NIBE-SVV, januari Oefenexamen Pensioenvoorzieningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Pensioenvoorzieningen"

Transcriptie

1 NIBE-SVV, januari 2013 Oefenexamen Pensioenvoorzieningen

2 De bijlage Pensioenvoorzieningen is op dit examen van toepassing. 1. Anne heeft een belastbaar inkomen van EUR ,- per jaar. Zij betaalt jaarlijks EUR 800,- aan premie voor een gerichte lijfrenteverzekering. Daarmee spaart Anne voor een aanvulling op haar pensioen en op de AOW. Als Anne de uitkeringen uit de lijfrente vanaf haar 65e zal ontvangen dan zal haar belastbaar inkomen nog steeds ongeveer EUR ,- per jaar zijn, zo heeft zij uitgerekend. Wat betekent dit voor haar netto besteedbaar inkomen vanaf haar 65e (AOWingangsleeftijd)? Motiveer uw antwoord. NB: Ga bij de beantwoording van de vraag vanuit dat de 65-jarige leeftijd de AOWingangsleeftijd is. 2. Wat wordt met de term resterende verdiencapaciteit aangeduid? 3. Barbara werkt in de buitendienst bij assurantiekantoor Goed Verzekeren (AKGV). Het brutoloon van Barbara bedraagt EUR ,-. AKGV heeft twee arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor Barbara gesloten: een WGA- gatverzekering en een WIA-excedentverzekering op basis van een 80% aanvulling. Na een auto-ongeluk wordt Barbara volledig en duurzaam arbeidsongeschikt verklaard door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Hoeveel bedraagt Barbara s totale inkomen in het eerste jaar dat zij de arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV ontvangt? Specificeer hoe het inkomen is samengesteld. NB: Ga bij de beantwoording van de vraag uit van het volgende: Maximum dagloon op jaarbasis: EUR ,-. Minimumloon per jaar: EUR ,-. 4 Robert (55 jaar) wordt in 2008 bij zijn indiensttreding opgenomen in de pensioenregeling van Surplex Plastics bv (SP bv). Robert heeft één kind: kind: Frits (32 jaar). Frits woont nog thuis. De pensioenregeling van SP bv voorziet o.a. in een wezenpensioen en een overbruggingspensioen. a. Kan Frits in aanmerking komen voor wezenpensioen als zijn vader Robert komt te overlijden? Motiveer uw antwoord b. Treedt de omkeerregel voor Robert in werking bij het overbruggingspensioen? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, januari

3 5. Een pensioenreglement bevat de rechten en verplichtingen van de pensioenuitvoerder en de deelnemer op basis van de afspraken die zijn opgenomen in de pensioenovereenkomst. Noem acht (en niet meer dan acht) bepalingen die deel uitmaken van het pensioenreglement. 6. Waarom mag voor parttime-werknemers, die minder dan 50% werken, GEEN andere pensioenregeling worden getroffen dan voor fulltime-werknemers bij dezelfde werkgever en met gelijke functies? 7. Frans is opgenomen in de eindloonregeling van zijn werkgever. De kenmerken van deze regeling zijn: * Pensioengevend salaris: 13,96 x maandsalaris * Ouderdomspensioen: 1,75% van de laatste pensioengrondslag * Nabestaandenpensioen: 1,25% van de laatste pensioengrondslag * Wezenpensioen: 0,25% van de laatste pensioengrondslag * AOW-franchise: EUR ,-. Frans kan maximaal 30 jaar en zeven maanden aan dienstjaren bij zijn werkgever bereiken. Zijn bruto maandsalaris bedraagt EUR 3.750,-. Hij woont sinds vijf jaar samen met Miep. a. Welke pensioenaanspraken zijn voor Frans verzekerd? Geef uw berekening. Vijf jaar nadat Frans in de regeling is opgenomen komt hij te overlijden. b. Hoeveel bedraagt het nabestaandenpensioen waar Miep recht op heeft? Geef uw berekening. 8. Jansen Drukkerij heeft op 1 januari 2006 een VUT-regeling. Welke fiscale gevolgen zijn er voor Jansen Drukkerij, als de VUT-regeling voor het gehele personeel is voortgezet? Motiveer uw antwoord. 9. Joke (40 jaar) heeft in 2010 een levenslooptegoed opgebouwd van EUR 9.500,- waarvan EUR 500,- rendement. Haar vaste bruto jaarloon bedraagt EUR ,-. Hoeveel mag Joke in 2011 maximaal inleggen? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, januari

4 10. Klaas is deelnemer aan de pensioenregeling van zijn werkgever. De pensioendatum van Klaas is 1 januari De pensioenregeling is een middelloonregeling met indexering. Op 1 januari van elk jaar worden de pensioenen aangepast aan het voor dat jaar geldende salaris. Het tot aan 1 januari 2004 opgebouwde ouderdomspensioen voor Klaas bedraagt EUR ,- bruto per jaar. De pensioengrondslag op 1 januari 2004 is EUR ,-. De loonontwikkeling over 2003 is 4%. In het pensioenreglement is opgenomen: Iedere deelnemer bouwt over ieder deelnemersjaar een gedeelte van het ouderdomspensioen op. Het binnen deze pensioenregeling jaarlijks op te bouwen ouderdomspensioen volgens het gemiddeld salarissysteem bedraagt 2% van de jaarlijks vast te stellen pensioengrondslag. Ieder jaar worden opgebouwde pensioenaanspraken van de deelnemer aangepast aan de loonontwikkeling over het voorafgaande jaar. De aanpassingen zijn jaarlijks per 1 januari. Bereken het per 1 januari 2004 opgebouwde ouderdomspensioen. Geef uw berekening. 11. Jonas (53 jaar) heeft een beschikbare premieregeling met een AOW-franchise van EUR ,-. De jaarpremie bedraagt EUR ,-. De pensioenleeftijd is 65 jaar. Hoeveel bedraagt het pensioengevend salaris van Hanna op basis van de maximale fiscale staffel? Geef uw berekening. 12. Linda (21 april 1949) neemt vanaf 20-jarige leeftijd deel aan de eindloonregeling van haar Twentyfour News bv. De pensioenleeftijd is 60 jaar. Vanaf 50-jarige leeftijd is het mogelijk om versneld overbruggingspensioen op te bouwen. Het jaarlijkse opbouwpercentage voor het overbruggingspensioen is 10,0%. Het maximale overbruggingspensioen bedraagt EUR ,-. Op 45-jarige leeftijd neemt Linda ontslag en treedt op dat moment in dienst bij Journal Actua bv. Linda wordt bij haar indiensttreding direct opgenomen in de eindloonregeling van Journal Actua bv. Bij Journal Activa bv bouwt Linda na haar indiensttreding ook meteen overbruggingspensioen op. Het jaarlijkse opbouwpercentage voor het overbruggingspensioen is 2,5%. Het maximale overbruggingspensioen bedraagt EUR ,-. Hoeveel bedraagt het totale overbruggingspensioen van Linda? NIBE-SVV, januari

5 13. Maria is opgenomen in de eindloonregeling van Thin Watches bv. (TW bv). Tot een pensioengevend salaris van EUR ,- wordt 2% ouderdomspensioen per jaar opgebouwd. Daarboven 1,5% per jaar. De vaste AOW-franchise bedraagt EUR ,-. Maria neemt op 55-jarige leeftijd ontslag bij TW bv. Ze heeft in totaal 20 jaar bij TW bv gewerkt. Toen Maria bij TW bv in dienst kwam, bedroeg haar pensioengevend salaris EUR ,-. Haar pensioengevend salaris is drie jaar later verhoogd naar EUR ,- en op haar 44ste verhoogd naar EUR ,-. Vanaf haar 50ste bedroeg het pensioengevende salaris van Maria EUR ,-. Hoeveel ouderdomspensioen heeft Maria opgebouwd als ze ontslag neemt bij TW bv? Geef uw berekening. 14. Gerard wordt bij indiensttreding opgenomen in de pensioenregeling van Supersystems bv. Na 10 jaar wordt Gerard ontslagen als gevolg van een faillissement van Supersystems bv. Hij is dan 35 jaar. Gerard vindt binnen enkele weken weer een baan. De nieuwe werkgever van Gerard heeft GEEN pensioenregeling. Gerard wil daarom zijn pensioen op hetzelfde niveau vrijwillig voortzetten. Kan Gerard zijn pensioen vrijwillig voortzetten? Ga in op de vier voorwaarden voor vrijwillige voortzetting van pensioen. 15. Henry (48 jaar) heeft twee jaar deelgenomen aan de pensioenregeling van Micropage bv. Henry neemt na twee jaar ontslag om meer tijd te hebben voor het opzetten van een eigen bedrijf. Hij heeft privé een lijfrentepolis gesloten. Hij zoekt naar andere mogelijkheden om pensioenbreuk te beperken. Zo heeft hij vernomen dat het pensioenfonds, waarin de pensioenregeling van Micropage bv is ondergebracht, de mogelijkheid biedt om de pensioenopbouw na ontslag vrijwillig voort te zetten. Kan Henry gebruik maken van de mogelijkheid om vrijwillig de pensioenopbouw bij het pensioenfonds voort te zetten, gezien de wettelijk gestelde eisen? Motiveer uw antwoord. 16. Coen werkt als beleggingsspecialist bij het ondernemingspensioenfonds De Groot nv. Omdat het heel goed gaat met de De Groot nv besluit Coen 12% van het vermogen van het ondernemingspensioenfonds, dat een groot overschot kent, te investeren in aandelen De Groot nv. Is deze voorgenomen investering toegestaan op grond van de PW? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, januari

6 17. Marieke is opgenomen in de pensioenregeling van Hair Structures bv. Na vijf jaar neemt ze ontslag. Marieke begint voor haar zelf. Haar IB-onderneming Knappe Knippers heeft de wind in de zeilen. Marieke besluit om een arbeidsongeschiktheidsverzekering te sluiten. Mag de verzekeraar Marieke keuren voor deze verzekering? 18. Het in eigen beheer opbouwen van pensioen levert een liquiditeitsverruiming op voor de bv. Leg uit hoe deze verruiming ontstaat en waarom deze tijdelijk is. 19. Op 40-jarige leeftijd wordt Vincent in de middelloonregeling van Berg bv opgenomen. Het te bereiken ouderdomspensioen op 65-jarige leeftijd bedraagt EUR ,-. Het nabestaandenpensioen bedraagt 70% van het te bereiken ouderdomspensioen. Berg bv financiert de pensioenen op basis van het inkoopsysteem. Hoeveel bedraagt de totale inkoopsom voor Vincent in het derde jaar? Geef uw berekening. 20. Herman wordt op 37 jarige leeftijd opgenomen in de middelloonregeling van Derksen bv. Het te bereiken ouderdomspensioen op 65-jarige leeftijd bedraagt EUR ,-. Het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen. Het pensioen wordt op basis van het inkoopsysteem gefinancierd. Als Herman 40 jaar is, wordt zijn ouderdomspensioen verhoogd tot EUR ,-. Hoeveel bedraagt de totale inkoopsom over het jaar waarin Herman 40 jaar wordt? Geef de berekening. (Afronden op hele euro's) 21. Joep treedt op 40-jarige leeftijd in dienst bij een assurantietussenpersoon. Zijn nieuwe werkgever heeft de volgende pensioenregeling: Toetredingsleeftijd: 21 Pensioenleeftijd: 65 Opbouwpercentage: 2% per jaar AOW-franchise: EUR ,- (wijzigt NIET) Toezegging: uitsluitend ouderdomspensioen Pensioensysteem: middelloon De pensioenen worden betaald tegen een gelijkblijvende premie. Het jaarsalaris van Joep bedraagt bij indiensttreding: EUR ,-. Bereken de te betalen jaarpremie bij indiensttreding. Geef uw berekening. NIBE-SVV, januari

7 22. Marion (19 jaar) is gehuwd met Ronald. Marion treedt in dienst van Flora bv. Flora bv heeft een pensioenregeling met een toetredingsleeftijd van 21 jaar. Voor jongere deelnemers geldt een voorportaalregeling. Waarom kan Marion haar nabestaandenpensioen NIET uitruilen voor ouderdomspensioen en in welke wet is dit geregeld? 23. Jari Lagerweij heeft een accountancykantoor in de vorm van een eenmanszaak. Sinds kort heeft hij ook een personeelslid waarvoor hij een pensioen gaat regelen. Het personeelslid is 40 jaar. Het benodigde doelkapitaal is EUR ,-. Hiervoor wordt een kapitaalverzekering met pensioenclausule gesloten. Het verzekerd kapitaal bedraagt EUR ,-. Overige gegevens: - Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekerd. - De polisopslag bedraagt EUR 25,- - Het premiepercentage voor de premievrijstelling 5%. - Omvangskorting 3%. De pensioendatum is 60 jaar. Bereken de hoogte van de premie die verschuldigd is. Geef uw berekening. 24. Arwin staakt op 60-jarige leeftijd zijn onderneming. Hij wil de stakingswinst van EUR ,- aanwenden voor een lijfrente. In het verleden heeft hij een paar maal gedoteerd aan de oudedagsreserve. Deze oudedagsreserve bedraagt EUR ,-. Daarnaast heeft hij drie lijfrentekoopsommen gestort bij een levensverzekeraar, waarvoor hij premieaftrek heeft genoten op basis van de jaar- en reserveringsruimte. Deze zijn samen EUR ,-. Hoe hoog is de maximale lijfrentepremieaftrek van Arwin in verband met de omzetting van de stakingswinst? Motiveer uw antwoord en geef uw berekening. 25. Karel is werkzaam als zelfstandig fysiotherapeut en doteert jaarlijks aan de oudedagsreserve. Over het afgelopen jaar heeft hij een winst behaald van EUR ,-. Zijn ondernemingsvermogen bedraagt per 31 december van het afgelopen jaar EUR 50.00,-. De stand van de oudedagsreserve per 1 januari van het afgelopen jaar is EUR ,-. Aan het beroepspensioenfonds is hij in dat jaar een bedrag ter grootte van EUR 3.500,- verschuldigd. Bereken de maximale dotatie aan de oudedagsreserve voor het afgelopen jaar. Geef uw berekening. NIBE-SVV, januari

8 CORRECTIEMODEL 1. Het netto besteedbaar inkomen van Anne zal hoger zijn vanaf 65-jarige leeftijd. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat na het bereiken van de 65-jarige leeftijd (AOWingangsleeftijd) aanmerkelijk minder aan sociale premies moet worden betaald. Doordat de percentages van de eerste twee belastingschijven van box 1 aanmerkelijk lager zijn. 4 punten 2. Het brutoloon dat de arbeidsongeschikte werknemer met gangbare arbeid nog kan verdienen. Bij gangbare arbeid gaat het om algemeen geaccepteerde arbeid in loondienst, waartoe verzekerde gezien zijn beperkingen nog in staat is. Met het vroegere beroep en het opleidingsniveau wordt geen rekening gehouden. 4 punten 3. Totaal inkomen is EUR ,-. 0 punten De IVA-uitkering van Barbara bedraagt 75% x = EUR ,-. 2 punten Via de WIA-excedentverzekering is Barbara verzekerd van 80% van haar brutoloon. Ofwel: 80% x = EUR ,-. Haar WIA-excedent bedraagt dus: / (IVA-uitkering) = EUR ,-. 2 punten 4 a. Na het overlijden van de ouder mag wezenpensioen alleen aan het nabestaande kind worden uitgekeerd als deze jonger is dan 30 jaar. In dit geval is zoon Frits al 32 jaar als zijn vader in dienst treedt bij SP bv. Frits komt dus niet in aanmerking voor wezenpensioen. 1 punt b. Op 1 januari 2005 is de omkeerregel vervallen voor nieuwe werknemers die door hun werkgever opgenomen worden in een overbruggingsregeling. Robert is in 2008 in dienst getreden bij SP bv. Hierdoor kan hij niet fiscaal gefacilieerd overbruggingspensioen opbouwen. 1 punt 5. Let op: 8 gevraagd (1 punt per twee bepalingen)! Let op: niet limitatief! * Toetredingseisen. * De gevolgen van beëindiging van deelname. * Pensioendatum; * Karakter pensioenregeling en hoogte van pensioen. * Uitkeringswijze van de pensioenen. * Financieringswijze van de aanspraak. * Deelnemersbijdrage. * De gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor de verwerving van de pensioenaanspraken. * Behoud pensioenaanspraken bij beëindiging van de deelneming. * Behoud pensioenaanspraak bij scheiding. * Gelijke behandeling bij toeslagen. * Inwerkingtreding en overgangsbepalingen. Correctievoorschrift: alleen de eerste acht gegeven antwoorden van de kandidaat goed rekenen. NIBE-SVV, januari

9 6. Omdat er alleen een onderscheid tussen werknemers wordt gemaakt op basis van objectieve gronden. Veel vrouwen werken vaak parttime. Een verschil in pensioenregeling tussen parttimers en fulltimers leidt dan tot discriminatie. Dit wordt gezien als een verkapte vorm van verboden ongelijke behandeling. 4 punten Ook goed is: op grond van artikel 7:648 BW (ook goed: de Wet onderscheid naar arbeidsduur) mag er geen onderscheid worden gemaakt tussen parttimers en fulltimers, als hiervoor geen objectieve rechtvaardigingsgrond is. Ook goed is: op grond van art. 8 PW mag er geen onderscheid gemaakt worden tussen parttimers en fulltimers. 7. a. Pensioengrondslag : (3.750 x 13,96) -/ = EUR ,-. 1 punt Ouderdomspensioen : 1,75% x 30 jaar en 7 maanden* x * = EUR ,66. Nabestaandenpensioen : 1,25% x 30 jaar en 7 maanden* x * = EUR ,47. Wezenpensioen : 0,25% x 30 jaar en 7 maanden* x * = EUR 3.085,09. 2 punten (2 of 0 punten, 1 punt met rekenfout). * Let op: doorwerkfout. b x 1,25% x 30 7/12 = EUR ,- 2 punten 8. Voortzetting van de VUT-regeling voor werknemers jonger dan 55 jaar leidt ertoe dat de VUT-aanspraken geheel of gedeeltelijk worden belast. 2 punten Voortzetting van de VUT-regeling voor werknemers die op 1 januari 2005 ouder dan 55 jaar waren, heeft geen fiscale gevolgen voor Jansen Drukkerij. 1 punt 9. EUR 0,-. 0 punten Joke mag in 2011 EUR 1.800,- (12% x EUR ,-) inleggen op haar levenslooprekening. 3 punten 10. * Let op doorwerkfouten! De verhoging per 1 januari 2004 wegens de indexering: 4% x = EUR 920,-. 2 punten De verhoging wegens een dienstjaar: 2% x = EUR 1.000,-. 2 punten Het per 1 januari 2004 opgebouwde ouderdomspensioen is: * * = EUR ,-. 1 punt 11. EUR ,- = 24,9% x PG PG = EUR ,- Pensioengevend salaris = = EUR ,-. 4 punten Afrondingsverschillen niet fout rekenen. NIBE-SVV, januari

10 12. Linda heeft geen overbruggingspensioen bij Twentfour News bv opgebouwd, omdat ze voor haar 50-ste ontslag neemt bij deze werkgever. 2 punten Linda heeft Journal Actua bv wel overbruggingspensioen opgebouwd. Namelijk 15 x 2,5% x = EUR 5.625,-. 4 punten 13. Aanspraak OP: ( / ) x 2% x 20 EUR , x 1,5% x 20 = EUR 7.500,- Totale aanspraak EUR ,- 4 punten Gerard moet al ten minste drie jaar aan de voort te zetten regeling hebben deelgenomen. Dat is bij het Gerard het geval. Hij neemt immers al 10 jaar deel aan de regeling van Supersystems bv. 1 punt - De regeling moet ongewijzigd of op een lager niveau worden voortgezet. 1 punt - Er mag geen cumulatie plaatsvinden met een pensioenregeling bij een nieuwe werkgever. De nieuwe werkgever heeft geen pensioenregeling. Cumulatie kan zich dus niet voordoen. 1 punt - Voortzetting kan niet plaatsvinden binnen een periode van drie jaar voor de ingangsdatum van het pensioen. Gerard is 35 jaar op het moment dat hij het pensioen vrijwillig wil voortzetten. De pensioenrichtleeftijd is nog lang niet in zicht. 1 punt 15. Vrijwillige voortzetting is niet mogelijk. 0 punten Henry heeft slechts twee jaar deelgenomen aan de pensioenregeling bij het pensioenfonds. Wettelijk is bepaald dat de deelname tenminste drie jaar moet hebben geduurd. 3 punten 16. Nee. 0 punten De PW schrijft voor dat maximaal 5% (ook goed: 10%) van de bezittingen van het fonds geïnvesteerd mogen worden in aandelen van en/of leningen van de eigen onderneming (bij voldoende overschot is het maximum 10%). 4 punten 17. Ja. 0 punten De Wet op de medische keuringen (WMK) verbiedt keuringen voor pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen als bedoeld in de Pensioenwet (PW). Marieke is IB-ondernemer. Haar arbeidsongeschiktheidsverzekering valt niet onder de werking van de PW. 3 punten 18. De verruiming ontstaat doordat het geld binnen de bv blijft en er daarover geen vennootschapsbelasting verschuldigd is. 2 punten Het is van tijdelijke aard, omdat op de pensioendatum het pensioen moet worden uitgekeerd en er dan weer geld uit de onderneming verdwijnt. 2 punten NIBE-SVV, januari

11 19. *Let op: mogelijke doorrekenfout! / 25= EUR 600,-. 600,-* x = EUR 3.849,60 (Ook goed: 3.850,-.) punten (4 of 0 punten, bij rekenfout 3 punten) Afrondingsverschillen niet aanrekenen. 20. Let op mogelijke doorwerkfouten. Inkoopsom in jaar 1: Jaarlijks in te kopen ouderdomspensioen: / 28 = EUR 450,-. 1 punt Na drie jaar aan ouderdomspensioen ingekocht: 3 x 450 = EUR 1.350,-. 1 punt Nog in te kopen: / = EUR ,-. Per jaar is dit / 25 = EUR 546,-. 1 punt Inkoopsom: 546 x (5.932 / 1.000) = EUR 3.238,89. 1 punt punten (4 of 0 punten, bij een rekenfout 3 punten) *Let op mogelijke doorwerkfout Premie: / = EUR , * x 2% x 25 = EUR , * x 287/1000 = EUR 7.892,50, In de voorportaalregeling wordt het nabestaandenpensioen verzekerd op risicobasis en komt dus niet in aanmerking voor uitruil, omdat het geen premievrije waarde heeft. 2 punten Dit is geregeld in de PW. 1 punt 23. Basispremie is 20 x 440 = EUR 8.800,-. 1 punt Toepassing korting 0,97 x = EUR 8.536,-. 1 punt Vermeerderd met polisopslag = = EUR 8.561,-. 1 punt Toepassing premievrijstelling = 1,05 x = EUR 8.989,-. 1 punt 24. De maximale stakingsaftrek bedraagt EUR ,- als de ondernemer 60 jaar of ouder is. 1 punt Van de maximale stakingsaftrek wordt de stand van de oudedagsreserve en de genoten lijfrenteaftrek afgetrokken. 3 punten / / = De maximale lijfrentepremieaftrek in verband met stakingswinst bedraagt EUR , % van is EUR ,-. 1 punt Maximaal fiscaal toelaatbare dotatie: EUR ,-. 1 punt De maximale dotatie bedraagt derhalve / = EUR 7.500,-. 2 punten NIBE-SVV, januari

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Pensioenpraktijk 1

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Pensioenpraktijk 1 NIBE-SVV, januari 2013 Oefenexamen Pensioenpraktijk 1 1. Frits is in 2012 65 jaar geworden. Frits is enige tijd geleden getrouwd met Barbara (62 jaar). Voor beiden was dit de tweede keer. Frits ontvangt

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

NIBE-SVV, november 2014. Oefenexamen Pensioenpraktijk

NIBE-SVV, november 2014. Oefenexamen Pensioenpraktijk NIBE-SVV, november 2014 Oefenexamen Pensioenpraktijk 1. Welke van de onderstaande beweringen over de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is JUIST? A. Na één jaar ziekte wordt een werknemer voor

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Oefenvragen Leven dag 3

Oefenvragen Leven dag 3 Oefenvragen Leven dag 3 1. Bea Triks (25 jaar) heeft een bruto inkomen van 40.000,- per jaar. Zij neemt deel aan de levensloopregeling. Haar levensloopsaldo bedraagt begin dit jaar 12.000,-. Welk bedrag

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum: september 2014 Klantnummer: 021-0123456789-01 Rastercode: ##03100999 Briefnr = 1 Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 Geachte heer

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

OEFENOPGAVEN Voorzieningen en pensioenen (toets 2)

OEFENOPGAVEN Voorzieningen en pensioenen (toets 2) OEFENOPGAVEN Voorzieningen en pensioenen (toets 2) Opgave 1 Mevrouw H. (geb. datum 15-12-1960) bouwt sinds 1 januari 1983 pensioen op bij het pensioenfonds MPF, dat per 1 januari 2011 overgeschakeld is

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling

Nadere informatie

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5 INHOUD Minimale AOW Franchises 2015... 2 Opbouwpercentages 2015... 2 Aftopping Boven 100.000,-... 3 ANW Uitkeringen 2015... 4 Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4 Hoogte ANW-uitkering... 4 Verzekerd bedrag

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken.

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken. De verschillen tussen het Zwitserleven Privilege BedrijfsPensioen GarantieKapitaal met RendementsCorrectie en het Zwitserleven Exclusief Pensioen Voor een vernieuwde overeenkomst, met een ingangsdatum

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Nettopensioenregeling

Nettopensioenregeling Nettopensioenregeling 1 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling van SPW. SPW probeert de nettopensioenregeling

Nadere informatie

Examen pensioenspecialist collectieve pensioenen

Examen pensioenspecialist collectieve pensioenen Voorbeeldvragen examen Pensioenspecialist collectieve pensioenen NB deze geven u een beeld van de vraagstelling die u in het daadwerkelijke examen kunt tegenkomen. Het daadwerkelijk examen bestaat uit

Nadere informatie

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 1 januari 2016.

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 1 januari 2016. Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Aan het einde vindt u ook een toelichting op de gewijzigde pensioenregeling.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken.

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken. De verschillen tussen Vast en Zeker Kapiaal (V&Z) OverrenteAandeel Plus/AEX plus het resultaat op fictieve indexbeleggingen in de AEX-index en het Zwitserleven Exclusief Pensioen Voor een vernieuwde overeenkomst,

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste

Nadere informatie

Uitgangspunten. Nettopensioenregeling

Uitgangspunten. Nettopensioenregeling Uitgangspunten Nettopensioenregeling Laatst gewijzigd op 20 februari 2015 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling

Nadere informatie

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen Bij een eindloonregeling bouwt u veel meer pensioen op als u gedurende uw werkzame leven behoorlijk carrière maakt (lees salarisstijgingen ontvangt). Want u ontvangt het pensioen over uw laatste en dus

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Agenda Het pensioenfonds Uw inkomen straks Pensioenregeling StiPP. Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) Bestuur van het pensioenfonds:

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

JE TIJD ANDERS INDELEN

JE TIJD ANDERS INDELEN Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Einde dienstverband en uw pensioen

Einde dienstverband en uw pensioen Einde dienstverband en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Het op de ontslagdatum opgebouwde pensioen 3 3. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 3 4. Het wezenpensioen 3

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

Om u toch te laten zien wat de veranderingen voor u betekenen ziet u hieronder ook de stand per 1 januari 2014 voor een aantal bedragen op het UPO.

Om u toch te laten zien wat de veranderingen voor u betekenen ziet u hieronder ook de stand per 1 januari 2014 voor een aantal bedragen op het UPO. De heer J.G.M. Inden Sisselaarpad 2 3815 XN AMERSFOORT Datum Ons kenmerk Uw kenmerk juni 2014 55033003 Onderwerp Behandeld door Doorkiesnummer Pensioenoverzicht 2014 Klantteam SPW 020-583 59 20 Geachte

Nadere informatie

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Pagina 1/6 Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Momenteel bouwt u pensioen op bij uw eigen vennootschap. Dit betekent dat de vennootschap recht heeft op premieaftrek voor uw

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie (BPF Baksteen) is opgericht op 1-4-1957.

Nadere informatie

Kemira Rotterdam B.V.

Kemira Rotterdam B.V. Kemira Rotterdam B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst over pensioenen 2014-2018 Pagina 1 van 9 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OVER PENSIOENEN Ondergetekenden: Kemira Rotterdam B.V. te Botlek-Rotterdam

Nadere informatie

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer - U bent actief deelnemer én u neemt via uw werkgever deel aan de aanvullende pensioenregeling

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Zwitserleven DGA Pensioen.

Zwitserleven DGA Pensioen. Zwitserleven DGA Pensioen. Het Zwitserleven DGA Pensioen is een individuele pensioenverzekering voor de Directeur Grootaandeelhouder (DGA). Het Zwitserleven DGA Pensioen heeft het karakter van een kapitaalovereenkomst

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen

Veelgestelde vragen. Algemeen Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Informatiebijeenkomsten mei 2010 Stichting Pensioenfonds RBS Nederland

Informatiebijeenkomsten mei 2010 Stichting Pensioenfonds RBS Nederland Informatiebijeenkomsten mei 2010 Stichting Pensioenfonds RBS Nederland 2010 Towers Watson. All rights reserved. De Pensioenregeling van RBS in vogelvlucht Een korte impressie van uw pensioenregeling door

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Pensioen Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling VOORBEELDTEKST

Pensioen Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling Augustus 2016 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een nettopensioenregeling. U mag

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Vanaf datum van indiensttreding bij de werkgever.

Vanaf datum van indiensttreding bij de werkgever. De pensioenregeling (uitkeringsovereenkomst) Deze pensioenregeling is van toepassing op alle werknemers die in dienst zijn van de werkgever(s) die zijn toegelaten tot het Pensioenfonds. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

AEGON Levensverzekering N.V. Persoonlijk. De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats. polisnummer

AEGON Levensverzekering N.V. Persoonlijk. De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats. polisnummer Persoonlijk De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 16150, 2500 BD Den Haag AEGONplein 50, 2591 TV Den Haag Telefoon (070) 344 32

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

Prinsjesdagspecial 2014. De pensioennota. Samenvatting

Prinsjesdagspecial 2014. De pensioennota. Samenvatting Prinsjesdagspecial 2014 De pensioennota Samenvatting 1 2 Inhoudsopgave Prinsjesdagspecial de Pensioennota 1 Pensioen 3 1.1 Aangepast Witteveenkader 3 1.2 Verlaging maximum opbouw- en premiepercentages

Nadere informatie

OEFENEXAMEN PENSIOENPRAKTIJK COLLECTIEF

OEFENEXAMEN PENSIOENPRAKTIJK COLLECTIEF OEFENEXAMEN PENSIOENPRAKTIJK COLLECTIEF NIBE-SVV Examens, 101201 1. Is er een wettelijke leeftijd bepaald waarop het ouderdomspensioen uiterlijk moet ingaan? A. Ja, op 65-jarige leeftijd. B. Ja, op 70-jarige

Nadere informatie

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken.

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken. De verschillen tussen het Zwitserleven Privilege BedrijfsPensioen GarantieKapitaal met OverrenteAandeel en het Zwitserleven Exclusief Pensioen Voor een vernieuwde overeenkomst, met een ingangsdatum op

Nadere informatie

Middelloonregeling met voorwaardelijke toeslag. Een uitkeringsovereenkomst, ook wel Defined Benefit genoemd.

Middelloonregeling met voorwaardelijke toeslag. Een uitkeringsovereenkomst, ook wel Defined Benefit genoemd. De pensioenregeling (uitkeringsovereenkomst) per 1 januari 2016 Deze pensioenregeling is van toepassing op alle werknemers die in dienst zijn van de werkgever(s) die zijn toegelaten tot het Pensioenfonds.

Nadere informatie

NPR 2005 Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba

NPR 2005 Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba NPR 2014 NPR 2005 Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba Nieuw Pensioenreglement 2014 (NPR 2014) U bouwt bij APFA pensioen op als u werkt voor de overheid, in het onderwijs of voor een organisatie die

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Inleiding Op verzoek van de NVZ heeft PFZW een vergelijking op hoofdlijnen gemaakt tussen beide pensioenregelingen in samenspraak

Nadere informatie

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 ABN AMRO Pensioenen Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 Sinds 1 januari 2015 is de fiscale regelgeving voor pensioenregelingen veranderd. Een

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling Agenda Stand van zaken financiële situatie Pensioen in het kort Waarom is de pensioenregeling veranderd? Wat is er veranderd? Stand van zaken financiële situatie Dekkingsgraad?

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Workshop pensioenwijzigingen en financiële planning. 3 september 2014 Diana Du?lh

Workshop pensioenwijzigingen en financiële planning. 3 september 2014 Diana Du?lh Workshop pensioenwijzigingen en financiële planning 3 september 2014 Diana Du?lh Programma Achtergrond wijzigingen Gevolgen voor de werknemer en zijn privéleven Voorbeeld Pieter Voorbeeld Manuel Voorbeeld

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling INHOUD 2 Wie voert de pensioenregeling uit? Het pensioengebouw in Nederland De pensioenregelingen van RELX in Nederland Vergelijking CDC en IDC Welke

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p.

VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p. Agenda VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p. Waarom UPO Pensioen in Nederland Wijziging Pensioen 1 januari 2012 Het UPO Partner, pensioen en scheiding Waarom UPO Iedereen die deelneemt aan een pensioenregeling

Nadere informatie

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming 2012 Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 Product GarantiePlusPensioen Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Soort overeenkomst premieovereenkomst

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017 Reglement excedent-premieregeling Versie: 1 juli 2017 Inhoudsopgave I De excedent-premieregeling van BPL Pensioen... 3 Artikel 1 Welke pensioensoorten biedt mijn excedent-premieregeling?... 3 Artikel 2

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie