0.1 BAG PKIoverheid certificaten. Datum. 4 oktober Versie. 1.0 DefinitiefVROM. KadasterMateriebeleid PPB-LVGeo- en Vastgoedinformatie en Advies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "0.1 BAG PKIoverheid certificaten. Datum. 4 oktober 2013. Versie. 1.0 DefinitiefVROM. KadasterMateriebeleid PPB-LVGeo- en Vastgoedinformatie en Advies"

Transcriptie

1 0.1 BAG PKIoverheid certificaten Datum 4 oktober 2013 Versie 1.0 DefinitiefVROM KadasterMateriebeleid PPB-LVGeo- en Vastgoedinformatie en Advies

2 Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving /10/2013 geheel Huisstijl Kadaster, Afnemers info toegevoegd en bronhouders aansluitinformatie verwijderd Versie oktober / 15

3 Inhoudsopgave Inleiding Achtergrond Wat is een PKIoverheid-certificaat? Waarvoor heb ik als bronhouder een certificaat nodig? Waarvoor heb ik als afnemer een certificaat nodig? Kan ik als gemeente mijn PKIoverheid certificaat ook gebruiken als afnemer? Hoe wordt een certificaat gemaakt? Praktische stappen Stappenplan voor aanvraag of verlenging PKIoverheid-certificaat Welke partijen kunnen certificaten leveren? Wie moet wat doen binnen de organisatie? Wat houdt het registreren in? Hoe vraag ik een certificaat aan? Hoe installeer ik een certificaat? Wat moet er worden opgestuurd waarheen en waarom? Welk type certificaat heb ik nodig? Is het certificaat gekoppeld aan de organisatie, de servernaam, of iets anders? Kan ik één certificaat gebruiken voor zowel BAG als Wkpb? Hoe lang is een certificaat geldig? Wat zijn de aanschafkosten voor een certificaat? Bijzondere situaties Kan ik hetzelfde certificaat hergebruiken bij vervanging van de server? Kan ik hetzelfde certificaat gebruiken bij virtual servers, redundantie, back-up of uitwijk? Heb ik ook een certificaat nodig voor een testserver of alleen voor de productieserver? Samenwerkende gemeenten(alleen bronhouders) Kan ik als bronhouder gebruik maken van een testomgeving? Voor meer informatie Versie oktober / 15

4 Inleiding Als onderdeel van de invoering van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) hebben alle gemeenten een BAG-registratie opgezet. Per gemeente worden de eigen BAG-gegevens beheerd in een BAG-applicatie en aangeleverd aan de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). De gemeentelijke BAG-applicatie zal regelmatig berichten uitwisselen met de LV BAG om wijzigingen in de BAG-gegevens door te geven. Het is van belang om de berichtuitwisseling tussen de gemeentelijke BAG-applicatie en de LV BAG te beveiligen; daartoe hebben de gemeente een zogenaamd PKIoverheid-certificaat nodig. Een PKIoverheid-certificaat is ook vereist om als afnemer gebruik te kunnen maken van de webservice BAG Bevragen en de Afgifteservice Kadaster 1 voor het automatisch dowloaden van BAG Extract en BAG Compact. Dit document bevat achtergrondinformatie over de PKIoverheid-certificaten voor BAG en legt in praktische stappen uit hoe te werk te gaan om een dergelijk certificaat aan te schaffen en te implementeren. Diepgaande technische aspecten van de implementatie zoals installatie en technisch beheer van certificaten komen niet aan de orde in dit document; voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar uw certificaatdienstverlener of de leverancier van uw BAG applicatie. Dit document gaat ook niet in op andersoortige PKIoverheid-certificaten dan die voor de BAG (bijv. persoonsgebonden certificaten). Hoofdstuk 1 beschrijft de achtergrond, het wat en waarom van PKIoverheid-certificaten in relatie tot BAG. Wie alleen wil weten hoe hij een certificaat aanvraagt kan terecht in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 behandelt een aantal bijzondere situaties die niet voor alle organisaties van toepassing zijn. Hoofdstuk 4 bevat een aantal verwijzingen naar meer informatie en een lijst van gebruikte termen en afkortingen met de verklaringen. Bij het samenstellen van de inhoud van dit document is onder andere overleg gevoerd met GBO overheid (de voorganger van Logius) en enkele Certificate Service Providers (CSP s). 1 De Afgifteservice Kadaster voor BAG Extract en BAG Compact is beschikbaar vanaf release 2013/1 Versie oktober / 15

5 1 Achtergrond 1.1 Wat is een PKIoverheid-certificaat? Een PKIoverheid-certificaat is een klein digitaal bestand waarmee een organisatie aan de LV BAG kan aantonen dat de BAG-applicatie inderdaad aan haar toebehoort. Dit geldt zowel voor gemeenten die als bronhouder mutaties opsturen naar de LV BAG, als voor afnemers die de BAG raadplegen via BAG Bevragen of producten downloaden. Net zoals een paspoort fungeert als identiteitsbewijs voor personen, wordt een certificaat gebruikt om langs elektronische weg de identiteit van een organisatie aan te tonen. Certificaten worden op internet al op grote schaal gebruikt om de echtheid van websites aan te tonen (van belang bij bijv. telebankieren). De LV BAG kan aan de hand van het certificaat zien welke organisatie zich meldt om informatie uit te wisselen. De meeste certificaten die op internet worden gebruikt zijn uitgegeven door commerciële CSP s. PKIoverheidcertificaten zijn technisch gezien hetzelfde als die certificaten, met als bijzonderheid dat ze worden uitgegeven door CSP s die voldoen aan de eisen die de Nederlandse overheid stelt. De LV BAG accepteert alleen PKIoverheid-certificaten, aangezien de kwaliteit hiervan eenduidig is en op een hoog niveau ligt. Daarnaast worden PKIoverheid-certificaten steeds meer gebruikt voor e-overheidsprojecten, bijv. voor BSN, DigiD, mgba, LVWOZ en Wkpb. Bij elk certificaat hoort een geheime sleutel eveneens een klein digitaal bestand, zonder welke het certificaat onbruikbaar is. Deze geheime sleutel moet zorgvuldig worden bewaard en mag niet worden gekopieerd of aan derden verstrekt: Als de geheime sleutel in handen valt van een kwaadwillende partij dan kan die namelijk de identiteit van de organisatie op internet overnemen. Het certificaat zelf is openbaar en kan zonder problemen worden gekopieerd of opgestuurd. Meer algemene informatie over PKIoverheid certificaten vind u op de website van Logius: Waarvoor heb ik als bronhouder een certificaat nodig? Elke gemeente moet beschikken over een geldig PKIoverheid-certificaat om gegevens te kunnen uitwisselen met de LV BAG. Hieronder wordt uitgelegd waarom. Wanneer de BAG-applicatie wijzigingen in de gegevens wil doorgeven aan de LV BAG, dan maakt ze contact met de LV BAG om een communicatiesessie op te zetten en berichten uit te wisselen. Voordat de LV BAG deze berichten accepteert en verwerkt, moet ze er zeker van zijn dat de BAG-applicatie aan de andere kant authentiek is en inderdaad toebehoort aan de gemeente die het zegt te vertegenwoordigen. Dit doet ze door het certificaat van de BAG-applicatie te controleren aan het begin van de sessie; zonder een geldig certificaat zal de LV BAG weigeren een sessie op te zetten met de gemeentelijke BAG-applicatie of afhankelijk van de situatie een foutmelding generen. Met andere woorden, het certificaat is het digitale identiteitsbewijs waarmee de gemeente aantoont dat haar BAG-applicatie authentiek is en haar toebehoort. Het certificaat bevat alleen gegevens om vast te stellen welke gemeente de eigenaar is van de BAG-applicatie, maar niet wát die gemeente mag doen met gegevens in de LV BAG. Dit laatste is opgeslagen in de LV BAG. Versie oktober / 15

6 Bijzondere gevallen, zoals samenwerkingen tussen gemeenten bij het beheer van BAG, worden in een latere paragraaf behandeld. 1.3 Waarvoor heb ik als afnemer een certificaat nodig? Voor BAG Bevragen en de Afgifteservice Kadaster dient het certificaat voorzien te worden van een Overheids Identificatie Nummer(OIN). Bedrijven kunnen hier ook gebruik van maken, zij gebruiken ook een PKIoverheidcertificaat, maar met een uniek identificerend nummer uit het Handelsregister, dit nummer heet NHR. In beide gevallen is er sprake van een uniek identificatie nummer, identificatie vindt plaats op basis van dit nummer in plaats van het complete certificaat, dit volgens de standaarden van Digikopelling. 1.4 Kan ik als gemeente mijn PKIoverheid certificaat ook gebruiken als afnemer? Alle nieuwe certificaten worden voorzien van een OIN, als dit in uw certificaat het geval is kunt u met dit certificaat ook gebruik maken van BAG Bevragen en de Afgifteservice Kadaster. 1.5 Hoe wordt een certificaat gemaakt? Certificaten worden uitgegeven door CSP s en bevatten een aantal gegevens over de organiasatie, waaronder de naam. De gegevens op het certificaat worden vóór uitgifte door de CSP geverifieerd, en als bewijs daarvan wordt het certificaat door de CSP digitaal ondertekend. Simpel gesteld bestaat het maken van een geldig certificaat uit de volgende twee stappen. Stap 1: Aanmaken van een zogenaamde Certificate Signing Request (CSR) 2. Dit is een soort blanco certificaat met alleen de identificerende gegevens erop, maar nog niet ondertekend. Het aanmaken van de CSR levert tegelijk, in een separaat bestand, ook de bijbehorende geheime sleutel. Stap 2: Ondertekenen van de CSR. De CSP controleert de aanvraag en de gegevens op de CSR. Als alles klopt dan wordt de CSR digitaal ondertekend door de CSP en wordt daarmee een geldig certificaat. Aangezien de geheime sleutel goed beveiligd moet worden en niet in handen van derden mag komen, is het gebruikelijk dat de gemeente zelf de CSR aanmaakt en deze naar de CSP opstuurt bij de aanvraag. Het is echter ook mogelijk om het aanmaken van de CSR uit te besteden bij de CSP, mits deze kan garanderen dat zijn uitgifteproces ingericht is met zodanige veiligheidswaarborgen dat de geheime sleutel uitsluitend en vertrouwelijk wordt overhandigd aan de bevoegde persoon van de gemeente, en er ook geen kopie wordt bewaard bij de CSP. 2 Hiervoor is specifieke technische kennis en tools vereist. Raadpleeg hiervoor de afdeling die binnen uw organisatie belast is met dergelijke aanvragen, of vraag ondersteuning van de CSP. Versie oktober / 15

7 2 Praktische stappen 2.1 Stappenplan voor aanvraag of verlenging PKIoverheid-certificaat Onderstaande figuur geeft schematisch weer welke stappen de gemeente moet doorlopen om een werkend PKIoverheid-certificaat te krijgen. Elke stap bestaat uit een keuze en/of een actie voor de organisatie die de keuze moet maken of de actie moet uitvoeren is per stap aangegeven. In de rest van dit hoofdstuk worden enkele stappen nader toegelicht. Versie oktober / 15

8 2.2 Welke partijen kunnen certificaten leveren? PKIoverheid-certificaten worden geleverd door CSP s die zijn toegetreden tot PKIoverheid. Deze certificaatdienstverleners kunt u vinden op de website van Logius: Als uw organisatie nog niet eerder een PKIoverheid-certificaat heeft aangeschaft, is het van belang dat u een CSP kiest. 2.3 Wie moet wat doen binnen de organisatie? Naast de BAG beheerder bij de bronhouder of de afnemer is een aantal rollen van belang bij de aanvraag en implementatie van een PKIoverheid-certificaat: Bevoegd vertegenwoordiger, certificaatbeheerder, technisch beheerder. Deze rollen moeten dan ook duidelijk worden belegd 3. De bevoegd vertegenwoordiger is de functionaris die bevoegd is om de organisatie te vertegenwoordigen inzake PKIoverheid-certificaten; dit kan bijvoorbeeld de burgemeester of directeur zijn. In de praktijk zal de bevoegd vertegenwoordiger een certificaatbeheerder mandateren om namens de gemeente op te treden bij de aanvraag en het beheer van certificaten. Certificaatbeheerders zijn de enigen die namens de organisatie certificaten kunnen aanvragen; die rol moet worden belegd bij een of meer medewerkers van de organisatie 4. Wij adviseren u de rol van certificaatbeheerder te beleggen bij de beveiligingscoördinator (indien aanwezig). In de praktijk komt het ook voor dat het hoofd P&O of het hoofd I&A die rol op zich neemt. Tot de verantwoordelijkheid van de certificaatbeheerder behoort onder meer het aanvragen en ontvangen van certificaten, het veilig bewaren van de geheime sleutel, zicht houden en reageren op relevante beveiligingsissues, en het bewaken van de geldigheidstermijnen en tijdig aanvragen van nieuwe certificaten. De technisch beheerder zorgt voor de installatie en het technisch beheer van de verkregen certificaten en, indien van toepassing, het aanmaken van een CSR ten behoeve van de aanvraag (zie paragraaf 1.5). De technisch beheerder kan dezelfde zijn als de certificaatbeheerder, maar in de praktijk gaat het vaak om een andere functionaris die de genoemde taken uitvoert in opdracht van de certificaatbeheerder. 2.4 Wat houdt het registreren in? Voordat u als organisatie een PKIoverheid-certificaat kunt aanvragen, dient u zich eerst als abonnee te laten registreren bij de CSP van uw keuze. Dit kan normaliter tegelijkertijd met de eerste certificaataanvraag worden geregeld. Indien u eerder een certificaat bij die CSP heeft aangeschaft (voor andere doeleinden zoals DigiD, BSN, elektronische handtekening, LVWOZ etc.) dan is uw organisatie al geregistreerd als abonnee en kunt u deze stap overslaan. In dat geval is er ook al een certificaatbeheerder binnen uw organisatie bekend. 3 De CSP s hanteren verschillende namen voor deze rollen, maar de rolverdeling is dezelfde. 4 Het is ook toegestaan om iemand buiten de gemeente te mandateren om als certificaatbeheerder op te treden, maar tenminste één certificaatbeheerder dient medewerker van de gemeente te zijn. Versie oktober / 15

9 Bij de registratie als abonnee geeft de organisatie één of meer certificaatbeheerders op; eventueel kan de organisatie op een later moment nog certificaatbeheerders toevoegen. De opgegeven certificaatbeheerders dienen zich eenmalig te identificeren door persoonlijk langs te gaan bij een instantie, met een geldig identiteitsbewijs en een document dat zijn bevoegdheid als certificaatbeheerder aantoont. De CSP kan u meer vertellen over de precieze eisen die hieraan gesteld worden en beschikken over modelverklaringen, de wijze van identificeren verschilt per CSP. 2.5 Hoe vraag ik een certificaat aan? Na registratie als abonnee kan de certificaatbeheerder namens de organisatie certificaten aanvragen, eventueel per post of . Op het aanvraagformulier vult de certificaatbeheerder een aantal gegevens in, waaronder de identificerende gegevens van de server waarop het certificaat zal worden geïnstalleerd. Hoe het CSR aangemaakt wordt is per CSP verschillend, voor meer informatie verwijzen wij u naar uw CSP. De websites van de CSP s vermelden de precieze aanvraagprocedures en de te overleggen documenten. De doorlooptijd van aanvraag tot levering bedraagt één tot drie weken; houd rekening met deze doorlooptijd in uw planning. Na ontvangst van het ondertekende certificaat dient het te worden geïnstalleerd op de server. 2.6 Hoe installeer ik een certificaat? Zowel het door de CSP ondertekende certificaat als de geheime sleutel dienen te worden geïnstalleerd op de server. Vervolgens dient men de BAG-applicatie zodanig te configureren dat ze gebruik kan maken van het certificaat. De precieze werkwijze voor installatie en gebruik van het certificaat kan per platform en BAG-applicatie erg verschillen, daarom is het niet mogelijk daarvoor concrete aanwijzingen te geven in dit document. Wij adviseren u de informatie van de CSP en de BAG-applicatieleverancier te raadplegen. Er is veel geschreven over de installatie en het beheer van certificaten. In het laatste hoofdstuk van dit document is een verwijzing naar enkele nuttige documenten opgenomen. 2.7 Wat moet er worden opgestuurd waarheen en waarom? Na succesvolle installatie van het certificaat op de server dient de organisatie het publieke deel van het PKIcertificaat op gestuurd te worden naar het Kadaster voor autorisatie op de LV BAG. Afnemers U kunt zich aanmelden voor BAG Bevragen en het gebruik van de Afgifteservice Kadaster 5 door het BAG aanmeldformulier in te vullen. Het publieke deel van uw certificaat kunt u hierbij als gezipt bestand meesturen(uploaden in het formulier). U hoeft als afnemer een vernieuwing van uw certificaat waarbij het OIN of NHR gelijk blijft, niet aan ons door te geven omdat de identificatie op basis van dit nummer plaats vindt. Bronhouder Als bronhouder kunt u bij vernieuwing van het certificaat het publieke deel van het nieuwe certificaat als gezipt bestand per sturen naar Het vernieuwde certificaat wordt in de LV BAG opgevoerd bij de 5 Deze is beschikbaar vanaf release 2013/1 Versie oktober / 15

10 juiste bronhouder. De bronhouder krijgt hiervan bericht. Vanaf dat moment herkent de LV BAG de berichten afkomstig zijn van die bronhouder met het nieuwe certificaat, omdat alle geldige berichten voorzien zijn van een certificaat. Stuur uiterlijk 2 weken voor het verstrijken van het oude certificaat het publieke deel van het nieuwe certificaat naar het Kadaster, zodat u de verbinding kunt testen voordat het oude certificaat verlopen is. Het is namelijk mogelijk om, voor dit doeleinde 2 certificaten gekoppeld te hebben in de LV BAG.. Let op: Stuur alleen het publieke deel van het certificaat (NB in ZIP-formaat omdat deze anders niet aankomt via de mail) naar niet de geheime sleutel! Die laatste dient u te allen tijde goed verborgen te houden. Neem in geval van twijfel contact op met uw leverancier. Het publieke deel kunt u altijd openen zonder een wachtwoord te hoeven gebruiken. Het begint vaak met de woorden "begin certificaat" dan allemaal letters en cijfers en vervolgens "einde certificaat". Een eenvoudige manier om het certificaat te exporteren voor verzending is door vanuit een web-browser als Internet Explorer de volgende stappen te ondernemen: Extra (Tools) > Internetopties (Internet Options) > Inhoud (Content) > Certificaten (Certificates) > Export. Selecteer het bewuste certificaat in het tabblad persoonlijk (personal) en kies voor exporteer. Het certificaat dient geëxporteerd te worden zonder privé-sleutel en in DER X509 formaat(.cer). Voor verzending dient het certificaat om beveiligingsredenen gezipt te worden. 2.8 Welk type certificaat heb ik nodig? Er bestaan diverse typen PKIoverheid-certificaten, zoals persoonsgebonden certificaten of organisatie/servicesgebonden certificaten. Voor de aansluiting op de LV BAG wordt het type Services Servercertificaat gebruikt. Dit type certificaat identificeert de server, het kan zijn dat dit anders heet bij uw CSP. 2.9 Is het certificaat gekoppeld aan de organisatie, de servernaam, of iets anders? Het certificaat bevat altijd de naam van de organisatie plus de identificerende gegevens van de server: Dit kan een domeinnaam zijn (een zogenaamde fully qualified domain name), een servernaam, of minder gebruikelijk het IP-adres waarop de server is te bereiken Kan ik één certificaat gebruiken voor zowel BAG als Wkpb? De basisregel is dat een PKIoverheid-certificaat op maximaal één server tegelijk geïnstalleerd mag zijn. In principe kan hetzelfde certificaat van de organisatie dus worden gebruikt voor zowel de BAG als voor de Wkpb en andere toepassingen, mits deze allemaal op één en dezelfde server zijn geïnstalleerd als het certificaat. NB: Communicatie met de LV BAG moet wél altijd via internet plaatsvinden. Via Gemnet kan ook, mits Gemnet een 'gateway' naar het internet heeft. Indien u de BAG-applicatie en de Wkpb-applicatie op verschillende servers gaat implementeren, dan kunt u toch hetzelfde certificaat gebruiken voor beide doeleinden door gebruik te maken van een zogenaamde proxy-server (zie onderstaande figuur). Of dit een optie is in uw technische infrastructuur kunt u het beste overleggen met de afdeling binnen uw organisatie die hierover gaat. Versie oktober / 15

11 Internet Proxy-server Alle communicatie met de buitenwereld gaat via de proxy-server. Het certificaat is daarop geïnstalleerd. Intern netwerk BAG-server Wkpb-server 2.11 Hoe lang is een certificaat geldig? Certificaten zijn drie jaar geldig vanaf de datum van afgifte, daarna dient bij het publieke deel van een nieuw certificaat bij het Kadaster bekend gemaakt te worden. In verband met de levertijd van de PKI certificaten raden wij raden u aan om hier vroegtijdig mee te beginnen. Stuur uiterlijk 2 weken voor het verstrijken van het oude certificaat het publieke deel van het nieuwe certificaat naar het Kadaster, zodat u de verbinding kunt testen voordat het oude certificaat verlopen is. Het is namelijk mogelijk om, voor dit doeleinde 2 certificaten gekoppeld te hebben in de LV BAG. Het nieuwe certificaat kunt u sturen naar: U hoeft als afnemer een vernieuwing van uw certificaat waarbij het OIN of NHR gelijk blijft, niet aan ons door te geven omdat de identificatie op basis van dit nummer plaats vindt Wat zijn de aanschafkosten voor een certificaat? De kosten een 3 jaar geldig certificaat plus registratie bij de CSP verschillen. Voor de actuele prijzen kunt u de websites van de CSP s raadplegen. Versie oktober / 15

12 3 Bijzondere situaties 3.1 Kan ik hetzelfde certificaat hergebruiken bij vervanging van de server? Bij vervanging van de server kan hetzelfde certificaat worden hergebruikt op de nieuwe server. Indien van het certificaat en de geheime sleutel geen kopieën zijn bewaard dan dienen deze eerst van de oude server te worden geëxporteerd. Vervolgens moeten het certificaat inclusief geheime sleutel van de oude server worden verwijderd en op de nieuwe server worden geïnstalleerd. De identificerende gegevens van de nieuwe server moeten identiek zijn aan de gegevens op het certificaat. 3.2 Kan ik hetzelfde certificaat gebruiken bij virtual servers, redundantie, back-up of uitwijk? Virtual servers hebben geen invloed op het gebruik van certificaten. Het certificaat kan worden geïnstalleerd en gebruikt op een virtual server alsof het om een fysieke server gaat. Indien de BAG-applicatie tegelijk draait op meerdere servers ten behoeve van redundantie of load balancing, dan zal op elke server een ander certificaat moeten worden geïnstalleerd; in dat geval moeten al deze certificaten naar de beheerder van de LV BAG worden opgestuurd (zie paragraaf 2.7). Een alternatief is om gebruik te maken van een proxy-server (zie paragraaf 2.10). De organisatie kan een back-up server inrichten met de BAG-applicatie erop geïnstalleerd, die normaal niet actief is maar uitsluitend ten behoeve van uitwijk klaarstaat. In dat geval moet op de back-up server een ander certificaat van de organisatie worden geïnstalleerd dan dat van de hoofdserver, omdat het certificaat slechts op één server tegelijk mag staan. 3.3 Heb ik ook een certificaat nodig voor een testserver of alleen voor de productieserver? Als de testserver berichten uitwisselt met de LV BAG, bijv. voor testdoeleinden, dan is ook daarvoor een certificaat benodigd. 3.4 Samenwerkende gemeenten(alleen bronhouders) In het geval dat twee (of meer) samenwerkende gemeenten gezamenlijk één server inrichten voor BAG, waarop de BAG-gegevens van de deelnemende gemeenten worden beheerd (al dan niet in gescheiden databases), dan wordt op die gezamenlijke server één certificaat geïnstalleerd. Dit certificaat dient te worden aangevraagd door en op naam van één van de gemeenten in het samenwerkingsverband; deze gemeente is daarmee ook verantwoordelijk voor het certificaat. De verantwoordelijke gemeente zorgt voor de juiste mandatering van haar medewerker(s) als certificaatbeheerders. Via het ene certificaat is het dan toegestaan om wijzigingen op de objecten van de samenwerkende gemeenten door te geven aan de LV BAG. Om dit te bereiken moet de samenwerking wel worden gemeld aan de beheerder van de LV BAG bij het opsturen van de kopie van het publieke deel van het certificaat aan (NB: stuur niet de geheime sleutel, maar het publieke deel van het certificaat in ZIP-formaat omdat het anders niet aankomt via de mail). Het publieke deel kunt u altijd openen zonder een wachtwoord te hoeven gebruiken. Het begint vaak met de woorden "begin certificaat" dan allemaal letters en cijfers en vervolgens "einde certificaat". Voorbeeld: Gemeenten A, B, C en D maken gebruik van één gezamenlijk ingerichte BAG-applicatie. Het certificaat wordt door en op naam van gemeente B aangeschaft. Aan de beheerder van de LV BAG (via dienen de volgende gegevens te worden opgestuurd: Versie oktober / 15

13 Certificaat Gemeente B Deelnemende gemeenten Gemeente A Gemeente B Gemeente C Gemeente D 3.5 Kan ik als bronhouder gebruik maken van een testomgeving? Ja, dit is mogelijk. Wij kunnen uw autorisatie op de conformiteitsomgeving herstellen voor test of uitwijkdoeleinden. U kunt ons verzoeken dit te doen door een bericht te sturen naar Het is van belang dat u met uw verzoek uw PKI certificaat meestuurt of aangeeft dat hetzelfde certificaat als in de productieomgeving gebruikt kan worden. Houdt u er wel rekening mee dat u zelf verantwoordelijk bent voor het scheiden van mutaties tussen beide omgevingen. Versie oktober / 15

14 4 Voor meer informatie Over PKIoverheid voor uw organisatie: Indien u meer informatie wilt over PKIoverheid-certificaten voordat u een CSP kiest, of als u met uw vraag onvoldoende wordt geholpen door een CSP, dan kunt u contact opnemen met Logius de policy authority van PKIoverheid. Servicecenter Logius: Telefoon: De onderstaande tabel bevat een aantal gebruikte termen en afkortingen en begrippen die nader worden verklaard. Term of Afkorting Verklaring Afgifteservice Kadaster Automatisch downloaden van BAG Extract en/of BAG Compact bestellingen. Naast de huidige levermethode, link in een mail, wordt het vanaf 2013/1(okt 13) mogelijke de bestellingen geautomatiseerd te downloaden. BAG Bevragen Product van het Kadaster waarmee de BAG bevraagd kan worden met een aantal ongedefinieerde webservices. Meer informatie hierover vind u op de productpagina van BAG Bevragen: Beheerder LV BAG De beheerder van de LV BAG is het Kadaster CSP Certificate Service Provider Een natuurlijke of rechtspersoon die certificaten afgeeft of andere diensten in verband met elektronische handtekeningen, identiteit en vertrouwelijkheid verleent. De officiële Nederlandse term is Certificatiedienstverlener. CSR Certificate Signing Request Een blanco certificaat met alleen de identificerende gegevens erop maar nog niet ondertekend door de CSP. Een CSR wordt pas bruikbaar nadat hij is ondertekend door een CSP; na ondertekening spreekt men van een certificaat. Geheime sleutel Een klein digitaal bestand dat samen met het certificaat moet worden geïnstalleerd op de server. De geheime sleutel vormt samen met het certificaat een onlosmakelijk paar; zonder de geheime sleutel kan het certificaat niet worden gebruikt in de elektronische communicatie met de server. Doordat de organisatie als enige beschikt over haar geheime sleutel, weet de LV BAG zeker dat de berichten verzonden met het betreffende certificaat van de organisatie afkomstig moeten zijn. De officiële Nederlandse term is private sleutel. Publieke deel Het publieke deel kunt u altijd openen zonder een wachtwoord te hoeven gebruiken. Het begint vaak met de woorden "begin certificaat" dan allemaal letters en cijfers en vervolgens "einde certificaat". LV BAG De Landelijke Voorziening voor BAG Policy Authority Logius is de policy authority van PKIoverheid, deze rol bestaat uit de volgende taken: - het leveren van bijdragen voor de ontwikkeling en het beheer van het Versie oktober / 15

15 normenkader dat aan de PKI voor de overheid ten grondslag ligt, het zogeheten Programma van Eisen (PvE) - het proces van toetreding door Certification Service Providers (CSP's) tot de PKI voor de overheid begeleiden en voorbereiden van de afhandeling - het toezicht houden op en controleren van de werkzaamheden van CSP's die onder de root van de PKI voor de overheid certificaten uitgeven Zijn er vragen waarop u geen antwoord hebt kunnen vinden? Neem dan contact op met de Klantenservice BAG. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 09:00-17:00 uur graag van dienst. Contactformulier Telefoon: (088) Versie oktober / 15

16 december DefinitiefVROM. KadasterMateriebeleid PPB-LVGeo- en Vastgoedinformatie en Advies. 0.1 BAG PKI overheid certificaten.

16 december DefinitiefVROM. KadasterMateriebeleid PPB-LVGeo- en Vastgoedinformatie en Advies. 0.1 BAG PKI overheid certificaten. 0.1 BAG PKI overheid certificaten Datum 16 december 2016 Versie 2.0 DefinitiefVROM KadasterMateriebeleid PPB-LVGeo- en Vastgoedinformatie en Advies Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving 1.0

Nadere informatie

PKI. ICT-handreiking

PKI. ICT-handreiking PKI ICT-handreiking Voorwoord Voor het uitwisselen van gegevens binnen overheden is door ICTU de OverheidsServiceBus (OSB) ontworpen. Een set van communicatiestandaarden voor berichten. Het is belangrijk

Nadere informatie

DigiD SSL. Versie 2.1.1. Datum 16 augustus 2010 Status Definitief

DigiD SSL. Versie 2.1.1. Datum 16 augustus 2010 Status Definitief DigiD SSL Versie 2.1.1 Datum 16 augustus 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiD Versienummer 2.1.1 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag servicecentrum@logius.nl Pagina 2 van 9 Inhoud

Nadere informatie

White paper. Van start met BRK Levering

White paper. Van start met BRK Levering White paper Van start met BRK Levering Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Architectuur GeoBasis BRK... 4 3. Afnemen BRK Levering alleen met een PKIoverheid-certificaat... 5 4. Het verkrijgen van het certificaat

Nadere informatie

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN)

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB

Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB Voor aangiftes IB en VpB die system-to-system worden ingediend is SBR via Digipoort per 1 januari 2013 het exclusieve aanleverkanaal. In 3 praktische stappen

Nadere informatie

CERTIFICATE POLICY TESTcertificaten binnen de PKI voor de overheid

CERTIFICATE POLICY TESTcertificaten binnen de PKI voor de overheid CERTIFICATE POLICY TESTcertificaten binnen de PKI voor de overheid Datum 10 februari 2012 Domein Test: Test Authenticiteit 2.16.528.1.1003.1.2.9.1 Test Onweerlegbaarheid 2.16.528.1.1003.1.2.9.2 Test Vertrouwelijkheid

Nadere informatie

Ga in het menu Certificaten naar Kies PKI overheid services certificaat. U geeft eerst aan waar het te gebruiken certificaat kan worden gevonden:

Ga in het menu Certificaten naar Kies PKI overheid services certificaat. U geeft eerst aan waar het te gebruiken certificaat kan worden gevonden: Het SBR programma en nieuwe certificaten Vanaf de aangiften IB 2012 en Vpb 2012 geldt verplichte verzending naar Digipoort in XBRL formaat, ondertekend met PKI overheid services certificaten. Vanaf versie

Nadere informatie

Stappen aansluitprocedure BV BSN

Stappen aansluitprocedure BV BSN Stappen aansluitprocedure BV BSN Wanneer u als gebruiker wilt aansluiten op de Beheervoorziening burgerservicenummer (BV BSN) voor het stellen van verificatievragen, moet u de aansluitprocedure doorlopen.

Nadere informatie

Aansluit handleiding Omgevingsloket online. Webservices INREGELOMGEVING (INR) Directie Concern Informatievoorziening

Aansluit handleiding Omgevingsloket online. Webservices INREGELOMGEVING (INR) Directie Concern Informatievoorziening Aansluit handleiding Omgevingsloket online Webservices INREGELOMGEVING (INR) Koningskade 4 Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon Postbus.functioneelbeheerolo @minienm.nl Betreft Aansluithandleiding

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Wijziging Bevoegd vertegenwoordiger / Wijziging Contactpersoon v1.10

Wijziging Bevoegd vertegenwoordiger / Wijziging Contactpersoon v1.10 vertegenwoordiger / Wijziging v1.10 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunnen zowel een nieuwe Bevoegd vertegenwoordiger als een nieuwe geregistreerd worden. Dat is nodig in die situatie,

Nadere informatie

Wijziging Bevoegd vertegenwoordiger / Wijziging Contactpersoon v1.11

Wijziging Bevoegd vertegenwoordiger / Wijziging Contactpersoon v1.11 vertegenwoordiger / Wijziging v1.11 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunnen zowel een nieuwe Bevoegd vertegenwoordiger als een nieuwe geregistreerd worden. Dat is nodig in die situatie,

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Downloadsite van de Rabo OmniKassa

Gebruikshandleiding. Downloadsite van de Rabo OmniKassa Gebruikshandleiding Downloadsite van de Rabo OmniKassa Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. TOEGANGSBEHEER... 4 2.1 INLOGPAGINA... 4 2.2 WIJZIGEN WACHTWOORD BIJ EERSTE MAAL INLOGGEN... 5 2.3 WACHTWOORD VERGETEN

Nadere informatie

Installatiehandleiding HDN Certificaat

Installatiehandleiding HDN Certificaat Installatiehandleiding HDN Certificaat HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 599 M: helpdesk@hdn.nl 1 Inhoudsopgave Installatiehandleiding Inleiding - Het HDN certificaat, uw digitale paspoort...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

Aansluithandleiding Omgevingsloket online. Webservices PRODUCTIEOMGEVING. Directie Concern Informatievoorziening Beheer

Aansluithandleiding Omgevingsloket online. Webservices PRODUCTIEOMGEVING. Directie Concern Informatievoorziening Beheer Aansluithandleiding Omgevingsloket online Webservices PRODUCTIEOMGEVING Koningskade 4 Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon Postbus.functioneelbeheerolo @minienm.nl Betreft Aansluithandleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING VPI. Beheer VPI accounts. Aanmaken en wijzigen. behandeld door : VolmachtBeheer BV Datum : 9 februari 2011 Versie : 3.

HANDLEIDING VPI. Beheer VPI accounts. Aanmaken en wijzigen. behandeld door : VolmachtBeheer BV Datum : 9 februari 2011 Versie : 3. HANDLEIDING VPI Beheer VPI accounts Aanmaken en wijzigen behandeld door : VolmachtBeheer BV Datum : 9 februari 2011 Versie : 3.1 Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Doel van dit document. 3

Nadere informatie

Handleiding aanmaak CSR

Handleiding aanmaak CSR Handleiding aanmaak CSR Voordat u begint: Om een Certificate Signing Request (CSR) te maken moet het programma OpenSSL geïnstalleerd worden. Dit programma kan geheel gratis gedownload worden vanaf de OpenSSL

Nadere informatie

Aansluiten op SBR voor de aangiften IB/VpB

Aansluiten op SBR voor de aangiften IB/VpB Aansluiten op SBR voor de aangiften IB/VpB Voor aangiften IB en VpB die system-to-system worden ingediend is SBR via Digipoort per 1 januari 2013 het exclusieve aanleverkanaal. In 3 praktische stappen

Nadere informatie

Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten. 2012 d-basics b.v.

Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten. 2012 d-basics b.v. Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten 2 1 Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten Inleiding De module TAX wisselt berichten uit met de Belastingdienst. Hierbij werden aanvankelijk

Nadere informatie

KPN PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Groepscertificaten webformulier

KPN PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Groepscertificaten webformulier Auteur KPN Telefoon KPN PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Groepscertificaten webformulier Domein Organisatie Documentnummer: ASQQ13028 rapport xx januari 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1

Nadere informatie

Abonnee Registratie v2.10

Abonnee Registratie v2.10 Abonnee Registratie v2.10 Domein Overheid/Bedrijven en Organisatie Met behulp van dit formulier registreert u uw organisatie als Abonnee van de Certificatiedienstverlening van KPN Corporate Market B.V.

Nadere informatie

Registratieformulier PKIoverheid Certificaatbeheerders v1.12

Registratieformulier PKIoverheid Certificaatbeheerders v1.12 Registratieformulier PKIoverheid Certificaatbeheerders v1.12 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u, namens de hieronder genoemde Abonnee, binnen het Domein Organisatie van de PKI voor

Nadere informatie

Handleiding Portaal. Digipoort. Versie 1.55. Datum 25 januari 2012

Handleiding Portaal. Digipoort. Versie 1.55. Datum 25 januari 2012 Handleiding Portaal Digipoort Versie 1.55 Datum 25 januari 2012 Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.55 Organisatie Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag T 0900 555 4555 servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Wijziging Contactpersoon v1.17. Domein Organisatie

Wijziging Contactpersoon v1.17. Domein Organisatie Wijziging Contactpersoon v1.17 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunnen wijzigingen worden aangebracht in de registratie van Contactpersonen. De gegevens en autorisaties van bestaande Contactpersonen

Nadere informatie

Handleiding aanmaak CSR

Handleiding aanmaak CSR Handleiding aanmaak CSR Voordat u begint: Om een Certificate Signing Request (CSR) te maken moet het programma OpenSSL geïnstalleerd worden. Dit programma kan geheel gratis gedownload worden vanaf de OpenSSL

Nadere informatie

UZI certificaat installeren en BSN controle instellen (SBV-Z)

UZI certificaat installeren en BSN controle instellen (SBV-Z) Voor een betrouwbare controle van het BSN in ONS Registratie wordt een van de bronnen de SBV-Z (Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg) gebruikt. Ten behoeve van het gebruik van deze bron dient een

Nadere informatie

Compleet Boekhouden PRO

Compleet Boekhouden PRO Compleet Boekhouden PRO Update Elektronische aangifte Osirius BV Inhoudsopgave 1 VOOR U BEGINT. 3 1.1 AANVRAGEN POSTBUS BIJ DE BELASTINGDIENST 1.2 AANVRAGEN PINCODE 3 3 2 INSTALLATIE UPDATE ELEKTRONISCHE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PKIoverheid Certificaten

Algemene Voorwaarden PKIoverheid Certificaten Algemene Voorwaarden PKIoverheid Certificaten Dossierhouder BCT Datum 15 maart 2011 Status Concept Versie 1.0 Inhoud 1 Definities 3 2 Toepassing 3 3 Verplichtingen en garanties Dossierhouder BCT 3 4 Verplichtingen

Nadere informatie

Toelichting en instructie Aanvraag beroepsgebonden Certificaten

Toelichting en instructie Aanvraag beroepsgebonden Certificaten Toelichting en instructie Aanvraag beroepsgebonden Certificaten Domein Organisatie Algemeen Met dit formulier kunt u Beroepsgebonden Certificaten aanvragen bij KPN. Beroepsgebonden Certificaten zijn Certificaten

Nadere informatie

Sec-ID. Certification Practice Statement. en Certificate Policy. Medizorg Services BV

Sec-ID. Certification Practice Statement. en Certificate Policy. Medizorg Services BV Sec-ID Certification Practice Statement en Certificate Policy Medizorg Services BV Medizorg Services BV Molensteijn 3b 3454 PT De Meern Classificatie OPENBAAR Versie 1.4, Nederlands/Dutch Publicatiedatum

Nadere informatie

Handleiding VPI. Beheer VPI Accounts. Aanmaken en wijzigen. Opgesteld door : VolmachtBeheer BV Datum : 2 maart 2017 Versie : 3.2

Handleiding VPI. Beheer VPI Accounts. Aanmaken en wijzigen. Opgesteld door : VolmachtBeheer BV Datum : 2 maart 2017 Versie : 3.2 Handleiding VPI Beheer VPI Accounts Aanmaken en wijzigen Opgesteld door : VolmachtBeheer BV Datum : 2 maart 2017 Versie : 3.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Doel van dit document...

Nadere informatie

Vertrouwende Partij Voorwaarden UZI-register

Vertrouwende Partij Voorwaarden UZI-register Vertrouwende Partij Voorwaarden UZI-register Het UZI-register koppelt op unieke wijze de fysieke identiteit aan een elektronische identiteit en legt deze vast in een certificaat. Hierbij maakt het UZI-register

Nadere informatie

Handleiding PKIoverheid-certificaat. versie juni 2017

Handleiding PKIoverheid-certificaat. versie juni 2017 Handleiding PKIoverheid-certificaat versie 1.0 8 juni 2017 INHOUDSOPGAVE 1. PKIoverheid-certificaat 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Typen PKIoverheid-certificaat 3 1.3 Aanvraagproces 4 1.4 PKI-leveranciers 4 2.

Nadere informatie

Stappenplan aanvraag en verwerken certificaten voor elektronische Btw-aangifte

Stappenplan aanvraag en verwerken certificaten voor elektronische Btw-aangifte Versie: 2012042101 Pagina 1 van 14 Stappenplan aanvraag en verwerken certificaten voor elektronische Btw-aangifte Hieronder vindt u de stappen om certificaten voor elektronische BTW-aangifte in SnelStart

Nadere informatie

Wijziging Contactpersoon v1.17

Wijziging Contactpersoon v1.17 v1.17 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunnen wijzigingen worden aangebracht in de registratie van Contactpersonen. De gegevens en autorisaties van bestaande Contactpersonen kunnen worden

Nadere informatie

Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10

Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10 Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunnen wijzigingen worden aangebracht in de registratie van Certificaatbeheerders. Als

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 9.0 Versiedatum: 13 maart 2014 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921m Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - url vermelding naar bestandsuitwisseling

Nadere informatie

Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10 Domein Organisatie

Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10 Domein Organisatie Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunnen wijzigingen worden aangebracht in de registratie van Certificaatbeheerders. Als

Nadere informatie

1 Inleiding Randvoorwaarden Overige documentatie 2. 2 Inloggen 3. 3 Beheer Servercertificaten 5

1 Inleiding Randvoorwaarden Overige documentatie 2. 2 Inloggen 3. 3 Beheer Servercertificaten 5 KPN PKIoverheid Toelichting gebruik MijnCertificaten Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Randvoorwaarden 2 1.2 Overige documentatie 2 2 Inloggen 3 3 Beheer Servercertificaten 5 3.1 Overzicht en detailscherm

Nadere informatie

Wijziging Bevoegd vertegenwoordiger v1.19

Wijziging Bevoegd vertegenwoordiger v1.19 Wijziging Bevoegd vertegenwoordiger v1.19 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kan de geregistreerde Bevoegd vertegenwoordiger van de Abonnee worden gewijzigd. Belangrijk: Lees eerst de bijgevoegde

Nadere informatie

Handleiding Inschrijvers op tenders Uitgifte dijkpercelen. Hoe kan ik deelnemen in Tender en Tender 73588?

Handleiding Inschrijvers op tenders Uitgifte dijkpercelen. Hoe kan ik deelnemen in Tender en Tender 73588? Handleiding Inschrijvers op tenders Uitgifte dijkpercelen Hoe registreer ik mij als aanbieder? Als aanbieder maakt u gratis gebruik van Negometrix. Registreren kan via deze pagina (of kopieer https://platform.negometrix.com/registration.aspx

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digikoppeling Serviceregister

Gebruikershandleiding Digikoppeling Serviceregister Gebruikershandleiding Digikoppeling Serviceregister Versie 1.0 Datum 07/11/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Nadere informatie over verplichte invoering DVS

Nadere informatie over verplichte invoering DVS Directie Werk en Bijstand Aan: College van burgemeester en wethouders Postbus 90801 2509 LV Den Haag Telefoon (070) 333 47 21 Onderwerp Nadere informatie over verplichte invoering DVS Geacht college, Ons

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 3 Voorbereiden Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding U heeft een vastgesteld plan van aanpak, u weet welke voorbereidende werkzaamheden

Nadere informatie

Abonnee van het UZI-register

Abonnee van het UZI-register Abonnee van het UZI-register en dan Abonnee van het UZI-register en dan 02 Inhoudsopgave Inleiding 04 Wat regelt u als eerste? 05 Aanpassing systeem 05 Kaartlezers aanvragen 05 Beveiligen werkplek 06

Nadere informatie

HANDLEIDING - Achterhalen certificaat gegevens voor B-Stroom klanten

HANDLEIDING - Achterhalen certificaat gegevens voor B-Stroom klanten HANDLEIDING - Achterhalen certificaat gegevens voor B-Stroom klanten Inhoudsopgave Inleiding... 1 Werkwijze na ontvangst van Diginotar certificaat... 1 Plaatsing certificaat voor ondertekening documenten...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN BERICHTUITWISSELING VIA WEBSERVICE

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN BERICHTUITWISSELING VIA WEBSERVICE GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN BERICHTUITWISSELING VIA WEBSERVICE AANVRAGEN EN INSTALLATIE CPA Versie 1.0 Datum Mei 2016 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Aansluiting op Digikoppeling..1

Nadere informatie

Handleiding elektronisch deponeren fusie/splitsings -voorstellen

Handleiding elektronisch deponeren fusie/splitsings -voorstellen Handleiding elektronisch deponeren fusie/splitsings -voorstellen versie van Kamer van Koophandel Datum 0.18 17 maart 2014 Onderwerp Handleiding voor gebruikers Introductie De Kamer van Koophandel heeft

Nadere informatie

Handleiding DocZend. Versie 1.2 januarie 2014. 2014 Copyright KPN Lokale Overheid

Handleiding DocZend. Versie 1.2 januarie 2014. 2014 Copyright KPN Lokale Overheid Handleiding DocZend Versie 1.2 januarie 2014 2014 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit dit document

Nadere informatie

BRON PO. Gebruikershandleiding aanvraag Mijn DUO en aanvragen OCW Digitaal Onderwijscertificaat BRON PO

BRON PO. Gebruikershandleiding aanvraag Mijn DUO en aanvragen OCW Digitaal Onderwijscertificaat BRON PO BRON PO Gebruikershandleiding aanvraag Mijn DUO en aanvragen OCW Digitaal Onderwijscertificaat BRON PO Versie: 0.21 Datum: 5 september 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2. Aanmelden Mijn DUO... 4 2.1

Nadere informatie

Elektronische handtekening

Elektronische handtekening RWS BEDRIJFSINFORMATIE Elektronische handtekening Aandachtspunten, veelgestelde vragen en Tips & trucs Datum 28 januari 2016 Status definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Informatie Telefoon

Nadere informatie

KPN PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag servercertificaat webformulier (alle typen)

KPN PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag servercertificaat webformulier (alle typen) Auteur KPN Telefoon KPN PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag servercertificaat webformulier (alle typen) Domein Organisatie Documentnummer: ASQQ13026 rapport Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Terminologie

Nadere informatie

SBR/XBRL Praktijkdag voor intermediairs De rol van certificaten en CSP s (Certificate Service Provider)

SBR/XBRL Praktijkdag voor intermediairs De rol van certificaten en CSP s (Certificate Service Provider) Door: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED Datum: 14 april 2011 Authenticatie 3 functies te onderscheiden: 1. Authenticatie (identiteit en integriteit); aantonen wie je bent en betrouwbaarheid bericht

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Memo Regiegroep OSO Datum: 7 januari 2016 Marjan Frijns Onderwerp: Voorstel wijziging PKI infrastructuur OSO

Memo Regiegroep OSO Datum: 7 januari 2016 Marjan Frijns Onderwerp: Voorstel wijziging PKI infrastructuur OSO Memo Aan: Regiegroep OSO Datum: 7 januari 2016 Van: Marjan Frijns Onderwerp: Voorstel wijziging PKI infrastructuur OSO Aanleiding: Binnen OSO speelt de kwestie van het vervangen van de huidige OSO certificaten

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten RA en AA v1.12

Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten RA en AA v1.12 Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten RA en AA v1.12 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u een Beroepsgebonden Certificaat aanvragen bij CreAim. Belangrijk: lees eerst de bijgevoegde toelichting

Nadere informatie

BRON PO. Gebruikershandleiding aanvraag Mijn DUO en aanvragen OCW Digitaal Onderwijscertificaat BRON PO

BRON PO. Gebruikershandleiding aanvraag Mijn DUO en aanvragen OCW Digitaal Onderwijscertificaat BRON PO BRON PO Gebruikershandleiding aanvraag Mijn DUO en aanvragen OCW Digitaal Onderwijscertificaat BRON PO Versie: 0.25 Datum: 21 november 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2. Aanmelden Mijn DUO... 4 2.1

Nadere informatie

2) Gegevens Certificaatbeheerder(s) In bijlage A kunnen de gegevens van de te verwijderen Certificaatbeheerder(s) worden ingevuld.

2) Gegevens Certificaatbeheerder(s) In bijlage A kunnen de gegevens van de te verwijderen Certificaatbeheerder(s) worden ingevuld. Verwijderingsformulier Certificaatbeheerders PKIoverheid v1.10 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u, namens de hieronder genoemde Abonnee, binnen het Domein Organisatie van de PKI voor

Nadere informatie

AANSLUITEN BRONHOUDERS OP DE LANDELIJKE VOORZIENING WOZ

AANSLUITEN BRONHOUDERS OP DE LANDELIJKE VOORZIENING WOZ AANSLUITEN BRONHOUDERS OP DE LANDELIJKE VOORZIENING WOZ INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Digikoppeling... 3 COMMUNICATIE TUSSEN BRONHOUDER/GEMEENTE EN LV- WOZ... 3 EBMS COLLABORATION PROTOCOL

Nadere informatie

Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR

Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR Uitgave : agentschap Versie : 1.0 Definitief Datum : 26-7-2007 Bestandsnaam : 20070726 CP bedrijfstestomgeving ZOVAR 1.0.doc Organisatie ZOVAR Pagina 2 van

Nadere informatie

CERTIFICATION PRACTICE STATEMENT. TESTcertificaten binnen de PKI voor de overheid. Datum 10 februari 2012

CERTIFICATION PRACTICE STATEMENT. TESTcertificaten binnen de PKI voor de overheid. Datum 10 februari 2012 CERTIFICATION PRACTICE STATEMENT TESTcertificaten binnen de PKI voor de overheid Datum 10 februari 2012 Colofon Versienummer 2.0 Contactpersoon Policy Authority PKIoverheid Organisatie Logius Bezoekadres

Nadere informatie

Toelichting elektronisch ontvangstbevestiging smartcards

Toelichting elektronisch ontvangstbevestiging smartcards Toelichting elektronisch ontvangstbevestiging smartcards Dit document bevat een toelichting op de elektronische ontvangstbevestiging van PKIoverheid certificaten die op een smartcard of USB-token worden

Nadere informatie

KPN PKIoverheid Certificatiedienstverlening. Toelichting en instructie Abonnee Registratie webformulier. Domein Organisatie. Documentnummer: ASQQ13024

KPN PKIoverheid Certificatiedienstverlening. Toelichting en instructie Abonnee Registratie webformulier. Domein Organisatie. Documentnummer: ASQQ13024 Auteur KPN Telefoon KPN PKIoverheid Certificatiedienstverlening Toelichting en instructie Abonnee Registratie webformulier Domein Organisatie Documentnummer: ASQQ13024 rapport Inhoudsopgave 1 Algemeen

Nadere informatie

Handleiding applicatiebeheer BNG Bank

Handleiding applicatiebeheer BNG Bank Handleiding applicatiebeheer BNG Bank www.bngbank.nl BNG Bank: (keuze Bankieren-Betalingsverkeer) Downloaden formulieren FAQ s Technische beschrijvingen Contactgegevens BNG Bank Afdeling Klantenservice

Nadere informatie

Het aanmaken en installeren van een Servercertificaat onder IIS7 / IIS8

Het aanmaken en installeren van een Servercertificaat onder IIS7 / IIS8 Het aanmaken en installeren van een Servercertificaat onder IIS7 / IIS8 Microsoft Internet Information Services 7 en 8 Versie 4.0 Datum 1 september 2015 Status Definitief Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Versie Datum Wijziging Auteur 1.0 22-03-2016 Definitief DUO 1.1 25-05-2016 ODOC certificaten verwijderd + tekstuele wijzigingen

Versie Datum Wijziging Auteur 1.0 22-03-2016 Definitief DUO 1.1 25-05-2016 ODOC certificaten verwijderd + tekstuele wijzigingen Aanvraag certificaten DUO Versienummer : 1.1 Datum : 24-05-2016 Status : Definitief Colofon Contactpersoon Dambo@duo.nl Aansluitcoordinator: 06 31781674 Documentbeheer Versie Datum Wijziging Auteur 1.0

Nadere informatie

Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook

Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook Versie 2.5 Datum 24 november 2014 Status Definitief (UZ69.03) Inhoud 1 Elektronische ondertekening van e-mail met Microsoft Outlook 3 1.1 Randvoorwaarden 3 1.2

Nadere informatie

Vertrouwende Partij Voorwaarden ZOVAR

Vertrouwende Partij Voorwaarden ZOVAR Vertrouwende Partij Voorwaarden ZOVAR ZOVAR koppelt op unieke wijze de fysieke identiteit aan een elektronische identiteit en legt deze vast in een certificaat. Hierbij maakt ZOVAR gebruik van een Public

Nadere informatie

Welkom bij. Het aansluitproces van A tot Z. Jan Slijfer, Data B Mailservice BV

Welkom bij. Het aansluitproces van A tot Z. Jan Slijfer, Data B Mailservice BV Welkom bij Het aansluitproces van A tot Z Jan Slijfer, Data B Mailservice BV Welkom bij Voorbereiden Testen/ aansluiten Productie OIN aanvragen Leveranciersportaal Domeinnaam bepalen DNS Domein-> Ipadressen

Nadere informatie

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren Home Inhoudsopgave Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren Automatisch activeren via internet Automatisch opnieuw activeren via internet Licenties beheren en licentiebestand downloaden

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Veelgestelde vragen met betrekking tot het vervangen van SSL certificaten

Veelgestelde vragen met betrekking tot het vervangen van SSL certificaten Veelgestelde vragen met betrekking tot het vervangen van SSL certificaten Versie 1.0 Datum 6 september 2011 Status Definitief Colofon Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Handout Online Stappenplan aansluiten diensten GGK

Handout Online Stappenplan aansluiten diensten GGK Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Versie 0.7 24-10-2014 Datum: 24-10-2014 Pagina 1 van

Nadere informatie

Abonnee van het UZI-register. en dan...

Abonnee van het UZI-register. en dan... Abonnee van het UZI-register en dan... Inhoudsopgave Inleiding 05 Wat regelt u als eerste? 06 Aanpassing systeem 06 Kaartlezers aanvragen 06 Beveiligen werkplek 07 Veilig gebruik UZI-pas 07 Hoe is misbruik

Nadere informatie

CreAim PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten webformulier

CreAim PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten webformulier Auteur KPN en CreAim CreAim PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten webformulier Domein Organisatie rapport Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Toelichting Beroepsgebonden

Nadere informatie

Handleiding ABZ Digitaal Paspoort

Handleiding ABZ Digitaal Paspoort Handleiding ABZ Digitaal Paspoort ABZ 2012 Op alle door ABZ Nederland bv verleende diensten en door ABZ Nederland bv geleverde producten zijn de algemene voorwaarden van ABZ van toepassing. U kunt deze

Nadere informatie

Wijziging gegevens Abonnee v1.15

Wijziging gegevens Abonnee v1.15 Wijziging gegevens Abonnee v1.15 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u de bij KPN geregistreerde Abonnee gegevens laten wijzigen. Voor het wijzigen van de Contactpersoon of de Bevoegd

Nadere informatie

Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie. De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl

Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie. De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl Index 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen...4 1.2 Leeswijzer...4 2 Private key

Nadere informatie

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versie 2.0 Datum 25 november 2014 Status definitief (UZ68.01) UZI-register Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook versie 2.0 definitief (UZ69.03) 24 november

Nadere informatie

Handleiding Mijn Websign

Handleiding Mijn Websign Handleiding Mijn Websign Gemnet BV Postbus 19535 2500 CM Den Haag Tel: 070-3436900 www.gemnet.nl info@gemnet.nl Versie 1.1, augustus 2011 Handleiding Mijn WebSign Document nummer 1.1 Augustus 2011 Handleiding

Nadere informatie

PKIoverheid v1.10. Domein Organisatie

PKIoverheid v1.10. Domein Organisatie Verwijderingsformulier Certificaatbeheerders PKIoverheid v1.10 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u, namens de hieronder genoemde Abonnee, binnen het Domein Organisatie van de PKI voor

Nadere informatie

Digidentity & ABZ Paspoorten voor veilige en gemakkelijke toegang tot onze portals.

Digidentity & ABZ Paspoorten voor veilige en gemakkelijke toegang tot onze portals. Digidentity & ABZ Paspoorten voor veilige en gemakkelijke toegang tot onze portals. Samen met u bieden we klanten graag de beste oplossingen. Daarom hebben we nieuwe producten, een nieuw Customer Care

Nadere informatie

CreAim PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Persoonsgebonden Certificaten webformulier

CreAim PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Persoonsgebonden Certificaten webformulier Auteur KPN en CreAim CreAim PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Persoonsgebonden Certificaten webformulier Domein Organisatie rapport Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Toelichting Persoonsgebonden

Nadere informatie

Handleiding aanvraag UZI servercertificaat (Vrumun gebruiker):

Handleiding aanvraag UZI servercertificaat (Vrumun gebruiker): Handleiding aanvraag UZI servercertificaat (Vrumun gebruiker): Inleiding Deze handleiding beschrijft stapsgewijs hoe u het UZI servercertificaat aanvraagt bij het UZI register. Dit servercertificaat is

Nadere informatie

Het aanmaken en installeren van een Servercertificaat onder IIS7

Het aanmaken en installeren van een Servercertificaat onder IIS7 Het aanmaken en installeren van een Servercertificaat onder IIS7 Microsoft Internet Information Services 7 Versie 3.3 Datum 9 augustus 2012 Status definitief Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Disclaimer

Nadere informatie

Persoonsgebonden Certificaten - v1.22 Domein Organisatie

Persoonsgebonden Certificaten - v1.22 Domein Organisatie Aanvraag PKIoverheid Persoonsgebonden Certificaten - v1.22 Domein Organisatie Ondergetekende vraagt, met behulp van dit formulier, namens de hieronder genoemde Abonnee, binnen het Organisatie van de PKI

Nadere informatie

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1 Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Versie 1.1 Datum Status 01 oktober Definitief Definitief Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 1 INLEIDING Om toegang tot de beveiligde persoonlijke omgeving van de HDN website te krijgen (www.hdn.nl), moet uw Internet browser voorzien zijn van een HDN certificaat.

Nadere informatie

Project invoering EPD en BSN in de zorg, Idius Felix, juni

Project invoering EPD en BSN in de zorg, Idius Felix, juni Invoering in de Zorg: GGZ Idius Felix Programma Invoering EPD en in de Zorg Bijeenkomst Invoering GGZ Nederland - 23 juni 2008 Agenda Wbsn-z: Wat betekent de wet voor zorgaanbieders in de GGZ? - Wbsn-z

Nadere informatie

Werkwijze Licenties Use2Day

Werkwijze Licenties Use2Day Werkwijze Licenties Use2Day Versie: 1.1 Laatste wijziging: 23 december 2008 Website: www.use2day.nl Informatie: Info@Use2Day.nl Copyright: 2008 Use2Day Inhoudsopgave 1 Versiehistorie... 3 2 Algemeen...

Nadere informatie

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 5.0 activeren... 2 Automatisch activeren via

Nadere informatie

De techniek rondom het mutatieverkeer

De techniek rondom het mutatieverkeer De techniek rondom het mutatieverkeer BGT contactdagen Spreker(s) : Datum : E-mail : Albert Lems 1 oktober 2015 alems@transfer-solutions.com WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM Introductie Transfer Solutions Projectleider

Nadere informatie

STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens. Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR

STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens. Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR Handleiding voor de startfase Versie 1.0 Hengelo, 18 december 2008 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Wat is

Nadere informatie

Stappenplan DULT koppeling

Stappenplan DULT koppeling Stappenplan DULT koppeling Dit stappenplan helpt u om de toetsresultaten van de leerlingen in Cito LOVS over te zetten naar ESIS. Het is raadzaam dit stappenplan door te lezen voor u start met de DULT

Nadere informatie

Wat moet u doen om te kunnen deelnemen aan het electronisch aanvragen van uitvoercertificaten?

Wat moet u doen om te kunnen deelnemen aan het electronisch aanvragen van uitvoercertificaten? CIRCULAIRE EIEREN VLEES VEE nummer : 88/2005 datum : 27 december 2005 onderwerp : Electronisch aanvragen van uitvoercertificaten Electronisch aanvragen van uitvoercertificaten Op dit moment is het alleen

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie