Inleiding. Het leergierige kind wil ontdekken en de wereld wil ontdekt worden. Wij willen dat Yore een bijdrage levert aan deze ontdekkingstocht.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Het leergierige kind wil ontdekken en de wereld wil ontdekt worden. Wij willen dat Yore een bijdrage levert aan deze ontdekkingstocht."

Transcriptie

1 Inleiding Het leergierige kind wil ontdekken en de wereld wil ontdekt worden. Wij willen dat Yore een bijdrage levert aan deze ontdekkingstocht. Uw kind is 26 uur per week bij ons op school aan het ontdekken. Dat is een groot deel van de week. Tijdens deze 26 uur vertrouwt u erop dat de school optimale zorg aan uw kind besteedt en daarbij niet teveel afwijkt van de manier waarop u zelf met uw kind omgaat. U kiest een school waar onder andere de omgangsvorm, de werkwijze en de sfeer goed voelt. U kiest een school die een essentiële bijdrage kan leveren aan de ontdekkingstocht van uw kind. U heeft wellicht in Yore zo n school gevonden en dat willen we graag waarmaken. Wij zijn ons ervan bewust dat we een wezenlijke bijdrage leveren aan de vorming van uw kind. Daarom zoeken we altijd naar samenwerking. We zijn tenslotte met u verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind. We zijn een toegankelijke school, waar geluisterd wordt naar kinderen en ouders. We zijn ook een duidelijke school, waar we staan voor keuzes die we gemaakt hebben. Tot slot zijn we ook een invoelende school, waar het belang van het kind altijd voorop staat. Voor u ligt de schoolgids van Yore voor schooljaar Een gids waarin u praktische informatie vindt over het reilen en zeilen op school. Hij is met de grootste zorg samengesteld en wij wensen u dan ook veel plezier tijdens het lezen. Voor aanvullende informatie verwijzen we u naar onze schoolkalender. Het team van obs Yore.

2 Stichting Opmaat Obs Yore is een school van de Stichting Opmaat. Stichting Opmaat bestaat uit 15 openbare basisscholen in de gemeenten Tilburg, Oisterwijk, Hilvarenbeek en Baarle-Nassau. Het motto van onze scholengroep is: Met plezier op weg naar resultaat Wij vinden het belangrijk dat kinderen graag naar onze basisscholen gaan en dat de leerkrachten er met plezier werken. Openbaar Stichting Opmaat is een professionele stichting voor openbaar basisonderwijs. De cirkel geeft aan waar wij voor staan. Leven is méér dan leren Het traditionele onderwijs richt vooral op het leren met het hoofd (het cognitieve). Stichting Opmaat is van mening dat aandacht voor het sociaal emotionele leren soms achterblijft. Op onze scholen is daarom ook veel aandacht voor vrijheid, artisticiteit en creativiteit, zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot volwassenen die sterk in het leven en de maatschappij staan. Passend Onderwijs Op 1 augustus 2014 gaat de Wet Passend Onderwijs in, wat betekent dat scholen en besturen een zorgplicht krijgen. Scholen zijn ervoor verantwoordelijk om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. Stichting Opmaat staat achter de doelstellingen van Passend Onderwijs en maakt actief deel uit van de regionale samenwerkingsverbanden Plein 013 (www.plein013.nl) en OOK (www.rsvbreda.nl). Transparant De Opmaat-scholen vinden het belangrijk om transparant te zijn naar ouders. Gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel zijn gepubliceerd op de website Daarnaast nodigen wij u van harte uit om onze website te bezoeken. Het bestuur van Stichting Opmaat wenst u en uw kinderen een heel prettige basisschoolperiode toe. Marius Liebregts Voorzitter College van Bestuur van Stichting Opmaat

3 Inhoudsopgave Over onze school Yore staat ergens voor! 1. Kenmerken van de school 1.1 Missie-visie 1.2 Wie werken er op Yore? 1.3 De organisatie doorgelicht 1.4 Schooltijden 1.5 Urenverantwoording 1.6 Plattegrond gebouw 1.7 Inschrijven nieuwe leerlingen 1.8 Ouderbijdrage 1.9 Afwezigheid leerkracht 2. Kenmerken van de groep 2.1 Absentie leerling 2.2 Leerlinglijst 2.3 Overblijven 2.4 Methodes die we gebruiken 2.5 Luizenprotocol 2.6 Gymrooster en voorschriften gymkleding 2.7 Zelfstandig werken 2.8 Fruitpauze en lunchpauze 2.9 Traktaties bij verjaardagen 2.10 Verzuim van leerlingen 2.11 Publicatie 2.12 Cito-toets en drempelonderzoek in groep Een verrijkingsklas op Yore 3. Kenmerken van het bestuur 3.1 Passend onderwijs op onze school Wat is Passend onderwijs Wat kan de school bieden Samen met de ouders Naar een andere school Toelaatbaarheidsverklaring

4 3.1.6 Ondersteuning door het samenwerkingsverband Aanmelden door ouders Bezwaar maken 3.2 Klachtenregeling Wie kan een klacht indienen? Waarover kan de klacht ingediend worden? Bij wie kan de klacht ingediend worden? Hoe kan ik een klacht indienen? Afhandeling van de klacht 3.3 Schoolverzekering 3.4 Schorsen en verwijderen van leerlingen Schorsen Verwijdering Yore is transparant en toegankelijk! 4. Contact met ouders over een leerling 4.1 Informatievoorziening bij gescheiden ouders 4.2 De oudergesprekken Georganiseerde oudergesprekken Incidentele oudergesprekken 5. Contact met ouders over de school 5.1 Jaarkalender 5.2 De nieuwsbrief: Pri-YORE-teit 5.3 De website 5.4 Activiteiten Ateliers Yoretheater Yoredag René Klessens Activiteiten in samenwerking met de oudervereniging Kijkmiddag Yore ontwikkelt zich optimaal!

5 6. Uw kind centraal 6.1 Hoe volgen wij uw kind? 6.2 Methode gebonden toetsen 6.3 CITO-toetsen 6.4 Sociaal welbevinden 6.5 Rapporten 7. Interne communicatie 7.1 teamvergaderingen 8. Onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen 8.1 Studiedagen 8.2 Beleidsdoelen Yore en de koersbepalende invloeden! 9. Koersbepalende organisaties 9.1 Medezeggenschapsraad (MR) 9.2 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 9.3 Oudervereniging (OR) 10. Koersbepalende initiatieven 10.1 Informatie Communicatie Technologie 10.2 ARBO 11. Koersbepalende instanties 11.1 De Gemeente 11.2 Weer Samen Naar School (WSNS) 11.3 Het Regionaal Expertise Centrum (REC) 11.4 Jeugdzorg: Zorg voor Jeugd 11.5 Jeugdzorg: Centrum Jeugd en Gezin (CJG) 11.6 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Midden-Brabant 11.7 Schoolmaatschappelijk werk (SMW) Yore, door samenwerken sterk! 12. Gekozen organisaties 12.1 Kinderstad 12.2 Kunstbalie

6 12.3 Schooltelevisie 12.4 Bibliotheek 13. Gekozen initiatieven 13.1 Brede School 14. Gekozen instanties 14.1 Pedagogische Academie Basisonderwijs 14.2 Sporthogeschool 14.3 Regionaal Opleidingscentra Midden-Brabant 15. Belangrijke adressen en telefoonnummers

7 Over onze school Ontstaansgeschiedenis In 1923 werden er drie scholen op drie verschillende locaties in de wijk de Herdgang gesticht. Kleuterschool t Hummeltje, de lagere school voor jongens St. Franciscus en de lagere school voor meisjes St. Elisabeth. De meisjesschool kwam in het gebouw aan de Bankastraat nummer 2. Als u voor de hoofdingang gaat staan ziet u links boven nog een standbeeld van St. Elisabeth prijken. In 1966 kwam daar de jongensschool bij. In 1983 fuseerden de jongens en meisjesschool tot Rooms Katholieke Basisschool Loven. Als gevolg van de wet op het basisonderwijs (1985) kwam daar kleuterschool t Hummeltje bij. In 1989 is het gebouw gerenoveerd en uitgebreid waardoor de kleuterafdeling ook in het gebouw aan de Bankastraat ondergebracht kon worden. In 1991 is openbare basisschool Merlijn op initiatief van een aantal ouders ontstaan. Merlijn is met 7 leerlingen gestart en werd ondergebracht in het gebouw van R.K.B.S. Loven. In 2003 zijn uiteindelijk R.K.B.S. Loven en OBS Merlijn gefuseerd tot OBS Yore. Stadsdeel, wijk en buurt OBS Yore staat in stadsdeel Oud Noord, wijk Loven. De school staat op dezelfde lengtegraad als Bergen (Noorwegen), Lyon (Frankrijk) en Lagos (Nigeria) en op dezelfde breedtegraad als Londen (Engeland), Calgary (Canada) en Irkoetsk (Rusland).

8 Yore staat ergens voor!

9 1. Kenmerken van de school 1.1 Missie visie Missie en visie zijn redelijk abstracte begrippen. Wat wordt er eigenlijk bedoeld met deze termen? We hebben ze opgezocht in de Dikke van Dalen. mis sie (de ~ (v.), ~s) 1 vertegenwoordiging 2 [r.-k.] bekeringsactiviteit onder niet-katholieken 3 rooms-katholiek zendingsgenootschap 4 diplomatieke vertegenwoordiging 5 speciale opdracht, taak => boodschap, zending Voor het definiëren van een missie is alleen verklaring #5 relevant. De centrale vraag bij de missie van Yore is dan ook: Wat is onze speciale taak? De speciale taak van Yore is om de kinderen voldoende bagage mee te geven om zelfstandig te kunnen functioneren in de samenleving. Voor visie hebben we de volgende definitie gevonden: vi sie (de ~ (v.), ~s) 1 de wijze waarop men zaken beoordeelt, beschouwt => beschouwing, kijk, zienswijze Bij het formuleren van een visie is onze zienswijze (kijk) op het vervullen van de missie van belang. We hebben het als volgt samen gevat: Hoe stralen we uit wat wij bij het vervullen van onze missie belangrijk vinden? Tijdens diverse studiebijeenkomsten met alle medewerkers van Yore is daar het volgende uit voortgekomen: Yore staat voor samen zijn want als je samen bent, voel je je veilig en aanvaard. Yore staat voor weten wat je kunt want als je weet wat je kunt, voel je je sterk. Yore staat voor zelf nadenken over je ontwikkeling want als je zelf nadenkt over je ontwikkeling, voel je je uitgedaagd.

10 Een visie is een dynamisch onderdeel van de organisatie. Elke dag weer wordt de visie van Yore bijgeschaafd. We doen dagelijks ervaringen op en bespreken met elkaar of we op deze manier kunnen werken. Elk jaar houden we de geformuleerde visie tijdens een studiedag tegen het licht. Moeten we onderdelen anders formuleren? Missen we nog bepaalde zaken? Willen we zo verder? 1.2 Wie werken er op Yore? Op Yore werken de leukste en beste leerkrachten van heel Tilburg en omstreken. Het is een uitgesproken, gedreven en zeer invoelende club mensen die allemaal één belang hebben, optimale zorg voor uw kind. Op alfabetische volgorde: Sanne van der Aa Beweegmanager Nicole Clemens Directeur Kirsten Cuppen Groepsleerkracht, MR-lid Doret Cornelissen Groepsleerkracht Marieke van Hees Groepsleerkracht Kim Houtepen Groepsleerkracht Brigitte IJpelaar Locatieleider, onderwijskundig teamleider Pascalle Kameier Conciërge Corine Kok Groepsleerkracht, lid oudervereniging Wilma Koster Administratief medewerker Conny Linssen IB er Anita Venmans Conciërge Willemijn de Winter Groepsleerkracht, MR-GMR-lid Jacqueline Zandbergen Groepsleerkracht

11 1.3 De organisatie doorgelicht Binnen de organisatie Yore heeft iedereen een bijzondere taak en/of functie. Om inzichtelijk te maken hoe deze taken en functies zich tot elkaar verhouden is het volgende model ontstaan. Directeur Integraal schoolleider. Locatieleider Managementtaken op strategisch, tactisch en operationeel niveau. IB Belast met de kwaliteit van de leerlingzorg Staf Administratief medewerker en conciërges. Leerkracht Integraal verantwoordelijk in de groep. Ondersteuners Klassenassistent, onderwijsassistent en stagiaires. 1.4 Schooltijden Yore werkt met een continurooster. De kinderen eten op school en gaan vroeg in de middag al naar huis. Dag van de week Aanvangstijd Eindtijd maandag uur uur dinsdag uur uur woensdag uur uur donderdag uur uur vrijdag uur uur

12 Om de lessen op tijd te laten beginnen hebben we vanaf uur inlooptijd. We verwachten dat de ouders om uur allemaal de klas hebben verlaten, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen. In de ochtend hebben de kinderen pauze van tot uur. In de ochtendpauze eten de kinderen fruit dat ze van thuis meebrengen. Koek en koolzuurhoudende dranken zijn niet toegestaan. Alle kinderen eten tussen de middag met de leerkracht in de groep. Na het boterham eten gaan de kinderen een half uur begeleid buitenspelen. Gecertificeerde overblijfkrachten begeleiden het buitenspelen. 1.5 Urenverantwoording Het ministerie schrijft voor op hoeveel uur onderwijs uw kind per jaar recht heeft. Kinderen in de groepen 1 tot en met 4 hebben recht op 880 uur onderwijs per jaar, kinderen in groep 5 tot en met 8 hebben per jaar recht op 1010 uur onderwijs. Groep 1 t/m 4 Groep 5 t/m 8 Lestijd maandag 5,50 5,50 Lestijd dinsdag 5,50 5,50 Lestijd woensdag 4,00 4,00 Lestijd donderdag 5,50 5,50 Lestijd vrijdag 5,50 5,50 Totaal 26,00 26,00 Omdat de leerlingen van groep 1 t/m 4 op deze manier te veel uren zouden maken hebben zij regelmatig op vrijdagmiddag vrij, de data vindt u in de jaarkalender. We hebben dit schooljaar 4 keer een vierdaagse schoolweek.

13 Groep 1 t/m 4 Groep 5 t/m 8 Totale lestijd per jaar (52 x 26 uur): 1352, ,00 Herfstvakantie 52,00 26,00 Kerstvakantie (2 weken) 52,00 52,00 Voorjaarsvakantie 52,00 26,00 2e paasdag (1 dag, 6 april) 5,50 5,50 Meivakantie (2 weken) 52,00 52,00 Hemelvaart (14, 15 mei) 11,00 11,00 Pinkstervakantie (25 t/m 29 mei) 26,00 26,00 Laatste schooldag (middag vrij) 1,75 1,75 Vrije vrijdagmiddag groep 1 t/m 4 33,25 - Studiedagen personeel (2x5,5) en Opmaat (1,75) 12,75 12,75 Zomervakantie (6 weken) 156,00 156,00

14 1.6 Plattegrond gebouw Begane grond 1. Directiekantoor 2. Ontvangsthal 3. Administratie 4. Berging 5. IB-ruimte 6. Extra kleuterlokaal 7. Groep 8 8. Groep Groep Groep Bibliotheek 12. Opslag 13. Speelzaal

15 1 e verdieping 1. Spreekkamer 2. Atelier Koen Ketelaars 3. Atelier Koen Ketelaars 4. Griekse school 5. Verrijkingsgroep 6. Plat dak 7. Atelier Marieke Drijver 8. Handvaardigheidlokaal 9. Teamkamer 10. Toiletten 11. Teamkamer/Multifunctionele ruimte 12. Multifunctionele ruimte 1.7 Inschrijven nieuwe leerlingen Op Yore is in principe ieder kind welkom. Aan een inschrijving gaat vaak eerst een goed gesprek met een MT-lid vooraf. In Tilburg zijn dagen gepland waarop u zonder afspraak een basisschool binnen kunt gaan om te beoordelen of de school geschikt is voor uw kind, de zogenaamde open dagen. Natuurlijk doet Yore daar ook aan mee, maar u kunt ook buiten deze momenten om gewoon een afspraak maken. U krijgt dan koffie of thee, terwijl we van alles vertellen over de school. We lopen gezamenlijk door het gebouw en u kunt vragen wat u wilt. Meestal plannen we een dergelijk gesprek tijdens schooltijd, zodat u een goede indruk krijgt van de school en de kinderen. We vinden het fijn als uw kind meekomt. Op verzoek sturen we u de schoolgids en het inschrijfformulier voorafgaand aan het gesprek. U besluit uw kind in te schrijven, en dan? In de meeste gevallen betreft het een eerste inschrijving. We verzoeken u een inschrijfformulier in te vullen. Op het moment dat de administratie van de school uw inschrijfformulier heeft ontvangen wordt uw kind ingeschreven. Vervolgens wordt er een kennisgeving van inschrijven naar de overheid gestuurd. De Intern Begeleider van de onderbouw bespreekt met de leerkrachten in welke groep uw kind het beste past. De leerkracht van deze groep neemt ruimschoots voor de 4 e verjaardag van uw kind contact met u op. In sommige gevallen heeft het kind al op een andere school gezeten. Het is dan erg belangrijk dat we alle relevante informatie over uw kind ontvangen. Het kan zijn dat nadere informatie gewenst is omdat er sprake is van eventuele problematiek. We willen dan graag:

16 Een onderwijskundig rapport van de vorige school ontvangen; Indien aanwezig onderzoeksgegevens ontvangen; Indien aanwezig een beschikking van de Commissie van Indicatiestelling of van de Permanente Commissie Leerlingenzorg. Omdat we optimale zorg aan elk kind willen besteden is het van belang deze informatie aan te leveren. Theoretisch kan het zijn dat Yore niet voldoende toegerust is om de gewenste zorg te realiseren. We denken dan aan een problematiek die speciale kennis en vaardigheden van de leerkrachten vereist. Belangrijke overwegingen zijn: Wat zijn de mogelijkheden van het kind? Hebben we voldoende kennis en ervaring in huis om het kind optimaal te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling? Is de te verwachten verhouding tussen verzorgingstijd en onderwijstijd in evenwicht? Zal dit kind geen belemmering zijn voor het gevoel van rust en veiligheid op de school? Is te verwachten dat het kind zich prettig gaat voelen op school? Is de te verwachten verhouding tussen de beschikbare tijd voor het kind en de door het kind gevraagde tijd in evenwicht? U verneemt het altijd schriftelijk via de directeur wanneer wij van mening zijn dat we uw kind niet voldoende zorg en aandacht kunnen geven. 1.8 Ouderbijdrage De ouderbijdrage is vrijwillig en de school mag geen kinderen weigeren als ouders besluiten de ouderbijdrage niet te betalen. Scholen mogen echter een vrijwillige financiële bijdrage vragen voor extra voorzieningen en activiteiten, zoals een schoolkamp, aanvullend lesmateriaal en festiviteiten. Dit zijn activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden betaald. Een gevolg van het niet of gedeeltelijk betalen, is dat de school kan besluiten een leerling niet te laten deelnemen aan de activiteiten waarvoor niet betaald is. Ouders hebben via de Medezeggenschapsraad instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. Yore vraagt een bijdrage van 30,00. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van de penningmeester van de oudervereniging een brief met daarop alle informatie betreffende de ouderbijdrage. Tot op heden heeft ruim 95% altijd aan deze oproep voldaan. Indien u hulp nodig heeft bij het betalen van de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met Conny Linssen. U kunt ook rechtstreeks informatie inwinnen bij Stichting Leergeld Tilburg. Tel: , postbus 178, 5000 AD Tilburg 1.9 Afwezigheid leerkracht Het kan voorkomen dat de groepsleerkracht van uw kind niet op school kan zijn. Vaak zijn het dagen die op voorhand al gepland waren. Te denken valt aan ADV, studieverlof en bijzonder verlof zoals trouwen, begrafenis, etc. Als een leerkracht uitvalt door ziekte, zal met spoed een vervanger gezocht moeten worden. Yore maakt hierbij gebruikt van een gezamenlijke invallerspool. Als een leerkracht zich ziek meldt, wordt dit meteen aan de vervangingsplanner doorgegeven. Zij regelen dan dat er een andere leerkracht voor de groep wordt geplaatst.

17 2 Kenmerken van de groep 2.1 Absentie leerling Als uw kind te ziek is om naar school te gaan, belt u voor uur de school. De afwezigheid van uw kind wordt geregistreerd door een van de medewerkers. De leerkracht neemt deze registratie vervolgens over. Uw kind kan ook tijdens schooltijd ziek worden. De school neemt dan contact op met u met het verzoek uw kind op te halen. Wij sturen kinderen niet zelfstandig naar huis, zelfs niet als het kind nadrukkelijk meldt dat u daar toestemming voor heeft gegeven. Als medische zorg noodzakelijk is en we kunnen u niet bereiken, dan schakelen we medische hulp in. Indien u met uw kind een bezoek gaat brengen aan huisarts, ziekenhuis, therapie of tandarts, dan hoeft u dat alleen te melden aan de leerkracht van uw kind of de conciërge. We vinden het echter wel heel erg fijn als u deze afspraken zoveel mogelijk na schooltijd maakt. In het geval van verlof voor bruiloft, jubilea, begrafenis en dergelijke meldt u dit verzoek schriftelijk bij de leerkracht van uw kind. Dit schriftelijk verzoek is noodzakelijk om de afwezigheid te verantwoorden aan inspectie of de leerplichtambtenaar. Verlof voor extra vakantie kan niet zomaar toegekend worden. Minstens twee maanden voor het gevraagde verlof dient een schriftelijk verzoek ingediend te worden bij de directie. Betreft het meer dan 10 dagen, dan moet de aanvraag door de leerplichtambtenaar van de gemeente beoordeeld worden. De aanvraag kan kenbaar gemaakt worden middels een formulier dat bij de directie te verkrijgen is. Indien de directie of de leerplichtambtenaar uw verzoek afwijst kunt u binnen 30 dagen in beroep gaan bij de Raad van State. 2.2 Leerlingenlijst De leerkracht beschikt over de namen, ( )adressen en telefoonnummers van alle leerlingen in de groep. Sommige mensen bezitten echter een geheim nummer. Dit nummer is wel bekend bij de leerkracht maar wordt niet verspreid onder de ouders. Indien de gegevens op deze lijst niet meer kloppen, wordt u verzocht de juiste gegevens aan te leveren. 2.3 Overblijven Yore hanteert het continurooster, vandaar dat het overblijven verplicht is. Alle kinderen eten tussen de middag een boterham op school. De kosten voor het overblijven bedragen 50,- per kind per jaar. U ontvangt daarvoor een factuur. Van dit bedrag worden de overblijfkrachten betaald en spelmateriaal aangeschaft. Denkt u aub aan het volgende: Zorg voor een broodtrommel met daarin genoeg boterhammen voor uw kind; zorg voor een afsluitbare beker met drank die buiten de koeling te bewaren is. Het mag ook een pakje zijn. Koolzuurhoudende dranken zijn niet toegestaan. 2.4 Methodes die we gebruiken Ons onderwijs is gebaseerd op het realiseren van de door de wet vastgestelde kerndoelen. Natuurlijk houden we bij het aanbieden van de leerstof rekening met het niveau van de kinderen. Daarom worden de vakken rekenen, taal, spelling en lezen op drie verschillende instructieniveaus gegeven. Als een kind meer aan kan dan krijgt het extra of verdiepende leerstof. Moet een kind een stapje terug doen en heeft het extra begeleiding nodig, dan kan dat. Uiteraard gebeurt dit in overleg met ouders of verzorgers. Iedere 9 weken bekijken de leerkrachten samen met de Intern Begeleider in welke niveaugroep de kinderen geplaatst moeten worden.

18 Vak/vormingsgebied Aanvankelijk lezen (groep 3) Voortgezet technisch lezen (vanaf groep 4) Begrijpend lezen Rekenen Taal/woordenschat/spelling Sociale redzaamheid Muziek, dans, drama, tekenen Schrijfvaardigheid Wereldoriëntatie Aardrijkskunde Wereldoriëntatie Geschiedenis Wereldoriëntatie Biologie Techniek Verkeer Engels Bewegingsonderwijs Burgerschap en integratie Methode Veilig Leren Lezen nieuwe versie Estafette Nieuwsbegrip XL Pluspunt Taalactief nieuwste versie Goed Gedaan Moet je doen Pennenstreken Grote Reis* Grote Reis* Grote Reis* Techniektorens Wegwijs Hello World Bewegingsmanager Grote reis, Marietje Kessels, preventieproject, vriendjesdag, Renee Klessens herdenking etc. *Grote Reis wordt aangevuld met schooltv programma s zoals Nieuws uit de Natuur, Huisje Boompje Beestje, Schooltv weekjournaal, Geschiedeniscanon etc. 2.5 Luizenprotocol Kriebels en krabbels waar iedereen wel eens last van kan hebben. Hoofdluis komt de laatste jaren op elke basisschool regelmatig voor. Als een kind hoofdluis heeft, heeft dat niets te maken met verzorging. Een hoofdluis houdt namelijk vooral van een schoon hoofd. Een hoofdluis bezorgt kinderen, maar natuurlijk ook volwassenen, veel last door de jeuk die het veroorzaakt. Hoe proberen we op OBS Yore om hoofdluis te bestrijden en te voorkomen? Enkele dagen na elke vakantieperiode is er een team van ouders actief om hoofdluis binnen de school op te sporen. De ouders gaan alle klassen in en controleren elk kind op neten en luizen. Wanneer neten of luizen geconstateerd worden volgen er een aantal acties. De controlerende ouder geeft aan de leerkracht door of er kinderen luizen hebben en welke kinderen dat zijn. Wanneer er luizen in de klas geconstateerd zijn, krijgen alle kinderen van de groep een brief mee naar huis waarin staat dat er luizen gevonden zijn in

19 de klas. Op deze brief staat ook informatie voor de ouders om de hoofdluis te kunnen behandelen. De ouders van de besmette kinderen worden persoonlijk (telefonisch) door de groepsleerkracht geïnformeerd. Wat verwachten we van ouders? Als school gaan we ervan uit, dat u als ouders uw kinderen meteen gaat behandelen. Dit om erger te voorkomen. Verder verwachten we dat ouders naar school bellen, wanneer zij thuis bij hun kinderen luis constateren. Als u na het lezen van deze informatie over hoofdluis nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met een van de ouders die op school op hoofdluis controleren. Natuurlijk kunt u ook bellen naar de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD (telefoon ). 2.6 Gymrooster en voorschriften gymkleding Voor alle kinderen geldt dat ze gymschoenen en gymkleren moeten dragen tijdens de gymles. Voor de kleuters is een zacht gymschoentje, met klittenband of elastiek het prettigst. De gymlessen op onze school worden twee keer in de week, op maandag en woensdag, gegeven door een bewegingsmanager van Sportbedrijf Tilburg. We willen graag dat na de tweede gymles de kleding mee naar huis wordt genomen om te wassen. Het gebruik van deodorant door (bovenbouw) leerlingen is uiteraard toegestaan. We vinden het fijn dat de leerlingen zich bewust zijn van hun persoonlijke hygiëne. Spuitbussen vinden we niet goed. Deodorantrollers zijn wel toegestaan. 2.7 Zelfstandig werken In alle groepen leren de kinderen zelfstandig werken. In de onderbouw werken de groepen met een planbord en vanaf groep 4 werken de leerlingen met weektaken. We willen bereiken dat leerlingen in de sturing en onder begeleiding van de leerkracht stap voor stap keuzes kunnen maken in wat ze zelf op dat moment willen aanpakken. Door deze werkwijze krijgen de kinderen een leerhouding waarmee ze in het voortgezet onderwijs hun voordeel kunnen doen. Ze hebben geleerd hoe ze moeten leren, hoe ze hun leerstof moeten aanpakken en hoe ze hun werk moeten inplannen. 2.8 Fruitpauze en lunchpauze s Morgens eten de kinderen het van thuis meegebrachte fruit en kunnen ze drinken. We vinden het erg belangrijk dat uw kind gezond eten meeneemt. Op school geldt de afspraak dat de kinderen geen koeken mee naar school mogen meenemen, ook geen gezonde koeken. Er wordt een uitzondering gemaakt voor ontbijtkoek en een rijstwafel. Natuurlijk kunnen de ouders/verzorgers van een kind met een voedingsallergie met de leerkracht overleggen over een aanpassing. s Middags eten de kinderen in de klas onder begeleiding van de leerkracht. Tijdens het eten zal de leerkracht een actieve rol spelen. De leerkracht kan ervoor kiezen om voor te lezen, maar bijvoorbeeld ook ingaan op buitenspelmomenten. 2.9 Traktaties bij verjaardagen Een verjaardag van een kind is een van de meest belangrijke dagen van het jaar. Natuurlijk wordt er op zo n dag uitgebreid aandacht besteed aan dit feest. U kunt zich voorstellen dat de tijd die hieraan besteed wordt bij de kleuters groter is dan bij de kinderen van groep 8. Weer willen wij u erop wijzen dat we het erg belangrijk vinden dat er maat wordt gehouden bij de traktaties. Van de ene kant betekent dit dat we graag gezonde traktaties zien, maar het betekent ook dat het vooral gaat om de kwaliteit en niet om de kwantiteit. Kinderen verheugen zich vooral op de gezelligheid en het feestelijke gevoel rondom een verjaardag. Op hun verjaardag mogen de kinderen met een kaart langs de leerkrachten om zich te laten feliciteren. Ook leerkrachten houden zich aan de niet-snoepen regels op school, u hoeft dus voor de leerkrachten geen traktatie te verzorgen! Als uw kind een kinderfeestje geeft, willen wij u met klem verzoeken om de uitnodigingen niet op school uit te delen. U kunt zich voorstellen dat het voor kinderen die niet, of niet vaak, op een feestje worden uitgenodigd pijnlijk kan zijn om te moeten zien dat andere kinderen wel op een feestje worden uitgenodigd. Zoals u in de jaarkalender ziet, zullen alle leerkrachten tijdens Yoredag hun verjaardag vieren Verzuim van leerlingen Uw kind dient (vanaf de leerplichtige leeftijd van 5 jaar) altijd op school te zijn. We controleren elke ochtend of uw kind op school is. Wanneer uw kind niet op school is en we hebben geen afmelding ontvangen, zullen we u bellen. Wanneer een kind niet is afgemeld of wanneer niet bekend is waarom een kind niet op school is, beschouwen we de

20 afwezigheid als ongeoorloofd schoolverzuim en zullen we u hier op aanspreken. Bij vervolg wordt de leerplichtambtenaar geïnformeerd en zonnodig ingeschakeld. De directeur kan vrij geven als het gaat om belangrijke gebeurtenissen zoals een huwelijksfeest in de naaste familie. Het aanvragen van deze vrije dag die buiten het normale vakantierooster valt, dient schriftelijk te gebeuren.

21 2.11 Publicatie voortgezet onderwijs groep 8 schooljaar Niveau VO Aantal leerlingen percentage Praktijk onderwijs 0 0 VMBO BBL 0 0 VMBO BBL-LWOO 1 25% VMBO KBL 0 0 VMBO KBL-LWOO 0 0 VMBO GL/TL 3 75% HAVO 0 0 VWO 0 0 totaal 4 100% VMBO BBL LWOO KBL TL GTL HAVO VWO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Basis Beroepsgerichte Leerweg Leerweg Ondersteunend Onderwijs Kader Beroepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Gemengde Theoretische Leerweg Hoger Algemeen Vormend Onderwijs Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 2.12 Cito-toets en drempelonderzoek in groep 8 Ieder jaar nemen we bij de kinderen van groep 8 de CITO eindtoets af. Dit is een toets die gebruikt wordt om het eindresultaat van uw kind op de basisschool in zicht te brengen. Tevens krijgen we een beeld van onze prestaties ten opzichte van de landelijke prestaties. Een vergelijkbare toets is het drempelonderzoek. De gemiddelde eindscore van het afgelopen schooljaar ( ) was 534,8,. Daarmee scoren we volgens het landelijke gemiddelde. De onderwijsinspectie heeft dit beoordeeld met een goed. Ook Yore gaat het komende schooljaar de drempeltoets gebruiken naast de gebruikelijke CITO-eindtoets op 21, 22 en 23 april Niet alle kinderen gaan deze toets maken. Uiteraard wordt dit vooraf met de ouders besproken.

22 Het drempelonderzoek In de laatste jaren zijn steeds meer basisscholen zich gaan verzetten tegen de afname van de CITO-eindtoets. De belangrijkste redenen zijn: 1. Kinderen met een VMBO-advies kunnen slechter gaan presteren bij de afname, omdat de opgaven niet oplopen in moeilijkheidsgraad. Als er gestart wordt bij de toets met drie opgaven op Vwo-niveau, kan het kind al gefrustreerd raken 2. De overdreven media-aandacht die wordt besteed aan de CITO-eindtoets 3. Basisscholen hebben een leerlingvolgsysteem dat door de jaren heen goed laat zien hoe een kind functioneert. Dit is in principe voldoende om een advies te geven. 4. De inspectie gebruikt de gegevens van CITO om een zo eenduidig mogelijk beeld te krijgen van de landelijke prestaties. Wij vinden het als school belangrijk om niet alleen daar naar te kijken, maar zeker ook naar de beginsituatie en de mogelijkheden van het kind. Bovenstaande heeft al tot gevolg gehad om te besluiten om de CITO-eindtoets niet meer bij alle kinderen af te nemen. Bij de kinderen waar we met zekerheid van kunnen zeggen dat ze niet hoger scoren dan VMBO-BBL of VMBO- KGL nemen we alleen de drempeltoets af. Dit gebeurt rond de herfstvakantie. Het drempelonderzoek is een goedgekeurde eindtoets voor het basisonderwijs. De toets bestaat uit vijf domeinen; technisch lezen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen. De voordelen van het drempelonderzoek tov de CITO-toets: 1. De opgaven lopen op in moeilijkheid 2. De afname gebeurt op één dag 3. Het drempelonderzoek is goedgekeurd door inspectie om te gebruiken als een eindtoets voor het basisonderwijs 4. Er wordt in de media geen aandacht besteed aan deze toets Een verrijkingsklas op OBS Yore Zoals u weet is het streven van Yore om op de behoeften van individuele leerlingen in te spelen. We geven alle aandacht aan onze gemiddelde leerlingen, maar we willen er ook zijn voor de kinderen die op een speciaal gebied wat extra aandacht nodig hebben. Wanneer een kind bij een vak of vaardigheid onder de norm presteert, zal het extra ondersteuning krijgen in de groep of wordt er aan de leerling RT gegeven door onze IB-er Conny Linssen. Maar ook wanneer een kind boven de norm presteert, geven we extra aandacht. Dat kan zijn in de klas maar ook in de verrijkingsklas. De verrijkingsklas is ontstaan op initiatief van het Bureau Speciaal Onderwijs en onze IB-er. De kinderen die in de verrijkingsklas zitten, zijn allemaal getest op hoogbegaafdheid of het vermoeden bestaat dat het kind hoogbegaafd of meerbegaafd is. Ook deze kinderen kunnen de extra ondersteuning goed gebruiken. Het plaatsen van de kinderen in de verrijkingsklas gebeurt met behulp van richtlijnen en normen die in het protocol voor hoogbegaafde kinderen op Yore zijn vastgelegd. De lessen in de verrijkingsgroep worden verzorgd door Pascalle Kameier en Ester Reinhard, onze IB er Conny Linssen coördineert de verrijkingsklas.

23 3 Kenmerken van het bestuur Yore is een openbare school en werkt samen met 14 andere openbare scholen in Tilburg en omstreken. Deze scholen zijn allemaal onderdeel van de Stichting Opmaat. Het kenmerk van openbaar onderwijs is dat er niet vanuit één levensovertuiging les wordt gegeven. Alle kinderen zijn welkom. We maken werk van de ontmoeting van de verschillende culturen en levensbeschouwingen. Respectvol omgaan met elkaar is daarbij het uitgangspunt. In de samenwerking met de andere openbare scholen zijn een aantal procedures en regelingen ontworpen die ook voor Yore gelden. Hieronder een overzicht. 3.1 Passend onderwijs op onze school Het bestuur waar onze school onder valt, werkt met vijftien andere schoolbesturen in de regio samen in het samenwerkingsverband Plein 013. Dit is het samenwerkingsverband waarin de schoolbesturen afspraken maken over Passend onderwijs. De afspraken die in Plein 013 worden gemaakt gelden voor alle aangesloten 90 scholen, dus ook voor onze school. Daarnaast adviseert en ondersteunt Plein 013 onze school bij het vormgeven van Passend onderwijs Wat is Passend onderwijs Heel veel kinderen in onze school leren en ontwikkelen op een manier zoals de ouders/verzorgers en de school verwachten. Er is dan niet veel reden tot zorg. Maar soms gaat het leren moeilijk, mist een kind de uitdaging of is er sprake van een beperking of een probleem met het gedrag. De leraar kan een signaal geven dat het minder gaat op school. De leraar neemt dan contact met u op. Maar ook u als ouder/verzorger kunt een signaal afgeven dat het niet goed gaat met uw kind. Het is belangrijk dat u dat samen met de leraar bespreekt. Misschien is extra zorg of begeleiding noodzakelijk. Passend onderwijs wil graag bereiken dat elk kind de ondersteuning krijgt die nodig is. En u als ouder/verzorger bent daarbij een belangrijke partner. Onze school kan vaak prima passend onderwijs bieden. Maar soms is hulp daarbij nodig. Partners helpen ons daarbij. Zo is in onze school een schoolmaatschappelijk werker en een sociaal-verpleegkundige van de GGD aanwezig. En er is een consulent van het samenwerkingsverband die ons helpt bij het in beeld brengen van het probleem en bij het bespreken van de oplossingen. We betrekken daarbij ook jeugdhulpverlening als dat voor het kind of gezin noodzakelijk is. Natuurlijk wordt u daar nauw bij betrokken. We maken dan samen een arrangement dat past bij de ondersteuningsbehoefte van het kind. Ouders/verzorgers zijn wel verplicht daaraan mee te werken, bijvoorbeeld door informatie beschikbaar te stellen Samen met de ouders Om Passend onderwijs te kunnen realiseren is samenwerking van het grootste belang. U als ouders/verzorgers bent daarbij voor ons de belangrijkste partner. U kent het kind in de thuissituatie, wij kennen het kind in de schoolsituatie. Samen vullen we dat aan. Samenwerken betekent elkaar als partner zien. Het betekent ook dat we van elkaar verwachten dat we elkaar steunen, afspraken nakomen en informatie met elkaar delen. Communicatie met elkaar over uw kind is heel belangrijk Naar een andere school Voor sommige kinderen moet de school vaststellen dat ze, ondanks al de extra hulp, het kind niet kan bieden wat het nodig heeft. Dan moet de school besluiten om een andere passende plek voor het kind te zoeken. De school doet dit altijd in overleg met de ouders/verzorgers en houdt daarbij rekening met de wensen van de ouders/verzorgers. Het samenwerkingsverband Plein 013 heeft daar regels voor opgesteld die passen binnen de wet op Passend onderwijs. Het kan betekenen dat het beter is voor het kind om geplaatst te worden op een andere basisschool die wel de ondersteuning kan bieden of dat het kind geplaatst wordt op een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. De school heeft de taak om deze passende plek voor het kind te vinden.

24 3.1.4 Toelaatbaarheidsverklaring Voordat deze keuze definitief gemaakt wordt, moet de school een Toelaatbaarheidsverklaring vragen bij het samenwerkingsverband. Dit is wettelijk verplicht Ondersteuning door het samenwerkingsverband Het samenwerkingsverband helpt de scholen bij deze stappen. Zo is in elke school een consulent aanwezig die de school ondersteunt bij het opstellen van arrangementen. Ook bij het vinden van een passende school kunnen wij de hulp inschakelen van een zogenaamde onderwijs makelaar van samenwerkingsverband Plein 013. Voor kinderen die nog niet op de basisschool zitten maar wel te maken hebben met extra zorg, (bijvoorbeeld GGZ, Jeugdzorg, Medisch Kinder Dagverblijf) heeft het samenwerkingsverband een apart loket ingericht waar ouders terecht kunnen Aanmelden door ouders Zodra de school, in samenspraak met de ouders/verzorgers, een passende plek gevonden heeft, kunnen de ouders hun kind op de nieuwe school aanmelden Bezwaar maken Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de ondersteuning die onze school biedt aan uw kind. Mocht u besluiten tot een formeel bezwaar dan kunt u zich richten tot het bestuur van onze school. Als u het niet eens bent met de keuze van de Toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband of met de keuze van een andere school dan kunt u een bezwaarprocedure starten bij de landelijke geschillencommissie Verder verwijzen we naar de paragraaf Klachtenregeling in deze schoolgids. 3.2 Klachtenregeling In het algemeen geldt dat de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken op school in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. U wordt geacht uw klacht te bespreken met de betrokken leerkracht en/of de directeur. De klachtenregeling is dan ook alleen van toepassing als de klachtafhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan of het, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is in onderling overleg tot een oplossing te komen Wie kan een klacht indienen? Een klacht kan worden ingediend door een persoon die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap over een persoon die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap. Dat zijn: een (ex)leerling, ouder/voogd/verzorger van een (ex)leerling, (een lid van) het personeel, (een lid van) de directie, (een lid van) het bevoegd gezag of een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de school Waarover kan de klacht ingediend worden? Een klacht kan worden ingediend over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van de aangeklaagde. Een klacht kan gaan over: Begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen;

25 De inrichting van de schoolorganisatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten. U wordt geacht een klacht over deze onderwerpen eerst besproken te hebben met de betrokken leerkracht en/of de directeur. Leidt dat niet tot een oplossing, dan kunt u deze klachtenprocedure verder volgen; Machtsmisbruik, intimidatie door derden (lichamelijk, geestelijk of seksueel). Machtsmisbruik geeft aan dat iemand een zekere macht heeft over een ander. Die ander kan zich niet verdedigen, durft dat niet of weet niet hoe hij/zij moet reageren. Intimidatie is gedrag (taalgebruik, gebaren of lichamelijke contacten) wat als ongewenst ervaren wordt. Ongewenst betekent dat je er last van hebt. Je voelt je ongemakkelijk, bedreigd of misbruikt Bij wie kan de klacht ingediend worden? Indien men niet met de persoon in kwestie tot een oplossing kan komen, kunt u contact opnemen met de interne contactpersonen van onze school, juffrouw Willemijn de Winter. Zij kan u informeren over en begeleiden bij het indienen van de klacht. Personeel van Stichting Opmaat kan terecht bij Intern Vertrouwenspersoon Marijk van Lieshout. tel en Mogelijk wordt men door de interne contactpersoon doorverwezen naar de (externe) vertrouwenspersoon voor alle openbare basisscholen. De vertrouwenspersoon functioneert als objectief aanspreekpunt bij klachten, gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht, gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt en begeleidt de klager desgewenst bij het indienen van een klacht. Voor Stichting Opmaat is dit mevrouw I. van Hezewijk, werkzaam bij Fontys Fydes. Extern contactpersoon: Extern vertrouwenspersoon (ouders en leerlingen): Irma van Hezewijk, tel Interne en externe contactpersonen zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in die hoedanigheid vernemen. De klacht dient te worden ingediend bij Voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Opmaat of de klachtencommissie. Voorzitter College van Bestuur: De heer M. Liebregts Tel.nr.: , adres: Stichting Opmaat Postbus EC Tilburg. De vertrouwenspersoon en/of het College van bestuur kunnen u doorverwijzen naar de Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Externe Klachtencommissie: KOMM regio west Postbus CB Breda Tel.nr: Het reglement dat behoort bij deze klachtencommissie is te vinden op

26 3.2.4 Hoe kan ik een klacht indienen? De klacht dient schriftelijk en ondertekend te worden ingediend. De klacht bevat ten minste de naam en het adres van de klager, de dagtekening en een omschrijving van de klacht. Van een mondeling ingediende klacht wordt door de ontvanger direct een verslag opgemaakt, dat door de klager voor akkoord wordt ondertekend. Van dat verslag ontvangt de klager een kopie Afhandeling van de klacht Het College van Bestuur kan de klager verwijzen naar de vertrouwenspersoon, de klachtencommissie of de klacht zelf afhandelen, indien zij van mening is dat de klacht op een eenvoudige wijze kan worden afgehandeld. Het college van Bestuur gaat na of de klachtafhandeling binnen de school niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden en of het alsnog mogelijk is in onderling overleg tot een oplossing te komen. Indien een klacht wordt onderzocht door de klachtencommissie deelt de voorzitter de directeur van de school schriftelijk mee dat de klachtencommissie de klacht onderzoekt. Voor de verdere procedure bij de klachtencommissie wordt hier verwezen naar de Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs die op school ter inzage ligt. Hieronder wordt schematisch weergegeven hoe het indienen van een klacht kan verlopen indien er tussentijds geen overeenstemming wordt bereikt. Klacht: - in onderling overleg oplossen - contact opnemen met de Interne contactpersoon van de school - de klacht bespreken met de externe vertrouwenspersoon (*) - indien bemiddeling niet tot overeenstemming leidt, de klacht indienen bij het College van Bestuur - deze kan besluiten om de klacht zelf in behandeling te nemen of om de klager door te verwijzen naar de landelijke klachtencommissie. * De externe vertrouwenspersoon kan ook adviseren om de klacht in te dienen bij de landelijke klachtencommissie. 3.3 Schoolverzekering Opmaat heeft voor alle openbare basisscholen in Tilburg e.o. een aansprakelijkheids- en een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor: personeel, leerlingen én hulpouders. Hulpouders staan omschreven als: diegenen die op verzoek van de schoolleiding c.q. het schoolbestuur hulp verlenen bij bepaalde evenementen in schoolverband zoals schoolreisjes en excursies. Dit betekent dat tijdens schoolreisjes e.d. kinderen verzekerd zijn en dat de inzittendenverzekering van de oudertaxi s niet noodzakelijk is. Een schoolreisverzekering is niet afgesloten. De leerlingen blijven dus zelf aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de eigen spullen en kunnen daarom beter geen waardevolle spullen meenemen.

27 3.4 Schorsen en verwijderen van leerlingen Schorsen Soms is het nodig om afstand te scheppen tussen een leerling en de groep en/of school. De directeur heeft dan het recht om de leerling voor een dag of langer te schorsen. De leerplichtambtenaar en de inspectie van het basisonderwijs worden bij een schorsing altijd geïnformeerd. Tijdens de periode dat de leerling geschorst is heeft de directeur de gelegenheid om in overleg met de ouders, de leerkracht(en), de leerplichtambtenaar en eventueel andere partijen te zoeken naar een oplossing voor het ontstane probleem. Indien noodzakelijk kan de schorsing verlengd worden Verwijdering Bij hoge uitzondering komt het voor dat een leerling van school verwijderd moet worden. Alleen het bevoegd gezag van Stichting Opmaat kan leerlingen verwijderen. Voordat besloten wordt tot verwijdering hoort het bevoegd gezag eerst de betrokken leerkracht(en), de directeur en de ouders. Ook wordt er overleg gepleegd met de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente Tilburg en de inspecteur van het basisonderwijs. Een leerling wordt niet definitief verwijderd voordat het bevoegd gezag ervoor gezorgd heeft dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Onder andere school wordt verstaan basisschool, school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of instelling voor (voortgezet) speciaal onderwijs. De leerplichtambtenaar geeft hierbij ondersteuning. Indien aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes is gezocht naar een andere school kan het bevoegd gezag tot verwijdering overgaan.

28 Yore is transparant en toegankelijk!

29 4 Contact met ouders over een leerling 4.1 Informatievoorziening bij gescheiden ouders Wanneer ouders gescheiden leven of gaan scheiden kan het voor ons, de school, moeilijk zijn om te bepalen welke positie wij bij het verstrekken van informatie moeten innemen. De wet biedt hierin een duidelijke richtlijn. Wij zijn als school namelijk verplicht beide ouders te informeren. Dus ook de ouder die niet met het ouderlijk gezag belast is, heeft recht op informatie. Alleen in geval van zeer zwaarwegende argumenten kan van die richtlijn worden afgeweken. Bijvoorbeeld als de belangen van het kind in het geding zijn of als één van de ouders uit de ouderlijke macht ontzet is. Als informatieverstrekking niet is toegestaan (bijv. via een gerechtelijke uitspraak), moet het schriftelijk bewijs aan de directie worden overlegd. Omdat de wet niet voorschrijft welke informatie moet worden gegeven, geldt hiervoor ons schoolbeleid. Als school willen wij geen speelbal tussen ouders worden. Wij informeren vanzelfsprekend de ouder die volgens onze administratie op hetzelfde adres woont als het kind. Indien de andere ouder ook graag geïnformeerd wil worden dient hij of zij dit zelf kenbaar te maken bij de groepsleerkracht. Hebben wij dit bericht niet ontvangen, dan gaan wij ervan uit dat de ouder waarmee de school contact heeft de andere ouder informeert. 4.2 De oudergesprekken Georganiseerde oudergesprekken Tweemaal per jaar organiseren we de oudergespreksavonden. Deze avonden worden gehouden nadat uw kind het rapport heeft meegekregen. Bij het rapport krijgt u een uitnodiging voor het 15-minuten gesprek. De oudergesprekken zijn ook op de kalender te vinden. We vinden het fijn om alle ouders op deze avonden te ontmoeten, het gaat tenslotte over het welbevinden van uw kind. Tijdens het gesprek wordt de ontwikkeling van uw kind besproken met de leerkracht. Voor ouders en leerkrachten dus een belangrijk moment, samen praten over de kinderen. De leerkracht stemt met de ouders af of het beeld wat de leerkracht heeft van het kind overeenkomt met dat van de ouders. Bij het verstrekken van het derde rapport kunnen leerkracht of ouders een gesprek aanvragen. Deze gesprekken zijn niet verplicht Incidentele oudergesprekken Vanzelfsprekend ben u als ouder het hele jaar door welkom om een gesprek met de leerkracht van uw kind aan te vragen. Natuurlijk kan het initiatief voor een gesprek ook van de leerkracht komen.

30 5 Contact met ouders over de school 5.1 Jaarkalender Aan het begin van het schooljaar wordt er een kalender voor dat schooljaar verstrekt. Deze kalender staat vol met informatie over evenementen, activiteiten, vergaderingen, etc. Het is bedoeld als bewaardocument. 5.2 De nieuwsbrief: Pri-YORE-teit Om de twee weken krijgt u de nieuwsbrief. In de nieuwsbrief staat belangrijke informatie van directie en team. Ook de berichten van de oudervereniging en de medezeggenschapsraad vinden hun plek in deze nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt sinds dit schooljaar via aan de ouders verstuurd. Op school liggen altijd een aantal papieren exemplaren om mee te nemen. De verjaardagen van alle kinderen worden vermeld in de nieuwsbrief en ook de belangrijke data van vergaderingen, compensatiedagen en verschillende activiteiten staan er op. Zo houden we u zoveel mogelijk op de hoogte. 5.3 De website Onze school heeft een website: met een link naar onze school. Onze website is ook te vinden op het volgende adres: Voor de meest recente informatie over school en foto s van onze activiteiten kunt u terecht op de facebookpagina van Obs Yore. Als u niet wil dat er beeldmateriaal van uw kind(eren) op de website of facebookpagina van school wordt geplaatst, kunt u dit doorgeven bij de administratie. De school is ook te volgen via 5.4 Activiteiten Kunst en cultuur vormen op Yore een belangrijk deel van het onderwijs. Wij willen niet een school zijn die alleen een leerprogramma aanbiedt. Wij willen ook een bijdrage leveren aan de creatieve ontwikkeling van onze leerlingen. Kinderen kunnen zelf vorm geven aan hun beleving van de wereld om hen heen. Zij kunnen de wereld verklaren door beeldend en spelend bezig te zijn, door hun ideeën, gevoelens, waarnemingen en ervaringen op hun eigen creatieve wijze met ons te delen. Kinderen krijgen hierdoor zelfvertrouwen, leren samenwerken en zien altijd resultaat. Creatieve vorming loopt als een rode draad door het schooljaar heen Ateliers Niet alleen in de wekelijkse handvaardigheid, teken- en dramalessen bieden we ruimte voor de ontwikkeling van expressieve vaardigheden, maar ook op andere momenten komt dit aan de orde. We hebben hier een gedegen invulling aan kunnen geven door twee lokalen op de bovenverdieping te verhuren als atelier aan Koen Ketelaars, en Marieke Drijver, Zij hebben in overleg met de leerkrachten een programma gemaakt voor het schooljaar. In dit programma komen verschillende disciplines aan de orde, zoals zeefdrukken, drama, ontwerpen en textiele werkvormen Yoretheater Kijken met bewondering naar de voorstellingen die door en voor onze leerlingen worden gemaakt. Iedere groep van 1 t/m 8 is regelmatig bezig met de leerkracht met een van de creatieve vakken zoals dans, muziek, schilderen, tekenen, beeldende vorming of toneel. Voor het weektheater wordt speciaal een van die disciplines uitgekozen om te presenteren. Alle kennis en vaardigheden die onze leerlingen in de lessen hebben opgedaan worden dan gepresenteerd aan het publiek. De afgelopen jaren hebben we de kinderen de sterren van de hemel zien dansen, prachtige gedichten horen voordragen en kippenvel gekregen van alle prachtige liedjes die zijn gezongen. Dit jaar bent u ook weer van harte welkom om te komen kijken en bewonderen. Dit schooljaar zullen er 6 weektheaters plaatsvinden op de vrijdagmiddag. Alle groepen komen 3 keer aan de beurt om dan hun toneelstukje, liedje of gedicht te laten zien of horen. De samenstelling van de groepen die optreden is telkens anders zodat de verschillende groepen ook naar elkaar kunnen kijken. De leerlingen bereiden hun voorstelling samen met de leerkracht voor in de klas.

31 5.4.3 Yoredag Elk jaar organiseren we een Yoredag. Dit is de verjaardag van de school, op deze dag vieren we samen feest. Samen met kinderen en ouders maken we er elk jaar weer een bijzondere dag van. Aan het begin van de dag staan we samen even stil bij de verjaardag van onze school. De rest van de dag bestaat uit verschillende activiteiten die op het schoolplein en in het gebouw worden georganiseerd. Op deze dag vieren ook alle leerkrachten hun verjaardag en komt de schoolfotograaf René Klessens René Klessens was een vijfjarig jongetje uit de wijk Loven. Hij zat op de bewaarschool in de 2 e klas bij zuster Eutropia. Tijdens de Bevrijdingsdagen van Tilburg, in november 1944, treft hem een noodlottig ongeluk. Terwijl hij buiten speelde met zijn vriendjes klonk plotseling een luchtalarm. Ondanks de bevrijding vliegt er een bommenwerper over de stad, deze bommenwerper wordt neergehaald door het luchtafweer. Daarbij spat een luchtdoelgranaat uiteen en treft René Klessens in het hoofd. Dezelfde week sterft René aan de gevolgen van het scherfje in zijn hoofd. Jaarlijks herdenken we René Klessens. Dit doen we gedeeltelijk in de klas. De kinderen bereiden de herdenking samen met de groepsleerkracht voor en werken zo toe naar de grote schoolbijeenkomst op het St.Willebrordplein naast de school. Op dit plein staat een monument voor René Klessens. We leggen daar bloemen en tekeningen van de kinderen bij. Ouders zijn altijd van harte welkom deze herdenking met ons mee te maken. We vinden het als school erg belangrijk om René Klessens te herdenken. Ten eerste omdat het nog maar een kind was. De kinderen op OBS Yore voelen elk jaar weer opnieuw dat oorlog ook voor kinderen veel verdriet met zich mee brengt. We willen hen op deze manier in aanraking laten komen met de herdenking van oorlogsslachtoffers. Ten tweede spreekt René Klessens tot de verbeelding van veel van onze leerlingen. Hij woonde en groeide op in deze buurt Activiteiten in samenwerking met de oudervereniging Elk jaar organiseert de school een aantal activiteiten in samenwerking met de oudervereniging. Het gaat dan om activiteiten als het schoolreisje, avondvierdaagse en de sportdag, maar ook de jaarlijks terugkerende feesten zoals het Sinterklaas en Kerst, carnaval en Yoredag worden door leerkrachten en ouders voorbereid en uitgevoerd Kijkmiddag Tijdens het schooljaar kunt u een aantal keer na schooltijd in de klas komen om naar de vorderingen en werkjes van uw kind(eren) te kijken. De kinderen en de leerkrachten zorgen ervoor dat er spullen, zoals schriften, boeken en gemaakte werkstukken klaar liggen die u samen met uw kind kunt bekijken. De ouders kunnen in de schriftjes zien wat de leerlingen al geleerd hebben en de prachtige werkjes zien die gemaakt zijn tijdens de handvaardigheid- en tekenles. U krijgt als het ware een kleine tentoonstelling van uw kind(eren) te zien. De data staan vermeld in de kalender.

32 Yore ontwikkelt zich optimaal!

33 6 Uw kind centraal 6.1 Hoe volgen wij uw kind? Gedurende het hele schooljaar wordt de ontwikkeling van uw kind gevolgd op cognitief, sociaal-emotioneel en motorisch gebied. Om de ontwikkeling goed te kunnen volgen worden verschillende toetsmomenten ingepland en verschillende meetinstrumenten gebruikt. De cognitieve ontwikkeling van uw kind wordt getoetst middels de methodegebonden toetsen en de CITO-toetsen. De sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind wordt gevolgd via het leerlingvolgsysteem PRAVOO. De waarde van elke toets is belangrijk, maar minstens zo wezenlijk zijn de bevindingen van de leerkrachten. Naast het overleg dat de leerkrachten regelmatig hebben, vindt er 3 keer per jaar een voortgangsgesprek plaats. Deze voortgangsgesprekken worden gehouden door de leerkrachten en de interne begeleider, en wordt vastgelegd in het dossier. Tijdens deze gesprekken wordt gekeken of de doorgaande ontwikkeling van de kinderen gewaarborgd blijft, of dat er extra zorg nodig is. Het voortgangsgesprek geeft de leerkrachten voldoende informatie om de zorg voor de kinderen op groepsniveau aan te passen en bij te stellen. Na het voortgangsgesprek vullen de leerkrachten de rapporten in en worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek. 6.2 Methode gebonden toetsen De methodes die we op OBS Yore gebruiken zijn allemaal voorzien van toetsmomenten. Bij rekenen worden de kinderen elke drie weken getoetst, bij spelling en taal gebeurt dat tweewekelijks. De leerkracht krijgt hierdoor, naast de dagelijkse bevindingen tijdens instructie en verwerking van de lesstof een eenduidig beeld van de vorderingen van de kinderen. De methodes bieden na de toets herhaling- en verrijkingsstof aan. Deze lesstof wordt klassikaal of per kind aangeboden en kan dus een onderdeel zijn van het lesprogramma of van de weektaak. De toetsgegevens worden vastgelegd in de klassenmap. 6.3 CITO-toetsen Op OBS Yore maken we gebruik van de algemeen landelijke toetsen, CITO-toetsen (Centraal Instituut Toets Ontwikkeling) genaamd. De CITO-toetsen meten de resultaten van de kinderen los van de leermethodes op school. Ze geven de leerkracht een bredere kijk op de vorderingen van de kinderen, omdat deze vergeleken kunnen worden met de landelijke resultaten van kinderen van dezelfde leeftijd. De toetsen van CITO worden vanaf groep 1 gehanteerd en worden afhankelijk van het leerjaar twee of drie keer afgenomen. In groep 7 maken de kinderen de CITO-entree toets. Deze toets kan gezien worden als een eerste aanwijzing richting voortgezet onderwijs. Ze biedt de leerkrachten aanknopingspunten voor een goede voorbereiding van groep 8 tot het voortgezet onderwijs. Na de entreetoets worden ouders van de kinderen van groep 7 uitgenodigd voor een gesprek. In groep 8 maken de kinderen de CITO-eindtoets. Deze toets, gecombineerd met de bevindingen van de leerkracht en de gegevens van de schoolloopbaan bepalen het advies voor het voortgezet onderwijs. 6.4 Sociaal welbevinden Elk schooljaar begint met een kennismaking. Een nieuwe leerkracht voor de kinderen en nieuwe kinderen voor de leerkracht. Het is altijd weer een beetje spannend voor beide partijen. Ze zeggen dat zij heel streng is, en bij hem mag je altijd grapjes maken zijn opmerkingen die thuis geventileerd zullen worden. De kinderen zullen de leerkracht pas echt in de groep goed leren kennen. Dat gebeurt in de eerste weken op een natuurlijke en vanzelfsprekende manier. Als leerkracht weet je al snel welk kind altijd vrolijk is, welk kind wat vaker aangespoord moet worden, en wie er supergraag op de computer werkt. Door de dagelijkse gang van zaken, van kring tot gymles en van de rekentijd tot de toets begrijpend lezen ben je als leerkracht bezig met de kinderen en raak je met ze vertrouwd. Dat is echter niet voldoende. Je wilt als leerkracht weten hoe je op de beste manier met een kind kunt en wilt omgaan. Om daar grip op te krijgen vullen alle leerkrachten 3 keer per jaar de PRAVOO-lijst in. Dit is een meetinstrument om de sociaal-emotionele ontwikkeling van elk kind te kunnen volgen. Voor elk kind worden kenmerken als zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, samenwerking, speel- en werkhouding ingevuld. Tijdens het voortgangsgesprek met de interne begeleider wordt de lijst besproken.

34 6.5 Rapporten Op OBS Yore drukken we de vorderingen van de kinderen uit in de vorm van waarderingen als goed, ruim voldoende, voldoende, matig en onvoldoende 1. Het rapport biedt ruimte voor de waardering van de leerontwikkeling en het sociaal-emotionele welbevinden van de kinderen. Er wordt ingegaan op het individuele welbevinden van de kinderen, het speel- en werkplezier, de concentratie, motoriek en werkhouding. Ook kijken we naar de kinderen en hun gedrag in de groep; samenwerking, luisteren naar elkaar, samenspelen binnen en buiten. De leerontwikkeling wordt per vak gewaardeerd. Voor de vakken rekenen, taal, lezen, begrijpend lezen, wereldoriëntatie, verkeer, muziek, handvaardigheid, tekenen en gym worden niet alleen de vorderingen vermeld, maar wordt ook aandacht besteed aan de interesse die de kinderen voor het vak hebben. De groepen1 t/m 7 krijgen per jaar 3 rapporten mee. De kinderen die pas gestart zijn op school in groep 1 krijgen i.p.v. het eerste rapport een verslag mee. De kinderen van groep 8 krijgen twee rapporten en een onderwijskundig verslag. Het 3 e rapport gaat in de laatste schoolmaand met de kinderen mee. Na dit rapport zijn geen verplichte oudergesprekken meer ingepland. Ouders zijn vanzelfsprekend welkom om bij dit rapport een oudergesprek aan te vragen. In januari (dus vóór de CITO-eindtoets) worden de adviesgesprekken voor de kinderen van groep 8 gevoerd. Hierin wordt door de groepsleerkracht op grond van de gegevens van de schoolloopbaan een eerste advies gegeven voor het voortgezet onderwijs. Nadat de CITO uitslag bekend is worden de onderwijskundige rapporten geschreven door de leerkrachten van groep Dit schooljaar gaan we nieuwe rapporten ontwikkelen. Het kan dus zijn dat de waarderingen anders worden weergeven dan in de schoolgids staat vermeld.

35 7 Interne communicatie 7.1 Teamvergaderingen In totaal vergadert het team 16 keer gedurende het schooljaar. Deze vergadering bestaat uit een aantal vaste bespreekpunten, volgens onze inhoudelijke jaarplanning, maar leerkrachten kunnen ook bespreekpunten indienen. De onderwijskundig teamleider of de IB-er zit de vergadering voor. De data van de vergaderingen kunt u terugvinden in de jaarkalender en in de nieuwsbrief.

36 8 Onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen 8.1 Studiedagen Een aantal keer per jaar volgt het team van Yore een studiedag. De inhoud van de studiedagen worden bepaald door het team en sluit nauwgezet aan bij de gewenste onderwijskundige ontwikkeling van de school. Er is echter een studiedag waarbij de inhoud wordt bepaald door het bestuur van Opmaat. Alle leerkrachten van de openbare scholen in Tilburg en omstreken zijn verplicht aan deze studiedag deel te nemen. De inhoud en organisatie wordt volledig door het bestuur bepaald. De leerlingen zijn tijdens een studiedag vrij. 8.2 Beleidsdoelen Waar gaan we het komend jaar aan werken? Aan het begin van ieder schooljaar stellen we een aantal beleidsdoelen op die dit jaar extra aandacht verdienen. De beleidsdoelen voor schooljaar zijn: 1. Ontwikkelen van nieuwe rapporten 2. De scores voor Technisch Lezen verhogen 3. Observatie items aanpassen aan de onderdelen die in KIJK geregistreerd kunnen worden 4. Oriënteren op en invoeren van een nieuwe WO-methode 5. Volgen van tijdspad in actieplan Klemtoon op Taal vwb kiezen van methode voor VVE en de implementatie hiervan 6. Ontwikkelen van nieuwe kaarten voor zelfstandig werken gericht op opbrengst gericht werken 7. Kiezen van nieuwe methode voor VVE en de leerkracht van groep 1-2 hierin scholen en certificeren. 8. De gezamenlijke visie in woord en gedrag uitdragen 9. Alle leerkrachten scholen in 21st century skills 10. Het kwaliteitshandboek dat we hebben gemaakt, waarin we alle gemaakte afspraken borgen, blijven aanvullen 11. Aansluiten bij de ontwikkelingen van Opmaat voor wat betreft WMK (werken met kwaliteit, oudertevredenheidsonderzoek etc.) Kortom genoeg mooie doelen om te gaan verwezenlijken. Uiteraard houden we de ouders van deze ontwikkelingen op de hoogte via de nieuwsbrief.

37 Yore en de koersbepalende invloeden!

38 9 Koersbepalende organisaties 9.1 Medezeggenschapsraad (MR) De medezeggenschapsraad bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel en de ouders. De MR houdt zich bezig met het algemene beleid van de school. Het is het officiële inspraakorgaan voor ouders en personeel. Op een aantal punten heeft de MR adviesrecht en op een aantal punten zelfs instemmingsrecht. De MR hoeft niet te wachten op initiatieven, plannen of voorstellen van het schoolbestuur of de directeur. De MR kan ook zelf zaken op de agenda plaatsen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Notulen van de vergadering hangen op het prikbord in de hal en worden op de website geplaatst. 9.2 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) Twee leden van de MR (een ouder en een leerkracht) hebben zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich bezig met het bovenschools beleid van openbaar onderwijs Tilburg. Ook hier heeft de GMR adviesrecht en op sommige punten instemmingsrecht. 9.3 Oudervereniging (OV) OBS Yore heeft een actieve oudervereniging. De vereniging bestaat uit ongeveer 10 ouders. De uitgangspunten van de oudervereniging zijn vastgelegd in de statuten die voor iedereen ter inzage zijn. De oudervereniging wordt geleid door een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De vergadering is openbaar. De vergaderdata worden in de nieuwsbrief gezet en de informatie van de oudervereniging hangt op het prikbord in de gang. De belangrijkste doelstellingen van de oudervereniging zijn: - Het meewerken van ouders op school bevorderen - Het mede organiseren van allerlei activiteiten op school - Het beheren van de ouderbijdrage De oudervereniging organiseert in samenwerking met de school de verschillende jaarlijkse activiteiten. De school wordt hierin vertegenwoordigd door een leerkracht die bij alle vergaderingen aanwezig is, en de communicatie met het team verzorgt. Voor alle activiteiten is een werkgroep geformeerd. Iedere werkgroep wordt bijgestaan door een leerkracht die helpt bij de organisatie en het team per activiteit op de hoogte houdt.

39 10 Koersbepalende initiatieven 10.1 Informatie Communicatie Technologie Het kan u niet ontgaan zijn. De huidige populatie kinderen groeit op in een samenleving waar ICT een zeer prominente rol vervult. Kinderen kunnen op veel plaatsen gebruik maken van internet. Een fenomeen met een gigantische hoeveelheid aan informatie die maar blijft groeien en groeien. Als school mag je daar niet aan voorbij gaan. Naast alle zinvolle informatie die op internet te vinden is blijft er helaas ook veel aanstootgevend materiaal beschikbaar. Wij willen graag de kinderen leren informatie van het internet te beoordelen op betrouwbaarheid en geschiktheid. We willen u als ouder daar ook graag bij helpen. Naast de doorgaande groei van beschikbare informatie zijn het aantal communicatiemogelijkheden met de komst van ICT ook gegroeid. Het gesprek waarbij contact is met elkaar blijft belangrijk maar de kinderen zijn inmiddels ook vaardig in het communiceren met middelen zoals chat, webcam en mobiele telefoon en op social media. De school heeft een belangrijke rol te vervullen in de omgang met de mogelijkheden die ICT biedt. Daarnaast is het voor de school ook belangrijk om ICT in te zetten ter ondersteuning van het leerproces. Voor ons zal de centrale vraag bij de inzet van ICT altijd zijn: 1. Heeft de inzet een meerwaarde voor het leerproces van het kind? 2. Kan ik met ICT mijn werkdruk verlagen? In alle groepen hangt een digitaal schoolbord en alle leerkrachten zijn geschoold om hier mee om te gaan. Tijdens studiedagen worden leerkrachten bijgepraat over de educatieve software die we op school gebruiken en bespreken we hoe we die op de meest effectieve manier kunnen inzetten om de leerrendementen bij de kinderen te vergroten. Dit schooljaar wordt gestart met de scholing van de leerkrachten volgens het principe van de 21st century skills ARBO De school is bij wet verplicht Arbobeleid te voeren. Doel van dit beleid is te komen tot optimale zorg voor zowel het personeel als de leerlingen ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn. Yore heeft een meerjaren-arboplan opgesteld. Op school dient ook een BHV er aanwezig zijn. Op Yore hebben twee gediplomeerde BHV ers. Een BHV er heeft een erkende opleiding bedrijfshulpverlening gevolgd en draagt de verantwoordelijkheid voor eerste hulp, het bestrijden van branden, evacueren van leerlingen en personeel en de communicatie met de hulpverlenende instanties. De school bezit een ontruimingsplan. De BHV ers dragen er zorg voor dat met dit ontruimingsplan geoefend wordt.

40 11 Koersbepalende instanties 11.1 De gemeente Tilburg is met recht een onderwijsstad te noemen. Onderwijs vervult een sleutelfunctie bij de ontwikkeling in Tilburg. Gedegen onderwijs is immers een belangrijke voorwaarde voor voldoende goed opgeleide mensen in de stad. Bovendien maken goede onderwijsvoorzieningen de stad aantrekkelijker om te wonen en te werken. De gemeente geeft een brochure 'Ik ga naar school' uit met informatie over het basisonderwijs in Tilburg. De brochure is te verkrijgen op onze school, het Informatiecentrum en bij de afdeling Onderwijs en Jeugd van de gemeente Tilburg Weer Samen Naar School In het kader van de Wet Primair Onderwijs artikel 18 neemt onze school deel aan het samenwerkingsverband WSNS Tilburg. In dit samenwerkingsverband wordt afgesproken onder welke voorwaarden leerlingen toelaatbaar zijn tot het speciaal basisonderwijs en hoe de zorginformatie van de basisscholen (artikel 132 WPO) en de zorgmiddelen voor de speciale basisscholen worden ingezet. Hoe dit gebeurt, wordt jaarlijks vastgelegd in het Zorgplan van het samenwerkingsverband (artikel 19 WPO). Door middel van dit Zorgplan leggen de scholen en besturen ook verantwoording af aan hun ouders en inspectie over het gevoerde beleid. Het samenwerkingsverband WSNS Tilburg betreft alle 55 basisscholen en alle 3 speciale basisscholen van Tilburg. De verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband gaat over basisschoolkinderen. Binnen deze wettelijke verplichtingen heeft WSNS Tilburg, in overleg met onze school, inhoudelijke ambities en keuzes gemaakt ten aanzien van de zorg op alle scholen van het samenwerkingsverband. Deze ambities zijn verwoord in het Zorgplan. Het samenwerkingsverband stelt zich tot doel een samenhangend geheel van zorgvoorzieningen binnen en tussen basisscholen te vormen, en in samenwerking met speciale scholen voor basisonderwijs te bewerkstelligen dat zoveel mogelijk leerlingen een onafgebroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken. De ambitie van WSNS is dat alle leerlingen zorg op maat krijgen waardoor hun ontwikkelingsmogelijkheden zo goed mogelijk worden benut en waarbij de zorg op maat van een dermate kwaliteit is dat hun ontwikkelingsproces niet verstoord wordt. We willen dat de zorg op maat zo dicht mogelijk bij de vertrouwde omgeving van de leerling plaatsvindt en dat de inrichting van de zorg efficiënt is en met gelijke kansen voor alle leerlingen. We willen dat procedures eenduidig zijn voor de ouders en scholen en zo weinig mogelijk obstakel vormen bij de keuze voor het kind. De slogan van WSNS is: Hoogwaardige zorg dicht bij de leerling Om deze ambitie waar te kunnen maken is nauwe samenwerking tussen de betrokken besturen, scholen en ouders noodzakelijk. Het team van onze school, onze ouders en bestuur zijn dan ook nauw betrokken bij de inrichting van het samenwerkingsverband. Ons schoolbestuur neemt deel aan het bestuur van het samenwerkingsverband. Hierdoor heeft ons schoolbestuur mede eindverantwoordelijkheid voor dit samenwerkingsverband. De directie van onze school neemt deel aan de vergaderingen van het Inhoudelijk Overleg Zorg (IOZ) waarin door alle directies van scholen nieuw beleid wordt voorbereid en afspraken worden gemaakt over de uitvoering van activiteiten uit het zorgplan. Onze Interne begeleider (IB) neemt deel aan de vergaderingen van het netwerk IB van ons samenwerkingsverband. In deze vergaderingen wordt vooral aandacht besteed aan de hulp aan onze zorgleerlingen en de procedures voor plaatsing in de speciale basisschool. Ook onze ouders zijn, weliswaar indirect, betrokken bij het beleid van het samenwerkingsverband. Zij worden daarbij vertegenwoordigd door de MR. Voordat ons schoolbestuur instemt met het Zorgplan dient zij dit voornemen voor te leggen aan de MR. Instemming van de MR is hierbij noodzakelijk. Ons schoolbestuur heeft een Gemeenschappelijk MR ingericht. In overleg met de MR van onze school heeft ons schoolbestuur besloten om het Zorgplan voor te leggen aan de GMR. Het beleid van WSNS is er op gericht om ouders zo vroeg mogelijk te betrekken bij de beleidskeuzes. Samen met de andere scholen voor primair onderwijs in Tilburg maken we werk van Passend Onderwijs. Het samenwerkingsverband is te bereiken op onderstaand adres: Postadres: Postbus BJ Tilburg Bezoekadres: Dr. Hub van Doorneweg RB Tilburg T

41 F E W Het regionaal Expertise Centrum Midden Brabant (REC) In het REC werken de volgende scholen voor speciaal basisonderwijs samen: - De Keyzer - Parcours - Mytylschool Tilburg - De Bodde - PI School Hondsberg Samen geven zij speciaal onderwijs aan jongeren die door hun beperking aangewezen zijn op extra zorg en aandacht. Deze extra zorg en aandacht kunnen ook op de reguliere (gewone) school gegeven worden door de inzet van ambulante begeleiders vanuit het REC Midden Brabant. 1. Als het niet goed gaat op school. Om verschillende redenen kan het soms niet goed gaan op school met uw kind. Uw kind blijft achter bij het leren in vergelijking met zijn leeftijdgenoten. Dat kan door een lichamelijke beperking, maar ook door een verstandelijke beperking of door gedrag dat moeilijk is voor de omgeving. Neem in dat geval contact op met de school en informeer naar de mogelijkheid om preventieve ambulante begeleiding aan te vragen bij het REC Midden Brabant. Als deze wordt toegekend dan wordt er onderzoek gedaan, worden er groepsobservaties uitgevoerd en gesprekken gevoerd die moeten bijdragen aan een verbetering van het onderwijs voor uw kind. Als een oplossing niet haalbaar is dan kunt u een indicatie aanvragen voor meer zorg en aandacht voor uw kind. 2. Indicatieprocedure en ondersteuning die ouders daarbij kunnen krijgen Als u via preventieve begeleiding al contact heeft gelegd met het REC Midden Brabant, dan kan de ambulante begeleider u en de school ondersteunen bij het samenstellen van een dossier op grond waarvan een commissie kan besluiten of uw kind in aanmerking komt voor extra geld, een Leerling Gebonden Financiering, LGF (in de wandelgangen een rugzak genoemd). Heeft u nog geen contact met een ambulante begeleider dan neemt u contact op met het REC Midden-Brabant, tel Het samenstellen van een indicatiedossier neemt veel tijd in beslag en na het indienen krijgt u binnen acht weken een antwoord. 3. De keuze na een positieve indicatie Als de commissie positief heeft besloten over uw aanvraag dan zijn er twee mogelijkheden: 1. U meldt uw kind aan bij de school voor speciaal onderwijs waarvoor uw kind in aanmerking komt of 2. U laat uw kind op de school waar het nu zit en u kiest er voor om de extra middelen in te zetten inclusief de ambulante begeleiding vanuit het REC. De ambulante begeleider zal u adviseren welke keuze voor uw kind de beste kan zijn. 4. U kiest voor het regulier onderwijs en de ambulante begeleiding Als u ervoor kiest om uw kind op de gewone school te laten dan krijgt de school extra geld om meer tijd en aandacht aan uw kind te kunnen geven. Het REC krijgt extra middelen die ambulante begeleiding mogelijk maakt. Samen met de school wordt een handelingsplan opgesteld waarin wordt aangegeven op welke wijze de middelen worden ingezet en wat de doelen zijn die men wil bereiken. 5. Meer weten: website, telefoonnummers teamleiders Wilt u meer weten over het REC Midden Brabant dan kunt u de website bezoeken. Informatie over de indicatieprocedure kunt u opvragen bij de Commissie voor de indicatiestelling tel Het adres is Voor vragen over ambulante begeleiding kunt u terecht bij de Externe Dienstverlening tel , adres:

42 11.4 Jeugdzorg: Zorg voor jeugd Als basisschool zijn wij aangesloten op het signaleringsysteem Zorg voor Jeugd. Zorg voor Jeugd voorkomt dat kinderen en jongeren tussen 0 en 23 jaar tussen wal en schip vallen. Het signaleringssysteem zorgt ervoor dat zij tijdig hulp krijgen. Met het systeem kunnen alle organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening aan jongeren snel en efficiënt informatie uitwisselen. Zorg en Jeugd zorgt ervoor dat: Mogelijke risico s bij kinderen vroegtijdig worden gesignaleerd; Alle instellingen weten wie betrokken is bij de jeugdige; Informatie tussen hulpverleners direct en snel wordt uitgewisseld; Het meteen duidelijk is wie de eerst verantwoordelijke is om de zorg te coördineren; De voortgang en acties van de hulpverlening worden bewaakt. De gemeente heeft het signaleringssysteem Zorg en Jeugd beschikbaar gesteld. Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft de gemeente namelijk de taak om problemen bij jeugdigen te signaleren en de coördinatie van de zorg te organiseren. Binnen onze organisatie kunnen de directeur en de intern begeleider (na bijvoorbeeld een melding van onze leerkrachten) zorgsignalen afgeven in Zorg voor Jeugd. Zij informeren u hierover. Er is ook een folder beschikbaar waarin dat nog eens wordt uitgelegd. Bij het afgeven van een signaal geven zij géén inhoudelijke informatie door, maar vragen alleen om aandacht voor de situatie. In het systeem komt dus alleen te staan dat er zorgen zijn over een jeugdige. Als er twee of meer signalen in het systeem staan over dezelfde jeugdige, dan wordt automatisch een ketencoördinator aangewezen. Dit is een professional van een hulpverleningsinstantie. Hij/zij inventariseert wat er aan de hand is met de jeugdige en of het nodig is om in overleg met betrokken partijen een hulpverleningsplan op te stellen. Op vindt u meer informatie over Zorg voor Jeugd Jeugdzorg: Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Opvoeden en opgroeien is van alledag. Toch zijn er wel eens momenten dat je vragen hebt. Hoe pak ik deze situatie aan? Doe ik het wel goed? Iedereen heeft wel eens vragen, dat is heel gewoon. Bij CJG kun je terecht voor alle vragen over groeien en opvoeden. Of het nou om een algemene informatievraag gaat of een ingewikkelder probleem, de medewerkers van CJG zorgen ervoor dat je antwoord krijgt of dat je vraag op de juiste plek terecht komt. Zij werken met de principes van positief opvoeden. Vaak ben je met een paar kleine tips al geholpen en kun je zelf, op een positieve manier, verder aan de slag met je kind. Centrum Jeugd en Gezin Tilburg (gratis) Ringbaan West 227 (ingang Burg. Suijsstraat) 11.6 jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Midden-Brabant Het JGZ-team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en logopedist. Het team wordt ondersteund door een jeugdpsycholoog. De JGZ-teamleden hebben als taak het bewaken en bevorderen van de gezondheid van de jeugdigen op de hun toegewezen scholen. De kinderen worden op een aantal vaste momenten tijdens de schoolperiode onderzocht. Voor de kinderen van de basisschool zijn dat de volgende momenten: - kleuters van groep 1: onderzoek van de ogen door de rayonteamassistente - kleuters van groep 2: gezondheidsonderzoek door de jeugdarts en assistente - kinderen van groep 4: er is geen volledig gezondheidsonderzoek. De jeugdverpleegkundige onderzoekt alleen die kinderen waar vragen over zijn. Deze kunnen door de ouders of door de leerkracht worden doorgegeven. Alle ouders krijgen daarover een schrijven. Ook kan er bij het onderzoek van groep 2 worden afgesproken dat er in groep 4 een deelonderzoek nodig is. - kinderen van groep 7: gezondheidsonderzoek door de jeugdverpleegkundige. Bij deze onderzoeken wordt gelet op een aantal gezondheidsaspecten zoals het horen, het zien, de lengte, de groei en het gewicht, de motorische ontwikkeling, ziekteverzuim, eten, slapen en andere ontwikkelingsaspecten.

43 Het is de taak van de logopedist op school kinderen met spraak-, taal- en stemstoornissen te onderzoeken. Dit kan gebeuren op aanvraag van de ouders, leerkrachten, jeugdarts of verpleegkundige. Kinderen die bijna niet spreken, voor hun omgeving niet goed verstaanbaar zijn of in het algemeen onduidelijk praten kunnen aangemeld worden. Dit geldt ook voor kinderen die een hese stem hebben of door de neus praten (als ze niet verkouden zijn). Verder komen kinderen in aanmerking die slissen, kinderen die niet vloeiend spreken (o.a. stotteren), gehoorproblemen hebben of afwijkende mondgewoonten zoals bijv. mond-ademen, zwakke mondmotoriek, verkeerd slikken en duim- of vingerzuigen. Door gemeentelijke bezuinigingsmaatregelen mag de schoollogopedist alleen nog onderzoek doen bij 5-jarigen. Het gaat om het eenmalig onderzoek met daaraan gekoppeld een advies voor ouder en leerkracht. Als de diagnose na dat onderzoek niet goed is vast te stellen mag er eenmalig een herhalingsonderzoek worden gedaan. Wanneer ouders of leerkrachten bij oudere kinderen twijfels hebben over spraak, taal of stem hebben ouders de mogelijkheid om het kind aan te melden bij een logopedist naar keuze voor een screening. Nadat de logopedist het kind onderzocht heeft, wordt dit doorgesproken met de leerkracht en worden in specifieke gevallen de ouders uitgenodigd voor een adviesgesprek. Eventuele verwijzing kan volgen in overleg met de jeugdarts. Iedere ouder of leerkracht kan ook uit eigen beweging contact opnemen met een arts, verpleegkundige of logopedist van de GGD als daar redenen voor zijn. Bijvoorbeeld bij twijfel over groei, gehoor, spraak. Maar ook bij problemen op psychosociaal gebied zoals bijv. angstig zijn. Wanneer een leerkracht voor een kind een onderzoek aanvraagt moet dit van te voren met de ouders worden overlegd. Als het onderzoek daartoe aanleiding geeft, zal de arts of verpleegkundige, ouder en kind verwijzen voor nader onderzoek of behandeling naar bijvoorbeeld de huisarts, GGZ of een consult aanvragen bij de eigen psycholoog van de GGD. Voor al deze activiteiten hoeven de ouders niet te betalen. Naast het periodiek gezondheidsonderzoek van de kinderen adviseren de arts en verpleegkundige van de JGZ de scholen over de veiligheid en de hygiëne binnen de school en over de gezondheidstoestand van de leerlingen. Hierbij wordt echter de vertrouwelijkheid van het onderzoek in acht genomen. Bovendien kan het JGZ-team de school adviseren bij de invulling van het vak bevorderen van gezond gedrag, hierbij ondersteund door de afdeling Gezondheidsvoorlichting en Opvoeding (GVO). Deze afdeling beschikt over een documentatiecentrum met veel les- en documentatiemateriaal over gezondheidsthema s. Van dit materiaal kunnen ouders en school gebruik maken, bijvoorbeeld bij het opzetten van een project of ouderavond. Voor meer informatie kunt u bellen of de folder Wat doet de GGD voor jeugd en jongeren aanvragen. Tel: (lokaal tarief). Het JGZ-team dat aan onze school verbonden is, is: Jeugdarts: Jeugdverpleegkundige: Teamassistente: Logopedist: Rianne Oomens Marieke Couwenberg Lia van Dalen Marga Betting 11.7 Schoolmaatschappelijk werk (SMW) Regelmatig wordt de school benaderd door ouders van leerlingen die vragen en zorg hebben over de situatie van hun kind(eren) op school en/of thuis. In het belang van het kind en om serieus tijd te nemen voor deze vragen en zorgen van ouders is er op school schoolmaatschappelijk werk. Onze schoolmaatschappelijk werkster is Kitty Schuurmans. U kunt zelf contact met haar opnemen, via de leerkrachten. Het kan ook voorkomen dat de school zorgen heeft om uw kind. De school kan dan de schoolmaatschappelijk werker vragen om, indien u hiermee instemt, contact met u op te nemen. Dit krijgt u altijd van te voren van de leerkracht van uw kind of de IB er te horen. Wat kunt u verwachten: - Een vertrouwenspersoon - Kosteloze hulp - Een maatschappelijk werker die gebonden is aan een beroepsgeheim Waarvoor kunt u terecht? - Vragen over uw gezin en opvoeding van uw kind(eren) - Vragen over het gedrag van uw kind(eren) thuis en/of op school

44 Mogelijkheden: - Het bieden van een luisterend oor - Samen zoeken naar een oplossing - Indien nodig een verwijzing U kunt Kitty Schuurmans bereiken op telefoonnummer of mailen via het adres Kitty is tweewekelijks aanwezig in de RT-ruimte tegenover groep 3-4.

45 Yore, door samenwerken sterk!

46 12 Gekozen organisaties 12.1 Kinderstad Kinderdagverblijf Willebrord, gelegen aan het St.Willebrordplein, biedt buitenschoolse opvang. U kunt uw kind opgeven voor opvang vóór en na schooltijd. Op Yore heeft Kinderstad een lokaal ingericht voor de buitenschoolse opvang van onze kinderen en van omliggende basisscholen. Wilt u meer weten over buitenschoolse opvang voor uw kind dan kunt u contact opnemen met de overkoepelende organisatie Stichting Kinderstad. Telefoon: en/of website: Kunstbalie Kunstbalie begeleidt en ondersteunt basisscholen op het gebied van kunst en cultuur. Regelmatig worden, door onze cultuurcoördinator Brigitte IJpelaar, de bijeenkomsten over het aanbod van Kunstbalie bezocht. Yore neemt voor de hele school het kunstpakket van Kunstbalie af. Dat betekent dat alle kinderen gedurende hun schoolcarrière met verschillende kunstdisciplines in aanraking komen. U kunt in de Pri-YORE-teit lezen wat de kinderen doen Schooltelevisie Op onze school maken we jaarlijks gebruik van het aanbod van schooltelevisie. Er zijn enkele programma s die we standaard kijken, dat zijn bijvoorbeeld nieuws uit de natuur voor de groepen 5 en 6, en het tv weekjournaal voor de groepen 7 en 8. Verder kijken we naar programma s die een aanbod hebben dat op dat moment aansluit bij een thema op groep- of schoolniveau. U kunt hierbij denken aan het programma van de Kinderboekenweek of een serie muzieklessen Bibliotheek Lezen en voorlezen voor je plezier en voor je taalontwikkeling. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat onze kinderen begeleid en gestimuleerd worden in lezen en voorgelezen worden. In elke groep wordt daar dagelijks aan gewerkt. De leerkrachten hebben allemaal een bibliotheekpasje en gaan regelmatig op zoek naar geschikte lees- en prentenboeken die bij een thema in de groep passen. OBS Yore gaat dus graag in op het aanbod van de jeugdbibliotheek Midden Brabant. Naast het gebruik van het bibliotheekpasje doen we regelmatig mee aan projecten die vanuit de bibliotheek georganiseerd worden. Dit kan inhouden dat een groep een bezoek brengt aan de bibliotheek met als thema: hoe zoek ik een boek?. Ook aan het project de rode draad (een leesbevorderingsproject) doen we jaarlijks mee. Voor de kinderen is er een schoolbibliotheek waaruit zij twee keer per week boeken mogen lenen. Deze bibliotheek wordt helemaal gerund door een aantal ouders.

47 13 Gekozen initiatieven 13.1 Brede School De Brede School Oud Noord is geen echte school en heeft geen eigen gebouw. Maar is de naam voor de samenwerking van onze school met allerlei instellingen en organisaties binnen de wijk gericht op zorg, welzijn en opvang. Iedere brede school heeft een coördinator en een stuurgroep. Deze stuurgroep kiest de activiteiten en de coördinator zorgt ervoor dat deze worden uitgevoerd. Het werk wordt verricht door leerkrachten uit onze school of medewerkers vanuit de deelnemende instellingen en organisaties. Er zijn 4 onderwerpen waar de brede school zich voor inzet: - Voor en Vroegschoolse Educatie (extra taal en reken stimulans bij het jonge kind) - Leertijdverlenging (naschoolse activiteiten en binnenschools verrijking) - Ouderbetrokkenheid (koffieochtenden, informatiebijeenkomsten, etc.) - Samenwerking (gezamenlijke thema s met PSZ en kinderopvang, wijk activiteiten, etc.) Op de website onder het kopje Brede School Oud Noord kunt u zien welke activiteiten er op onze school zijn. Samen bieden wij u en uw kind allerlei leuke en nuttige extra s! Voor verdere vragen, Beppie Smit Brede School coordinator tel

Inleiding. Het leergierige kind wil ontdekken en de wereld wil ontdekt worden. Wij willen dat Yore een bijdrage levert aan deze ontdekkingstocht.

Inleiding. Het leergierige kind wil ontdekken en de wereld wil ontdekt worden. Wij willen dat Yore een bijdrage levert aan deze ontdekkingstocht. Inleiding Het leergierige kind wil ontdekken en de wereld wil ontdekt worden. Wij willen dat Yore een bijdrage levert aan deze ontdekkingstocht. Uw kind is 26 uur per week bij ons op school aan het ontdekken.

Nadere informatie

Inleiding. Het leergierige kind wil ontdekken en de wereld wil ontdekt worden. Wij willen dat Yore een bijdrage levert aan deze ontdekkingstocht.

Inleiding. Het leergierige kind wil ontdekken en de wereld wil ontdekt worden. Wij willen dat Yore een bijdrage levert aan deze ontdekkingstocht. Inleiding Het leergierige kind wil ontdekken en de wereld wil ontdekt worden. Wij willen dat Yore een bijdrage levert aan deze ontdekkingstocht. Uw kind is 26 uur per week bij ons op school aan het ontdekken.

Nadere informatie

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag,

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag, Klachtenregeling ENMS Het bevoegd gezag, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen Bijlage 1 a klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klachtencommissie:

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373. Klachten Regeling Onderwerp Klachtenregeling Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres - Europaweg 8 9723 AS Groningen Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 KLACHTENREGELING Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 Klachtenregeling Stichting Sint-Christoffel Het bevoegd gezag van Stichting Sint-Christoffel gelet op de bepalingen van

Nadere informatie

Klachtenregeling St.-Jozefmavo

Klachtenregeling St.-Jozefmavo Klachtenregeling St.-Jozefmavo Inhoud 1 Aanhef pagina 2 2 Begripsbepalingen 3 3 Behandeling van de klachten 4 4 Slotbepalingen 9 5 Schema klachtenprocedure 10 6 Klachtroutes 11 1 klachtenregeling St.-Jozefmavo

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders INHOUDSOPGAVE Inleiding en doel 2 Vormen van gezag/toezicht en werkwijze school 3 Verwachtingen van school en ouders 4 Verlofaanvraag, ophalen, gezinsvoogd,

Nadere informatie

Klachtenregeling. Omnisscholen

Klachtenregeling. Omnisscholen Klachtenregeling Omnisscholen KLACHTENREGELING : INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Begripsbepalingen Behandeling van de klachten Paragraaf 1: algemeen Paragraaf 2: de contactpersoon Paragraaf

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

Klachtenregeling (herziene versie)

Klachtenregeling (herziene versie) Klachtenregeling (herziene versie) Intentieverklaring van het bestuur (Voorzitter College van Bestuur) Het bestuur van de openbare scholen in Wijk bij Duurstede hecht er waarde aan dat de werknemers in

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden

Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Reikwijdte Artikel 3 Contactpersoon en vertrouwenspersoon Artikel

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO)

KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO) KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO) NOVEMBER 2005 1 Aanhef Het bestuur van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Hulst gelet op de bepalingen van de Wet op het voortgezet

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Klachtenregeling Het bevoegd gezag STAIJ; Gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende Klachtenregeling vast. Hoofdstuk

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Vooraf De klachtenregeling zoals door het bevoegd gezag (=schoolbestuur) is vastgesteld is gebaseerd op de modelklachtenregeling van

Nadere informatie

Klachtenregeling primair onderwijs

Klachtenregeling primair onderwijs Klachtenregeling primair onderwijs Het bevoegd gezag van obs Hendrik van Brederode, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra, gehoord de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting PrimAH

Klachtenregeling Stichting PrimAH Klachtenregeling Stichting PrimAH Inhoud Inleiding... 3 Voorkomen van klachten... 3 Begripsbepalingen... 3 De contactpersoon... 3 De externe vertrouwenspersoon... 4 De klachtencommissie... 4 De procedure

Nadere informatie

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een klachtenregeling voor elk

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave N.B.: Momenteel wordt gewerkt aan een klachtenregeling voor de organisatie SCO Delft e.o. Tot de nieuwe regeling beschikbaar is, zijn de twee bestaande regelingen van kracht (één voor het voortgezet onderwijs,

Nadere informatie

Interne klachtenregeling

Interne klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Interne klachtenregeling 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klager: een (ex-)leerling,

Nadere informatie

Regeling klachten van algemeen zakelijke aard

Regeling klachten van algemeen zakelijke aard Regeling klachten van algemeen zakelijke aard Vastgesteld 3 januari 2011 Inhoud 1. TOELICHTING VOORAF OP REGELING KLACHTEN VAN ALGEMEEN ZAKELIJKE AARD... 3 2. REGELING KLACHTEN VAN ALGEMEEN ZAKELIJKE AARD...

Nadere informatie

Klachtenregelingen. Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs

Klachtenregelingen. Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Klachtenregelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Preambule Per 1 januari 2018 vallen alle peuterspeelzalen onder de wettelijke term kinderopvang. Vooruitlopend daarop wordt, waar nog

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Protocol Klachtenregeling OPO IJmond, locatie O.B.S. de Molenweid

Protocol Klachtenregeling OPO IJmond, locatie O.B.S. de Molenweid Protocol Klachtenregeling OPO IJmond, locatie O.B.S. de Molenweid 1 Het bevoegd gezag: de Stichting openbaar primair onderwijs IJmond gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting MONTON

KLACHTENREGELING Stichting MONTON KLACHTENREGELING Stichting MONTON Het bevoegd gezag van de Stichting MONTON gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende

Nadere informatie

Klachtenregeling PO - OPOO

Klachtenregeling PO - OPOO Het bevoegd gezag van het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO) gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs, gehoord

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Algemene klachtenregeling Onderwijs

Algemene klachtenregeling Onderwijs Algemene klachtenregeling Onderwijs Juridisch kader De Wet op het primair onderwijs behandelt in artikel 14 de klachtenregeling. Ouders dan wel verzorgers, en personeelsleden kunnen bij de klachtencommissie,

Nadere informatie

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland te Bloemendaal; gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en

Nadere informatie

klachtenregeling CSG Eekeringe

klachtenregeling CSG Eekeringe klachtenregeling CSG Eekeringe Toelichting: klachtenregeling voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT

Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT KLACHTENREGELING PRIMAIR ONDERWIJS Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

Klachtenregeling. Geert Groote Scholen Amsterdam Vrije School Parcival Amstelveen

Klachtenregeling. Geert Groote Scholen Amsterdam Vrije School Parcival Amstelveen Klachtenregeling Geert Groote Scholen Amsterdam Vrije School Parcival Amstelveen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen blz. 2 Artikel 1 Begripsbepalingen blz. 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering 1 Protocol schorsing en verwijdering Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling. Wanneer de rust en veiligheid ernstig verstoord worden of wanneer de

Nadere informatie

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: het Strabrecht College te Geldrop, school als bedoeld in Wet op

Nadere informatie

Klachtenregeling Staring College

Klachtenregeling Staring College Klachtenregeling Staring College Het bevoegd gezag van het Staring College, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Het bevoegd gezag Auro,

Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Het bevoegd gezag Auro, 1 Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Het bevoegd gezag Auro, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

2. Klacht: klacht over gedragingen en beslissingen of het nalaten van gedragingen en niet nemen van beslissingen van de aangeklaagde.

2. Klacht: klacht over gedragingen en beslissingen of het nalaten van gedragingen en niet nemen van beslissingen van de aangeklaagde. KLACHTENREGELING Regelgeving: WPO artikel 14 Alle scholen ressorterend onder het bestuur van de stichting SKOPOS werken met dezelfde klachtenregeling. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren

Klachtenregeling Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren Klachtenregeling Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren Het bevoegd gezag van het openbaar onderwijs te Slochteren, de stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren (OPOS) Gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

Klachtenregeling. onderwijs

Klachtenregeling. onderwijs Klachtenregeling onderwijs maart 2013 Klachtenregeling Stellingwerf College Inhoud Hoofdstuk 1: begripsbepalingen Algemeen Artikel 1 Hoofdstuk 2: behandeling van de klachten Artikel 2: aanstelling en taken

Nadere informatie

ALMEERSE SCHOLEN GROEP

ALMEERSE SCHOLEN GROEP ALMEERSE SCHOLEN GROEP KLACHTENREGELING Stichting ABVO Flevoland Stichting ASG Stichting Entrada Klachtenregeling Almeerse Scholen Groep : Stichting ABVO Flevoland, Stichting ASG en Stichting Entrada 1

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Klachtenregeling 2012

Klachtenregeling 2012 Klachtenregeling 2012 Inleiding In augustus 2001 is de klachtenregeling PlatOO opgesteld, door het bestuur van PlatOO destijds vastgesteld en door de GMR akkoord bevonden. Deze klachtenregeling is van

Nadere informatie

Klachtenregeling Bovenschoolse directie Herzien juli 2010

Klachtenregeling Bovenschoolse directie Herzien juli 2010 De klachtenregeling bevat: Klachtenregeling Overzicht contactpersonen Sexuele intimidatie Pest protocol Algemene toelichting VBKO Artikel 14 wet PO Reglement Landelijke Klachtencommissie Procedure Landelijke

Nadere informatie

Ashram College Klachtenregeling

Ashram College Klachtenregeling Ashram College Klachtenregeling Klachtenregeling van de Katholieke Stichting Ashram College Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachtenregeling

Bijlage 2: Klachtenregeling Bijlage 2: Klachtenregeling KLACHTENREGELING DRIESTAR COLLEGE Het bevoegd gezag, de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische grondslag "De Driestar" te Gouda, gelet op de bepalingen

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2015-2016 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Logo proo Klachtenregeling

Logo proo Klachtenregeling Logo proo Klachtenregeling Eisenhowerlaan 59 3844 AS Harderwijk 21 maart 2006 Klachtenregeling openbaar primair onderwijs Het bestuur van de Stichting primair Openbaar onderwijs Noord-Veluwe, gelet op

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Klachtenprocedure onderwijs

Klachtenprocedure onderwijs Klachtenprocedure onderwijs HOOFDSTUK 1 Artikel 1: Begripsbepalingen 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek

Klachtenregeling. Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek Klachtenregeling Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek Basisschool St. Anna, Vortum-Mullem St. Antonius, Maashees St. Josef, Overloon St. Jozef, Holthees Laurentiushof, Vierlingsbeek Klachtenregeling

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

Klachtenregeling Entréa Onderwijs

Klachtenregeling Entréa Onderwijs Klachtenregeling Entréa Onderwijs AANHANGSEL KLACHTENREGELING VBKO Klachtenregeling Entréa Onderwijs 1 pagina 1. Aanhef 3 2. Begripsbepalingen 4 3. Behandeling van de klachten 5 4. Slotbepalingen 7 5.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

Stichting Interconfessioneel (RK/PC) Voortgezet Onderwijs in het Gooi (SIVOG)

Stichting Interconfessioneel (RK/PC) Voortgezet Onderwijs in het Gooi (SIVOG) Klachtenregeling Stichting Interconfessioneel (RK/PC) Voortgezet Onderwijs in het Gooi (SIVOG) Colofon: Uitgave: S.I.V.O.G. Vastgesteld door Bestuur: d.d. 18 november 2016 Instemming GMR: d.d. 28 november

Nadere informatie

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen.

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen. Leerplicht Verzuimprotocol Naast de regels uit de leerplichtwet en het protocol dat Leerplicht hanteert (zie NETwerk), voorziet onderstaand protocol in hoe wij binnen SBO De Windroos, locatie lindenholt,

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS 2011. Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Klachtenregeling Primus

Klachtenregeling Primus Klachtenregeling Primus INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 WIE KUNNEN EEN KLACHT INDIENEN?... 2 WAAR KUNNEN KLACHTEN ZOAL OVER GAAN?... 2 WAAR KUNT U NAAR TOE MET UW KLACHT?... 2 KLACHTEN... 2 WAT GEBEURT ER

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Vooraf 2 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Paragraaf 1 De contactpersoon Artikel

Inhoudsopgave Pagina Vooraf 2 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Paragraaf 1 De contactpersoon Artikel Inhoudsopgave Pagina Vooraf 2 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Paragraaf 1 De contactpersoon Artikel 2 Aanstelling en taak contactpersoon 2 Paragraaf 2

Nadere informatie

6.17 Klachtenregeling

6.17 Klachtenregeling 6.17 Klachtenregeling Werkveld Organisatie Versie 3, 31 oktober 2007 Vastgesteld RvA d.d. 8 juni 1998 Gewijzigd CvB d.d. 26 augustus 2008 GMR advies d.d. 25 augustus 2008 Begripsbepalingen Artikel 1 1.

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

Klachtenregeling IJburg College

Klachtenregeling IJburg College KLACHTENREGELING Klachtenregeling IJburg College Het bestuur van het IJburg College heeft de volgende klachtenregeling vastgesteld. Alle aan het IJburg College onderwijs volgende (of gevolgd hebbende)

Nadere informatie

Klachtenregeling PO/VO. Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland

Klachtenregeling PO/VO. Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland Klachtenregeling PO/VO Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland Definitief besluit 2 juni 2015 Afsluitingsovereenkomst Hierbij verklaren; De bestuurder van Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland,

Nadere informatie

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Steunpunt SO Fryslân ( hierna steunpunt): een Steunpunt als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad d.d. 1 februari 2012

van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad d.d. 1 februari 2012 Hoofdstuk 1 - Begripsbepaling Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

Klachtenregeling INHOUDSOPGAVE. 1. Begripsbepalingen. 2. Behandeling van de klacht

Klachtenregeling INHOUDSOPGAVE. 1. Begripsbepalingen. 2. Behandeling van de klacht 1 Het bevoegd gezag van de Eerste Leidse Schoolvereniging stelt de volgende Klachtenregeling vast, ten behoeve van de door haar in stand gehouden school. Klachtenregeling INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

ALGEMENE KLACHTENREGELING. SKVOB e.o.

ALGEMENE KLACHTENREGELING. SKVOB e.o. ALGEMENE KLACHTENREGELING SKVOB e.o. Breda, 23 januari 2014, aangepast 13 mei, 30 juni 2015 en 26 september 2016 1 Preambule Sinds 1998 kent het onderwijs de Kwaliteitswet, waarin is vastgelegd dat ieder

Nadere informatie

Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink

Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink Inhoud: 1.0 Inleiding 2.0 Hoe maakt u gebruikt van de overblijfvoorziening 2.1 Inschrijving 2.2 Kosten / automatische incasso 2.3 Aanmelden, afmelden 3.0

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

Klachtenregeling. Versie 01-08-2012. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl

Klachtenregeling. Versie 01-08-2012. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Klachtenregeling Versie 01-08-2012 Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Artikel 1. Begripsbepalingen (a) Stichting: (b) Het bestuur: (c) Scholen: (d) Directeur:

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Welkomstwoordje Uw kind zit dit jaar in groep 6A of in groep 6B. In beide groepen hebben

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting OVO

KLACHTENREGELING Stichting OVO KLACHTENREGELING Stichting OVO Het bevoegd gezag van de Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio, gelet op de bepalingen van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het

Nadere informatie

Informatiefolder

Informatiefolder O b s We s te rs c h o o l Informatiefolder 2016-2017 Algemene gegevens Deze informatiefolder geldt voor het schooljaar 2016-2017 en is bedoeld om u te informeren over een aantal praktische zaken. Uitgebreide

Nadere informatie

Preambule Klachtenregeling Schoonhovens College

Preambule Klachtenregeling Schoonhovens College Klachtenregeling Het bevoegd gezag, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schoonhoven, heeft, gelet op de bepalingen van de Wet op het Voortgezet Onderwijs en gehoord door de medezeggenschapsraad deze

Nadere informatie

Klachtenregeling Meerwegen scholengroep

Klachtenregeling Meerwegen scholengroep Klachtenregeling Meerwegen scholengroep Artikel 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs; b. commissie: de commissie als bedoeld

Nadere informatie