face Fit Test is een uitstekende manier om te bepalen of de adembescherming (maskers)

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener IZA Bedrijfszorg Informatie voor werkgevers Goed voor elkaar D3042-201502 IZA Bedrijfszorg: beste aanpak van

Nadere informatie

Ergonomie. Thema. 1 Inleiding

Ergonomie. Thema. 1 Inleiding Thema 8 Ergonomie 1 Inleiding Dit thema gaat over ergonomie. Het woord is je misschien niet bekend, maar ergonomisch werken doe je als het goed is wel. Als zorghulp probeer je zo te werken dat je je lichaam

Nadere informatie

Lage Rugpijn, Aspecifieke Lage Rugpijn, Lumbago, Spit,

Lage Rugpijn, Aspecifieke Lage Rugpijn, Lumbago, Spit, Lage Rugpijn, Aspecifieke Lage Rugpijn, Lumbago, Spit, Wat is lage rugpijn? Lage rugpijn zit onderin de rug. Soms straalt de pijn uit naar de billen of naar een of beide bovenbenen. De pijn kan plotseling

Nadere informatie

Traject Leiderschap 2015-2016

Traject Leiderschap 2015-2016 Traject Leiderschap 2015-2016 Aanpak traject Het is de bedoeling om voor de deelnemers een leertraject uit te werken dat bestaat uit een kick-off, 3 workshops van een halve dag, gecombineerd met 2*2uur

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie

7. Tillen en Dragen. Tillen en Dragen. Fysieke belasting. Het arbothemablad Tillen en Dragen is onderdeel van de Arbocatalogus Tuincentra.

7. Tillen en Dragen. Tillen en Dragen. Fysieke belasting. Het arbothemablad Tillen en Dragen is onderdeel van de Arbocatalogus Tuincentra. Het arbothemablad is onderdeel van de Arbocatalogus Tuincentra. Het is bedoeld voor werkgevers en medewerkers om te voldoen aan de verplichtingen uit de Arbo-wet. Het arbothemablad geeft oplossingen voor

Nadere informatie

Veilig werken? Da s kinderspel! Travailler en toute sécurité? Un jeu d enfant!

Veilig werken? Da s kinderspel! Travailler en toute sécurité? Un jeu d enfant! Onze kinderen zijn onze grootste schatten. We proberen ze zo goed mogelijk af te schermen van alle potentiële gevaren. Maar met onze eigen veiligheid springen we vaak minder zorgzaam om. Met als uitgangspunt

Nadere informatie

Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers

Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers Introductie Wat we (denken te) weten over competentieontwikkeling Middel tot het versterken van inzetbaarheid

Nadere informatie

Afwezig? Naar wie schuift u de Zwarte Piet door?

Afwezig? Naar wie schuift u de Zwarte Piet door? Afwezig? Naar wie schuift u de Zwarte Piet door? 5 december 2013 Emilie Dequeker +32 479 66 04 66 emilie.dequeker@securex.be Guy Verbrugghe +32 477 79 50 43 guy.verbrugghe@securex.be Frederik Librecht

Nadere informatie

Traject Leiderschap. Aanpak traject

Traject Leiderschap. Aanpak traject Aanpak traject Het is de bedoeling om voor de deelnemers een leertraject uit te werken dat bestaat uit een kick-off, 3 workshops van een halve dag, gecombineerd met 2*2uur individuele coaching. Er wordt

Nadere informatie

Minder last van uw rug

Minder last van uw rug Minder last van uw rug Hoe kunt u pijn onderin uw rug verminderen en nieuwe klachten voorkomen Rugklachten zelf onder controle Pijn in uw rug is lastig en vervelend. Om vele redenen. Uw humeur kan eronder

Nadere informatie

Communiceren bij veranderingen de rol van de middelmanager

Communiceren bij veranderingen de rol van de middelmanager Communiceren bij veranderingen de rol van de middelmanager Dat communiceren bij veranderingen cruciaal is, daar zijn heel wat managers het over eens. Maar vaak leiden de inspanningen die organisaties doen

Nadere informatie

Lage rugklachten. www.gzcdiemenzuid.nl

Lage rugklachten. www.gzcdiemenzuid.nl Lage rugklachten Introductie De lage rug is het gebied ter hoogte van de onderste 5 lendenwervels (lumbale wervels) en de overgang met het heiligbeen (lumbo-sacrale overgang). De lendenwervelkolom bestaat

Nadere informatie

Voorwoord! Wie wil ik helpen?!

Voorwoord! Wie wil ik helpen?! Voorwoord Allereerst dankjewel dat je mijn boek hebt gekocht of gekregen en dat je dit ook leest. Dit toont dat jij vooruit wil in het leven en dat je ook actiegericht bent. En actiegerichte mensen halen

Nadere informatie

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen.

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Een overzicht van ons aanbod in 2017-2018 Inhoud Inleiding: Samen investeren

Nadere informatie

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator. Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator. Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014 Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014 Takenpakket Mobiliteitscoördinator - page 2 Mobiliteit veranderen veronderstelt begrip

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd!

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! De beste aanpak van preventie en verzuimbeheersing VGZ Bedrijfszorg Verzuim en vitaliteit van medewerkers blijft voor werk gevers een belangrijk aandachtspunt. Klachten en

Nadere informatie

De participatieve toolbox heeft meer kans op slagen. Karla Van den Broek, Prevent

De participatieve toolbox heeft meer kans op slagen. Karla Van den Broek, Prevent De participatieve toolbox heeft meer kans op slagen Karla Van den Broek, Prevent Inhoud Inleiding mbt toolbox Preventie en toolbox: sleutelrol voor leidinggevenden Randvoorwaarden toolboxsysteem Succesfactoren

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd!

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! De beste aanpak van preventie en verzuimbeheersing VGZ Bedrijfszorg Verzuim en vitaliteit van medewerkers blijft voor werk gevers een belangrijk aandachtspunt. Klachten en

Nadere informatie

Mensura Opleidingen: Expertise vanuit de praktijk voor de praktijk. Karine Eerdekens Directeur Risicobeheersing

Mensura Opleidingen: Expertise vanuit de praktijk voor de praktijk. Karine Eerdekens Directeur Risicobeheersing Mensura Opleidingen: Expertise vanuit de praktijk voor de praktijk Karine Eerdekens Directeur Risicobeheersing 1990 Wie is Mensura? Risicobeheersing: activiteiten Onderzoek ernstige arbeidsongevallen Psychosociale

Nadere informatie

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland Toolbox: Fysieke belasting Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat verstaan we onder fysieke belasting? De door

Nadere informatie

Adviezen bij KANS/rsi

Adviezen bij KANS/rsi Adviezen bij KANS/rsi U bent momenteel in behandeling wegens klachten aan arm, nek en schouders. Dit wordt ook wel KANS/rsi genoemd. Het begrip RSI (Repetitive Strain Injury) heeft in de praktijk een groot

Nadere informatie

PATIËNTENINFO. Nekbrochure. Rugschool. Fysische geneeskunde - Ergotherapie

PATIËNTENINFO. Nekbrochure. Rugschool. Fysische geneeskunde - Ergotherapie PATIËNTENINFO Nekbrochure Rugschool Fysische geneeskunde - Ergotherapie Beste patiënt Welkom op de dienst fysische geneeskunde van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. In deze brochure vindt u enkele

Nadere informatie

BASISREGELIJS BIJ DE KLASSIEKE DESKTOP. De basisregels zijn gebaseerd op het 5 W-model. Een goed preventieplan besteedt aandacht acht deze factoren.

BASISREGELIJS BIJ DE KLASSIEKE DESKTOP. De basisregels zijn gebaseerd op het 5 W-model. Een goed preventieplan besteedt aandacht acht deze factoren. WAT IS HET PROBLEEM? Computers en multimedia-apparatuur zijn geïntegreerd in het dagelijks leven en worden alsmaar belangrijker, ook in het onderwijs. In deze sessie wordt het gebruik van ICT-materiaal

Nadere informatie

Vijf technieken om te tillen

Vijf technieken om te tillen Vijf technieken om te tillen dé arbo- en verzuimspecialisten in transport en logistiek Kies de juiste techniek Als je iets wilt tillen, kun je dat op verschillende manieren doen. Een bekende techniek is

