Van Werk naar Werk bij reorganisaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van Werk naar Werk bij reorganisaties"

Transcriptie

1 Van Werk naar Werk bij reorganisaties Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

2 2009 Universiteit Leiden, Bestuursbureau/HRM Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

3 Van Werk naar Werk bij reorganisaties Voor wie is deze brochure? Deze brochure is bedoeld voor iedereen die te horen heeft gekregen dat zijn of haar functie is opgeheven en niet meer terugkomt in de nieuwe organisatie. De Universiteit Leiden vindt het belangrijk dat u aan het werk blijft en wil u ondersteunen bij de zoektocht naar een nieuwe functie binnen of buiten de organisatie. In deze brochure wordt ingegaan op verschillende aspecten die voor u van belang zijn, zoals informatievoorziening, advies en contactpersonen. Nuttige links en adressen vindt u achterin deze brochure. Opheffing functie en plaatsing Hoewel elke reorganisatie anders is, kan gesteld worden dat op enig moment duidelijkheid ontstaat omtrent het voortbestaan van uw functie. In uw geval betekent dit dat u inmiddels bericht ontvangen heeft dat uw functie gedeeltelijk of volledig is opgeheven of dat u niet bent geplaatst in de nieuwe organisatie. Waarschijnlijk wordt u in de gelegenheid gesteld uw belangstelling kenbaar te maken voor nog vacante (nieuwe) functies in de organisatie. Als dat zo is, dan kunt u ondersteuning krijgen bij het formuleren van uw motivatie en uw CV ten behoeve van deze belangstellingsregistratie. Uw personeelsadviseur of de afdeling Loopbaanadvies kan u hierbij terzijde staan. Het is dus mogelijk dat u alsnog een functie krijgt in de nieuwe organisatie. Bezwaar en Beroep In alle rechtspositionele besluiten die u ontvangt ten aanzien van de reorganisatie wordt u gewezen op de mogelijkheden tot bezwaar en beroep. Onder ieder besluit kunt u precies lezen binnen welke termijn u moet reageren en bij welke instantie bezwaar of beroep mogelijk is (zie ook Niet geplaatst Na afloop van de plaatsingsprocedure is het mogelijk dat u definitief niet bent geplaatst in de nieuwe organisatie. In dat geval krijgt u de status van herplaatsingskandidaat en is op u in de meeste gevallen een Sociaal Plan van toepassing.

4 Herplaatsing U bent herplaatsingskandidaat gedurende de periode van ontslagbescherming tot aan de datum van eventueel ontslag. Op het moment dat u herplaatsingskandidaat bent geworden, wordt u door uw personeelsafdeling aangemeld bij de afdeling HRM. U wordt uitgenodigd voor een intakegesprek om te bespreken welke functies voor u passend zijn. Herplaatsing binnen de Universiteit Leiden vergt een wederzijdse inspanning. Voorrangspositie herplaatsingskandidaten Als herplaatsingskandidaat heeft u voorrang bij het vervullen van interne vacatures. Deze voorrangspositie wordt bewaakt door HRM. Indien er zich een passende functie voordoet, wordt u voorgedragen. U ontvangt wekelijks een vacaturebulletin met de meest recente interne vacatures. Deze vacatures zijn minimaal 5 dagen uitsluitend zichtbaar voor herplaatsingskandidaten. U wordt uitdrukkelijk verzocht om ook zelf contact op te nemen met HRM als u een, naar uw mening, passende functie bent tegengekomen. Status herplaatsingskandidaten U heeft ook na afronding van de ontslagbeschermingsperiode nog de status van herplaatsingskandidaat. U blijft het wekelijkse vacaturebulletin ontvangen en behoudt de voorrangspositie met betrekking tot interne vacatures tot de datum van ontslag. Wat is een passende functie? Een functie wordt als passend beschouwd indien: u beschikt over de kennis en vaardigheden die gevraagd worden voor het uitoefenen van de desbetreffende functie óf u in staat wordt geacht de benodigde kennis en vaardigheden binnen een jaar op het gewenste niveau te brengen; de waardering van de functie niet meer dan twee salarisschalen lager is dan salarisschaal van uw meest recente functie; de functie structureel deel uitmaakt van de formatie. Als er twijfel is over uw passendheid voor een functie, kan besloten worden een assessment uit te laten voeren. Tevens is er de mogelijkheid van een proefplaatsing voor maximaal 12 maanden. Meer informatie over herplaatsing kunt u vinden in de Herplaatsingregeling op

5 Sociaal plan In het Sociaal plan dat onderdeel uitmaakt van elke reorganisatie, zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot maatregelen en voorzieningen waar u recht op heeft. Het kan zijn dat er speciale arrangementen met maatwerk zijn afgesproken. Ook ondersteuning bij het beginnen van een eigen bedrijf of omscholing behoren tot de mogelijkheden (zie bijvoorbeeld de brochure van het ICLON project U kunt leraar worden?! ). Dit zijn slechts voorbeelden; de inhoud van het Sociaal plan verschilt per reorganisatie. Loopbaanadvies en outplacement De afdeling Loopbaanadvies kan samen met u een plan van aanpak maken om beter zicht te krijgen op uw kwaliteiten en mogelijkheden. Bij de loopbaanadviseurs van de Universiteit Leiden kunt u terecht voor: loopbaanmogelijkheden binnen en buiten de Universiteit Leiden; opleidingen; coaching en counseling. In sommige gevallen wordt een extern outplacement bureau ingeschakeld. De activiteiten van een outplacement bureau zijn vergelijkbaar met die van Loopbaanadvies. Ontslag Als u na afloop van de ontslagbeschermingstermijn er nog niet in bent geslaagd om een andere functie te vinden, wordt aan u ontslag verleend. Eerst zal echter aan een toetsingscommissie van de vereniging van universiteiten (VSNU) worden gevraagd om te toetsen of voldoende inspanningen zijn verricht (zowel door de Universiteit Leiden als door uzelf) om een andere passende functie vinden. Voor vragen met betrekking tot de ontslagprocedure (opzegtermijn, aanvraag werkloosheidsuitkering) kunt u terecht uw personeelsadviseur. Indien u lid bent van een vakbond kunt u uiteraard ook met hen contact opnemen. Na ontslag Op het moment dat u bent ontslagen, bent u niet meer in dienst van de Universiteit Leiden. U bent dan geen herplaatsingkandidaat meer en ontvangt ook niet langer het vacaturebulletin. Wel heeft de Universiteit Leiden een verantwoordelijkheid naar u toe met betrekking tot reïntegratie. Dit betekent dat u ondersteuning kunt krijgen bij het vinden van een nieuwe baan vanuit uw werkloosheidssituatie. Over de invulling van deze ondersteuning kunt u contact opnemen met uw personeelsadviseur.

6 Nuttige adressen en links CAO Nederlandse Universiteiten: Personeelsafdelingen: Raadpleeg de universitaire website of die van uw faculteit of eenheid. Herplaatsing: Loopbaanadvies: Vacatures: ICLON U kunt leraar worden?! : Informatie bij W. van der Wolk, tel U kunt ook de brochure opvragen bij uw personeelsadviseur. Vakbonden:

7

8

REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN vastgesteld door het college van bestuur d.d. 14 januari 2008 laatste wijziging overeengekomen met de werknemersorganisaties in

Nadere informatie

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016 Van werk naar werk Status: versie 14 februari 2014 (V3) Sociaal Plan, V3, versie 14 februari 2014 1 Inhoud INLEIDING... 4 1. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen 1 INLEIDING Woonzorggroep Samen hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en streeft vanuit die gedachte

Nadere informatie

16 Reorganisatie en sociaal plan

16 Reorganisatie en sociaal plan Bijlage 1 Versie 23 mei 2013 16 Reorganisatie en sociaal plan 1 Reorganisatie Artikel 16.1 bevoegdheid tot reorganisatie 1. Het college neemt het besluit tot een ingrijpende reorganisatie. Het hoofd van

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november 2008 1 Ondergetekenden: De stichting ziekenhuis Bernhoven gevestigd te Bernheze, te noemen de

Nadere informatie

Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017

Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017 Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017 9 september2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Artikel 1.1 Begripsbepalingen 3 Artikel 1.2 Werkingssfeer en doelstelling 5 Artikel 1.3 Informatieverstrekking

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie

Sociaal statuut Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2013. Dit Sociaal Statuut heeft een werkingsduur voor de periode 1januari 2013 tot 1juli 2016.

Sociaal statuut Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2013. Dit Sociaal Statuut heeft een werkingsduur voor de periode 1januari 2013 tot 1juli 2016. Sociaal statuut Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2013 Dit Sociaal Statuut heeft een werkingsduur voor de periode 1januari 2013 tot 1juli 2016. Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces.

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces. Bijlage 1: Sociaal Plan Het sociaal plan is het kader waarbinnen de reorganisatie zal worden uitgevoerd. In het sociaal plan staan de verschillende stappen in het reorganisatieproces beschreven. Daarnaast

Nadere informatie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie 1.1.Algemeen Dit besluit strekt ertoe de afspraken, die gemaakt zijn in het kader van het arbeidsvoorwaardenoverleg Landelijk Sociaal

Nadere informatie

LEESWIJZER SOCIAAL PLAN VOOR PLAATSELIJKE MEDEWERKERS

LEESWIJZER SOCIAAL PLAN VOOR PLAATSELIJKE MEDEWERKERS LEESWIJZER SOCIAAL PLAN VOOR PLAATSELIJKE MEDEWERKERS Bij de totstandkoming van het Sociaal Plan voor Plaatselijke Medewerkers zijn zowel de werkgevers (vertegenwoordigd door de VKB) als werknemers (vertegenwoordigd

Nadere informatie

Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken

Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Hoofdstuk 2 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans Maak nu werk van je werk Inhoudsopgave De zorg verandert, dus werken bij Kwintes ook 4 Neem het heft in eigen handen 6 Vrijwillige mobiliteit, Scenario

Nadere informatie

DOORLOPEND. SOCIAAL PLAN Atrium-Orbis

DOORLOPEND. SOCIAAL PLAN Atrium-Orbis DOORLOPEND SOCIAAL PLAN Atrium-Orbis INHOUD Preambule 1. Inleiding 2. Begripsbepalingen 3. Algemene bepalingen 3.1 Reikwijdte 3.2 Werkingsduur en overleg 3.3 Interpretatie 3.4 Hardheidsclausule algemeen

Nadere informatie

Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014

Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014 Principe akkoord Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014 01-03-2014 tot 01-01-2015 voor ledenraadpleging van de vakbonden op 18 maart 2014 Addendum 18 februari

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. GroenWest. concept

SOCIAAL PLAN. GroenWest. concept SOCIAAL PLAN GroenWest concept Datum: 30-04-2014 Op basis van onderhandelingsresultaat d.d. 22-04-2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten... 5 3. Definities... 6 4. Plaatsingsprocedure...

Nadere informatie

Versterking van het loopbaanbeleid

Versterking van het loopbaanbeleid Versterking van het loopbaanbeleid februari 2010 1. Inleiding In november 2008 is de nota Helder Perspectief, loopbaanbeleid bij de Radboud Universiteit door het college van bestuur ter bespreking aan

Nadere informatie

Sociaal Statuut. t.b.v de scholen voor VO van de Lucas. 1. Inleiding

Sociaal Statuut. t.b.v de scholen voor VO van de Lucas. 1. Inleiding Sociaal Statuut t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Inleiding Het onderwijs wordt gekenmerkt door voortdurende processen van verandering en vernieuwing. De druk op het onderwijsproces en op het personeel

Nadere informatie

KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT

KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT 1 juli 2013 Versie 1.1 Kaders Werkgelegenheidsbeleid Talent Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding en samenvatting 3 2. Begripsbepalingen 3 3. Het doel van het document Kaders

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT Havenbedrijf Rotterdam N.V. 1. Havenbedrijf Rotterdam N.V.

SOCIAAL STATUUT Havenbedrijf Rotterdam N.V. 1. Havenbedrijf Rotterdam N.V. S O C I A A L S T A T U U T Havenbedrijf Rotterdam N.V. Overeenkomst tussen: - Havenbedrijf Rotterdam N.V. en - AbvaKabo FNV, CNV Publieke Zaak en OV-HbR Looptijd vanaf 1 maart 2012 SOCIAAL STATUUT Havenbedrijf

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos

Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos 1. Onduidelijkheid vertrekregeling vs outplacement Uiteraard is het zo dat mensen tot 29 december de tijd hebben om kenbaar te maken of ze van de vertrekregeling

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; CONCEPT Ontwerpbesluit van [[ ]]houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

Van werk naar werk. Sociaal Statuut. Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012

Van werk naar werk. Sociaal Statuut. Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012 Sociaal Statuut Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012 Vastgesteld in de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg op 2 februari 2011 en bekrachtigd door de Algemene

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Akkoord Sociaal Plan Jeugdzorg

Akkoord Sociaal Plan Jeugdzorg Akkoord Sociaal Plan Jeugdzorg INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doel... 5 1.3 Uitgangspunten... 5 1.4 Looptijd... 6 1.5 Werkingssfeer... 6 1.6 Cumulatie van aanspraken...

Nadere informatie

Sociaal Statuut Esprit Scholen

Sociaal Statuut Esprit Scholen Sociaal Statuut Esprit Scholen > Tevens Sociaal Plan Mundus, opgenomen in hoofdstuk 7 November 2014, versie 2 Vastgesteld College van Bestuur dd Inhoudsopgave 1 Preambule... 4 1.1 Inleiding... 4 1.1.1

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 ifale versie 22 april 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemeen 2.1 Werkingsduur/looptijd 2.2 Werkingssfeer 2.3 Wijziging

Nadere informatie

PRINCIPEAKKOORD SOCIAAL PLAN. Thuiszorg Het Friese Land

PRINCIPEAKKOORD SOCIAAL PLAN. Thuiszorg Het Friese Land PRINCIPEAKKOORD SOCIAAL PLAN Thuiszorg Het Friese Land Datum: 1 maart 2011 1 Aldus overeengekomen: De werkgever: Stichting Thuiszorg Het Friese Land De heer K. Kuilman Directeur/bestuurder Leeuwarden d.d.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016

SOCIAAL PLAN. 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016 SOCIAAL PLAN 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016 Schakelring/sociaal plan/defintief; september 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. ALGEMENE BEPALINGEN 7 2.1 Uitgangspunten 7 2.2 Werkingssfeer 7 2.3 Begripsbepalingen

Nadere informatie