GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief"

Transcriptie

1 GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten En overige berichten 16 e Jaargang nummer 1 Maart 2012

2 Inhoudsopgave De toekomst van de Heer Stille week Het Paas-triduüm Groot gelui Open-deur-dienst Ezechiël Hemelvaart Dienst met de IKAA Pinksteren Zondag Trinitatis Bijzondere avonddiensten Middaggebed Studieverlof Avond voor oud-ambtsdragers Ontmoeting van jong-volwassenen Verkiezing Moderamen Vacatures kerkenraad per 1 januari 2012 Jaarrekening Wijkkas 2011 Vijfjaarlijkse inventarisatie Gastpredikanten voor 2013 Gasten wijkkerkenraadsvergadering Nieuwe kerkenraadsleden Bestemming opbrengst zendingscollecte Bestemming vrije diaconale collecten Oproep vrijwilligers Diaconaal Aandachtscentrum Van de werkgroep PR Speciaal concert Grote Kerk Dordrecht Winchester College Chapel Choir in de Grote Kerk Reisje naar Hollands Venetië 25-jarige openstelling Grote Kerk en het jubileum De Dordtse Dom draait door Een hemels gerecht Zingen bij Sura Cantat? Actie Kerkbalans anders? Expositie aquarellen Over de aquarellist Steun de Grote Kerk van Dordrecht met de aanschaf van een reproductie De Grote Kerk is weer open Rooster kerkdiensten Grote Kerk Gemeente Van de redactie Planning wijkbrief 2012 Wetenswaard

3 Van de wijkpredikant De toekomst van de Heer Sta op, o God, en maak het waar wat heel uw kerk bezingt: dat heel uw schepping weer ontwaakt uit haar betovering. Want groot zijt Gij en daden groot zijn door uw hand gedaan; het graan ontkiemt ternauwernood, het sterft om op te staan. Gij hebt de groeve toegedekt waarin de korrel viel om weer te worden opgewekt: Adam met hart en ziel. Nu is de dag van oogsten daar, het hoogste van de tijd; een koning als een korenaar staat op in majesteit. Gezang 199 : 4-7 Liedboek voor de Kerken Pasen is in zijn oervorm een oogstfeest geweest. De eerste vruchten van de vroegste oogst in het voorjaar werden naar het heiligdom gebracht. Een lam, - wat past er mooier bij de lente. Nieuwe broden van het allereerste graan dat na de winter rijpte. Het nieuwe leven dus waarvan het jaargetijde getuigt. Israël nam dit feest over en gaf er een nieuwe inhoud aan. Bevrijding uit het oude leven van de slavernij. Een lam sterft onze dood. Een nieuw begin dat uitgetekend wordt met ongedesemd brood. In het voorjaar. En daarvandaan werden de dagen in het jaar dan verder geteld. De kerk gedenkt hoe op dít Pesachfeest het oude leven z n tol eist. Het kost een slachtoffer, hèt Paaslam, Christus. Hij sterft een harde dood. Om daarna, onbegrijpelijk, uit de doden op te staan. En wanneer we dit feest vieren, weten wij ons in die beweging meegenomen: van dood naar Leven

4 Dat is bijna niet uit te leggen. Ook als je dit helemaal vanbinnen mee belééft, dan nog kun je nauwelijks vertellen hoe en wat. Opstanding, - wat is dat, hier en nu? - wat is dat, met het oog op de grote toekomst? Om er iets van uit te leggen geeft de apostel Paulus in de Korinte-brief dit plaatje: Zoals een graankorrel in de aarde gezaaid wordt. Die korrel zelf vind je later niet meer terug. Er is nieuw leven, een korenaar uit gegroeid. Iets nieuws, dat wel. Maar tegelijk is het een voortzetting van het oude in nieuwe gestalte. En verder moet je het mij ook niet vragen. Zó iets, schrijft de apostel. Willem Barnard schreef er het prachtige lied bij waarvan coupletten hierboven staan. We zongen het al op klein-pasen, drie weken vóór het feest. Omdat we door heel het leven om Christus wil de hoop mogen bewaren. In toekomst, - met een t en met een T. Ook al begríjpen we het niet. Goed Paasfeest! M.d.D. Stille week Veertig dagen zijn we onderweg naar Pasen. Een tijd van inkeer en bezinning. De laatste week wordt het intensiever. Dan gaan we dag voor dag en stap na stap op weg naar het Paasfeest. Ook dit jaar zijn er deze week op maandag-, dinsdag- en woensdagavond van tot uur korte vespers in de Lutherse Kerk aan de Vriesestraat. Telkens met twee voorgangers van verschillende binnenstadskerken. Een ogenblik van rust en meditatie. Met een lied, een korte lezing uit het Marcus-evangelie, een enkel woord, een gebed. Weet u van harte uitgenodigd om deze gang mee te gaan. Het Paas-triduüm Zo heten vanouds de drie geduchte dagen die aan ons Paasfeest vooraf gaan. Eigenlijk is het één doorlopende viering. We zouden in de kerk kunnen blijven, maar dat is ook zowat. Daarom komen we telkens weer uit onze huizen naar de kerk toe om de viering voort te zetten. Witte Donderdag gedenken we in de viering met brood en wijn hoe Jezus aan de Pesach-maaltijd met zijn leerlingen het avondmaal instelde. Zeven kinderen uit de gemeente, allemaal rond de acht jaar, hebben zich speciaal op die dienst voorbereid in de kindercatechese. Ze krijgen er dan ook een eigen plaats en taak in. Sura Cantat onder leiding van Catrien Posthumus Meyjes zingt, en ondersteunt de kinderstemmen. De viering in de Grote Kerk begint om uur

5 Goede Vrijdag roept de zware stem van de grootste klok ons opnieuw samen. In een sobere avondwake, zonder preek, - we worden stil rond de woorden van het lijdensevangelie, het oude gedicht t en zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u kruisten van Jacob Revius, het indrukwekkende orgelkoraal O Mensch, bewein dein Sünde gross van Bach, en het beklag Gods. Tijdens de lezing van dat lange lijdensevangelie zingen we liederen en laat de Thuredrecht Cantorij passiemuziek horen. Stil komen we de kerk in en stil gaan we de kerk uit. Ook deze dienst begint om uur. Stille zaterdag verzamelen we ons weer. Buiten is de nacht gevallen, en ook binnen is het (bijna helemaal) donker. In die duisternis wordt het licht van de nieuwe paaskaars ontstoken en klinkt er de roep: licht van Christus!. Zo wordt de overwinning van Christus op donker en dood aangekondigd. We vieren in het hoogkoor een feestelijke dienst, waarin we oudtestamentische paaslezingen horen. Voor het eerst sinds het begin van de veertigdagentijd zingen we weer het groot-gloria. En we delen brood en wijn. Ook in deze dienst zingt Sura Cantat onder leiding van Catrien Posthumus Meyjes. De viering begint om uur. Groot gelui Op Paasmorgen klinken vanaf tien uur de zes Dordtse Domklokken. Ze kondigen het Paasfeest over de hele stad af en luiden de viering van dit hoogfeest in de kerk in. Stadsbeiaardier Boudewijn Zwart geeft leiding aan het handmatig gelui, waarvoor vrijwilligers zich uiterlijk om kwart vóór tien kunnen melden aan de voet van de toren. Na de klim onhoog is het zwoegen en zweten, maar zeker de moeite waard! Je hóórt wat je teweeg brengt aan de touwen, en vele anderen horen het ook. Eigenlijk moet je dit gewoon een keer gedaan hebben! bron: zoom.nl - 5 -

6 Open-deur-dienst Op Paasmorgen is er in de Grote Kerk een open-deur-dienst. Nu staat de deur elke zondag natuurlijk voor iedereen open. Maar op de grote feesten komen vele getrouwen tegelijk naar de kerk, en durven ook een heleboel anderen de stap over de drempel een keer aan. We houden daar rekening mee, en proberen die drempel op zo n moment zo laag mogelijk te maken. Het Laurens Kamerkoor uit Zwijndrecht geeft medewerking aan de dienst, onder leiding van dirigent Gabor van Os. Zij laten paasmuziek horen en zingen ook in beurtzang met de gemeente. Want ook wij zelf zingen voluit om de opstanding van Christus te vieren. Weet u van harte welkom op deze paasmorgen, en breng gerust gasten mee naar de kerk! Ezechiël Gedurende de lange voorbereidingstijd naar Pasen toe lezen we uit het profetenboek Ezechiël. Het is geschreven in de tijd van de grote ballingschap, toen Israël ver van huis en haard gevoerd was, buiten het beloofde land, in ellende, - dat woord betekent letterlijk: uit-landig. Het is een boek vol visioenen en profetieën. Soms moeten we moeite doen het allemaal te begrijpen. Maar voortdurend worden we ook, heel oudtestamentisch, midden in het gewone alledaagse bestaan op onze plek gezet. We proberen dan ook telkens vanuit de lezing van de Schriften de vertaalslag naar ons eigen bestaan en de vragen van nu te maken. Een boeiende tocht! Die op Pasen eindigt met het grootse visioen uit Ezechiël 37, dat over opstanding gaat. Over hoop, waar die bijna vervlogen lijkt. Over toekomst, waar het heden dicht zit. Helemaal Pasen dus! Hemelvaart Veertig dagen na Pasen vieren we Hemelvaartsdag. Een stiefkindje in onze kerkelijke praktijk, omdat velen er een lang weekend op uit trekken en de kerk links laten liggen. In de Grote Kerk vieren we daarom al heel vroeg op die dag, om 9.00 uur een dienst die de vorm heeft van een uitgebreid ochtendgebed. Met gebed en lofzang, en de verkondiging van Christus die zich aan de rechterhand, - dat is: de regeer-hand -, van God zet

7 Dienst met de IKAA Na het stiefkind van Hemelvaart volgt de Wezenzondag. Zo geheten omdat de leerlingen van Jezus zich na zijn heengaan wat verweesd voelden. Op deze zondag vieren wij groot feest. Elke zondag wordt er door de IKAA in een aula van het Insula-college aan de Romboutslaan een dienst georganiseerd met en voor verstandelijk gehandicapten. Met regelmaat is er een viering in een kerk van Dordrecht in samenwerking met de IKAA en hun vrienden. Op 20 mei is de Grote Kerk daarvoor aan de beurt. Het Singelkoor onder leiding van Miriam Lindemans werkt aan deze viering mee. Het is gewoon een dienst van de eigen gemeente, maar sámen met verstandelijk gehandicapten. We rekenen dus gewoon op alle kerkgangers, zodat de gasten zich níet verweesd zullen voelen. Op deze zondag sluiten we de Paastijd af, met het verhaal van de doortocht door de Schelfzee. Dat zullen we horen en zien en beleven met z n allen. Het wordt gewoon een bijzondere, echte, intensief te ervaren dienst! Pinksteren De vijftigste dag van Pasen. Dat betekent Pinksteren letterlijk: pentecosta in het Grieks is: de vijftigste. Het is één van de grote feesten van de kerk, maar omdat de zomer al begonnen is, en iedereen er op uit kan trekken, hangt het er soms een beetje bij. Dat is niet echt de bedoeling, en we gaan in de Grote Kerk dan ook dit hoogfeest víeren. Met medewerking van Sura Cantat onder leiding van Catrien Posthumus Meyjes. Pinksteren is eigenlijk het verjaardagsfeest van de kerk. Dus we zingen ook samen elkaar, de kerk èn de Heer van de Kerk van harte toe

8 Zondag Trinitatis Een week na Pinksteren sluiten we op zondag 3 juni de periode met opeenvolgende kerkelijke feesten af. Het heet de zondag van de Drieeenheid. Mogelijk doen dan een aantal geloofsleerlingen openbaar belijdenis. Met een groep van acht deelnemers hebben we dit halfjaar gesprekken over bijbel, kerkgeschiedenis en kerk-vandaag, over liturgie en over de eigen plaats in kerk en geloof. Pas naar het eind van deze gesprekserie besluiten deelnemers of zij op dit moment belijdenis willen doen en zelf hun eigen plek en verantwoording nemen in de kring van de gemeente. Ieder met zijn of haar eigen invulling van een gelovend leven, èn samen gelovend in Vader, Zoon en Heilige Geest. Bijzondere avonddiensten Voor wie dat nog niet wist: om de veertien dagen zijn er in de Grote Kerk op zondagavond vespers, die stuk voor stuk een bijzondere invulling met muziek hebben. Het zijn orgelvespers, cantatediensten, en nog veel meer. Ook dit jaar is er weer een handzame brochure met een overzicht van deze speciale diensten in Neemt u er eentje mee, of vraag er om bij de uitgang van de kerk. En geef er graag ook eentje door aan andere belangstellenden. Middaggebed Voor de 25 e jaargang is er ook deze zomer elke week op woensdag een middaggebed in het Mariakoor van de Grote Kerk. Zolang de open kerk en het citypastoraat in de huidige vorm bestaan wordt dit al georganiseerd. In de maanden juni t/m september komen we van tot uur bij elkaar rond een Psalm, een enkel woord, stilte, gebed en muziek. Een moment van meditatie midden in de week. Bedoeld voor en bezocht door gemeenteleden, bezoekers die op dat moment in de kerk zijn, en mensen die vlak bij de kerk werken en tussen de middag even hierheen komen. De organisten Wendeline Wilmink en Myong-Hee Chon bespelen het Bachorgel, en voorgangers van verschillende binnenstadskerken leiden deze korte diensten die georganiseerd worden door de werkgroep Citypastoraat. We beginnen op woensdag 6 juni en we vervolgen onze lezing uit het Psalmenboek waar we vorig jaar gestopt zijn: we horen als eerste Psalm

9 Studieverlof Na Pasen is er voor uw predikant een vakantieweek om even uit te blazen van een lange reeks diensten en een drukke tijd. Daarna volgt van 16 april t/m 15 mei een maand studieverlof. Wellicht weet u dat ik vier jaar geleden begonnen ben de biografie te schrijven van mijn leermeester dr. J. van der Werf ( ), in leven citypastor van de Domkerk in Utrecht. Eerdere jaren heb ik daar twee maanden studieverlof aan gewijd. Bijna vijftig mensen zijn hiervoor geïnterviewd, er zijn vele kerkelijke archieven doorgespit, net als oude brieven, kerkbladen, notulen enzovoort. Sinds twee jaar ben ik ook echt aan het schrijven, en dat moet nu in deze maand grotendeels afgerond worden. Tijdens zo n studieverlof zijn predikanten vrijgesteld van alle dienstwerk. Dat geldt ook voor mij, zodat u bij dringende gevallen in deze periode contact op moet nemen met onze scriba, mevrouw P.E. van der Hum, telefoon (078) , of bij urgentie onder werktijd (06) Zij weet wie van de plaatselijke predikanten ter vervanging aanwezig is. Ook onze pastoraal werker mevrouw De Waard is in deze periode stand-by. Avond voor oud-ambtsdragers Al eerder heeft de PR-werkgroep avonden georganiseerd, die gericht waren op een doelgroep vanuit het verleden. Zo was er bijvoorbeeld ooit een avond voor mensen die in de afgelopen periode belijdenis deden in de Grote Kerk, maar ook eentje voor bruidsparen uit de voorbije tijd. Opnieuw is er nu zo n bijeenkomst gepland, namelijk voor oud-ambtsdragers. Iedereen die sinds het jaar 2000 de kerkenraad van de Grote Kerk Gemeente verliet en daar (nog) niet in terugkeerde mag een uitnodiging tegemoet zien. Op dinsdag 22 mei willen we met oud-ouderlingen, -diakenen en - kerkvoogden of -kerkrentmeesters in de kring gaan zitten. Terugkijken naar hoe het was. En ook hoe het daarná voelde. Enkelen zijn inmiddels overleden, bij hun namen zullen we zeker weer even stilstaan. De meesten van deze oud-ambtsdragers zijn nog altijd actief in onze gemeente. Sommige anderen zijn naar elders verhuisd of kerkelijk anders betrokken geraakt. Ook die laatste groep wordt vanzelfsprekend uitgenodigd. We hopen op een mooie opkomst en een zinvolle ontmoeting met elkaar. Het is niet alleen bedoeld om terug te kijken, maar vooral om ervaringen te delen. En om samen zicht te blijven houden op de eigen plek in de kring van de kerk

10 Ontmoeting van jong-volwassenen Een flinke groep van bijna twintig jong-volwassenen spreekt elkaar regelmatig in de jongerengesprekskring. Voor anderen is zo n maandelijkse bijeenkomst net te veel van het goede. Vaak niet eens omdat ze dat niet zouden willen, maar vooral vanwege de volle agenda. Een drukke baan, cursussen daarbij, een jong gezin, en nog veel meer activiteiten, - het leven voor deze categorie uit de gemeente zit behoorlijk vol. Daarom organiseren we (dat zijn: jeugdouderlingen en predikant) elk jaar één avond met een ontspannen programma dat toch inhoud heeft en tot onderling gesprek leidt. Eén avond moet te regelen zijn in de agenda, en meestal komt er dan ook een behoorlijke groep mensen in de leeftijd tussen 25 en 45 jaar. En: iedere keer geeft het een boeiend gesprek. Met bovendien ook onderlinge kennismaking, zodat er bijvoorbeeld op zondag in de kerk opeens herkenning komt. Kortom: die ene avond per jaar is de moeite waard! We kondigen hem hiermee vast aan, zodat je hem vrij kunt houden: dinsdag 5 juni, vanaf uur, in de wijkzaal van de Grote Kerk. We rekenen op je! Uit de wijkkerkenraad In deze voorjaars editie van de wijkbrief mag ik u verslag doen over de zaken die de kerkenraad de afgelopen maanden in zijn vergaderingen besproken en besloten heeft. Verkiezing Moderamen In januari is de kerkenraad in zijn nieuwe samenstelling aangetreden. Volgens de kerkorde kiest de kerkenraad uit zijn midden een moderamen (dagelijks bestuur). In het moderamen hebben tenminste de predikant, een ouderling, een ouderling-kerkrentmeester en een diaken zitting. Uit de verschillende geledingen zijn ambtsdragers voorgedragen en gekozen om zitting te nemen in het moderamen: voorzitter diaken J.C.C. Bruggeman, assessor/tweede voorzitter ds. M. den Dekker, ouderling-kerkrentmeester J.W. Spijkman, tweede scriba diaken J. de Bruin en scriba ouderling mevrouw P.E. van der Hum

11 Vacatures kerkenraad per 1 januari 2012 Per 1 januari 2012 zijn volgens de orde van de kerk zittende kerkenraadsleden afgetreden. Een aantal was herkiesbaar, zij die er één periode van vier jaar op hadden zitten. Alle kerkenraadsleden als wel de gemeente zijn via het kerkblad gevraagd om namen van mensen aan te dragen die de vacatures zouden kunnen vervullen. Voor het invullen van de vacatures volgt de kerkenraad de volgende procedure: - de drie geledingen maken concept kandidatenlijsten bekend; - de kerkenraad bepaalt de lijsten; - de drie geledingen benaderen de kandidaten; - in de november vergadering vindt de verkiezing en herverkiezing van ambtsdragers plaats. Het heeft ons met vreugde gestemd dat alle vacatures op één na, voor ouderling-kerkrentmeester, weer zijn ingevuld. In de dienst van 15 januari zijn alle ambtsdragers, op één na, herbevestigd en bevestigd. De kerkenraadsvoorzitter, diaken J.C.C. Bruggeman, kon niet tijdig van vakantie terug zijn. Hij wordt op een later tijdstip herbevestigd. Bevestigd tot ouderling: mevrouw A.J. van den Boogaard de heer R.V. Vendelbosch mevrouw M.C.G. Verstraate-Audenaert vacature: de heer F.J. Hiemstra mevrouw C.H. van der Kraan mevrouw M. Verboom Herbevestigd tot ouderling: mevrouw J.A. van den Hout- Stapper mevrouw P.E. van der Hum, scriba de heer C.M. Kaashoek de heer J.J.C. Robbemond Bevestigd tot diaken: mevrouw J.L. Mostert-van Houwelingen de heer A. van Delden mevouw H.C. van Nierop de heer J.J.F. van Veen Herbevestigd tot ouderling-kerkrentmeester: de heer A.P. Bok de heer W.F.J. van Tour de heer H. Verbrugge, tweede scriba Algemene Kerkenraad

12 De vacature van ouderling-kerkrentmeester dhr. Cees Twigt is nog niet ingevuld. De ouderling-kerkrentmeesters beraden zich om zo spoedig mogelijk met een kandidaat te komen. Verderop in deze wijkbrief stelt een aantal nieuwe ambtsdragers zich aan u voor (bladzijde 15, 16 en 17). Jaarrekening Wijkkas 2011 De wijkpenningmeester de heer J. Aarnoudse heeft in de vergadering van februari gemeld dat de jaarrekening van de wijkkas 2011 klaar is voor controle. De commissie kascontrole, bestaande uit ouderling H. Bakker en ouderling D. van Dijk hebben met de wijkpenningmeester de kascontrole uitgevoerd. De jaarrekening zal in de kerkenraadsvergadering van april gepresenteerd worden. Vijfjaarlijkse inventarisatie Eens in de vijf jaar wordt de hele wijk, in en buiten de binnenstad, opnieuw in kaart gebracht. Elk adres krijgt een soort enquete door de bus. Op deze manier weten de ouderlingen een beetje wat er van hen verwacht wordt. En kunnen gemeenteleden aangeven wat zij van de kerk verwachten. En omgekeerd wat de kerk van hen verwachten mag. Ruim vijf jaar geleden gebeurde deze inventarisatie voor het laatst. In mei zal de inventarisatie weer herhaald worden. U ontvangt dan een brief met antwoordformulier. We hopen met de resultaten de komende jaren weer op een zinvolle manier gestalte te kunnen geven aan ons kerk-zijn. Gastpredikanten voor 2013 De commissie gastpredikanten, bestaande uit ouderling C.M. Kaashoek, ouderling-kerkrentmeester J.J. Aarnoudse en ouderling-kerkrentmeester A.P. Bok, heeft de kerkenraad gevraagd namen van predikanten aan te dragen, die voor het kerkdienstenrooster van 2013 uitgenodigd zouden kunnen worden. De kerkenraad heeft, onder andere aan de hand van de lijst van gastpredikanten die in 2011 bij ons zijn voorgegaan en die voor 2012 zijn uitgenodigd, voorstellen aan de commissie gedaan. De commissie is op dit moment drukdoende om de gastpredikanten voor 2013 uit te nodigen

13 Gasten wijkkerkenraadsvergadering Door het jaar heen nodigen wij gasten uit om ons te laten informeren over de werkzaamheden van de verschillende commissies, organisaties, enzovoort. Voor de vergadering van november had de kerkenraad de leiding van kindernevendienst uitgenodigd. Mevrouw Anne van den Boogaard en mevrouw Linda Jansen hebben op een zeer enthousiaste manier verteld over de kindernevendienst. Hieronder leest u een verslag daarvan. Organisatie De leiding van de kindernevendienst bestaat op dit moment uit veertien personen. In de loop van het jaar worden samen met de predikant de activiteiten van de afgelopen periode besproken en plannen gemaakt voor de komende periode. Iedere zondag verzorgen twee mensen de kindernevendienst. Het aantal kinderen dat de nevendienst bezoekt varieert. Op stille zomerzondagen zijn er maar enkele kinderen, maar op de zondagen voorafgaand aan Pasen en Kerst en bij de Paas- en Kerstvieringen zijn er dertig tot veertig kinderen. De groep is onderverdeeld in de jongsten, kinderen die in groep 1 t/m 4 van de basisschool zitten, en de oudsten, kinderen die in groep 5 t/m 8 van de basisschool zitten. Gang van zaken op een gewone zondag Eerst wordt er gecollecteerd, voor Kinderen in de knel. Vervolgens wordt een kort gebed uitgesproken en wordt, al dan niet na een kort inleidend gesprekje, het verhaal voor die zondag verteld of voorgelezen. De verhalen sluiten in het algemeen aan bij het Bijbelleesrooster dat in de eredienst wordt gevolgd. Na het verhaal volgt meestal nog een gesprek, vooral de oudste kinderen hebben vaak al hun eigen gedachten en gevoelens over het verhaal. Daarna wordt er getekend of geknutseld rond het verhaal. Voor het gebed, het verhaal en de verwerking wordt er gebruik gemaakt van het blad Kind op Zondag. Het komt soms voor dat het materiaal uit Kind op Zondag niet helemaal aansluit, dan wordt er een beroep gedaan op de creativiteit van de leiding

14 Feesten en projecten Voorafgaand aan Kerst en Pasen loopt er telkens een project, dat vier (de adventstijd) respectievelijk zeven weken (de veertigdagentijd) duurt. In de kerk is daarvan altijd iets te zien. Jeugdouderling mevrouw Marjon Laeijendecker weet met grote creativiteit het aangereikte thema in Kind op Zondag om te zetten in een vorm die zowel de kinderen aanspreekt als de gemeente. Voorafgaand aan Pinksteren is er geen project. Het afgelopen jaar was er vier weken voorafgaand aan Pinksteren het kindercantorij-project. De kinderen kregen van de cantrix, mevrouw Catrien Posthumus Meyjes, professionele zangles. Het aantal kinderen wisselde per oefensessie. Op eerste Pinksterdag hebben zij in de eredienst gezongen. Het was bijzonder om te horen wat er in korte tijd was bereikt. Het is de organisatie goed bevallen om tijdens de kindernevendienst de kinderen zangles te geven. Het project is voor herhaling vatbaar. In de vorm van samenwerking met de kindernevendienst of als apart kindercantorijproject. Beide hebben hun eigen waarde en recht van bestaan. Met Kerst en Pasen hebben de kinderen in de kindernevendienst hun eigen viering. De oudsten en de jongsten zitten dan bij elkaar. Bij deze feestelijke vieringen is er muziek, er worden liedjes gezongen, waar mevrouw Liora Marinissen in de loop van de tijd een hele verzameling van heeft gemaakt, en zowel leiding als kinderen die een instrument bespelen kunnen dat laten horen, er is een verhaal met (beamer)illustraties, iets lekkers en een wat meer uitgebreid knutselwerkje, of een spel. Door de heer Hans Baggerman is een op het ganzenbord geïnspireerd paasspel ontworpen. Elly van der Hum, scriba Nieuwe kerkenraadsleden In januari zijn weer zes nieuwe wijkkerkenraadsleden aan de slag gegaan. Hierna stellen vijf van hen zich voor

15 Augustus 2001 zijn Berlinda en ik in Dordrecht gaan wonen. Daarvoor woonden we in Wageningen. Jesse was toen bijna twee jaar. Anderhalf jaar later is Ruben geboren en Timon in juli In Dordrecht zochten we een kerk waar mensen van verschillende kerkelijke achtergronden een plek mogen hebben. Al heel snel kwamen we uit bij de Grote Kerk waar we ons nog steeds echt thuis voelen. Ik vind het wel belangrijk om te proberen juist in het dagelijks leven invulling te geven aan het geloof. Om iets te verwezenlijken van een wereld waarin mensen respectvol met elkaar omgaan en waarin het leven als een geschenk wordt ervaren. Ik hoop als diaken daar aan bij te dragen. Arnout van Delden Mijn naam is Ton Bok, ben 54 jaar, getrouwd met Sija en heb één dochter die Lisette heet. Ik ben werkzaam als afdelingshoofd in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Op 15 januari ben ik bevestigd als ouderlingkerkrentmeester met als taak de verhuur van de Grote Kerk en het gebruik van de kerktuin bij festiviteiten. Het is een uitdaging om in de voetsporen van mijn voorganger Jan van Tour te treden en de stoffelijke zaken van de kerk te behartigen, een verantwoordelijkheid ook. Ik vind het boeiend om met verschillende mensen binnen en buiten de kerk contact te hebben en er voor te zorgen dat de Grote Kerk, naast het gebruik voor de kerkdiensten, op een verantwoorde wijze wordt verhuurd. Prettig om te weten dat je het niet alleen hoeft te doen en altijd even kunt overleggen met de collega -(kerk)rentmeester. Ik zie de komende periode met vertrouwen en plezier tegemoet en hoop mijn steentje bij te mogen dragen in de wijngaard van de Heer

