Op zoek naar de heilige graal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op zoek naar de heilige graal"

Transcriptie

1 virtualisatie DOOR bram dons VMware High Availability & Fault Tolerance Op zoek naar de heilige graal 48 Al enkele jaren biedt VMware met VMware High Availability (HA) een manier om de downtime van applicaties tot een minimum te beperken. Met vsphere 4, vorig jaar mei verschenen, is daar een nieuwe optie bijgekomen: VMware Fault Tolerance (FT). VMware FT brengt continuous availability naar de ESX-omgeving, zo klinkt het. Tijd om te zien wat er waar is van die mooie woorden. Dat servervirtualisatie tot een flinke efficiëntieslag kan leiden in datacenters en computerruimtes, zal geen verrassing heten. Het is een ideale manier om meer te doen met minder. Maar hoe meer we consolideren en hoe efficiënter we de aanwezige bronnen gebruiken, des te afhankelijker we worden van het feilloos functioneren van al die technologie. Eén storinkje, één verkeerde handeling, en voor je het weet knalt de ene na de andere cruciale dienst eruit. Toch is het onverstandig dan maar meteen de portemonnee te trekken voor allerhande dure beschermingstechnieken. Niet alle applicaties zijn even belangrijk voor een onderneming. Het bieden van een continue beschikbaarheid voor elke applicatie in elk denkbare situatie is dan ook onnodig. Beter is het om per applicatie te bekijken welk beschikbaarheidsniveau we financieel en praktisch gezien nog kunnen verantwoorden. Daarbij funge- ren meetwaarden als de RTO, RPO en TCO meestal als leidraad. Bovendien is het in veel gevallen mogelijk om dure Figuur 1: Architectuur VMware HA (bron: VMware) Niet alle applicaties zijn even belangrijk voor een onderneming serverclusters en remote mirroring te vervangen door slimme combinaties van standaardhardware met specialistische software. Een woord van waarschuwing: wie zich gaat verdiepen in deze materie moet goed oppassen. In de wereld van de high availability worden namelijk verschillende benamingen gehanteerd die soms naar hetzelfde verwijzen. Onderzoeksbureau

2 Figuur 2: Werking VMware vlockstep (bron: VMware) IDC maakt in elk geval onderscheid tussen vijf verschillende niveaus: continuous availability, high availability, disaster recovery, reliability en unprotected. Disaster recovery gaat over het herstel van IT-diensten na een catastrofe. High availability betekent dat applicaties vrijwel geen downtime kennen. Continuous availability, het niveau dat VMware Fault Tolerance (FT) ons moet brengen, is de heilige graal van deze industrie: het hoogst haalbare beschermingsniveau, waarbij applicaties gegarandeerd non-stop beschikbaar zijn. failover. Bij verwijdering van een primary host promoveert een van de andere hosts naar het elitegroepje. Willen we dat VMware HA naar behoren functioneert, Nadeel van VMware HA is dat de VM enige tijd inactief is dan moet er minstens één primaire host aanwezig zijn. Een van die primaire hosts krijgt de rol van opperhoofd toebedeeld. Deze host beslist waar een virtuele machine wordt herstart. Daarnaast houdt hij het aantal mislukte herstartpogingen bij en bepaalt hij of het zinvol is om te blijven proberen een VM te herstarten. De agents communiceren continu met elkaar en houden de beschikbaarheid van de clusternodes in de gaten. Dit gebeurt door elke seconde een zogeheten heartbeat uit te wisselen. Als er een periode van vijftien seconden verstrijkt zonder dat er een heartbeat is ontvangen en de host in kwestie ook niet kan worden gepingd, dan wordt de host als uitgevallen beschouwd. De op dat moment actieve virtuele machines worden dan op de hosts met de grootste capaciteitsreserve herstart. Als een host zelf geen heartbeats meer ontvangt van de andere hosts in het cluster, zal hij na twaalf seconden proberen zijn isolation addresses te pingen. Mocht dat niet baten, dan verklaart de host zichzelf geïsoleerd van het netwerk. Ligt de netwerkverbinding van de geïsoleerde host er langer dan vijftien seconden uit, dan zullen de andere hosts proberen zijn virtuele machines over te nemen. De VM Monitoring-service evalueert of de virtuele machines in het cluster nog functioneren door te kijken naar de heartbeats van het VMware Tools-proces dat in de gast draait. Bij problemen is er waarschijnlijk iets aan de hand met het gast- OS. Ook kan het zo zijn dat VMware Tools niet genoeg tijd krijgt om zijn taken af te ronden. De VM Monitoring-service zal dan tot de conclusie komen dat de virtuele machine eruit ligt, om vervolgens een reboot te initiëren. Lukt dat niet, dan worden er standaard nog twee pogingen ondernomen. Daarna geeft VMware HA het op. 49 VMware High Availability Het al langer verkrijgbare VMware High Availability (HA) biedt basale bescherming voor virtuele machines door ze bij uitval van een ESX-server op een andere ESX-server te herstarten (zie figuur 1). Door twee of meer ESX/ESXi-hosts in een clusterconfiguratie op te nemen, creëren we een niveau van beschikbaarheid dat hoger is dan mogelijk zou zijn met een enkele ESX/ESXi-host. Het werkt als volgt: bij toevoeging van een server aan een HA-cluster wordt er een agent naar de host geüpload. Die wordt vervolgens geconfigureerd voor de communicatie met de andere clusteragents. De eerste vijf toegevoegde hosts fungeren als primary host, alle daarop volgende krijgen de rol van secondary host toebedeeld. De primaire hosts onderhouden en repliceren de clusterstatus en starten indien nodig een Figuur 3: Testconfiguratie VMware HA en FT

3 50 Figuur 4: De compliance van het HA-cluster wordt gecheckt VMware Fault Tolerance Het al in VMware Infrastructure 3 ondersteunde VMware HA voorziet in een basisbescherming tegen uitval van virtuele machines ten gevolge van het uitvallen van een host. Nadeel van deze aanpak is dat de virtuele machine enige tijd inactief is. VMware FT, een van de features van VMware vsphere 4, moet een stokje steken voor dergelijke tijdelijke downtime. Hierdoor geniet elke virtuele machine bescherming tegen uitval van een host zónder dat er data, transacties of netwerkverbindingen verloren gaan. Om tot deze vorm van continuous availability te komen, vertrouwt VMware FT op de zogeheten vlockstep-technologie (zie kader VMware vlockstep ). Deze techniek zorgt ervoor dat de x86-instructies van een primaire VM worden bijgehouden op een tweede, identieke VM. De primaire VM vangt alle inputs en events af (afkomstig van processors en virtuele I/O-devices), die daarna identiek op de secundaire VM worden uitgevoerd. In feite voert de secundaire VM dus dezelfde opeenvolgende instructies uit als de primaire VM, met dien verstande dat de hypervisor de output van de secundaire VM zal onderdrukken. Valt de host waarop de primaire VM draait uit, dan vindt er een transparante failover plaats, waarbij de nog werkende host ongemerkt de rol van primaire host op zich neemt. Wanneer de uitgevallen host weer online komt, dan zal de VM die eerst actief was automatisch gestart worden en is de redundante serverconfiguratie weer hersteld. Het totale failover- en failbackproces verloopt volkomen transparant en automatisch, zonder merkbare gevolgen voor de gebruiker. Contact met vcenter Server is niet nodig. Beperkingen en aanbevelingen Om VMware HA en FT in de praktijk te testen, configureren we een VM-cluster bestaande uit twee nodes. Beide ESX-servers zijn verbonden via een drietal 1 GbEnetwerken: een iscsi-netwerk, een netwerk voor de FT-logging en een managementnetwerk. Binnen de HA-clusters worden de netwerken gebruikt voor het uitwisselen van heartbeats en natuurlijk voor de noodzakelijke HA-communicatie. Deze communicatie vindt plaats over alle serviceconsolenetwerken. Met het oog op redundantie adviseert VMware dan ook om per server twee serviceconsolenetwerken te definiëren. Het VMkernel-netwerk wordt door de hosts niet gebruikt voor HA-communicatie. Zoals gezegd moeten de servers zijn uitgerust met processors die FT-compatibel zijn. Daarnaast is het nodig hardwarevirtualisatie (HV) te activeren in de server- BIOS. De VM-bestanden moeten op een gedeelde opslag staan (Fibre Channel, hardware- of software-iscsi, NFS of NAS). In onze test maken we gebruik van een software-shared iscsi-disk op basis van StarWind 5.0 High Availability Storage. StarWind biedt mirrored storage tussen twee iscsi-targets (Windows Server 2008), waardoor het VMware-cluster beschermd is tegen uitval van de shared storage (zie figuur 3). Beide iscsi-storagetargets zijn verbonden via een 10 GbEnetwerk. De twee ESX-servers zijn uitgerust met een Intel Xeon E5520-CPU Valt de primaire host uit, dan vindt er een transparante failover plaats Figuur 5: Activatie VMware FT op virtuele machine (quad-core) en 8 GB intern RAM. Voor het beheer van het VMware-cluster installeren we vsphere 4 Enterprise Plus op een

4 VMware vlockstep VMware vlockstep werkt op basis van een record/replay-mechanisme (zie afbeelding 2). Daarbij worden de uitgevoerde instructies op de primaire VM opgeslagen in een logbestand. Dezelfde technologie werd al eerder toegepast in VMware Workstation, waardoor je naar een bepaalde gebeurtenis kon terugspringen. Lockstepping, oftewel het synchroon bijhouden van CPU-instructies, is dus geen nieuwe technologie. Stratus Technologies doet het al enkele jaren met succes op hardwareniveau, en ook Marathon Technologies zit met het product everrun 2G in de lockstephoek. De output van de secundaire VM wordt door de hypervisor onderdrukt De met vlockstep opgenomen informatie wordt op een andere (secundaire) VM afgespeeld zodat er een replica van de originele VM ontstaat. Beide VM s maken daarbij gebruik van dezelfde gedeelde virtuele diskfile. Hoewel de VM s dezelfde input ontvangen, produceert alleen de primaire VM output in de vorm van diskwrites en netwerktransport. De output van de secundaire VM wordt door de hypervisor onderdrukt en is niet op het netwerk aangesloten. Dat gebeurt pas op het moment dat het de rol van de primaire VM moet overnemen. In feite werken beide VM s dus als een enkele VM. Overigens worden niet alle veranderingen op de primaire VM naar de secundaire VM gekopieerd: er zijn nu eenmaal bepaalde acties en instructies die niet relevant zijn voor de secundaire VM. De opslag van een complete replica zou ook te veel beslag leggen op de beschikbare hoeveelheid opslagruimte en procesvermogen. In plaats daarvan worden alleen zogeheten non-deterministic gebeurtenissen opgeslagen, waaronder de inputs naar de VM en bepaalde CPU-events. Hoewel niet strikt noodzakelijk, is het raadzaam een dedicated Gigabit-NIC (liefst 10 GbE) in te zetten voor het loggingverkeer. De hoeveelheid uitgewisselde informatie kan, afhankelijk van de activiteit op de VM, namelijk behoorlijk intensief zijn. Vooral de diskreads nemen aardig wat bandbreedte in beslag. De record/replay-functionaliteit leunt op bepaalde instructies van de nieuwe processors van Intel en AMD. Voor gebruik van VMware FT is verder nog vcenter Server nodig. VMware FT draait alleen op de Advanced, Enterprise en Enterprise Plus Editions van vsphere 4. afzonderlijke Windows-server (niet getoond in figuur 3). Bij het configureren van VMware FT moeten we rekening houden met een aantal beperkingen ten aanzien van virtuele machines. Zo is het niet mogelijk snapshots te gebruiken in combinatie met VM s. Sterker nog, snapshots dienen te worden verwijderd of committed voordat we FT kunnen activeren op een VM. Ook is er geen ondersteuning voor Storage VMotion. Voor de migratie van storage moeten we VMware FT tijdelijk uitschakelen, waarna de VMotion-actie wordt uitgevoerd en VMware FT weer kan worden ingeschakeld. Verder wordt de functie Distributed Resource Scheduling (DRS) automatisch uitgeschakeld bij het configureren van een fouttolerante VM. Ook moeten we rekening houden met het feit dat FT alleen compatibel is met VM s die een enkele vcpu ondersteunen. Gelukkig helpt VMware ons een eindje op weg met een paar aanbevelingen. Zo zegt het bedrijf dat het onverstandig is om meer dan vier fouttolerante VM s (primaire of secundaire) op een enkele host te zetten. Ook is het goed om een maximum van zestien virtuele disks per fouttolerante VM aan te houden. Omdat fouttolerante VM s de volledige geheugenreservering in beslag nemen, dient de resourcepool meer geheugen te hebben dan de geheugengrootte van de VM s. Tot slot meldt VMware dat het met het oog op redundantie een goed idee is om minimaal drie hosts in een cluster te hebben. In failoversituaties kan er dan altijd een nieuwe secundaire VM worden gecreëerd. Configuratie VMware FT wordt toegepast binnen de context van een VMware HA-cluster. Haal het maximale uit uw ICT omgeving met de unieke Telindus-ISIT Audits. Registreer nu een Audit via (Advertentie) Voorafgaand aan de activatie van FT in een cluster moeten we drie stappen doorlopen: de optie Host Certificate Checking aanzetten, het netwerk configureren voor elke host en tot slot het HA-cluster aanmaken, de hosts toevoegen en de compliance checken. Op elke host die we willen toevoegen aan een HA-cluster, moeten we twee verschillende netwerkswitches configureren. Daarvoor hebben we twee VMkernel Gigabit-NIC s nodig: eentje voor FT-logging en eentje voor VMotion. Deze NIC s moeten zich op verschillende subnetten bevinden. Extra NIC s worden aanbevolen voor het netwerkverkeer dat gegenereerd wordt door VM s en beheertaken. Nadat het netwerkgedeelte is geconfigureerd, is er niets wat ons nog tegenhoudt het HA-cluster aan te maken en de hosts toe te voegen. Vervolgens kunnen we controleren of het cluster correct is geconfigureerd en alles voldoet aan de gestelde eisen. Daartoe beschikt de inventory van vcenter Server over een speciale Profile Compliance-tab, waar we de actie Check Compliance Now kunnen starten. In versie 4 van vcenter Server vindt deze controle automatisch plaats. Bij het upgraden van een oudere versie moet dit handmatig gebeuren. Als de compliancetest is voltooid (zie figuur 4), kunnen we het cluster activeren via de actie Turn On VMware HA. 51

5 52 Figuur 6: Actieve applicaties op een fouttolerante VM Figuur 7: Opstarten van de secundaire VM Pas als we alle stappen hebben doorlopen die nodig zijn om ons cluster voor te bereiden op de komst van VMware FT, kunnen we deze feature inschakelen voor afzonderlijke VM s. Dat doen we door in vsphere Client met de rechtermuisknop de gewenste VM aan te klikken en de optie Turn On Fault Tolerance te selecteren (zie figuur 5). Voordat alles ook echt gaat draaien, wordt de VM eerst nog onderworpen aan een aantal controles. Zo moet de optie SSL Certificate Checking zijn aangevinkt in de instellingen van vcenter Server, moet de host zich in een HA-cluster of een gemengd HA/DRS-cluster bevinden, mag de VM slechts één vcpu en geen snapshots hebben, mag de VM geen template zijn en mag VMware HA niet uitgeschakeld zijn op de VM. Nadat de VM deze controles met succes heeft doorlopen, wordt de secundaire VM aangemaakt en de complete status van de primaire VM gekopieerd. De plaatsing en de directe status van de secundaire VM hangen af van het feit of de primaire VM was in- of uitgeschakeld bij het starten van FT. Als alle checks zijn afgerond, worden de primaire en secundaire VM s opgestart en op aparte, compatibele hosts geplaatst. Op dat moment is onze virtuele machine daadwerkelijk beschermd. Testrondje Om de werking van VMware FT te testen, installeren we twee applicaties op een Windows 2003 x64-server die binnen een VM draait. De ene applicatie is een TPC- C-databasebenchmark, de andere een streaming video die wordt afgespeeld met Windows Media Player (zie figuur 6). Via Windows Remote Desktop op een standalone Windows-server loggen we in op de Windows Server 2003-VM en starten beide applicaties. Eerst proberen we via vsphere Client de primaire ESX-server uit te schakelen waarop bovengenoemde applicaties draaien (zie figuur 7). We constateren dat beide applicaties geen krimp geven en de VM automatisch wordt overgezet naar de andere ESX-server. Vervolgens booten we de uitgeschakelde server. Meteen komt vsphere met de mededeling dat de configuratie van VMware HA is mislukt. Na HA handmatig te hebben geactiveerd, herhalen we de test door de ESX-server in één klap zonder stroom te zetten. Ook nu draaien beide applicaties rustig door. Dit klinkt natuurlijk geruststellend, maar bedenk wel dat als zich een fatale fout voordoet in het besturingssysteem (zoals de bekende Blue Screen of Death), dit ook gevolgen heeft voor de secundaire VM. De HA-monitor zal dit detecteren om vervolgens te proberen de primaire VM en dan de secundaire VM te herstarten. Een ander belangrijk punt is dat FT natuurlijk niet beschermt tegen uitval van het storagesysteem ook niet als men de storageinfrastructuur voorziet van redundante datapaden. Daarom is het een goed idee om het storagesysteem zelf ook redundant te maken, bijvoorbeeld door middel van storagemirroring. In onze testconfiguratie hebben we dat gedaan door het inzetten van StarWind. Conclusie Natuurlijk hangt het van de specifieke bedrijfssituatie af of VMware FT de juiste keus is. FT zou in sommige gevallen de bestaande Microsoft Cluster Server (MSCS)-implementaties kunnen vervangen. In elk geval is het belangrijk te begrijpen wat FT níét doet: beschermen tegen applicatiefouten op een VM. FT beschermt een VM alléén tegen uitval van de onderliggende hosthardware. Willen we ons indekken tegen applicatiefouten, dan is MSCS waarschijnlijk een betere keus. En willen we bescherming tegen fouten in het besturingssysteem, dan zal de keus eerder op VMware HA vallen. We kunnen VMware FT en HA ook samen inzetten. Als zowel de primaire als de secundaire host op hetzelfde moment uitvallen, dan zal HA de virtuele machine op een andere werkende host opstarten om vervolgens een nieuwe secundaire VM in te schakelen. Of dat echt nodig is, hangt af van het belang dat we hechten aan de applicaties die we willen beschermen. p bram dons is onafhankelijk it-analist

6 Adv_Comparex83x252-08cl BOUWSTENEN hr.pdf :38:20 (Advertentie) vendors & resellers BedrijvenNIEUWS Iron Mountain neemt Mimosa Systems over Iron Mountain, aanbieder van information management services, heeft Mimosa Systems overgenomen voor ongeveer 112 miljoen dollar in contanten, onder voorbehoud van eventuele contractaanpassingen. Mimosa Systems, gevestigd in het Amerikaanse Santa Clara, is aanbieder van oplossingen voor contentarchivering. Mimosa NearPoint is een archiveringsplatform met applicaties voor het opslaan en ordenen, classificeren, herstellen en terugzoeken van gegevens, evenals voor e-discovery en compliancetoezicht. Deze archiveringsoplossing op locatie is volgens Iron Mountain een aanvulling op de bestaande cloudgebaseerde archieven. De mogelijkheid om gegevens te archiveren en te beheren, zowel binnen als buiten de firewall van de klant en op afstand in de cloud, maakt Iron Mountain volgens eigen zeggen een one-stopshop voor dataopslag, -archivering en -beheer. Door de overname is Iron Mountain in staat een breder pakket van bedrijfsinformatie op te slaan en te beheren vanaf zogenaamde perifere netwerkapparaten, zoals pc s en laptops, evenals uit bedrijfsbronnen, zoals de opslag van , SharePoint-servers en archiveringssystemen. Veel grotere bedrijven geven nog steeds de voorkeur aan het C intern opslaan van gegevens. Daarnaast biedt deze overname Iron M Mountain de mogelijkheid belangrijke bedrijfsinformatie uit de opgeslagen en beheerde bestanden te destilleren, zowel op Y locatie als in de cloud. Iron Mountain voegt NearPoint toe aan het brede CM portfolio van Iron Mountain Digital van contentarchiverings-, databeschermings-, dataherstel- en MY ediscovery-oplossingen. 53 CY Double-Take Software werkt samen met Amazon Double-Take Software en Amazon hebben samen een realtime workloadrecoveryplatform ontwikkeld: de Double-Take Cloud. Dit platform beschermt bedrijven tegen rampen en zorgt ervoor dat ze kunnen blijven functioneren zonder dat daar vooraf investeringen aan verbonden zijn. Double-Take Cloud maakt hierbij gebruik van Amazon s Elastic Compute Cloud (EC2). Traditionele oplossingen voor disaster recovery zijn vaak slechts toegankelijk voor bedrijven die de mogelijkheid hebben een tweede datacenter met stand-by back-up servers te bouwen en te beheren. Is dit niet het geval, dan is er slechts de mogelijkheid om gebruik te maken van een lokale tapeback-up. Deze manier van back-uppen heeft slechts gelimiteerde mogelijkheden en vraagt een grote tijdsinvestering. Met Double-Take Cloud kunnen klanten hun gegevens, applicaties en besturingssystemen herstellen en een workload gemakkelijk opnieuw opstarten vanaf Amazon s cloudplatform. Op hetzelfde moment wordt de originele fysieke workload hersteld op de oorspronkelijke locatie. Hierdoor hebben gebruikers toegang tot hun systemen en hoeven ze niet te wachten tot de fysieke workload hersteld is om weer aan de slag te gaan. Dankzij de oplossing beschikken bedrijven over een apart disasterrecoverydatacenter met cloudrecovery. In tegenstelling tot online back-upoplossingen die louter de gegevens beschermen, kunnen bedrijven met Double-Take Cloud ook hun applicaties en besturingssystemen heel gemakkelijk in de cloud herstellen. Dankzij de samenwerking met Amazon kunnen bedrijven gebruikmaken van de rekenkracht-, netwerk- en storagecapaciteiten wanneer dat nodig is. CMY K

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Ronald van Vugt NetWell ronald@netwell.info www.netwell.info Herkent u dit? Of u vandaag nog twee servers beschikbaar wilt stellen Geen goede testomgeving

Nadere informatie

Vervang uw verouderde hardware

Vervang uw verouderde hardware Whitepaper Vervang uw verouderde hardware Dedicated of Cloud? Alles over virtualisatie. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen? INHOUD» Wat is virtualisatie?» Wat is een Virtual Server?» Besparen

Nadere informatie

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Whitepaper Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Hoe voorkomt u downtime? Hoe vermindert u de impact als het toch optreedt? Hoe bent u zo snel mogelijk weer online? INHOUD» Technische mogelijkheden»

Nadere informatie

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen?

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? ir. Ronald van Vugt ronald@netwell.eu Aanleiding Deze presentatie is ontstaan naar aanleiding van een nieuw architectuur ontwerp voor

Nadere informatie

Praktijk opdrachten VMware

Praktijk opdrachten VMware Praktijk opdrachten VMware 1 1. Toegang tot de ICT Academie Cloud omgeving Om toegang te krijgen tot de Cloud omgeving van de ICT Academie, kun je onderstaande procedure volgen: http://wiki.vcloud.ictacademie.net/wp

Nadere informatie

High Availability en DRS Virtueel beheer met VMware deel 2

High Availability en DRS Virtueel beheer met VMware deel 2 NetOpus: November 2007 Thema: Hardware Special Rubriek: Serie Titel: High Availability en DRS Auteur: Bram Dons & Jan Reinders Pagina s: 40-44 High Availability en DRS Virtueel beheer met VMware deel 2

Nadere informatie

High Availability & Disaster Recovery

High Availability & Disaster Recovery Disaster Recovery Problematiek en denkpistes voor oplossingen Cevi Usernamiddag 8 december 2009 9 december 2009 Cevi bedrijfspresentatie High Availability & Disaster Recovery Een theoretische benadering

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

VMware vsphere 5. What s New! Bram de Laat, Marek Zdrojewski, Jan van Leuken

VMware vsphere 5. What s New! Bram de Laat, Marek Zdrojewski, Jan van Leuken VMware vsphere 5 What s New! Bram de Laat, Marek Zdrojewski, Jan van Leuken ESXi firewall Hardware versie 8 Limieten weer hoger: 32 vcpu s (Multi-core Virtual CPU Support) Max 1TB ram HD Audio USB 3.0

Nadere informatie

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Matthias Vanthorre (Cevi) Agenda Uitdagingen Server virtualisatie Storage virtualisatie HA / DR / BC HA/DR: een stap verder Meerdere sites Netwerk

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Datacenter in a BOX

1 Dienstbeschrijving Datacenter in a BOX 1 Dienstbeschrijving Datacenter in a BOX Lancom Automatisering heeft jarenlang ervaring opgedaan in het ontwerpen, implementeren en beheren van ICT infrastructuren bij het MKB (+). Met deze informatie

Nadere informatie

Viktor van den Berg. Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen datacenter

Viktor van den Berg. Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen datacenter VIRTUALISATIE IRTUALISATIE & C...EEN EEN INTRODUCTIE & CLOUD COMPUTING VIKTOR VAN DEN BERG (XTG) INTRODUCTIE Viktor van den Berg VMware Certified Instructor Product Manager VMware Trainingen Dutch VMUG

Nadere informatie

Het belang van een disaster recovery beleid

Het belang van een disaster recovery beleid 1 Het belang van een disaster recovery beleid INHOUD Inleiding Waarom ondernemingen DR negeren Hoe het ook kan Back-up is geen disaster recovery! Wat is een back-up? Back-ups gaan niet altijd goed Maak

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

vcloud getting started

vcloud getting started vcloud getting started Previder vdc Versie: 1.0 2013 11 22 [11:48] Versie: 1.0 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1 Getting started... 3 1.1 Inleiding... 3 1.1.1 Standaard omgeving met NAT routing... 3 1.1.2

Nadere informatie

SQL Server 2008 Always On

SQL Server 2008 Always On Databases High availability database-omgeving wordt geboden Always On Bram Dons Een hoge beschikbaarheid van servers is van essentieel belang voor mission-critical applicaties. Mission-critical applicaties

Nadere informatie

5/9 PlateSpin. 5/9.1 PlateSpin Portability Suite

5/9 PlateSpin. 5/9.1 PlateSpin Portability Suite Management Services 5/9 PlateSpin 5/9.1 PlateSpin Portability Suite PlateSpin Portability Suite is ontwikkeld voor physical-tovirtual migratie en nog veel meer manieren om werklasten om te zetten. U leest

Nadere informatie

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor CDS 1. Algemeen Dit document geeft een overzicht van een aantal mogelijke hardware configuraties voor het inrichten van een serveromgeving voor

Nadere informatie

Ictivity Een vreemde eend in de bijt

Ictivity Een vreemde eend in de bijt Ictivity Een vreemde eend in de bijt De virtuele wereld Alles is tegenwoordig virtueel. Virtueel hondje Tamagotchi, virtueel huisdiertje Virtuele huisvrouw Agenda Welke vijf soorten virtualisatie zijn

Nadere informatie

Arjen Glas Stage: Viaict. Opdracht virtualisatie I44

Arjen Glas Stage: Viaict. Opdracht virtualisatie I44 Arjen Glas Stage: Viaict Opdracht virtualisatie I44 Inhoud Software... 3 Wat wordt er gevirtualiseerd... 4 Hardware... 6 Opslag... 7 Fouttolerantie. High availability, Scalability... 8 Verdere relevante

Nadere informatie

REDEFINE SIMPLICITY BELANGRIJKSTE REDENEN: EMC VSPEX BLUE VOOR GEVIRTUALISEERDE OMGEVINGEN

REDEFINE SIMPLICITY BELANGRIJKSTE REDENEN: EMC VSPEX BLUE VOOR GEVIRTUALISEERDE OMGEVINGEN REDEFINE SIMPLICITY FLEXIBEL. SCHAALBAAR. VERTROUWD. BELANGRIJKSTE REDENEN: EMC VSPEX BLUE VOOR GEVIRTUALISEERDE OMGEVINGEN Herdefinieer eenvoud: Flexibel, schaalbaar en vertrouwd. Middelgrote en grote

Nadere informatie

De virtualisatie Grand Prix

De virtualisatie Grand Prix De virtualisatie Grand Prix met Microsoft en VMware Viktor van den Berg Consultant Peter Jong Consultant Voorstellen sprekers Viktor van den Berg Infrastructuur Consultant VCP, VCAP-DCV, VCAP-CID Peter

Nadere informatie

Neverfail fixt het falen van vsphere

Neverfail fixt het falen van vsphere Virtualisatie DOOR Bram Dons vappha brengt high availability naar virtualisatie Neverfail fixt het falen van vsphere 32 STORAGE MAGAZINE 4 december 2010 Hoewel virtualisatie inmiddels algemeen toepassing

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

TALIS. Systeemeisen Basis. Versie 3.0 Approved CREATED WITH

TALIS. Systeemeisen Basis. Versie 3.0 Approved CREATED WITH Systeemeisen Basis Versie 3.0 Approved Aangemaakt op: 28-7-2015 16:19:16 Auteur TANS CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. 4 2.1 Stand-alone 4 2.2 server en werkstations 4 2.3 Remote 5 1. Inleiding

Nadere informatie

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst Deel 1 Inleiding 1 Client/Server 2 Geschiedenis 3 Toekomst Het client-server model is een model voor de samenwerking tussen twee of meer programma's, die zich op verschillende computers kunnen bevinden.

Nadere informatie

IAAS - QUICK START GUIDE

IAAS - QUICK START GUIDE IAAS - QUICK START GUIDE Contents IAAS QUICK START GUIDE... 2 STAPPEN... 2 AANMAKEN VAPP... 2 NETWERK BESCHIKBAAR MAKEN IN VAPP... 3 UITROLLEN WINDOWS SERVERS... 3 VERSIES VAN WINDOWS SERVER TEMPLATES...

Nadere informatie

5/9.2 PlateSpin Protect

5/9.2 PlateSpin Protect Management Services 5/9.2 PlateSpin Protect 5/9.2.1 Businessredenen voor Protect Onderzoeken van Gartner en IDC tonen aan dat veel organisaties eigenlijk niet voldoende voorbereid zijn op echte problemen

Nadere informatie

Monitoring as a Service

Monitoring as a Service Monitoring as a Service APERTOSO NV Guido Gezellaan 16 9800 Deinze Tel.: +32 9 381 64 50 Probleemstelling IT diensten kampen vaak met het probleem van een gebrek aan een duidelijke, allesomvattende monitoringoplossing.

Nadere informatie

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud stel uw data veilig De data van uw bedrijf zijn heilig. Daar is elke ondernemer het over eens. Een bedrijf zonder

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Naam: Sander van Schie Datum: 28-03-2014 Klas: SBICO-IB2 Doel: Uitleg Toegang tot vcloud Doelgroep: Nieuwe cursisten Versie: 1.0.0

Naam: Sander van Schie Datum: 28-03-2014 Klas: SBICO-IB2 Doel: Uitleg Toegang tot vcloud Doelgroep: Nieuwe cursisten Versie: 1.0.0 Naam: Sander van Schie Datum: 28-03-2014 Klas: SBICO-IB2 Doel: Uitleg Toegang tot vcloud Doelgroep: Nieuwe cursisten Versie: 1.0.0 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Stap 1: Inloggegevens en wachtwoord...

Nadere informatie

Hyper-V vsesx in het datacenter

Hyper-V vsesx in het datacenter Hyper-V vsesx in het datacenter Gabrie van Zanten Logica 2008. All rights reserved Intro Welke hypervisor voor het datacenter? Wat moet een hypervisor bieden? Vergelijk tussen Hyper-V en ESX No. 2 Welke

Nadere informatie

Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1

Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1 Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1 Welkom! Xpert in virtualization technology Kenniscentrum op gebied van virtualisatie: VMware, Citrix, Linux Microsoft... LPI Approved Training Partner Guru

Nadere informatie

IT2BUILD Online Backup. Betrouwbaar, veilig en betaalbaar

IT2BUILD Online Backup. Betrouwbaar, veilig en betaalbaar IT2BUILD Online Backup Betrouwbaar, veilig en betaalbaar Veilig en Betrouwbaar De Backup diensten van IT2Build zijn veilig en betrouwbaar. Alle data wordt opgeslagen in een optimaal beveilgd datacenter.

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

Technische specificaties

Technische specificaties Technische specificaties Compatibiliteit met Active Directory Elke installatie moet compatibel zijn met de huidige versie van het domein Active Directory Windows 2008R2 van de FOD. Consolidering In 2007

Nadere informatie

TALIS. Basis systeemeisen. Versie 3 Approved CREATED WITH

TALIS. Basis systeemeisen. Versie 3 Approved CREATED WITH Basis systeemeisen Versie 3 Approved Aangemaakt op: 16-2-2016 9:34:43 Auteur TANS CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. 4 2.1 Stand-alone 4 2.2 client-server 5 2.3 Remote 6 1. Inleiding Deze systeemeisen

Nadere informatie

Cerussa FIN Pre-requirements

Cerussa FIN Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Procedure om een backup te maken via VEEAM + schedule

Procedure om een backup te maken via VEEAM + schedule Backup procedure Procedure om een backup te maken via VEEAM + schedule Configuratie De VEEAM software draait rechtstreeks op onze supermicro Disc enclosure. Zo kan er een optimale snelheid gegarandeerd

Nadere informatie

HP Hyper-ConvergedSystem StoreVirtual & EVO: RAIL

HP Hyper-ConvergedSystem StoreVirtual & EVO: RAIL U aangeboden door HP & Intel HP Hyper-ConvergedSystem StoreVirtual & EVO: RAIL Ready... Set... Done! Een gevirtualiseerde datacenter omgeving in 15 min. met de Hyper-Converged systemen van HP Server- en

Nadere informatie

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions 22 April, 2010 Woerden, Nederland Introductie Transfer Solutions Transfer Solutions is een gespecialiseerde

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Inleiding. We hopen dat u nog lang gebruik mag maken van onze software. Samen Wassen. Pagina 2

Inleiding. We hopen dat u nog lang gebruik mag maken van onze software. Samen Wassen. Pagina 2 Inleiding. Voor u ligt het beveiligingsbeleid van de website SamenWassen. SamenWassen.nl is een flexibele en gebruikersvriendelijke website waarop gegevens met betrekking tot het reinigen van voertuigen

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

TIPS & TRICKS PASSIVE FALLBACK

TIPS & TRICKS PASSIVE FALLBACK TIPS & TRICKS PASSIVE FALLBACK Contents TIPS & TRICKS PASSIVE FALLBACK... 2 TERMEN... 2 VOORBEREIDING... 2 VAPP TEMPLATE INLADEN... 2 NETWERKEN INSTELLEN... 5 HARDDISKS EN NETWERKEN KOPPELEN... 6 WIJZIGEN

Nadere informatie

BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN!

BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft U het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

VMware vergroot voorsprong in virtualisatie

VMware vergroot voorsprong in virtualisatie VIRTUALISATIE DOOR BRAM DONS Test: VirtualCenter 3.0 en ESX Server 2.0 VMware vergroot voorsprong in virtualisatie 40 Virtualisatie staat bij veel IT-beheerders sterk in de belangstelling vanwege de mogelijke

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties In 2010 werden 7 Unix servers geconsolideerd naar een nieuwe Unix omgeving, waar gebruik gemaakt wordt van srp s (vergelijkbaar met zone, of container).

Nadere informatie

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud stel uw data veilig De data van uw bedrijf zijn heilig. Daar is elke ondernemer het over eens. Een bedrijf zonder

Nadere informatie

Realtime VMs migreren met Cluster Shared Volumes

Realtime VMs migreren met Cluster Shared Volumes TEST DOOR BRAM DONS Bètaversie Server 2008 R2 getest Realtime VMs migreren met Cluster Shared Volumes 40 Shared storage wordt bij serverconsolidatie vaak gebruikt om Virtuele Machines (VMs) realtime te

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Multi-site clustering beschermt Windows Server 2008

Multi-site clustering beschermt Windows Server 2008 DATABESCHERMING DOOR BRAM DONS Third parties voegen dimensie toe Multi-site clustering beschermt Windows Server 2008 42 Bedrijven doen er goed aan hun Windows Server-omgeving goed te beschermen tegen catastrofes.

Nadere informatie

Private Cloud: Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack

Private Cloud: Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack Private Cloud: Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack De Private Cloud oplossing van 2tCloud is gebaseerd op de geavanceerde Windows Azure Pack

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA.

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Algemeen Met KYOCERA scannen naar Trivium FORTUNA beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Trivium FORTUNA. Met

Nadere informatie

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 End of Support Windows XP Office 2003 maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 Oplossingen Niets doen en afwachten Upgrade licentie bestaande PC Nieuwe PC hardware

Nadere informatie

Hyper-V vs ESX in het datacenter

Hyper-V vs ESX in het datacenter Hyper-V vs ESX in het datacenter Gabrie van Zanten www.gabesvirtualworld.com GabesVirtualWorld.com Welke hypervisor voor het datacenter? Virtualisatie is volwassen geworden Virtualisatie in het datacenter

Nadere informatie

PRIVATE, PUBLIC OF HYBRID CLOUD: VIND NU DE OPLOSSING DIE BIJ U PAST Versie: Aantal pagina s: 10

PRIVATE, PUBLIC OF HYBRID CLOUD: VIND NU DE OPLOSSING DIE BIJ U PAST Versie: Aantal pagina s: 10 PRIVATE, PUBLIC OF HYBRID CLOUD: VIND NU DE OPLOSSING DIE BIJ U PAST Versie: 2017-08-04 Aantal pagina s: 10 Inhoud Inleiding: belang van een veilige ICT-omgeving... 3 Voordelen van de cloud... 4 Public

Nadere informatie

Handleiding Reborn Laptop -1-

Handleiding Reborn Laptop -1- 1. Wat u moet doen voor u Reborn Laptop installeert 2 2. Systeemvereisten 2 3. Installeren 3 4. Menu opties 4 4.1 Instellingen 4 4.2 Recovery mode 5 4.3 Wachtwoord 6 4.4 CMOS instellingen 6 4.5 Uitgebreide

Nadere informatie

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten.

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. De Office Connector zorgt ervoor dat de Microsoft Officeomgeving gebruikt kan worden als ontwerp en genereeromgeving voor documenten waarbij

Nadere informatie

Symantec Backup Exec System Recovery to VMware ESX Machine

Symantec Backup Exec System Recovery to VMware ESX Machine 1 Symantec Backup Exec System Recovery to VMware ESX Machine How to.. 2 Inhoud: Symantec Backup Exec System Recovery to VMware ESX Machine... 1 Backup Exec Livestate to VMware:... 3 Doel stelling:... 3

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 22 oktober 2015 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via: telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN. Hardwarevirtualisatie en licenties

WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN. Hardwarevirtualisatie en licenties WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN Hardwarevirtualisatie en licenties Financieel risico? Vijf belangrijke vragen Prakijkscenario en advies Inleiding Virtualisatie

Nadere informatie

TALIS. Basis systeemeisen. Versie 3.4 Approved CREATED WITH

TALIS. Basis systeemeisen. Versie 3.4 Approved CREATED WITH Basis systeemeisen Versie 3.4 Approved Aangemaakt op: 28-10-2015 8:11:01 Auteur TANS CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. 4 2.1 Stand-alone 4 2.2 server en werkstations 4 2.3 Remote 5 1. Inleiding

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 4 september 2012 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Handleiding Nero ImageDrive

Handleiding Nero ImageDrive Handleiding Nero ImageDrive Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van Nero ImageDrive en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom

Nadere informatie

Conversie en migratie

Conversie en migratie NetOpus: December 2007 Thema: Mobiel werken Rubriek: Serie Titel: Conversie en migratie Auteur: Bram Dons & Jan Reinders Pagina s: 44-48 Conversie en migratie Virtueel beheer met VMware deel 3 In de eerste

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

VSPHERE: HOE IS UW DISASTER RECOVERY GEREGELD? VIKTOR VAN DEN BERG SENIOR CONSULTANT, PQR

VSPHERE: HOE IS UW DISASTER RECOVERY GEREGELD? VIKTOR VAN DEN BERG SENIOR CONSULTANT, PQR VSPHERE: HOE IS UW DISASTER RECOVERY GEREGELD? VIKTOR VAN DEN BERG SENIOR CONSULTANT, PQR EVEN VOORSTELLEN... Viktor van den Berg Senior Consultant @ PQR Voormalig Dutch VMUG Leader Blogger via www.viktorious.nl

Nadere informatie

Handleiding Installatie Windows Server 2008 in een VM-omgeving (VM Workstation 7)

Handleiding Installatie Windows Server 2008 in een VM-omgeving (VM Workstation 7) Handleiding Installatie Windows Server 2008 in een VM-omgeving (VM Workstation 7) Download Windows Server 2008 Datacenter Enterprise and Standard (x86) van de MSDNAA-site. Bewaar de licentiecode goed!

Nadere informatie

Projectvoorstel SAN migratie NSG

Projectvoorstel SAN migratie NSG Projectvoorstel SAN migratie NSG De Wal ICT Auteur: Lucas de Wal Wilhelminastraat4 Functie: Netwerkspecialist/Consultant 6851 KP Huissen E-mail: info@dewal-ict.nl Tel: 026 363 74 40 Document referentie:

Nadere informatie

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur PGGM Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur Wat doet PGGM Uitvoeringsorganisatie collectieve pensioenregelingen voor de sector zorg en welzijn

Nadere informatie

Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19

Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19 Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Systeemeisen... 4 3 Installatie... 5 4 Gebruik en instellingen... 12 4.1 Algemeen...

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online voor Servers Versie maart 2016

Handleiding Back-up Online voor Servers Versie maart 2016 Handleiding Back-up Online voor Servers Versie maart 2016 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 2 1.1 Wat doet Back-up Online voor Servers 2 1.2 Ondersteunde besturingssystemen 2 1.3 Opslagruimte vergroten

Nadere informatie

Samsung Auto Backup FAQ

Samsung Auto Backup FAQ Samsung Auto Backup FAQ Installatie V: Ik heb het Samsung externe harde schijfstation aangesloten maar er gebeurt niets. A: Controleer de verbinding met de USB-kabel. Als het Samsung externe harde schijfstation

Nadere informatie

AdBackup Januari 2017 AdBackup 6.21 is beschikbaar op het platform Oodrive Vision en als het op zichzelf staande product AdBackup Pro

AdBackup Januari 2017 AdBackup 6.21 is beschikbaar op het platform Oodrive Vision en als het op zichzelf staande product AdBackup Pro AdBackup 6.21 - Januari 2017 AdBackup 6.21 is beschikbaar op het platform Oodrive Vision en als het op zichzelf staande product AdBackup Pro Pagina 1 van 8 INDEX VAN DE FUNCTIES 1. BACK-UP EN HYPER-V GRANULAIR

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken.

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken. Installatie De client software van Backup+ kan worden gedownload op de Internet Limburg website. Kijk hiervoor op http://www.ilimburg.nl/downloads. Na het downloaden en openen van het backup+.exe bestand

Nadere informatie

Wijzigingen volledig onder controle en geborgd

Wijzigingen volledig onder controle en geborgd Installation Management Platform IMProve 2014 is het ultieme hulpmiddel om het beheer van uw (terminal) serverfarm continu, stap voor stap, op een hoger niveau te brengen. Gedocumenteerd, geborgd en reproduceerbaar

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Remote Backup

Gebruiksaanwijzing Remote Backup Gebruiksaanwijzing Remote Backup December 2015 Versie 1.3 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Ondersteunde browsers... 3 Inloggen in portal... 3 Gebruik op meerdere

Nadere informatie

Disaster Recovery as a Service: De beste verzekering voor iedere onderneming

Disaster Recovery as a Service: De beste verzekering voor iedere onderneming Disaster Recovery as a Service: De beste verzekering voor iedere onderneming 1 Inhoud: 1. Inleiding 2. Superieure betrouwbaarheid 3. Minder middelen 4. Zeer flexibel 5. Met Azure en Hyper-V Replicatie

Nadere informatie

NAS 159 Time Machine Beste praktijk

NAS 159 Time Machine Beste praktijk NAS 159 Time Machine Beste praktijk Een back-upmap instellen voor Time Machine en een back-up maken van uw Mac A S U S T O R C O L L E G E CURSUSDOELSTELLINGEN Na afronding van deze cursus, moet u in staat

Nadere informatie

Virtualisatie met SAN 12/10/2010

Virtualisatie met SAN 12/10/2010 Virtualisatie met SAN 12/10/2010 1 Wat is virtualisatie? Extra laag tussen hard en software OS onafhankelijk van de hardware Laat verschillende OS toe op éénzelfde hardware 2 Klassieke situatie Een server

Nadere informatie

Whitepaper Virtualisatie en veilig internetbankieren

Whitepaper Virtualisatie en veilig internetbankieren Whitepaper Virtualisatie en veilig internetbankieren In dit white paper zullen we uitleggen hoe u met behulp van virtualisatie veilig kunt internetbankieren. We zullen eerst een korte uitleg geven hoe

Nadere informatie

Dit is een greep uit mijn stageverslag. 4. Citrix migratie

Dit is een greep uit mijn stageverslag. 4. Citrix migratie Dit is een greep uit mijn stageverslag 4. Citrix migratie Tijdens de eerste weken van mijn stage ben ik bezig geweest met het migreren van computer on wheels(cow s). Daarnaast heb ik ook de gebruikers

Nadere informatie

Herleid uw downtime tot het minimum met een multidatacenter. Uniitt www.unitt.com

Herleid uw downtime tot het minimum met een multidatacenter. Uniitt www.unitt.com Herleid uw downtime tot het minimum met een multidatacenter concept Leg uw bedrijfskritische activiteiten in goede handen 2 Als het voor uw omzet cruciaal is dat uw servers continu beschikbaar zijn, dan

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding TiSM- PC 10, 25, 100 en PRO Behorende bij TiSM Release 11.1 R e v i s i e 1 1 1 0 28 De producten van Triple Eye zijn onderhevig aan veranderingen welke zonder voorafgaande aankondiging

Nadere informatie

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 INHOUDSOPGAVE: Algemeen:... 2 Installatie instructies voor stand-alone computer.. 2 Uitsluitend voor netwerk-installatie.. 6 Client installatie deel 1... 6 Deel 2 netwerkinstallatie:

Nadere informatie

CONTINUÏTEIT NA CALAMITEIT. Steven Adema Manuel Speksnijder

CONTINUÏTEIT NA CALAMITEIT. Steven Adema Manuel Speksnijder CONTINUÏTEIT NA CALAMITEIT Steven Adema Manuel Speksnijder WE HADDEN TOCH WEL EEN BACKUP GEMAAKT? RPO EN RTO Normale Operatie Calamiteit Restore Recovery Normale Operatie Recovery Point Objective (RPO)

Nadere informatie

VMware en databases. Databases. Databases in virtuele datacenter-omgevingen (4)

VMware en databases. Databases. Databases in virtuele datacenter-omgevingen (4) Databases Databases in virtuele datacenter-omgevingen (4) ware en databases Bram Ds In dit laatste artikel over virtualisatie en databases bespreken we de meest bekende full virtualizatn implementatiemethode,

Nadere informatie

Handleiding netwerkcommunicatie Evo Desktop serie, Evo Workstation serie

Handleiding netwerkcommunicatie Evo Desktop serie, Evo Workstation serie b Evo Desktop serie, Evo Workstation serie Artikelnummer van document: 177922-334 Mei 2002 Deze handleiding bevat definities en instructies voor het gebruik van de functies van de netwerkadapters (NIC)

Nadere informatie

Rent+ Pre-requirements

Rent+ Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Windows 7 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009

Windows 7 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009 Inspelen op veranderingen Hoofdkantoor Werkenop afstand Mobiele en flexibele medewerkers Bijkantoren 2 Slide 3 Voornaamste conclusies Er is

Nadere informatie

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding Inhoudsopgave 1. Voorbereiding.... 3 2. Domain Controller Installeren... 4 3. VPN Configuren... 7 4. Port forwarding.... 10 5. Externe Clients verbinding

Nadere informatie

CAD supersnel laten draaien

CAD supersnel laten draaien PTC User Event CAD supersnel laten draaien Transformatie van de grafische werkplek IT met impact Agenda Over ITON De grafische werkplek anno 2015 Wat zijn de voordelen Voor wie Onder de motorkap, beschikbare

Nadere informatie

Uw virtuele systemen in drie stappen beschermen. Bedrijven die advies willen over een back-upoplossing voor virtuele omgevingen

Uw virtuele systemen in drie stappen beschermen. Bedrijven die advies willen over een back-upoplossing voor virtuele omgevingen SOLUTION BRIEF: UW VIRTUELE SYSTEMEN IN DRIE STAPPEN BESCHERMEN........................................ Uw virtuele systemen in drie stappen beschermen Who should read this paper Bedrijven die advies willen

Nadere informatie