Welkom. bij Ahold Pensioenfonds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom. bij Ahold Pensioenfonds"

Transcriptie

1 Welkom bij Ahold Pensioenfonds

2 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Omdat u onlangs in dienst bent getreden bij één van de Nederlandse Ahold-ondernemingen óf omdat u 21 jaar bent geworden, wordt u deelnemer aan de Ahold Pensioenregeling. Deze pensioenregeling wordt uitgevoerd door Ahold Pensioenfonds. Omdat in deze pensioenregeling een aanspraak op een uitkering wordt opgebouwd, spreken we van een uitkeringsovereenkomst. Met deze brochure informeren wij u globaal over alle van belang zijnde onderwerpen Deze brochure bevat informatie over de Ahold Pensioenregeling 2015 waarin pensioenopbouw mogelijk is tot een maximum salaris. Dit maximum salaris is voor 2015 vastgesteld op ongeveer De Ahold Pensioenregeling voorziet in: Ouderdomspensioen; inkomen als u met pensioen gaat Pagina 3 Partnerpensioen; inkomen voor uw partner als u overlijdt Pagina 3 De Ahold Anw-verzekering; extra inkomen voor uw partner als u overlijdt Pagina 4 Wezenpensioen; inkomen voor uw kinderen als u overlijdt Pagina 4 Arbeidsongeschiktheidspensioen; inkomen als u arbeidsongeschikt wordt Pagina 4 WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen; wel of niet verzekeren? Pagina 5 Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen; extra verzekeren? Pagina 5 Voortzetting van de pensioenopbouw Pagina 6 In deze brochure wordt nog een aantal andere onderwerpen uitgelegd. Dit zijn: Pensioenpremie Pagina 6 Indexering Pagina 6 Waardeoverdracht Pagina 6 Flexibel pensioen Pagina 7 Welke risico s loopt u als deelnemer aan de Ahold Pensioenregeling? Pagina 7 Informatieverplichtingen van deelnemers aan de Ahold Pensioenregeling Pagina 8 Klachten en geschillen Pagina 8 Als u uit dienst treedt Pagina 9 Meer weten? Pagina 10 2

3 Ouderdomspensioen Als deelnemer aan de pensioenregeling bouwt u ouderdomspensioen op. Dit pensioen komt tot uitkering zodra u 67 wordt en wordt uitgekeerd zolang u leeft. Ouderdomspensioen wordt berekend op basis van de pensioengrondslag. Dit is het pensioengevend salaris verminderd met de pensioenfranchise. Het pensioengevend salaris bestaat uit salaris, vakantiegeld en sommige toeslagen bij elkaar opgeteld. Sommige inkomensbestanddelen, zoals een bonus en een winstuitkering, tellen niet mee in het pensioengevend salaris. De pensioenfranchise is het deel van het inkomen waarover geen pensioen wordt opgebouwd, omdat er ook recht op AOW is. De hoogte van de pensioenfranchise kan per CAO en per werkmaatschappij verschillen, maar bedraagt in 2015 ca. e per jaar. Dit bedrag wordt in 2016 nog met e 250 verlaagd. Hierdoor wordt over een groter deel van het salaris pensioen opgebouwd. De genoemde bedragen gelden bij een fulltime dienstverband. Kortom, het pensioengevend salaris verminderd met de pensioenfranchise is de pensioengrondslag. Elk jaar bouwt u een ouderdomspensioen op van 2% van de pensioengrondslag. Als u parttime werkt, wordt dit nog vermenigvuldigd met uw werktijdpercentage. In de brochure De Ahold Pensioenregeling op treft u meer informatie aan over het ouderdomspensioen, en een rekenvoorbeeld. Partnerpensioen Naast ouderdomspensioen bouwt u partnerpensioen op. Dit is een uitkering voor uw partner na uw overlijden. w partner ontvangt dit pensioen zolang hij of zij leeft. De partner is degene met wie u getrouwd bent, met wie u een geregistreerd partnerschap heeft, of met wie u een samenlevingsovereenkomst heeft. Het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of het ondertekenen van de samenlevingsovereenkomst moet voorafgaand aan uw (vervroegde) pensionering hebben plaatsgevonden. Bij een samenlevingsovereenkomst gelden tevens de volgende aanvullende voorwaarden: 1. moet uw partner voor uw pensionering of overlijden aangemeld hebben bij Ahold Pensioenfonds 2. en uw partner moeten voorafgaand aan uw pensionering of uw overlijden minimaal 6 maanden op hetzelfde adres staan ingeschreven in de Basisregistratie personen. 3. w partner moet door Ahold Pensioenfonds geaccepteerd zijn. Ahold Pensioenfonds stelt vast of u aan de voorwaarden voldoet. De jaarlijkse opbouw van het partnerpensioen bedraagt 1,4% van de pensioengrondslag. Ahold Pensioenfonds vult bij overlijden het opgebouwde partnerpensioen nog aan tot het partnerpensioen dat u had kunnen bereiken als u tot uw 67ste in dienst zou zijn gebleven. Als uw partner nog geen 67 jaar is, ontvangt uw partner bovendien een tijdelijk partnerpensioen tot maximaal de 67-jarige leeftijd, ter hoogte van 15% van het te bereiken partnerpensioen. Het partnerpensioen en het tijdelijk partnerpensioen komen direct na uw overlijden tot uitkering. In de brochure De Ahold Pensioenregeling op treft u meer informatie aan over het partnerpensioen, en een rekenvoorbeeld. 3

4 Ahold Pensioenfonds biedt u de mogelijkheid een aanvullende (pensioen)verzekering voor uw partner af te sluiten. Dat lijkt misschien overbodig maar dat is het niet. De Ahold Anw-verzekering Als u overlijdt, ontvangt uw partner vaak geen nabestaandenuitkering van de overheid. Dit kan er toe leiden dat uw partner, ondanks het partnerpensioen van Ahold Pensioenfonds, met een aanzienlijke inkomensterugval te maken krijgt. De Ahold Anw-verzekering kan dan uitkomst bieden. Deze verzekering biedt extra inkomen voor uw partner na uw overlijden. Bij het afsluiten van de Anw-verzekering binnen twee maanden na in dienst treden, het aangaan van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap of het ondertekenen van een samenlevingscontract hoeft u geen gezondheidsverklaring in te vullen, in alle andere situaties wel. Meer informatie over de Ahold Anw-verzekering kunt u vinden op vindt daar ook de brochure De mensen van wie u houdt en de Ahold Pensioenregeling. Onder Downloads en dan Formulieren treft u een Algemeen aanvraagformulier aan, waarmee u de Ahold Anw-verzekering kunt aanvragen. Het tijdelijk partnerpensioen en de Ahold Anw-verzekering worden met ingang van 2016 vervangen door een nieuw collectief tijdelijk partnerpensioen. Dat wil zeggen dat alle deelnemers aan de Ahold Pensioenregeling hiervoor verzekerd zijn. Wezenpensioen Als u op het moment van uw overlijden kinderen heeft die jonger zijn dan 23 jaar, keert Ahold Pensioenfonds een wezenpensioen uit aan uw kinderen. Dit wezenpensioen wordt tot de 23ste verjaardag uitgekeerd. Het wezenpensioen bedraagt per kind 20% van het te bereiken partnerpensioen. Als beide ouders overleden zijn, wordt het wezenpensioen verdubbeld. Het wezenpensioen komt direct na uw overlijden tot uitkering. In de brochure De Ahold Pensioenregeling op treft u meer informatie aan over het wezenpensioen, en een rekenvoorbeeld. Arbeidsongeschiktheidspensioen In de eerste twee jaren dat u vanwege ziekte niet in staat bent uw werkzaamheden (gedeeltelijk of volledig) te verrichten, betaalt Ahold (een deel van) uw loon door. Meer informatie over loondoorbetaling bij ziekte kunt u verkrijgen bij uw leidinggevende of de HR Business Partner. Als u na twee jaar van ziekte niet (volledig) aan de slag kunt, kunt u mogelijk op grond van de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering van de overheid. WV stelt vast of u arbeidsongeschikt bent, en voor welk percentage. Op basis hiervan stelt WV vast of u voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering van de overheid in aanmerking komt. Meer informatie kunt u vinden op 4

5 Als u door WV 35% of meer arbeidsongeschikt wordt verklaard, komt u mogelijk in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidspensioen van Ahold Pensioenfonds. Indien u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt, heeft u geen recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen van Ahold Pensioenfonds. Ahold heeft twee arbeidsongeschiktheidspensioenen collectief voor u geregeld. Dit zijn het Tijdelijk Arbeidsongeschiktheidspensioen en het WIA-Excedentpensioen. Meer informatie over deze arbeidsongeschiktheidspensioenen kunt u vinden op vindt daar ook de brochure De Ahold Pensioenfonds Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Ahold Pensioenfonds biedt tevens twee arbeidsongeschiktheidspensioenen aan waarbij u zelf de keuze kunt maken of u deze wenst, of niet. Dit zijn het WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen en het Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen. WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen Dit pensioen keert uit in de situatie dat u voor meer dan 35% gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en daarnaast onvoldoende werkt. werkt onvoldoende als u volgens de opgave van WV minder dan 50% van uw restverdiencapaciteit benut. De hoogte van het WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen is mede afhankelijk van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. In de brochure De Ahold Pensioenfonds Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen op treft u meer informatie aan over het WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen en een uitgebreid rekenvoorbeeld. Voor het WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen wordt automatisch premie op uw loon ingehouden. Deze bedraagt in ,6% van het maximum dagloon minus het minimumloon. bent niet verplicht deel te nemen aan de regeling van het WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen. Op treft u, onder Downloads en dan Formulieren, het formulier Afstandsverklaring WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen aan, waarmee u zich kunt afmelden. ontvangt bij arbeidsongeschiktheid geen WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen van Ahold Pensioenfonds. Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen Het kan raadzaam zijn om vooraf een aanvullend pensioen af te sluiten. ontvangt weliswaar mogelijk van Ahold Pensioenfonds een aanvulling maar soms is dat niet genoeg. Ook bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kan uw inkomen fors terugvallen als u voor het gedeelte dat u zou kunnen werken, niet in staat bent om het bijbehorende inkomen te verdienen. Het Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen kan uitkomst bieden. kunt maximaal 10% van uw inkomen extra verzekeren. Voor het bepalen van het verzekerde bedrag wordt gekeken naar het inkomen dat WV als uitgangspunt hanteert als u arbeidsongeschikt wordt. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar uw salaris bij Ahold maar bijvoorbeeld ook naar uw winstuitkering, eventuele bonus en eventuele bijtelling voor een leaseauto. De uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Bij het afsluiten van het Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen binnen twee maanden na in dienst treden hoeft u geen gezondheidsverklaring in te vullen, in alle andere situaties wel. In de brochure De Ahold Pensioenfonds Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen op treft u meer informatie aan over het Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen en een uitgebreid rekenvoorbeeld. 5

6 Onder Downloads en dan Formulieren treft u een Algemeen aanvraagformulier aan, waarmee u het Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen kunt aanvragen. Bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid heeft u mogelijk recht op voortzetting van de pensioenopbouw. Voortzetting van de pensioenopbouw Als u tijdens uw dienstverband 35% of meer arbeidsongeschikt wordt, heeft u tijdens de arbeidsongeschiktheid recht op voortzetting van de pensioenopbouw. bouwt dan 75% op van het pensioen dat u als werkende deelnemer had kunnen opbouwen. Voor de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid hoeft u geen pensioenpremie te betalen. Indien u naast de arbeidsongeschiktheid nog werkt bij Ahold, dan bouwt u daarvoor de gebruikelijke pensioenaanspraken op. betaalt voor dat deel van de pensioenopbouw wel pensioenpremie. wordt jaarlijks met een niform Pensioenoverzicht (PO) geïnformeerd over de opbouw van uw pensioenaanspraken. Pensioenpremie Om de pensioenopbouw te kunnen financieren, betaalt Ahold pensioenpremie. De totale premie is vastgelegd in de itvoeringsovereenkomst en kan in overleg tussen Ahold en Ahold Pensioenfonds worden gewijzigd. Een deel van de pensioenpremie brengt Ahold in rekening bij de werknemers. De werknemersbijdrage bedraagt in ,6% van de pensioengrondslag en in ,3% van de pensioengrondslag. In de brochure De Ahold Pensioenregeling op treft u meer informatie aan over de pensioenpremie, en een rekenvoorbeeld. Indexering Het leven wordt steeds duurder. Ahold Pensioenfonds streeft er naar uw opgebouwde pensioenaanspraken jaarlijks te verhogen met de prijsindex. Dit heet indexering. Het Bestuur van Ahold Pensioenfonds besluit jaarlijks of de financiële situatie van het pensioenfonds toereikend is om indexering toe te kennen. Waardeoverdracht Als u vóór uw dienstverband bij Ahold deelnemer bent geweest aan een andere pensioenregeling, dan kunt u de waarde van de opgebouwde pensioenaanspraken naar Ahold Pensioenfonds overdragen. Waardeoverdracht verloopt volgens diverse stappen, waarbij voor elke stap een wettelijke termijn geldt. Of het verstandig is om gebruik te maken van de mogelijkheid van waardeoverdracht is van diverse factoren afhankelijk. Onder andere de eventuele verschillen tussen de oude en de nieuwe pensioenregeling zijn van belang, zoals: De wijze waarop het partnerpensioen geregeld is; De aard van de pensioenregeling (eindloon, middelloon, beschikbare premieregeling); De wijze van indexering; De financiële positie van de betrokken pensioenfondsen. 6

7 Meer informatie kunt u vinden in onze brochure Waardeoverdracht op Onder Downloads en dan Formulieren, treft u het formulier Waardeoverdracht pensioen, aan. kunt de procedure voor waardeoverdracht starten door dit formulier in te vullen en naar ons toe te sturen. Heeft u in meerdere pensioenregelingen deelgenomen, dan moet u voor iedere pensioenregeling een formulier invullen. Flexibel pensioen De Ahold Pensioenregeling biedt u op het moment van pensioneren de volgende keuzemogelijkheden: Partnerpensioen omzetten in ouderdomspensioen ontvangt vanaf pensionering een hoger ouderdomspensioen. Het gevolg van het omzetten van (een deel van) het partnerpensioen is dat uw partner bij uw overlijden minder of geen partnerpensioen krijgt uitgekeerd. Bij alleenstaande deelnemers wordt het partnerpensioen automatisch bij pensionering omgezet in ouderdomspensioen. Ouderdomspensioen omzetten in partnerpensioen ontvangt vanaf pensionering een lager ouderdomspensioen. w partner ontvangt na uw overlijden een hoger partnerpensioen. De omzetting is gemaximeerd. Het totale partnerpensioen na omzetting mag niet meer bedragen dan 70% van het ouderdomspensioen dat na de omzetting resteert. Het ouderdomspensioen mag bovendien na omzetting niet lager zijn dan bruto 462,88 (2015) per jaar. Omzetting van ouderdomspensioen in partnerpensioen kan aantrekkelijk zijn als na echtscheiding (te) weinig partnerpensioen overblijft. Maar ook: Kent de Ahold Pensioenregeling een flexibele pensioendatum Kunt u kiezen voor geheel of gedeeltelijk vervroegd pensioneren vanaf 55-jarige leeftijd Kunt u de hoogte van uw pensioenuitkering zelf bepalen door te kiezen voor een hoog/laag- of laag/hoogconstructie van het ouderdomspensioen. Meer informatie over deze keuzemogelijkheden kunt u vinden op De Ahold Pensioenplanner kunt de planner laten berekenen wat de gevolgen zijn van eerder met pensioen gaan, deeltijdpensionering of partnerpensioen omzetten in extra ouderdomspensioen. De Ahold Pensioenplanner geeft ook een indicatie van het netto inkomen. Van de gemaakte berekeningen kunt u een rapport afdrukken. kunt inloggen met uw DigiD nadat u uw eerste PO (niform Pensioenoverzicht) van Ahold Pensioenfonds heeft ontvangen. Welke risico s loopt u als deelnemer aan de Ahold Pensioenregeling? Er zijn verschillende situaties denkbaar waarin uw pensioenaanspraken in negatieve zin beïnvloed kunnen worden. Indexering Het Bestuur van Ahold Pensioenfonds besluit jaarlijks of de financiële situatie van het pensioenfonds toereikend is om indexering toe te kennen. Het is mogelijk dat Ahold Pensioenfonds, wegens een onvoldoende financiële positie, geen of minder indexering kan verlenen. 7

8 Beperking van de pensioenopbouw in enig jaar Het is mogelijk dat de premie die Ahold en de deelnemers in enig jaar betalen, niet voldoende is om de in dat jaar op te bouwen pensioenaanspraken te financieren. Als de financiële positie van Ahold Pensioenfonds daartoe aanleiding geeft, mag het Bestuur van Ahold Pensioenfonds, in overleg met de werkgever, besluiten de pensioenopbouw over dat boekjaar te beperken. Vermindering of stopzetting van de premiebetaling door Ahold Ahold kan de betaling van de pensioenpremie verminderen of geheel stopzetten, indien het bedrijfsbelang dit noodzakelijk maakt, bijvoorbeeld als gevolg van ingrijpende wijziging van de bedrijfseconomische omstandigheden waarin Ahold verkeert. In een dergelijke situatie zal Ahold, in overleg met Ahold Pensioenfonds, de pensioenovereenkomst (tijdelijk) aanpassen en zullen de nog op te bouwen pensioenaanspraken aan de gewijzigde omstandigheden worden aangepast. De reeds opgebouwde pensioenaanspraken worden hierdoor niet aangetast. Indien Ahold besluit tot vermindering of stopzetting van de premiebetaling, dan zullen Ahold en Ahold Pensioenfonds alle belanghebbenden hierover informeren. Slechte financiële positie van Ahold Pensioenfonds Indien de financiële positie van Ahold Pensioenfonds op enig moment onder het wettelijk minimum komt en deze situatie niet binnen een redelijke termijn kan worden weggewerkt, dan is het Bestuur in het uiterste geval genoodzaakt de pensioenaanspraken en -uitkeringen naar redelijkheid en billijkheid te verlagen. Alle belanghebbenden zullen dan hierover worden geïnformeerd. Informatieverplichtingen van deelnemers aan de Ahold Pensioenregeling Iedereen die op grond van de pensioenregeling van Ahold aanspraak heeft op een pensioenuitkering, of in de toekomst voor zo n uitkering in aanmerking kan komen, is verplicht aan de goede uitvoering van het pensioenreglement mee te werken. Zo bent u onder andere verplicht om alle gegevens, inlichtingen en bewijsstukken te overleggen die door Ahold Pensioenfonds, in het belang van een juiste toepassing van de statuten en het pensioenreglement, aan u worden gevraagd. Is er sprake van voortzetting van pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid, dan bent u verplicht om ook op eigen initiatief van belang zijnde informatie aan Ahold Pensioenfonds te verstrekken. Klachten en geschillen Ahold Pensioenfonds is zich bewust van haar verantwoordelijkheid en streeft een goede dienstverlening en correcte wijze van benadering van alle belanghebbenden na. Bent u van mening dat wij daarin tekortgeschoten zijn? Dat is mogelijk. kunt hierover altijd contact met ons opnemen. Meestal is een telefoontje met onze Servicedesk al voldoende om het probleem op te lossen. Lukt dat naar uw mening niet of niet voldoende, dan kunt u overwegen om schriftelijk een klacht in te dienen of een geschil voor te leggen. Meer informatie over de klachten en geschillenregeling kunt u vinden op 8

9 Als u uit dienst treedt Als gevolg van uw uitdiensttreding wordt uw deelnemerschap aan de pensioenregeling van Ahold beëindigd. Er vindt geen opbouw van pensioen meer plaats. De opgebouwde pensioenaanspraken op ouderdoms- en partnerpensioen worden bepaald op de ontslagdatum. Deze pensioenaanspraken blijven bij Ahold Pensioenfonds premievrij verzekerd. Er is na uitdiensttreding geen wezenpensioen en tijdelijk partnerpensioen verzekerd. wordt met een niform Pensioenoverzicht einde deelneming geïnformeerd over de opgebouwde pensioenaanspraken. Waardeoverdracht Als u van werkgever verandert en pensioen gaat opbouwen bij een andere pensioenuitvoerder, kunt u waardeoverdracht naar de nieuwe pensioenuitvoerder aanvragen. Om de waardeoverdracht te starten dient u binnen zes maanden na de aanvang van deelneming in de nieuwe pensioenregeling contact op te nemen met de nieuwe pensioenuitvoerder. Door waardeoverdracht vervallen uw pensioenaanspraken bij Ahold Pensioenfonds. Is op het moment van uitdiensttreding het opgebouwde ouderdomspensioen lager dan e 462,88 (2015) per jaar en maakt u geen gebruik van het recht op waardeoverdracht, dan zal Ahold Pensioenfonds twee jaar na uw uitdiensttreding het pensioen afkopen. Dit betekent dat u éénmalig een bedrag van Ahold Pensioenfonds ontvangt. Alle pensioenaanspraken worden dan afgekocht en de pensioenpolis wordt opgeheven. Is op het moment van uitdiensttreding het opgebouwde ouderdomspensioen hoger dan e 462,88 (2015) per jaar en maakt u geen gebruik van het recht op waardeoverdracht dan blijven de pensioenaanspraken premievrij bij Ahold Pensioenfonds staan. Overname bedrijfsonderdeel Wordt het bedrijfsonderdeel waar u werkt, overgenomen, dan worden uw pensioenaanspraken in principe niet overgedragen naar uw nieuwe pensioenfonds. Het is echter mogelijk dat hierover, bij de overname, andere afspraken worden gemaakt. Vrijwillige voortzetting De pensioenregeling van Ahold kent geen mogelijkheid om het deelnemerschap na uw uitdiensttreding vrijwillig voort te zetten. kunt daar dus niet voor kiezen. Het is wel mogelijk dat het deelnemerschap na uw uitdiensttreding wordt voortgezet. Dit is uitsluitend het geval indien sprake is van een bijzondere regeling of indien dit is afgesproken in een CAO of een Sociaal Plan. Elke vijf jaar een niform Pensioenoverzicht Nadat uw dienstverband beëindigd is, ontvangt u een opgave van uw premievrije pensioenaanspraken. Vervolgens ontvangt u ten minste één maal in de vijf jaar een opgave. Op verzoek wordt tussentijds een opgave van uw premievrije pensioenaanspraken toegestuurd. Indexering Op de premievrije pensioenaanspraken is het beleid van Ahold Pensioenfonds met betrekking tot indexering van toepassing. Dit betekent dat uw opgebouwde pensioenaanspraken maximaal met de prijsindex kunnen worden verhoogd, maar nooit meer dan 5%. 9

10 Langdurige arbeidsongeschiktheid Indien uw dienstverband is verbroken wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, heeft u mogelijk recht op voortzetting van de pensioenopbouw. Kijk voor meer informatie op pagina 6. Arbeidsongeschiktheidspensioen De dekking van het arbeidsongeschiktheidspensioen eindigt wanneer u niet meer in dienst bent bij Ahold. Eindigt uw dienstbetrekking terwijl u al een arbeidsongeschiktheidsuitkering van Ahold Pensioenfonds ontvangt (dus als u arbeidsongeschikt bent), dan loopt uw uitkering door. Meer weten? Indien u meer informatie wilt over de Ahold Pensioenregeling of Ahold Pensioenfonds kunt u één of meer van de onderstaande documenten van onze website downloaden: Het Pensioenreglement; Het jaarverslag van Ahold Pensioenfonds; Het verkorte jaarverslag van Ahold Pensioenfonds; Verklaring inzake de beleggingsbeginselen. Actuele informatie over de dekkingsgraad van Ahold Pensioenfonds kunt u vinden op Bij onze Servicedesk kunt u terecht voor: De uitvoeringsovereenkomst (de overeenkomst tussen Ahold en Ahold Pensioenfonds met betrekking tot de uitvoering van de pensioenregeling); Relevante informatie over beleggingen. kunt de bovenstaande informatie ook schriftelijk bij Ahold Pensioenfonds opvragen: Ahold Pensioenfonds Postbus HA ZAANDAM Als u vragen heeft over uw pensioen, of als u meer informatie wilt, kunt u terecht bij de Ahold Pensioenfonds Servicedesk. De Servicedesk is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur op (088) of per via Meer informatie vindt u ook op de website: Vroeger of later Deze brochure is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. De informatie in deze brochure is een verkorte en vereenvoudigde versie van de informatie uit het pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk leidend. 10 Zaandam januari 2015 IFB PF 15.15

11 Veranderingen privé: Gaat samenwonen Als u wilt dat uw partner na uw overlijden partnerpensioen krijgt, dan moet u hem/haar aanmelden Stuur een kopie van uw volledige samenlevingscontract op naar Ahold Pensioenfonds; er wordt geen extra premie in rekening gebracht En uw partner gaan scheiden w ex-partner heeft recht op een deel van uw pensioen, maar u kunt daarover samen andere afspraken maken Neem contact op met de Servicedesk voor een uitleg van de mogelijkheden Overlijdt Ahold Pensioenfonds neemt contact met uw partner en/of kinderen op Wij zorgen voor uitkering van het partnerpensioen aan uw partner, en eventueel wezenpensioen aan uw kinderen Trouwt of sluit een geregistreerd partnerschap Als dit in Nederland plaatsvindt, dan hoeft u dit niet te melden bij Ahold Pensioenfonds, dit doet de gemeente voor u Kijk goed naar uw financiële situatie, misschien is een Ahold Anw-verzekering of Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen nodig; neem contact op met de Servicedesk voor een uitleg van de mogelijkheden Krijgt kinderen Dit hoeft u niet te melden bij Ahold Pensioenfonds Kijk goed naar uw financiële situatie, misschien is een Ahold Anw-verzekering of Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen nodig; neem contact op met de Servicedesk voor een uitleg van de mogelijkheden Gaat verhuizen Dit hoeft u niet te melden bij Ahold Pensioenfonds, de gemeente geeft uw adreswijziging aan ons door Verhuist u naar het buitenland, dan moet u dit wél zelf melden Heeft u nog vragen of behoefte aan een nadere uitleg? Bel ons Mail ons Bezoek ons

12 Veranderingen werk: Hoort dat uw contract voor bepaalde tijd wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd Dit heeft geen gevolgen voor uw pensioenopbouw en aanvullende verzekeringen Het is een mooi moment om uw financiële situatie eens goed door te nemen; neem contact op met de Servicedesk voor vragen of nadere uitleg Wisselt van werkmaatschappij De overstap van/naar Albert Heijn, Etos en Gall&Gall heeft misschien gevolgen voor uw pensioenopbouw en aanvullende verzekeringen Het is een mooi moment om uw financiële situatie eens goed door te nemen; neem contact op met de Servicedesk als u vragen heeft Hoort dat het filiaal waar u werkt een franchisevestiging wordt Dit heeft gevolgen voor uw pensioenopbouw en aanvullende verzekeringen w nieuwe werkgever informeert u over uw nieuwe pensioenregeling Wilt minder werken Bent u 55 jaar of ouder dan kunt u met deeltijdpensioen Ga naar de pensioenplanner op en bekijk hoe hoog uw pensioenuitkering wordt Wilt binnenkort met pensioen kunt gebruik maken van diverse flexibiliseringmogelijkheden Neem ten minste een half jaar van tevoren contact op met de Servicedesk voor meer informatie Treedt in dienst bij een Ahold-onderneming in Nederland ontvangt een introductiepakket van Ahold Pensioenfonds Lees dit pakket goed door; u moet beslissingen nemen over een aantal belangrijke onderwerpen Wordt 21 jaar gaat deelnemen aan de Ahold Pensioenregeling ontvangt een introductiepakket van Ahold Pensioenfonds Maakt carrière bouwt vanaf dat moment pensioen op over uw hogere salaris, tot maximaal ongeveer e Door uw hogere salaris wordt uw pensioengrondslag hoger en bouwt u meer pensioen op Wordt arbeidsongeschikt (u gaat een WIA-uitkering ontvangen) heeft mogelijk recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen; uw pensioenopbouw wordt voor 75% voortgezet Stuur de beschikking van WV naar Ahold Pensioenfonds Gaat uit dienst ontvangt na uitdiensttreding een opgave van de pensioenaanspraken die u bij Ahold Pensioenfonds heeft opgebouwd moet beslissen of u deze gaat overdragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder; uw nieuwe pensioenuitvoerder informeert u over uw nieuwe pensioenregeling Heeft u nog vragen of behoefte aan een nadere uitleg? 12 Bel ons Mail ons Bezoek ons IFB PF 15.15

Welkom. bij Ahold Pensioenfonds

Welkom. bij Ahold Pensioenfonds Welkom bij Ahold Pensioenfonds Welkom bij Ahold Pensioenfonds! bent in dienst getreden bij één van de Nederlandse Ahold-ondernemingen of u bent al in dienst en u bent onlangs 21 jaar geworden. Daardoor

Nadere informatie

Goed Geregeld. De Ahold Pensioenregeling. Alleen AOW lijkt me niet genoeg. Daarom wil ik dat mijn pensioen goed geregeld is.

Goed Geregeld. De Ahold Pensioenregeling. Alleen AOW lijkt me niet genoeg. Daarom wil ik dat mijn pensioen goed geregeld is. Alleen AOW lijkt me niet genoeg. Daarom wil ik dat mijn pensioen goed geregeld is. Astrid Oussoren, verkoper II Albert Heijn, getrouwd, 2 kinderen Goed Geregeld De Ahold Pensioenregeling Waarom? De Algemene

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Ik wil dat mijn pensioen goed geregeld is, want alleen AOW lijkt me niet genoeg Connie Becker, verkoopspecialist en caissière Albert Heijn Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling 2004 voor werknemers van Ahold Coffee Company op wie de CAO voor de Suikerverwerkende industrie van toepassing is 1 Waarom? Met

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Goed Geregeld. De Ahold Pensioenregeling 2006. Alleen AOW lijkt me niet genoeg. Daarom wil ik dat mijn pensioen goed geregeld is.

Goed Geregeld. De Ahold Pensioenregeling 2006. Alleen AOW lijkt me niet genoeg. Daarom wil ik dat mijn pensioen goed geregeld is. Alleen AOW lijkt me niet genoeg. Daarom wil ik dat mijn pensioen goed geregeld is. Astrid Oussoren, verkoper II Albert Heijn, getrouwd, 1 kind Goed Geregeld De Ahold Pensioenregeling 2006 Waarom? Met ongeveer

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Ik heb een nieuwe baan. Wat doe ik nu met mijn pensioen? Marlous Abee, eerste verkoopster i.o. Etos, alleenstaand.

Ik heb een nieuwe baan. Wat doe ik nu met mijn pensioen? Marlous Abee, eerste verkoopster i.o. Etos, alleenstaand. Ik heb een nieuwe baan. Wat doe ik nu met mijn pensioen? Marlous Abee, eerste verkoopster i.o. Etos, alleenstaand Waardeoverdracht 1 Inhoud pagina - Waardeoverdracht: wel doen of niet doen? 3 - De financiële

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Stichting Pensioenfonds Hoogovens voert de pensioenregeling uit van Tata Steel in IJmuiden en Danieli Corus Technical Services B.V. Voor het

Nadere informatie

De mensen van wie u houdt en de Ahold Pensioenregeling

De mensen van wie u houdt en de Ahold Pensioenregeling Het overlijden van jou of je partner is iets waar je liever niet te lang bij stilstaat. Maar eigenlijk zou je dat zo af en toe wel moeten doen. Gewoon om te kijken of je alles goed geregeld hebt. Jan Coen

Nadere informatie

Einde dienstverband en uw pensioen

Einde dienstverband en uw pensioen Einde dienstverband en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Het op de ontslagdatum opgebouwde pensioen 3 3. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 3 4. Het wezenpensioen 3

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat Pensioenfonds Avebe Wat is het belangrijkste dat ik moet weten? Wat is nog meer handig om te weten? Ik wil alles weten

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 1 januari 2016.

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 1 januari 2016. Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Aan het einde vindt u ook een toelichting op de gewijzigde pensioenregeling.

Nadere informatie

Overlijden Wat ontvangen uw nabestaanden?

Overlijden Wat ontvangen uw nabestaanden? Overlijden Wat ontvangen uw nabestaanden? Pensioenfonds 2 Inhoud Vooraf 4 3 Uw partner en het partnerpensioen 5 Partner 5 Overlijden tijdens uw dienstverband 5 Overlijden na beëindiging van uw dienstverband

Nadere informatie

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst Meer informatie? Stand per Wilt u straks meer pensioen? Pensioenfonds Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Elk U Er pensioenfonds:

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

JE TIJD ANDERS INDELEN

JE TIJD ANDERS INDELEN Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw Mijn pensioenregeling 2017 Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw januari 2017 Inhoud 1. Alstublieft! Uw pensioenregeling Pensioen hoort bij uw werk. Misschien staat u er nu

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste

Nadere informatie

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum: september 2014 Klantnummer: 021-0123456789-01 Rastercode: ##03100999 Briefnr = 1 Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 Geachte heer

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later pensioenslagers.nl 022016 Inhoud X 01 Alstublieft! Uw pensioenregeling 5 X 02 Uw pensioen: sparen voor later 6 X U spaart elke maand voor later 6 X U

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een partner en kinderen achter.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345 Voorbeeld Uniform Pensioenoverzicht 2016 Stand per 31-12-2015 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal brutopensioenregeling Werkgever Werkgever

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. In

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 3 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met pensioen?...

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden: Uw pensioenoverzicht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is een momentopname per 31 december 2014.

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor het totale pensioen dat u ook bij eventuele vorige werkgevers heeft opgebouwd.

Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor het totale pensioen dat u ook bij eventuele vorige werkgevers heeft opgebouwd. 3 januari 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald vanaf de 1e dag van de maand na uw 67e verjaardag

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Als u overlijdt. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u overlijdt. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u overlijdt Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt 3 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt 3 2.2 Eenmalige uitkering als u

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats maand - jaar Beste mevrouw Jansen, Welkom bij ! U bouwt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

Uitleg over uw pensioenoverzicht

Uitleg over uw pensioenoverzicht Toelichting bij uw Uniform pensioenoverzicht 2014 Uitkeringsovereenkomst Uitleg over uw pensioenoverzicht U ziet in uw pensioenoverzicht hoeveel pensioen u later van ons kunt krijgen. Het is belangrijk

Nadere informatie

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioen regeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie