RAD CORONA. ThemA. Samengaan opleiding Nucleaire Geneeskunde en Radiologie: medische beeldvorming van de toekomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAD CORONA. ThemA. Samengaan opleiding Nucleaire Geneeskunde en Radiologie: medische beeldvorming van de toekomst"

Transcriptie

1 2 MEMO RAD J A A R G A N G N U M M E R 2 - Z O M E R ThemA CORONA Samegaa opleidig Nucleaire Geeeskude e Radiologie: medische beeldvormig va de toekomst PROF.DR. J.P.J. VAN SCHAIK VOORZITTER CONCILIUM NVvR CO-VOORZITTER CORONA NAMENS DE NVvR DR. R.J. BENNINK VOORZITTER CONCILIUM NVNG CO-VOORZITTER CORONA NAMENS DE NVNG Nederladse Vereigig voor Radiologie Radiological Society of the Netherlads

2 Oldelft Beelux Medical Solutios Zillio Read: aywhere e e aytime Plaats- e tijdoafhakelijk op uw tablet, telefoo of computer diagostische beelde bekijke, Plaats- e tijdoafhakelijk op uw tablet, telefoo of computer diagostische beelde bekijke, Plaats- bespreke e tijdoafhakelijk e beoordele. Allee op uw of tablet, same telefoo met (extere) of computer collega s. diagostische Dat is iet beelde lager toekomstmuziek. Het e ka beoordele. NU, uitsluited Allee e allee of same met met Zillio (extere) Read, de collega s. ieuwe diagostische Dat is is iet lager viewer toekomst- va Oldelft bekijke, bespreke e beoordele. Allee of same met (extere) collega s. Dat is is iet lager toekomst- bespreke muziek. Het ka NU, uitsluited e allee met Zillio Read, de ieuwe diagostische viewer va Oldelft muziek. Beelux, Het die ka volledig NU, uitsluited webgebaseerd e allee is. De met mogelijkhede Zillio Read, de va ieuwe Zillio diagostische Read zij uiek viewer i de markt. va Oldelft Gee Beelux, die volledig webgebaseerd is. is. De mogelijkhede va Zillio Read zij uiek i i de markt. Gee Beelux, ekele adere die volledig leveracier webgebaseerd biedt deze is. ieuwe De mogelijkhede features. va Zillio Read zij uiek i i de markt. Gee ekele adere leveracier biedt deze ieuwe features. ekele adere leveracier biedt deze ieuwe features. Voor meer iformatie kut u cotact opeme met uw accout maager of met os katoor, Voor meer iformatie kut u cotact opeme met uw accout maager of met os katoor, Voor telefoo meer 0318 iformatie , kut u cotact opeme of met bezoek uw accout oze website maager of met os katoor, telefoo , of bezoek oze website telefoo , of bezoek oze website

3 Nederladse Vereigig voor Radiologie Radiological Society of the Netherlads Cogress Compay Tel _CComp_NVvR_Adv_MemoRad_2015.idd :55 MEMORAD zomer 2015 INHOUD Te geleide Aemarie Fioole-Bruiig 4 Colum Herma Holscher 5 NVvR Iterview met ieuwe directeur NVvR 6 artikele BMIA atioaal biomedisch imagig archief voor oderzoek dr.ir. A.L.A.J. Dekker, J.P.A. va Soest MSc, dr.ir. S. Klei et al. 7 NaoKife ofwel irreversibele elektroporatie (IRE): ee ieuwe veelbelovede tumorablatietechiek L.G.P.H. Vroome et al. 11 Nederladse Vereigig voor Pathologie Protocol objectiverede herbeoordelig J.M. Broekma, R.W.M. Giard 16 i debat e ter discussie Vroeger was chirurgie og leuk P. Plaisier + Commetare 19 Stadput echografie De NVvR Werkgroep Echografie heeft ee vereigigsstadput otwikkeld omtret de uitvoerig va echografie door ietradiologe. Het stadput bestaat uit ee tweetal documete: ee procesbeschrijvig voor radiologe e ee stadput t.a.v. de rol va echolaborate bij de uitvoerig va echografie (zie ook de ieuwsbrief NVvR jui 2015). historie 57 mededelige Frederik Philipsprijs Sadwichcursus-commissie 60 Radiologedage igezode Radioloog i Egelad dr. V. va Breest Smalleburg september 2015 Het cogres is ook toegakelijk voor Nucleair Geeeskudige. Programma Doderdag 10 september 2015 Vroege ischrijfdeadlie: Vrijdag 17 juli THEMA THEMA coroa Samegaa opleidig Nucleaire Geeeskude e Radiologie: medische beeldvormig va de toekomst B E H O R E N D B I J M E M O R A D JAARGANG 20 - NUMMER 2 - ZOMER 2015 RADIOLOGENDAGEN Safety First De Doele Rotterdam 08:00-09:00 Otvagst/registratie 09:00-09:45 Refresher Course Abdomiiale Radiologie: Darmbloedige; diagostiek e behadelig 09:45-09:50 Opeig voorzitter Safety first 09:50-10:35 Patiëtveiligheid: vazelfspreked i de radiologie! Of toch iet? 10:35-11:00 Koffiepauze 11:00-11:45 Refresher Course Itervetie Radiologie: Veiligheid bie de itervetie radiologie Musculoskeletale Radiologie Mammoradiologie: Gemiste borstkaker op mammografie e MRI 11:45-11:50 Wissel 11:50-13:00 Korte educatieve e wetteschappelijke voordrachte Abdomiale radiologie, Musculoskeletale radiologie, Mammaradiologie, Neuro radiologie, Thorax radiologie, Cardiovasculaire radiologie 13:00-14:00 Luchpauze 14:00-15:15 ESR meets Hollad 15:15-15:20 Wissel 15:20-16:05 Miisymposium Neuroradiologie 15:20-16:05 Refresher Course Cardiovasculaire Radiologie: Acute chest pai Sessie Sectie Juiorlede 16:05-16:30 Pauze 16:30-17:15 Refresher Course Kiderradiologie: Patiët Veiligheid 16:30-17:15 Miisymposium Neuroradiologie - Vervolg 16:30-17:00 ALV Juior Sectie 17:15-17:20 Wissel 17:20-18:00 Quizz Maasstadziekehuis Rotterdam 18:00-18:05 Sluitig voorzitter 18:05-19:15 Borrel 19:15-01:00 Feest Programma Radiologedage Rotterdam 2015, zie pagia 62 Vrijdag 11 september :00-09:00 Otvagst/registratie 09:00-10:15 Meet the expert: best bekeke Radiology Assistat 10:15-10:40 Voorwaarde voor ee veilige toekomst va de radiologie 10:40-11:00 (Prevetie) CIN i de dagelijkse praktijk 11:00-11:25 Koffiepauze 11:25-12:25 Korte educatieve e weteschappelijke voordrachte Abdomiale radiologie, Cardiovasculaire radiologie, Itervetie radiologie, Kiderradiologie, Acute radiologie e Miscellaeous/Educatief 12:25-12:30 Wissel Travel 12:30-12:50 Waarom is geschiedeis va de radiologie belagrijk? 12:50-13:10 Philipsprijs, Scietific Paper Award, Travel Grat Grat 13:10-14:00 Luch pauze Nieuwe lede Juiorbestuur RSNA 14:00-14:45 Refresher Course 64 Acute Radiologie: Safety first: Acute logembolie bij de zwagere patiët abstracts Educatieve voordrachte Miscellaeous 14:00-14:45 Historische commissie 14:45-14:50 Wissel 14:50-15:10 Missers Sessie Post-Mortem e Foresische Radiologie Cogresse e cursusse 15:10-15:30 Missers Sessie Hoofd-hals Radiologie 66 15:30-15:50 Misser sessie Abdomiale Radiologie e Nucleaire Geeeskude Voor meer iformatie betreffede het programma, 15:50-16:10 Complicatie besprekig 16:10-16:15 Afsluitig Radiologedage ischrijvig e hotelreserverig: 16:15-17:00 Borrel Jaarkaleder NVvR & 67 persoalia thema CORONA Samegaa opleidig Nucleaire Geeeskude e Radiologie: medische beeldvormig va de toekomst zie vaaf pagia 25 Afscheid prof.dr. G.J. (Ard) de Heete, zie pagia 70 felicitaties 71 proefschrifte 73 DIVERSEN 77 J a a r g a g u m m e r

4 MEMORAD Yesterday is goe. Tomorrow has ot yet come. We have oly today. Let us begi. Moeder Teresa Te geleide Eid vorig jaar iformeerde het Tijdschrift voor Nucleaire Geeeskude (TvNG) zij lede over de (op dat momet og ophade zijde) samevoegig va de opleidige tot ucleair geeeskudige e radioloog. Dit keer is het de beurt aa de redactie va MemoRad om u i dit themaummer ee update te geve va die samevoegig. Dat hebbe wij iet wille doe zoder de bijdrage va dr. E. Vegt, die als gast-hoofdredacteur va het TvNG ee aatal iteressate iterviews voor dit ummer heeft verzorgd. Daarvoor zij wij dr. Vegt uiteraard zeer erketelijk. De Commissie Opleidigsitegratie Radiologie e Nucleaire Geeeskude (kortweg Coroa ) is geruime tijd bezig geweest met het make va ee geïtegreerd opleidigsdocumet. Dat documet is u af, e de ieuwe opleidig ( Radiologe ieuwe stijl ) is op 1 juli 2015 al va start gegaa. De voortrekkers va dit belagrijke project, prof.dr. J.P.J. va Schaik e dr. R.J. Beik, hebbe we vawege hu izet e verdieste ee erepodium wille geve. Zij prijke daarom op de cover va dit themaummer. De samevoegig va de opleidige heeft de odige voete i de aarde gehad e zal aar verwachtig og wel wat stof doe opwaaie, maar dat de ucleair geeeskudige e de radiologe same verder gaa is ee feit. Op die maier zulle we og betere diagostiek kue levere aa de patiët e aa oze collega-medici. De patiët is vazelfspreked het meest gebaat bij optimale beeldvormig e iterpretatie door gespecialiseerde beeldvormers. Vawege de voortschrijdede otwikkelige i de hybride beeldvormig is de same- smeltig va oze vakgebiede ee must geworde. Het vakgebied blijft de aam Radiologie drage. Daarover is veel discussie geweest. Aavakelijk is gesproke over ieuwe beamige als medical imager e medisch beeldvormer, maar al gauw werd duidelijk dat die de odige verwarrig zoude meebrege. Tot het vak Radiologie zulle de radiologe, itervetieradiologe e ucleair geeeskudige zoals we die u kee worde gereked, maar ook de ieuw geïdetificeerde specialisaties: kider-, mamma-, musculoskeletaal-, euroe hoofd/hals-, abdomiaal-, cardiothoracaal- e ucleair geeeskudig/moleculair radiologe. I dit themaummer zulle diverse bij de start va de ieuwe opleidig betrokkee aa het woord kome, oder wie de voorzitters va oze beide weteschappelijke vereigige, diverse opleiders, (oud-) aiosse, MBB ers e kliisch fysici. Verder kome de ivloed va de samevoegig va de opleidige op de straligshygiëecursus aa bod, eveals ee aatal praktische implemetatieprobleme. Ook zal de Europese cotext va de veraderig i de opleidige worde geschetst e zal prof. dr. F.H.M. Corstes, voortbordured op het eerder i dit tijdschrift gepubliceerde stuk va de had va dr. C.J.L.R. Vellega, oze voorgeschiedeis vauit ucleairgeeeskudig perspectief beschrijve. Hieraast worde ee aatal adere iteressate oderwerpe belicht, zoals het biomedisch imagigarchief (BMIA) ee archief dat is opgezet om beelde te deidetificere e uploade, te archivere e dowloade e te aalysere, waardoor traslatioeel kliisch oderzoek beter ka worde verricht e de IRE (irreversibele elektroporatie), ee tumorablatiemethode die door middel va elektrische stroomstote celapoptosis iduceert, waarbij de extracellulaire matrix behoude blijft. Hierdoor blijve abijgelege galwege, bloedvate, uriewege of zeuwe bij deze behadelig gespaard. Ook bevat dit ummer ee kritische bijdrage i de colum I debat e ter discussie va dr. P.W. Plaisier (chirurg) met commetare va de radiologe dr. J.B.C.M. Puylaert, prof.dr. J. Stoker e dr. I.J.C. Hartma over de opgestelde richtlij Appedicitis. Collega dr. V. va Breest Smalleburg (radioloog) werkt mometeel i Noord-Egelad e doet hierva op ispirerede wijze verslag. Last but ot least wordt i deze editie ook de odige aadacht besteed aa ee ieuw protocol va de Nederladse Vereigig voor Pathologie (NVVP), het protocol Objectiverede Herbeoordelig. Dit beschrijft ee procedure waarbij me ee herbeoordelig doet zoder voorafkeis, opdat evetuele verwijtbaarheid va ee ojuiste eerdere diagose ka worde geobjectiveerd. Wij hope u met dit themaummer ee zo volledig mogelijk beeld te geve va de laatste stad va zake omtret de fusie e wese u uiteraard veel leesplezier! Aemarie Fioole-Bruiig 4 K I J K o o k o p w w w. r a d i o l o g e. l

5 Colum Stelt u zich ees voor dat uw ziekehuis gekocht wordt door ee groot iteratioaal medisch techologisch bedrijf. U bet verzekerd va voordelige apparatuur, e uw keuzevrijheid bij de behadelig va patiëte is volledig gegaradeerd. Ik moest hieraa deke bij het bericht dat ee producet va diabetesapparatuur ee diabetescetrum opkocht. Het werd gebracht als ee uiek feomee, maar volges mij zij er allerlei va dergelijke costructies i de gezodheidszorg. Als oderdeel va de ieuwe tred parterschap worde immers diverse lagdurige cotracte met leveraciers geslote. Het ee cotract met meer flexibiliteit da het adere. Zo parterschap ka et zoals i het gewoe meselijk leve vele vorme aaeme. Dat ka variëre va flirte, ee latrelatie, tot samewoe, trouwe e soms gevage zij i elkaars et. Het ee koppel is tevrede met het ee eid va het spectrum, adere met het adere eid va het spectrum, e vele vide ee weg hiertusse. Niets aa de had e iederee is blij. Maar wat gebeurt er als het iet zo goed gaat tusse de beide echteliede? De kidere zij de dupe. E zo is het iet aders met deze ieuwe medische megadeals. Hoe drage we er zorg voor dat de patiët iet de dupe wordt? Wie draagt er zorg voor dat kortetermij fiaciële drijfvere iet de lageretermijdoele overheerse? Korte successe va directeure of medisch maagers, die wellicht het ziekehuis eve uit de fiaciële ood helpe. De dokter moet hier weer ee veel belagrijkere rol krijge: zoals de directeur va het bedrijf moet zorge voor de belage va zij aadeelhouders, zo moet de dokter zorge voor de belage va zij patiëte, oafhakelijk va de fiaciële gevolge. Elk commercieel belag moet secudair zij aa patiëtebelag. Late wij os als dokters verleide door lokede leveraciers, die wellicht adere belage astre- ve da de oze? Dat we elkaar odig hebbe e kue versterke met iovaties i de zorg, spreekt voor zich; samewerke, ja, maar dat moet vauit ee lagetermijvisie geschiede. Het welzij va de kidere is oze prioriteit. Helaas is de werkelijkheid weerbarstig e zij de omgagsregelige bij dispute e scheidig soms iet toereiked, of houde de ouders zich iet aa de regelig, alle goede bedoelige te spijt. I elke overeekomst zulle dus iet allee gedetailleerd de fiaciële gevolge, maar ook de gevolge voor de patiët(ezorg) moete worde vastgelegd. Ee dergelijke evewichtige afspraak is best moeilijk, wat i essetie is aadeelhoudersbelag e patiëtebelag ee beetje appels e pere vergelijke. Soms wordt mij gevraagd of ik ee optimist of pessimist be. Volmodig atwoord ik da optimist, maar wel ee optimist met zorge. E geschetst probleem is er éé va. Herma Holscher Afscheid bestuurslid met ati-slipcursus zie ook pagia 69 Op 26 mei jl. heeft het bestuur va de NVvR tijdes ee gezellige e actieve bijeekomst (zie foto) afscheid geome va prof.dr. Regia Beets-Ta als bestuurslid. Regia zal i het bestuur worde opgevolgd door prof.dr. Hildo Lamb. J a a r g a g u m m e r

6 MEMORAD VvR Iterview met Marieke Brik-Zimmerma, directeur NVvR Mii-cv Techische Bedrijfskude Techische Uiversiteit Eidhove KPMG Cosultig project maager OK plaigssysteem AMC maager cardiothoracale chirurgie AMC directeur bedrijfsvoerig OK, IC e beeldvormede specialisme AMC 2015 directeur NVvR Marieke Brik-Zimmerma Marieke Brik is per 1 jui 2015 de ieuwe directeur va de NVvR. De fuctie bestod og iet, maar adere weteschappelijke vereigige kee al wel ee structuur met ee beleidsbepaled bestuur e ee directeur die daar met het bureau de dagelijkse ivullig aa geeft. Zoals het bestuur met aatrede va Herma Holscher al aakodigde, odergaat u ook de NVvR ee professioaliserigsslag. Mevrouw Brik-Zimmerma heeft ee ruime ervarig i de gezodheidszorg; de laatste 15 jaar i het AMC (zie kader). Waarom u aar de NVvR als directeur? Na ee lage periode AMC e veel ervarig te hebbe opgedaa met de itere orgaisatie va ee ziekehuis, is het tijd voor wat ieuws. Medisch specialiste zij de ker va de ziekehuiszorg, maar dat komt i deze tijd iet altijd uit de verf. Het imago va de specialist ka beter. I de media worde vaak de midere kate belicht, terwijl het juist de specialist is die ee belagrijke taak heeft als het gaat om de ihoudelijke aspecte. Kijk aar de recete optredes va Herma Holscher i het kader va rötgebelastig bij kidere e Evelie Krul bij het vraagstuk va de total bodysca. Dat zij reacties vauit de ihoud, e dat doet het bestuur goed. Daaraast ka er og veel verbeterd worde op het gebied va commuicatie e specialist aar maatschappij. Vakdeskudigheid e ee visie op de otwikkelige i de toekomst zij odig voor echte kwaliteit e doelmatigheid i de zorg. E da is Radiologie ee dyamisch vak e veradert er veel. Neem bijvoorbeeld het samegaa met Nucleaire geeeskude e de ICT-otwikkelige, waarbij mij techische achtergrod va pas komt. Maar ook itervetieradiologie e de positie va de radioloog als medisch beeldvormer i de patiëtezorg, e i relatie tot adere specialisme. De toegevoegde waarde va ee radioloog i het diagostisch e behadelproces is groot, maar veradert. Dit geeft ieuwe mogelijkhede e vraagstukke waar ik de komede jare graag als directeur va de NVvR ee bijdrage aa wil levere. Wat beteket het om directeur NVvR te zij? Wie is de baas? Dreigt er bureaucratie? Als directeur geef je leidig aa de dagelijkse gag va zake bie de vereigig e va het bureau. Het bestuur wil professioalisere, waardoor het zelf wat meer op afstad e kaderstelled bezig ka zij, e iet te veel wordt belast met uitvoerig. Dit vraagt om ee bureau dat zorgt voor beleidsodersteuig e om ee strategische cyclus met bestuur e alle oderdele va de vereigig, zoals commissies, werkgroepe e secties, tot idividuele lede aa toe. Dit gaat had i had met ee goede commuicatie bie de vereigig e aar buite. E ee beetje bureaucratie is iet verkeerd, wat dat beteket dat de oderlige relaties e verdelig va take e bevoegdhede duidelijker worde. Waar ik weg va wil blijve is dat alles procedureel wordt dichtgeregeld. De ihoud moet leided blijve. Zoals Mathieu Weggema olags og schreef i ee opiiestuk i het NRC, waar vakdeskudigheid otbreekt kome de regeleve. Het bestuur blijft dus de professioal i the lead, e de ledevergaderig houdt het laatste woord. Wat ga je op korte termij doe? Met de opdracht va het bestuur om kwartier te make i of bij de Domus Medica i Utrecht, e de diverse vergaderige e afsprake die daar i de buurt plaatsvide, speelt de verhuizig va Vught aar Utrecht u al. Toch wil ik eerst ook met radiologe i het bestuur, commissies, secties e werkgroepe keismake. (Voorafgaad aa het iterview krijgt ze ee rodleidig i het ziekehuis). Zoals ik u het Medisch Cetrum Alkmaar bezoek, wil ik de komede jare met alle ziekehuize resp. vakgroepe radiologie i het lad keismake. Ook het bureau e zij zes medewerkers wil ik beter lere kee, voordat ik plae maak voor de toekomst. Mij eerste idruk is trouwes heel positief. Het is ee betrokke groep, e ze houde met grote auwgezetheid de uitgebreide ledeadmiistratie e het documetebeheersysteem goed op orde. De servicegerichtheid aar de lede e de secretariële odersteuig bij vergaderige is groot. De komede tijd wil ik aar de oderlige verdelig va aadachtsgebiede kijke e zal ik met he spreke over hu idividuele kwaliteite e ambities, om meer beleidsodersteued te gaa werke. Na ee geaimeerd gesprek, waari zowat alles aa bod kwam, wes ik haar veel succes met deze drukke baa. Daaraast is zij ook og moeder va twee joge kidere (ee zoo va acht e ee dochter va zes). Lag iet alles is opgeschreve, maar dat hoeft ook iet; biekort staat de ieuwe directeur voor uw deur! Iterview door Paul Algra 6 K I J K o o k o p w w w. r a d i o l o g e. l

7 BMIA - ee atioaal biomedisch imagigarchief voor oderzoek artikele Adré Dekker, Joha va Soest, Stefa Klei, Remko Hoekstra, Paul Groot, Erwi Vast, Jordi Huguet, Wiro Niesse, Ja-Willem Boite, Aad va der Lugt Adré Dekker Joha va Soest Stefa Klei Het BioMedical Imagig Archive (BMIA) is ee iitiatief gestart i 2011 om ee duurzaam atioaal archief voor medische beelde te creëre, te oderhoude e odersteue voor (bio)medische oderzoekers i Nederlad tege lage koste. De aaleidig voor BMIA was de costaterig dat oderzoekers die beelde odig hebbe voor hu oderzoekproject, u vaak afhakelijk zij va afdelig- of uiversiteitspecifieke oplossige. Deze oplossige zij iet igericht op de uitwisselig va beelde tusse meerdere cetra, terwijl commerciële oplossige die dat wel zij, vaak te duur zij voor oderzoekers. Imiddels draait BMIA op volle toere e worde meer da twitig studies odersteud. I dit artikel geve we ee overzicht va de tools e dieste die BMIA levert e de koste daarva, met als doel dat meer oderzoekers, waaroder radiologe, de weg zulle vide aar BMIA. Wie zitte er achter BMIA? BMIA is ee resultaat va het CTMM-TraIT project. CTMM (Ceter for Traslatioal Molecular Medicie) was ee publiek-privaat Cliical Research Data Cliical Imagig Digital Pathology Data Itegratio ad Aalysis Deploymet ad User Support samewerkigsprogramma (300M, , 130+ parters) met als doel oderzoeksresultate uit het laboratorium zo sel mogelijk beschikbaar te make i de kliiek. I oktober 2011 gig het CTMM-project TraIT (Traslatioal research IT) officieel va start. CTMM-TraIT was opgezet als diestverleed aa adere projecte bie e buite CTMM met als doel kostbare oderzoeksgegeves veilig te stelle voor toekomstige oderzoeke. Na het aflope va CTMM i 2014 is ieuwe fiacierig gevode, waardoor de toekomst va TraIT voor de komede jare is gewaarborgd. Op dit momet odersteut CTMM-TraIT meer da hoderd studies e 1250 oderzoekers, e zij er dertig parters bij CT- MM-TraIT betrokke, waaroder alle ui- Biosample Data Experimetal Data Figuur 1. De zeve werkpakkette va CTMM-TraIT: vijf dataverwerkede pakkette e twee odersteuede werkpakkette. versitair-medische cetra, de Nederladse Hartstichtig, KWF Kakerbestrijdig e diverse grote e kleie bedrijve. CTMM-TraIT is georgaiseerd i vijf dataverwerkede werkpakkette (kliische researchdata, kliische imagig, digitale pathologie, biosamples e experimetele data) e twee odersteuede werkpakkette (data-itegratie/aalyse e implemetatie/gebruikersodersteuig); (zie Figuur 1). BMIA komt voort uit het werkpakket kliische imagig waari de academische istitute MAASTRO Cliic, Maastricht UMC+, Erasmus MC e AMC e idustriële parters Aexist B.V. (NL) e Keosys (FR) samewerke. CTMM-TRAIT heeft i 2014 same met BBMRI (Biobakig ad Biomolecular Resources Research Ifrastructure) e EPI2 (Europea Populatio Imagig Ifrastructure) ee aavraag igedied e gehooreerd gekrege i het kader va de Natioale Roadmap voor Grootschalige Oderzoeksfaciliteite. Ambities va BB- MRI2.0 (www.bbmri.l) zij oder adere om ee researchifrastructuur voor beeldopslag e beeldaalyse voor alle Nederladse oderzoekers te creëre e beelddata te kue relatere aa adere data, waarbij wordt voortgebouwd op de resultate va eerdere projecte. Het BMIA zal hieri ee belagrijke rol spele. Wat biedt BMIA voor oderzoekers? De mogelijkhede va BMIA worde besproke aa de had va de applicaties U J a a r g a g u m m e r

8 MEMORAD artikele die bie BMIA ter beschikkig kue worde gesteld aa oderzoekers. De-idetificatie e upload va beelde (CTP & ImageHub) Voor de beschermig va de privacy va deelemers aa weteschappelijk oderzoek is het va groot belag dat de beelde zoveel mogelijk aoiem worde gemaakt. Zo moete bijvoorbeeld de aam e ziekehuisummer va ee patiët worde verwijderd e vervage door het (aoieme) studieummer va de patiët. CTMM-TraIT maakt hierbij gebruik va de door de RSNA (Radiological Society of North America) otwikkelde Cliical Trials Processor (CTP) [1] software om beelde te de-idetificere e het juiste studieummer aa de patiët toe te kee. Meer i detail wordt er per oderzoek ee de-idetificatieprofiel opgesteld op basis va de iteratioale goude stadaard op het gebied va de-idetificatie va beelde [2,3]. Deze stadaard defiieert o.a. welke elemete uit de header moete worde verwijderd, omdat ze mogelijk ee persoo idetificere (bijvoorbeeld aam, geboortedatum, gewicht, legte, de datum va het oderzoek). Het komt vaak voor dat er voor ee specifiek oderzoek bepaalde elemete toch odig zij. Dit wordt da i overleg tusse TraIT e de hoofdoderzoeker vastgelegd e i het profiel veraderd. Zo was voor ee oderzoek waar PET-CTbeelde worde geaalyseerd bijvoorbeeld het gewicht va belag. Specifiek voor dit oderzoek wordt het gewicht da behoude. Nadat het de-idetificatieprofiel is goedgekeurd door de oderzoeksleider, kue deelemede ziekehuize beelde uploade aar BMIA. Dit ka op twee maiere. De eerste maier is het istallere va de CTP-software i het ziekehuis. CTP ka beelde uit ee PACS of ee werkstatio otvage, vervolges de-idetificere coform het afgesproke profiel, e uiteidelijk aar CTMM-TraIT versture. Uit de TraIT-ervarig tot u toe is echter gebleke dat i veel gevalle het istallere va software i ee ziekehuis tot bezware leidt. Daarom is er ee tweede maier otwikkeld waarbij gebruik wordt gemaakt va de ImageHub. De ImageHub is ee web-gebaseerd kliisch product va Aexist B.V. dat al door diverse zorgistellige wordt gebruikt i de reguliere zorg om patiëtiformatie iclusief beelde olie uit te wissele. Voor TraIT is de ImageHub aagepast, waardoor de gebruiker beelde, Figuur 2. De NBIA-website va CTMM-TraIT. bestemd voor oderzoek, ka uploade via ee iteretbrowser aar de ImageHub. De ImageHub zorgt vervolges voor het de-idetificere coform het afgesproke profiel e het verzede aar TraIT. Het archivere e dowloade va beelde (NBIA & XNAT) Nadat beelde via CTP of via de ImageHub zij verstuurd, kome deze terecht i éé va de twee BMIA-archieve. NBIA: Natioal Biomedical Imagig Archive, otwikkeld door het Amerikaase Natioal Cacer Istitute [4]. XNAT: extesible Neuroimagig Archive Toolkit, otwikkeld door de Washigto Uiversity School of Medicie [5,6]. Er zij vele overeekomste tusse beide archieve. Beide biede als cetraal archief het voordeel dat het iet meer odig is beelde via fysieke media (cd/dvd) te trasportere e dat de trasporttijd aazielijk wordt verkort. Ze zij web-gebaseerd e hebbe uitgebreide mogelijkhede om toegag tot de beelde te bescherme e te regulere, zodat allee oderzoekers die geauthetificeerd e geautoriseerd zij de beelde kue zie e dowloade. De keuze voor NBIA of XNAT als imagigarchief is afhakelijk va de wese va het oderzoeksproject. Meestal wordt per oderzoeksproject gekoze voor éé va deze twee oplossige. Hieroder worde de eigeschappe va de twee keuzes besproke. I het NBIA-archief worde beelde verdeeld i collecties. Het gebruik is gemodelleerd op ee webwikel e is daarom zeer gemakkelijk e ituïtief te gebruike. Er ka over meerdere collecties worde gezocht (mits de juiste rechte zij toegeked), waara de beelde i ee wikelmadje geplaatst kue worde. Uiteidelijk ka de ihoud va dit wikelmadje worde gedowload om bijvoorbeeld met eige software de beelde te aalysere. Verder zij er ook mogelijkhede om beelde te bekijke zoder deze te dowloade. Dit ka met behulp va de igebouwde webgebaseerde viewer via het uitgebreidere Keosys Imagys-werkstatio dat hieroder i meer detail wordt besproke. XNAT is het tweede beeldarchief dat aagebode wordt door TraIT. Hoewel de aam suggereert dat het systeem allee geschikt zou zij voor euro-imagigstudies, is het veel breder izetbaar. Het XNAT- archief is iets igewikkelder da NBIA, maar het biedt extra fuctioaliteit: XNAT ka meer da ruwe DICOMdata allee aa. Ook de resultate va beeldaalyses kue worde opgeslage. Voorbeelde hierva zij volumemetige, steosegraad, segmetaties e fmri activatiemaps. XNAT heeft ee programmeerbare iterface. Dit maakt het mogelijk bepaalde operaties te automatisere, wat vooral bij grote studies gewest is. Me ka hierbij deke aa automatische kwaliteitscotrole (zij de juiste scaeristellige gebruikt? is het ruisiveau acceptabel? zij alle beelde verstuurd?), maar ook aa automatische beeldaalyse, zoals segmetatie, registratie e extractie va quatitative imagig biomarkers. 8 K I J K o o k o p w w w. r a d i o l o g e. l

9 artikele kliisch oderzoek; het project wordt geleid vauit Nederlad of heeft ee grote bijdrage vauit Nederlad; het project gebruikt beperkte hardware resources. Tabel I. Koste voor opslag va BMIA-beelde i CTMM-TraIT (*prijspeil 2015). Datavolume Jaarlijkse koste* 0-50 Gb Gratis Gb 2,5 / Gb / jaar > 200 Gb 5 / Gb / jaar De laatste voorwaarde is voor imagig relevat, omdat imagig soms ee groot beslag legt op vooramelijk opslagcapaciteit. I Tabel I zij de koste opgeome voor het gebruik va BMIA. Figuur 3. Het CTMM-TraIT XNAT-archief odersteut 3D-visualisatie via de webbrowser. Koppelige tusse BMIA e adere CTMM-TraIT-dieste Naast BMIA biedt CTMM-TraIT vele adere dieste voor oderzoekers (zie ook Figuur 1). CTMM-TraIT is actief bezig om koppelige te bewerkstellige tusse de diverse dieste. Zo is het biekort bijvoorbeeld mogelijk om met ee muisklik vauit ee studieformulier (dat via OpeCliica vauit het werkpakket Cliical Research Data wordt aagebode) het beeld behorede bij deze studiedeelemer i BMIA te opee. Ook wordt er hard gewerkt aa ee geïtegreerde aalyse va gegeves verkrege uit beelde e kliische data. Als voor uw studie ee specifieke koppelig oodzakelijk is, da kue de mogelijkhede daartoe bie CTMM-TraIT altijd worde besproke (zie: Meer iformatie? ). Figuur 4. Het Keosys-werkstatio va BMIA i CTMM-TraIT. Ee sterk put va het TraIT XNAT-archief is ook de igebouwde image viewer, zie Figuur 3. Cetraal aalysere va beelde (Keosys) Naast de web-gebaseerde viewers va zowel NBIA als XNAT is het mogelijk ee Keosys werkstatio (Imagys) [7] te starte vauit het wikelmadje va NBIA. Tijdes het starte wordt ee remote desktop verbidig opgezet aar ee cetraal werkstatio dat de gevraagde beelde uit NBIA ophaalt e weergeeft. Dit werkstatio heeft (te opzichte va de igebouwde viewer) mogelijkhede om bijvoorbeeld volumes e Stadardized Uptake Values (SUV) te berekee. Het gebruik va ee cetraal werkstatio heeft als voordeel dat de data iet gedowload hoeve te worde, waardoor iederee op dezelfde dataset werkt. Verder gebruikt iederee dezelfde software voor het reviewe va beelde. Wat kost BMIA voor oderzoekers? Dakzij haar sposore ka CTMM-TraIT volges ee Freemium model werke. Dat wil zegge dat oderzoeksprojecte gratis va haar dieste gebruik kue make oder de volgede voorwaarde: het project maakt gebruik va de stadaarddieste va TraIT; het project betreft traslatioeel of Ervarige tot u toe Sids de live gag va de eerste versie va BMIA i 2012 is het aatal gebruikers e studies gestaag gegroeid tot imiddels achtetwitig studiecollecties met meer da 2000 patiëte e i totaal 1,3 TB aa imagigdata. Ee va de uitdagige tot u toe is het defiiëre va het juiste de-idetificatieprofiel, omdat elke studie weer et adere eise e wese heeft aagaade wat wel e iet doorgelate mag worde. Dit is ook gerelateerd aa de maier e ihoud va het iformed coset va de studiedeelemers. Ee adere uitdagig is de afstemmig tusse de oderzoeker, radiologie, ICT e iformatio security officers bie ee ziekehuis, die odig is om het aar buite brege va beelde op ee goede, veilige e voor eeieder acceptabele maier te bewerkstellige. U J a a r g a g u m m e r

10 MEMORAD artikele Meer iformatie? Als u aar aaleidig va dit artikel meer iformatie zou wille krijge is het beste startput. Daaraast is voor specifieke vrage de servicedesk va CTMM-TraIT dagelijks telefoisch te bereike ( ) e via Natuurlijk kut u ook cotact opeme met ee va de auteurs va dit artikel. Nawoord De otwikkelig va XNAT is deels fiacieel odersteud door het Europese FP7 BioMedBridges project r , e va NBIA e CTP deels door het Natioal Istitute of Health (U01 CA , Radiomics of NSCLC). Dr.ir. A.L.A.J. Dekker kliisch fysicus, leider - werkpakket Cliical Imagig va CTMM-TraIT afdelig Radiotherapie-Ocologie (MAASTRO), GROW, MUMC+ MAASTRO Cliic Dr. Taslaa ET Maastricht J.P.A. va Soest, MSc PhD-studet, beheer NBIA - werkpakket Cliical Imagig CTMM-TraIT afdelig Radiotherapie-Ocologie (MAASTRO), GROW, MUMC+ MAASTRO Cliic Dr. Taslaa ET Maastricht Dr.ir. S. Klei Oderzoeker, beheer XNAT - werkpakket Cliical Imagig CTMM-TraIT Biomedical Imagig Group Rotterdam Erasmus MC - UMCR Dr. Molewaterplei 50/ GE Rotterdam Ir. R. Hoekstra directeur AEXIST B.V., beheer CTP & ImageHub (leveracier) - werkpakket Cliical Imagig CTMM-TraIT Saturusstraat 60, Uit AH De Haag Paul F.C. Groot weteschappelijk programmeur, project support - werkpakket Cliical Imagig CTMM-TraIT afdelig Radiologie AMC Meibergdreef AZ Amsterdam Erwi Vast weteschappelijk programmeur, beheer XNAT - werkpakket Cliical Imagig CTMM-TraIT Biomedical Imagig Group Rotterdam Erasmus MC - UMCR Dr. Molewaterplei 50/ GE Rotterdam Jordi Huguet MSc medical image specialist, XNAT support - werkpakket Cliical Imagig CTMM-TraIT afdelig Radiologie AMC Meibergdreef AZ Amsterdam Prof.dr. W. Niesse hoogleraar biomedische beeldaalyse Erasmus MC / TU Delft Biomedical Imagig Group Rotterdam Erasmus MC UMCR Dr. Molewaterplei 50/ GE Rotterdam Dr. Ja-Willem Boite programmamaager TraIT Ceter for Traslatioal Molecular Medicie High Tech Campus AG Eidhove Prof.dr. Aad va der Lugt hoogleraar Radiologie afdelig Radiologie Erasmus MC s-gravedijkwal CE Rotterdam Literatuur 1. MIRC Cliical Trials Processor [olie]. rsa.org/ctp.aspx. [Geraadpleegd: 06-mei-2015]. 2. Freyma JB, Kirby JS, Perry JH, Cluie DA, Jaffe CC. Image data sharig for biomedical research meetig HIPAA requiremets for de-idetificatio. J Digit Imagig 2012;25: DICOM Supplemet 142 [olie]. ftp://medical.ema. org/medical/dicom/fial/sup142_ft.pdf. [Geraadpleegd: 04-mrt-2012]. 4. Natioal Biomedical Imagig Archive - NBIA - Imagig - NBIA - Natioal Cacer Istitute - Cofluece Wiki [olie]. wiki.ci.ih.gov/display/nbia/natioal+biomedical+imagig+archive+-+nbia. [Geraadpleegd: 06-mei-2015]. 5. Marcus DS, Olse TR, Ramaratam M, Bucker RL. The extesible euroimagig archive toolkit: a iformatics platform for maagig, explorig, ad sharig euroimagig data. Neuroiformatics 2007;5: XNAT - Home [olie]. xat.org. [Geraadpleegd: 06-mei-2015]. 7. Medical imagig solutios for cliical trials - Imagys [olie]. imagys.com. [Geraadpleegd: 06-mei-2015]. 10 K I J K o o k o p w w w. r a d i o l o g e. l

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE inter VISUAL SYSTEMS MEDISCHE VISUALISATIE OPLOSSINGEN, ONZE ZORG! I multidiscipliaire teams tot de beste behadelplae kome; zoveel mogelijk miimaal ivasief operere voor

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

Levende Statistiek, een module voor VWO wiskunde D

Levende Statistiek, een module voor VWO wiskunde D Op het Stedelijk Gymasium te Leide is de module Levede Statistiek uitgeprobeerd, Ee verslag va Jacob va Eeghe e Liesbeth de Wreede. Levede Statistiek, ee module voor VWO wiskude D Statistiek is typisch

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Bruggen naar ingenieurswetenschappen

Bruggen naar ingenieurswetenschappen Brugge aar igeieursweteschappe Master i de igeieursweteschappe voor bachelors e masters i de idustriële weteschappe Faculteit Igeieursweteschappe Idustrieel igeieur Sta je graag met beide voete i de praktijk

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Bent u goed geïnformeerd over diabetes mellitus?

Bent u goed geïnformeerd over diabetes mellitus? Paro-ifo jui 2009 Geachte collega, I deze editie va de Paro-ifo wille wij u op de hoogte brege va de huidige izichte op het gebied va patiëte met diabetes mellitus e teves gigivitis of parodotitis. Uitodigig

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Zorgplan Verpleging Thuis

Zorgplan Verpleging Thuis Zorgpla Verplegig Thuis Trasferverpleegkudige Datum:... Trasferverpleegkudige:... Ziekehuis:... BIG-r:... Telefooummer:... Gegeves patiët Burgerserviceummer:... Straat:...Huisummer:... Patiëtummer AMC:...

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Irreversibele elektroporatie

Irreversibele elektroporatie Nieuwe technieken Irreversibele elektroporatie Een nieuwe vorm van beeldgestuurde tumorablatie Hester J. Scheffer, Karin Nielsen, Aukje A.J.M van Tilborg, Jenny M. Vieveen, M. Petrousjka van den Tol en

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

On line studentenbegeleiding

On line studentenbegeleiding VOORBEELDEN & HOGESCHOOL GENT 1 & 1 O lie studetebegeleidig Titel : Bestaat uit : Uitgever : Cotactpersoo : Productiejaar : Kostprijs : http ://docet.hoget.be/~ep786 of de digitale campuspsycholoog ee

Nadere informatie

Coachen van gedragsverandering

Coachen van gedragsverandering Oude Parklaa 111 1901 ZZ Castricum 0800-999 79 99 ifo@ierlad.l www.ierlad.l KvK 37080176 Coache va gedragsveraderig Wil je adere og succesvoller coache e verder brege i hu otwikkelig? Coache va gedragsveraderig

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

Medisch vragenformulier aanvraag

Medisch vragenformulier aanvraag Medisch vrageformulier aavraag Tegemoetkomig TOG Met behulp va dit formulier e de door u meegestuurde bijlage stelt ClietFirst oafhakelijk vast i hoeverre uw kid hulp, begeleidig of toezicht odig heeft

Nadere informatie

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen Software As A Service voor optimaal cotaier beheer eevoudige oplossige voor complexe processe Otwikkele is vooruitzie De (olie) webportal WiCosyst WMS is ee totaaloplossig voor het behere va odergrodse

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

2012-2013. Geneeskunde

2012-2013. Geneeskunde 2012-2013 Geeeskude Profiel Be jij ee toekomstig arts? Da herke je vast de volgede eigeschappe. Je beschikt over ee goed geheuge: je zult immers grote hoeveelhede keis moete verwerke. Ook ee sterke zi

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 12:4:38 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - VAVO Lyceum

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED Prof. ir. P. Ampe, Prof. dr. ir. A. De Wulf, ig. J. De Corte. 1. Ileidig e probleemstellig. Sedert deceia gebruike schatters zowel i België

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22 Ihoudsopgave 1. Ileidig... 3 2. Equêtes... 4 2.1 Aalyse equête GMR lede... 4 2.2 Aalyse equête school MR-e... 4 3. Voorbeelde uit de

Nadere informatie

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU)

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU) Iteratioale mobiliteit: keisvermeigvuldigig door Hogeschool Utrecht (HU) 17 jui 2010 Elske Bares, Ige Saders, Bart Faber Barbara Krop, Ivar Ros Aaleidig Steeds meer buiteladse studete Extra aadacht vauit

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 G A D S G KONIN beleef je 1DO0NG0EN e i t a m r o f i r Sposo KONINGSNACHT & KONINGSDAG DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 APRIL 2016 www.orajeparkfestival.l i 26 e 27 april 2016 Koigsdag beleef je 100% i Doge KONINGSDAG

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28.

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28. PUBAS, ee verieuwd systeem voor arbeidsbegrotig I: Agro Iformatica 4 (oktober 999), p. 25 28. Aet Vik, tel. 037-476452 Gerrit Kroeze, tel. 037-476459 Istituut voor Milieu- e Agritechiek, Cluster Systeemkude

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

INFORMATIE OVER NAZORG VAN IMPLANTATEN

INFORMATIE OVER NAZORG VAN IMPLANTATEN INFORMATIE OVER NAZORG VAN IMPLANTATEN WAAR BESTAAT NAZORG UIT? U Strauma-implatate heeft ee of meer otbreke zij ee more ta of optie kieze e voor heeft het gekoze vervage voor va ee ta behalig e kieze

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet Pagia 1 va 8 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet april

Nadere informatie

Vlooien en teken kleine oorzaken met grote gevolgen

Vlooien en teken kleine oorzaken met grote gevolgen Jeuk, wode, allergieë, otstekige, door parasiete overgedrage ziektes; Vlooie e teke kue gezodheidsprobleme bij uw huisdier veroorzake Effipro speciaal voor uw hod of kat Vlooie e teke kleie oorzake met

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Stochastische loadflow. Beschrijving model belasting.

Stochastische loadflow. Beschrijving model belasting. Stochastische loadflow. eschrijvig model belastig. 95 pmo 5-- Phase to Phase V Utrechtseweg 3 Postbus 68 AC Arhem T: 6 356 38 F: 6 356 36 36 www.phasetophase.l 95 pmo INHOUD Ileidig...3 eschrijvig belastig...

Nadere informatie