Ripstreamer player. Gebruikershandleiding. Pagina 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ripstreamer player. Gebruikershandleiding. Pagina 1"

Transcriptie

1 _ Gebruikershandleiding Pagina 1

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en veiligheid Veiligheid 3 2 Standaard installatie Digitaal Muzieksysteem Basis Installatie 6 3 Werking en beheer Hoe CD s digitaliseren Beheer 9 4 Koppelen Ripstreamer Ripstreamer herkenbaar maken in uw netwerk Ripstreamer rechtstreeks aan versterker Ripstreamer aansluiten via externe DAC 13 5 Risstreamer Backup Aansluiten en activeren Backup 14 6 Problemen - oplossingen Inleiding Mogelijke problemen 15 _ Pagina 2

3 1 Inleiding en veiligheid Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw Ripstreamer ripper server muziek streamer. Deze handleiding vormt een ondersteuning bij het dagelijks gebruik van uw Ripstreamer. Wij wensen u veel plezier bij het gebruik van uw Ripstreamer ripper server muziek streamer. 1.1 Veiligheid Belangrijke veiligheidsinstructies 1 Instructies lezen Lees alle veiligheidseisen en de gebruiksaanwijzing alvorens het product te gebruiken. 2 Instructies bewaren Bewaar de veiligheidseisen en de gebruiksaanwijzing om ze later te kunnen raadplegen. 3 Waarschuwingen naleven Leef alle waarschuwingen die zijn aangeduid op het product en in de gebruiksaanwijzing zorgvuldig na. 4 Instructies naleven Leef de gebruikers en bedieningsaanwijzing zorgvuldig na. 5 Reinigen Trek de stekker van dit product uit de contactdoos alvorens het te reinigen. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen. Gebruik alleen een vochtige doek voor het reinigen. 6 Bevestigingen Gebruik nooit bevestigingen die niet door de fabrikant van dit product worden aangeraden, aangezien zij gevaar kunnen opleveren. 7 Water en vocht Gebruik dit product niet in de buurt van water, bijvoorbeeld bij een bad, een bak water of de gootsteen, in een natte kelder of in de buurt van een zwembad of iets dergelijks. 8 Toebehoren Plaats het product niet op een onstabiele plaats. Het product kan vallen en ernstig letsel veroorzaken bij een kind of volwassene. Ook kan het product ernstig beschadigd worden. Zet het product alleen op een wagen, rek, driepoot, steun of tafel die door de fabrikant worden aangeraden of met het product worden verkocht. Bij het opstellen van het product moeten de instructies van de fabrikant worden nageleefd en moet een bevestiging worden gebruikt die door de fabrikant wordt aangeraden. 9 Ventilatie Gleuven en openingen in de behuizing dienen voor ventilatie en een betrouwbare werking van het product. Ook beschermen zij het product tegen oververhitting. Deze openingen mogen niet worden verstopt of afgedekt. Deze openingen mogen nooit worden geblokkeerd door het product op een bed, bank, mat of iets dergelijks te plaatsen. Dit product mag niet in een omsloten plaats worden gezet, zoals een boekenkast of rek, tenzij er voor een goede ventilatie wordt gezorgd of de instructies van de fabrikant zijn opgevolgd. Pagina 3

4 10 Vermogensbronnen Dit product mag alleen worden aangesloten op de vermogensbron die op het betreffende etiket staat aangegeven. Indien u niet zeker weet welke vermogensbron in uw huis wordt gebruikt, neem dan contact op met de dealer of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf. De allereerste wijze om de versterker van de netvoeding af te sluiten is door de netstekker uit de contactdoos te verwijderen. U dient zeker te stellen dat de netstekker steeds beschikbaar is. Trek het netsnoer uit de contactdoos indien de unit meerdere maanden of langer niet gebruikt zal worden. 11 Netsnoer bescherming Netsnoeren moeten zo worden gelegd dat er niet op kan worden gestapt en dat ze niet klem kunnen raken door voorwerpen die erop of ertegen worden geplaatst. Er moet met name op de snoeren worden gelet bij de stekkers, bij de aanvullende aansluitingen en bij het punt waar zij uit het product komen. 12 Bliksem Trek bij onweer en bliksem of wanneer het apparaat lange tijd niet gebruikt zal worden de stekker uit de contactdoos. Op deze manier wordt voorkomen dat het product wordt beschadigd door eventuele bliksemslag en stroompieken. 13 Overbelasting Ervoor zorgen dat contactdozen, verlengsnoeren en ingebouwde aanvullende aansluitingen niet overdadig worden belast, omdat dit kan leiden tot brand of elektrische schok. 14 Voorwerpen en vloeistoffen Duw nooit voorwerpen via openingen in dit product, omdat zij gevaarlijke spanningsdelen kunnen aanraken of kortsluitingen kunnen veroorzaken met brand of een elektrische schok tot gevolg. Mors nooit vloeistof op dit product. WAAR SCHUWING: Het apparaat niet blootstellen aan water, morsen of spatten en geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat plaatsen. Zoals bij alle elektronische producten, ervoor zorgen dat er geen vloeistoffen in enig onderdeel van het systeem terechtkomt. Vloeistoffen kunnen tot storingen leiden en/of brand veroorzaken. 15 Beschadigingen waarvoor onderhoud nodig is Trek de stekker uit de contactdoos en laat het onderhoud over aan erkend onderhoudspersoneel, indien de volgende omstandigheden zich voordoen: a) Het netsnoer of de stekker is beschadigd. b) Er is vloeistof op het product gemorst of er zijn voorwerpen in het product gevallen. c) Het product werd aan regen of water blootgesteld. d) Het product werkt niet naar behoren wanneer de bedieningsinstructies worden opgevolgd. Stel alleen die bedieningselementen af die in de instructies staan beschreven aangezien door een onjuiste afstelling van andere bedieningselementen schade kan ontstaan. Om het product weer naar behoren te laten werken, zal een erkende technicus vaak een langdurige procedure moeten uitvoeren. e) Het product is gevallen of beschadigd geraakt. f) Indien er een duidelijke verandering in de prestaties van het product optreedt, kan onderhoud nodig zijn. 16 Vervangingsonderdelen Indien vervangingsonderdelen nodig zijn, let er dan op dat de technicus de vervangingsonderdelen gebruikt die door de fabrikant zijn aangegeven of die dezelfde kenmerken hebben als het originele onderdeel. Door niet-geautoriseerde vervangingen kan er brand ontstaan, kunnen er elektrische schokken worden opgelopen of kunnen andere gevaren optreden. Pagina 4

5 2 Standaard Installatie 2.1 Digitaal Muzieksysteem De Ripstreamer digitaliseert CD s en maakt deze beschikbaar voor streaming audio en eventueel videoapparaten met een minimum aan uit te voeren handelingen. Zonder gebruik van een monitor of toetsenbord kan men iedere CD in een handomdraai converteren naar de NAS / Harde schijf. Het enige dat u hoeft te doen is de CD te laden in de Ripstreamer, het systeem zet deze automatisch over naar de Media Map op de Harde schijf en haalt de Meta-data (artiest, cd, nummers en hoesje) van het internet (mits aanwezig in online database ). De Cd is dan gelijk beschikbaar in uw Multiroom / muziek server systeem. Op deze wijze ontstaat een gecentraliseerde digitale muziekcollectie welke, afhankelijk van uw gebruikte apparatuur, overal in uw woning afspeelbaar is zonder dat hiervoor een fysieke CD gebruikt hoeft te worden. Daarnaast is de Ripstreamer ook uitermate geschikt om bijvoorbeeld uw foto en filmcollectie centraal op te slaan en deze te bekijken op DLNA geschikte televisietoestellen. 2.2 Basis Installatie Onderstaand wordt de basis installatie van de Ripstreamer besproken. Verderop in de handleiding worden overige aansluitmogelijkheden doorgenomen. Bedieningelementen frontpaneel CD lader Aan / Uit schakelaar Power LED Pagina 5

6 Bedieningselementen achterpaneel (kan afwijken) USB Coaxial SP/DIF Netwerkaansluiting Aansluiting Optical Toslink USB DAC Digitale output naar DAC Analoge audio uitgang (alleen indien Ripstreamer direct Aan de versterker gekoppeld wordt) Alleen de door de Ripstreamer gebruikte aansluitingen zijn benoemd, de overige aansluitingen worden niet gebruikt. (afbeelding kan afwijken) Aantekeningen bij de installatie De Ripstreamer moet op een stevige, vlakke ondergrond worden geplaatst. Zet de unit niet in direct zonlicht of in de buurt van hitte of dampbronnen. Zorg voor een goede ventilatie. Plaats de unit niet in een boekenkast of andere volledig omsloten locatie, waar de ventilatie kan worden belemmerd. De unit moet worden uitgeschakeld, voordat er verbindingen worden gemaakt. Gebruik hoogwaardige kabels en contactdozen voor een optimale prestatie en betrouwbare werking. De kabels en aansluitpunten mogen niet zijn beschadigd en alle connector s moeten stevig op hun plaats worden bevestigd. Indien er vocht in de Ripstreamer terechtkomt, schakel de unit dan uit en trek de stekker uit de contactdoos. Laat de unit door een erkende technicus controleren, alvorens deze weer te gebruiken. Verwijder de afdekplaat nooit. In de unit bevinden zich geen onderdelen die door de eindgebruiker kunnen of moeten worden onderhouden. Pagina 6

7 Aansluiten en randvoorwaarden 1. Controleer de inhoud van de verpakking, deze moet bevatten: a. Ripstreamer unit b. Netsnoer en adapter 2. Sluit netwerkkabel aan op de desbetreffende aansluiting van de Ripstreamer en uw Internet modem/router. 3. Sluit het meegeleverde netsnoer en adapter aan. 4. Druk op de aan / uit schakelaar De Ripstreamer heeft na het inschakelen 1 minuut nodig om op te starten en gebruiksklaar te zijn. Randvoorwaarden bij gebruik Om de Ripstreamer te kunnen gebruiken zal aan een aantal randvoorwaarden voldaan moeten worden. Beschikbaarheid van een bestaand audio systeem App voor tablet of Smartphone Logitech Squeezebox Controller gratis Android en IOS Android App vind u in de Play Store IOS App vind u in itunes Pagina 7

8 3 Werking en beheer Met het Gebruiksvriendelijk beheer menu heeft u controle over de Ripstreamer deze is bereikbaar via Daar vind u programmapictogrammen van geïnstalleerde programma's Home FLAC Mirror System Configuration Ripstreamer Upgrade SqueezeBox Server MinimServer Backup CD/DVD Ripper Network Configuration Configure Player 3.1 Hoe CD s digitaliseren Het digitaliseren van uw CD collectie gebeurt vrijwel geheel automatisch. Zorg ervoor dat uw Ripstreamer systeem ingeschakeld is en plaats een CD in de CD lade (slot-in / CD gleuf) Na het inbrengen van de CD zal het systeem uw CD automatisch digitaliseren. Dit gehele proces kan afhankelijk van het aantal nummers op de CD tot ongeveer 15 minuten in beslag nemen. Indien de lade door het systeem geopend wordt is de CD gedigitaliseerd en kunt u de CD verwijderen en opbergen. Indien de CD lade vrijwel gelijk na het inbrengen van de CD weer geopend wordt door het systeem dan bevindt deze CD zich al in uw digitale collectie. Uw CD zal dan niet nog een keer gedigitaliseerd worden. De Ripstreamer digitaliseert uw CD s naar 2 formaten namelijk een lossless FLAC formaat(cd kwaliteit) en een gecomprimeerd MP3 formaat. Het FLAC formaat wordt gebruikt voor de streaming naar een audioapparaat in uw woning en het MP3 formaat kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld uw draagbare MP3 speler zoals een ipod of uw autoradio die het MP3 formaat ondersteunt. Wat is Flac? FLAC (Free Lossless Audio Codec) is een compressietechniek om audio op te slaan. Dit wordt gedaan zonder enige vorm van gegevensverlies (lossless). Het verschil met MP3 is dat de compressietechniek van MP3 wel gegevens opoffert (lossy), zodat een MP3 bestand dat terug omgezet wordt in een WAV bestand, aan kwaliteit verliest t.o.v. het origineel; hoe groter de compressie, hoe hoger het kwaliteitsverlies. Dit is niet zo bij FLAC: na "decompressie" verkrijgt men een exacte kopie van het oorspronkelijke bestand. Een FLAC bestand is hierdoor minder compact dan een als MP3 of met een andere lossy methode gecodeerd bestand. Pagina 8

9 3.2 Beheer Album organisatie De albumorganisatie gebeurt geheel automatisch op en gestandaardiseerde manier. Hierdoor wordt uw digitale muziekcollectie inzichtelijk weergegeven en is het zoeken naar CD s of bepaalde nummers zeer eenvoudig. Op de harddisk van de Ripstreamer bevindt zich een map Music. Deze is vanaf een willekeurige computer die zich ook in uw netwerk bevindt te benaderen door in uw Windows verkenner het adres \\ripstreamer\music_readonly in te geven. U treft vervolgens 3 mappen aan waarin informatie wordt opgeslagen te weten: Flac Mp3 Playlist In de flac map staan de in het flac formaat gedigitaliseerde bestanden, en in de mp3 map staan de in het mp3 formaat gedigitaliseerde bestanden. Binnen deze mappen heeft het systeem de albums voor u georganiseerd op de volgende wijzen: Pagina 9

10 Directory niveau Naam artiest naam album Bestand niveau 01 tracknaam van nummer 1 02 tracknaam van nummer 2 Etc. Pagina10

11 Bestanden verwijderen Het kan voorkomen dat u bestanden (CD s) uit de Ripstreamer wenst te verwijderen. Dit kan simpelweg door de betreffende bestanden met behulp van de Windows verkenner te verwijderen van de harddisk. U dient hiervoor te navigeren naar de directory \\ripstreamer\files\music In deze map treft u vervolgens een drietal submappen aan: Flac, MP3, Playlist In zowel de mappen Flac als ook MP3 kunt u vervolgens de desbetreffende directory naam artiest naam album verwijderen. Na de periodieke automatische update van uw digitaal muzieksysteem, zoals bijvoorbeeld Sonos, zal het betreffende album niet meer voorkomen in uw systeem. Muziek tagging Zodra u een nieuwe CD in de Ripstreamer plaatst wordt er een connectie gemaakt met online databases op het Internet om te achterhalen welke CD er geript dient te worden. Indien de geplaatste CD gevonden wordt in een van deze databases start het digitalisatieproces en wordt de CD in de media map op de harde schijf geplaatst met de Meta-data(artiest, cd, nummers en hoesje) van het internet (mits aanwezig in online database). LET OP! Indien een CD niet gevonden wordt in de databases zal de eerste CD waarbij dit het geval is wel geript worden. Deze wordt op het systeem geplaatst in de map unknown artist_-_unknown album, zie ook albumorganisatie. Echter er zal dus geen CD informatie beschikbaar zijn. Zolang deze informatie niet aangemaakt wordt zal een volgende niet herkende CD niet gedigitaliseerd kunnen worden. CD s die wel herkend worden in een van deze databases worden uiteraard wel gedigitaliseerd. Hiervoor is gekozen omdat er anders een aantal Unknown artists op het systeem kunnen staan waarvan u achteraf niet meer weet welke CD dit is en dus ook de informatie niet kunt bijwerken. Middels het programma Bliss wat voor geïnstalleerd is op de ripstreamer Pagina11

12 Middels ander programma s bvb MediaMonkey, te downloaden via of Tag&Rename, te downloaden via is de CD informatie hierna alsnog in de bestanden op te slaan. U dient MediaMonkey / Tag&Rename te koppelen aan de map \\ripstreamer\files\music\flac. Vervolgens kunt u de ontbrekende gegevens toevoegen. Vergeet u niet achteraf via de Windows verkenner ook de map unknown artist_-_unknown album te hernoemen naar de correctie artiest en albumnaam. Dit zal zelden voor komen dat de Meta-data(artiest, cd, nummers) niet gevonden worden, ontbrekende hoesjes (cover art) komt voor. Middels het programma Get CD Cover Art wat voor geïnstalleerd is op de ripstreamer worden de ontbrekende hoesjes gevonden. Pagina12

13 4 Koppelen Ripstreamer 4.1 Ripstreamer herkenbaar maken in uw netwerk Om de Ripstreamer optimaal te kunnen bedienen is het aan te bevelen om gebruik te maken van een digitaal muzieksysteem welke UPNP ondersteunt. Vrijwel alle gangbare systemen van de gerenommeerde merken zijn te koppelen aan de Ripstreamer. U kunt hierbij denken aan Logitech SlimServer, Squeeze Center, Squeezebox Server, Sonos, Rotel, NAD, Naim, Yamaha etc. Voor de koppeling van uw streaming device aan de Ripstreamer verwijzen wij naar de handleiding van het desbetreffende merk. 4.2 Ripsreamer rechtstreeks aan versterker De Ripstreamer zal ten allen tijden aan uw thuisnetwerk gekoppeld moeten zijn om opgeslagen gedigitaliseerde muziek te kunnen bedienen via een digitaal muzieksysteem. Om de Ripstreamer rechtstreeks op uw audio installatie aan te sluiten heeft u een audiokabel nodig van 3,5 mm Stereo MiniJack naar 2 x RCA male-connector (zoals afgebeeld). Voor de bediening kunt u dan bijvoorbeeld gebruik maken van een tablet of Smartphone en een bedieningsapp. Een goede app voor Android is Squeeze Commander, Logitech Squeezebox verkrijgbaar in Play Store. Voor een Ipad is MPaD, ipeng verkrijgbaar in itunes appstore van Apple. 4.3 Ripstreamer aansluiten via externe DAC De Ripstreamer is voorzien van een tweetal standaard digitale Direct Bit Ouptputs. De SPDIF (Coaxiaal) en de Toslink (Optisch) aansluiting. U kunt dus als u een hogere geluidskwaliteit wilt rechtstreeks uit de Ripstreamer een externe DA Converter aansluiten. Met de digitale SPDIF en Toslink aansluitingen is de Ultra High End geluidskwaliteit onder handbereik en deze doet niet onder voor de allerduurste digitale bronnen. Bij voorkeur kiest u een High Resolution DA Converter zodat u ook kunt profiteren van de High Resoluton 192KHz/24 Bit opnames, en DSD. Indien u een DA Converter heeft met een USB ingang dan kunt u er ook voor kiezen om deze DA Converter met USB aan te sluiten. CD Kwaliteit 44KHz/16 Bit maar ook High Resolution 192KHz/24Bit opnames en ook DSD en DXD bestanden komen er ongehinderd uit. Aanbevolen wordt in dat geval de USB uitgang. Uitgebreide luistertesten wijzen uit dat de Ripstreamer High End Player mee kan komen met vele malen duurdere oplossingen. Pagina13

14 5 Ripstreamer Backup 5.1 Aansluiten en activeren Backup U dient de, bij de externe USB harddisk aan te sluiten op een van de USB poorten aan de achterzijde van uw Ripstreamer. Indien nodig dient u de harddisk te voorzien van een eigen stroomaansluiting, dit geldt alleen voor de modellen met een los bijgeleverde stroomadapter. Vervolgens kun u Backup naar USB. Aangezien de externe harddisk speciaal geformatteerd is voor de Ripstreamer systeem dient u deze nooit aan te sluiten op een Windows systeem. Microsoft Windows zal de harddisk dan formatteren waardoor deze onbruikbaar wordt voor het Ripstreamer systeem en uw backup bestanden verloren zullen gaan. Pagina14

15 6 Problemen Oplossingen 6.1 Inleiding Onderstaand treft u een aantal voorkomende problemen aan welke zich in de praktijk zouden kunnen voordoen. Over het algemeen zijn dit problemen die niet voortkomen uit een technisch mankement aan uw Ripstreamer maar een externe oorzaak kennen. 6.2 Mogelijke problemen Probleem Oorzaak Oplossing Geen klank Netsnoer niet aangesloten of unit niet ingeschakeld Controleer of het netsnoer is aangesloten en de unit is ingeschakeld Het digitaliseren van een CD duurt heel lang (meer dan 35 minuten) Volume van uw digitaal muzieksysteem is gedempt Beschadigde of vuile CD geplaatst Controleer de volume instelling van uw digitale muzieksysteem Druk op de eject knop van de CD speler en maak de CD schoon Ripstreamer is niet zichtbaar in uw digitaal muzieksysteem Netwerkkabel niet aangesloten Uw digitaal muzieksysteem ondersteunt geen DLNA/UPNP Controleer of de netwerkkabel is aangesloten op uw Ripstreamer en uw modem/router Koppel uw Ripstreamer aan een ander digitaal muzieksysteem Pagina15

Gebruikershandleiding. Digitaal muzieksysteem

Gebruikershandleiding. Digitaal muzieksysteem Gebruikershandleiding Digitaal muzieksysteem INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding en veiligheid... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Veiligheid... 2 2 standaard installatie... 4 2.1 Digitaal Muzieksysteem... 4 2.2 Basis Installatie...

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

EM7385 & EM7380 hdmedia 3D Full HD mediaspeler met 3D & Android

EM7385 & EM7380 hdmedia 3D Full HD mediaspeler met 3D & Android EM7385 & EM7380 hdmedia 3D Full HD mediaspeler met 3D & Android 2 NEDERLANDS EM7385 & EM7380 hdmedia 3D Full HD mediaspeler met 3D & Android Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 4 1.1 Functies en kenmerken...

Nadere informatie

X-SMC22-S X-SMC11-S. Slim Microsysteem

X-SMC22-S X-SMC11-S. Slim Microsysteem X-SMC22-S X-SMC11-S Slim Microsysteem Ontdek nu de voordelen van online registratie! Registreer uw Pioneer product via http://www.pioneer.nl - http://www.pioneer.be (of http://www.pioneer.eu) Handleiding

Nadere informatie

SONOS CONNECT:AMP. (Voorheen ZonePlayer 120) Productgids

SONOS CONNECT:AMP. (Voorheen ZonePlayer 120) Productgids SONOS CONNECT:AMP (Voorheen ZonePlayer 120) Productgids DIT DOCUMENT BEVAT INFORMATIE DIE ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING KAN WORDEN GEWIJZIGD. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of overgedragen

Nadere informatie

SONOS CONNECT:AMP. Productgids

SONOS CONNECT:AMP. Productgids SONOS CONNECT:AMP Productgids DIT DOCUMENT BEVAT INFORMATIE DIE ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING KAN WORDEN GEWIJZIGD. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of overgedragen in enige vorm of

Nadere informatie

Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. Your music + our passion

Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. Your music + our passion Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS Your music + our passion Inhoud Belangrijk! The Minx Xi is grotendeels een op software gebaseerd product; nieuwe functies en updates worden van

Nadere informatie

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm De inhoud van het pakket controleren De volgende items worden meegeleverd met de R-05. Controleer dat de volgende items in het pakket zitten zodra u het pakket opent. Neem contact op met uw dealer als

Nadere informatie

itunes & Computer Audio ontrafeld

itunes & Computer Audio ontrafeld itunes & Computer Audio ontrafeld Augustus 2011 Wat is computer audio? Simpel gesteld is Computer Audio het afspelen van digitale muziekbestanden vanaf een computer of een ander systeem dat gebaseerd

Nadere informatie

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing Netwerk audio speler Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing n VEILIGHEIDSMAATREGELEN WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN MAG U DE KLEP (OF DE RUGZIJDE) NIET VERWIJDEREN). DIT APPARAAT

Nadere informatie

HANDLEIDING DVR 1600

HANDLEIDING DVR 1600 HANDLEIDING DVR 1600 INHOUDSOPGAVE Veiligheidsinstructies...5 Inleiding...8 Accessoires...8 Informatie regiocodes...8 Compatibiliteit...9 Te gebruiken schijftypes...9 Compatibiliteit van op PC s gebrande

Nadere informatie

PJ X3241N PJ WX3231N GEGEVENSPROJECTOR

PJ X3241N PJ WX3231N GEGEVENSPROJECTOR PJ X3241N PJ WX3231N GEGEVENSPROJECTOR GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor het Gebruik Voorbereidingen Bediening Andere Onderhoud Netwerk en USB-geheugen Voor een veilig en correct gebruik dient u de Voor het Gebruik

Nadere informatie

AVR 460 AVR 360 AUDIO/VIDEO RECEIVERS

AVR 460 AVR 360 AUDIO/VIDEO RECEIVERS AVR 460 AVR 360 AUDIO/VIDEO RECEIVERS Handleiding Basisfuncties Veiligheid Belangrijk Voor Uw Veiligheid 1. 2. 3. 4. 5. 6. Lees deze aanwijzingen zorgvuldig. Bewaar ze op een veilige plaats. Houd u aan

Nadere informatie

CBX-500. CD Tuner Audio System. Downloaded from www.vandenborre.be. Aan de slag...nl-2 Att komma igång... Sv-2

CBX-500. CD Tuner Audio System. Downloaded from www.vandenborre.be. Aan de slag...nl-2 Att komma igång... Sv-2 CD Tuner Audio System CBX-500 Nederland Svenska Aan de slag...nl- Att komma igång... Sv- Aansluitingen... Nl-4 Anslutningar...Sv-4 Basisbediening... Nl-8 Grundläggande manövrering...sv-8 Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD-service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit te verhelpen voordat u dit product

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding

Gebruikers Handleiding Gebruikers Handleiding MED500X2 High Definition Multimedia Player TM INHOUDS OPGAVE pagina 1 Inhouds Opgave pagina 2 Introductie pagina 3 Algemeen Overzicht pagina 4 Installeren Interne Harddisk pagina

Nadere informatie

EM7480/EM7485 3D Full HD Media Player

EM7480/EM7485 3D Full HD Media Player EM7480/EM7485 3D Full HD Media Player 2 NEDERLANDS EM7480/EM7485 3D Full HD Media Player Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 3 1.1 Functies en kenmerken... 4 1.2 Inhoud van de verpakking... 6 2.0 Uitleg van

Nadere informatie

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Gebruikershandleiding

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Gebruikershandleiding 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver Gebruikershandleiding BD/DVD-regiocodes en inhoudsopgave Uw BDS-receiver is zodanig ontworpen dat deze compatibel is met de regiobeheergegevens die in

Nadere informatie

TX-NR609. AV Receiver. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-12 Anslutningar... Sv-12

TX-NR609. AV Receiver. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-12 Anslutningar... Sv-12 Nederland enska AV Receiver Inleiding...Nl- Inledning... - TX-NR609 Aansluitingen...Nl- Anslutningar... - Inschakelen & basisbediening...nl- Påslagning & grundläggande funktioner... - Geavanceerde bediening...nl-43

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 4. Instellingen en upgrade. Hoofdstuk 2. Windows 8 gebruiken. Hoofdstuk 5. Problemen oplossen. Hoofdstuk 3. Werken met de computer

Inhoud. Hoofdstuk 4. Instellingen en upgrade. Hoofdstuk 2. Windows 8 gebruiken. Hoofdstuk 5. Problemen oplossen. Hoofdstuk 3. Werken met de computer Handleiding Inhoud Hoofdstuk 1. Aan de slag 1 Hoofdstuk 1. Aan de slag 3 Voor u begint 6 Veiligheidsinstructies 23 Juiste houding tijdens computergebruik 26 Overzicht 32 De computer aan- en uitzetten Hoofdstuk

Nadere informatie

34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G. Nederlands HANDLEIDING

34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G. Nederlands HANDLEIDING 34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G HANDLEIDING Nederlands 34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 2 INTERFERENTIE VERKLARING VAN DE FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION

Nadere informatie

Nog even en u en uw Mac mini zijn vrienden voor het leven.

Nog even en u en uw Mac mini zijn vrienden voor het leven. Nog even en u en uw Mac mini zijn vrienden voor het leven. Maak kennis met de Mac mini. www.apple.com/nl/macmini Finder Met Cover Flow door uw bestanden bladeren zoals u ook door uw muziekcollectie bladert.

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be - 1. Aspire-desktopcomputer Gebruikershandleiding

Downloaded from www.vandenborre.be - 1. Aspire-desktopcomputer Gebruikershandleiding - 1 Aspire-desktopcomputer Gebruikershandleiding 2-2013. Alle rechten voorbehouden. Aspire-desktopcomputer Dekt: Towermodellen Deze uitgave: October 2013 Meld u aan voor een Acer ID en schakel Acer externe

Nadere informatie

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om, op elk moment en op elke plek, te

Nadere informatie

DV3750 LCD-Display Gebruikershandleiding

DV3750 LCD-Display Gebruikershandleiding DV3750 LCD-Display Gebruikershandleiding Welkom Copyright Copyright BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze gebruikershandleiding mag worden gereproduceerd, verzonden, opgeslagen in

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding Downloaded from www.vandenborre.be - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om,

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Acer Aspire P3 Gebruikershandleiding Model: P3 Eerste uitgave: 03/2013 2 - INHOUDSOPGAVE Beveiliging en gebruiksgemak 5 Om te beginnen 16 Uw gidsen... 16 Onderhoud

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Over de AC Ryan Playon!HD... 14 3. Instellingsmenu... 18 4. Blader Menu... 26

Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Over de AC Ryan Playon!HD... 14 3. Instellingsmenu... 18 4. Blader Menu... 26 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Voorwoord... 2 1.2 Geleverde onderdelen... 3 1.3 Waarschuwingen... 3 1.4 Aansluiten... 5 1.5 In- en uitschakelen... 11 1.6 Menutaal... 12 1.7 Harde schijf Formatteren...

Nadere informatie

EM7280 Eminent HD Media Player Limited edition

EM7280 Eminent HD Media Player Limited edition EM7280 Eminent HD Media Player Limited edition 2 NEDERLANDS EM7280 Eminent HD Media Player Limited edition Inhoudsopgave 1.0 Introductie...3 1.1 Functies en kenmerken...3 1.2 Inhoud van de verpakking...4

Nadere informatie