Voor u ligt de schoolgids De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant."

Transcriptie

1 EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids is niet alleen voor u van belang, maar ook voor uw zoon of dochter. Voor het leesgemak wordt de leerling in deze schoolgids aangeduid met hij. Als u in deze gids iets leest wat volgens u niet klopt, geef dat dan aan ons door, zodat we de informatie kunnen verbeteren. Wij wensen uw zoon of dochter een succesvol schooljaar toe! Namens directie en personeel, P.G.M. Luyten Vestigingsdirecteur Prinsentuin van Cooth Postbus LG Breda Tuinzigtlaan XN Breda T: (076) E: I: Schoolgids Prinsentuin van Cooth

2 INHOUD 1 Prinsentuin van Cooth A Algemeen B Prinsentuin van Cooth Breda C Soorten onderwijs D Busvervoer E Identificatieplicht F Inspectie 2 DOELSTELLINGEN VAN DE SCHOOL A Waar staat Prinsentuin van Cooth voor? B Kenmerken van Prinsentuin van Cooth in Breda C Vervolgonderwijs 3 DE INRICHTING VAN HET ONDERWIJS A Toelatingsbeleid B Passend onderwijs C Leerwegondersteunend onderwijs D Onderbouw E Bovenbouw F Examens en PTA s G Werkplekkenstructuur H Leerwegtraject I Stage J Maatschappelijke stage K Buitenschoolse activiteiten 4 ONDERWIJS IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK A Lessentabel B Uitleg lessentabel C Lestijden D Lesrooster en lesuitval E Verlof en ziekmelding F Vakanties en vrije dagen G Sport en bewegen H Schoolregels voor leerlingen I Portal ROC West Brabant 5 BEGELEIDING A Persoonlijke begeleiding B Groepsbegeleiding C Studiebegeleiding D Keuzebegeleiding E Structuur van de leerlingbegeleiding F Leerlingenbespreking G Zorg Advies Team (ZAT) H Sociale vaardigheidstraining I Remedial teaching J Vertrouwenspersoon K Schoolarts L Schoolmaatschappelijk werk M Regionaal samenwerkingverband en RVC N Dyslexie O Richtlijn aanpak schoolverzuim P ziekteverzuimbeleid Q Rebound voor als het even niet (meer) gaat Schoolgids Prinsentuin van Cooth

3 6 BETROKKEN BIJ HET ONDERWIJS A Betrokken vanuit de school B Betrokken bij leerlingen C Leerlingenstatuut D Eerste aanspreekpunt E Ouderavonden F Gescheiden ouders G Ouderportaal H Rapportage I Ondernemingsraad J Ouder- en leerlingenraad K Ouderraad en activiteitencommissie L Contactboekje 7 CIJFERS, SLAGEN OF DOUBLEREN? A Doorstromen B Cijfers C Het cijfer 1 D Overgangsregeling E Schoolprestaties 8 HUISVESTING A Fietsenstalling B Garderobe C Aula D Administratie E Kluisje 9 GELDZAKEN A Ouderbijdrage B Noodzakelijke leer- en hulpmiddelen C Betaling D Schoolboeken E Tegemoetkoming schoolkosten F Verzekering 10 VEILIGHEID 11 KLACHTEN Schoolgids Prinsentuin van Cooth

4 1 PRINSENTUIN VAN COOTH A Algemeen Prinsentuin van Cooth valt onder het bevoegd gezag van het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) West-Brabant. Het ROC West-Brabant is gevestigd in Etten-Leur. Het postadres luidt: ROC West-Brabant Postbus AR Etten-Leur T: Prinsentuin van Cooth verzorgt het vmbo-onderwijs in Breda in de sector Landbouw, Zorg & Welzijn en Technologie. De algemeen directeur van Prinsentuin van Cooth is de heer A.C.J. Flink. Onder zijn verantwoordelijkheid vallen ook Prinsentuin in Andel, Prinsentuin in Oudenbosch, Steenspil in Halsteren, Pomona in Bergen op Zoom, Scala in Teteringen, Effent in Oosterhout, Praktijkschool Breda en De Rotonde in Breda.. De heer Flink is bereikbaar op het adres: Centraal Kantoor Frankenthalerstraat KA Breda Postbus HZ Breda T: (076) E: B Prinsentuin van Cooth in Breda Adresgegevens Postadres: Postbus 9251, 4801 LG Breda Bezoekadres: Tuinzigtlaan 10, Breda Telefoon: (076) E: I: Ligging van de school De school is gelegen aan de Tuinzigtlaan 10 en is vanuit de regio goed bereikbaar per openbaar vervoer (zie 1D) Schoolleiding Vestigingsdirecteur: Dhr. P.G.M. Luyten Afdelingsmanager onderbouw: dhr. C. Wessels Afdelingsmanager bovenbouw: dhr. P. C. van Vessem Schoolgids Prinsentuin van Cooth

5 Een aantal taken is gedelegeerd aan docenten met een coördinerende taak. Deze algemene coördinatoren zijn: Coördinator onderbouw Mevr. C. Havermans Coördinator bovenbouw Dhr. E. v.d. Beemt Decaan: Dhr. E. Abrahams Zorgcoördinator: Mevr. M.J.A.E. van der Loo Examensecretaris: dhr. E van den Beemt De mentor is de contactpersoon voor leerling en ouders/ verzorgers van iedere groep. Bij de start van het schooljaar ontvangt iedere leerling de naam van de mentor. Mentoren zijn telefonisch bereikbaar op school onder de pauzetijden. C Soorten onderwijs Onze school verzorgt vmbo-onderwijs in de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg in de verschillende sectoren voor circa 850 leerlingen. Er zijn 80 docenten aan de school verbonden. Daarnaast zijn er 15 personen als onderwijsondersteunend personeel werkzaam.. D Busvervoer Prinsentuin van Cooth in Breda heeft een regionale functie. Onze leerlingen komen onder andere uit Breda (44%), Prinsenbeek (12%), Zundert/Wernhout/Rijsbergen (19%), Oosterhout, Teteringen, Etten- Leur, Dorst, Gilze en Rijen, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Ulicoten, Terheijden, Made, Hoge en Lage Zwaluwe, Zevenbergen en Klundert. De school is vanuit de regio goed bereikbaar per openbaar vervoer. De buitendienst vanuit alle omringende dorpen doet de halte Ettensebaan aan. De stadsdienst van Breda kent een halte in de onmiddellijke nabijheid van de school (Haagweg, Dr. Struyckenplein, Heuvelplein, Acaciastraat of Ettensebaan) op de lijnen 1, 4, 5 en 7. E Identificatieplicht Bij wet is geregeld dat iedereen vanaf 14 jaar zich altijd moeten kunnen identificeren met een daarvoor aangewezen identificatiebewijs (ID-kaart). Op de werkvloer (tijdens de stage in leerjaar 3 en 4) geldt dagelijks een identificatieplicht, dus ook voor stagiaires. Ook moeten stagiaires een kopie van het legitimatiebewijs achterlaten op het stagebedrijf. Zie voor meer informatie: F Inspectie Het toezicht op het onderwijs wordt uitgevoerd door de inspectie van onderwijs. De inspectie is bereikbaar via beantwoordt algemene vragen over onderwijs voor het ministerie en de inspectie. Op de website van de rijksoverheid staan de meest gestelde vragen over onderwijs. Mocht uw vraag er niet bij staan, dan kunt u uw vraag stellen aan rijksoverheid op nummer 1400 (lokaal tarief). Schoolgids Prinsentuin van Cooth

6 2 DOELSTELLINGEN VAN DE SCHOOL A Waar staat Prinsentuin van Cooth voor? De opdracht die Prinsentuin van Cooth zichzelf geeft, luidt: Het voorbereiden van jongeren voor een volwaardig, zelfverzekerd en evenwichtig lidmaatschap van de maatschappij in de zin van zelfredzaamheid, succes, plezier en respect voor mens en natuur, door het creëren van een krachtige startpositie op de arbeidsmarkt dan wel een goede uitgangspositie voor vervolgonderwijs middels een goede mix van Vakmanschap & Mentaliteit. Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Prinsentuin van Cooth kiest daarbij nadrukkelijk voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar en voor de omgeving, zijn daarbij erg belangrijk. Alleen zo kan er sprake zijn van een veilige omgeving waarin kinderen en medewerkers met plezier kunnen en willen werken. Het leren omgaan met normen en waarden van de veelzijdige samenleving, en het respecteren van de verschillen die er tussen mensen bestaan zijn belangrijk voor persoonsvorming. Prinsentuin van Cooth wil zo een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leerlingen en aan hun toekomstige succes in werk en leven. Daartoe biedt Prinsentuin van Cooth onder meer: een intensieve persoonlijke begeleiding; professionele studie- en beroepskeuzebegeleiding door de mentoren en gespecialiseerde functionarissen; ondersteuning van leerlingen met specifieke problemen door gespecialiseerde medewerkers, zowel intern als - indien nodig - extern; veel aandacht voor de 'sociaal-emotionele vorming'; deze heeft een vaste plaats in het lesprogramma; bevordering van zelfstandig leren in het onderwijs en de huiswerk- en leerlingbegeleiding. In hoofdstuk 5 van deze schoolgids is bovenstaande uitgewerkt. Recht kunnen doen aan verschillen tussen leerlingen, vraagt een zekere flexibiliteit in het onderwijsprogramma. In hoofdstuk 4 wordt uiteengezet hoe de school met onderwijstijd omgaat. B Kenmerken van Prinsentuin van Cooth in Breda Onze school is een veilige school, waar duidelijke regels en afspraken gelden. Er is een leerlingenstatuut en een klachtenprocedure. Wij willen ervoor zorgen dat onze school een plaats is waar iedereen zich thuis voelt en waar het veilig is. De ouders hebben er recht op om te weten dat hun zoon/dochter ook echt op school is en dat er toezicht wordt gehouden. Op onze school is weinig lesuitval. Mocht een les niet kunnen doorgaan - door ziekte of om andere redenen - dan valt een andere docent in. In leerjaar 2, 3 en 4 kan het lesrooster eventueel in elkaar geschoven worden. Ook tussenuren zijn op onze school een zeldzaamheid: de leerling heeft een aansluitend rooster. Als de leerling op school is, blijft hij op het schoolterrein tot het einde van de lesdag. Wij verwachten van elke leerling dat hij zijn best doet. Op school bereiden we de leerlingen voor op een plaats in de maatschappij. De eisen zijn hoog, de samenleving vraagt om goed opgeleide en mondige burgers. In de schooltijd doet de leerling een heleboel kennis op en leert hij een aantal vaardigheden die hij later hard nodig heeft. De leerling krijgt onze hulp bij het zoeken naar de juiste vervolgopleiding voor het juiste beroep na onze school. C Vervolgonderwijs De school streeft naar zo breed mogelijke uitstroommogelijkheden voor iedere leerling. Vanuit leerjaar 4 moet iedere leerling naar de mbo-opleiding kunnen waar zijn voorkeur ligt en waarvoor hij de capaciteiten bezit. Het examenpakket wordt afgestemd op de wensen van iedere leerling voor het vervolgonderwijs. Vanuit onze school kan een leerling uiteraard doorstromen naar alle mboopleidingen van ROC West-Brabant. Tevens is het mogelijk om na het behalen van het diploma in de theoretische leerweg door te stromen naar het havo. Schoolgids Prinsentuin van Cooth

7 Mocht een leerling al eerder over willen stappen naar een andere beroepssector, dan adviseren wij dat te doen na leerjaar 2. In leerjaar 3 begint namelijk het examenprogramma al, zodat een overstap na leerjaar 3 niet mogelijk is zonder een schooljaar tijdverlies. Een startkwalificatie voor iedereen De overheid streeft naar het behalen van een zogenaamde startkwalificatie voor iedere leerling. Hiermee wordt bedoeld een diploma havo of VWO of een mbo-diploma op tenminste niveau 2. Dat betekent dat een vmbo-diploma geen startkwalificatie is en dat iedere leerling die het vmbo verlaat, door moet stromen naar havo of een mbo-opleiding moet volgen. Dat kan een voltijdopleiding zijn volgens de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) of een deeltijdopleiding volgens de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Schoolgids Prinsentuin van Cooth

8 3 DE INRICHTING VAN HET ONDERWIJS De school wil de leerlingen optimaal voorbereiden op een succesvolle vervolgopleiding na het behalen van het diploma. Elke leerling moet de kans krijgen om die opleiding te volgen die in overeenstemming is met zijn capaciteiten, mogelijkheden en wensen. Als school streven wij ernaar om dit ideaal te verwezenlijken. A Toelatingsbeleid Of een nieuwe leerling toegelaten kan worden, is afhankelijk van de leerwegen die de school aanbiedt. De school beschikt ook over een zogenaamde leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)- licentie. Hieronder is aangegeven welke leerwegen op Prinsentuin van Cooth worden aangeboden: TL = theoretische leerweg GL = gemengde leerweg KBL = kaderberoepsgerichte leerweg BBL = basisberoepsgerichte leerweg 37 In alle gevallen is voor toelating een positief advies nodig van de toeleverende school. Het advies, vaak gesteund door de uitslag van een eindtoets (bijvoorbeeld de Cito-toets), is de richtlijn voor plaatsing. Indien nodig, wordt daarnaast ook overleg gevoerd met de ouders. B Passend onderwijs Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met passend onderwijs kunnen scholen de middelen die zij ontvangen voor extra ondersteuning effectiever inzetten, waardoor zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs volgen. Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, moet de school dit organiseren op de eigen school. Lukt dat niet dan wordt de leerling doorverwezen naar: een andere reguliere school in de regio; het (voortgezet) speciaal onderwijs. Op gebied van leerlingbegeleiding werken scholen voor voortgezet onderwijs in een regio samen met het doel voor alle leerlingen de best passende onderwijsplaats te realiseren. We noemen dit passend onderwijs. Daartoe hebben scholen een samenwerkingsverband opgericht en de manier van samenwerking beschreven in een ondersteuningsplan. In onze regio is dat het regionaal samenwerkingsverband Breda. Zij maken met elkaar afspraken over onder meer de ondersteuning (de zorg ) aan leerlingen. Dit bij voorkeur op de school waar de leerling zich wil inschrijven/ingeschreven staat, maar als dat niet mogelijk is, kan een leerling ook worden geplaatst op een andere school, een bovenschoolse voorziening of in het speciaal onderwijs. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Voor plaatsing in het speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. Er is door het samenwerkingsverband ook een bovenschoolse voorziening ingericht, waar een leerling tijdelijk geplaatst kan worden: dat is de rebound. Deze rebound is te beschouwen als een verlengstuk van iedere aangesloten school. Een school kan een leerling voor een periode van maximaal dertien weken een aangepast programma laten volgen in een van de reboundlocaties. Per 1 augustus 2014 vervalt het rugzakje als vorm van ondersteuning. Die ondersteuning zelf vervalt niet. In schooljaar blijft de ambulante begeleiding van leerlingen zoals die ook dit jaar was. Ook in de toekomst blijft dat zo, alleen in een aangepaste vorm. Die vorm wordt met de leerling en diens ouders besproken door de mentor/leerlingbegeleider. Meer informatie over de taken, de functie en de rol van het samenwerkingsverband vindt u op de website: Er is ook een algemene website over passend onderwijs, speciaal voor ouders: C Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) LWOO kan aangeboden worden in alle leerwegen. Op onze school zijn normen vastgelegd voor plaatsing in een bepaalde leerweg. De ondergrens voor toelating tot een school met een LWOOlicentie is gelijkgesteld aan de criteria die de Regionale VerwijzingsCommissie (RVC) hanteert als ondergrens bij de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs. Schoolgids Prinsentuin van Cooth

9 D Onderbouw (klas 1 en 2) De eerste twee leerjaren zitten de leerlingen in de onderbouw. plaatsing in klas 1 vindt plaats op basis van het advies van de basisschool, de Cito-score of andere eindtoets, een psychologische test of andere deskundigheidsverklaringen, schoolvorderingen en de wens van leerlingen en hun ouders/verzorgers. Tijdens de eerste twee jaren in de onderbouw worden de leerlingen voorbereid op één van de leerwegen die de school in de bovenbouw aanbiedt. Na leerjaar 1 en na leerjaar 2, en in een enkel geval tussentijds, kan over plaats naar een andere leerweg plaatsvinden. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Er is in de onderbouw van het voortgezet onderwijs aandacht voor verschillen tussen leerlingen en meer samenhang tussen de vakken in leergebieden in plaats van afzonderlijke vakken. Dat zijn ook de hoofdpunten van de wet Onderbouw voortgezet onderwijs. Op onze school zijn de volgende leergebieden ingevoerd: mens en maatschappij; kunst en cultuur; mens en omgeving; mens en techniek; sport en bewegen. Het praktische karakter van de school wordt benadrukt door de lessen Praktische Sector Oriëntatie (PSO). De onderbouw is belangrijk omdat de school een mening vormt over de leerling, zodat aan het einde van leerjaar twee een goed onderbouwd advies gegeven kan worden voor de te volgen leerweg en sector in leerjaar drie en vier. Daarnaast vindt er loopbaanbegeleiding plaats, waarbij de leerling leert te leren, te reflecteren en zich oriënteert op de beroepskeuze. 7 E Bovenbouw (klas 3 en 4) De bovenbouw staat in het teken van het kiezen van een passend vakkenpakket, het behalen van het diploma en het kiezen van een goede vervolgopleiding. Vakrichtingen In leerjaar 3 bevat het beroepsgerichte programma elementen uit de vakrichtingen die onze school kent. De vakrichtingen die worden aangeboden zijn: Landbouw-breed Zorg en Welzijn-breed Technologie (niet in de basisberoepsgerichte leerweg) Aan het einde van leerjaar 3 kiest iedere leerling een vakkenpakket gericht op het vervolgonderwijs na leerjaar 4. Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) stelt bepaalde eisen aan de vakken die in het vmbo gevolgd zijn. De decaan geeft uitgebreid voorlichting hierover aan zowel leerlingen (tijdens de lessen) als aan de ouders (tijdens een algemene informatieavond), zodat aan het einde van het schooljaar samen met ouders, leerling en school een examenpakket op maat gekozen kan worden. Leerwegen Wij bieden de volgende leerwegen aan: De mavo of theoretische leerweg (TL) Op de mavo hebben de leerlingen in leerjaar 4, zes of zeven theorievakken. Het niveau van de theorievakken is het hoogste binnen het vmbo. Doorstroom naar vierjarig middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en havo is mogelijk. De gemiddelde groepsgrootte 25 leerlingen. De gemengde leerweg (GL) In deze leerweg hebben de leerlingen in de eindexamenklas vijf theorievakken en één praktijkvak in hun pakket. Het niveau van de theorievakken en het praktijkvak ligt op het niveau van de theoretische leerweg. De examens die afgenomen worden zijn dezelfde als in de theoretische leerweg. De leerlingen stromen door naar mbo niveau 4. De gemiddelde groepsgrootte is 25- leerlingen. De kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) In deze leerweg hebben de leerlingen in leerjaar 4 twee praktijkvakken en vier algemene vakken in hun pakket. Het niveau van de algemene vakken is wat lichter dan in de gemengde leerweg, de twee praktijkvakken zijn qua niveau juist wat zwaarder. Deze leerweg is meer naar de praktijk gericht. De leerlingen stromen door naar het mbo, niveau 3 of 4. De gemiddelde groepsgrootte is 25- leerlingen. Schoolgids Prinsentuin van Cooth

10 De basisberoepsgerichte leerweg (BBL) In deze leerweg hebben de leerlingen in leerjaar 4, net als in de kaderberoepsgerichte leerweg, vier algemene vakken en twee praktijkvakken in hun pakket. Het verschil zit in het niveau van de vakken; dat is duidelijk minder zwaar en omvangrijk dan bij de kaderberoepsgerichte leerweg. De leerlingen stromen door naar het mbo, niveau 2. De gemiddelde groepsgrootte is 15- leerlingen. Innovatieve Techniek Als je als schooladvies de gemengde of theoretische leerweg hebt en je gevoel voor techniek hebt, kun je kiezen voor deze bijzondere opleiding, die al in het eerste jaar begint. Bij Innovatieve Techniek leer je hoe je technische producten of installaties ontwerpt, daarvoor tekeningen maakt op de computer en hoe je producten of installaties kunt bouwen, repareren of verbeteren F Examens en PTA s In de bovenbouw staat het examenprogramma centraal. In het vmbo worden er al in leerjaar 3 examenonderdelen getoetst. Deze cijfers tellen mee bij het bepalen van de examenuitslag aan het einde van leerjaar 4. Een aantal vakken keert niet meer terug in leerjaar 4 en wordt dus al in leerjaar 3 afgesloten. Uiterlijk 1 oktober staan de examenregeling en de Programma s van Toetsing en Afsluiting (PTA s) op de website Hierin staan alle afspraken en regels rondom de examens en PTA s. Hierin is per vak opgenomen welke onderdelen meetellen voor het schoolexamen. De leerlingen uit leerjaar 4 ontvangen drie maal per jaar een cijferlijst met daarop de schoolexamenresultaten. Examenkandidaten die in aanmerking komen voor een afwijkende manier van examineren kunnen een aanvraag indienen bij de afdelingsmanager van de bovenbouw. G Werkplekkenstructuur (WPS) Het beroepsgerichte programma wordt aangeboden in Werkplekkenstructuur (WPS). Maar wat is WPS? WPS is praktijk in een vaklokaal. Het lijkt op een bedrijfje, waar leerlingen zelfstandig werken en leren op de verschillende werkplekken. De docent is de bedrijfsleider die wordt geholpen door leerlingen met een bijzondere taak zoals bijvoorbeeld een planner, een magazijnmedewerker en een controleur. Alle leerlingen moeten deze taken een keer uitvoeren. Leerlingen werken en leren in hun eigen tempo aan een zogenaamd moduul. Ze kiezen elke week welke modulen ze gaan uitvoeren. In zo'n moduul zijn de theorie en de praktijk helemaal op elkaar afgestemd. Zo hebben de leerlingen ook meer eigen verantwoordelijkheid tijdens de lessen. De leerling leert ook het eigen werk te beoordelen. Bij WPS is er meer aandacht voor de zogenaamde werk- en beroepshouding van de leerlingen. Door dit alles is het voor de docent mogelijk, leerlingen meer individueel of in groepjes te begeleiden als een coach. Met WPS kunnen we de leerling een goede basis bieden voor een succesvolle vervolgopleiding op het mbo. H Leerwerktraject Het leerwerktraject is bedoeld voor leerlingen die in de basisberoepsgerichte leerweg zitten en moeite hebben om het lesprogramma te volgen. Ze leren gemakkelijker in de praktijk dan via lessen op school. Het leerwerktraject is een combinatie van leren op school en werken in de praktijk. De school bepaalt in overleg met de ouders of een leerling in aanmerking komen voor dit traject. De leerling doet examen en ontvangt het diploma basisberoepsgerichte leerweg leerwerktraject. Met dit diploma kan hij verder leren op het mbo op niveau 2. I Stage Stage is een belangrijk onderdeel van het beroepsgerichte programma. Alle leerlingen lopen in het derde en vierde leerjaar stage. De derdejaars leerlingen gaan 2 keer een week op stage. De leerlingen van klas 4 hebben een zogenaamde lintstage. Gedurende 19 weken zullen de leerlingen 1 dag per week op stage gaan. J Maatschappelijke stage De maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs is vanaf 1 augustus 2014 geen verplichte eindexameneis meer. Onze onderbouw leerlingen gaan nog wel op maatschappelijke stage. De maatschappelijke stage is bedoeld om leerlingen te leren belangeloos iets te doen voor de maatschappij. Tijdens deze stage doen zij vrijwilligerswerk zoals helpen in een buurthuis, sportactiviteiten organiseren of werken op een zorgboerderij. Jongeren kunnen zo tijdens hun schooltijd kennismaken met de samenleving en daaraan een bijdrage leveren. Schoolgids Prinsentuin van Cooth

11 K Buitenschoolse activiteiten Bij aanvang van het schooljaar ontvangt iedere leerling een jaarplanning met daarop de belangrijkste data van dat schooljaar. De activiteiten die in het jaarprogramma zijn opgenomen hebben meestal betrekking op het onderwijs zoals: kennismakingsdagen voor alle leerlingen aan het begin van het schooljaar, excursies en sportdagen. Ook worden er projecten opgenomen in de lessen die een eigen doelstelling hebben. De projecten en buitenschoolse activiteiten maken onderdeel uit van het lesprogramma en zijn dus verplicht. Datzelfde geldt ook indien op een dergelijke activiteitendag de schooltijden langer zijn dan het normale lesrooster. Schoolgids Prinsentuin van Cooth

12 4 ONDERWIJS IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK A Lessentabel Vak 1B 1K 1GT 1i 2B 2K 2GT 2i 3BG 3BZ 3KG 3KZ 3Ki 3GG 3GZ 3T 3i 4BG 4BZ 4KG 4KZ 4GG 4GZ 4T 4i Nederlands Engels Duits Economie Wiskunde Mens en Techniek (nask-techniek) Natuur/scheikunde Mens en Omgeving (biologieverzorging) Mens en natuur Biologie Mens en Maatschappij Maatschappijleer Maatschappijleer 2 CKV Kunst & cultuur Sport en beweging Mentoruur Toepassing ICT RTS (rek/taal/stud. Vh.) projecten sector oriëntatie beroepsgerichte vakken stage /27* 28* 24/25* = keuze bio of nask 2 = keuze bio of nask + ec. Of du 3 = keuze 3 van de vier bio, nask, ec, du Schoolgids Prinsentuin van Cooth

13 B Uitleg lessentabel Onze school voldoet aan de verplichte onderwijstijd. Naast de ingeroosterde lesuren krijgen de leerlingen nog de mogelijkheid tot het volgen van de huiswerkklas. De leerlingen volgen, in klas 1 t/m klas 3, per week gemiddeld 32 lesuren. Door de lessentabel te vermenigvuldigen met 38 effectieve lesweken x 50/60 minuten kom je op 1014 klokuren. Tel hierbij de andere onderwijsactiviteiten op, dan komen de leerlingen ruim aan de wettelijk verplichte onderwijstijd. In klas 4 volgen de leerlingen per week tenminste 26 lesuren. Door deze lesuren te vermenigvuldigen met 32 effectieve lesweken x 50/60 minuten kom je op 693 klokuren. In klas 4 lopen de leerlingen stage. Zij doen dat ofwel wekelijks één dag, ofwel een of twee stages van een week. Ook deze uren tellen, via een omrekenfactor, mee in de onderwijstijd. De basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg 128 uur stage en de gemengde leerweg 80 uur stage. In totaal komen de leerlingen van klas 4 ruim aan de wettelijk verplichte onderwijstijd. Diverse activiteiten in het kader van maatschappelijke stage, LOB (Loopbaan Oriëntering en Begeleiding), kunst en cultuur, inhaaluren en extra sport vallen buiten de reguliere lessen maar zijn wel verplicht en opgenomen in het curriculum. In het rooster zijn RTS-uren opgenomen. In deze uren wordt extra aandacht besteed maatwerk zoals rekenen, taal en studievaardigheden. Onder onderwijstijd wordt niet alleen de wekelijkse planning van lestijden verstaan, maar ook de tijd die daarnaast, onder begeleiding, binnen en buiten het schoolgebouw plaatsvindt. De verplichte onderwijstijd bedraagt: klokuren in leerjaar 1 en 2; klokuren in leerjaar 3; 700 klokuren in het examenjaar;. Onderwijs is meer dan alleen het volgen van lessen. Andere leeractiviteiten die ook onder onderwijstijd vallen zijn: Beroepsvoorbereidende stage: Klas 3, gedurende twee weken; Maatschappelijke stage; Onderbouwleerlingen, 1 dag; Mentoruren: Naast een vast mentoruur staat er een mentorbegeleidingsuur per klas geregistreerd; Vaste proefwerkuren, inhaaltoetsen: Donderdagmiddag, lesuur 7 en 8; Ondersteuningsactiviteiten: Binnen de diverse digitale content zijn er feedback modules opgenomen; Meerdaagse excursies: Parijs klas 4, uitwisseling met collegaschool in Coulogne, Internationalisering; Schoolreizen: Klas 3 Metropolis, fort Breendonk; CKV-opdrachten: Klas 1 en 2 CKV-dagen, Klas 3 CKV-activiteiten; Stages: Klas 4, BB en KB 128 uur; Buitenschoolse activiteiten: Het organiseren van schoolfeesten, eindejaarsactiviteiten of deelname aan open dagen of leerlingenraad. Schoolgids Prinsentuin van Cooth

14 C Lestijden De leerlingen volgen, in klas 1 t/m klas 3, per week 32 lesuren. Dit zijn de lestijden op onze school: Onderbouw Bovenbouw Lesuur uur Lesuur uur Lesuur uur Lesuur uur Lesuur uur Pauze uur Pauze uur Lesuur uur Lesuur uur Lesuur uur Lesuur uur Pauze uur Pauze uur Lesuur uur Lesuur uur Lesuur uur Lesuur uur Pauze uur lesuur uur Lesuur uur Lesuur uur Lesuur uur Na het vierde of vijfde lesuur is er een lunchpauze van 30 minuten in de aula. Leerlingen die s ochtends voor zeven uur van huis moeten vertrekken om tijdig op school te zijn, kunnen een pasje aanvragen, waarmee ze toestemming krijgen wat later te komen. Deze regeling geldt met name voor leerlingen in de leerjaren 1 en 2.De lessen in de onderbouw worden in principe tot en met het 7 e lesuur worden ingeroosterd. Voor de leerlingen van de bovenbouw kan het zijn dat de lessen tot en met het 9 e lesuur ingezet worden. Deze klassen starten op deze dag later met het onderwijsprogramma. D Lesrooster en lesuitval Het lesrooster is met zorg samengesteld. Alle lessen voor het eerste tot en met het derde leerjaar zijn aansluitend, er zijn dus geen 'tussenuren'. Voor het vierde leerjaar proberen we het aantal tussenuren tot een minimum te beperken. Als er een docent afwezig is door ziekte of studie, worden de lessen vervangen. Op het mededelingenbord, portal, ouderportaal is kan de leerling elke ochtend zien welke wijzigingen er zijn in het rooster. Het zal zelden voorkomen dat lessen uitvallen, omdat de docenten een vergadering hebben. Gewoonlijk vinden die vergaderingen buiten de lestijden plaats. Het betreft hier voornamelijk nascholing, activiteiten van leerlingen waarbij meer medewerkers aanwezig zijn, rapport- en leerlingenbesprekingen, personeelsvergaderingen en excursies. Calamiteiten zijn echter niet te voorzien. In dat geval wordt u hierover geïnformeerd. E Verlof en ziekmelding Wij vragen u in het belang van de studie van uw zoon of dochter, om zo min mogelijk lessen te laten verzuimen, dus om afspraken met bijvoorbeeld een tandarts, een dokter, een specialist zoveel mogelijk buiten lestijd te plannen. Ziek melden van uw zoon/dochter graag telefonisch tussen en uur 's ochtends. Ziek melden kan alleen door een van de ouders of verzorgers gebeuren. Een leerling die op school ziek wordt, meldt zich bij de onderbouw of bovenbouwcoördinator en krijgt een notitie in het contactboekje waarin staat wanneer die leerling ziek naar huis is gegaan. Als de leerling de school weer gaat bezoeken dan neemt hij een melding van herstel ondertekend door de ouders/verzorgers weer mee naar school. Ook als een leerling van huis uit ziek gemeld wordt, verwachten wij een melding van herstel terug op school. Formuliertjes hiervoor zijn op te vragen bij de administratie van de school. Alle afwezigheid van een leerling wordt genoteerd. Bij onwettige afwezigheid wordt contact met thuis opgenomen. Ook kan de afdeling Leerplicht van de woongemeente worden ingeschakeld. Hetzelfde gebeurt ook indien een leerling te vaak te laat in de les komt. Schoolgids Prinsentuin van Cooth

15 F Vakanties en vrije dagen De leerplichtwet maakt het niet mogelijk om buiten deze vastgestelde perioden verlof te krijgen voor een vakantie, ook niet voor bijvoorbeeld een lang weekend. Buitengewoon verlof, in verband met bijzondere familieomstandigheden, is in een beperkt aantal gevallen toegestaan. Verzoeken daartoe moeten minimaal vijf dagen van tevoren schriftelijk ingediend worden bij de onder- of bovenbouwcoördinator. Vakantierooster schooljaar Zomervakantie 14 juli t/m 22 augustus 2014 Herfstvakantie 20 t/m 24 oktober 2014 Kerstvakantie 22 december 2014 t/m 2 januari 2015 Voorjaarsvakantie 16 t/m 20 februari e Paasdag 6 april 2015 Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2015 Hemelvaartsvakantie 14 en 15 mei e Pinksterdag 25 mei 2015 Zomervakantie 20 juli t/m 28 augustus 2015 Voor de leerlingen mogen scholen twaalf roostervrije dagen inplannen: maximaal zes rondom de zomervakantie en maximaal negen verspreid door het jaar. In het bovenstaande rooster is al gekozen voor vrijdag 15 mei (dag na Hemelvaart). Er zijn dus nog elf roostervrije dagen over. Deze worden op Prinsentuin van Cooth ingepland en verwerkt in de jaarkalender die de leerlingen in het begin van het schooljaar krijgen. G Sport en bewegen Tijdens de lessen in de gymzaal zijn de leerlingen verplicht om gymschoenen geen zwarte zolen te dragen. Horloges en andere sieraden (ook piercings) mogen niet gedragen worden tijdens de gymles, omdat de leerling zichzelf of anderen daarmee schade kan toebrengen. Voorafgaand aan de gymles moeten sieraden e.d. goed opgeborgen worden in het garderobekastje. Niet meenemen naar de gymzaal dus! De school is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van waardevolle spullen. Als een leerling geblesseerd is, moet hij altijd zijn gymkleding meebrengen. In overleg met de docent wordt bepaald of sommige gedeelten van de les toch gevolgd kunnen worden. Ook kan een leerling ingeschakeld worden bij bijvoorbeeld materiaal klaarzetten of tellen. Als een leerling niet kan deelnemen aan de gymles moet dit altijd door de ouders aangegeven worden door middel van een briefje of een medische verklaring van een arts. Als een leerling voor een langere periode niet kan deelnemen aan de les, krijgt hij een vervangende opdracht, bijv. het maken van een werkstuk. Deze opdracht telt mee in de beoordeling van die rapportperiode, zodat elke leerling in iedere periode een cijfer op het rapport heeft. Lichamelijke opvoeding is immers een vak dat meetelt voor het behalen van het vmbo-diploma! H Schoolregels voor leerlingen Geen enkele vorm van samenleving kan zonder afspraken en regels. Ook op onze school zijn er regels waaraan iedereen zich te houden heeft. De belangrijkste afspraken en regels worden in onderstaand overzicht genoemd en vormen een aanvulling op het leerlingenstatuut. Het leerlingenstatuut en de klachtenregeling vind je op onze website: Omgang met elkaar Ik neem een ander zoals die is, dus ik geef geen bijnamen en ik scheld niet. Ik blijf van een ander en van de spullen van een ander af. Ik dreig niet en ik gebruik geen geweld. Ik neem geen wapens of drugs mee naar school. Als iemand mij hindert zeg ik duidelijk: Stop ermee. Als dat niet helpt, vraag ik een docent om hulp. Ik speel niet voor eigen rechter. Ik help anderen om zich aan deze regels te houden. In en rond de school Ik eet, drink of snoep alleen tijdens pauzes in de aula of buiten. Schoolgids Prinsentuin van Cooth

16 Ik houd de school en het schoolplein schoon. Ik gooi geen troep op de grond, maar in de juiste, daarvoor bestemde afvalbakken. Als ik wat vuil maak, ruim ik het op. Ik verlaat het schoolterrein alleen als ik toestemming heb van een personeelslid. Wachten bij de poort geeft gevaar voor anderen, dus wacht ik op het schoolplein of in de aula. Ik spreek niet met anderen aan de poort af. Ik mag op school absoluut niet roken. Ik maak geen beeld- en/of geluidopname zonder nadrukkelijke toestemming van de directie. Ik zorg dat ik altijd mijn contactboekje bij de hand heb. Ik houd me aan het eenrichtingsverkeer op de trappen. Ik loop niet over de parkeerplaats. Computerplein Ik mag buiten de lessen werken aan het computerplein, maar alleen met een rode toestemmingskaart; die kan ik halen bij de directie of de coördinatoren. Op het computerplein werk ik in stilte. Ik laat mijn werkplek netjes achter (ook mijn stoel). Ik houd me aan de gedragsregels van het ROCWB en van onze school. Aularegels Ik doe mijn jas in mijn kluisje; ik neem hem niet mee in de aula. Tijdens de pauze ben ik in de aula of op het schoolplein; niet bij de kluisjes of in de gangen. Tijdens de grote pauze meld ik mij als lid van de corveeploeg uiterlijk 5 minuten voor het einde van de pauze op de afgesproken plaats. Er is een aparte tafel voor de corveeploeg, zodat meteen na afloop van de pauze met het opruimen begonnen kan worden. Ik gebruik alleen de toiletten in de lange gangen achter de aula. Tijdens de les Ik zorg dat ik met mijn gedrag de les niet verstoor. Mijn telefoon en/of geluidsdragers zijn tijdens de les uit en opgeborgen. Mijn pet is af en mijn jas ligt in mijn kluisje. Een hoofddoekje of keppeltje mag als mijn geloof dat voorschrijft en als dit geen gevaar in de les oplevert. Als ik te laat ben, ga ik eerst langs de administratie om het in mijn contactboekje te laten noteren. Ik zorg ervoor dat ik de juiste schoolspullen (boeken, kleding etc.) voor de betreffende les bij me heb. Ik zorg er zelf voor dat ik gemist werk inhaal. In alle gevallen waarin deze regels niet voorzien, accepteer ik de beslissing van de schoolleiding. Deze regels ondertekent de leerling bij aanvang van het schooljaar en hij bewaart ze in zijn agenda. I Portal ROC West-Brabant Iedere leerling die ingeschreven is op een van de instituten van het ROC West-Brabant en dus ook alle leerlingen van Prinsentuin van Cooth, heeft een account op het netwerk van het ROC West- Brabant. Deze zogenaamde portal of portaal is zowel op school als thuis te bereiken via het adres: https://portal.rocwb.nl. Op de portal is het nieuws van Prinsentuin van Cooth te vinden, beleidsdocumenten, procedures en Regelingen. Leerlingen kunnen hier opdrachten die zij thuis hebben gemaakt, opslaan op hun eigen werkgebied en daar dan vervolgens op school weer aan verder werken. En vice versa natuurlijk! Schoolgids Prinsentuin van Cooth

17 5 BEGELEIDING De school heeft het afgelopen jaar een schoolondersteuningsprofiel en ondersteuningsplan opgesteld. Deze documenten staan op onze website: Ten behoeve van het volgen van leerlingen in hun schoolloopbaan wordt een beperkt aantal gegevens over het onderwijskundig functioneren van de leerling en de begeleidingsactiviteiten van de school bijgehouden in een dossier. De gegevens gaan van jaar tot jaar mee met de leerling en worden op aanvraag bij schoolwisseling overgedragen aan de volgende school. Studeren, dat moet de leerling zelf doen, maar de school helpt daarbij op allerlei manieren. Op onze school vindt begeleiding plaats bij studie, bij studieproblemen, bij beroepskeuze en ook bij persoonlijke problemen. Als het nodig is, worden specialisten ingeschakeld. In de samenhangende, integrale aanpak van begeleiding wordt elke leerling als een uniek persoon gezien. A Persoonlijke begeleiding Leerlingbegeleiding richt zich in de eerste plaats op het welzijn van de individuele leerling. Leerlingen die goed in hun vel zitten gaan met plezier naar school en presteren beter. De mentor neemt een centrale Breda in; hij begeleidt de leerlingen persoonlijk en is het eerste aanspreekpunt. Eventuele problemen worden op deze wijze snel helder, bespreekbaar en opgelost. Ook het contact tussen school en thuis verloopt meestal via de mentor. Met deze persoonlijke begeleiding willen we: optimale omstandigheden creëren om zich te kunnen ontwikkelen; helpen bij problemen; sociale vaardigheden ontwikkelen; aandacht besteden aan gedrag en normen en waarden. Het kan zijn dat de mentor contact opneemt met de ouders als de school vindt dat er voor een leerling speciale hulp nodig is. Deze hulp kan geboden worden op school door extra steunlessen voor een bepaald vak of een training op sociaal emotioneel vlak die door eigen docenten gegeven worden of door deskundigen van buiten de school, bijv. de schoolarts, een maatschappelijk werker of een psycholoog. B Groepsbegeleiding De sociaal-emotionele ontwikkeling vindt vaak plaats in de groep. Onder leiding van de mentor werkt de klas in de mentorlessen aan groepsvorming. Ook op andere momenten zoals tijdens de sinterklaas of kerstviering, wordt de leerstof wat naar achteren geschoven en speelt het sociale aspect een belangrijke rol. We bevorderen de groepsbinding en de onderlinge samenwerking om: een optimaal werk- en leerklimaat te bevorderen; ervoor te zorgen dat leerlingen inzicht in groepsprocessen krijgen; adequaat te leren handelen; te leren samenwerken; respect te hebben voor elkaar. C Studiebegeleiding Tijdens keuzewerktijd-uren leren de leerlingen hoe ze de studie aan moeten pakken. Voor leerlingen met leerproblemen of een achterstand bij een specifiek vak, is er ondersteuning van de docent en de mogelijkheid gebruik te maken van hulpmiddelen en remedial teaching (RT). De studiebegeleiding is gericht op: het realiseren van een optimale leermotivatie; het ontwikkelen van effectieve studiegewoonten en studievaardigheden; het inspelen op de verschillen tussen leerlingen (zo nodig wordt lesmateriaal aangepast); het oplossen of verkleinen (tot een aanvaardbaar niveau) van specifieke leerproblemen. D Keuzebegeleiding De decaan is op onze school de persoon die de lessen loopbaanoriëntatie organiseert en de individuele begeleiding in de klassen 3 en 4 verzorgt. In klas 3 begeleidt hij de leerlingen bij het samenstellen van het vakkenpakket. In overleg met ouders en de leerling komt er een verantwoord Schoolgids Prinsentuin van Cooth

18 vakkenpakket tot stand dat past bij de leerling en dat de aansluiting op het vervolgonderwijs optimaliseert. De doelen van de keuzebegeleiding zijn: leerlingen helpen om eigen interesses en capaciteiten in kaart te brengen; leerlingen leren keuzes te maken uit opleidingen en beroepen; leerlingen begeleiden met het oog op vervolgsituaties; toetsen en evalueren van (bereikte) doelstellingen. E Structuur van de begeleiding De leerlingbegeleiding op Prinsentuin van Cooth kent wat genoemd wordt een eerste-, tweede- en derdelijns begeleiding. De eerstelijns begeleiding is in handen van de mentor; hij kan alle dagelijks voorkomende problemen in principe oplossen. Als dat niet het geval is, wordt zo nodig de tweedelijns begeleiding ingeschakeld. De tweedelijns begeleiding gebeurt door specialisten. Dat zijn deskundigen in dienst van Prinsentuin van Cooth zoals een decaan, een remedial teacher of een orthopedagoog. Deze specialisten werken daarbij nauw samen met de jeugdarts en het schoolgericht maatschappelijk werk via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In laatste instantie wordt de derdelijns begeleiding verzorgd door externe deskundigen en hulpverleningsinstanties. F Leerlingbespreking De leerlingbespreking is de kern van de begeleiding. Elke week bespreekt de afdelingsmanager de klas met het mentorenteam van het betreffende leerjaar. De vakdocenten worden geïnformeerd over belangrijke zaken. Bij bijzonderheden neemt de mentor contact op met de ouders. G Zorg- en Advies Team (ZAT) De leerlingbegeleiding op Prinsentuin van Cooth kent wat genoemd wordt een eerste-, tweede- en derdelijns begeleiding. De eerstelijns begeleiding is in handen van de mentor; hij kan alle dagelijks voorkomende problemen in principe oplossen. Als dat niet het geval is, wordt het Zorg- en Advies Team (ZAT) ingeschakeld. Het ZAT is een multidisciplinair overleg waarin de brug geslagen wordt tussen de schoolinterne (tweedelijns begeleiding) en de schoolexterne (= derdelijns) begeleiding. Het doel van het overleg is om zo effectief en snel mogelijk advies en ondersteuning te bieden aan leerlingen, ouders en school. Gemeenschappelijk doel daarbij is het vergroten van het welzijn van de leerling en het bevorderen van een goede schoolloopbaan. De voorgenomen activiteiten worden vastgelegd in een advies. Formeel blijft de schoolleiding eindverantwoordelijk; ook voor de besluitvorming in het ZAT. Uitgangspunt in praktijk is dat de schoolleiding de adviezen van het ZAT zal volgen. Het functioneren van het ZAT en de effectiviteit van het ZAT zal aan het einde van elk schooljaar schriftelijk worden geëvalueerd. Als uit de leerlingbespreking blijkt dat een leerling extra zorg nodig heeft, dan wordt het dossier van de leerling verder besproken in ons Zorgteam onder leiding van de zorgcoördinator. Als blijkt dat er meer nodig is dan didactische hulp alleen, dan vindt er een doormelding plaats aan het ZAT. In dat team hebben naast de verantwoordelijke afdelingsmanager ook zitting onze zorgcoördinator, een schoolmaatschappelijk werkende (van CJG), een ambtenaar Leerplicht, een jeugdarts en op afroep de wijkagent van politie. Wij gaan er van uit dat ouders er geen bezwaar tegen hebben tegen een bespreking in het ZAT. Indien dat wel het geval is, kunnen de ouders dat aangeven bij de mentor. Het ZAT kan een leerling leiden naar een extra zorgtraject (sociale vaardigheidstraining, reboundtraject, time-outvoorziening, geïndiceerde jeugdzorg). Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. H Sociale vaardigheidstraining Een dergelijke cursus is bedoeld voor leerlingen die op het gebied van sociale vaardigheden nog wat ondersteuning kunnen gebruiken. We richten ons, onder andere, op de volgende vaardigheden: Nee zeggen; Voor je mening opkomen; Een praatje beginnen; Het uiten van emoties. Schoolgids Prinsentuin van Cooth

19 De leerlingen leren ook hoe ze moeten omgaan met pestgedrag van anderen en hoe ze pestgedrag kunnen stoppen. Deelname aan deze cursus is op vrijwillige basis. De cursus bestaat uit tien lessen en vindt plaats onder lestijd. Leerlingen die de cursus reeds hebben gevolgd waren zeer enthousiast. Ze gaven aan zich na de cursus sterker te voelen en vonden het erg leuk om aan de cursus deel te nemen. Aanmelding voor deze SOVA- training gebeurt door de mentor bij het zorgteam. I Remedial teaching Remedial teaching kan worden gegeven als er leerachterstanden en/of leerproblemen zijn geconstateerd. Deze kan individueel of in kleine groepjes van leerlingen met dezelfde problemen plaatsvinden. Het is geen vanzelfsprekendheid dat de RT uit het basisonderwijs wordt doorgetrokken. In eerste instantie zal het zorgteam de verschillende docenten voorzien van informatie om het geconstateerde leerprobleem tijdens de lessen aan te pakken. Dit verhoogt de effectiviteit. J Vertrouwenspersoon De leerling maakt deel uit van onze school waarin leerlingen, docenten, onderwijsondersteunend personeel en directieleden met elkaar leven en werken. In ons leerlingenstatuut zijn gedragsregels vastgelegd om leven en werken zo aangenaam mogelijk te maken. Er zijn regels over verzuim, roken, discriminatie, geweld, agressie en intimidatie. Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school zoals seksuele intimidatie, discriminatie, racisme, pesten, agressie en geweld kan de leerling bij de vertrouwenspersonen van onze school terecht: mevr. A. Hilhorst, mevr. M. Kavelaars en dhr. T van Helden. Mocht er een wijziging plaatsvinden dan is de naam en bereikbaarheid van de vertrouwenspersoon/-personen te vinden in de vitrine van de school. I Schoolarts In klas twee worden leerlingen opgeroepen voor een onderzoek door de schoolarts. De arts let daarbij niet alleen op lichamelijk gezondheid, maar ook op het sociaal- en emotioneel functioneren. L Schoolmaatschappelijk werk Alle scholen voor Voortgezet Onderwijs in de regio Breda beschikken sinds 1 januari 2001 over medewerking van schoolmaatschappelijk werk. Een aantal klokuren per week is een medewerker van I.M.W. op de school aanwezig om leerlingen of de school te ondersteunen. Wat houdt deze dienstverlening in? Een leerling in de leeftijd van uw kind loopt in zijn dagelijkse leven tegen een groot aantal zaken aan, waarin hij of zij zijn weg moet zien te vinden. Hij moet leren omgaan met zaken als bijvoorbeeld het verlies van dierbaren, verhuizing naar een andere leefomgeving, de relatie tussen volwassenen en het vinden van een eigen plaats tussen leeftijdgenoten. Deze groei naar zelfstandigheid gaat niet altijd vanzelf en leidt bij een aantal leerlingen tot verminderde aandacht voor het onderwijs en daardoor tot verminderende schoolprestaties. Het is denkbaar dat een leerling persoonlijke zaken niet wil bespreken met medewerkers van de school, maar wel met een meer onafhankelijk persoon. En daarvoor is de schoolmaatschappelijk werkende! Op het moment dat de school constateert dat een leerling op welke manier dan ook verminderd functioneert, dan kan via het zorgadviesteam doorverwijzing plaatsvinden naar de schoolmaatschappelijk werkende. Deze voert een eerste (vertrouwelijk) gesprek met de leerling en afhankelijk van dit gesprek, volgt een verdere afspraak. Dit kan oplopen tot maximaal vijf gesprekken. In dat gesprek/die gesprekken zal de schoolmaatschappelijk werkende trachten te analyseren wat het probleem is en de leerling adviseren hoe daar mee om te gaan. Dit kan dus ook leiden tot een aanmelding bij een meer intensieve vorm van Jeugdhulpverlening. Dat laatste gebeurt overigens altijd na contact daarover met de ouders. Zoals hierboven al is aangegeven is de medewerker van I.M.W. een onafhankelijk persoon tussen leerling en de school in. Het eerste gesprek is altijd vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat ouders en/of de school niet worden geïnformeerd over de inhoud als de leerling dat niet wil. Met de leerling wordt in dat gesprek afgesproken of de ouders en/of de school worden geïnformeerd en wie dat doet. N Dyslexie In toenemende mate krijgen wij leerlingen op school waarbij een vorm van dyslexie is geconstateerd. Omdat voor deze leerlingen speciale maatregelen genomen kunnen worden, leggen wij u die hieronder uit. Ook voor andere vormen van leerproblemen of geconstateerde sociaal-emotionele problematiek hebben wij een daarop toegespitste aanpak. Omdat het daarbij om veel kleinere aantallen gaat, wordt daar in deze schoolgids niet nader op ingegaan. De direct betrokken ouders Schoolgids Prinsentuin van Cooth

20 krijgen die informatie van de mentor. Voor een dyslectische leerling kan de school een belangrijke rol spelen door begrip te tonen voor de handicap en door duidelijkheid te geven over wat er aan de hand is. Een leerling met dyslexie wordt pas als zodanig erkend als aan de volgende voorwaarden is voldaan: Er moet een rapport zijn van een erkend psycholoog/orthopedagoog waarin wordt vastgesteld dat er sprake is van dyslexie; Er moet een handelingstraject uitgestippeld of afgelegd zijn. De officiële regel uit de examenregeling voor het voortgezet onderwijs is dat voor leerlingen met dyslexie geldt dat ze bij de toetsing verlengde tijd hebben en de opgaven in een vergroot lettertype kunnen krijgen (Examenbesluit voor vwo/havo/vmbo, artikel 55 punt 2). Alle leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen een dyslexiesticker in hun contactboekje. Hiermee kunnen ze de docenten laten zien dat zij recht hebben op faciliteiten voor dyslectische leerlingen. Die faciliteiten worden hen dan ook geboden. Deze faciliteiten gelden overigens niet voor leerlingen bij wie dyscalculie is geconstateerd. Hiervoor maakt de wetgever nog geen uitzondering. H Rebound voor als het even niet (meer) gaat Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland werken samen in zogenaamde regionale samenwerkingsverbanden. Een dergelijk samenwerkingsverband is bedoeld om met elkaar afspraken te maken over de ondersteuning van leerlingen die de reguliere ondersteuningsmogelijkheden van een school te boven gaan. Om voortijdig schoolverlaten vanwege problematisch gedrag te voorkomen heeft de minister van onderwijs elk samenwerkingsverband in Nederland de opdracht gegeven een reboundvoorziening in te richten. De reboundvoorziening is een onderdeel van de schoolinterne zorgstructuur. Na overleg met de ouders kan de schoolleiding besluiten een leerling tijdelijk op de Rebound te Breda. Het doel hiervan is om een gedragsverbetering tot stand te brengen. Een verblijf in de Rebound duurt maximaal dertien weken. Tijdens het verblijf in de reboundvoorziening volgt de leerling een traject-opmaat, gericht op: motivatie- en gedragsverandering; herstel van de verhouding met docenten en medeleerlingen; verbetering van de leerattitude; voortzetting van het reguliere leerstofprogramma. Het verblijf in de Rebound is onderdeel van de schoolinterne zorgstructuur, dat wil zeggen dat voor de leerling de normale schoolregels en -afspraken gelden. Het verblijf in de Rebound is er op gericht om na maximaal dertien weken weer terug te keren in de eigen klas. Schoolgids Prinsentuin van Cooth

Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s) / verzorger(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze

Nadere informatie

Passend onderwijs op Steenspil. Het draait om jou

Passend onderwijs op Steenspil. Het draait om jou Passend onderwijs op Steenspil Het draait om jou Passend onderwijs op Steenspil Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met passend onderwijs kunnen scholen

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl Passend Onderwijs VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL pomonavmbo.nl Welkom op onze school Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Prinsentuin van Cooth kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die hij vraagt. Respect voor elkaar

Nadere informatie

Aloysius/De Roosten. Focus op jou

Aloysius/De Roosten. Focus op jou Aloysius/De Roosten Focus op jou Missie Leerlingen begeleiden naar een MAVO (VMBO-T) diploma door het bieden van Structuur Veiligheid Overzicht Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Schoolleiding Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas 1 mavo Intro Deze brochure geeft u informatie over de vmbo-theoretische leerweg op hethml: de mavo. Met vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider bovenbouw mavo, Thomas ter Hart. 1e klas: met vrienden

Nadere informatie

Natuurlijk verschijnt er regelmatig allerlei actuele informatie voor ouders en leerlingen. Deze informatie kunt u vinden op onze website.

Natuurlijk verschijnt er regelmatig allerlei actuele informatie voor ouders en leerlingen. Deze informatie kunt u vinden op onze website. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid POMONA kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar en voor de omgeving,

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

CITAVERDE maakt werk van leren!

CITAVERDE maakt werk van leren! CITAVERDE maakt werk van leren! CITAVERDE College maakt werk van leren Informatie CITAVERDE College Horst Maakt werk van leren CITAVERDE College, natuurlijk! Welkom! Welkom Welkom! Welkom LOCATIES CITAVERDE

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Prinsentuin Oudenbosch kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar

Nadere informatie

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO HET P O M O K L E W E G E L L O C FLORA VOOR VMBO FLORACOLLEGE Ondernemend Betrokken Eigenzinnig Resultaatgericht CHECK WWW.LENTIZ.NL/ FLORACOLLEGE VOOR MEER INFO Ondernemend Het Lentiz Floracollege is

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

STRUCTUUR SG SINT URSULA

STRUCTUUR SG SINT URSULA 7 Onderwijs STRUCTUUR SG SINT URSULA De Scholengemeenschap St. Ursula heeft locaties in Horn en in Heythuysen. In de locatie Heythuysen zijn de opleidingen voor theoretisch, gemengd en beroepsgericht (kader

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 6 juni 2017 Welkom! Even voorstellen Conciërge Jurgen Remmers Orthopedagoog Lizette Massop Jules Hormes, Luc van

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl (klas 9 en 10tl) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding vmbo-tl 1 Inleiding De Bernard Lievegoed School

Nadere informatie

Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk. Inleiding

Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk. Inleiding Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk Inleiding Voor u ligt de informatie over de leerwegen binnen het VMBO. Het is een naslagwerkje naar aanleiding van de informatie-avond. Mocht u vragen hebben

Nadere informatie

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014 Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015 Welkom Dinsdag 9 September 2014 1 Programma Welkom Voorstellen mentoren Inventarisatie mailadressen Communicatie Rol teamleider Bovenbouw : Vakkenpakket, tussenuren,

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4 VMBO Pascal Zuid Ouderavond leerjaar 4 Presentatie Ouderavond 4 31 augustus 2015 Programma Kennis maken met de mentor Welkom in het 4 e jaar Het PTA en de examens Programma LOB Het examenjaar Kort jaar

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

Algemene uitleg door 2College Durendael

Algemene uitleg door 2College Durendael Algemene uitleg door VMBO algemeen VMBO, hoe is het ontstaan en waarom? Met de invoering van het VMBO in 1999 wilde toenmalig staatssecretaris van Onderwijs, mevr. T. Netelenbos (PvdA) de instroom in het

Nadere informatie

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. De Rotonde kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar en voor

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Sint-Michielsgestel Devon Sterken, zorgcoördinator Luque Somers, mentor en docent lichamelijke opvoeding Basisschool * Voortgezet Meer vakken, meer docenten, meer lokalen

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015 Helicon VMBO Nijmegen Infoavond 1 juni 2015 Welkom bij de ouderavond voor nieuwe eerstejaars Even voorstellen! Wat gaan we bespreken Missie en uitgangspunten Lesprogramma in de onderbouw Begeleiding Aandachtspunten

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8 Nieuw vmbo op het Haarlem College op het Haarlem College kan het Media & Vormgeving Zorg & Welzijn Techniek & Energie Ondernemen & Commercie Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Sport & Veiligheid Gemengde

Nadere informatie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie Drechtsteden College De school waar ik mezelf kan zijn! Techniek Zorg & Welzijn Economie vmbo Je zit in groep 8 en je hebt een VMBOadvies gekregen. Maar welke school past nu het beste bij je? Waar voel

Nadere informatie

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Informatieavond 25 november 2015 doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Onderwerpen Doorstroom Vernieuwing VMBO Keuzes Aanbod van 2College Durendael Leerjaar 3 Begeleiding en procedure profielkeuze Doorstroommogelijkheden

Nadere informatie

LOB in klas 3. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg. het decanaat

LOB in klas 3. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg. het decanaat LOB in klas 3 Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg het decanaat 1 LOB klas 3 BL ORS Lek en Linge vestiging Lingeborgh 1516 Aan de ouders/verzorgers van

Nadere informatie

Programma. Samenvatting. KL en TOP. KL en TOP. Exameninformatie schooljaar 2011-2012 VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Programma. Samenvatting. KL en TOP. KL en TOP. Exameninformatie schooljaar 2011-2012 VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Exameninformatie schooljaar 2011-2012 12 oktober 2011 leerjaar 4KL en 4TOP Programma terugblik op leerjaar 3 het schoolexamen cijfers en herkansingsregeling rapportage examenvrees examentraining het centraal

Nadere informatie

Algemene voorlichting

Algemene voorlichting Algemene voorlichting 2012-2013 Locaties Locatie Etten-Leur Trivium 60 Locatie Rucphen Bosheidestraat 1 VMBO-school 4 leerwegen: Theoretische leerweg / mavo Gemengde leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat LOB in klas 3 Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding Klas 3GT Gemengde / Theoretische - Leerweg het decanaat 1 lob klas 3GT ORS Lek en Linge vestiging Lingeborgh 2015 2016 Aan de ouders en

Nadere informatie

je presentatietitel hier Welkom

je presentatietitel hier Welkom je presentatietitel hier Welkom op klein, groot groen b r e e d 2 kleinschalig veilig wellant respect we kennen elkaar vertrouwd persoonlijke aandacht gezellig zie Emovo-onderzoek op onze website (bij

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Ouderavond BBL3 31 augustus Onderwijs op VMBO de Spindel. Ouderavond BBL3

Welkom. Welkom. Ouderavond BBL3 31 augustus Onderwijs op VMBO de Spindel. Ouderavond BBL3 Welkom Ouderavond BBL3 3 augustus 05 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider PKS) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Rekenen door dhr. A. Wesselink (coördinator Rekenen) Keuzebegeleiding

Nadere informatie

1. Inleiding. Hallo allemaal,

1. Inleiding. Hallo allemaal, 1. Inleiding Hallo allemaal, Voor jullie ligt het carrouselboekje voor 2 VMBO-t. Met dit boekje willen wij jullie en je ouders zo vroeg mogelijk inlichten over het verloop van dit schooljaar, 2010 2011,

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is.

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is. Plaatsingsregels: College St. Paul is een kleine school. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO-theoretische leerweg. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO kaderberoepsgericht.

Nadere informatie

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015 Wegwijzer Schooljaar 2014-2015 Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015 Wij heten uw zoon of dochter en u van harte welkom in het nieuwe schooljaar op Rijnmond. In deze handige wegwijzer vindt u allerlei

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen:

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Welkom Ouderavond TGL3 31 augustus 2015 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider PKS) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Rekenen door dhr. A. Wesselink (coördinator Rekenen) Toptraject door

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4 Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

We ondersteunen als het mogelijk is. We zijn duidelijk en bieden structuur.

We ondersteunen als het mogelijk is. We zijn duidelijk en bieden structuur. We kennen onze leerlingen. We maken kansen waar. We ondersteunen als het mogelijk is. We zijn duidelijk en bieden structuur. We zijn klein en veilig. Programma: - Welkom (dhr. Thijssen/dhr. v.d. Bend)

Nadere informatie

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe Informatie over leerplicht Verzuimwijzer Leerplicht gemeente Overbetuwe Via deze brochure willen we alle basis- en voortgezet onderwijs scholen in de gemeente Overbetuwe een handvat bieden bij het toezicht

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 30 MEI 2016 Welkom! Even voorstellen Vestigingsdirecteur Bert Kwakkel Conciërge Patrick Isenia Leerjaarcoördinator

Nadere informatie

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Welkom bij het Reeshof College Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Daan Hamann E-mail: dhamann@reeshofcollege.nl Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail:

Nadere informatie

welkom Leerlingen bij ouders zitten! Mobiele telefoons aub uit.

welkom Leerlingen bij ouders zitten! Mobiele telefoons aub uit. welkom Informatieavond klas 4: PTA en examens (dhr. Boogaard, teamleider bovenbouw) Vervolgopleidingen (dhr de Jong, decaan) Kennismaking met de mentor Leerlingen bij ouders zitten! Mobiele telefoons aub

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam Email: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do Ouderavond leerjaar 3 KB 15 september 2015 2 Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO Naam leerling: Sofinr.leerling: Naam school: Adres school: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Contactpersoon: Naar: MBO Naam school: Adres school: Postcode

Nadere informatie

Met Penta naar je top! Welkom

Met Penta naar je top! Welkom Met Penta naar je top! Welkom - Algemene informatie - Informatie over decanaat Programma - Informatie coördinator leerlingzaken - Informatie over leerlingbegeleiding - Met de mentor naar de klas voor verdere

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS COMMUNICATIE Thuis school Contact vaak via mail (indien mogelijk) Cijfercontrole via SOM Gegevens mentor: - Aanwezig op school: ma- vr - Mail: @charlemagnecollege.nl Tel:

Nadere informatie

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075)

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) Heb je nog vragen? Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) 640 91 30 Schoolleiding. Henk Lüken: vestigingsdirecteur Anita Gietermans: afdelingsleider leerjaar 1 en ISK Jan Willem van der

Nadere informatie

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Steenspil kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar en voor

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond BBL3/KBL3 31 augustus 2015

Welkom. Ouderavond BBL3/KBL3 31 augustus 2015 Welkom Ouderavond BBL3/KBL3 31 augustus 2015 Programma Opening door de Dhr. H.Heerts (teamleider SE) - Dhr. R.van de Wal directeur Eaton - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Keuzebegeleiding door de

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Driestar Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2

Driestar Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2 Driestar Lekkerkerk Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2015-2016

OVERGANGSNORMEN 2015-2016 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Programma van Toetsing en Afsluiting. Ouderavond TGL3 4 oktober Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Mentor

Welkom. Welkom. Programma van Toetsing en Afsluiting. Ouderavond TGL3 4 oktober Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Mentor Welkom Ouderavond TGL3 4 oktober 2016 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Toptraject door dhr. V. Schenke (coördinator Toptraject) Keuzebegeleiding

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 Welkom Locatie De Waard: Visie op onderwijs: Zien, erkend en herkend worden We gaan voor de kansen van leerlingen Degelijk onderwijs in een veilige omgeving Kleinschalig

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar 2 Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt

Nadere informatie

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro INFORMATIEAVOND INFORMATIEAVOND Hartelijk welkom Informatieavond leerjaar 4 Dinsdag 1 september 2015 PROGRAMMA 1. Opening door N. van Bennekom, directeur 2. Thema avond ouders 28 september 3. Inrichting

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014

Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014 Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014 Programma Opening en info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch teamleider examenjaar Decaan Kennismaking met mentoren Het examen naar het CE in mei 2015 Schoolexamens

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2014-2015 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Gratis exemplaren van deze publicatie zijn telefonisch te bestellen bij Postbus 51-Infolijn, onder vermelding van het AOCenW-nummer.

Gratis exemplaren van deze publicatie zijn telefonisch te bestellen bij Postbus 51-Infolijn, onder vermelding van het AOCenW-nummer. Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven vormgeving Wim Zaat, Moerkapelle fotografie Bart Versteeg, Den Haag Mood Factory, Amsterdam

Nadere informatie

Welkom bij BC Broekhin Jenaplan:

Welkom bij BC Broekhin Jenaplan: Welkom bij BC Broekhin Jenaplan: We kennen onze leerlingen We maken kansen waar We ondersteunen als het mogelijk is We zijn duidelijk en bieden structuur We zijn klein en veilig Informatieavond eindexamen

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Elde College. Elke dag Een uitdaging

Elde College. Elke dag Een uitdaging Elde College Elke dag Een uitdaging VMBO Theoretisch Kader VMBO Kader- Basisberoeps Denny Arians Teamleider Onderbouw VMBO Keuze voor een schooltype De basisschool zegt : Theoretische leerweg En dan? U

Nadere informatie

AANVULLENDE ZORG EN BEGELEIDING OP MAAT

AANVULLENDE ZORG EN BEGELEIDING OP MAAT HET INTERNE ZORGADVIESTEAM (ZAT) Soms heeft een leerling meer behoefte aan ondersteuning dan de mentor en docenten kunnen bieden. In dat geval wordt de leerling besproken in het interne ZAT. Dit team bekijkt

Nadere informatie

Zorg en begeleiding zijn goed georganiseerd op de NSG. Dat vinden we belangrijk. In hoofdstuk 1 zetten we onze uitgangspunten voor u op een rijtje.

Zorg en begeleiding zijn goed georganiseerd op de NSG. Dat vinden we belangrijk. In hoofdstuk 1 zetten we onze uitgangspunten voor u op een rijtje. INHOUD Uitgangspunten in de leerlingenbegeleiding Basisondersteuning voor alle leerlingen Aanvullende zorg en begeleiding op maat Beste ouder(s), verzorger(s) Zorg en begeleiding zijn goed georganiseerd

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over Scala in Teteringen, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over Scala in Teteringen, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over Scala in Teteringen, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids is niet

Nadere informatie

Informatieavond 8 september 2014. gemengd/theoretische leerweg klas 4

Informatieavond 8 september 2014. gemengd/theoretische leerweg klas 4 Informatieavond 8 september 2014 gemengd/theoretische leerweg klas 4 Teamleider Caroline Smit vmbo GT Introductie Studiekring Grootste instituut voor Studiebegeleiding van Nederland. 25 September 2014:

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

Informatieavond 15 september 2016

Informatieavond 15 september 2016 Informatieavond 15 september 2016 gemengd/theoretische leerweg klas 4 Mw. A. Hermans decanaat 2College Durendael Decaan Addie Hermans onderwerpen doorstroommogelijkheden studeren of werken; bol of bbl

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie