Encuentro. Amsterdam Zomer Fgfgf vffvf. Encuentro

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Encuentro. Amsterdam Zomer 2004. Fgfgf vffvf. Encuentro"

Transcriptie

1 Encuentro Amsterdam Zomer 2004 Encuentro Willemsparkweg HJ Amsterdam T + 31 (0) Postbank KvK Fgfgf vffvf

2 Wie we zijn Encuentro is een bemiddelingsbureau voor commerciële, maatschappelijke en publieke organisaties. Encuentro is Spaans voor ontmoeting. In essentie brengen we partijen bijeen met het doel nieuwe partnerships tot stand te brengen. We stimuleren innovaties, bouwen aan reputaties en helpen onze klanten uiting te geven aan MVO door een brug te slaan tussen bedrijven, overheden, goede doelen en culturele instellingen. Team Olivier Otten (1970) is oprichter van Encuentro. Hij studeerde Bedrijfskunde in Oxford, Groningen en Barcelona. En werkte als consultant bij Schweitzer Blaisse Rinnooy Kan & Company, als accountmanager bij Saatchi & Saatchi en als strateeg bij FHV BBDO. Organiseerde lezingen en debatten over ethiek en maatschappij bij Felix Meritis en de UvA als voorzitter van Stichting Vseit. Otten heeft zich gespecialiseerd in partnership marketing. Namelijk het overbruggen van commerciële en maatschappelijke belangen tussen profit en non profit. Frederik Melchior (1965) is associate. Hij studeerde aan de HEAO in Amsterdam en werkte als projectcoördinator bij Motivaction (bureau voor onderzoek en strategie), later als consultant bij AEF European Affairs in Brussel en als manager corporate fundraising bij Stichting Aids Fonds. In 1998 is hij gestart met zijn eigen sponsoring adviesbureau. Melchior heeft zich gespecialiseerd in partnerships en sponsoring tussen charitatieve organisaties en bedrijven. Alexander Kohnstamm (1970) is associate van Encuentro. Hij studeerde Japanse Taal, Cultuur en Economie in Leiden en Rotterdam. Als marketing manager DVD & Video werkte hij voor Sony Europe, als zelfstandige voor Nederland Kennisland en bij diverse ondernemingen die zich richten op structurele innovatie in de gezondheidszorg. Hij is in zijn vrije tijd voorzitter van Unicef A dam en secretaris van de Publieke Zaak. Kohnstamm heeft zich gespecialiseerd in het overbruggen van belangenconflicten en culturele tegenstellingen, om zo te komen tot nieuwe business models en partnerships in bedrijfsleven en publieke sector. Raad van Advies Encuentro wordt ondersteund door een Raad van Advies die bestaat uit: Hella Voûte, zij was lid van de Tweede Kamer voor de VVD en woordvoerder van EZ, Financiën en Europa, Patrick Mayer, hij is socioloog en adviseur bij Transitium, een bureau voor coaching & outplacement van topambtenaren, Eric Mohr, hij is jurist en directeur van werving & selectie bureau Michael Page in Amsterdam. Werkwijze Encuentro is een netwerkorganisatie. We stellen in overleg met de opdrachtgever een team van specialisten samen. Bij een grote opdracht wordt een maandelijkse fee afgesproken. Voor kortere trajecten geldt een marktconform dagdeeltarief. Beloning naar prestatie kan onderdeel uitmaken van de honorering. r Encuentro matchmaker / 2

3 Wat we doen Encuentro is een intermediair voor organisaties die op zoek zijn naar partners. Hieruit voortvloeiend begeeft ons werkterrein zich ook op marketing, communicatie, advies en management. Netwerken is ons vak! dffd Bemiddeling Succesvolle bemiddeling is het begin van nieuwe relaties. Bijvoorbeeld om een nieuwe markt mee aan te boren of om samen een product te ontwikkelen. In het kader van duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen verbinden we bedrijven aan goede doelen en culturele instellingen. Encuentro zoekt naar de kandidaten, maakt de eerste selectie, voert oriënterende gesprekken en organiseert de kennismaking. Marketing & Communicatie Onze opdrachtgevers zitten vaak verlegen om concepten of prikkelende proposities om nieuwe wegen in te slaan. We helpen ze hiermee op weg door een marketing strategie uit te werken en podium te creëren waarmee een partnership naar buiten kan worden gebracht. Zo maken we programma s voor zakelijke relaties, medewerkers of publiek. Denk aan een campagne, congres, magazine, website, tentoonstelling of publicatie. Management & Advies Bij de uitvoering van een partnership verzorgen wij het projectmanagement of treden op als adviseur. Vooral in de begin fase is er behoefte aan ondersteuning. We ontwikkelen de scenario s, voeren markt- en haalbaarheidsonderzoek uit, geven workshops, trainingen en coachen. Encuentro matchmaker / 3

4 Voor wie We zien verschillende ontwikkelingen die vragen om nieuwe partnerships. We dagen uit om over de grenzen van de eigen sector heen te kijken en wegen te vinden waar belangen elkaar kruisen. We verbinden bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en culturele instellingen. Bedrijven Veel ondernemingen zijn op zoek naar nieuwe producten of nieuwe markten om te kunnen groeien. Een samenwerking met een kennisinstituut of een klein maar innovatief bedrijf uit een andere sector kan hierbij uitkomst bieden. Andere ondernemingen zoeken naar wegen om te bouwen aan een goede reputatie. Het sponsoren van een culturele instelling of goed doel is een van de vormen om uiting te geven aan corporate responsibility. Ook zien we een toenemende behoefte aan originele en authentieke vormen voor relatiemarketing programma s. Overheden Rijksoverheid, provincies en gemeenten kunnen steun gebruiken bij het bedenken van creatieve oplossingen voor culturele, economische en maatschappelijke vraagstukken. De afstand tussen regelmakers en gebruikers wordt steeds groter. Samen met stakeholders issues en dilemma s bespreekbaar maken, is een eerste stap in de goede richting. Dit wordt ook wel participatieve beleidsontwikkeling genoemd. Het is een uitdaging om de grenzen te doorbreken tussen overheden, bedrijven, culturele instellingen, publiek en maatschappelijke organisaties. Culturele instellingen Over de afgelopen jaren zijn subsidies voor culturele instellingen zoals musea, theaters en filmproducties onder druk komen te staan. Met als gevolg dat er in de sector concurrentie ontstaat om de financiering. Om de positie van de instelling te verstevigen wordt er meer aandacht besteed aan fondsenwerving, marketing, communicatie en sponsoring. Bedrijven kunnen van deze actieve opstelling van de sector profiteren omdat er ruimte ontstaat voor partnerships en mogelijkheden om zich aan bijzondere projecten te verbinden. Maatschappelijke organisaties Strengere regels van de overheid en het CBF keurmerk voor goede doelen dwingen maatschappelijke organisaties om zich efficiënt en doelmatig te organiseren. De concurrentie om de gunst van de gulle gever neemt toe. Met campagnes en evenementen trachten deze organisaties herkenbaar te zijn en zich van elkaar te onderscheiden. Steeds vaker richten maatschappelijke organisaties zich op de commerciële sector om hun (ideële) doelen via de weg van partnerships en sponsoring te realiseren. gfgfrg Encuentro matchmaker / 4

5 Thema s Er zijn verschillende motieven om met een partner in zee te gaan. We zetten enkele belangrijke thema s uiteen. Wat drijft ons? En waar willen we naar toe? Op de volgende pagina worden enkele van onze methoden besproken die aansluiten bij deze thema s. Reputatie Een organisatie is ook een merk met een identiteit, persoonlijkheid en imago. Goed gedrag wordt al snel beloond met een goede reputatie en een ruime schare fans. Organisaties die doelbewust een relatie aanknopen met de maatschappij zijn beter opgewassen tegen kritiek als ze onder vuur komen te staan. Het is vooral zaak om als organisatie te doen wat je beloofd en de grenzen tussen binnen en buiten weg te nemen. Voor good citizenship ontstaat waardering van alle belanghebbenden. De Stakeholdersmeeting is een methode om deze dialoog op gang te brengen. People Planet Profit De combinatie van ecologie, eerlijke winst en goede arbeidsomstandigheden, krijgt veel aandacht van bedrijfsleven, de overheid en in de maatschappij. Triodos Bank was voorloper op dit terrein in de financiële dienstverlening, The Body Shop voor cosmetica. Nu vindt er navolging plaats in andere segmenten, zoals voedingswaren, energie en kleding. Een aantal commerciële en maatschappelijke partijen wil zich tegen deze achtergrond aan elkaar verbinden, zoals WNF & Essent of WFP & TPG Post. Partnersearch stelt organisaties in staat om dergelijke partnerships te verkennen. Innovatie Innovatie, vernieuwing en verandering, wellicht de levensader van organisaties. Maar binnen welke organisaties worden werkelijk met regelmaat patronen in denken doorbroken en ontstaan nieuwe ideeën? De praktijk leert dat het moeilijk is succes te voorspellen. De uitdaging is om dit proces te keren. Wat maakt een organisatie nieuwsgierig? Hoe prikkel je medewerkers? Een geslaagde methode is om naar buiten te kijken. Met klanten waarvoor producten worden gemaakt in gesprek te komen. Uit te gaan van originele clusters van behoeften en wensen. De Innovatiematrix is tegen deze achtergrond ontwikkeld. Synergie Een bekende uitspraak is Enjoy the differences wat zoveel wil zeggen als geniet van de verschillen. Juist in wat een organisatie onderscheidt kan synergie worden gevonden. De ene organisatie beschikt bijvoorbeeld over een typische creatieve cultuur, methode van werken of kennis en de andere over relaties, media of kanalen. Het is de uitdaging om belangen bij elkaar te brengen en te bouwen aan bruggen zonder verlies van de eigen identiteit. Te werken aan een situatie waarbij de optelsom meer is dan de som der delen. dff Encuentro matchmaker / 5

6 Methoden Hieronder zetten we enkele van onze methoden uiteen. We maken ook unieke combinaties van deze methoden voor onze opdrachtgevers. Dit maakt deel uit van het maatwerk dat we leveren. Partnersearch Encuentro zoekt in opdracht van bedrijven, maatschappelijke organisaties, culturele instellingen en de overheid naar partners. Deze zoekopdrachten vinden voor bedrijven veelal plaats in het kader van innovatiemanagement of corporate responsibility. Culturele instellingen en goede doelen ondersteunen wij bij de selectie en het benaderen van bedrijven en overheid voor maatschappelijke sponsoring. Wij maken daarbij gebruik van een door onszelf ontwikkelde methode met de volgende stappen: intake, search, profile, select & match. Stakeholdersmeeting Iedere onderneming zou regelmatig de vinger aan de pols moeten leggen bij belanghebbenden over het beleid. En zo in samenspraak een belangrijk moment markeren. De stakeholdersmeeting geeft niet alleen ruimte voor de inhoud, maar biedt ook gelegenheid om informeel te ontmoeten. De sfeer is mede bepalend voor het succes. Directies kunnen vrijuit in gesprek gaan met medewerkers, klanten, journalisten, aandeelhouders, overheid, belangenorganisaties en de arbeidsmarkt. Aan de hand van dromen en dilemma s worden alle partijen zich bewust van hun verantwoordelijkheid, rol en positie. Encuentro werkt bij deze methode samen met Robin Good. Innovatiematrix We zien bedrijven zoeken naar wegen om nieuwe en soms ook maatschappelijk verantwoorde producten op de markt te brengen. Encuentro heeft een methode ontwikkeld waarbij nieuwe concepten worden bedacht. Uitgaande van een matrix waar eigen kennis, kunde, relaties of inzichten worden gecombineerd met dezelfde elementen van een zakelijke partner. In enkele workshops wordt er met diverse betrokkenen toegewerkt naar concrete en tastbare innovaties. Bureauselectie Wij ondersteunen management bij hun zoektocht naar creatieve bureaus. Onze ervaring en netwerk liggen op het terrein van advertising, corporate identity, design, webdesign, public relations en event marketing. We begeleiden bij het schrijven van de briefing. Stellen in overleg een longlist en shortlist samen. Tot slot vinden er op basis van offertes, planningen en teamsamenstelling kennismakingsgesprekken plaats met de geselecteerde groep van kandidaten. Encuentro matchmaker / 6

7 Cases Wanneer twee of meer partijen met elkaar in zee gaan ontstaat er altijd iets nieuws; een nieuwe vorm, idee, proces of resultaat. Hieronder volgt een selectie van onze cases. We laten ons ook graag inspireren door anderen. Zoals Zomerconcerten (Concertgebouw & Robeco), Moving the World (TPG Post & WFP), BeerTender (Heineken & Krups), Senseo (Philips & DE). Unicef Unicef richt zich met haar marketing en fondsenwerving vooral op het grote publiek. Al enige jaren is er interesse om met het bedrijfsleven samen te werken. Een actieve benadering met tastbare tegenprestaties is gewenst om aan deze behoefte te voldoen. Een onderzoek naar zowel cijfermatige als maatschappelijke ontwikkelingen en ervaringen van bedrijven met de charitatieve sector bood hierbij uitkomst. Vrumona Vrumona is een 100% dochter van Heineken en produceert en distribueert frisdranken voor de Nederlandse markt. Er heerst een concurrentiestrijd tussen de grote spelers. Om haar positie als professionele partner te versterken was Vrumona op zoek naar een creatief bureau voor het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl en corporate campagne. Encuentro kreeg de opdracht om de bureauselectie te begeleiden. In de competitie tussen de bureaus was de aantoonbare ervaring vereist: copy, art, corporate design, retailkennis en b-to-b communicatie. Fair Fashion In verschillende marktsegmenten is een beweging op gang naar maatschappelijke verantwoorde producten. The Body Shop (cosmetica) en Triodos Bank zijn op dit terrein de voorlopers. Intussen zijn daar Oké bananen en Max Havelaar koffie bijgekomen. Kuyichi fabriceert als eerste jeansmerk producten onder goede sociale en ecologische condities. Encuentro doet samen met Faten Zaghloul (Hogeschool INHolland) onderzoek naar de ideale merkstrategie voor de modebranche. We gaan hierbij uit van Triple P benadering (people, planet, profit). Met het doel om van een MVO marketniche uit te groeien tot een mainstream trendy, innovatieve en ecologische categorie. CJP Cultureel Jongeren Paspoort (CJP) wil jongeren in staat stellen hun horizon te verbreden en bijdragen aan de erkenning van jongerencultuur in de samenleving. CJP is al lang niet meer alleen de kortingskaart maar ontwikkelt zich tot interactief platform voor en door jongeren. Nieuwe diensten via het internet en in real life dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen. Hierbij is een actieve opstelling van bedrijven bij het aanbieden en financieren van deze diensten zeer welkom. Dat betekent een omslag in het denken van traditionele sponsoring naar partnership marketing. Een uitdaging voor zowel het team van CJP als beoogde samenwerkingspartners. Encuentro matchmaker / 7

8 Cases TeleTop KPN organiseerde een bijzondere dag om de beste zakelijke relaties te verrassen. De opzet: onrust en twijfel zaaien bij topmanagers. Tot uitdrukking gebracht met het thema: Waar of niet waar? Ik geloof dat ik het zeker weet. Opzienbarende gastsprekers uit verschillende werelden gaven hun visie op de Waarheid. Zo sprak een historicus over leugens in geschiedschrijving, de Engelse Opperrabbijn over Bijbelse verhalen en een Worldpressfoto winnaar over beeldmanipulatie. EnergieNed EnergieNed is de brancheorganisatie voor alle energiebedrijven in Nederland. Zij is aanspreekpunt voor overheid, politiek en belangenorganisaties voor bedrijfsleven, consumenten en milieu. Namens de leden voert EnergieNed locaal en internationaal de dialoog met deze stakeholders. In samenwerking met Mark Blaisse (Pilgrims) heeft Encuentro de belangrijkste thema s voor de productiebedrijven in kaart gebracht en vervolgens uitgangspunten geformuleerd voor een gezamenlijk communicatiebeleid. Nero Nero is een muziektheatervoorstelling van Stijn van der Loo. Een kunstenaar pur sang die een schare van trouwe fans om zich heen heeft verzameld. Deze productie kon financieel wel een steuntje in de rug gebruiken. Een boekje werd gemaakt om Nero te promoten bij cultuurfondsen en bedrijven. Het project kreeg tevens steun van verschillende prominenten uit de kunstwereld. Keesing Als familiebedrijf is Keesing een van de weinige zelfstandige uitgeverijen van formaat. Het bedrijf dat in 1911 werd opgericht door Isaäc Keesing jr. is uitgegroeid tot een internationaal opererende organisatie die actief is op verschillende marktsegmenten. In Nederland neemt Keesing onder meer een sterke positie in op de markt van puzzelbladen (Denksport) en sponsored magazines (Safe en Rails). Samen met Mark Blaisse (Pilgrims) heeft Encuentro scenario s ontwikkeld voor groei in Europa op basis van partnerships met andere bedrijven. The Building Provincie Gelderland wil vanuit economisch en maatschappelijk oogpunt meer samenwerking tussen bedrijfsleven, kunst en wetenschap. Daarom hebben de provincie en de EU subsidie toegekend aan een onderzoek naar de haalbaarheid van een inspiratie en innovatie fabriek. Bij The Building komen kunstenaars, ondernemers en wetenschappers bijeen met het doel om visies, producten en diensten te ontwikkelen voor de regio Gelderland. Het onderzoek heeft geleid tot een bijzonder fraaie publicatie die in februari 2004 werd aangeboden aan de Commissaris vd Koningin in Gelderland. j Encuentro matchmaker / 8

9 Cases Battery Man Stichting Batterijen (Stibat) voert namens de batterij producerende bedrijven campagne voor inzameling. Uit onderzoek is gebleken dat jongeren veel batterijen gebruiken en onzorgvuldig omgaan met inleveren. Een campagne moest daar verandering in brengen. Bij inlevering van 15 batterijen kregen jongeren als beloning een Battery Man CD-rom game. De actie werd aangekondigd bij supermarkten, speelgoedwinkels en in tijdschriften. De doelstelling werd ruim behaald. Nadien hebben veel winkels verklaard als inzamelingspunt aan te blijven. De actie werd bekroond met een Gouden Esprix. Atlantis Milieudefensie heeft jarenlang met succes campagne gevoerd voor het milieu. Bedrijven zijn zich nu veel meer bewust van hun leefomgeving en bereid om zich in te zetten voor de bescherming ervan. Reden voor de milieubeweging om zich te bezinnen op hun instrumenten. Zo werd Atlantis opgericht. Een netwerk van captains of industry en milieubeweging met het doel om gedeelde visies op de toekomst van Nederland te ontwikkelen, met behoud van zowel economische als ecologische waarden. De deelnemende organisaties: Unilever, Heineken, NS, KPN, Rabobank, The Body Shop, Greenpeace, Milieudefensie en NCDO. Lastige Lijven De amsterdamse jeugdtejaterschool (AJTS) gaat een voorstelling maken met lichamelijk gehandicapte jongeren en gezonde jongeren. Met deze voorstelling wil de AJTS aan den lijve ervaren wat het is om met een handicap door het leven te gaan, de schroom wegnemen die er tussen deze jongeren bestaat en aantonen wat er ondanks de handicap nog allemaal mogelijk is op het vlak van theater. De AJTS en Van Engelenburg van Stichting TOPP gaven Encuentro de opdracht voor het zoeken naar partners in het bedrijfsleven, bij de overheid en onder culturele en gezondheidsfondsen. Aan Tafel De Baak en FHV Corporate nodigden kunstenaars, schrijvers, directeuren en politici uit voor een ontbijt bij Felix Meritis. Met de organisatie van deze bijeenkomst wilden beide organisaties een partnership verkennen. Op het menu stond een creatieve dialoog over vernieuwing. Citaten op placemats vormden de start van een inspirerende bijeenkomst en een nieuw netwerk. Encuentro matchmaker / 9

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Businessplan 2015 2018 Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Voorwoord Groter dan de som Hierbij presenteren wij Groter dan de som, het businessplan stichting voordekunst

Nadere informatie

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen stichting Assen voor Assen / juli 2011 Auteur / redacteur Noor van Leeuwen, NL consulting

Nadere informatie

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 Inhoud Colofon... 3 Inleiding... 4 Over activiteiten, geld, uren en het meten van succes... 8 Kennis... 10 Advies... 25 bkkc werkplan 2015 / pagina

Nadere informatie

JAARVERSLAG de Baak 2014

JAARVERSLAG de Baak 2014 JAARVERSLAG de Baak 2014 Driebergen - Noordwijk - Den Haag Verbonden met VNO-NCW De Baak Postbus 69 2200 AB Noordwijk Koningin Astrid Boulevard 23 2202 BJ Noordwijk (071) 369 01 00 info@debaak.nl www.debaak.nl

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

publiek-private business modellen in het nederlandse beroepsonderwijs

publiek-private business modellen in het nederlandse beroepsonderwijs publiek-private business modellen in het nederlandse beroepsonderwijs Opleidingshuis Onderzoekshuis Leven lang leren Laboratorium Projectbureau Marketingorganisatie Netwerkorganisatie Loket verkoopkantoor

Nadere informatie

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Soest duurzaam door betrokken burgers Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Oktober 2013 Gerrit Vledder In opdracht van de Gemeente

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT...

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... Inhoud I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... 9 VI. ONZE DOELGROEPEN... 11 VII. ONZE KERNACTIVITEITEN...

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

Interviews met collegamarketeers

Interviews met collegamarketeers Interviews met collegamarketeers ONDERLING ONDERLIGGEND ONDERWERP ONDERSTEUNEND ONDERZOEK ONDERTUSsEN 5 Laat zien welke unieke kennis je in huis hebt Marketeer Zakelijke Markt PostNL heeft te maken met

Nadere informatie

Nieuwe Energie op de Creatieve As

Nieuwe Energie op de Creatieve As Nieuwe Energie op de Creatieve As 1 virtueel informatieplatform voor starters 1 verbeterde netwerksite 400.000 page views 80.000 unieke bezoekers 6 startersdagen 12 innovatiesessies 13 startersworkshops

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Social Return in de Praktijk. Van Sociale Wenselijkheden naar Sociaal Beleid. Scholten&VanderMeij en Social Profit Consultants

Social Return in de Praktijk. Van Sociale Wenselijkheden naar Sociaal Beleid. Scholten&VanderMeij en Social Profit Consultants Social Return in de Praktijk Van Sociale Wenselijkheden naar Sociaal Beleid Social Return wint in Nederland aan terrein, maar in de praktijk zijn er nogal wat vragen bij de uitvoering van het beleid. In

Nadere informatie

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Welvaartsgroei door het stimuleren van innovatief duurzaam ondernemen in het Curaçaose MKB Onderzoeksteam: Dr. J.A. (Jimme) Keizer Prof.dr. L.H.J. (Leo)

Nadere informatie

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Augustus 2006 00 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 5 1 Creativiteit

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Kracht in Nederland. Jongeren de kans geven mee te doen, daar draait ons initiatief om

Kracht in Nederland. Jongeren de kans geven mee te doen, daar draait ons initiatief om Kracht in Nederland thema Tijdschrift over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid Peter Blokdijk, WerkMeester bij ESFA Rotterdam: Jongeren de kans geven mee te doen, daar draait ons initiatief

Nadere informatie

Samen Duurzaam Sterker

Samen Duurzaam Sterker Samen Duurzaam Sterker Onze bijdrage aan duurzame ontwikkeling tot 2020 1 Samen Duurzaam Sterker Samen Duurzaam Sterker Rabobank streeft als coöperatieve bank samen met haar zakelijke en particuliere klanten

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

ING Economisch Bureau Goede doelen en het bedrijfsleven. Naar meer strategische partnerships

ING Economisch Bureau Goede doelen en het bedrijfsleven. Naar meer strategische partnerships ING Economisch Bureau Goede doelen en het bedrijfsleven Naar meer strategische partnerships Colofon Auteur Edse Dantuma ING Economisch Bureau Edse.Dantuma@ing.nl Redactie Ceel Elemans ING Sectormanagement

Nadere informatie

Kansen zien in crisistijden:

Kansen zien in crisistijden: Kansen zien in crisistijden: Een onderzoek naar de manier waarop de P60 businessclub het beste opgezet kan worden. Afstudeerscriptie HBO Bachelor Vrijetijdsmanagement Naam: Danielle Alkema Studentnummer:

Nadere informatie

Blik op MVO. door in Nederland P.8 MVO lijkt (voorlopig) crisisbestendig P.10 MVO als kostenpost definitief verleden tijd P.

Blik op MVO. door in Nederland P.8 MVO lijkt (voorlopig) crisisbestendig P.10 MVO als kostenpost definitief verleden tijd P. Blik op MVO Tien trends en ontwikkelingen Aandacht voor MVO zet fors door in Nederland P.8 MVO lijkt (voorlopig) crisisbestendig P.10 MVO als kostenpost definitief verleden tijd P.12 Sterke stijging vraag

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Social Media Samenvatting van het themarapport

Social Media Samenvatting van het themarapport Social Media Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Irene Dijkman; Jasper Wognum Deelnemers: Sander Abbes; Marcel Alberti; Nur America;

Nadere informatie