10 pensioentips voor DGA s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10 pensioentips voor DGA s."

Transcriptie

1 10 pensioentips voor DGA s.

2 Inhoud. 1. Overweeg kritisch hoe uw pensioenpot aangevuld moet worden Voor- en nadelen van werkgeverspensioen via een verzekeraar Voor- en nadelen van het werkgevers pen sioen in eigen beheer Voor- en nadelen van het combineren van werkgeverspensioen in eigen beheer en bij een verzekeraar De pensioenbrief Pensioenpolis op basis van PW of LB? Waardeoverdracht Zakelijk karakter van pensioenkeuzen De streefregeling Ziekte en arbeidsongeschiktheid. 19

3

4 Het is lastig indelen, zo n DGA. Moet u nu als werknemer worden gezien of als ondernemer/werkgever? U moet u als DGA regelmatig heroriënteren als het om de opbouw en bescherming van uw pensioenpot gaat. Advisering is ook een vak apart, dus zoek ervaren en deskundige adviseurs om u heen. We geven een aantal tips en aandachtspunten.

5 1. Overweeg kritisch hoe uw pensioenpot aangevuld moet worden. Meestal hebben DGA s een verleden als werknemer of ondernemer. Inventariseer dus eerst welke voorzieningen u al heeft opgebouwd en eventueel kunt voortzetten. Werkgeverspensioen is een prima middel om uw pensioenpot te laten groeien, maar er zijn meer mogelijkheden. Heeft u al heel veel werkgeverspensioen opgebouwd en zoekt u niet naar liquiditeitsvoordeel voor uw BV? Overweeg dan ook bijvoorbeeld de gewone spaarrekening of een bancaire lijfrente. En zet dat af tegen de voor- en nadelen van werkgeverspensioen voor een DGA. Als DGA heeft u de mogelijkheid het werkgeverspen sioen voor uzelf: op te bouwen via een pensioenverzekeraar; op te bouwen in eigen beheer via een eigen BV; gedeeltelijk in eigen beheer en gedeeltelijk via een pensioenverzekeraar op te bouwen. Een verzekeraar of tussenpersoon vergroot nog wel eens de argumenten waarom u uw werkgeverspensioen zoveel mogelijk moet verzekeren. De nadelen van eigen beheer worden daarbij soms ongenuanceerd vergroot. Op dezelfde wijze zien wij wel eens een accountant allerlei argumenten opsommen waarom u uw pensioen in eigen beheer moet opbouwen. De nadelen van verzekeren worden dan uitvergroot. Maar wat is voor u de beste keuze? Er wordt steeds beter omgegaan met een objectief advies hierover, maar denk daar zelf ook over na. 5

6 2. Voor- en nadelen van werkgeverspensioen via een verzekeraar. Laten wij maar beginnen met de nadelen, vanwege onze achtergrond hebben wij de schijn namelijk tegen dat we een promotieverhaal voor verzekeraars schrijven. Wij zien ook echt wel voordelen voor een verzekerde constructie, dus daarna sommen wij de voordelen van werkgeverspensioen die worden ondergebracht bij een verzekeraar op. Wij proberen daarbij de nuances aan te geven. Het meest belangrijke nadeel is dat u gedurende de opbouwfase niet meer over het geld kunt beschikken nadat u het heeft ingelegd bij een verzekeraar. Dat argument is bij werkgeverspensioen extra belangrijk omdat het een lange termijn afspraak betreft. U kunt niet zomaar de hoogte van uw premie-inleg wijzigen. Een ander belangrijk nadeel is dat verzekeraars beleid en voorwaarden hanteren waar u aan gebonden wordt als u het werkgeverspensioen gaat verzekeren bij een verzekeraar. Dat beleid beperkt u in uw mogelijkheden en kan ook nog eens wijzigen. Denk daarbij aan: keuze beleggingsfondsen soorten indexatie gezondheidswaarborgen nu en in de toekomst kosten verplichtingen afkoopmogelijkheid lang leven risico, vooral het tarief mogelijkheid pensioenopbouw te verhogen of te verlagen Groot voordeel van het werkgeverspensioen volledig bij een verzekeraar onderbrengen is de maximale belastingaftrek. Er bestaan een aantal oorzaken waarom de maximale aftrek bij een verzekeraar groter is dan bij een eigen beheerconstructie. Ga na of die voor u ook van belang zijn. 6

7 Pensioengrondslag: een groter deel van uw inkomen mag meetellen voor het berekenen van uw jaarlijkse opbouw en bescherming van uw werkgeverspensioen. Dat wordt veroorzaakt door een lager minimum dat u moet inbouwen aan AOW-franchise. Ook het mogen meetellen van variabele inkomensbestanddelen kan daar een oorzaak van zijn. In eigen beheer mag u variabele inkomensbestanddelen niet meetellen voor het bepalen van de pensioengrondslag. Indexatie: u kunt in eigen beheer een geïndexeerd pensioen toezeggen aan uzelf, maar u mag er niet voor reserveren. Een verzekeraar brengt wel een premie in rekening voor indexatie en die mag u als pensioenpremie aftrekken. Arbeidsongeschiktheid: u kunt in eigen beheer een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en een arbeidsongeschiktheidspensioen toezeggen aan uzelf, maar u mag er niet voor reserveren. Een verzekeraar brengt wel premie in rekening voor het afdekken van financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid, die premie mag u als pensioenpremie aftrekken. Overlijden: u kunt in eigen beheer wel een partnerpensioen toezeggen, maar alleen als u ook echt een partner hebt. Bij een verzekeraar kunt u kiezen (dat hoeft niet) voor een systeem van onbepaalde partner. Dan bouwt u wel op voor een partnerpen sioen en betaalt u ook meer premie. Voordeel is dat u door de mogelijkheid van uitruil geen gebruik moet maken van deze dekking, maar wel veel premieaftrek hebt genoten. Eigen bijdrage: in eigen beheer is de bijdrage maximaal vijftig procent, in een verzekerde regeling mag u ook meer aan werknemersbijdrage afspreken. Dat kan een belastingvoordeel opleveren, maar in eigen beheer is dat dus afgetopt. Bij een verzekeraar heeft u meer bescherming tegen de risico s overlijden, arbeidsongeschiktheid en lang leven. In eigen beheer moet u daar zelf voorzieningen voor treffen. In de uitkeringsfase kan blijken dat uw pensioenpot leeg is. Bij een werkgeverspensioen ondergebracht bij een verzekeraar is dat niet het geval. Daar heeft u weinig aan als u niet oud wordt, maar ook dat risico (overlijdensrisico gedurende de uitkeringsfase) kunnen u of uw partner en kinderen bij een verzekeraar afdekken. Overweeg dus goed welke risico s u loopt en welke risico s u op welke wijze wilt afdekken. Ander voordeel van uw werkgeverspensioen via een verzekeraar opbouwen is de bescherming tegen schuldeisers: bij een verzekeraar kunnen extra stappen nodig zijn voor schuldeisers om uw werkgeverspensioen leeg te plukken. In eigen beheer kunt u ook door een juiste juridische structuur en opstellen van bepaalde voorwaarden de weg naar uw pen sioenpot bemoeilijken, maar de drempels bij een verzekeraar zijn hoger. Dat geldt overigens niet als uw schuldeiser uw ex-partner is. 7

8 3. Voor- en nadelen van het werkgevers - pen sioen in eigen beheer. Het meest belangrijke voordeel is dat u gedurende de opbouwfase wel mag reserveren voor uw werkgeverspensioen, maar niet per se het geld daarvoor apart moet zetten. U kunt met het geld dat uit de belastingaftrek ontstaat ook iets voor uw BV doen, een mooie investering in een machine doen bijvoorbeeld. U hoeft dus in eigen beheer ook niet jaar in jaar uit exact de toename van de eigen beheer reserve apart te zetten op een rekening waar u niet meer aan kan komen. Dit voordeel kan de liquiditeitspositie van uw BV aanzienlijk verbeteren gedurende een periode waarin dat wenselijk is. Maar houd er rekening mee dat u uiteindelijk wel de pensioentoezegging moet nakomen, ook in eigen beheer. Bouwt u werkgeverspensioen in eigen beheer op, dan heeft u veel meer grip op de voorwaarden waaronder u dat doet. U heeft wel altijd te maken met de belastingdienst, daar waarschuwen wij 8

9 verderop voor, maar in ieder geval met een partij minder (de verzekeraar). U stelt zelf een pensioenbrief op. Dat document hebben wij niet eerder genoemd, maar zie dat als een soort pensioenreglement voor DGA s. Verderop geven wij ook nog wat aandachtspunten mee over die pensioenbrief. Nadelen zijn er ook. Allereerst het politieke risico. De vraag is of in de toekomst de politiek deze vorm van fiscale aftrek nog wil handhaven. De eigen beheerconstructie is een vreemde eend in het pensioenstelsel. Stel dat deze mogelijkheid vervalt, dan is het de vraag hoe een overgangsregime wordt vormgegeven. Ander nadeel is het beleid van de belastingdienst. Vooral bij eigen beheer bestaan tal van interne en gepubliceerde beleidsregels. Ook daar kunnen wijzigingen optreden, terwijl het voor adviseurs al moeilijk is alle huidige regels bij te houden en juist te interpreteren. Groot nadeel van eigen beheer is dat de opbouw en bescherming van uw pensioenpot niet echt is geregeld. Dat moet u nog doen. Dat vereist dus discipline, kennis, advies en regelmatig een evaluatie. 9

10 4. Voor- en nadelen van het combineren van werkgeverspensioen in eigen beheer en bij een verzekeraar. De voor- en nadelen zoals wij die hiervoor omschreven gelden ook bij de combinatie van eigen beheer en verzekeren. Maar niet ten aanzien van de fiscale voordelen veroorzaakt door de pensioengrondslag (AOW-franchise, variabele loonbestanddelen) en uw eigen bijdrage. Die voordelen vervallen als u voor uw werkgeverspensioen een combinatie van eigen beheer en verzekeren kiest. Wij vinden het zelf belangrijk dat u bij een verzekeraar meer risico s kunt afdekken. Vooral lang leven, overlijden en arbeidsongeschiktheid moet u goed regelen. Dat hoeft niet per se in een werkgeverspen sioen. Maar kiest u daar wel voor, dan is verzekeren van werkgeverspensioen een goede keuze. Dat kan ook als u eigen beheer combineert met verzekeren. Heeft u bijvoorbeeld het liquiditeitsvoordeel echt nodig in uw BV, maar wilt u zekerheid ten aanzien van de risico s overlijden en arbeidsongeschiktheid? Kies er dan voor de opbouw van pensioen in eigen beheer te doen en de bescherming via een verzekeraar. Ook kunt u een deel van de opbouw via een verzekeraar doen en een ander deel in eigen beheer. Niet alle verzekeraars bieden deze soort mogelijkheid aan. Laat u daarom goed begeleiden als de keuze van een combinatie u aanspreekt. Groot nadeel van een combinatie is dat u waarschijnlijk de hoogste advieskosten betaalt. In eigen beheer heeft u te maken met extra uren die een accountant in rekening brengt. Bij een verzekeraar heeft u te maken met administratiekosten en dergelijke en eventueel met provisie van een tussenpersoon. Maar bij de combinatie heeft u wellicht al deze kosten. Let daar op als u een afweging maakt. 10

11

12 Tip. Laat een pensioenbrief altijd (mede) opstellen door een ervaren en deskundig adviseur, liefst meerdere adviseurs die onderling sparren over jouw pensioenbrief. Ga op alle punten in uw pensioenbrief na of u ook echt van plan bent dat punt uit te voeren. Begrijpt u het niet of kunt u de gevolgen slecht overzien, schrap dan zo n punt als dat mogelijk is.

13 5. De pensioenbrief. Of u als DGA nu kiest voor een werkgeverspensioen in eigen beheer, verzekerd werkgeverspensioen of een combinatie van die twee: u ontkomt niet aan de formaliteiten. Regelt u die niet goed, dan kan de belastingdienst uw werkgeverspensioen als onzuiver bestempelen en krijgt u mogelijk te maken met negatieve fiscale gevolgen. Een belangrijk document dat uw werkgeverspen sioen formaliseert, is de pensioenbrief. Maar ga eerst na wat de statuten van uw BV bepalen over werk geverspensioen. Vaak is een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA)-besluit nodig voordat u met de opbouw en bescherming via werkgeverspen sioen kunt beginnen. Neemt u zo n besluit, leg dat dan goed in notulen vast en bewaar dat bij de andere spullen van uw pensioenpot. Vervolgens stelt u een pen sioenbrief op. Daarin legt u onder andere vast: welke pensioenvormen u toezegt; hoeveel premie beschikbaar is of welk opbouwpercentage geldt; wat uw pensioendatum is; of u in eigen beheer alles regelt, alles verzekert of dat u een combinatie heeft gekozen; of u wel of niet pensioenuitkeringen indexeert en zo ja, hoe. Op kunt u allerlei voorbeeld pensioenbrieven downloaden en overnemen. Dat kost niets. Maar het kan u later wel veel geld kosten als u daarin zaken verkeerd, te ruim of niet regelt! Of u regelt zaken waar u later spijt van krijgt omdat u onvoldoende middelen hebt om ze uit te voeren. Tip. Is de pensioenbrief gereed, leg deze dan - voordat u start met uw werkgeverspensioen - ter goedkeuring voor aan de belastingdienst. Dat is zeker van belang als u kiest om werkgeverspensioen in eigen beheer te doen. Bij constructies met een verzekeraar is het mogelijk zonder sancties met terugwerkende kracht zaken aan te passen, in ieder geval als u een zogenaamde fiscale glijclausule hebt laten opnemen. Maar dat geldt niet voor werkgeverspensioen dat geheel of gedeeltelijk in eigen beheer wordt uitgevoerd. 13

14 6. Pensioenpolis op basis van PW of LB? Een DGA kan pensioen opbouwen met een polis in de PW-sfeer of in de LB-sfeer. PW staat voor PensioenWet en LB voor de Wet op de Loonbelasting Dit onderscheid is waarschijnlijk af te leiden van de polis, informeer anders bij de betreffende pensioenuitvoerder. Het onderscheid tussen PW en LB is van belang bij een aantal onderwerpen. Bij echtscheiding regelt onder andere de PW het recht op bijzonder partnerpensioen. Een DGA met een LB-polis heeft daar niet direct mee te maken, maar is daar via een andere wet wel weer aan gebonden. Voor regels over pensioenverdeling van OP is ook die andere wet van toepassing, daar is een DGA dus ook altijd aan gebonden. Verdeling van pensioen geldt zowel voor pensioen in eigen beheer als voor pensioen dat is verzekerd. Een ex-partner kan daardoor in een eigen beheersituatie de financiële positie van uw BV beïnvloeden. De PW kent een specifiek afkoopverbod. Voor een DGA kan dat van belang zijn bij faillissement, een curator kan niet zomaar aan dit deel van uw pensioenpot komen. Heeft u een LB-polis, dan kunt u zich niet beroepen op het afkoopverbod in de PW. 14

15 Tip. Om het pensioen toch te beschermen, kunt u op de LB-polis een fiscale pensioenclausule laten plaatsen met een duidelijk afkoopverbod. Dat beperkt u zelf ook wat meer. Maar aangenomen wordt dat een contractuele beperking op een pensioenpolis van het afkooprecht ook aan de curator kan worden tegengeworpen. Laat u goed adviseren hierover. Let op bepaalde flexibiliseringelementen die u kunt hebben als u met pensioen gaat en let op indexatie. Dat is voor werknemers net wat anders geregeld dan voor DGA s met een LB-polis. Een DGA kent minder afdwingbare rechten, maar aan de andere kant heeft u als DGA wel vergelijkbare en soms zelfs meer mogelijkheden. Maak daar dan duidelijke afspraken over als u niet alleen invloed heeft op uw pensioentoezegging, dus als er meerdere DGA s zijn betrokken bij uw bedrijf. Heeft u een PW-polis, dan valt u onder de informatievoorziening die ook op gewone werknemers van toepassing is. In het boek Arbeidsongeschiktheid voor Dummies wordt het keuringsrecht van verzekeraars omschreven. Voor nu is van belang te realiseren dat u met een PW-polis niet door een verzekeraar mag worden gevraagd naar uw gezondheid. Heeft u een LB-polis, dan mag een verzekeraar daar wel naar vragen. Dat kunt u beperken in het verhogen van arbeidsongeschiktheids- of partnerpensioen. Verder gelden nog wat afwijkingen ten aanzien van het berekenen van pensioenaanspraken na ontslag en gevolgen bij premieachterstand, maar de belangrijkste aandachtspunten hebben wij nu wel duidelijk omschreven. Op waardeoverdracht na, dat verdient extra aandacht. 15

16 7. Waardeoverdracht. Een DGA kan (afhankelijk van de periode en eventueel in het verleden gemaakte keuze) pensioen opbouwen met een polis in de PW-sfeer of in de LB-sfeer. Het wettelijk recht van waardeoverdracht geldt in beginsel niet voor DGA s. Wel kunt u te maken krijgen met de bevoegdheid tot waardeoverdracht. Dan heeft u een verzekeraar nodig die daaraan wil meewerken. Belangrijke aandachtspunten zijn daarbij uw gezondheid, eventuele kosten die in rekening worden gebracht en de gevolgen voor uw partner. Let ook op dat de belastingdienst de overdracht niet ziet als een handeling waar vervelende consequenties aan worden verbonden. Informeer daarom altijd de belastingdienst hierover en vraag uitdrukkelijk toestemming. Overdracht van pensioen tussen verschillende eigen beheer lichamen of van een verzekeraar naar eigen beheer en omgekeerd, is wel mogelijk. Voor dat laatste is wel de medewerking van de verzekeraar noodzakelijk. Belangrijk om te onthouden is dat pensioen opgebouwd in de PW-sfeer en pensioen opgebouwd in de LB-sfeer nooit kunnen vermengen. 16

17 8. Zakelijk karakter van pensioenkeuzen. Er zijn allerlei mogelijkheden om met uw pensioenpot te variëren. Deeltijdpensioen, parttime werken, demotie, dat zijn allemaal onderwerpen waarbij een werknemer met een werkgever moet onderhandelen. Ook verlof kan reden zijn om met de werkgever te praten over voortzetting van uw werkgeverspensioen. Andersom kan een werkgever ook zaken wijzigen, denk aan het eenzijdig wijzigingsbeding. En vergeet de pensioenuitvoerder niet; bij financiële problemen kan een pensioenfonds indexaties verlengen of afstempelen (korten van uitkeringen en/of aanspraken). U heeft als DGA twee petten op, zowel de pet van werknemer als die van werkgever. Daarom zal de belastingdienst bij uw afspraken over het werkgeverspensioen toetsen of de resultaten een zakelijk karakter hebben. Let daar dus op. U heeft veel grip op uw werkgeverspensioen, zowel in de opbouwfase als in de uitkeringsfase. Maar de belastingdienst kan altijd toetsen of u wijzigingen doorvoert die een normale werknemer onder vergelijkbare omstandigheden niet voor elkaar zou krijgen. Dan kan er een streep door de wijziging worden gezet of sancties van kracht worden. Stem daarom altijd goed af met de belastingdienst over dit soort wijzigingen. 17

18 9. De streefregeling. Wij hebben nog geen aandacht besteed aan een verzekeringsvorm die juist bij DGA s vaak voor komt: de streefregeling. Dit is een pensioenverzekering waarbij wordt opgebouwd naar een gegarandeerd kapitaal op pensioendatum. Met het te verzekeren kapitaal wordt beoogd een vooraf bepaald en uit de toezegging blijkende pensioenaanspraak in de vorm van middelloon of eindloon te halen. Een soort mix dus van verschillende pensioensystemen. Voorbeeld: Het werkgeverspensioen is een streefregeling op basis van een beoogde eindloonregeling. In de opbouwfase wordt de eindloontoezegging in euro s als rekenkundige grootheid gebruikt om een pensioenkapitaal te bepalen. In principe wordt dit kapitaal steeds herberekend aan de hand van het jaarlijkse salaris van de DGA en de op dat moment actuele tarieven en rekenrente. Op de pensioendatum (of bij eerder overlijden) wordt echter met het daadwer kelijk aanwezige verzekerde kapitaal tegen de dan geldende tarieven een pensioenuitkering aangekocht. Bij een streefregeling loopt u dus wel deflatierisico. De streefregeling is niet uitgewerkt in de wet LB, maar vraag een deskundig adviseur naar de mogelijkheden en voorwaarden als u daar interesse in heeft. Weinig verzekeraars bieden deze vorm nog aan, vroeger was dit meer populair. Heeft u een streefregeling, let dan goed op dat de verzekeraar de polis correct administreert. DGA s hebben vaak een stabiel inkomen, veroorzaakt door het feit dat ze zelf hun inkomen bepalen en wellicht vanwege de gebruikelijk loon regeling (een soort voorgeschreven minimum inkomen voor DGA s). Voor werknemers wordt het loon vaak geïndexeerd, ondernemers en freelancers zijn afhankelijk van inkomsten en uitgaven per jaar. Het stabiele in komen van een DGA kan veroorzaken dat er jarenlang niets verandert aan de streefregeling. Dan kan het karakter van de pensioentoezegging anders worden. In het ergste geval stelt de belastingdienst zich op het standpunt dat de streefregeling geen zuiver pensioen is. Ga daarom periodiek zelf na of u het werkgeverspensioen in de vorm van een streefregeling nog wel correct gebruikt, zo niet, dan wordt het wellicht tijd de pensioenpolis bijvoorbeeld om te zetten naar een beschikbare premieregeling. 18

19 10. Ziekte en arbeidsongeschiktheid. Oorspronkelijk was ons doel alles over arbeidsongeschiktheid in dit stuk op te nemen, maar dat werd erg veel en onoverzichtelijk. Het is wel heel belangrijk te lezen hoe het risico van arbeidsongeschiktheid uw financiële positie kan raken. Voor werknemers, ondernemers en freelancers bestaan allerlei aandachtspunten en oplossingsrichtingen. De ene keer kunt u daar als DGA wel gebruik van maken, de andere keer weer niet. Wij wijzen u in Arbeidsongeschiktheid voor Dummies (2011) precies op alle punten. Bent u DGA, dan kunt u profiteren van de twee petten die u op heeft. Maar let ook op als u in eigen beheer een enorme reserve opbouwt zonder liquide middelen daar tegenover te stellen. Door het wegvallen van uw persoon kan een BV in problemen komen, de eigen beheerreserve kan dan een blok aan uw been worden. 19

20 Burgemeester Rijnderslaan 7, 1185 MD Amstelveen. Telefoon

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding Afscheid van uw oude baan Uw pensioen bij uitdiensttreding Uit dienst Verandert u van baan? Begint u voor uzelf? Of bent u werkloos geworden? In al deze gevallen verandert uw leven. U moet veel regelen.

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Lid van: Update Keuzemogelijkheden. Knelpunten

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Lid van: Update Keuzemogelijkheden. Knelpunten Lid van: Update 2017 Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Dat kan per 1 april 2017 niet meer. Daarmee is de Eerste Kamer op 7 maart 2017 akkoord gegaan. Wat betekent dit

Nadere informatie

Let op! Vóór 1 juli moet u de eerste acties hebben ondernomen om de nodige zaken te regelen. Welke acties dat zijn, leest u verderop.

Let op! Vóór 1 juli moet u de eerste acties hebben ondernomen om de nodige zaken te regelen. Welke acties dat zijn, leest u verderop. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017 Bron: SRA - Publicatiedatum: 07-03-2017 Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Dat kan per 1 april 2017

Nadere informatie

Update Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu?

Update Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Bron: SRA - Publicatiedatum: 29-11-2016 Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update Lid van:

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update Lid van: Lid van: Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Vanaf 1 juli 2017 kan dit niet meer. Dan stopt definitief de pensioenopbouw in eigen beheer. Wat dit voor u betekent, leest

Nadere informatie

Pensioen in Eigen Beheer

Pensioen in Eigen Beheer Pensioen in Eigen Beheer Pensioen in eigen beheer wil zeggen dat een pensioenregeling niet is onder gebracht bij een verzekeraar of bij een pensioenfonds. Ten aanzien van het opbouwen in eigen beheer zijn

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Pension & Benefits Consultants Member Crowe Horwath International

Foederer. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Pension & Benefits Consultants Member Crowe Horwath International Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan het pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017 af te schaffen.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen Februari 2016 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een DC-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

Pensioen Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling VOORBEELDTEKST

Pensioen Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling Augustus 2016 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een nettopensioenregeling. U mag

Nadere informatie

Advieswijzer: Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017

Advieswijzer: Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017 Advieswijzer: Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017 Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Vanaf 1 juli 2017 kan dit niet meer. Dan stopt definitief de

Nadere informatie

Bijlage I bij besluit CPP M inzake beschikbarepremieregelingen

Bijlage I bij besluit CPP M inzake beschikbarepremieregelingen Bijlage I bij besluit CPP2007-552M inzake beschikbare-premieregelingen 1 Bijlage I bij besluit CPP2007-552M inzake beschikbarepremieregelingen Aanwijzing als bedoeld in onderdeel 2.3 Staffels met uitgangspunten,

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Pagina 1/6 Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Momenteel bouwt u pensioen op bij uw eigen vennootschap. Dit betekent dat de vennootschap recht heeft op premieaftrek voor uw

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming. Wat zijn de alternatieven?

Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming. Wat zijn de alternatieven? Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming Wat zijn de alternatieven? 4 alternatieven Belicht vanuit verschillende invalshoeken 1 2 3 4 Korte omschrijving

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen Oktober 2015 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een DC-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Zwitserleven DGA Pensioen.

Zwitserleven DGA Pensioen. Zwitserleven DGA Pensioen. Het Zwitserleven DGA Pensioen is een individuele pensioenverzekering voor de Directeur Grootaandeelhouder (DGA). Het Zwitserleven DGA Pensioen heeft het karakter van een kapitaalovereenkomst

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling De feiten op een rij De beschikbare premieregeling De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling Verzekeraars bieden diverse pensioenregelingen aan, waaraan werknemers

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu?

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan het pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017

Nadere informatie

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015 100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente Versie 19 januari 2015 Wat is er veranderd per 1-1-2015? Voor 1-1-2015 gold er geen salarisbeperking waarover met pensioen op mocht bouwen. Vanaf 1-1-2015 is wetgeving

Nadere informatie

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Jaarlijks ontvangt u van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit overzicht laat zien welk bedrag u kunt verwachten als u

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Brochure voor u als werkgever Als werkgever hebt u behoefte aan een betaalbare pensioenregeling. Tegelijkertijd wilt u een regeling die past in een goed arbeidsvoorwaardenbeleid.

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling Agenda Stand van zaken financiële situatie Pensioen in het kort Waarom is de pensioenregeling veranderd? Wat is er veranderd? Stand van zaken financiële situatie Dekkingsgraad?

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling

Nadere informatie

Wat zijn voor mij argumenten voor en tegen waardeoverdracht naar PFZW?

Wat zijn voor mij argumenten voor en tegen waardeoverdracht naar PFZW? Start Deze Argumentenkaart laat zien wat vanuit het perspectief van een nieuwe deelnemer bij PFZW de belangrijkste argumenten individuele naar PFZW zijn. Een pensioenuitvoerder kan zowel een pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan Waardeoverdracht uit dienst Inleiding... 3 1. Veranderen van baan en uw pensioen... 4 1.1. U treedt uit dienst... 4 1.2 Vervallen dekking partnerpensioen... 4 1.3 Recht

Nadere informatie

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen.

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Oktober 2014 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een DB-regeling. U mag de teksten redactioneel op de doelgroep en inhoudelijk op de pensioenregeling

Nadere informatie

Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw

Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw Een nieuwe baan! Gefeliciteerd! U heeft een andere baan. Met andere collega s en misschien wel heel ander werk. Een nieuwe stap, die ook gevolgen heeft voor de opbouw

Nadere informatie

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345 Voorbeeld Uniform Pensioenoverzicht 2016 Stand per 31-12-2015 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal brutopensioenregeling Werkgever Werkgever

Nadere informatie

Úw pensioen. Wat gaat ú ermee doen? Laat uw pensioen aansluiten op uw persoonlijke wensen. Premie- en kapitaalovereenkomst

Úw pensioen. Wat gaat ú ermee doen? Laat uw pensioen aansluiten op uw persoonlijke wensen. Premie- en kapitaalovereenkomst Úw pensioen. Wat gaat ú ermee doen? Laat uw pensioen aansluiten op uw persoonlijke wensen Premie- en kapitaalovereenkomst Hoe is uw pensioen opgebouwd? Pensioen: uw keuze telt Het pensioen bestaat in Nederland

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

DGA MET EXTERN EIGEN BEHEER

DGA MET EXTERN EIGEN BEHEER DGA MET EXTERN EIGEN BEHEER Bij een externe eigen beheer pensioenvoorziening dient er een afdracht plaats te vinden van de pensioenreserveringen. Er vindt geen liquiditeitsverruiming voor de Werk BV plaats.

Nadere informatie

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft. Welke keuze maakt u?

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft. Welke keuze maakt u? Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft Welke keuze maakt u? Bron: SRA- Publicatiedatum:29-08-2017 Sinds 1 juli 2017 kunt u geen pensioen meer opbouwen in uw eigen bv. Het pensioen in eigen beheer

Nadere informatie

Artikelen Een verzekering naast het pensioen in eigen beheer

Artikelen Een verzekering naast het pensioen in eigen beheer Mw. M.J.G. Elling FFP 1 Een verzekering naast het pensioen in eigen beheer Als de dga een pensioentoezegging krijgt van zijn werkgever (de BV), dan vindt de opbouw meestal plaats in eigen beheer. De BV

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen

Veelgestelde vragen. Algemeen Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Lees hier meer over de afschaffing van de AOW Partnertoeslag

Lees hier meer over de afschaffing van de AOW Partnertoeslag Aanvullend pensioen Pensioen is in de meeste gevallen opgebouwd uit drie pijlers: pensioen vanuit de overheid (AOW), pensioen opgebouwd via een of meerdere werkgevers en het pensioen dat je zelf hebt opgebouwd.

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Witteveen 2015. 1. Algemeen

Witteveen 2015. 1. Algemeen Witteveen 2015 1. Algemeen Eind vorig jaar zijn tussen de regeringsfracties van de VVD en de PvdA enerzijds en de oppositiepartijen D66, de SGP en de CU anderzijds pensioenafspraken gemaakt. Een groot

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de sector zeevisserij (walpersoneel) werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen Bij een eindloonregeling bouwt u veel meer pensioen op als u gedurende uw werkzame leven behoorlijk carrière maakt (lees salarisstijgingen ontvangt). Want u ontvangt het pensioen over uw laatste en dus

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

DGA pensioen opbouw. Zo ja, hoeveel. Zo ja, moet u hier verplicht aan deelnemen? Zo ja, geldt er voor u een dispensatie?

DGA pensioen opbouw. Zo ja, hoeveel. Zo ja, moet u hier verplicht aan deelnemen? Zo ja, geldt er voor u een dispensatie? Aanvullende bedrijfsgegevens Zijn er meerdere DGA s werkzaam in de BV waarin u werkzaam bent? Zo ja, hoeveel Zijn er andere personen werkzaam in de BV waarin u werkzaam bent? Zo ja, hoeveel Geldt er voor

Nadere informatie

Pensioenoverzicht beschikbare premieregeling

Pensioenoverzicht beschikbare premieregeling Pensioenoverzicht beschikbare premieregeling Rapportnummer: 200909012126 Rapport ten behoeve van: de heer B.P.R. Pensioencheck BPR-pensioenrapport d.d. 01 september 2009: 21:26 uur Versienummer rapport:

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland. Waardeoverdracht in dienst

Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland. Waardeoverdracht in dienst Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Waardeoverdracht in dienst Inleiding... 3 1. Wat is waardeoverdracht?... 4 1.1. Recht op waardeoverdracht... 4 1.2. Snelheid is geboden... 4 1.3. Redenen van een

Nadere informatie

2. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en pijler 1

2. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en pijler 1 1. Wegwijs in pensioenland 1.1. Waarom eens stilstaan bij uw pensioen?...1 1.2. Oudedagsvoorziening is eigenlijk een beter woord............. 1 1.3. De drie pijlers van ons pensioensysteem.....................

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat moet ik doen met mijn pensioen?

Wat moet ik doen met mijn pensioen? Het Dilemma van de DGA: Wat moet ik doen met mijn pensioen? Disclaimer Deze uitgave is ontwikkeld om u te voorzien van competente en betrouwbare informatie omtrent het onderwerp dat behandeld wordt. Echter,

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

DGA GarantiePlusPensioen

DGA GarantiePlusPensioen DGA GarantiePlusPensioen Zekerheid voor de directeurgrootaandeelhouder DGA GarantiePlusPensioen Zekerheid voor later Gegarandeerd kapitaal op einddatum Kapitaal kan groeien door winstdeling Bepaal zelf

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie