Dirk Laurent MET CASES. corporate identity. Creatieve en technische richtlijnen. Reeks creatief ontwerp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dirk Laurent MET CASES. corporate identity. Creatieve en technische richtlijnen. Reeks creatief ontwerp"

Transcriptie

1 Dirk Laurent MET CASES corporate identity Creatieve en technische richtlijnen Reeks creatief ontwerp

2 Reeds verschenen op qqreeks Lay-out en typografie met InDesign. Deel 1 - deel 10. qqreeks Digitale Beeldbewerking met PhotoShop. Deel 1 - deel 12. qqreeks DRUKKLAAR! Enfocus Pitstop. qqgrafische Productie onder de loep, inleiding grafische productie. qqtheoretische aspecten van het vormgeven deel 1 - deel 6. qqtypografie voor de grafische vormgever qqmac OSX voor gebruikers, deel 1 basics. qqdrukwerkbegeleiding voor de grafische vormgever qqwerkorganisatie voor de grafische vormgever In volle voorbereiding: Adobe InDesign CS 6 Cross media, deel 1: interactieve documenten Adobe InDesign CS 6 Cross media, deel 2: e-publishing Adobe InDesign CS 6 Cross media, deel 3 : Digital Publishing Suite Adobe Acrobat X, interactieve PDF maken

3 Dirk Laurent corporate identity creatieve en technische richtlijnen Reeks creatief ontwerp

4 Dirk Laurent is vormgever, auteur en docent bij Syntra AB. Hij geeft cursussen in: Adobe InDesign Adobe PhotoShop Adobe Acrobat Enfocus Pitstop Colour management Fontbeheer Systeembeheer Mac OS X Drukwerkbegeleiding Creatief ontwerp Typografie Cross media publishing

5 Reeks creatief ontwerp corporate identity creatieve en technische richtlijnen

6 Dirk Laurent, Antwerpen, juli Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën,opnamen, of op welke andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

7 voorwoord 7 huisstijl is een belangrijk management- en communicatie- voor het éénduidig en positief uitdragen van de Einstrument identiteit van het bedrijf. Het vormt het gezicht van een organisatie. Belangrijke pijlers in de huisstijl zijn de naam, de specifieke schrijfwijze van de naam, het beeld(merk), kleur en typografie. Deze basiselementen worden toegepast op de dragers van de identiteit: drukwerk, voertuigenpark, gebouwen en verpakkingen. Een huisstijl introduceren grijpt diep in op het bedrijfsgebeuren. Meestal gaat de introductie gepaard met een ver doorgedreven normalisatie en standaardisatie van alle drukwerk en heeft daardoor verstrekkende praktische gevolgen. Als ontwerper sta je middenin de ontwikkeling en introductie van de huisstijl. Jij maakt het logo, bepaalt de kleuren en de typografie. Jij stelt de regels op hoe de huisstijl moet gebruikt worden door een huisstijlhandboek op te maken. In dit boek kom je meer te weten over het ontwerpen en het lanseren van een huisstijl. De publicatie belicht niet alleen de creatieve elementen maar ook de technische zaken waar je rekening moet mee houden. Veel leesplezier! Dirk Laurent

8 inhoud Begrippen en definities Identiteit en imago 11 Verhouding identiteit en imago 12 Waarom is een huisstijl belangrijk? 13 Brand design model 15 De opbouw van een merk 18 De merkwijzer 20 Soorten identiteiten 21 De werking van een huisstijl 26 Ontwikkelen huisstijl Vooronderzoek en bepaling 31 Vormgever zoeken 34 De briefing 35 Ontwerp 37 Pretest 37 Goedkeuring 37 Draaiboek 38 Interne en externe introductie 38 Who s who bij huisstijlprojecten 41 De projectgroep huisstijl 42 De huisstilbeheerder 43 Externe deskundigen 43 Bouwstenen van een huisstijl Het logo 47 De naam 50 Huisstijlkleuren 58 Typografie 62 Voorwaarden kwaliteit huisstijl 63 Kleurcomposities zoeken met Kuler 66 Creatief ontwerp CORPORATE IDENTITY

9 inhoud 9 Rebranding Hoe rebranden? 69 Levensduur van het ontwerp 70 Veranderen of aanpassen? 71 Het huisstijlhandboek Wat is een huisstijlhandboek? 81 Regels voor een goede manual 82 Wat moet er in een huistijlmanual staan? 83 Een uitgewerkt voorbeeld 87 Onderhoud huisstijl 100 Technische issues Logo s bewaren voor klanten 103 PMS-kleuren omzetten voorhuisstijlen 108 PMS en voorvertoning overdruk 118 Bewaren van het definitieve ontwerp 121 Het ontwerpproces Brainstorming 125 Mindmappen 128 Andere inspiratiebronnen 132 Ideeën visualiseren 132 Schetsen uitwerken 133 Logo toepassingen uitwerken 133 De huisstijl presenteren 136 Beoordeling van de voorstellen 139 Concrete uitwerking huisstijl 140 Voorbeeld mock-up in PhotoShop 141 CaseS Michelin 25 Mobistar 29 WWF BP Shell 65 Dexia wordt Belfius Mac Donald s 84 Swisscom

10 begrippen en DefinitieS Creatief ontwerp CORPORATE IDENTITY

11 Elke organisatie, elk bedrijf is uniek. Ze creëert dan ook, bewust maar soms ook onbewust, een eigen visuele identiteit, een eigen huisstijl. Het doel van die huisstijl is een bepaald imago op te roepen en de herkenbaarheid voor de buitenwereld te verhogen. Huisstijl of corporate identity is de presentatie van de organisatie: het impliciet en expliciet afgeven van signalen waarmee de organisatie haar eigen unieke kenmerken blootgeeft door middel van gedrag, communicatie en symboliek. Corporate identity beïnvloedt het imago van de organisatie en dus de beeldvorming bij de doelgroepen. De identiteit van de organisatie wordt uitgedragen via communicatie, gedrag en symboliek. Een huisstijl bestaat uit een uitgebreide lijst van afspraken over de manier waarop de organisatie naar buiten treedt (ook naar eigen mensen). Het gaat dus niet alleen over de zichtbare uitingen, maar ook de manier waarop iemand aan de telefoon of bij de receptie te woord wordt gestaan, de manier waarop brieven worden opgesteld, de nauwkeurigheid waarmee afspraken worden nagekomen. Zelfs de kwaliteit en ook de vormgeving van producten kunnen een belangrijk onderdeel vormen van de huisstijl. Bijvoorbeeld Apple, Sony of Bang & Olufsen. DDIdentiteit en imago Identiteit is het totaal van visuele en niet visuele middelen dat een organisatie hanteert om zich te profileren naar alle relevante doelgroepen. Dit kan van advertenties tot beursdeelname, van mailing tot jaarverslag. Imago is het beeld dat de diverse publieksgroepen hebben van een organisatie. Imago is onder te 11 Corporate identity is een mentale constructie die is samengesteld uit 2 elementen die elkaar beïnvloeden: de identiteit en het externe imago (het beeld dat buitenstaanders van de organisatie hebben).

12 IDENTITEIT Wie je bent. Wat daarvan zichtbaar wordt, dat is je visuele identiteit. IMAGO Hoe anderen je zien. verdelen in een kenniscomponent (naamsbekendheid) en een attitudecomponent (reputatie). DDVerhouding imago en identiteit In de meest optimale vorm is imago gelijk is aan de identiteit van een organisatie. Maar dat komt in de praktijk vrijwel niet voor. Hieronder staan een viertal mogelijke verhoudingen tussen imago en identiteit: uuals het bedrijfsimago gunstiger is als de bedrijfsidentiteit is het een gunstige zaak. Het is echter ook gevaarlijk omdat de kans bestaat dat de organisatie door de mand valt en zo het vertrouwen van het publiek verliest als de identiteit niet aangepast wordt aan het imago; uuals het bedrijfsimago minder positief is dan de identiteit benut de organisatie haar kansen niet goed en moet zij het imago in een positieve richting proberen te beïnvloeden; uuwanneer het imago en de identiteit in overeenstemming zijn noemt men dat de optimale situatie. Het publiek denkt dan namelijk over de organisatie zoals de organisatie dat wenst. Men moet er binnen de organisatie wel voor zorgen dat dit positieve imago behouden blijft; uubij nieuwe organisaties is er nog geen imago gevormd. De omgeving heeft nog geen kans gehad een beeld over de organisatie te vormen en het is dan van belang dat de organisatie met haar communicatiemiddelen een imago creëert. D DImago aanpassen Als het imago en de identiteit niet gelijk zijn, moet het imago Creatief ontwerp CORPORATE IDENTITY

13 13 worden aangepast door middel van imagovorming. Er zijn een drietal instrumenten waarmee je het imago kan vormen: 1 Organisatiegedrag. Hoe acteert jouw organisatie in de omgeving? Hoe worden producten of diensten geproduceerd en aangeboden bij klanten. Wat doet jouw organisatie voor het milieu? Wordt er aan maatschappelijk ondernemen gedaan. 2 Organisatiecommunicatie. Alle vormen van communicatie met doelgroepen, zowel intern als extern. Vooral interne communicatie is belangrijk en wordt nogal eens onderschat. Belangrijk is dan ook om eerst intern te beginnen met communiceren en daarna pas naar buiten te komen met de (nieuwe) huisstijl. 3 Design van de huisstijl. Dit zijn bijvoorbeeld logo s, symbolen, aankleding gebouwen en de huisstijl, maar ook de keuze van de bedrijfsnaam. Door communicatie, symboliek en het gedrag van de organisatie wordt de persoonlijkheid van de organisatie gevormd. De persoonlijkheid en de activiteiten (communicatie, symboliek en gedrag) die zij onderneemt richting haar doelgroep, vormen tezamen de corporate-identiteitsmix. In de figuur hiernaast is dit in een schema verwerkt (Birkigt & Stadler, 1986). GEDRAG PERSOONLIJKHEID COMMUNICATIE DESIGN Door middel van deze drie instrumenten kan de organisatie reageren op signalen vanuit de omgeving en het imago aanpassen indien gewenst is. DDWaarom is een huisstijl belangrijk? A A Het Corporate Identity Model van Birkigt en Stadler (1988) Door een huisstijl te ontwerpen die bij de identiteit van de organisatie past en deze consistent door te voeren, wordt de naamsbekendheid van de organisatie versterkt en wordt de identificatie

14 Identiteit en imago IMAGO IDENTITEIT GEDRAG DESIGN PERSOONLIJKHEID COMMUNICATIE met de organisatie door de eigen medewerkers vergroot. Het is tevens een goede manier om je als organisatie te onderscheiden ten opzichte van de concurrentie. De huisstijl is een belangrijk onderdeel van de identiteit en het imago. Het biedt onderscheidend vermogen. Het laat een organisatie eruit springen en bepaalde kernwaarden uitdragen waar de doelgroep zich in kan herkennen. AACommunicatie vindt plaats door visuele en verbale boodschappen naar buiten te brengen. Gedrag is de manier waarop de organisatie daadwerkelijk handelt en de symboliek is het gezicht van de organisatie in de vorm van de huisstijl en bedrijfsnaam. Deze drie moeten consistent met elkaar zijn om het gewenste identiteitsbeeld te vormen en uit te dragen. Een huisstijl moet dus de kernwaarden van de organisatie uitstralen. Creatief ontwerp CORPORATE IDENTITY

15 MERKGEDRAG Externe communicatie Internecommunicatie MERKGEDRAG MERKUITERLIJK DDBrand Design Model MERK INNERLIJK MERKUITERLIJK Producten / diensten MERKGEDRAG Het Bedrijf MERKGEDRAG Om de identiteit in kaart te brengen heeft Ruud Boer. Het branddesign model ontwikkeld. Dit is eigenlijk ontwikkeld voor een merk. Maar een organisatie kan ook als een merk neergezet worden. Bij het branddesign model wordt er onderscheid gemaakt tussen de mentale en de visuele identiteit. De mentale identiteit is eigenlijk de persoonlijkheid van de organisatie. Het uitgangspunt is de merkvisie. Dit is het gewenste toekomstbeeld van de organisatie en hun filosofie. Het geeft de positie ten opzichte van de concurrentie aan. Wat er moet gebeuren om deze te realiseren is vastgelegd in de missie. Dit is het uiteindelijke doel wat de 15 JJHet Brand Design Model werd ontwikkeld door Ruud Boer. De kern van het Brand Design Model wordt gevormd door het innerlijk, het karakter van het merk, dat bepaalt hoe het merk zich uit en gedraagt. Het karakter van een merk, het innerlijk is niet iets dat je makkelijk kunt veranderen. Het grote en serieuze Philips kan niet opeens een afwijkend en hip merk als Apple worden. Rond het merk-innerlijk bevindt zich het merk-uiterlijk. De vormgeving van het merk in de ruime zin van het woord, dus niet alleen wat we zien van een merk, ook wat we horen, voelen, proeven et cetera. Het uiterlijk is flexibeler dan het innerlijk, maar kent ook haar grenzen qua aanpassingsmogelijkheden. Douwe Egberts kan voor haar koffie het logo moderniseren, maar als al het warme en gezellige rood vervangen wordt door stemmig zwart herken je het merk niet meer.het innerlijk en uiterlijk samen leiden vervolgens tot het gedrag van het merk. We kijken dan naar gedrag op meerdere fronten: wat het merk aanbiedt (de producten en diensten), wat het zegt (de externe en interne communicatie) en het bedrijf achter het merk.

16 MERK INNERLIJK Internecommunicatie MERKGEDRAG MERKUITERLIJK Het Bedrijf MERKGEDRAG Merkinnerlijk De mentale merkidentiteit is: uuhet DNA van het merk uuwaar het merk voor staat uuwat het merk te bieden heeft uuhet merk verwoord in 6 begrippen: 1. Merkvisie: toekomstbeeld markt en merk. 2. Merkmissie: hoe de merkvisie te realiseren. 3. Merkwaarden: wat maakt het merk waardevol. 4. Merkpersoonlijkheid: het merk als mens. 5. Merkbelofte: wat belooft het merk? 6. Merk kernconcept: het merk in één woord. Merkuiterlijk De visuele merkidentiteit is: uude beeldtaal van het merk uuhoe het merk er uit ziet en zich gedraagt uude vertaling in beelden van de mentale merkidentiteit uuvertaald op basis van 7 begrippen; 1. Zien: typerende zichtbare elementen. 2. Voelen: typerende tastbare elementen. 3. Horen: typerende hoorbare elementen. 4. Proeven: typerende eetbare en drinkbare elementen. 5. Ruiken: typerende geurelementen. 6. Taal: de taal die het merk spreekt. 7. Iconen: typerende personen of characters.

17 organisatie wil realiseren. Dan moeten de waarden vastgesteld worden. Dit zijn de onderscheidende kenmerken die het merk uniek en waardevol maken voor de doelgroep. Om het merk wat beter te kunnen beschrijven, wordt deze beschreven alsof het een persoon is. Dit is de gewenste merkpersoonlijkheid. De merkbelofte is wat het merk belooft aan de doelgroep. Het is de boodschap die het naar buiten wil brengen. Bovenaan staat het kernconcept. Dit is de essentie van het merk. Het is de eerste associatie die opkomt bij de doelgroep. Het geeft aan waar het merk voor staat in 1 of 2 woorden. De visuele identiteit gaat uit van de verschillende zintuigen. Die bestaan uit zien, voelen,horen, proeven, ruiken. Hier worden verder ook nog taal en personen aan toegevoegd. Deze vormen een unieke mix die de essentie van het merk weergeeft. De identiteit komt dan tot uiting in de producten en diensten, externe communicatie, interne communicatie en het bedrijf of organisatie. De mentale en de visuele identiteit kunnen uitgewerkt worden in de merkwijzer. Dit is een piramidevorm waar de essentie van het merk weergegeven worden. (Boer, 2008) Er kunnen verschillende visies op de identiteit van een organisatie onderscheiden worden. Hierbij wordt er een verschil gemaakt tussen verschillende soorten identiteit bij de verscheidene betrokkenen binnen de organisatie. Merk of Brand Het geheel van eigenschappen die een of meer beloften ondersteunen die de organisatie aan haar klanten doet. Die eigenschappen/beloften worden gelinkt aan een product of een dienst (product brand) of aan de organisatie zelf (corporate brand). 17

18 De opbouw van een merk Logo Stijlelementen Lettertypen Kleurgebruik Sound Brochure Folder Website Beurs Manier van spreken en schrijven Herkenbare vormgeving Informatie Twitter Facebook Website Social media Com Linkedin e-zine Brochure Folder Outdoor Flyer Advertentie Belettering Internet TV Radio Beurs Print Reclame Creatief ontwerp CORPORATE IDENTITY

19 19 Kantoren Huisstijl Huisvesting Distributie Winkels Online Shop Shop in shop MERK Mensen Medewerkers Klanten Directie Personeel Hoe gedraagt het merk zich? Persoonlijkheid Hoe ziet het merk zichzelf? municatie Positionering Bewijsvoering Waarde Wat verwacht men van het merk? Distributie Vormgeving Positionering Product/dienst/persoon Persoonlijkheid Bewijsvoering Waarde Distributie

20 De merkwijzer De mentale en de visuele identiteit kunnen uitgewerkt worden in de merkwijzer. Dit is een piramidevorm waar de essentie van het merk weergegeven worden. (Boer, 2008) Primaire doelgroep Proeven Kerconcept Ruiken Zien Voelen Horen Merkbelofte Gewenste merkpersoonlijkheid Taal Personen Visuele merkidentiteit Merkwaarden Visuele merkidentiteit Merkmissie Merkvisie Mentale merkidentiteit

21 Soorten identiteiten Huisstijlen komen voor in veel verschillende soorten. Om hierin onderscheid te maken, is een indeling ontwikkeld op basis van de identiteitsstructuur van de organisatie. In het algemeen onderscheidt men een drietal identiteitsstructuren, die aangeven hoe de identiteit van een organisatie is opgebouwd. Of zij gecentraliseerd dan wel gedecentraliseerd is en zo ja, in welke mate. Er blijkt bovendien uit of een organisatie divisies heeft, dochterondernemingen of afzonderlijke merken en hoe die zich verhouden tot het geheel. Wanneer bijvoorbeeld de visuele communicatie van een organisatie met vier divisies bestaat uit het gebruik van één naam, één beeldmerk en logotype en één kleur, dan is er hoogst waarschijnlijk sprake van een centraal geleid geheel. Wanneer elke divisie of dochteronderneming een eigen kleur gebruikt, is er al iets meer zelfstandigheid te bespeuren. En wanneer elke divisie of dochteronderneming er een geheel eigen stijl op na houdt, is er een nog grotere vrijheid ten opzichte van de overkoepelende organisatie. Ruwweg zijn er drie identiteitsstructuren te onderscheiden: de monolithische identiteit, de endorsedidentiteit en de merken-identiteit. DDMonolithische identiteit Bij het gebruik van de monolithische identiteit ook wel aangeduid met de Engelse term monolitic identity gebruikt een organisatie één naam en visuele stijl, die voor alle geledingen van de organisatie geldt. Bekende voorbeelden van organisaties met een monolithische identiteit zijn Shell en Akzo Nobel. Shell is een bedrijf dat in de loop der tijd steeds verder is gegroeid en bij Brand design 21 Binnen marketing vormt branding of het maken en onderhouden van merken, één van de belangrijkste instrumenten. Brand Design is het middel om de identiteit van het merk in woord en beeld te ontwikkelen. De relatie is dus Marketing > Branding > Brand Design. D.m.v. Brand Design krijgt het merk vorm in woord en beeld of het marktklaar-maken van het merk. Daarna wordt tijdens het proces van Brand Activation het merk gevestigd bij de doelgroep en vormt deze zich hiervan een beeld: het merkimago. Het merkimago is dus een begrip vanuit de ontvanger; het is het resultaat bij de doelgroep van al je inspanningen als marketeer. Als het goed is, ligt het gevormde imago niet te ver af van de gewenste identiteit.

22 CORPORATE BRAND PRODUCT BRAND Monolitisch Endorsed Multibranded Single branded AABrand basics model nieuwe bedrijfsactiviteiten daar steeds de naam Shell aan verbond. In de activiteiten die betrekking hebben op de winning, rafinering en verkoop van olie en olieproducten dragen alle bedrijfsonderdelen de naam en de visuele stijl van Shell. Hierdoor komt Shell over als een machtige, wereldomvattende firma. Akzo Nobel is ook zo n onderneming, maar zij is van oorsprong samengesteld uit een aantal afzonderlijke firma s die ieder over een eigen identiteit beschikten. Ten gevolge daarvan wisten slechts weinig mensen dat de onderneming in feite een groot concern was. In 1988, toen de firma nog door het leven ging onder de naam Akzo, wilde men daar een einde aan maken door een monolithische identiteit te kiezen. Vroegere firma s werden ineens zichtbaar als onderdeel van Akzo en een bedrijfsnaam zoals Sikkens werd een merknaam van Akzo Coatings. Creatief ontwerp CORPORATE IDENTITY

23 Deze argumentatie om over te gaan naar een monolithische identiteit men wilde de organisatie visualiseren voor de buitenwereld, zoals eertijds ook Frank Pick de London Underground zichtbaar wilde maken wordt ook nogal eens gehoord bij organisaties waar de verschillende onderdelen voor wat betreft de visuele communicatie allemaal hun eigen weg zijn gegaan. Voorbeelden hiervan zijn gemeentelijke, provinciale en landelijke overheden en universiteiten. De monolithische identiteit heeft als voordeel dat zij de organisatie duidelijk als een eenheid presenteert; er is nauwelijks ruimte voor verwarring. Nadeel is dat het publiek het bedrijf als een logge, bureaucratische organisatie gaat zien DDEndorsed-identiteit Bij een endorsed-identiteit ook bekend als afzender-identiteit brengt een organisatie een aantal activiteiten onder haar naam naar buiten en staat ook afzonderlijke divisies of dochterondernemingen toe onder die naam te opereren. Of onder een andere naam, maar met een gelijke visuele stijl. Het kenmerk van de overkoepelende organisatie blijft zichtbaar, maar de identiteit van de verschillende activiteiten staat voorop. Voorbeelden hiervan zijn de ING Groep en Railfreight. De ING Groep heeft divisies die zich in verschillende mate van de overkoepelende organisatie onderscheiden: de ING Bank staat wat betreft de visuele stijl dichter bij de overkoepelende orga nisatie dan de Postbank, waarvan het beeldmerk overigens bepalend is geweest voor de hele groep nadat zij daar door een reeks fusies onderdeel van werd. De ING Groep heeft een geslaagde endossement-identiteit weten te realiseren, waarbij de vertrou- 23

24 wenwekkende leeuw sterk en sympathiek van de Postbank de groep een positieve identiteit heeft weten mee te geven. Het gebruik van de endossement-identiteit is heel geschikt voor een organisatie die eenheid in verscheidenheid wil aanbrengen. Het is daarbij wel van belang dat de verscheidenheid de eenheid niet al te zeer gaat overheersen.het Smarties logo dat steeds vergezeld wordt van het Nestlé-logo is nog een voorbeeld. DDMerken-identiteit (multibranded en single branded) Wanneer er sprake is van een merken-identiteit ook wel branded identity genoemd werkt een organisatie met een aantal merken die in visueel opzicht en wat betreft de naamgeving geen enkele relatie tot elkaar of tot de overkoepelende organisatie vertonen. Unilever en Procter & Gamble zijn hiervan voorbeelden. De twee bovengenoemde bedrijven produceren beide producten die in de praktijk niets met elkaar te maken hebben in sommige gevallen maakt een bedrijf zelfs met elkaar concurrerende artikelen maar waarvan het netto resultaat uiteindelijk bij de overkoepelende organisatie terecht komt. De merken-identiteit is goed toepasbaar bij bedrijven waar de kopers van de producten niets met de overkoepelende organisatie te maken hebben. De meeste organisaties met een merken-identiteit zijn in de loop der tijd gegroeid en hebben daardoor ongemerkt een dergelijke identiteit gekregen. De beschrijving van de voorgaande identiteitsstructuren is globaal van aard. In de praktijk blijkt dat de verschillende identiteitsstructuren niet zo duidelijk gescheiden zijn; het is soms moeilijk te bepalen waar de ene in de andere overgaat. En zonder dat ze het beseffen, gaan organisaties soms over van de ene structuur naar de andere. Creatief ontwerp CORPORATE IDENTITY

25 CASE study 25 Nuc est Maciandum Tijd om te vermageren N.a.v. 100ste verjaardag werd het bekende symbool voor lekker eten, het dikke bandenmannetje van Michelin op dieet gezet. Logo s moeten mee met hun tijd en gezellige dikkerds zijn uit. Bibendum, want dat is zijn echte naam, is zelfs zijn autoband kwijt. Die rolde hij voor zich uit, op het oude logo van de Compagnie Générale des Etablissements Michelin. Nu staat een afgeslankt mannetje stil en zwaait als Sinterklaas met zijn handje. Lopen mag hij niet meer want Bibendum is een leider en leiders hollen niet. Een van de ontwerpers van het nieuwe logo, Lepicard, zei deze gedaanteverandering stemt overeen met belangrijke sociaal-culturele verschuivingen. Daaronder moeten we wellicht verstaan dat vetrolletjes vandaag niet meer kunnen, toch niet voor iemand met zo n voorbeeldfunctie. Een dikke buik is niet dynamisch genoeg. Het is niet de eerste keer dat het legendarische bandenmannetje een beurt krijgt. Zijn eerste gedaante kreeg hij in april 1898, van de Franse ontwerper O Galop. Maar aan zijn rondeurs was nooit eerder geraakt. Tot nu. Slanker en lachend zal Bibendum het beeld weerspiegelen van de leider die hij is, met een open en geruststellende uitstraling, zei Michelin in het persbericht waarmee de nieuwe gedaante voorgesteld werd. Het afgeslankte logo verscheen voor het eerst in advertenties van Michelin eind Een internationale PR-campagne wordt gelanceerd door het Franse bureau BDDP, om de ontbuikte Bibendum bij het publiek ingang te doen vinden. Zijn naam dankt het mannetje niet rechtstreeks aan het goede leven. Toen André Michelin, de bandenbaas, in 1898 aan enen Marius Roussillon vroeg een naam te verzinnen voor zijn gloednieuwe logo, had die net ergens een affiche gezien waarop een bierdrinkend kereldje stond afgebeeld met daaronder de slogan Nunc est bibendum (Tijd om te drinken), naar een vers van Horatius. Dat vond Michelin heel gepast. Niet als aansporing voor de autobestuurders, maar omdat de inkepingen in de Michelin-banden de oneffenheden en het water van de weg zouden opslorpen. Pas later wordt Bibendum ook het symbool van de levensgenieters, van zodra de Michelin-gidsen aandacht begonnen te besteden aan pleisterplaatsen waar men lekker kon eten... (AG) Uit: De Morgen van 12/12/1997, laatste bladzijde.

26 De werking van een huisstijl Een huisstijl is het tastbare resultaat van het bewust nadenken over de totale identiteit van een organisatie door grafische ontwerpers, productvormgevers en eventueel ook door architecten. Een van de aspecten van de totale identiteit is de identiteitsstructuur van de organisatie. Een ander aspect is de mate waarin de huisstijl communiceert. Niet iedere huisstijl geeft de identiteit in dezelfde mate weer. Bepaalde huisstijlen geven alleen aan welke producten of diensten een organisatie levert, andere huisstijlen geven in kort bestek de hele visie van de organisatie weer. Huisstijl kan communiceren op vijf verschillende niveaus. Deze niveaus zijn cumulatief: een bepaald niveau kan niet bereikt worden wanneer de huisstijl niet eerst het lagere niveau omvat. Verder dient iedere huisstijl, op welk niveau hij zich ook bevindt, consequent te zijn doorgevoerd. Huisstijl werkt bij de gratie van de herhaling en wanneer die ontbreekt, is er eenvoudig geen sprake van een huisstijl. Tenslotte is het van belang om te beseffen dat huisstijl als versterker van de identiteit alleen werkt wanneer de identiteit duidelijk is. Wanneer dat niet het geval is, valt er ook niets te versterken. DDe vijf huisstijlniveaus uuhet eerste niveau is het niveau van presentatie. De huisstijl maakt de organisatie zichtbaar en daardoor tot op zekere hoogte herkenbaar; het publiek kan hieruit opmaken dat de organisatie bestaat. De identiteit wordt echter niet zichtbaar. Creatief ontwerp CORPORATE IDENTITY

27 uuhet tweede niveau is dat van de acceptatie. De huisstijl creëert de bereidheid voor aanvaarding van de organisatie. Ook op dit niveau wordt de identiteit niet zichtbaar, maar een huisstijl op dit niveau is toch aanwijsbaar beter dan een huisstijl die alleen op het vorige niveau functioneert. uuhet derde niveau behelst de substantie, het stadium waarin het publiek ook daadwerkelijk overgaat tot aanvaarding en waardering van de organisatie. De huisstijl geeft aan dat de organisatie een wezenlijke, tastbare kwaliteit bezit, zodat het publiek bereid is zich bezig te houden met de organisatie. De identiteit wordt zichtbaar, maar komt nog niet nadrukkelijk aan het licht. uupregnantie is het vierde niveau waarop een huisstijl communiceert. In dit stadium wordt de visie van de organisatie eenvoudig en helder gevisualiseerd en is er sprake van een volwaardige huisstijl die de identiteit van de organisatie in beknopte vorm en scherp geformuleerd tot uitdrukking brengt. uuhet hoogste niveau waarop een huisstijl zich kan bevinden is dat van de competentie. De organisatie geeft dan aan dat zij geloofwaardig en betrouwbaar is, met andere woorden: competent in haar handelen. In dit geval is er sprake van een werkelijk geslaagde huisstijl. 27 Het is duidelijk dat het niveau waarop de visuele communicatie zich afspeelt, bepalend is voor de mate waarin de huisstijl communiceert. De niveaus zijn oplopend gerangschikt in de mate waarin de huisstijl doeltreffend is. Een huisstijl op niveau vijf is

28 beduidend beter dan een huisstijl op het eerste niveau. Een huisstijl op het eerste niveau is in feite weinig meer dan briefpapier in een bepaalde kleur en een willekeurig lettertype. Aangezien elke organisatie streeft naar een maximum, zal elke organisatie wensen te beschikken over een huisstijl op het vijfde niveau. Een probleem is dat het niveau waarop een huisstijl zal communiceren niet vooraf vast te stellen is. Het niveau hangt namelijk af van de mate waarin het denken over de identiteit van de organisatie en de visuele uitwerking daarvan slaagt. De mate waarin een huisstijl slaagt is afhankelijk van de deskundigheid en creativiteit van de grafische ontwerpers, productvormgevers en architecten. Het onderzoeken van de mate waarin een huisstijl geslaagd is, wordt lastiger naarmate het niveau waarop men de huisstijl wil onderzoeken, hoger wordt. Dat betekent dat het vrij eenvoudig is om te bepalen of een huisstijl herkenbaar is, maar dat er veel meer moeite moet worden gedaan om na te gaan of de huisstijl daadwerkelijk competentie uitdraagt. Ook kunnen meerdere structuren tegelijk voorkomen binnen een organisatie. Zo is Shell overwegend monolithisch georiënteerd, maar bepaalde divisies en dochterondernemingen hebben een merken-identiteit, die dus los staat van de naam en visuele stijl van de totale onderneming. Tenslotte moet over de verschillende identiteitsstructuren worden opgemerkt dat de ene niet noodzakelijkerwijs beter of slechter is dan de andere. In zichzelf zijn ze volledig gelijkwaardig en het maakt weinig uit welke een organisatie kiest, zolang hij maar in overeenstemming is met de totale identiteit van de organisatie. Creatief ontwerp CORPORATE IDENTITY

29 29 Logo s verslijten sneller Het nieuwe logo van de gsm-operator maakt deel uit van een nieuwe communicatiestrategie waarmee het bedrijf zich verder wil distantiëren van de concurrentie. Het komt erop neer dat we dichterbij onze klanten willen staan, stelt Patti Verdoodt, woordvoerster van Mobistar. Daarom nemen we ook de woorden liefde, werk en spel in onze communicatie op. Die termen vatten het leven immers mooi samen. Dat de communicatiestijl van Mobistar doorgetrokken wordt in het logo is overigens een nieuwigheid die ook buiten België nog niet echt gangbaar is. Dat vertelt Thierry Cattoir, een specialist van het Gentse merkenbureau Remarkable. Meestal staan het logo en de communicatiestrategie van een bedrijf los van elkaar. Volgens Cattoir zie je in het nieuwe logo meteen ook een eerste toenadering tot het Orange-embleem. Orange is het internationale moederbedrijf achter Mobistar en alleen de Éelgische dochter draagt nog een andere naam. Veel fantasie moet je niet hebben om het oranje vierkant van Orange te herkennen in het nieuwe logo van Mobistar, klinkt het nog. Uit een Europees onderzoek blijkt dat bedrijven in de meeste gevallen van naam of van logo veranderen bij fusies, reorganisaties of internationaliseringen. Bij Mobistar is dat niet het geval, en de gsm-operator is zeker geen uitzondering. Ondernemingen pakken steeds vaker om andere redenen uit met een nieuw visitekaartje. Vroeger stond de naam van een bedrijf voor altijd vast, vandaag gaat een naam nog maximaal vijftig jaar mee, legt Cattoir uit. Met logo s gaat het nog veel sneller. Die zijn vaak om de tien jaar of zelfs sneller aan ver-vanging toe. Wat Mobistar doet, is dus niet zo vreemd. Of er gevaar voor verwarring bestaat bij de consument? Ik denk het niet. Er ligt geen plan op tafel om Mobistar om te dopen in Orange. Het nieuwe logo sluit een naamswijziging op korte tot middellange termijn uit, want Mobistar zou niet de moeite doen en geen kosten aangaan om een ander embleem in te voeren als er plannen zouden zijn om het bedrijf te herdopen. Vraag in de Brusselse Nieuwstraat aan tier mensen naar het vorige logo van Mobisiar en slechts een op de tien zal kunnen antwoorden. Dat logo s de jongste jaren steeds belangrijker worden, is volgens Cattoir het gevolg van de grotere rol van visuele prikkels in de maatschappij. De consument heeft steeds meer oog voor de esthetische kant van een merk, legt hij uit. Bedrijven moeten tegenwoordig dus met iets leuks op de proppen komen. Door de internationalisering worden soms ook beslissingen genomen die de consumenten allicht minder smaken, reageert de marketeer. Zo schrapte de supermarktketen GB in 2007 de fameuze rode bol uit haar logo, een klassieker die toch al sinds de jaren zestig geassocieerd wordt met GB. Maar het Franse moederhuis Carrefour heeft geen affiniteit met de Belgische marlet, waardoor een logo dat lokaal wel geapprecieerd wordt toch moet wijken.

Huisstijlinformatiemap. Scholen met Succes

Huisstijlinformatiemap. Scholen met Succes Huisstijlinformatiemap Scholen met Succes Waarom een huisstijl? Als organisatie wil je een bepaalde indruk maken, een bepaald beeld achter laten bij doelgroepen en publieksgroepen. Een van de middelen

Nadere informatie

Positionering, identiteit en imago

Positionering, identiteit en imago WHITE PAPER Positionering, identiteit en imago Ontwerppartners bv Mauritsstraat 12 4811 EP Breda 076 522 80 66 www.ontwerppartners.nl Inleiding Dagelijks zijn wij met onze klanten in gesprek over branding

Nadere informatie

Bedrijf: Contactpersoon: Van: Shift8 Helga Keulen Datum: Shift8 Grafisch & Art Design Buro

Bedrijf: Contactpersoon: Van: Shift8 Helga Keulen Datum: Shift8 Grafisch & Art Design Buro Briefing Huisstijl Bedrijf: Contactpersoon: Van: Shift8 Helga Keulen Datum: 2 Introductie Dit document is samengesteld om beter inzicht te krijgen in de informatie die een rol speelt bij de ontwikkeling

Nadere informatie

Concerncommunicatie: communicatie waarbij de organisatie als geheel centraal staat. Doel: positief beeld creëren van de organisatie.

Concerncommunicatie: communicatie waarbij de organisatie als geheel centraal staat. Doel: positief beeld creëren van de organisatie. Communicatie P1 Auteurs: drs. C. Essink-Matzinger en drs. B. Van Veghel. Concerncommunicatie: communicatie waarbij de organisatie als geheel centraal staat. Doel: positief beeld creëren van de organisatie.

Nadere informatie

Corporate Branding: hoe zet je jouw vereniging op de kaart?

Corporate Branding: hoe zet je jouw vereniging op de kaart? Cursus Goed besturen : hoe zet je jouw vereniging op de kaart? drs. Sandra Verwaal senior communicatieadviseur Radboud Universiteit Nijmegen Programma: 14.45-15.00 15.00 uur: Voorstellen 15.00-15.20 15.20

Nadere informatie

Les 5 VID. Corporate Identity. If you don t know what to do make it big and red

Les 5 VID. Corporate Identity. If you don t know what to do make it big and red Les 5 VID Corporate Identity If you don t know what to do make it big and red Les 5 VID Corporate Identity If you don t know what to do make it big and red When in doubt make it big. If still in doubt,

Nadere informatie

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1 Uw bedrijf in beeld De manier waarop en de vorm waarin uw bedrijf zich presenteert, bepaalt in grote mate de beeldvorming van het bedrijf bij uw huidige en toekomstige relaties en klanten. Dit geldt voor

Nadere informatie

Wij maken graag reclame voor anderen

Wij maken graag reclame voor anderen Wij maken graag reclame voor anderen RECLAME ONTWERP WEBSITE HUISSTIJL U wilt uw doelgroep....aanspreken, informeren en overtuigen. Dat doet u met een heldere boodschap en direct in het oog springende

Nadere informatie

HUISSTIJL HANDBOEK technische richtlijnen inzake logo en huisstijl

HUISSTIJL HANDBOEK technische richtlijnen inzake logo en huisstijl HUISSTIJL HANDBOEK technische richtlijnen inzake logo en huisstijl Elke organisatie, elk bedrijf is uniek. Ze creëert dan ook, bewust maar soms ook onbewust, een eigen visuele identiteit, een eigen huisstijl.

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

De huisstijl vormt het gezicht van een organisatie.

De huisstijl vormt het gezicht van een organisatie. huisstijl handboek Elke organisatie, elk bedrijf is uniek. Ze creëert dan ook, bewust maar soms ook onbewust, een eigen visuele identiteit, een eigen huisstijl. Het doel van die huisstijl is een bepaald

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

gut feeling BRANDBOOK

gut feeling BRANDBOOK gut feeling BRANDBOOK Inhoud 3. inleiding 4. DESIGN PROCES 7. STRATEGY 11. MOODBOOK 18. TEASER Gut Feeling Brandbook 2 inleiding Vanwege het feit dat Gut Feeling zelf branding levert voor bedrijven is

Nadere informatie

Schoolimago en identiteit Wat zien de ouders? concept plus design

Schoolimago en identiteit Wat zien de ouders? concept plus design Schoolimago en identiteit Wat zien de ouders? concept plus design Vanille concept plus design Vanille, wat is dat? Vanille is een basissmaak, neutraal. Wij zijn ontwerpers en werken vanuit de basis, kern

Nadere informatie

Branding module Heao Communicatie. pagina

Branding module Heao Communicatie. pagina Module-MC02B Branding-Opdrachten Branding >> Werkstuk Werkstuk maken en inleveren Met de theorie en praktische uitwerking uit het boek Brand Design en de aanvullingen uit de les ben je nu in staat om na

Nadere informatie

Je hebt iets te vertellen...

Je hebt iets te vertellen... Je hebt iets te vertellen.....aan je klanten, je medewerkers of een andere specifieke groep mensen. Over je product, je dienst, je campagne of je proces. Je hebt, kortom, een boodschap. Vertel hem eerst

Nadere informatie

Je hebt iets te vertellen...

Je hebt iets te vertellen... Je hebt iets te vertellen.....aan je klanten, je medewerkers of een andere specifieke groep mensen. Over je product, je dienst, je campagne of je proces. Je hebt, kortom, een boodschap. Vertel hem eerst

Nadere informatie

donderdag 5 mei 2011 Meer omzet door strategisch kiezen van (nieuwe) media!

donderdag 5 mei 2011 Meer omzet door strategisch kiezen van (nieuwe) media! Meer omzet door strategisch kiezen van (nieuwe) media! WERNER VAN BEUSEKOM conceptontwikkelaar & merkstrateeg DAGELIJKSE CONCURRENTIESTRIJD DAGELIJKSE CONCURRENTIESTRIJD DAT GELDT NIET ALLEEN VOOR A-MERKEN

Nadere informatie

Communicatie in de praktijk Examennummer: 27855 Datum: 5 februari 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Communicatie in de praktijk Examennummer: 27855 Datum: 5 februari 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Communicatie in de praktijk Examennummer: 27855 Datum: 5 februari 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

De stijl van het huis

De stijl van het huis De stijl van het huis een project in 2010! Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1. Projectbeschrijving 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Waarom een huisstijl? 3 2. Werkzaamheden 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Fase 1: Identiteit bepalen

Nadere informatie

Inleiding. Daarnaast geldt dat bij gebruik van een eigen website een link wordt geplaatst bij de contactgegevens naar de homepage van In de Weerd:

Inleiding. Daarnaast geldt dat bij gebruik van een eigen website een link wordt geplaatst bij de contactgegevens naar de homepage van In de Weerd: Huisstijlhandboek Inhoudsopgave Inleiding... 3 Missie & organisatiebeschrijving... 4 Logo, pay-off & pictogrammen... 5 Logo & kleurgebruik... 6 Typografie... 8 Briefpapier... 9 Persbericht... 10 Powerpoint

Nadere informatie

GoedBeginnen.nl. Huisstijlhandboek Algemene richtlijnen en instructies voor gebruik van de huisstijl.

GoedBeginnen.nl. Huisstijlhandboek Algemene richtlijnen en instructies voor gebruik van de huisstijl. GoedBeginnen.nl Huisstijlhandboek Algemene richtlijnen en instructies voor gebruik van de huisstijl. Inhoud 1. Inleiding 2. De huisstijl 3. Logo toepassingen 4. Huisstijl kleuren 5. Typografie 6. Voorbeelden

Nadere informatie

Bestaat het logo uitsluitend uit tekst dan spreken we over een woordmerk. Een voorbeeld hiervan is het logo van Hugo Boss.

Bestaat het logo uitsluitend uit tekst dan spreken we over een woordmerk. Een voorbeeld hiervan is het logo van Hugo Boss. Hoofdstuk 8 CASUS Jouw logo In deze opdracht ga je een eigen logo ontwerpen. Hierbij neem je een product, dienst of bedrijf als uitgangspunt. Voordat we overgaan tot de uitvoering hiervan behandelen we

Nadere informatie

Huis met stijl. Over identiteit en huisstijl. www.dickhoffdesign.com

Huis met stijl. Over identiteit en huisstijl. www.dickhoffdesign.com Huis met stijl Over identiteit en huisstijl www.dickhoffdesign.com Huis met stijl Over identiteit en huisstijl Voor elk bedrijf is het van belang een positieve indruk te maken. Op potentiële nieuwe klanten

Nadere informatie

Whitepaper. Interne merkbeleving als katalysator voor succesvol veranderen

Whitepaper. Interne merkbeleving als katalysator voor succesvol veranderen Whitepaper Interne merkbeleving als katalysator voor succesvol veranderen Dynamics Business Consultancy, september 2010 Interne merkbeleving is op dit moment een hot topic. Er verschijnen regelmatig artikelen

Nadere informatie

Huisstijlhandboek. Richtlijnen en instructies voor gebruik van de huisstijl

Huisstijlhandboek. Richtlijnen en instructies voor gebruik van de huisstijl Huisstijlhandboek Richtlijnen en instructies voor gebruik van de huisstijl februari 2009 Inhoud Huistijlhandboek Inleiding 5 Basiselementen 7 Beeld- en woordmerk 7 Beeldmerk 7 Kleur 8 Onjuiste toepassingen

Nadere informatie

- Ontwikkeling huisstijldragers. - Uitwerking huisstijl op diverse huisstijldragers. - Presentatie. - Eventuele aanpassingen. - Akkoord.

- Ontwikkeling huisstijldragers. - Uitwerking huisstijl op diverse huisstijldragers. - Presentatie. - Eventuele aanpassingen. - Akkoord. Huisstijl Iedereen is overtuigd van het belang van goede communicatie en presentatie. Als organisatie wil je een bepaalde indruk maken, en een bepaald beeld achter laten bij de doelgroep. Kortom: als organisatie

Nadere informatie

Angelique van Kreij. [wie, wat, waar]

Angelique van Kreij. [wie, wat, waar] Angelique van Kreij [wie, wat, waar] Aangenaam [fotograaf] Angeliquè van Kreij [model] Zara [opdracht] Een teen make-over shoot Wat een plezier hebben we gehad. Lekker samen tutten, make up aangebracht

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE 10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE Is uw website aan vernieuwing toe? Pas deze tips toe en haal meer uit je website De laatste jaren zien we grote veranderingen op het gebied van webdesign.

Nadere informatie

Beter Leven keurmerk. Gebruikersprotocol en stijlhandboek

Beter Leven keurmerk. Gebruikersprotocol en stijlhandboek Beter Leven keurmerk Gebruikersprotocol en stijlhandboek Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-bestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

Definitie huisstijl: Dat deel van de visuele communicatie dat als doel heeft het imago van de organisatie aan te laten sluiten op de identiteit.

Definitie huisstijl: Dat deel van de visuele communicatie dat als doel heeft het imago van de organisatie aan te laten sluiten op de identiteit. Achtergrond Huisstijlen Definitie huisstijl: Dat deel van de visuele communicatie dat als doel heeft het imago van de organisatie aan te laten sluiten op de identiteit. Onder imago wordt verstaan het beeld

Nadere informatie

Gebruikersprotocol en stijlhandboek voor het Beter Leven kenmerk

Gebruikersprotocol en stijlhandboek voor het Beter Leven kenmerk Gebruikersprotocol en stijlhandboek voor het Beter Leven kenmerk Communicatie & Fondsenwerving Dierenbescherming versie febr. 2011 1 Inleiding Dit gebruikersprotocol en stijlhandboek beschrijft de volgende

Nadere informatie

Focus op andere mediatechnieken

Focus op andere mediatechnieken Focus op andere mediatechnieken De wereld om ons heen verandert snel, zowel commercieel als maatschappelijk. Om aansluiting bij onze klanten te houden, vraagt dat binnen Achmea (Versnellen & Vernieuwen),

Nadere informatie

BRAND DESIGN 1. INFORMEREN

BRAND DESIGN 1. INFORMEREN CHECKLIST BRIEFING BRAND DESIGN Deze checklist heeft als doel een optimale briefing te formuleren als startpunt voor het Brand Design-proces. Een optimale briefing voldoet aan drie eisen, die de basis

Nadere informatie

Je doel behalen met NLP.

Je doel behalen met NLP. Je doel behalen met NLP. NLP werkt het beste als al je neurologische niveaus congruent zijn. Met andere woorden: congruent zijn betekent wanneer je acties en woorden op 1 lijn zijn met je doelen, overtuigingen,

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Projectgroep 8: Briefing. CDE Muziekatelier. Eva Thomas & Silke Lauwers

Projectgroep 8: Briefing. CDE Muziekatelier. Eva Thomas & Silke Lauwers Projectgroep 8: Briefing CDE Muziekatelier Eva Thomas & Silke Lauwers Grafische en digitale media 2013-2014 Inhoud Inleiding...3 1. Logo en huisstijl...4 2. Folder...5 3. Poster zomerworkshop...6 4. Advertentie...7

Nadere informatie

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl Belasting & Douane Museum Rotterdam.

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl Belasting & Douane Museum Rotterdam. Huisstijlhandboek Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl Belasting & Douane Museum Rotterdam februari 2012 Inhoud 1. Inleiding 2. De huisstijl 3. Logo toepassingen 4. Huisstijlkleuren

Nadere informatie

HOOFDSTUK 15: TERUGBLIK OP STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT

HOOFDSTUK 15: TERUGBLIK OP STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT HOOFDSTUK 15: TERUGBLIK OP STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT 1 INTRODUCTIE H:15 Elke brandingsituatie en -toepassing is uniek en vraagt om een kritisch onderzoek en grondige analyse. Effectief merkenmanagement

Nadere informatie

Huisstijl handboek van de kledingwinkel

Huisstijl handboek van de kledingwinkel Huisstijl handboek van de kledingwinkel BERSHKA BERSHKA BERSHKA Inhoud Inleiding...1 De huisstijl...2 - Het Logo. - De Huisstijlkleuren Typografie...3 - Broodletter - Cursieven - Koppen Drukwerk...4 -

Nadere informatie

Welkom bij ITCH CREATIVE STUDIO

Welkom bij ITCH CREATIVE STUDIO Welkom bij ITCH CREATIVE STUDIO WIJ ZIJN ITCH CREATIVE STUDIO een creatief bureau met een team van 4 specialisten, we hebben ruim 14 jaar ervaring en zijn sterk in het bedenken en ontwikkelen van een strategische

Nadere informatie

Huisstijlbeschrijving

Huisstijlbeschrijving Huisstijlbeschrijving 2 Inhoud Inleiding 3 Het NBVlogo 4 Het kleurenpalet 5 Typografie 9 Vormtaal en grid 17 Beeldtaal 22 Beeldschermpresentaties 40 Digitale uitingen 41 Brochures, folders en leaflets

Nadere informatie

Klantgericht (online) communiceren. in 5 stappen. Whitepaper

Klantgericht (online) communiceren. in 5 stappen. Whitepaper Klantgericht (online) communiceren in 5 stappen Whitepaper Index Klantgericht communiceren in 5 stappen 3 Klantgericht communiceren, waarom zou ik? 4 Aan de slag! 5 5-stappenplan klantgericht communiceren

Nadere informatie

10 onderdelen die niet mogen ontbreken in een online briefing

10 onderdelen die niet mogen ontbreken in een online briefing Een goede online briefing past op één A4 [+ checklist] Auteur: Ronald Heijkens, Sabel Online Je wilt een nieuwe website, intranet, online magazine of app. Maar omdat je de expertise zelf niet in huis hebt,

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Hoe je online je stem kunt laten horen en een Cavent-ambassadeur kunt zijn Datum vaststelling : 31-07-2012 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door :

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Voor bedrijven en organisaties www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Ieder communicatiemiddel heeft een eigen effect. Het is belangrijk te bepalen welke communicatiemiddelen

Nadere informatie

EEN BRIEFING SCHRIJVEN DIE OOK ECHT CREATIVITEIT OPLEVERT?

EEN BRIEFING SCHRIJVEN DIE OOK ECHT CREATIVITEIT OPLEVERT? EEN BRIEFING SCHRIJVEN DIE OOK ECHT CREATIVITEIT OPLEVERT? Strategie Concept Creatie 10 handige stappen waar je elke conceptklus mee kunt starten! Hoe goed, scherp en speels een creatief van je afdeling

Nadere informatie

Smals Bureau voor Communicatie

Smals Bureau voor Communicatie Smals Bureau voor Communicatie Communicatie die het verschil maakt Onze aanpak Communicatie begint met luisteren. Het Bureau voor Communicatie luistert naar uw behoeften en gaat samen met u op zoek naar

Nadere informatie

4 Testen en optimaliseren

4 Testen en optimaliseren Alle wegwijzers in de fase: 4 Testen en optimaliseren 4.1 Je ontwerp testen bij de doelgroep (74) 4.2 Je ontwerp voorleggen aan een expert (75) 4.3 Je ontwerp voorleggen aan de opdrachtgever (76) 4.4 Je

Nadere informatie

Bedrijfskleding: de sleutel in uw uitstraling

Bedrijfskleding: de sleutel in uw uitstraling Bedrijfskleding: de sleutel in uw uitstraling 02 CreaWear: kanjers in textiel Laten we eerlijk zijn: een balpen kan iedereen u leveren, maar voor textiel hebt u vakmensen nodig. CreaWear heeft die vakmensen.

Nadere informatie

EUROPESE LOGO BASIC GUIDELINES VAKMANSCHAP SINDS 1910 RICHTLIJNEN VOOR DE HUISSTIJL. www.de-beer.com

EUROPESE LOGO BASIC GUIDELINES VAKMANSCHAP SINDS 1910 RICHTLIJNEN VOOR DE HUISSTIJL. www.de-beer.com EUROPESE LOGO DEBEER KWALITEIT REFINISH EN BASIC GUIDELINES VAKMANSCHAP SINDS 1910 RICHTLIJNEN VOOR DE HUISSTIJL www.de-beer.com 1 2 LOGO DEBEER INHOUD REFINISH LOGO 4 BASIC GUIDELINES LOGO ZWART-WIT 5

Nadere informatie

Beter Leven kenmerk. Gebruikersprotocol en stijlhandboek

Beter Leven kenmerk. Gebruikersprotocol en stijlhandboek Beter Leven kenmerk Gebruikersprotocol en stijlhandboek Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

Checklist website bouwen

Checklist website bouwen Checklist website bouwen Je wilt een website voor je bedrijf. Of de bestaande website veranderen. Een website laten maken, vraagt tijd en aandacht van je. Er zijn veel mogelijkheden en je moet in het proces

Nadere informatie

De slag om het imago

De slag om het imago Blok D Hire me De slag om het imago Opbouw van het blok JCM-OREP.1V-13 Onze reputatie (5,0) P Onze reputatie - opdracht weging 100 JCM-ORG.1V-13 Organisaties (5,0) P Adviesgesprek weging 100 JCM-HIREM.1V-13

Nadere informatie

re cla me de; v(m) -s het geheel van middelen dat men inzet om de verkoop te bevorderen, aanhangers te werven enz.

re cla me de; v(m) -s het geheel van middelen dat men inzet om de verkoop te bevorderen, aanhangers te werven enz. ZICHTBAAR ANDERS re cla me de; v(m) -s het geheel van middelen dat men inzet om de verkoop te bevorderen, aanhangers te werven enz. 49 x 4 METER FULL-COLOUR BANNER bevisible zichtbaar anders Als fullservice

Nadere informatie

uitgave januari 2015

uitgave januari 2015 uitgave januari 2015 Hey Professional! Bedankt voor het aanvragen van dit document. :-) Werk je al een paar jaar als zelfstandig ondernemer, maar je merkt dat je te weinig of de verkeerde klanten aantrekt?

Nadere informatie

Huisstijl handboek Wij zijn Nijmegen: Do it yourself. Versie: 2.0 maart 2017

Huisstijl handboek Wij zijn Nijmegen: Do it yourself. Versie: 2.0 maart 2017 Huisstijl handboek Wij zijn Nijmegen: Do it yourself Versie: 2.0 maart 2017 Inleiding In dit handboek wordt beschreven hoe de huisstijl van Wij zijn Nijmegen kan worden ingezet in zowel online als of offline

Nadere informatie

Effectieve reclametips. Voor meer klanten in uw winkel

Effectieve reclametips. Voor meer klanten in uw winkel Effectieve reclametips Voor meer klanten in uw winkel Inhoud. Direct mail. Huis-aan-huisverspreiding. Facebook advertentie. E-DM 6. Welke uiting kiest u? 7 6. Effectieve tips voor in de reclamemix 8 Inleiding

Nadere informatie

BeCube = B. Merkstrategie

BeCube = B. Merkstrategie BeCube, brand & communications BeCube = B 3 Oftewel: wees tot de derde macht. Tijd, ruimte en kansen laten zich afdwingen. Verleg grenzen Er is altijd een oplossing. Altijd een stap meer. Merkstrategie

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Beurstips. Naar de beurs?

Beurstips. Naar de beurs? Beurstips 1 Naar de beurs? 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie

TheMagica The Creations Experience

TheMagica The Creations Experience Graphica s Grafisch Ontwerp Powered by: TheMagica The Creations Experience Ik was op zoek naar een uniek uiterlijk voor mijn product. Dankzij Themagica s grafische diensten heeft Hanisha Design een gezicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5 Mediavormgeving Inhoudsopgave Wat doet een mediavormgever? - Waar werkt een mediavormgever - Welke taken verricht een mediavormgever? - Welke eigenschappen heeft een mediavormgever Typering beroepengroep

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN

HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN 1 INTRODUCTIE H:14 Er zijn diverse factoren die bedrijven aansporen om producten en diensten buiten de eigen thuismarkt te verkopen.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 11: MERKSTRATEGIEËN OPSTELLEN EN UITVOEREN

HOOFDSTUK 11: MERKSTRATEGIEËN OPSTELLEN EN UITVOEREN HOOFDSTUK 11: MERKSTRATEGIEËN OPSTELLEN EN UITVOEREN 1 INTRODUCTIE H:11 Een merkstrategie voor een bedrijf identificeert welke merkelementen een bedrijf kiest voor toepassing op de diverse producten die

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Afsprakenstelsel eherkenning

Afsprakenstelsel eherkenning Afsprakenstelsel eherkenning Handboek huisstijl Versie 1.8a 1 INHOUDSOPGAVE Afsprakenstelsel eherkenning... 1 Handboek huisstijl... 1 1 Inleiding... 4 1.1 Doel en doelgroep van dit document... 4 1.2 Leeswijzer...

Nadere informatie

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6 EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Concept 9 januari 2014 Blad 2 van 6 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 3 3. COMMUNICATIEBOODSCHAP

Nadere informatie

yuki huisstijlmanual

yuki huisstijlmanual Inhoud 3 Huisstijl is meer dan het toevoegen van een beeldmerk. Wat een huisstijl tot een huisstijl maakt is vooral eenheid van stijl. Deze eenheid wordt alleen bereikt, wanneer iedereen zich houdt aan

Nadere informatie

Plan van aanpak introductie naam GBLT April 2013

Plan van aanpak introductie naam GBLT April 2013 Plan van aanpak introductie naam GBLT April Inhoud 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Strategie 4. Boodschap 5. Logo 6. Doelgroepen 7. Middelen 8. Planning 9. Budget 2 1. Inleiding Het bestuur van GBLT heeft

Nadere informatie

Huisstijlhandboek. Kunststichting Firma Van Drie

Huisstijlhandboek. Kunststichting Firma Van Drie Huisstijlhandboek Kunststichting Firma Van Drie Martine den Boer Definitief 1 april 2013 Huisstijlhandboek Firma Van Drie definitief d.d. 1-4-2013 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Logo 4 1.1. Varianten 4

Nadere informatie

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Georges Dockx DE JUISTE MARKETING Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Uitgegeven door Georges Dockx in samenwerking met BOEK MAKERIJ.be D/2015/Georges Dockx, auteur-uitgever

Nadere informatie

Vincie van Gils. Klantencommunicatie. Zo krijg je en houd je u tevreden klanten. Spectrum. Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv, Houten Antwerpen

Vincie van Gils. Klantencommunicatie. Zo krijg je en houd je u tevreden klanten. Spectrum. Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv, Houten Antwerpen Vincie van Gils Klantencommunicatie Zo krijg je en houd je u tevreden klanten Spectrum Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv, Houten Antwerpen Spectrum maakt deel uit van Uitgeverij Unieboek Het Spectrum

Nadere informatie

Stijlboek. Handleiding voor het toepassen van de huisstijl

Stijlboek. Handleiding voor het toepassen van de huisstijl Stijlboek Handleiding voor het toepassen van de huisstijl Het verhaal achter de huisstijl Inleiding De regels met betrekking tot de huisstijl van het zijn vastgelegd in dit stijlboek. Daarnaast is het

Nadere informatie

Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen:

Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen: Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen: Software voor het ontwikkelen en activeren van een sterk merk. Online Branding Software Wazokuu! Online Branding is software die de belangrijkste

Nadere informatie

DTPH. In september 2010 zijn Deoprinting en DTPH het er over eens dat deadlines gehaald moeten kunnen worden.

DTPH. In september 2010 zijn Deoprinting en DTPH het er over eens dat deadlines gehaald moeten kunnen worden. PANTONE 877C PANTONE 642C PANTONE 656C Beyond creativity In september 2010 zijn Deoprinting en DTPH het er over eens dat deadlines gehaald moeten kunnen worden. DTPH. Sinds 2010 is #grafischespoed nooit

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

BRAND & DESIGN YOUR BIZ!

BRAND & DESIGN YOUR BIZ! Manon Toma BRAND & DESIGN YOUR BIZ! Ik wil dat jouw potentiële klant ZIET hoe tof jouw merk is! invulsheet: Wat is het DNA van jouw brand en business? BRANDING IS NIET ALLEEN VOOR DE BIG BOYS! Het is juist

Nadere informatie

Welkom bij Brand instinct! In dit merkpaspoort leggen we uit wie wij zijn, wat we beloven, waarom wij doen wat we doen en waar wij voor staan.

Welkom bij Brand instinct! In dit merkpaspoort leggen we uit wie wij zijn, wat we beloven, waarom wij doen wat we doen en waar wij voor staan. merkpaspoort Welkom bij Brand instinct! In dit merkpaspoort leggen we uit wie wij zijn, wat we beloven, waarom wij doen wat we doen en waar wij voor staan. Dit paspoort is voor iedereen die op een of andere

Nadere informatie

visuele communicatie Auteur: Raoul Postel

visuele communicatie Auteur: Raoul Postel visuele communicatie Auteur: Raoul Postel het idee het concept het doel: een logisch proces naar een verrassend concept / idee het concept / idee vertalen naar vormgeving en medium het idee het concept

Nadere informatie

Een goede huisstijl bestaat uit een combinatie van de volgende zes grafische basiselementen:

Een goede huisstijl bestaat uit een combinatie van de volgende zes grafische basiselementen: Een onderscheidende huisstijl heeft zijn eigen karakter en specifieke eigenschappen. Paperclip Design maakt dit tastbaar en voelbaar. Als logo en huisstijl specialist geef ik je graag tips en richtlijnen

Nadere informatie

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X KNLTB Stappenplan beleidsplan tennisvereniging X Inleiding Iedere verenigingsbestuurder weet in het achterhoofd dat het belangrijk is om beleidsmatig en doelgericht te werken. Toch komen de meeste verenigingsbestuurders

Nadere informatie

Beeldwijzer Avans Hogeschool. Praktische Basisrichtlijnen Beeldstijl

Beeldwijzer Avans Hogeschool. Praktische Basisrichtlijnen Beeldstijl Beeldwijzer Avans Hogeschool Praktische Basisrichtlijnen Beeldstijl pagina 2 van 16 Inhoud 1 Beeldwijzer Avans Hogeschool 3 2 Kernwaarden 5 2.1 Ambitie 5 2.2 Persoonlijke aandacht 6 2.3 Midden in de maatschappij

Nadere informatie

Concept Communicatieplan

Concept Communicatieplan Concept Communicatieplan DATUM AUTEUR VERSIE Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Randvoorwaarden... 3 2 Communicatiestrategie... 4 2.1 Doelgroepen...

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 08. Content Design verdrijft CMS

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 08. Content Design verdrijft CMS WHITEPAPER IN 5 MINUTEN M A A R T 2 0 1 4 08. Content Design verdrijft CMS Introductie Je komt steeds vaker op websites die er bijzonder uitzien, of die het verhaal in één pagina vertellen. Jij wil dit

Nadere informatie

37. Imago van je vakantiewerking

37. Imago van je vakantiewerking 37. Imago van je vakantiewerking BEGRIPPENKADER De term imago staat voor het beeld dat er over je organisatie bestaat bij je doelgroepen en stakeholders. Identiteit is de verzameling kenmerken die door

Nadere informatie

In 7 stappen naar een succesvol ontwerp! 1. De Briefing 2. Oriëntatie 3. Stijlelementen 4. Typografie 5. Kleuren 6. Opmaak 7.

In 7 stappen naar een succesvol ontwerp! 1. De Briefing 2. Oriëntatie 3. Stijlelementen 4. Typografie 5. Kleuren 6. Opmaak 7. In 7 stappen naar een succesvol ontwerp! 1. De Briefing 2. Oriëntatie 3. Stijlelementen 4. Typografie 5. Kleuren 6. Opmaak 7. Presentatie 1 De Briefing Zorg voor een goede briefing zodat je weet wat de

Nadere informatie

strategie concept creatie

strategie concept creatie strategie concept creatie Wij houden van competities, daag ons uit voor uw pitch?tip: Waarom wij? Innovatie in Design Een merk is de spiegel van uw creatie. Het vertegenwoordigt uw product en uw bedrijf.

Nadere informatie

Spelregels zijn als volgt:

Spelregels zijn als volgt: Vormgeving, opmaak (DTP), correcties én drukken voor absolute bodemprijzen! Voor theatermakers, culturele evenementen en kleinschalige projecten maak ik al enkele jaren grafische uitingen zoals posters,

Nadere informatie

Aan de slag met je jaarverslag. Whitepaper

Aan de slag met je jaarverslag. Whitepaper Aan de slag met je jaarverslag Whitepaper Index Aan de slag met je jaarverslag 3 Vorm 6 Online of offline 7 Video 9 Welke vorm past bij jou? 11 Inhoud 12 Doelgroeponderzoek 12 Maak het persoonlijk 13 Blik

Nadere informatie

Projectvoorstel. Robin Santos

Projectvoorstel. Robin Santos Projectvoorstel Robin Santos Inhoudsopgaven Inleiding Doel van het project Taken en personeel Haalbaarheid van het project Activiteitenlijst Begroting Inleiding Ik wil graag het nieuwe project Design&Co

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

01/06. Websites Nederland over. Strategisch design. Whitepaper #01/2013. Thijs van der Schaaf creative consultant

01/06. Websites Nederland over. Strategisch design. Whitepaper #01/2013. Thijs van der Schaaf creative consultant 01/06 Websites Nederland over Strategisch design Thijs van der Schaaf creative consultant 02/06 Strategisch design Er was ooit een tijd dat een huisstijl werd ontworpen, vervolgens werd vastgelegd in een

Nadere informatie

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015 UITGANGSPUNTEN VMC-STRATEGIE 2011 TOT EN MET 2015 0. INLEIDING In 2007 is de basis gelegd voor het missie- en visietraject van Triodus met de belangrijkste opdracht het leveren van een bijdrage aan de

Nadere informatie

Zo maak je van je. een succes

Zo maak je van je. een succes Zo maak je van je Facebook advertenties een succes Wil je weten hoe je jouw Facebook campagne goed kunt opzetten? Zodat je jouw doelgroep bereikt en meer klanten krijgt? Met Facebook Adverteren is dit

Nadere informatie

BRAND REPORT CARD (Pag 162)

BRAND REPORT CARD (Pag 162) BRAND REPORT CARD (Pag 162) WAT IS DE WAARDE VAN UW MERK? De Brand Report Card (BRC) is een instrument om de sterktes van een merk te bepalen, om te identificeren waar verbeteringen nodig zijn en om inzicht

Nadere informatie