AMV Algemene Muzikale Vorming. Volwassenen. Ph. Thiran

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AMV Algemene Muzikale Vorming. Volwassenen. Ph. Thiran"

Transcriptie

1 AMV Algemene Muzikale Vorming Volwassenen Ph. Thiran

2 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Italiaanse woorden... 2 Notatie & Symbolen... 3 De noten & de rusten... 5 De maat... 7 De maat van een muziekstuk... 7 Omzetten naar een andere maat... 7 De soorten maten... 8 De wijzigingstekens en de voortekening... 9 De wijzigingstekens... 9 De voortekening... 9 De toonafstanden / intervallen De intervallen De verminderde en de overmatige toonafstanden (intervallen) Bepalen van een toonafstand De drieklank De toonladder De toonladder De grondklanken van een toonladder De hele-tonentoonladder De tertstoonladders De soorten tertstoonladders Hoe klinkt een tertstoonladder Voorbeelden van tertstoonladders: Vinden van de toonaard van een muziekstuk Schematisch Overzicht De tertstoonladders volledig uitgewerkt De diatonische modi Akkoorden Het akkoord Akkoord van een toonladder Analyse van een muziekstuk De opbouw Andere elementen in de analyse van een muziekstuk Moduleren Transponeren Speciale muziektermen De opmaat De diatonische halve toon De chromatische halve toon De syncope De sequens De triool De duool De kwartool De kwintool Een enharmonie Een picardische terts Een sicilienne AMV volwassenen Pg. 1

3 Italiaanse woorden allegro...snel, levendig andante...gaande crescendo...geleidelijk aan verluiden D.C. (da capo)...terug naar het begin D.C. al fino...herhalen van het begin tot aan fine decrescendo...geleidelijk aan verzachten diminuendo...geleidelijk aan verzachten fermate-teken (orgelpunt)...toon aanhouden forte...luid legato...gebonden lento...traag mezzo-forte...half luid piano...zacht staccato...kort a capella...zonder begeleiding cantabile...zangerig coda teken...naar de coda springen D.S. al fine...herhalen vanaf het DS-teken tot aan fine fortissimo...zeer luid giocoso...vrolijk largo...breed marcato...met nadruk moderato...matig pianissimo...zeer zacht rallentando...geleidelijk vertragen ritardando...vertragen, langzamer wordend sempre...steeds, altijd solo...alleen subito...plots, ineens tutti...iedereen vivace...levendig a tempo...vorig tempo hernemen accelerando...versnellen adagio...rustig al fine...tot het einde allegretto...matig vlug con motto...met beweging decisio...vastberaden dolce...zoet, lief maestoso...plechtig meno mosso...minder bewogen (snel) = trager molto...veel, zeer piu mosso...meer bewogen (snel) = sneller poco a poco...beetje bij beetje presto...zeer snel ritenuto...tegengehouden, plotseling vertragen sforzando...plots heel luid stesso tempo...zelfde tempo tempo...snelheid van de tellen tempo primo...het eerste tempo hernemen perpendosi...fade-out (verstillen en vertragen) allargando...verbreden en versterken AMV volwassenen Pg. 2

4 Symbolen sol sleutel... fa sleutel... maatteken en eindstreep... 4/4 maat... 2/2 maat... crescendo... decrescendo / diminuendo... forte... fortissimo... piano... pianissimo... mezzo piano... mezzo forte... fermate-teken... accent... staccato... coda teken... D.S. teken (dal segno)... kruisteken... dubbel kruisteken... molteken... dubbel molteken... herstellingsteken... koppelteken... AMV volwassenen Pg. 3

5 triool... duool... octaveringsteken... aanduiding voor een hele toon... aanduiding voor een halve toon... zinsboog... herhalingsteken... voltateken... AMV volwassenen Pg. 4

6 De noten & de rusten benaming notatie in de sol-sleutel notatie in de fa-sleutel letterbenaming met een kruis = letter + is met een mol = letter + es c of C do met een kruis = cis met een mol = ces d of D re met een kruis = dis met een mol = des e of E mi met een kruis = eis met een mol = es (!! samentrekking) f of F fa met een kruis = fis met een mol = fes g of G sol met een kruis = gis met een mol = ges a of A la met een kruis = ais met een mol = as (!! samentrekking) b of B si met een kruis = bis met een mol = bes (hoge) do c of C De waarde van de noten en de rusten Waarde Noot benaming equivalent rust 1 hele noot 1/2 halve noot 1/4 vierde noot 1/8 achtste noot 1/16 16 de noot 1/32 32 ste noot... AMV volwassenen Pg. 5

7 Een punt achter een noot verlengt de noot met de helft van haar waarde. Voorbeelden: = gepunteerde halve noot = 1/2 + 1/4 = gepunteerde vierde noot = 1/4 + 1/8 = gepunteerde achtste noot = 1/8 + 1/16 Hetzelfde geldt voor de rusten een punt achter een rust verlengt de rust met de helft van haar waarde. AMV volwassenen Pg. 6

8 De maat De maat van een muziekstuk Een maat wordt aangeduid in 2 delen: het aantal tellen in een maat de waarde van iedere tel Schrijfwijzen eerste tel tweede tel tellen van een kwartnoot 2 tellen van een hele noot 2 tellen van een halve noot 2 tellen van een achtste noot Schrijfwijzen eerste tel tweede tel derde tel tellen van een kwartnoot Opmerking: Men heeft de neiging om een maat van 2/8 sneller te spelen dan een maat van 2/2. Dit komt omdat de partituur in 2/2 er "lichter" uit ziet dan een partituur in 2/8. Maar uiteindelijk bepaalt het tempo met welke snelheid een muziekstuk wordt gespeeld, en niet de maat. Een stuk in 2/8 kan dus mogelijks even snel gespeeld worden als een muziekstuk in 2/2. Omzetten naar een andere maat Men kan een muziekstuk dus ook herschrijven in een andere maat om de partituur leesbaarder te maken. Als men een muziekstuk in 2/2 wil herschrijven in 2/4: moet men de waarde van iedere noot en rust halveren een hele noot wordt een halve noot, een halve noot wordt een kwartnoot enz... immers iedere tel mag nog slechts een kwartnoot duren (voordien een halve noot) Als men een muziekstuk in 3/8 wil herschrijven in 3/4, moet men de waarde van iedere noot en rust verdubbelen een achtste noot wordt een kwartnoot, een zestiende noot wordt een achtste noot enz... immers iedere tel duurt nu een kwartnoot (voordien een achtste noot) Voorbeeld: dit muziekstuk in maat 2/2 omgezet in 2/4, wordt... AMV volwassenen Pg. 7

9 De soorten maten Binaire en ternaire maten Binair een maat van 2 tellen of een veelvoud ervan (het aantal tellen in een maat is deelbaar door 2) Voorbeeld: 2/4, 6/8, 4/4 Ternair een maat van 3 tellen of een veelvoud ervan Voorbeeld: 3/8, 3/4, 9/8 Enkelvoudige en samengestelde maten enkelvoudige maat iedere tel splitst in 2 gelijke delen Voorbeeld: 2/4 (iedere tel splitst in 2 achtste noten) samengestelde maat iedere tel splitst in 3 gelijke delen Voorbeeld: 6/8 (iedere tel splitst in 3 achtste noten) Voorbeelden: maat 2/2 teller deelbaar door 2, dus een binaire maat (2 tellen van een halve noot) iedere tel (= halve noot) splitst in 2 vierde noten, dus een enkelvoudige maat maat 3/4 Conclusie: 2/2 is een enkelvoudige binaire maat teller is NIET deelbaar door 2, dus een ternaire maat (3 tellen van een kwartnoot) iedere tel (= kwartnoot) splitst in 2 achtste noten, dus een enkelvoudige maat maat 6/8 Conclusie: 3/4 is een enkelvoudige ternaire maat teller is deelbaar door 2, dus een binaire maat (2 tellen van 3 achtsten) iedere tel splitst in 3 achtste noten, dus een samengestelde maat maat 9/8 Conclusie: 6/8 is een samengestelde binaire maat teller is NIET deelbaar door 2, dus een ternaire maat (3 tellen van 3 achtsten) iedere tel splitst in 3 achtste noten, dus een samengestelde maat Conclusie: 9/8 is een samengestelde ternaire maat AMV volwassenen Pg. 8

10 De wijzigingstekens en de voortekening De wijzigingstekens een kruis verhoogt de noot met een halve toon een mol verlaagt de noot met een halve toon een herstellingsteken, herstelt een kruis of een mol Een wijzigingsteken in een partituur geldt: 1. tot aan de volgende maatstreep 2. alleen voor de noot waar het bij staat (niet voor de octaven hoger of lager) De voortekening De volgorde van de kruisen: fa do sol re la mi si De volgorde van de mollen: si mi la re sol do fa (= de omgekeerde volgorde van de kruisen) Opgelet: De voortekening (mollen of kruisen) moet op elke regel herhaald worden. De voortekening geldt voor alle noten met dezelfde naam. AMV volwassenen Pg. 9

11 De toonafstanden / intervallen De intervallen Hoedanigheid & Notatie Afstand Naam klein rein groot 1 priem 2 secunde 3 terts 1 halve toon K2 1 hele toon + 1 halve toon 0 tonen R1 1 hele toon G2 2 hele tonen K3 G3 4 kwart 2 hele tonen + 1 halve toon R4 5 kwint 3 hele tonen + 1 halve toon R5 6 sixt 3 hele tonen + 2 halve tonen 4 hele tonen + 1 halve toon K6 G6 7 septiem 4 hele tonen + 2 halve tonen 5 hele tonen + 1 halve toon K7 G7 8 octaaf 5 hele tonen + 2 halve tonen R8 De verminderde en de overmatige toonafstanden (intervallen) De verminderde en de overmatige toonafstanden: rein - ½ toon = verminderd rein + ½ toon = overmatig groot - ½ toon = klein groot - ½ toon - ½ toon = verminderd groot + ½ toon = overmatig Schematisch: verminderd - rein + overmatig verminderd - klein - groot + overmatig AMV volwassenen Pg. 10

12 Bepalen van een toonafstand Hoe het interval bepalen: de naam van de noten bepalen het interval de afstand tussen de tonen bepalen de hoedanigheid Voorbeelden: do - re do - re = secunde 1,5 toon = overmatige secunde (groot + ½ toon) do - mi do - mi = terts 1,5 toon = kleine terts Hoewel de afstand do-re en do-mi even groot is (nl. 1,5 toon), noemt men de toonafstand anders omdat de notennamen verschillen. AMV volwassenen Pg. 11

13 De drieklank Een drieklank = 2 tertsen op elkaar Als basis zijn er 2 soorten drieklanken: Grote drieklank eerste terts is groot (en de tweede terts is klein) Kleine drieklank eerste terts is klein (en de tweede terts is groot) Daarnaast bestaan er eveneens: De verminderde drieklank 2 kleine tertsen op elkaar De overmatige drieklank 2 grote tertsen op elkaar Grote drieklank Voorbeeld: do mi sol do mi is een grote terts (2 tonen) mi sol is een kleine terts (½ toon + 1 toon) Kleine drieklank Voorbeeld: do mi sol do mi is een kleine terts (1 toon + ½ toon) mi sol is een grote terts (2 tonen) re fa la re fa is een kleine terts (1 toon + ½ toon) fa la is een grote terts (2 tonen) Verminderde drieklank Voorbeeld: do mi sol do mi is een kleine terts (1 toon + ½ toon) mi sol is een kleine terts (1 toon + ½ toon) Overmatige drieklank Voorbeeld: do mi sol do mi is een grote terts (2 tonen) mi sol is een grote terts (2 tonen) AMV volwassenen Pg. 12

14 De toonladder De toonladder Een toonladder is een stijgende of dalende opeenvolging van toonhoogten, bestaande uit de tonen van een octaaf. Voorbeeld: do re mi fa sol la si do fa sol la si do re mi fa la si do re mi fa sol la... Een toonladder kan dus met gelijk welke noot beginnen. Op de toonladder krijgt iedere toontrap een naam: Toontrap benaming Afkorting Opmerkingen I tonica T grondtoon II boventonica III mediant M 3de trap IV subdominant V dominant D 5de trap VI VII VIII bovendominant M- is een kleine terts M+ is een grote terts leidtoon LT in de grote tertstoonladder in de harmonische en melodische kleine tertstoonladder (halve toon tussen trap VII en VIII) ondertonica OT alleen in de natuurlijke kleine tertstoonladder (volledige toon tussen trap VII en VIII) tonica of octaafnoot T De grondklanken van een toonladder De grondklanken van een toonladder zijn: o tonica (1ste trap of grondtoon) o mediant (3de trap) o dominant (5de trap) De hele-tonentoonladder Dit is een toonladder waarin alle afstanden hele tonen zijn, voorbeeld: do - re - mi - fa - sol - la - si Men kan opmerken dat de 7 de trap hetzelfde klinkt als de octaafnoot (si klinkt hetzelfde als do). AMV volwassenen Pg. 13

15 De tertstoonladders De soorten tertstoonladders De soorten tertstoonladder zijn : o grote tertstoonladder o kleine tertstoonladder = een kleine terts lager dan de bijhorende grote tertstoonladder. Van de kleine tertstoonladders zijn er 3 varianten: 1. de natuurlijke kleine tertstoonladder (dit wordt ook wel de oude wijze of eolische kleine tertstoonladder genoemd) 2. de harmonische kleine tertstoonladder hierbij wordt alleen de 7 de trap verhoogd 3. de melodische kleine tertstoonladder hierbij wordt de 6 de en de 7 de trap verhoogd Voorbeeld: de toonladder van Do groot een kleine terts lager dan Do is La (do si la = 1 + ½ toon) de kleine tertstoonladder van Do groot is dus La klein. Do groot en La klein noemen we dan ook parallelle toonladders. De grote tertstoonladder en de kleine tertstoonladder hebben dezelfde voortekening. In onze Westerse muziek gebruiken we vnl. de melodische kleine tertstoonladder (dus met de 6 de en 7 de trap verhoogd). Opmerking : in dalende lijn wordt ook vaak de natuurlijke kleine tertstoonladder gebruikt. Bij de grote tertstoonladder liggen de halve tonen tussen trap III en IV en tussen trap VII en VIII Bij de (natuurlijke) kleine tertstoonladder liggen de halve tonen tussen trap II en III en tussen trap V en VI Dit betekent dat: de (grond)-drieklank van een grote tertstoonladder altijd een grote drieklank is de (grond)-drieklank van een kleine tertstoonladder altijd een kleine drieklank is Hoe klinkt een tertstoonladder Toonladder grote tertstoonladder natuurlijke kleine tertstoonladder harmonische kleine tertstoonladder melodische kleine tertstoonladder Klinkt als... van neutraal tot opgewekt, vrolijk oude kerkmuziek oosters romantisch, winters Voorbeelden van tertstoonladders: 1. De toonladder van Do groot (drieklank van de grondtonen = do mi sol) 2. De toonladder van La klein (is de kleine tertstoonladder van Do groot) (drieklank van de grondtonen = la do mi) De natuurlijke kleine tertstoonladder van la-klein AMV volwassenen Pg. 14

16 De harmonische kleine tertstoonladder van la-klein (VII verhoogd) De melodische kleine tertstoonladder van la-klein (VI en VII verhoogd) 3. De toonladder van Fa groot (drieklank van de grondtonen = fa la do) 4. De toonladder van Re klein (is de kleine tertstoonladder van Fa groot) (drieklank van de grondtonen = re fa la) De natuurlijke kleine tertstoonladder van re-klein Vinden van de toonaard van een muziekstuk Hoe vindt men de toonaard (tertstoonladder) van een muziekstuk dit is gebaseerd op de voortekening (de mollen of kruisen aan de sleutel). 1. Zoek eerst de grote tertstoonladder Leer de volgorde van de kruisen de mollen fa do sol re la mi si si mi la re sol do fa (omgekeerde volgorde van de kruisen) Als er geen voortekening is De toonladder van Do - groot Als er 1 aan de sleutel staat (= si-mol) De toonladder van Fa - groot Als er kruisen aan de sleutel staan neem de laatste kruis en verhoog met een halve toon (= dan krijg je de tonica van de grote tertstoonladder) Als er mollen aan de sleutel staan neem de voorlaatste mol (= dan krijg je de tonica van de grote tertstoonladder) 2. Bepaal of het de grote of de kleine tertstoonladder is De grote tertstoonladder en de kleine tertstoonladder hebben immers dezelfde voortekening. De kleine tertstoonladder is een kleine terts lager dan de grote. Om te weten in welke toonaard een muziekstuk is geschreven, zijn er 2 manieren: AMV volwassenen Pg. 15

17 Gevoelsmatig Klinkt het stuk eerder vrolijk grote tertstoonladder Klinkt het stuk eerder triestig kleine tertstoonladder Op basis van de toontrap Je kijkt naar de laatste noot en dit geeft meestal aan in welke toonaard het stuk geschreven is. 55 % van de muziekstukken eindigt op de tonica 35 % van de muziekstukken eindigt op de dominant 5 % van de muziekstukken eindigt op de mediant 5 % van de muziekstukken eindigt op een andere noot Voorbeelden 3 kruisen in de voortekening (fa do sol) verhoog laatste kruis met een halve toon: Sol + halve toon = La muziekstuk staat dus in La groot of in Fa - klein (1,5 toon lager dan La) 3 mollen in de voortekening (si mi la) neem de voorlaatste mol = Mi muziekstuk staat dus in Mi groot of in Do - klein (1,5 toon lager dan Mi ) Schematisch Overzicht Voortekening Grote tertstoonladder... Re La Mi Si Fa Do Sol Re La Mi Si... Kleine tertstoonladder si fa do sol re la mi si fa do sol De tertstoonladders volledig uitgewerkt Voortekening Geen voortekening (= geen kruisen of mollen aan de sleutel) Toonaard voor de grote tertstoonladder Do - groot Toonaard voor de kleine tertstoonladder (= kleine terts lager dan de grote) la - klein Kruisen aan de sleutel Hoe: neem de laatste kruis en verhoog deze met een halve toon dit geeft je de grote tertstoonladder. Om de kleine tertstoonladder te vinden, verlaag je dan met een kleine terts Voortekening Toonaard voor de grote tertstoonladder Sol groot Toonaard voor de kleine tertstoonladder (= kleine terts lager dan de grote) mi klein (=Fa # + halve toon) (=1,5 toon lager dan Sol) Re groot (=Do # + halve toon) si klein (=1,5 toon lager dan Re) AMV volwassenen Pg. 16

18 La groot (=Sol # + halve toon) fa# - klein (=1,5 toon lager dan La) Mi groot (=Re # + halve toon) Si groot (=La # + halve toon) Fa# groot (=Mi #+ halve toon) Opgelet: mi # is reeds = fa en daar dan nog een halve toon bij is fa # Do# groot (=Si # + halve toon) Opgelet: si # is reeds = do en daar dan nog een halve toon bij is do # do# - klein (=1,5 toon lager dan Mi) sol# - klein (=1,5 toon lager dan Si) re# - klein (=1,5 toon lager dan Fa#) la# - klein (=1,5 toon lager dan Do#l) Mollen aan de sleutel Hoe: neem de voorlaatste mol dit geeft je de grote tertstoonladder. Om de kleine tertstoonladder te vinden, verlaag je dan met een kleine terts. Voortekening Toonaard voor de grote tertstoonladder Fa groot Toonaard voor de kleine tertstoonladder (= kleine terts lager dan de grote) re klein Dit is een uitzondering! (=1,5 toon lager dan Fa) Si-mol groot (=voorlaatste mol = Si-mol) sol klein (=1,5 toon lager dan Si-mol) Mi-mol groot (=voorlaatste mol = Mi-mol) do - klein (=1,5 toon lager dan Mi-mol) La-mol groot (=voorlaatste mol = La-mol) fa - klein (=1,5 toon lager dan La-mol) Re-mol groot (=voorlaatste mol = Re-mol) Sol-mol groot (=voorlaatste mol = Sol-mol) si-mol - klein (=1,5 toon lager dan Re-mol) Opgelet: van Re-mol naar Do is een halve toon, van Do naar Si is ook maar een halve toon, dus moet men Si nogmaals aan halve toon verlagen (=Si-mol) om een kleine terts te dalen dus Simol klein mi-mol - klein (=1,5 toon lager dan Sol-mol) Opgelet: van Sol-mol naar Fa is een halve toon, van Fa naar Mi is ook maar een halve toon, dus moet men Mi nogmaals aan halve toon verlagen (=Mi-mol) om een kleine terts te dalen dus Mi-mol klein AMV volwassenen Pg. 17

19 Do-mol groot (=voorlaatste mol = Do-mol) la-mol - klein (=1,5 toon lager dan do-mol) De diatonische modi Sommige muziekstukken respecteren de logica van de grote en kleine tertstoonladders NIET. Als je dit tegenkomt, kan je de toonaard afleiden volgens de plaats waar de halve tonen staan: modus plaat van de halve tonen 1 ionische tussen III en IV en tussen VII en VIII (octaafnoot) 2 dorische tussen II en III en tussen VI en VII 3 frygische tussen I en II en tussen V en VI 4 lydische tussen IV en V en tussen VII en VIII (octaafnoot) 5 mixo-lydische tussen III en IV en tussen VI en VII 6 eolische tussen II en III en tussen V en VI 7 lokrische tussen I en II en tussen IV en V Voorbeeld: Geen voortekening dus dit is normaal gezien Do-groot of la-klein. Maar Bij de grote tertstoonladder liggen de halve tonen tussen trap III en IV en tussen trap VII en VIII Dit is hier niet het geval. 2. Bij de (natuurlijke) kleine tertstoonladder liggen de halve tonen tussen trap II en III en tussen trap V en VI Dit is hier niet het geval. 3. Bij de harmonische wordt de 7 de trap verhoogd (= alleen de sol) Bij de melodische wordt de 6 de en de 7 de trap verhoogd (= de fa en de sol) Dit is hier niet het geval want alleen de 6 de trap is verhoogd. 4. Dus is het een diatonische modus Welke de halve tonen liggen tussen II en III en tussen VI en VII de toonaard is la dorisch (we spreken niet van groot of klein) Voorbeeld 2: Mi -groot of do-klein Alleen de 6 de toon is verhoogd do dorisch AMV volwassenen Pg. 18

20 Akkoorden Het akkoord Een akkoord is een opeenstapeling van tertsen. (een drieklank is dus een akkoord). Voorbeelden akkoord gebouwd op do in Do-groot do - mi - sol akkoord gebouwd op la in la-klein la - do - mi akkoord gebouwd op la in La-groot la - do - mi (!! 3 kruisen aan de sleutel) De volgorde van de noten in een akkoord heeft geen belang, maar het krijgt wel een speciale aanduiding (notatie): Voorbeeld van verschillende basisakkoorden van Do groot Basisakkoord van Do groot do - mi - sol = de gondligging = kwint akkoord Bij de grondligging zijn er de volgende toonafstanden: do - mi = terts do - sol = kwint Vandaar dat dit akkoord ook genoteerd wordt als Do 3 5 of nog Do 5 letterbenaming C 5 of c 5 (het akkoord krijgt steeds de benaming van de noot waarop het is gebaseerd) mi - sol - do = de eerste omkering = sixt akkoord Bij de eerste omkering zijn er de volgende toonafstanden: mi - sol = terts mi - do = sixt Vandaar dat dit akkoord ook genoteerd wordt als Mi 3 6 of nog Mi 6 letterbenaming E 6 of e 6 sol - do - mi = de tweede omkering = kwart-sixt akkoord Bij de tweede omkering zijn er de volgende toonafstanden: sol - do = kwart sol - mi = sixt Vandaar dat dit akkoord ook genoteerd wordt als Sol 4 6 letterbenaming G 4 6 of g 4 6 Hetzelfde kan je toepassen voor de akkoorden van de andere toonladders. Voorbeelden Re groot twee kruisen aan de sleutel (fa en do ) basisakkoord = re - fa - la o grondligging = re - fa - la Re 3 5 of nog D 5 re - fa is een terts ; re - la is een kwint o eerste omkering = fa - la - re Fa 3 6 of nog Fis 6 fa - la is een terts ; fa - re is een sixt o tweede omkering = la - re - fa La 4 6 of nog A 4 6 la - re is een kwart ; la - fa is een sixt AMV volwassenen Pg. 19

21 Fa klein drie kruisen aan de sleutel (fa, do en sol ) basisakkoord = fa - la - do o grondligging = fa - la - do Fa 3 5 of nog Fis 5 o eerste omkering = la - do - fa La 3 6 of nog A 6 o tweede omkering = do - fa - la Do 4 6 of nog Cis 4 6 C 5 do - mi - sol (do met terts en kwint) C 6 do - mi - la (do met terts en sixt) do - fa - la (do met kwart en sixt) C 4 6 Akkoorden van een toonladder De akkoorden van tertstoonladder worden gebouwd op de volgende trappen: trap I tonica + de eerste en tweede omkering trap IV subdominant + de eerste en tweede omkering trap V dominant + de eerste en tweede omkering Voorbeeld De akkoorden voor een muziekstuk in Do-groot zijn: do - mi - sol gebouwd op de tonica van Do-groot (do) + de eerste en twee omkering fa - la - do gebouwd op de subdominant van Do-groot (fa) + de eerste en twee omkering sol - si - re gebouwd op de dominant van Do-groot (sol) + de eerste en twee omkering De akkoorden voor een muziekstuk in Re-groot zijn: re - fa - la gebouwd op de tonica van Re-groot (re) + de eerste en twee omkering sol - si - re gebouwd op de subdominant van Re-groot (sol) + de eerste en twee omkering la - do - mi gebouwd op de dominant van Re-groot (la) + de eerste en twee omkering AMV volwassenen Pg. 20

22 Analyse van een muziekstuk De opbouw Een muziekstuk is meestal opgebouwd uit delen van 4 maten of een veelvoud ervan (heel vaak 8 maten). Ieder deel kan dan nog eens opgedeeld worden in stukken die sterk op elkaar gelijken. Een veel voorkomende opbouw is: A B A (en variaties daarop) A B C A (en variaties daarop) Voorbeelden les 1 uit oefenboek Roland Smeets A (deel met 8 maten) B (deel met 8 maten) A (deel met 8 maten) a a b b a a 4 maten 4 maten met een variatie op a 4 maten 4 maten met een variatie op b 4 maten 4 maten met een 2 de variatie op a les 3 uit oefenboek Roland Smeets A (deel met 8 maten) B (deel met 8 maten) A (deel met 8 maten) a a 3 b b a a 3 4 maten 4 maten een terts hoger dan a 4 maten 4 maten met een variatie op b 4 maten met een variatie op a 4 maten een terts hoger dan a 5 maten coda (= afsluiter) les 4 uit oefenboek Roland Smeets A (deel met 4 maten) B C (deel met 4 maten + coda) A (deel met 4 maten + coda) a a b c c + coda a a + coda 2 maten 2 maten met een variatie op a 2 maten 2 maten met een variatie op c + 1 maat coda 2 maten 2 maten met een variatie op a + 2 maten coda Andere elementen in de analyse van een muziekstuk Andere aandachtspunten in de analyse van een muziekstuk zijn: Bepalen van de toonaard Bepalen van de modulaties Vinden van sequensen AMV volwassenen Pg. 21

23 Moduleren Moduleren = van toonaard veranderen in een muziekstuk. Een muziekstuk begint en eindigt steeds in de toonaard waarin het is geschreven. Maar "onderweg" kan het tijdelijk van toonaard veranderen. Hoe kunnen we moduleren? We vertrekken hiervoor van ons schematisch overzicht: Voortekening Grote tertstoonladder... Re La Mi Si Fa Do Sol Re La Mi Si... Kleine tertstoonladder si fa do sol re la mi si fa do sol De gebruikelijke modulaties zijn: de parallelle toonladder (dus de bijhorende kleine of grote tertstoonladder) een kruis of mol toevoegen en de parallelle toonladder (dus de bijhorende kleine of grote tertstoonladder) de laatste kruis of mol wegnemen en de parallelle toonladder (dus de bijhorende kleine of grote tertstoonladder) Voorbeeld 1 Muziekstuk in Re-groot (2 ) de modulaties zijn: si-klein de kleine tertstoonladder van Re-groot La-groot 1 kruis toevoegen fa -klein en de bijhorende kleine tertstoonladder Sol-groot 1 kruis wegnemen Groot Sol-groot Re-groot La-groot klein mi-klein si-klein fa -klein (harmonisch) + re + la + mi (melodisch) + do en re + sol en la + re en mi Voorbeeld 2 Muziekstuk in Fa-groot (1 ) de modulaties zijn: re-klein de kleine tertstoonladder van Re-groot Si -groot 1 mol toevoegen sol-klein en de bijhorende kleine tertstoonladder Do-groot 1 mol wegnemen la-klein en de bijhorende kleine tertstoonladder 2 1 Groot Si -groot Fa-groot Do-groot klein sol-klein re-klein la-klein (harmonisch) + fa + do + sol (melodisch) + mi en fa + si en do + fa en sol AMV volwassenen Pg. 22

24 Tussen "naastliggende" toonaarden zijn er gemeenschappelijke akkoorden. Dit maakt het eenvoudig om vloeiend van de ene toonaard naar de andere te overgaan. Voorbeeld Do-groot heeft de volgende akkoorden: do - mi - sol (gebouwd op de tonica) fa - la - do (gebouwd op de subdominant) sol - si - re (gebouwd op de dominant) Sol-groot heeft de volgende akkoorden: sol - si - re (gebouwd op de tonica) do - mi - sol (gebouwd op de subdominant) re - fa - la (gebouwd op de dominant) Deze beide toonaarden hebben dus "do-mi-sol" en "sol-si-re" gemeenschappelijk als akkoord. AMV volwassenen Pg. 23

25 Transponeren Transponeren is een muziekstuk in een nieuwe toonsoort herschrijven. Transponeren komt er in feite op neer dat iedere noot van de originele muziekstuk met hetzelfde aantal (halve) tonen wordt verhoogd of verlaagd. Maar ook de toonaard moet men aanpassen Men kan op 2 manieren transponeren: Het muziekstuk herschrijven geschreven transpositie = men behoudt dezelfde sleutel, maar men herschrijft alle noten en past de toonaard aan. Het muziek op zicht aanpassen dit gebeurt door een andere sleutel te denken voor het muziekstuk. De noten blijven, maar doordar er een andere sleutel staat krijgen de noten een andere betekenis. Ook hier moet nog altijd de toonaard aangepast worden. Concreet voorbeeld wanneer dit nodig is: 1. Een saxofoon staat gestemd in si en moet de partituur overnemen van een dwarsfluit (gestemd in do). 2. de saxofoon moet dus alles 1 toon hoger spelen om dezelfde toon te laten klinken (van si naar do is 1 toon) Hoe transponeren: 1. De toonaard veranderen (voortekening veranderen). De toonaard moet aangepast worden om de toonafstanden te respecteren. 2. Alle noten herschrijven. 3. De wijzigingstekens aanbrengen op basis van de nieuwe voortekening. Een muziekstuk in Do-groot, één toon hoger schrijven, gebeurt dan als volgt: 1. De toonaard aanpassen Do-groot + 1 toon Re-groot Re-groot heeft 2 kruisen aan de sleutel (fa en do ) 2. Alle noten worden 1 toon hoger geschreven: do wordt re, re wordt mi, mi wordt fa enz... (op basis van de nieuwe voortekening) 3. Wijzigingstekens doorvoeren: do wordt een re enz... Een muziekstuk in Do-groot, twee tonen lager schrijven: 1. De toonaard aanpassen Do-groot - 2 tonen La -groot La -groot heeft 4 mollen aan de sleutel (si, mi, la en re ) 2. Alle noten worden 2 tonen lager geschreven: do wordt la, re wordt si, mi wordt do enz... (op basis van de nieuwe voortekening) 3. Men moet rekening houden met de noten met een wijzigingsteken: do wordt een la (want met de nieuwe voortekening hebben we anders la ) sol wordt een mi (want met de nieuwe voortekening hebben we anders mi ) la wordt een fa enz... Muziekstuk in Do-groot 2 tonen lager getransponeerd (in La -groot) AMV volwassenen Pg. 24

26 Speciale muziektermen De opmaat Een opmaat is de noot (of noten) die gespeeld wordt vóór de eerste volledige maat aan het begin van een muziekstuk. De opmaat is meestal de dominant van de toonaard (toonladder). De eerste tel van de eerste volledige maat is dan meestal de tonica Voorbeeld in Do-groot opmaat sol eerste tel do De diatonische halve toon De diatonische halve toon is een halve toon tussen twee noten met een verschillende naam. Voorbeeld: mi fa si do sol la De chromatische halve toon De chromatische halve toon is een halve toon tussen twee noten met dezelfde naam. Voorbeeld: sol sol do do De syncope De basis van een syncope is het volgende ritme kort lang kort In een syncope wordt de klemtoon gelegd op de tweede noot! (bij andere ritmes wordt de klemtoon steeds gelegd op de eerste noot) Voorbeelden: achtste vierde achtste zestiende achtste - zestiende Er bestaan verschillende varianten op de syncope zoals achtste vierde zestiende+zestiende (laatste achtste noot wordt gesplitst in 2 zestienden) achtste vierde achtste rust (laatste achtste noot wordt vervangen door een rust) AMV volwassenen Pg. 25

27 De sequens Een sequens is een figuur (melodie of ritme) die een aantal keren terugkomt. (bij het schrijven van sequensen geen rekening houden met de voortekening, wel met wijzigingstekens) De triool Een triool is een figuur van muzieknoten waarbij de nootduur van twee noten in drie gelijke delen wordt verdeeld. Of nog... een triool zijn 3 gelijke noten die samen even lang duren als 2 noten. Of nog... verhouding 3:2 Drie achtste noten die samen even lang duren als 2 achtste noten Drie zestiende noten die samen even lang duren als 2 zestiende noten De duool Een duool is een figuur van muzieknoten waarbij de nootduur van drie noten in twee gelijke delen wordt verdeeld. Of nog... een duool zijn 2 gelijke noten die samen even lang duren als 3 noten. Of nog... verhouding 2:3 Dus een duool van 2 achtste noten duurt even lang als 2 gepunteerde achtste noten Twee achtste noten die samen even lang duren als 3 achtste noten is hetzelfde als De kwartool Een kwartool is een figuur van muzieknoten waarbij de nootduur van drie noten in vier gelijke delen wordt verdeeld. Of nog... een kwartool zijn 4 gelijke noten die samen even lang duren als 3 noten. Of nog... verhouding 4:3 Vier achtste noten die samen even lang duren als 3 achtste noten De kwintool Een kwintool is een figuur van muzieknoten waarbij de nootduur van vier noten in vijf gelijke delen wordt verdeeld. Of nog... een kwintool zijn 5 gelijke noten die samen even lang duren als 4 noten. Of nog... verhouding 5:4 Vijf achtste noten die samen even lang duren als 4 achtste noten AMV volwassenen Pg. 26

Noten lezen voor gitaar

Noten lezen voor gitaar Noten lezen voor gitaar Voor leerlingen, die met gitaarlessen beginnen, maar nog niet met het notenbeeld bekend zijn. www.coumou.nl Vernieuwde editie: Tekst geredigeerd door H. Coumou-Gerbrandy. - 2 -

Nadere informatie

Accenten blok 10. Hoelang duurt Kid Paddle? gewicht 100 g 200 g 300 g 400 g 12 kg 600 g. prijs 2,75 312 287 =

Accenten blok 10. Hoelang duurt Kid Paddle? gewicht 100 g 200 g 300 g 400 g 12 kg 600 g. prijs 2,75 312 287 = Accenten blok 10 87 1 1 87 = In dit blok komt het aftrekken door aanvullen bij het rekenen t/m 1 000 aan de orde; bijv. 1 87 of 80 798. De leerlingen hebben deze strategie al eerder gebruikt bij het rekenen

Nadere informatie

Johan van Benthem Hans van Ditmarsch Jan van Eijck. Logica in actie

Johan van Benthem Hans van Ditmarsch Jan van Eijck. Logica in actie Logica in actie Johan van Benthem Hans van Ditmarsch Jan van Eijck Logica in actie Dit boek bevat de teksten van de cursus Logica in actie. De volledige cursus is beschikbaar op www.spinoza.ou.nl. Meer

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Sommen van kwadraten. 12.1 Sommen van twee kwadraten

Hoofdstuk 12. Sommen van kwadraten. 12.1 Sommen van twee kwadraten Hoofdstuk 12 Sommen van kwadraten 12.1 Sommen van twee kwadraten In Hoofdstuk 11 hebben we gezien dat als p een oneven priemdeler van a 2 + b 2 is, en p deelt niet zowel a als b, dan is p gelijk aan 1

Nadere informatie

Inleiding tot de incidentiemeetkunde

Inleiding tot de incidentiemeetkunde HOOFDSTUK 3 Inleiding tot de incidentiemeetkunde Incidentiemeetkunde is een theoretisch kader waarin bijna elke vorm van meetkunde past. Wij zullen onder andere zien hoe affiene en projectieve meetkunde

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

ARTIKEL. Dr. Kees Buijs, SLO Leerplanontwikkelaar rekenen-wiskunde

ARTIKEL. Dr. Kees Buijs, SLO Leerplanontwikkelaar rekenen-wiskunde DIDACTISCHE AANDACHTSPUNTEN bij verbetertrajecten ARTIKEL Rekenbeleid Dr. Kees Buijs, SLO Leerplanontwikkelaar rekenen-wiskunde Inleiding Streven naar hogere leeropbrengsten Schoolteams zijn niet altijd

Nadere informatie

Stijloefeningen: 99 manieren om een verhaal te vertellen

Stijloefeningen: 99 manieren om een verhaal te vertellen Educatief pakket voor individueel gebruik Stijloefeningen: 99 manieren om een verhaal te vertellen van Matt Madden kunst in zicht in samenwerking met Strip Turnhout Inhoudstafel Welkom 3 Luik 1: Algemene

Nadere informatie

'TOCH NOG LEREN LEZEN?'

'TOCH NOG LEREN LEZEN?' W. VERHAGEN 'TOCH NOG LEREN LEZEN?' IN HET SPECIAAL ONDERWIJS Voor de doorsnee leerling maakt het weinig uit met welke methode hij leert lezen. Voor leerlingen die stagneren in het aanvankelijk lezen ligt

Nadere informatie

Moeten we het rijbewijs al afpakken?

Moeten we het rijbewijs al afpakken? Moeten we het rijbewijs al afpakken? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen bij de zorg voor

Nadere informatie

* * * Boekje met opdrachten * * *

* * * Boekje met opdrachten * * * * * * Boekje met opdrachten * * * Hallo allemaal! Welkom op de faculteit informatica van de Technische Universiteit Delft Vandaag gaan we eens kijken hoe we zelf kleine computerprogramma s kunnen maken

Nadere informatie

Cursus Microsoft Word 2013

Cursus Microsoft Word 2013 Cursus Microsoft Word 2013 Lieve D Helft ICT in het basisonderwijs Auteur: Lieve D Helft Titel: Cursus Microsoft Word 2013 April 2013 2013, Lieve D Helft Lieve.dhelft@telenet.be Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

E-BOOK VERANDEREN GAAT SNELLER DAN JE DENKT! EXPRESS YOUR INNER POWER

E-BOOK VERANDEREN GAAT SNELLER DAN JE DENKT! EXPRESS YOUR INNER POWER E-BOOK VERANDEREN GAAT SNELLER DAN JE DENKT! EXPRESS YOUR INNER POWER INLEIDING Iedereen ervaart problemen in zijn dagelijkse bezigheden. Vaak gaat er veel tijd en energie zitten in het proberen op te

Nadere informatie

Kleur je muziek! Index: 3. Voorwoord 4. Handleiding

Kleur je muziek! Index: 3. Voorwoord 4. Handleiding Kleur e muziek! Lesideeën en kleurenpartituren voor kinderen en personen met een handicap Index: 3. oorwoord 4. Handleiding 6. Beginlied 7. De vakantie is voorbi 8. Dag appel dag peer 10. Ik ben een piraat

Nadere informatie

Word 2000 voor thesisstudenten

Word 2000 voor thesisstudenten Word 2000 voor thesisstudenten Copyright, 2002 Ward 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 5 3 Tijdsindeling... 7 3.1 Alvorens te beginnen typen... 7 3.2 Tijdens het typen... 7 3.3 Helemaal

Nadere informatie

Programmeren op de Casio fx-9860g

Programmeren op de Casio fx-9860g Programmeren op de Casio fx-9860g Praktische opdracht september 2007 1 2 Inleiding Een programma is een reeks instructies die aangeven wat de computer, en in ons geval de grafische rekenmachine (GR), moet

Nadere informatie

Uitwijking-tijddiagram

Uitwijking-tijddiagram Trillingen en geluid 1 Amplitude, trillingstijd en frequentie 2 Vrije en gedwongen trillingen; resonantie 3 Geluid van bron naar ontvanger 4 Toonhoogte en frequentie 5 Luidheid en geluidsniveau 6 Geluidssnelheid

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt U blijft zelf invloed houden op wanneer u stopt met werken www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

m s Peuters en kleuters op internet Onder redactie van Remco Pijpers Onderzoekers Stefanie Jansen Clare Brouwer Marion Duimel

m s Peuters en kleuters op internet Onder redactie van Remco Pijpers Onderzoekers Stefanie Jansen Clare Brouwer Marion Duimel a pp noot ui Peuters en kleuters op internet m s Onder redactie van Remco Pijpers Onderzoekers Stefanie Jansen Clare Brouwer Marion Duimel Met medewerking van Justine Pardoen Peter Nikken 2 app oo n t

Nadere informatie

Duiden en Doen. Versie SBO

Duiden en Doen. Versie SBO Duiden en Doen Werken aan kerndoelen, referentieniveaus, leerstandaarden, leerlijnen, ontwikkelingsperspectieven, leerroutes, uitstroomniveaus en enzovoort, met de leerresultaten als uitgangspunt. Versie

Nadere informatie

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat?

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen

Nadere informatie

Het belang van een goed beoordelingsmodel

Het belang van een goed beoordelingsmodel Door Aniek Geelen en Karen Heij Toets! wordt uitgegeven door Bureau ICE, de nieuwe generatie toetsen en examens Waarom heb ik een onvoldoende en hij niet? Het belang van een goed beoordelingsmodel Een

Nadere informatie

Handleiding Dit moet je weten! - 1 Lereniseenmakkie Werkboek

Handleiding Dit moet je weten! - 1 Lereniseenmakkie Werkboek Handleiding Dit moet je weten! - 1 Inhoud Rekenen en Leren Leren... 2 Rekenportfolio... 3 Leren Leren pijlers... 3 Zelfbeeld... 3 Motivatie... 5 Memoriseren in plaats van leren... 6 Strategieën... 7 Globale

Nadere informatie

De loopbaan in niveaus

De loopbaan in niveaus De loopbaan in niveaus BC D 10 februari 2014 Inhoud 1. Doel en inhoud... 5 2. Tijdslijn... 6 3. Kernbegrippen van de loopbaan... 7 3.1. Functiebeschrijving... 7 3.2. Graad... 9 3.3. Anciënniteit... 10

Nadere informatie

Les 1.1 - Balvaardigheid

Les 1.1 - Balvaardigheid Les. - Balvaardigheid TOELICHTING Dit is de ideale les om kennis te maken met een groep. De organisatie is heel simpel en de les nodigt uit tot grote intensiteit. Alle werkvormen zijn zo eenvoudig mogelijk

Nadere informatie

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

1. KENNISMAKING MET WORD

1. KENNISMAKING MET WORD 1. KENNISMAKING MET WORD 1.1. Het beginscherm in Word Word start met een welkomstscherm. Daama ziet U een nagenoeg leeg scherm (zie figuur 1.2). Als U vertrouwd bent met Windows of met een ander Windows-programma,

Nadere informatie