Het gebruik van foto s in arbeidsmarktcommunicatie. Een exploratief onderzoek vanuit het Managing by Values perspectief.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het gebruik van foto s in arbeidsmarktcommunicatie. Een exploratief onderzoek vanuit het Managing by Values perspectief."

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN Het gebruik van foto s in arbeidsmarktcommunicatie. Een exploratief onderzoek vanuit het Managing by Values perspectief. LAURENCE COMMANE MASTERPROEF COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN afstudeerrichting COMMUNICATIEMANAGEMENT PROMOTOR: PROF. DR. PATRICK VYNCKE COMMISSARIS: LIC. DOMINIEK SAELENS COMMISSARIS: DR. ANNELORE DEPREZ.

2 ACADEMIEJAAR Woord vooraf Allereerst bedank ik graag Professor P. Vyncke om mijn idee een kans te geven en mij te begeleiden in de ontwikkeling ervan. Een warme bedanking ook voor de hulp van Dieter Grammens en Annelore Deprez als ook mijn hulpcodeurs Jothi, Miriam, Dominique, Katalin, Sofie en Femke die bereid waren veel tijd op te geven en geduldig herbegonnen waar nodig. Mijn vriendelijke dank gaat ook uit naar Jobat en Vacature voor de medewerking en voor het vlot ter beschikking stellen van de archieven. Graag bedankt ik ook Mats Urde voor de interesse en voor het vriendelijk ter beschikking stellen van artikels. Ook een oprecht dankwoord voor Marjan Desmedt, Research Marketeer bij Vacature en Marlies Rosenbrand van de Intelligence Group voor de verhelderende achtergrondinformatie. Tenslotte dank ik mijn dichte vrienden, mijn vriend Levi en mijn moeder voor de altijd aanwezige steun..

3 Inhoudstafel Inleiding:...p.1 Deel 1: literatuurstudie 1.Van Corporate Communication via employer branding tot personeelsadvertentie...p Corporate Communication: een samenvattend model......p Corporate Communication, Corporate Image en Corporate Reputation...p Mission Statement en Corporate Culture p Corporate Identity. p Samenvattend model..p Arbeidsmarktcommunicatie : van personeelwerving tot employer branding...p Arbeidsmarktcommunicatie: situering...p Arbeidsmarktcommunicatie: evoluties...p Jobmarketing...p Employer Branding...p Corporate Branding en geïntegreerde communicatie...p Het werven via personeelsadvertenties...p De personeelsadvertentie...p Werven via personeelsadvertenties in de nationale pers: Vacature en Jobat...p Online werven...p Onderzoek van personeelsadvertenties : Pisonier en Columbus...p De foto van de personeelsadvertentie...p Modellen uit de werking van reclame...p Onderzoek Inteligence Group...p Het gebruik van Pictoral Stimuli in reclame...p.29.

4 1.5 De tekst van de personeelsadvertentie...p Managing by Values: Corporate Communication op basis van ondernemingswaarden...p De drie facetten van Managing By Values...p De drie stappen van het Managing by Valuesproces...p De ondernemingswaarden van Spijkman: theoretisch kader...p De 12 ondernemingswaarden van Spijkman...p Spijkman en de waardeninventarissen van Rokeach en Kahle...p Spijkman en de waardendimensies van Hofstede en Bond...p Spijkman en de individuele waarden en arbeidswaarden van Ros, Schwarz en Surkiss...p43 Deel 2: onderzoek 1.Inleiding...p Probleemstelling...p.48 3.Methode...p Steekproef...p Opzet... p Materiaal...p Procedure...p.52 A) Vooronderzoek...p.52.

5 B) Onderzoek...p.54 4.Resultaten...p Intercodeurbertrouwbaarheid...p Waardencongruentie...p Aanwezigheid van de waarden in tekst en foto en algemene variabelen...p Waardencongruentie wat betreft de 12 ondernemingswaarden...p Waardencongruentie en Wat op foto, Fotogrootte en Foto kleur...p.63 A.Variabele Wat op foto...p.64 B.Variabele Fotogrootte...p.65 C.Variabele Foto kleur...p Conclusie en discussie...p Conclusie...p Beperkingen en aanbevelingen voor verder onderzoek...p.69 Lijst van figuren Figuur 1: Corporate Identity Desired Corporate Identity Corporate Image Gaps....p.6 Figuur 2: Samenvattend model..p.7 Figuur 3: trechter van corporate communication, arbeidsmarktcommunicatie en personeelsadvertentie...p.8 Figuur 4: arbeidsmarktcommunicatiemodel volgens model Grönos...p.9 Figuur 5: ontwikkelingen in het vakgebied arbeidsmarktcommunicatie...p.11.

6 Figuur 6: Het Communicatiewiel...p.15 Figuur 7: The Corporate Umbrella.....p.15 Figuur 8: Het Scanning-Focussing Model en personeelsadvertentie...p.26 Lijst van tabellen Tabel 1: de drie stromingen voor het definiëren van Corporate Identity...p.5 Tabel 2: Populariteit sollicitatiemedia...p.17 Tabel 3: de waarden van Spijkman gelinkt aan de waarden van Kahle...p.40 Tabel 4: de arbeidswaarden van Hofstede en Bond naast de ondernemingswaarden van Spijkman..p.42 Tabel 5: de basiswaarden van Schwartz en de ondernemingswaarden van Spijkman...p.44 Tabel 6: de basiswaarden van Schwartz; de arbeidswaarden van Ros, Schwartz, Surkiss en Elizur en de ondernemingswaarden van Spijkman...p.46 Tabel 7: resultaten van de intercodeurbetrouwbaarheidstest...p.56 Tabel 8: Overzicht in procenten van de aanwezigheid van de ondernemingswaarden van Spijkman in de teksten en de foto s...p.58 Tabel 9: Top vier van de meest aanwezige waarden in teksten en foto s met de twee categorieën matig aanwezig en sterk aanwezig samen genomen in aanwezig, in procenten...p.59 Tabel 10: Congruentie tussen de waarden van de teksten en de waarden van de foto s met een drie puntenschaal en een twee puntenschaal...p.62 Tabel 11: ondernemingswaarden met een significant verschil in waardencongruentie naar gelang de variabelen Wat op foto, Fotogrootte en Foto kleur...p.64 Bibliografie Bijlagen.

7 Abstract Met de trend Employer Branding willen bedrijven steeds meer zichzelf verkopen als werkgever. In de lijn van twee andere trends, Managing by Values en geïntegreerde communicatie, willen de bedrijven de arbeidsmarktcommunicatie ook integreren in de rest van hun corporate communicatie. Deze trends zijn ook voelbaar in de personeelsadvertenties. De beste onderzoeksopzet bleek een exploratieve inhoudsanalyse bij 400 personeelsadvertenties uit zowel Jobat als Vacature. Het onderzoekinstrument is de lijst van 12 ondernemingswaarden van Spijkman. Nadat deze lijst werd getoetst aan meerdere auteurs bleek dit een geldig onderzoeksinstrument, en deze lijst kon gebruikt worden bij het coderen van de advertenties van dit onderzoek. Deze lijst gaf de mogelijkheid om dit kwalitatief onderzoek ook kwantitatief te benaderen, zodat het een hybride onderzoek werd. De resultaten van het coderen werden ingevoerd in het statistisch programma SPSS en op die manier kon interessant cijfermateriaal verzameld worden. Het passen bij werd vervangen door de term waardencongruentie. De hoofdbedoeling van het onderzoek werd het nagaan of er waardencongruentie was wat betreft de aanwezigheid van de 12 ondernemingswaarden van Spijkman in zowel de tekst als de foto van elke personeelsadvertentie. Het verkrijgen van het cijfermateriaal van dit onderzoek bestond uit drie duidelijke delen: het vooronderzoek, de toets van de intercodeurbetrouwbaarheid en het uiteindelijk coderen van alle personeelsadvertenties, bestaande uit 400 teksten en 400 foto s met als onderzoeksinstrument de 12 ondernemingswaarden van Spijkman. Het analyseren van het verkregen cijfermateriaal bestond ook uit drie delen: het berekenen van de intercodeurbetrouwbaarheid, een algemeen beeld en het beantwoorden van de vijf onderzoekvragen. Word count:

8 Inleiding: Omdat ik ben opgegroeid tussen kranten en magazines heb ik altijd al een grote affiniteit gehad met alles wat daarbij kwam kijken. Als kind hielp ik mijn vader s morgens vroeg de juiste katernen in de juiste kranten te steken. Ik zag dus vanop de eerste rij deze katernen zoals personeelsadvertenties evolueren naar volwaardige krantenbijlagen waar de klanten expliciet naar begonnen te vragen. Het werd op den duur een gewoonte om iedere zaterdag eens de Jobat en de Vacature te doorbladeren, waardoor ik ook de evolutie van deze krantenbijlagen volgde. Vanuit mijn persoonlijke interesse voor fotografie begon het mij de voorbije 2 jaar op te vallen dat er steeds meer foto s werden gepubliceerd bij vacatures, dat ze steeds meer in kleur waren en groter werden en op die manier steeds meer aanwezig waren. Zo groeide het idee om daarover een masterproef te schrijven. Ik vroeg mij af of de foto s bij de personeelsadvertenties wel goed gekozen waren, of de foto s met andere woorden passen bij de teksten van de advertenties. De grootste uitdaging van het onderzoek van deze masterproef was dan ook het bedenken van een onderzoeksopzet die deze eerder vage en niet wetenschappelijke vraag, het passen bij, benadert en bestudeert. We kozen uiteindelijk voor een exploratieve inhoudsanalyse bij 400 advertenties uit zowel Jobat als Vacature. Als onderzoeksinstrument gebruikten we de de lijst van de 12 ondernemingswaarden van Spijkman. Het passen bij werd vervangen door de term waardencongruentie. We gingen dus na of er waarden - congruentie was wat betreft de aanwezigheid van de 12 ondernemingswaarden van Spijkman in zowel de tekst als de foto van elke personeelsadvertentie. Bij het management van zowel Jobat als Vacature reageerde men heel enthousiast op het idee van dit onderzoek, bij één van de gesprekken viel zelfs het woord pionierswerk, wat zeker een motivatie was om dit onderzoek tot een goed eind te brengen. Het verkrijgen van het cijfermateriaal van dit onderzoek bestond uit drie duidelijke delen: het vooronderzoek, de toets van de intercodeurbetrouwbaarheid en het uiteindelijk coderen van alle personeelsadvertenties, bestaande uit 400 teksten en 400 foto s met als onderzoeksinstrument de 12 ondernemingswaarden van Spijkman. Het analyseren van het verkregen cijfermateriaal bestond ook uit drie delen: het berekenen van de intercodeurbetrouwbaarheid, een algemeen beeld en het beantwoorden van de vijf onderzoekvragen

9 Deel 1: literatuurstudie 1.Van Corporate Communication via employer branding tot personeelsadvertentie 1.6 Corporate Communication - Corporate Identity Corporate Image Corporate Reputation Corporate Communication, Corporate Image en Corporate Reputation Als begin van deze literatuurstudie is het nuttig om de term personeelsadvertentie een theoretisch kader te geven binnen het ruimere veld van de Corporate Communication. Daarvoor zullen we eerst een beeld schetsen van Corporate Communication en link met Corporate Identity, Corporate Image en Corporate Reputation. De auteurs Balmer en Wilson definiëren Corporate Communication als volgt: Corporate Communication is the aggregate of messages from both official and informal sources, through a variety of media, by which the company conveys its identity to its multiple audiences or stakeholders. In short, it is the nexus between the company s identity and its image / reputation. definitie Corporate Communication (Balmer & Wilson, 1998, p. 696) Corporate Image en Corporate Reputation worden door Balmer en Wilson omschreven op de volgende wijze: Image and reputation are in the eye of the beholder. Corporate Image is the mental picture of the company held by its audiences what comes to mind when one sees or hears the corporate name or sees its logo. Corporate Reputation is a related concept. It connotes the estimation of the company by its constituents. Is it held in high or low repute or somewhere in between? definitie Corporate Image en Corporate Reputation (Balmer & Wilson, 1998, p. 696) Balmer en Wilson definiëren Corporate Identity heel simpel als Wat een organisatie is en leggen de link tussen een goed Corporate Identity management, dat leidt naar een positief Corporate Image, wat op zijn beurt dan in het beste geval leidt naar een positieve Corporate Reputation bij de verschillende doelgroepen van de organisatie. Deze doelgroepen zijn onder andere klanten, aandeelhouders en potentiële werknemers

10 Dit basismodel kan uitgebreid worden met het operationele model dat Balmer samen met Gray ontwikkelde. Zij stellen dat Corporate Image en Corporate Reputation in relatie staan met competitief succes en competitieve voordelen. Trends zoals fusies tussen ondernemingen, steeds kortere product life cycles en globalisatie zorgen er volgens deze auteurs voor dat ondernemingen steeds meer aandacht gaan besteden aan Corporate Image en Corporate Reputation en hoe ermee omgaan. Volgens Chun is er een verschil tussen Corporate Image en Corporate Reputation. Het eerste kan sneller aangepast worden door middel van advertenties dan de tweede, die veel meer tijd nodig heeft om opgebouwd te worden. Bij een crisis kunnen beiden echter even snel beschadigd worden (Balmer & Wilson, 1998, p.12; Gray & Balmer, 1998; Chun, 2005) Mission Statement en Corporate Culture Voor er Corporate Communication kan zijn wordt er best goed nagedacht over een communicatiestrategie. Een belangrijk uitgangspunt voor deze strategie is volgens Vyncke en Saelens het Mission Statement. Dit Mission Statement is een kristallisatie van de visie, de missie en de waarden en normen van de organisatie (Vyncke & Saelens, 2007, p.5) Een Mission Statement bestaat uit drie essentiële bestanddelen: Met visie wordt de richting op langere termijn bedoeld, waarin de organisatie zich wil bewegen: ambities voor de toekomst. De missie heeft vooral te maken met de opdrachten en doelstellingen die het bedrijf vooropstellen: Wie zijn we en Waarom bestaan we. De waarden en normen hebben betrekking op de bestaande / gewenste organisatiecultuur. definitie Mission Statement (Vyncke & Saelens, 2007, p.5) De Corporate Identity bestaat uit de Mission Statement en de Corporate Culture. Om deze Corporate Culture te kunnen veranderen moet eerst de Corporate Identity veranderd worden. Balmer en Wilson definiëren Corporate Culture als volgt (Chun, 2005; Balmer & Wilson, 1998, p.16): Corporate Culture are the norms, values and behavior that are shared by groups within the organization. definitie Corporate Culture (Balmer & Wilson, 1998, p.16) - 3 -

11 De auteur Olins schreef al in 1978 over Corporate Personality, Balmer omschrijft dat als de mix van culturen aanwezig in een organisatie. Auteurs zoals Birkigt, Stadler en Abratt vinden de Corporate Personality de kern van de Corporate Identity van een organisatie (Olins, 1978; Balmer, 1995, 1998). Corporate Communication, Corporate Image en Corporate Reputation worden best constant geëvalueerd, vandaar het belang van Feedback. Zonder dit laatste deel van de cyclus kan het management van een onderneming niet weten of ze het goed aanpakken, Gray en Balmer omschrijven het proces zonder feedback als flying blind (Gray & Balmer, 1998, p.700) Corporate Identity De zoektocht naar een meer uitgebreide definitie van Corporate Identity legt het probleem bloot dat het een vrij verwarrende en ambiguë term is. Het gevaar schuilt er vooral in dat Corporate Identity voor sommige ondernemingen niet meer is dan het logo van de onderneming. Van Riel en Balmer onderscheidden in 1997 drie stromingen in het definiëren van Corporate Identity: de grafische invalshoek, de geïntegreerde communicatie invalshoek en de interdisciplinaire invalshoek. De definitie van de derde stroming is een herwerking van The Strathclyde Statement die werd geschreven door de International Corporate Identity Group in In deze statement wordt er duidelijk verwezen naar de waarden van de onderneming, de waarden maken deel uit van de identiteit van de onderneming. Hierna volgt een tabel dat dit alles op een rijtje zet (Chun, 2005; Balmer & Wilson, 1998, p.15-16): - 4 -

12 Stroming Definitie Corporate Identity Graphic design perspective The symbols an organization uses to identify itself to people Integrated communications perspective The total of visual and non visual means applied by a company to present itself to all its relevant target groups on the basis of a corporate identity plan Interdisciplinary and cultural perspective Every organization has an identity. It articulates the corporate ethos, aims and values and presents a sense of individuality that can help to differentiate the organization within a competitive environment. When well managed, corporate identity can be a powerful means of integrating the major disciplines and activities essential to an organization s success. It can also provide the visual cohesion necessary to ensure that all corporate communications are coherent with each other and result in an image consistent with the organization s defining ethos and character. By effectively managing its corporate identity, an organization can build an understanding and commitment among its diverse stakeholders. This can be manifested in an ability to attract and retain customers and employees, achieve strategic alliances, gain support of financial markets and generate a sense of direction and purpose. Corporate identity is a strategic issue. It differs from traditional brand marketing since it is concerned with all of an organization s stakeholders and the multifaceted way in which an organization communicates. Tabel 1: de drie stromingen voor het definiëren van Corporate Identity volgens Van Riel en Balmer Ook Cornelissen en Haslam zijn zoals Balmer voorstanders van de interdisciplinaire benadering en spreken over de nood aan kruisbestuiving tussen de disciplines of invalshoeken die lang onafhankelijk van elkaar werkten (Cornelissen, Haslam & Balmer, 2007). Chun maakt ook bij Corporate Identity een nuancering. Zij ziet Corporate Image als een element van Corporate Reputation en ze wijst erop dat er een verschil is tussen Corporate Identity en Desired Corporate Identity. Hoe verder Corporate Identity, Desired Corporate Identity en Corporate Image uit elkaar liggen, hoe slechter het effect op de Corporate Reputation (Chun, 2005, p )

13 Figuur 1: Corporate Identity Desired Corporate Identity Corporate Image Gaps (Chun, 2005, p ) Wat dikwijls over het hoofd wordt gezien volgens Van Riel en Fombrun is de rol van de werknemers bij de Corporate Identity. Het is belangrijk dat de werknemers zich kunnen identificeren met hun onderneming. Hier speelt interne communicatie een belangrijke rol. Olins spreekt zelfs over de cruciale rol van werknemers: The most important audience for any company is its own staff.i can not understand how people can say that the most important audience they have is the consumer. Because if you can not train your own staff in what you are, in what you think, in how to behave, and in what your moves and precepts are, how the hell can you expect to train your customer? Ook spelen de werknemers een grote rol in verband met de waarden van de onderneming. Indien zij deze ondernemingswaarden internalizeren is hun gedrag veel spontaner bij het uitdragen van deze waarden ten dienste van hun onderneming. Dit internalizeren is een belangrijk onderdeel van het Managing by Values principe, waarover later meer (Van Riel & Fombrun, 2007; Chun, 2005; Olins geciteerd in Balmer & Wilson,1998, p. 17) Samenvattend model Volgend operationeel model is een samensmelting van het hiervoor beschreven basismodel van Balmer en Wilson en het operationeel model van Gray en Balmer, met ook de vermelding van het Mission Statement, Corporate Culture en Corporate Personality (Balmer & Wilson, 1998, p.12; Gray & Balmer, 1998, p.696; Vyncke & Saelens, 2007, p.5; Olins, 1978): - 6 -

14 Figuur 2: Samenvattend model : Corporate Identity Corporate Image Corporate Reputation Corporate Communication Competitive Advantage Mission Statement Corporate Culture Corporate Personality - Feedback (vrij volgens Balmer & Wilson, 1998, p.12; Gray & Balmer, 1998, p.696; Vyncke & Saelens, 2007, p.5; Olins, 1978) - 7 -

15 1.2. Arbeidsmarktcommunicatie : van personeelswerving tot employer branding Arbeidsmarktcommunicatie: situering Corporate communication, arbeidsmarktcommunicatie en het werven via personeelsadvertenties verhouden zich tot elkaar als een trechter, waarbij corporate communication zich aan de ruime zijde bevindt en de personeelsadvertentie aan de nauwe zijde: Figuur 3: trechter van corporate communication, arbeidsmarktcommunicatie en personeelsadvertentie Potentiële werknemers kan men vergelijken met de klanten van een organisatie: voor beiden is het de bedoeling dat ze een band krijgen met de organisatie en dat ze zich beiden een, liefst positief, beeld vormen en verwachtingen hebben van de organisatie. Hierna volgt het Model van Grönos (De Witte, 2004): - 8 -

16 Verwachting perceptie ervaring Imago van de organisatie wat = vacature hoe = werving- en selectieprocedure wie = vertegenwoordiger werkgever Figuur 4: arbeidsmarktcommunicatiemodel volgens model Grönos (uit De Witte, 2004, p. 17) Sollicitanten zien een vacature van een organisatie. Dit contactmoment is het wat in het schema. Het verdere verloop van de wervings- en selectieprocedure is het hoe. De persoon die het bedrijf, de potentiële werkgever vertegenwoordigt is het wie. Deze drie bouwstenen leiden tot een beeld van van de organisatie. Dit beeld wordt ook gevormd door andere communicatie - uitingen, bijvoorbeeld het bedrijf Colruyt zal bij de potentiële werknemer al bekend zijn van reclame - uitingen die een bepaalde boodschap en een bepaald imago uitdragen. Ook kan het bedrijf bijvoorbeeld ook al bekend zijn omdat er een vriend of familielid werkt. Op basis van deze invloeden bouwt de potentiële werknemer een verwachting op van de organisatie als werkgever en toetst dat nadat hij of zij is aangenomen voor de job. Het is dan ook heel belangrijk dat de verwachtingen van die werknemer overeenkomen met de ervaring in het bedrijf. Hoe het er intern aan toe gaat in het bedrijf moet goed afgestemd zijn met het beeld dat de externe communicatie aantoont (De Witte, 2004) Vandaag de dag is het heel belangrijk voor een organisatie om een goed imago te hebben op de arbeidsmarkt. Jobs lijken steeds meer op elkaar en daardoor kiezen sollicitanten steeds meer voor een werkgever en niet meer voor een bepaalde functie. De corporate communicatie gericht op de arbeidsmarkt is van groot belang geworden, op die manier kan het verhaal en de waarden achter de organisatie verteld worden. In een volgend hoofdstuk wordt het Managing by Values principe uitgelegd, maar hier kan al gezegd worden dat het heel belangrijk is voor een onderneming om bij het communiceren naar de arbeidsmarkt als deel van het rekruteringsproces zeker en vast rekening te houden met de missie, de normen en de waarden van de onderneming(de Witte, 2004, p.18; Vyncke & Saelens, 2008). Arbeidsmarktcommunicatie maakt deel uit van een strategisch plan op lange termijn en is een managementinstrument. Deze communicatie bevat een rechtstreekse vraag naar personeel maar ook een onrechtstreekse intentie om een positief beeld te scheppen van de organisatie, zowel naar - 9 -

17 potentiële werknemers als naar het brede publiek. Arbeidsmarktcommunicatie is niet alleen het verlengde van corporate communication, maar ook marketingcommunicatie en interne communicatie, bijvoorbeeld de communicatie rond het wervings-en selectieproces. Hier kan ook de link gelegd worden met het begrip Corporate Branding, een meer algemene term, de onderneming verkoopt zichzelf naar al haar doelgroepen. Over dit begrip volgt later meer uitleg (De Witte, 2004, p. 19; Urde, Greyser & Balmer, 2007). Daaruit vloeit volgende definitie van arbeidsmarktcommunicatie: Een strategisch managementinstrument om de organisatie als werkgever op de arbeidsmarkt te positioneren en om kwalitatief goede mensen te werven en te binden, met inzet van alle denkbare (communicatie)middelen. definitie arbeidsmarktcommunicatie (De Witte V., 2004, p. 20) Arbeidsmarktcommunicatie: evoluties Het vakgebied arbeidsmarktcommunicatie heeft ook een aantal evoluties meegemaakt sinds de jaren 70. In die tijd deed men zuiver aan personeelswerving, het kopen van arbeid. In de jaren 80 was men niet alleen meer met pure personeelswerving bezig, maar was het nut van arbeidsmarktcommunicatie vooral het signaleren dat er werk was in die organisatie. In de jaren 90 werd de focus verlegd naar het in de verf zetten van de job zelf. Er was toen werk genoeg en men moest dan een job aanbieden waar een potentiële werknemer zich persoonlijk kon ontplooien. Tegenwoordig verschillen jobomschrijvingen onderling bijna niet meer. Nu is het aan de organisatie zelf om zich te verkopen, om een goed werkgeversmerk te zijn, Employer Branding dus. Nu zijn er grotere budgetten voorzien om te communiceren met de arbeidsmarkt, is er veel aandacht voor een geïntegreerde communicatieaanpak - alle neuzen in dezelfde richting - en gaat men ook aan doelgroepgerichte communicatie doen. Ook schenkt men steeds meer aandacht aan de waarden van de organisatie. Eind de jaren 90, begin de 21 e eeuw ziet dan ook het onstaan van het Managing by Values principe, met een centrale plaats voor de ondernemingswaarden. Hierna een overzicht van de evoluties in de arbeidsmarktcommunicatie (De Witte, 2004, p. 21; Dolan, Garcia & Richley, 2006):

18 1975 personeelswerving inkoop arbeid 1986 arbeidsmarktcommunicatie in/verkoop arbeid 1990 jobmarketing verkoop baan 2002 employer branding verkoop werkgever Figuur 5: ontwikkelingen in het vakgebied arbeidsmarktcommunicatie (De Witte, 2004, p. 21) Jobmarketing De hiervoor vermelde evoluties in het vakgebied van de arbeidsmarktcommunicatie vinden ook bij andere auteurs een weerklank. Over het begrip personeelswerving zullen we niet verder uitwijden, het is voldoende om te weten dat communicatie met de arbeidsmarkt zich toen beperkte tot de basisfunctie van het inkopen van arbeid (De Witte, 2004). De auteur Ernst wijst erop dat arbeidsmarktcommunicatie er niet alleen in bestaat te communiceren op het moment dat er een vacature is, maar dat het ook nodig is om continu te communiceren met de arbeidsmarkt. Een beetje zoals fabrikanten van producten: die doen zowel aan productcommunicatie als aan corporate communicatie en laten ook niet enkel van zich horen als ze iets in de aanbieding hebben (Ernst,1999, p.49). Ernst onderscheidt ook de begrippen Strategische Arbeidsmarktcommunicatie en Communicatiemanagement, hij definieert deze beide begrippen als volgt (Ernst, 1999): Strategische Arbeidsmarktcommunicatie veronderstelt het samenhangend inzetten van de ad hoc rekruteringsadvertenties en het continu communiceren naar de arbeidsmarkt over het bedrijf van de werkgever. Arbeidsmarktcommunicatie is een (gespecialiseerd) onderdeel van het totale Communicatie management. Communicatiemanagement betekent het gecoördineerd inzetten van de verschillende communicatiespecialismen zoals marketingcommunicatie, public relations, financiële communicatie, arbeidsmarktcommunicatie, enz. definities Strategische Arbeidsmarktcommunicatie en Communicatiemanagement (Ernst, 1999, p. 49) Als we wat de auteur Ernst zegt leggen naast wat De Witte zegt, dan valt het op dat de evolutie van de arbeidsmarktcommunicatie beschreven door De Witte klopt. Het artikel van Ernst draagt nog de invloed van de arbeidsmarktcommunicatie uit de jaren 80 maar trekt ook voluit de kaart van het begrip Jobmarketing. Het uitgangspunt van de arbeidsmarkt verschoof van een buyers market

19 naar een sellers market. Het is dus niet meer de onderneming die arbeid koopt, maar de potentiële werknemer die arbeid, en meer speciefiek talent, verkoopt. De onderneming moet daarvoor ook begrijpen dat het niet meer voldoende is om een personeelsadvertentie te plaatsen om een respons te krijgen. De aanpak wordt dus zeer marketing gericht, vandaar het woord Jobmarketing. De potentiële werknemer bezit het talent dat de werkgever wil, en dus moet deze werkgever de jobaanbieding aanpassen aan de noden en wensen van de doelgroep, dit zijn de potentiële werknemers. In meer en meer situaties kiezen bedrijven niet zozeer hun kandidaten, maar kiezen kandidaten een bedrijf. (Ernst, 1999, p.4; Vyncke & Saelens, 2008; De Witte, 2004). Deze aanpak vereist een continue arbeidsmarktcommunicatie en een aangepaste Jobmarketing. Ondernemingen gaan dan steeds meer over tot het gebruiken van below the line acties zoals bijvoorbeeld jobbeurzen of campus recruitment, het rekruteren van eindejaarsstudenten rechtstreeks op de schoolbanken. Dit is eigenlijk een tactiek afkomstig uit de Direct Marketing, met de bedoeling de potentiële medewerker op een meer persoonlijke manier te benaderen en zo een eerder kwalitatieve respons te krijgen op de jobaanbieding en niet een zozeer kwantitatieve respons. Een below the line actie is ook een goede tactiek om het gedrag van potentiële medewerkers te beïnvloeden om contact op de nemen met de onderneming of om te solliciteren. Deze gedragsbeïnvloeding is groter met zo n actie dan met een traditionele personeelsadvertentie, deze laatste werkt eerder in op de attitudes en de kennis van de potentiële medewerker over de onderneming. Een belangrijke regel uit de marketing is ook dat de adverteerder de juiste media moet kiezen om zijn boodschap over te brengen naar zijn doelgroep en deze keuze hangt uiteraard volledig af van de mediakeuze van de doelgroep. Als men dit doortrekt naar de Jobmarketing, dan is het ook belangrijk dat de onderneming er bijvoorbeeld rekening mee houdt dat de jobaanbieding eerder via het internet moet gepubliceerd worden dan in de printmedia, omdat het internet bijvoorbeeld meer tot de leefwereld behoort van de doelgroep van potentiële medewerkers (Ernst, 1999; Vyncke & Saelens, 2008) Employer Branding De meest recente evolutie in de arbeidsmarktcommunicatie volgens De Witte, de Employer Branding, gaat verder in op de trend dat ondernemingen zich van elkaar willen onderscheiden in verband met rekrutering. Een onderneming profileert zich dan echt als een merk, Don t sell the function, sell the company (in Tromp, 1999, p.112). Om een sterk merk te zijn zou de onderneming volgende vier stappen moeten doorlopen (De Witte, 2004; Vyncke & Saelens, 2008, p. 15):

20 - Defineer duidelijk de eigen identiteit, de Corporate Identity van de onderneming - Zorg voor visuele herkenning in alle verschijningsvormen - Ontwikkel een propositie en positionering naar de arbeidsmarkt toe - Zorg voor consistentie in de tijd Het ontwikkelen van een Employer Brand (Vyncke & Saelens, 2008, p.15) Corporate Identity werd hiervoor al uitvoerig besproken. Voor Visuele herkenning zorgen wil zeggen dat de onderneming in al haar verschijningsvormen herkenbaar is, door bijvoorbeeld overal het logo op te vermelden, zowel op de bedrijfswebsite als op de bedrijfswagens. Bij de propositie en positionering is weer de link te leggen met Managing by Values. Wanneer een onderneming haar ondernemingswaarden heeft bepaald en ze heeft geïmplementeerd en doorweven in haar dagelijkse werking, dan kan ze die waarden ook gebruiken in haar positionering. Wanneer een onderneming zich bijvoorbeeld profileert als een onderneming die haar werknemers veel vrijheid geeft, zelfstandig laat werken en eigen ideëen laat uitwerken, dan is de kans groot dat ze een potentiële werknemer aantrekt die deze waarden ook belangrijk vindt. In de marketing is het belangrijk om een goede en duurzame relatie te ontwikkelen en ook te behouden met de klanten van de onderneming. In de Jobmarketing wordt die durzame relatie dan opgebouwd met de werknemers, om zo een goede service te kunnen geven (Vyncke & Saelens, 2008; Dolan et al, 2006; Ambler & Barrow, 1999) Corporate Branding en geïntegreerde communicatie Sommige auteurs spreken nu ook over Corporate Branding, een begrip dat een opmars maakt sinds het begin van de 21 e eeuw. Volgens Schultz en Kitchen is Corporate Branding zelfs hét scenario voor de meeste multinationals van de 21 e eeuw. Dit nieuw begrip zou een antwoord kunnen zijn voor de nood van managers vandaag om weer een overkoepelend begrip te hebben dat de mogelijkheid biedt om te gaan met de uitdagingen van bijvoorbeeld het Managing by Values, de verwachtingen die consumenten steeds meer hebben van een onderneming, het feit dat producten steeds meer op elkaar gaan lijken en dat een onderneming moet proberen op te vallen tussen de andere ondernemingen, gelijkaardig aan het employer branding. (Schultz & Kitchen, 2004) De auteurs Hatch en Schultz maken een kanttekening bij het Employer Branding verhaal, volgens hen kan Employer Branding leiden tot fragmentatie van het merk, hier de onderneming als werkgever, door de te gespecialiseerde vorm van communicatie. De onderneming moet er dus echt goed op letten dat haar Employer Branding niet te ver gaat afwijken van de rest van de corporate communicatie en Brand Incoherence veroorzaakt want How can a brand say one thing to one group of people (e.g

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf?

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? Themabijeenkomst Gezond Beleid Employee branding en HRM 10 september 2015 Vraag Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? 1 Employer branding Een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie

Nadere informatie

Personeel rekruteren in KMO s

Personeel rekruteren in KMO s Verkoop uw bedrijf bij de sollicitant www.stepstone.be Inleiding In een klein bedrijf is er vaak geen specifieke personeelsmanager en heeft de ondernemer niet altijd de kennis, de mogelijkheden, de ervaring

Nadere informatie

PINK ELEPHANT De volgende stap in recruitment We believe that People and IT are the strategic assets of tomorrow s leading companies Welke weg hebben we bewandeld? Recruitment tool Webinar LinkedIn Collega

Nadere informatie

Simone Broos Manager Recruitment KPMG 11 September 2017

Simone Broos Manager Recruitment KPMG 11 September 2017 Strategisch Campus Recruitment Simone Broos Manager Recruitment KPMG 11 September 2017 Agenda Facts & Figures Strategische campus aanpak Employer branding Learnings & take aways 2 Facts & Figures KPMG

Nadere informatie

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden Als uw bedrijf groeit of als één van uw werknemers het bedrijf verlaat, heeft u nieuw personeel nodig. U heeft echter zelf niet de tijd en/of de kennis

Nadere informatie

WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT

WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT De recessie loopt ten einde. De markt trekt aan en het aantal vacatures

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek MrWork Social Media Recruitment Onderzoek 2016 SOCIAL MEDIA RECRUITMENT Van de respondenten is 29% man en 71% vrouw. Hun functies zijn... Het MrWork Social Media Recruitment onderzoek is een jaarlijks

Nadere informatie

Trends & ontwikkelingen in recruitment

Trends & ontwikkelingen in recruitment Trends & ontwikkelingen in recruitment dinandjansen@planet.nl A. Dwarse Denkers A1. Bain & Company Wij trekken nu in de hele wereld goede mensen bij andere consultants weg. Bij veel van onze concurrenten

Nadere informatie

Samenwerken bij mobiliteit en recruitment. Jan van Goch 20 mei 2011

Samenwerken bij mobiliteit en recruitment. Jan van Goch 20 mei 2011 Samenwerken bij mobiliteit en recruitment Jan van Goch 20 mei 2011 Agenda Voorstellen Inleiding Ontwikkelingen/innovaties Voorbeelden samenwerkingsverbanden Vragen Voorstellen Jan van Goch 2001 heden Connexys

Nadere informatie

Slimmer en eenvoudiger werven

Slimmer en eenvoudiger werven Slimmer en eenvoudiger werven Hoe vindt u anno 2012 de juiste kandidaten zonder al te veel tijd kwijt te zijn aan het eindeloos doorspitten van cv s? Dit whitepaper is bedoeld om u als (HR-)professional

Nadere informatie

Bert van Trirum info@intelligence-group.nl. Werving: de kandidaat centraal (?)

Bert van Trirum info@intelligence-group.nl. Werving: de kandidaat centraal (?) Bert van Trirum info@intelligence-group.nl Werving: de kandidaat centraal (?) 2 Werkgevers gaan steeds verder. 3/140 .. en de politiek volgt 4/140 Intelligence Group Internationaal onderzoeks- en adviesbureau

Nadere informatie

Professionalize Your Recruitment Strategy

Professionalize Your Recruitment Strategy 2016 Professionalize Your Recruitment Strategy Try not to become a man of success, but rather to become a man of value. ALBERT EINSTEIN Onze kracht ligt in het professionaliseren en optimaliseren van uw

Nadere informatie

Organization Branding; het merk als verbinder. Mary Hoogerbrugge

Organization Branding; het merk als verbinder. Mary Hoogerbrugge Organization Branding; het merk als verbinder Mary Hoogerbrugge Aandacht voor organization branding Giep Franzen Literatuurstudie: een naslagwerk SWOCC Missie: kennisontwikkeling en uitwisseling tussen

Nadere informatie

IMC / CROSSMEDIA PUBLIC RELATIONS MARKETINGCOMMUNICATIE HOORCOLLEGE 4 BLOK 3

IMC / CROSSMEDIA PUBLIC RELATIONS MARKETINGCOMMUNICATIE HOORCOLLEGE 4 BLOK 3 IMC / CROSSMEDIA PUBLIC RELATIONS MARKETINGCOMMUNICATIE HOORCOLLEGE 4 BLOK 3 AGENDA IMC, Crossmedia en Transmedia storytelling Wat is PR Wat zijn de zwakke en sterke punten van PR PR en IMC PR instrumenten

Nadere informatie

familie van bedrijven

familie van bedrijven EMPLOYER BRANDING BIJ COLRUYT GROUP familie van bedrijven Fiona Ketele corporate marketing 77% van de groepsomzet detailhandel EENVOUD IN ACTIVITEITEN 01 77% van de groepsomzet detailhandel EENVOUD IN

Nadere informatie

Hoe wordt u aantrekkelijke werkgever? Studiedag: Succesvol rekruteren in 2012

Hoe wordt u aantrekkelijke werkgever? Studiedag: Succesvol rekruteren in 2012 Hoe wordt u aantrekkelijke werkgever? Studiedag: Succesvol rekruteren in 2012 Employer brand what s in a name? Verschillende definities The image of the organization as a great place to work in the minds

Nadere informatie

De Crossmediale Carrière Proposities

De Crossmediale Carrière Proposities De Crossmediale Carrière Proposities januari - juni 2016 VNU Vacature Media Dé recruitment-specialist op de Nederlandse arbeidsmarkt VNU Vacature Media, onderdeel van De Persgroep Nederland, is dé recruitment-specialist

Nadere informatie

De crossmediale carrière proposities

De crossmediale carrière proposities De crossmediale carrière proposities VNU Vacature Media Dé recruitment-specialist op de Nederlandse arbeidsmarkt VNU Vacature Media, onderdeel van De Persgroep Nederland, is dé recruitment-specialist op

Nadere informatie

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

De Crossmediale Carrière Proposities

De Crossmediale Carrière Proposities De Crossmediale Carrière Proposities VNU Vacature Media Dé recruitment-specialist op de Nederlandse arbeidsmarkt VNU Vacature Media, onderdeel van De Persgroep Nederland, is dé recruitment-specialist op

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

Dossier: Marketing, communicatie en evenementen Examen: KE3 Communicatie

Dossier: Marketing, communicatie en evenementen Examen: KE3 Communicatie dekt de SPL-toetstermen van de kwalificaties die vallen onder de dossiers Commercie en Marketing, en evenementen. Hierna ziet u voor onderstaand kennisexamen per SPL toetsterm de koppeling met de (hoofdstuk)titel

Nadere informatie

BeCube = B. Merkstrategie

BeCube = B. Merkstrategie BeCube, brand & communications BeCube = B 3 Oftewel: wees tot de derde macht. Tijd, ruimte en kansen laten zich afdwingen. Verleg grenzen Er is altijd een oplossing. Altijd een stap meer. Merkstrategie

Nadere informatie

Voorjaar 2016. Al 10 jaar welkom. Trainingen arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en mobiliteit

Voorjaar 2016. Al 10 jaar welkom. Trainingen arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en mobiliteit Voorjaar 2016 Al 10 jaar welkom Trainingen arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en mobiliteit INHOUD DATUM P. Al 10 jaar welkom 3 Arbeidsmarktcommunicatie Bootcamp Arbeidsmarktcommunicatie 4+5 februari

Nadere informatie

Franchisegever. Search & Selection - www.searchselection.com - is sinds ruim 30 jaar duurzaam en met succes in HR consultancy werkzaam

Franchisegever. Search & Selection - www.searchselection.com - is sinds ruim 30 jaar duurzaam en met succes in HR consultancy werkzaam Franchisegever SEARCH & SELECTION DE FRANCHISEGEVER... 1 WAARDEN DIE SEARCH & SELECTION TYPEREN... 1 ETHIEK - EEN HEEL BIJZONDERE WAARDE... 2 SEARCH & SELECTION HISTORIEK... 2 MISSIE I VOOR DE KLANTEN

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

Targetpropositie of One Size Fits All? Ervaringen met het aanscherpen van werkgeversmerken @jobmensink employer brand insights september 2014

Targetpropositie of One Size Fits All? Ervaringen met het aanscherpen van werkgeversmerken @jobmensink employer brand insights september 2014 Targetpropositie of One Size Fits All? Ervaringen met het aanscherpen van werkgeversmerken @jobmensink employer brand insights september 2014 1 job mensink Employer Brand & Value Proposition Projects Global

Nadere informatie

Aantrekkelijk werkgeverschap. Drs.ing. Jolanda Willems MBA Maart 2010

Aantrekkelijk werkgeverschap. Drs.ing. Jolanda Willems MBA Maart 2010 Aantrekkelijk werkgeverschap attractive ti workplaces Drs.ing. Jolanda Willems MBA Maart 2010 Doel presentatie is Om binnen eigen vakgroep te bespreken wat het belang is van arbeidshygiëne in advisering

Nadere informatie

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA LINCOLN STEFFENS I have seen the future and it works IiP = Meer dan Opleiden! (veel meer.) Recent Onderzoek Informeel Leren ( Research voor Onderwijs &

Nadere informatie

Referral recruitment

Referral recruitment whitepaper Referral recruitment Werven van nieuw talent via uw medewerkers: de 10 succesfactoren Versie 2.0: februari 2012 Auteur: Ben Verhagen Goals Arbeidsmarketing BV K l o o s t e r s t r a a t 1 0

Nadere informatie

DE NUMMER 1 VOOR WERVING in Utrecht en Amersfoort

DE NUMMER 1 VOOR WERVING in Utrecht en Amersfoort DE NUMMER 1 VOOR WERVING in Utrecht en Amersfoort markt Arbeids 2012 tarieven Personeel vinden met AD Utrechts Nieuwsblad en AD Amersfoortse Courant Over de krant Ad Utrechts Nieuwsblad is een krant die

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

StepStone. Onze rekruteringsoplossingen en prijslijst

StepStone. Onze rekruteringsoplossingen en prijslijst StepStone Onze rekruteringsoplossingen en prijslijst Inhoudstafel 03 De Perfecte Match 04 Vacatures: standaarddiensten inbegrepen 05 Vacatures: standaard en gepersonaliseerde jobaanbiedingen 06 Vacatures:

Nadere informatie

STRATEGIE VOOR KMO S PROF. DR. KURT VERWEIRE

STRATEGIE VOOR KMO S PROF. DR. KURT VERWEIRE STRATEGIE VOOR KMO S PROF. DR. KURT VERWEIRE TOOLS VOOR MANAGERS 2 Vlerick Business School 1WAT IS STRATEGIE? WHAT IS STRATEGY? 4 Vlerick Business School Formulating Winning Business Strategies MISSIE,

Nadere informatie

Sara Geris Communication Manager

Sara Geris Communication Manager Sara Geris Communication Manager 1 2 100% familiebedrijf 3 Sites 11 Landen 32 Locaties 16 sites in België Bedienden Arbeiders Chauffeurs +3.700 collega s 4 Social Media bij H.Essers? SEO/ SEA Social Media

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

W: www.onlinemarketingvacatures.com T: 050-3050 215. E: info@onlinemarketingvacatures.com

W: www.onlinemarketingvacatures.com T: 050-3050 215. E: info@onlinemarketingvacatures.com W: www.onlinemarketingvacatures.com T: 050-3050 215 E: info@onlinemarketingvacatures.com Dè online marketing vacaturesite mét resultaat Wilt u in contact komen met online marketing specialisten? Dan bent

Nadere informatie

StepStone. Onze producten en tarieven

StepStone. Onze producten en tarieven StepStone Onze producten en tarieven Vacatures Onderstaande services zijn standaard inbegrepen in de tarieven van de vacatures: KWALITATIEVE KANDIDATEN MEER DAN 45 PARTNERS Uw vacature wordt gratis gepubliceerd

Nadere informatie

Onderstaand krantenartikel kan eventueel gebruikt worden om het toenemende belang van elektronische databanken aan te tonen.

Onderstaand krantenartikel kan eventueel gebruikt worden om het toenemende belang van elektronische databanken aan te tonen. 5.6 Vaardigheden verzameld: slim solliciteren Deze Vaardigheden verzameld is opgevat als een (ietwat aangepaste) webquest. Dat betekent dat de leerlingen zelfstandig alle opdrachten doorlopen en gebruikmaken

Nadere informatie

Bereik de ideale kandidaat!

Bereik de ideale kandidaat! Bereik de ideale kandidaat! Even voorstellen... Richard Pérez van Hijum Consultant Recruitment Marketing Richard@vonq.com 06-5454374 9 jaar recruitment ervaring 5 jaar online marketing ervaring 2 jaar

Nadere informatie

Hoe zoeken werkzoekenden?

Hoe zoeken werkzoekenden? Hoe zoeken werkzoekenden? Doyen G. en Lamberts M. (2001), Hoe zoeken werkzoekenden? HIVA, K.U.Leuven. Het gaat goed op de Vlaamse arbeidsmarkt. Sinds een aantal jaren stijgt de werkgelegenheid en daalt

Nadere informatie

Hotsheet Januari - Maart 2013

Hotsheet Januari - Maart 2013 Hotsheet Januari - Maart 2013 StepStone feiten en cijfers StepStone feiten en cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 5.523.763 Aantal bezoeken 1.569.025 Unieke bezoekers 1.079.957 Aantal vacatures 4.125

Nadere informatie

Geïntegreerde communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren:

Geïntegreerde communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: OHT 1.1 Geïntegreerde communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: De plaats van marketingcommunicatie in de marketingmix De instrumenten van de communicatiemix Geïntegreerde marketing- en

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

W: www.onlinemarketingvacatures.com T: 050-3050 215. E: info@onlinemarketingvacatures.com

W: www.onlinemarketingvacatures.com T: 050-3050 215. E: info@onlinemarketingvacatures.com W: www.onlinemarketingvacatures.com T: 050-3050 215 E: info@onlinemarketingvacatures.com De online marketing gespecialiseerde vacaturesite mét resultaat Wilt u in contact komen met online marketing specialisten?

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers?

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Prof. Dr. Werner Bruggeman www.bmcons.com De High Performance Organisatie Kenmerken van hoogperformante organisaties (Manzoni): 1. High level of

Nadere informatie

Van je werving een specialisme maken. De voordelen van een creatieve RPO

Van je werving een specialisme maken. De voordelen van een creatieve RPO Van je werving een specialisme maken De voordelen van een creatieve RPO Inhoud In deze whitepaper gaat het over een nieuw concept binnen de recruitmentwereld, de creatieve RPO. Zo gaan we dieper in op

Nadere informatie

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler CommTalks 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen Concept & samenstelling Betteke van Ruler Alignment 2.0: de reis van de betrokken medewerker Bea Aarnoutse 100 High potentials die bewust

Nadere informatie

Afstudeerrichting Marketing Management

Afstudeerrichting Marketing Management Afstudeerrichting Marketing Management Doel van vandaag Informeren over het belang van marketing Een overzicht geven van de afstudeerrichting en de aanpak Schetsen van mogelijkheden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Voor nieuw werk kun je niet meer zonder Social Media Interview met Aaltje Vincent

Voor nieuw werk kun je niet meer zonder Social Media Interview met Aaltje Vincent November 2011 - BHP Groep - www.bhp.nl Interviewspecial Voor nieuw werk kun je niet meer zonder Social Media Interview met Aaltje Vincent Aaltje Vincent (1960) is één van de experts op het gebied van het

Nadere informatie

Arbeidsmarktsituatie

Arbeidsmarktsituatie Informatiebrochure Arbeidsmarktsituatie De arbeidsmarkt kent een aantal bekende complexe vraagstukken, waaronder een oplopende werkloosheid, scholing en pensionering. Daarnaast heeft de arbeidsmarkt een

Nadere informatie

Hoe haalt u voordeel uit sociale media in uw bedrijf?

Hoe haalt u voordeel uit sociale media in uw bedrijf? Van spielerei tot veelzijdig instrument Hoe haalt u voordeel uit sociale media in uw bedrijf? INHOUD 2 Van spielerei tot veelzijdig instrument 2 Tien manieren waarop uw bedrijf voordeel haalt uit sociale

Nadere informatie

de juiste kandidaat Voor iedere vacature

de juiste kandidaat Voor iedere vacature Voor iedere vacature de juiste kandidaat NationaleVacaturebank is de nummer 1 vacaturesite van Nederland. Hét online platform waar werkgevers en werkzoekenden elkaar vinden. U vindt de beste kandidaat

Nadere informatie

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Maatschappelijk verantwoord omgaan met klanten Dr. Jenny van Doorn Prof. dr. P.C. Verhoef Rapport CIC-2012-01 ISBN 978-90-367-5486-6 Onderzoeksrapport maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

Wij zijn er klaar voor!

Wij zijn er klaar voor! www.arbeidsmarktcommunicatie.eu Voorjaar 2015 Wij zijn er klaar voor! Trainingen arbeidsmarktcommunicatie en recruitment Wij zijn er klaar voor! Ronald van Driel en Marieke van Heek Docenten Wij zijn er

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

I. Public relations en de invloed van de maatschappelijke omgeving 15

I. Public relations en de invloed van de maatschappelijke omgeving 15 5 Inhoud Dankwoord 11 Woord vooraf 13 1 Inleiding 15 I. Public relations en de invloed van de maatschappelijke omgeving 15 I.1. Vertrekpunt van Public relations: onderlinge afhankelijkheid 15 II. Waarom

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

Talent gezocht! Kwantitatief onderzoek naar de factoren die een rol spelen bij het inzetten van arbeidsmarktcommunicatie om talent te werven

Talent gezocht! Kwantitatief onderzoek naar de factoren die een rol spelen bij het inzetten van arbeidsmarktcommunicatie om talent te werven Talent gezocht! Kwantitatief onderzoek naar de factoren die een rol spelen bij het inzetten van arbeidsmarktcommunicatie om talent te werven Afstudeerscriptie Auteur: Anne-Marie Hendrikx Beoordelingscommissie

Nadere informatie

Social recruitment ½ DAG. Antal de Waij. Internet sinds Engagement Media Digitalcontentmarketing.nl E-Academy.nl

Social recruitment ½ DAG. Antal de Waij. Internet sinds Engagement Media Digitalcontentmarketing.nl E-Academy.nl Social recruitment ½ DAG Antal de Waij Antal de Waij 30 jaar B.G. Internet sinds 1994 Engagement Media Digitalcontentmarketing.nl E-Academy.nl 2 1 3 4 2 Een aantal vragen wellicht dat ik meer leer op het

Nadere informatie

Positionering en idee ontwikkeling. zondag 2 december 12

Positionering en idee ontwikkeling. zondag 2 december 12 Positionering en idee ontwikkeling Agenda Review presentaties Customer Journey Positionering Van Cover Story naar Ideeën HKJ s Forced-Fit Huiswerk Customer Journey Vragen? Hoe was het bezoek? Customer

Nadere informatie

StepStone in cijfers April 2016

StepStone in cijfers April 2016 StepStone in cijfers April 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 5.579.141 Aantal bezoeken 1.394.184 Unieke bezoekers 803.439 Aantal jobs 5998 De

Nadere informatie

Career Launch. Career Launch Antwerpen woensdag 11 maart 2009 Antwerp Expo. Career Launch Gent woensdag 6 mei 2009 Flanders Expo Gent

Career Launch. Career Launch Antwerpen woensdag 11 maart 2009 Antwerp Expo. Career Launch Gent woensdag 6 mei 2009 Flanders Expo Gent Career Launch JOBBEURS voor sterke profielen Career Launch Antwerpen woensdag 11 maart 2009 Antwerp Expo Career Launch Gent woensdag 6 mei 2009 Flanders Expo Gent Career Launch Leuven woensdag 25 november

Nadere informatie

Thema-avond 7 juni 2012 Werk55plus Etten- Leur. Solliciteren en Rekruteren via Social Media, in het bijzonder met Linked-in.

Thema-avond 7 juni 2012 Werk55plus Etten- Leur. Solliciteren en Rekruteren via Social Media, in het bijzonder met Linked-in. Thema-avond 7 juni 2012 Werk55plus Etten- Leur. Solliciteren en Rekruteren via Social Media, in het bijzonder met Linked-in. In de gezellig volle zaal in oranje sfeer van Buurtcentrum De Drempel werd deze

Nadere informatie

DE NUMMER 1 VOOR WERVING in Dordrecht en Gorinchem

DE NUMMER 1 VOOR WERVING in Dordrecht en Gorinchem DE NUMMER 1 VOOR WERVING in Dordrecht en Gorinchem markt Arbeids 2012 tarieven Personeel vinden met AD Rivierenland en AD De Dordtenaar Over de krant AD De Dordtenaar en AD Rivierenland zijn kranten die

Nadere informatie

DE NUMMER 1 VOOR WERVING in het Groene Hart

DE NUMMER 1 VOOR WERVING in het Groene Hart DE NUMMER 1 VOOR WERVING in het Groene Hart markt Arbeids 2012 tarieven Personeel vinden met AD Groene Hart Over de krant Het dagelijkse nieuws van AD Groene Hart komt niet alleen uit de kerngebieden Alphen,

Nadere informatie

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi 8% Doelstelling Na deze workshop ben je in staat om zelf de contouren van

Nadere informatie

NVB Strategie-implementatie en verandering

NVB Strategie-implementatie en verandering NVB Strategie-implementatie en verandering Dr. Jeroen van der Velden Associate professor Strategy alignment Co-director Strategy center Nyenrode Business Universiteit Dr. Jeroen van der Velden Associate

Nadere informatie

Positionering, identiteit en imago

Positionering, identiteit en imago WHITE PAPER Positionering, identiteit en imago Ontwerppartners bv Mauritsstraat 12 4811 EP Breda 076 522 80 66 www.ontwerppartners.nl Inleiding Dagelijks zijn wij met onze klanten in gesprek over branding

Nadere informatie

TIS 050583. The one page strategy een strategie die werkt!

TIS 050583. The one page strategy een strategie die werkt! TIS 050583 The one page strategy een strategie die werkt! ONE PAGE STRATEGY LEREND NETWERK Technologiemarketing Prof. Simonne Vermeylen www.suntzu.be Sun.tzu@telenet.be br@ins.trust confidential 3 NIETS

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties Tess Poppe 26 maart 205 Inhoud DEEL I Knelpuntberoepen OCMW s... 2. Overzicht functies... 2.. Verpleegkundige... 3..2 Hoofdverpleegkundige...

Nadere informatie

Derks & Derks B.V. Derks & Derks Wervingskalender Wervingsmethoden en -middelen met humor belicht. Tel. 033-472 80 87 www.derksenderks.

Derks & Derks B.V. Derks & Derks Wervingskalender Wervingsmethoden en -middelen met humor belicht. Tel. 033-472 80 87 www.derksenderks. 2010 Derks & Derks Wervingskalender Wervingsmethoden en -middelen met humor belicht. Januari 53 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Headhunting Werving

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 961,662 Aantal bezoeken 342,486 Unieke bezoekers 236,063 Aantal vacatures 957 Afgelopen maand in een notendop

Nadere informatie

DE NUMMER 1 VOOR WERVING in de regio Den Haag

DE NUMMER 1 VOOR WERVING in de regio Den Haag DE NUMMER 1 VOOR WERVING in de regio Den Haag markt Arbeids 2012 tarieven Personeel vinden met AD Haagsche Courant Over de krant Ad Haagsche courant is dé krant voor actueel nieuws uit de regio. De krant

Nadere informatie

StepStone maakt er werk van

StepStone maakt er werk van teps Januari 2010 StepStone maakt er werk van www.stepstone.be info@stepstone.be +32 2 209 98 00 StepStone facts and figures Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.773.956 Aantal bezoeken 913.139 Unieke bezoekers

Nadere informatie

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013 FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING 14 november 2013 Edwin Palsma The Food Agency Specialisten in food marketing Wij verbinden voedingskennis, technologie, marketing en sales om de marktpositie van agro & food

Nadere informatie

DUTCHWEBSHARK WHITEPAPER #1. Talentpooling. In 7 stappen naar een talentpool

DUTCHWEBSHARK WHITEPAPER #1. Talentpooling. In 7 stappen naar een talentpool DUTCHWEBSHARK WHITEPAPER #1 Talentpooling In 7 stappen naar een talentpool Ter introductie. Talent pooling. Talentpools, veel werk maar ook veelbelovend. Op welke manier is het voor een bedrijf mogelijk

Nadere informatie

Think Different. Artikel

Think Different. Artikel Think Different. Artikel Student: Sara Bouazra Studentnummer: 1640943 Opleiding: Communicatie & Multi Media Design Specialisatie: Visual Design Vak: Seminar (herkansing) Cursusnaam: DREAM DISCOVER DO (SEMINAR)

Nadere informatie

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Speaking Publishing Consulting Training European Search Personality 2015 www.stateofdigital.com - www.basvandenbeld.com -

Nadere informatie

StepStone in cijfers Januari 2016

StepStone in cijfers Januari 2016 StepStone in cijfers Januari 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.683.229 Aantal bezoeken 1.203.462 Unieke bezoekers 699.806 Aantal jobs 4755

Nadere informatie

Beïnvloeding Risicovol gedrag: SENSEMAKING. Wim J.L. Elving Universiteit van Amsterdam

Beïnvloeding Risicovol gedrag: SENSEMAKING. Wim J.L. Elving Universiteit van Amsterdam Beïnvloeding Risicovol gedrag: SENSEMAKING Wim J.L. Elving Universiteit van Amsterdam Overzicht 1. Waarom mislukken veranderingen? 2. De Feiten - Hard facts, dangerous half truths and total nonsense -

Nadere informatie

Stageverslag Michaël Deslypere

Stageverslag Michaël Deslypere Stageverslag Michaël Deslypere MANPOWER Stagementor: Valerie Milissen Stagebegeleider: Pieterjan Bonne 2 Inhoudsopgave 1.Voorwoord... 3 2.Situering/voorstelling van de stageplaats... 4 3.Beschrijving van

Nadere informatie

W: www.techniekvacatures.net T: 050 3050 215. E: info@techniekvacatures.net

W: www.techniekvacatures.net T: 050 3050 215. E: info@techniekvacatures.net W: www.techniekvacatures.net T: 050 3050 215 E: info@techniekvacatures.net Waarom techniekvacatures.net? Dè techniek vacaturesite mét resultaat Wilt u in contact komen met engineers en technisch specialisten?

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 2017 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B... 3 C... 3

Nadere informatie

hoe toekomstbestendig is uw personeelsbeleid? VVSG Trefdag 12 oktober 2017 Eddy Annys

hoe toekomstbestendig is uw personeelsbeleid? VVSG Trefdag 12 oktober 2017 Eddy Annys hoe toekomstbestendig is uw personeelsbeleid? VVSG Trefdag 12 oktober 2017 Eddy Annys Randstad 2 Vanuit zijn verleden als topsporter is de kijk van Eddy Annys, managing director van Randstad België, op

Nadere informatie

Artsenkrant wordt betalend Lancering AK Club FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

Artsenkrant wordt betalend Lancering AK Club FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) Artsenkrant wordt betalend Lancering AK Club FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) Waarom wordt Artsenkrant betalend? Is 99 euro niet duur voor een krant die ik tot nu toe gratis ontving? Betaal ik onmiddellijk

Nadere informatie

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment hebbes! Herkenbaar? Het moment dat u met absolute zekerheid weet dat u de juiste kandidaat voor uw bedrijf heeft gevonden? Of dat u gewoon weet dit

Nadere informatie

Eén loket voor al uw arbeidsmarkt communicatie

Eén loket voor al uw arbeidsmarkt communicatie Eén loket voor al uw arbeidsmarkt communicatie Ambitie De juiste media inschakelen om een kandidaat voor uw vacature te vinden is een lastige en tijdrovende klus. Ambitie kan u hierin volledig ontzorgen.

Nadere informatie

Recruitment viral: documentatie

Recruitment viral: documentatie Silvy Alblas CMD - 0774079 Major: DesignThis! Recruitment viral: documentatie 15 jan 09 INHOUDSOPGAVE: 1. Onderzoek 2. Concept 3. Schetsen 4. Definitief concept ontwerp 5. Bronnen Major: DesignThis! 1

Nadere informatie

Media- en Contentstrategie TEAM UP

Media- en Contentstrategie TEAM UP Media- en Contentstrategie TEAM UP Groep C - 18 april 2016 Inhoudsopgave 1. Mediastrategie 1. Mediastrategie 1.1 Doelstellingen 1.2 Doelgroep 1.3 Media 1.4 Weekplanning 1.5 Customer Journey 2. Contentstrategie

Nadere informatie

Media Pack. Over ons. Gemiddelde statistieken. Waarom kiezen voor IT Job Board? Referenties

Media Pack. Over ons. Gemiddelde statistieken. Waarom kiezen voor IT Job Board? Referenties Media Pack Over ons IT Job Board werd in 2002 opgericht in Engeland en is uitgegroeid tot een van de toonaangevende specialisten in de werving en selectie van IT-personeel in Europa. Met gemiddeld ruim

Nadere informatie