AMV Algemene Muzikale Vorming. Volwassenen. Ph. Thiran

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AMV Algemene Muzikale Vorming. Volwassenen. Ph. Thiran"

Transcriptie

1 AMV Algemene Muzikale Vorming Volwassenen Ph. Thiran

2 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Italiaanse woorden... 2 Notatie & Symbolen... 3 De noten & de rusten... 5 De maat... 7 De maat van een muziekstuk... 7 Omzetten naar een andere maat... 7 De soorten maten... 8 De wijzigingstekens en de voortekening... 9 De wijzigingstekens... 9 De voortekening... 9 De toonafstanden / intervallen De intervallen De verminderde en de overmatige toonafstanden (intervallen) Bepalen van een toonafstand De drieklank De toonladder De toonladder De grondklanken van een toonladder De hele-tonentoonladder De tertstoonladders De soorten tertstoonladders Hoe klinkt een tertstoonladder Voorbeelden van tertstoonladders: Vinden van de toonaard van een muziekstuk Schematisch Overzicht De tertstoonladders volledig uitgewerkt De diatonische modi Akkoorden Het akkoord Akkoord van een toonladder Analyse van een muziekstuk De opbouw Andere elementen in de analyse van een muziekstuk Moduleren Transponeren Speciale muziektermen De opmaat De diatonische halve toon De chromatische halve toon De syncope De sequens De triool De duool De kwartool De kwintool Een enharmonie Een picardische terts Een sicilienne AMV volwassenen Pg. 1

3 Italiaanse woorden allegro...snel, levendig andante...gaande crescendo...geleidelijk aan verluiden D.C. (da capo)...terug naar het begin D.C. al fino...herhalen van het begin tot aan fine decrescendo...geleidelijk aan verzachten diminuendo...geleidelijk aan verzachten fermate-teken (orgelpunt)...toon aanhouden forte...luid legato...gebonden lento...traag mezzo-forte...half luid piano...zacht staccato...kort a capella...zonder begeleiding cantabile...zangerig coda teken...naar de coda springen D.S. al fine...herhalen vanaf het DS-teken tot aan fine fortissimo...zeer luid giocoso...vrolijk largo...breed marcato...met nadruk moderato...matig pianissimo...zeer zacht rallentando...geleidelijk vertragen ritardando...vertragen, langzamer wordend sempre...steeds, altijd solo...alleen subito...plots, ineens tutti...iedereen vivace...levendig a tempo...vorig tempo hernemen accelerando...versnellen adagio...rustig al fine...tot het einde allegretto...matig vlug con motto...met beweging decisio...vastberaden dolce...zoet, lief maestoso...plechtig meno mosso...minder bewogen (snel) = trager molto...veel, zeer piu mosso...meer bewogen (snel) = sneller poco a poco...beetje bij beetje presto...zeer snel ritenuto...tegengehouden, plotseling vertragen sforzando...plots heel luid stesso tempo...zelfde tempo tempo...snelheid van de tellen tempo primo...het eerste tempo hernemen perpendosi...fade-out (verstillen en vertragen) allargando...verbreden en versterken AMV volwassenen Pg. 2

4 Symbolen sol sleutel... fa sleutel... maatteken en eindstreep... 4/4 maat... 2/2 maat... crescendo... decrescendo / diminuendo... forte... fortissimo... piano... pianissimo... mezzo piano... mezzo forte... fermate-teken... accent... staccato... coda teken... D.S. teken (dal segno)... kruisteken... dubbel kruisteken... molteken... dubbel molteken... herstellingsteken... koppelteken... AMV volwassenen Pg. 3

5 triool... duool... octaveringsteken... aanduiding voor een hele toon... aanduiding voor een halve toon... zinsboog... herhalingsteken... voltateken... AMV volwassenen Pg. 4

6 De noten & de rusten benaming notatie in de sol-sleutel notatie in de fa-sleutel letterbenaming met een kruis = letter + is met een mol = letter + es c of C do met een kruis = cis met een mol = ces d of D re met een kruis = dis met een mol = des e of E mi met een kruis = eis met een mol = es (!! samentrekking) f of F fa met een kruis = fis met een mol = fes g of G sol met een kruis = gis met een mol = ges a of A la met een kruis = ais met een mol = as (!! samentrekking) b of B si met een kruis = bis met een mol = bes (hoge) do c of C De waarde van de noten en de rusten Waarde Noot benaming equivalent rust 1 hele noot 1/2 halve noot 1/4 vierde noot 1/8 achtste noot 1/16 16 de noot 1/32 32 ste noot... AMV volwassenen Pg. 5

7 Een punt achter een noot verlengt de noot met de helft van haar waarde. Voorbeelden: = gepunteerde halve noot = 1/2 + 1/4 = gepunteerde vierde noot = 1/4 + 1/8 = gepunteerde achtste noot = 1/8 + 1/16 Hetzelfde geldt voor de rusten een punt achter een rust verlengt de rust met de helft van haar waarde. AMV volwassenen Pg. 6

8 De maat De maat van een muziekstuk Een maat wordt aangeduid in 2 delen: het aantal tellen in een maat de waarde van iedere tel Schrijfwijzen eerste tel tweede tel tellen van een kwartnoot 2 tellen van een hele noot 2 tellen van een halve noot 2 tellen van een achtste noot Schrijfwijzen eerste tel tweede tel derde tel tellen van een kwartnoot Opmerking: Men heeft de neiging om een maat van 2/8 sneller te spelen dan een maat van 2/2. Dit komt omdat de partituur in 2/2 er "lichter" uit ziet dan een partituur in 2/8. Maar uiteindelijk bepaalt het tempo met welke snelheid een muziekstuk wordt gespeeld, en niet de maat. Een stuk in 2/8 kan dus mogelijks even snel gespeeld worden als een muziekstuk in 2/2. Omzetten naar een andere maat Men kan een muziekstuk dus ook herschrijven in een andere maat om de partituur leesbaarder te maken. Als men een muziekstuk in 2/2 wil herschrijven in 2/4: moet men de waarde van iedere noot en rust halveren een hele noot wordt een halve noot, een halve noot wordt een kwartnoot enz... immers iedere tel mag nog slechts een kwartnoot duren (voordien een halve noot) Als men een muziekstuk in 3/8 wil herschrijven in 3/4, moet men de waarde van iedere noot en rust verdubbelen een achtste noot wordt een kwartnoot, een zestiende noot wordt een achtste noot enz... immers iedere tel duurt nu een kwartnoot (voordien een achtste noot) Voorbeeld: dit muziekstuk in maat 2/2 omgezet in 2/4, wordt... AMV volwassenen Pg. 7

9 De soorten maten Binaire en ternaire maten Binair een maat van 2 tellen of een veelvoud ervan (het aantal tellen in een maat is deelbaar door 2) Voorbeeld: 2/4, 6/8, 4/4 Ternair een maat van 3 tellen of een veelvoud ervan Voorbeeld: 3/8, 3/4, 9/8 Enkelvoudige en samengestelde maten enkelvoudige maat iedere tel splitst in 2 gelijke delen Voorbeeld: 2/4 (iedere tel splitst in 2 achtste noten) samengestelde maat iedere tel splitst in 3 gelijke delen Voorbeeld: 6/8 (iedere tel splitst in 3 achtste noten) Voorbeelden: maat 2/2 teller deelbaar door 2, dus een binaire maat (2 tellen van een halve noot) iedere tel (= halve noot) splitst in 2 vierde noten, dus een enkelvoudige maat maat 3/4 Conclusie: 2/2 is een enkelvoudige binaire maat teller is NIET deelbaar door 2, dus een ternaire maat (3 tellen van een kwartnoot) iedere tel (= kwartnoot) splitst in 2 achtste noten, dus een enkelvoudige maat maat 6/8 Conclusie: 3/4 is een enkelvoudige ternaire maat teller is deelbaar door 2, dus een binaire maat (2 tellen van 3 achtsten) iedere tel splitst in 3 achtste noten, dus een samengestelde maat maat 9/8 Conclusie: 6/8 is een samengestelde binaire maat teller is NIET deelbaar door 2, dus een ternaire maat (3 tellen van 3 achtsten) iedere tel splitst in 3 achtste noten, dus een samengestelde maat Conclusie: 9/8 is een samengestelde ternaire maat AMV volwassenen Pg. 8

10 De wijzigingstekens en de voortekening De wijzigingstekens een kruis verhoogt de noot met een halve toon een mol verlaagt de noot met een halve toon een herstellingsteken, herstelt een kruis of een mol Een wijzigingsteken in een partituur geldt: 1. tot aan de volgende maatstreep 2. alleen voor de noot waar het bij staat (niet voor de octaven hoger of lager) De voortekening De volgorde van de kruisen: fa do sol re la mi si De volgorde van de mollen: si mi la re sol do fa (= de omgekeerde volgorde van de kruisen) Opgelet: De voortekening (mollen of kruisen) moet op elke regel herhaald worden. De voortekening geldt voor alle noten met dezelfde naam. AMV volwassenen Pg. 9

11 De toonafstanden / intervallen De intervallen Hoedanigheid & Notatie Afstand Naam klein rein groot 1 priem 2 secunde 3 terts 1 halve toon K2 1 hele toon + 1 halve toon 0 tonen R1 1 hele toon G2 2 hele tonen K3 G3 4 kwart 2 hele tonen + 1 halve toon R4 5 kwint 3 hele tonen + 1 halve toon R5 6 sixt 3 hele tonen + 2 halve tonen 4 hele tonen + 1 halve toon K6 G6 7 septiem 4 hele tonen + 2 halve tonen 5 hele tonen + 1 halve toon K7 G7 8 octaaf 5 hele tonen + 2 halve tonen R8 De verminderde en de overmatige toonafstanden (intervallen) De verminderde en de overmatige toonafstanden: rein - ½ toon = verminderd rein + ½ toon = overmatig groot - ½ toon = klein groot - ½ toon - ½ toon = verminderd groot + ½ toon = overmatig Schematisch: verminderd - rein + overmatig verminderd - klein - groot + overmatig AMV volwassenen Pg. 10

12 Bepalen van een toonafstand Hoe het interval bepalen: de naam van de noten bepalen het interval de afstand tussen de tonen bepalen de hoedanigheid Voorbeelden: do - re do - re = secunde 1,5 toon = overmatige secunde (groot + ½ toon) do - mi do - mi = terts 1,5 toon = kleine terts Hoewel de afstand do-re en do-mi even groot is (nl. 1,5 toon), noemt men de toonafstand anders omdat de notennamen verschillen. AMV volwassenen Pg. 11

13 De drieklank Een drieklank = 2 tertsen op elkaar Als basis zijn er 2 soorten drieklanken: Grote drieklank eerste terts is groot (en de tweede terts is klein) Kleine drieklank eerste terts is klein (en de tweede terts is groot) Daarnaast bestaan er eveneens: De verminderde drieklank 2 kleine tertsen op elkaar De overmatige drieklank 2 grote tertsen op elkaar Grote drieklank Voorbeeld: do mi sol do mi is een grote terts (2 tonen) mi sol is een kleine terts (½ toon + 1 toon) Kleine drieklank Voorbeeld: do mi sol do mi is een kleine terts (1 toon + ½ toon) mi sol is een grote terts (2 tonen) re fa la re fa is een kleine terts (1 toon + ½ toon) fa la is een grote terts (2 tonen) Verminderde drieklank Voorbeeld: do mi sol do mi is een kleine terts (1 toon + ½ toon) mi sol is een kleine terts (1 toon + ½ toon) Overmatige drieklank Voorbeeld: do mi sol do mi is een grote terts (2 tonen) mi sol is een grote terts (2 tonen) AMV volwassenen Pg. 12

14 De toonladder De toonladder Een toonladder is een stijgende of dalende opeenvolging van toonhoogten, bestaande uit de tonen van een octaaf. Voorbeeld: do re mi fa sol la si do fa sol la si do re mi fa la si do re mi fa sol la... Een toonladder kan dus met gelijk welke noot beginnen. Op de toonladder krijgt iedere toontrap een naam: Toontrap benaming Afkorting Opmerkingen I tonica T grondtoon II boventonica III mediant M 3de trap IV subdominant V dominant D 5de trap VI VII VIII bovendominant M- is een kleine terts M+ is een grote terts leidtoon LT in de grote tertstoonladder in de harmonische en melodische kleine tertstoonladder (halve toon tussen trap VII en VIII) ondertonica OT alleen in de natuurlijke kleine tertstoonladder (volledige toon tussen trap VII en VIII) tonica of octaafnoot T De grondklanken van een toonladder De grondklanken van een toonladder zijn: o tonica (1ste trap of grondtoon) o mediant (3de trap) o dominant (5de trap) De hele-tonentoonladder Dit is een toonladder waarin alle afstanden hele tonen zijn, voorbeeld: do - re - mi - fa - sol - la - si Men kan opmerken dat de 7 de trap hetzelfde klinkt als de octaafnoot (si klinkt hetzelfde als do). AMV volwassenen Pg. 13

15 De tertstoonladders De soorten tertstoonladders De soorten tertstoonladder zijn : o grote tertstoonladder o kleine tertstoonladder = een kleine terts lager dan de bijhorende grote tertstoonladder. Van de kleine tertstoonladders zijn er 3 varianten: 1. de natuurlijke kleine tertstoonladder (dit wordt ook wel de oude wijze of eolische kleine tertstoonladder genoemd) 2. de harmonische kleine tertstoonladder hierbij wordt alleen de 7 de trap verhoogd 3. de melodische kleine tertstoonladder hierbij wordt de 6 de en de 7 de trap verhoogd Voorbeeld: de toonladder van Do groot een kleine terts lager dan Do is La (do si la = 1 + ½ toon) de kleine tertstoonladder van Do groot is dus La klein. Do groot en La klein noemen we dan ook parallelle toonladders. De grote tertstoonladder en de kleine tertstoonladder hebben dezelfde voortekening. In onze Westerse muziek gebruiken we vnl. de melodische kleine tertstoonladder (dus met de 6 de en 7 de trap verhoogd). Opmerking : in dalende lijn wordt ook vaak de natuurlijke kleine tertstoonladder gebruikt. Bij de grote tertstoonladder liggen de halve tonen tussen trap III en IV en tussen trap VII en VIII Bij de (natuurlijke) kleine tertstoonladder liggen de halve tonen tussen trap II en III en tussen trap V en VI Dit betekent dat: de (grond)-drieklank van een grote tertstoonladder altijd een grote drieklank is de (grond)-drieklank van een kleine tertstoonladder altijd een kleine drieklank is Hoe klinkt een tertstoonladder Toonladder grote tertstoonladder natuurlijke kleine tertstoonladder harmonische kleine tertstoonladder melodische kleine tertstoonladder Klinkt als... van neutraal tot opgewekt, vrolijk oude kerkmuziek oosters romantisch, winters Voorbeelden van tertstoonladders: 1. De toonladder van Do groot (drieklank van de grondtonen = do mi sol) 2. De toonladder van La klein (is de kleine tertstoonladder van Do groot) (drieklank van de grondtonen = la do mi) De natuurlijke kleine tertstoonladder van la-klein AMV volwassenen Pg. 14

16 De harmonische kleine tertstoonladder van la-klein (VII verhoogd) De melodische kleine tertstoonladder van la-klein (VI en VII verhoogd) 3. De toonladder van Fa groot (drieklank van de grondtonen = fa la do) 4. De toonladder van Re klein (is de kleine tertstoonladder van Fa groot) (drieklank van de grondtonen = re fa la) De natuurlijke kleine tertstoonladder van re-klein Vinden van de toonaard van een muziekstuk Hoe vindt men de toonaard (tertstoonladder) van een muziekstuk dit is gebaseerd op de voortekening (de mollen of kruisen aan de sleutel). 1. Zoek eerst de grote tertstoonladder Leer de volgorde van de kruisen de mollen fa do sol re la mi si si mi la re sol do fa (omgekeerde volgorde van de kruisen) Als er geen voortekening is De toonladder van Do - groot Als er 1 aan de sleutel staat (= si-mol) De toonladder van Fa - groot Als er kruisen aan de sleutel staan neem de laatste kruis en verhoog met een halve toon (= dan krijg je de tonica van de grote tertstoonladder) Als er mollen aan de sleutel staan neem de voorlaatste mol (= dan krijg je de tonica van de grote tertstoonladder) 2. Bepaal of het de grote of de kleine tertstoonladder is De grote tertstoonladder en de kleine tertstoonladder hebben immers dezelfde voortekening. De kleine tertstoonladder is een kleine terts lager dan de grote. Om te weten in welke toonaard een muziekstuk is geschreven, zijn er 2 manieren: AMV volwassenen Pg. 15

17 Gevoelsmatig Klinkt het stuk eerder vrolijk grote tertstoonladder Klinkt het stuk eerder triestig kleine tertstoonladder Op basis van de toontrap Je kijkt naar de laatste noot en dit geeft meestal aan in welke toonaard het stuk geschreven is. 55 % van de muziekstukken eindigt op de tonica 35 % van de muziekstukken eindigt op de dominant 5 % van de muziekstukken eindigt op de mediant 5 % van de muziekstukken eindigt op een andere noot Voorbeelden 3 kruisen in de voortekening (fa do sol) verhoog laatste kruis met een halve toon: Sol + halve toon = La muziekstuk staat dus in La groot of in Fa - klein (1,5 toon lager dan La) 3 mollen in de voortekening (si mi la) neem de voorlaatste mol = Mi muziekstuk staat dus in Mi groot of in Do - klein (1,5 toon lager dan Mi ) Schematisch Overzicht Voortekening Grote tertstoonladder... Re La Mi Si Fa Do Sol Re La Mi Si... Kleine tertstoonladder si fa do sol re la mi si fa do sol De tertstoonladders volledig uitgewerkt Voortekening Geen voortekening (= geen kruisen of mollen aan de sleutel) Toonaard voor de grote tertstoonladder Do - groot Toonaard voor de kleine tertstoonladder (= kleine terts lager dan de grote) la - klein Kruisen aan de sleutel Hoe: neem de laatste kruis en verhoog deze met een halve toon dit geeft je de grote tertstoonladder. Om de kleine tertstoonladder te vinden, verlaag je dan met een kleine terts Voortekening Toonaard voor de grote tertstoonladder Sol groot Toonaard voor de kleine tertstoonladder (= kleine terts lager dan de grote) mi klein (=Fa # + halve toon) (=1,5 toon lager dan Sol) Re groot (=Do # + halve toon) si klein (=1,5 toon lager dan Re) AMV volwassenen Pg. 16

18 La groot (=Sol # + halve toon) fa# - klein (=1,5 toon lager dan La) Mi groot (=Re # + halve toon) Si groot (=La # + halve toon) Fa# groot (=Mi #+ halve toon) Opgelet: mi # is reeds = fa en daar dan nog een halve toon bij is fa # Do# groot (=Si # + halve toon) Opgelet: si # is reeds = do en daar dan nog een halve toon bij is do # do# - klein (=1,5 toon lager dan Mi) sol# - klein (=1,5 toon lager dan Si) re# - klein (=1,5 toon lager dan Fa#) la# - klein (=1,5 toon lager dan Do#l) Mollen aan de sleutel Hoe: neem de voorlaatste mol dit geeft je de grote tertstoonladder. Om de kleine tertstoonladder te vinden, verlaag je dan met een kleine terts. Voortekening Toonaard voor de grote tertstoonladder Fa groot Toonaard voor de kleine tertstoonladder (= kleine terts lager dan de grote) re klein Dit is een uitzondering! (=1,5 toon lager dan Fa) Si-mol groot (=voorlaatste mol = Si-mol) sol klein (=1,5 toon lager dan Si-mol) Mi-mol groot (=voorlaatste mol = Mi-mol) do - klein (=1,5 toon lager dan Mi-mol) La-mol groot (=voorlaatste mol = La-mol) fa - klein (=1,5 toon lager dan La-mol) Re-mol groot (=voorlaatste mol = Re-mol) Sol-mol groot (=voorlaatste mol = Sol-mol) si-mol - klein (=1,5 toon lager dan Re-mol) Opgelet: van Re-mol naar Do is een halve toon, van Do naar Si is ook maar een halve toon, dus moet men Si nogmaals aan halve toon verlagen (=Si-mol) om een kleine terts te dalen dus Simol klein mi-mol - klein (=1,5 toon lager dan Sol-mol) Opgelet: van Sol-mol naar Fa is een halve toon, van Fa naar Mi is ook maar een halve toon, dus moet men Mi nogmaals aan halve toon verlagen (=Mi-mol) om een kleine terts te dalen dus Mi-mol klein AMV volwassenen Pg. 17

19 Do-mol groot (=voorlaatste mol = Do-mol) la-mol - klein (=1,5 toon lager dan do-mol) De diatonische modi Sommige muziekstukken respecteren de logica van de grote en kleine tertstoonladders NIET. Als je dit tegenkomt, kan je de toonaard afleiden volgens de plaats waar de halve tonen staan: modus plaat van de halve tonen 1 ionische tussen III en IV en tussen VII en VIII (octaafnoot) 2 dorische tussen II en III en tussen VI en VII 3 frygische tussen I en II en tussen V en VI 4 lydische tussen IV en V en tussen VII en VIII (octaafnoot) 5 mixo-lydische tussen III en IV en tussen VI en VII 6 eolische tussen II en III en tussen V en VI 7 lokrische tussen I en II en tussen IV en V Voorbeeld: Geen voortekening dus dit is normaal gezien Do-groot of la-klein. Maar Bij de grote tertstoonladder liggen de halve tonen tussen trap III en IV en tussen trap VII en VIII Dit is hier niet het geval. 2. Bij de (natuurlijke) kleine tertstoonladder liggen de halve tonen tussen trap II en III en tussen trap V en VI Dit is hier niet het geval. 3. Bij de harmonische wordt de 7 de trap verhoogd (= alleen de sol) Bij de melodische wordt de 6 de en de 7 de trap verhoogd (= de fa en de sol) Dit is hier niet het geval want alleen de 6 de trap is verhoogd. 4. Dus is het een diatonische modus Welke de halve tonen liggen tussen II en III en tussen VI en VII de toonaard is la dorisch (we spreken niet van groot of klein) Voorbeeld 2: Mi -groot of do-klein Alleen de 6 de toon is verhoogd do dorisch AMV volwassenen Pg. 18

20 Akkoorden Het akkoord Een akkoord is een opeenstapeling van tertsen. (een drieklank is dus een akkoord). Voorbeelden akkoord gebouwd op do in Do-groot do - mi - sol akkoord gebouwd op la in la-klein la - do - mi akkoord gebouwd op la in La-groot la - do - mi (!! 3 kruisen aan de sleutel) De volgorde van de noten in een akkoord heeft geen belang, maar het krijgt wel een speciale aanduiding (notatie): Voorbeeld van verschillende basisakkoorden van Do groot Basisakkoord van Do groot do - mi - sol = de gondligging = kwint akkoord Bij de grondligging zijn er de volgende toonafstanden: do - mi = terts do - sol = kwint Vandaar dat dit akkoord ook genoteerd wordt als Do 3 5 of nog Do 5 letterbenaming C 5 of c 5 (het akkoord krijgt steeds de benaming van de noot waarop het is gebaseerd) mi - sol - do = de eerste omkering = sixt akkoord Bij de eerste omkering zijn er de volgende toonafstanden: mi - sol = terts mi - do = sixt Vandaar dat dit akkoord ook genoteerd wordt als Mi 3 6 of nog Mi 6 letterbenaming E 6 of e 6 sol - do - mi = de tweede omkering = kwart-sixt akkoord Bij de tweede omkering zijn er de volgende toonafstanden: sol - do = kwart sol - mi = sixt Vandaar dat dit akkoord ook genoteerd wordt als Sol 4 6 letterbenaming G 4 6 of g 4 6 Hetzelfde kan je toepassen voor de akkoorden van de andere toonladders. Voorbeelden Re groot twee kruisen aan de sleutel (fa en do ) basisakkoord = re - fa - la o grondligging = re - fa - la Re 3 5 of nog D 5 re - fa is een terts ; re - la is een kwint o eerste omkering = fa - la - re Fa 3 6 of nog Fis 6 fa - la is een terts ; fa - re is een sixt o tweede omkering = la - re - fa La 4 6 of nog A 4 6 la - re is een kwart ; la - fa is een sixt AMV volwassenen Pg. 19

21 Fa klein drie kruisen aan de sleutel (fa, do en sol ) basisakkoord = fa - la - do o grondligging = fa - la - do Fa 3 5 of nog Fis 5 o eerste omkering = la - do - fa La 3 6 of nog A 6 o tweede omkering = do - fa - la Do 4 6 of nog Cis 4 6 C 5 do - mi - sol (do met terts en kwint) C 6 do - mi - la (do met terts en sixt) do - fa - la (do met kwart en sixt) C 4 6 Akkoorden van een toonladder De akkoorden van tertstoonladder worden gebouwd op de volgende trappen: trap I tonica + de eerste en tweede omkering trap IV subdominant + de eerste en tweede omkering trap V dominant + de eerste en tweede omkering Voorbeeld De akkoorden voor een muziekstuk in Do-groot zijn: do - mi - sol gebouwd op de tonica van Do-groot (do) + de eerste en twee omkering fa - la - do gebouwd op de subdominant van Do-groot (fa) + de eerste en twee omkering sol - si - re gebouwd op de dominant van Do-groot (sol) + de eerste en twee omkering De akkoorden voor een muziekstuk in Re-groot zijn: re - fa - la gebouwd op de tonica van Re-groot (re) + de eerste en twee omkering sol - si - re gebouwd op de subdominant van Re-groot (sol) + de eerste en twee omkering la - do - mi gebouwd op de dominant van Re-groot (la) + de eerste en twee omkering AMV volwassenen Pg. 20

22 Analyse van een muziekstuk De opbouw Een muziekstuk is meestal opgebouwd uit delen van 4 maten of een veelvoud ervan (heel vaak 8 maten). Ieder deel kan dan nog eens opgedeeld worden in stukken die sterk op elkaar gelijken. Een veel voorkomende opbouw is: A B A (en variaties daarop) A B C A (en variaties daarop) Voorbeelden les 1 uit oefenboek Roland Smeets A (deel met 8 maten) B (deel met 8 maten) A (deel met 8 maten) a a b b a a 4 maten 4 maten met een variatie op a 4 maten 4 maten met een variatie op b 4 maten 4 maten met een 2 de variatie op a les 3 uit oefenboek Roland Smeets A (deel met 8 maten) B (deel met 8 maten) A (deel met 8 maten) a a 3 b b a a 3 4 maten 4 maten een terts hoger dan a 4 maten 4 maten met een variatie op b 4 maten met een variatie op a 4 maten een terts hoger dan a 5 maten coda (= afsluiter) les 4 uit oefenboek Roland Smeets A (deel met 4 maten) B C (deel met 4 maten + coda) A (deel met 4 maten + coda) a a b c c + coda a a + coda 2 maten 2 maten met een variatie op a 2 maten 2 maten met een variatie op c + 1 maat coda 2 maten 2 maten met een variatie op a + 2 maten coda Andere elementen in de analyse van een muziekstuk Andere aandachtspunten in de analyse van een muziekstuk zijn: Bepalen van de toonaard Bepalen van de modulaties Vinden van sequensen AMV volwassenen Pg. 21

23 Moduleren Moduleren = van toonaard veranderen in een muziekstuk. Een muziekstuk begint en eindigt steeds in de toonaard waarin het is geschreven. Maar "onderweg" kan het tijdelijk van toonaard veranderen. Hoe kunnen we moduleren? We vertrekken hiervoor van ons schematisch overzicht: Voortekening Grote tertstoonladder... Re La Mi Si Fa Do Sol Re La Mi Si... Kleine tertstoonladder si fa do sol re la mi si fa do sol De gebruikelijke modulaties zijn: de parallelle toonladder (dus de bijhorende kleine of grote tertstoonladder) een kruis of mol toevoegen en de parallelle toonladder (dus de bijhorende kleine of grote tertstoonladder) de laatste kruis of mol wegnemen en de parallelle toonladder (dus de bijhorende kleine of grote tertstoonladder) Voorbeeld 1 Muziekstuk in Re-groot (2 ) de modulaties zijn: si-klein de kleine tertstoonladder van Re-groot La-groot 1 kruis toevoegen fa -klein en de bijhorende kleine tertstoonladder Sol-groot 1 kruis wegnemen Groot Sol-groot Re-groot La-groot klein mi-klein si-klein fa -klein (harmonisch) + re + la + mi (melodisch) + do en re + sol en la + re en mi Voorbeeld 2 Muziekstuk in Fa-groot (1 ) de modulaties zijn: re-klein de kleine tertstoonladder van Re-groot Si -groot 1 mol toevoegen sol-klein en de bijhorende kleine tertstoonladder Do-groot 1 mol wegnemen la-klein en de bijhorende kleine tertstoonladder 2 1 Groot Si -groot Fa-groot Do-groot klein sol-klein re-klein la-klein (harmonisch) + fa + do + sol (melodisch) + mi en fa + si en do + fa en sol AMV volwassenen Pg. 22

24 Tussen "naastliggende" toonaarden zijn er gemeenschappelijke akkoorden. Dit maakt het eenvoudig om vloeiend van de ene toonaard naar de andere te overgaan. Voorbeeld Do-groot heeft de volgende akkoorden: do - mi - sol (gebouwd op de tonica) fa - la - do (gebouwd op de subdominant) sol - si - re (gebouwd op de dominant) Sol-groot heeft de volgende akkoorden: sol - si - re (gebouwd op de tonica) do - mi - sol (gebouwd op de subdominant) re - fa - la (gebouwd op de dominant) Deze beide toonaarden hebben dus "do-mi-sol" en "sol-si-re" gemeenschappelijk als akkoord. AMV volwassenen Pg. 23

25 Transponeren Transponeren is een muziekstuk in een nieuwe toonsoort herschrijven. Transponeren komt er in feite op neer dat iedere noot van de originele muziekstuk met hetzelfde aantal (halve) tonen wordt verhoogd of verlaagd. Maar ook de toonaard moet men aanpassen Men kan op 2 manieren transponeren: Het muziekstuk herschrijven geschreven transpositie = men behoudt dezelfde sleutel, maar men herschrijft alle noten en past de toonaard aan. Het muziek op zicht aanpassen dit gebeurt door een andere sleutel te denken voor het muziekstuk. De noten blijven, maar doordar er een andere sleutel staat krijgen de noten een andere betekenis. Ook hier moet nog altijd de toonaard aangepast worden. Concreet voorbeeld wanneer dit nodig is: 1. Een saxofoon staat gestemd in si en moet de partituur overnemen van een dwarsfluit (gestemd in do). 2. de saxofoon moet dus alles 1 toon hoger spelen om dezelfde toon te laten klinken (van si naar do is 1 toon) Hoe transponeren: 1. De toonaard veranderen (voortekening veranderen). De toonaard moet aangepast worden om de toonafstanden te respecteren. 2. Alle noten herschrijven. 3. De wijzigingstekens aanbrengen op basis van de nieuwe voortekening. Een muziekstuk in Do-groot, één toon hoger schrijven, gebeurt dan als volgt: 1. De toonaard aanpassen Do-groot + 1 toon Re-groot Re-groot heeft 2 kruisen aan de sleutel (fa en do ) 2. Alle noten worden 1 toon hoger geschreven: do wordt re, re wordt mi, mi wordt fa enz... (op basis van de nieuwe voortekening) 3. Wijzigingstekens doorvoeren: do wordt een re enz... Een muziekstuk in Do-groot, twee tonen lager schrijven: 1. De toonaard aanpassen Do-groot - 2 tonen La -groot La -groot heeft 4 mollen aan de sleutel (si, mi, la en re ) 2. Alle noten worden 2 tonen lager geschreven: do wordt la, re wordt si, mi wordt do enz... (op basis van de nieuwe voortekening) 3. Men moet rekening houden met de noten met een wijzigingsteken: do wordt een la (want met de nieuwe voortekening hebben we anders la ) sol wordt een mi (want met de nieuwe voortekening hebben we anders mi ) la wordt een fa enz... Muziekstuk in Do-groot 2 tonen lager getransponeerd (in La -groot) AMV volwassenen Pg. 24

26 Speciale muziektermen De opmaat Een opmaat is de noot (of noten) die gespeeld wordt vóór de eerste volledige maat aan het begin van een muziekstuk. De opmaat is meestal de dominant van de toonaard (toonladder). De eerste tel van de eerste volledige maat is dan meestal de tonica Voorbeeld in Do-groot opmaat sol eerste tel do De diatonische halve toon De diatonische halve toon is een halve toon tussen twee noten met een verschillende naam. Voorbeeld: mi fa si do sol la De chromatische halve toon De chromatische halve toon is een halve toon tussen twee noten met dezelfde naam. Voorbeeld: sol sol do do De syncope De basis van een syncope is het volgende ritme kort lang kort In een syncope wordt de klemtoon gelegd op de tweede noot! (bij andere ritmes wordt de klemtoon steeds gelegd op de eerste noot) Voorbeelden: achtste vierde achtste zestiende achtste - zestiende Er bestaan verschillende varianten op de syncope zoals achtste vierde zestiende+zestiende (laatste achtste noot wordt gesplitst in 2 zestienden) achtste vierde achtste rust (laatste achtste noot wordt vervangen door een rust) AMV volwassenen Pg. 25

27 De sequens Een sequens is een figuur (melodie of ritme) die een aantal keren terugkomt. (bij het schrijven van sequensen geen rekening houden met de voortekening, wel met wijzigingstekens) De triool Een triool is een figuur van muzieknoten waarbij de nootduur van twee noten in drie gelijke delen wordt verdeeld. Of nog... een triool zijn 3 gelijke noten die samen even lang duren als 2 noten. Of nog... verhouding 3:2 Drie achtste noten die samen even lang duren als 2 achtste noten Drie zestiende noten die samen even lang duren als 2 zestiende noten De duool Een duool is een figuur van muzieknoten waarbij de nootduur van drie noten in twee gelijke delen wordt verdeeld. Of nog... een duool zijn 2 gelijke noten die samen even lang duren als 3 noten. Of nog... verhouding 2:3 Dus een duool van 2 achtste noten duurt even lang als 2 gepunteerde achtste noten Twee achtste noten die samen even lang duren als 3 achtste noten is hetzelfde als De kwartool Een kwartool is een figuur van muzieknoten waarbij de nootduur van drie noten in vier gelijke delen wordt verdeeld. Of nog... een kwartool zijn 4 gelijke noten die samen even lang duren als 3 noten. Of nog... verhouding 4:3 Vier achtste noten die samen even lang duren als 3 achtste noten De kwintool Een kwintool is een figuur van muzieknoten waarbij de nootduur van vier noten in vijf gelijke delen wordt verdeeld. Of nog... een kwintool zijn 5 gelijke noten die samen even lang duren als 4 noten. Of nog... verhouding 5:4 Vijf achtste noten die samen even lang duren als 4 achtste noten AMV volwassenen Pg. 26

Hagelandse Academie voor Muziek en Woord THEORIE L2 NAAM:... Hagelandse academie voor muziek en woord - AMV L2 : Theorie p.

Hagelandse Academie voor Muziek en Woord THEORIE L2 NAAM:... Hagelandse academie voor muziek en woord - AMV L2 : Theorie p. Hagelandse Academie voor Muziek en Woord THEORIE L2 NAAM:... Hagelandse academie voor muziek en woord - AMV L2 : Theorie p. Wijzigingstekens 3 Toonladder van Fa groot 3-4 Fasleutel 4 Syncope 4 Triool 5

Nadere informatie

Hagelandse Academie voor Muziek en Woord L 1 NAAM:... Hagelandse academie voor Muziek en Woord - AMV L1 : Theorie p.

Hagelandse Academie voor Muziek en Woord L 1 NAAM:... Hagelandse academie voor Muziek en Woord - AMV L1 : Theorie p. Hagelandse Academie voor Muziek en Woord THEORIE L 1 NAAM:... Hagelandse academie voor Muziek en Woord - AMV L1 : Theorie p. We schrijven noten op een NOTENBALK. Die bestaat uit 5 lijnen. We tellen ze

Nadere informatie

wat betekent: wat betekent: al fine allegro wat betekent: wat betekent: andante crescendo cresc. wat betekent: wat betekent: da capo

wat betekent: wat betekent: al fine allegro wat betekent: wat betekent: andante crescendo cresc. wat betekent: wat betekent: da capo al fine allegro andante crescendo cresc. da capo decrescendo decresc. diminuendo dim. forte levendig en snel tot het einde versterken gaande verzachten herhalen vanaf het begin luid verzachten legato lento

Nadere informatie

Hagelandse Academie voor Muziek en Woord OEFENINGEN BOEK L2 NAAM:... Hagelandse Academie voor Muziek en woord - AMV L 2 - Oefeningenboek p.

Hagelandse Academie voor Muziek en Woord OEFENINGEN BOEK L2 NAAM:... Hagelandse Academie voor Muziek en woord - AMV L 2 - Oefeningenboek p. Hagelandse Academie voor Muziek en Woord OEFENINGEN BOEK L2 NAAM:... Hagelandse Academie voor Muziek en woord - AMV L 2 - Oefeningenboek p. 1 Oefenblad 1 Wijzigingstekens 3-4 Oefenblad 2 Hele en halve

Nadere informatie

Hagelandse Academie voor Muziek en Woord THEORIE L3. Naam:...

Hagelandse Academie voor Muziek en Woord THEORIE L3. Naam:... Hagelandse Academie voor Muziek en Woord THEORIE L3 Naam:.... INHOUDSTABEL A. Herhaling grote en kleine tertstoonladders... 3 1. Grote tertstoonladders... 3 2. Kleine tertstoonladders... 3 3. Volgorde

Nadere informatie

Hagelandse Academie voor Muziek en Woord OEFENINGENBOEK. Naam:...

Hagelandse Academie voor Muziek en Woord OEFENINGENBOEK. Naam:... Hagelandse Academie voor Muziek en Woord OEFENINGENBOEK L3 Naam:.... INHOUDSTABEL A. HERHALING GROTE EN KLEINE TERTSTOONLADDERS... 3 B. GROTE EN KLEINE TERTSTOONLADDERS MET # EN B... 4 C. DE KLEINE TERTSTOONLADDER

Nadere informatie

Kempische Steenweg 400 3500 Hasselt Tel. : 011 27 84 60 www.musart.be. Basistheorie m.b.t. de toelatingsproeven voor het 4 e en 5 e jaar

Kempische Steenweg 400 3500 Hasselt Tel. : 011 27 84 60 www.musart.be. Basistheorie m.b.t. de toelatingsproeven voor het 4 e en 5 e jaar Kempische Steenweg 400 3500 Hasselt Tel. : 011 27 84 60 www.musart.be Basistheorie m.b.t. de toelatingsproeven voor het 4 e en 5 e jaar 1. INTERVALLEN OF TOONAFSTANDEN 1.1. Inleiding De onderlinge verhouding

Nadere informatie

ALGEMENE MUZIEKLEER VOOR HET B-EXAMEN

ALGEMENE MUZIEKLEER VOOR HET B-EXAMEN ALGEMENE MUZIEKLEER VOOR HET B-EXAMEN INHOUDSOPGAVE TEMPO AANDUIDINGEN... 3 INTERVALLEN... 4 MAATSOORTEN EN RITME TRIOLEN... 5 MAATSOORTEN EN RITME - SYNCOPEN... 6 MAATSOORTEN EN RITME - HET SWINGRITME...

Nadere informatie

Toonhoogte. Toonaarden Groot of klein

Toonhoogte. Toonaarden Groot of klein Toonhoogte Een klank ontstaat door trilling. Een snaar, een riet, een trommelvel, wordt aan het trillen gebracht, en deze trilling doet ook luchtdeeltjes trillen, waardoor het geluid zich voortplant. Hoe

Nadere informatie

Hagelandse Academie voor Muziek en Woord THEORIE L4. Naam:...

Hagelandse Academie voor Muziek en Woord THEORIE L4. Naam:... Hagelandse Academie voor Muziek en Woord THEORIE L4 Naam:.... INHOUDSTABEL A. Tertstoonladders 3 1. Grote tertstoonladders 3 1) Herhaling grote tertstoonladders 3 2) Volgorde van # en b 3 3) De grote voortekening-truk.

Nadere informatie

Theorie A examen G I T A A R

Theorie A examen G I T A A R Theorie A examen G I T A A R De stemming van de gitaar is e b g D A E E E N P A A R S P E C I A L E E F F E C T E N Z I J N : G O L P E : T I K O P D E K L A N K K A S T G L I S S A N D O : H O O R B A

Nadere informatie

Voorwoord bij het leerlingenboek

Voorwoord bij het leerlingenboek Voorwoord bij het leerlingenboek Deze AMV-methode is geschreven omdat er een leemte was in specifiek materiaal voor volwassenen. De theoretische invulling is bewust eenvoudig gehouden. Voor hongerigen

Nadere informatie

Toonaarden. Grote en kleine tertstoonladders

Toonaarden. Grote en kleine tertstoonladders Toonaarden Grote en kleine tertstoonladders De meeste westerse muziek staat in een grote of een kleine toonaard. Die twee soorten toonaarden heb je al uitgebreid bekeken bij AMV. Even een herhaling. Er

Nadere informatie

?Theorie. Kort overzicht met de belangrijkste dingen die je wilt of moet weten over muzieknotatie.

?Theorie. Kort overzicht met de belangrijkste dingen die je wilt of moet weten over muzieknotatie. ?Theorie Kort overzicht met de belangrijkste dingen die je wilt of moet weten over muzieknotatie Deel2: Muziektheorie Tom Overtoom - De Muziekclub TH - pag 27 Noten en notatie = hele noot ( tellen) = hele

Nadere informatie

THEORIE C. Begrippen : toonsoort,toonladder,akkoord,drieklank,grondtoon,leidtoon

THEORIE C. Begrippen : toonsoort,toonladder,akkoord,drieklank,grondtoon,leidtoon THEORIE C Wat moet je leren : Basisstof (laatste twee bladen) Begrippen : toonsoort,toonladder,akkoord,drieklank,grondtoon,leidtoon De grote en kleine terts toonladders t/m drie kruizen en mollen De grote

Nadere informatie

Begrippenlijst muziektheorie

Begrippenlijst muziektheorie Begrippenlijst muziektheorie Hieronder staat de begrippenlijst muziektheorie. De meeste begrippen worden uitgelegd in diverse video s op pabowijzer als onderdeel van het boek Nieuw Geluid. ISBN: 978 90

Nadere informatie

Algemene muziektheorie. Algemene. A-examen. Muziektheorie. Samenstelling: Hans Buld Hans Hilgerink Rob Holleman 1

Algemene muziektheorie. Algemene. A-examen. Muziektheorie. Samenstelling: Hans Buld Hans Hilgerink Rob Holleman 1 Algemene muziektheorie Algemene A-examen Muziektheorie Samenstelling: Hans Buld Hans Hilgerink Rob Holleman 1 Inhoud 1 Noten en notenbalken 3 2 Sleutels 4 4 De maat 6 5 Maatsoorten 6 6 De opmaat 7 7 Tempo

Nadere informatie

THEORIE D. Begrippen : toonsoort,toonladder,akkoord,drieklank,vierklank,grondtoon,leidtoon,mineur, majeur,modaal.

THEORIE D. Begrippen : toonsoort,toonladder,akkoord,drieklank,vierklank,grondtoon,leidtoon,mineur, majeur,modaal. THEORIE D Wat moet je leren : Begrippen : toonsoort,toonladder,akkoord,drieklank,vierklank,grondtoon,leidtoon,mineur, majeur,modaal. De grote en kleine terts toonladders. Kerktoonladders : dorisch. De

Nadere informatie

Theorie voor het HAFABRA examen A

Theorie voor het HAFABRA examen A Theorie voor het HAFABRA examen A Versie 1 - oktober 2009. Theorie voor het HAFABRA examen A Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: noten, notennamen, notenbalk en sleutels... 4 1.1 Stamtonen, notenbalk en sleutels...

Nadere informatie

De notenbalk met vijf lijntjes

De notenbalk met vijf lijntjes Klas 2 Het notenschrift Ieder land heeft zijn eigen taal. In Frankrijk spreken ze Frans, in Engeland Engels en in Nederland Nederlands. Er is één taal die in ieder land gesproken wordt: Het notenschrift!

Nadere informatie

samengesteld bovenste cijfer is 4 of meer

samengesteld bovenste cijfer is 4 of meer Werkblad C Les 1 Naam:.. enkelvoudig bovenste cijfer is 2 of samengesteld bovenste cijfer is 4 of meer regelmatig onregelmatig 2-delig (binair) -delig (ternair) 2 2 2 2 4 8 2 4 8 4 4 4 6 6 12 4 2 8 4 8

Nadere informatie

Theorie voor het HAFABRA examen B

Theorie voor het HAFABRA examen B Theorie voor het HAFABRA examen B Versie 1 - oktober 2009. Theorie voor het HAFABRA examen B Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: maat en ritme... 4 1. Maataccenten. Zware en lichte maatdelen... 4 Dus:... 6 1.2

Nadere informatie

Leerstof AMV L2 jongeren - L1 volwassenen SLAC/Conservatorium Leuven Toelatingsproef naar L3 jongeren - L2 volwassenen Ï Ï.

Leerstof AMV L2 jongeren - L1 volwassenen SLAC/Conservatorium Leuven Toelatingsproef naar L3 jongeren - L2 volwassenen Ï Ï. Leerstof AMV L2 jongeren - L1 volwassenen SLAC/Conservatorium Leuven Toelatingsproef naar L3 jongeren - L2 volwassenen Theorie Maten: L1 herhaling+ 6/8. Ritmen: Ritmen 6/8: of 3 Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï

Nadere informatie

algemene muziekleer voor het schriftelijke examen ALGEMENE MUZIEKLEER VOOR HET A-EXAMEN

algemene muziekleer voor het schriftelijke examen ALGEMENE MUZIEKLEER VOOR HET A-EXAMEN ALGEMENE MUZIEKLEER VOOR HET A-EXAMEN 1 INHOUDSOPGAVE DE SLEUTELS... 3 DE NAMEN VAN DE NOTEN... 4 NOTEN EN RUSTEN... 5 VOORTEKENS... 6 HERHALINGSTEKENS... 7 HERHALINGSTEKENS - OVERZICHT... 8 DYNAMIEK...

Nadere informatie

De Notenboom. AMV-methode - Deel 1. Johan Peeters. Leerlingenboek

De Notenboom. AMV-methode - Deel 1. Johan Peeters. Leerlingenboek De Notenboom AMV-methode - Deel 1 Johan Peeters Leerlingenboek INHOUD Solsleutel (vioolsleutel). pagina 3 Hoog en laag.. pagina 4 Noten schrijven.. pagina 5 Notenbalk.. pagina 5 Sol en mi.. pagina 6 Ademhalingsteken.

Nadere informatie

Algemene muziektheorie. Algemene. B-examen. Muziektheorie

Algemene muziektheorie. Algemene. B-examen. Muziektheorie Algemene muziektheorie Algemene B-examen Muziektheorie 20 1 Intervallen Bij het A-examen heb je al geleerd dat een interval een afstand is tussen twee tonen. Je kent de: Prime (1) Secunde (2) Terts (3)

Nadere informatie

Leerstof AMV L1 SLAC/Conservatorium Leuven Toelatingsproef naar L2. Ï J î. î Î. Î ä

Leerstof AMV L1 SLAC/Conservatorium Leuven Toelatingsproef naar L2. Ï J î. î Î. Î ä Leerstof AMV L1 SLAC/Conservatorium Leuven Toelatingsproef naar L2 Theorie Notenwaarden: Rusten: c w ú. ú Ï Ï Ï ÏÏÏÏ Ï. Ï J î. î Î. Î ä of Ï Ï Ï Ï ä J ä J Ï Maten: 2/4, 3/4 en 4/4of C en juiste maatslag.

Nadere informatie

SOLFEGE GEHOORVORMING

SOLFEGE GEHOORVORMING SOLFEGE GEHOORVORMING TIPS & TRICKS ArtEZ Conservatorium Reinier Maliepaard 1 INHOUDSOPGAVE 1. intervallen 2. toonladders 3. melodie 4. meerstemmigheid 5. horen en lezen ArtEZ Conservatorium Reinier Maliepaard

Nadere informatie

KSO STUDIERICHTING MUZIEK

KSO STUDIERICHTING MUZIEK KSO STUDIERICHTING MUZIEK TECHNISCHE EN MUZIKALE TOELATINGSEISEN Schooljaar 2012-2013 Beste leerling/ouder Hieronder vind je de nodige uitleg bij de technische en muzikale toelatingseisen voor het schooljaar

Nadere informatie

Bijgestuurd Leerplan

Bijgestuurd Leerplan Onderwijssecretariaat van Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap Ravensteingalerij 3 bus 7 1000 russel tel. 02/506 41 50 fax 02/502 12 64 info@ovsg.be www.ovsg.be ALGEMENE MUZIKALE VORMING Lagere

Nadere informatie

Een handige link met wat basisinformatie over akkoorden is: http://studwww.ugent.be/~mfvhauwe/wauter/reason/notenenakkoorden.html

Een handige link met wat basisinformatie over akkoorden is: http://studwww.ugent.be/~mfvhauwe/wauter/reason/notenenakkoorden.html Een handige link met wat basisinformatie over akkoorden is: http://studwww.ugent.be/~mfvhauwe/wauter/reason/notenenakkoorden.html Ze gaan er helaas er niet zo diep op in, maar om snel wat dingen duidelijk

Nadere informatie

Onthoud wel dat dit alleen een oefening is. Als je dit examen goed maakt, betekent dat niet dat je genoeg weet voor het echte examen!

Onthoud wel dat dit alleen een oefening is. Als je dit examen goed maakt, betekent dat niet dat je genoeg weet voor het echte examen! Theorie Examen A01 Niveau A Dit examen kun je maken om te oefenen voor je theorie examen. Het examen bestaat uit 3 onderdelen; Luistervragen, Leervragen en Inzichtvragen. Je kunt in totaal 8 halen, maar

Nadere informatie

Muziektheorie. Uitgave januari 2004. Tekst: DIRK VIAENE

Muziektheorie. Uitgave januari 2004. Tekst: DIRK VIAENE Uitgave januari 2004 Tekst: DIRK VIAENE Inhoud 1 Inhoud 1 Inhoud... 1 2 Toonsysteem en toonnotatie...4 3 Tonaliteit en toonladders...5 3.1 Tonaliteit...5 3.2 Toonladders...5 3.2.1 Stamtoonladders...5 3.2.2

Nadere informatie

algemene muziekleer voor het schriftelijke examen ALGEMENE MUZIEKLEER VOOR HET D-EXAMEN

algemene muziekleer voor het schriftelijke examen ALGEMENE MUZIEKLEER VOOR HET D-EXAMEN ALGEMENE MUZIEKLEER VOOR HET D-EXAMEN 1 INHOUDSOPGAVE MAATSOORTEN... 3 - ENKELVOUDIG SAMENGESTELD REGELMATIG en ONREGELMATIG... 3 VORMLEER - DE LIEDVORM... 4 VORMLEER - DE POPSONG... 5 VORMLEER - HET MENUET...

Nadere informatie

Alles over akkoorden en akkoordverbindingen. Klassieke Harmonieleer

Alles over akkoorden en akkoordverbindingen. Klassieke Harmonieleer Alles over akkoorden en akkoordverbindingen Klassieke Harmonieleer 1 INHOUD 1. INLEIDING 2. ALGEMENE BEGRIPPEN 2.1. INLEIDING. 2.2. TWEEKLANKEN. 2.2.1. Inleiding. 3 2.2.2. Overzicht van de enkelvoudige

Nadere informatie

Reinier Maliepaard: kerktoonsoorten ofwel modi

Reinier Maliepaard: kerktoonsoorten ofwel modi Reinier Maliepaard: kerktoonsoorten ofwel modi 1.1. Systematisering Lang nadat de Gregoriaanse melodieën al ingeburgerd waren, werden deze gesystematiseerd tot in 8 kerktoonsoorten ofwel modi. De volgende

Nadere informatie

1. Het ritme wat ik voor ga spelen bestaat uit twee bouwstenen en extra halve noot. Schrijf de nummers van de goede bouwstenen op de juiste plek.

1. Het ritme wat ik voor ga spelen bestaat uit twee bouwstenen en extra halve noot. Schrijf de nummers van de goede bouwstenen op de juiste plek. Werkblad B Les 1 Naam:. 1. Het ritme wat ik voor ga spelen bestaat uit twee bouwstenen en extra halve noot. Schrijf de nummers van de goede bouwstenen op de juiste plek.. Het ritme wat ik voor ga spelen

Nadere informatie

Algemene muziektheorie. Algemene. A-examen. Muziektheorie. Samenstelling: Hans Buld Hans Hilgerink Rob Holleman 1

Algemene muziektheorie. Algemene. A-examen. Muziektheorie. Samenstelling: Hans Buld Hans Hilgerink Rob Holleman 1 Algemene muziektheorie Algemene A-examen Muziektheorie Samenstelling: Hans Buld Hans Hilgerink Rob Holleman 1 Inhoud A-examen 1 Noten en notenbalken 5 2 Sleutels 6 4 De maat 8 5 Maatsoorten 8 6 De opmaat

Nadere informatie

Dit keer ga je aan de slag met het fantastische stuk River flows van Yurima waarin je zult ontdekken;

Dit keer ga je aan de slag met het fantastische stuk River flows van Yurima waarin je zult ontdekken; River flows Yiruma Dit keer ga je aan de slag met het fantastische stuk River flows van Yurima waarin je zult ontdekken; - dat het eigenlijk uit 2 thema s bestaat waarop gevarieerd wordt - de basistheorie

Nadere informatie

1.2 Maatwisseling, polyritmiek, polymetriek en hemiool

1.2 Maatwisseling, polyritmiek, polymetriek en hemiool 1 Inhoud 1 Maat en ritme 1.1 Onderwerpen uit C....2 1.2 Maatwisseling, polyritmiek, polymetriek en hemiool...2 2 Toonladders 2.1 Onderwerpen uit C....3 2.2 De pentatonische toonladder, hele toonstoonladder

Nadere informatie

De frequentieverhouding voor het oktaaf wordt dus 2:1, voor de kwint 3:2, voor de kwart 4:3, voor de grote terts 4:5 en de kleine terts 5:6.

De frequentieverhouding voor het oktaaf wordt dus 2:1, voor de kwint 3:2, voor de kwart 4:3, voor de grote terts 4:5 en de kleine terts 5:6. Algemene Muziekleer Musician 3.0 reader - HKU - pagina 1 Het toonstelsel Het Europese toonstelsel is het systeem dat in Westerse muziek ordt gebruikt om tonen in te delen en te benoemen. De basis voor

Nadere informatie

THEORIEBOEK fase 1. Inhoudsopgave

THEORIEBOEK fase 1. Inhoudsopgave THEORIEBOEK fase Inhoudsopgave Het notenstelsel Waarde van noten en rusten 3 Verlenging van noten en rusten 4 Metrum, maat en ritme 5 Maatsoorten 6 Maatsoorten voorbeelden 7 Toonsterkte 8 Articulatie 9

Nadere informatie

Noten lezen voor gitaar

Noten lezen voor gitaar Noten lezen voor gitaar Voor leerlingen, die met gitaarlessen beginnen, maar nog niet met het notenbeeld bekend zijn. www.coumou.nl Vernieuwde editie: Tekst geredigeerd door H. Coumou-Gerbrandy. - 2 -

Nadere informatie

3. Tritonus vervanging

3. Tritonus vervanging 3. Tritonus vervanging De verhoogde IV e trap wordt gespeeld om een extra leidtoon te krijgen voor de V e trap. In C majeur wordt de f verhoogd (fis). De cadens I IV +IV V I (C F F# G C) wordt geharmoniseerd

Nadere informatie

Les 1 C 1 D 1 E 1/2 F 1 G 1 A 1 B 1/2 C. Zeven letters voor alle noten. De zwarte toetsen. Deze kom je niet vaak tegen!

Les 1 C 1 D 1 E 1/2 F 1 G 1 A 1 B 1/2 C. Zeven letters voor alle noten. De zwarte toetsen. Deze kom je niet vaak tegen! Zeven letters voor alle noten Les 1 HET MUZIKALE ALFABET We gebruiken de eerste 7 letters van het alfabet om de muzieknoten een naam te geven: A, B, C, D, E, F en G. Als je die op een piano speelt, gebruik

Nadere informatie

Week 4 Noten in G-sleutel

Week 4 Noten in G-sleutel LEER NOTEN LEZEN WEEK 4 NOTEN IN G-SLEUTEL Week 4 Noten in G-sleutel Alle noten In deze les geef ik je alle noten van de de G-sleutel. Het zijn er veel, omdat je alle kruizen en mollen leert die je nog

Nadere informatie

1. Het ritme wat ik voor ga spelen, bestaat uit 2 bouwstenen en een extra halve noot. Schrijf de nummers van de juiste bouwstenen op de goede plek.

1. Het ritme wat ik voor ga spelen, bestaat uit 2 bouwstenen en een extra halve noot. Schrijf de nummers van de juiste bouwstenen op de goede plek. Werkblad A Les 1 Naam:... 1. Het ritme wat ik voor ga spelen, bestaat uit 2 bouwstenen en een extra halve noot. Schrijf de nummers van de juiste bouwstenen op de goede plek. a. b. c. d. 2. Het ritme wat

Nadere informatie

1 Notatie en toonstelsel

1 Notatie en toonstelsel 3 Inhoud 1 Notatie en toonstelsel. 5 2 Maatsoorten 2.1 Enkelvoudige en samengestelde maatsoorten.. 6 2.2 Tweedelige en driedelige maatsoorten 6 2.3 Regelmatige en onregelmatige maatsoorten.. 7 3 De syncope..

Nadere informatie

Geschreven Harmonie. Annemarijn Verbeeck Page 0

Geschreven Harmonie. Annemarijn Verbeeck Page 0 Geschreven Harmonie Annemarijn Verbeeck Page 0 Geschreven harmonie I. Inleiding 1. Tessituur Tessituur van de sopraan Tessituur van de alt Tessituur van de tenor Tessituur van de bas 2. Notatie van de

Nadere informatie

Tabel 1 Naam van de toon voor een 4-snarige basgitaar als functie van de snaar en de positie voor de wittetoetstonen

Tabel 1 Naam van de toon voor een 4-snarige basgitaar als functie van de snaar en de positie voor de wittetoetstonen Akkoorden voor basgitaar en contrabas Adriaan Kragten, Sint-Oedenrode 22-10-2007 In dit rapport worden de posities gegeven voor de tonen van veertien type akkoorden zoals die gespeeld kunnen worden op

Nadere informatie

Tips voor gehoortraining

Tips voor gehoortraining Tips voor gehoortraining Doel Gehoortraining is nooit doel op zich, maar staat in dienst van je ontwikkeling tot musicus. Gehoortraining geeft daarvoor de noodzakelijke en fundamentele ondersteuning. Bij

Nadere informatie

NOTEN LEZEN VOOR DUMMIES

NOTEN LEZEN VOOR DUMMIES NOTEN LEZEN VOOR DUMMIES Door Ingrid Brandse Beste Harlem Nocturners, Als nieuw redactielid van Jif & Vim werd mij onlangs gevraagd om het één en ander uit te leggen over het notenschrift. De bedoeling

Nadere informatie

1 Notatie en toonstelsel

1 Notatie en toonstelsel -3- Inhoud 1 Notatie en toonstelsel 5 2 De notenwaarden en de rusttekens 7 3 Maat en ritme.. 7 4 Maatsoorten. 8 5 De opmaat 8 6 Rusttekens in maatsoorten 9 7 Een stip (of 2 stippen) achter de noot, de

Nadere informatie

EPTA. Muziektheorie A1-A2-B. MANSARDA - SINTRA muziekuitgaven. Landelijk Graadexamen Systeem. European Piano Teachers Association

EPTA. Muziektheorie A1-A2-B. MANSARDA - SINTRA muziekuitgaven. Landelijk Graadexamen Systeem. European Piano Teachers Association MANSARDA - SINTRA muziekuitgaven e-mail: mansarda-sintra@planet.nl internet: www.mansarda-sintra.com Rozenstraat 23 1271 NS Huizen tel: 035-5239454 Muziektheorie Landelijk Graadexamen Systeem A1-A2-B EPTA

Nadere informatie

Algemene Muziektheorie

Algemene Muziektheorie Algemene Muziektheorie C-examen Samenstelling: Hans Buld Hans Hilgerink Rob Holleman 1 Inhoud 1. Eenvoudige geluidsleer 3 2. Toonladders 6 1. De chromatische toonladder 6 2. De zigeunertoonladder 7 3.

Nadere informatie

NOTENSCHRIFT. Jeanne qui sautte uit de 17e eeuw, melodie en baspartij.

NOTENSCHRIFT. Jeanne qui sautte uit de 17e eeuw, melodie en baspartij. NOTENSCHRIFT Inleiding Als je duizend mensen de vraag zou stellen: Wat is muziek? zou je waarschijnlijk duizend en één antwoorden krijgen. Een goede vergelijking is misschien wel die met een internationale

Nadere informatie

majeur mineur mineur majeur majeur mineur verminderd

majeur mineur mineur majeur majeur mineur verminderd 9. Majeur Mineur Majeur en mineur zijn twee cruciale begrippen. Zowel in toonladders als in akkoorden en trappen worden ze gebruikt. Majeur of mineur wordt altijd bepaald door de afstand tussen de eerste

Nadere informatie

De symfonie. Welke symfonie hoor je? Schrijf de juiste volgorde in de kaders bij de cd-hoezen.

De symfonie. Welke symfonie hoor je? Schrijf de juiste volgorde in de kaders bij de cd-hoezen. De symfonie Welke symfonie hoor je? Schrijf de juiste volgorde in de kaders bij de cd-hoezen. Welke van deze symfonieën spreekt je het meest aan en waarom? Welke van deze symfonieën spreekt je het minst

Nadere informatie

1 Notatie en toonstelsel. 2 Maatsoorten. 2.1 Enkelvoudige en samengestelde maatsoorten

1 Notatie en toonstelsel. 2 Maatsoorten. 2.1 Enkelvoudige en samengestelde maatsoorten 3 Inhoud 1 Notatie en toonstelsel. 5 2 Maatsoorten 2.1 Enkelvoudige en samengestelde maatsoorten.. 5 2.2 Tweedelige en driedelige maatsoorten 6 2.3 Regelmatige en onregelmatige maatsoorten.. 7 3 De syncope..

Nadere informatie

Begintermen Basiscursus 1

Begintermen Basiscursus 1 Begintermen Basiscursus 1 noten kunnen lezen en benoemen in de vioolsleutel, met kruisen en mollen notenwaarden en rusten van hele t/m zestiende kunnen lezen en benoemen inzicht hebben in maatsoorten:

Nadere informatie

Het Notenstelsel. Noten worden geschreven door of tussen de lijnen van de notenbalk.

Het Notenstelsel. Noten worden geschreven door of tussen de lijnen van de notenbalk. Het Notenstelsel Voor notennamen gebruiken we de eerste zeven letters van het alfabet: A, B, C, D, E, F en G. Na de G komt weer de A. Noten worden geschreven en kun je dus zien. Tonen zijn klanken die

Nadere informatie

Antwoordenboek. Algemene Muziekleer

Antwoordenboek. Algemene Muziekleer Dia aal Antwoordenboek Algemene Muziekleer HAVO 2 HAVO Inhoud Hoofdstuk 1 Notenbalk en sleutel 3 Hoofdstuk 2 Noten en rusten 4 Hoofdstuk 3 Intervallen 5 Hoofdstuk 4 Diatonische reeksen 6 Hoofdstuk 5 Tempo

Nadere informatie

Eindexamen muziek vwo 2007-I

Eindexamen muziek vwo 2007-I Beoordelingsmodel J.H. Schein - Da Jakob vollendet hatte 1 maximumscore 1 één van de volgende: Soms is het (eerste) interval stijgend, soms dalend. Soms is het interval een secunde, soms een terts. ook

Nadere informatie

Luister naar de muziekfragmenten en verbind de juiste bezetting met elk orkest.

Luister naar de muziekfragmenten en verbind de juiste bezetting met elk orkest. Met z n allen samen! Toeters en kloppers Er zijn drie soorten orkesten die enkel uit blazers en slagwerk bestaan. Samen worden deze orkesten hafabra genoemd, naar de eerste letters van hun naam. Luister

Nadere informatie

RUDOLF RASCH MIJN WERK OP INTERNET, DEEL TWEE NOOTZAKEN BASISBEGRIPPEN UIT DE THEORIE VAN DE WESTERSE MUZIEK HOOFDSTUK VIER SEPTIEMAKKOORDEN

RUDOLF RASCH MIJN WERK OP INTERNET, DEEL TWEE NOOTZAKEN BASISBEGRIPPEN UIT DE THEORIE VAN DE WESTERSE MUZIEK HOOFDSTUK VIER SEPTIEMAKKOORDEN RUDOLF RASCH MIJN WERK OP INTERNET, DEEL TWEE NOOTZAKEN BASISBEGRIPPEN UIT DE THEORIE VAN DE WESTERSE MUZIEK HOOFDSTUK VIER SEPTIEMAKKOORDEN Verwijzingen naar deze tekst graag als volgt: Rudolf Rasch,

Nadere informatie

KERKTOONSOORTEN. M.P. Slootweg

KERKTOONSOORTEN. M.P. Slootweg KERKTOONSOORTEN M.P. Slootweg Een octaaf bestaat uit 12 tonen, 7 op de witte toetsen en 5 op de zwarte toetsen. Tussen de tonen ligt steeds een halve toonsafstand (samen in totaal 6 hele toonsafstanden).

Nadere informatie

Analyse Door Stan Kuunders www.degitarist.nl

Analyse Door Stan Kuunders www.degitarist.nl Analyse Door Stan Kuunders www.degitarist.nl Naam: Die Post Componist: F.P. Schubert (1797-1828) Toonsoort: B-groot Tijdens de analyse is o.a. rekening gehouden met: 1. Harmonie (grote lijnen, toonsoorten

Nadere informatie

De namen van de noten komen uit het alfabet. We gebruiken de eerste zeven letters: A B C D E F G Na de G komt opnieuw de noot A.

De namen van de noten komen uit het alfabet. We gebruiken de eerste zeven letters: A B C D E F G Na de G komt opnieuw de noot A. blz. 1 Toonhoogte a Eeuwen lang hebben mensen gezocht naar een goede manier om muziek op te schrijven. De eerste voorbeelden van genoteerde muziek komen uit de 9e eeuw. Deze vorm van muziekschrift was

Nadere informatie

PIETER BAKKER MUZIEKTHEORIE K U N S T E N W E T E N S C H A P

PIETER BAKKER MUZIEKTHEORIE K U N S T E N W E T E N S C H A P PIETER BAKKER MUZIEKTHEORIE K U N S T E N W E T E N S C H A P Overname slechts met toestemming van Stichting Kunst en Wetenschap Smidstraat 12 NL-8746 NG Schraard 2009 P.I. Bakker ISBN 978-90-79151-03-5

Nadere informatie

Week 2 Kruizen en Mollen

Week 2 Kruizen en Mollen Week 2 Kruizen en Mollen Meteen door naar de volgende stap In de vorige les heb je de noten van C tot C geleerd. Dat was al een flinke hap, maar wie denkt dat je het al bijna gehad hebt, heeft het helemaal

Nadere informatie

Theorie op de gitaar. Muziektermen. Een woordenlijst

Theorie op de gitaar. Muziektermen. Een woordenlijst Theorie op de gitaar Muziektermen Een woordenlijst Inhoud Dynamiek... 3 Tempo... 4 Techniek... 5 Vorm... 6 De gitaaronderdelen... 7 2 Dynamiek Alles wat met hard en zacht te maken heeft. Volume zouden

Nadere informatie

Voorbereidende bedenkingen:

Voorbereidende bedenkingen: Voorbereidende bedenkingen: begrippen: Tetrachorden verhaal Toonaard: majeur en mineur Moedertoonladders Diatonische reeksen van majeur en harmonisch mineur Akkoordtypes De basisfuncties van de functionele

Nadere informatie

2 punten. 3 punten. 4 punten. 1 punt. 3 punten

2 punten. 3 punten. 4 punten. 1 punt. 3 punten Speel het vierde stuk uit één van je boeken. Hoeveel verschillende tonen kennen we. 1 2 Schrijf in ritme het woord pianoleerling in kwarten en achtsten. Is dit het ritme van Kortjakje, Vader Jacob, Zie

Nadere informatie

De opbouw van notenladders

De opbouw van notenladders De opbouw van notenladders Door Dirk Schut Voorwoord Iedereen kent de notennamen wel: a, bes, b, c, cis, d, es, e, f, fis, g en gis, maar wat stellen deze namen voor en waarom vinden we juist deze noten

Nadere informatie

Docentenhandleiding voor The Recorder From Zero, Deel I

Docentenhandleiding voor The Recorder From Zero, Deel I Docentenhandleiding voor The Recorder From Zero, Deel I The Recorder From Zero is ontwikkeld om gebruikt te worden door een of meer beginners op de sopraanblokfluit met een docent die de nieuwe onderwerpen

Nadere informatie

Backtrackalgoritmen voor regelgebaseerde vierstemmige harmonisatie

Backtrackalgoritmen voor regelgebaseerde vierstemmige harmonisatie Faculteit ngenieurswetenschappen akgroep Toegepaste Wiskunde en nformatica oorzitter: Prof. Guido anden Berghe Backtrackalgoritmen voor regelgebaseerde vierstemmige harmonisatie door Stéphanie anhove Promotor:

Nadere informatie

Het verschil tussen mp en mf is niet erg groot. Het verschil tussen ppp en fff is heel groot!

Het verschil tussen mp en mf is niet erg groot. Het verschil tussen ppp en fff is heel groot! Week 7 Muziektekens Muziektekens In deze les laat ik je kennis maken met de meest voorkomende muziektekens. Je leert ze niet allemaal, want dat zou veel te moeilijk en te veel zijn. In deze les staan geen

Nadere informatie

Bij het muzikaal spelen wordt gebruik gemaakt van dynamiek en articulatie.

Bij het muzikaal spelen wordt gebruik gemaakt van dynamiek en articulatie. Muzikaliteit en ritmiek Muzikaliteit is emotie toevoegen aan tonen en de verbanden van tonen. Emotie uit zich heel verschillend: van droevig tot agressief en van gevoelloos tot romantisch. Bij het muzikaal

Nadere informatie

DIDACTISCH LESMATERIAAL & DIDACTISCH TIPS TOOLBOX

DIDACTISCH LESMATERIAAL & DIDACTISCH TIPS TOOLBOX DIDACTISCH LESMATERIAAL & DIDACTISCH TIPS TOOLBOX Musix rond Vier weverkens LES 1: (bijlagen 1,2 > deze kunnen ev. Via smartboard worden geprojecteerd ) Viva voce aanleren 1 ste strofe Vier weverkens (Kaderen

Nadere informatie

INLEIDING. Veel Succes!

INLEIDING. Veel Succes! AKKOORDBEGELEIDING INLEIDING Dit boek is bedoeld voor mensen die graag met akkoorden willen pianospelen. Het leuke is dat je zonder noten lezen een solist, een koor, of jezelf kunt begeleiden met akkoorden.

Nadere informatie

De afgelopen weken hebben we ons in TIPS & TRUCS vooral gericht op het bewerken

De afgelopen weken hebben we ons in TIPS & TRUCS vooral gericht op het bewerken De afgelopen weken hebben we ons in TIPS & TRUCS vooral gericht op het bewerken en het verbeteren van het geluid, o.a. door middel van effecten en processoren. Welke microfoon het beste is in welke situatie,

Nadere informatie

Muziek Theorie 1ste jaar

Muziek Theorie 1ste jaar Muziek Theorie 1ste jaar 1 Theorie A. HERHALING ALGEMENE MUZIEKTHEORIE... 3 1. hoofd- en nevenakkoorden... 3 2. melodiebouw... 5 3. versieringsnoten... 5 4. letterakkoorden... 6 B. DE KWART-SIXT LIGGING...

Nadere informatie

Orka boek. voor gitaar. Samengesteld door. Dingeman Coumou. www.coumou.nl

Orka boek. voor gitaar. Samengesteld door. Dingeman Coumou. www.coumou.nl Orka boek voor gitaar Samengesteld door Dingeman Coumou www.coumou.nl Dit boek is gratis te downloaden: http://www.coumou.nl/edu/orka/orka_boek.pdf Ga er maar zo bij zitten Snaar nummer: 6 5 4 3 2 1 --Bas

Nadere informatie

Notenlezen. Geschiedenis van het notatiesysteem van het begin tot het huidige huidige muziekschrift.

Notenlezen. Geschiedenis van het notatiesysteem van het begin tot het huidige huidige muziekschrift. Notenlezen Geschiedenis van het notatiesysteem van het begin tot het huidige huidige muziekschrift. Les. Ontstaan Muziekschrift is in West-Europa zo n 000 jaar geleden ontstaan. Het aantal liederen dat

Nadere informatie

Nakijkblad. Analyse opdrachten Schumann Wiegenliedchen Beluister het stuk

Nakijkblad. Analyse opdrachten Schumann Wiegenliedchen Beluister het stuk Nakijkblad Analyse opdrachten Schumann Wiegenliedchen Beluister het stuk Eenvoudig 1. Wat is de maatsoort? weekwarts maat 2. Wat is de toonsoort? G-majeur 3. Wat is het tempo in een italiaanse aanduiding?

Nadere informatie

Hoe hoog of laag je de toon moet spelen kun je zien aan de plek van de noot op de notenbalk.

Hoe hoog of laag je de toon moet spelen kun je zien aan de plek van de noot op de notenbalk. Als je muziek gaat opschrijven moet je van elke toon het volgende aangeven: De toonhoogte: - Hoe hoog/laag moet je de toon spelen Het ritme: - Hoe lang moet je de toon laten doorklinken - Wanneer precies

Nadere informatie

Mijn eerste noten en akkoorden op gitaar

Mijn eerste noten en akkoorden op gitaar Mijn eerste noten en akkoorden op gitaar Samengesteld door Dingeman Coumou www.coumou.nl E F G 3 Noten op de eerste snaar. Oefening 1: Toonladder Oefening 2 Oefening 3 Oefening 4 Oefening 5 B C D 3 Noten

Nadere informatie

Register. blue note, 68 blue note-effect, 68, 69 bluesharmoniecontext, 3-7-stam, 60, 65, 108, 109

Register. blue note, 68 blue note-effect, 68, 69 bluesharmoniecontext, 3-7-stam, 60, 65, 108, 109 Register 3-7-stam, 60, 65, 108, 109 aangepast-aeolisch(e) cadens, 89, 92, 94, 95, 102, 104, 138 harmoniesysteem, 94 trap, 95 trappenstelsel, 93, 94, 95 abstracte grondtoon, 12 notatie, 20 toon, 41 aeolisch(e)

Nadere informatie

Annemarijn Verbeeck,

Annemarijn Verbeeck, DEEL II 1. Akoestika 1.1 Geluid Definitie Menselijk gehoor Trilling Eigenschappen van toon Annemarijn Verbeeck, 2011 10 Combinatietonen Combinatietonen zijn tonen die zacht meeklinken bij 2 of meerdere

Nadere informatie

Muziek op Papier basistheorie

Muziek op Papier basistheorie Hugo Pinksterboer / Bart Noorman etipboek Muziek op Papier basistheorie The Best Guide to Your Instrument! 1997, 1998, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014, 2015 The Tipbook Company bv

Nadere informatie

Sonate Opus 10 Nr. 1 in c: Allegro con brio

Sonate Opus 10 Nr. 1 in c: Allegro con brio Sonate Opus 10 Nr. 1 in c: Allegro con brio Beethoven Klaviersonaten Band I: p.96-101 1. Expositie 1.1. Belangrijkste cesuren - FPC: maat 30 - MC: maat 56 - EEC: maat 94 1.2. Hoofdthema: muzikale zin Muzikale

Nadere informatie

MUZIEK IN DE LAGERE SCHOOL EERSTE KLAS

MUZIEK IN DE LAGERE SCHOOL EERSTE KLAS MUZIEK IN DE LAGERE SCHOOL EERSTE KLAS Muziek in de eerste klas: het gaat hier vooral om de inhoud van de muzieklessen in de namiddagperiodes. Sommige elementen daarvan komen ook aan bod in de ochtendmuziek.

Nadere informatie

Per graad is een extra studiejaar mogelijk. In principe is dat het laatste studiejaar.

Per graad is een extra studiejaar mogelijk. In principe is dat het laatste studiejaar. MUZIEKACADEMIE ANDERLECHT EVALUATIE instrumentale vakken aangeboden opties LAGERE GRAAD optie Algemene Muziekleer sectie JONGEREN 8 jaar sectie VOLWASSENEN 15 jaar (uitz. vanaf 12 jaar) L1 L2 : klasexamen

Nadere informatie

Earz bestaat uit 'modules'. De inhoud hiervan is willekeurig te gebruiken en te combineren binnen een door de docent te maken spel.

Earz bestaat uit 'modules'. De inhoud hiervan is willekeurig te gebruiken en te combineren binnen een door de docent te maken spel. INHOUD www.earz.nl info@earz.nl Deze handleiding mag zonder toestemming worden gekopieerd en vermenigvuldigd. Earz bestaat uit 'modules'. De inhoud hiervan is willekeurig te gebruiken en te combineren

Nadere informatie

Voorwoord voor docenten

Voorwoord voor docenten Voorwoord voor docenten Dit is de eerste versie van de lesmethode van het Leerorkest in Amsterdam. In de toekomst willen we deze methode graag nog verder uitwerken met extra oefeningen, werkbladen en een

Nadere informatie

Het Notenschrift The Entertainer (Joplin)

Het Notenschrift The Entertainer (Joplin) Vervolgcursus Lesweek 6: Het Notenschrift The Entertainer (Joplin) Inleiding Deze lesweek leert u The Entertainer spelen van Scott Joplin. Dit bekende nummer herkent u ongetwijfeld en zal u helpen beter

Nadere informatie

Nieuw bij C is de 8/8 maat. Dit is een onregelmatig samengestelde maatsoort. Voorbeelden 8/8 maat:

Nieuw bij C is de 8/8 maat. Dit is een onregelmatig samengestelde maatsoort. Voorbeelden 8/8 maat: 3 Inhoud 1 Maatsoorten 5 2 Antimetrische figuren.6 3 Toonladders 3.1 Belang van toonladders..8 3.2 Toonsoort, transponeren en moduleren..8 3.3 De kwintencirkel..9 3.4 De majeurtoonladder..10 3.5 De mineurtoonladders.11

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13 : CADENSVORMING

HOOFDSTUK 13 : CADENSVORMING HOOFDSTUK 13 : CADENSVORMING Het doel van akkoorden kan je best omschrijven als : de basis waarop een melodie zich kan op voortbewegen. In de muziektheorie kunnen we nog een stap verder gaan : de harmonie

Nadere informatie

Eindexamen muziek havo 2010 - I

Eindexamen muziek havo 2010 - I Beoordelingsmodel Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. Josquin Desprez - Adieu mes Amours 1 maximumscore 1 tenor 2 maximumscore 1 luit ook goed: gitaar 3 maximumscore

Nadere informatie