Dirk Laurent MET CASES. corporate identity. Creatieve en technische richtlijnen. Reeks creatief ontwerp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dirk Laurent MET CASES. corporate identity. Creatieve en technische richtlijnen. Reeks creatief ontwerp"

Transcriptie

1 Dirk Laurent MET CASES corporate identity Creatieve en technische richtlijnen Reeks creatief ontwerp

2 Reeds verschenen op qqreeks Lay-out en typografie met InDesign. Deel 1 - deel 10. qqreeks Digitale Beeldbewerking met PhotoShop. Deel 1 - deel 12. qqreeks DRUKKLAAR! Enfocus Pitstop. qqgrafische Productie onder de loep, inleiding grafische productie. qqtheoretische aspecten van het vormgeven deel 1 - deel 6. qqtypografie voor de grafische vormgever qqmac OSX voor gebruikers, deel 1 basics. qqdrukwerkbegeleiding voor de grafische vormgever qqwerkorganisatie voor de grafische vormgever In volle voorbereiding: Adobe InDesign CS 6 Cross media, deel 1: interactieve documenten Adobe InDesign CS 6 Cross media, deel 2: e-publishing Adobe InDesign CS 6 Cross media, deel 3 : Digital Publishing Suite Adobe Acrobat X, interactieve PDF maken

3 Dirk Laurent corporate identity creatieve en technische richtlijnen Reeks creatief ontwerp

4 Dirk Laurent is vormgever, auteur en docent bij Syntra AB. Hij geeft cursussen in: Adobe InDesign Adobe PhotoShop Adobe Acrobat Enfocus Pitstop Colour management Fontbeheer Systeembeheer Mac OS X Drukwerkbegeleiding Creatief ontwerp Typografie Cross media publishing

5 Reeks creatief ontwerp corporate identity creatieve en technische richtlijnen

6 Dirk Laurent, Antwerpen, juli Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën,opnamen, of op welke andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

7 voorwoord 7 huisstijl is een belangrijk management- en communicatie- voor het éénduidig en positief uitdragen van de Einstrument identiteit van het bedrijf. Het vormt het gezicht van een organisatie. Belangrijke pijlers in de huisstijl zijn de naam, de specifieke schrijfwijze van de naam, het beeld(merk), kleur en typografie. Deze basiselementen worden toegepast op de dragers van de identiteit: drukwerk, voertuigenpark, gebouwen en verpakkingen. Een huisstijl introduceren grijpt diep in op het bedrijfsgebeuren. Meestal gaat de introductie gepaard met een ver doorgedreven normalisatie en standaardisatie van alle drukwerk en heeft daardoor verstrekkende praktische gevolgen. Als ontwerper sta je middenin de ontwikkeling en introductie van de huisstijl. Jij maakt het logo, bepaalt de kleuren en de typografie. Jij stelt de regels op hoe de huisstijl moet gebruikt worden door een huisstijlhandboek op te maken. In dit boek kom je meer te weten over het ontwerpen en het lanseren van een huisstijl. De publicatie belicht niet alleen de creatieve elementen maar ook de technische zaken waar je rekening moet mee houden. Veel leesplezier! Dirk Laurent

8 inhoud Begrippen en definities Identiteit en imago 11 Verhouding identiteit en imago 12 Waarom is een huisstijl belangrijk? 13 Brand design model 15 De opbouw van een merk 18 De merkwijzer 20 Soorten identiteiten 21 De werking van een huisstijl 26 Ontwikkelen huisstijl Vooronderzoek en bepaling 31 Vormgever zoeken 34 De briefing 35 Ontwerp 37 Pretest 37 Goedkeuring 37 Draaiboek 38 Interne en externe introductie 38 Who s who bij huisstijlprojecten 41 De projectgroep huisstijl 42 De huisstilbeheerder 43 Externe deskundigen 43 Bouwstenen van een huisstijl Het logo 47 De naam 50 Huisstijlkleuren 58 Typografie 62 Voorwaarden kwaliteit huisstijl 63 Kleurcomposities zoeken met Kuler 66 Creatief ontwerp CORPORATE IDENTITY

9 inhoud 9 Rebranding Hoe rebranden? 69 Levensduur van het ontwerp 70 Veranderen of aanpassen? 71 Het huisstijlhandboek Wat is een huisstijlhandboek? 81 Regels voor een goede manual 82 Wat moet er in een huistijlmanual staan? 83 Een uitgewerkt voorbeeld 87 Onderhoud huisstijl 100 Technische issues Logo s bewaren voor klanten 103 PMS-kleuren omzetten voorhuisstijlen 108 PMS en voorvertoning overdruk 118 Bewaren van het definitieve ontwerp 121 Het ontwerpproces Brainstorming 125 Mindmappen 128 Andere inspiratiebronnen 132 Ideeën visualiseren 132 Schetsen uitwerken 133 Logo toepassingen uitwerken 133 De huisstijl presenteren 136 Beoordeling van de voorstellen 139 Concrete uitwerking huisstijl 140 Voorbeeld mock-up in PhotoShop 141 CaseS Michelin 25 Mobistar 29 WWF BP Shell 65 Dexia wordt Belfius Mac Donald s 84 Swisscom

10 begrippen en DefinitieS Creatief ontwerp CORPORATE IDENTITY

11 Elke organisatie, elk bedrijf is uniek. Ze creëert dan ook, bewust maar soms ook onbewust, een eigen visuele identiteit, een eigen huisstijl. Het doel van die huisstijl is een bepaald imago op te roepen en de herkenbaarheid voor de buitenwereld te verhogen. Huisstijl of corporate identity is de presentatie van de organisatie: het impliciet en expliciet afgeven van signalen waarmee de organisatie haar eigen unieke kenmerken blootgeeft door middel van gedrag, communicatie en symboliek. Corporate identity beïnvloedt het imago van de organisatie en dus de beeldvorming bij de doelgroepen. De identiteit van de organisatie wordt uitgedragen via communicatie, gedrag en symboliek. Een huisstijl bestaat uit een uitgebreide lijst van afspraken over de manier waarop de organisatie naar buiten treedt (ook naar eigen mensen). Het gaat dus niet alleen over de zichtbare uitingen, maar ook de manier waarop iemand aan de telefoon of bij de receptie te woord wordt gestaan, de manier waarop brieven worden opgesteld, de nauwkeurigheid waarmee afspraken worden nagekomen. Zelfs de kwaliteit en ook de vormgeving van producten kunnen een belangrijk onderdeel vormen van de huisstijl. Bijvoorbeeld Apple, Sony of Bang & Olufsen. DDIdentiteit en imago Identiteit is het totaal van visuele en niet visuele middelen dat een organisatie hanteert om zich te profileren naar alle relevante doelgroepen. Dit kan van advertenties tot beursdeelname, van mailing tot jaarverslag. Imago is het beeld dat de diverse publieksgroepen hebben van een organisatie. Imago is onder te 11 Corporate identity is een mentale constructie die is samengesteld uit 2 elementen die elkaar beïnvloeden: de identiteit en het externe imago (het beeld dat buitenstaanders van de organisatie hebben).

12 IDENTITEIT Wie je bent. Wat daarvan zichtbaar wordt, dat is je visuele identiteit. IMAGO Hoe anderen je zien. verdelen in een kenniscomponent (naamsbekendheid) en een attitudecomponent (reputatie). DDVerhouding imago en identiteit In de meest optimale vorm is imago gelijk is aan de identiteit van een organisatie. Maar dat komt in de praktijk vrijwel niet voor. Hieronder staan een viertal mogelijke verhoudingen tussen imago en identiteit: uuals het bedrijfsimago gunstiger is als de bedrijfsidentiteit is het een gunstige zaak. Het is echter ook gevaarlijk omdat de kans bestaat dat de organisatie door de mand valt en zo het vertrouwen van het publiek verliest als de identiteit niet aangepast wordt aan het imago; uuals het bedrijfsimago minder positief is dan de identiteit benut de organisatie haar kansen niet goed en moet zij het imago in een positieve richting proberen te beïnvloeden; uuwanneer het imago en de identiteit in overeenstemming zijn noemt men dat de optimale situatie. Het publiek denkt dan namelijk over de organisatie zoals de organisatie dat wenst. Men moet er binnen de organisatie wel voor zorgen dat dit positieve imago behouden blijft; uubij nieuwe organisaties is er nog geen imago gevormd. De omgeving heeft nog geen kans gehad een beeld over de organisatie te vormen en het is dan van belang dat de organisatie met haar communicatiemiddelen een imago creëert. D DImago aanpassen Als het imago en de identiteit niet gelijk zijn, moet het imago Creatief ontwerp CORPORATE IDENTITY

13 13 worden aangepast door middel van imagovorming. Er zijn een drietal instrumenten waarmee je het imago kan vormen: 1 Organisatiegedrag. Hoe acteert jouw organisatie in de omgeving? Hoe worden producten of diensten geproduceerd en aangeboden bij klanten. Wat doet jouw organisatie voor het milieu? Wordt er aan maatschappelijk ondernemen gedaan. 2 Organisatiecommunicatie. Alle vormen van communicatie met doelgroepen, zowel intern als extern. Vooral interne communicatie is belangrijk en wordt nogal eens onderschat. Belangrijk is dan ook om eerst intern te beginnen met communiceren en daarna pas naar buiten te komen met de (nieuwe) huisstijl. 3 Design van de huisstijl. Dit zijn bijvoorbeeld logo s, symbolen, aankleding gebouwen en de huisstijl, maar ook de keuze van de bedrijfsnaam. Door communicatie, symboliek en het gedrag van de organisatie wordt de persoonlijkheid van de organisatie gevormd. De persoonlijkheid en de activiteiten (communicatie, symboliek en gedrag) die zij onderneemt richting haar doelgroep, vormen tezamen de corporate-identiteitsmix. In de figuur hiernaast is dit in een schema verwerkt (Birkigt & Stadler, 1986). GEDRAG PERSOONLIJKHEID COMMUNICATIE DESIGN Door middel van deze drie instrumenten kan de organisatie reageren op signalen vanuit de omgeving en het imago aanpassen indien gewenst is. DDWaarom is een huisstijl belangrijk? A A Het Corporate Identity Model van Birkigt en Stadler (1988) Door een huisstijl te ontwerpen die bij de identiteit van de organisatie past en deze consistent door te voeren, wordt de naamsbekendheid van de organisatie versterkt en wordt de identificatie

