HANDLEIDING ARCHX 5.2 FINANCIEEL Februari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING ARCHX 5.2 FINANCIEEL Februari 2014"

Transcriptie

1 HANDLEIDING ARCHX 5.2 FINANCIEEL Februari 2014 Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van XatraX, XatraX Nieuwstraat Diepenbeek België +32 (0) Voor al uw supportvragen:

2 INHOUDSTAFEL 1. PROJECTEN - PROJECTEN DETAILS PROJECTEN - FINANCIEEL BEREKENING ERELOON PROJECT MET FORFAITAIR ERELOON PROJECT OP BASIS VAN BOUWKOST PROJECT VOLLEDIG IN REGIE CONTRACTSCHERM AANGEPASTE REGIETARIEVEN FACTURATIEMOMENT KOSTEN / FACTURATIE REGIEUREN FACTUREN & BETALINGSOPVOLGING FINANCIEEL OVERZICHT Brutomarge ifv ereloon 11 Brutomarge ifv totale tarieven 11 Brutomarge ifv facturatie DOCUMENTCREATIE FACTUUR/PROFORMA FACTUUR EN PROFORMA ArchX 5 Designed by XatraX 2 / 12

3 VOORWOORD Dit document geeft stap voor stap een inleiding tot de nieuwe financiële module in ArchX. Het is opgesplitst in twee delen: Nieuw voor gebruikers: hoofdstuk 1 t.e.m. 11 Nieuw voor beheerders: hoofdstuk 12 t.e.m. 28 In de tekst worden een aantal symbolen gebruikt: NOTA Biedt bijkomende informatie. Deze tekst staat steeds cursief en in het oranje. VOORBEELD Om de theoretische uitleg te ondersteunen worden in de handleiding voorbeelden gegeven. BELANGRIJK Belangrijke informatie. Deze tekst staat steeds in het rood. TIP Een tip bij het onderdeel van ArchX. Deze tekst staat steeds in het blauw. Projecten- Documenten Projecten/ Documenten Verwijzingen naar modules, knoppen of cellen in ArchX. Verwijzingen naar hoofdstukken in de handleiding ArchX 5 Designed by XatraX 3 / 12

4 NIEUW VOOR GEBRUIKERS In dit deel worden de elementen behandeld die in principe voorbehouden zijn voor de gebruikers, in dit geval voor het gebruik van de module financieel. Uiteraard bepaalt elk kantoor zelf wie welke rechten krijgt. Rechtenbeheer vind u terug in de algemene handleiding. 1. PROJECTEN - PROJECTEN Wat is er veranderd? Afhankelijk van uw rechten binnen het programma kunt u onder deze module bestaande projecten raadplegen of nieuwe projecten aanmaken. Om projecten te kunnen aanmaken dient u projectbeheerder te zijn, deze rechten geven ook de mogelijkheid aan deze personen om een facturatiemoment aan te geven bij de boekhouding DETAILS Wanneer u de standard fase gebruikt, en alleen als u project beheerder bent, dan zal u een extra functie zien staan, dit geeft deze persoon de mogelijkheid om aan te geven wanneer er een deel van een fase of een volledige fase gefactureerd mag worden. Wanneer een projectleider of verantwoordelijke wil aangeven aan de facturatie dat een deel van de werken gefactureerd mogen worden, dan kan hij hier op Facturatie klikken. ArchX 5 Designed by XatraX 4 / 12

5 Je krijgt dan een scherm te zien met de verschillende fases, in de eerste kolom zie je dan het % dat al gefactureerd is of klaarstaat voor facturatie. Deze cel kan je zelf niet aanpassen. In de tweede kolom kan je dan een % aangeven die eventueel gefactureerd mag worden, door in de cel te klikken. En in kolom 3 zie je de aantal uren die reeds onder deze fase geboekt zijn. Wanneer je een % ingevuld hebt en op OK klikt dan zal er een facturatielijn aangemaakt worden onder Facturen. De boekhouding of facturatie zal zelf nog altijd kunnen beslissen of er inderdaad een facturatie plaatsvindt of niet. Hier komen we later op onder Facturen. 2. PROJECTEN - FINANCIEEL In dit deel vindt u alle financiële informatie van een project. U bepaalt of het geselecteerde project een forfaitair ereloon heeft, % op basis van de bouwkost of volledig in regie moet geteld worden BEREKENING ERELOON Om u te helpen bij de berekening van het ereloon kan u gebruik maken van het rekenmachine. Ereloon : Hier geeft u het afgesproken ereloon in. U kunt dit ook berekenen door op de rekenmachine te klikken die zich langs het ereloon bevind. Je ziet bovenaan Huidige waarde en nieuwe waarde staan, de huidige waarde is de waarde die op dit moment gebruikt werd, de nieuwe waarde zal de uitkomst van de ArchX 5 Designed by XatraX 5 / 12

6 nieuwe berekening weergeven. Dit is om u een duidelijk overzicht te geven. Wanneer u dit venster sluit zal de nieuwe waarde in de kolom huidige waarde komen te staan. Dit zowel voor het ereloon, schatting facturen in, als interne kost. Indien er een % berekend is op de geschatte bouwkost dan kan u het vakje aanvinken van de % en de % waarde ingeven, ArchX zal dan het ereloon berekenen op basis van de % die u ingegeven heeft tegenover de geschatte bouwkost. Indien uw berekening volgens schijven loopt, dan kan u de categorie aanvinken en een keuze maken uit de gemaakte categorieen. Deze kunnen aangemaakt worden onder elementen erelonen. Indien u een complexere berekening gebruikt voor de berekening van het ereloon, kan u een Excel document koppelen. Door op nieuw te klikken gaat u een document kunnen selecteren dat zich op uw computer bevind, u kan ook een Excel document koppelen dat zich in ArchX bevind, hiervoor dient u dan Nieuw vanuit ArchX te selecteren. Uw Excel document wordt dan getoond in het overzicht, u kunt ook meerdere Excel documenten koppelen per project. Zowel voor de geschatte bouwkost, het ereloon, schatting facturen in, als interne kosten kan u aanvinken of deze al dan niet uit deze Excel afkomstig zijn (kan ook uit verschillende Excel documenten komen), u kan dan de juiste sheet aanduiden waar de uitkomst van dit veld zich bevind en de cel aanduiden die de uitkomst weergeeft. Bv: Mijn ereloon wordt in Excel berekend, ik koppel dit Excel bestand aan mijn ereloonberekening, ik vink het vakje aan bij de kolom ereloon, ik geef aan in welke sheet mijn uitkomst zich bevind en geef de cel aan waar deze uitkomst weergegeven wordt > dus sheet 1 > cel F25. Hij zal dan het bedrag wat zich in cel F25 invullen bij mijn ereloon. U kunt in het veld Ereloon schatting facturen in en Interne kost ook manueel het bedrag ingeven. Na de berekening of later bij aanpassingen van de geschatte bouwkost van het project kunt u dit bedrag nog altijd wijzigen PROJECT MET FORFAITAIR ERELOON Bij een project met een forfaitair ereloon gaat u met provisies werken die een % berekening is op het ereloon. Meestal wordt het ereloon verdeeld in verschillende fases die een totaal van 100% geven, in bepaalde gevallen kan het ook maar 70% of anders zijn indien u met partners werkt. Het is nu ook mogelijk om per fase aan te geven of deze fase in regie of forfaitair is. Zie Contractscherm ArchX 5 Designed by XatraX 6 / 12

7 2.3. PROJECT OP BASIS VAN BOUWKOST Bij een project op basis van de bouwkost ga je per fase een % op de bouwkost berekenen en niet op het ereloon. Ook hier kan je kiezen per fase of deze volgens %, in regie of forfaitair is. Een fase in regie zorgt ervoor dat alle prestaties voor deze fase automatisch in regie gebeurt. Een forfait is een vastgelegd bedrag dat opgeteld zal worden bij het ereloon PROJECT VOLLEDIG IN REGIE Bij een project volledig in regie worden de verkooptarieven van alle geregistreerde prestaties automatisch ingevuld en berekend. In principe wordt elke prestatie hier doorgefactureerd naar de klant. Indien men deze optie aanduid, worden alle prestaties automatisch in regie verrekend. Een gebruiker kan bij het registreren van zijn uren voor dat project de optie in regie niet uitvinken. Men kan de uurtarieven voor deze prestaties ook gaan aanpassen CONTRACTSCHERM Uitleg over de verschillende kolommen : - Positie: positie van de provisie > fase 1; fase 2 enz.. - Provisie: Omschrijving van de fase - Startdatum: Datum wanneer deze fase start - Einddatum: Datum wanneer deze fase eindigd of wanneer een project stil ligt - Bedrag: Provisiebedrag - Reeël afgewerkt: Verhouding interne kosten (uren + OH) / ereloon van deze fase - Afgewerkt: hier kan je zelf aangeven hoeveel % er afgewerkt is, dit kan verschillend zijn van de % reël afgewerkt. - Verdeling: Hier ziet u de % verdeling over de verschillende fases - %/R/F: per fase is het mogelijk om aan te geven of deze fase volgens een % berekend is, in regie loopt of een forfaitair bedrag is. Een fase in regie zal ervoor zorgen dat alle uren die voor deze fase geboekt worden automatisch in regie zullen staan. En forfait zal niet meeberekend worden in de verdeling maar wel opgeteld worden bij het ereloon. - Gefactureerd: Hier ziet u het bedrag dat al gefactureerd is voor deze fase - Betaald: Hier ziet u het bedrag dat al betaald is voor deze fase - Te factureren: Hier ziet u het bedrag dat nog te factureren is voor deze fase - Te betalen: Hier ziet u het bedrag dat nog te betalen blijft voor deze fase - Kosten: Hier ziet u de totale kosten die al gemaakt zijn binnen het kantoor voor deze fase Hou er rekening mee dat u zelf kunt bepalen welke kolommen u wenst te zien/gebruiken door op het vierkantje bovenaan rechts in het kader te klikken en dat u de volgorde van deze kolommen kunt wijzigen door deze te verslepen. Onderaan het contract ziet u een overzicht vermeld staan van het ereloon en de % die gebruikt werd in het contract. - Ereloon > ereloon op % + forfait opgeteld - Ereloon in regie > ereloon dat werd verkregen door regieuren te boeken - Totaal ereloon > ereloon + ereloon in regie ArchX 5 Designed by XatraX 7 / 12

8 2.6. AANGEPASTE REGIETARIEVEN De verkooptarieven zijn standaard gebaseerd op de verkooptarieven per uur ingegeven voor elke gebruiker. (Zie Beheer- Gebruikers ). Indien u specifiek voor dit project een ander verkooptarief wenst te gebruiken en dus niet de ingestelde tarieven, vinkt u de optie Aangepaste regetarieven aan. Vervolgens klikt u op de knop Regietarieven. Een apart kadertje opent zich met een lijst van alle gebuikers die gekoppeld zijn met het project (cfr. projectteam) en vult u per gebruiker het aangepaste regietarief in, indien u een tarief invult dat minder is dan het uurtrief van de medewerker + de overhead kosten, dan zal dit bedrag informatief op rood sringen. Na het wijzigen van de tarieven, klikt u op Bewaar en het venstertje zal automatisch afsluiten FACTURATIEMOMENT Wanneer een projectleider een verantwoordelijke of de boekhouding wil aangeven aan de facturatie dat een deel van de werken gefactureerd mogen worden, dan kan hij hier op Facturatie klikken. Dit kan zowel onder projecten > details als onder Projecten > financieel > contract. Je krijgt dan een scherm te zien met de verschillende fases, in de eerste kolom zie je het % dat al gefactureerd is of klaarstaat voor facturatie, deze kan je zelf niet aanpassen. In de tweede kolom kan je dan een % aangeven die eventueel gefactureerd mag worden, dit door in de cel te klikken. Onderaan staat de voorgestelde facturatiedatum ingeven. En in kolom 3 zie je de aantal uren die reeds onder deze fase geboekt zijn. Wanneer je een % ingevuld heb en op OK klikt dan zal er een facturatielijn aangemaakt worden onder Facturen. De boekhouding of facturatie zal zelf nog altijd kunnen beslissen of er inderdaad een facturatie plaatsvind of niet. Hier komen we later op terug onder Facturen. ArchX 5 Designed by XatraX 8 / 12

9 3. KOSTEN / FACTURATIE REGIE-UREN Dit geeft een overzicht van alle ingegeven prestaties van het geselecteerde project. Van elke registratie vindt u hier alle financiële info terug. U kunt hier registraties wijzigen (lijn selecteren en op edit in de ribbon klikken of deze verwijderen. Voor analyse en totalen van de kosten verbonden met deze registraties, maakt u gebruik van het Financieel overzicht of van de rapporten-module binnen ArchX (zie Rapporten voor beheerders). U kunt alle prestaties tegelijkertijd ( Alle types ) of gefilterd per type ( Selecteer prestatietype ) bekijken, per fase, in regie Ja of Nee, gefactureerd Ja of Nee, per gebruiker of per groep, maar ook per maand / kwartaal. Dit geeft een mooi overzicht waaruit je nu ook de regieuren kunt selecteren om te factureren. Wanneer je een selectie van de regie-uren wilt maken kan je best eerst een filter gebruiken, de lijnen van de regie-uren die u wenst te selecteren kan u met de selectie toetsen CTRL+SHIFT of CMD+SHIFT aanduiden. Deze worden dan oranje gekleurd. Als u dan bovenaan in de ribbon op factureren klikt, dan zal er onder financieel facturen automatich een lijn aangemaakt worden met de som van deze selectie en zal er een vinkje komen te staan onder Gefactureerd. ArchX 5 Designed by XatraX 9 / 12

10 4. FACTUREN & BETALINGSOPVOLGING In dit scherm krijgt u een overzicht van de facturen. U kunt op de volgende manieren filteren: Facturen geselecteerd project : indien dit is aangevinkt, ziet u enkel de facturen voor het project dat is aangeduid in de projectselectiebox. Alle facturen : indien dit is aangevinkt, ziet u de facturen van al uw projecten in de database. Filter IN/UIT : met deze filter kunt u filteren op inkomende of uitgaande facturen of beide. Filter verstuurd : zo kunt u enkel de facturen opvragen die wel/niet verstuurd werden binnen het aangeduide project. Filter betaald : met deze filter kunt u filteren op betaalde of niet-betaalde facturen of beide. Filter jaar/trimester/maand : met deze filter kunt u filteren op jaar en/of trimester en/of maand Er bestaat nu ook een filter op status Status gefactureerd Status facturatiemoment > aangegeven via het scherm facturatiemoment Status niet gefactureerd U zal ook opmerken dat de tab facturen en betalingsopvolging 1 gezamelijke tab is geworden, om een beter overzicht te krijgen. Verder heeft u nu de mogelijkheid om aan te duiden welke polis (indien meerdere polissen) van de verzekering op deze fatuur van toepassing is. Langs de kolom verzekering gaat u nog een kolom zien staan met een drop down functie waar je de gewenste polis kunt selecteren. Deze lijst kan u aanmaken onder Elementen verzekeringen. Indien Verstuurd is aangevinkt, wordt de factuur geblokkeerd en kunt u deze niet meer wijzigen, behalve de velden Betaaldatum en Betaald. Door Verstuurd uit te vinken, kunt u de factuurgegevens aanpassen. ArchX 5 Designed by XatraX 10 / 12

11 4.1. FINANCIEEL OVERZICHT U heeft hier een visueel beeld aan de hand van enkele pie-charts. Hier krijgt u een globaal beeld van de financiële toestand van een project. U ziet 3 overzichten: - brutomarge ifv ereloon - brutomarge ifv totale tarieven - brutomarge ifv facturatie BRUTOMARGE IFV ERELOON In dit overzicht krijgt u de toestand van uw ereloon te zien tov de geregistreerde prestaties. Opmerking: de prestaties in regie worden NIET opgenomen in dit overzicht. De formule die gebruikt wordt om tot een percentage brutomarge te komen is als volgt: (1 totale geregistreerde kosten (EXCL. Regie) / Ereloon) * 100 BRUTOMARGE IFV TOTALE TARIEVEN Dit overzicht toont de situatie van de prestaties in regie (verhouding kosten hiervan voor uw kantoor tov tarieven naar de klant). De formule die gebruikt wordt om tot een percentage brutomarge te komen is als volgt: (1- totale kosten regie / totale tarieven regie) * 100 BRUTOMARGE IFV FACTURATIE Dit overzicht toont het totale overzicht van het dossier: alle kosten tov alle verstuurde facturen. De formule die gebruikt wordt om tot een percentage brutomarge te komen is als volgt: (totale geregistreerde kosten EXCl regie + 1- totale facturen IN verzonden / totale facturen UIT verzonden)) * 100 Hoe kleiner de balk, hoe kleiner uw overschot. Afhankelijk van de registraties of facturatie zal uw balk op bepaalde momenten groot of klein zijn. Bedoeling is uiteraard dat u op het einde altijd een bepaalde marge (het percentage) overhoudt. Indien er geen balk te zien is (het percentage is m.a.w. negatief), bent u op dat ogenblik aan het prefinancieren of heeft u voor dat project meer uitgaven dan inkomsten. ArchX 5 Designed by XatraX 11 / 12

12 5. DOCUMENTCREATIE FACTUUR/PROFORMA 5.1. FACTUUR EN PROFORMA U werkt uiteraard op basis van factuur- of proformasjablonen waarin velden over factuurgegevens zijn opgenomen. Er is één stap meer dan in andere documentcreaties nl. waar u de gegevens van de factuur kan kiezen die u wenst op te nemen in de factuur of proforma. Wanneer u onder financieel facturen alle facturen opvraagt, ziet u alle facturen van alle projecten staan. U kan hier een selectie maken van de facturen die u nu wenst te factureren. Opgelet > U dient wel facturen van hetzelfde project te selecteren! Nadat u een selectie gemaakt heeft met de toetsencombinatie CTRL/CMD + SHIFT, kan u bovenaan in de ribbon op Documentcretie klikken In de stap Kies uw factuur staat de lijn aangevinkt waarvoor u een factuur wenst te maken. U kan hier kiezen of u een factuur, een proforma, een eerst herinnering, een tweede herinnering of een aanmaning wenst te genereren. Hiervoor vinkt u resp. de kolom factuur, herinnering 1, herinnering 2 of aanmaning aan. Indien de geselecteerde factuur nog geen factuurnummer of proformanummer bevat (in principe altijd zo) wordt de factuur- of proformanummer automatisch voorgesteld, al dan niet samen met de ingestelde prefix (zie Beheer- Kantoor onder Kantoornstellingen ). Het nummer dat de factuur of proforma zal krijgen ziet u links onderaan uw scherm vermeld. U kunt deze hier ook nog wijzigen. ArchX zal hier een nummer voorstellen dat als volgt is opgebouwd: prefix zoals ingesteld voor het kantoor + volgnummer (obv 6 cijfers). Indien u deze 6-cijferige nummering van ArchX gebruikt, zal ArchX zelf telkens het opvolgende nummer bijhouden en suggereren. De eerstvolgende keer dat u dus terug een factuur maakt, neemt hij het laatst gebruikte nummer + 1. De proforma nummer en de factuurnummer lopen langs elkaar door. Indien de geselecteerde factuur al wel een nummer bevat, zal er geen ander nummer voorgesteld worden. U kunt ook meerdere facturen tegelijk selecteren. Dit werkt enkel indien de facturen nog geen nummer hebben of indien ze onder dezelfde nummer vallen. Indien ze nog niet over een nummer beschikken, zal het voorgestelde nummer voor de drie facturen gebruikt worden. ArchX 5 Designed by XatraX 12 / 12

CRM - Salesplanner - NL

CRM - Salesplanner - NL Handleiding PratoFlex CRM - Salesplanner - NL Efficiency through innovation Inhoudsopgave Voorwoord Salesplanner In de klantenfiche Bezoekplanning Filters Legende Automatisch gegeneerde bezoekplanningen

Nadere informatie

HANDLEIDING Q3600 Webshop

HANDLEIDING Q3600 Webshop HANDLEIDING Q3600 Webshop Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Webshop artikelgroepen beheren...4 Hoofd artikelgroep toevoegen...6 Sub artikelgroep toevoegen...7 Artikelgroep verwijderen...8

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS

BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS Copyright BMW GROUP Belux / Revisie 0 BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H 1 Algemene werking Wings ondersteunt twee verschillende soorten analytische opvolging. De eerste analytische uitsplitsing is de traditionele op kostenplaats of

Nadere informatie

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 INDEX Wat heeft deze versie te bieden? --------------------------------------------------------------------------- 2 Activeren van backorders klanten --------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie HANDLEIDING Periodieke Facturatie WINGS Software Snelheid & zekerheid Module WingsPer: Periodieke facturatie 1) Installatie & Activatie Wings Periodieke Facturatie dient te worden beschouwd als een volwaardige

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Instructiedocument prijslijsten

Instructiedocument prijslijsten Indien u een prijs of prijzen wilt uitvragen bij de aanbieders kunt u dat doen onder de tab Prijslijst. In Negometrix wordt er onderscheidt gemaakt tussen twee soorten prijslijsten: Een gedetailleerde

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding massa facturatie Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Factureren van de activiteiten... 4 2.1 Het aanmaken van de facturen... 4 2.2 Het verwijderen van een factuurbestand...

Nadere informatie

Factuurvoorstellen. Opmerkingen: Raadpleeg de facturatietoepassing voor meer details. De volgende hoofdschermen zijn beschikbaar:

Factuurvoorstellen. Opmerkingen: Raadpleeg de facturatietoepassing voor meer details. De volgende hoofdschermen zijn beschikbaar: Module Functie kaart Kantoorbeheer Factuurvoorstel UR09110500 Factuurvoorstellen Dit voorstel toont een lijst van diensten en uitgaven die aan de klant zouden aangerekend moeten worden. Dit bedrag is exclusief

Nadere informatie

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER Onderwijs en Vorming Gebruikersbeheer in Web IDM 1. Aanmelden in het gebruikersbeheerplatform Na het voltooien van het aanmeldproces (zie Aanmelden bij Mijn Onderwijs), kom

Nadere informatie

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat CRM Accountancy WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat ACCOUNTANCY CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Accountancy algemeen 3 PRESTATIES 2.1. Wings CRM Accountancy login 4 2.1.1. Het inloggen

Nadere informatie

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS 01 - WELKOM BIJ QUESTI Welkom bij Questi. Alvorens je opstart, willen we je graag attent maken op enkele zaken. Voor je op de knop inloggen klikt, bekijk je best even de algemene filmpjes onder de knop

Nadere informatie

Handleiding. FinPro. Software voor financieel beheer. Kortekeer Komen

Handleiding. FinPro. Software voor financieel beheer. Kortekeer Komen Handleiding FinPro Software voor financieel beheer Distributed by Developed by Kortekeer 50 7780 Komen Gsm +32 473 995392 Nieuwstraat 66 8940 Wervik patrick@mis-concrete.com finpro@de-co.be Omschrijving

Nadere informatie

Handleiding : Regletten in Pharmawin

Handleiding : Regletten in Pharmawin Handleiding : Regletten in Pharmawin Februari 2007 Corilus Hogenakkerhoek 5 9150 Kruibeke Tel. 03/253.20.20 Fax 03/253.20.40 pharma@corilus.be www.corilus.be 1. ALGEMEEN De module regletten of etiketten

Nadere informatie

SCHOOL (OWA) handleiding

SCHOOL (OWA) handleiding SCHOOL (OWA) handleiding Kibro België Kibro Nederland Handleiding voor Online Web Admin (v:1.0.0.1) DOWNLOAD ALS PDF BEKIJK DE VIDEO HANDLEIDING De OWA kort uitgelegd... De KinderBrowser Online Web Admin

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS...1 1.1 Inventaris afdrukken...1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)...3 1.3 Inventaris importeren...3 2 EINDEJAARSKORTING...5

Nadere informatie

Korte praktische handleiding Inschrijf systeem Markten georganiseerd door de HOB Den Helder

Korte praktische handleiding Inschrijf systeem Markten georganiseerd door de HOB Den Helder Korte praktische handleiding Inschrijf systeem Markten georganiseerd door de HOB Den Helder Voor Ambulante handelaren en niet leden HOB: Algemene opmerking gehele website: U kunt pas klikken op een tekst

Nadere informatie

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Louizapoortgalerij 203 bus 3, 1050 Brussel Tel.: 02/548.03.00 Fax: 02/548.03.03 E-mail: info@tennisvlaanderen.be E-mail clubs: elit@tennisvlaanderen.be

Nadere informatie

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Opdrachten vanuit Excel v2.1 Created on 1/21/2009 3:55:00 PM 1 1. Introductie Deze handleiding beschrijft de werkwijze voor het gebruik van de toepassing Domiciliëringen

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Beheer facturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inleiding... 3 Twee type facturen... 3 Opbouw beheer facturen... 4 Tabblad Vecozo... 5 Lijst facturen... 6 Retourinformatie

Nadere informatie

Handleiding. Curasoft. Facturatie aan derde

Handleiding. Curasoft. Facturatie aan derde Handleiding Curasoft Facturatie aan derde Curasoft - 1 / 5-06.02.2017 Facturatie aan derde Het is mogelijk zorgprestaties aan derde te factureren, bijvoorbeeld in het geval van ketenzorg. Het beheren van

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Batch factureren Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 1 December 2012

Batch factureren Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 1 December 2012 Batch factureren Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 1 December 2012 2 Methode 2: Batch factureren Er zijn twee methodes om facturen te maken. De eerste is via Facturering > Facturen > Stap voor

Nadere informatie

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Inhoudsopgave 1. Afdrukinstellingen per klant 2. Reisroute 3. Hernoemen van velden 4. Zoeken middels geavanceerde selectie 5. Sales Forecast

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.30

Documentatie voor update SNDwin 12.30 Documentatie voor update SNDwin 12.30 I. Verbeteringen... 3 1. Aankoop onbetaalde facturen... 3 2. Aankoop toevoegen factuur (periode)... 3 3. Aankoop - toevoegen factuur (mededeling)... 3 4. Individuele

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Een klant project in Newbase

Een klant project in Newbase Een klant project in Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Oktober 2013 versie 1.0 pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1 Algemeen...3

Nadere informatie

Automatische verbinding... 6. Normale werking van de F9 module... 6

Automatische verbinding... 6. Normale werking van de F9 module... 6 CGMWINDOC en efac 01 november 2015 Pagina 2 van 16 Inhoud Voorbereiding... 3 Aanpassingen in de gebruikersfiche.... 3 Gebruik efacturatie.... 3 Factuur door praktijk.... 3 UCP.... 3 Supplement.... 4 Automatisch

Nadere informatie

HANDLEIDING RAPPORTEN

HANDLEIDING RAPPORTEN HANDLEIDING RAPPORTEN Versie 2.0 dd 13/10/2014 Versie 2.1 dd 03/04/2015 Inhoudstabel VAN START MET DE RAPPORTEN... 2 1 EEN TOETS TOEVOEGEN... 3 MOGELIJKHEID 1: PROEVEN PER KLAS... 3 MOGELIJKHEID 2: INVOEREN

Nadere informatie

Deze handleiding is geschikt voor gebruikers van Rekeningbeheren.nl en S4Dunning. Rekeningbeheren.nl is de basis applicatie voor het uitvoeren van acties in batches en kan worden gezien als de lite versie

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Jaarwerk 2014-2015. Naam handleiding: Jaarwerk 2014-2015 Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 28-01-2015 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Jaarwerk 2014-2015. Naam handleiding: Jaarwerk 2014-2015 Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 28-01-2015 Versie: 1. Handleiding Abakus Jaarwerk 2014-2015 2015 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inhoud... 2 Stap 1... 3 Stap 2... 5 Stap 3... 6 Stap 4... 8 Stap 5... 9 Belangrijke aanvullende informatie... 10 Contact...

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten).

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). Dit is een stapje verder... Hiermee gaat u niet zomaar naar bv. Alle particulieren een mailing doen. ð Je gaat hier enkel personen of bedrijven

Nadere informatie

Urenregistratie in het personeelsdossier

Urenregistratie in het personeelsdossier Urenregistratie in het personeelsdossier Personeelsdossier Voor het verwerken van de urenregistratie is een personeelsdossier nodig met ten minste één lopende arbeidsovereenkomst. Daarnaast moet aan die

Nadere informatie

Technische nota Derdebetalersregeling AbiFire v5.6/v6.3

Technische nota Derdebetalersregeling AbiFire v5.6/v6.3 Technische nota Derdebetalersregeling AbiFire v5.6/v6.3 Laatste revisie: 16/09/2014 Inhoudstabel 1 Wat is een derdebetalersregeling... 2 2 Initialisaties... 2 2.1 Voorkeuren... 2 2.2 Instellingen Ambulance...

Nadere informatie

10. BEHEER MODULAIR KWARTAAL

10. BEHEER MODULAIR KWARTAAL 10. BEHEER MODULAIR KWARTAAL In het verleden werden de benuttingscijfers van elke voorziening via Excel formulieren doorgegeven aan Jongerenwelzijn. Deze communicatie is nu ingebouwd in Binc. Op basis

Nadere informatie

Handleiding. invoeren werkbriefje

Handleiding. invoeren werkbriefje Handleiding invoeren werkbriefje Waar kun je een werkbriefje invoeren Nadat je bent ingelogd in my.tentoo ga je naar Werkbriefjes en klik je op Invoeren. Je krijgt dan het onderstaande scherm te zien.

Nadere informatie

REGISTRATIETOOL. Van zaterdag 30 april t.e.m. zaterdag 28 mei 2016

REGISTRATIETOOL. Van zaterdag 30 april t.e.m. zaterdag 28 mei 2016 REGISTRATIETOOL Van zaterdag 30 april t.e.m. zaterdag 28 mei 2016 ALGEMENE INFO ONLINE STAPPENREGISTRATIETOOL Voor de uitvoering van de stappenclash wordt gebruik gemaakt van de online stappenregistratietool.

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

Agenda. Hier kan u het volgende instellen: 1. Afspraak 2. Gebeurtenis 3. Memo 4. Uitvoeren van taak. De volgende schermen zijn beschikbaar:

Agenda. Hier kan u het volgende instellen: 1. Afspraak 2. Gebeurtenis 3. Memo 4. Uitvoeren van taak. De volgende schermen zijn beschikbaar: Module Functie Kaart Kantoorbeheer Agenda UR09070460 Agenda Hier kan u het volgende instellen: 1. Afspraak 2. Gebeurtenis 3. Memo 4. Uitvoeren van taak De volgende schermen zijn beschikbaar: 1. Kalender

Nadere informatie

HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS

HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS INHOUD 1. Inloggen op my.tentoo... 1 2. Nieuwe uitvoerder inschrijven... 2 3. Dimona-aangifte invoeren... 3 4. Werkbriefje invoeren... 5 5. Werkbriefjesoverzicht...11

Nadere informatie

Technische nota Derdebetalersregeling AbiFire v5.5/v6.2

Technische nota Derdebetalersregeling AbiFire v5.5/v6.2 Technische nota Derdebetalersregeling AbiFire v5.5/v6.2 Laatste revisie: 29/10/2013 Inhoudsopgave 1 Wat is een derdebetalersregeling... 2 2 Initialisaties... 2 2.1 Voorkeuren... 2 2.2 Instellingen Ambulance...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Logistiek. Voorschotten. Flexibel, efficiënt & accuraat

Logistiek. Voorschotten. Flexibel, efficiënt & accuraat Logistiek Voorschotten WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat VOORSCHOTTEN INLEIDING 1.1. Wings Voorschotten 3 Algemeen Specifiek INSTELLINGEN 2.1. Wings Voorschotten Instellingen Voorschot (1)

Nadere informatie

Stappenplan nieuw verenigingsjaar instellen versie 1.1

Stappenplan nieuw verenigingsjaar instellen versie 1.1 Stappenplan nieuw verenigingsjaar instellen versie 1.1 Bij het ingaan van een nieuw verenigingsjaar zijn er een aantal instellingen welke u dient na te lopen. Deze handleiding bestaat uit 10 stappen. Deze

Nadere informatie

Handleiding KIJK! bewerken afgesloten observaties en/of registraties

Handleiding KIJK! bewerken afgesloten observaties en/of registraties Handleiding KIJK! bewerken afgesloten observaties en/of registraties 1 Inhoud Inleiding... 3 Uitzonderingen registratie heropenen... 4 1. Registratie heropenen:... 4 2. Registraties verwijderen... 4 3.

Nadere informatie

Ledenlijsten + etiketten maken

Ledenlijsten + etiketten maken Ledenlijsten + etiketten maken Eerst wordt uitgelegd hoe je een ledenlijst (van alle clubleden of leden per lesjaar) kan opvragen en bewerken en nadien hoe je met deze lijst etiketten kan maken. De ledenlijst

Nadere informatie

S A N I T R A C E BESLAG. Versie 1.0

S A N I T R A C E BESLAG. Versie 1.0 S A N I T R A C E BESLAG Versie 1.0 25 oktober 2008 1 INHOUDSOPGAVE 1. Beslag identificeren... 3 2. Beheer beslag Creatie... 5 2.1. Creatie vanuit de inrichting... 5 2.2. Standaardwaarden... 6 2.3. Velden

Nadere informatie

Abakus Handleiding Beheer facturen

Abakus Handleiding Beheer facturen Abakus Handleiding Beheer facturen Abakus Zonneoordlaan 17 6718 TK Ede 088-946 22 25 info@abakus.nl www.abakus.nl KvK 34183168 Incura en Abakus zijn producten van WinBase Software en Adviezen BV Inleiding

Nadere informatie

Een register is een verzameling reglementeringen die hetzelfde doel hebben, nl. veiligheid

Een register is een verzameling reglementeringen die hetzelfde doel hebben, nl. veiligheid Wetgevingsregister Overzicht Wetgevingsregister is een module van het systeem waar gebruikers van Verifield hun conformiteitsprogramma binnen de organisatie kunnen beheren. In Wetgevingsregister vindt

Nadere informatie

Handleiding BBC. Creditnota koppelen aan factuur

Handleiding BBC. Creditnota koppelen aan factuur Handleiding BBC Creditnota koppelen aan factuur Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be

Nadere informatie

Technische nota AbiFire CODA

Technische nota AbiFire CODA Laatste revisie : 15 maart 2012 Inleiding De link met maakt het mogelijk om rekeninguittreksels elektronisch in te lezen in de modules Interventie, Ambulance en Preventie van AbiFire. Deze link is gekoppeld

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Handleiding e-catalogus IMES

Handleiding e-catalogus IMES Handleiding e-catalogus IMES 1. Registratie en aanmelden Druk op de startpagina op de link rechtsboven Account aanmaken. Vervolgens kan u uw Imes klantnummer of uw BTW nummer ingeven. Het systeem gaat

Nadere informatie

Handleiding Extractie patiëntenbestand

Handleiding Extractie patiëntenbestand Handleiding Extractie patiëntenbestand Auteurs Diverse medewerkers PharmaPartners B.V. Redactie PharmaPartners Redactie, onderdeel PharmaPartners College 28 augustus 2013 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Rapportages. Door een vinkje te plaatsen onder Toegang geeft u de medewerker de mogelijkheid om het betreffende rapport te bekijken.

Rapportages. Door een vinkje te plaatsen onder Toegang geeft u de medewerker de mogelijkheid om het betreffende rapport te bekijken. Rapportages RADAR geeft u toegang tot diverse rapportages. In dit document wordt beschreven hoe u de rechten per medewerker instelt, hoe u de selectiecriteria gebruikt en welke gegevens op te vragen zijn

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over AdminView

Veelgestelde vragen over AdminView Veelgestelde vragen over AdminView S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2

Nadere informatie

Handleiding Licentieregie. Handleiding voor de Basisschoolleveranciers

Handleiding Licentieregie. Handleiding voor de Basisschoolleveranciers Handleiding Licentieregie Handleiding voor de Basisschoolleveranciers Inhoud Inleiding 3 1 Bestellingen plaatsen 4 1.1 Wat u moet weten voordat u een bestelling gaat plaatsen 4 1.2 Een bestelling plaatsen

Nadere informatie

Boekhouding. Handleiding (e)logobase

Boekhouding. Handleiding (e)logobase Naam handleiding: Handleiding (e)logobase - Boekhouding Handleiding (e)logobase Boekhouding 2012 Winbase Software en Adviezen B.V. Inhoud 1. Instellingen (e)logobase... 3 2. Bankbestanden importeren in

Nadere informatie

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER Onderwijs en Vorming Gebruikersbeheer in WebIDM 1. Voorwaarden en benodigdheden Om toegang te hebben tot de website van het Gebruikersbeheer (WebIDM) moet je beschikken over

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren In plaats van het afdrukken van verkoopfacturen op papier, is er nu ook de mogelijkheid om uw facturen elektronisch naar uw debiteuren te versturen.

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl Exact Online Handleiding Versie 2.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

Handleiding JEvents 1.0

Handleiding JEvents 1.0 Handleiding JEvents 1.0 Inhoud 2. Manage Categories... 3 3. Manage Events... 6 4. Front-end Editing... 9 Versie :0.1 : werk Datum 2008-11-13 2/9 2. Manage Categories Er moet alijd eerst een categorie bestaan

Nadere informatie

Technische handleiding database ontslagmanagement

Technische handleiding database ontslagmanagement Technische handleiding database ontslagmanagement 1. Het databasevenster De database opent u door te dubbelklikken 1 op het Access-icoon Ontslagmanagement.lnk Mogelijk krijgt u eerst één of meerdere vensters

Nadere informatie

HANDLEIDING. Registratie RTH Versie 3.0

HANDLEIDING. Registratie RTH Versie 3.0 HANDLEIDING Registratie RTH Versie 3.0 1 Voorwaarden Alvorens iemand geregistreerd kan worden in de cliëntregistratie (via eender welke procedure) dient deze persoon te beschikken over een fiche in de

Nadere informatie

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG EBUILDER HANDLEIDING De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl info@exed.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Een korte introductie over het Ebuilder» Navigatie» Snelnavigatie Pagina s Hier vind

Nadere informatie

Handleiding. Curasoft. Managementrapportages

Handleiding. Curasoft. Managementrapportages Handleiding Curasoft Managementrapportages Curasoft - 1 / 7-24.06.2016 Managementrapportages Managementrapportages kunt u gebruiken om de gegevens vanuit Curasoft in rapportages of draaitabellen te plaatsen.

Nadere informatie

Handleiding flextime LIGHT

Handleiding flextime LIGHT Handleiding flextime LIGHT Inhoud 1. Hoe bestellen?... 1 2. Werking... 2 2.1. Aanmaak personeelsleden... 2 2.2. Ingeven personeelsleden... 2 2.3. Activering en gebruik van de handscanner... 4 2.4. Voorbereiding

Nadere informatie

Inleiding...2. 1. MyUnifiedPost: verschillende inboxen...3. 2. De standaard MyUnifiedPost-inbox van het reisagentschap...4

Inleiding...2. 1. MyUnifiedPost: verschillende inboxen...3. 2. De standaard MyUnifiedPost-inbox van het reisagentschap...4 Manual MyBTN Inhoud Inleiding...2 1. MyUnifiedPost: verschillende inboxen...3 2. De standaard MyUnifiedPost-inbox van het reisagentschap...4 2.1 De standaard inbox openen...4 2.2 De inbox...5 2.3 Labels

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402 Handleiding Visual Planning Visual Planning Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Introductie. 5 1.1. Hartelijk Welkom. 5 1.2. Configuratie van Planning. 6 2. Planning. 7 2.1. Planbord inrichten.

Nadere informatie

Handleiding eerste invoer gegevens Systeem Secureholiday.net V5

Handleiding eerste invoer gegevens Systeem Secureholiday.net V5 Handleiding eerste invoer gegevens Systeem Secureholiday.net V5 Ga naar www.secureholiday.net/admin Voer uw login en paswoord in U bent nu ingelogd in uw persoonelijke administratiepagina. Deel 1 Uw etablissement

Nadere informatie

Instructie RFM modules

Instructie RFM modules Instructie RFM module Introductie RFM staat voor Registratie Flow Module. De RFM module vormt de basis voor een aantal nieuwe modules binnen equse Indicate: - Calamiteiten - Klachten - Kindermishandeling

Nadere informatie

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding DAVE A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY Migratie Cockpit Inleiding De module Migratie zorgt ervoor dat u op een vlotte manier kan overstappen van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting. Dit betekent dat

Nadere informatie

GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1)

GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1) GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave van de applicatie bij gebruik

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

IOS Mapper V2.5. Inspectie

IOS Mapper V2.5. Inspectie IOS Mapper V2.5 IOS International nv Wetenschapspark 5 B-3590 Diepenbeek Tel. +32 11 20 10 51 Fax +32 11 20 10 43 Info@iosint.be www.iosint.be Welkom IOS Mapper is een unieke dynamische risicobeheers-applicatie

Nadere informatie

Handleiding online inschrijven Kinderopvang. Met i-school

Handleiding online inschrijven Kinderopvang. Met i-school Handleiding online inschrijven Kinderopvang Met i-school Inhoud 1. Reserveren 1.1 Schooldagen en schoolvrije dagen 1.2 Vakanties 2. Aanmelden 3. Homepagina 4. Kalender 5. Inschrijven 5.1 Via de kalender

Nadere informatie

Monitor WINGS Software nv Snelheid & zekerheid

Monitor WINGS Software nv Snelheid & zekerheid Monitor WINGS Software nv Snelheid & zekerheid Monitor INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Algemeen 3 SPECIFIEK 1.2. Overzicht instellingen 4 WERKING MONITOR VERRICHTINGEN 2.1. De monitor en de selecties 5 2.2.

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen 6. Reeksen Excel kan datums automatisch uitbreiden tot een reeks. Dit betekent dat u na het typen van een maand Excel de opdracht kan geven om de volgende maanden aan te vullen. Deze voorziening bespaart

Nadere informatie

Budgetbeheer Versie 2.5 Juni 2003

Budgetbeheer Versie 2.5 Juni 2003 Budgetbeheer Versie 2.5 Juni 2003 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Definitie... 3 Opstellen van een budget...3 Budgetbeheer met BOB Software... 4 Werkwijze... 5 Parameters... 5 Bepalen van de evolutienormen...

Nadere informatie

HANDLEIDING O F F E R T E S

HANDLEIDING O F F E R T E S HANDLEIDING O F F E R T E S 1 Algemene werking De fertemodule van Wings laat u toe om op een eenvoudige manier een ferte samen te stellen en indien gewenst te verwerken naar een order. De gebruiker kan

Nadere informatie

Handleiding. ischoolcommunicatie. Versie Nijverheidstraat Diksmuide Tel:

Handleiding. ischoolcommunicatie. Versie Nijverheidstraat Diksmuide Tel: Handleiding ischoolcommunicatie Versie 2016 Nijverheidstraat 9-8600 Diksmuide Tel: 051 50 21 76 - info@informat.be www.informat.be Inhoudsopgave 1. Algemene voorbereiding in ibasis/ileerlingen 3 1.1. Aanduiden

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning BHV

Handleiding. Visual Planning BHV Handleiding Visual Planning BHV Visual Planning BHV Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Bestanden. 3 1.1. Bestandsconfiguratie. 3 2. Koppelen oude & nieuwe cursisten. 6 2.1 Koppelen nieuwe cursist.

Nadere informatie

FAQ voor de leerling TYP-TOP ONLINE UITGEVERIJ DE BOECK

FAQ voor de leerling TYP-TOP ONLINE UITGEVERIJ DE BOECK 2014 FAQ voor de leerling TYP-TOP ONLINE UITGEVERIJ DE BOECK 1 Inhoudstafel Werking... 4 Hoe navigeer ik door de hoofdstukken?... 4 Hoe navigeer ik door de oefeningen?... 4 Hoe verlaat ik het programma?...

Nadere informatie

Briljant Abonnementenbeheer

Briljant Abonnementenbeheer Briljant Abonnementenbeheer Inhoud 1. Abonnementenbeheer... 1 Werken met abonnementen... 1 De instellingen voor abonnementenbeheer... 2 Abonnement of onderhoudscontract ingeven... 3 Abonnementen factureren...

Nadere informatie

Klachtenbeheer (Intranet)

Klachtenbeheer (Intranet) Klachtenbeheer (Intranet) Versie:1 1/17 1 INLEIDING...3 2 NAVIGATIE VAN DE APPLICATIE...3 3 FRONT-END (OP DE WEBSITE)...4 3.1 Het online melden van klachten... 4 3.2 Mijn meldingen... 5 4 BACK-END...6

Nadere informatie

Handleiding Exposantenportal PROVADA 2015

Handleiding Exposantenportal PROVADA 2015 Handleiding Exposantenportal PROVADA 2015...Controleer uw gegevens Standmedewerkers 2014 registreren voor PROVADA 2015 Foto s uploaden en status PROVADA Afsprakenmodule aanpassen Nieuwe standmedewerkers

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2)

GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2) GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave van de applicatie bij

Nadere informatie

Handleiding wijzigingen in Kindkans

Handleiding wijzigingen in Kindkans Handleiding wijzigingen in Kindkans 14 november 2014 Inhoudsopgave 1. Toelaatbaarheidsverklaringen... 3 Nieuw tabblad bij Hulpvraag... 3 Evaluatie toevoegen... 5 Standaardbrief genereren... 7 Status TLV

Nadere informatie

Exporteren naar excel

Exporteren naar excel Exporteren naar excel 9 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Exporteren naar excel 2 1.1 Exporteren van schermgegevens......................... 3 1.1.1 Export opvragen.............................

Nadere informatie

Nieuwsbrief Facturatie Versie april 2015

Nieuwsbrief Facturatie Versie april 2015 Nieuwsbrief Facturatie Versie april 2015 Dit is een speciale nieuwsbrief helemaal gericht op de facturatie in Zaalagenda. Er zijn diverse aanpassingen doorgevoerd in de facturatie waardoor deze eenvoudiger

Nadere informatie

Milieuvergunningen in FMIS

Milieuvergunningen in FMIS Milieuvergunningen in FMIS 1. Algemeen Elk schooldomein dient verplicht over één of meerdere milieuvergunningen te beschikken. Deze vergunningen zijn gekoppeld aan een domein zelf of aan bepaalde installaties;

Nadere informatie