Factsheet Veilig Uitgaan = Veilig thuiskomen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Factsheet Veilig Uitgaan = Veilig thuiskomen"

Transcriptie

1 Factsheet Veilig Uitgaan = Veilig thuiskomen Achtergrond Veilig uitgaan = Veilig thuiskomen Onderzoeksdoel en onderzoeksopzet Steekproef Resultaten werkelijk gebruik Resultaten gebruik in verkeer Resultaten kennis Resultaten houding en intentie Resultaten zelfbeeld en assertiviteit Discussie en aanbevelingen 1. Achtergrond Rijden onder invloed van alcohol vormt een ernstige bedreiging voor de verkeersveiligheid. Controle hierop ligt vooral bij de politie, maar zijn zij hier alleen verantwoordelijk voor? Controle kan immers ook uit sociale controle bestaan. Om dit proces op gang te brengen, te stimuleren of gaande te houden, heeft het ZAT Projectenbureau onder de naam Zero Alcomobilisme Trial (ZAT) op gemeentelijk en provinciaal niveau infotainment en edutainment voorlichtingsproducties ontwikkeld. Het doel van deze voorlichtingen is om rijden onder invloed op school bespreekbaar te maken. En de doelgroep op een positieve wijze bewust te maken van de gevaren van rijden onder invloed. 2. Veilig uitgaan = Veilig thuiskomen De voorlichting 'Veilig uitgaan = Veilig thuiskomen' richt zich voornamelijk op leerlingen uit de derde klassen van het Voortgezet Onderwijs. De voorlichting richt zich op het tijdig signaleren van rijden (fiets, brommer, scooter en/of auto) onder invloed vanuit de horeca, sportkantine en keet naar huis. Daarnaast richt de voorlichting zich op omgaan met agressie en asociaal gedrag als gevolg van overmatig alcoholgebruik. De voorlichting is een interactieve workshop met een theaterelement. Professionele acteurs betrekken de deelnemers aan de hand van praktijkgerichte scènes actief bij de voorlichting. Iemand in de directe omgeving durven aanspreken op onverantwoord gedrag staat hierbij centraal. 3. Onderzoeksdoel en opzet Het doel van dit onderzoek is om naast de verbetering van kennis, ook het effect op het werkelijke drinkgedrag, het gebruik van alcohol in het verkeer, de intentie om te drinken, de houding ten opzichte van drinken, en de relatie tussen zelfbeeld en assertiviteit bij het omgaan met groepsdruk te onderzoeken n.a.v. de voorlichting Veilig uitgaan = Veilig thuiskomen Het onderzoek Veilig uitgaan = Veilig thuiskomen bestond uit een nulmeting en een nameting. De nulmeting en de nameting bestonden beide uit een vragenlijst. Bij de totstandkoming van de vragenlijst is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande vragenlijsten. Indien nodig zijn formuleringen aangepast ten behoeve van de begrijpelijkheid van de deelnemers. Daarnaast zijn nieuwe vragen over kennis, gedrag en gedragsintentie over rijden onder invloed toegevoegd. De 1

2 nulmeting is een week voorafgaand aan de voorlichting door de deelnemers ingevuld. De nameting is direct na de voorlichting afgenomen. Om de resultaten van de nul- en nameting goed te kunnen vergelijken, bestonden beide lijsten uit dezelfde 33 vragen. Bij de nameting zijn nog vier vragen toegevoegd die gericht waren op de procesevaluatie van de voorlichting. 4. Steekproef Deelnemers waren leerlingen uit de derde klas van drie middelbare scholen in Overijssel, in het schooljaar De nulmeting is voltooid door 588 leerlingen. 633 leerlingen hebben de nameting voltooid. Na het uitsluiten van deelnemers die maar één van beide testen hadden ingevuld bleven er 445 leerlingen over die beide testen hebben voltooid (N=445). De gemiddelde leeftijd van de respondenten was jaar % van de deelnemers was van het mannelijk geslacht. Van de respondenten zit 45.62% op het VMBO of MAVO, 26,97% zit op de HAVO en 27,42% volgt het VWO. 5. Resultaten werkelijk gebruik Bijna de helft (48%) van de respondenten heeft nog nooit gedronken. De jongeren die aangeven al wel te drinken hebben gemiddeld op 11 jarige leeftijd hun eerste slokje alcohol gehad. De gemiddelde leeftijd waarop de deelnemers regelmatig en zelfstandig zijn gaan drinken is veertien. Deelnemers hebben bij de nameting meer gedronken dan bij voormeting. Dit kan zijn omdat de respondenten zijn beïnvloed door de vragen van nulmeting, waardoor ze hun feitelijke drinkgedrag zijn gaan overwegen. Dit kan worden verklaard door het feit dat er alleen bij de laatste 7 dagen en de laatste 4 weken een significant verschil is, terwijl er geen significant verschil is bij laatste 12 maanden en tijdens het leven. 6. Resultaten gebruik in verkeer Het aantal glazen waarna respondenten het afkeuren nog te rijden ligt bij de brommer en scooter hoger dan bij de auto. Dat betekent dat het rijden onder invloed met een brommer of scooter als minder gevaarlijk wordt gezien dan het rijden met een auto. Daarnaast zijn jongeren minder voorzichtig als ze met een vriend of vriendin meerijden. Ze staan hun vriend(in) toe om meer alcohol te consumeren dan wanneer ze zelf zouden rijden. Toch is het aantal glazen waarna ze toestaan om nog te rijden (bij zowel zichzelf als wanneer ze met iemand meerijden) afgenomen bij de nameting. Een andere interessante bevinding in de nameting is dat ondanks een toename van de verkeersdeelname in de afgelopen 7 dagen, het gebruik van een BOB ook is toegenomen. Terwijl het aanbieden van een lift door iemand die gedronken heeft en het meerijden met iemand die gedronken heeft is afgenomen. 7. Resultaten kennis De totale kennis is aanzienlijk verbeterd na deelname aan de voorlichting 'Veilig uitgaan = Veilig thuiskomen'. Van de 18 items hadden leerlingen bij de voormeting gemiddeld 11,28 vragen goed. Bij de nameting is dit verhoogd naar 12,12. Toch wordt er bij acht van de achttien items slechter gescoord in de nameting. Dit kan mogelijk verklaard worden door het opleidingsniveau. Wanneer gekeken wordt naar de afzonderlijke schoolresultaten blijkt dat leerlingen van het Twents Carmel College (VMBO / 2

3 MAVO) op acht stellingen slechter scoren in de nameting en leerlingen van Talentstad (VMBO / MAVO) scoorden slechter op elf stellingen. Terwijl de studenten van het Carmel College Salland (HAVO en VWO) op vijf stellingen slechter scoren in de nameting. Een andere mogelijke verklaring is de discussieleider. Niet in elke workshop en theatervorm is dezelfde discussieleider betrokken. 8. Resultaten houding en intentie De kans dat respondenten gaan drinken tijdens het leven is afgenomen in de nameting. Ook suggereren de resultaten dat het gebruik van een BOB is toegenomen en het gebruikmaken van een lift van een beschonken bestuurder is afgenomen. Daarnaast is het aantal drankjes met alcohol, waarna respondenten het afkeuren om nog te rijden afgenomen in de nameting. Op het gebied van houding ten opzichte van alcoholgebruik zijn nauwelijks statistische verschillen te vinden. Echter, de resultaten laten wel zien dat de respondenten hun gedrag als meer onverantwoord zien bij de nameting. 9. Resultaten zelfbeeld en assertiviteit Zowel assertiviteit als zelfbeeld zijn significante voorspellers van de moeilijkheidsgraad die adolescenten ervaren wanneer ze: hun vrienden aanspreken als zij onder invloed van alcohol willen gaan rijden, een drankje weigeren wanneer deze wordt aangeboden, en om vrienden te benaderen en hen verantwoordelijk te houden voor hun gedrag. Hoe hoger het niveau van assertiviteit en zelfbeeld hoe makkelijker het is om een vriend aan te spreken op het gedrag. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat het een vrije lage variantie betreft. 10. Discussie en aanbevelingen Dit onderzoek geeft een eerste inzicht in de effecten van de voorlichting Veilig uitgaan = Veilig thuiskomen op kennis, het werkelijke drinkgedrag, het gebruik van alcohol in het verkeer, de intentie om te drinken, de houding ten opzichte van drinken, en de relatie tussen zelfbeeld en assertiviteit bij het omgaan met groepsdruk te onderzoeken. Er zijn verscheidene beperkingen van het onderzoek die moeten worden vermeld. Allereerst maakt de gekozen onderzoeksopzet het moeilijk om te bepalen of de resultaten van de nameting zijn beïnvloed door de vragen uit de nulmeting of door externe omstandigheden als: schoolfeesten of dorpsfeesten. Een tweede beperking zijn de acteurs en discussieleiders. Niet in elke workshop en theatervorm zijn dezelfde acteurs en discussieleider betrokken. Dit kan de perceptie en de geloofwaardigheid van de voorlichting beïnvloeden. Een derde punt is de duur van het onderzoek. Vooral de leerlingen met een lager opleidingsniveau hadden moeite om geconcentreerd te blijven. Ondanks deze beperkingen heeft deze studie belangrijke implicaties voor de preventie van alcoholgebruik onder jongeren. De resultaten tonen aan dat de voorlichting gedragsintentie en houding beïnvloedt. Echter, toekomstig onderzoek is noodzakelijk om te onderzoeken wat de effecten op lange termijn zijn. Daarnaast wordt aanbevolen om hierbij rekening te houden met het opleidingsniveau van de respondenten, de duur van het onderzoek, en het effect van de vragen uit de nulmeting op de resultaten van de nameting. De factsheet Veilig uitgaan = Veilig thuiskomen is een uitgebreide samenvatting van de resultaten van de Master Thesis Home safely after a night out door Corine D. Rodenburg, ter verkrijging van de graad van Master of Science aan de Universiteit Twente onder begeleiding van Dr. J.J. van Hoof en MSc. N. Baas op vrijdag 27 september

4 Bijlagen: Resultaten Algemeen Tabel 1. Demografische kenmerken steekproef M (schaal) of Variabele percentage % Leeftijd, in jaren (12-17) Man 46.29% School Carmel College Salland 54.38% Twents Carmel College 24.94% Talentstad 20.67% Opleidingsniveau VMBO/MAVO 45.62% HAVO 26.97% VWO 27.42% Woonsituatie Beide ouders 81.34% Moeder 9.44% Vader 2.47% Afwisselend vader / moeder 5.39% Anders 1.34% N = 445 Tabel 2. Gemiddelde leeftijd voor het eerste Slokje alcohol (2.08) (2.06) 318 Glas bier (1.63) (1.73) 120 Glas wijn (1.26) (1.48)* 69 Flesje premix (1.20) (1.30) 118 Shotje (1.28) (1.45) 122 Glas sterke drank (1.10) (1.41) 86 Glas zelf gemixte drank (1.13) (1.58) 102 Regelmatig en zelfstandig Gaan drinken (0.92) (1.50)* 74 Dronken geworden (1.12) (1.45) 68 Tabel 3. Alcohol gebruik bij jongeren die drinken Nulmeting Nameting 4

5 Alcoholgebruik Laatste 7 dagen 2.43 (2.07) 4.69 (6.12)** 80 Laatste 4 weken 4.29 (4.01) 6.76 (8.14)** 135 Laatste 12 maanden (11.64) (12.35) 286 Tijdens leven (15.18) (15.19) 220 Alcoholgebruik de laatste dag Bier 2.97 (2.20) 2.99 (2.40) 77 Wijn 2.00 (1.30) 1.98 (1.01) 26 Premix 2.71 (3.00) 3.07 (2.32) 61 Shotje 3.83 (2.64) 3.70 (2.48) 47 Sterke drank 3.56 (2.45) 2.93 (2.32) 41 Zelf gemixte drank 3.42 (2.69) 3.18 (2.52) 59 Totale hoeveelheid laatste dag 6.29 (6.91) 6.60 (8.03) 193 Alcoholgebruik laatste 7 dagen Bier 3.24 (2.73) 3.91 (3.97) 44 Wijn 1.95 (1.01) 4.77 (4.95) 11 Premix 2.18 (1.41) 4.85 (4.75)** 31 Shotje 2.57 (1.87) 4.76 (3.69)** 23 Sterke drank 3.24 (4.58) 4.42 (4.03) 19 Zelf gemixte drank 3.26 (4.07) 5.07 (5.19)* 27 Totale hoeveelheid laatste 7 dagen 6.15 (9.20) (16.25)** 85 Alcoholgebruik laatste 4 weken Bier 5.82 (5.29) 5.71 (5.09) 77 Wijn 2.63 (2.30) 2.87 (3.25) 38 Premix 3.30 (2.59) 4.20 (4.21)* 69 Shotje 4.23 (3.49) 6.12 (5.85)* 56 Sterke drank 4.03 (4.65) 4.10 (4.16) 48 Zelf gemixte drank 5.05 (5.00) 5.27 (5.74) 57 Totale hoeveelheid laatste 4 weken (12.31) (19.76)** 156 Laatste keer alcohol gedronken 2.52 (1.11) 2.35 (1.46)* dagen geleden Vijf of meer drankjes tijdens 1 gelegenheid laatste 7 dagen 2.64 (2.60) 3.37 (3.15) 53 Vijf o meer drankjes tijdens 1 gelegenheid laatste 4 weken 3.75 (3.10) 3.62 (2.81) 82 Hoe vaak dronken Laatste 7 dagen 2.50 (3.61) 3.00 (2.26) 13 Laatste 4 weken 3.22 (2.73) 4.67 (7.85) 27 Laatste 12 maanden 5.91 (7.43) 7.66 (9.21) 52 Tijdens leven 8.02 (10.41) 9.71 (11.76) 70 Opmerking: De gemiddelden van alcoholgebruik laatste dag, alcoholgebruik laatste 7 dagen en alcoholgebruik laatste 4 weken zijn weergegeven in hoeveelheid glazen. Tabel 4. Na hoeveel drankjes keur je het af om nog te rijden? Zelf rijden Fiets 5.27 (2.77) 4.28 (2.67)** 421 Brommer/scooter 2.96 (1.68) 2.58 (1.55)** 420 Auto 2.35 (1.47) 2.11 (1.41)** 422 Met iemand meerijden Fiets 5.00 (2.69) 4.05 (2.58)** 425 Brommer/scooter 3.13 (1.93) 2.59 (1.74)** 425 Auto 2.80 (1.90) 2.30 (1.63)** 424 Opmerking: De gemiddelden zijn weergegeven in het aantal glazen. Tabel 5. Alcoholgebruik en deelname in het verkeer 5

6 Inclusief antwoord nooit Exclusief antwoord nooit M (SD) M (SD) N Deelname in het verkeer Laatste 7 dagen 0.23 (1.01) 0.58 (2.12)** (2.63) 3.80 (5.66) 30 Laatste 4 weken 0.65 (2.39) 0.87 (2.33) (3.85) 4.05 (4.03) 62 Laatste 12 maanden 1.72 (5.36) 1.90 (4.87) (9.47) 7.73 (8.25) 81 Tijdens leven 2.94 (7.89) 3.11 (7.98) (12.48) (12.30) 90 Een lift aangeboden krijgen van iemand die gedronken heeft Laatste 7 dagen 0.17 (1.65) 0.45 (2.53)* (10.47) 4.07 (3.21) 7 Laatste 4 weken 0.27 (1.83) 0.65 (2.69)* (3.49) 4.00 (3.57) 15 Laatste 12 maanden 0.74 (3.47) 1.42 (4.76)** (6.73) (10.63) 29 Tijdens leven 1.52 (5.93) 2.68 (7.74)** (12.33) (14.47) 43 Meerijden met iemand die gedronken heeft Laatste 7 dagen 0.12 (0.65) 0.47 (2.52)** (2.12) 1.81 (0.88) 8 Laatste 4 weken 0.39 (1.58) 0.74 (2.75)* (3.63) 2.82 (2.06) 25 Laatste 12 maanden 1.43 (5.24) 1.57 (4.38) (9.46) 7.60 (7.68) 49 Tijdens leven 2.83 (8.28) 3.44 (8.40) (12.85) (12.08) 88 Gebruikgemaakt van het openbaar vervoer Laatste 7 dagen 0.09 (0.88) 0.29 (2.48) (6.50) 3.00 (3.00) 4 Laatste 4 weken 0.10 (0.84) 0.36 (2.31)* (5.20) 4.17 (1.92) 6 Laatste 12 maanden 0.22 (1.15) 0.63 (3.26)** (3.57) 8.18 (10.13) 14 Tijdens leven 0.44 (2.55) 1.05 (4.86)** (8.86) 9.40 (11.50) 20 Gebruikgemaakt van een BOB Laatste 7 dagen 0.74 (4.54) 0.80 (4.60) (11.50) 8.47 (13.17) 16 Laatste 4 weken 0.97 (4.84) 1.03 (4.73) (10.08) 7.81 (11.50) 27 Laatste 12 maanden 1.88 (6.90) 1.96 (6.67) (12.85) (13.91) 47 Tijdens leven 3.56 (10.24) 3.40 (9.77) (16.56) (16.53) 58 Opmerking: BOB = Bewust Onbeschonken Bestuurder Gepaarde T-Toets Tabel 6. Houding wanneer vrienden alcohol drinken een deelnemen in het verkeer Lopen Vriend aanspreken op gedrag 3.54 (1.16) 3.11 (1.26)** 430 Ouders van vriend bellen 2.29 (1.12) 2.11 (1.09)** 428 Een taxi bellen 2.96 (1.18) 2.64 (1.24)** 430 De politie bellen 1.25 (0.58) 1.52 (0.87)** 429 Fietsen Vriend aanspreken op gedrag 3.73 (1.10) 3.39 (1.20)** 428 Sleutels afpakken 2.85 (1.24) 2.71 (1.16)* 427 Ouders van vriend bellen 2.27 (1.16) 2.20 (1.12) 424 Een taxi bellen 2.85 (1.19) 2.76 (1.19) 427 De politie bellen 1.30 (0.63) 1.58 (0.90)** 426 Brommer / Scooter Vriend aanspreken op gedrag 4.33 (0.93) 3.83 (1.15)** 430 Sleutels afpakken 3.71 (1.24) 3.25 (1.22)** 429 Ouders van vriend bellen 2.69 (1.29) 2.49 (1.25)** 426 Een taxi bellen 3.25 (1.25) 3.11 (1.22)* 430 De politie bellen 1.48 (0.84) 1.71 (0.99)** 429 Auto Vriend aanspreken op gedrag 4.50 (0.90) 4.02 (1.14)** 428 Sleutels afpakken 4.03 (1.20) 3.56 (1.24)** 427 Ouders van vriend bellen 2.96 (1.40) 2.75 (1.33)** 426 Een taxi bellen 3.50 (1.29) 3.41 (1.25) 428 De politie bellen 1.66 (1.02) 1.90 (1.14)** 429 Opmerking: Houding wanneer vrienden drinken en deelnemen in het verkeer is gebaseerd op 5-punt Likert schaal, waarbij 1 = doe ik zeker niet en 5 = doe ik zeker wel. Gepaarde T-Toets Tabel 7. Kennis 6

7 Variabele % juiste antwoord % juiste antwoord N 1. Alcohol is een drug 45% 75%** Alcohol zorgt ervoor dat je sneller kunt reageren 87% 84% Met alcohol op fietsen op de openbare weg is strafbaar 66% 82%** In een glas bier zit evenveel alcohol als in een glas wijn 22% 30%** Alcohol zorgt voor een beter blikveld 83% 81% In een glas bier zit evenveel alcohol als in een glas sterke drank 11% 21%** Alcohol verbetert het concentratievermogen 88% 82%** ,2 promille = 2 glazen alcohol 30% 43%** Met alcohol op lopen op de openbare weg is strafbaar 43% 58%** Alcohol zorgt ervoor dat je meer risico s durft te nemen 86% 77%** Door het drinken van alcohol kun je je dingen beter herinneren 90% 80%** Koffie en water zorgen ervoor dat alcohol sneller uit je lichaam is 20% 34%** Alcohol zorgt ervoor dat je langzamer reageert 87% 83% Na het drinken van één glas bier blijft alcohol zo n 1 tot 2 uur in je bloed zitten 59% 70%** Alcohol zorgt ervoor dat je minder goed ziet 73% 80%** Het gebruik van alcohol heeft invloed op je stemming 91% 82%** Alcohol zorgt ervoor dat je beter oplet 90% 82%** De meeste slachtoffers in het verkeer zijn 24 jaar of jonger 60% 77%** 434 Totale score M 11,28 M 12,12** 439 Tabel 8. Houding tov alcoholgebruik Houding tov drinken in het algemeen α 0,88 α 0,92 Ik vind het gezelliger met anderen wanneer we alcohol drinken 2.81 (1.30) 2.68 (1.23)* 430 Het drinken van een paar drankjes met alcohol is een leuke manier om iets speciaals te vieren 3.12 (1.22) 2.94 (1.19)** 431 Alcohol maakt het makkelijker voor me om het gezellig te hebben op een feestje 2.65 (1.18) 2.59 (1.12) 429 Het is makkelijker om me open te stellen en mijn gevoelens te uiten, wanneer ik alcohol gedronken heb 2.65 (1.18) 2.67 (1.10) 430 Ik heb meer plezier als ik alcohol heb gedronken 2.65 (1.20) 2.64 (1.16) 430 Door te drinken vergeet ik mijn problemen (1.22) 2.63 (1.14) 430 Totale score 2.75 (0.97) 2.69 (0.97) 431 Houding tov drinken en groepsdruk α 0,75 α 0,87 Niet drinken als mijn vrienden wel drinken 3.58 (1.09) 3.48 (1.11) 433 Een drankje weigeren als ik dat aangeboden krijg 3.74 (1.03) 3.55 (1.10)** 430 Een niet-drinker blijven (of worden) 3.15 (1.08) 3.12 (1.17) 429 Uitleggen waarom ik geen alcohol wil drinken 3.70 (1.00) 3.57 (1.03)** 430 Mijn vrienden aanspreken op hun gedrag als ze teveel alcohol gedronken Hebben 3.42 (1.13) 3.40 (1.05) 431 Mijn vrienden aanspreken als met teveel alcohol op willen gaan rijden 4.02 (0.99) 3.62 (1.09)** 432 Total score 3.53 (0.69) 3.46 (0.85)* 435 Houding over eigen Alcoholgebruik laatste 7 dagen 4.35 (1.15) 3.92 (1.45)** 432 Alcoholgebruik laatste 4 weken 4.25 (1.14) 3.98 (1.36)** 427 Alcoholgebruik laatste 12 maanden 4.15 (1.20) 3.93 (1.35)** 427 Alcoholgebruik tijdens leven 4.17 (1.17) 3.93 (1.34)** 426 Houding tov alcoholgebruik als je nu Elke dag zou drinken 1.38 (0.76) 1.50 (0.89)* 432 Een keer per week zou drinken 2.93 (1.26) 2.80 (1.26)* 433 Twee keer per week zou drinken 2.65 (1.24) 2.62 (1.21) 429 Een keer per 4 weken zou drinken 3.79 (1.27) 3.58 (1.28)** 432 Twee keer per 4 weken zou drinken 3.68 (1.28) 3.58 (1.29) 433 Opmerking: Houding tov drinken in het algemeen is gebaseerd op een 5-punt Likert schaal, waarbij 1 = zeer mee oneens en 5 = zeer mee eens. Houding tov drinken en groepsdruk is gebaseerd op een 5-punt Likert schaal, waarbij 1 = erg moeilijk en 5 = erg makkelijk. Houding tov eigen gebruik en houding tov alcoholgebruik als je nu is gebaseerd op een 5-punt Likert schaal, waarbij 1 = zeer onverantwoord en 5 = zeer verantwoord. 7

8 Tabel 9. Gedragsintentie Waarschijnlijkheid Relaxed voelen 3.20 (1.22) 3.30 (1.19) 433 In problemen komen met politie 1.69 (0.96) 2.00 (1.05)** 434 Mijn gezondheid schaden 2.46 (1.28) 2.57 (1.21) 430 Vrolijk voelen 3.53 (1.21) 3.47 (1.16) 431 Mijn problemen vergeten 2.85 (1.33) 2.93 (1.18) 428 Niet kunnen stoppen met drinken 1.83 (1.00) 2.07 (1.06)** 432 Een kater krijgen 2.50 (1.28) 2.58 (1.18) 433 Me vriendelijker voelen 2.76 (1.20) 2.99 (1.10)** 433 Iets doen waar ik spijt van krijg 2.40 (1.21) 2.44 (1.14) 434 Veel lol hebben 3.66 (1.27) 3.54 (1.19)* 433 Me ziek voelen 2.35 (1.18) 2.57 (1.13)** 434 Waarschijnlijkheid om te gaan drinken De komende 7 dagen 1.97 (1.36) 1.93 (1.28) 432 De komende 4 weken 2.18 (1.42) 2.22 (1.41) 432 De komende 12 maanden 2.89 (1.53) 2.85 (1.49) 432 Tijdens mijn leven 4.14 (1.23) 3.92 (1.35)** 432 Opmerking: Waarschijnlijkheid is gebaseerd op een 5-punt Likert schaal, waarbij 1 = zeer onwaarschijnlijk en 5 = zeer waarschijnlijk. Tabel 10. Zelfbeeld en assertiviteit Zelfbeeld 3.76 (0.50) 3.56 (0.53)** 435 Assertiviteit 3.01 (0.77) 2.94 (0.89)** 427 Opmerking: Zelfbeeld is gebaseerd op een 4-punt Likert schaal, waarbij 1 = zeer mee oneens en 4 = zeer mee eens. Een hoge score betekent een hoog zelfbeeld. Assertiviteit is gebaseerd op een 5-punt Likert schaal, waarbij 1 = doe ik zeker niet en 5 = doe ik zeker wel. Een hoge score betekent een frequenter gebruik van deze vaardigheden. 8

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Effect publieksvoorlichting

Effect publieksvoorlichting Effect publieksvoorlichting Inleiding Om het effect van de voorlichtingsbijeenkomsten te kunnen meten is gevraagd aan een aantal deelnemers aan deze bijeenkomsten om zowel voorafgaand aan de voorlichting

Nadere informatie

Alcoholmatigingsbeleid Gemeente De Wolden

Alcoholmatigingsbeleid Gemeente De Wolden Alcoholmatigingsbeleid Gemeente De Wolden Resultaten meting 2013 December 2014 Definitief Colofon: Uitgave: GGD Drenthe Epidemiologie, Cluster GIO Epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs: Esther Huisman (auteur)

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Wat je moet weten over alcohol

Wat je moet weten over alcohol Wat je moet weten over alcohol 1 2 Op een feestje of op café drinken veel mensen alcohol. Dat vinden ze gezellig. Maar is alcohol drinken wel altijd zo gezellig? In deze folder vind je: wat alcohol met

Nadere informatie

tot 24 jaar Monitor jongeren 12

tot 24 jaar Monitor jongeren 12 Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Trendonderzoek: Alcoholkennis bij jongeren tussen 12 en 25 jaar

Trendonderzoek: Alcoholkennis bij jongeren tussen 12 en 25 jaar - Factsheet - Trendonderzoek: Alcoholkennis bij jongeren tussen 12 en 25 jaar NIGZ, Project Alcohol Voorlichting en Preventie 3 juli 2003 Inleiding Het NIGZ voert elk jaar, als onderdeel van het Alcohol

Nadere informatie

speciaal onderwijs lesbrief alcohol UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL

speciaal onderwijs lesbrief alcohol UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL speciaal onderwijs UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (00) 67 1 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL inhoud LES 1: KENNISMAKING MET ALCOHOL SOORTEN DRANK DE WERKING VAN ALCOHOL 4 DE GEVOLGEN VOOR

Nadere informatie

Onderzoek: Alcoholgebruik onder 16- en 17- jarigen

Onderzoek: Alcoholgebruik onder 16- en 17- jarigen Onderzoek: Alcoholgebruik onder 16- en 17- jarigen Publicatiedatum: 29-5- 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek van het 1V Jongerenpanel, gehouden van 13 t/m 21 mei 2014, deden 725 jongeren van 16

Nadere informatie

Getuigen onderweg: effectevaluatie van een verkeerseducatief programma in de 3 e graad secundair onderwijs

Getuigen onderweg: effectevaluatie van een verkeerseducatief programma in de 3 e graad secundair onderwijs Getuigen onderweg: effectevaluatie van een verkeerseducatief programma in de 3 e graad secundair onderwijs Ariane Cuenen Kris Brijs Tom Brijs Karin van Vlierden Stijn Daniëls Overzicht 1. Inleiding Programma

Nadere informatie

ALCOHOL. Zonder flauwekul

ALCOHOL. Zonder flauwekul ALCOHOL Zonder flauwekul Op een feestje of in een café drinken veel mensen alcohol. Dat vinden ze gezellig. Maar is alcohol drinken eigenlijk wel gezellig? Het is belangrijk dat je weet wat alcohol met

Nadere informatie

Actie 30 dagen zonder alcohol werkt!

Actie 30 dagen zonder alcohol werkt! Actie 30 dagen zonder alcohol werkt! Factsheet effectmeting 2015 Voor de vierde keer op rij organiseerde GGD Gooi en Vechtstreek in 2015 de actie 30 dagen zonder alcohol. En met succes! Minstens 650 mensen

Nadere informatie

Concept Peiling. Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen

Concept Peiling. Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen Concept Peiling Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen 2016 Oktober 2016 Uitvoering: Platform Nuchtere Fries Platform Nuchtere Fries is een samenwerking tussen alle Friese gemeenten, GGD Fryslân,

Nadere informatie

Algemeen quiz kaarten.indd :14:52

Algemeen quiz kaarten.indd :14:52 Algemeen Algemeen 01 Waar kan je drugs laten testen? Think for yourself, care about others. Algemeen Algemeen 02 Welke middelen kun je wel en welke kun je niet laten testen bij de test-service? Think for

Nadere informatie

Dossier: rijden onder invloed van alcohol

Dossier: rijden onder invloed van alcohol Dossier: rijden onder invloed van alcohol 1 1. Rijden onder invloed van alcohol bij de jongeren Bij nachtelijke weekendongevallen wordt alcoholgebruik vaak met de vinger gewezen. Er doen heel wat clichés

Nadere informatie

Factsheet alcohol. Think Before You Drink

Factsheet alcohol. Think Before You Drink Factsheet alcohol Think Before You Drink Jongeren drinken te vroeg, te veel en te vaak. Ook in West-Brabant is dit het geval. Bovendien tolereren veel ouders dat hun kinderen onder de 16 jaar alcohol drinken.

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 17

Jongeren en alcohol. peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 17 Jongeren en alcohol peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 17 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Sociaal en Economisch Beleid, SEB Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail:

Nadere informatie

Alcohol FACT. Twee op de drie jongeren heeft weleens gedronken. Helft 4 e -klassers heeft recent gedronken SHEET. Gelderland-Zuid E-MOVO

Alcohol FACT. Twee op de drie jongeren heeft weleens gedronken. Helft 4 e -klassers heeft recent gedronken SHEET. Gelderland-Zuid E-MOVO Gelderland-Zuid E-MOVO 2015-2016 De resultaten in deze factsheet zijn afkomstig uit het 4 e E-MOVO jongerenonderzoek. In 2015 werd dit onderzoek uitgevoerd onder ruim 10.000 leerlingen in het voortgezet

Nadere informatie

14 april 2015. Onderzoek: Verkeersonderzoek: rijden met alcohol op en agressief rijgedrag

14 april 2015. Onderzoek: Verkeersonderzoek: rijden met alcohol op en agressief rijgedrag 14 april 2015 Onderzoek: Verkeersonderzoek: rijden met alcohol op en agressief rijgedrag Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten

Nadere informatie

LESBRIEF OVER ALCOHOL EN ALCOHOLVERSLAVING

LESBRIEF OVER ALCOHOL EN ALCOHOLVERSLAVING V.S.O. WWW.VOORKOM.NL LESBRIEF OVER ALCOHOL EN ALCOHOLVERSLAVING UITGAVE: STICHTING VOORKOM! POSTBUS 91 3990 DB HOUTEN TELEFOON 030-6373144 Lesbrief: V.S.O. alcohol en alcoholverslaving INHOUDSOPGAVE pagina

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal!

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Resultaten van het evaluatieonderzoek in 2008/2009 Achtergrond De negen gemeenten van West-Friesland, de gemeente Schagen, organisaties in de preventieve gezondheidszorg,

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Alcohol

GO Jeugd 2008 Alcohol GO Jeugd 2008 Alcohol Samenvatting alcohol Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 63% van de Friese 12 t/m 18 jarigen wel eens alcohol heeft, 51% nog in de vier voorafgaand aan het

Nadere informatie

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003 RIS128575b_10-JUN-2005 ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003 Beknopt verslag ten behoeve van de deelnemende scholen April 2005 Dienst OCW / GGD Den Haag Epidemiologie en

Nadere informatie

In deze folder vind je:

In deze folder vind je: Op een feestje of op café drinken veel mensen alcohol. Dat vinden ze gezellig. Maar is alcohol drinken wel altijd zo gezellig? In deze folder vind je: wat alcohol met je doet; welke risico s er zijn; dat

Nadere informatie

Jongeren, Alcohol & Openingstijden in Nederland

Jongeren, Alcohol & Openingstijden in Nederland Jongeren, Alcohol & Openingstijden in Nederland Opdrachtgever Koninklijke Horeca Nederland (augustus 2009) Marktonderzoeksbureau De Vos & Jansen Marktonderzoek Onderzoekers: Robert Turk, MSc & dr. Marnix

Nadere informatie

Peiling: Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen na invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet

Peiling: Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen na invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet Peiling: Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen na invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet September 2014 Opdrachtgever: Platform Nuchtere Fries Platform Nuchtere Fries is een samenwerking

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch Jongeren en alcohol Gemeente s-hertogenbosch Onderzoek & Statistiek Oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5 1.2 Jongerenpanel alcohol... 5 1.3 Leeswijzer... 5 2. Alcoholgebruik

Nadere informatie

Jongeren & hun levensstijl. Resultaten van Young Opinions onderzoek in opdracht van de Stichting Nationale DenkTank

Jongeren & hun levensstijl. Resultaten van Young Opinions onderzoek in opdracht van de Stichting Nationale DenkTank Jongeren & hun levensstijl Resultaten van Young Opinions onderzoek in opdracht van de Stichting Nationale DenkTank Conclusie Algemeen: Jongeren geven aan veel ongezond gedrag te vertonen. Met name roken

Nadere informatie

R a p p o r t. Draagvlakonderzoek alcohol en jongeren

R a p p o r t. Draagvlakonderzoek alcohol en jongeren R a p p o r t Draagvlakonderzoek alcohol en jongeren Telefonisch onderzoek onder ouders en jongeren 2013 In opdracht van Laat ze niet (ver)zuipen Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland november 2013,

Nadere informatie

ONDERZOEKSDOCUMENT: GEBRUIK VAN ALCOHOL ONDER JONGEREN, IN HET VERKEER

ONDERZOEKSDOCUMENT: GEBRUIK VAN ALCOHOL ONDER JONGEREN, IN HET VERKEER Gemeente Breda Claudius Prinsenlaan 10 4811 DJ Breda Postbus 90156, 4800 RH Breda N: Kenneth Wilson T: 06 30735070 E: k.wilson@breda.nl W: www.breda.nl ONDERZOEKSDOCUMENT: GEBRUIK VAN ALCOHOL ONDER JONGEREN,

Nadere informatie

Evaluatie veilig uitgaan

Evaluatie veilig uitgaan Evaluatie veilig uitgaan Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 5 december 2014 Ruim 90% van het ondervraagde uitgaanspubliek voelt zich altijd of meestal veilig tijdens het uitgaan in

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS OVERGEDRAGEN

ALCOHOLKENNIS OVERGEDRAGEN Al cohol kenni s over gedr agen Eval uat i eal cohol voor l i cht i ng doorpeer si ndehor eca ALCOHOLKENNIS OVERGEDRAGEN Evaluatie alcoholvoorlichting door peers in de horeca Juli 2005 INTRAVAL Groningen-Rotterdam

Nadere informatie

Uitslagen leerlingen onderzoek (2003)

Uitslagen leerlingen onderzoek (2003) Uitslagen leerlingen onderzoek (00) Als onderdeel van het onderzoek naar het verslavingspreventieproject op scholen voor voortgezet onderwijs in Katwijk is een anonieme online-enquête afgenomen met behulp

Nadere informatie

a) In heel je leven... b) In de voorbije 12 maanden... c) In de voorbije 30 dagen... 1 2 3 4 5 6 7

a) In heel je leven... b) In de voorbije 12 maanden... c) In de voorbije 30 dagen... 1 2 3 4 5 6 7 1. Je bent 1 een jongen 2 een meisje 2. In welk jaar ben je geboren? Jaar 19 3. Welke van de volgende personen maken deel uit van je huisgezin? Kruis aan wat van toepassing is. 1 Vader 1 Stiefvader 1 Moeder

Nadere informatie

Internetpeiling Attitudes Alcoholgebruik

Internetpeiling Attitudes Alcoholgebruik Internetpeiling Attitudes Alcoholgebruik Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord November 2007 Colofon Uitgave I&O Research BV L. Meliszweg 1 1622 AA Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Rotterdam Lekker Fit! Gezinsaanpak draagt bij aan vermindering consumptie gezoete dranken door kinderen.

Rotterdam Lekker Fit! Gezinsaanpak draagt bij aan vermindering consumptie gezoete dranken door kinderen. Februari 2013 Rotterdam Lekker Fit! Gezinsaanpak draagt bij aan vermindering consumptie gezoete dranken door kinderen. In Rotterdam heeft een kwart van de basisschoolkinderen overgewicht, met alle gezondheidsrisico

Nadere informatie

Opinies en attitudes jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland. Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Juni 2012

Opinies en attitudes jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland. Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Juni 2012 Opinies en attitudes jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Juni 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.

Nadere informatie

Les alcohol. En / of Vragenblad Hoe werkt alcohol? Wat weet je al over alcohol? En / of Nog meer vragen: Klassikaal vragen stellen uit de kennistest.

Les alcohol. En / of Vragenblad Hoe werkt alcohol? Wat weet je al over alcohol? En / of Nog meer vragen: Klassikaal vragen stellen uit de kennistest. Les alcohol Meenemen: - Formulier om eigen ervaringen op te schrijven; - Etiketten van alcoholhoudende dranken; - Vragenblad Hoe werkt alcohol? ; (eventueel A,B en C- kaartjes meenemen) - Kennistest alcohol;

Nadere informatie

Onderzoek: Verhoging leeftijdsgrens alcohol

Onderzoek: Verhoging leeftijdsgrens alcohol Onderzoek: Verhoging leeftijdsgrens alcohol Publicatiedatum: 24-12- 2013 Over dit onderzoek Aan het onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel, gehouden van 9 t/m 19 december 2013, deden ruim 29.000 volwassenen

Nadere informatie

E-health4Uth: extra contactmoment vanuit de Jeugdgezondheidszorg voor 15/16 jarigen

E-health4Uth: extra contactmoment vanuit de Jeugdgezondheidszorg voor 15/16 jarigen E-health4Uth: extra contactmoment vanuit de Jeugdgezondheidszorg voor 15/16 jarigen Effectevaluatie Door: Rienke Bannink (Erasmus MC) E-mail r.bannink@erasmusmc.nl i.s.m. Els van As (consortium Rivas-Careyn),

Nadere informatie

Aanwezigheidseis leidinggevende of barvrijwilliger. Instructie Verantwoord Alcoholgebruik

Aanwezigheidseis leidinggevende of barvrijwilliger. Instructie Verantwoord Alcoholgebruik I.V.A. Instructie Verantwoord Alcoholgebruik Aanwezigheidseis leidinggevende of barvrijwilliger Horeca Tijdens het verstrekken van alcohol dient er altijd een leidinggevende aanwezig te zijn. Deze persoon

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving

Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving De relatie tussen leesvaardigheid en de ervaringen die een kind thuis opdoet is in eerder wetenschappelijk onderzoek aangetoond: ouders hebben een grote invloed

Nadere informatie

Rapportage TIP MooiRooi. 31 maart 2016. Inhoud. Alcohol 1

Rapportage TIP MooiRooi. 31 maart 2016. Inhoud. Alcohol 1 Rapportage TIP MooiRooi 31 maart 2016 Inhoud Alcohol 1 Alcohol 6 53% 1. Drinkt u alcohol? (n=258) 37% Toelichting: Ja Soms Nee Ja In het weekend of soms een wijntje s avonds Soms is toch ook ja... Soms

Nadere informatie

~ Sterre: de cijfers ~

~ Sterre: de cijfers ~ ~ Sterre: de cijfers ~ rre_droog.indd 1 1-12-10 11:3 rre_droog.indd 2 1-12-10 11:3 voorwoord tekst: Joost Korsten, Directeur / bestuurder Spectrum CMO Gelderland Vol trots presenteert Spectrum CMO Gelderland

Nadere informatie

Tips voor Ouders van niet-drinkende pubers

Tips voor Ouders van niet-drinkende pubers Tips voor Ouders van niet-drinkende pubers 1. Bepaal uw standpunt. Eenduidigheid over de regels bij beide ouders is cruciaal. Tips: Kies als ouders samen regels voor het gezin. Bepaal als ouders vooraf

Nadere informatie

Smartphonegebruik in de auto

Smartphonegebruik in de auto Samenvatting Onderzoeksrapport Smartphonegebruik in de auto Juli 2014 1 Onderzoeksopzet Methode Doelgroep: beginnende bestuurders auto in de leeftijd 17 tot en met 34 jaar; Doelgroep is afgezet tegenover

Nadere informatie

Jeugd en alcohol. Oefeningen

Jeugd en alcohol. Oefeningen 2009-16 tekst 1 Delft, 16 april 2009 Jongeren drinken steeds meer alcohol. En ze drinken vaker. Ook zijn ze jonger als ze beginnen. Het is een groeiend probleem. Cijfers van 2008 337 jongeren kwamen in

Nadere informatie

Vind je het een goede zaak of een slechte zaak dat de leeftijdsgrens van het kopen en drinken van alcohol van 16 naar 18 jaar wordt verhoogd?

Vind je het een goede zaak of een slechte zaak dat de leeftijdsgrens van het kopen en drinken van alcohol van 16 naar 18 jaar wordt verhoogd? Vind je het een goede zaak of een slechte zaak dat de leeftijdsgrens van het kopen en drinken van alcohol van 16 naar 18 jaar wordt verhoogd? Goede zaak 60,3% Slechte zaak 34,5% Weet niet / geen mening

Nadere informatie

TABAK ALCOHOL GAMEN. algemene sociale vaardigheden

TABAK ALCOHOL GAMEN. algemene sociale vaardigheden Leerlijnen per graad : 3 de graad LO 10-12j Doelstelling: Versterken van de kennis en vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken en niet te roken, geen alcohol te drinken en op een

Nadere informatie

Leerlijnen per drug : ALCOHOL Onderwijsvorm: KLEUTER EN LAGER

Leerlijnen per drug : ALCOHOL Onderwijsvorm: KLEUTER EN LAGER Leerlijnen per drug : ALCOHOL Onderwijsvorm: KLEUTER EN LAGER kleuter 2,5-6j 1 ste graad LO 6-8j 2 de graad LO 8-10j 3 de graad LO 10-12j doelstelling doelstelling doelstelling doelstelling Versterken

Nadere informatie

Speciaal onderwijs LESBRIEF OVER ALCOHOL UITGAVE: STICHTING VOORKOM! POSTBUS 91 3990 DB HOUTEN TELEFOON 030-6373144

Speciaal onderwijs LESBRIEF OVER ALCOHOL UITGAVE: STICHTING VOORKOM! POSTBUS 91 3990 DB HOUTEN TELEFOON 030-6373144 Speciaal onderwijs LESBRIEF OVER ALCOHOL UITGAVE: STICHTING VOORKOM! POSTBUS 91 3990 DB HOUTEN TELEFOON 030-6373144 Lesbrief over alcohol INHOUD pagina Inleiding 2 Welke soorten drank zijn er? 2 De werking

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Onderzoek Alcohol & Drugs Leudal

Onderzoek Alcohol & Drugs Leudal Onderzoek Alcohol & Drugs Leudal Belangrijke toelichting Beste leerling, Welkom bij de GGD Jongerenmonitor! Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de leefstijl(alcohol & drugs) van jongeren. Het

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Het Studenten Uitgaven Onderzoek is in mei 2014 afgenomen bij 886 respondenten met een leeftijd van 17-25 jaar. De studenten volgen een HBO- of

Het Studenten Uitgaven Onderzoek is in mei 2014 afgenomen bij 886 respondenten met een leeftijd van 17-25 jaar. De studenten volgen een HBO- of Het Studenten Uitgaven Onderzoek is in mei 2014 afgenomen bij 886 respondenten met een leeftijd van 17-25 jaar. De studenten volgen een HBO- of WO-opleiding in één van de twaalf grootste studentensteden

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R ROKEN EN ALCOHOLGEBRUIK Jeugd 2010 5 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Expertmeeting Alcohol en Zwangerschap 6 december 2012

Expertmeeting Alcohol en Zwangerschap 6 december 2012 Expertmeeting Alcohol en Zwangerschap 6 december 2012 Onderzoek Alcohol en Zwangerschap 2008-2012 Nickie van der Wulp, MSc 12, Ciska Hoving, PhD 2, Wim van Dalen, MSc 1, & Hein de Vries, PhD 2 1 Nederlands

Nadere informatie

Project Alcohol 2014

Project Alcohol 2014 Project Alcohol 2014 Naam: Jong geleerd is oud gedaan!!!! Laat je niet Naam: F L s E s E N Klas:!!! 1 Inleiding De carnaval komt eraan. Een feest dat gevierd moet worden. Maar is het feestje van plezier

Nadere informatie

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt.

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt. IJsselland GENOTMIDDELEN Jongerenmonitor 1 4% ooit alcohol gedronken.163 jongeren School Klas 13-14 jaar Klas 4 1-16 jaar 4% weleens gerookt % ooit wiet gebruikt Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Alvast bedankt voor het invullen!

Alvast bedankt voor het invullen! Deze vragenlijst gaat over jongeren die steun of hulp geven aan een familielid. Wij zijn erg benieuwd hoeveel jongeren er binnen onze school steun of hulp geven en hoe zij dit ervaren. De vragenlijst is

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N GENOTMIDDELEN V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 5 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST 2011 Tabellen alcoholgebruik jongeren Staphorst Nooit alcohol gedronken ja 33,3% 37,6% 74,4% 12,7% 35,3% nee 66,7% 62,4% 25,6% 87,3% 64,7% Drink bier ja 67,8%

Nadere informatie

Achtergrond onderzoek & respons

Achtergrond onderzoek & respons Resultaten Brabantpanel-onderzoek Nulmeting Verkeersveiligheid oktober 2012 Achtergrond onderzoek & respons De provincie Noord-Brabant wil op weg naar nul verkeersslachtoffers. De provincie redeneert dat

Nadere informatie

1 ALCOHOL. Voorbereiding. INTRODUCTIE Deze taakkaart bevat opdrachten over het thema alcohol. De leerlingen kunnen hiermee zelfstandig aan de slag.

1 ALCOHOL. Voorbereiding. INTRODUCTIE Deze taakkaart bevat opdrachten over het thema alcohol. De leerlingen kunnen hiermee zelfstandig aan de slag. 1 ALCOHOL Voorbereiding Reserveer een computerlokaal of laptops voor oefening 1.2. Zet het filmpje klaar: www.youtube.com/watch?v=rpixvjyjtbi Bekijk het filmpje en de vragen van oefening 1.1. Bekijk het

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft)

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Enquête: Wel jong, niet gek 2013

Enquête: Wel jong, niet gek 2013 Enquête: Wel jong, niet gek 2013 Totaal aantal ingevulde enquêtes = 344 Vraag 1 Geslacht Geslacht Aantal % man 136 54% vrouw 116 46% Eindtotaal 252 100% Vraag 2 Studierichting ASO TSO BSO Totaal man 23%

Nadere informatie

0. Inhoudsopgave. 1. Samenvatting pg Settings alcoholgebruik pg Soorten alcohol pg Drinkgedrag naar setting pg 12

0. Inhoudsopgave. 1. Samenvatting pg Settings alcoholgebruik pg Soorten alcohol pg Drinkgedrag naar setting pg 12 0. Inhoudsopgave 1. Samenvatting pg 3 2. Settings alcoholgebruik pg 7 3. Soorten alcohol pg 11 4. Drinkgedrag naar setting pg 12 5. Drinkgedrag op niet vergunde settings pg 13 6. Online onderzoek pg 16

Nadere informatie

tel.b esleu d w. eutel. eutel. .desl.desl eutel. eutel. .desl.desl

tel.b esleu d w.  eutel. eutel. .desl.desl eutel. eutel. .desl.desl Middelengebruik bij 12- tot 18-jarige scholieren in Brugge Onderzoeksresultaten Wat voorafging in Brugge... Schoolenquête via individuele bevraging: 93-9 96-9 99- - 6 de jaar 3 de grd 3 de grd 2 de + 3

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK 2015

NATIONAAL BIERONDERZOEK 2015 NATIONAAL BIERONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de consumptie en beleving van bier in 2015 JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, JULI 2015 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING EN DOEL

Nadere informatie

Gaan zitten bij ooit gebruik

Gaan zitten bij ooit gebruik 1 Gaan zitten bij ooit gebruik 2 3 Speciaal bedoeld voor ouderavonden, voor ouders van basisonderwijs of beginnend middelbaar onderwijs. Deze quiz is bedoeld om met elkaar wat kennis op te doen, maar ook

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Hou vol! Geen alcohol. Een alcohol preventieprogramma gericht op basisschool leerlingen en hun moeders.

Onderzoeksrapport. Hou vol! Geen alcohol. Een alcohol preventieprogramma gericht op basisschool leerlingen en hun moeders. Onderzoeksrapport Hou vol! Geen alcohol Een alcohol preventieprogramma gericht op basisschool leerlingen en hun moeders. Suzanne Mares, MSc Dr. Anna Lichtwarck-Aschoff Prof. Dr. Rutger Engels Inleiding

Nadere informatie

Sociale marketing als instrument voor alcoholpreventie voor jongeren. Meriam Janssen en Sandra Kuiper 13 oktober 2011

Sociale marketing als instrument voor alcoholpreventie voor jongeren. Meriam Janssen en Sandra Kuiper 13 oktober 2011 Sociale marketing als instrument voor alcoholpreventie voor jongeren Meriam Janssen en Sandra Kuiper 13 oktober 2011 Programma Voorstellen Social marketing: wat is het? 2 praktijkvoorbeelden Wat is sociale

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Emmen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Emmen. Geachte leden van de raad, Raadhuisplein 1 Correspondentieadres: 0 7811 AP Emmen Postbus 30001 t e fcfll«10 Telefoon (0591) 68 55 55 7800 RA Emmen G^^^-fi Aan de gemeenteraad van Emmen Dienst Gebied ons kenmerk uw brief van/kenmerk

Nadere informatie

Preventie van Alcoholgebruik. Ina Koning

Preventie van Alcoholgebruik. Ina Koning Van wetenschap naar praktijk: Preventie van Alcoholgebruik Ina Koning Drinkt onze jeugd? Een impressie... i.koning@uu.nl We weten dat De feiten... Vroegtijdig drinken (Verdurmen et al., 2012): 13 jaar

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen Bergen NH 2 Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen 1. Inleiding In het beleidsplan Naar een nuchter Bergen 2012 2015 zijn de volgende ambities

Nadere informatie

Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van ouders:

Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van ouders: Reeks 5 wetenschappelijk bureau voor onderzoek, expertise en advies op het gebied van leefwijzen, verslaving en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen Het gebruik van alcohol door jongeren

Nadere informatie

Hersenen vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/73613

Hersenen vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/73613 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres VO-content 12 juli 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/73613 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

Uitgaan jarigen in Roosendaal. Een rapportage over het uitgaansgedrag van jarigen en hun wensen m.b.t. uitgaansmogelijkheden.

Uitgaan jarigen in Roosendaal. Een rapportage over het uitgaansgedrag van jarigen en hun wensen m.b.t. uitgaansmogelijkheden. Uitgaan 16-17 jarigen in Roosendaal Een rapportage over het uitgaansgedrag van 16-17 jarigen en hun wensen m.b.t. uitgaansmogelijkheden. Colofon Gemeente Roosendaal Afdeling Bedrijfsondersteuning Team

Nadere informatie

1 Wat is er met me aan de hand? 11

1 Wat is er met me aan de hand? 11 Leven met een alcoholprobleem 07-03-06 09:25 Pagina 7 Inhoud Voorwoord 1 Wat is er met me aan de hand? 11 Typerend beeld van de kwaal 11 Symptomen 12 Vroege en late symptomen 14 Diagnostiek 14 Een paar

Nadere informatie

Bespreken van situaties

Bespreken van situaties Bespreken van situaties U heeft met de leerlingen de website over alcohol, roken en drugs doorlopen. Dit zijn onderwerpen die leerlingen bezighouden en waar ze onderling over praten. Toch is het goed om

Nadere informatie

Preventie alcohol. in het. Basisonderwijs. Te vroeg? Lespakket: Lol zonder alcohol. Primaire preventie, voorbereiding op wat gaat komen

Preventie alcohol. in het. Basisonderwijs. Te vroeg? Lespakket: Lol zonder alcohol. Primaire preventie, voorbereiding op wat gaat komen Preventie alcohol in het Basisonderwijs Studiedag gezonde school, Logo Oost-Brabant Gwen Maris Preventiewerking TAD, CGG-VBO Te vroeg? Primaire preventie, voorbereiding op wat gaat komen Leren gezonde

Nadere informatie

Rommelen met je identiteit. Landelijk scholierenonderzoek naar de aard en de omvang van de falsificatie van legitimatiebewijzen door jongeren

Rommelen met je identiteit. Landelijk scholierenonderzoek naar de aard en de omvang van de falsificatie van legitimatiebewijzen door jongeren Rommelen met je identiteit Landelijk scholierenonderzoek naar de aard en de omvang van de falsificatie van legitimatiebewijzen door jongeren Utrecht, maart 2005 2 Rommelen met je identiteit Uitvoerder:

Nadere informatie

R a p p o r t. draagvlakonderzoek onder ouders en jongeren. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland april L.M. de Bruijne Epidemioloog

R a p p o r t. draagvlakonderzoek onder ouders en jongeren. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland april L.M. de Bruijne Epidemioloog R a p p o r t draagvlakonderzoek onder ouders en jongeren Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland april 2011 L.M. de Bruijne Epidemioloog i n h o u d s o p g a v e omschrijving bladzijde 1. Inleiding...

Nadere informatie

R a p p o r t. Draagvlakonderzoek alcohol en jongeren. Digitaal onderzoek onder ouders en jongeren 2016

R a p p o r t. Draagvlakonderzoek alcohol en jongeren. Digitaal onderzoek onder ouders en jongeren 2016 R a p p o r t Draagvlakonderzoek alcohol en jongeren Digitaal onderzoek onder ouders en jongeren 2016 In opdracht van Laat ze niet (ver)zuipen! Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland Juni 2016 Jeroen

Nadere informatie

Enquête: Wel jong, niet gek 2016

Enquête: Wel jong, niet gek 2016 Enquête: Wel jong, niet gek 2016 Totaal aantal ingevulde enquêtes = 362 Vraag 1 Geslacht Geslacht Aantal % man 187 52% vrouw 175 48% Eindtotaal 362 100% Vraag 2 Studierichting ASO BSO BUSO TSO Totaal man

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jeugd 2010 4 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

5) Wanneer heeft de uitvraag van de Gezondheidsmonitor Jeugd plaatsgevonden? Het onderzoek is uitgevoerd in de periode september december 2015.

5) Wanneer heeft de uitvraag van de Gezondheidsmonitor Jeugd plaatsgevonden? Het onderzoek is uitgevoerd in de periode september december 2015. Q&A Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 versie 18 april 1) Wat is de Gezondheidsmonitor Jeugd? De Gezondheidsmonitor Jeugd is een onderzoek naar gezondheid en leefstijl van jongeren uit klas 2 en 4 van het voortgezet

Nadere informatie

Enquête: Wel jong, niet gek 2017

Enquête: Wel jong, niet gek 2017 Enquête: Wel jong, niet gek 2017 Totaal aantal ingevulde enquêtes = 289 Vraag 1 Geslacht Geslacht Aantal % man 174 60% vrouw 115 40% Eindtotaal 289 100% Vraag 2 Studierichting ASO BSO BUSO TSO Totaal man

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid Jongeren en alcohol Ouders aan het woord Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014 Utrecht.nl/volksgezondheid 2 Inleiding Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het in bezit hebben van alcohol

Nadere informatie

Kenmerken van jongeren met en zonder sportief zelfbeeld

Kenmerken van jongeren met en zonder sportief zelfbeeld Dag van het Sportonderzoek 7 oktober 2010 Kenmerken van jongeren met en zonder sportief zelfbeeld Kirsten Verkooijen Gezondheid en Maatschappij Onderzoeksvraag Welke persoonlijke en demografische variabelen

Nadere informatie

Veranderingen in middelengebruik onder Nederlandse scholieren: samenhang met schoolniveau

Veranderingen in middelengebruik onder Nederlandse scholieren: samenhang met schoolniveau Marlous Tuithof, Saskia van Dorsselaer, Karin Monshouwer Veranderingen in middelengebruik onder Nederlandse scholieren: samenhang met schoolniveau Kernpunten Roken Sinds 23 is de prevalentie van roken

Nadere informatie