PV-omvormer SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PV-omvormer SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL"

Transcriptie

1 PV-omvormer SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL Gebruiksaanwijzing SB_SMC-BNL TBNL-ALL Versie 3.0 NL

2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord Doelgroep Verklaring van de gebruikte symbolen Identificatie van de omvormer Veiligheidsaanwijzingen Beschrijving van het apparaat Reglementair gebruik Opbouw van omvormers Principe van de stringomvormer Principe van de Multi-String-omvormer Aansluitbereik Bedrijfstoestanden van de omvormer Normale bedrijfstoestanden Kritische bedrijfstoestanden met storing Onkritische bedrijfstoestanden met storing Beschrijving van de bedrijfstoestanden Alle LEDs zijn uit Alle LEDs zijn aan Groene LED knippert langzaam Groene LED brandt continu Groene LED knippert snel Gele LED brandt continu Groene LED gaat kortstondig uit Rode LED brandt continu Rode LED knippert Gele LED knippert twee keer Gele LED knippert drie keer Gele LED knippert vier keer Gebruiksaanwijzing SB_SMC-BNL

4 Inhoudsopgave Gele LED knippert vijf keer Gele LED knippert zes keer Gele LED knippert zeven keer Weergaven van de display Inschakelen van de verlichting van de display Displaymeldingen in de startfase Displaymeldingen tijdens bedrijf Weergave bij een storing Snel knipperende achtergrondverlichting Onderhoud en verzorging Installatiebewaking Sunny Data Control Sunny Beam Sunny Boy Control Sunny Boy Control Plus Sunny WebBox Sunny Portal Meetkanalen en meldingen Meetkanalen Statusmeldingen Storingsmeldingen Bedrijfsparameters Glossarium Contact SB_SMC-BNL Gebruiksaanwijzing

5 Voorwoord 1 Voorwoord WAARSCHUWING! De installatie van de Sunny Boy of de Sunny Mini Central mag uitsluitend door hiervoor opgeleid en vakkundig personeel worden uitgevoerd. De installateur dient door het verantwoordelijke energiebedrijf te zijn toegelaten. De installatiehandleiding dient zorgvuldig gelezen te worden. Alle veiligheidsvoorschriften, de technische aansluitvoorwaarden van het verantwoordelijke energiebedrijf alsmede de VDEW-voorschriften dienen in acht te worden genomen. Met de aanschaf van een Sunny Boy of een Sunny Mini Central heeft u niet alleen gekozen voor een technisch geperfectioneerd apparaat, maar ook voor de modernste en meest innovatieve modulaire systeemtechniek voor de aansluiting op het elektriciteitsnet van fotovoltaïsche installaties. De omvormers van SMA blinken met name uit door het hoge rendement en de hoge betrouwbaarheid. De omvormers voldoen aan alle VDEW-richtlijnen (Vereniging van Duitse elektriciteitsbedrijven) voor parallel bedrijf van eigen opwekkingsinstallaties met het laagspanningsnet van het energiebedrijf. Deze richtlijnen bevatten de voorschriften van de beroepsvereniging voor fijne mechaniek en elektrotechniek met betrekking tot het automatische verdeelstation voor eigen opwekkingsinstallaties resp. met betrekking tot DIN VDE Bovendien voldoet de omvormer conform de EMC- en de laagspanningsrichtlijn aan de geharmoniseerde Europese normen zoals bevestigd in de CE-conformiteitsverklaring. 1.1 Doelgroep Dit document is bestemd voor de exploitant van de installatie. Het voorliggende gedeelte van de documentatie bij het apparaat behandelt met name de onderwerpen die voor het bedrijf van de omvormer van interesse zijn. Naast de toelichtingen op de werking van het apparaat worden ook aanwijzingen met betrekking tot de registratie en de evaluatie van gegevens gegeven. Informatie bij de installatie en de inbedrijfstelling van de omvormer vindt u in de eveneens meegeleverde installatiehandleiding. De details bij de technische gegevens kunt u eveneens in de installatiehandleiding van het apparaat vinden. Gebruiksaanwijzing SB_SMC-BNL

6 Voorwoord 1.2 Verklaring van de gebruikte symbolen Voor een optimaal gebruik van deze handleiding dienen de volgende verklaringen bij de gebruikte symbolen in acht te worden genomen. Aanwijzing Onder het symbool "Aanwijzing" wordt informatie weergegeven waarvan het niet in acht nemen het werk of de bediening bemoeilijkt. WAARSCHUWING! Onder dit symbool wordt informatie weergegeven waarvan het niet in acht nemen tot persoonlijk letsel of materiële schade kan leiden. Deze passages dienen bijzonder zorgvuldig gelezen te worden. 1.3 Identificatie van de omvormer De omvormer kan met behulp van het typeplaatje (zie onderstaande afbeelding) worden geïdentificeerd. Het typeplaatje bevindt zich over het algemeen aan de rechterkant van de behuizing (gezien vanaf de voorkant van het apparaat). Bij de Sunny Boy 2800i en de Multi-String-apparaten bevindt het typeplaatje zich aan de onderkant van het apparaat. Het typeplaatje bevat informatie over het type apparaat, het serienummer, de identificatiegegevens van het apparaat, de CE-markering alsmede de contactgegevens van SMA. Het volgende typeplaatje dient als voorbeeld en geeft het typeplaatje van de Sunny Boy 3800 weer. Type apparaat Serienummer 6 SB_SMC-BNL Gebruiksaanwijzing

7 Veiligheidsaanwijzingen 2 Veiligheidsaanwijzingen WAARSCHUWING! De volgende werkzaamheden aan de omvormer mogen uitsluitend door een opgeleide elektricien worden uitgevoerd: Elektrische installatie Reparatiewerkzaamheden Ombouwwerkzaamheden In het apparaat kunnen hoge spanningen aanwezig zijn, zelfs als geen externe spanning aanwezig is. Deze hoge spanningen kunnen tot dodelijk of zwaar letsel leiden. WAARSCHUWING! De temperatuur van afzonderlijke onderdelen van de behuizing van de omvormer - met name van het koellichaam resp. van de koellichamen - kan ook in normaal bedrijf waarden boven 60 C bereiken. Bij aanraking van deze onderdelen bestaat gevaar voor verbranding! WAARSCHUWING! Overspanningen leiden tot onherstelbare beschadiging van de omvormer. De garantieaanspraken komt hierdoor te vervallen. Als de omvormer een knippercode resp. een displaymelding weergeeft zoals beschreven in hoofdstuk Overschrijding van het maximaal toegestane ingangsspanningsbereik (25) of Snel knipperende achtergrondverlichting (31), dient u contact op te nemen met de installateur. Gebruiksaanwijzing SB_SMC-BNL

8 Beschrijving van het apparaat 3 Beschrijving van het apparaat 3.1 Reglementair gebruik De Sunny Boy / Sunny Mini Central dient voor de voeding van fotovoltaïsch omgezette zonneenergie in een laagspanningsnet (220...De Sunny Boy / Sunny Mini Central dient voor de voeding van fotovoltaïsch omgezette zonne-energie in een laagspanningsnet ( V) met een frequentie van 50 Hz. Enkele omvormers van SMA kunnen ook met een net met een frequentie van 60 Hz worden gebruikt. Gedetailleerde informatie bij dit onderwerp en bij uw apparaat vindt u in de installatiehandleiding. De in de installatiehandleiding van de desbetreffende omvormer vermelde grenswaarden dienen in acht te worden genomen. De Sunny Boy / Sunny Mini Central mag uitsluitend voor de in dit hoofdstuk beschreven doeleinden worden gebruikt. Afwijkend gebruik kan het apparaat beschadigen en kan tot het vervallen van de garantieaanspraken en onherstelbare schade aan het apparaat leiden. Bij vragen met betrekking tot het reglementaire gebruik van de Sunny Boys en de Sunny Mini Centrals kunt u contact opnemen met de Sunny Boy serviceline. Principe van een op het elektriciteitsnet aangesloten zonne-energiesysteem met een stringomvormer Fotovoltaïsche panelen Sunny Boy Elektriciteitsnet Principe van een op het elektriciteitsnet aangesloten zonne-energiesysteem met een Multi-String-omvormer String A String B Fotovoltaïsche panelen Sunny Boy Multi-String Elektriciteitsnet 8 SB_SMC-BNL Gebruiksaanwijzing

9 Beschrijving van het apparaat Principe van een op het elektriciteitsnet aangesloten systeem met omvormers van het type Sunny Mini Central Verdeler Elektriciteitsnet Fotovoltaïsche panelen Sunny Mini Central 3.2 Opbouw van omvormers Bij de volledige productlijn van SMA is bijzondere aandacht besteed aan een attractief en functioneel design. De Sunny Boy en de Sunny Mini Central worden in de standaard uitvoering geleverd met de vertrouwde en uit drie LEDs bestaande statusweergave alsmede met een display met tekstweergave. Bedieningselementen op het apparaat zijn bewust achterwege gelaten. Een nauwkeurige afstemming op het aangesloten zonne-energiesysteem is niet vereist. Mocht dit in het geval van bijzondere toepassingsvoorwaarden echter gewenst zijn, is het gebruik van een optioneel verkrijgbare communicatie-interface vereist. Met behulp van deze communicatie-interface kunnen bovendien de actuele bedrijfsgegevens opgevraagd en met behulp van een pc-programma worden geregistreerd. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk 7 Installatiebewaking (33). Gebruiksaanwijzing SB_SMC-BNL

10 Beschrijving van het apparaat Principe van de stringomvormer De stringomvormer sluit altijd slechts een beperkt aantal in serie geschakelde zonnepanelen (strings) aan op het openbare elektriciteitsnet. Zelfs een grote zonne-energiegenerator kan op deze wijze met een groot aantal afzonderlijke strings met eigen omvormer worden opgebouwd. De energie wordt eerst aan de wisselstroomzijde (AC-zijde) verzameld. Blokschema van een stringomvormer met transformator DC-ingang met 2 x 2 steekverbindingen Aardlekbeveili ging Sunny Boy SB 1100, behuizing IP65 (montage buiten mogelijk) MPPtracking Brug Transformator Overspanningsb eveiliging: thermisch bewaakte varistoren Display (IP65) SMA grid guard Optionele communicatieinterface: RS485, radiografisch AC-stekker De Sunny Boy SB 2800i is een indoor omvormer. De omvormer beschikt over beschermingsgraad IP21 en is geschikt voor montage in de interne ruimte. 10 SB_SMC-BNL Gebruiksaanwijzing

11 Beschrijving van het apparaat Blokschema van een stringomvormer zonder transformator Sunny Boy SB 2100TL, behuizing IP65 (montage buiten mogelijk) DC-ingang met 2 x 2 steekverbindingen MPPtracking Boost convertor Brug SMA grid guard AC-stekker Aardlekbeveili ging Overspanning sbeveiliging: thermisch bewaakte varistoren Display (IP65) Lekstroommeti ng Optionele communicatieinterface: RS485, radiografisch Gebruiksaanwijzing SB_SMC-BNL

12 Beschrijving van het apparaat Principe van de Multi-String-omvormer De Multi-String-omvormer is ontwikkeld voor fotovoltaïsche installaties met verschillende strings. De DC-aansluitingen in de Sunny Boy SB 5000TL HC Multi-String zijn, zoals hieronder weergegeven, aan een afzonderlijke MPP-tracker toegewezen. Blokschema van een Multi-String-omvormer DC-ingang met 2 x 2 steekverbindingen Aardlekbeve iliging Boost convertor Sunny Boy SB 5000TL HC, behuizing IP65 (montage buiten mogelijk) MPPtracking Boost convertor MPPtracking Overspanningsbev eiliging: thermisch bewaakte varistoren Display (IP65) Brug Lekstroommeti ng SMA grid guard Optionele communicatieinterface: RS485, radiografisch AC-uitgang met klemmen Op de Multi-String-omvormer kunnen, afhankelijk van de uitvoering van het apparaat, maximaal drie onafhankelijke strings van een PV-generator worden aangesloten. Aangezien aan iedere ingang een afzonderlijke MPP-tracker is toegewezen, mogen de strings met betrekking tot het gebruikte type en de richting van de panelen van elkaar verschillen. De nominale stroom-, spannings- en vermogensgegevens mogen eveneens verschillen, mits deze de in de installatiehandleiding vermelde grenswaarden niet overschrijden. De omgezette energie van de twee of drie ingangen wordt met behulp van een gemeenschappelijke omvormermodule in het aangesloten elektriciteitsnet geïnjecteerd. 12 SB_SMC-BNL Gebruiksaanwijzing

13 Beschrijving van het apparaat Aansluitbereik Alle aansluitingen worden aan de onderkant van de omvormer uitgevoerd. De AC-aansluiting wordt met behulp van een AC-stekker aan de onderkant of met behulp van AC-klemmen in de omvormer uitgevoerd. De aansluitkabel wordt hierbij met behulp van een kabelopening in de omvormer geleid. Voorbeeld: Sunny Boy 1100 Steekverbinding voor de aansluiting van de zonnepanelen AC-stekker voor de aansluiting op het elektriciteitsnet Electronic Solar Switch Opening voor de optionele communicatie via RS485 of voor de radiografische communicatie (PG16) Voorbeeld: Sunny Boy 5000TL HC Multi-String Steekverbinding voor de aansluiting van de zonnepanelen Kabeldoorgang voor de netaansluiting Electronic Solar Switch Opening voor de optionele communicatie via RS485 of voor de radiografische communicatie (PG16) Gebruiksaanwijzing SB_SMC-BNL

14 Beschrijving van het apparaat Voorbeeld: Sunny Mini Central 7000HV Steekverbinding voor de aansluiting van de zonnepanelen Kabeldoorgang voor de netaansluiting Opening voor de optionele aansluiting van de SMA Power Balancer Electronic Solar Switch Opening voor de optionele communicatie via RS485 of voor de radiografische communicatie (PG16) Het aantal DC-aansluitingen en de rangschikking ervan verschilt, afhankelijk van het type apparaat. De apparaten beschikken over één tot vier gepaarde steekverbindingen voor de aansluiting van de zonnepanelen. Voorbeeld: Sunny Boy 1100LV Kabeldoorgang voor de aansluiting van de zonnepanelen AC-stekker voor de aansluiting op het elektriciteitsnet Opening voor de optionele communicatie via RS485 of voor de radiografische communicatie (PG16) 14 SB_SMC-BNL Gebruiksaanwijzing

15 Bedrijfstoestanden van de omvormer 4 Bedrijfstoestanden van de omvormer De verschillende bedrijfstoestanden worden met behulp van drie lichtdioden (LEDs) op het behuizingsdeksel van de omvormer alsmede op de geïntegreerde display (zie hoofdstuk 5 Weergaven van de display (29)) weergegeven. Om een bedrijfstoestand met behulp van de drie LEDs weer te kunnen geven, dient de omvormer aan de DC-zijde aangesloten te zijn. Er dient genoeg zonne-instraling aanwezig te zijn om de omvormer van voldoende DC-spanning te voorzien. Bedrijf (groen) Aardlek (rood) Storing (geel) De exploitant van de installatie dient aan de weergave van de LEDs, met name in het eerste jaar na de installatie, regelmatig aandacht te besteden, en wel op verschillende tijdstippen en onder verschillende instralingsomstandigheden. Hierdoor kunnen ook verborgen fouten, die tijdens het configureren of het installeren van de installatie zijn ontstaan, worden herkend, en kan een correct bedrijf van de PV-installatie worden gewaarborgd. Een volledige beschrijving van de mogelijke weergaven van de LEDs vindt u in hoofdstuk 4.4 Beschrijving van de bedrijfstoestanden (17). De weergaven kunnen in de volgende drie categorieën worden ingedeeld. De afzonderlijke categorieën worden hieronder beschreven. 4.1 Normale bedrijfstoestanden Zolang geen LED of alleen de groene controle-led brandt of knippert, bevindt de omvormer zich in een van de normale bedrijfstoestanden. Het gelijkmatig branden van alle drie de LEDs signaleert een correcte bedrijfstoestand van de omvormer ("initialisering"). Alle andere signalen duiden op een storing in de bedrijfstoestand. Gebruiksaanwijzing SB_SMC-BNL

16 Bedrijfstoestanden van de omvormer 4.2 Kritische bedrijfstoestanden met storing Dankzij een omvangrijk veiligheidsconcept kon het aantal kritische bedrijfstoestanden tot één beperkt worden: Aanwezigheid van een te hoge PV-generatorspanning. Een te hoge PV-generatorspanning wordt gesignaleerd door de volgende knippercode van de gele LED: (groen) (rood) (geel) LED aan LED uit De gele LED knippert achtereenvolgens vier keer. Deze melding wordt drie keer herhaald en wordt vervolgens opnieuw gestart. De gele LED voor de weergave van een storing brandt bij het optreden van de storing gedurende 5 seconden en begint vervolgens te knipperen. Hierbij blijft de LED gedurende 3 seconden uitgeschakeld en knippert vervolgens vier keer kort. Deze code wordt achtereenvolgens drie keer verzonden. Als de storing vervolgens nog steeds aanwezig is, wordt de melding opnieuw gestart. WAARSCHUWING! Koppel de PV-generator onmiddellijk van de omvormer los. Een te hoge ingangsspanning kan tot zware beschadigingen aan het apparaat leiden. 16 SB_SMC-BNL Gebruiksaanwijzing

17 Bedrijfstoestanden van de omvormer 4.3 Onkritische bedrijfstoestanden met storing Alle overige codes signaleren een storing in de bedrijfstoestand, die over het algemeen echter geen gevaar voor personen of apparaten vormt. De oorzaak dient wel onmiddellijk bepaald en verholpen te worden. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen zijn andere fouten mogelijk, die niet gesignaleerd kunnen worden (bijv. uitval van de statusweergave). Om dergelijke fouten te kunnen herkennen dient de exploitant van de installatie met behulp van de toelichtingen in het volgende hoofdstuk de weergave van de normale bedrijfstoestanden op plausibiliteit te controleren (een 's nachts brandende groene LED bijvoorbeeld duidt, net als een niet brandende LED bij zonneschijn, op een fout). Gedetailleerdere diagnoses zijn met behulp van de in hoofdstuk 7 Installatiebewaking (33) beschreven communicatie-opties mogelijk. 4.4 Beschrijving van de bedrijfstoestanden Alle LEDs zijn uit Nachtuitschakeling De omvormer bevindt zich in de zogenoemde nachtuitschakeling. Deze toestand wordt bereikt als de ingangsspanning op de omvormer te laag is voor een voeding en niet voldoende is voor de toevoer van de boordspanning. Als deze bedrijfstoestand overdag bij een goede instraling optreedt, dient u de PV-spanning door uw installateur te laten controleren Alle LEDs zijn aan Initialisering De boordcomputer van de omvormer bevindt zich in de initialiseringsfase. De energievoorziening voor het boordnet is reeds aanwezig, het vermogen voor de netvoeding is echter nog niet voldoende. Datatransmissie is eveneens nog niet mogelijk. (groen) (rood) (geel) (groen) (rood) (geel) Alle LEDs zijn uit. Alle LEDs zijn aan. Gebruiksaanwijzing SB_SMC-BNL

18 Bedrijfstoestanden van de omvormer Groene LED knippert langzaam Wachten, netwerkbewaking De omvormer controleert of aan de startvoorwaarden voor voedingsbedrijf is voldaan (bijv. startspanning, starttijd) en start vervolgens met de bewaking van het net. De PV-spanning dient eenmalig een bepaalde waarde te bereiken, zodat de omvormer met de netvoeding kan beginnen. (groen) (rood) (geel) De groene LED knippert één keer per seconde Groene LED brandt continu Voedingsbedrijf De omvormer heeft de zelftest van het elektronische meetsysteem en de netwerkbewaking met succes beëindigd en bevindt zich in normaal voedingsbedrijf. MPP-bedrijfsmodus (standaardinstelling): De omvormer berekent automatisch de MPP-spanning van de zonne-energiegenerator, die voor de interne regeling als voorgeschreven PV-spanning wordt ingesteld. In de MPPbedrijfsmodus wordt het punt van het maximale voedingsvermogen P AC door wijziging van de voorgeschreven PV-spanning op de zonne-energiegenerator ingesteld. Bedrijfmodus met continue spanning: De bedrijfstoestand "U-Konst" kan via de Sunny Boy Control of via het pc-programma Sunny Data door de exploitant van de installatie handmatig worden ingesteld. De Sunny Boy / Sunny Mini Central neemt in de bedrijfsmodus "U-Konst" een extern ingestelde voorgeschreven PV-spanning voor de interne regeling over. Bedrijfmodus met turbine: De bedrijfstoestand "Turbine" kan via de Sunny Boy Control of via het pc-programma Sunny Data door de exploitant van de installatie handmatig worden ingesteld. De omvormer neemt in de bedrijfsmodus "Turbine" een door een curve gedefinieerde U/I-karakteristiek voor het omzetten van DC-stroom uit windturbines over. Gedetailleerde informatie vindt u in de documentatie "Windy Boy". WAARSCHUWING! (groen) (rood) (geel) De groene LED brandt continu. PV-installaties mogen niet in de bedrijfsmodus "Turbine" worden gebruikt. 18 SB_SMC-BNL Gebruiksaanwijzing

19 Bedrijfstoestanden van de omvormer Groene LED knippert snel Stop De omvormer bevindt zich in de toestand "Stop". In deze toestand wordt onder andere de meetelektronica gekalibreerd. Vervolgens wordt omgeschakeld naar de stand "Warten". De bedrijfstoestand "Stop" kan ook via de Sunny Boy Control of via het pc-programma Sunny Data door de exploitant van de installatie handmatig worden ingesteld. In dit geval blijft de omvormer in de bedrijfstoestand "Stop" tot een nieuwe bedrijfstoestand ("MPP-Betrieb", "Konstantspannungs-Betrieb", "Turbinen-Betrieb") wordt ingesteld. (groen) (rood) (geel) De groene LED knippert drie keer per seconde Gele LED brandt continu Continue bedrijfsbelemmering Als een storing herhaaldelijk optreedt, schakelt de omvormer naar de bedrijfstoestand "Dauerhafte Betriebshemmung" en wordt het voedingsbedrijf stopgezet. (groen) (rood) De gele LED brandt continu. (geel) Eventueel is een storing aanwezig die niet ter plekke kan worden verholpen. U kunt proberen om de fout met behulp van een communicatie-interface en het bijbehorende communicatie-product (bijv. een pc met Sunny Data of Sunny Boy Control) te verhelpen. Als de fout niet kan worden verholpen, dient u contact op te nemen met de SMA serviceline (hoofdstuk 10 Contact (61)) om de verdere werkwijze te bespreken. Gebruiksaanwijzing SB_SMC-BNL

20 Bedrijfstoestanden van de omvormer Groene LED gaat kortstondig uit Derating De bedrijfstoestand "Derating" is een normale bedrijfstoestand die tijdelijk op kan treden en meerdere oorzaken kan hebben: (groen) (rood) (geel) De groene LED gaat één keer per seconde kort uit. Derating van de temperatuur De temperatuurbewaking van de omvormer heeft het afgiftevermogen gereduceerd opdat het apparaat niet oververhit raakt. De omvormer schakelt om naar derating van de temperatuur. Als de Sunny Boy / Sunny Mini Central vaak omschakelt naar deze bedrijfstoestand, dient u de warmteafvoer te controleren en de omvormer, indien nodig, op een gunstigere plek met een betere ventilatie te monteren. Bij de Sunny Mini Centrals, de Sunny Boy SB 3800 en de SB 2800i dient gecontroleerd te worden of de ventilatie verontreinigd is. De reiniging van de ventilatoren wordt beschreven in de desbetreffende installatiehandleiding. Derating van de stroom Afhankelijk van het paneeltype of het vermogen en de schakeling van de generator stijgt de ingangsstroom aan de PV-zijde tot boven de maximaal mogelijke ingangsstroom. De omvormer schakelt om naar de bedrijfstoestand "Stromderating" ter bescherming tegen overbelasting. De installatie-opbouw dient gecontroleerd te worden. Derating van het vermogen Deze bedrijfstoestand treedt uitsluitend in installaties op die worden gebruikt met Sunny Mini Centrals met geïntegreerde SMA Power Balancer in de instelling "PowerGuard". Als vermogens groter dan 5 kva op een fase worden geïnjecteerd, dient over het algemeen een 3-fasig systeem, bestaande uit 3 identieke omvormers, te worden geïnstalleerd. Dit is vereist om een asymmetrische belasting tussen de fases L1 - L3 te voorkomen. Als een van de drie omvormers het elektriciteitsnet niet meer voedt, reduceren de twee andere omvormers het maximale vermogen per omvormer tot 5 kva. De bedrijfstoestanden van de apparaten dienen gecontroleerd en de storing verholpen te worden. Meer informatie over de SMA Power Balancer vindt u in de installatiehandleiding van de Sunny Mini Central. 20 SB_SMC-BNL Gebruiksaanwijzing

21 Bedrijfstoestanden van de omvormer Rode LED brandt continu Isolatiefout of varistor defect De rode LED op de Sunny Boy / Sunny Mini Central brandt continu. Brandende of knipperende groene en gele LEDs zijn bij deze knippercode niet relevant. Er is een fout in de aardlek opgetreden of één van de thermisch bewaakte varistoren aan de DC-ingangszijde is door overspanning of veroudering defect. Uitsluitend apparaten met een transformator (zonder "TL" in de naam van het apparaat) zorgen in dit geval voor voeding. SMC 9000TL / 10000TL / 11000TL Als deze knippercode bij een van deze omvormers optreedt, heeft de omvormer een aardlek vastgesteld. Een defecte varistor wordt met behulp van een afzonderlijke knippercode weergegeven (zie hoofdstuk ). Omvormer met geïntegreerde aardingsset Als de omvormer met een zogenoemde "aardingsset" is uitgerust, signaleert het continue branden van de rode LED een ongewenst aardlek in de PV-generator of een defect in de aardingsset. Meer informatie vindt u in hoofdstuk 4 van de installatiehandleiding van de aardingsset. WAARSCHUWING! (groen) (rood) (geel) Niet relevant De rode LED brandt continu. Niet relevant Neem contact op met een elektricien voor het verhelpen van de storing. Aanwijzingen met betrekking tot het verhelpen van fouten vindt u in de installatiehandleiding van de omvormer. Gebruiksaanwijzing SB_SMC-BNL

22 Bedrijfstoestanden van de omvormer Rode LED knippert Storing aan de DC-zijde De rode LED knippert, de brandende of knipperende groene en gele LEDs zijn bij deze knippercode niet relevant. Sunny Boy Multi-String Minimaal één van de twee of drie DC-ingangen is defect. Er is een storing aanwezig die niet ter plekke kan worden verholpen. In dit geval dient u contact op te nemen met SMA (zie hoofdstuk 10 Contact (61)) om de verdere werkwijze te bespreken. SMC 9000TL / 10000TL / 11000TL Mogelijke oorzaken: Minimaal één van de varistoren is defect. Displaymelding: <Check Varistor> Minimaal één van de stringzekeringen is defect. Displaymelding: <DC fuse> WAARSCHUWING! (groen) (rood) (geel) Niet relevant De rode LED knippert. Niet relevant Neem contact op met een elektricien voor het verhelpen van de storing. Aanwijzingen met betrekking tot het verhelpen van fouten vindt u in de installatiehandleiding van de omvormer. 22 SB_SMC-BNL Gebruiksaanwijzing

23 Bedrijfstoestanden van de omvormer Gele LED knippert twee keer Storing aan het elektriciteitsnet (groen) (rood) (geel) LED aan De gele LED brandt achtereenvolgens twee keer. LED uit Deze melding wordt drie keer herhaald en wordt vervolgens opnieuw gestart. De gele LED voor de weergave van een storing brandt bij het optreden van de storing gedurende 5 seconden en begint vervolgens te knipperen. De LED blijft gedurende 3 seconden uitgeschakeld en knippert vervolgens twee keer kort. Deze code wordt achtereenvolgens drie keer verzonden. Als de storing vervolgens nog steeds aanwezig is, wordt de melding opnieuw gestart. De omvormer geeft met de hierboven beschreven melding een netstoring aan die de volgende oorzaken kan hebben: Onderspanning van het net (U AC < "Uac-Min" of U AC < "Uac-Min-Fast") Overspanning van het net (U AC > "Uac-Max" of U AC > "Uac-Max-Fast") Te lage netfrequentie (f AC < "Fac-Min" of f AC < "AntiIsland-Lim") Te hoge netfrequentie (f AC > "Fac-Max" of f AC > "AntiIsland-Lim") Verandering van de netfrequentie ("dfac") Beveiliging tegen spanningsstijging actief Foutieve netaansluiting, bijv. N en L verwisseld of PE niet aangesloten (SMC 9000TL / 10000TL / 11000TL: melding op de display <Check L-N-PE>) Bij installaties bestaande uit drie of meer Sunny Mini Centrals heeft de SMA Power Balancer een storing vastgesteld. U dient te controleren of een algemene stroomuitval aanwezig is (hiervoor dient de werking van andere elektrische verbruikers gecontroleerd te worden), of de zekering van de voedingskabel van de omvormer in orde is en of de leidingbeveiligingsschakelaar ingeschakeld is. WAARSCHUWING! Als u geen storing vast kunt stellen, dient de netaansluiting van de Sunny Boy / Sunny Mini Central door een elektricien gecontroleerd te worden. Gebruiksaanwijzing SB_SMC-BNL

24 Bedrijfstoestanden van de omvormer Gele LED knippert drie keer Netimpedantie (groen) (rood) (geel) LED aan De gele LED brandt achtereenvolgens drie keer. LED uit Deze melding wordt drie keer herhaald en wordt vervolgens opnieuw gestart. De gele LED voor de weergave van een storing brandt bij het optreden van de storing gedurende 5 seconden en begint vervolgens te knipperen. De LED blijft gedurende 3 seconden uitgeschakeld en knippert vervolgens drie keer kort. Deze code wordt achtereenvolgens drie keer verzonden. Als de storing vervolgens nog steeds aanwezig is, wordt de melding opnieuw gestart. De omvormer heeft een storing, veroorzaakt door niet toegestane waarden van de netimpedantie, vastgesteld. Als de omvormer tijdens de netwerkbewaking vaker met de hierboven genoemde fout wordt uitgeschakeld, kan de oorzaak van deze fout een te hoge netimpedantie zijn. Een elektricien kan dit probleem over het algemeen verhelpen door de doorsnede van de voedingsleiding van de netkabel te vergroten. Eventueel is het voldoende om de klempunten aan de aansluitleiding vast te draaien. Andere maatregelen voor het verhelpen van deze storing zijn mogelijk. Hiervoor is echter een verklaring en de ondersteuning van de exploitant van het netwerk vereist. WAARSCHUWING! Neem contact op met een elektricien voor het openen van de omvormer en het controleren van de AC-aansluiting zoals beschreven in deze installatiehandleiding. 24 SB_SMC-BNL Gebruiksaanwijzing

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL SB30-50TL-21-BE-nl-11 Versie 1.1 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-nl-13 98-108900.03 Versie 1.3 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG

Nadere informatie

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV NL Bedieningshandleiding Gelijkrichter voor netgekoppelde fotovoltaïsche installaties 42,0410,0898

Nadere informatie

Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4

Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Dit handboek geldt voor omvormers voor zonne-energie met modelaanduiding SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Dit handboek kan op elk moment

Nadere informatie

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL Netgekoppelde omvormer voor zonne-energie UK USERS AND INSTALLATION MANUAL P01 NL GEBRUIKERS- EN INSTALLATIEHANDLEIDING P33 DE BEDIENUNGS- UND INSTALLATIONSANLEITUNG

Nadere informatie

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology Installatiehandleiding SWebBox20-IA-nl-12 Versie 1.2 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Symbol. Zonnestroom omvormer. Gebruikshandleiding. Pagina 1 van 34 SITOP Solar 11/2003, versie NL1.0

Symbol. Zonnestroom omvormer. Gebruikshandleiding. Pagina 1 van 34 SITOP Solar 11/2003, versie NL1.0 Symbol Zonnestroom omvormer Gebruikshandleiding Pagina 1 van 34, versie NL1.0 De verspreiding en de reproductie van dit document of het gebruik ende openbaar making van de inhoud ervan zijn niet toegelaten

Nadere informatie

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX Gebruiksaanwijzing SWebBox-BNL111033 98-0015833 Version 3.3 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij deze handleiding.....................

Nadere informatie

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 n Gebruiksaanwijzing Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties 4,046,0077,NL 0/00 0 Geachte lezer, n Inleiding Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen

Nadere informatie

Installatiehandleiding SUNNY HOME MANAGER

Installatiehandleiding SUNNY HOME MANAGER Installatiehandleiding SUNNY HOME MANAGER HoMan-IA-nl-15 Versie 1.5 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten is eigendom van SMA Solar

Nadere informatie

Installatie- en bedieningshandleiding

Installatie- en bedieningshandleiding Installatie- en bedieningshandleiding WISSELRICHTERS S 2100 S 3100 S 3800 S 4300 S 4301 S 4600 S 4601 S, Hartelijk dank voor uw vertrouwen om een PLATINUM wisselrichters 2100 S, 3100 S, 3800 S, 4300 S,

Nadere informatie

REMOTE CONTROL. Remote Control Center. Model No. RCC - 02 RCC - 03

REMOTE CONTROL. Remote Control Center. Model No. RCC - 02 RCC - 03 REMOTE CONTROL Remote Control Center Model No. RCC - 02 RCC - 03 Gebruiksaanwijzing Uitgangspunt Deze handleiding gaat uit van afstandsbedieningen die zijn voorzien van firmwareversie V1.3.1 of hoger.

Nadere informatie

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren ProLine 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren NL Montage en bedieningshandleiding 1. Verklaring van de symbolen 2. Inhoudsopgave Aanwijzingen i Voorzichtig! Gevaar voor lichamelijk letsel! Hier volgen

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

geotherm NL; DK; SE; BENL

geotherm NL; DK; SE; BENL geotherm NL; DK; SE; BENL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing geotherm Warmtepomp VWS/VWW NL; BENL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Algemeen... 3 Typeplaatje...3 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1

Nadere informatie

Planningshandleiding SMA SMART HOME De systeemoplossing voor meer onafhankelijkheid

Planningshandleiding SMA SMART HOME De systeemoplossing voor meer onafhankelijkheid Planningshandleiding SMA SMART HOME De systeemoplossing voor meer onafhankelijkheid SI-HoMan-PL-nl-32 Versie 3.2 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie

Nadere informatie

SAMIL POWER Expert in PV-omvormers die worden aangesloten op het elektriciteitsnet

SAMIL POWER Expert in PV-omvormers die worden aangesloten op het elektriciteitsnet TM SAMIL POWER Expert in PV-omvormers die worden aangesloten op het elektriciteitsnet PV-omvormer uit D-serie voor aansluiting op het elektriciteitsnet Handleiding SP-SR-D-V1.1-NL Nederlands Auteursrechtverklaring

Nadere informatie

Technische informatie SMA SPEEDWIRE VELDBUS

Technische informatie SMA SPEEDWIRE VELDBUS Technische informatie SMA SPEEDWIRE VELDBUS Speedwire-TI-nl-10 Versie 1.0 NEDERLANDS SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij dit document............................. 5 2

Nadere informatie

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING Versie: mei 2002 Art.nr.: 16.225 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Direct beginnen 5 3. Configuraties 6 3.1 Inleiding 6 3.2 GalaXy 16 6 3.3 GalaXy 16plus 6 4. Verschillende

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen)

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen) CAREL Handleiding Microprocessor PCO serie (alle vrije koeling uitvoeringen) INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave Blz. 2 1. Algemeen Blz. 5 1.1 Functies van de regelaar Blz. 5 2. Systeem hardware Blz. 5 2.1

Nadere informatie

Secvest IP Draadloze alarmcentrale Installatie- en bedieningshandleiding (NL)

Secvest IP Draadloze alarmcentrale Installatie- en bedieningshandleiding (NL) Secvest IP Draadloze alarmcentrale Installatie- en bedieningshandleiding (NL) 02032012 FUAA10011 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1 2. Voorwoord 2 3. Conformiteit 2 4. Betekenis van de

Nadere informatie

NL Central Station met update

NL Central Station met update NL Central Station met update Inhoudsopgave 1. Voorwoord...24 2. Basisbegrippen voor het gebruik van het Central Station...24 2.1 Bedienings- / functie elementen...24 2.2 Installatie......24 2.2.1 Batterijen

Nadere informatie

Eycasa deur & huis draadloos videosysteem

Eycasa deur & huis draadloos videosysteem Eycasa deur & huis draadloos videosysteem Gebruikershandleiding Versie 09/2014 Nederlands vertaling van de originele Duitse handleiding. Bewaren voor toekomstig gebruik! 1 Inleiding Geachte klant, Hartelijk

Nadere informatie

dlan 200 AV Wireless G

dlan 200 AV Wireless G dlan 200 AV Wireless G 2009 devolo AG, Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging van producteigenschappen. devolo is

Nadere informatie

MICROPACK - MICRORACK 25

MICROPACK - MICRORACK 25 - Gebruiksaanwijzing MN 3012 1106.03.012 Inhoud Veilig gebruik 2 Ontvangst en uitpakken 2 Beschrijving 3 Frontpaneel 4 Standaard uitvoeringen 5 Productbeschrijving 6 MENU 17 Foutmeldingen (belangrijk!)

Nadere informatie

reflex servitec magcontrol 15 Vacuüm-sproeibuisontgassing Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding Versie 02/03

reflex servitec magcontrol 15 Vacuüm-sproeibuisontgassing Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding Versie 02/03 reflex Vacuüm-sproeibuisontgassing Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding Versie 02/03 reflex Algemeen Algemene veiligheidsinstructies Inhoudsopgave Algemeen Veiligheidsvoorschriften 2 Voorschriften

Nadere informatie

Installatiebewaking SUNNY PORTAL

Installatiebewaking SUNNY PORTAL Installatiebewaking SUNNY PORTAL Gebruiksaanwijzing SPortal-BNL111723 Versie 2.3 NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij deze handleiding..................... 6 2 Eerste stappen...................................

Nadere informatie

BOXER SERIE MARLIN SERIE FALCON SERIE POLAR SERIE

BOXER SERIE MARLIN SERIE FALCON SERIE POLAR SERIE GEBRUIKSAANWIJZING BOXER SERIE MARLIN SERIE FALCON SERIE POLAR SERIE Versie 06.03 DIG.NL Deze handleiding heeft betrekking op de BOXER, MARLIN, FALCON, en POLAR series. De algemene instructies zijn van

Nadere informatie

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie