IDENTIFICATIE EN MISSIE. Identiteit Organisatie: Gemeente Kinrooi Breeërsteenweg Kinrooi. OCMW Kinrooi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IDENTIFICATIE EN MISSIE. Identiteit Organisatie: Gemeente Kinrooi Breeërsteenweg 146 3640 Kinrooi. OCMW Kinrooi"

Transcriptie

1 OCMW Kinrooi IDENTIFICATIE EN MISSIE Identiteit Organisatie: Gemeente Kinrooi Breeërsteenweg Kinrooi OCMW Kinrooi Weertersteenweg Kinrooi NIS-code: Secretaris: Marijke Clerx Financieel beheerders: Wendy Bekkers Katrien Lenie Rapporteringsperiode: Missie OCMW : Op het lokale niveau duurzaam bijdragen tot het welzijn van de burgers. Dienstverlening om iedereen in staat te stellen een menswaardig leven te leiden. GEMEENTE : Op het lokale niveau bijdragen tot het welzijn van de burgers en de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied. Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 49

2 INHOUD IDENTIFICATIE EN MISSIE INLEIDING CIJFERGEGEVENS ETERNE OMGEVING SWOT-analyse PARTICIPATIE BRONNEN BIJLAGEN Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 50

3 INLEIDING De omgevingsanalyse, een verplicht onderdeel van de toelichting bij de meerjarenplanning, vormt de basis voor de meerjarenplanning en geeft een inzicht in de concrete omstandigheden waarin het gemeentebestuur en het OCMW als organisatie functioneren. Zij geeft zicht op de noden en behoeften binnen en buiten het bestuur; de interne en externe omgeving worden in kaart gebracht zodat het mogelijk wordt om een strategie te bepalen met betrekking tot het interne en externe beleid van de organisatie. De analyse ondersteunt de raadsleden bij het uitzetten van de krijtlijnen, de prioritaire en andere beleidsdoelstellingen voor gemeente- en OCMW. We kiezen hierbij voor een aanpak over de twee besturen en het AGB heen. Dit past in de filosofie van de laatste jaren waarbij er een intensievere samenwerking tot stand is gekomen tussen gemeente en OCMW. In 2013 resulteerde dat in een beheersovereenkomst met de bedoeling om op korte termijn te komen tot een geïntegreerde financiële en personeelsdienst en de verdere uitbouw van het gemeenschappelijk ICT-beheer, van een communicatiedienst die instaat voor de externe communicatie van zowel de gemeente als het OCMW, een centraal beheer van roerende en onroerende goederen, een centraal georganiseerde technische uitvoeringsondersteuning, één interne preventieadviseur, een gezamenlijke juridische ondersteuning en een voortzetting en betere afstemming van het gezamenlijke welzijns- en vrijetijdsaanbod. Om verdere samenwerking te concretiseren, te begeleiden en te optimaliseren werd er gekozen om beide besturen door één hoofd te laten aansturen. Daarom worden de functies van gemeentesecretaris en secretaris van het OCMW gezamenlijk ingevuld door de gemeentesecretaris vanaf 1 september Bij de analyse van de omgeving gaan we enerzijds de Interne omgeving onderzoeken. Het betreft omstandigheden binnen de organisatie zelf. Anderzijds gaan we na welke directe en indirecte factoren (contacten) uit de Externe omgeving (buiten de organisatie) van invloed zijn op het gemeentebestuur en het OCMW. Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 51

4 CIJFERGEGEVENS ETERNE OMGEVING De statistische omschrijving van het omgevingsperspectief is afkomstig van de Gemeentelijke Profielschets van de studiedienst van de Vlaamse regering en van de Welzijnsmonitor van de provincie Limburg. De meest relevante indicatoren voor de gemeente Kinrooi worden hier aangehaald. Demografisch - Inwonersaantal op 1/1/2012: Een stijging ten opzichte van 2010 (12.227) en een daling ten opzichte van 2011 (12.279). - Een relatief beperkte bevolkingsdichtheid: 224 mensen per vierkante kilometer. In Limburg is dat 351 en in Vlaanderen 470. Volgens de Belfius-indeling bedraagt de bevolkingsdichtheid in gelijkaardige besturen Kinderen: o Aantal kinderen 0-2,5 jaar: 294 o Aantal kinderen 2,5-5 jaar: 412 o Aantal kinderen 6-11 jaar: 761 o Aantal kinderen jaar: Laag aantal geboortes in kansarme gezinnen: 5,14% ten opzichte van 11,4 % voor Limburg. - Ouderen: o +65 jaar: o +80 jaar: Het aantal 60-plussers is iets lager (21,5%) dan het Limburgse (23,4%) gemiddelde. Dit geldt ook voor de grijze druk (verhouding van de 60-jarigen en ouder ten opzichte van de 20 t.e.m. 59-jarigen): 38% voor Kinrooi ten opzichte van 42,3% voor Limburg. - Een gemiddeld sterftecijfer 8,47 op Relatief hoog aantal niet-belgen: of 17,6% van de inwoners is niet-belg. In gelijkaardige besturen en Vlaanderen is dat respectievelijk 9,3% en 6,8%. - 88,5% van de niet-belgen is Nederlander. - Personen met een handicap: o Aantal personen met een inkomensvervangende tegemoetkoming (21- jarigen): 0,7%. o Aantal personen met een integratietegemoetkoming (21- jarigen): 1,1%. o Aantal personen met een integratie- en een inkomensvervangende tegemoetkoming (21- jarigen): 0,6%. Economisch - De werkloosheidsgraad is vrij laag (5,9%) voor Kinrooi, ten opzichte van Limburg (7,1%) en het Maasland (8,3%). - Relatief lage jeugdwerkloosheid (24,9%), in Limburg (25,2%) en in het Maasland (26,4%). - Aantal werkende inwoners tussen 20 en 64 jaar: 69,6% tegenover 71,6% in gelijkaardige gemeentes en 71,4% in Vlaanderen. - Laag gemiddeld belastbaar netto-inkomen (14.204). Kinrooi is 5 de laagste in de provincie Limburg (15.391). - Gemiddeld aantal langdurig werkzoekenden (27,3% van de werkzoekenden). - Laag aantal jonge langdurig werkzoekenden (0,7% van de inwoners tussen 18 en 25 jaar). - Lager dan gemiddeld aantal jobs in de gemeente: jobs voor inwoners tussen 15 en 64 jaar. Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 52

5 Socio-cultureel - Het aantal leefloontrekkenden (3,2 per inwoners) is hoger dan in gelijkaardige gemeenten (Belfiusindeling) en lager dan het Vlaamse gemiddelde. - We hebben in Kinrooi een hoger aantal (5,8%) sociale huurwoningen dan gemiddeld (3,2%) in Limburg. - Familiale zorgindex (20,3) is lager dan in Limburg (29,2) en in Vlaanderen (36,2): de mate waarin de oudste actieven kunnen instaan voor de zorg voor hun hoogbejaarde ouders. - De prijs per vierkante meter voor bouwgrond is sinds 2000 gestegen van 32,3 euro naar 108,9 euro maar ligt nog steeds lager dan het Vlaamse gemiddelde (156,8 euro) en de gemiddelde verkoopprijs in gelijkaardige gemeenten (140,4 euro). - Voor de evolutie van de verkoopprijs van woongelegenheden moeten we een onderscheid maken tussen gewone woonhuizen en villa s/bungalows: o Voor woonhuizen zien we van 2000 tot 2011 een prijsstijging met 96,6% in Kinrooi tegenover een stijging met 104% in gelijkaardige gemeenten en 137% in Vlaanderen; o Voor villa s, bungalows en landhuizen zien we van 2000 tot 2011 een stijging met 6,5%. In gelijkaardige gemeenten is dat 24% en in Vlaanderen 34%. Technologisch - Internetgebruik in België: o 78% van de huishoudens beschikt over een internetverbinding. Dit percentage stijgt zelfs tot 95 % voor de huishoudens die bestaan uit twee volwassenen met (een) kind(eren). 2 op 10 huishoudens beschikken thuis niet over een internetverbinding, het betreft hier voornamelijk geïsoleerde volwassenen of huishoudens zonder kinderen. Zij vinden internet thuis niet nuttig (43 %), vinden het materiaal te duur (29 %) of geven aan niet over voldoende vaardigheden (28 %) te beschikken. o 91 % van de individuen gebruikt een mobiele telefoon of smart-phone, 82 % gebruikt een computer en 81 % raadpleegt het internet. o 23 % van de Europeanen heeft nog nooit internet geraadpleegd. Deze digitale kloof ligt in België heel wat lager met slechts 15 % van de individuen die nog nooit internet hebben geraadpleegd. Er zijn grote verschillen vast te stellen naargelang de generaties: minder dan 3 % van de jarigen heeft in ons land nog nooit internet geraadpleegd, terwijl dit percentage stijgt tot 51 % bij de jarigen. o 98% van de Belgische bedrijven gebruikt internet. Ecologisch - Het huishoudelijk afval per persoon is sinds 2000 flink gestegen van 343 kg per jaar naar 618 kg per jaar in Vanaf 2009 zien we wel een lichte daling. - De uitvoeringsgraad van de riolering is met 97,9% hoger dan in gelijkaardige gemeenten (88,6%) en in Vlaanderen (92%). - De zuiveringsgraad van afvalwater 85,7% opmerkelijk hoger dan in gelijkaardige gemeenten (58,7%) en in Vlaanderen (70,7%). Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 53

6 SWOT-analyse Om iedere dienst te betrekken bij de omgevingsanalyse hebben we ervoor gekozen om de diensthoofden met hun medewerkers de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen te laten oplijsten binnen hun dienst, binnen de organisatie en op het vlak van samenwerking tussen gemeente en OCMW. Het betrekken van de medewerkers heeft in het proces een belangrijke plaats omdat iedere betrokkene zijn plek binnen het geheel moet kunnen zien. Als instrument voor deze analyse hebben we het SWOT-model gebruikt. Hierin gaat men uit van de sterktes en zwaktes (interne factoren) en de kansen en bedreigingen (externe factoren) voor de organisatie. SWOT is een afkorting voor Strengths Weaknesses Opportunities Threats. (bijlage 1) PARTICIPATIE Onze aanpak heeft ertoe geleid dat onze doelstellingen zijn afgestemd op het lokale beleid en dat ze en antwoord geven op de lokale noden. Bij het opstellen van de omgevingsanalyse ging er dan ook bijzondere aandacht uit naar de lokale participatie. Op diverse domeinen werden er initiatieven genomen om bevragingen over het gevoerde en te voeren beleid te doen. Bevolking In de maand november 2013 werd door het schepencollege De Ronde van Kinrooi georganiseerd. In ieder kerkdorp ( Geistingen, Kessenich, Kinrooi, Molenbeersel en Ophoven) werd een infoavond georganiseerd om aan de hand van een presentatie een eerste ontwerp van de meerjarenplanning voor te stellen. Tijdens deze presentatie konden de aanwezigen vragen stellen en opmerkingen maken. (bijlage 2) Adviesraden sport jeugd cultuur SPORT In december 2012 werd opnieuw een sportparticipatie-enquête afgenomen bij de laatstejaars studenten van de basisscholen uit Kinrooi door de leerkrachten LO van de diverse basisscholen. De kinderen vulden zelf een enquête in en enquêteerden hun ouders en 2 grootouders. Deze gegevens werden verzameld en verwerkt door de sportdienst. De interpretatie van de resultaten van deze SPE en de evaluatie werd gedaan door de sportdienst in het kader van de strategische meerjarenplanning met betrekking tot het beleidsveld sport. In de algemene vergadering van de sportraad van 18 februari 2013 heeft de schepen van sport een aantal opdrachten toegelicht die men zeker wil blijven uitvoeren in deze legislatuur: Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 54

7 Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid. Deze ondersteuning is er in Kinrooi op 3 niveaus. o Subsidiëring voor een kwalitatieve werking van de voetbalverenigingen ter compensatie van hun erfpachtvergoeding. o Aanzienlijke kortingen voor het gebruik van de sporthallen voor jeugdwerking en voor competitiesportclubs. o Subsidies voor een kwalitatieve werking van sportclubs die geen voetbalvereniging zijn of die niet in een sporthal actief zijn. Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking. Dit doen we via ons subsidiereglement ter ondersteuning van gediplomeerde jeugdsportbegeleiding. Met betrekking tot het stimuleren van onderlinge samenwerking zullen we in overleg met de sportraad deze legislatuur onderzoeken welke initiatieven mogelijk zijn en voldoende draagvlak hebben binnen de sportverenigingen. Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod; o Hieronder vallen alle sportinitiatieven voor jong en oud. o Senioren fiets- en sportdagen. o Schoolsportinitiatieven, scholensportdag, kleutersportdag, scholenveldloop, scholenvoetbaltornooi, tref en netbal etc Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking (samenwerking tussen verschillende diensten) zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport. o Mega Doe dag sportdag voor andersvaliden in samenwerking met de buurtsportdiensten. o Het gebruiken van jeugdcheques om socio-culturele participatie te bevorderen voor kansarmere jongeren. (bijlage 3) De raad van beheer van de sportraad kreeg op 18 november 2013 een toelichting van de strategische meerjarenplanning met betrekking tot het beleidsveld sport. De raad van beheer van de gemeentelijke sportraad Kinrooi keurde dit ontwerp, na toelichting van de sportfunctionaris en bespreking, integraal goed. Er werden geen inhoudelijke bedenkingen geformuleerd. (bijlage 4) Op 10 december 2013 heeft de algemene vergadering van de sportraad haar advies uitgebracht over de strategische meerjarenplanning. De algemene vergadering van de gemeentelijke sportraad Kinrooi keurde dit ontwerp, na toelichting van de sportfunctionaris en bespreking, integraal goed. Er werden geen inhoudelijke bedenkingen geformuleerd. (bijlage 5) JEUGD De jeugdraad kon zich op 9 november 2013 uitspreken over het voorgestelde meerjarenplan. Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 55

8 Haar advies is om het meerjarenplan zoals voorgesteld in zijn geheel op te nemen in het gemeentelijk meerjarenplan voor de periode Alle acties werden grondig overlopen en er werden geen bedenkingen gemaakt of wijzigingen voorgesteld. (bijlage 6) CULTUUR De lokale belanghebbenden en de afgevaardigden van 62 socio-culturele en jeugdverenigingen brachten op 25 november 2013 in de algemene vergadering van de culturele raad hun advies uit over het voorlopige meerjarenplan van de gemeente Kinrooi. Het werd unaniem en zonder verdere opmerkingen aanvaard door de algemene vergadering. (bijlage 7) BRONNEN De beschikbare statistieken leverden heel wat nuttige informatie aan. Er werd beroep gedaan op de gemeentelijke profielschets van Kinrooi, opgesteld door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering en op de cijfers en informatie voor sociale planning op de website van de provincie Limburg. Deze statistieken zijn beschikbaar op: BIJLAGEN 1. SWOT-analyse 2. Verslag van De Ronde van Kinrooi 3. Verslag van de algemene vergadering van de sportraad d.d. 18 februari Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van de sportraad d.d. 18 november Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van de sportraad van 10 december Verslag van de jeugdraad van 9 november Verslag van de culturele raad van 25 november 2013 Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 56

9 ETERNE ANALYSE 1. Institutioneel Zijn er bepaalde juridische, politieke evoluties of veranderingen in de regelgeving op lokaal, Vlaams, nationaal of Europees vlak die de werking van uw cluster kunnen beïnvloeden? Bv. Gevolgen van beleid(sbeslissingen) in een vorige legislatuur, evolutie van advies- en beheersorganen, veranderende wetgeving, Kans Bedreiging Voortdurend nieuwe wetgeving Invoering BBC WZC: Wettelijke bepalingen van het woonzorgdecreet versus zelfbeschikking van de bewoner vb. mbt de frequentie van bad- of douche (éénmaal per week): afwijkingen zijn bespreekbaar op de staf. Wijzigende beleidsaccenten Herziening structuurplan Limburg met bijkomende mogelijkheden naar industrie en wonen Over-reglementering en onduidelijke reglementering Wet op de privacy bemoeilijkt de toegankelijkheid voor sommige doelgroepen (AP) Wijzigingen gemeentedecreet (nog niet alles in werking): - Bekendmaking reglementen en verordeningen op website ipv. aanplakking; - 1 schepen minder vanaf 2019; - Personeel ter beschikking stellen van of overdragen aan OCMW is toegestaan; - Mogelijkheid tot gezamenlijke werving en selectie van gemeente- en ocmw-personeel; - Meer autonomie/minder toezicht Nieuwe boekhouding als gevolg van invoering BBC Veel taken worden naar de gemeentes doorgeschoven maar de financiële ruimte blijft gelijk Inidicatoren Gemeentefonds zijn niet relevant (in ons nadeel) en Plattelandsfonds laat op zich wachten of gaat zelfs niet door Regelgeving/wetgeving Beperkingen opgelegd in het sproeistoffendecreet Milieuverordeningen en bescherming (vb. promotie Green IT) Wetgeving overheidsopdrachten (vb. bij aankopen ICT moeten regels gevolgd worden) Overheidsorganisatie en houding (vb. sturing ICT-projecten via provinciaal GIS-coördinator) Politieke stabiliteit Veiligheidsverordeningen (vb. toegang tot beveiligde gegevens Rijksregister) Overheidsuitgaven (vb. aan research) Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 57

10 2. Economisch Zijn er bepaalde economische of conjuncturele evoluties op lokaal, Vlaams of nationaal vlak die de werking van uw cluster kunnen beïnvloeden? Bv. de evolutie van het gemiddeld gezinsinkomen, de gevolgen van de financiële crisis voor uw omgeving en ondernemers in uw regio, Onvoorspelbaarheid en complexiteit van de financiële markten Huidige crisis, met besparingsgolf federale en Vlaamse overheid, verarming bevolking, Effect op subsidies maar effect op bestedingsgedrag van consument (op vrijetijdsuitgaven zal het eerst bespaard worden) Tekorten op de arbeidsmarkt voor knelpuntberoepen Personeel: moeilijk aanwerven van knelpuntberoepen zoals verpleegkundigen. Tekort aan verpleegkundigen op de arbeidsmarkt met interesse voor deze doelgroep (ook geen optie tot echte selectie moeten tevreden zijn met wie zich aanbiedt) Vervangingen raken moeilijk ingevuld. De crisis brengt een verhoging van de kansarmoede mee en vertaalt zich in hogere financiële uitgaven voor steun, leefloon, voor de sociale dienst Einde ontgrinding (financieel) Weinig werkgelegenheid binnen de gemeente Landelijke gemeente met lage inkomens => minder ontvangsten uit opcentiemen op PB Lage kadastrale inkomens => minder ontvangsten uit opcentiemen op OV Zeer beperkte tot geen uitbreiding industriezone in Kinrooi Budgettaire besparingen op federaal niveau Kans Bedreiging Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 58

11 3. Demografisch en sociaal Zijn er bepaalde demografische evoluties op lokaal, Vlaams of nationaal vlak die de werking van uw cluster kunnen beïnvloeden of bepalen? Bv. verandering in de samenstelling van klantengroepen, veranderende behoeften van groepen en leeftijdscategorieën, pensioenlasten, Kans Bedreiging Vergrijzing van de bevolking - WZC: meer behoefte aan aangepaste infrastructuur, wordt verwezenlijkt in WZC 2. Dankzij het nieuwe WZC kunnen ook meer ouderen in hun eigen gemeente blijven wonen. - nood aan aangepast wonen - kansarmoede en eenzaamheid bij ouderen Grote nood aan crisisopvang (tekort) Samenwerken met diensten en inwoners biedt garantie op een correcte hulpverlening Betaalbaar wonen voor kansarmen en financieel zwakkeren Inwoners van grensgemeenten vragen en verwachten een grotere kennis van de sociale dienst Rijk verenigingsleven met een omvangrijk vrijetijdsaanbod Groot aanbod van vrijetijdsmogelijkheden voor diverse doelgroepen Vrije tijd is leeftijdsafhankelijk. Medioren en/of actieve beroepsbevolking hebben weinig vrije tijd De burger wordt steeds mondiger Landelijke gemeente met weinig inwoners => lagere fiscale draagkracht BKO : Alternatieve infrastructuur en duidelijke afspraken bij de overschrijding van de maximale capaciteit. BKO : In de moderne maatschappij zijn de jonge ouders genoodzaakt om met 2 gaan te werken en is het hun familiaal opvangnetwerk beperkt en vandaar ook de stijgende nood aan kinderopvang. Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 59

12 4. Technologisch Zijn er bepaalde technologische evoluties op lokaal, Vlaams of nationaal vlak die de werking van uw cluster kunnen beïnvloeden of bepalen? Bv. digitalisering, e-loket, e-beheer,, het gebruik van nieuwe media (twitter, facebook, ), nieuwe technologie, Complexiteit ICT-gebeuren, met veel opportuniteiten, maar ook hoge onvermijdbare kosten en moeilijke beheersbaarheid van de informatieveiligheid SD: ICT: perspectief voor meer resultaat en persoongerichte hulpverlening (bv. gegevensuitwisseling tussen verschillende instanties) Kans Bedreiging Bib: het e-book Bib: hoeveelheid, verouderingssnelheid en kwaliteit van de software, hardware en informatie Mogelijkheid tot bijkomend gebruik van eid (Limburg.net, FOD s belastingaangifte, pensioendossier, ) Dit moet wel gestimuleerd worden. De focus van de industrie op technologische inspanning Nieuwe uitvindingen en ontwikkelingen Snelheid van technologieoverdracht Levenscyclus en snelheid van technologisch in onbruik raken Veranderingen in informatietechnologie, internet, mobiele technologie BKO : Inschrijven via computer Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 60

13 5. Ecologisch (ruimtelijk) Zijn er bepaalde ecologische evoluties op lokaal, Vlaams of nationaal vlak die de werking van uw cluster kunnen beïnvloeden of bepalen? Bv. inzake energie en milieu, gezondheid, natuur, voeding, Europese regelgeving inzake scheiding van hemel- en afvalwater, Aanwezigheid van grote recreatie- en natuurgebieden Bijsturing naar de nieuwe economie toerisme en natuurbeleving Beperking van het bijkomend aantal woongelegenheden Weinig mogelijkheden tot uitbreiding bebouwing in Kinrooi Doorgaand zwaar verkeer in de woonkernen Kinrooi buitengebied: - slechte bereikbaarheid van Kinrooi - onvoldoende en niet aangepast openbaar vervoer minder stagiairs minder aantrekkelijk voor personeel minder aantrekkelijk voor leveranciers (schrijven soms niet in voor deelname aan leveringen owv te verre afstand) - slechte bereikbaarheid van diensten voor Kinrooienaren - lage toegankelijkheid voor bovenlokale initiatieven door perifere ligging Betaalbare woningen: tekort in de gemeente Einde ontgrinding (ruimtelijk) Tekort aan industriegronden Weinig kansen voor uitbreiding van industriezones Onvoldoende uitgerust functioneel fietsroutenetwerk Bib: afwezigheid van hogere graad van middelbare scholen Bib: Verhoogde mobiliteit van mensen men maakt makkelijk de verplaatsing naar Maaseik of Bree en koppelt een bibbezoek dan met winkelen Bib: zeer uitgestrekte gemeente zonder centrumwerking Ligging aan het water: toeristisch recreatieve mogelijkheden Uitbouw van toerisme en landbouw is mogelijk (ambassadeur Vlaanderen lekker land) Energiebeheer en beleid. Hoe gaan wij in de toekomst met energie om? Hoe realiseren wij de convenant of mayors? Energieverbruik en kosten BKO : Dankzij van de mobiliteit van de burgers is de nieuwbouw goed bereikbaar. BKO : Als opstapplaats voor de Doe-pas van de jeugddienst. Kans Bedreiging Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 61

14 6. Maatschappelijk Zijn er bepaalde evoluties in de publieke opinie op lokaal, Vlaams of nationaal vlak die de werking van uw cluster kunnen beïnvloeden of bepalen? Bv. verandering in levensstijlen, parkeerbeleid, kinderwelzijn, Kans Bedreiging Onveiligheid: hangjongeren, inbraken Veiligheid rond het gebouw (hangjongeren, inbraken) camerabewaking Wijziging cliënteel SD met zeer veel diversiteit: Andere-landers verwachten andere hulpverlening Jongerencultuur Grensbewoners Gebruik van de ICT (hulpaanvraag per mail) en de sociale media (Facebook- Twitter- ) door de cliënten gekoppeld aan een snelle hulp-verwachting Belang dat scholen hechten aan de bibliotheek en boeken (ook in de opleiding van leerkrachten) Bib: overaanbod in de media voor ontspanning, ontlezing grote vrijetijdsaanbod alles is vluchtiger en sneller auteursrecht : leenrecht en reprorecht Toenemend maatschappelijk belang van vrijetijdssector Terugloop van vrijwilligers en ledenbestand bij verenigingen en er is weinig motivatie voor lokale samenwerkingsinitiatieven Verenigingen aantrekkelijk houden, samenwerkingsverbanden, Individualiseringstendens en nieuwe trends Tijdsgebrek en individualisering zorgen voor kortdurende engagementen Druk op vrijetijdsruimte Maatschappelijk belang van kwaliteit en samenwerkingsinitiatieven neemt toe Weinig tolerantie voor andere nationaliteiten en sommige doelgroepen (o.a. jeugd) Opvallende sociale verschillen in vrijetijdsbesteding Bevolking geraakt steeds meer vertrouwd met computer en internet (voordelig voor e-loket en communicatie) Mondigheid burgers + Weten wat leeft, handelen afstemmen -Klagen om te klagen, kunnen niet met alles rekening houden elektronische post Gemeente staat als laagste bestuurlijk niveau dicht bij de burger Houdingen tov. werk/carrière en vrije tijd Mode, hypes BKO : De kinderopvang probeert een leuke plek te zijn voor de kinderen buiten de schooluren. Het welzijn van het kind staat centraal in de BKO. BKO : De verderzetting van een leuke, speelse kinderopvang voor de kinderen. Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 62

15 INTERNE ANALYSE 1. Strategie en planning Onduidelijke beleidskeuzes en prioriteiten Duidelijk uitgeschreven missie en visie WZC Geen cultuurbeleidsplan, geen cultuurbeleidscoördinator : het gevaar bestaat dat op gemeentelijk vlak cultuur wel eens over het hoofd gezien wordt Goed uitgebouwd ondersteuningsbeleid van verenigingen (subsidies, uitleendienst, infrastructuur) Kerkdorpvisie staat grotere eenmalige en laagdrempelige initiatieven in de weg Er is op beleidsniveau een voedingsbodem voor communicatie Communicatie van beleidsintenties gebeurt soms te laat budget moet aangepast worden aan de gewijzigde intenties ipv een budget waarin de intenties vooraf worden verwerkt Agropolis en Zorgpark BKO Duidelijk uitgeschreven missie en visie KINDEROPVANG BKO Snellere maatregelen ontwikkelen voor de snelle ontwikkeling van de kinderopvang BKO Alerte oplossingspistes ontwikkelen en stimuleren in de ontwikkeling van de kinderopvang BKO Een duidelijke, adequate beleidsvisie beschrijven over de kinderopvang binnen het gestelde gemeentelijke kader Sterkt e Zwak te Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 63

16 2. Financieel beheer Beperkte financiële ruimte Gecentraliseerde financiële dienst OCMW-WZC: geen inzage in beschikbare saldo s zakgeldrekening bewoners ondanks ICT Voldoende financiële middelen voor het WZC Overheidssubsidies, gemeentelijke steun, voldoende financiële mogelijkheden Beperkte draagkracht van een kleine, perifere gemeente Stijgende kosten onderhoud patrimonium tegenover het verminderen van de daarvoor bestemde kredieten BKO : Met behulp van adequate moderne betalingsmogelijkheden de klanten behulpzaam zijn met hun betalingen; domciliëring, fakturen via mail (zoom e.d.) Sterkt e Zwak te Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 64

17 3. Innovatie en dienstverlening Omgeving WZC: de bewoners worden uitgenodigd ook buiten huis te vertoeven door goede aanleg van de omgeving (paden rond wzc en vijver) WZC: Multidose-systeem medicatie SD: Integraal aanbod van kwaliteitsvolle dienstverlening SD: Gespecialiseerde hulpverlening: versterkt en benoemt de aanzet tot een aangepaste oplossing SD beschikt over mogelijkheden om projecten uit te werken De kwaliteit van de hulpverlening van de SD is goed Verschillende meningen en invalshoeken versterken het hulpverleningsaanbod van de SD De gespecialiseerde hulpverlening van de SD bied een garantie voor het oplossen van specifieke problemen De splitsing van de SD over twee locaties verstoort en vertraagt de communicatie rond de hulpverlening Goed uitgebouwd recreatief fietsroutenetwerk Goed uitgebouwde diensten voor toerisme/recreatie/cultuur Bib dienstverlening: - toegankelijkheid (lage psychologische drempel + een uitleenpost in elk dorp) - gebruiksvriendelijke ontsluiting van de collectie - klantvriendelijke openingsuren - een actuele, gevarieerde collectie - samenwerking met de basisscholen - tarieven : tot 18 jaar geen lidgeld geen leengelden - vrij internetgebruik zonder beperkingen - vlot verkeer aan de uitleen- en inleverbalie - organisatie van uitbreidingsactiviteiten (jeugdboekenweek, bibliotheekweek, auteurslezingen, ) De bib is voortrekker op het vlak van nieuwe ontwikkelingen (website, nieuwe media zoals Ipad, ) Er is geen mogelijkheid voorzien om boeken binnen te brengen buiten de openingsuren Bib: initiatieven van bibnet, Locus, Pslb: bibliotheekplatform, standaardboekenetiket, pbs, Bib als enige culturele pijler in onze gemeente Bib: uitleenposten worden minder gebruikt. Wat is de oorzaak? Minder geboortes in de uitleenposten, klasuitleningen, verhoogde mobiliteit,? Breed vrijetijdsaanbod voor alle doelgroepen AP: ruime stuurgroep om buurtwerk en buurtwerker te ondersteunen AP: Het blijft moeilijk om bepaalde doelgroepen te detecteren Sterkt e Zwak te Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 65

18 Meer automatisering + Structurering, archivering, tijdsbesparing voor burgers -Misvatting = tijdsbesparing voor personeel - Door informatisering wordt men ongeduldiger Voldoende autonomie voor de dienst ICT vanwege het management (bestuur en administratief verantwoordelijken) om voorstellen/aankopen te doen voor implementatie van nodige hard- en software. Voldoende functionele en rationele visie met betrekking tot informaticaopleidingen (zowel voor beheer als toepassingssoftware). Men wil zich profileren als een toeristische gemeente maar de toeristische dienst is niet voldoende professioneel Digitale dienstverlening (burgers meer gebruik laten maken van e-loket) Bijkomende ontwikkelingen nieuwe woonprojecten BKO : dienstverlening - kindvriendelijke openingsuren - huisregels voor de kinderen - contact ouders en begeleidsters - contact ouders en coördinator - teamoverleg - dienstoverleg - activiteitenplanning - bekendmaking van de activiteiten op de buitenschoolse kinderopvang - samenwerking met de scholen - samenwerking met de gemeentelijke diensten - samenwerking met de opvoedingswinkel - samenwerking met het OCMW - samenwerking met externen - kwaliteitshandboek BKO : kwaliteitshandboek - Opvolging en bijsturing - Terugkoppeling BKO : Nieuwbouw - Ingebruikneming lokalen - Werken met één team - Taakverdeling - oudercontacten Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 66

19 4. Communicatie en reputatie Goede gekendheid en reputatie WZC Zorgvlied. Naam/bekendheid/integratie: WZC Zorgvlied heeft een uitstekende reputatie in de verre omgeving. Goede gekendheid, samenwerking met verenigingen buitenshuis, vb. ziekenzorg/koren die bewoners komen bezoeken en/of activiteiten mee helpen verzorgen (integratie bevorderend) Opnamedienst WZC: Eerste aanspreek- en informatiepunt voor toekomstige bewoners en hun familie. Duidelijke en werkbare afspraken mbt de opnameprocedure Duidelijke verantwoordelijkheid mbt serviceflatbewoners De SD is goed gekend bij de bevolking Er is een goed communicatieaanbod voor de bekendmaking van de dienstverlening van de SD Er is een goed contact tussen de SD en de verantwoordelijke communicatie Bib: te weinig promotie in de pers, te weinig public relations Bib: het aanbod van de bibliotheek is nog te weinig bekend bij de burgers Bib: De Bib als handelsmerk gebruiken om de positie van gevestigde waarde te behouden, de bibliotheek is vertrouwd en kan betrouwbaar advies geven Hoge kwaliteit en vlotte dienstverlening aan burgers en personeel / goed imago Opmaak van uitgaven (publicaties) in eigen beheer +creativiteit -tijdrovend Goede externe communicatie naar inwoners Gevarieerd communicatieaanbod (website, kinrooi info, ) Content van de website wordt slecht of niet bijgehouden Afspraken worden niet altijd nagekomen Klantvriendelijkheid kan soms beter Interne communicatie kan veel beter. (onderling en van beleid naar ons toe) Interne communicatie, zowel tussen diensten onderling als tussen diensten en beleid Klantvriendelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening Onderlinge communicatie Klantvriendelijke openingsuren Gemotiveerd en klantvriendelijk personeel/collega s BKO : De kinderopvang is een goed gekende en gewaardeerde dienst dankzij de klantvriendelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening. BKO : Het up-to-date houden van de website van de BKO is moeilijk vanwege de minimale bezetting van de administratie. Sterkt e Zwak te Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 67

20 5. Kwaliteit en controle Schaalvergroting, fusie van gemeenten: doelgroep voor communicatie wordt dan erg groot Gebrek aan feedback voor de dienst ICT: toetsen of aanpak de juiste is, is moeilijk bij gebrek aan referentiekader (deels opgevangen door KPLO = kennisplatform lokale overheden, een initiatief van V-ICT-OR waarbij wij deelnemen aan een aantal jaarlijkse overlegvergaderingen met oost Limburgse gemeenten, en waarbij ICT problemen en oplossingen uitgewisseld worden). Voldoende wettelijke kennis op de personeelsdienst om personeel te helpen Op de personeelsdienst is er is onvoldoende tijd om nieuwe wetgeving op de voet te volgen Het intern controlesysteem wordt steeds verder uitgewerkt Goede kennis van de geldende regelgeving op het vlak van archiefbeheer Kennis van paleografie Ver gevorderd met de uitvoering van het Vlaamse Archiefdecreet Bib: het personeel is goed op de hoogte van de collectie en de nieuwe media Bib: aanwezigheid van personeel met een pedagogische opleiding versterkt het aanbod van rondleidingen en andere activiteiten voor het onderwijs BKO : Het aangeworven personeel voldoet aan de gestelde voorwaarden van geschoolde personeel volgens de richtlijnen van Kind en Gezin. BKO : Het huidige personeel volgt de bijscholing die Kind en Gezin stelt. BKO : Het beleid en de coördinator kan terugvallen op de kennis, advies en ondersteuning van het PCBO (Provinciale commissie buitenschoolse kinderopvang). Zij vertalen de richtlijnen van Kind en Gezin en FCUD en het Federaal voedselagentschap naar de praktijk toe. Zij organiseren ongeveer 6 planvergaderingen per jaar voor de locale coördinatoren. BKO : Kind en Gezin laten om de 6 jaar de werking doorlichten door een inspectiebureau. Zij controleren enkel de tekortkomingen. Sterkt e Zwak te Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 68

Ronde van Kinrooi 5 7 en 12 13 november 2013

Ronde van Kinrooi 5 7 en 12 13 november 2013 Ronde van Kinrooi 5 7 en 12 13 november 2013 Het verloop van de infovergaderingen was in ieder kerkdorp hetzelfde. De burgemeester verwelkomde de aanwezigen, vervolgens stelden de schepenen zich voor.

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017 Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 NIS-code: 37017 Rijksweg 314 8710 Wielsbeke info@wielsbeke.be Secretaris: Debrabandere Bruno Financieel beheerder: Seyns Guy Strategisch meerjarenplan 2014-2019 STRATEGISCHE

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

Meerjarenplanning Sport

Meerjarenplanning Sport Meerjarenplanning Sport 2014-2019 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Hoofdstuk 1: Decreet lokaal sportbeleid... 2 Beleidsprioriteit 1: Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek Functie Graadnaam: assistent-dienstleider Functienaam: assistent-dienstleider Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Bibliotheek Subdienst: Administratie

Nadere informatie

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris Sint-Amands Aantal inwoners: 8.300 Oppervlakte: 1.555 ha 3 deelgemeentes Landelijk

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Ondersteuning en stimulering van de diversiteit en de toegankelijkheid in sport

Hoofdstuk 3 Ondersteuning en stimulering van de diversiteit en de toegankelijkheid in sport Hoofdstuk 3 Ondersteuning en stimulering van de diversiteit en de toegankelijkheid in sport Hoofdstuk 3: ondersteuning en stimulering diversiteit en toegankelijkheid in de sport 1. SWOT analyse Kansen:

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder rapporteert

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a)

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) A. Algemene toelatingsvoorwaarden Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

Kennisname : Bibliotheekassistent dienstleider BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :...

Kennisname : Bibliotheekassistent dienstleider BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... BENAMING VAN DE FUNCTIE : GRAAD : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Bibliotheekassistent dienstleider Deskundige B B1-B3 AFDELING : DIENST : Bibliotheek Bibliotheek Kennisname : Datum : Functionaris :...

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke

Nadere informatie

Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening.

Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening. Werkgroep dienstverlening 23.03.2013 Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening. 1) Algemeen: burgerzaken en communicatie Onthaaldag voor nieuwe inwoners Koppeling

Nadere informatie

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen.

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen. Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen www.gezondegemeente.be Lokale acties integraal aanpakken De gezondheidsmatrix ken je al? Dit is een variant ervan. Het helpt je op weg naar een meer integrale

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Onthaalvorming: missie en strategie

Onthaalvorming: missie en strategie Onthaalvorming: missie en strategie 1 Gent in 2020? Welke stad is Gent in 2020? Wat vind jij belangrijk voor deze stad? Wat moet er zeker blijven? En wat wil je absoluut veranderd zien? Wat moeten we doen

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT TOP 5 : uitdagingen en kansen Afslanking provincies Sectorale subsidies in Gemeentefonds Clustering in Vrije Tijd Lokale Monitoring over vrije tijd en sport Bovenlokale sportinfrastructuur

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014

Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Adams Bart Financieel beheerder Janssens Manu Interne organisatie en burgerzaken Rijkevorsel wil

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Ronde van Vlaanderen 28/1/15 12/2/15 Hasselt, Gent, Torhout, Malle, Leuven Inhoud 2 - Vlaams regeerakkoord

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bibliothecaris (Vrije tijd - Bibliotheek).

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bibliothecaris (Vrije tijd - Bibliotheek). Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Bibliotheek Subdienst:

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. - LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder werkt onder leiding

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Subdienst:

Functiekaart. Dienst: Subdienst: Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Projectmedewerker Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijdszaken Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

14. Over de evaluatie van de werking van de ouderenadviesraad

14. Over de evaluatie van de werking van de ouderenadviesraad 14. Over de evaluatie van de werking van de ouderenadviesraad Elke gezonde organisatie of structuur stelt op regelmatige basis zichzelf de vraag: Zijn wij in feite wel goed bezig? Ook voor ouderenadviesraden

Nadere informatie

Beleidsplan legislatuur 2007-2012

Beleidsplan legislatuur 2007-2012 Beleidsplan legislatuur 2007-2012 1. Verkeer mobiliteit Herinrichting Schanslaan Verkeerssituatie watertoren: herinrichting met als doel de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen en bijkomend

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Communicatie

Hoofdstuk 5 Communicatie Hoofdstuk 5 Communicatie Hoofdstuk 5: Communicatie 1. SWOT analyse Kansen: - Opleidingen voor beheer webpagina voor clubs - Website van de gemeente - Samenwerking met de jeugddienst dienst Vrije tijd -

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent Functieomschrijving: consulent 1. Graad/ Functietitel Consulent 2. Doel van de functie Dienstverlening en ondersteuningsmaatregelen uitwerken en verbeteren ten gunste van een divers en toegankelijk, plaatselijk

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: VOLTIJDS CONTRACTUEEL DIENSTHOOFD WELZIJN EN GEZIN NIVEAU A1a-A1b-A2 (38/38) INHOUD: 1.

Nadere informatie

Project Biblioservicebus Zwevegem

Project Biblioservicebus Zwevegem Project Biblioservicebus Zwevegem Mia Allaert - projectcoördinator De Samenkomst Leiedal 26 november 2009 Biblioservicebus Zwevegem 1. Van nood naar doelstelling en actieplan 2. Van beleidsplan en idee

Nadere informatie

Op vlak van communicatie: 1. Regelmatig overleggen en afstemmen met betrekking tot het gevoerde communicatiebeleid.

Op vlak van communicatie: 1. Regelmatig overleggen en afstemmen met betrekking tot het gevoerde communicatiebeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SECRETARIAAT COMMUNICATIEDIENST communicatiemedewerk(st)er 1. Plaats in de organisatie De communicatiemedewerk(st)er werkt onder

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

Openbare bibliotheek Ingelmunster Actieplan 2006

Openbare bibliotheek Ingelmunster Actieplan 2006 Openbare bibliotheek Ingelmunster Actieplan 2006 1 1. Cultuurparticipatie 1.1. De bibliotheek moet de culturele participatie van de inwoners verhogen: - Leesclub : praktische organisatie Minimaal 6 leden,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: adviseur financiën en begroting A Av A1a-A2a Plaats in het organogram De adviseur financiën en begroting rapporteert aan de financieel beheerder.

Nadere informatie

financiële- en sociale dienst O.C.M.W.

financiële- en sociale dienst O.C.M.W. O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SECRETARIS-SECRETARIAAT SECRETARIAAT administratief medewerk(st)er financiële- en sociale dienst O.C.M.W. 1. Plaats in de organisatie

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: diensthoofd Extramurale dienst

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: diensthoofd Extramurale dienst Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker dienst ouderen en thuiszorg Functiegroep: administratief medewerker publieksgericht Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling:

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Diksmuide Ijzerheemplein 4 8600 Diksmuide Inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW/ RMID/2014 Betreft: Inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider.

Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. 1 Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. Alle doelstellingen en maatregelen, hieronder opgenomen in dit thema, zijn gericht naar sportverenigingen, aangesloten

Nadere informatie

Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden

Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden VVSG-Raadsledendagen Antwerpen, 2 juni 2007 Brugge, 16 juni 2007 Inhoud Plannen en budgetteren in de regelgeving: 2 Voor gemeenten Voor OCMW s Plannen

Nadere informatie

Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep wonen.

Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep wonen. Werkgroep wonen 23.03.2013 Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep wonen. VOORMIDDAG Vragen betreffende sterkten: - Welke positieve kenmerken zie je in Schilde? - Welke

Nadere informatie

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers FUNCTIEBESCHRIJVING Afdeling/Dienst: Sociale zaken en rapporteert aan het afdelingshoofd personen Functietitel: Diensthoofd sociale zaken Hoofddoel: Coördineren van de activiteiten en projecten van de

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

Bespreking ICT pool 27.02.2008.

Bespreking ICT pool 27.02.2008. BEHEERSOVEREENKOMST ICT : STAD OCMW - POLITIE Gemeentedecreet art.271. Tussen de gemeente en het OCMW kunnen beheersovereenkomsten gesloten worden over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten.

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige sport Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: vrije tijd en zorg Dienst: vrije tijd en verenigingen (sport) Functiefamilie: administratief coördinerend/deskundig

Nadere informatie

Een geïntegreerde vrijetijdswerking een meerwaarde voor de sportdienst? WETTEREN

Een geïntegreerde vrijetijdswerking een meerwaarde voor de sportdienst? WETTEREN Een geïntegreerde vrijetijdswerking een meerwaarde voor de sportdienst? 1 Wat is geïntegreerd werken? Op elkaar afstemmen en optimaliseren van processen, informatiestromen en ICT. 2 Redenen voor integratie

Nadere informatie

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 1 Waarom veranderen? Wellicht ken je het lokaal jeugdbeleidsplan wel, het is het plan van een gemeente over hoe ze werk willen maken van jeugdwerk- en

Nadere informatie

Schrijf voor kennisname, vul datum en naam in en plaats uw handtekening

Schrijf voor kennisname, vul datum en naam in en plaats uw handtekening Functiebeschrijving Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Dienst: algemeen

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Brasschaat Van Hemelrijcklei 90 2930 Brasschaat Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Brasschaat/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Workshop Sociaal Huis

Workshop Sociaal Huis Workshop Sociaal Huis 15 januari 2009 RWO Arrondissement Oudenaarde vzw Sint-Jozefsplein 2 9700 Oudenaarde www.rwo-oudenaarde.be Agenda 1. Stand van zaken lokale besturen 2. Wettelijk kader 2.1. Beleidsdocumenten

Nadere informatie

Databank Noord-Limburg in cijfers. 22 november 2012 Stefan Jacques - provincie Limburg directie mens steunpunt sociale planning

Databank Noord-Limburg in cijfers. 22 november 2012 Stefan Jacques - provincie Limburg directie mens steunpunt sociale planning Databank Noord-Limburg in cijfers 22 november 2012 Stefan Jacques - provincie Limburg directie mens steunpunt sociale planning Wat heeft het Steunpunt Sociale Planning lokale besturen te bieden? Steunpunt

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Meerjarenplanning sportinfrastructuur

Hoofdstuk 4 Meerjarenplanning sportinfrastructuur Hoofdstuk 4 Meerjarenplanning sportinfrastructuur Hoofdstuk 4: Meerjarenplanning sportinfrastructuur 1. SWOT analyse Kansen: - Uitbreiden van de openingsuren - Veel open ruimten beschikbaar - Meer gebruik

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code:

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code: Functie Graadnaam: diensthoofd Afdeling: Vrije tijd Functienaam: Zakelijk leider bibliotheek en productontwikkelaar vrije tijd Functiefamilie: Coördinerend leidinggevenden Functionele loopbaan: B1-B3 Dienst:

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW 2014-2015 Netwerk: Sterktes Zwaktes Activiteiten en projecten en participatie: Het wij-gevoel onder de partners Positieve en spontane samenwerkingen die voortvloeien uit het

Nadere informatie

Organigram gemeente Bocholt

Organigram gemeente Bocholt Organigram gemeente Bocholt Gemeenteraad College van burgemeester en schepenen (ver. 30/06/2016) Gemeentesecretaris Stafdienst Financieel Beheerder MENS RUIMTE ALGEMEEN BESTUUR EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Nadere informatie

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE Bij het openen van het rapport worden de meest recente gegevens uit de databank gehaald. Inleiding In dit document worden de kansarmoede-indicatoren weergegeven

Nadere informatie

Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010

Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010 Griet Coppé Vlaams Volksvertegenwoordiger CD&V www.grietcoppe.be Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010 Synthese Onze samenleving staat voor enorme uitdagingen op het vlak van zorg. De verzilvering

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Deskundige Personeelsdienst 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE Zorgt voor de uitwerking, coördinatie en administratieve afhandeling van het personeelsbeleid van het bestuur

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners Houthalen-Helchteren De achtergrond De gemeente Houthalen-Helchteren wenst een sportaanbod

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Gemeente Bocholt Dorpsstraat Bocholt NIS-code: MEERJARENPLAN TOELICHTINGSRAPPORTEN INTERNE ORGANISATIE ORGANIGRAM

Gemeente Bocholt Dorpsstraat Bocholt NIS-code: MEERJARENPLAN TOELICHTINGSRAPPORTEN INTERNE ORGANISATIE ORGANIGRAM Gemeente Bocholt Dorpsstraat 16 3950 Bocholt NIS-code: 72003 MEERJARENPLAN 2015 2019 TOELICHTINGSRAPPORTEN INTERNE ORGANISATIE ORGANIGRAM Secretaris Brebels Eddie Financieel beheerder Vander Mierde Erik

Nadere informatie

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit.

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit. OOK Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw - Vlaamse OUDERENRAAD Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES 1. Informatie en communicatie Ouderen willen de diensten en taken van de provincie beter kennen. 2. Mobiliteit

Nadere informatie

EVALUATIE VAN DE MEDEWERKER MET ADMINISTRATIEVE OPDRACHT

EVALUATIE VAN DE MEDEWERKER MET ADMINISTRATIEVE OPDRACHT EVALUATIE VAN DE MEDEWERKER MET ADMINISTRATIEVE OPDRACHT Algemene en persoonlijke gegevens VOORNAAM NAAM Ambt Administratieve toestand Periode Datum / /20 1 ste evaluator 2 de evaluator De scores zijn

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Verslag studiedag Dikke vrienden - Jeugddiensten en OCMW s vinden elkaar

Verslag studiedag Dikke vrienden - Jeugddiensten en OCMW s vinden elkaar Verslag studiedag Dikke vrienden - Jeugddiensten en OCMW s vinden elkaar * Locatie: Donderdag 11 december 2014: 09u30 12u30. Sporthal Heist op den Berg Praktijktafel 1 O.l.v. Dirk Van Noten (voorzitter

Nadere informatie

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Opbouw verhaal Wie ben ik Aanleiding onderzoek Pilotgemeente vergrijzing- en ontgroeningscan PON

Nadere informatie

Ouderenbeleidsplan 2010 2014

Ouderenbeleidsplan 2010 2014 Ouderenbeleidsplan 2011 2014 Voorwoord Ons Ouderenbeleidsplan 2011-2014 als voorbeeld van directe democratie in Kampenhout. Het gemeentebestuur van Kampenhout streeft er in haar beleid naar het welzijn

Nadere informatie

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen.

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 636 van GRIET COPPÉ datum: 5 juli 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Profiel gebruikers Sinds 1 januari 2014 is het

Nadere informatie

Kaderdecreet planlastvermindering (15 juli 2011) te raadplegen op website BZ (www.bestuurszaken.be/planlasten)

Kaderdecreet planlastvermindering (15 juli 2011) te raadplegen op website BZ (www.bestuurszaken.be/planlasten) Decreet lokaal sportbeleid Infosessie sportgekwalificeerde ambtenaren november/december 2012 1 2 Inleiding Inleiding 3 Kaderdecreet planlastvermindering (15 juli 2011) te raadplegen op website BZ (www.bestuurszaken.be/planlasten)

Nadere informatie

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING PLAATS IN HET ORGANOGRAM Je werkt onder de leiding van de secretaris en het diensthoofd van de Welzijnsdienst. Je werkt constructief samen met OCMW -

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING 1

FUNCTIEBESCHRIJVING 1 FUNCTIEBESCHRIJVING 1 Functie Hoofddoel van de functie Diensthoofd personeel A1a-A3a U bent verantwoordelijk voor en efficiënte organisatie en werking van de personeelsdienst. U geeft leiding aan team

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Consulent lokale economie

Functiebeschrijving. Consulent lokale economie Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Consulent lokale economie 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE De consulent lokale economie is het aanspreekpunt voor handelaars en ondernemers en stimuleert, behartigt en

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden

REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden GR 14.10.2014 I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget

Nadere informatie

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Seniorenadviesraad Kampenhout 1 Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Structureren in 4 stappen : -Oprichting adviesraad - Behoefteonderzoek - Opmaak beleidsplan - Opvolging van het beleid Structureren

Nadere informatie