14 Identiteit en imago IMAGO IDENTITEIT GEDRAG DESIGN PERSOONLIJKHEID COMMUNICATIE met de organisatie door de eigen medewerkers vergroot. Het is tevens een goede manier om je als organisatie te onderscheiden ten opzichte van de concurrentie. De huisstijl is een belangrijk onderdeel van de identiteit en het imago. Het biedt onderscheidend vermogen. Het laat een organisatie eruit springen en bepaalde kernwaarden uitdragen waar de doelgroep zich in kan herkennen. AACommunicatie vindt plaats door visuele en verbale boodschappen naar buiten te brengen. Gedrag is de manier waarop de organisatie daadwerkelijk handelt en de symboliek is het gezicht van de organisatie in de vorm van de huisstijl en bedrijfsnaam. Deze drie moeten consistent met elkaar zijn om het gewenste identiteitsbeeld te vormen en uit te dragen. Een huisstijl moet dus de kernwaarden van de organisatie uitstralen. Creatief ontwerp CORPORATE IDENTITY

15 MERKGEDRAG Externe communicatie Internecommunicatie MERKGEDRAG MERKUITERLIJK DDBrand Design Model MERK INNERLIJK MERKUITERLIJK Producten / diensten MERKGEDRAG Het Bedrijf MERKGEDRAG Om de identiteit in kaart te brengen heeft Ruud Boer. Het branddesign model ontwikkeld. Dit is eigenlijk ontwikkeld voor een merk. Maar een organisatie kan ook als een merk neergezet worden. Bij het branddesign model wordt er onderscheid gemaakt tussen de mentale en de visuele identiteit. De mentale identiteit is eigenlijk de persoonlijkheid van de organisatie. Het uitgangspunt is de merkvisie. Dit is het gewenste toekomstbeeld van de organisatie en hun filosofie. Het geeft de positie ten opzichte van de concurrentie aan. Wat er moet gebeuren om deze te realiseren is vastgelegd in de missie. Dit is het uiteindelijke doel wat de 15 JJHet Brand Design Model werd ontwikkeld door Ruud Boer. De kern van het Brand Design Model wordt gevormd door het innerlijk, het karakter van het merk, dat bepaalt hoe het merk zich uit en gedraagt. Het karakter van een merk, het innerlijk is niet iets dat je makkelijk kunt veranderen. Het grote en serieuze Philips kan niet opeens een afwijkend en hip merk als Apple worden. Rond het merk-innerlijk bevindt zich het merk-uiterlijk. De vormgeving van het merk in de ruime zin van het woord, dus niet alleen wat we zien van een merk, ook wat we horen, voelen, proeven et cetera. Het uiterlijk is flexibeler dan het innerlijk, maar kent ook haar grenzen qua aanpassingsmogelijkheden. Douwe Egberts kan voor haar koffie het logo moderniseren, maar als al het warme en gezellige rood vervangen wordt door stemmig zwart herken je het merk niet meer.het innerlijk en uiterlijk samen leiden vervolgens tot het gedrag van het merk. We kijken dan naar gedrag op meerdere fronten: wat het merk aanbiedt (de producten en diensten), wat het zegt (de externe en interne communicatie) en het bedrijf achter het merk.

16 MERK INNERLIJK Internecommunicatie MERKGEDRAG MERKUITERLIJK Het Bedrijf MERKGEDRAG Merkinnerlijk De mentale merkidentiteit is: uuhet DNA van het merk uuwaar het merk voor staat uuwat het merk te bieden heeft uuhet merk verwoord in 6 begrippen: 1. Merkvisie: toekomstbeeld markt en merk. 2. Merkmissie: hoe de merkvisie te realiseren. 3. Merkwaarden: wat maakt het merk waardevol. 4. Merkpersoonlijkheid: het merk als mens. 5. Merkbelofte: wat belooft het merk? 6. Merk kernconcept: het merk in één woord. Merkuiterlijk De visuele merkidentiteit is: uude beeldtaal van het merk uuhoe het merk er uit ziet en zich gedraagt uude vertaling in beelden van de mentale merkidentiteit uuvertaald op basis van 7 begrippen; 1. Zien: typerende zichtbare elementen. 2. Voelen: typerende tastbare elementen. 3. Horen: typerende hoorbare elementen. 4. Proeven: typerende eetbare en drinkbare elementen. 5. Ruiken: typerende geurelementen. 6. Taal: de taal die het merk spreekt. 7. Iconen: typerende personen of characters.

17 organisatie wil realiseren. Dan moeten de waarden vastgesteld worden. Dit zijn de onderscheidende kenmerken die het merk uniek en waardevol maken voor de doelgroep. Om het merk wat beter te kunnen beschrijven, wordt deze beschreven alsof het een persoon is. Dit is de gewenste merkpersoonlijkheid. De merkbelofte is wat het merk belooft aan de doelgroep. Het is de boodschap die het naar buiten wil brengen. Bovenaan staat het kernconcept. Dit is de essentie van het merk. Het is de eerste associatie die opkomt bij de doelgroep. Het geeft aan waar het merk voor staat in 1 of 2 woorden. De visuele identiteit gaat uit van de verschillende zintuigen. Die bestaan uit zien, voelen,horen, proeven, ruiken. Hier worden verder ook nog taal en personen aan toegevoegd. Deze vormen een unieke mix die de essentie van het merk weergeeft. De identiteit komt dan tot uiting in de producten en diensten, externe communicatie, interne communicatie en het bedrijf of organisatie. De mentale en de visuele identiteit kunnen uitgewerkt worden in de merkwijzer. Dit is een piramidevorm waar de essentie van het merk weergegeven worden. (Boer, 2008) Er kunnen verschillende visies op de identiteit van een organisatie onderscheiden worden. Hierbij wordt er een verschil gemaakt tussen verschillende soorten identiteit bij de verscheidene betrokkenen binnen de organisatie. Merk of Brand Het geheel van eigenschappen die een of meer beloften ondersteunen die de organisatie aan haar klanten doet. Die eigenschappen/beloften worden gelinkt aan een product of een dienst (product brand) of aan de organisatie zelf (corporate brand). 17

18 De opbouw van een merk Logo Stijlelementen Lettertypen Kleurgebruik Sound Brochure Folder Website Beurs Manier van spreken en schrijven Herkenbare vormgeving Informatie Twitter Facebook Website Social media Com Linkedin e-zine Brochure Folder Outdoor Flyer Advertentie Belettering Internet TV Radio Beurs Print Reclame Creatief ontwerp CORPORATE IDENTITY

19 19 Kantoren Huisstijl Huisvesting Distributie Winkels Online Shop Shop in shop MERK Mensen Medewerkers Klanten Directie Personeel Hoe gedraagt het merk zich? Persoonlijkheid Hoe ziet het merk zichzelf? municatie Positionering Bewijsvoering Waarde Wat verwacht men van het merk? Distributie Vormgeving Positionering Product/dienst/persoon Persoonlijkheid Bewijsvoering Waarde Distributie

20 De merkwijzer De mentale en de visuele identiteit kunnen uitgewerkt worden in de merkwijzer. Dit is een piramidevorm waar de essentie van het merk weergegeven worden. (Boer, 2008) Primaire doelgroep Proeven Kerconcept Ruiken Zien Voelen Horen Merkbelofte Gewenste merkpersoonlijkheid Taal Personen Visuele merkidentiteit Merkwaarden Visuele merkidentiteit Merkmissie Merkvisie Mentale merkidentiteit

21 Soorten identiteiten Huisstijlen komen voor in veel verschillende soorten. Om hierin onderscheid te maken, is een indeling ontwikkeld op basis van de identiteitsstructuur van de organisatie. In het algemeen onderscheidt men een drietal identiteitsstructuren, die aangeven hoe de identiteit van een organisatie is opgebouwd. Of zij gecentraliseerd dan wel gedecentraliseerd is en zo ja, in welke mate. Er blijkt bovendien uit of een organisatie divisies heeft, dochterondernemingen of afzonderlijke merken en hoe die zich verhouden tot het geheel. Wanneer bijvoorbeeld de visuele communicatie van een organisatie met vier divisies bestaat uit het gebruik van één naam, één beeldmerk en logotype en één kleur, dan is er hoogst waarschijnlijk sprake van een centraal geleid geheel. Wanneer elke divisie of dochteronderneming een eigen kleur gebruikt, is er al iets meer zelfstandigheid te bespeuren. En wanneer elke divisie of dochteronderneming er een geheel eigen stijl op na houdt, is er een nog grotere vrijheid ten opzichte van de overkoepelende organisatie. Ruwweg zijn er drie identiteitsstructuren te onderscheiden: de monolithische identiteit, de endorsedidentiteit en de merken-identiteit. DDMonolithische identiteit Bij het gebruik van de monolithische identiteit ook wel aangeduid met de Engelse term monolitic identity gebruikt een organisatie één naam en visuele stijl, die voor alle geledingen van de organisatie geldt. Bekende voorbeelden van organisaties met een monolithische identiteit zijn Shell en Akzo Nobel. Shell is een bedrijf dat in de loop der tijd steeds verder is gegroeid en bij Brand design 21 Binnen marketing vormt branding of het maken en onderhouden van merken, één van de belangrijkste instrumenten. Brand Design is het middel om de identiteit van het merk in woord en beeld te ontwikkelen. De relatie is dus Marketing > Branding > Brand Design. D.m.v. Brand Design krijgt het merk vorm in woord en beeld of het marktklaar-maken van het merk. Daarna wordt tijdens het proces van Brand Activation het merk gevestigd bij de doelgroep en vormt deze zich hiervan een beeld: het merkimago. Het merkimago is dus een begrip vanuit de ontvanger; het is het resultaat bij de doelgroep van al je inspanningen als marketeer. Als het goed is, ligt het gevormde imago niet te ver af van de gewenste identiteit.

22 CORPORATE BRAND PRODUCT BRAND Monolitisch Endorsed Multibranded Single branded AABrand basics model nieuwe bedrijfsactiviteiten daar steeds de naam Shell aan verbond. In de activiteiten die betrekking hebben op de winning, rafinering en verkoop van olie en olieproducten dragen alle bedrijfsonderdelen de naam en de visuele stijl van Shell. Hierdoor komt Shell over als een machtige, wereldomvattende firma. Akzo Nobel is ook zo n onderneming, maar zij is van oorsprong samengesteld uit een aantal afzonderlijke firma s die ieder over een eigen identiteit beschikten. Ten gevolge daarvan wisten slechts weinig mensen dat de onderneming in feite een groot concern was. In 1988, toen de firma nog door het leven ging onder de naam Akzo, wilde men daar een einde aan maken door een monolithische identiteit te kiezen. Vroegere firma s werden ineens zichtbaar als onderdeel van Akzo en een bedrijfsnaam zoals Sikkens werd een merknaam van Akzo Coatings. Creatief ontwerp CORPORATE IDENTITY

23 Deze argumentatie om over te gaan naar een monolithische identiteit men wilde de organisatie visualiseren voor de buitenwereld, zoals eertijds ook Frank Pick de London Underground zichtbaar wilde maken wordt ook nogal eens gehoord bij organisaties waar de verschillende onderdelen voor wat betreft de visuele communicatie allemaal hun eigen weg zijn gegaan. Voorbeelden hiervan zijn gemeentelijke, provinciale en landelijke overheden en universiteiten. De monolithische identiteit heeft als voordeel dat zij de organisatie duidelijk als een eenheid presenteert; er is nauwelijks ruimte voor verwarring. Nadeel is dat het publiek het bedrijf als een logge, bureaucratische organisatie gaat zien DDEndorsed-identiteit Bij een endorsed-identiteit ook bekend als afzender-identiteit brengt een organisatie een aantal activiteiten onder haar naam naar buiten en staat ook afzonderlijke divisies of dochterondernemingen toe onder die naam te opereren. Of onder een andere naam, maar met een gelijke visuele stijl. Het kenmerk van de overkoepelende organisatie blijft zichtbaar, maar de identiteit van de verschillende activiteiten staat voorop. Voorbeelden hiervan zijn de ING Groep en Railfreight. De ING Groep heeft divisies die zich in verschillende mate van de overkoepelende organisatie onderscheiden: de ING Bank staat wat betreft de visuele stijl dichter bij de overkoepelende orga nisatie dan de Postbank, waarvan het beeldmerk overigens bepalend is geweest voor de hele groep nadat zij daar door een reeks fusies onderdeel van werd. De ING Groep heeft een geslaagde endossement-identiteit weten te realiseren, waarbij de vertrou- 23

24 wenwekkende leeuw sterk en sympathiek van de Postbank de groep een positieve identiteit heeft weten mee te geven. Het gebruik van de endossement-identiteit is heel geschikt voor een organisatie die eenheid in verscheidenheid wil aanbrengen. Het is daarbij wel van belang dat de verscheidenheid de eenheid niet al te zeer gaat overheersen.het Smarties logo dat steeds vergezeld wordt van het Nestlé-logo is nog een voorbeeld. DDMerken-identiteit (multibranded en single branded) Wanneer er sprake is van een merken-identiteit ook wel branded identity genoemd werkt een organisatie met een aantal merken die in visueel opzicht en wat betreft de naamgeving geen enkele relatie tot elkaar of tot de overkoepelende organisatie vertonen. Unilever en Procter & Gamble zijn hiervan voorbeelden. De twee bovengenoemde bedrijven produceren beide producten die in de praktijk niets met elkaar te maken hebben in sommige gevallen maakt een bedrijf zelfs met elkaar concurrerende artikelen maar waarvan het netto resultaat uiteindelijk bij de overkoepelende organisatie terecht komt. De merken-identiteit is goed toepasbaar bij bedrijven waar de kopers van de producten niets met de overkoepelende organisatie te maken hebben. De meeste organisaties met een merken-identiteit zijn in de loop der tijd gegroeid en hebben daardoor ongemerkt een dergelijke identiteit gekregen. De beschrijving van de voorgaande identiteitsstructuren is globaal van aard. In de praktijk blijkt dat de verschillende identiteitsstructuren niet zo duidelijk gescheiden zijn; het is soms moeilijk te bepalen waar de ene in de andere overgaat. En zonder dat ze het beseffen, gaan organisaties soms over van de ene structuur naar de andere. Creatief ontwerp CORPORATE IDENTITY

25 CASE study 25 Nuc est Maciandum Tijd om te vermageren N.a.v. 100ste verjaardag werd het bekende symbool voor lekker eten, het dikke bandenmannetje van Michelin op dieet gezet. Logo s moeten mee met hun tijd en gezellige dikkerds zijn uit. Bibendum, want dat is zijn echte naam, is zelfs zijn autoband kwijt. Die rolde hij voor zich uit, op het oude logo van de Compagnie Générale des Etablissements Michelin. Nu staat een afgeslankt mannetje stil en zwaait als Sinterklaas met zijn handje. Lopen mag hij niet meer want Bibendum is een leider en leiders hollen niet. Een van de ontwerpers van het nieuwe logo, Lepicard, zei deze gedaanteverandering stemt overeen met belangrijke sociaal-culturele verschuivingen. Daaronder moeten we wellicht verstaan dat vetrolletjes vandaag niet meer kunnen, toch niet voor iemand met zo n voorbeeldfunctie. Een dikke buik is niet dynamisch genoeg. Het is niet de eerste keer dat het legendarische bandenmannetje een beurt krijgt. Zijn eerste gedaante kreeg hij in april 1898, van de Franse ontwerper O Galop. Maar aan zijn rondeurs was nooit eerder geraakt. Tot nu. Slanker en lachend zal Bibendum het beeld weerspiegelen van de leider die hij is, met een open en geruststellende uitstraling, zei Michelin in het persbericht waarmee de nieuwe gedaante voorgesteld werd. Het afgeslankte logo verscheen voor het eerst in advertenties van Michelin eind Een internationale PR-campagne wordt gelanceerd door het Franse bureau BDDP, om de ontbuikte Bibendum bij het publiek ingang te doen vinden. Zijn naam dankt het mannetje niet rechtstreeks aan het goede leven. Toen André Michelin, de bandenbaas, in 1898 aan enen Marius Roussillon vroeg een naam te verzinnen voor zijn gloednieuwe logo, had die net ergens een affiche gezien waarop een bierdrinkend kereldje stond afgebeeld met daaronder de slogan Nunc est bibendum (Tijd om te drinken), naar een vers van Horatius. Dat vond Michelin heel gepast. Niet als aansporing voor de autobestuurders, maar omdat de inkepingen in de Michelin-banden de oneffenheden en het water van de weg zouden opslorpen. Pas later wordt Bibendum ook het symbool van de levensgenieters, van zodra de Michelin-gidsen aandacht begonnen te besteden aan pleisterplaatsen waar men lekker kon eten... (AG) Uit: De Morgen van 12/12/1997, laatste bladzijde.

26 De werking van een huisstijl Een huisstijl is het tastbare resultaat van het bewust nadenken over de totale identiteit van een organisatie door grafische ontwerpers, productvormgevers en eventueel ook door architecten. Een van de aspecten van de totale identiteit is de identiteitsstructuur van de organisatie. Een ander aspect is de mate waarin de huisstijl communiceert. Niet iedere huisstijl geeft de identiteit in dezelfde mate weer. Bepaalde huisstijlen geven alleen aan welke producten of diensten een organisatie levert, andere huisstijlen geven in kort bestek de hele visie van de organisatie weer. Huisstijl kan communiceren op vijf verschillende niveaus. Deze niveaus zijn cumulatief: een bepaald niveau kan niet bereikt worden wanneer de huisstijl niet eerst het lagere niveau omvat. Verder dient iedere huisstijl, op welk niveau hij zich ook bevindt, consequent te zijn doorgevoerd. Huisstijl werkt bij de gratie van de herhaling en wanneer die ontbreekt, is er eenvoudig geen sprake van een huisstijl. Tenslotte is het van belang om te beseffen dat huisstijl als versterker van de identiteit alleen werkt wanneer de identiteit duidelijk is. Wanneer dat niet het geval is, valt er ook niets te versterken. DDe vijf huisstijlniveaus uuhet eerste niveau is het niveau van presentatie. De huisstijl maakt de organisatie zichtbaar en daardoor tot op zekere hoogte herkenbaar; het publiek kan hieruit opmaken dat de organisatie bestaat. De identiteit wordt echter niet zichtbaar. Creatief ontwerp CORPORATE IDENTITY

27 uuhet tweede niveau is dat van de acceptatie. De huisstijl creëert de bereidheid voor aanvaarding van de organisatie. Ook op dit niveau wordt de identiteit niet zichtbaar, maar een huisstijl op dit niveau is toch aanwijsbaar beter dan een huisstijl die alleen op het vorige niveau functioneert. uuhet derde niveau behelst de substantie, het stadium waarin het publiek ook daadwerkelijk overgaat tot aanvaarding en waardering van de organisatie. De huisstijl geeft aan dat de organisatie een wezenlijke, tastbare kwaliteit bezit, zodat het publiek bereid is zich bezig te houden met de organisatie. De identiteit wordt zichtbaar, maar komt nog niet nadrukkelijk aan het licht. uupregnantie is het vierde niveau waarop een huisstijl communiceert. In dit stadium wordt de visie van de organisatie eenvoudig en helder gevisualiseerd en is er sprake van een volwaardige huisstijl die de identiteit van de organisatie in beknopte vorm en scherp geformuleerd tot uitdrukking brengt. uuhet hoogste niveau waarop een huisstijl zich kan bevinden is dat van de competentie. De organisatie geeft dan aan dat zij geloofwaardig en betrouwbaar is, met andere woorden: competent in haar handelen. In dit geval is er sprake van een werkelijk geslaagde huisstijl. 27 Het is duidelijk dat het niveau waarop de visuele communicatie zich afspeelt, bepalend is voor de mate waarin de huisstijl communiceert. De niveaus zijn oplopend gerangschikt in de mate waarin de huisstijl doeltreffend is. Een huisstijl op niveau vijf is

28 beduidend beter dan een huisstijl op het eerste niveau. Een huisstijl op het eerste niveau is in feite weinig meer dan briefpapier in een bepaalde kleur en een willekeurig lettertype. Aangezien elke organisatie streeft naar een maximum, zal elke organisatie wensen te beschikken over een huisstijl op het vijfde niveau. Een probleem is dat het niveau waarop een huisstijl zal communiceren niet vooraf vast te stellen is. Het niveau hangt namelijk af van de mate waarin het denken over de identiteit van de organisatie en de visuele uitwerking daarvan slaagt. De mate waarin een huisstijl slaagt is afhankelijk van de deskundigheid en creativiteit van de grafische ontwerpers, productvormgevers en architecten. Het onderzoeken van de mate waarin een huisstijl geslaagd is, wordt lastiger naarmate het niveau waarop men de huisstijl wil onderzoeken, hoger wordt. Dat betekent dat het vrij eenvoudig is om te bepalen of een huisstijl herkenbaar is, maar dat er veel meer moeite moet worden gedaan om na te gaan of de huisstijl daadwerkelijk competentie uitdraagt. Ook kunnen meerdere structuren tegelijk voorkomen binnen een organisatie. Zo is Shell overwegend monolithisch georiënteerd, maar bepaalde divisies en dochterondernemingen hebben een merken-identiteit, die dus los staat van de naam en visuele stijl van de totale onderneming. Tenslotte moet over de verschillende identiteitsstructuren worden opgemerkt dat de ene niet noodzakelijkerwijs beter of slechter is dan de andere. In zichzelf zijn ze volledig gelijkwaardig en het maakt weinig uit welke een organisatie kiest, zolang hij maar in overeenstemming is met de totale identiteit van de organisatie. Creatief ontwerp CORPORATE IDENTITY

29 29 Logo s verslijten sneller Het nieuwe logo van de gsm-operator maakt deel uit van een nieuwe communicatiestrategie waarmee het bedrijf zich verder wil distantiëren van de concurrentie. Het komt erop neer dat we dichterbij onze klanten willen staan, stelt Patti Verdoodt, woordvoerster van Mobistar. Daarom nemen we ook de woorden liefde, werk en spel in onze communicatie op. Die termen vatten het leven immers mooi samen. Dat de communicatiestijl van Mobistar doorgetrokken wordt in het logo is overigens een nieuwigheid die ook buiten België nog niet echt gangbaar is. Dat vertelt Thierry Cattoir, een specialist van het Gentse merkenbureau Remarkable. Meestal staan het logo en de communicatiestrategie van een bedrijf los van elkaar. Volgens Cattoir zie je in het nieuwe logo meteen ook een eerste toenadering tot het Orange-embleem. Orange is het internationale moederbedrijf achter Mobistar en alleen de Éelgische dochter draagt nog een andere naam. Veel fantasie moet je niet hebben om het oranje vierkant van Orange te herkennen in het nieuwe logo van Mobistar, klinkt het nog. Uit een Europees onderzoek blijkt dat bedrijven in de meeste gevallen van naam of van logo veranderen bij fusies, reorganisaties of internationaliseringen. Bij Mobistar is dat niet het geval, en de gsm-operator is zeker geen uitzondering. Ondernemingen pakken steeds vaker om andere redenen uit met een nieuw visitekaartje. Vroeger stond de naam van een bedrijf voor altijd vast, vandaag gaat een naam nog maximaal vijftig jaar mee, legt Cattoir uit. Met logo s gaat het nog veel sneller. Die zijn vaak om de tien jaar of zelfs sneller aan ver-vanging toe. Wat Mobistar doet, is dus niet zo vreemd. Of er gevaar voor verwarring bestaat bij de consument? Ik denk het niet. Er ligt geen plan op tafel om Mobistar om te dopen in Orange. Het nieuwe logo sluit een naamswijziging op korte tot middellange termijn uit, want Mobistar zou niet de moeite doen en geen kosten aangaan om een ander embleem in te voeren als er plannen zouden zijn om het bedrijf te herdopen. Vraag in de Brusselse Nieuwstraat aan tier mensen naar het vorige logo van Mobisiar en slechts een op de tien zal kunnen antwoorden. Dat logo s de jongste jaren steeds belangrijker worden, is volgens Cattoir het gevolg van de grotere rol van visuele prikkels in de maatschappij. De consument heeft steeds meer oog voor de esthetische kant van een merk, legt hij uit. Bedrijven moeten tegenwoordig dus met iets leuks op de proppen komen. Door de internationalisering worden soms ook beslissingen genomen die de consumenten allicht minder smaken, reageert de marketeer. Zo schrapte de supermarktketen GB in 2007 de fameuze rode bol uit haar logo, een klassieker die toch al sinds de jaren zestig geassocieerd wordt met GB. Maar het Franse moederhuis Carrefour heeft geen affiniteit met de Belgische marlet, waardoor een logo dat lokaal wel geapprecieerd wordt toch moet wijken.

Een boekje over huisstijl

Een boekje over huisstijl Een boekje over huisstijl Een boekje over huisstijl Hans Stol De Erven Kuyper Colijn van de Bom Leiden Groningen Cambridge Oxford New York Behoudens uitzonderingen door de Wet gesteld mag zonder schriftelijke

Nadere informatie

Het ontwikkelen van een visuele identiteit > een onderzoek > jozua douglas

Het ontwikkelen van een visuele identiteit > een onderzoek > jozua douglas Het ontwikkelen van een visuele identiteit > een onderzoek > jozua douglas Het ontwikkelen van een visuele identiteit Copyrights 2003 Jozua Douglas, Ede, tenzij anders vermeld Inhoudsopgave 7 9 9 10 10

Nadere informatie

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea Basiscursus public relations voor kleine en middelgrote musea Auteur: Ank Lambers, Zutphen, 2004 Docent: Evelien Masselink Cursus op 7 en 14 november 2011 bij KCO Overijssel 2 Inhoudsopgave 3. Inleiding

Nadere informatie

Voorwoord. Renée Godschalk.

Voorwoord. Renée Godschalk. Voorwoord In het kader van mijn afstudeerproject van de master Communicatiestudies aan de Universiteit Utrecht is deze scriptie tot stand gekomen. Tijdens mijn vijf maanden durende stage op de afdeling

Nadere informatie

Inhoud. p 3. p. 4. p. 8. p. 12. p. 15

Inhoud. p 3. p. 4. p. 8. p. 12. p. 15 facetten 28 Inhoud 4 p 3 VOORWOORD Met/zonder saus Fusies en overnames slagen soms maar half: dat merk je aan de eilandjes van oude cultuur die hier en daar hardnekkig weerstand bieden. Met het oordeelkundig

Nadere informatie

Handboek voor de interne communicatiespecialist

Handboek voor de interne communicatiespecialist Handboek voor de interne communicatiespecialist Marleen Boer Eerste druk Noordhoff Uitgevers bv Handboek voor de interne communicatiespecialist Marleen Boer Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij beleggingsondernemingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland Afstudeeronderzoek Arnoud van der Kolk (9809643) TCW- corporate communication In opdracht van de gemeente Zaanstad Afstudeercommissie: M.D.T. de Jong

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam Communicatie & Multimedia Design Experience Branding

Hogeschool Rotterdam Communicatie & Multimedia Design Experience Branding Auteur Silvy Alblas Studentnummer 0774079 E-mailadres silvyalblas@gmail.com Website http://www.silvyalblas.nl/afstudeerproject/ Hogeschool Rotterdam Opleiding Minor Afstudeerbegeleiders Communicatie &

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

Hans Struijk Fietsen

Hans Struijk Fietsen Hans Struijk Fietsen Sneller op het internet wegdek? Pak de fiets! Afstudeerverslag 10 mei 24 september 2010 Emma Kloosterhuis Studentennummer: 20050715 Opleiding: Communication Multimedia Design HANS

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

27-9-2013 PROJECT VOOSH. Dare to life the dream Ella van Kessel, Liselotte Melis, Mark de Vet, Nic Müller

27-9-2013 PROJECT VOOSH. Dare to life the dream Ella van Kessel, Liselotte Melis, Mark de Vet, Nic Müller 27-9-2013 PROJECT VOOSH Dare to life the dream Ella van Kessel, Liselotte Melis, Mark de Vet, Nic Müller Inhoud Opdracht 1 checklist...3 Opdracht 2: Concurrenten...3 Opdracht 3: Onderzoek via internet...4

Nadere informatie

Utrecht, september 2012. NHL Hogeschool Rengerslaan 10 8917DD Leeuwarden

Utrecht, september 2012. NHL Hogeschool Rengerslaan 10 8917DD Leeuwarden Utrecht, september 2012 Projectcoach: Mentor: Onderzoeker: Sake Jan Velthuis Eric Voigt Peter Dijkgraaf NHL Hogeschool Rengerslaan 10 8917DD Leeuwarden Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting 1. Opzet van

Nadere informatie

INLEIDING De Retailgids Brabantse Netwerkbibliotheek is bedoeld ter informatie én inspiratie van alle Brabantse bibliotheken. De gids geeft inzicht

INLEIDING De Retailgids Brabantse Netwerkbibliotheek is bedoeld ter informatie én inspiratie van alle Brabantse bibliotheken. De gids geeft inzicht INLEIDING De Retailgids Brabantse Netwerkbibliotheek is bedoeld ter informatie én inspiratie van alle Brabantse bibliotheken. De gids geeft inzicht in wat de invoering van retailmanagement binnen bibliotheekorganisaties

Nadere informatie

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Whitepaper op basis van case onderzoek Hogeschool Utrecht, juli 2011 Inhoudsopgave Ei van Columbus of doorn in het oog?... 2 Sociale media in gebiedsontwikkeling...

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren inleiding inleiding voorwoord Dit boek gaat over ondernemen. Ik heb altijd de goede gewoonte gehad om na te denken waarom

Nadere informatie