16 Op zondag 15 januari ben ik bevestigd als ouderling van sectie 2. Dat zijn de straten in het noorden van de stad zoals Noorderhoofd, Bleyenhoek en omringende straten. Ik (geboren in 1950) ben opgegroeid in Zeeuws-Vlaanderen. In 1972 ben ik getrouwd met Jan. Tot eind 1975 hebben we in Alphen aan den Rijn gewoond. Tot de kinderen kwamen heb ik gewerkt op het stadhuis van Leiden en Leiderdorp. Daarna zijn we verhuisd naar Dordrecht. Onze dochter en onze zoon zijn getrouwd. We hebben vijf kleindochters in de leeftijden tussen vijf en elf jaar. In 2003 ben ik begonnen met vrijwilligerswerk in de Grote Kerk, hetgeen ik nog steeds met veel plezier doe. Van daaruit raakte ik betrokken bij de kerkelijke gemeente. Tijdens de leerhuisbijeenkomsten heb ik veel geleerd. Inmiddels heb ik al een paar huisbezoeken afgelegd. De hartelijke ontvangst bij deze mensen heeft me erg bemoedigd. Marijke Verstraate Mijn naam is Anne van den Boogaard. Ik ben geboren in Ridderkerk, waar ik ook een lange tijd gewoond heb. Ongeveer twintig jaar geleden ben ik in verband met mijn werk naar Dordrecht verhuisd. Daar heb ik kerkelijk gezien eerst een paar jaar een zwervend bestaan geleid, tot ik er uiteindelijk voor koos om me aan te sluiten bij de gemeente van de Grote Kerk. Van die keuze heb ik geen spijt gehad: niet alleen kan ik erg genieten van het prachtige kerkgebouw, de liturgie en het orgel, maar vooral het gevoel van verbondenheid met de andere gemeenteleden - van wie sommigen ook goede vrienden zijn geworden - betekent telkens weer heel veel voor me. Ik kon dan ook van harte ja zeggen op de vraag of ik ouderling wilde worden, omdat ik zo (hopelijk) een klein steentje kan bijdragen aan het gemeente-zijn, en als het ware iets terug kan doen voor alles wat ik zelf heb ontvangen (en nog steeds ontvang) in de Grote Kerk

17 Inmiddels heb ik de eerste kerkenraadsvergaderingen en een ouderlingenberaad bijgewoond: een positieve ervaring, vooral door de open houding en betrokkenheid van de mensen die ik er tegenkwam. Ook de eerste bezoekjes zijn afgelegd. Het leuke is dat mijn sectie (sectie 5) vlak bij mijn huis ligt, zodat ik makkelijk bij iemand langs kan gaan en mensen ook (zoals pas bij de biologische groentenkraam op de markt) gewoon tegenkom. Zelf wil ik altijd graag van alles van mensen weten, dus voor de lezers van de wijkbrief die óók nieuwsgierig zijn volgt hier nog wat persoonlijke informatie. In het dagelijks leven werk ik als juridisch medewerker (griffier) bij de rechtbank in Dordrecht. Ik heb een dochter van 16 (Lotte), die dit jaar in Amerika doorbrengt en die ik in de afgelopen maanden steeds zelfstandiger en volwassener zie worden. Gelukkig komt ze over een paar maanden weer terug, daar kan ik alweer erg naar uitkijken! In mijn vrije tijd vind ik het leuk om met vrienden af te spreken, naar concerten te gaan (ik hou erg van hele oude muziek, vanaf de Middeleeuwen, maar ook van muziek van deze tijd) en ook ben ik regelmatig bij theatervoorstellingen of in een filmhuis te vinden. Verder doe ik af en toe nog wat vrijwilligerswerk voor Amnesty International. Ook vind ik het leuk om in de omgeving te fietsen en vorig jaar heb ik het wandelen weer herontdekt. Mijn naam is Lianne Mostert, ik ben sinds kort diaken. Ik kom oorspronkelijk uit Hardinxveld, waar ik de Nederlands Hervormde kerk bezocht. Ruim tien jaar geleden ben ik getrouwd met Bert en naar Sliedrecht verhuisd, daar bezochten we de hervormde gemeente. Via vrienden kwamen we in de Grote Kerk terecht. We voelden ons er, na even wennen, goed thuis, we merkten dat we weer zin kregen om naar de kerk te gaan. Inmiddels zijn onze beide zoons ook hier gedoopt, Erben in 2006 en Lars in 2008, en hebben wij belijdenis gedaan. In de diensten worden we vaak opgeroepen de daad bij het Woord te voegen, diaconaal in het leven te staan. Ik vind dat een mooie, maar ook moeilijke opdracht. Moeilijk, vooral omdat er zoveel dilemma s zijn; wanneer help je je naaste écht verder, en hoe? Opgeleid als werktuigbouwkundige en momenteel even gewoon huisvrouw, vraag ik me af hoe ik mij kan inzetten voor de kerk, de maatschappij en mijn naasten. Diaken zijn lijkt mij daarom een mooie opdracht, in de wetenschap dat ik nog een hoop moet en kan leren

18 Van de diaconie Bestemming opbrengst zendingscollecte Vanaf het tweede kwartaal 2012 (dat is vanaf zondag 1 april) bestemt de diaconie de opbrengst van de zendingsbusjes bij de uitgang van de kerk een jaar lang voor een nieuw, specifiek doel. Dit doel is het werk van ds. Philip van Wijk in Kenia. Ds. Van Wijk, die in onze gemeente eerder voorging als gastpredikant en geregeld bezoeker is van diensten, heeft contact met inwoners van onder andere het dorp Rurigi in Kenia. Zo n drie jaar geleden is de opbrengst van de zendingsbussen al eens bestemd geweest voor opbouw van het dorp, dat door conflicten rond de verkiezingen was verwoest. Ds. Van Wijk is nu ingeschakeld in het project Reversing the clock of violence, een programma voor vredesonderwijs van de rooms-katholieke kerk in Eldoret, dat ook in en rond Rurigi wordt ingezet om de ernstige geweldsuitbarstingen van 2008 in de toekomst te voorkomen. De opbrengst van de zendingscollecte dient om dit werk, dat op vrijwillige basis wordt verricht, te ondersteunen. We bevelen de zendingsbussen van harte bij u aan! Bestemming vrije diaconale collecten Jaarlijks worden in de wijkgemeenten binnen Hervormd Dordrecht vier diaconale collecten bestemd voor een door de wijkdiaconie te kiezen doel. Uw diaconie heeft de eerste vrije collecte van 2012, die op 25 maart plaatsvindt, bestemd voor Vluchtelingenwerk Nederland. Deze organisatie behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van aankomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Wij bevelen de collecte voor deze vaak kwetsbare groep mensen bijzonder bij u aan. De tweede van de vier collecten is de diaconale collecte van zondag 6 mei. De opbrengst van die zondag komt ten goede aan de Stichting Leergeld Drechtsteden. De missie van deze Stichting is het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. De Stichting Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt voorkomen dat de maatschappij er later duur leergeld voor gaat betalen

19 De Stichting draait nog net quitte, maar voorziet een toenemende vraag. Daarom collecteren wij op zondag 6 mei ter ondersteuning van dit belangrijke werk. Over de bestemming van de twee volgende vrije collecten wordt u te zijner tijd geïnformeerd. Oproep vrijwilligers Diaconaal Aandachtscentrum Sinds enkele maanden is diaken mevrouw Joke Lingen namens Hervormd Dordrecht lid van het Stichtingsbestuur van het Diaconaal Aandachtscentrum (DAC). Op deze wijze geeft Hervormd Dordrecht - en wijk 1 in het bijzonder - gestalte aan de relatie tussen het diaconaat in de kerk en diaconaal werk in de samenleving. Het DAC zoekt op dit moment nieuwe vrijwilligers. Wellicht wilt u overwegen of dat een taak is die u past. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het DAC Van de Werkgroep PR De Werkgroep PR ondergaat nogal wat veranderingen de laatste tijd. Jan van Tour is gestopt en vervangen door Job Klomp. Ook Ton Bok gaat de groep verlaten en daarvoor is Mariette Overkamp in de plaats gekomen. Aan het eind van dit jaar zal ook Koos van Veen plaats maken voor een nieuw werkgroeplid. Wie dat gaat worden, is nog niet bekend. De werkgroep is momenteel druk bezig een paas-grot te maken. Deze komt rond de paasdagen in de kerk te staan. Het valt moeilijk uit te leggen wat het precies inhoudt, maar u zult het vanzelf wel zien! De bedoeling is om, net als met een kerststal rond de Kerst, het belang van Pasen extra aandacht te geven en wellicht extra bezoekers naar onze kerk te trekken. In de zomer zal weer een fotowedstrijd georganiseerd worden. Afgelopen jaar was deze een succes, dus daar moet zeker een vervolg op komen. Wij brengen u nog op de hoogte van het thema voor dit jaar. Natuurlijk willen we weer een barbecue organiseren, alleen de datum daarvoor is nog niet bepaald. namens de Werkgroep PR Koos van Veen

20 Speciaal Concert Grote Kerk Dordrecht Het Winchester College Chapel Choir, onder leiding van Malcolm Archer (voorheen ook dirigent in St. Paul's Cathedral, Londen) komt in de maand maart naar Nederland. Zij zullen gaan zingen in onder andere Gouda, Haarlem en Dordrecht, en wel in de Grote Kerk op donderdag 29 maart Dit concert zal in het teken staan van het 25-jarig jubileum van het citypastoraat in Dordrecht. Wanneer: Donderdag 29 maart 2012 Hoe laat: Aanvang concert 20:00 uur (kerk open vanaf 19:15 uur) Waar: Grote Kerk Dordrecht, Lange Geldersekade 2, te Dordrecht Kaartverkoop: Kaarten à 10 zijn vanaf 1 maart te koop bij Muziekhandel Spiering, Voorstraat 330, te Dordrecht en op 29 maart bij de ingang van de kerk Winchester College Choir Het Winchester College werd gesticht door William of Wykeham, de bisschop van Winchester in De Winchester College Quiristers begeleiden de diensten in de Winchester College Chapel (en deze traditie staat al meer dan 630 jaar). Onder de huidige leiding van Malcolm Archer, zijn zij gevormd tot een koor, bekend om haar excellente uitvoeringen. Het koor bestaat uit 16 Boys (circa 9-13 jaar oud, dit zijn de sopranen) en 20 'Clerks' (16-18 jarigen, dit zijn de bassen, tenoren en mannelijke alten). Kijk voor videobeelden op de website Repertoire Het Winchester College Choir zal een aantal werken uitvoeren, die begeleid zullen worden door hun eigen organist op het Kam-orgel van de Grote Kerk. Hier een greep uit het repertoire van het koor: Five Spirituals from A Child of our Time Michael Tippett Crucifixus Lotti Hear my prayer Purcell Lord, let me know mine end Greene Ex ore innocentium Ireland Civitas sancti tui Byrd Geistliches lied Brahms Drop, drop slow tears Gibbons Remember not, Lord, our offences Purcell Movements from Missa brevis Palestrina Ubi caritas Durufle Christus factus est Bruckner

21 - 21 -

22 Van de Contactdienst Reisje naar Hollands Venetië De contactdienst nodigt u van harte uit voor het jaarlijkse reisje op woensdag 9 mei Corrie Aarnoudse en Ada Ruiter zijn weer op zoek gegaan naar een mooie reis voor u allen. Dit jaar is er een reis gereserveerd naar Giethoorn, het Hollands Venetië, in Overijssel. We vertrekken om 8.30 uur vanaf de Geldersekade. Rond 9.45 uur drinken we koffie met heerlijk appelgebak net onder Utrecht. Na de koffie toert onze bus langs Schokland het voormalige eilandje, en het historische Vollenhoven en langs de Blauwe Hand naar Giethoorn. Rond uur is het tijd voor een diner. Na het diner gaan we voor de deur van het restaurant aan boord voor een prachtige rondvaart door de kanalen, door het centrum van Giethoorn en over de Beulaker en Belterwijde. Deze rondvaart duurt 1 uur. We verwachten tussen en uur weer in Dordrecht aan de Geldersekade te arriveren. De prijs voor deze reis is 46,50 per persoon. Voor deze reis nodigt de contactdienst ook speciaal de jongere senioren uit, er is plaats voor vijftig personen. U kunt zich opgeven bij Corrie Aarnoudse, telefoon (078) of Ada Ruiter, telefoon (078) Namens de contactdienst, Janny Tholenaars

23 Andere berichten 25-jarige openstelling Grote Kerk en het jubileum Bezoekers Na de openstelling van de Grote Kerk op 26 augustus 1987 is er veel gebeurd. In het eerste jaar van de openstelling (ruim 2 maanden) kreeg de kerk bezoekers. Dat is een groot aantal. In de volgende jaren, tot 1997, ontving de kerk jaarlijks ongeveer bezoekers. In het jaar 1990 was er een piek in het bezoekersaantal, toen kwamen er door de deuren van onze Grote Kerk bezoekers. Dit werd veroorzaakt door de organisatie van Kerkenpad door de NCRV. Daardoor kwamen toen bezoekers meer naar de Grote Kerk dan we gewend waren. In 1995 was er ook een lichte stijging te constateren en dat kwam door de gemeente Dordrecht die een Kunstrondje Dordt ging organiseren. Dit Kunstrondje Dordt wordt nog steeds gehouden en wel op elke eerste zondag van de maand. Door de organisatie van de kerstmarkt (gestart in 2000) nam het aantal bezoekers fors toe en kregen we steeds meer landelijke bekendheid. Ook de organisatie van Dordt Monumenteel en later de Open Monumentendagen in het tweede weekend van september hebben bijgedragen aan de bekendheid van de Grote Kerk. Tijdens de tentoonstelling over Calvijn in 2009 kregen we een enorme toename van het aantal bezoekers. Het aantal liep toen op naar bezoekers. Het jaar 2010 was, toeristisch gezien, een zwak jaar. Het was in het voorjaar erg warm en de zomer was erg nat en in december kregen we te maken met extreem slecht weer. Het aantal bezoekers nam toen af met Maar in 2011 hadden we bijna bezoekers binnen de muren. Ook de landelijke intocht van Sinterklaas in Dordrecht op 12 november 2011 droeg bij aan de toename van het aantal bezoekers. Onderhoud Uiteraard proberen we met elkaar het gebouw te houden zoals het was bij de oplevering in 1987 en soms zelfs beter en mooier te maken. Er werd in 1987 een werkgroep opgericht die de Conservatores wordt genoemd. Deze werkgroep is jaarlijks heel actief in alle maanden van de openstelling van de Grote Kerk en zorgt voor een goed onderhoud van de kerk

24 Zij maken het mede mogelijk dat de bezoekers kunnen genieten van het grootste monument van Dordrecht. Samen met enkele tientallen vrijwilligers wordt jaarlijks de kerk tweemaal gedurende twee dagen schoongemaakt in het voor- en najaar. Werkgroepen Ook werd en wordt er veel aandacht besteed aan de kerkelijke gemeente met al zijn geloofsvragen. De Grote Kerk is door de eeuwen heen een rustpunt geweest voor allen die de kerk bezochten. Het gebouw is een gewijd gebouw en in de kerk kijken de eeuwen u aan. Door die eeuwen heen is er op godsdienstig gebied ook veel veranderd. De werkgroep Citypastoraat geeft invulling aan het kerk-zijn in de wereld. Bezoekers kunnen een beroep doen op de predikant door hun naam en adres achter te laten in de brievenbus, die op een pilaar is gemonteerd. Ook kunnen bezoekers aan de vertegenwoordigers van de ontmoetingsgroep (toezichthouders in de Grote Kerk) hun vragen stellen en informatie krijgen over het functioneren van de kerkelijke gemeente. Ook bestaat de mogelijkheid om een kaarsje te branden in de Stiltekapel en een gebedsintentie op te schrijven. Deze gebedsintenties worden door de predikant op de zondagmorgen meegenomen in de gebeden. Voor het onderhoud van het gebouw werd de Stichting Behoud Grote Kerk opgericht, die voor de noodzakelijke financiën moet zorgen. De werkgroep Behoud Grote Kerk bestond toen al en deze werkgroep probeert tijdens de openstelling in de maanden april tot en met oktober gelden bijeen te brengen om het onderhoud van de Grote Kerk te kunnen blijven bekostigen. De winkel, informatiebalie en de koffie- en theeschenkerij zijn zeer belangrijke activiteiten van de werkgroep. Het regelen en uitvoeren van diverse rondleidingen in de Grote Kerk valt ook hieronder. In de loop der jaren werd de openstelling beperkt uitgebreid in de maanden november en december. Ook kwam er een werkgroep om de aanvragen voor tentoonstellingen te kunnen regelen. De werkgroep Tentoonstellingen geniet bijna ieder jaar van een volle agenda. Er zijn schitterende tentoonstellingen georganiseerd, die voor alle belangstellenden zijn te bezichtigen. Soms worden er tentoongestelde werken verkocht. Veel aandacht wordt besteed aan het organiseren van concerten op de woensdagavonden en op de zaterdagmiddagen. De werkgroep Muziek regelt de muzikale activiteiten in de Grote Kerk. Er zijn veelal juweeltjes van concerten te beluisteren en er kunnen nog veel meer mensen komen luisteren. Ook deze werkgroep draagt een steentje bij aan het onderhoud

25 De Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk ondersteunt allerlei initiatieven voor een goede ontvangst van de bezoekers van de Grote Kerk. Hierbij denken we aan de verwijzingsbordjes in de kerk, de dvd-presentatie en de ondersteuning van vele projecten in de kerk. Belangstellenden kunnen lid worden van deze Vereniging en kunnen zich opgeven bij de secretaris de heer A. Boogerman, of via de website van de vereniging, De gemeente Dordrecht participeert ook in de openstelling van het gebouw en helpt mee met het organiseren van speciale tentoonstellingen. Om alles te kunnen coördineren werd de coördinatiecommissie opgericht. In de coördinatiecommissie zijn alle werkgroepen vertegenwoordigd. De coördinatiecommissie stelt jaarlijks een jaarverslag op. Jubileum Om het 25-jarig jubileum van de openstelling goed te kunnen voorbereiden en uitvoeren, werd tijdelijk een nieuw commissie opgericht. De Commissie 25 jaar Openstelling bestaat uit: Marijke de Jong-Wondergem, Jan Aarnoudse, Kees Kurvink, Herman van Duinen, Kees van der Waal (voorzitter) en Marijke Verstraate-Audenaert (secretaris). Het zijn vertegenwoordigers uit de coördinatiecommissie, het citypastoraat en de kerkenraad van de Grote Kerk. De commissie is in juni 2011 opgericht. Allereerst werd besloten om de viering van het jubileum te houden op zaterdag 6 oktober 2012 en zondag 7 oktober Vervolgens werd een enquête samengesteld, die aan de vrijwilligers en leden van de kerkenraad uitgereikt werd, om een schatting te kunnen maken van het aantal mensen dat op de jubileumdag aanwezig zal kunnen zijn. Op grond van die enquête kwamen we tot de conclusie, dat er 350 mensen aanwezig zullen zijn. Ook zullen oud-vrijwilligers en oud-kerkenraadsleden uitgenodigd gaan worden. Er werd een begroting samengesteld aan de Stichting Behoud Grote Kerk werd voorgelegd. De Stichting ging akkoord met deze begroting en toen kon de commissie aan de slag met het organiseren van het een en ander. Op 6 oktober zal wethouder B. van de Burgt de gemeente Dordrecht vertegenwoordigen. Het programma op 6 oktober is voor de ochtend een ontvangst met koffie of thee met een versnapering in het Mariakoor van de Grote Kerk. Daarna beginnen we met een Ochtendgebed en krijgen we een terugblik op 25 jaar openstelling en een vooruitzien naar de toekomst

26 s Middags gaan we een boottocht maken met alle genodigden. Op de boot zal er een lichte lunch gebruikt worden en krijgen allen aan het einde van de middag warme en koude hapjes. De afsluiting van de eerste dag vindt plaats in de Grote Kerk met een Avondgebed door ds. M. den Dekker. Tot slot krijgen alle aanwezigen een attentie uitgereikt, dat een relatie heeft met het 25 jaar openstellen van de Grote Kerk. Op de zondagmorgen 7 oktober is er de kerkdienst in de vorm van een gastendienst en is er na de dienst gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie. Cor Ardesch geeft dan een koffieconcert en we worden rondgeleid door de tentoonstelling over de restauratiegeschiedenis in de twintigste eeuw. Alle genodigden krijgen voor deze dagen een uitnodiging en ook de bewoners rondom de Grote Kerk worden niet vergeten; zij worden uitgenodigd voor de gastendienst en de bezichtiging van de tentoonstelling over de restauraties. Kees van der Waal De Dordtse Dom draait door Uniek concert voor kerk- en draaiorgel Op 21 april aanstaande zal een bijzonder concert plaatsvinden ter gelegenheid van het jubileum van de openstelling van de Grote Kerk. Het is dan 25 jaar na de restauratie en ook het citypastoraat bestaat 25 jaar (meer over dit jubileum in het voorgaande artikel op bladzijde.23 tot en met 26). Dat het geen gewoon concert gaat worden zal duidelijk zijn. Draaiorgelbouw Adrie Vergeer uit Gouda en organist Cor Ardesch zullen in een unieke samenwerking twee draaiorgels en het grote Kam-orgel laten klinken, waarbij alle mogelijkheden van de orgels worden benut. Ervaar tijdens dit concert zowel de overeenkomsten als de verschillen tussen kerkorgel en draaiorgel. De draaiorgels, de Lekkerkerker (bouw jaar 1928 en Nederlands Monumentaal Cultuurbezit) en de Harlekino (1995), zijn instrumenten die in Nederland en België vaak klinken, op straat maar ook in kerken. Meer over deze draaiorgels kunt u lezen op Beide genoemde orgels zullen op een strategische plek in de kerk worden geplaatst. Speciaal voor dit concert zal Cor Ardesch een muziekstuk componeren voor kerk- en draaiorgel

27 Dus reserveer nu al in uw agenda: Zaterdag 21 april om uur Grote Kerk Dordrecht Concert voor kerk- en draaiorgel Cor Ardesch, organist en Adrie Vergeer, draaiorgels Toegang gratis Een hemels gerecht Matzes (ongezuurd brood) De ongerezen koeken zijn heel belangrijk in de joodse cultuur. We kennen ze als matzes, het Joodse Paasbrood. Ongeveer aan het einde van de dertiende eeuw voor Christus liet de Egyptische farao de Israëlieten, die in Egypte herendiensten verrichtten, in vrijheid gaan naar het land Kanaän, het beloofde land overvloeiende van melk en honing. Dit vertrek moest haastig gebeuren, voordat de farao zich kon bedenken. Geen tijd om deeg te laten rijzen, dus voor de tocht moest men snel gebakken, ongerezen brood meenemen. Zo ontstond de instelling: op Pesach, het feest van de herdenking van de Uittocht, mag er alleen ongezuurd brood gegeten worden, dus zonder gist

28 Het recept Nodig: Volkoren tarwemeel en warm bronwater (1 deel water op 2 delen bloem) Kneed het deeg 5 minuten tot het niet meer plakt en uitgerold kan worden. Vorm balletjes van het deeg, rol deze zo dun mogelijk uit, prik het deeg met een vork in. Leg de deeglapjes op een verwarmde bakplaat en bak ze 6 tot 8 minuten in een voorverwarmde oven van 245 C, tot ze licht beginnen te kleuren. Ze zijn dan nog slap, maar worden krokant tijdens het afkoelen. Let op: Om te voorkomen dat er toch gisting optreedt, mag er niet meer dan 18 minuten zitten tussen het mengen van het deeg en het plaatsen in de oven! Eet smakelijk! Leni Verwaal-Versluis Bron: Hemelse recepten van Wina Born Zingen bij Sura Cantat? Sura Cantat is ongeveer zeven jaar geleden gestart met een aantal enthousiaste dames die onder leiding van Catrien Posthumus Meyjes de gemeentezang ondersteunt en aanvult. Vanaf het begin is Sura Cantat een tamelijk vaste en hechte groep gebleken. Na een klein aantal wisselingen in de samenstelling van de groep zouden wij het fijn vinden om nieuwe leden te mogen begroeten. Sura Cantat werkt per jaar ongeveer acht keer mee aan een kerkdienst. Van tevoren wordt vier keer geoefend op dinsdagavond van tot uur. Het hoogtepunt is natuurlijk de dienst waar we aan meewerken maar op de repetities genieten we van het zingen, de muziek, van elkaar en van het samenzijn. Houdt u of jij van zingen, kom dan gerust een keer kijken of meedoen op een repetitieavond. Voor meer informatie kunt u terecht bij Catrien Posthumus Meyjes, telefoon (0345)

29 Actie Kerkbalans anders? Ieder jaar wordt er ook van onze wijkgemeente een geweldige inzet gevraagd en getoond bij de Actie Kerkbalans. Adressen worden nagelopen, lopers gezocht, wijken gemaakt, enveloppen geordend, enveloppen weggebracht en opgehaald. Kortom een gigantische klus. Tussen de diverse Kerkbalans-wijken van de Grote Kerk Gemeente zijn grote verschillen. Er schijnen wijken te zijn waar de lopers de enveloppen wegbrengen en na een week weer ophalen met een respons van bijna 100%. Sommigen in deze wijken komen zelfs de enveloppe bij de loper weer terugbrengen. Er zijn echter ook wijken waar maar 30% van de enveloppen echt terug komt. Mensen zijn nooit thuis of reageren niet op aanbellen of hebben een verhaal (mijn vriend regelt dat en die heeft de enveloppe mee of ik ben vergeten de brief open te maken, kunt u volgende week niet even terugkomen of ik ben vergeten waar ik de enveloppe heb gelaten). Zo n verhaal betekent meestal dat de enveloppe niet terugkomt; ook niet na drie keer langs gaan. Tegen dit soort ervaringen kan de geweldige inzet van de kerkrentmeester niets uitrichten en helpt ook het doorzetten van de loper niet. In Scheveningen doen ze het anders. De Actie Kerkbalans wordt daar voor een gedeelte digitaal ondersteund. Alle leden van deze gemeente krijgen in december een brief toegestuurd met een persoonlijke identificatiecode. De gemeenteleden kunnen op een speciale website een deels vooraf ingevuld digitaal toezeggingformulier invullen. Na bevestiging met behulp van de persoonlijke code werd de toezegging vastgelegd in een database en kreeg het gemeentelid automatisch een bevestiging van zijn toezegging per . Deze bevestiging bevat onder andere het bedrag van de toezegging, de wijze van betaling en de maanden waarin het gemeentelid had opgegeven zijn bijdrage (eventueel in termijnen) te voldoen. Iets voor de Grote Kerk Gemeente? In ieder geval aardig om te proberen. Stel je voor dat je de gemeenteleden in ieder geval vraagt of zij op deze manier willen meedoen aan Kerkbalans. De jongere gemeenteleden zijn deze manier van betalen (digitaal) immers gewend. Als van die jongeren (en wellicht van anderen) een gedeelte zou beslissen om op de digitale manier mee te doen, kan meer aandacht besteed worden aan de andere en ook de meer tijdrovende gevallen zoals hierboven beschreven

30 Wellicht kan een ouderling in de periode voorafgaand aan de Actie Kerkbalans juist een aantal mensen bezoeken die niet of bijna niet meedoen aan Kerkbalans. Misschien kunnen mensen digitaal benaderd worden, zodat zij weten dat er een loper langs de deur komt voor de Actie Kerkbalans. Als gemeenteleden digitaal willen meedoen, zijn er minder adressen voor de lopers en dat is in de koudste maand van het jaar ook prettig. En voor de meeste ouderen binnen de wijkgemeente verandert er niets; die krijgen (als zij dat willen) op de oude manier een enveloppe thuis, die ook gewoon wordt opgehaald. Een idee om verder over na te denken? Chiel Verwaal - D e r e i s h e e f t h e t d o e l i n z i c h - E X P O S I T I E A Q U A R E L L E N De 8 grote aquarellen van aquarellist Marco Boer die in april en mei 2012 worden geëxposeerd in de Grote Kerk van Dordrecht vertellen het verhaal over de reis naar de Grote Kerk. Maar het zou een reis naar een ieder ander willekeurig doel van u zelf kunnen zijn. Waarheen gaat uw reis? Welk doel heeft u op het oog? Ook al is het beoogde doel voor u schijnbaar nog niet bereikbaar, kunt u zich er dan toch op blijven richten? Ziet u onderweg dat over het hoofd wat u juist zou moeten zien? Relativeert u datgene wat u juist zou moeten overdenken? Is het u al gegeven om tijdens uw reis uw doel te zien? Zelfs in meervoud? Bereikt u weleens uw doel voordat u op uw bestemming bent aangekomen? Het doel tekent zich eerder af dan u denkt. Let u eens op uw omgeving tijdens uw reis! Bovendien: Er is geen pad, het ontstaat door op weg te gaan. Ik wens u een Goede Reis naar de Grote Kerk van Dordrecht! Een hartelijke groet, Marco Boer

31 Over de aquarellist Marco Boer (1973) uit Hendrik-Ido-Ambacht aquarelleert circa 15 jaar. Hij is vanaf het eerste moment vol overgave begonnen met dit prachtige maar technisch moeilijke medium en heeft zich sindsdien het aquarelleren steeds meer eigen gemaakt. Hij geeft de voorkeur aan een geabstraheerde weergave van de realiteit. Kenmerkend is zijn beperkte kleurpalet. Deze kleuren worden vervolgens tot op het bot toe ontdekt. Suggereren en de kunst van het weglaten is hem op het lijf geschreven. De noot die je niet speelt klinkt immers vaak het mooist. Met minder woorden meer zeggen. Marco is ook bijzonder muzikaal. Een schilderij is bij hem gestolde muziek. Marco werkt momenteel alleen op groot formaat. Vele keren heeft hij in groepsverband en solo geëxposeerd. Hij won diverse prijzen met zijn aquarellen. Marco is lid van het Aquarellisten Collectief Nederland en is autodidact. Hij werkt veel in opdracht voor zowel particulieren als voor bedrijven. Voor meer aquarellen van zijn hand en informatie zie of Steun de Grote Kerk van Dordrecht met de aanschaf van een reproductie! In samenwerking met de organisatie van de Grote Kerk van Dordrecht, Atelier Ceramique uit Barendrecht en Marco Boer worden er ten behoeve van het geplande groot onderhoud van het leien dak van de Grote Kerk van de originele aquarellen giclées gemaakt. Deze hoogwaardige reproducties maar ook eventueel het lijstwerk worden verzorgd via Atelier Ceramique uit Barendrecht. Door het hoogwaardige materiaalgebruik en geavanceerde druktechnieken mogen de reproducties met recht giclées worden genoemd. Een giclée is een reproductie van uitmuntende, rasterloze kwaliteit en perfecte detaillering, met diepe kleuren en zachte overgangen. Een giclée onderscheid zich door het dat deze in een beperkte oplage (50 stuks maximaal) worden gedrukt en door de kunstenaar

32 zelf worden gesigneerd en genummerd. Tevens ontvangt u bij een giclée een certificaat van echtheid. Wilt u een giclée uit de serie Op weg naar de Grote Kerk van Dordrecht? Neem dan contact op met Dirk van Beest van Atelier Ceramique te Barendrecht, telefoon (0180) , Vanaf april 2012 zijn de giclées te verkrijgen. Ook de prijzen zijn dan bekend. In de winkel van de Grote Kerk of via de websites of vind u vanaf april meer informatie over dit aanbod

33 De Grote Kerk is weer open De Grote Kerk is schoongemaakt en is er klaar voor: vanaf zondagmiddag 1 april staan de deuren weer zes dagen per week open. Van dinsdag tot en met zaterdag kan de kerk bezocht worden tussen uur en uur, terwijl op zondag - na de eredienst op de ochtend - de kerk tussen uur en uur voor bezoekers toegankelijk is. Ook de toren kan op deze tijden beklommen worden, op zondag niet via de kerk, maar via de toreningang. De kosten hiervoor zijn 1 vanaf 13 jaar en 0,50 voor 5 t/m 12 jaar. Op donderdag- en zaterdagmiddag is er om uur de mogelijkheid om mee te gaan met een rondleiding voor individuele personen (gereduceerd tarief 1). Groepen, die rondgeleid willen worden kunnen dit aanvragen, via telefoon (078) (mevrouw C. Aarnoudse) en de kosten hiervoor zijn 2 per persoon en een basisbedrag van 10. Verder zijn er ook in 2012 de gewone activiteiten zoals het Middaggebed; een korte meditatie met gebeden in het Mariakoor, diverse tentoonstellingen, de gratis toeristenconcerten op zaterdagmiddag en op diverse woensdagavonden concerten om uur. Kijkt u voor verdere informatie op het bord in de hal van de Grote Kerk of op de vernieuwde site U blijft zo op de hoogte van alle activiteiten in de Grote Kerk

34 Rooster kerkdiensten Grote Kerk Gemeente uur ds. M. den Dekker, Doopdienst, vijfde zondag in de veertigdagentijd uur Passievespers. De eerste echte passiezondag, twee weken vóór Pasen. Het koor Sega di Canto uit Krimpen aan de Lek zal onder leiding van Gerard Lange passiemuziek laten horen. In afwisseling met gesproken woorden komt daardoor het evangelie van het lijden van Christus ons even heel dichtbij. Voorganger is ds. M. den Dekker uur ds. M. den Dekker, zesde zondag in de veertigdagentijd, Palmzondag / / uur kort oecumenisch avondgebed in de Trinitatiskapel, Vriesestraat uur ds. M. den Dekker, Witte Donderdag, Dienst van Schrift en Tafel uur ds. M. den Dekker, Goede Vrijdag In een sobere avondwake zijn we bij elkaar rond het lijdensevangelie naar Johannes dat in z n volle breedte en diepte klinkt. De Thuredrecht Cantorij zingt hierbij in alle eenvoud passende muziek uur ds. M. den Dekker, Paaswake, Dienst van Schrift en Tafel Deze dienst is als een heilig spel van donker en licht. In de paasnacht wordt de opstanding verkondigd. Een bijzondere viering in het hoogkoor van de Grote Kerk. Met doopgedachtenis, en brood en wijn. Sura Cantat onder leiding van Catrien Posthumus Meyjes gaat ons voor in de lofzang uur ds. M. den Dekker, Pasen, Open Deur Dienst, met medewerking van het Laurens Kamerkoor uit Zwijndrecht, onder leiding van Gabor van Os uur ds. P.J. van der Gaag, Hellevoetsluis

35 uur ds. R. Visser, Amsterdam-IJburg uur Orgelvespers. Op het programma staan werken van de grote meester, Johann Sebastian. Bach. Muziek uit de barok, die natuurlijk nergens beter ten gehore gebracht kan worden dan op het Bach-orgel in het Mariakoor van de Grote Kerk. Ds. G. Labooij van de Bethlehemkerk uit Papendrecht is gastvoorganger uur ds. J.W. Kirpestein, Tiel uur kandidaat J.W. Bassie, Groningen uur Gezongen vespers. Deze avond bespeelt Edwin Vooijs het Kam-orgel en zal daarbij gezongen worden door de damescantorij Chantibelle onder leiding van Ilona de Kievit. Ook op deze zondag is er een gastpredikant: ds. N.A. van der Leer, geestelijk verzorger van Crabbehoff-Dubbelmonde uur ds. C.A. Streefkerk, Dordrecht uur ds. M. den Dekker, Hemelvaartsdag uur ds. M. den Dekker, IKAA: een viering in samenwerking met de interkerkelijke werkgroep voor kerkdiensten met verstandelijk gehandicapten, met medewerking van het Singelkoor onder leiding van Miriam Lindemans uur Muziekvespers. Een avonddienst met instrumentale bijdrage van Annemieke Klink en Anneke de Groot, die al jaren een harpspelers-duo zijn. Bescheiden instrumenten die naast het Bachorgel hun eigen klank laten horen onder het oude stergewelf van het Mariakoor uur ds. M. den Dekker, Pinksteren, met medewerking van Sura Cantat onder leiding van Catrien Posthumus Meyjes uur ds. M. den Dekker, Trinitatis, dienst met openbare belijdenis uur Muziekvespers. Nogmaals vespers met een instrumentale inbreng: Annet KleinJan speelt op de klarinet. Bij goede temperatuur, dus in de zomerperiode, klinkt dit goed samen met het Kam-orgel, dat door Cor Ardesch bespeeld zal worden. Opnieuw een tweetal dus, dat al jaren een duo vormt. Voorganger is ds. M. den Dekker uur ds. E. Wijnsma, Bergen (NH)

36 uur ds. M. den Dekker, Doopdienst uur Gezongen vespers. De Thuredrecht Cantorij onder leiding van Frans Huijts laat het Magnificat horen: de lofzang van Maria die vanouds als geen ander stuk z n plaats in de vespers heeft. We krijgen bewerkingen te horen van onder andere Stanford, Peeters en Andriessen uur ds. M. den Dekker Van de redactie Een tijd gelden hoorde ik "dat de Grote Kerkgemeente zo kil overkomt". Omdat vanaf de sluiting van de Nieuwkerk de Grote Kerk mijn kerk is, laat ik me dat niet zomaar zeggen. Aan de andere kant, zo realiseer ik mij, heb ik weinig referentiekader. Toch wil ik van die "kilheid" eigenlijk niets weten, omdat ik dat niet zo ervaar. In deze Wijkbrief leest u van nieuwe kerkeraadsleden die zich thuis voelen, warm ontvangen zijn. Verder wordt er geschreven over veel persoonlijke ontmoeting en betrokkenheid. Voor mij een teken dat het met die "kilheid" wel meevalt. Ik hoop van harte dat u ook warmte haalt uit deze uitgave. namens de redactie, Chiel Verwaal Redactieleden: Manon Kerkveld, Kinkelenburg 206, Dordrecht, (078) Martha Quarré, Aletta Jacobs-erf 214, Dordrecht, (078) Corry Verbrugge, Waterman 75, 3328 RC Dordrecht (078) Chiel Verwaal, Cronjéstraat 22, Dordrecht, (078) redactie: Planning wijkbrief 2012 deadline kopij bezorging 11 juni 22 juni 20 augustus 31 augustus 19 november 30 november

37 Wetenswaard predikant: ds. M. den Dekker, Singel 201, 3311 KR Dordrecht, (078) , voorzitter wijkkerkenraad: J.C.C. Bruggeman, Grotekerksbuurt 70, 3311 CB Dordrecht, (06) pastoraal werker: mevrouw A.E. de Waard, Louise de Colignylaan 57, 2983 TT Ridderkerk, (06) ouderling-scriba / postadres wijkkerkenraad: mevrouw P.E. van der Hum, Soembastraat 63, 3312 HT Dordrecht, (078) penningmeester wijkkas: J.J. Aarnoudse, Buiten Walevest 93, 3311 AD Dordrecht, (078) Gironummer wijkkas t.n.v. penningmeester wijkkerkenraad 1 der Herv. Gem. Dordrecht diakonale aanspreekpunten voor wijk 1: Arnout van Delden, Kees Boekelaan 3, 3312 KH Dordrecht, (078) , en Wilma Meijer, Orionstraat 76, 3318 TG Dordrecht, (078) De wijkkas Uit dit eigen spaarpotje van de wijk worden veel wijkgebonden uitgaven gedaan, zoals de zondagse liturgie, maar bijvoorbeeld ook deze wijkbrief. Een bijdrage voor de wijkkas is daarom te allen tijde welkom, het gironummer vindt u elders op deze pagina. Collectebonnen Deze zijn verkrijgbaar op het Kerkkantoor, Hof 15, 3311 XG Dordrecht, (078) en te bestellen via bankrekeningnummer t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Dordrecht. Ook voor een abonnement op de kerkbode, Kerk op Dordt kunt u zich bij het Kerkkantoor aanmelden. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van uur. Contactdienst Grote Kerk Gemeente Contactpersoon van de Contactdienst is mevrouw J. Tholenaars, Thorbeckeweg 270, 3317 EN Dordrecht telefoon (06) , Penningmeester is mevrouw H.C. Staat-van der Waal, Voorstraat 433, 3311 CT Dordrecht. Het bankrekeningnummer van de Contactdienst Grote Kerk is t.n.v. de penningmeester. Website Grote Kerk:

38 De Wijkbrief is de nieuwsbrief van en voor de Grote Kerk Gemeente (wijk 1). Met bijdragen die ten doel hebben informatie te geven en de onderlinge band en betrokkenheid tussen de gemeenteleden te versterken. Bijdragen van de predikant, de kerkenraad, gemeenteleden en hen die zich bij de gemeente betrokken voelen. De Wijkbrief is opgezet in 1997, en verschijnt viermaal per jaar: in maart, juni, september en december

39 Hier had een advertentie kunnen staan. Van uw bedrijf misschien? Neem contact op met de redactie. Kies voor Curadomi Thuiszorg! Curadomi geeft met christelijk personeel thuiszorg aan iedereen die dat nodig heeft. Vanwege uitbreiding van onze werkzaamheden in de omgeving van de Drechtsteden zijn we op zoek naar Alphahulpen Voor deze functie ben je in staat zelfstandig te werken bij onze cliënten in huis en geldt dat je kerkelijk meelevend bent. Verzorgenden D en Verpleegkundigen Aantal uren in overleg. Voor deze functies ben je gediplomeerd en bij voorkeur in het bezit van een auto. Verder geldt dat je kerkelijk meelevend bent. Ben je geïnteresseerd in een zelfstandige baan bij een inspirerende organisatie? Bel voor meer informatie, kijk op de website of maak een afspraak met de teammanager. Curadomi, organisatie voor thuiszorg Albert Schweitzer Ziekenhuis, locatie Amstelwijck Van der Steenhovenplein 1, 3317 NM Dordrecht tel , website:

40 V E R S T E G E N Accountants en adviseurs W W W. V E R S T E G E N A C C O U N T A N T S. N L Controle van de jaarrekening Verzorgen van financiële administraties Verzorgen van salarisadministraties Administratieve- en fiscale advisering Persoonlijke aandacht en betrokkenheid Ons kantoor in Dordrecht is gevestigd aan de Noordendijk 189, Postbus AN DORDRECHT

De kerk is meer dan werk

De kerk is meer dan werk De kerk is meer dan werk Katern Behoefte aan uitwisseling over pastoraat Diaconaat op de kaart: wat doen we al, en wat nog niet? Missionaire kansen in kerkloze stadswijk Pionieren is oog hebben voor het

Nadere informatie

24 december, 21:30 uur Kerstavonddienst Grote Kerk. Programma Kerst en Oud/Nieuw

24 december, 21:30 uur Kerstavonddienst Grote Kerk. Programma Kerst en Oud/Nieuw S amen Officieel orgaan van de Protestantse Gemeente Breda - 7e jaargang no. 10 - december 2014 Programma Kerst en Oud/Nieuw Zaterdag 20 december 14:00 Christmas Carols, Lutherse Kerk 19:30 Lessons and

Nadere informatie

Brieven over de kerk tussen de generaties

Brieven over de kerk tussen de generaties Brieven over de kerk tussen de generaties bezinning 40 / 2011 1 Onder vermelding van de titel te bestellen bij: Raad van Kerken in Nederland Kon. Wilhelminalaan 5 3818 HN Amersfoort [t] 033 4633844 [e]

Nadere informatie

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk.

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk. infobulletin - jaargang 8 - februari 2013 Eén maar anders In dit Infobulletin geven we uitgebreid aandacht aan een boek dat onlangs is verschenen bij Uitgeverij Ark Media. Natuurlijk omdat het een boek

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

Plus-supermarkt even dicht. Wanne klets war!

Plus-supermarkt even dicht. Wanne klets war! De Tweeterp Dorpskrant voor Engelen en Bokhoven Plus-supermarkt even dicht Wanne klets war! Verder in dit nummer jaargang 49 nummer 2 16 februari 2013 Van donderdag 21 februari tot en met dinsdag 5 maart

Nadere informatie

Over berg en dal: Twintigers en dertigers in de Protestantse Kerk

Over berg en dal: Twintigers en dertigers in de Protestantse Kerk 2014 Over berg en dal: Twintigers en dertigers in de Protestantse Kerk Marten van der Meulen Dorothée Berensen-Peppink Nynke Sietsma Hoofdauteur: Marten van der Meulen Co-auteur: Dorothée Berensen-Peppink

Nadere informatie

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken De favorieten van Linda Engwerda 25 april 2014 jaargang 18 Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken In deze editie van het Klaverblad spreken wij Linda Engwerda, coördinator zorg van locatie Kempenhaeve.

Nadere informatie

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1 Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 2 Verkrijgbaar bij dezelfde uitgever: dr. J.M. van t Kruis (red.), Protestantse

Nadere informatie

EEN 10 VOOR CATECHESE!

EEN 10 VOOR CATECHESE! EEN 10 VOOR CATECHESE! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente Een handreiking Auteurs: Wielie Elhorst en Arie de Winter Beraadsgroep Catechese Protestantse Kerk in Nederland Inhoud

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Als de moederkerk zwanger wordt

Als de moederkerk zwanger wordt Als de moederkerk zwanger wordt Protestantse Pioniers Plekken als uitdaging voor de gemeente. Ds. Hans Eschbach Uitgave van het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland, Hoofdstraat

Nadere informatie

Nabestaan na zelfdoding

Nabestaan na zelfdoding Nabestaan na zelfdoding over verliesverwerking en de waarde van lotgenotencontact Werkgroep Nabestaan na Zelfdoding Friesland 1 Leeuwarden, najaar 2001 eigen uitgave ter gelegenheid van het tienjarig bestaan

Nadere informatie

informatieblad voor ouders

informatieblad voor ouders informatieblad voor ouders 1e jaargang, nummer 3: maart 2010 Colofon Eindredactie: Medewerkers: Realisatie: H. Zwart W. Bruinink A.R. Dekker A. Dijkman E. Grit-Van Bentum A.M. Hendrikse-Van den Hoogen

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

De kerk die toekomst heeft

De kerk die toekomst heeft De kerk die toekomst heeft De redactie van het Contactblad heeft me gevraagd een stukje te schrijven over de kerk van de toekomst, met als achtergrond de opgedane ervaring in Colombia en Rwanda. In Colombia

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

En toen was er voor mij niemand meer

En toen was er voor mij niemand meer En toen was er voor mij niemand meer Over godsdienst en incest De samenwerkende synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk de Gereformeerde Kerken in Nederland de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk

Nadere informatie

Voorbereiden op de toekomst.

Voorbereiden op de toekomst. voorwoord 3 Voorbereiden op de toekomst. door Linda Boot, bestuurder Pameijer Qua snelheid en impact heeft het nieuwe regeerakkoord ons verrast, maar de grote lijn is natuurlijk al veel langer bekend.

Nadere informatie