12 Bijlagen. I: Collectie. Aankopen. Bibliotheek. Foto s en drukwerk. Orden en Onderscheidingen. Prenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "12 Bijlagen. I: Collectie. Aankopen. Bibliotheek. Foto s en drukwerk. Orden en Onderscheidingen. Prenten"

Transcriptie

1 12 Bijlagen De bijlagen zijn in drie delen opgenomen; het eerste deel beslaat collectie gerelateerde zaken als aankopen, schenkingen, restauraties en tentoonstellingsverkeer. Het tweede deel handelt over de medewerkers en bevat de nevenfuncties en bijzondere activiteiten, het organogram en personeelsbestand en de publicaties, lezingen en bijgewoonde symposia. Deel drie geeft onze partners weer. I: Collectie Het verzamelbeleid van Paleis Het Loo richt zich op de geschiedenis van het Huis van Oranje-Nassau. De verzamelingen bestaan zowel uit eigen collectie als uit bruiklenen van onder andere de Stichting Historische Verzamelingen van het Huis van Oranje-Nassau, de Koninklijke Verzamelingen, de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau, de Stichting tot Instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden en uit particulier bezit. Vele aanwinsten zijn mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van o.a. de Stichting t Konings Loo, de Vereniging Rembrandt en particulieren. Aankopen Bibliotheek Set van twee boeken J.H. Knoop, Beschouwende en werkdadige hovenier-konst, Leeuwarden: Ferwerda, G. van Laar, Magazijn van tuinsieraden, Zaltbommel: Johannes Noman en Zoon, Herkomst: volgens overlevering door prins Hendrik ( ) geschonken aan de jachtopziener Peeters van Kroondomein Het Loo; door diens dochter mevrouw T. Dijkstra-Peeters geschonken aan H.J. Kamphuis ( ). Aankoop: mevrouw J. Kamphuis-van Dijk, Apeldoorn. Foto s en drukwerk 1889 Op karton gemonteerde albuminedruk van drie ongeïdentificeerde jonge kinderen (twee meisjes en een jongen) uit de Oostenrijks-Hongaarse adel, staande voor een met bloemen overladen balustrade van een balkon. Fotograaf: H. Eckert en J. Müllern. Karton met ovalen albuminedruk, 21,5 x 13,5 cm. Aankoop: Rainworld Archive, Wenen, Oostenrijk. Inventarisnummer: RL Circa 1890 Kartonnen kaart met een fotografische reproductie van het ontwerp van de Grote Kerk in Apeldoorn door de Rotterdamse architect Jan Verheul ( ). Frontaal vooraanzicht. Vervaardiger onbekend. Karton, 16,6 x 10,7 cm, met daglichtcollodiumzilverdruk, 14,5 x 9,6 cm. Aankoop: Institute for Concrete Matter, Haarlem. Inventarisnummer: RL Set van 10 albuminedrukken met als onderwerp gebeurtenissen op de Dam rond de inhuldiging van koningin Wilhelmina op 6 september Op negen opnames zijn Dam en het Paleis te zien, één opname toont de aankomst van koningin Emma ( ) en Wilhelmina ( ) op de Dam, in de crème calèche. Vervaardiger onbekend. Karton 30 x 40,2 cm, met albuminedruk, 16,9 x 22,7 cm. Albuminedruk op karton 22,8 x 28,7 cm. Aankoop: Institute for Concrete Matters, Haarlem. Inventarisnummers: RL41230 t/m RL41235-b, RL41243, RL Portretfoto van koningin Juliana ( ). Vervaardiger onbekend. Ontwikkelgelatinezilverdruk, 25,4 x 20,6 cm. Aankoop: internetwinkel Inventarisnummers: RL41230 t/m RL41235-b, RL41243, RL41244, RL Portretfoto van koningin Juliana ( ). Vervaardiger onbekend. Ontwikkelgelatinezilverdruk, 25,4 x 20,6 cm. Aankoop: internetwinkel Inventarisnummer: RL Trouwfoto van prinses Gracia van Monaco ten voeten uit in haar trouwjurk. Vervaardiger onbekend. Ontwikkel - gelatinezilverdruk, 13,6 x 8,5 cm. Aankoop: Rainworld Archive, Wenen, Oostenrijk. Inventarisnummer: RL Orden en Onderscheidingen 1851 Prijspenning voor Handboog Nijverheid, Nederland, zilver, versiersel. s Rijks Munt / David van der Kellen II ( ). Zilver; 42,8 mm, 35,27 gram. Aankoop: Munthandel Verschoor, Strijen, verworven met steun van het Dr. A.J. Bemolt van Loghum Slaterus Fonds. Inventarisnummer: RL Prenten Ca Vogelvluchtprent van huis en tuinen van Het Loo, door Johannes Còvens I ( ) en Cornelis Mortier ( ), circa 1730; ets op papier, 52,3 x 58,7 cm, drukrand 38,6 x 48,6 cm; opschrift t Amsterdam bij 1

2 Vogelvluchtprent Het Loo. Vergelijking met andere vogelvluchtprenten van Het Loo, zoals van Romeyn de Hooghe (ca. 1690), Frederik de Wit (1696), Gerard Valck (1697) en Petrus Schenck (ca. 1700) laat een aantal verschillen zien. Op de nieuw verworven prent is bijvoorbeeld de houten toren geplaatst, zijn de rustplaatsen niet zichtbaar, staan er tuinvazen in plaats van beelden op de sokkels in de tuin, vertoont de Koninginnetuin geometrische berceaus in plaats van slingerende en is de bassecour aangelegd met grasparterres. Het aantal ramen in de oost- en de westvleugel is niet correct weergegeven. Johannes Còvens en Cornelis Mortier (middenonder); gerestaureerd door verkoper. Aankoop: Antiquariaat Edward Wells BV, Ermelo. Verworven met steun van het Dr. T. Landheer Fonds. Inventarisnummer: RL Kostuums gedragen op het Ivanhoe-bal te Brussel Vijf litho s uit een reeks van tien, uit het album: Costumes d Ivanhoe au bal donné par LL.AA. R et I. Le Prince et la Princesse d Orange à Bruxelles mercredi le 5 Février De andere vijf bladen, alsmede de omslag bevinden zich in Edinburgh University Library, Edinburgh. Zie: T. Rosa de Carvalho, Het Ivanhoe-bal van 5 februari 1823 opnieuw beleefd. In: Liber amicorum Johan ter Molen. Jaarboek Oranje-Nassau 2012, Vijf kleurenlitho s op papier, gedrukt bij Jean Baptiste Ambroise Marcellin Jobard ( ), lithograaf te Brussel, naar ontwerpen van Félicité Lagarenne (werkzaam ca ), 1823; 31,2 x 23,7 cm; opschrift Costumes d Ivanhoe en gesigneerd met monogram F.L. Aankoop: Mevrouw drs. E. de Baan, Leiden. Inventarisnummers: RL RL Schenkingen Bibliotheek Verschillende boeken, waaronder: Ovidius, Opera omnia, ed. N. Heinsius, 4 dln, Leipzig: Libraria Veidmania, J.F. Martinet, Katechismus der natuur, dl. 1, Amsterdam: wed. J. Loveringh, J. Allart, Herkomst: Koenraad Oege Meinsma ( ). Schenking: mevrouw W. Valewink-Meinsma, Breukelen. Enige archivalia, waaronder: 48 brieven van prinses Marianne der Nederlanden ( ) aan Maria van Loenen-Huisman ( ), ook wel genaamd Vrouw(tje) van Loenen, echtgenote van Harmen Lucas van Loenen ( ), enkele met omslag; geschreven te Brussel, Potsdam, Berlijn, Rusthof (Voorburg), Reinhartshausen (Rheingau), Jagdschloss Weisswasser (bij Muskau), Genève en Camenz (Silezië), ; 4to en 8vo, in totaal 100 beschreven bladzijden. 2

3 Enige brieven en telegrammen namens prinses Marianne, prins Alexander ( ) en anderen aan Vrouw van Loenen. Twee benoemingsoorkonden uit de Franse tijd, gedateerd Parijs 10 april 1811, de ene voor Lucas Harmsen (d.i. Harmen Lucas van Loenen), benoemd tot homme de peine (huisknecht), de andere voor Jacomina Harmsen (d.i. de eerste vrouw van Harmen Lucas), benoemd tot netoyeuse (huishoudster) aan Paleis Het Loo. Schenking: H.J. van Loenen, Woudrichem. Enige programma s, liturgieën en menukaarten: Algemeen Bewijs van toegang tot Paleis Noordeinde, op naam van de heer A.B.M. Blonden. Inventarisnummer: RL Vergunning om tot na 11 uur des avonds tot het Koninklijk Paleis HET LOO te worden toegelaten, op naam van de heer A.B.M. Blonden, Inventarisnummer: RL Overlijden koningin-moeder Emma, 1934 Programma voor de dag der bijzetting, 27 maart (9 p.). Overlijden prins Hendrik, Uitnodiging voor het bijwonen van de bijzetting van Z.K.H. prins Hendrik in de Nieuwe Kerk te Delft, op naam van de heer A.B.M. Blonden. Inventarisnummer: RL Bewijs van Voorrang krachtens art. 65 der Algemeene Politieverordening ten behoeve van het rijtuig of motorrijtuig van de heer Blonden, geldig gedurende de maand Juli in het jaar 1934, mogelijk ter gelegenheid van de bijzetting van Z.K.H. prins Hendrik. Inventarisnummer: RL Programma voor de dag der bijzetting, 11 juli (18 p.). Liturgie van de dienst der bijzetting in de Nieuwe Kerk te Delft, 11 juli (bifolium) Huwelijk prinses Juliana met prins Bernhard, Programma van de feesten en plechtigheden ter gelegenheid van het huwelijk in Den Haag, 4-7 januari (16 p.). Toegangsbewijs of Bewijs van Doorgang voor de Grote Kerk te Den Haag op naam van de heer A.B.M. Blonden. Inventarisnummers: RL41216-a/b. Uitnodiging voor het bijwonen van de huwelijksinzegening in de Grote Kerk te Den Haag, op naam van de heer A.B.M. Blonden. Inventarisnummers: RL41215-a/b. Liturgie van de dienst der inzegening van het huwelijk in de Grote Kerk te Den Haag, 7 januari (bifolium). Menukaarten, Paleis Noordeinde, 5 januari (noenmaal en avonddisch), 6 januari (noenmaal en avonddisch), 7 januari (avonddisch). Muziekprogramma, Paleis Noordeinde, 7 januari. 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, Programma van de feestelijkheden te Den Haag, Rotterdam en Amsterdam, 26 augustus 12 september (16 p.). Menukaart met muziekprogramma, Paleis op de Dam, 5 september (avonddisch). Programma van de Nationale Gedachtenisviering in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, 6 september (20 p.). - Bewijs van toegang tot de Nieuwe Kerk te Amsterdam ter bijwoning van de Nationale Gedachtenisviering op 6 september, op naam van de heer A.B.M. Blonden. Inventarisnummer: RL Overlijden koningin Wilhelmina, Uitnodiging aan het paleispersoneel te defileren langs de baar in Paleis Lange Voorhout, 4 december, met retourenvelop. Liturgie van de dienst der bijzetting in de Nieuwe Kerk te Delft, 8 december (1 blad, in drieën gevouwen). Uitnodiging tot het bijwonen van de dienst der bijzetting in de Nieuwe Kerk te Delft op 8 december en bijbehorende parkeerkaart met routebeschrijving, op naam van de heer A.B.M. Blonden. Herkomst: A.B.M. Blonden ( ), oud-medewerker Koninklijke Hofhouding en Kroondomein. Inventarisnummers: RL41221-a t/m c. Schenking: mevrouw L. de Vries-Blonden, Amsterdam. Artikelenreeks door Clemens Laar onder de titel Der 13. Mai: Oraniens letzte Tage: ein Bericht nach Tatsachen, in: Münchner Illustrierte Presse, 19 (1942), nrs. 5-10, 70-72, 86-88, , , , Schenking: A.D. Renting, Apeldoorn. Notitie ( blocnote ) van koningin Wilhelmina voor een gelukstelegram aan de heer en mevrouw Goossens te Scheveningen, ca Schenking: mevrouw I. Roos, Rhenen. Enige convocaten, programma s en liturgieën: Overlijden koningin Wilhelmina, Uitnodiging tot bijwoning van de dienst der bijzetting in de Nieuwe Kerk te Delft, 8 december, met aanwijzing voor de te volgen route en parkeren. Inventarisnummer: RL41489-a t/m d. Liturgie van de dienst der bijzetting in de Nieuwe Kerk te Delft, 8 december (1 blad, in drieën gevouwen). Inventarisnummer: RL Kerstviering op Het Loo, Kerstkaart met foto van prinses Wilhelmina, Het Loo, niet (meer) getekend. Inventarisnummer: RL Liturgie voor de Kerstviering in de kapel van Paleis Het Loo, 20 december (7 p.) Inventarisnummer: RL Vakantieverblijf voor paleispersoneel op De Ruygenhoek, Scheveningen. Drie bewijzen van toegang tot de terreinen van het Landhuis De Ruygenhoek, juli Huwelijk prinses Margriet der Nederlanden met mr. Pieter van Vollenhoven, Uitnodiging tot bijwoning van de inzegening van het huwelijk in de Grote Kerk te Den Haag, 10 januari. Geboorte prins Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau, van Vollenhoven, Liturgie van de dienst ter gelegenheid van de doopbediening in de Grote Kerk te Apeldoorn, 3 september (14 p.), met toegangskaarten en plattegrond van de kerk 25-jarig regeringsjubileum van koningin Juliana, Uitnodiging tot bijwoning van een voorstelling van de Sleeswijk Revue (met Willy Walden en Piet Muyselaar) in het Congresgebouw te Utrecht, aangeboden aan koningin Juliana en Prins Bernhard, 15 oktober. Programma van de voorstelling in het Congresgebouw te Utrecht onder de titel Waar blijft de tijd (4 p.). Schenking: W.J. Hamer, Apeldoorn. 3

4 Rondschrijven met de tekst van het Verzoekschrift aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten- Generaal om in verband met het Nederlandse staatsbelang te willen bevorderen dat het door de Regering bij de Tweede Kamer ingediende Ontwerp van Rijkswet ter goedkeuring van een te sluiten huwelijk van H.K.H. Prinses Beatrix met de heer Claus von Amsberg wordt ingetrokken, of, indien intrekking niet bereikt kan worden, dit Ontwerp te verwerpen, met verzoek om adhesiebetuiging. Tot de ondertekenaars behoorden prof. dr. S. Dresden, Ed. Hoornik, Marga Minco, dr. E. van Raalte, dr. Annie Romein-Verschoor en Annie M.G. Schmidt. Twee bladen, gestencild, Rotterdam Schenking: A.D. Renting, Apeldoorn. Filatelie Album met vrijwel complete serie koninginnen- en andere Oranjepostzegels. Schenking: Museum voor Communicatie, Den Haag. Inventarisnummers: RL t/m Twee sets postzegelvellen met elk zes kinderpostzegels met afbeeldingen van de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane. Per vel, ook wel blok genaamd, drie zegels met de prinsesjes gezamenlijk en drie postzegels waar de prinsesjes elk afzonderlijk op staan. Papier; postzegel: 2,5 x 3,5 cm; blok: 7,5 x 14,5 cm. Schenking: mevrouw drs. M.E. Spliethoff, Apeldoorn. Inventarisnummers: RL en -2. Foto s en drukwerk 1907 Op karton gemonteerde opname van Kasteel Ter Horst, versierd ter gelegenheid van een feest van de familie Van Lynden en Van Weede. Fotograaf: Ph. G. Starke, Apeldoorn. Karton en daglichtgelatinezilverdruk 20 x 45 cm. Herkomst: A.B.M. Blonden ( ), oudmedewerker Koninklijke Hofhouding en Kroondomein. Schenking: mevrouw L. de Vries-Blonden, Amsterdam. Inventarisnummer: RL Op karton gemonteerde groepsportret van een feest van de familie Van Lynden en Van Weede (onder anderen met jkvr. Catharina van Weede ( ) en Robert Melvil, baron van Lynden ( ) ) voor de ingang van Kasteel Ter Horst. Fotograaf: Ph. G. Starke, Apeldoorn. Karton en daglichtgelatinezilverdruk 20 x 45 cm. Herkomst: A.B.M. Blonden ( ), oud-medewerker Koninklijke Hofhouding en Kroondomein. Schenking: mevrouw L. de Vries-Blonden, Amsterdam. Inventarisnummer: RL41242-a. Moderne reproductie van het portret van baronesse Catharina Melvil van Lynden van Weede ( ), gereproduceerd uit bovengenoemde opname (RL41241-a) van fotograaf Ph. G. Starke uit Apeldoorn. Ontwikkelgelatinezilverdruk, 14,2 x 10,4 cm. Herkomst: A.B.M. Blonden ( ), oud-medewerker Koninklijke Hofhouding en Kroondomein. Schenking: mevrouw L. de Vries-Blonden, Amsterdam. Inventarisnummer: RL41242-b Prentbriefkaart met opname van koningin Wilhelmina ( ), prins Hendrik ( ), prinses Juliana ( ) en baronesse Catharina Melvil van Lynden van Weede ( ) bij een bezoek aan de Koelkamp in Drenthe. Fotograaf onbekend. Drukwerk op karton, 8,7 x 13,6 cm. Herkomst: A.B.M. Blonden ( ), oud-medewerker Koninklijke Hofhouding en Kroondomein. Schenking: mevrouw L. de Vries-Blonden, Amsterdam. Inventarisnummer: RL Jubileumalbum met prentbriefkaarten, uitgegeven bij het 25-jarig huwelijk van Koningin Wilhelmina ( ) en prins Hendrik ( ) op 7 februari Drukwerk, karton en papier, 9,4 x 7,5 cm. Herkomst: A.B.M. Blonden ( ), oud-medewerker Koninklijke Hofhouding en Kroondomein. Schenking: mevrouw L. de Vries-Blonden, Amsterdam. Inventarisnummer: RL Foto uitgegeven ter gelegenheid van de 50-jarige aanwezigheid van koningin Emma ( ) in Nederland. De opname werd voor deze gelegenheid gemaakt door fotograaf Frans Ziegler ( ) en gemonteerd op karton dat in goud de opdruk heeft. Karton, 13 x 10,5 cm, ontwikkelgelatinezilverdruk, 9,3 x 7,5 cm. Herkomst: A.B.M. Blonden ( ), oud-medewerker Koninklijke Hofhouding en Kroondomein. Schenking: mevrouw L. de Vries-Blonden, Amsterdam. Inventarisnummer: RL Circa 1929 Geborduurde kaart waarop een cirkelvormige portretfoto van koningin Wilhelmina ( ) zit gemonteerd. Fotograaf onbekend. Karton, papier, zijde, ontwikkelgelatinezilverdruk 9 x 14 cm (doorsnede foto: 3 cm). Herkomst: A.B.M. Blonden ( ), oud-medewerker Koninklijke Hofhouding en Kroondomein. Schenking: mevrouw L. de Vries-Blonden, Amsterdam. Inventarisnummer: RL Prentbriefkaart met een opname van prinses Juliana ( ) die een bezoek brengt aan de zgn. Indische tentoonstelling in Den Haag (mei oktober 1932). Fotograaf onbekend. Drukwerk op karton, 8,9 x 14 cm. Herkomst: A.B.M. Blonden ( ), oud-medewerker Koninklijke Hofhouding en Kroondomein. Schenking: mevrouw L. de Vries-Blonden, Amsterdam. Inventarisnummer: RL Kartonnen presentatiemap met zwart-wit opname (door fotograaf Frans Ziegler ) van prinses Juliana 4

5 ( ) en prins Bernhard ( ), uitgegeven ter gelegenheid van hun huwelijk op 7 januari Karton en papier, 10 x 7,5cm, ontwikkelgelatinezilverdruk, 7,6 x 5,4 cm. Herkomst: A.B.M. Blonden ( ), oud-medewerker Koninklijke Hofhouding en Kroondomein. Schenking: mevrouw L. de Vries-Blonden, Amsterdam. Inventarisnummer: RL Oranje passe-partout met foto van prinses Beatrix (1938) als peuter. Het passe-partout heeft als opdruk: Sluit mij in, bij al uw correspondentie!. Fotograaf onbekend. Papier, ontwikkelgelatinezilverdruk, 9 x 7,3 cm. Herkomst: A.B.M. Blonden ( ), oud-medewerker Koninklijke Hofhouding en Kroondomein. Schenking: mevrouw L. de Vries-Blonden, Amsterdam. Inventarisnummer: RL41208a-b Fotomontage met drie foto s van het vertrek naar en het verblijf van de Oranjes in Londen. Fotograaf onbekend. Ontwikkelgelatinezilverdruk 13 x 17,5 cm. Herkomst: A.B.M. Blonden ( ), oud-medewerker Koninklijke Hofhouding en Kroondomein. Schenking: mevrouw L. de Vries-Blonden, Amsterdam. Inventarisnummer: RL Opname van prinses Juliana ( ), Beatrix (1938), Irene (1939) en Renée Röell, bij een schommel bij hun huis in Canada. Fotograaf onbekend. Ontwikkelgelatinezilverdruk 16,5 x 21 cm. Herkomst: A.B.M. Blonden ( ), oud-medewerker Koninklijke Hofhouding en Kroondomein. Schenking: mevrouw L. de Vries-Blonden, Amsterdam. Inventarisnummer: RL Opname van de aankomst van prinses Juliana ( ), Beatrix (1938), Irene (1939) en de familie Röell in Canada. Fotograaf onbekend. Ontwikkelgelatinezilverdruk 16,5 x 21 cm. Herkomst: A.B.M. Blonden ( ), oud-medewerker Koninklijke Hofhouding en Kroondomein. Schenking: mevrouw L. de Vries-Blonden, Amsterdam. Inventarisnummer: RL Fotomontage van een opname van prinses Irene in een kinderbox met een Canadees tijdschriftartikel over de Oranjes. Fotograaf onbekend. Ontwikkelgelatinezilverdruk 16,5 x 21 cm. Herkomst: A.B.M. Blonden ( ), oud-medewerker Koninklijke Hofhouding en Kroondomein. Schenking: mevrouw L. de Vries-Blonden, Amsterdam. Inventarisnummer: RL Foto met koningin Juliana ( ), prins Bernhard ( ), prinses Beatrix (1938) en prinses Irene (1939) in een open rijtuig bij een bezoek aan Amsterdam in Fotograaf onbekend. Ontwikkelgelatinezilverdruk, 9 x 14 cm. Herkomst: A.B.M. Blonden ( ), oud-medewerker Koninklijke Hofhouding en Kroondomein. Schenking: mevrouw L. de Vries-Blonden, Amsterdam. Inventarisnummer: RL Circa 1950 Prentbriefkaart met prins Bernhard ( ) in marineuniform die de hand schudt van een ongeïdentificeerde man (burgemeester). Fotograaf onbekend. Drukwerk op karton, 13,5 x 8,4 cm. Herkomst: A.B.M. Blonden ( ), oud-medewerker Koninklijke Hofhouding en Kroondomein. Schenking: mevrouw L. de Vries- Blonden, Amsterdam. Inventarisnummer: RL Circa 1950 Prentbriefkaart met luchtfoto van Paleis Het Loo voor de restauratie. Te zien zijn de Ganzevoet voor het witte paleis naar het noordwesten. Fotograaf onbekend. Drukwerk op karton, 9 x 14 cm. Schenking: mevrouw A. van Kleef, Den Haag. Inventarisnummer: RL Prentbriefkaart met het vooraanzicht van Paleis Het Loo voor de restauratie. Te zien is het vooraanzicht van het witte paleis, vanaf de Ganzevoet naar het noorden. De sfinxbeelden staan nog voor het paleis. Fotograaf onbekend. Drukwerk op karton, 9 x 14 cm. Schenking: mevrouw A. van Kleef, Den Haag. Inventarisnummer: RL Officieel portret van prinses Margriet (1943) en dhr. Pieter van Vollenhoven gemaakt door Max Koot ( ) naar aanleiding van hun huwelijk dat jaar. Dhr. Van Vollenhoven zit in een cabriolet waar prinses Margriet achter staat. Ontwikkelgelatinezilverdruk, 39 x 29,7 cm. Schenking: Prof.dr. J.R. ter Molen, Apeldoorn. Inventarisnummer: RL Gekleurde dubbele kaart, verschenen ter gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum van koningin Juliana in De kaart, met staatsiefoto door Max Koot ( ) heeft als inlegvel een programma met als titel Waar blijft de tijd. Karton, 18 x 13 cm, chromogene foto, 16,7 x 11,8 cm, zilverdraad. Herkomst: A.B.M. Blonden ( ), oud-medewerker Koninklijke Hofhouding en Kroondomein. Schenking: mevrouw L. de Vries- Blonden, Amsterdam. Inventarisnummer: RL Bernhard 75 jaar - Lang leve de Prins der Nederlanden. Plaat ter gelegenheid van de 75 ste verjaardag van prins Bernhard ( ), 29 juni 1986, met het portret van de prins getekend door Rien Poortvliet ( ). Mogelijk particuliere uitgave ter gelegenheid van de verjaardag van prins Bernhard. Papier, 57,6 x 41,4 cm; niet ingelijst; zonder naam van de drukker. Schenking Koninklijk Huisarchief, Den Haag. Inventarisnummer: RL Kostuums en textiel Servet van fijn damast met een voorstelling van een huis met tuin en een jachttafereel. Vervaardiger onbekend. 5

6 Linnen; ca. 83 x 100 cm. Herkomst: mevrouw W. Bak huizen-hoogenraad. Schenking: A.J. Bakhuizen, Den Haag. Inventarisnummer: RL Circa 1697 Servet van fijn damast met een voorstelling van de Vrede van Rijswijk (1697). Vervaardiger onbekend. Linnen; ca. 91 x 108 cm. Herkomst: mevrouw W. Bakhuizen -Hoogenraad. Schenking: A.J. Bakhuizen, Den Haag. Inventarisnummer: RL : Tafellaken van fijn damast met verschillende bloem-, fruit- en groentemotieven. Vervaardiger onbekend. Linnen; ca. 163 x 295 cm. Herkomst: mevrouw W. Bakhuizen- Hoogenraad. Schenking: A.J. Bakhuizen, Den Haag. Inventarisnummer: RL Tafellaken van fijn damast met schelpen, vruchten en bloemen. Vervaardiger onbekend. Linnen; ca. 198 x 220 cm. Herkomst: mevrouw W. Bakhuizen-Hoogenraad. Schenking: A.J. Bakhuizen, Den Haag. Inventarisnummer: RL Herinneringsdoek ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina ( ). Vervaardiger onbekend. Bedrukt katoen; 36 x 34 cm. Schenking: mevrouw N.G. Dam, Hoogeveen. Inventarisnummer: RL Rouwzakdoek ter herinnering aan het overlijden van koningin Emma ( ). Vervaardiger onbekend. Geborduurd en beschilderd katoen; 26,5 x 26,5 cm. Schenking: mevrouw N.G. Dam, Hoogeveen. Inventarisnummer: RL Herinneringsdoek beschilderd ter gelegenheid van het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina ( ). Vervaardiger onbekend. Beschilderd zijdecrêpe; 24 x 41 cm. Schenking: mevrouw N.G. Dam, Hoogeveen. Inventarisnummer: RL Zakdoek ter herinnering aan het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina ( ). Vervaardiger onbekend. Geborduurd katoen; 25,6 x 25,6 cm. Schenking: mevrouw N.G. Dam, Hoogeveen. Inventarisnummer: RL Herinnerings(hoofd-)doek ter gelegenheid van 100 jaar afschaffing slavernij in Suriname. Katoen; 89 x 89 cm; Herkomst: A.B.M. Blonden ( ), oud-medewerker Koninklijke Hofhouding en Kroondomein. Schenking: mevrouw L. de Vries-Blonden, Amsterdam. Inventarisnummer: RL Het negendelig confiturenstel bestaat uit een stervormige middenschaal en acht zijschalen met een bekroning in de vorm van een Franse lelie. Het dateert van rond 1700 en werd vervaardigd door plateelbakkerij De Roos. De set werd gebruikt voor de presentatie van gekonfijte vruchten. Kunstnijverheid Circa 1700 Negendelig blauwwit confiturenstel bestaande uit een stervormige middenschaal en acht zijschalen met een bekroning in de vorm van een Franse lelie. Delft, Roos-merk van plateelbakkerij De Roos ( ), circa 1700, aardewerk met tinglazuur; diameter totaal 69,.5 cm. Herkomst: Kunsthandel Salomon Stodel, Amsterdam; Aronson Antiquairs, Amsterdam. Schenking: Stichting t Konings Loo, Apeldoorn. Inventarisnummers: RL t/m -9. Circa 1750 Paar polychrome wandplaquettes met de portretten van Prins Willem IV ( ) en Anna van Hannover ( ). Delft, niet gemerkt; aardewerk met tinglazuur; beiden 36,5 x 32,2 x 2,2 cm. Herkomst: Collectie H. Fuld, Scheveningen; particuliere collectie, Oslo, Noorwegen; Aronson Antiquairs, Amsterdam. Schenking: Stichting t Konings Loo, Apeldoorn; verworven met steun van het Fonds S.E. Booy-barones van Randwijck en het Fonds P.I.A.M. Eijckman de Nerée tot Babberich. Inventarisnummers: RL en -2. Circa 1988 Twee keramische afdrukken van koekplanken uit de collectie van Paleis Het Loo voorstellend koning-stadhouder Willem III ( ) en koningin Mary II ( ). Vervaardiger onbekend, circa 1988, polychroom geglazuurd aardewerk, 35 x 16 cm (per figuur). Herkomst: nalatenschap de heer T. Landheer ( ), Diepenveen. Schenking: G. Landsheer, Leiden. Inventarisnummer: RL

7 Meubelen Circa 1820 Mahoniehouten canapé in laat-empirestijl, met rechte rugleuning, gebogen armleuningen en vier paar sabelpoten, bekleed met gele zijde met ingeweven lauwerkransen (modern). Vervaardiger onbekend, Brussel; mahoniehout, zijde; 99,5 x 161 x 60 cm. Herkomst: eerste inrichting van Paleis Soestdijk voor koning Willem II en koningin Anna Paulowna, Schenking: Prof.dr. J.R. ter Molen, Apeldoorn. Inventarisnummer: RL Set van dertien stoelen in Thonet-stijl, van gebeitst gestoomd en gebogen beukenhout, met achterpoten en rugleuning uit één stuk. De triplex zittingen zijn geperforeerd in een sterpatronen in cirkels. Ook op Paleis Het Loo werden in de 19 de en 20 ste eeuw veel van dergelijke stoelen gebruikt, onder meer in de dienstvertrekken en in het Paviljoen aan de Veldvijver. Wenen, Josef Hofmann; beukenhout; 90 x 45 x 55 cm; Herkomst: Koninklijk Paleis, Amsterdam. Overdracht van beheer Rijkscollectie: Intendance der Koninklijke Paleizen, Den Haag. Inventarisnummers: KP t/m -13. Set van zes stoelen in Thonet-stijl, van gebeitst gestoomd en gebogen beukenhout, met achterpoten en rugleuning uit één stuk en zitting van webbing. Wenen, Josef Hofmann; beukenhout, riet; 90 x 45 x 55 cm. Twee stoelen in Thonet-stijl, van gebeitst gestoomd en gebogen beukenhout, met achterpoten en rugleuning uit één stuk en ontbrekende zitting. Wenen, Josef Hofmann; beukenhout; 90 x 45 x 55 cm. Herkomst: Koninklijk Paleis, Amsterdam. Overdracht van beheer Rijkscollectie: Intendance der Koninklijke Paleizen, Den Haag. Inventarisnummers: KP t/m -6 en KP en -13. De wandplaquettes met de portretten van Willem IV en Anna van Hannover. De kleurrijke portretten van het stadhouderlijk paar zijn en profil geschilderd naar prentvoorbeelden. De technisch hoogstaande decoratie in len en vergulding maakten de plaques tot een luxueuze wanddecoratie voor het interieur van een achttiendeeeuwse Oranjeaanhanger. De zeldzame plaquettes zijn een waardevolle aanvulling op de collectie oranjekeramiek. De plaquettes zijn verworven ter gelegenheid van het afscheid van Johan ter Molen. Circa 1890 Crème gelakt stoeltje met gebogen poten en naar achteren buigende rugleuning boven gesneden, opengewerkt rugstuk tussen korte deels gedraaide stijlen en met rudimentaire armleuningen in krullend snijwerk. De rugleuning en de vrijwel ronde zitting is bekleed met parelgrijze wollen meubelstof. Vervaardiger onbekend, Nederland, gelakt perenhout, wol; 79 x 50 x 56 cm. Herkomst: slaapkamer van koningin Juliana en prins Bernhard op Paleis Het Loo, Overdracht van beheer Rijkscollectie: Intendance der Koninklijke Paleizen, Den Haag. Inventarisnummer: L Rechthoekige tafel met twee maal twee poten en smalle voetregel. Vervaardiger onbekend, Nederland; esdoorn-, mahonie- en palissanderhout; 76 x 180 x 79,5 cm. Herkomst: Bibliotheek Paleis Soestdijk; onderdeel van het Nationaal Geschenk ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard. Overdracht van beheer Rijkscollectie: Intendance der Koninklijke Paleizen, Den Haag. Inventarisnummer: RL

8 Circa 1980 Negen gouden stoeltjes, naar bestaand Europees model vervaardigd in Hongkong ten behoeve van de herinrichting van Paleis Huis ten Bosch. Licht model, type chaise volante, met open rugleuning met gebogen kapregel met drie uitstulpingen, vier gedraaide balusterstijlen en gedraaide zijstijlen, gedraaide poten, voorsport, achtersport en twee zijsporten aan elke kant; bekleed met jacquard geweven zijde, thans zeer verkleurd. Vervaardiger onbekend, Hongkong; beschilderd beukenhout, zijde; 87 x 42 x 52 cm. Herkomst: Paleis Huis ten Bosch, Den Haag. Overdracht van beheer Rijkscollectie: Intendance der Koninklijke Paleizen, Den Haag. Inventarisnummers: KP3241-2, -4, -6, -8, -9, -10, -11, -14 en 16. Numismatiek 1938 Draagpenning, mars ter gelegenheid van de geboorte van Beatrix, prinses der Nederlanden, E. Hüttl / Koninklijke Begeer. Brons, katoen; 36,1 x 30,3 mm, 13,32 gram. Schenking: mevrouw drs. A.M. Turken, Waalre. Inventarisnummer: RL Oranjesouvenirs Envelop uit de oorlogstijd met getekende rebus. Potlood, papier; 10 x 15 cm. Herkomst: A.B.M. Blonden ( ), oud-medewerker Koninklijke Hofhouding en Kroondomein. Schenking: mevrouw L. de Vries-Blonden, Amsterdam. Inventarisnummer: RL Kaartje met de Nederlandse Leeuw in oranje en de tekst OZO en LOK in rood-wit-blauw. Papier, waterverf, karton; 4,2 x 6,8 cm. Herkomst: A.B.M. Blonden ( ), oud-medewerker Koninklijke Hofhouding en Kroondomein. Schenking: mevrouw L. de Vries-Blonden, Amsterdam. Inventarisnummer: RL Oranje kaartje met de tekst Hartelijk gefeliciteerd, doelend op de verjaardag van Z.K.H. prins Bernhard op 29 juni Karton; 8 x 12,2. Herkomst: A.B.M. Blonden ( ), oud-medewerker Koninklijke Hofhouding en Kroondomein. Schenking: mevrouw L. de Vries- Blonden, Amsterdam. Inventarisnummer: RL Wit getypt briefje op zeer dun papier met tekst in zwart: Landgenooten / vaderlanders / Den 10 den mei zal voor ons vrijheidslievend volk een dag van groten rouw en smart zijn. Velen onzer zullen dan speciaal hun dier-baren gedenken, die een jaar geleden hun leven na dapperen strijd / offerden voor onze vrijheid. enz. enz. enz.. Papier; 11 x 21 cm. Herkomst: A.B.M. Blonden ( ), oud-medewerker Koninklijke Hofhouding en Kroondomein. Schenking: mevrouw L. de Vries-Blonden, Amsterdam. Inventarisnummer: RL Gekalligrafeerd pamflet in staand formaat met opschrift en decoraties in geel, zwart, goud, groen en rood, ter gelegenheid van de geboorte van prinses Margriet op 19 januari Vervaardiger onbekend. Papier; 30,1 x 23 cm. Schenking: mevrouw Mevr. N.G. Dam, Hoogeveen. Inventarisnummer: RL Sigarenbandje met afbeelding van koningin Juliana ter herinnering aan haar troonsafstand op 30 april Papier; 3 x 6,5 cm; Herkomst: A.B.M. Blonden ( ), oud-medewerker Koninklijke Hofhouding en Kroondomein. Schenking: mevrouw L. de Vries-Blonden, Amsterdam. Inventarisnummer: RL Ovale plaquette ter herinnering aan de troonsafstand van koningin Juliana, met geschilderde portretten van koningin Juliana en koningin Beatrix, kroon, rijkswapen en opschriften. Verenigd Koninkrijk, H&R Johnson Tiles Limited. Aardewerk, glazuur; 15,2 x 10,8 x 0,5 cm. RL Schenking: Mr. G.J. de Graaf, Apeldoorn. Orden en onderscheidingen 1813 Draagteken, Willem I, soeverein vorst der Nederlanden. Modelleur: Adriaan Janszoon Bemme. Zilver, glas, zijde; 37,2 x 29 mm, 6,12 gram. Verleend aan: Harmen Lucas van Loenen ( ). Schenking: H.J. van Loenen, Woudrichem. Inventarisnummer: RL Gesp met vijf versierselen, verleend aan D.W. Claassen ( 1881): - Orde van Oranje-Nassau, Nederland, ridder met zwaarden, versiersel op gesp en versiersel klein model. Zilver, , zijde; 60,3 x 38,9 mm. Inventarisnummers: RL en Kruis voor Belangrijke Krijgsverrichtingen, Nederland, barettes Atjeh en Zuid-Celebes , versiersel op gesp. Zilver, zijde; 45,1 x 39,2 mm. Inventarisnummer: RL Onderscheidingsteken voor Eervolle, Langdurige, Werkelijke Dienst als Officier, Nederland, marine stoomvaartdienst, 15 jaren, versiersel op gesp. Zilver, zijde; 37,3 x 29,7 mm. Inventarisnummer: RL Mobilisatiekruis , Nederland, versiersel op gesp. Koninklijke Begeer. Brons, zijde; 36,6 x 32,3 mm. Inventarisnummer: RL Orde van Sint Stanislaus, Rusland (Keizerrijk), versiersel op gesp. Zijde; gewicht totale gesp: 163,92 gram. Inventarisnummer: RL Set van vier foto s en documentatiemateriaal, behorend bij de onderscheidingen die werden verleend aan D.W. Claassen, ca Inventarisnummer: RL

9 Gesp met drie versierselen klein model, verleend aan D.W. Claassen ( 1881): - Kruis voor Belangrijke Krijgsverrichtingen, Nederland, barettes Atjeh en Zuid-Celebes , versiersel klein model op gesp. Zilver, zijde, metaal; 10,3 x 8,6 mm, Inventarisnummer: RL Onderscheidingsteken voor Eervolle, Langdurige, Werkelijke Dienst als Officier, Nederland, 25 jaren, versiersel klein model op gesp. Zilver, zijde; 12,3 x 9,6 mm. Inventarisnummer: RL Mobilisatiekruis , Nederland, versiersel klein model op gesp. Koninklijke Begeer. Brons, zijde; 13,3 x 10,9 mm, gewicht totale gesp: 4,17 gram. Schenking: mevrouw dr. S. Kruyswijk-Van Thiel, Paterswolde. Inventarisnummer: RL Oorkonde, behorend bij het Mobilisatie Herinneringskruis, uitgereikt aan de heer A.B.M. Blonden. Gekleurde druk in oranje en blauw. Papier, glas, hout; 29,8 x 22,2 cm. Herkomst: A.B.M. Blonden ( ), oudmedewerker Koninklijke Hofhouding en Kroondomein. Schenking: mevrouw L. de Vries-Blonden, Amsterdam. Inventarisnummer: RL Medaille van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, Nederland, zilver, begeleidend schrijven. Papier; 32 x 20 cm. Verleend aan: Maurits Frans Mörzer Bruyns ( ). Inventarisnummer: RL Oorlogsherinneringskruis, Nederland, oorkonde. Papier; 20,6 x 14,7 cm. Inventarisnummer: RL41575; - Ereteken voor Orde en Vrede, Nederland, oorkonde. Papier; 20,8 x 14,7 cm. Inventarisnummer: RL41576; - Onderscheidingsteken voor Eervolle, Langdurige, Werkelijke Dienst als Officier, Nederland, 15 jaren, oorkonde. Papier; 29 x 20,2 cm. Inventarisnummer: RL Onderscheidingsteken voor Eervolle, Langdurige, Werkelijke Dienst als Officier, Nederland, 30 jaren, oorkonde. Papier; 29,6 x 20,8 cm. Inventarisnummer: RL Onderscheidingsteken voor Eervolle, Langdurige, Werkelijke Dienst als Officier, Nederland, 35 jaren, oorkonde. Papier; 29,4 x 20,8 cm. Inventarisnummer: RL Demobilisatie insigne van de Koninklijke Marine, Nederland, oorkonde. Papier; 37,2 x 24,8 cm. Verleend aan: Willem Frederik Jacob Mörzer Bruyns sr. ( ). Schenking: Dr. W.F.J. Mörzer Bruyns, Hilversum. Inventarisnummer: RL Prijspenning van Roei en Zeilvereniging Hollandia, Nederland, zilver, versiersel en etui. Firma C.J. Begeer, Koninklijke Utrechtsche Fabriek van Zilverwerken. Zilver; 27,3 x 23,8 mm, 5,89 gram. Inventarisnummer: RL Prijspenning van Studenten Roeivereniging Aegir te Groningen, Nederland, zilver, versiersel en etui. Gerritsen & Van Kempen N.V. Zilver; 30,3 mm, 11,34 gram. Inventarisnummer: RL Prijspenning van de Koninklijke Nederlandsche Zeilen Roeivereniging, Nederland, zilver, versiersel. Zilver; 27,8 mm, 11,93 gram. Inventarisnummer: RL Prijspenning van de Koninklijke Nederlandsche Zeilen Roeivereniging, Nederland, zilver, versiersel. Zilver; 28 mm, 11,73 gram. Inventarisnummer: RL Prijspenning van de Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereniging, Nederland, zilver, versiersel en etui. Zilver; 27,8 mm, 12,55 gram. Inventarisnummer: RL Prijspenning van Roei en Zeilvereniging Hollandia, Nederland, zilver, versiersel en etui. Firma C.J. Begeer, Koninklijke Utrechtsche Fabriek van Zilverwerken. Zilver; 27,3 x 23,8 mm, 5,95 gram. Inventarisnummer: RL Prijspenning van de Nederlandsche Roeibond, Nederland, zilver, versiersel en etui. Firma C.J. Begeer, Koninklijke Utrechtsche Fabriek van Zilverwerken. Zilver; 41 mm, 27,98 gram. Inventarisnummer: RL Prijspenning van de Senaat van het Amsterdamse Studenten Corps, Nederland, zilver, versiersel. Zilver; 30,5 mm, 11,44 gram. Inventarisnummer: RL Prijspenning van de Nederlandsche Studenten Roeibond, Nederland, zilver, versiersel. Zilver; 27,5 x 23,9 mm, 8,29 gram. Inventarisnummer: RL Prijspenning van de Koninklijke Amsterdamse Roei- en Zeilvereniging De Hoop, Nederland, zilver, versiersel. Zilver; 22,3 mm, 5,93 gram. Inventarisnummer: RL Prijspenning van Roei en Zeilvereniging Hollandia, Nederland, zilver, versiersel en etui. Firma C.J. Begeer, Koninklijke Utrechtsche Fabriek van Zilverwerken. Zilver; 27,5 x 23,9 mm, 5,86 gram. Inventarisnummer: RL Prijspenning van Roei en Zeilvereniging Hollandia, Nederland, brons, versiersel en etui. Firma C.J. Begeer, Koninklijke Utrechtsche Fabriek van Zilverwerken. Brons; 27,8 x 23,9 mm, 7,81 gram. Inventarisnummer: RL Herinneringsspeld Deelnemers Europese Kampioenschappen Roeien te Luzern, Verguld metaal en ; 18,6 x 60,4 mm; 4,23 gram. Inventarisnummer: RL Herinneringsspeld Deelnemers Europese Kampioenschappen Roeien te Berlijn, Verguld metaal en ; 21,2 x 39,4 mm; 3,36 gram. Verleend aan: Maurits Frans Mörzer Bruyns ( ). Schenking: A. Mörzer Bruyns, Nunspeet. Inventarisnummer: RL Cornelis van Doorn prijs, Nederland, versiersel en etui. Koninklijke Begeer / M.P.J. Fleur. Zilver; 60,5 mm, 79,69 gram. Inventarisnummer: RL Prijspenning, tweede prijs voor touwtrekken, Brons; 33,1 x 28 mm, 10,47 gram. Inventarisnummer: RL Prijspenning van de Club Kweekschool voor de Zeevaart, tweede prijs voor korfballen, Brons; 30,2 x 25,5 mm, 5,84 gram. Verleend aan: Willem Frederik Jacob Mörzer Bruyns sr. ( ). Schenking: Dr. W.F.J. Mörzer Bruyns, Hilversum. Inventarisnummer: RL

10 Gesp met acht onderscheidingen, verleend aan Jan Hendrik van Borssum Buisman, ( ): - Orde van Oranje-Nassau, Nederland, ridder, versiersel op gesp. s Rijks Munt. Zilver, , katoen; 65,6 x 42,3 mm. Inventarisnummer: RL Oorlogsherinneringskruis, Nederland, versiersel op gesp. Frans Smits / Koninklijke Begeer. Brons, katoen; 43 x 40,6 mm. Inventarisnummer: RL Verzetsherdenkingskruis, Nederland, versiersel op gesp. Frans Smits / Koninklijke Begeer. Zilver, katoen; 45 x 41,3 mm. Inventarisnummer: RL Kruis voor Vrijwilligers in het Verzet, Frankrijk (Vierde Republiek), versiersel op gesp. Monnaie de Paris. Verguld metaal, katoen; 40,2 x 34,1 mm. Inventarisnummer: RL Kruis voor Strijders, Frankrijk (Vierde Republiek), versiersel op gesp. Douminc / Monnaie de Paris. Verguld metaal, katoen; 40,8 x 36 mm. Inventarisnummer: RL Herinneringsmedaille Tweede Wereldoorlog, Frankrijk (Vierde Republiek), barettes. Bevrijding en Vrijwillige Dienst, versiersel op gesp. Douminc. Monnaie de Paris. Verguld metaal, katoen; 38 x 27,9 mm. Inventarisnummer: RL Kruis voor Vrijwillig Strijder in de Tweede Wereldoorlog, Frankrijk (Vierde Republiek), barettes. Bevrijding en Vrijwillige Dienst, versiersel op gesp. Douminc. Monnaie de Paris. Verguld metaal, katoen; 40,2 x 34,1 mm, gewicht totale gesp: 149,07 gram. Schenking: Drs. W.H. van Borssum Buisman, Rozendaal en mevrouw T. van den Berg-Been, Haarlem. Inventarisnummer: RL Huisorde van Oranje, Nederland, officier, versiersel en etui. Koninklijke Begeer. Verguld zilver, ; 62,6 x 50,4 mm, 46,99 gram. Verleend aan: J.A. van Zelm van Eldik ( ). Schenking: Kanselarij van de Huisorden, Den Haag. Inventarisnummer: RL Vrijwilligersmedaille, Nederland, versiersel en etui. s Rijks Munt, Utrecht. Brons, katoen; 39,9 x 34,9 mm, 21,56 gram; RL en -2. Vrijwilligersmedaille, Nederland, versiersel klein model en etui. Brons, katoen; 20,1 x 16,1 mm, 3,25 gram. Schenking: H.J. van Loenen, Woudrichem. Inventarisnummers: RL en Landsteiner-penning, Nederland, versiersel en etui. s Rijks Munt, Utrecht. Brons; 40,2 mm, 21,41 gram. Schenking: H.J. van Loenen, Woudrichem. Inventarisnummers: RL en -2. Persoonlijke accessoires 1947 Sigaar van Sir Winston Churchill ( ). Vervaardiger onbekend; tabak, plastic; 11,5 x 2 cm. Herkomst: Franciscus Johannes Quaars. Schenking: mevrouw G.M.P. Quaars, Den Bosch. Inventarisnummer: RL Een in het Frans gestelde menukaart en de tafelschikkingskaartjes van Churchill, Lady Churchill, hun dochter Mary Churchill, prinses Juliana en prins Bernhard, bleven bewaard. Menukaart: karton, 15,6 x 10,2 cm. Naambordjes: karton, elk 7 x 11,5 cm. Schenking: mevrouw I. Roos, Rhenen. Inventarisnummers: RL41194-b t/m e en RL41194-a. Schilderijen Circa 1625 Portret van Willem I prins van Oranje Portret van Willem I de Zwijger prins van Oranje ( ), geschilderde kopie naar de prent van Willem Jacobsz. Delff ( ), 1624, naar de tekening van Cornelis de Visscher ( ). Borststuk in harnas naar rechts, aanziend, in geschilderd ovaal kader. Hollandse School, ca. 1625; olieverf op gefacetteerd eikenhouten paneel, 25 x 20,7 cm; zonder lijst; niet gesigneerd of gedateerd. Herkomst: familie Van Stolk, Rotterdam. Schenking: mevrouw M.L. Postma-van Stolk, Bosch en Duin. Inventarisnummer: RL Circa 1848 Henri Auguste d Ainecy comte de Montpézat ( ), Valkenjacht op de Hoog-Soerense heide, 1848, olieverf op doek, 88 x 117,5 cm; in nieuwe verguld houten lijst; gesigneerd MONTPEZAT (linksonder). Herkomst: Particuliere collectie; Theo Daatselaar Fine Arts and Antiques, Zaltbommel. Schenking: Stichting t Konings Loo, Apeldoorn. Inventarisnummer: RL Bob Bruijn ( ), Huwelijk van prinses Beatrix en Claus van Amsberg in de Westerkerk te Amsterdam, 10 maart 1966, circa 1966; olieverf op doek; 210 x 310 cm; niet gesigneerd en gedateerd. Herkomst: nalatenschap Bob Bruijn. Schenking: mevrouw A.M. Eschauzier, Parijs, Frankrijk, kleindochter van de schilder; verworven door bemiddeling van Jhr. D.J.A.A. van Lawick van Pabst, Blaricum. Inventarisnummer: RL Henk Logtenberg Gezicht op Paleis Het Loo en de Bassecour, 2012; acrylverf op doek, 30,3 x 40,3 cm; gesigneerd HENK (linksonder). Schenking: H. Logtenberg, Apeldoorn. Inventarisnummer: RL

11 In 1947 bracht Sir Winston Churchill ( ) een bezoek aan prinses Juliana op Paleis Soestdijk. F.J. Quaars ( ), die in 1944 als militair was toegevoegd aan de staf van prins Bernhard, was in 1947 op paleis Soestdijk werkzaam als valet (kamerdienaar) van de prins. Bernhard had Quaars te kennen gegeven dat hij een uitgebrande sigaar van de Britse ex-premier uit de asbak mocht halen als aandenken. Churchill verbleef op 8 en 9 mei 1948 op Paleis Het Loo als gast van koningin Wilhelmina (de koningin liet vanwege dit bezoek zilveren dienbladen omsmelten tot asbakken). Ook op Het Loo en het Paleis op de Dam was het gebruikelijk de uitgebrande sigaren, handelsmerk van deze destijds zeer vereerde wereldleider, te bewaren. 11

12 Henri de Montpézat, Valkenjacht op de Hoog-Soerense heide, Afgebeeld zijn v.l.n.r. de valkenier Adriaan Mollen te paard met een valk op de hand, een onbekende heer in wit pak met rijzweep in de hand en aigrette van de Hawking Club op de hoed, de Prins van Oranje - de latere koning Willem III, prins Alexander der Nederlanden te paard, Karl Alexander, erfgroothertog van Saksen-Weimar in schots geruit pak, gearmd met zijn vrouw Sophie - prinses der Nederlanden, de prinsen Willem en Maurits der Nederlanden - kinderen van koning Willem III en koningin Sophie, John Godolphin - hertog van Leeds (waarschijnlijk), een dame in roze gestreepte japon met roze parasol - vermoedelijk jkvr. Emilie van Pabst van Bingerden ( ), hofdame van koningin Sophie, een oudere dame vermoedelijk mevrouw Falck-baronesse de Roisin, grootmeesteres van koningin Sophie, Koningin Sophie, een heer met appelschimmel - mogelijk A.L. baron Sloet van Oldruitenborgh, adjudant van prins Alexander, later van koning Willem III, twee dames en een heer te paard, onder wie vermoedelijk mevrouw Brants-baronesse van Verschuer, de enige vrouw die regelmatig deelnam aan de valkenjachten op Het Loo, en een rijtuig met daarin twee dames met parasols. Rechts op de voorgrond een rek met vier valken, middenvoor drie gehuifde valken. Restauraties Fotografie Verpakken, registreren en digitaliseren van de collectie prentbriefkaarten Pattiwael van Westerloo. Meubelen Toilettafel. Inventarisnummer: RL Schilderijen Prins Bernhardkamer; behangselschilderingen en jachttaferelen in pastorale landschappen door Dirck Dalens III ( ), ca Jan Mijtens (ca ) en atelier, Portret van Amalia van Nassau-Dietz, Inventarisnummer: RL Bob Bruyn ( ), Huwelijk van prinses Beatrix en prins Claus, Inventarisnummer: RL Naar sir Godfrey Kneller ( ), Portretten van koning-stadhouder Willem III en Mary II Stuart, ca Inventarisnummers: A458 en A490. Textiel Taboeret uit omstreeks 1850 (KP335) uit de kamer van koning Willem II. Bekleding van de troonzetels van koningin Beatrix en prins Claus. Inventarisnummers: MU/5905 en MU/

13 Tentoonstellingsverkeer Inkomende bruiklenen Meubelen 1828 Vier mahoniehouten stoelen in laat-empirestijl, met in de rugleuning een brede middenstijl met rond gecentreerd motief, waarin in esdoornhout een trofee van muziekinstrumenten is ingelegd. De zittingen zijn bekleed met rood leer. Mahonie- en iepenhout, leer, messing; gemerkt P.F. van Doren; 88,5 43 x 48 cm. Herkomst: Paleis van de Prins van Oranje, Brussel. Bruikleen: Intendance der Koninklijke Paleizen, Den Haag. Inventarisnummers: L349-2, -9, -12, Armstoel met trapeziumvormige rugleuning en taps toelopende poten. Vervaardiger onbekend, Nederland; mahoniehout, katoen, messing; 94 x 68 x 67 cm. Herkomst: Bibliotheek Paleis Soestdijk; onderdeel van het Nationaal Geschenk ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard. Bruikleen: Intendance der Koninklijke Paleizen, Den Haag. Inventarisnummer: X Numismatiek 1566 Geuzenpenning, Jacques Jonghelinck ( ). Verguld zilver; 29,6 x 2,9 mm, 6,15 gram. Herkomst: Munthandel Verschoor, Strijen. Bruikleen: Stichting tot Instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden, Apeldoorn. Inventarisnummer: E2006. Orden en onderscheidingen 2012 Penning van de Stichting Geuzenverzet , Nederland, versiersel en etui. Koninklijke Begeer. Zilver, katoen; 39,9 x 34 mm, 33,64 gram. Herkomst: Stichting Geuzenverzet Bruikleen: Stichting tot Instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden, Apeldoorn. Inventarisnummer: E2012. Schilderijen Ongedateerd Ganzen en eenden. Melchior d Hondecoeter; olieverf op doek; 115 x 136 cm. Bruikleen: Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, Den Haag. Inventarisnummer: X /61. Kippen en eenden. Melchior d Hondecoeter; olieverf op doek; 115 x 136 cm. Bruikleen: Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, Den Haag. Inventarisnummer: X /62. Sine Cerere et Baccho friget Venus. Atelier Peter Paul Rubens; olieverf op doek; 183 x 205 cm; Bruikleen: Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, Den Haag. Inventarisnummer: X /247. Circa 1647 Dubbelportret van Friedrich Wilhelm I ( ) en Louise Henriette ( ). Gerard van Honthorst; olieverf op doek; 220 x 181 cm. Bruikleen: Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, Den Haag. Inventarisnummer: X / Guirlande van vruchten met enkele bloemen. Jan Davidsz. de Heem; olieverf op doek; 60,2 x 74,7cm. Bruikleen: Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, Den Haag. Inventarisnummer: X / Postuum portret van Maria I Stuart ( ) met een dienstbode. Adriaen Hanneman; olieverf op doek; 129,5 x 119,3 cm. Bruikleen: Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, Den Haag. Inventarisnummer: X /429. Voor- en achterzijde Geuzenpenning. Circa 1665 Portret van Maria van Oranje ( ) met Hendrik van Zuijenstein (overleden in 1673) en een dienstbode. Jan Mijtens; olieverf op doek; 150 x 185,5 cm. Bruikleen: Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, Den Haag. Inventarisnummer: X / De raaf wordt beroofd van de veren waarmee hij zich had getooid. Melchior d Hondecoeter; olieverf op doek; 176 x 198 cm. Bruikleen: Koninklijk Kabinet van Schil- 13

14 derijen Mauritshuis, Den Haag. Inventarisnummer: X /59. Sculptuur 1683 Marmeren borstbeeld van prins Willem III ( ). Atelier Rombout Verhulst ( ); gesigneerd en gedateerd R.V.H fe.; marmer; 78 x 55 x 42 cm. Bruikleen: Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, Den Haag. Inventarisnummer: X /367. Marmeren borstbeeld van prinses Mary II ( ). Atelier Rombout Verhulst ( ); gesigneerd en gedateerd R.V.H fe.; marmer, 79 x 59 x 37 cm. Bruikleen: Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, Den Haag. Inventarisnummer: X /366. Circa 1782 Marmeren borstbeeld van Friedrich Wilhelm II ( ), koning van Pruisen, broer van prinses Wilhelmina van Pruisen, vader van koningin Wilhelmina, de echtgenote van koning Willem I. Frankrijk. Martin-Claude Monot ( ), 85 x 61 x 37 cm. Bruikleen: Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, Den Haag. Inventarisnummer: X /378. Circa 1832 Borstbeeld van koning Willem I. Een exemplaar in marmer bevindt zich in het Koninklijk Paleis op de Dam. Een bronzen repliek is opgenomen in het Rijksmuseum te Amsterdam. Louis Royer ( ); gips, 63 x 30 x 24 cm. Bruikleen: Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, Den Haag. Inventarisnummer: X /1201. Uitgaande bruiklenen Waterschap Brabantse Delta, kasteel Bouvigne, Breda: Naar sir Godfrey Kneller, ca. 1690, Portret van Willem III, prins van Oranje, koning van Engeland ( ), na restauratie door Atelier Mösenbacher, Den Haag. Inventarisnummer: A458. Atelier sir Godfrey Kneller, ca. 1690, Portret van Mary Stuart, prinses van Oranje, koningin van Engeland ( ), na restauratie door Atelier Mösenbacher, Den Haag. Inventarisnummer: A490. Hollandse School, ca. 1640, Portret van Hendrik Casimir I, graaf van Nassau-Dietz ( ). Inventarisnummer: A8975. Het volgende bruikleen aan het Waterschap Brabantse Delta werd beëindigd: Atelier Michiel Jansz. van Mierevelt, ca. 1615, Portret van Maurits, prins van Oranje ( ). Inventarisnummer: A1986. Fantasie en werkelijkheid. De stadsgezichten van Bartholomeus Johannes van Hove (28 januari t/m 29 april 2012), Haags Historisch Museum, Den Haag. In bruikleen afgestaan: Aquarel, Het Oude Loo ; Aquarel, Het Oude Loo ; Schilderij, Achterzijde van Paleis Kneuterdijk, allen door Bartholomeus Johannes van Hove. Inventarisnummers: PL391, SC/0393, SC/1320. Groen Geluk. Van lusthof tot volkstuin (25 maart t/m 28 oktober 2012), Princessehof, Leeuwarden. In bruikleen afgestaan: Ovale schaal Elswoud, Bord Vegtvliet en Bord Vegtvliet, deel uitmakend van het Meissen-servies van Willem V ( ), vervaardigd door de Königliche Porzellanmanufaktur Meissen. Inventarisnummers: RL423, RL338, RL443. Dutch Design Huis van Oranje (26 april t/m 30 september 2012), Schloss und Park Oranienbaum, Oranienbaum (D). In bruikleen afgestaan: Paar schoenen van wit satijn, gedragen door Wilhelmina, koningin der Nederlanden ( ), onbekende vervaardiger; Doos, beplakt met decoratiepapier, onbekende vervaardiger; Set van 30 paar dameskousen in diverse kleuren en materialen, gedragen door Wilhelmina, koningin der Nederlanden ( ), diverse vervaardigers. Inventarisnummers: MU/5411a-b, MU/5412, MU/9002 e.v. Tijdelijke opname in de vaste opstelling (1 augustus t/m 21 november 2012), Huis Doorn, Doorn. In bruikleen afgestaan: Schilderij, Portret van August Wilhelm, prins van Pruisen ( ), Antoine Pesne. Inventarisnummer: SC/0339. Huygens met Oranje op Campagne (15 september t/m 25 november 2012), Huygensmuseum Hofwijck, Voorburg. In bruikleen afgestaan: Schilderij, Frederik Hendrik, prins van Oranje ( ), bij de belegering van Groenlo, 1627, Daniël Cletcher. Inventarisnummer: A1180. Gemalt für den König. B.C. Koekkoek und die Luxemburgische Landschaft (23 september 2012 t/m 27 januari 2013), B.C. KoekkoekHaus, Kleve (D). In bruikleen afgestaan: Schilderij, Luxemburg, Mari ten Kate; Orde van de Eikenkroon, Luxemburg, ridder, versiersel en etui, A.J. Becht & Elbers; Schilderij, Achterzijde van Paleis Kneuterdijk, Bartholomeus Johannes van Hove. Inventarisnummers: PL123, RL en -2, SC/1320. Hollands Glorie. Penningen uit het Koninklijk Huisarchief (27 september 2012 t/m 27 september 2013), Geldmuseum, Utrecht. In bruikleen afgestaan: Vaas van porselein, versierd met een portret van Willem I, koning der Nederlanden ( ), onbekende vervaardiger; Vaas van porselein, versierd met afbeelding van de veldslag bij Bautersem, onbekende vervaardiger; Kop en schotel met portret van Willem I, koning der Nederlanden ( ) als soeverein Vorst, onbekende vervaardiger; Parfumfles met zilveren dop, met sulfietportret van Willem II, koning der Nederlanden ( ), Roeland Antony Verlegh. Inventarisnummers: L3291b, L3295, RL6852a-b, RL

15 Leydse weelde. Groene ontdekkingen in de Gouden Eeuw (11 oktober 2012 t/m 5 mei 2013), Museum Boerhaave, Leiden. In bruikleen afgestaan: Tuinvaas, origineel van terracotta, afkomstig uit de tuinen van Paleis Het Loo, onbekende vervaardiger. Inventarisnummer: RL Portret in portret (9 december 2012 t/m 7 april 2013), Dordrechts Museum, Dordrecht. In bruikleen afgestaan: Schilderij, De kinderen van prins Willem V, Johann Friedrich August Tischbein; A7, Schilderij, Louise de Coligny, treurend over de dood van haar man, prins Willem I, met haar zoontje Frederik Hendrik, Jan Adam Kruseman;, Schilderij Koningin Wilhelmina, prins Hendrik en prinses Juliana in zeventiendeeeuwse kostuums, Thérèse Schwartze. Inventarisnummers: SC/0352, SC/0594. II: Medewerkers Organogram en personeelsbestand ORGANIGRAM Algemeen Directeur Directie secretariaat Adjunct directeur museaal Wetenschappelijke staf Collectie behoud Collectie beheer PR & Marketing Educatie Bewaking & Beveiliging Tuindienst Facilitaire dienst Personeel & Organisatie Financiële administratie Projectcoördinator RGD Adjunct directeur zakelijk Intendant STICHTING PALEIS HET LOO NATIONAAL MUSEUM Directie: Algemeen directeur: prof. dr. J.R. ter Molen (tot 1/8/12) drs. M.P. van Maarseveen (vanaf 1/7/12) Adjunct-directeur museaal / Hoofd wetenschappelijke staf: dr. J.C. Bierens de Haan Adjunct-directeur zakelijk / Hoofd Economische Zaken en Bedrijfsvoering: mr. P.C.F.H. de Sonnaville mevrouw drs. P.L. Harms (vanaf 1/8/12), ad interim Wetenschappelijke Staf: Conservator Schilderijen, Prenten en Tekeningen: mevrouw drs. M.E. Spliethoff Conservator Kunstnijverheid: mevrouw drs. A.M.L.E. Erkelens (tot 1/2/12) Conservator Keramiek en Glas: mevrouw drs. S.M.R. Lambooy (vanaf 10/1/12) Conservator Kostuums en Textiel: mevrouw drs. G. Rosa de Carvalho-Roos 29 januari

16 Conservator Meubilaire goederen: dr. P.H. Rem Conservator Museum Kanselarij der Nederlandse Orden en Penningen: drs. G.P. Sanders Conservator Fotografie: drs. N.P. Coppes Conservator Oude Drukken en Bibliothecaris: drs. A.D. Renting Registratie: mevrouw L. Schotsman Coördinator Educatie: mevrouw drs. K. Dijkstra Management Team: PR & Marketing: mevrouw S.M.W.L. te Riet ook genaamd Scholten Intendant: W.R.M. van der Vegt Financiële Administratie: W. Groenendijk Personeel & Organisatie: W. Groenendijk (tot 1/10/12) mevrouw drs. P.L. Harms (vanaf 1/10/12) Tuindienst: W. Zieleman Facilitaire Dienst: F. van Bussel Projectcoördinator RGD: F.A.G. van Dulmen Bewaking en Beveiliging: D.J. Versluis Collectiebehoud: D. Tijssen Registratie: mevrouw L. Schotsman Ondernemingsraad: De samenstelling van de ondernemingsraad in de lopende zittingsperiode is als volgt: kiesgroep Wetenschappelijke Staf: Liesbeth Schotsman, kiesgroep Facilitaire Dienst: Charles Hamerling (voorzitter) en Edwin Blankhorst, kiesgroep Bewaking/Beveiliging: Betty van t Zet en Piet van Oene, kiesgroep Algemeen: Frieda Diender, kiesgroep Tuindienst: Lauël Rahaël. Luuk van der Molen is ambtelijk secretaris. Personeelsvereniging: mevrouw H.H.D. Berenschot Beekhuis, voorzitter (tot 5/4/12) de heer D.W. Geerdink (vanaf 5/4/12) Nevenfuncties en bijzondere activiteiten Johan Carel Bierens de Haan Vicevoorzitter Cascade, tuinhistorisch genootschap. Lid Adviescommissie Monumentenzorg van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Niels Coppes 2012: Als collectiespecialist historische fotografie betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van een collectieplan rond de historische fotografie van Kasteel Middachten in De Steeg. 2012: Redactielid en redacteur van Fotografisch Geheugen, het kwartaalblad van het Nederlands Fotogenootschap. Voorjaar 2012: Begeleiding Paula Kerstens, student aan de Reinwardt Academie Amsterdam, bij haar eindscriptie voor de richting Master of Museology. Najaar 2012: Als adviseur betrokken bij het project PS CAMERA, een initiatief van fotografen Koos Breukel en Rose Ieneke van Kalsbeek. Hierin worden fotografen in de gelegenheid gesteld met een camera van een illustere voorganger te werken. Mariska Dumas 10 oktober: deelname aan interne ontruimingsoefening BHV en gebouwverkenning. 15 oktober: EHBO-training BHV, Paleis Het Loo, Apeldoorn. Renske Ek Secretaris Stichting Nationale Plantencollectie. Bestuurslid Stichting Van Eeden-fonds. Suzanne Lambooy 20 maart: bezoek aan Paleis Het Loo van 26 leden van de American Ceramics Circle uit de Verenigde Staten en Australië. Bestuurslid sector Historische Huizen, Nederlandse Museumvereniging. Lid keuringscommissie Europese Keramiek, PAN Amsterdam. Michel van Maarseveen Lid Adviescommissie Geschiedenis en Letteren van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Adviseur Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau. Johan ter Molen Adviseur Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen en Stichting Geldersch Landschap. Bestuurslid Brantsen van de Zijp Stichting. Bestuurslid Stichting Pieter Haverkorn van Rijsewijk. Bijzonder hoogleraar toegepaste Kunsten en Kunstnijverheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Jurylid Mr. J.W. Frederiks-prijs. Lid adviescommissie Provinciaal Museum Het Sterckhof, Antwerpen. Lid Conseil de Surveillance van het Institut Néerlandais, Parijs. Lid Curatorium Freunde des Dessau-Wörlitzer Gartenreiches. Lid-deskundige van de Raad voor Cultuur t.b.v. Wet Behoud Cultuurbezit. Regent Pallandt van Keppel Stichting. Secretaris Stichting tot Bevordering van de Bestudering van de Kunstnijverheid. 7 april: openingstoespraak tentoonstelling Oranjesouvenirs in Museum Jan Anderson, Vlaardingen. 16

17 Paul Rem 18 februari: verrichting van de opening van de tentoonstelling Sort Stories of the Self, ACEC, Apeldoorn. 31 maart: verrichting van de opening van de tentoonstelling Hans Bayens interieurs in aquarel, Museum Palthe-Huis, Oldenzaal. In 2012 kwam de herinrichting gereed van de historische vertrekken in het Kasteel Boxmeer, naar het plan van Paul Rem. Vetting member (categorie Old Furniture ) op The European Fine Arts Fair (TEFAF) te Maastricht, 16 t/m 25 maart Lid van het bestuur van het Stedelijk Museum Zwolle. George Sanders 13 oktober: familiedag Van Zelm van Eldik, ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van J.A. van Zelm van Eldik, secretaris van de Kanselarij der Nederlandse Orden en conservator van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden. Bestuurslid Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau. Adviseur Stichting tot Instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden. Liesbeth Schotsman 30 januari: installatie nieuw bestuur Nederlandse Registrars Groep, UvA Bijzondere Collecties, Amsterdam. 6 maart: vertaalgroep SPECTRUM-vertaling Stroomschema s, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Rijswijk. 26 maart: bestuursvergadering Nederlandse Registrars Groep, Van Gogh Museum, Amsterdam; 16 juni t/m 1 juli: op verzoek van en in opdracht van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen uitvoeren van koerierstaken en transportbegeleiding op diverse locaties in Japan. 5 juli: Bestuursvergadering Nederlandse Registrars Groep, Paleis Het Loo, Apeldoorn. 30 augustus: werkbezoek Koninklijk Paleis Amsterdam i.v.m. vooronderzoek Google Art Project. 10 oktober: deelname aan interne ontruimingsoefening BHV en gebouwverkenning. 29 oktober: EHBO-training BHV, Paleis Het Loo, Apeldoorn. Marieke Spliethoff juni: Studiereis Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau naar de Harz (Stolberg, Wernigerode) en Saksen-Anhalt (Schloss Oranienbaum). Mediaoptredens n.a.v. de tentoonstellingen Penseelprinsessen (Radio Apeldoorn, Radio Gelderland en Blauw Bloed EO-TV), Uitgelicht (Blauw Bloed EO-TV), Wilhelmina s levensavond (NOS Journaal, Radio 1 Journaal, Hart van Nederland SBS6, Blauw Bloed EO-TV, TV Apeldoorn, Radio Apeldoorn) en Beeld van Beatrix (Radio 5 Nostalgia EO, Radio Apeldoorn en Radio 1 Dit is de dag). Publicaties, lezingen en symposia Publicaties Johan Carel Bierens de Haan J.C. Bierens de Haan en R.C. Ek. Conservation and renovation in the baroque gardens of Het Loo Palace, Paleis Het Loo Nationaal Museum, Apeldoorn Niels Coppes Hoofdstuk 5 Fotografie, in Paleis Het Loo. Een Koninklijk Museum (Apeldoorn 2012), Het Loo opnieuw gefotografeerd, in: Passade jrg. 1 nr. 2, najaar 2012 / voorjaar 2013, Koorbanken, communist en kansels. Hans Sibbelee tussen het Brabants eiken, in: Fotografisch Geheugen nr. 73 Het Fotoboek, Het post-mortem-portret. De dood als sinister stilleven, in: Fotografisch Geheugen nr. 76, Ongezien, ongekend en ongepast, Suzanne Lambooy Van luxe tot laster. Porselein als satirische beelddrager in achttiende-eeuwse Nederlandse pamfletten, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, 35 (2012) 2, Delfter Fayence: ein niederländischer Exportartikel par excellence, in: E. Jost, H. Zaunstöck, W. Savelsberg (red.), Goldenes Zeitalter und Jahrhundert der Aufklärung. Kulturtransfer zwischen den Niederlanden und dem mitteldeutschen Raum im 17. und 18. Jahrhundert, Halle 2012, Paul Rem Het verblijf van koningin Anna Paulowna op kasteel Biljoen in Gelderland, , Jaarboek Oranje- Nassau Liber amicorum Johan ter Molen, De inrichting van de Grote kerk van Dordrecht in de eerste decennia na de invoering van de reformatie, Tijdschrift van de Historische Vereniging oud-dordrecht, 30 (2012) 3, Een populaire armstoel, Bulletin van het Nederlands Instituut in Sint-Petersburg (2012) 36, 3. Thuis op Het Loo: de speelkamer van de jonge Wilhelmina, Royalty (2012) 1, Thuis op Het Loo: de stoere zitkamer van prins Bernhard, Royalty (2012) 2, Thuis op Het Loo: aan tafel met prinses Margriet, Royalty (2012) 3, De bezetting van Het Loo, Royalty (2012) 4, Oranje buiten de grenzen. Brussel: in het paleis van koning Willem I zetelt nu koning Albert II, Royalty (2012) 8, Wilhelmina s laatste jaren op Het Loo. De Moeder des Vaderlands overleed 50 jaar geleden, Royalty (2012) 9, Koninklijke verbeelding. Beatrix in de kunst, Royalty (2012) 10,

18 Het Loo privé: de scheerstoel van prins Hendrik, Vorsten Royale (2012) 1, Het Loo privé: de zilveren jubileumfoto van Wilhelmina en Hendrik, Vorsten Royale (2012) 2, Het Loo privé: de gouden belijdenisring van prins Willem, Vorsten Royale (2012) 3, Het Loo privé: het kruiwagentje van prinses Wilhelmina, Vorsten Royale (2012) 4, Het Loo privé: een geborduurd kussensloop van koningin Emma, Vorsten Royale (2012) 6, Het Loo privé: de tekendoos van prinses Juliana, Vorsten Royale (2012) 7, Het Loo privé: een bijzondere toiletdoos van koningin Sophie, Vorsten Royale (2012) 8, Het Loo privé: het olifantenrookstel van prins Alexander, Vorsten Royale (2012) 9, Het Loo privé: een bijbel voor een troonopvolger, Vorsten Royale (2012) 10, Het Loo privé: het paardenklokje van prinses Juliana, Vorsten Royale (2012) 12, Het Loo privé: de kristallen kroonluchters van Willem III, Vorsten Royale (2012) 13, Het Loo in oorlogstijd, vouwblad bij de gelijknamige presentatie in de Oostvleugel. Trudie Rosa de Carvalho De koninklijke streekdrachtkostuums nader bekeken, in: Oranje en de Nationale Streekdrachten, (Paleis Het Loo Nationaal Museum, 2012), 3-7. Het Ivanhoe-bal van 5 februari 1823 opnieuw beleefd, in: Jaarboek Oranje-Nassau Liber amicorum Johan ter Molen Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau (Den Haag, 2012), Koninklijke kleding, Ambts- en hofkostuums, in: Paleis Het Loo. Een koninklijk museum (uitgave van Paleis Het Loo Nationaal Museum, 2012), George Sanders Diverse bijdragen aan Paleis Het Loo: Een Koninklijk Museum. Penningen ter beloning. In: Hulde! Penningkunst in de Gouden Eeuw, J. Pelsdonk en M. Plomp (red)., Zwolle 2012, De beloningspenning voor de verdedigers van het lustslot Soestdijk. In: Jaarboek Oranje-Nassau 2012: Liber amicorum Johan ter Molen, De beloningspenning voor de verdedigers van het lustslot Soestdijk. In: Jaarverslag van de Koninklijke Vereniging van leden der Nederlandse Ridderorden (2011), Draagtekens uit de tijd van de prinsgezinde twisten. In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, 35, nr. 2 (2012), Marieke Spliethoff Marieke Spliethoff en Johannes Lotyn, Sijner Maj. ts Blomschilder, in: Liber amicorum Johan ter Molen, Jaarboek Oranje-Nassau 2012, In missione reale. Domenico Bossi in Olanda, in: B. Falconi en B. Pappe (red.), Domenico Bossi : da Venezia al Nord Europa; La carriera di un maestro del ritratto in miniatura. Verona 2012, 43-51, Amor Omnia Vincit. De drie oudste kinderen van stadhouder Frederik Hendrik en Amalia van Solms op een groepsportret door Gerard van Honthorst, 1629, in: E. Buijsen, C. Dumas en V. Manuth (red.), Face Book. Studies on Dutch and Flemish Portraiture of the 16th-18th Centuries. Liber Amicorum presented to Rudolf E.O. Ekkart on the Occasion of his 65 th Birthday. Leiden 2012, Quirine van der Meer Mohr en Marieke Spliethoff, Uitgelicht. Catalogus van tekeningen, aquarellen en gouaches. De verzameling van de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau in Paleis Het Loo Nationaal Museum. Den Haag Ik heb geen dag spijt gehad, Interview met Johan ter Molen, Passade 1 (voorjaar/zomer 2012), Topstukken uit de tekeningencollectie, Passade 1 (voorjaar/zomer 2012), 4-5. Wilhelmina s levensavond. De stille jaren op Het Loo ( ), in: Passade 2 (najaar 2012/voorjaar 2013), 6-9. Ik wil een eigentijdse invulling geven aan een bestaand concept. Interview met Michel van Maarseveen, Passade 2 (najaar 2012/voorjaar 2013), Willem Zieleman P. Verhoeff en W.K. Zieleman. De 18 de eeuwse tuinen van de Hollandse Manufaktura in Jaroslavl, Tuinjournaal september 2012, jaargang 29 nr. 3. P. Verhoeff en W.K. Zieleman. De Tuinen van de Hollandse Manufaktura in Jaroslavl Arcadie, No. 6 3 e jaargang 2. W.K. Zieleman, Het Koninklijk Park van Het Loo de Tuinbaas, 4 e kwartaal P. Verhoeff en W.K. Zieleman. Voorstellen voor beplantingen in de Zomertuin te St. Petersburg, in het kader van de R.C.E./G.C.E. missie Hollandse Tuinen in Rusland. Lezingen Johan Carel Bierens de Haan 18 oktober: Een huis voor de Koning. Tijdlagen van Het Loo, , Symposium buitenplaatsen en hun bewoning, in het kader van het jaar van de historische buitenplaats 2012, Paleis Het Loo. 12 december: Water op Het Loo, verbindingsschakel met de Veluwe, bijeenkomst Waterschap Veluwe, Paleis Het Loo. Niels Coppes 20 december: gastcollege Radboud Universiteit Nijmegen De omgang met historische fotografie, in opdracht van de afdeling Kunstgeschiedenis. Suzanne Lambooy juni: Ceramics Fair in Londen, lezingen door dr. Samuel Wittwer (DL) en Meredith Chilton (CA). 18

19 Paul Rem 13 april: Daniel Marot en zijn invloed op de Nederlandse kunstnijverheid, hoorcollege in de reeks Het Nederlandse Interieur van de Faculteit der geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam. 13 september: De magie van het nieuwe: glitter en glans in de paleizen van Lodewijk, Symposium Lodewijk Napoleon, Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen, in samenwerking met het Koninklijk Paleis Amsterdam, Trippenhuis, Amsterdam. Trudie Rosa de Carvalho 14 januari: A reconstruction of the courtly interiors and life of the Dutch court at Het Binnenhof in The Hague, based on an inventory of 1796, Workshop Inventories and Courtly Spaces, Palácio Nacional de Sintra, Portugal, georganiseerd door: ESF Research Networking Programme PALATIUM, Centro de História de Além-Mar, Universidade Nova de Lisboa, Bragança research project All His Worldly Possessions. 12 april: Drie gekostumeerde bals aan het hof van de Prins van Oranje nader bekeken, jubileumsymposium Feest! van de Stichting Textielcommissie Nederland, Paleis Het Loo Nationaal Museum. George Sanders 27 maart: Paleis Het Loo, bijdrage aan het afscheidssymposium van drs. A.M.L.E. Erkelens: draagtekens uit de tijd van de prinsgezinde en patriotse twisten. 4 juli: jaarvergadering Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden, Zwolle: de beloningspenning voor de verdedigers van het lustslot Soestdijk. 10 oktober: Numismatische Schouw, Museum Van Loon, Amsterdam: draagtekens uit de rijd van de prinsgezinde en patriotse twisten. 2 december: Vriendendag, Geldmuseum, Utrecht: Hollands Glorie. Penningen uit het Koninklijk Huisarchief. Marieke Spliethoff 27 november: Het veranderend beeld van Wilhelmina, Symposium t.g.v. de 50 ste sterfdag van koningin Wilhelmina en de opening van de tentoonstelling Wilhelmina s levensavond, Paleis Het Loo. Symposia Niels Coppes 19 januari-16 februari: Vijfdaagse workshop Herkenning fotoprocedés o.l.v. Clara von Waldthausen bij Fotorestauratieatelier VOF in Amsterdam. 20 september: najaarsledendag Nederlands Fotogenootschap in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Thema: Collectie zoekt onderzoeker vv. 12 oktober: studiedag rond het thema De Stad in het Nederlands Fotomuseum te Rotterdam. Karlien Dijkstra 13 februari: Workshop Artifex Award, Amsterdam. 21 november: Symposium Erfgoededucatie in Gelderland, georganiseerd door Edu-Art en Gelders Erfgoed, Nijmegen. Angelique van den Eerenbeemd 30 augustus: werkbezoek Koninklijk Paleis Amsterdam i.v.m. vooronderzoek Google Art Project. 15 november: najaarsdag VTHA Betalen voor digitale dienstverlening, een goede zaak?, Gemeentearchief, Schiedam. 3 en 4 december: DEN-congres / Erfgoedconferentie 2012 met thema Beter Weten!-Interactie erfgoed en wetenschap, De Doelen, Rotterdam. Renske Ek 31 mei: Buitenplaatsen in bedrijf, in het kader van 2012 Jaar van de Historische Buitenplaatsen op Landgoed Middachten, de Steeg. Met excursie naar Rosendael. Georganiseerd door het Gelders genootschap in opdracht van de provincie en de gemeente Rheden. 18 oktober: Buitenplaatsen en hun bewoning gehouden in het kader van 2012 Jaar van de Historische Buitenplaatsen op Paleis Het Loo. Johan ter Molen 27 maart: afscheidsymposium Wies Erkelens. Paul Rem april: meerdaagse studiereis langs meubelcollecties in de voormalige keizerlijke paleizen in en rondom Sint-Petersburg, georganiseerd door The Furniture History Society, Londen. Trudie Rosa de Carvalho 17 maart: symposium The Body in the Museum. New approaches to the display of dress, Museum of London, Londen oktober: Icom Costume Committee Annual Meeting Lace, Fashion & Transparency, Palais de la Bourse, Brussel. George Sanders 6 maart: Musée de la Légion d Honneur, Parijs: opening van de tentoonstelling La berline de Napoléon september: Zesde Internationale Bijeenkomst van Europese Verenigingen voor Faleristiek, Brussel. Liesbeth Schotsman 6 september: najaarsmiddag Nederlandse Registrars Groep, Paleis Het Loo, Apeldoorn. 4 t/m 6 november: VIII European Registrars Conference, Edinburgh, Schotland. 15 november: Symposium Beleef Mijn Gelderland-Collectie Gelderland, CODA, Apeldoorn. 19

20 Marieke Spliethoff 20 juni: Penseelprinsessen, symposium ter gelegenheid van de tentoonstellingen Penseelprinsessen I (Paleis Het Loo 18 februari-27 mei 2012) en Penseelprinsessen II (De Mesdag Collectie, Den Haag 30 mei-26 augustus 2012), RKD Den Haag. 27 november: Wilhelmina s levensavond, Paleis Het Loo Apeldoorn. Willem Zieleman 31 mei: Buitenplaatsen in bedrijf, in het kader van 2012 Jaar van de Historische Buitenplaatsen op Landgoed Middachten, de Steeg. Met excursie naar Rosendael. Georganiseerd door het Gelders genootschap in opdracht van de provincie en de gemeente Rheden. 18 oktober: Buitenplaatsen en hun bewoning gehouden in het kader van 2012 Jaar van de Historische Buitenplaatsen op Paleis Het Loo. Het Liber amoricum voor Johan ter Molen. Dit vriendenboek werd samengesteld op initiatief van de GVON en verspreid als Jaarboek Oranje-Nassau 2012 onder haar leden. 20

Rijksmuseum Amsterdam Jaarverslag 2004

Rijksmuseum Amsterdam Jaarverslag 2004 Rijksmuseum Amsterdam Jaarverslag 2004 Rijksmuseum Amsterdam Postbus 74888 > 1070 DN Amsterdam > Telefoon 020 674 70 00 > Telefax 020 674 70 01 > e-mail info@rijksmuseum.nl > internetsite www.rijksmuseum.nl

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. Schenkers en legatoren. Begunstigers. Patronen. Verslag van de directie. Aanwinsten. Conservering en restauratie.

Inhoud. Colofon. Schenkers en legatoren. Begunstigers. Patronen. Verslag van de directie. Aanwinsten. Conservering en restauratie. Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 Colofon Inhoud Samenstelling en redactie Wieneke t Hoen en Pia van de Wiel Fotografie Afdeling Beeld Rijksmuseum en andere fotografen/instanties die in bijschriften zijn

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. Rijksmuseum Amsterdam

Jaarverslag 2005. Rijksmuseum Amsterdam Rijksmuseum Amsterdam Jaarverslag 2005 Rijksmuseum Amsterdam Jaarverslag 2005 Rijksmuseum Amsterdam Postbus 74888 > 1070 DN Amsterdam > Telefoon 020 674 70 00 > Telefax 020 674 70 01 > e-mail info@rijksmuseum.nl

Nadere informatie

Rijksmuseum Amsterdam. Jaarverslag 1998

Rijksmuseum Amsterdam. Jaarverslag 1998 Rijksmuseum Amsterdam Jaarverslag 1998 Rijksmuseum Amsterdam Postbus 74888 1070 dn Amsterdam telefoon 020 67 47 000 telefax 020 67 47 001 e-mail info@rijksmuseum.nl Jaarverslag 1998 4 Schenkers en legatoren

Nadere informatie

stadswandeling LEEuWARDEN Sporen van de Nassaus

stadswandeling LEEuWARDEN Sporen van de Nassaus stadswandeling LEEuWARDEN Sporen van de Nassaus 2 3 v o o r a f VOORAF De band tussen hofstad Leeuwarden en de Nassaus Leeuwarden is de bakermat van de Friese tak van de Nassaus. Deze Friese Nassaus waren

Nadere informatie

Jaarverslag Gemeentemusea Deventer 2012 Historisch Museum Deventer Speelgoedmuseum Deventer

Jaarverslag Gemeentemusea Deventer 2012 Historisch Museum Deventer Speelgoedmuseum Deventer Jaarverslag Gemeentemusea Deventer 2012 Historisch Museum Deventer Speelgoedmuseum Deventer Deventer geschiedenis en moderne kunst Nederlands landschap, verpakkingsblik en speelgoed Inhoudsopgave pag 1

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. Jaarverslag Rijksmuseum Amsterdam 2003. Rijksmuseum Amsterdam

Jaarverslag 2003. Jaarverslag Rijksmuseum Amsterdam 2003. Rijksmuseum Amsterdam Jaarverslag 2003 Jaarverslag Rijksmuseum Amsterdam 2003 Rijksmuseum Amsterdam Rijksmuseum Amsterdam Postbus 74888 1070 dn Amsterdam telefoon 020 674 70 00 telefax 020 674 70 01 e-mail info@rijksmuseum.nl

Nadere informatie

BREDA'S MUSEUM. Jaarverslag 2010

BREDA'S MUSEUM. Jaarverslag 2010 BREDA'S MUSEUM Jaarverslag 2010 Inleiding Het jaar 2010 heeft voor Breda s Museum in het teken gestaan van pogingen om het museum verder in ontwikkeling te brengen. Met tentoonstellingen en aanvullende

Nadere informatie

De poldermolen Zelden van Passe te Zoeterwoude. Foto Holvast.

De poldermolen Zelden van Passe te Zoeterwoude. Foto Holvast. LEIDS JAARBOEKJE 1963 Foto ommezijde: De poldermolen Zelden van Passe te Zoeterwoude. Foto Holvast. JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN OMSTREKEN 1963 VIJF EN VIJFTIGSTE DEEL GEDRUKT

Nadere informatie

Curatorium der Stichting Museum Boymans

Curatorium der Stichting Museum Boymans Curatorium der Stichting Museum Boymans Vergaderingen 1939-1950 Relevante passages betreffende Collectie Koenigs zijn grijs gemarkeerd en beschikbaar in Engelse vertaling. De passages #1 en #2 zijn ook

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt: Supplement II, 1669-1923

Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt: Supplement II, 1669-1923 Nummer archiefinventaris: 1.10.90.02 Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt: Supplement II, 1669-1923 Auteur: H.H. Jongbloed Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inleiding 4. Publiekszaken 6 Tentoonstellingen 6 Publiek 9 Educatie 9 Publieksactiviteiten 10 Publiciteit 11

Inleiding 4. Publiekszaken 6 Tentoonstellingen 6 Publiek 9 Educatie 9 Publieksactiviteiten 10 Publiciteit 11 j a a r v e r s l a g 2 0 0 3 jaarver slag 2003 stichting het fries museum Inleiding 4 Publiekszaken 6 Tentoonstellingen 6 Publiek 9 Educatie 9 Publieksactiviteiten 10 Publiciteit 11 Collecties 12 Conservering

Nadere informatie

Jaargang 7 nummer 1 december 2002 Correspondentieadres: Westeinde 2a 2275 ad Voorburg. de prate-banck

Jaargang 7 nummer 1 december 2002 Correspondentieadres: Westeinde 2a 2275 ad Voorburg. de prate-banck Jaargang 7 nummer 1 december 2002 Correspondentieadres: Westeinde 2a 2275 ad Voorburg de prate-banck informatiebulletin van vereniging hofwijck Eindredactie: Ben Bregman winternummer van de prate-banck

Nadere informatie

JAARVERSLAG. museum de fundatie

JAARVERSLAG. museum de fundatie JAARVERSLAG 20 11 museum de fundatie INHOUDSOPGAVE Missie en doelstellingen 5 Directieverslag 8 Verslag van de Raad van Toezicht 14 Bezoekersaantallen 20 Bedrijfsvoering 29 Tentoonstellingen 30 Publicaties

Nadere informatie

Loden last! Fietsbelasting 1924-1941

Loden last! Fietsbelasting 1924-1941 Im post (< Fr.-Lat.), m. (-en), 1 belasting op zaken van verbruik, accijns. 2 (bouwk.) kussenblok. I 3 (ZN) bovenlicht. Im post (< Fr.-Lat.), m. (-en), 1 belasting op zaken van verbruik, accijns. 2 (bouwk.)

Nadere informatie

CAERT-THRESOOR. Tijdschrift voor de geschiedenis van de kartografie 21ste jaargang 2002, nr. 1

CAERT-THRESOOR. Tijdschrift voor de geschiedenis van de kartografie 21ste jaargang 2002, nr. 1 Tijdschrift voor de geschiedenis van de kartografie R J. KIPP RESTAURATIE-ATEUER jjëéfje Abstederdijk 309 W$â 3582 BL Utrecht Telefoon (030)2516010 Conservering van kaarten met behoud van authenticiteit

Nadere informatie

Rembrandtlezing 2014. Peter Hecht. Van en voor de stad. Een pleidooi voor onze stedelijke musea

Rembrandtlezing 2014. Peter Hecht. Van en voor de stad. Een pleidooi voor onze stedelijke musea Rembrandtlezing 2014 Peter Hecht Van en voor de stad Een pleidooi voor onze stedelijke musea TEYLERS MUSEUM, 18 NOVEMBER 2014 Zonder burgers gaat het niet De Vereniging Rembrandt zet zich al meer dan 130

Nadere informatie

H E E R L I J K H E D E N

H E E R L I J K H E D E N INHOUD Op korte termijn zijn er twee belangrijke activiteiten in het jubileumjaar van de VOHB. Noteert u vooral 14 april en 24 april in uw agenda. Op 24 april a.s. vieren wij officieel ons 60-jarig jubileum

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas. Lectoraat Crossmedia Business. www.museumkompas.nl. Hogeschool Utrecht. BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas. Lectoraat Crossmedia Business. www.museumkompas.nl. Hogeschool Utrecht. BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1.Beschrijving 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is het Paleis het Loo? 3 1.3

Nadere informatie

Doelstelling De Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds stelt zich ten doel activiteiten op het gebied van de cultuur en het natuurbehoud in Nederland

Doelstelling De Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds stelt zich ten doel activiteiten op het gebied van de cultuur en het natuurbehoud in Nederland Doelstelling De Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds stelt zich ten doel activiteiten op het gebied van de cultuur en het natuurbehoud in Nederland te bevorderen. Daarbij wordt voorrang gegeven aan activiteiten

Nadere informatie

Anita Hopmans Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD), Den Haag

Anita Hopmans Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD), Den Haag Omstreden bezit. Over de herkomst van twee werken van Jan Toorop in het Museum Boymans: het schilderij De Theems (1885) en de tekening Godsvertrouwen (1907) Anita Hopmans Rijksbureau voor Kunsthistorische

Nadere informatie

jaargang 17 nummer 46 Uitnodiging

jaargang 17 nummer 46 Uitnodiging Historisch Genootschap Midden- Kennemerland jaargang 17 nummer 46 issn: 1382-9351 maart 2009 Activiteitenkalender: maandag 6 april: jaarvergadering HGMK in buurthuis Wijk aan Duin met na de pauze een presentatie

Nadere informatie

Wandelen in Den Haag. Een wandeling langs het Den Haag van toen en nu NEGEN EEUWEN HAAGSE ARCHITECTUUR. www.denhaag.com

Wandelen in Den Haag. Een wandeling langs het Den Haag van toen en nu NEGEN EEUWEN HAAGSE ARCHITECTUUR. www.denhaag.com NL Wandelen in Den Haag NEGEN EEUWEN HAAGSE ARCHITECTUUR Een wandeling langs het Den Haag van toen en nu www.denhaag.com 1 Wandelen in Den Haag Negen eeuwen Haagse architectuur Welkom in Den Haag, al meer

Nadere informatie

Tussen Maas Erfdijk. 4 Over. 8 Franse. 12 Relatie. Kattekoppen en Calcoentjes. kostschool in Ravenstein. Meulemans en Ravenstein.

Tussen Maas Erfdijk. 4 Over. 8 Franse. 12 Relatie. Kattekoppen en Calcoentjes. kostschool in Ravenstein. Meulemans en Ravenstein. Tussen Maas Erfdijk 4 Over Kattekoppen en Calcoentjes 8 Franse kostschool in Ravenstein 12 Relatie Meulemans en Ravenstein 22 Tuinhuisjes aan de gracht Periodiek Heemkundekring Land van Ravenstein Eerste

Nadere informatie

De Geschiedenis van het SINT ANTONIUS EN MARTINUSGILDE. te CUIJK. van 1960 t/m 2004

De Geschiedenis van het SINT ANTONIUS EN MARTINUSGILDE. te CUIJK. van 1960 t/m 2004 De Geschiedenis van het SINT ANTONIUS EN MARTINUSGILDE te CUIJK van 1960 t/m 2004 door P. Vis Gildemeester 1982 t/m 2003 Geschied04g 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 2 1: 1960-1976... 3 2: 1979-2000... 5 3:

Nadere informatie

INLEIDING CHANCE VAN CHRISTIAN BOLTANSKI JAN ADRIAANS EN JOB JANSSEN

INLEIDING CHANCE VAN CHRISTIAN BOLTANSKI JAN ADRIAANS EN JOB JANSSEN JAARVERSLAG NEDERLANDS FOTOMUSEUM 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Wertheimer Stichting 7 BankGiro Loterij 9 Presentatie 11 Collecties 21 Conservering & Restauratie 29 Algemene Zaken 33 Bijlagen 43 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Foto W. Dijkman. Officiële opening van dc nieuwe industriehaven te Alphen aan de Rijn. 6 april.

Foto W. Dijkman. Officiële opening van dc nieuwe industriehaven te Alphen aan de Rijn. 6 april. I LEIDS JAARBOEKJE 1962 Foto W. Dijkman Officiële opening van dc nieuwe industriehaven te Alphen aan de Rijn. 6 april. JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN OMSTREKEN 1962 VIER EN

Nadere informatie

KunstKrant. mee! Informatiekrant voor beeldende kunst. www.kunstkrant.com

KunstKrant. mee! Informatiekrant voor beeldende kunst. www.kunstkrant.com KunstKrant Informatiekrant voor beeldende kunst ACHTTIENDE JAARGANG NUMMER 2 MAART/APRIL 2014 NEEM mee! www.kunstkrant.com Eric De Vree In dit nummer o.a. Stillevens van Eric De Vree zijn een lust voor

Nadere informatie

Peter Elverding, voorzitter Raad van Bestuur DSM

Peter Elverding, voorzitter Raad van Bestuur DSM 0 p 1 mei 1902 begon directeur-generaal ].H.E. Wenckebach van de dienst der Staatsmijnen zijn werkzaamheden op kasteel Ter Worm in Heerlen. En op 29 mei 1902 werd in het Staatsblad de instelling van een

Nadere informatie

tentoonstelling 2 mei t/m 13 januari

tentoonstelling 2 mei t/m 13 januari Im post (< Fr.-Lat.), m. (-en), 1 belasting op zaken van verbruik, accijns. 2 (bouwk.) kussenblok. I 3 (ZN) bovenlicht. Im post (< Fr.-Lat.), m. (-en), 1 belasting op zaken van verbruik, accijns. 2 (bouwk.)

Nadere informatie