Vijfjaarlijkse evaluatie van het Rathenau Instituut: Rathenau Instituut levert goed werk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vijfjaarlijkse evaluatie van het Rathenau Instituut: Rathenau Instituut levert goed werk"

Transcriptie

1 Elke vijf jaar wordt het Instituut door een externe commissie geëvalueerd en beoordeeld op effectiviteit en doelmatigheid. Zo ook in Alle bevindingen zijn vastgelegd in het evaluatierapport Naar een hogere versnelling: evaluatie functioneren Instituut Jan Staman, directeur van het Instituut aan het woord over de inhoud en impact van deze evaluatie voor het instituut. instituut 40 maart 2007 Vijfjaarlijkse evaluatie van het Instituut: Instituut levert goed werk Het Instituut levert inhoudelijk gedegen werk en heeft een geweldige vooruitgang geboekt ten opzichte van de vorige evaluatie, vijf jaar geleden. Dat is de belangrijkste bevinding van de evaluatiecommissie. Ook internationaal is het instituut op de goede weg, vooral als het gaat om de samenwerking met het Europarlement. De contacten met de vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de themacommissie Technologiebeleid worden zeer gewaardeerd. Verder benadrukt de commissie het belang van science system assessment en zij adviseert hiervoor extra middelen beschikbaar te stellen. Natuurlijk zijn er ook zorgpunten. Het belangrijkste is dat de evaluatiecommissie van mening is dat het instituut zou moeten werken aan een gezaghebbender positionering om nog effectiever te kunnen opereren. Dan bedoel ik niet de positionering bij de Tweede Kamer of bij experts, want die is uitstekend. Het gaat erom dat het instituut breder bekend wordt. [ > pag. 2] Participatieve methoden - 2 Radio Frequency IDentification (RFID): de praktijk is verder dan we denken jubileumjaar Instituut. Een festival en een jubileumpublicatie - 4 Nieuwe publicatie De obesogene samenleving: Zwaarlijvigen de leprozen van deze tijd? - 6 Twee promovendi binnen het Instituut - 7 Personalia Publicaties Colofon - 8 maart

2 [ < pag. 1] Concrete acties De evaluatiecommissie doet verschillende aanbevelingen, zoals het in het leven roepen van een Programmaraad die bestaat uit gezaghebbende personen. Deze Programmaraad gaat advies uitbrengen aan het bestuur. Ook wordt aanbevolen om meer contacten te leggen en uit te bouwen met leden van de Eerste en Tweede Kamer en om, via de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, verbinding te zoeken met andere vaste commissies in de Kamer. Met al deze aanbevelingen gaat het instituut aan de slag. Nieuw is ook dat het instituut nog meer zelf onderzoek zal gaan doen op het gebied van technology assessment. Ook dit is een belangrijke verschuiving die moet bijdragen aan het profileren van het instituut in de buitenwereld. We zijn druk in de weer met een communicatiestrategie en nieuw beleid voor ons corporate image. Deze weg was het instituut al ingeslagen, de evaluatie heeft hier een extra boost aan gegeven Over vijf jaar vindt er weer een evaluatie plaats. Dan hebben we te maken met een Instituut dat iedereen kent. We zullen snel en efficiënt op actuele ontwikkelingen inspelen en zowel de departementen als de Tweede Kamer geven dan een reactie op onze belangrijkste producten. Ook is dan voor iedereen duidelijk dat technology assessment en science system assessment op een natuurlijke manier bondgenoten zijn. Beide aspecten worden verwezenlijkt in een en hetzelfde traject. We leveren dan werkelijk een bijdrage aan een nieuw soort co-evolutie waarin samenleving, beleid, wetenschap en technologie elkaar op tijd weten te vinden en zo het vertrouwen in elkaar kunnen versterken. Zo moet het zijn tegen die tijd. Het rapport Naar een hogere versnelling en de kabinetsreactie op de evaluatie zijn te downloaden via de website: De instellingsbeschikking van het Instituut voorziet erin dat het instituut elke vijf jaar wordt geëvalueerd door een door de minister in te stellen commissie. Dit proces begint met een zelfevaluatie, een sterkte-zwakteanalyse die het instituut van zichzelf maakt. Op basis hiervan gaat de evaluatiecommissie aan de slag, zij interviewt talrijke stakeholders van het instituut. De bevindingen worden vastgelegd in een evaluatierapport en aangeboden aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Namens de regering stuurt de minister het rapport inclusief het eigen standpunt daarover door naar de Eerste en Tweede Kamer. Zover is het nu. Oudminister Van der Hoeven heeft aangegeven de meeste aanbevelingen van de evaluatiecommissie over te nemen, maar nuanceert een aantal zaken. Zo laat ze de beslissingen over extra taken en middelen over aan het huidige kabinet, dit in verband met de toenmalige demissionaire status van het kabinet. Het is de verwachting dat de Kamer een standpunt inneemt en dit terugkoppelt aan het Instituut. Participatieve methoden De Koning Boudewijnstichting en het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek heeft de publicatie Participatieve methoden, een gids voor gebruikers uitgebracht. Ook het Instituut heeft hieraan een bijdrage geleverd. Participatieve methoden is een toolkit voor het opzetten en sturen van participatieve projecten, bedoeld als werkinstrument. Een exemplaar is gratis op te vragen (zo lang de voorraad strekt) door een te sturen naar onder vermelding van Participatieve methoden. Van 20 tot 23 januari 2006 vond de tweede European Citizens' Convention plaats in Brussel. Tijdens deze bijeenkomst spraken deelnemers van tien burgerpanels uit verschillende Europese landen met elkaar over de ontwikkelingen in de hersenwetenschappen. Het Instituut organiseerde het Nederlandse panel. 2 maart 2007

3 Workshop RFID in the everyday life of Europeans Radio Frequency IDentification (RFID): de praktijk is verder dan we denken Sinds twee jaar houdt het Instituut zich bezig met Radio Frequency IDentification (RFID). Een van de projecten is Radio Frequency IDentification & Identity Management. In het kader van dit project vond op woensdag 24 januari de workshop RFID in the everyday life of Europeans; a citizens perspective on Ambient Intelligence plaats in het Europees Parlement in Brussel. Deze workshop werd georganiseerd door het STOA, het Scientific Technology Options Assessment Panel van het Europees Parlement. Een verslag. RFID is onschuldig, maar wel afhankelijk van wat mensen ermee doen. De technologie is te vergelijken met een mes. Je kunt er een boterham mee besmeren, maar je kunt er ook iemand mee neersteken. Met deze woorden sloot dagvoorzitter Jorgo Chatzimarkakis van het STOA Panel de workshop af. Doel was de parlementariërs te laten zien dat RFID geen technologie van de toekomst is, maar van het hier en nu. Aanwezig waren zo n vijftig Europarlementariërs, ambtenaren van de Europese Commissie, vertegenwoordigers van belangenorganisaties en het bedrijfsleven. De aftrap werd verzorgd door Christian van t Hof, senior projectmedewerker bij het Instituut met zijn presentatie: What do RFIDs tell about you? A citizens perspective on Identity Management. Van t Hof liet zien dat de op afstand uitleesbare RFID-chips worden toegepast in het openbaar vervoer, op de weg, in kantoren en op plaatsen waar entertainment een rol speelt. RFID wordt meestal toegepast als sleutel of portemonnee. Maar wat RFID nog meer kan, blijkt pas in de praktijk als de op afstand uitleesbare chips op verschillende plaatsen persoonsgegevens verspreiden. Wat vertellen deze digitale voetsporen over ons als gebruiker? Soms zijn we een trouwe klant of hardwerkende medewerker, dan weer een kwaadaardige voetbalfan of een fraudeur, terwijl gebruikers zich daar nauwelijks van bewust zijn. Nadat iedereen met beide benen op de grond was gezet over de huidige RFID-praktijken, gaf Lara Srivastava van de International Telecommunication Union (VN) in haar presentatie een beeld van de toekomst en van andere technologieën die onze omgeving slimmer maken. Ook in haar presentatie Is our environment getting smarter? Are we? stond centraal wat digitale technologieën doen met onze identiteit. Maarten Botterman, deskundige op het gebied van Europees ICT-beleid, deed tot slot verslag van de Europese consultatie rondom RFID in zijn presentatie What can the EU do for you. Uit de discussie werd duidelijk dat de experts zich ernstig zorgen maken over de bescherming van persoonsgegevens. Deze zorgen worden niet gedeeld door de gebruikers. Onwetendheid of gewenning? Parlementariër Chatzimarkakis stelde dat Europa wat technische standaarden betreft wellicht achter Azië en de Verenigde Staten aan loopt, maar wel leidend kan zijn als het gaat om ethische standaarden voor goed gebruik van RFID. Eind maart verschijnt de Special RFID: meer keuze, gemak en controle in de digitale publieke ruimte als opmaat voor het seminar RFID en Opsporing dat het Instituut op 4 april organiseert samen met ECP.nl en het RFID Platform Nederland. Begin april verschijnt het eindrapport van het project RFID & Identity Management. Meer informatie over RFID: Radio Frequency IDentification Personeelspasjes om deuren in het kantoor openen, een slim paspoort dat persoonlijke kenmerken onthoudt, de ov-chipkaart of goederen die per pallet kunnen worden gescand: RFID-chips worden op steeds grotere schaal toegepast. RFID staat voor Radio Frequency IDentification. Het gaat om een kleine chip waarvan de informatie op afstand is af te lezen en soms ook te bewerken door middel van een leesapparaat met radiofrequentie. Die lezers zijn vaak met elkaar verbonden door een netwerk met een database die registreert wie of wat zich waar, wanneer bevindt. maart

4 2006 jubileumjaar 2006 was het jubileumjaar van het Instituut: het instituut bestond twintig jaar. Ter gelegenheid hiervan is een festival Brainspotting georganiseerd en een boek gepubliceerd, Zeker weten. Een festival en een Technologiefestival Brainspotting We zijn overgeleverd aan onze hersenactiviteit. Het menselijk lichaam hangt er maar een beetje bij. Damiaan Denys, psychiater en hoofd Angst- en Dwangstoornissen UMC, spreker tijdens Digging Deep op vrijdagavond 8 december Drie dagen lang, 8 tot en met 10 december 2006, stonden de hersenen centraal op het derde Technologiefestival in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Onze identiteit, emoties, intelligentie, oordelen, de aansturing van ons lichaam; dit alles en nog veel meer zit diep verborgen onder onze hersenpan. De fascinatie voor onze hersenkronkels zowel letterlijk als figuurlijk is groot, zo bleek maar weer eens tijdens het festival waar zo n tweeduizend bezoekers op afkwamen. Tijdens het festival hadden bezoekers de gelegenheid om lezingen en talkshows bij te wonen, films te bekijken en deel te nemen aan debatten, experimenten, IQ- en EQ-testen of de allereerste neurofeedbackparty. Kijk voor de verslagen op Brainspotting was boeiend. Ik ging alleen even kijken of het iets is en ik ben de hele dag gebleven. Ik realiseerde me niet hoeveel er te doen is in dit vakgebied. Ik was echt gefascineerd. Tijdens het festival laten niet alleen wetenschappers, maar ook diverse performers zien wat er tegenwoordig allemaal mogelijk is met de hersenen. Zo brengt Ad Visser hersenen van de bezoekers van Brainspotting op vrijdagavond met geluid in de alphastaat, waardoor zij zich even volledig kunnen ontspannen. Iedereen heeft hersenen. Gezond, ziek, slim, vergeetachtig of alleen maar heel gierig. Veel bezoekers hebben zich op verschillende manieren uitgebreid met hun bovenkamer bezig gehouden tijdens lezingen, debatten, films, neurodates, test en experiment. Altijd lekker opgeruimd en georganiseerd, zó uit een doordrukstrip. Dat scheelt heel wat blunders, ergernis en stress. Professor Lex Cools haalt ons uit de droom: voor zover er een geheugenpil bestaat, werkt deze niet voor mensen met wie niets aan de hand is. Nog slimmer word je er dus niet van. Interessante kost! Ik heb het festival dan ook met veel plezier bezocht. Zoiets zou vaker moeten gebeuren. E. van den Broek, administratief medewerker A. Marres, televisieproducent Tommie zit in zijn provisorische huiskamer met een net vol elektroden op zijn hoofd. Zijn hersens worden 48 uur lang gescand, terwijl hij zijn dagelijkse handelingen uitvoert. Als geen ander weet de Britse schrijfster Susan Blackmore de vraag of we ons kunnen afvragen of we bewust zijn te problematiseren. Deze vraag is onzinnig. Wanneer ik me afvraag of ik bewust ben, ben ik het al. Maar wanneer ik het me niet afvraag ben ik het ook. We proberen iets te verklaren wat er niet is. Het is hetzelfde als proberen de koelkast zo snel mogelijk open te doen om te kijken of het echt donker is wanneer de deur dicht is. 4 maart 2007

5 Instituut jubileumpublicatie In het twintigjarig bestaan van het Instituut is er veel veranderd in het denken over technologie, en over de maatschappelijke onzekerheden die het gevolg zijn van die technologie. Waar de wetenschap vroeger vaak nog pretendeerde keiharde feiten te leveren, construeren hedendaagse wetenschappers bij voorkeur kennismodellen (bijvoorbeeld over klimaatverandering, terroristische dreiging, Speech van minister Van der Hoeven voedselvoorziening) met een grote of minder grote mate van waarschijnlijkheid. Meer dan vroeger ligt nu dus de vraag op tafel hoe om te gaan met die onzekerheden in de kennis. In Zeker weten komen twaalf vooraanstaande Nederlanders wetenschappers, beleidsvoorbereiders en politici aan het woord. Filosofe Marjan Slob heeft hun gevraagd met welk soort onzekerheden zij in hun werk te maken hebben, hoe zij daarmee omgaan, en wat hen daarbij helpt dan wel hindert. Wetenschappers als meteoroloog Hans Oerlemans vertellen hoe zij beslissen welke onzekere variabelen ze opnemen in hun kennismodellen. Henk Don (voormalig directeur van het Centraal Planbureau) en Tjibbe Joustra (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding) geven een idee over de wijze waarop kennisinstituten en ambtenaren onzekerheden in hun rapportages aan de politiek verdisconteren. En (oud-)ministers en parlementariërs, onder wie Els Borst en Eimert van Middelkoop, vertellen hoe zij beleidskeuzes maken op basis van onzekere informatie. Het resultaat is een waaier van opinies, inzichten en ervaringen. De vormgeving, verzorgd door de kunstenaar Claudi Kessels, is al minstens even inspirerend als de inhoud van het boek. Tijdens een feestelijke jubileumavond is het eerste exemplaar overhandigd aan Maria van der Hoeven, de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Benieuwd geworden? U kunt het boek bestellen voor 19,95 via de website van het Instituut: Publicatie: Zeker weten. In gesprek met politici, bestuurders en wetenschappers over het omgaan met onzekerheid. De overheid vraagt om onzinnige voorspellingen. Schrap de ministeriële verantwoordelijkheid uit de Grondwet. en De dynamiek van politiek maakt dat risico s snel worden overdreven. Dit zijn enkele opvallende uitspraken uit interviews in het jubileumboek Zeker weten. Het festival bood bezoekers ook een kijkje in het laboratorium en liet zien welke testen daar worden uitgevoerd. Het was verrassend, informatief en afwisselend. Wetenschappelijke onderwerpen werden gepresenteerd met een knipoog, soms met humor. Graag een vervolg. Mary Beukers, docent maart

6 Nieuwe publicatie De obesogene samenleving Zwaarlijvigen de leprozen van deze tijd? In april verschijnt De obesogene samenleving. Maatschappelijke perspectieven op overgewicht. In deze essaybundel werpen 23 auteurs hun licht op de maatschappelijke en culturele context van overgewicht en obesitas. Het gaat om nieuwe bijdragen aan het debat over overgewicht, nu eens niet vanuit medisch of voedingskundig perspectief, maar gezien door de ogen van sociologen, filosofen, communicatiewetenschappers en bestuurskundigen, onder wie hoogleraar gezondheidsethiek Inez de Beaufort, filosoof Hub Zwart en Jaap Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid. Het boek is het resultaat van een vruchtbare samenwerking met Hans Dagevos van het LEI Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Een interview met Geert Munnichs van het Instituut. Er wordt al zoveel geschreven over obesitas. Wat voegt dit boek toe? In het debat over overgewicht worden allerlei voorstellen gedaan die het tij zouden moeten keren. Denk aan de vettaks, een verbod op frisdrankautomaten op scholen of meer voorlichting. Allemaal maatregelen waarvan we niet weten of ze zinvol zijn, omdat er weinig inzicht is in de achterliggende maatschappelijke processen. Met deze essays zijn we op zoek naar sociaalwetenschappelijke en sociaalculturele kennis die meer inzicht geeft in de achtergronden van obesitas, om zo meer te kunnen zeggen over de mogelijke aanpak van dit probleem. Welke inzichten geeft het boek? Het probleem is nog weerbarstiger dan we al dachten. Er wordt te gemakkelijk gedacht over oplossingen. Er is een veel grotere inzet nodig van maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de overheid. Een tweede belangrijke les is dat we de verantwoordelijkheid voor obesitas niet alleen bij consumenten kunnen leggen. Zij raken het spoor volkomen bijster door de enorme hoeveelheid vaak tegenstrijdige voedingsboodschappen die ze krijgen. Dat geldt zeker voor consumenten uit lagere sociaaleconomische groepen. Daarbij spelen trouwens ook culturele factoren een grote rol. Zo stelt Hub Zwart in zijn essay dat er een eeuwenlange cultuurstrijd bestaat tussen het slanke, op zelfbeheersing gerichte lichaam van de maatschappelijke elite en de vrolijke mateloosheid van het volkse lichaam. Die cultuurkloof maakt het probleem alleen maar groter. Want hoe bereik je die groepen dan? Wat is de rol van de overheid? Het mag duidelijk zijn dat de overheid geen gezonde levensstijl kan opleggen, maar er zijn zeker aanknopingspunten voor het beleid. In het boek klinkt in veel essays door dat de overheid te veel op afstand staat en alleen een faciliterende rol inneemt terwijl juist een sterke regierol gewenst is. Al bij de inrichting van openbare ruimtes gaat het mis. Er wordt te weinig gedacht aan veilige fietsroutes en speelgelegenheden voor kinderen. Veel kinderen worden met de auto naar school gebracht omdat fietsen te gevaarlijk is. Dan werkt de omgeving als een rem, terwijl die juist moet uitnodigen tot meer beweging. Ook zou de overheid strenger moeten toezien op bijvoorbeeld naleving van reclamecodes. Een betere ondersteuning van lokale preventieprojecten vormt een ander perspectiefvol aanknopingspunt. Daarnaast zou de toon van het debat moeten veranderen. Volgens Inez de Beaufort worden zwaarlijvigen vaak bestempeld als de dure klanten die de prijs van de gezondheidszorg opdrijven, mensen met een zwak karakter en weinig zelfbeheersing. Ze dreigen daarmee de leprozen van deze tijd te worden. Deze benadering werkt volkomen averechts. De obesogene samenleving verschijnt in april bij Amsterdam University Press. Het eerste exemplaar zal op 20 april 2007 worden aangeboden aan een Tweede Kamerlid. Wilt u deze publieke presentatie bijwonen of wilt u meer informatie? Ga naar ISBN: Verkoopprijs: 29,90 Verkrijgbaar in de boekhandel. Gamma & Overgewicht De obesogene samenleving. Maatschappelijke perspectieven op overgewicht is het resultaat van het project Gamma & Overgewicht van het Instituut. De centrale gedachte hiervan is het overgewichtprobleem vanuit een maatschappelijke invalshoek te belichten. Het wel en wee van onze huidige consumptiemaatschappij vormt hierbij het overkoepelende thema. Met deze essaybundel wil het Instituut het debat over obesitas verbreden en verdiepen. 6 maart 2007

7 Twee promovendi binnen het Instituut In januari 2007 promoveerden twee medewerkers van het Instituut: Anne-Marie Oostveen op het proefschrift Context Matters en Inge van der Weijden op het proefschrift In search of performance: research management within the Dutch public medical and health sector. Zowel Anne-Marie Oostveen als Inge van der Weijden is werkzaam bij de afdeling Science System Assessment. Onderzoeksmanagement en performance in de gezondheidssector Waardering uitspreken en zichtbaar maken heeft binnen onderzoeksgroepen een significant positief effect op de resultaten en prestaties. Eervolle vermeldingen en niet-financiële prijzen zijn hiervan enkele voorbeelden. Dat is de belangrijkste conclusie van Inge van der Weijden in haar proefschrift. Zij promoveerde op 19 januari 2007 aan de Vrije Universiteit bij de faculteit Exacte Wetenschappen. Promotor was Prof.dr. E.C. Klasen, hoogleraar Management van het Gezondheidsonderzoek bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Succesvol onderzoeksbeleid De resultaten van het proefschrift zijn relevant voor zowel onderzoeksleiders als beleidsmedewerkers. Voor het opzetten van effectief en succesvol onderzoeksbeleid is inzicht nodig in de determinanten van performance. Kennis daarover stelt onderzoeksleiders en beleidsmedewerkers in staat om onderzoekers aan te trekken en te motiveren tot het behalen van project- en organisatiedoelen. Bovendien werkt kennis van de succesfactoren stimulerend op het meten en verbeteren van de performance van de onderzoeksgroep. Vervolgonderzoek Inge van der Weijden zet haar onderzoek voort bij de afdeling Science System Assessment van het Instituut. Het vervolgonderzoek richt zich op de oorzakelijke verbanden tussen management en onderzoeksprestaties. Het onderzoek sluit aan bij de huidige discussie over de maatschappelijke kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek. Naast de traditionele indicatoren van onderzoeksperformance worden ook enkele vragen gesteld over de maatschappelijke impact van gezondheidsonderzoek. Meer informatie over het onderzoek van Van der Weijden en de achtergronden daarvan staat op de website: Omgeving telt mee! Overeenkomsten tussen stemcomputers en onderzoeksevaluatie In haar onderzoek Context matters heeft Anne-Marie Oostveen gekeken naar omgevingsfactoren en neveneffecten die een rol spelen bij de invoering van grootschalige projecten van de elektronische overheid. Door het invoeren van ICT-systemen, zoals stemcomputers, proberen overheden een verbeterde dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen te realiseren. Anne-Marie heeft in haar onderzoek onder meer gekeken naar de opbrengsten en neveneffecten van stemmen via het internet. Misvatting Eén opvallende uitkomst van het onderzoek is dat het vertrouwen in dit soort nieuwe technologieën niet is gebaseerd op feiten, maar op de perceptie van innovaties. Gebruikers blijken hun vertrouwen te baseren op de reputatie van degene die de verkiezingen organiseert. Het is dus een vergissing om ICT-oplossingen te zoeken voor problemen die hun oorsprong vinden in gebrek aan vertrouwen. Als verkiezingsopkomsten laag zijn door een afnemend vertrouwen in politici, zal dit nooit worden opgelost door het invoeren van internetstemmen. Research Assessment Naast haar promotieonderzoek heeft Anne-Marie bij het Instituut in kaart gebracht welke systemen voor onderzoeksevaluatie worden gebruikt in verschillende landen en in verschillende situaties. Ook hier blijkt de context waarin een evaluatie wordt toegepast van groot belang te zijn. Vindt de evaluatie feitelijk vooraf plaats, bijvoorbeeld door ingediende onderzoeksvoorstellen te evalueren, of juist achteraf, door publicaties en impactfactoren te tellen? Verschillende evaluatiemethoden kunnen niet zonder meer naast elkaar worden gezet, zonder rekening te houden met het doel waarvoor de evaluatie is opgezet en met de omgeving waarin de evaluatie wordt uitgevoerd. Een van de trends in onderzoeksevaluaties is het evalueren op effecten van onderzoek, en dan niet alleen op wetenschappelijke effecten (hoe vaak wordt een artikel geciteerd), maar ook op maatschappelijke effecten. Er worden steeds meer pogingen gedaan om indicatoren voor een bredere evaluatie te ontwikkelen, maar het ei van Columbus is nog niet gevonden. Met het rapport hoopt Anne-Marie bij te dragen aan een beter inzicht in deze ontwikkelingen. Ongewenste neveneffecten Evaluatiesystemen worden, net als ICTsystemen, met de beste bedoelingen ingevoerd. Maar ook bij evaluties steken vaak ongewenste neveneffecten de kop op. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld wordt de Research Assessment Exercise uitgevoerd met het doel budgetten te verdelen. Hierbij wordt alleen gekeken naar geleverde prestaties en niet naar geplande activiteiten. Een groot onbedoeld nadeel hiervan blijkt te zijn dat nieuwe hoogleraren een nog hogere drempel over moeten om hun onderzoek gefinancierd te krijgen. En dat is een domper op de vernieuwing in het systeem. Het onderzoek van Anne-Marie is te volgen via haar website: maart

8 Foto s: Kelle Schouten Perso nalia Aziza Bouhayoufi Aziza Bouhayoufi is per 1 februari in dienst getreden als medewerker P&O voor het Instituut, DANS en het Huygens Instituut. Aziza werkt van maandag tot en met donderdag. Voordat ze bij het Instituut in dienst trad, werkte ze als supportmedewerker bij personeelsbemiddelingsbureau Nox People in Rijswijk. Ze volgde de mbo-opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening met als afstudeerrichting Personeelswerk. Frans Brom Per 1 mei 2007 wordt prof.dr. Frans Brom hoofd van de afdeling Technology Assessment. Momenteel is hij onderwijsdirecteur van het Ethiek Instituut van de Universiteit Wageningen en bijzonder hoogleraar Ethiek van de Levenswetenschappen. In het volgende nummer van het Nieuws volgt een uitgebreid interview met Frans Brom. Lies Haket Per 1 maart is Lies Haket in dienst getreden als administrateur. Ze gaat de financiële administratie verzorgen Publicaties voor het Instituut, DANS en het Huygens Instituut. Voordat Lies bij het Instituut in dienst kwam, werkte ze drie jaar voor de Stichting Woon- en Zorgcentra Haaglanden. Daarvoor was ze achttien jaar werkzaam bij een onderwijsadministratiekantoor, waar ze de financiële administratie voor schoolbesturen verzorgde. Léonie van Soest Het secretariaat wordt sinds 1 februari versterkt door Léonie van Soest. Léonie heeft veel ervaring als het gaat om secretariaatswerkzaamheden. Zo werkte ze de laatste acht jaar bij het secretariaat van een makelaar in Den Haag. Bij het Instituut hoopt ze een nieuwe uitdaging te vinden. Jan van Steen Jan van Steen werkt vanaf 1 januari 2007 één dag per week bij de afdeling Science System Assessment. Hij is gedetacheerd vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waar hij zich bij de directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid al sinds 1989 bezighoudt met kwantitatieve informatievoorziening ten behoeve van het wetenschapsbeleid. Bij de afdeling Science System Assessment zal hij bijdragen leveren aan het project over de ontwikkeling van projectfinanciering in Nederland en aan het project dat zich richt op data over het wetenschapssysteem, zoals de beschikbaarheid, lacunes en knelpunten. Huib de Vriend Ook sinds 1 februari is Huib de Vriend in dienst bij de afdeling Technology Assessment. Huib houdt zich twee dagen per week bezig met het project Synthetische Biologie. Samen met de KNAW zal hij een seminar organiseren over dit onderwerp en een bijdrage leveren aan een congres hierover dat eind juni 2007 in Zürich wordt georganiseerd. Huib is zelfstandig adviseur en studeerde Cultuurtechniek aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Al sinds 1985 is hij betrokken bij het internationale debat over biotechnologie. Angela van Dijk Hoofd Communicatie Angela van Dijk verruilt per 1 april aanstaande haar functie voor die van hoofd Communicatie bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) in Amsterdam. Angela werkte bijna vijfeneenhalf jaar voor het Instituut. Sara Heesterbeek Na haar maximale contracttijd van zes jaar vol te hebben gemaakt, vertrekt projectmanager Sara Heesterbeek van de afdeling Technology Assessment per 1 april Ruth Mampuys Na het afsluiten van haar onderzoek voor de afdeling Science System Assessment is Ruth Mampuys per 1 januari 2007 uit dienst getreden. Anne-Marie Oostveen Ook onderzoeker Anne- Marie Oostveen van de afdeling Science System Assessment heeft besloten per 1 maart 2007 afscheid te nemen van het instituut. Zij vertrekt naar het Oxford Internet Institute, waar ze haar onderzoek naar de rol van vertrouwen in ICT-systemen voort zal zetten. Van privacyparadijs tot controlestaat? Misdaad- en terreurbestrijding in Nederland aan het begin van de 21ste eeuw / A. Vedder et al.; eindred.: D. van Harten & G. Munnichs. - Den Haag: Instituut, p. - (Studie ; 49). - ISBN Het Nieuws is een uitgave van het Instituut en verschijnt viermaal per jaar. Het Instituut stimuleert publiek debat en politieke oordeelsvorming over maatschappelijke, ethische en politieke effecten van moderne wetenschap en technologie. Daarnaast onderzoekt het instituut hoe het wetenschapssysteem is georganiseerd en hoe dit reageert op wetenschappelijke, maatschappelijke en economische veranderingen. Tekst Instituut Eindredactie Afdeling Communicatie Fotografie Hollandse Hoogte Kelle Schouten Basisvormgeving Basislijn, Amsterdam Grafische productie Herbschleb & Slebos, Monnickendam Drukwerk Meboprint, Amsterdam ISSN Papier 100% kringloop Redactieadres Postbus CJ Den Haag telefoon (070) maart 2007

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie!! " # "# $ -. #, '& ( )*(+ % & /%01 0.%2

Nadere informatie

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2013. Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2013. Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2013 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut 1 UITNODIGING Dromen worden waarheid Conferentie 2013 Donateurs bedankt voor uw giften in 2013. 2 Hubrecht Instituut

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 11024 22 juli 2009 Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 juli 2009, nr. OWB/FO/130825, houdende

Nadere informatie

Technology Assessment: omgang met publieke zorgen

Technology Assessment: omgang met publieke zorgen Kivi-Niria Technology Assessment: omgang met publieke zorgen Geert Munnichs Opzet Algemene introductie Wat is/doet het Rathenau Instituut? Publieksonderzoek Status uitkomsten Implicaties voor besluitvorming

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2015

Nieuwsbrief juni 2015 Nieuwsbrief juni 2015 In deze zomerse nieuwsbrief maken we het thema van het Jaarcongres ECP 2015 bekend, zoomen we in op het congres Digitaal Zakendoen en eid met als hoogtepunt de presentatie van het

Nadere informatie

Frans Brom, nieuw afdelingshoofd Technology Assessment: Het creatieve denkvermogen hier moeten we vasthouden

Frans Brom, nieuw afdelingshoofd Technology Assessment: Het creatieve denkvermogen hier moeten we vasthouden Sinds 1 mei heeft Technology Assessment een nieuw afdelingshoofd: Frans Brom. Hij verruilde het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht voor het Instituut. Een kennismaking. instituut 41 juni 2007

Nadere informatie

Wie bestuurt het land?

Wie bestuurt het land? Wie bestuurt het land? 2 Nederland is een democratie. Een belangrijk kenmerk van een democratie is een parlement. In zo n parlement zitten mensen die door de bevolking zijn gekozen. Zij zitten namens een

Nadere informatie

Wie bestuurt het land?

Wie bestuurt het land? Wie bestuurt het land? Nederland is een democratie. Een belangrijk kenmerk van een democratie is een parlement. In zo n parlement zitten mensen die door de bevolking zijn gekozen. Zij zitten namens een

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

Politieke legitimiteit

Politieke legitimiteit Politieke legitimiteit Op het snijvlak van wetenschap en samenleving Geerten Waling De Responsieve Rechtsstaat, 22 september 2016 Bij ons leer je de wereld kennen 1 Routeplanner Even voorstellen Wat is

Nadere informatie

Wetenschappelijk medewerker Mr. Hans van Mierlo Stichting. Inschaling: schaal 10-11 (naar BBRA) FTE: 0,8 (32 uur per week) Opleidingsniveau: WO

Wetenschappelijk medewerker Mr. Hans van Mierlo Stichting. Inschaling: schaal 10-11 (naar BBRA) FTE: 0,8 (32 uur per week) Opleidingsniveau: WO Wetenschappelijk medewerker Mr. Hans van Mierlo Stichting Inschaling: schaal 10-11 (naar BBRA) FTE: 0,8 (32 uur per week) Opleidingsniveau: WO Ervaringsniveau: Medior Context De Van Mierlo Stichting heeft

Nadere informatie

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Vacatures. 1. De Algemene Leden Najaarsvergadering op 25 november a.s.in het stadhuis van Almere, gevolgd door de themabijeenkomst over verbonden partijen, zal voor

Nadere informatie

Werkplaats Speciaal Basisonderwijs Samen werken aan de kwaliteitsverbetering van een nieuwe onderwijssoort

Werkplaats Speciaal Basisonderwijs Samen werken aan de kwaliteitsverbetering van een nieuwe onderwijssoort Werkplaats Speciaal Basisonderwijs Samen werken aan de kwaliteitsverbetering van een nieuwe onderwijssoort Roger Meijer Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 5 Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart, minister van

Nadere informatie

Worldschool Young European Specialists. Programma voor deelnemende leerlingen. YES! in het kort. YES! Young European Specialists

Worldschool Young European Specialists. Programma voor deelnemende leerlingen. YES! in het kort. YES! Young European Specialists Worldschool Young European Specialists YES! Young European Specialists Programma voor deelnemende leerlingen YES! is een speciaal onderwijsprogramma voor leerlingen van het VWO, vijfde leerjaar. Honderd

Nadere informatie

Afsluitende les. Leerlingenhandleiding. Proefdieren, overbodig of hoognodig?

Afsluitende les. Leerlingenhandleiding. Proefdieren, overbodig of hoognodig? Afsluitende les Leerlingenhandleiding Proefdieren, overbodig of hoognodig? Inleiding Hoewel bijna iedereen wel een beeld heeft van proefdieren en wat er in het verleden wellicht mee gedaan is, weet bijna

Nadere informatie

Project: Duurzaamheid

Project: Duurzaamheid : Project Wat is duurzaamheid? Vanuit dit project gaan we kijken naar wat duurzaamheid is. Het klinkt eigenlijk best wel sjiek! Het klinkt als iets dat heel lang mee gaat. Maar wat is duurzaamheid nu eigenlijk?

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum: 22 april 2013 Betreft: Beleidsreactie op het advies "De

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Introductie In dit proefschrift evalueer ik de effectiviteit van de academische discussie over de ethiek van documentaire maken. In hoeverre stellen wetenschappers de juiste

Nadere informatie

6 september 2007. festival!

6 september 2007. festival! 6 september 2007 Terugblik en vooruitblik WOMEN Inc. talkshow! Afgelopen maandag 3 september ging de eerste WOMEN Inc. talkshow van start. Met hun vraag van de week 'Wat moet er absoluut in de emancipatienota'

Nadere informatie

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Griffie Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1521160 Behandelend ambtenaar : Hans Zwepink Directie/bureau : Griffie / PE Nummer commissiestuk

Nadere informatie

Inhoudsopgave INLEIDING ONDERZOEK COMMUNICATIE ORGANISATIE CONCLUSIES & AANBEVELINGEN BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER

Inhoudsopgave INLEIDING ONDERZOEK COMMUNICATIE ORGANISATIE CONCLUSIES & AANBEVELINGEN BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave INLEIDING ONDERZOEK COMMUNICATIE ORGANISATIE CONCLUSIES & AANBEVELINGEN BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 3 4 5 6 7 8 2 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2010

Nadere informatie

Speech Francine Giskes, collegelid Algemene Rekenkamer

Speech Francine Giskes, collegelid Algemene Rekenkamer Speech Francine Giskes, collegelid Algemene Rekenkamer Inmiddels zit ik een half jaar bij de Algemene Rekenkamer. Ik ben dus relatief nieuw, en als je ergens nieuw bent, merk je af en toe een soort verwondering

Nadere informatie

Nieuwe. op gezond! Maatschappelijk Café 2010

Nieuwe. op gezond! Maatschappelijk Café 2010 Nieuwe op gezond! Maatschappelijk Café 2010 Nieuwe kijk op gezond! Een gezond lichaam en een gezonde geest: ze verdienen nu meer aandacht dan ooit. De cijfers spreken boekdelen. Ondanks alle inspanningen

Nadere informatie

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 6 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 7 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 8

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 6 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 7 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 8 Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 6 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 7 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 8 2 Inleiding In dit jaarverslag staan de belangrijkste

Nadere informatie

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9 2 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2012

Nadere informatie

Welcome. the future. Future Center Wageningen

Welcome. the future. Future Center Wageningen Welcome to the future Future Center Wageningen Welcome to the Future Op een historische plek in Nederland, het voormalig stadion De Wageningse Berg, wordt gewerkt aan een uniek concept. Een concept dat

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Contactpersoon dr. R.J. van der Veen T 31 70

Nadere informatie

Veloncongres Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Over het programma Promotiebeurs - doel

Veloncongres Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Over het programma Promotiebeurs - doel Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Veloncongres 2015 & Over het programma Promotiebeurs - doel Initiator Ministerie van OCW Loopt sinds 2011, inmiddels structureel

Nadere informatie

Creëren van een innovatief Europa Verslag van de Onafhankelijke Expertengroep inzake O&O en innovatie, aangesteld na de top van Hampton Court

Creëren van een innovatief Europa Verslag van de Onafhankelijke Expertengroep inzake O&O en innovatie, aangesteld na de top van Hampton Court Creëren van een innovatief Europa Verslag van de Onafhankelijke Expertengroep inzake O&O en innovatie, aangesteld na de top van Hampton Court SAMENVATTING Januari 2006 Het volledige verslag is beschikbaar

Nadere informatie

Bestuurlijke planning en control en concernsturing

Bestuurlijke planning en control en concernsturing Miniconferentie 19 september 2003 Bestuurlijke planning en control en concernsturing Respons voor provincies Hoe sluit de ambtelijke cyclus aan op de bestuurlijke? Wat is de balans tussen sturing en verantwoording?

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID

Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID U heeft te maken met eisen op het gebied van tracking & tracing. U wilt uw concurrenten voor blijven

Nadere informatie

Ambitie brengt je naar een hoger niveau

Ambitie brengt je naar een hoger niveau Ambitie: Excellent Lokaal Overheidsmanagement Ambitie brengt je naar een hoger niveau Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Duizenden aanbieders van opleidingen zijn er in overheidsland. En

Nadere informatie

Handboek Politiek deel 2

Handboek Politiek deel 2 Handboek Politiek deel 2 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren

Nadere informatie

Europa in de Tweede Kamer

Europa in de Tweede Kamer Europa in de Tweede Kamer Europa krijgt steeds meer invloed op het dagelijks leven van haar burgers, ook in Nederland. Daardoor lijkt het soms alsof de nationale parlementen buiten spel staan. Dat is niet

Nadere informatie

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9 2 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van

Nadere informatie

Openbaar bestuur op expeditie

Openbaar bestuur op expeditie Dit boek is geschreven ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. A.F.A. Korsten als hoogleraar Bedrijfs- en bestuurswetenschappen, in het bijzonder Bestuurskunde, aan de Open Universiteit Nederland.

Nadere informatie

Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling

Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling Nieuwsbrief NGR 14.03.03 De Nederlandse Gezinsraad (NGR) constateert dat er een breed maatschappelijk draagvlak is voor verplichte scheidingsbemiddeling.

Nadere informatie

Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis

Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis Voor promovendi en Research Masters 2012 2013 Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 1. De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis De Onderzoekschool Politieke

Nadere informatie

Evaluatie Kennissessie met en bij Philips Healthcare 25 november 2014

Evaluatie Kennissessie met en bij Philips Healthcare 25 november 2014 Evaluatie Kennissessie met en bij Philips Healthcare 25 november 2014 Verwachting en aanbeveling Heeft de bijeenkomst aan jouw verwachting voldaan? Toelichting: Erg goede sprekers, zoals gebruikelijk.

Nadere informatie

Live Radio. Bordes op de Borrel

Live Radio. Bordes op de Borrel Live Radio Bordes op de Borrel Bordes op de Borrel Live Radio tijdens jouw vrijdagmiddagborrel 2 Bordes op de Borrel bij jou Nodig Bordes uit op de Borrel bij jouw bedrijf. En maak samen een echt Radio

Nadere informatie

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2014. Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2014. Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2014 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut UITNODIGING Bestuursleden, Ambassadeurs, Young Ambassadors, Vrienden en Donateurs: bedankt! 2 Het Hubrecht Instituut

Nadere informatie

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent 1. Missie - visie Gelijke Kansen en Diversiteit UZ Gent Het UZ Gent is een pluralistische instelling. De benadering van Gelijke Kansen en Diversiteit op

Nadere informatie

e Kamer Derde Kamer Handboek Politiek 2 der Staten-Generaal

e Kamer Derde Kamer Handboek Politiek 2 der Staten-Generaal erde Kamer Derde Kamer e Kamer Handboek Politiek 2 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand hebben

Nadere informatie

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom Den Haag Ons kenmerk 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Onderwerp Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon Bijlage(n) geen Geachte heer Van

Nadere informatie

Verslag onderzoek UvA-senioren

Verslag onderzoek UvA-senioren Verslag onderzoek UvA-senioren 1. Inleiding De Kring UvA-senioren heeft een enquête gehouden onder haar leden. Met deze enquête is onderzocht hoe de leden de activiteiten ervaren, wat ze van de Uitdienstbode

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoorde technologieontwikkeling

Maatschappelijk verantwoorde technologieontwikkeling Maatschappelijk verantwoorde technologieontwikkeling Belang voor het hoger onderwijs Lieve Goorden, Universiteit Antwerpen Studiedag over technologie, educatie en duurzaamheid LNE 29 april 2014 inhoud

Nadere informatie

Nadere uitwerking aanvullende criteria onderzoeksmasters

Nadere uitwerking aanvullende criteria onderzoeksmasters Nadere uitwerking aanvullende criteria onderzoeksmasters 30 mei 2016 Nadere uitwerking aanvullende criteria onderzoeksmasters 30 mei 2016 pagina 2 Inhoud Pag. Profiel van de onderzoeksmaster 4 Beoordeling

Nadere informatie

CONGRES Woensdag 12 maart :00 17:30

CONGRES Woensdag 12 maart :00 17:30 CONGRES Woensdag 12 maart 2008 14:00 17:30 Universiteit Antwerpen Hof van Liere In het kader van een internationale workshop die het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen organiseert in samenwerking

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL 2006

Examen VMBO-GL en TL 2006 Examen VMBO-GL en TL 2006 tijdvak 1 woensdag 31 mei 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE GL EN TL Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 37 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner Memo Aan deelnemers diner-debat Eye Kopie aan Contactpersoon Rik van Terwisga Datum 8 januari 2015 Onderwerp Vervolg Debat-diner "Watersysteem van de Toekomst" Watersysteem van de Toekomst: vervolg

Nadere informatie

NAAR EEN EUROPA VOOR ALLE LEEFTIJDEN

NAAR EEN EUROPA VOOR ALLE LEEFTIJDEN NL NAAR EEN EUROPA VOOR ALLE LEEFTIJDEN AGE- STANDPUNT IN HET KADER VAN HET 2007 - EUROPEES JAAR VAN GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes

Nadere informatie

Verslag van uitgeoefende activiteiten in Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut

Verslag van uitgeoefende activiteiten in Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2015 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut UITNODIGING Bestuursleden, Ambassadeurs, Young Ambassadors, Vrienden en Donateurs: bedankt! 2 Het Hubrecht Instituut

Nadere informatie

8 teit en diepe hersenstimulatie. Hij was te

8 teit en diepe hersenstimulatie. Hij was te Damiaan Denys 7 Prof. dr. Damiaan Denys is hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en hoofd van de afdeling Psychiatrie van het Academisch Medisch Centrum (amc). Hij is tevens verbonden

Nadere informatie

EEN TERUGBLIK OP HET TWEEDE KOP-FESTIVAL 21 JUNI 2014. Wetenschap en kunst van ons hoofd

EEN TERUGBLIK OP HET TWEEDE KOP-FESTIVAL 21 JUNI 2014. Wetenschap en kunst van ons hoofd EEN TERUGBLIK OP HET TWEEDE KOP-FESTIVAL 21 JUNI 2014 Wetenschap en kunst van ons hoofd Bonte verzameling activiteiten van wetenschap en kunst over ons hoofd 2 Het tweede KOP-festival, op zaterdag 21 juni

Nadere informatie

UITNODIGING SEMINAR OPEN EN BIG DATA

UITNODIGING SEMINAR OPEN EN BIG DATA UITNODIGING SEMINAR OPEN EN BIG DATA Maandag 20 maart 2017, Stadhuis Den Haag De Rekenkamer Den Haag nodigt u van harte uit voor het seminar Open en big data op maandag 20 maart van 12.15 18.00 uur in

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg en welzijn

vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg en welzijn noteer in je agenda: 3 maart, 31 maart, 21 april, 19 mei en 16 juni 2015 vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg

Nadere informatie

Inleiding. September Wij, de auteurs van dit boek, hebben net de Landbouwuniversiteit

Inleiding. September Wij, de auteurs van dit boek, hebben net de Landbouwuniversiteit Inleiding September 1985. Wij, de auteurs van dit boek, hebben net de Landbouwuniversiteit in Wageningen verlaten. Het is een periode met biotechnologie als toverwoord. Biotechnologie, zo doen de krantenartikelen

Nadere informatie

Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken tweedaagse training Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken

Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken tweedaagse training Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken tweedaagse training Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken Stel dat we aan het begin van een strategietraject nu eens niet zouden zeggen: 'ik hoop dat we het

Nadere informatie

Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009. Dames en heren,

Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009. Dames en heren, Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009 Dames en heren, Goed dat we hier bijeen zijn om het Platform Internetveiligheid op te richten. Ik ben blij

Nadere informatie

Technologie als nieuwe wetenschap Lezing voor KIVI-NIRIA sectie Filosofie en technologie

Technologie als nieuwe wetenschap Lezing voor KIVI-NIRIA sectie Filosofie en technologie Technologie als nieuwe wetenschap Lezing voor KIVI-NIRIA sectie Filosofie en technologie Barend van van der der Meulen 11 KiviNiria Rathenaulezingen Rathenau Institute: Introductie Missie Improve public

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

De richtprijs voor een lezing is 400,- excl. reiskosten. Voor een workshop zijn de kosten afhankelijk van de invulling van de workshop.

De richtprijs voor een lezing is 400,- excl. reiskosten. Voor een workshop zijn de kosten afhankelijk van de invulling van de workshop. Lezingen Een lezing duurt 45 minuten tot een uur, gevolgd door de mogelijkheid om vragen te stellen en te discussiëren. De lezingen worden op locatie gegeven. Workshops Meer dan tijdens een lezing zijn

Nadere informatie

Effectmeting van. hulp- en dienstverlening

Effectmeting van. hulp- en dienstverlening Effectmeting van hulp- en dienstverlening Gemeenten, instellingen en organisaties moeten hun uitgaven verantwoorden: wat leveren investeringen op? Ook investeringen in sociaal beleid moeten zij kunnen

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

MANAGEMENT LUNCH Performantiemanagement en het red queen effect

MANAGEMENT LUNCH Performantiemanagement en het red queen effect MANAGEMENT LUNCH Performantiemanagement en het red queen effect Programma Vrijdag 28 oktober 2016 11:45 14:30 Gastspreker: Koen Vandenbempt De Management lunch, een bron van inspiratie Omdat we de korpschefs

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

onderzoek op het hbo transformeert de samenleving tekst: Rob Voorwinden

onderzoek op het hbo transformeert de samenleving tekst: Rob Voorwinden onderzoek op het hbo transformeert de samenleving tekst: Rob Voorwinden 6 De wereld verandert: om ons heen zien we langzaam systemen en instituties omvallen. Wat daarvoor in de plaats komt? Hbo-onderzoek

Nadere informatie

Duurzaam groeien en vernieuwen

Duurzaam groeien en vernieuwen Symposium Duurzaam groeien en vernieuwen 05 02 13 Wat leert de Monitor Duurzaam Nederland en hoe kan Nederland werken aan duurzame groei? Dinsdag 5 februari 2013, 13.30-18.00 uur Centraal Bureau voor de

Nadere informatie

Onderwijs 2011-2012. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1

Onderwijs 2011-2012. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 2011-2012 Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 1. Inleiding en samenvatting De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis (OPG) biedt in het academisch

Nadere informatie

Hogescholen en Open Science: Naar meer impact van praktijkgericht. onderzoek, speech Thom de Graaf bij Seminar Verder bouwen aan open

Hogescholen en Open Science: Naar meer impact van praktijkgericht. onderzoek, speech Thom de Graaf bij Seminar Verder bouwen aan open Hogescholen en Open Science: Naar meer impact van praktijkgericht onderzoek, speech Thom de Graaf bij Seminar Verder bouwen aan open science op donderdag 26 oktober 2017 Dames en Heren, Ik ben verheugd

Nadere informatie

NEDERLANDS CONGRES Volksgezondheid 2012 VOLKSGEZONDHEID. 11 en 12 april 2012 VU medisch centrum Amsterdam

NEDERLANDS CONGRES Volksgezondheid 2012 VOLKSGEZONDHEID. 11 en 12 april 2012 VU medisch centrum Amsterdam NEDERLANDS CONGRES Volksgezondheid 2012 S A M E N I N V E S T E R E N I N G E Z O N D H E I D VOLKSGEZONDHEID 2 0 11 en 12 april 2012 VU medisch centrum Amsterdam Volksgezondheidsprijs 2011 Fikse korting

Nadere informatie

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!!

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten. Deze lidstaten hebben allemaal op dezelfde gebieden een aantal taken en macht overgedragen aan de Europese

Nadere informatie

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society This project has received funding from the European Union s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 612789 RICHES Renewal, Innovation

Nadere informatie

JOBNAME: PAGE: 1 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49: /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek 2012/start

JOBNAME: PAGE: 1 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49: /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek 2012/start JOBNAME: 232877 PAGE: 1 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49:56 2013 /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek 2012/start JOBNAME: 232877 PAGE: 2 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49:56 2013 /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek

Nadere informatie

Speciale activiteiten GHS

Speciale activiteiten GHS Speciale activiteiten GHS Bij gelegenheid of op aanvraag organiseert of ondersteunt de Gerrit Huizer Stichting activiteiten, die verwantschap tonen met het gedachtengoed van Gerrit Huizer of voortvloeien

Nadere informatie

Blok 1 - Introductie

Blok 1 - Introductie Reflectie jaar 1 Algemeen Aan het begin van het eerste jaar kwamen een hoop nieuwe dingen op mij af. Na een jaar reizen had ik veel zin om aan de studie Voeding en Diëtetiek te beginnen en was erg benieuwd

Nadere informatie

Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen aan de UvT 2009-2015

Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen aan de UvT 2009-2015 Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen aan de UvT 2009-2015 In het najaar van 2007 hebben de besturen van VSNU, NWO en KNAW besloten tot aanpassing van het Standard Evaluation Protocol (SEP) 1.

Nadere informatie

Publieksforum: 30 burgers in dialoog over genetische tests

Publieksforum: 30 burgers in dialoog over genetische tests Z I T H E T I N MIJN GENEN? Publieksforum: 30 burgers in dialoog over genetische tests BELGIË 2003 Wetenschap en samenleving dagen elkaar uit Citaten uit het colloquium Testen van mensen, georganiseerd

Nadere informatie

Evaluatie UNU-CRIS (UNITED NATIONS UNIVERSITY - The Research and Training Programme on Comparative Regional Studies)

Evaluatie UNU-CRIS (UNITED NATIONS UNIVERSITY - The Research and Training Programme on Comparative Regional Studies) Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie Beleidscontext algemeen UNU-CRIS Evaluatie UNU-CRIS (UNITED NATIONS UNIVERSITY - The Research and Training Programme on Comparative Regional Studies)

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE DYNAMIEK VAN BESTUREN

BESTUURSKUNDE DYNAMIEK VAN BESTUREN BESTUURSKUNDE DYNAMIEK VAN BESTUREN WAT IS BESTUURSKUNDE? Centraal object van studie: de werking en inrichting van het openbaar bestuur in relatie tot zijn omgeving 2 MASTERDAG 2014 DRIE VARIANTEN > Dynamiek

Nadere informatie

Datum 23 mei 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat de Haagse politie een rapport over discriminatie zou hebben gemanipuleerd

Datum 23 mei 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat de Haagse politie een rapport over discriminatie zou hebben gemanipuleerd 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

De arts-onderzoekers van morgen

De arts-onderzoekers van morgen Erasmus MC De arts-onderzoekers van morgen Junior Med School 2017 2018 De artsonderzoekers van morgen Junior Med School 2017 2018 Het programma Dit programma loopt parallel aan VWO-5 en -6 en bestaat uit

Nadere informatie

Wat is de aard en omvang van uw aanstelling en hoe is uw onderzoeksgroep

Wat is de aard en omvang van uw aanstelling en hoe is uw onderzoeksgroep Paul Verweel Hoogleraar bestuur en organisatiewetenschap, met accent op betekenisgeving en cultuurverschillen. Bezet tevens de Richard Krajicek endowed chair Universiteit Utrecht Dat antropologen graag

Nadere informatie

ORGANISATIEDISSONANTIE

ORGANISATIEDISSONANTIE ORGANISATIEDISSONANTIE Hebben wij dat? Marianne Kok 2015 Marianne Kok Titel Organisatiedissonantie Ondertitel Hebben wij dat? ISBN 978-90-823911-0-7 Druk Eerste druk, 2015 NUR 801 management algemeen Trefwoorden:

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken tweedaagse training

Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken tweedaagse training Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken tweedaagse training Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken Stel dat we aan het begin van een strategietraject nu eens niet zouden zeggen: 'ik hoop dat we het

Nadere informatie

Drie raden balans tussen strategie en toezicht. WissemaGroup

Drie raden balans tussen strategie en toezicht. WissemaGroup Drie raden balans tussen strategie en toezicht 9 december 2015 Doelstellingen Achtergrond schetsen van de relaties in de gouden driehoek Ideeën presenteren voor de intensivering van de relaties in de gouden

Nadere informatie

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven VanMeijel 3.0: De basis Wij zijn er van overtuigd dat bouwondernemingen een betere kwaliteit en een hoger rendement kunnen realiseren door meer grip op de complexiteit en dynamiek van het bouwproces te

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2113 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Bijeenkomst bij Eneco in kader van onderzoek naar Nieuwe Business Modellen De noodzaak om te veranderen is onmiskenbaar. Burgers, bedrijven en overheid zoeken naar

Nadere informatie

Eindrapport Stimulering beveiliging

Eindrapport Stimulering beveiliging indi-2009-12-024 Eindrapport Stimulering beveiliging Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Maurice van den Akker Auteur(s) : Maurice van den Akker Opleverdatum : december 2009 Versie

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid

Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid Conceptprogramma Driedaagse Leergang Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid Vrijdagen 2, 9 en 16 juni 2017 Hotel NH Utrecht Doelgroepen: Managers van kennis en informatie bij de overheid, waaronder:

Nadere informatie

TU Delft. TU Delft Delft ZELFVERKLARING. Code Verantwoordelijk Marktgedrag ^ ^ ^ ^ ^ Delft University of Technology. Technische Universiteit Delft

TU Delft. TU Delft Delft ZELFVERKLARING. Code Verantwoordelijk Marktgedrag ^ ^ ^ ^ ^ Delft University of Technology. Technische Universiteit Delft TU Delft Delft University of Technology Technische Universiteit Delft ZELFVERKLARING TU Delft Delft University of Technology ^ ^ ^ ^ ^ Code Verantwoordelijk Marktgedrag Pag./van 1/5 De TU Delft verklaart

Nadere informatie

Persbericht. Nieuwe Inzichten grensoverschrijdend werken en uitzenden. Let op: op pagina 4 melding van een zeer interessante panel discussie

Persbericht. Nieuwe Inzichten grensoverschrijdend werken en uitzenden. Let op: op pagina 4 melding van een zeer interessante panel discussie Persbericht Let op: op pagina 4 melding van een zeer interessante panel discussie Nieuwe Inzichten grensoverschrijdend werken en uitzenden CEE = Central & Eastern Europe Centraal en Oost Europa Het Groei

Nadere informatie