Nadere informatie

De opgenomen interviews kunnen bij mijzelf verkregen worden. U kan me hiervoor contacteren via het volgende adres,

De opgenomen interviews kunnen bij mijzelf verkregen worden. U kan me hiervoor contacteren via het volgende  adres, Bijlagen De opgenomen interviews kunnen bij mijzelf verkregen worden. U kan me hiervoor contacteren via het volgende e-mailadres, swinnenlaura@hotmail.com. 1.1 Interviewvragen Goedendag, Mijn naam is Laura

Nadere informatie

jouw gezondheid telt! Ziekteverzuim HAIRDRESSER

jouw gezondheid telt! Ziekteverzuim HAIRDRESSER HEALTHY jouw gezondheid telt! Ziekteverzuim HAIRDRESSER Ziekteverzuim Ziekteverzuim komt altijd voor. Een hoog ziekteverzuim is een probleem. Hoog verzuim kan een financiële molensteen zijn en de teamsfeer

Nadere informatie

Bouw en werking van de rug

Bouw en werking van de rug Hou je rug gezond 60% tot 90% van de volwassenen krijgt ooit te maken met rugklachten. Nochtans kan je rugklachten voorkomen door rekening te houden met een aantal principes. In deze folder komen allerlei

Nadere informatie

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader In enkele stappen naar een talentvol havenkader. 1 Talent opsporen 2 Talent ontwikkelen 3 Talent opvolgen De mini-selectietest Het assessment Verplichte

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN WELZIJNSENQUETE 2012 Wat leeft er binnen de Vlaamse ondernemingen?

VEILIGHEIDS- EN WELZIJNSENQUETE 2012 Wat leeft er binnen de Vlaamse ondernemingen? VEILIGHEIDS- EN WELZIJNSENQUETE 2012 Wat leeft er binnen de Vlaamse ondernemingen? Een actief veiligheidsbeleid en preventieve campagnes creëren een meerwaarde in elk bedrijf op korte én op lange termijn.

Nadere informatie

voor al uw maatwerk trainingen

voor al uw maatwerk trainingen voor al uw maatwerk trainingen voor al uw maatwerk trainingen Als u wilt dat uw medewerkers weten hoe te handelen bij calamiteiten of dat u uw medewerkers handvatten aan wilt reiken waardoor zij waardevoller

Nadere informatie

RSI. Informatie voor werknemers en werkgevers

RSI. Informatie voor werknemers en werkgevers RSI Informatie voor werknemers en werkgevers RSI RSI (Repetitive Strain Injury) is de veelgebruikte verzamelnaam voor klachten aan nek, bovenrug, schouders, armen, polsen en handen. Deze klachten komen

Nadere informatie

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken Hoe zorg je er in deze turbulente tijden voor dat mensen zich blijven ontwikkelen en relevant blijven voor

Nadere informatie

2. Kritische succesfactoren

2. Kritische succesfactoren Voorbeeld 4. In een industriële bakkerij wil het management een halvering van het aantal klachten van klanten over hygiëne. In het verleden kregen alle medewerkers jaarlijks een opfrissing van de geldende

Nadere informatie

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement?

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Definitie outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van

Nadere informatie

Ergonomie. 1. Werkhouding

Ergonomie. 1. Werkhouding Ergonomie Tijdens het werken op het platform is het van belang om op de juiste manier te tillen, op de werkhouding te letten en een juiste werkplekinrichting te organiseren. Dit om te voorkomen dat er

Nadere informatie

niveau 2, 3, 4 thema 5.4

niveau 2, 3, 4 thema 5.4 Ergonomie niveau 2, 3, 4 thema 5.4 Bedrijfscultuur Arbeidsomstandigheden Wat staat er in de Arbowet? Zitten, staan en tillen RSI Bedrijfscultuur Veel mensen hebben hun eigen werk en werken op een bepaalde

Nadere informatie

Opleiden. jouw gezondheid telt! HAIRDRESSER

Opleiden. jouw gezondheid telt! HAIRDRESSER HEALTHY Opleiden jouw gezondheid telt! HAIRDRESSER Opleiden Uitval is te voorkomen door het gericht opleiden van je personeel, met daarin veel aandacht voor arbo en gezondheid. De kosten van preventieve

Nadere informatie

Effectieve Feedback. Overzicht... 2. Wat houdt u tegen?... 3. Opbouwende Feedback Scenario #1: De betrouwbare werknemer... 4

Effectieve Feedback. Overzicht... 2. Wat houdt u tegen?... 3. Opbouwende Feedback Scenario #1: De betrouwbare werknemer... 4 Effectieve Feedback Voorbereidend werk deelnemers Deel 1 Inhoud Overzicht... 2 Wat houdt u tegen?... 3 Opbouwende Feedback Scenario #1: De betrouwbare werknemer... 4 Opbouwende Feedback Scenario #2: Een

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Het samenspel van dienstverlener /dienst ontvanger

Het samenspel van dienstverlener /dienst ontvanger Het samenspel van dienstverlener /dienst ontvanger In de vandale wordt onder spel, Huizinga aangehaald: de aardigheid van het spel verzet zich tegen elke analyse of logische interpretatie Dus zou de conclusie

Nadere informatie

Werkgeversrapportage. Kandidaat: Anoniem Invuldatum: Organisatie: xxxxxxxx

Werkgeversrapportage. Kandidaat: Anoniem Invuldatum: Organisatie: xxxxxxxx Kandidaat: Anoniem Invuldatum: 05-07-2016 Organisatie: xxxxxxxx Functie: concierge Werkgeversrapportage DISCLAIMER: Het rapport dat voor u ligt is automatisch gegenereerd uit uw antwoorden op de vragenlijst

Nadere informatie

Zo draagt Zitwerk bij aan uw gezondheid en welzijn. En dat van uw medewerkers.

Zo draagt Zitwerk bij aan uw gezondheid en welzijn. En dat van uw medewerkers. Veel mensen krijgen in hun leven met rugklachten te maken. Rugpijn wordt vooral veroorzaakt door onvoldoende beweging en langdurig zitten. Vooral tijdens zittend werk kan rugpijn hinderlijk zijn. Soms

Nadere informatie

Opleiding tot Ergocoach Zorg

Opleiding tot Ergocoach Zorg Opleiding tot Ergocoach Zorg In de 6-daagse (=12 dagdelen) opleiding tot Ergocoach Zorg worden de kennis en vaardigheden aangereikt om teams op de werkplek te kunnen coachen op een ergonomische én haptonomische

Nadere informatie

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken?

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Beter Leren Communiceren U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Effectief communiceren. Het lijkt misschien eenvoudig, maar misverstanden of oplopende emoties tijdens gesprekken

Nadere informatie

Trilogie. Gezond en Fit op het Werk

Trilogie. Gezond en Fit op het Werk Trilogie Gezond en Fit op het Werk Forto Training & Opleiding Broeklaan 101 5953 NA Reuver (t) 077-4769500 (f) 077-4769501 www.forto-to.nl Januari 2005 Deel 1 Van onderen Til en werktechniek training Minder

Nadere informatie

Competentietest. Hoe werkt de test?

Competentietest. Hoe werkt de test? Competentietest Dit is een test die jou en de andere militanten in je bedrijf kan helpen om vrij eenvoudig en snel na te gaan hoe ver competentiemanagement in je eigen bedrijf ontwikkeld en/of ingevoerd

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken Sportief bekeken

Het Nieuwe Werken Sportief bekeken Het Nieuwe Werken Sportief bekeken Het Nieuwe Werken = een middel dat bijdraagt aan een klantgericht, efficiënte en wendbare organisatie waar het goed is om te werken Het Nieuwe Werken Dit houdt oa in:

Nadere informatie

Unfold your potential

Unfold your potential Unfold your potential Meet & Greet 2011 Theo Hamaekers- Kluwer Het coachen van salespeople Dominique Vosse Boehringer Ingelheim 13 september 2011 Op het programma De uitdagingen bij Boehringer Ingelheim

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie

Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van The Safety Bible Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat 2013 Re. Entry is samenwerkingspartner binnen FIT Return (zie www.fit-return.nl) 1 Arbeid en Belastbaarheid Intake Fysiek (Arbeids- Bedrijfsfysiotherapeut) De

Nadere informatie

www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers?

www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers? www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers? Gespecialiseerd boekhoudkundig of financieel personeel uitzenden is ons vak. Daarnaast adviseren en informeren wij bedrijven ook graag over verloning

Nadere informatie

Veilig en gezond werken. Vijf technieken om te tillen

Veilig en gezond werken. Vijf technieken om te tillen Veilig en gezond werken Vijf technieken om te tillen Kies de juiste techniek Als je iets wilt tillen, kun je dat op verschillende manieren doen. Een bekende techniek is die waarin je diep door je knieën

Nadere informatie

Traject Leiderschap 2016

Traject Leiderschap 2016 Traject Leiderschap 2016 A anpak traject Het is de bedoeling om voor de deelnemers een leertraject uit te werken dat bestaat uit 3 workshops in groep, gecombineerd met 2*2uur individuele coaching. Er wordt

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Brochure Training HR en timemanagement In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Training HR en timemanagement 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

Lage Rugproblemen. informatiebrochure voor patiënten

Lage Rugproblemen. informatiebrochure voor patiënten Lage Rugproblemen informatiebrochure voor patiënten Geachte patiënt, Deze brochure kwam tot stand door de samenwerking van de diensten Fysische Geneeskunde van ZNA. De brochure informeert u op eenvoudige

Nadere informatie

Bedrijfs- en Arbeidsfysiotherapie. Samen werken aan gezond werk!

Bedrijfs- en Arbeidsfysiotherapie. Samen werken aan gezond werk! Bedrijfs- en Arbeidsfysiotherapie Samen werken aan gezond werk! Samen werken aan gezond werk De vitaliteit van een bedrijf of organisatie is voor een groot deel afhankelijk van de werknemers. Gezonde werknemers

Nadere informatie

Safety MANAGEMENT. Z-Services als logistieke integrator voor contractors binnen Shell Nederland. MultiRISK bedrijfskleding: MAGAZINE

Safety MANAGEMENT. Z-Services als logistieke integrator voor contractors binnen Shell Nederland. MultiRISK bedrijfskleding: MAGAZINE Safety MANAGEMENT 5de Jaargang Augustus 2006 MAGAZINE Z-Services als logistieke integrator voor contractors binnen Shell Nederland MultiRISK bedrijfskleding: Dé nieuwe referentie in de industrie! EDITORIAAL

Nadere informatie

Personeel rekruteren in KMO s

Personeel rekruteren in KMO s Verkoop uw bedrijf bij de sollicitant www.stepstone.be Inleiding In een klein bedrijf is er vaak geen specifieke personeelsmanager en heeft de ondernemer niet altijd de kennis, de mogelijkheden, de ervaring

Nadere informatie

Veilig werken via gedragsverandering

Veilig werken via gedragsverandering Veilig werken via gedragsverandering Veilig en gezond werken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Werkgevers en werknemers hebben elkaar dan ook nodig. Die gezamenlijke

Nadere informatie

Veiligheid & mindset

Veiligheid & mindset Veiligheid & mindset Veranderen van gedrag door te werken met dilemma s De NAM werkt al decennia op de Noordzee, om gas te produceren. En al decennia lang is er ontwikkeling; door het niet aflatende streven

Nadere informatie

Ergonomie in de supermarkt. Infodocument

Ergonomie in de supermarkt. Infodocument Ergonomie in de supermarkt Infodocument 201506/Provikmo-I-2001 Ergonomie in de supermarkt 1 Inleiding Fysieke belasting is de belasting, die spieren en gewrichten ondervinden, tijdens lichamelijke arbeid.

Nadere informatie

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL Ik ben Geïnteresseerd Creatief WWW.IKBENHARRIE.NL Communicatief Geeft aandacht Eerlijk Gestructureerd Geduldig Harrie is ontwikkeld door CNV Jongeren en Vilans, met dank aan de support van UWV en Instituut

Nadere informatie

Fysieke klachten? STEP Specialisten in Preventie & Reïntegratie. STEP Preventie & Reïntegratie begeleiding

Fysieke klachten? STEP Specialisten in Preventie & Reïntegratie. STEP Preventie & Reïntegratie begeleiding 23 Fysieke klachten? De STEP Preventie & Reïntegratie begeleiding speelt optimaal in op de BenutBare Mogelijkheden van de werknemer, direct na elke begeleiding ontvangt de werkgever hierover realtime online

Nadere informatie

Veiligheid = Mensenwerk

Veiligheid = Mensenwerk v2 Prebes Hooglede-Gits 22/01/2013 VEILIGHEID PREVENTIE WELZIJN KWALITEITSVOL ANDERS 1 Veiligheid = Mensenwerk Koen Claerbout Preventieadviseur / bachelor toegepaste psychologie Goswinstraat 14 8570 Vichte

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Informatiemateriaal ergonomie

Informatiemateriaal ergonomie H6 Informatiemateriaal HSEQ Blijf alert tijdens het werk. Bij twijfel: stel je vraag, begin niet of leg het werk stil! Sinds de eerste succesvolle boring op het Nederlands continentaal plat in 1970, is

Nadere informatie

Interne communicatie wordt alsmaar belangrijker in de Belgische ondernemingen

Interne communicatie wordt alsmaar belangrijker in de Belgische ondernemingen Interne communicatie wordt alsmaar belangrijker in de Belgische ondernemingen Het Belgische communicatieadviesbureau Corporate Creative Strategies (www.ccstrategies.be), dat zich toelegt op corporate communicatie,

Nadere informatie

Visietekst aanwezigheidsbeleid. Gemeente Knokke-Heist

Visietekst aanwezigheidsbeleid. Gemeente Knokke-Heist Visietekst aanwezigheidsbeleid Gemeente Knokke-Heist «Als jij er bent, wint iedereen!» Deze visietekst werd opgesteld door een stuurgroep bestaande uit: Kristof Schotsmans, diensthoofd personeelszaken

Nadere informatie

De lerende Overblijf Medewerker

De lerende Overblijf Medewerker Whitepaper tussenschoolse opvang Overblijf Academie Maart 2014 Inleiding Deze whitepaper is bedoeld voor schoolleiders, directies en besturen in het primair onderwijs in Nederland die willen weten hoe

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

Vijf technieken om te tillen

Vijf technieken om te tillen Vijf technieken om te tillen dé specialist in arbeid en gezondheid Kies de juiste techniek Als je iets wilt tillen, kun je dat op verschillende manieren doen. Een bekende techniek is die waarin je diep

Nadere informatie

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen verantwoord veranderen Werk maken van duurzame inzetbaarheid vbent.org - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen Met meetbaar én voelbaar resultaat Naar een duurzame en vitale

Nadere informatie

1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding

1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding 1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding De afsluitende bijeenkomst van het Leonardo-project Key to Mobility vond plaats in september 2011. Het resultaat van het project was een trainingscursus

Nadere informatie

Thema 4: Competentiemanagement

Thema 4: Competentiemanagement Thema 4: Competentiemanagement Competentiemanagement (of management van vaardigheden) is de praktijk van het begrijpen, ontwikkelen en inzetten van mensen en hun competenties. Hoewel competentiemanagement

Nadere informatie

www.brainbrightness.eu Ban de burn-out en de bore-out!

www.brainbrightness.eu Ban de burn-out en de bore-out! www.brainbrightness.eu Ban de burn-out en de bore-out! Het welzijn van medewerkers Stress en burn-out lijken goed op weg om dé professionele kwalen van de 21ste eeuw te worden. Recente onderzoeken wijzen

Nadere informatie

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18 15 De werkbegeleider Samenvatting De werkbegeleider heeft een belangrijke rol binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Zij helpt de student zich het vak eigen te maken en leert tegelijkertijd zelf hoe zij

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

SELECTIE VAN UW KLEDINGPAKKET

SELECTIE VAN UW KLEDINGPAKKET SELECTIE VAN UW KLEDINGPAKKET www.vdp.com VANDEPUTTE UW SPECIALIST IN BESCHERMKLEDING OP MAAT De keuze van een nieuw kledingpakket voor uw bedrijf? Hoe begint u eraan? Niet altijd een evidente opdracht

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT. stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek

DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT. stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT stap voor stap op weg naar een digitale werkplek Fijn dat u samen met VanRoey.be op digitale reis

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie