Pensioenreglement Bewust Pensioen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenreglement Bewust Pensioen"

Transcriptie

1 1 Pensioen in Nederland 2 Mijn Bewust Pensioen 3 Belangrijke gegevens voor uw pensioen 4 Belangrijke gebeurtenissen, nadat u gestopt bent bij deze pensioenregeling 5 U gaat met pensioen 6 Beschikbare premie en pensioenberekeningen 7 Zijn er kosten en wie betaalt die? 8 Afkoop en waardeoverdracht 9 Overige informatie Meer weten? 1 Pensioenreglement Bewust Pensioen In dit reglement vindt u wanneer u en/of uw nabestaande(n) welk pensioen kunnen verwachten. In hoofdstuk 10 staat een overzicht van alle informatie die u over uw pensioen krijgt. De ingangsdatum van dit reglement is Uw werkgever heeft het recht om deze regeling te veranderen of te stoppen. Dat mag hij alleen als er sprake is van ingrijpende wijzigingen van omstandigheden. Dit is het geval wanneer: De overheid ons stelsel van sociale voorzieningen zo ingrijpend wijzigt, dat een wijziging van deze regeling noodzakelijk wordt. Uw werkgever zich na afwijzing van een vrijstellingsverzoek moet aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Uw werkgever de kosten van deze regeling niet meer kan dragen. In dat geval zal hij u hierover schriftelijk informeren en overleggen over een eventuele verandering. Dit heeft nooit gevolgen voor pensioen dat u al heeft opgebouwd. Als u vragen heeft over deze pensioenregeling aarzel dan niet deze aan uw werkgever, zijn adviseur of ons te stellen. Voor de leesbaarheid van dit reglement leggen we hier kort uit wat we bedoelen met: Pensioenregeling, als we spreken over het geheel; de beschikbare premieregeling met de verzekeringen. Uwpensioenregeling beschrijven we in het pensioenreglement. Pensioen, als we spreken over de uitkeringen die u of uw partner gaat krijgen na uw pensioendatum en is dus altijd: een uitkering; levenslang; gegarandeerd. Als we het over een specifiek pensioen hebben noemen we die bij naam: ouderdomspensioen, partnerpensioen, Anwpensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen Pensioen-click, is de mogelijkheid om de waarde die u heeft opgebouwd om te zetten in pensioen. Met omzetten van opgebouwde waarde, Pensioen-click en vastclicken bedoelen we hetzelfde. Daar waar we zijn gebruiken kunt u ook haar lezen.

2 Pensioenreglement Bewust Pensioen 1 Pensioen in Nederland 2 Mijn Bewust Pensioen 3 Belangrijke gegevens voor uw pensioen 4 Belangrijke gebeurtenissen, nadat u gestopt bent bij deze pensioenregeling 5 U gaat met pensioen 6 Beschikbare premie en pensioenberekeningen 7 Zijn er kosten en wie betaalt die? 8 Afkoop en waardeoverdracht 9 Overige informatie Meer weten? 2 1 Pensioen in Nederland 2 Mijn Bewust Pensioen 3 Belangrijke gebeurtenissen voor uw pensioen. (u bent deelnemer) 3.1 Start van uw pensioen 3.2 Samenwonen, trouwen en geregistreerd partnerschap 3.3 Kinderen krijgen 3.4 Overlijden van u, uw partner of uw kinderen 3.5 Arbeidsongeschiktheid 3.6 Scheiden of beëindigen partnerrelatie 3.7 Meer of minder salaris (verhoging/verlaging, parttime werken) 3.8 Ontslag of einde pensioenregeling (u wordt gewezen deelnemer) 4 Belangrijke gebeurtenissen, nadat u gestopt bent bij deze pensioenregeling 4.1 Samenwonen, trouwen en geregistreerd partnerschap 4.2 Kinderen krijgen 4.3 Arbeidsongeschiktheid 4.4 Scheiden of beëindigen partnerrelatie 4.5 Overlijden 5 U gaat met pensioen 5.1 Ik ga op de afgesproken pensioendatum met pensioen 5.2 Ik wil eerder of later met pensioen 5.3 Ik ga parttime werken en wil gedeeltelijk met pensioen 5.4 Ik wil mijn pensioen tijdelijk verhogen of verlagen 5.5 Ik overlijd 6 Beschikbare premie en pensioenberekeningen 6.1 Premieberekening voor pensioenopbouw 6.2 Mijn eigen pensioen 6.3 Mijn partnerpensioen en mijn wezenpensioen 6.4 Mijn pensioen bij arbeidsongeschiktheid 6.5 Maxima 6.6 Indexering 7 Zijn er kosten en wie betaalt die? 7.1 Beleggen 7.2 Als ik mijn pensioen aanpas 8 Afkoop en waardeoverdracht 8.1 Afkoop 8.2 Waardeoverdracht 9 Overige informatie 9.1 Wanneer keren jullie niet uit of willen jullie een medische keuring? 9.2 Welke informatie kan ik waar vinden? 9.3 Wat als ik iets niet begrijp of als ik het er niet mee eens ben? Bijlagen Factorenboek, zie Dit maakt onderdeel uit van dit reglement.

3 1 Pensioen in Nederland 1 Pensioen in Nederland 2 Mijn Bewust Pensioen 3 Belangrijke gegevens voor uw pensioen 4 Belangrijke gebeurtenissen, nadat u gestopt bent bij deze pensioenregeling 5 U gaat met pensioen 6 Beschikbare premie en pensioenberekeningen 7 Zijn er kosten en wie betaalt die? 8 Afkoop en waardeoverdracht Het Nederlandse pensioenstelsel Pensioen is bedoeld als vervanging van uw arbeidsinkomen dat wegvalt bij: Ouderdom Overlijden Arbeidsongeschiktheid Het pensioenstelsel in Nederland bestaat uit drie onderdelen. De hoogte van uw inkomen hangt af van wat u in elk van de drie onderdelen (ook wel pijlers genoemd) hebt opgebouwd. 1 e pijler Overheid Bewust Pensioen is pensioen in de 2e pijler. 2 e pijler Werkgever Ouderdom AOW Ouderdomspensioen Lijfrente levensloop Overlijden Anw Partnerpensioen Anw-pensioen 3 e pijler U zelf, bijvoorbeeld door: Lijfrente Overlijdensrisicoverzekering Arbeidsongeschiktheid WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Arbeidsongeschiktheidsverzekering 9 Overige informatie Meer weten? 3

4 2 Mijn Bewust Pensioen 1 Pensioen in Nederland 2 Mijn Bewust Pensioen 3 Belangrijke gegevens voor uw pensioen Uw pensioenregeling is gebaseerd op afspraken tussen u, uw werkgever en ons. Schematisch ziet dat er als volgt uit: U 4 Belangrijke gebeurtenissen, nadat u gestopt bent bij deze pensioenregeling Pensioenovereenkomst Dit pensioenreglement 5 U gaat met pensioen 6 Beschikbare premie en pensioenberekeningen Uw werkgever Nationale-Nederlanden 7 Zijn er kosten en wie betaalt die? 8 Afkoop en waardeoverdracht Uitvoeringsovereenkomst 9 Overige informatie Meer weten? ABC BV heeft de uitvoering van dit pensioen ondergebracht bij Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Rotterdam. Met wij, jullie of ons bedoelen we Nationale-Nederlanden. In dit reglement bedoelen we met u : De werknemer die deelneemt in de pensioenregeling, heeft deelgenomen of met pensioen is gegaan. Met werkgever bedoelen we ABC BV gevestigd te Amsterdam. 4

5 2 Mijn Bewust Pensioen 1 Pensioen in Nederland 2 Mijn Bewust Pensioen 3 Belangrijke gegevens voor uw pensioen 4 Belangrijke gebeurtenissen, nadat u gestopt bent bij deze pensioenregeling Voor wie Werknemers van Pensioenleeftijd ABC BV gevestigd te Amsterdam; DEF BV gevestigd te Rotterdam; GHI BV gevestigd te Den Bosch; JKL BV gevestigd te Groningen. Als u switcht tussen deze bedrijven, blijft u in deze regeling. 67 jaar. Uw ouderdomspensioen gaat in op de 1e van de maand waarin u deze leeftijd bereikt en eindigt als u overlijdt. 5 U gaat met pensioen 6 Beschikbare premie en pensioenberekeningen 7 Zijn er kosten en wie betaalt die? Deelnemers Volgens de Pensioenwet kan de directeur / grootaandeelhouder deelnemen aan deze regeling. Ook kunnen werknemers die volgens de wetgeving van de Verenigde Staten van Amerika als US Person worden aangemerkt niet deelnemen aan deze regeling. 8 Afkoop en waardeoverdracht 9 Overige informatie Meer weten? 5

6 2 Mijn Bewust Pensioen 1 Pensioen in Nederland 2 Mijn Bewust Pensioen 3 Belangrijke gegevens voor uw pensioen 4 Belangrijke gebeurtenissen, nadat u gestopt bent bij deze pensioenregeling 5 U gaat met pensioen 6 Beschikbare premie en pensioenberekeningen 7 Zijn er kosten en wie betaalt die? 8 Afkoop en waardeoverdracht 9 Overige informatie Meer weten? Bewust Pensioen van Nationale-Nederlanden Uw pensioenregeling op basis van beschikbare premie Dit Bewust Pensioen bestaat uit: 1 Pensioen dat u opbouwt op basis van beschikbare premie. Dit betekent dat de hoogte van de premie vast staat, maar de hoogte van uw pensioenuitkering nog niet. U bouwt daarvoor waarde op. Voor de Pensioenwet is dit een premieovereenkomst. Alle opgebouwde waarde moeten we uiterlijk op uw pensioendatum omzetten in pensioenuitkeringen. 2 Pensioenen waarvan de pensioenuitkeringen gegarandeerd zijn. Voor de Pensioenwet zijn dit uitkeringsovereenkomsten. Garantie Uw werkgever heeft besloten om een gedeelte van de premie direct om te zetten in pensioen. De rest van de premie wordt belegd om waarde op te bouwen. In hoofdstuk 6.1 kunt u de verdeling van de premie terugvinden. Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende onderdelen van deze regeling. Dit geldt zolang u deelnemer bent. Waar uw pensioen uit bestaat als u niet meer deelneemt (gewezen deelnemer) of als u met pensioen bent, leest u in Hoofdstuk 4 en 5. 6

7 2 Mijn Bewust Pensioen 1 Pensioen in Nederland Standaard zit in uw pensioenregeling 2 Mijn Bewust Pensioen 3 Belangrijke gegevens voor uw pensioen 4 Belangrijke gebeurtenissen, nadat u gestopt bent bij deze pensioenregeling 5 U gaat met pensioen 6 Beschikbare premie en pensioenberekeningen 7 Zijn er kosten en wie betaalt die? 8 Afkoop en waardeoverdracht Partnerpensioen als u overlijdt na uw pensioendatum Partnerpensioen als u overlijdt voor uw pensioendatum Wezenpensioen als u overlijdt voor uw pensioendatum Uw ouderdomspensioen is de maandelijkse uitkering die u vanaf uw pensioendatum voor de rest van uw leven gaat ontvangen. Dit pensioen bouwt u op. Partnerpensioen is de maandelijkse uitkering die uw partner voor de rest van zijn leven ontvangt als u overlijdt nadat u met pensioen bent gegaan. Dit pensioen bouwt u op tegelijk met uw ouderdomspensioen. Het partnerpensioen is 70% van uw ouderdomspensioen. Partnerpensioen is de maandelijkse uitkering die uw partner voor de rest van zijn leven ontvangt als u overlijdt voor u met pensioen bent gegaan en op dat moment nog deelnemer bent in de pensioenregeling. Voor deze uitkeringen bent u niet afhankelijk van de opgebouwde waarde. Het wezenpensioen is de maandelijkse uitkering aan uw kinderen als u overlijdt voor uw pensioendatum en op dat moment nog deelnemer bent in de pensioenregeling. We keren uit tot de leeftijd: 21 jaar, of; 27 jaar bij invalide of studerende kinderen. Voor invaliditeit of studeren volgen we de normen van de Algemene kinderbijslagwet. Premieovereenkomst Premieovereenkomst Uitkeringsovereenkomst Uitkeringsovereenkomst 9 Overige informatie Meer weten? Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid Dit is een verzekering die zorgt dat uw werkgever geen of minder premie hoeft te betalen als u een uitkering ontvangt vanwege arbeidsongeschiktheid. (WIA-uitkering) Verzekering 7

8 2 Mijn Bewust Pensioen 1 Pensioen in Nederland Uw pensioen is uitgebreid met de volgende uitkeringen 2 Mijn Bewust Pensioen 3 Belangrijke gegevens voor uw pensioen 4 Belangrijke gebeurtenissen, nadat u gestopt bent bij deze pensioenregeling 5 U gaat met pensioen 6 Beschikbare premie en pensioenberekeningen Anw-pensioen Pensioen bij arbeidsongeschiktheid Het Anw-pensioen is een maandelijkse uitkering aan uw partner als u overlijdt voor: uw 70e jaar We keren uit tot: uw partner 67 wordt, of; de AOW-gerechtigde leeftijd van uw partner indien dit eerder is dan 67 jaar, of; daarvoor overlijdt. Het Anw-pensioen is een extra pensioen voor uw partner. U kunt zelf kiezen of u een Anw-pensioen wenst. U kunt uw keuze dan kenbaar maken bij uw werkgever. Een arbeidsongeschiktheidspensioen is een aanvulling op uw WIA-uitkering zolang u arbeidsongeschikt bent. Uw pensioen bij arbeidsongeschiktheid stopt op uw pensioendatum, of als u overlijdt. Uitkeringsovereenkomst Uitkeringsovereenkomst 7 Zijn er kosten en wie betaalt die? 8 Afkoop en waardeoverdracht 9 Overige informatie Meer weten? Toeslagen Toeslagen zijn verhogingen van het pensioen om prijsstijgingen te compenseren. Deze regeling kent geen toeslagen. De volgende pensioenuitkeringen verhogen we als ze zijn ingegaan voor uw pensioendatum jaarlijks op 1 januari met 3%: Partnerpensioen Wezenpensioen Anw-pensioen Arbeidsongeschiktheidspensioen Pensioenopbouw met beleggen Het deel van de premie dat we niet direct omzetten in pensioen wordt belegd. De waarde die daarmee wordt opgebouwd gaat u uiterlijk op uw pensioendatum ook omzetten in pensioen. 8

9 2 Mijn Bewust Pensioen 1 Pensioen in Nederland 2 Mijn Bewust Pensioen 3 Belangrijke gegevens voor uw pensioen 4 Belangrijke gebeurtenissen, nadat u gestopt bent bij deze pensioenregeling 5 U gaat met pensioen 6 Beschikbare premie en pensioenberekeningen 7 Zijn er kosten en wie betaalt die? 8 Afkoop en waardeoverdracht 9 Overige informatie Meer weten? 9 Zelf clicken Het deel van de premie dat we niet direct omzetten in pensioen wordt belegd. De waarde die daarmee wordt opgebouwd gaat u op uw pensioendatum ook omzetten in pensioen. Voor de opbouw van uw pensioen hebben we beleggingsportefeuilles met drie verschillende profielen samengesteld. Uw risicoprofiel bepaalt of u belegt met een defensief, neutraal of offensief profiel. Op het moment dat u start in deze pensioenregeling, zorgen wij standaard dat de premie voor Zelf clicken wordt belegd in de beleggingsportefeuille defensief. Dit verandert alleen als u uw risicoprofiel wijzigt. Dit doet u op mijn.nn.nl. Bij Bewust Pensioen zorgt Nationale-Nederlanden voor de beleggingskeuzes en de spreiding van het risico. Al naargelang uw pensioendatum dichterbij komt, bouwen we de risico s af door de mix van fondsen in uw beleggingsportefeuille aan te passen. Hoe korter de resterende looptijd tot aan uw pensioendatum, hoe meer we de aandelenfondsen vervangen door beleggingen met minder risico, zoals obligatiefondsen. Hiermee wordt zoveel mogelijk voorkomen dat door koersdalingen kort voor u met pensioen gaat een (groot) deel van uw opgebouwde waarde uit beleggingen verloren gaat. De opgebouwde waarde uit beleggingen gaat u op uw pensioendatum omzetten in pensioen. U krijgt voor u met pensioen gaat een offerte van ons om de opgebouwde waarde uit beleggingen om te zetten in pensioen. Pensioenclick U heeft ook de mogelijkheid om voor uw pensioendatum de opgebouwde waarde uit beleggingen om te zetten in pensioen. Wij noemen dat vastclicken. Ook kunt u de toekomstige maandelijkse premie voor Zelf clicken vastclicken. U kunt vastclicken in een veelvoud van 10%. Als u vastclickt weet u voor dat deel van uw pensioen hoeveel pensioen u vanaf uw pensioendatum gaat ontvangen. U krijgt deze mogelijkheid vanaf leeftijd 50. Deze leeftijd sluit aan op het moment dat we de mix van fondsen in uw beleggingsportefeuille vervangen door beleggingen met minder risico. Zie hiervoor de uitleg in de voorgaande tekst. Voor het vastclicken in pensioen kunt u kiezen: 1 de opgebouwde waarde van de beleggingen vastclicken, en/of 2 de maandelijkse premie vastclicken. Opgebouwde waarde uit beleggingen vastclicken U kan zelf bepalen wanneer u welk gedeelte van de opgebouwde waarde uit beleggingen vastclickt in pensioen. Op mijn.nn.nl ziet u in een voorbeeldberekening wat u daarvoor aan pensioen vanaf uw pensioendatum ontvangt als u op die dag vastclickt. Die voorbeeldberekening is op basis van de aankooptarieven en waarde van uw beleggingen op die dag. Als u vastclickt verkopen we de participaties uiterlijk op de vijfde beursdag na het vastclicken. Daardoor kan er een verschil ontstaan tussen de getoonde voorbeeldberekening en wat u voor het vastgeclickte deel daadwerkelijk gaat ontvangen aan pensioen vanaf uw pensioendatum.

10 2 Mijn Bewust Pensioen 1 Pensioen in Nederland 2 Mijn Bewust Pensioen 3 Belangrijke gegevens voor uw pensioen 4 Belangrijke gebeurtenissen, nadat u gestopt bent bij deze pensioenregeling 5 U gaat met pensioen 6 Beschikbare premie en pensioenberekeningen 7 Zijn er kosten en wie betaalt die? 8 Afkoop en waardeoverdracht 9 Overige informatie Meer weten? 10 Maandelijkse premie vastclicken U kunt ook op mijn.nn.nl zelf bepalen of u (een deel van) de maandelijkse premie voor Zelf clicken direct wilt vastclicken in pensioen. Alle toekomstige premies clicken wij dan volgens uw keuze vast in pensioen op basis van de aankooptarieven op het moment dat de maandelijkse premie wordt ingelegd. U gaat met pensioen en u heeft nog niet alle opgebouwde waarde uit beleggingen vastgeclickt? Dan krijgt u voor u met pensioen gaat een offerte van ons om deze waarde om te zetten in pensioen. Volgen van de waarde van opgebouwde bedragen Bij Zelf clicken gaat uw pensioenopbouw als volgt: 1 U bouwt met uw beleggingen waarde op voor uw pensioen. 2 Vanaf leeftijd 50 heeft u de mogelijkheid om opgebouwde waarde uit beleggingen om te zetten in pensioen. U weet direct wat dat aan pensioen vanaf uw pensioendatum gaat opbrengen. Op basis van deze informatie kunt u beslissen of u advies van uw werkgever of zijn adviseur wilt. Ook kunt u de toekomstige maandelijkse premie voor Zelf clicken vastclicken. 3 De opgebouwde waarde uit beleggingen dat u niet heeft vastgeclickt blijft staan. U krijgt een offerte van ons op het moment dat u met pensioen gaat. Op mijn.nn.nl kunt u zien hoe de waarde van uw pensioen zich ontwikkelt. U ziet: wat u al aan pensioenen hebt opgebouwd; wat u met beleggen aan waarde hebt opgebouwd. Let op! Als u overlijdt voordat u met pensioen gaat, kan de waarde uit de beleggingen niet worden omgezet in pensioen. Wij houden deze waarde dan over. Een deel van deze waarde geven we maandelijks tot aan uw pensioendatum aan u terug door extra beleggingen te kopen. Hoeveel we iedere maand teruggegeven hangt af van de levensverwachting. Deze berekenen we met de overlevingstafel NN Collectief 2013 uniseks. Omdat de levensverwachting ieder jaar hoger wordt, gebruiken we voor de cijfers van 2013 ieder jaar een correctiefactor 1.0.

11 3.1 Start van uw pensioen U bent deelnemer 3 Belangrijke gegevens voor uw pensioen 3.1 Start van uw pensioen 3.2 Samenwonen, trouwen en geregistreerd partnerschap 3.3 Kinderen krijgen 3.4 Overlijden van u, uw partner of uw kinderen 3.5 Arbeidsongeschiktheid 3.6 Scheiden of beëindigen partnerrelatie 3.7 Meer of minder salaris 3.8 Ontslag of einde pensioenregeling Wat moet ik doen nadat deze regeling is ingegaan? Welke wijzigingen zijn belangrijk om door te geven? Wat gebeurt er als ik wijzigingen te laat of niet juist doorgeef? Ik heb al eens aan een pensioenregeling deelgenomen? Op mijn.nn.nl kunt u uw pensioengegevens bekijken. U kunt ook het volgende wijzigen: uw risicoprofiel (staat standaard op defensief); wijze van clicken. U kunt ook een Anw-pensioen afsluiten. Als u dat wilt geeft u dat door aan uw werkgever. Als de dekking is ingegaan vindt u dat op mijn.nn.nl Als u gaat samenwonen of al samenwoont (zie ook 3.2). Het is belangrijk om dit aan uw werkgever door te geven als u gebruik wilt maken van partnerpensioen en Anw-pensioen. De volgende wijzigingen moet u aan ons doorgeven: een ongeregistreerd partnerschap dat u beëindigt; als u verhuist naar het buitenland; adres en eventuele wijzigingen in uw burgerlijke staat. Als u zelf informatie niet goed of niet op tijd heeft doorgegeven, hoeven wij die schade niet te betalen. Wij overleggen dan met uw werkgever of wij de pensioenen alsnog kunnen verzekeren en op welke voorwaarden. U kunt uw opgebouwd pensioen bij vorige werkgevers overbrengen in dit pensioen. In Hoofdstuk 8 Afkoop en waardeoverdracht leest u hier meer over. Vraag ook aan uw adviseur of dat voor uw situatie wenselijk is.

12 3 Belangrijke gegevens voor uw pensioen 3.1 Start van uw pensioen 3.2 Samenwonen, trouwen en geregistreerd partnerschap 3.3 Kinderen krijgen 3.4 Overlijden van u, uw partner of uw kinderen 3.5 Arbeidsongeschiktheid 3.6 Scheiden of beëindigen partnerrelatie 3.2 Samenwonen, trouwen en geregistreerd partnerschap U bent deelnemer Krijgt degene met wie ik samenwoon automatisch partnerpensioen? Wanneer krijgt mijn partner partnerpensioen? Nee, degene met wie u samenwoont, heeft niet automatisch recht op partnerpensioen. Maar dat kan wel. Hoe? Dat leest u in de vragen hieronder. Uw partner krijgt partnerpensioen als u overlijdt voor u met pensioen bent gegaan en op dat moment nog deelnemer bent in de pensioenregeling. Of als u overlijdt nadat u met pensioen bent gegaan. In deze pensioenregeling is uw partner: a) Uw echtgenote/echtgenoot. b) Uw geregistreerde partner. c) Uw ongeregistreerde partner. Uw echtgenoot of geregistreerde partner heeft automatisch recht op partnerpensioen. Ook uw ongeregistreerde partner kan recht hebben op partnerpensioen. Uw partnerrelatie moet dan aan bepaalde voorwaarden voldoen. 3.7 Meer of minder salaris 3.8 Ontslag of einde pensioenregeling 12

13 3 Belangrijke gegevens voor uw pensioen 3.1 Start van uw pensioen 3.2 Samenwonen, trouwen en geregistreerd partnerschap 3.3 Kinderen krijgen 3.4 Overlijden van u, uw partner of uw kinderen 3.5 Arbeidsongeschiktheid 3.6 Scheiden of beëindigen partnerrelatie 3.2 Samenwonen, trouwen en geregistreerd partnerschap U bent deelnemer Aan welke voorwaarden moet mijn ongeregistreerd partnerschap voldoen? Voor ongeregistreerd partnerschap geldt dat u moet kunnen aantonen: dat u minimaal vijf jaar een gezamenlijke huishouding op eenzelfde adres voert, of; dat u minimaal een half jaar een gezamenlijke huishouding op eenzelfde adres voert en een notariële samenlevingsovereenkomst heeft gesloten. U toont dit aan met: een kopie van uw samenlevingscontract dat is vastgelegd bij de notaris, of een uittreksel van de gemeente waaruit blijkt dat u minimaal vijf jaar (ook al bent u een of meer keren verhuisd) altijd samen op eenzelfde adres woonde, of een koop- of huurovereenkomst van de gezamenlijke woning die ouder is dan vijf jaar. Uw partner mag niet: gehuwd zijn of met iemand anders een geregistreerd partnerschap hebben, of; in de rechte lijn aan u verwant zijn. 3.7 Meer of minder salaris 3.8 Ontslag of einde pensioenregeling Wat moet in de notariële samenlevingsovereenkomst staan? Ik krijg een partnerrelatie nadat deze regeling is gestart? De samenlevingsovereenkomst moet de volgende gegevens bevatten: 1 de naam, de geboortedatum en de burgerlijke staat van u en uw partner; 2 de aanvangsdatum van de gezamenlijke huishouding; 3 wat u heeft afgesproken over uw gezamenlijke financiën zoals een regeling over de verdeling van de kosten van de huishouding. Uw echtgenoot of geregistreerde partner heeft automatisch recht op partnerpensioen. Ook uw ongeregistreerde partner kan recht hebben op partnerpensioen. Uw partnerrelatie moet dan aan de hiervoor vermelde voorwaarden voldoen. U kunt ook een Anw-pensioen afsluiten. Als u dat wilt geeft u dat door aan uw werkgever. Als de dekking is ingegaan vindt u dat op mijn.nn.nl 13

14 3.3 Kinderen krijgen U bent deelnemer 3 Belangrijke gegevens voor uw pensioen 3.1 Start van uw pensioen 3.2 Samenwonen, trouwen en geregistreerd partnerschap 3.3 Kinderen krijgen 3.4 Overlijden van u, uw partner of uw kinderen 3.5 Arbeidsongeschiktheid 3.6 Scheiden of beëindigen partnerrelatie 3.7 Meer of minder salaris 3.8 Ontslag of einde pensioenregeling Komen mijn kinderen in aanmerking voor wezenpensioen? Ik krijg een kind nadat deze regeling is gestart? De volgende kinderen komen in aanmerking voor wezenpensioen: uw kinderen: - waar u de vader of moeder van bent; - die u heeft geadopteerd; - uw pleegkinderen (volgens de normen van de Algemene Kinderbijslagwet, AKW). kinderen van uw partner; - die behoren tot de gezamenlijke huishouding, en; - voor wie u of uw partner een uitkering ontvangt op grond van de Algemene Kinderbijslagwet of die studeren of invalide zijn. Let op! Wat we onder partner verstaan vindt u in 3.2. U hoeft niets te doen. Uw kind is automatisch verzekerd. 14

15 3 Belangrijke gegevens voor uw pensioen 3.1 Start van uw pensioen 3.2 Samenwonen, trouwen en geregistreerd partnerschap 3.3 Kinderen krijgen 3.4 Overlijden van u, uw partner of uw kinderen 3.5 Arbeidsongeschiktheid 3.6 Scheiden of beëindigen partnerrelatie 3.7 Meer of minder salaris 3.8 Ontslag of einde pensioenregeling 3.4 Overlijden van u, uw partner of uw kinderen U bent deelnemer Ik overlijd. Uw partner ontvangt partnerpensioen Levenslang. Begint 1e van de maand waarin u overlijdt. Tot en met de maand waarin uw partner overlijdt. We verhogen dit bedrag ieder jaar op 1 januari met 3%. Het volgende geldt alleen als u voor een Anw-pensioen hebt gekozen. Uw partner ontvangt ook Anw-pensioen Begint de 1e van de maand waarin u overlijdt. Tot het eind van maand waarin: - uw partner 67 wordt, of; - uw partner de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt indien dit eerder is dan 67 jaar, of; - daarvoor overlijdt. We verhogen dit bedrag ieder jaar op 1 januari met 3%. Uw kinderen ontvangen wezenpensioen Begint 1e van de maand waarin u overlijdt. Tot hun 21e of 27e bij studerende of invalide kinderen, volgens de normen van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW). Het wezenpensioen wordt verdubbeld: - als u overlijdt zonder een partner na te laten, of: - als uw partner tijdens de uitkering van het wezenpensioen overlijdt. We verhogen dit bedrag ieder jaar op 1 januari met 3%. 15

16 3 Belangrijke gegevens voor uw pensioen 3.1 Start van uw pensioen 3.2 Samenwonen, trouwen en geregistreerd partnerschap 3.3 Kinderen krijgen 3.4 Overlijden van u, uw partner of uw kinderen U bent deelnemer Mijn partner overlijdt. Uw partnerpensioen als u overlijdt voor uw pensioendatum vervalt. Uw partnerpensioen als u overlijdt na uw pensioendatum kunt u op uw pensioendatum ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Let op! Bij een ongeregistreerd partnerschap is het belangrijk dat u doorgeeft dat uw partner is overleden. Uw Anw-pensioen vervalt. 3.4 Overlijden van u, uw partner of uw kinderen 3.5 Arbeidsongeschiktheid 3.6 Scheiden of beëindigen partnerrelatie 3.7 Meer of minder salaris 3.8 Ontslag of einde pensioenregeling Mijn kind overlijdt. Voor uw wezenpensioen verandert er niets. 16

17 3.5 Arbeidsongeschiktheid U bent deelnemer 3 Belangrijke gegevens voor uw pensioen 3.1 Start van uw pensioen 3.2 Samenwonen, trouwen en geregistreerd partnerschap 3.3 Kinderen krijgen 3.4 Overlijden van u, uw partner of uw kinderen 3.5 Arbeidsongeschiktheid 3.6 Scheiden of beëindigen partnerrelatie 3.7 Meer of minder salaris 3.8 Ontslag of einde pensioenregeling Wat gebeurt er als ik ziek word? Wat gebeurt er als ik een WIA-uitkering ga ontvangen? Er verandert niets aan uw pensioensituatie zolang u in dienst blijft en geen WIA-uitkering ontvangt. Uw arbeidsongeschiktheidspercentage is > 34% Vrijstelling van premiebetaling: zolang u een WIA-uitkering ontvangt betalen wij de premie voor het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent (zie tabel Hoofdstuk 6 Berekeningen). Als u ouder wordt volgen wij de premie staffel (zie 6.1). Uw salaris op full time basis is hoger dan WIA-grenssalaris (Per 2013 is dit ,50) U ontvangt van ons arbeidsongeschiktheidspensioen. Op basis van het percentage van uw arbeidsongeschiktheid vullen we uw jaarsalaris aan. De aanvulling berekenen we als volgt: (jaarsalaris-/-wia-grenssalaris)* 70,00% We verhogen dit bedrag ieder jaar op 1 januari met 3%. Let op! Er zijn situaties dat we geen arbeidsongeschiktheidspensioen uitkeren. Zie hoofdstuk 9. Uw arbeidsongeschiktheidspercentage is < 35% Geen vrijstelling van premiebetaling. U ontvangt van ons geen arbeidsongeschiktheidspensioen. 17

18 3.5 Arbeidsongeschiktheid U bent deelnemer 3 Belangrijke gegevens voor uw pensioen 3.1 Start van uw pensioen 3.2 Samenwonen, trouwen en geregistreerd partnerschap 3.3 Kinderen krijgen 3.4 Overlijden van u, uw partner of uw kinderen 3.5 Arbeidsongeschiktheid 3.6 Scheiden of beëindigen partnerrelatie 3.7 Meer of minder salaris 3.8 Ontslag of einde pensioenregeling Wat gebeurt er als ik meer of minder arbeidsongeschikt word? Ik ontvang een WIA-uitkering en mijn salaris verandert? U wordt minder arbeidsongeschikt? Uw uitkering gaat omlaag voor het gedeelte dat u minder arbeidsongeschikt bent (zie tabel Hoofdstuk 6 Berekeningen). Gebeurt dit nadat u bent ontslagen? Zie Hoofdstuk 4.3. U wordt meer arbeidsongeschikt? Uw uitkering gaat omhoog voor het gedeelte dat u meer arbeidsongeschikt bent (zie tabel Hoofdstuk 6 Berekeningen). Gebeurt dit nadat u bent ontslagen? Zie Hoofdstuk 4.3. Als u een salaris wijziging krijgt terwijl u een WIA-uitkering ontvangt veranderen wij niet de hoogte van uw: vrijstelling van premiebetaling; uitkeringen arbeidsongeschiktheidspensioen. 18

19 3 Belangrijke gegevens voor uw pensioen 3.1 Start van uw pensioen 3.2 Samenwonen, trouwen en geregistreerd partnerschap 3.3 Kinderen krijgen 3.4 Overlijden van u, uw partner of uw kinderen 3.5 Arbeidsongeschiktheid 3.6 Scheiden of beëindigen partnerrelatie 3.7 Meer of minder salaris 3.8 Ontslag of einde pensioenregeling 3.6 Scheiden of beëindigen partnerrelatie U bent deelnemer Wat gebeurt er met mijn ouderdomspensioen als we gaan scheiden of onze partnerrelatie eindigt? Wat gebeurt er met mijn partnerpensioen als we gaan scheiden of onze partnerrelatie eindigt? Wat gebeurt er als mijn expartner overlijdt? Bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed en einde van het geregistreerd partnerschap heeft uw ex partner recht op een deel van uw ouderdomspensioen. De Wet verevening pensioenrechten noemt dit verevenen van ouderdomspensioen. U mag met uw partner hierover ook andere afspraken maken. Wij verevenen niet als: u dit twee jaar na de scheiding/einde partnerrelatie vraagt; het opgebouwde pensioen lager is dan de wettelijke afkoopgrens; u een ongeregistreerd partnerschap beëindigt. Uw partnerpensioen als u overlijdt voor uw pensioendatum vervalt samen met uw Anw-pensioen. Uw partnerpensioen als u overlijdt na uw pensioendatum blijft staan voor uw ex-partner. Dit is 70% van uw opgebouwd ouderdomspensioen op het moment dat uw relatie is geëindigd. Als uw ex-partner voor uw pensioendatum overlijdt, blijft het opgebouwde partnerpensioen staan tot uw pensioendatum. Heeft u geen nieuwe partner op uw pensioendatum, dan kunt u dit partnerpensioen omzetten naar een hoger pensioen voor u. Een nieuwe partner na uw pensioendatum heeft geen recht op partnerpensioen. Let op! U kan in overleg met uw ex-partner afwijken van de verdeling. Dit kan ook als u dit in de huwelijkse voorwaarden of het echtscheidingsconvenant anders heeft geregeld. Wat gebeurt er met mijn wezenpensioen als we gaan scheiden of onze partnerrelatie eindigt? Er verandert niets. Let op! Voor een verdubbeling van het wezenpensioen maakt het niet uit of u ex-partners bent.

20 3 Belangrijke gegevens voor uw pensioen 3.1 Start van uw pensioen 3.2 Samenwonen, trouwen en geregistreerd partnerschap 3.3 Kinderen krijgen 3.4 Overlijden van u, uw partner of uw kinderen 3.5 Arbeidsongeschiktheid 3.6 Scheiden of beëindigen partnerrelatie 3.7 Meer of minder salaris 3.8 Ontslag of einde pensioenregeling 3.7 Meer of minder salaris (verhoging/ verlaging of parttime werken) U bent deelnemer Onze salarissen worden collectief verhoogd. En als ik tussentijds een salarisverhoging krijg? Als mijn salaris lager wordt? We rekenen met het nieuwe salaris uw pensioengrondslag opnieuw uit op 1 januari (zie Hoofdstuk 6 Berekeningen). We gaan uit van uw actuele salaris. Een tussentijdse verhoging verwerken wij op de 1e dag van de volgende maand. Ontvangt u tussentijds een variabele beloning, dan verwerken we dat op het moment dat we uw pensioengrondslag bepalen. (zie Onze salarissen worden collectief verhoogd ). De variabele beloning uit het laatste jaar tellen we op bij uw actuele jaarsalaris. Let op! Bij salarissen boven het WIA-grenssalaris verwerken we maximaal 30% stijging per jaar. Alles boven die 30% verwerken we in het jaar daarna. We gaan uit van uw actuele salaris. Een tussentijdse verlaging verwerken wij op de 1e dag van de volgende maand. Dit heeft nooit gevolgen voor pensioen dat u al heeft opgebouwd. Let op! Uw opgebouwde waarde in beleggingen kan in waarde blijven stijgen of dalen. 20

Pensioenreglement Bewust Pensioen

Pensioenreglement Bewust Pensioen 1 Pensioen in Nederland 2 Mijn Bewust Pensioen 3 Belangrijke gegevens voor uw pensioen 4 Belangrijke gebeurtenissen, nadat u gestopt bent bij deze pensioenregeling 5 U gaat met pensioen 6 Beschikbare premie

Nadere informatie

Pensioenreglement Bewust Pensioen

Pensioenreglement Bewust Pensioen 1 Pensioen in Nederland 2 Mijn Bewust Pensioen 3 Belangrijke gebeurtenissen voor uw pensioen 4 Belangrijke gebeurtenissen, nadat uw deelname aan deze pensioenregeling is gestopt 5 U gaat met pensioen 6

Nadere informatie

Stichting De Samenwerking,

Stichting De Samenwerking, Stichting De Samenwerking, Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf Pensioenreglement per 1 januari 2016 Slagersbedrijf Ondernemingen, waaronder voorverpakkingsinrichtingen en centrale slagerijen, waarin

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Op uw pensioendatum koopt u met het opgebouwde pensioenkapitaal een ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw Mijn pensioenregeling 2017 Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw januari 2017 Inhoud 1. Alstublieft! Uw pensioenregeling Pensioen hoort bij uw werk. Misschien staat u er nu

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Factorenboek Bewust Pensioen

Factorenboek Bewust Pensioen Factorenboek Bewust Pensioen Voordat u met pensioen gaat heeft u een aantal keuzes. Voor deze keuzes maken we gebruik van factoren. Om te berekenen welk effect deze keuzes hebben op uw pensioen, maken

Nadere informatie

Factorenboek Bewust Pensioen

Factorenboek Bewust Pensioen Factorenboek Bewust Pensioen Voordat u met pensioen gaat heeft u een aantal keuzes. Voor deze keuzes maken we gebruik van factoren. Om te berekenen welk effect deze keuzes hebben op uw pensioen, maken

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de sector zeevisserij (walpersoneel) werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE UW MENSEN, UW kapitaal Onderdeel van een geoliede machine Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE Welkom bij Cappital! U bouwt via uw werkgever pensioenkapitaal op, om op uw pensioenleeftijd pensioen aan

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 65-ste. Partnerpensioen Als u overlijdt,

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de groothandel in bloemen en planten werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

AEGON Levensverzekering N.V. Persoonlijk. De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats. polisnummer

AEGON Levensverzekering N.V. Persoonlijk. De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats. polisnummer Persoonlijk De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 16150, 2500 BD Den Haag AEGONplein 50, 2591 TV Den Haag Telefoon (070) 344 32

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Overlijden en uw pensioen

Overlijden en uw pensioen Overlijden en uw pensioen Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Overlijdt u voordat u met pensioen gaat en terwijl u deelneemt aan onze pensioenregeling?

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later pensioenslagers.nl 022016 Inhoud X 01 Alstublieft! Uw pensioenregeling 5 X 02 Uw pensioen: sparen voor later 6 X U spaart elke maand voor later 6 X U

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? November 2017 Welkom bij Pensioen 1-2-3 van ING CDC Pensioenfonds. Hierin lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie. Die vind je wel

Nadere informatie

Factorenboek Essentie Pensioen Pensioenleeftijd 67 jaar

Factorenboek Essentie Pensioen Pensioenleeftijd 67 jaar Factorenboek Essentie Pensioen Pensioenleeftijd 67 jaar Voordat u met pensioen gaat heeft u een aantal keuzes. Ook is er een keuze voor de pensioenuitvoerder als het gaat om een jaarlijkse pensioenuitkering

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345 Voorbeeld Uniform Pensioenoverzicht 2016 Stand per 31-12-2015 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal brutopensioenregeling Werkgever Werkgever

Nadere informatie

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst Meer informatie? Stand per Wilt u straks meer pensioen? Pensioenfonds Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Elk U Er pensioenfonds:

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Laag 2 LAAG 2 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen Oktober 2015 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 2 van een Pensioen 1-2-3 voor een DC-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Factorenboek Comfort Pensioen

Factorenboek Comfort Pensioen Factorenboek Comfort Pensioen Voordat u met pensioen gaat heeft u een aantal keuzes. Ook is er een keuze voor de pensioenuitvoerder als het gaat om een jaarlijkse pensioenuitkering die lager is dan 467,89

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioen Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling VOORBEELDTEKST

Pensioen Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling Augustus 2016 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een nettopensioenregeling. U mag

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Pensioenregeling A bestaat uit twee onderdelen: de aansprakenregeling en de pensioenbeleggingsregeling.

Pensioenregeling A bestaat uit twee onderdelen: de aansprakenregeling en de pensioenbeleggingsregeling. Waaruit bestaat pensioenregeling A? Pensioenregeling A bestaat uit twee onderdelen: de aansprakenregeling en de pensioenbeleggingsregeling. Waarom deze startbrief en uitleg? De inhoud van pensioenregeling

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioenstartbrief 2015

Pensioenstartbrief 2015 Pensioenstartbrief 2015 1 Inhoudsopgave p. Leeswijzer 4 1. Hoe ziet uw pensioenovereenkomst eruit? 5 a. Wat is pensioen? 5 b. Wat heeft uw werkgever voor u geregeld? 5 c. Hoe wordt uw pensioen gefinancierd?

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Pensioenstartbrief Anw-hiaatpensioen. Bayer B.V

Pensioenstartbrief Anw-hiaatpensioen. Bayer B.V Pensioenstartbrief Anw-hiaatpensioen Bayer B.V Inhoudsopgave Leeswijzer 1. Hoe ziet de pensioenovereenkomst eruit? a. Wat houdt het Anw-hiaatpensioen in? b. Hoe wordt de premie berekend? c. Is het pensioen

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioenstartbrief. Tauw. Anw-hiaatpensioen

Pensioenstartbrief. Tauw. Anw-hiaatpensioen Pensioenstartbrief Tauw Anw-hiaatpensioen Inhoudsopgave Leeswijzer 1 Hoe ziet uw pensioenovereenkomst eruit? a. Wat is pensioen? b. Wat is vrijwillig pensioen? c. Wat heeft uw werkgever voor u geregeld?

Nadere informatie

voor de pensioenregeling van Henkel Nederland B.V. gevestigd te Nieuwegein

voor de pensioenregeling van Henkel Nederland B.V. gevestigd te Nieuwegein Addendum op het op 1 januari 2008 in werking getreden pensioenreglement-b (= middelloon) 2008 (Pensioenregling 55-minners) van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. voor de pensioenregeling

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld,

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld, Mw SW Voorbeeld Straat 1 1234 AB Woonplaats datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw SW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI).

Nadere informatie

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Jaarlijks ontvangt u van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit overzicht laat zien welk bedrag u kunt verwachten als u

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat moet de werkgever weten als het privéleven van de werknemer verandert?

Wat moet de werkgever weten als het privéleven van de werknemer verandert? Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) maakt aan de hand van mogelijke gebeurtenissen pensioenvraagstukken inzichtelijk, voor werkgevers en werknemers. Veranderingen in de samenstelling van het huishouden

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie