Ripstreamer player. Gebruikershandleiding. Pagina 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ripstreamer player. Gebruikershandleiding. Pagina 1"

Transcriptie

1 _ Gebruikershandleiding Pagina 1

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en veiligheid Veiligheid 3 2 Standaard installatie Digitaal Muzieksysteem Basis Installatie 6 3 Werking en beheer Hoe CD s digitaliseren Beheer 9 4 Koppelen Ripstreamer Ripstreamer herkenbaar maken in uw netwerk Ripstreamer rechtstreeks aan versterker Ripstreamer aansluiten via externe DAC 13 5 Risstreamer Backup Aansluiten en activeren Backup 14 6 Problemen - oplossingen Inleiding Mogelijke problemen 15 _ Pagina 2

3 1 Inleiding en veiligheid Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw Ripstreamer ripper server muziek streamer. Deze handleiding vormt een ondersteuning bij het dagelijks gebruik van uw Ripstreamer. Wij wensen u veel plezier bij het gebruik van uw Ripstreamer ripper server muziek streamer. 1.1 Veiligheid Belangrijke veiligheidsinstructies 1 Instructies lezen Lees alle veiligheidseisen en de gebruiksaanwijzing alvorens het product te gebruiken. 2 Instructies bewaren Bewaar de veiligheidseisen en de gebruiksaanwijzing om ze later te kunnen raadplegen. 3 Waarschuwingen naleven Leef alle waarschuwingen die zijn aangeduid op het product en in de gebruiksaanwijzing zorgvuldig na. 4 Instructies naleven Leef de gebruikers en bedieningsaanwijzing zorgvuldig na. 5 Reinigen Trek de stekker van dit product uit de contactdoos alvorens het te reinigen. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen. Gebruik alleen een vochtige doek voor het reinigen. 6 Bevestigingen Gebruik nooit bevestigingen die niet door de fabrikant van dit product worden aangeraden, aangezien zij gevaar kunnen opleveren. 7 Water en vocht Gebruik dit product niet in de buurt van water, bijvoorbeeld bij een bad, een bak water of de gootsteen, in een natte kelder of in de buurt van een zwembad of iets dergelijks. 8 Toebehoren Plaats het product niet op een onstabiele plaats. Het product kan vallen en ernstig letsel veroorzaken bij een kind of volwassene. Ook kan het product ernstig beschadigd worden. Zet het product alleen op een wagen, rek, driepoot, steun of tafel die door de fabrikant worden aangeraden of met het product worden verkocht. Bij het opstellen van het product moeten de instructies van de fabrikant worden nageleefd en moet een bevestiging worden gebruikt die door de fabrikant wordt aangeraden. 9 Ventilatie Gleuven en openingen in de behuizing dienen voor ventilatie en een betrouwbare werking van het product. Ook beschermen zij het product tegen oververhitting. Deze openingen mogen niet worden verstopt of afgedekt. Deze openingen mogen nooit worden geblokkeerd door het product op een bed, bank, mat of iets dergelijks te plaatsen. Dit product mag niet in een omsloten plaats worden gezet, zoals een boekenkast of rek, tenzij er voor een goede ventilatie wordt gezorgd of de instructies van de fabrikant zijn opgevolgd. Pagina 3

4 10 Vermogensbronnen Dit product mag alleen worden aangesloten op de vermogensbron die op het betreffende etiket staat aangegeven. Indien u niet zeker weet welke vermogensbron in uw huis wordt gebruikt, neem dan contact op met de dealer of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf. De allereerste wijze om de versterker van de netvoeding af te sluiten is door de netstekker uit de contactdoos te verwijderen. U dient zeker te stellen dat de netstekker steeds beschikbaar is. Trek het netsnoer uit de contactdoos indien de unit meerdere maanden of langer niet gebruikt zal worden. 11 Netsnoer bescherming Netsnoeren moeten zo worden gelegd dat er niet op kan worden gestapt en dat ze niet klem kunnen raken door voorwerpen die erop of ertegen worden geplaatst. Er moet met name op de snoeren worden gelet bij de stekkers, bij de aanvullende aansluitingen en bij het punt waar zij uit het product komen. 12 Bliksem Trek bij onweer en bliksem of wanneer het apparaat lange tijd niet gebruikt zal worden de stekker uit de contactdoos. Op deze manier wordt voorkomen dat het product wordt beschadigd door eventuele bliksemslag en stroompieken. 13 Overbelasting Ervoor zorgen dat contactdozen, verlengsnoeren en ingebouwde aanvullende aansluitingen niet overdadig worden belast, omdat dit kan leiden tot brand of elektrische schok. 14 Voorwerpen en vloeistoffen Duw nooit voorwerpen via openingen in dit product, omdat zij gevaarlijke spanningsdelen kunnen aanraken of kortsluitingen kunnen veroorzaken met brand of een elektrische schok tot gevolg. Mors nooit vloeistof op dit product. WAAR SCHUWING: Het apparaat niet blootstellen aan water, morsen of spatten en geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat plaatsen. Zoals bij alle elektronische producten, ervoor zorgen dat er geen vloeistoffen in enig onderdeel van het systeem terechtkomt. Vloeistoffen kunnen tot storingen leiden en/of brand veroorzaken. 15 Beschadigingen waarvoor onderhoud nodig is Trek de stekker uit de contactdoos en laat het onderhoud over aan erkend onderhoudspersoneel, indien de volgende omstandigheden zich voordoen: a) Het netsnoer of de stekker is beschadigd. b) Er is vloeistof op het product gemorst of er zijn voorwerpen in het product gevallen. c) Het product werd aan regen of water blootgesteld. d) Het product werkt niet naar behoren wanneer de bedieningsinstructies worden opgevolgd. Stel alleen die bedieningselementen af die in de instructies staan beschreven aangezien door een onjuiste afstelling van andere bedieningselementen schade kan ontstaan. Om het product weer naar behoren te laten werken, zal een erkende technicus vaak een langdurige procedure moeten uitvoeren. e) Het product is gevallen of beschadigd geraakt. f) Indien er een duidelijke verandering in de prestaties van het product optreedt, kan onderhoud nodig zijn. 16 Vervangingsonderdelen Indien vervangingsonderdelen nodig zijn, let er dan op dat de technicus de vervangingsonderdelen gebruikt die door de fabrikant zijn aangegeven of die dezelfde kenmerken hebben als het originele onderdeel. Door niet-geautoriseerde vervangingen kan er brand ontstaan, kunnen er elektrische schokken worden opgelopen of kunnen andere gevaren optreden. Pagina 4

5 2 Standaard Installatie 2.1 Digitaal Muzieksysteem De Ripstreamer digitaliseert CD s en maakt deze beschikbaar voor streaming audio en eventueel videoapparaten met een minimum aan uit te voeren handelingen. Zonder gebruik van een monitor of toetsenbord kan men iedere CD in een handomdraai converteren naar de NAS / Harde schijf. Het enige dat u hoeft te doen is de CD te laden in de Ripstreamer, het systeem zet deze automatisch over naar de Media Map op de Harde schijf en haalt de Meta-data (artiest, cd, nummers en hoesje) van het internet (mits aanwezig in online database ). De Cd is dan gelijk beschikbaar in uw Multiroom / muziek server systeem. Op deze wijze ontstaat een gecentraliseerde digitale muziekcollectie welke, afhankelijk van uw gebruikte apparatuur, overal in uw woning afspeelbaar is zonder dat hiervoor een fysieke CD gebruikt hoeft te worden. Daarnaast is de Ripstreamer ook uitermate geschikt om bijvoorbeeld uw foto en filmcollectie centraal op te slaan en deze te bekijken op DLNA geschikte televisietoestellen. 2.2 Basis Installatie Onderstaand wordt de basis installatie van de Ripstreamer besproken. Verderop in de handleiding worden overige aansluitmogelijkheden doorgenomen. Bedieningelementen frontpaneel CD lader Aan / Uit schakelaar Power LED Pagina 5

6 Bedieningselementen achterpaneel (kan afwijken) USB Coaxial SP/DIF Netwerkaansluiting Aansluiting Optical Toslink USB DAC Digitale output naar DAC Analoge audio uitgang (alleen indien Ripstreamer direct Aan de versterker gekoppeld wordt) Alleen de door de Ripstreamer gebruikte aansluitingen zijn benoemd, de overige aansluitingen worden niet gebruikt. (afbeelding kan afwijken) Aantekeningen bij de installatie De Ripstreamer moet op een stevige, vlakke ondergrond worden geplaatst. Zet de unit niet in direct zonlicht of in de buurt van hitte of dampbronnen. Zorg voor een goede ventilatie. Plaats de unit niet in een boekenkast of andere volledig omsloten locatie, waar de ventilatie kan worden belemmerd. De unit moet worden uitgeschakeld, voordat er verbindingen worden gemaakt. Gebruik hoogwaardige kabels en contactdozen voor een optimale prestatie en betrouwbare werking. De kabels en aansluitpunten mogen niet zijn beschadigd en alle connector s moeten stevig op hun plaats worden bevestigd. Indien er vocht in de Ripstreamer terechtkomt, schakel de unit dan uit en trek de stekker uit de contactdoos. Laat de unit door een erkende technicus controleren, alvorens deze weer te gebruiken. Verwijder de afdekplaat nooit. In de unit bevinden zich geen onderdelen die door de eindgebruiker kunnen of moeten worden onderhouden. Pagina 6

7 Aansluiten en randvoorwaarden 1. Controleer de inhoud van de verpakking, deze moet bevatten: a. Ripstreamer unit b. Netsnoer en adapter 2. Sluit netwerkkabel aan op de desbetreffende aansluiting van de Ripstreamer en uw Internet modem/router. 3. Sluit het meegeleverde netsnoer en adapter aan. 4. Druk op de aan / uit schakelaar De Ripstreamer heeft na het inschakelen 1 minuut nodig om op te starten en gebruiksklaar te zijn. Randvoorwaarden bij gebruik Om de Ripstreamer te kunnen gebruiken zal aan een aantal randvoorwaarden voldaan moeten worden. Beschikbaarheid van een bestaand audio systeem App voor tablet of Smartphone Logitech Squeezebox Controller gratis Android en IOS Android App vind u in de Play Store IOS App vind u in itunes Pagina 7

8 3 Werking en beheer Met het Gebruiksvriendelijk beheer menu heeft u controle over de Ripstreamer deze is bereikbaar via Daar vind u programmapictogrammen van geïnstalleerde programma's Home FLAC Mirror System Configuration Ripstreamer Upgrade SqueezeBox Server MinimServer Backup CD/DVD Ripper Network Configuration Configure Player 3.1 Hoe CD s digitaliseren Het digitaliseren van uw CD collectie gebeurt vrijwel geheel automatisch. Zorg ervoor dat uw Ripstreamer systeem ingeschakeld is en plaats een CD in de CD lade (slot-in / CD gleuf) Na het inbrengen van de CD zal het systeem uw CD automatisch digitaliseren. Dit gehele proces kan afhankelijk van het aantal nummers op de CD tot ongeveer 15 minuten in beslag nemen. Indien de lade door het systeem geopend wordt is de CD gedigitaliseerd en kunt u de CD verwijderen en opbergen. Indien de CD lade vrijwel gelijk na het inbrengen van de CD weer geopend wordt door het systeem dan bevindt deze CD zich al in uw digitale collectie. Uw CD zal dan niet nog een keer gedigitaliseerd worden. De Ripstreamer digitaliseert uw CD s naar 2 formaten namelijk een lossless FLAC formaat(cd kwaliteit) en een gecomprimeerd MP3 formaat. Het FLAC formaat wordt gebruikt voor de streaming naar een audioapparaat in uw woning en het MP3 formaat kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld uw draagbare MP3 speler zoals een ipod of uw autoradio die het MP3 formaat ondersteunt. Wat is Flac? FLAC (Free Lossless Audio Codec) is een compressietechniek om audio op te slaan. Dit wordt gedaan zonder enige vorm van gegevensverlies (lossless). Het verschil met MP3 is dat de compressietechniek van MP3 wel gegevens opoffert (lossy), zodat een MP3 bestand dat terug omgezet wordt in een WAV bestand, aan kwaliteit verliest t.o.v. het origineel; hoe groter de compressie, hoe hoger het kwaliteitsverlies. Dit is niet zo bij FLAC: na "decompressie" verkrijgt men een exacte kopie van het oorspronkelijke bestand. Een FLAC bestand is hierdoor minder compact dan een als MP3 of met een andere lossy methode gecodeerd bestand. Pagina 8

9 3.2 Beheer Album organisatie De albumorganisatie gebeurt geheel automatisch op en gestandaardiseerde manier. Hierdoor wordt uw digitale muziekcollectie inzichtelijk weergegeven en is het zoeken naar CD s of bepaalde nummers zeer eenvoudig. Op de harddisk van de Ripstreamer bevindt zich een map Music. Deze is vanaf een willekeurige computer die zich ook in uw netwerk bevindt te benaderen door in uw Windows verkenner het adres \\ripstreamer\music_readonly in te geven. U treft vervolgens 3 mappen aan waarin informatie wordt opgeslagen te weten: Flac Mp3 Playlist In de flac map staan de in het flac formaat gedigitaliseerde bestanden, en in de mp3 map staan de in het mp3 formaat gedigitaliseerde bestanden. Binnen deze mappen heeft het systeem de albums voor u georganiseerd op de volgende wijzen: Pagina 9

10 Directory niveau Naam artiest naam album Bestand niveau 01 tracknaam van nummer 1 02 tracknaam van nummer 2 Etc. Pagina10

11 Bestanden verwijderen Het kan voorkomen dat u bestanden (CD s) uit de Ripstreamer wenst te verwijderen. Dit kan simpelweg door de betreffende bestanden met behulp van de Windows verkenner te verwijderen van de harddisk. U dient hiervoor te navigeren naar de directory \\ripstreamer\files\music In deze map treft u vervolgens een drietal submappen aan: Flac, MP3, Playlist In zowel de mappen Flac als ook MP3 kunt u vervolgens de desbetreffende directory naam artiest naam album verwijderen. Na de periodieke automatische update van uw digitaal muzieksysteem, zoals bijvoorbeeld Sonos, zal het betreffende album niet meer voorkomen in uw systeem. Muziek tagging Zodra u een nieuwe CD in de Ripstreamer plaatst wordt er een connectie gemaakt met online databases op het Internet om te achterhalen welke CD er geript dient te worden. Indien de geplaatste CD gevonden wordt in een van deze databases start het digitalisatieproces en wordt de CD in de media map op de harde schijf geplaatst met de Meta-data(artiest, cd, nummers en hoesje) van het internet (mits aanwezig in online database). LET OP! Indien een CD niet gevonden wordt in de databases zal de eerste CD waarbij dit het geval is wel geript worden. Deze wordt op het systeem geplaatst in de map unknown artist_-_unknown album, zie ook albumorganisatie. Echter er zal dus geen CD informatie beschikbaar zijn. Zolang deze informatie niet aangemaakt wordt zal een volgende niet herkende CD niet gedigitaliseerd kunnen worden. CD s die wel herkend worden in een van deze databases worden uiteraard wel gedigitaliseerd. Hiervoor is gekozen omdat er anders een aantal Unknown artists op het systeem kunnen staan waarvan u achteraf niet meer weet welke CD dit is en dus ook de informatie niet kunt bijwerken. Middels het programma Bliss wat voor geïnstalleerd is op de ripstreamer Pagina11

12 Middels ander programma s bvb MediaMonkey, te downloaden via of Tag&Rename, te downloaden via is de CD informatie hierna alsnog in de bestanden op te slaan. U dient MediaMonkey / Tag&Rename te koppelen aan de map \\ripstreamer\files\music\flac. Vervolgens kunt u de ontbrekende gegevens toevoegen. Vergeet u niet achteraf via de Windows verkenner ook de map unknown artist_-_unknown album te hernoemen naar de correctie artiest en albumnaam. Dit zal zelden voor komen dat de Meta-data(artiest, cd, nummers) niet gevonden worden, ontbrekende hoesjes (cover art) komt voor. Middels het programma Get CD Cover Art wat voor geïnstalleerd is op de ripstreamer worden de ontbrekende hoesjes gevonden. Pagina12

13 4 Koppelen Ripstreamer 4.1 Ripstreamer herkenbaar maken in uw netwerk Om de Ripstreamer optimaal te kunnen bedienen is het aan te bevelen om gebruik te maken van een digitaal muzieksysteem welke UPNP ondersteunt. Vrijwel alle gangbare systemen van de gerenommeerde merken zijn te koppelen aan de Ripstreamer. U kunt hierbij denken aan Logitech SlimServer, Squeeze Center, Squeezebox Server, Sonos, Rotel, NAD, Naim, Yamaha etc. Voor de koppeling van uw streaming device aan de Ripstreamer verwijzen wij naar de handleiding van het desbetreffende merk. 4.2 Ripsreamer rechtstreeks aan versterker De Ripstreamer zal ten allen tijden aan uw thuisnetwerk gekoppeld moeten zijn om opgeslagen gedigitaliseerde muziek te kunnen bedienen via een digitaal muzieksysteem. Om de Ripstreamer rechtstreeks op uw audio installatie aan te sluiten heeft u een audiokabel nodig van 3,5 mm Stereo MiniJack naar 2 x RCA male-connector (zoals afgebeeld). Voor de bediening kunt u dan bijvoorbeeld gebruik maken van een tablet of Smartphone en een bedieningsapp. Een goede app voor Android is Squeeze Commander, Logitech Squeezebox verkrijgbaar in Play Store. Voor een Ipad is MPaD, ipeng verkrijgbaar in itunes appstore van Apple. 4.3 Ripstreamer aansluiten via externe DAC De Ripstreamer is voorzien van een tweetal standaard digitale Direct Bit Ouptputs. De SPDIF (Coaxiaal) en de Toslink (Optisch) aansluiting. U kunt dus als u een hogere geluidskwaliteit wilt rechtstreeks uit de Ripstreamer een externe DA Converter aansluiten. Met de digitale SPDIF en Toslink aansluitingen is de Ultra High End geluidskwaliteit onder handbereik en deze doet niet onder voor de allerduurste digitale bronnen. Bij voorkeur kiest u een High Resolution DA Converter zodat u ook kunt profiteren van de High Resoluton 192KHz/24 Bit opnames, en DSD. Indien u een DA Converter heeft met een USB ingang dan kunt u er ook voor kiezen om deze DA Converter met USB aan te sluiten. CD Kwaliteit 44KHz/16 Bit maar ook High Resolution 192KHz/24Bit opnames en ook DSD en DXD bestanden komen er ongehinderd uit. Aanbevolen wordt in dat geval de USB uitgang. Uitgebreide luistertesten wijzen uit dat de Ripstreamer High End Player mee kan komen met vele malen duurdere oplossingen. Pagina13

14 5 Ripstreamer Backup 5.1 Aansluiten en activeren Backup U dient de, bij de externe USB harddisk aan te sluiten op een van de USB poorten aan de achterzijde van uw Ripstreamer. Indien nodig dient u de harddisk te voorzien van een eigen stroomaansluiting, dit geldt alleen voor de modellen met een los bijgeleverde stroomadapter. Vervolgens kun u Backup naar USB. Aangezien de externe harddisk speciaal geformatteerd is voor de Ripstreamer systeem dient u deze nooit aan te sluiten op een Windows systeem. Microsoft Windows zal de harddisk dan formatteren waardoor deze onbruikbaar wordt voor het Ripstreamer systeem en uw backup bestanden verloren zullen gaan. Pagina14

15 6 Problemen Oplossingen 6.1 Inleiding Onderstaand treft u een aantal voorkomende problemen aan welke zich in de praktijk zouden kunnen voordoen. Over het algemeen zijn dit problemen die niet voortkomen uit een technisch mankement aan uw Ripstreamer maar een externe oorzaak kennen. 6.2 Mogelijke problemen Probleem Oorzaak Oplossing Geen klank Netsnoer niet aangesloten of unit niet ingeschakeld Controleer of het netsnoer is aangesloten en de unit is ingeschakeld Het digitaliseren van een CD duurt heel lang (meer dan 35 minuten) Volume van uw digitaal muzieksysteem is gedempt Beschadigde of vuile CD geplaatst Controleer de volume instelling van uw digitale muzieksysteem Druk op de eject knop van de CD speler en maak de CD schoon Ripstreamer is niet zichtbaar in uw digitaal muzieksysteem Netwerkkabel niet aangesloten Uw digitaal muzieksysteem ondersteunt geen DLNA/UPNP Controleer of de netwerkkabel is aangesloten op uw Ripstreamer en uw modem/router Koppel uw Ripstreamer aan een ander digitaal muzieksysteem Pagina15

Gebruikershandleiding. Digitaal muzieksysteem

Gebruikershandleiding. Digitaal muzieksysteem Gebruikershandleiding Digitaal muzieksysteem INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding en veiligheid... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Veiligheid... 2 2 standaard installatie... 4 2.1 Digitaal Muzieksysteem... 4 2.2 Basis Installatie...

Nadere informatie

Ripstreamer Summum. Gebruikershandleiding. Pagina 1

Ripstreamer Summum. Gebruikershandleiding. Pagina 1 _ Gebruikershandleiding Pagina 1 Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw Ripstreamer of Ripstreamer XL Music Streamer. Vanaf nu af aan gewoon Ripstreamer genoemd. De Ripstreamer is een multifunctioneel

Nadere informatie

FCC-verklaring. Veiligheidsvoorzorgen. Handleiding 02

FCC-verklaring. Veiligheidsvoorzorgen. Handleiding 02 Handleiding FCC-verklaring Dit apparaat is getest en bevonden te voldoen aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontwikkeld

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW HERCULES DJCONTROLWAVE OVERZICHT De Hercules DJControlWave is een 2-decks DJ-controller met Bluetooth draadloze technologie. Hiermee kunt u uiterst

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar TCP320/00. Gebruiksaanwijzing

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar   TCP320/00. Gebruiksaanwijzing Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome TCP320/00 Gebruiksaanwijzing 1 Belangrijk Veiligheid Belangrijke veiligheidsinstructies Lees deze instructies. Volg alle

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke veiligheidsinstructies. Nederlandse versie. LD000020 Sweex Powerline USB Adapter

Inleiding. Belangrijke veiligheidsinstructies. Nederlandse versie. LD000020 Sweex Powerline USB Adapter LD000020 Sweex Powerline USB Adapter Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Powerline adapter. Met behulp van deze Powerline adapter kan snel en eenvoudig een netwerk worden gecreëerd

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Draadloze Muziekontvanger

Draadloze Muziekontvanger Draadloze Muziekontvanger ENV-1295 Gebruikershandleiding De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 1 De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD INSTALLATIE... 7 Functies... 8 Aansluiten... 9 Paren

Nadere informatie

U heeft zowel een AudioCast Zender als een AudioCast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast AudioCast systeem te vormen!

U heeft zowel een AudioCast Zender als een AudioCast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast AudioCast systeem te vormen! Dank U voor de aankoop van een SoundCast draadloos systeem. SoundCast producten staan garant voor de beste kwaliteit in draadloze transmissie van een geluidsbron, vrij van storingen. U heeft zowel een

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies 1 nl Megapixel IP Camera s Belangrijke veiligheidsinstructies Typenummers: NWC-700, NWC-800, NWC-900 Lees, volg en bewaar alle onderstaande veiligheidsvoorschriften. Neem alle waarschuwingen op het apparaat

Nadere informatie

Register your product and get support at SBA3010/00. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at   SBA3010/00. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Gebruiksaanwijzing 1 Belangrijk Veiligheid Belangrijke veiligheidsinstructies Let op waarschuwingen. Volg alle instructies.

Nadere informatie

U heeft zowel een icast Zender als een icast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast icast systeem te vormen!

U heeft zowel een icast Zender als een icast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast icast systeem te vormen! Dank U voor de aankoop van een SoundCast draadloos systeem. SoundCast producten staan garant voor de beste kwaliteit in draadloze transmissie van een geluidsbron, vrij van storingen. U heeft zowel een

Nadere informatie

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Handleiding Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Belangrijk Wanneer het product is ingeschakeld, ziet u de functie On Mode geactiveerd. Echter, wanneer het product is aangesloten op een extern

Nadere informatie

CX SERIES CUTTING EDGE DIGITAL AUDIO CXN NETWORK PLAYER

CX SERIES CUTTING EDGE DIGITAL AUDIO CXN NETWORK PLAYER CX SERIES CUTTING EDGE DIGITAL AUDIO CXN NETWORK PLAYER CXN NETWORK PLAYER JE MUZIEK KLINKT GEWELDIG, WAAR HIJ OOK VANDAAN KOMT De CXN is een geavanceerde en gebruiksvriendelijke netwerkspeler uit onze

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

iq AirPort met ipad/ipod ios4-6 Gebruiksaanwijzing

iq AirPort met ipad/ipod ios4-6 Gebruiksaanwijzing iq AirPort met ipad/ipod ios4-6 Gebruiksaanwijzing iq + AirPort Express + ipad De eenvoudige bediening van dit systeem maakt het perfect voor klanten die voor het eerst een zelfspelend systeem gebruiken.

Nadere informatie

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest!

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! NL Jam Plus Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! Lees deze instructies door en bewaar ze om ze later te kunnen raadplegen.

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon

EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon 2 NEDERLANDS EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Aansluiten...

Nadere informatie

MCX-400 cd speler. Gebruiksaanwijzing

MCX-400 cd speler. Gebruiksaanwijzing MCX-400 cd speler Gebruiksaanwijzing voor de Nederlandse uitgave: Servi-Q B.V. Hoevelaken www.servi-q.nl Voor elke, zelfs gedeeltelijke reproductie is de schriftelijke toestemming van de auteur vereist.

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Nokia Music Speakers MD-3

Nokia Music Speakers MD-3 Nokia Music Speakers MD-3 9253870/2 NEDERLANDS De MD-3-stereoluidsprekers bieden een uitstekende geluidskwaliteit wanneer u naar muziek of de radio luistert op uw compatibele Nokia telefoon of audioapparaat.

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar SBA3110/00. Gebruiksaanwijzing

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  SBA3110/00. Gebruiksaanwijzing Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome SBA3110/00 Gebruiksaanwijzing 1 Belangrijk Veiligheid Belangrijke veiligheidsinstructies Let op waarschuwingen. Volg

Nadere informatie

Universele notebook autolader, 90W

Universele notebook autolader, 90W Universele notebook autolader, 90W Handleiding DA-10191 Geniet nu van uw trip met de wereld s kleinste universele DC-adapter met een vermogen van 90W voor notebooks en USB-oplaadbare apparatuur. Dankzij

Nadere informatie

Handleiding MusicPlayer

Handleiding MusicPlayer Handleiding MusicPlayer Inhoud Algemene Instellingen... 2 Netwerkaansluiting... 2 Aan- en uitzetten MusicPlayer... 3 Gebruikers interface... 4 IP adres MusicPlayer... 4 Dynamisch IP adres (standaard)...

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 NL HANDLEIDING NL HANDLEIDING WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN, STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. LET OP Het

Nadere informatie

Digitale converter voor audiocassettes. Gebruiksaanwijzing

Digitale converter voor audiocassettes. Gebruiksaanwijzing Digitale converter voor audiocassettes Gebruiksaanwijzing 1.0 Veiligheidsinstructies Plaats het apparaat altijd op een stabiele en vlakke ondergrond. Het apparaat kan door vallen beschadigd raken. Stel

Nadere informatie

Handleiding voor snelle aansluiting en bediening HDD Network Audio Component NAC-HD1E

Handleiding voor snelle aansluiting en bediening HDD Network Audio Component NAC-HD1E 3-213-272-41(1) Handleiding voor snelle aansluiting en bediening HDD Network Audio Component NAC-HD1E In deze handleiding worden de algemene aansluitingen en handelingen beschreven waarmee u muziek kunt

Nadere informatie

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A N D L E I D I N G A I - 7 0 7 9 4 5 N E D E R L A N D S H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U

Nadere informatie

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 7 PORT USB HUB Gebruikershandleiding Versie 1.0 Hartelijk Dank Wij danken u voor de aankoop van dit product uit het Trust assortiment. Wij wensen u veel plezier bij het gebruik en raden u aan om deze handleiding

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING BT-160 LIGHT Bluetooth-luidspreker met lichteffecten Voor meer informatie: www.lenco.com 1 A. Waarschuwing Doe dit nooit Plaats geen open vuur, zoals brandende kaarsen, op of bij

Nadere informatie

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN Om kortsluiting te voorkomen, dient dit product uitsluitend binnenshuis gebruikt te worden, en alleen in droge ruimten. Stel de componenten niet bloot aan regen of vocht. Niet

Nadere informatie

Soundbox Wi-Fi Muziek ontvanger.

Soundbox Wi-Fi Muziek ontvanger. Gebruikshandleiding Soundbox 2.1 Soundbox Wi-Fi Muziek ontvanger. Verpakking bevat: 1 x Soundbox Wi-Fi muziek ontvanger box. 1 x 3.5mm naar RCA Stereo Audio kabel. (de meest populaire verbinding methode)

Nadere informatie

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 5 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 S Y S T E E M V E R E I S T E N 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I E

Nadere informatie

SONOS DOCK Productgids AVL DESCHAMPS - Benedictijnenstraat 34-8970 Poperinge - T. 0475/97 90 20 - E. stephan@avldeschamps.be - W. www.avldeschamps.

SONOS DOCK Productgids AVL DESCHAMPS - Benedictijnenstraat 34-8970 Poperinge - T. 0475/97 90 20 - E. stephan@avldeschamps.be - W. www.avldeschamps. SONOS DOCK Productgids DIT DOCUMENT BEVAT INFORMATIE DIE ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING KAN WORDEN GEWIJZIGD. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of overgedragen in enige vorm of via enige

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

DS409slim. Snelle installatiegids

DS409slim. Snelle installatiegids DS409slim Snelle installatiegids Veiligheidsinstructies Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig voor u het product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor een eventuele

Nadere informatie

MetaData ID Tagging. Digitaal muzieksysteem

MetaData ID Tagging. Digitaal muzieksysteem MetaData ID Tagging Digitaal muzieksysteem INHOUDSOPGAVE 1.1 ID Tagging met de RipButler... 2 1.2 De cd is onbekend en er is ook geen hoesje te vinden.... 3 1.3 Het echte werk... 7 1.4 Albumart... 12 1.5

Nadere informatie

EnVivo EZ Converter. Gebruikershandleiding

EnVivo EZ Converter. Gebruikershandleiding EnVivo EZ Converter Gebruikershandleiding op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 4 OPMERKINGEN... 4 FUNCTIES... 5 SPECIFICATIES... 5 SYSTEEMEISEN... 5 INHOUD VAN DE VERPAKKING

Nadere informatie

I. Specificaties. II Toetsen en bediening

I. Specificaties. II Toetsen en bediening I. Specificaties Afmetingen Gewicht Scherm Audioformaat Accu Play time Geheugen 77 52 11mm (W*H*D) 79g 1,3inch OLED-scherm MP3: bitrate 8Kbps-320Kbps WMA: bitrate 5Kbps-384Kbps FLAC:samplingrate 8KHz-48KHz,16bit

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

BLUETOOTH SOUNDBAR MET SUBWOOFER

BLUETOOTH SOUNDBAR MET SUBWOOFER BLUETOOTH SOUNDBAR MET SUBWOOFER Snel installatiegids DA-10295 Welkom Dank u voor het kopen van Digitus Bluetooth Soundbar met subwoofer! Ongeacht hoe u dit product gebruikt of het nu voor het afspelen

Nadere informatie

De Camera firmware updaten

De Camera firmware updaten De Camera firmware updaten Bedankt dat u hebt gekozen voor een Nikon product. In deze handleiding wordt beschreven hoe u deze firmware update moet uitvoeren. Als u niet zeker weet of u de update correct

Nadere informatie

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL HANDLEIDING SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL HANDLEIDING SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL HANDLEIDING SI-707138 NEDERLANDS -INHOUD VAN DE VERPAKKING -TECHNISCHE SPECIFICATIE -HARDWARE INSTALLATIE -GARANTIE MULTIMEDIA PLAYER

Nadere informatie

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V. De WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V kan gebruikt worden voor het draadloos door sturen

Nadere informatie

7. Muziek-cd s branden met Windows Media Player 10

7. Muziek-cd s branden met Windows Media Player 10 205 7. Muziek-cd s branden met Windows Media Player 10 De laatste jaren wordt de computer steeds vaker gebruikt voor het verzamelen van geluidsbestanden. Ook het downloaden van muziekbestanden vanaf internet

Nadere informatie

AIR MUSIC GEBRUIKERSHANDLEIDING M EERKAMER MUZIEKSTREAMER. Meerkamer Muziekstreamer. Model nummer: WG-1167

AIR MUSIC GEBRUIKERSHANDLEIDING M EERKAMER MUZIEKSTREAMER. Meerkamer Muziekstreamer. Model nummer: WG-1167 AIR MUSIC M EERKAMER MUZIEKSTREAMER GEBRUIKERSHANDLEIDING Meerkamer Muziekstreamer Model nummer: WG-1167 Lees alle aanwijzingen alvorens deze Meerkamer Muziekstreamer te gebruiken en bewaar de handleiding

Nadere informatie

Register your product and get support at. SPA7380. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at.  SPA7380. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome SPA7380 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 2 Veiligheid 2 Kennisgeving 2 2 Uw multimedialuidspreker 4 3 Installatie 5 4 Aan

Nadere informatie

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0 Handleiding Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Om te beginnen 1.1 Veiligheidsmaatregelen 1.2 Systeemvereisten 1.3 Inhoud verpakking 2 Handleiding driver

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Snelle installatiegids Document ID: Synology_QIG_2BayCL_20090901 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar deze handleiding

Nadere informatie

Inhoud. Opmerking! Let op:

Inhoud. Opmerking! Let op: Inhoud Veiligheidsadviezen... 2 Beveiliging van gegevens... 2 Plaats van opstelling... 3 Omgevingsvoorwaarden... 3 Aansluiten... 3 Elektromagnetische emissie... 3 Bedrading... 3 Recycleren en verwijderen...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Informatie voor de gebruiker: HD (High Definition) en HFR (High Frame Rate) video-opname apparaten, zijn een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van de gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter

EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter 2 NEDERLANDS EM1017 R1 - USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud

Nadere informatie

EM7410 WiFi Music Streamer

EM7410 WiFi Music Streamer EM7410 WiFi Music Streamer EM7410 WiFi Music Streamer 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Uitleg over de aansluitingen... 3 3.0 De WiFi Music Streamer

Nadere informatie

AC/DC 90W stroomadapter voor notebook

AC/DC 90W stroomadapter voor notebook AC/DC 90W stroomadapter voor notebook Handleiding DA-10190 Allereerst bedankt voor de aankoop van ons nieuwe 90 W ultraslanke product, dat speciaal is ontworpen voor het opladen van en het leveren van

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar SBT50/00. Gebruiksaanwijzing

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  SBT50/00. Gebruiksaanwijzing Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome SBT50/00 Gebruiksaanwijzing a b c d e f BEEP PHILIPS SBT50 1 Belangrijk Veiligheid Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

EM3971 - Universele Laptoplader

EM3971 - Universele Laptoplader E EM3971 - Universele Laptoplader 2 NEDERLANDS EM3971 - Universele Laptoplader Waarschuwingen en aandachtspunten Het openen van het product en/of de producten kan leiden tot ernstige verwondingen! Laat

Nadere informatie

Bediening van de Memory Stick-speler

Bediening van de Memory Stick-speler Bediening Bediening van de Memory Stick-speler Over Memory Sticks Stel Memory Sticks niet bloot aan statische elektriciteit en elektrische bronnen. Dit om te voorkomen dat gegevens op de stick verloren

Nadere informatie

AB x 1 HDMI switch, 3D en 4K ondersteuning

AB x 1 HDMI switch, 3D en 4K ondersteuning AB7819 5 x 1 HDMI switch, 3D en 4K ondersteuning 2 NEDERLANDS AB7819-5 x 1 HDMI switch, 3D and 4K ondersteuning Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Beschrijving paneel...

Nadere informatie

MCM-serie. Veiligheidshandleiding

MCM-serie. Veiligheidshandleiding MCM-serie Veiligheidshandleiding R5905189NL/01 07/04/2014 Barco nv Noordlaan 5, B-8520 Kuurne Tel.: +32 56.36.82.11 Fax: +32 56.36.883.86 Support: www.barco.com/esupport Bezoek ons op het web: www.barco.com

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK Hartelijk dank voor de aankoop van dit product van JB Systems. Lees deze gebruiksaanwijzing zeer zorgvuldig door, om volledig van alle mogelijkheden te kunnen profiteren. EIGENSCHAPPEN Gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

Beknopte handleiding Arlo Baby

Beknopte handleiding Arlo Baby Beknopte handleiding Arlo Baby Welkom Gefeliciteerd met je keuze voor Arlo Baby. Je kunt direct aan de slag. Wat zit er in de verpakking Arlo Baby-camera Beknopte handleiding Plaat voor wandbevestiging

Nadere informatie

EM1037 R1 2 Poorts KVM USB Switch met Audio

EM1037 R1 2 Poorts KVM USB Switch met Audio EM1037 R1 2 Poorts KVM USB Switch met Audio Let op het gebruik van de USB poorten : Het toetsenbord in de bovenste USB poort aansluiten. De muis in de onderste USB poort aansluiten. 2 NEDERLANDS EM1037

Nadere informatie

Nostalgieradio MD NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September :22 15

Nostalgieradio MD NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September :22 15 Nostalgieradio MD 81342 NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September 2006 3:22 15 Inhoudsopgave Veiligheidsadviezen............................ 4 Bediening.....................................6 Inschakelen/uitschakelen

Nadere informatie

Universeel USB-reislader

Universeel USB-reislader Universeel USB-reislader Gebruikshandleiding DA-10193 U kunt met de universele USB-reislader van Digitus al uw apparatuur opladen (notebooks, ultrabooks, convertibles, tablets, smartphones, enz.). Het

Nadere informatie

Disk Station DS209+, DS207+, DS207. Snelle installatiegids

Disk Station DS209+, DS207+, DS207. Snelle installatiegids Disk Station DS209+, DS207+, DS207 Snelle installatiegids VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor een eventuele

Nadere informatie

1. BESCHRIJVING. "-" aansluiting. power LED. ventilator "+" aansluiting zekering. ON/OFF schakelaar. AC uitgangsstopcontact 2.

1. BESCHRIJVING. - aansluiting. power LED. ventilator + aansluiting zekering. ON/OFF schakelaar. AC uitgangsstopcontact 2. 1. BESCHRIJVING power LED "-" aansluiting ON/OFF schakelaar AC uitgangsstopcontact ventilator "+" aansluiting zekering 2. AANSLUITINGEN Verbind de inverter met de batterij (krokodillenklemmen meegeleverd)

Nadere informatie

HOOGSPANNINGSLIJN HOGE SNELHEID NETWERKBRUG

HOOGSPANNINGSLIJN HOGE SNELHEID NETWERKBRUG HOOGSPANNINGSLIJN HOGE SNELHEID NETWERKBRUG Snelle Installatiegids 1 Belangrijke veiligheidsinstructies Dit product is bedoeld voor aansluiting op het elecktrischeteitsnet. De volgende voorwaarschuwingen

Nadere informatie

Streamen (bedraad of draadloos) van Desk- en/of Laptop naar TV, Beamer en/of Stereo installatie

Streamen (bedraad of draadloos) van Desk- en/of Laptop naar TV, Beamer en/of Stereo installatie Streamen (bedraad of draadloos) van Desk- en/of Laptop naar TV, Beamer en/of Stereo installatie D-Link Logitech A.C.RyanPlyaon!HD Van de vele merken en types behandelen we de A.C.Ryan, omdat deze speler

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

10 digitale fotolijst PL-DPF 1004B

10 digitale fotolijst PL-DPF 1004B 10 digitale fotolijst PL-DPF 1004B Gebruiksaanwijzing Wij danken u voor uw aankoop van deze 10 digitale fotolijst. U kunt uw favoriete foto s (* in.jpg) rechtstreeks van een geheugenkaart of USBstick afspelen,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding I785D8DCZ Gebruikershandleiding Hartelijk dank voor uw aankoop van deze EMPIRE Intel Tablet Model I785D8DCZ. Deze handleiding geeft een kort overzicht van alle functies van de tablet en is ervoor bedoeld

Nadere informatie

Lees de veiligheidsinstructies eerst aandachtig door voodat u het volume verandert.

Lees de veiligheidsinstructies eerst aandachtig door voodat u het volume verandert. In deze snelle opstarthandleiding zullen we u laten zien hoe de basisfuncties werken. Wilt u een meer specifiekere omschrijving dan kunt u een uitgebreide handleiding downloaden van onze website: www.denver-electronics.com

Nadere informatie

Handleiding Rip-N-Play 1.0

Handleiding Rip-N-Play 1.0 Handleiding Rip-N-Play 1.0 Inhoudsopgave Blz. 1 Aansluitafbeeldingen Blz. 2 De web interface Blz. 3 Subsonic Blz. 4/5/6 Het veranderen van Metadata in Subsonic Blz. 7 configuratie Flac naar MP3 Blz. 8

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Snel Start Batterij management en opladen Voordat u het toestel in gebruik neemt, dient u de accu eerst geheel op te laden. Stop de lader in het toestel en

Nadere informatie

Verbatim MediaShare Wireless

Verbatim MediaShare Wireless Page 1 of 6 Home / MediaShare Wireless / Verbatim MediaShare Wireless Verbatim MediaShare Wireless Productnummer: 98243 De MediaShare Wireless is een draagbaar apparaat voor draadloos streamen dat u kunt

Nadere informatie

EM4028 R2 10/100/1000 Mbps PCI Network Adapter

EM4028 R2 10/100/1000 Mbps PCI Network Adapter EM4028 R2 10/100/1000 Mbps PCI Network Adapter 2 NEDERLANDS EM4028 R2-10/100/1000 Mbps PCI Network Adapter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 1.2 Voordat je begint...

Nadere informatie

AB x 4 HDMI splitter, 3D and 4K support

AB x 4 HDMI splitter, 3D and 4K support AB7815 1 x 4 HDMI splitter, 3D and 4K support 2 NEDERLANDS AB7815-1 x 4 HDMI splitter, 3D and 4K support Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Beschrijving paneel...

Nadere informatie

Bluetooth Audio-Ontvanger met USB-Laadpoort Handleiding 50002

Bluetooth Audio-Ontvanger met USB-Laadpoort Handleiding 50002 Bluetooth Audio-Ontvanger met USB-Laadpoort Handleiding 50002 LEES DEZE GEBRUIKSHANDLEIDING A.U.B. VOLLEDIG DOOR VOORDAT U DIT APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT EN BEWAAR DEZE DOCUMENTATIE ALS EVENTUEEL NASLAGWERK.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Cassette Converter

Gebruikershandleiding. Cassette Converter Gebruikershandleiding Cassette Converter De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD Introductie... 4 Producteigenschappen... 4 De Cassette Converter uitpakken... 5 Plaatsen/vervangen van de batterijen...

Nadere informatie

TM Gebruiksaanwijzing MP3 muziekspeler met helder geluid

TM Gebruiksaanwijzing MP3 muziekspeler met helder geluid TM Gebruiksaanwijzing MP3 MP3 muziekspeler muziekspeler met met helder helder geluid geluid INLEIDING Gefeliciteerd met de aankoop van uw eigen Snurkey. Voordat u het product gaat gebruiken is het belangrijk

Nadere informatie

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Cassette Converter

Gebruikershandleiding Cassette Converter Gebruikershandleiding Cassette Converter INHOUD NL INTRODUCTIE 3 PRODUCTEIGENSCHAPPEN 5 DE CASSETTE CONVERTER UITPAKKEN 6 PLAATSEN/VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN 7 DE SOFTWARE INSTALLEREN 7 BESCHRIJVING VAN

Nadere informatie

AB7811 HDMI extender set 60m single CAT5e/6, 3D en IR ondersteuning

AB7811 HDMI extender set 60m single CAT5e/6, 3D en IR ondersteuning AB7811 HDMI extender set 60m single CAT5e/6, 3D en IR ondersteuning 2 NEDERLANDS AB7811 - HDMI extender set 60m single CAT5e/6, 3D en IR ondersteuning Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van

Nadere informatie

ACR-500 AM/FM-wekkerradio

ACR-500 AM/FM-wekkerradio ACR-500 AM/FM-wekkerradio HANDLEIDING www.axxion-electronics.com GB - 1 1. Installeer deze apparatuur niet in een afgesloten ruimte, zoals een boekenkast of soortgelijke kast en zorg voor goede ventilatie

Nadere informatie

Download de WAE Music app

Download de WAE Music app NEDERLANDS 3 5 12 2 6 1 8 7 9 10 11 13 4 1. Laad de speaker volledig op voor eerste gebruik Laad de WAE Outdoor 04Plus FM speaker volledig op voordat u hem de eerste keer gebruikt. Sluit de micro-usb connector

Nadere informatie

EW1085 R3 MICRO USB Bluetooth Ontvanger

EW1085 R3 MICRO USB Bluetooth Ontvanger EW1085 R3 MICRO USB Bluetooth Ontvanger EW1085 R3 - MICRO USB Bluetooth Ontvanger 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 3 2.0 De

Nadere informatie

De Camera firmware updaten

De Camera firmware updaten De Camera firmware updaten Bedankt dat u hebt gekozen voor een Nikon product. In deze handleiding wordt beschreven hoe u deze firmware update moet uitvoeren. Als u niet zeker weet of u de update correct

Nadere informatie

EM8620 RFID-Tag. Downloaded from

EM8620 RFID-Tag. Downloaded from EM8620 RFID-Tag EM8620 - RFID-Tag 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Een nieuwe RFID-tag aanmelden... 2 3.0 RFID-tag... 2 4.0 Uitschakelen via de RFID-tag...

Nadere informatie

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p H A N D L E I D I N G A I - 7 0 7 9 4 4 N E D E R L A N D S H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome AD420 NL Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 3 2 Uw stationsluidspreker 4 Inleiding 4 Wat zit er in de doos? 4

Nadere informatie

Register your product and get support at AD713. NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at   AD713. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD713 NL Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 4 Nederlands 2 Uw entertainmentsysteem met basisstation 5 Inleiding 5 Wat zit er

Nadere informatie

HP Photosmart 6220. Dock voor digitale camera's Nederlands. Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie

HP Photosmart 6220. Dock voor digitale camera's Nederlands. Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie HP Photosmart 6220 Dock voor digitale camera's Nederlands Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit

Nadere informatie

Leather keyboard case for Ipad Air 2

Leather keyboard case for Ipad Air 2 Leather keyboard case for Ipad Air 2 Gebruikershandleiding NL Decoded, 15/02 Inhoudsopgave 1 Beoogd gebruik 3 2 Veiligheid 4 2.1 Pictogrammen in deze handleiding 4 2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

XEMIO-200 HANDLEIDING

XEMIO-200 HANDLEIDING Speciale kenmerken Elegant uiterlijk en eenvoudig in gebruik. Multi-code speler Ondersteunt MP1, MP2, MP3, WMA, formaat. U-Disk zonder stuurprogramma U kunt uw bestanden rechtstreeks beheren zonder gebruik

Nadere informatie

Hartelijk gefeliciteerd, met de aankoop van de

Hartelijk gefeliciteerd, met de aankoop van de Hartelijk gefeliciteerd, met de aankoop van de KITELIGHT SMART TIMER voor Android en IOS heeft u gekozen voor een hoogwaardig innovatief product. Maakt u daarom vóór de eerste ingebruikname vertrouwd met

Nadere informatie