Nieuwsbrief bedrijfshulpverlening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief bedrijfshulpverlening"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief bedrijfshulpverlening SafetyNet Electronic journals Editie 25 - November 2012 Nieuwe look voor uw 25e nieuwsbrief bedrijfshulpverlening. Welkom bij de vijfentwintigste editie van de Nieuwsbrief bedrijfshulpverlening. Een indrukwekkend moment. De eerste editie verscheen in 2005 in een tijd dat er nog maar weinig geschreven werd voor BHV-ers. Bedrijfshulpverleners spelen een zeer belangrijke rol binnen de bedrijven en dienen goed geïnformeerd te zijn. Voor onze vaste abonnees is het uiterlijk van deze honderdste editie behoorlijk anders dan de voorgaande editie. Een feestelijk moment om een stukje vernieuwing door te voeren. Wij wensen u veel leesplezier. Wij nodigen u van harte uit voor de komende editie een bijdrage aan te leveren. INHOUD BHV Pag 1 Arbeid Pag 3 Oefenen en opleiding Pag 4 Brandbestrijding Pag 5 Veiligheid Pag 6 Gevaarlijke -stoffen Pag 7 Gratis abonnement op de Nieuwsbrief bedrijfshulpverlening? bedrijfshulpverlening? Rode Kruis Eerste Hulp cursus voor BHV-ers. Kosten BHV basiscursus niet gestegen in 3 jaar. Het Rode Kruis heeft een EHBO cursus ontwikkeld voor bedrijfshulpverleners. Dat maakte het Rode Kruis bekend op de eerste landelijke Dag van de BHV. Jaarlijks vinden ruim ongevallen op het werk plaats [1] mensen komen daardoor op de Spoedeisende Hulp afdeling van een ziekenhuis terecht. De afgelopen 2 maanden inventariseerde de redactie van de Nieuwsbrief bedrijfshulpverlening het prijspeil van de basiscursus. Bij de vergelijking hebben we dezelfde maatstaven gehanteerd: 2 cursusdagen. Met de juiste kennis kan schade worden beperkt en zelfs levens worden gered. Door samen te werken met BHV-opleiders draagt het Rode Kruis nu ook bij aan het verbeteren van de veiligheid en gezondheid op de werkplek (of verbeteren van de hulpverlening op de werkplek). Het Rode Kruis heeft veel ervaring met het opleiden van EHBO ers in binnen- en buitenland. De organisatie zet zich in om het aantal Nederlanders met kennis van de EHBO te vergroten. Deze kennis heeft het Rode Kruis verwerkt in de lesmaterialen die BHVopleiders gaan gebruiken. De bedrijfshulpverleners die slagen voor deze EHBO-cursus krijgen een Europees goedgekeurd Rode Kruis certificaat. Het Rode Kruis heeft inmiddels met 15 gekwalificeerde opleiders een samenwerkingsovereenkomsten getekend. De Dag van de BHV is opgericht om de waardering te vergroten voor collegabedrijfshulpverleners. De slogan Ik doe het ook voor jou! moet hierbij helpen. Nog te vaak wordt het werk van de BHV ers, zoals ontruimingen, als lastig ervaren. Collega s van de hulpverleners beseffen niet dat ze er zijn voor hun eigen veiligheid. Snel en adequaat handelen en een goed geoefende BHV er kan erger letsel voorkomen. Onderstaand een paar voorbeelden van de inzenders: Van Buuren: Basiscursus BHV 2 dagen: 289,www.vanbuuren.nl JB Bedrijfshulpverlening: Basiscursus BHV 2 dagen: 295,www.jb-bedrijfshulpverlening.nl HHB Groep: Basiscursus BHV 2 dagen: 245,www.HHB-groep.nl Plusport: Basiscursus BHV 1 dag praktijk en 4 uur theorie (e-learning): 219,www.plusport.com Voorinschrijving ADR Komend voorjaar wordt de code voor het wegvervoer van gevaarlijke stoffen weer vernieuwd. U kunt nu al inschrijven voor de codeboeken U ontvangt de boeken dan zo spoedig mogelijk in het nieuwe jaar: Adverteren in de Nieuwsbrief bedrijfshulpverlening? Eerste hulp tips: download ps voor een aantal veel voorkomende mail naar ongelukken. Deze ps zijn door iedereen te gebruiken, maar met een Diploma Eerste Hulp bent u beter voorbereid. eerste_hulp_tips_internet.pdf 1

2 Aantal BHV-ers. Op basis van de risico scenario's en naar aanleiding van het aantal personen dat nodig is om alle maatregelen die beschreven zijn in het BHV-plan adequaat te kunnen uitvoeren, wordt het benodigde aantal bedrijfshulpverleners vastgesteld. De restrisico's (RI&E) en de maatgevende factoren die voor de organisatie gelden, spelen hierbij een grote rol. Tevens wordt bij de bepaling van het aantal hulpverleners rekening gehouden met hun afwezigheid, bijvoorbeeld ten gevolge van ziekte, verlof, etc. Steeds moet er worden gegarandeerd dat alle taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de BHV-organisatie adequaat en doelmatig worden vervuld. Zo kan het noodzakelijk zijn dat in een organisatie waar zich veel nietzelfredzame personen bevinden (zoals kinderen, bejaarden, patiënten, of gehandicapten), alle werknemers worden opgeleid en aangesteld als bedrijfshulpverlener, omdat al deze werknemers nodig zijn voor een adequate uitvoering van de in het BHV-plan beschreven maatregelen. bron: wiki Wat te doen bij snijwonden. Spoel de snijwond schoon. Druk een bloedende snijwond dicht. Gebruik zo mogelijk handschoenen, steriel verband of anders een schone doek. Gebruik bij bloedende snijwonden pleisters (hechtstrips of zwaluwstaartjes) om de snijwondranden bij elkaar te brengen. Hierdoor wordt het bloeden minder. Dek de snijwond af met een steriel kompres/gaas. Ga bij snijwonden groter dan 1 centimeter en/of wanneer het bloeden niet stopt naar een huisarts of huisartsenpost. Op zoek naar Absorptiemiddelen? klik op de link: Atherosclerose (Aderverkalking). Atherosclerose (Adererkalking) is een gecompliceerd en langzaam voortschrijdende ziekte waarbij vetachtige stoffen in de wand van slagaders worden afgezet; de zogenaamde "fatty streak". In een later stadium wordt de plaque gevormd, die bestaat uit een kern van dode, vet-bevattende cellen en gladspierweefselcellen, bedekt met een kap bestaand uit gladspierweefselcellen en extracellulaire matrix-onderdelen. Het is mogelijk dat een plaque zo sterk aangroeit, dat dit kan leiden tot afsluiting van een bloedvat. Echter, de frequentste klinische complicaties ontstaan door scheuren van de plaque waardoor de inhoud ervan vrij kan komen, en elders een embolie veroorzaakt (bijvoorbeeld een hartinfarct of herseninfarct). Atherosclerose is een specifieke vorm van arteriosclerose. SPECIALISTEN IN HET BRZO De aderverkalking doet zich het vaakst voor op bepaalde voorkeursplaatsen in het vaatbed, waarbij de plaats het eventuele klinisch beeld bepaalt; de kransslagaders in het hart; risico op hartinfarct, slagaders naar de hersenen; risico op herseninfarct, slagaders naar de benen; eventueel etalagebenen, risico op acute ischemie van het been, slagaders naar de darmen; eventueel mesenterische ischemie, slagaders naar de nieren; eventueel renale arteriële stenose (onder andere). BRZO bedrijven laten zich begeleiden door VNCW Consultants Cursusagenda: Cursus basiskennis gevaarlijke stoffen: 20 november Rotterdam (http://www.safetynet-nederland.nl/cursusgvst86) Cursus basiskennis gevaarlijke stoffen: 14 december Arnhem (http://www.safetynet-nederland.nl/cursusgvst87/) 2

3 Beroepsziekten Beroepsziekten worden steeds beter erkend en gemeld, maar deze aandacht leidt niet tot een afname van de risico s op de werkvloer. In 2011 was er sprake van een lichte stijging tot ongeveer 300 meldingen per 100 duizend werkenden. In 2010 was dat nog 260. Dit blijkt uit het rapport Beroepsziekten in Cijfers 2012 van het NCvB, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid AMC. In 2011 zijn het vaakst psychische klachten (102 per 100 duizend) en aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat (92) gerapporteerd. Daarna volgden gehooraandoeningen (59), huidaandoeningen (15), Werkstress geeft risico s voor zwangeren. Stress tijdens de zwangerschap vergroot de kans op zwangerschapshypertensie en een kind met een laag geboortegewicht. Dit blijkt uit een literatuurstudie die het NCvB op verzoek van het RIVM verrichtte. Aanleiding voor de literatuurstudie naar de effecten van werkstress op het beloop en de uitkomst van de zwangerschap vormde de recent verschenen communicatietoolkit Kinderwens, zwangerschap en werk. Onderzocht werd of er preventieadviezen konden worden toegevoegd. De onderzoeksvraag was of er voldoende wetenschappelijk bewijs is voor een associatie tussen psychosociale werkbelasting en een hogere kans op zwangerschapscomplicaties. Verder is gekeken of dit bewijs eenduidig is en van voldoende sterkte om preventieve adviezen te kunnen toevoegen aan de genoemde communicatietoolkit. Om deze vragen te kunnen beantwoorden is er gezocht naar publicaties die tussen januari 1990 en april 2012 zijn verschenen en zijn terug te vinden in PubMed, waarbij de effecten van werkstress op het kind (vroeggeboorte, laag geboortegewicht en miskramen) of de moeder (zwangerschapshypertensie en pre-eclampsie) werden onderzocht. Na in- en exclusie waren er 17 publicaties over effecten van werkstress op het kind en 6 publicaties over de effecten op de moeder. Bij de beoordeling van de studies werd rekening gehouden met de kwaliteit ervan aan de hand van van tevoren vastgestelde criteria. Er is sterk wetenschappelijk bewijs gevonden voor een relatie tussen werkstress en een hogere kans op zwangerschapshypertensie of pre-eclampsie en tevens op het krijgen van een kind met een lager geboortegewicht. Daarbij bedroeg de gemiddelde gewichtsdaling ongeveer 150 gram. Een dergelijke gewichtsdaling is ook beschreven wanneer de moeder tijdens de zwangerschap alcohol gebruikt. Het bovenstaande was voor het RIVM reden om de bestaande toolkit binnen afzienbare tijd uit te breiden met preventieve adviezen over werkstress. Teus Brand / Bron: beroepsziekten.nl infectieziekten (15), luchtwegaandoeningen (5) en neurologische aandoeningen (4). De helft van de beroepsziektemeldingen komt voor bij werknemers van 51 jaar en ouder. Bij 36 procent van de werknemers is sprake van tijdelijke arbeidsongeschiktheid en bij 6 procent van blijvende arbeidsongeschiktheid. Meer aandacht voor werkgerelateerde diagnostiek en bijbehorende preventie is en blijft van belang voor duurzame inzetbaarheid van werknemers. Het aantal werkgebonden aandoeningen van spieren en gewrichten evenals de daarvoor verantwoordelijke risicofactoren in het werk (zwaar tillen, bukken, vaak verhaalde beweging, moeilijke werkhoudingen) zijn de afgelopen jaren niet afgenomen. Dat geldt voor de meer traditionele sectoren als de bouw, vervoer en opslag en industrie. Beroepsziekten zijn tot op heden nog onvoldoende vertaald in preventieve maatregelen door het bedrijf of de organisatie ter voorkoming van deze aandoeningen. Lawaai op de werkplek is nog steeds een hardnekkig probleem. Preventieve maatregelen lijken werkgevers slechts op kleine schaal toe te passen. Veel brancheorganisaties onderschatten de problemen van gehoorschade op de werkvloer, waarbij het gaat om een balans tussen de eisen die het werk aan het gehoor stelt vanwege bijvoorbeeld de veiligheid en de noodzaak het gehoor te beschermen. Het aantal meldingen van werkgerelateerde astma en van bovenste luchtwegaandoeningen is verdubbeld. Deze toename is toe te schrijven aan het actieve opsporingsprogramma binnen de bakkerssector. Een andere belangrijke bevinding is dat beroepsastma niet alleen door blootstelling aan allergenen kan ontstaan, maar ook na chronische of een eenmalig hoge blootstelling aan irriterende stoffen. Bij infectierisico s speelt werk doorgaans een belangrijke rol. Deze problemen kunnen alleen goed worden aangepakt door intensievere samenwerking tussen de publieke, veterinaire, curatieve en bedrijfsgeneeskundige gezondheidszorg. Over het verband tussen werk en chronische aandoeningen als hart- en vaatziekten en kanker wordt steeds meer bekend. Het aantal gevallen van diabetes type 2, een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten, stijgt wereldwijd sterk. Naast een toename van overgewicht zijn er aanwijzingen dat werkfactoren zoals stress, ploegendienst en beroepsmatige blootstelling aan oplosmiddelen tot een verhoogd risico op diabetes type 2 leiden. Reden om daarop te letten bij de preventie en behandeling van deze aandoening. Bij sommige ziekten is wel succes geboekt. Het aantal gediagnosticeerde nieuwe gevallen van CTE, een neurologische ziekte veelal veroorzaakt door organische oplosmiddelen, daalde sterk in de afgelopen jaren. Dit komt door de actieve signalering van deze beroepsziekten en de daaraan gekoppelde nationale wetgeving die heeft geleid tot vermindering van blootstelling aan organische oplosmiddelen in de verschil- Foto by Robaid 3

4 Flexwerken leidt tot extra bedrijfsrisico s. Werkgevers realiseren zich niet dat flexibel werken risico s met zich mee brengt voor zowel bedrijf als werknemers. Zo weten werknemers bijvoorbeeld niet meer waar de vluchtroutes zich bevinden en laten ze regelmatig dure laptops rondslingeren. Securitas waarschuwt werkgevers voor de risico s van flexibel werken. Flexibel werken en een flexibele werkomgeving zijn voor steeds meer werkgevers de norm. Werknemers hebben geen vaste werkplek of computer meer en werken vaker vanuit huis. Flexibel werken brengt wel risico s met zich mee. Hieronder staat vijf risico's op een rij. Onbekende vluchtroutes. Instrueer werknemers bij veranderingen in hun werkomgeving opnieuw waar op elke verdieping de blusapparatuur, nooduitgangen en blusapparatuur zich bevinden. Onvoldoende bhv-ers aanwezig. Elk bedrijf moet een minimaal aantal bhv-ers beschikbaar hebben. Werken veel werknemers thuis? Houdt dan met de planning rekening met het wettelijk verplicht gestelde aantal bhv-ers. Onveilige opbergmogelijkheden. Kluisjes die gemakkelijk open te breken zijn, krakkemikkige trolleys, etc. Veel opbergmogelijkheden voor laptops en ander kantoorartikelen zijn van onvoldoende kwaliteit. Maak het dieven niet gemakkelijk en investeer in degelijk materiaal. Ontbrekende kantoorartikelen. Om te voorkomen dat kantoorartikelen snel kwijt raken, kunnen werkgevers bijvoorbeeld zorg dragen voor een vaste opbergplek. Achtergelaten laptops. Vaak vergeten werknemers hun laptops netjes op te bergen waardoor ze voor het grijpen liggen. Laat werknemers daarom bij ontvangst van hun laptop een contract ondertekenen waarin de risico s en afspraken zijn opgenomen. Bron: Proef examens. BHV proefexamen brandbestrijding: BHV proefexamen eerste hulp BHV proefexamen ontruiming BHV proefexamen eerste hulp2 VCA-VOL1 proefexamen: VCA-VOL2 proefexamen: Hulpverleners in actie bij rampenoefening op Betuweroute Op Betuweroute bij Zevenaar heeft afgelopen weekend een grote rampenoefening plaatsgevonden. 70 hulpverleners kwamen in actie bij een ongeluk met een goederentrein met gevaarlijke stoffen. Deze praktijkdag was bedoeld als oefening voor de samenwerking tussen leidinggevenden van diverse disciplines. De oefendag was door de Veiligheidsregio Gelderland-Midden georganiseerd. Een goederentrein met gevaarlijke stoffen in meerdere wagons kwam in botsing met een onbekend object. Daarbij werd gespeeld dat er een lekkage van een giftige stof in één van de wagons was ontstaan. De machinist ging naar de wagon kijken en speelde daarbij dat hij onwel werd. Voor de oefening werd de Betuwelijn enige tijd afgezet. Bij de oefening werden in totaal 70 mensen ingezet van onder meer brandweer, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), politie, Keyrail en ProRail. Externe waarnemers bekeken de rampenoefening en op basis daarvan vond een evaluatie plaats. 4

5 Het VAS en Technische bulletins. Er zijn sprinkleronderwerpen die zich in de praktijk voordoen, en waarvoor in het kader van certificatie en inspectie een algemeen geldende afspraak moet worden gemaakt. Vroeger gebeurde dat in het kader van het VAS: de algemeen geldige afspraak werd opgenomen in een VAS-memorandum. Met het vervallen van het VAS verdwijnt ook de mogelijkheid van het maken van VAS-memoranda. Toch blijft behoefte bestaan aan het vastleggen van algemeen geldende afspraak voor certificatie en inspectie van sprinklerbeveiliging. Daarom is besloten om in voorkomend geval Technische Bulletins (TB s) op te stellen. Deze TB s gaan over een sprinklertechnisch onderwerp of een onderwerp dat met sprinklerbeveiliging te maken heeft. TB s worden opgesteld onder auspiciën van de Commissie van Deskundigen Blussystemen (CvD Blus). (bron: CCV) Bekende technische bulletins: Technisch Bulletin 61A: Hi-ex inside air systemen in PGS 15 objecten Technisch Bulletin 62: Collectieve bluswatervoorziening t.b.v. bedrijventerreinen met meerdere gebruikers Technisch Bulletin 64B: Schuimbijmengsystemen Opkomsttijden brandweer volgens de wet In het Besluit veiligheidsregio s in vastgelegd wat de opkomststijden zijn voor de brandweer. Artikel Het bestuur van de veiligheidsregio hanteert bij het vaststellen van de opkomstijden van een basisbrandweereenheid de volgende tijdnormen: a. vijf minuten bij gebouwen met een winkelfunctie met een gesloten constructie, gebouwen met een woonfunctie boven een gebouw met een winkelfunctie of gebouwen met een celfunctie; b. zes minuten bij portiekwoningen, portiekflats of gebouwen met een woonfunctie voor verminderd zelfredzamen; Uitgangspuntendocument voor uw sprinkler Klik hier: c. acht minuten bij gebouwen met een andere woonfunctie dan bedoeld onder a en b, of met een winkelfunctie, gezondheidszorgfunctie, onderwijsfunctie of logiesfunctie, en d. tien minuten bij gebouwen met een kantoorfunctie, industriefunctie, sportfunctie, bijeenkomstfunctie of een overige gebruiksfunctie. 2. Indien het bestuur van de veiligheidsregio voor bepaalde locaties opkomsttijden vaststelt die afwijken van de tijdnormen, motiveert het de keuze van de locatie en de mate van de afwijking. 3. Het bestuur van de veiligheidsregio stelt geen opkomsttijd vast die hoger is dan achttien minuten. Artikel Het bestuur van de veiligheidsregio stelt vast voor welke objecten de inzet van een ondersteuningseenheid voor redden en blussen op hoogte altijd noodzakelijk is. Het bestuur stelt bij deze objecten voor de ondersteuningseenheden dezelfde opkomsttijden vast als voor de basisbrandweereenheden. 5

6 GHS en de etikettering van chemische stoffen en mengsels Het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals is een nieuwe wijze van indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en preparaten. Deze verordening is van toepassing sinds 20 januari Dit systeem brengt internationaal eenduidigheid betreffende de gevaren, aanduidingen en informatie met betrekking tot gevaarlijke stoffen. De belangrijkste aandachtspunten: Naargelang de gevaren wordt een stof of preparaat ingedeeld in één of meer gevarenklassen, op basis van fysische gevaren, gevaren voor de gezondheid en gevaren voor het milieu. Deze klassen worden verder onderverdeeld in één of meer categorieën, naargelang de grootte of de ernst van het gevaar; Een G.H.S.-etiket bevat volgende elementen: gevaarsymbolen, een signal-word ( Danger of Warning ), H-zinnen en P-zinnen (ter vervanging van de vroegere R- en S-zinnen). De symbolen zelf zijn aangepast. De vorm, kleur en inhoud zijn gewijzigd. De specifieke symbolen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zoals opgenomen in het ADR blijven echter bestaan. ADR en IMDG etiketten op een rol van 1000 stuks voor 32,50 per rol! Rechtszaak Chemie-Pack: 'Gasbrander werd regelmatig gebruikt door medewerkers' De vloeistofpomp op het binnenterrein van Chemie-Pack gaf in het verleden vaker problemen. Dat zegt de productiemanager (45) die woensdag als getuige gehoord wordt voor de rechtbank in Breda. Uit de rechtszaak blijkt dat er veel zaken niet op orde waren binnen het bedrijf. Volgens de productiemanager bestond bij lage temperaturen de kans dat een onderdeel van de pomp bevroor, waardoor de leiding verstopt raakte. Dit gebeurde zo'n vier tot vijf keer per jaar. Bij dergelijke storingen werd regelmatig een gasbrander gebruikt om apparaat te ontdooien. De gasbrander was eigenlijk bedoeld om pallets te 'sealen'. Het gebruik van open vuur op de binnenplaats bij Chemie-Pack was streng verboden. Het was volgens de manager algemeen bekend dat af en toe de gasbrander werd gebruikt bij een bevroren pomp. Het is de eerste keer dat de productiemanager zijn verhaal doet, uit loyaliteit zweeg hij tot dusver tegen de politie. Lees verder op pagina 10. Ook de neef van directeur Gerard Spiering werd verhoord. Hij werkte als chef vloeistoffen en commercieel medewerker bij het bedrijf. Volgens hem wist Spiering niets van het regelmatige gebruik van de brander. De neef was niet volledig op de hoogte van de milieu- en veiligheidsvoorschriften van het bedrijf: "Kon je in een boek in de kantine opzoeken." Het bedrijf groeide hard en er was gebrek aan opslagruimte. 6

7 Crisislinks Handboek Rampenbestrijding Deel A Handboek Rampenbestrijding Deel B Handboek Rampenbestrijding Deel C Handboek Rampenbestrijding Deel D Handboek Ordenings Methodiek Processen Minister van Veiligheid en Justitie lanceert aanvullend alarmmiddel NL-Alert. Op 8 november 2012 heeft Minister Opstelten samen met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid de heer Akerboom, voorzitter van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond de heer Aboutaleb en burgemeester van Lansingerland de heer van Vliet NL-Alert gelanceerd. NL-Alert is een nieuw aanvullend alarmmiddel voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat mensen op dat moment het beste kunnen doen. Zo kunnen meer mensen worden bereikt en worden mensen beter geïnformeerd. De hulpdiensten van de veiligheidsregio s kunnen NL-Alert vanaf vandaag inzetten als aanvullend alarmmiddel bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand waarbij giftige rook vrijkomt, explosiegevaar of een overstroming. NL-Alert werkt op basis van cell broadcasting en niet met sms-berichten. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. De hulpdiensten van de veiligheidsregio s kunnen NL-Alert vanaf vandaag inzetten als aanvullend alarmmiddel bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand waarbij giftige rook vrijkomt, explosiegevaar of een overstroming. NL-Alert werkt op basis van cell broadcasting en niet met sms-berichten. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. Op dit moment werkt NL-Alert al op meer dan de helft van de mobiele telefoons. Bijna alle telefoons zonder internet kunnen NL-Alert ontvangen, terwijl ruim de helft van de smartphones geschikt is. Het aantal mobiele telefoons dat NL-Alert kan ontvangen loopt de komende tijd snel op. In de toekomst is NL-Alert standaard ingesteld op mobiele telefoons. Om Nederlanders over het nieuwe aanvullende alarmmiddel te informeren is op 8 november een publiekscampagne gestart: NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie. Helft van geïnspecteerde chemische bedrijven heeft te weinig oog voor risico s. De Inspectie SZW controleerde afgelopen jaar bedrijven in de sector aardolie, chemie, farmacie, kunststof en rubber. Ruim de helft van deze ondernemingen is niet goed genoeg op de hoogte van de risico s van het produceren, verhandelen en verwerken van gevaarlijke stoffen. Veel van de bezochte bedrijven nemen wel maatregelen om werknemers te beschermen tegen gevaarlijke stoffen. Maar ze kunnen vaak niet onderbouwen dat deze maatregelen ook werken. Dat geldt vooral voor ondernemingen die chemische stoffen produceren waar hun werknemers langdurig aan blootstaan. Bij ruim vijfhonderd bedrijven waar zaken mis waren, heeft de Inspectie voorgeschreven welke maatregelen ze moesten uitvoeren. De inspecteurs hebben later gecontroleerd of dat ook was gebeurd. Meer dan 95 procent had de overtreding inderdaad opgeheven. De Inspectie heeft in vijftien gevallen een boete opgelegd of de werkzaamheden stilgelegd. Bij vijftig bedrijven waar de bescherming tegen gevaarlijke stoffen onvoldoende was, heeft de Inspectie diepgaandere controles uitgevoerd. Volgend jaar gebeurt dat bij 200 andere bedrijven. De strengere controles bij de bedrijven zullen de komende drie jaar aanhouden. De Inspectie wil daarmee zorgen dat personeel in deze sector gezonder kan werken. Te weinig preventieve maatregelen kunnen bij werknemers op termijn leiden tot chronische vermoeidheid, concentratiestoornissen, geheugenverlies, kanker en longaandoeningen. De Inspectie ontwikkelde een site waar bedrijven zelf via internet kunnen checken of ze aan de regels voldoen: gevaarlijkestoffen.zelfinspectie.nl/ Bent u op zoek naar ondersteuning bij de Identificatie van gevaren? Surf dan naar: 7

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij 2 Bedrijfshulpverlening? Alle regels op een rij! INHOUD 1 Wat is BHV? 2 BHV verplicht? 3 Aantal BHV ers 4 Taken BHV ers 5 Opleidingseisen 6 Boetes en aansprakelijkheid

Nadere informatie

HANDBOEK VEILIGHEIDSMIDDELEN 23-09-2011

HANDBOEK VEILIGHEIDSMIDDELEN 23-09-2011 Hoofdstuk 10 - Veiligheidsaanduidingen Inleiding Veiligheid op de werkplek begint vaak met te weten welke gevaren op de werkplek aanwezig zijn en waar extra op gelet moet worden. Door een duidelijke signalering

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Vergunningverleners Een vergunningaanvraag mag niet in strijd zijn met EU-GHS. Het is daarom van belang dat u de bepalingen van EU-GHS kent en begrijpt. EU-GHS

Nadere informatie

Peilstation Intensief Melden

Peilstation Intensief Melden Peilstation Intensief Melden Nederlands Centrum voor Beroepsziekten AMC Presentatie casus beroepsziekte en Capita Selecta 5 e PIM workshop, najaar 2013 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, AMC/Coronel

Nadere informatie

Factsheet Vragen en antwoorden Versie: 11 november 2016

Factsheet Vragen en antwoorden Versie: 11 november 2016 Factsheet Vragen en antwoorden Versie: 11 november 2016 NL-ALERT CONTROLEBERICHT 5 DECEMBER 2016 Wat is het NL-Alert controlebericht? Op maandag 5 december zendt de overheid rond 12:00 uur een NL-Alert

Nadere informatie

Factsheet Vragen en antwoorden. NL-Alert: Direct informatie bij een noodsituatie

Factsheet Vragen en antwoorden. NL-Alert: Direct informatie bij een noodsituatie Factsheet Vragen en antwoorden Versie: 6 november 2012 NL-Alert: Direct informatie bij een noodsituatie NL-Alert Wat is NL-Alert? NL-Alert is een nieuw aanvullend alarmmiddel van de overheid voor op de

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Oktober 2012 Factsheet NL-Alert Vragen en antwoorden NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Wat is NL-Alert? NL-Alert is een nieuw aanvullend alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon.

Nadere informatie

Gemeente Vlieland Gemeentelijke bijlage 7 bij Dekkingsplan Fryslân 1.0

Gemeente Vlieland Gemeentelijke bijlage 7 bij Dekkingsplan Fryslân 1.0 Gemeente Vlieland Gemeentelijke bijlage 7 bij Dekkingsplan Fryslân 1.0 Datum: 8 maart 2013 Pagina 1 van 7 Leeswijzer Deze bijlage is specifiek toegesneden op uw gemeente. Met deze bijlage kunt u de resultaten

Nadere informatie

Onze Nieuwe cursus Paro-preventieassistent

Onze Nieuwe cursus Paro-preventieassistent In deze uitgave: In deze nieuwsbrief DentalFlash de nieuwe cursus Paro-preventieassistent, zorg goed voor je lichaam, de veiligheid op de werkvloer in het geding, Sandra Schrijft en veel geslaagde cursisten.

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening op scholen

Bedrijfshulpverlening op scholen Bedrijfshulpverlening op scholen 2 Bedrijfshulpverlening op scholen INHOUD 1 Inleiding 2 BHV organisatie op scholen 3 Taken, aantal en opleiding BHV ers 4 Samenvatting BHV-organisatie 3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Dekkingsplan 2012 BRANDWEER BRABANT-NOORD. Presentatie: algemene toelichting

Dekkingsplan 2012 BRANDWEER BRABANT-NOORD. Presentatie: algemene toelichting Dekkingsplan 2012 BRANDWEER BRABANT-NOORD Presentatie: algemene toelichting Inhoud presentatie: Dekkingsplan Regionale Brandweer Brabant Noord Inspectierapport Ter Plaatse Hoe nu verder? Dekkingsplan:

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Industriële gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe wetgeving voor

Nadere informatie

A7-0319/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2013)0102 C7-0047/ /0062(COD)) Door de Commissie voorgestelde tekst

A7-0319/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2013)0102 C7-0047/ /0062(COD)) Door de Commissie voorgestelde tekst 31.1.2014 A7-0319/ 001-019 AMENDEMENTEN 001-019 ingediend door de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken Verslag Sari Essayah Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels A7-0319/2013

Nadere informatie

De invloed van arbeidsomstandigheden op de latere zwangerschapsuitkomsten: Melden of niet melden als beroepsziekte?

De invloed van arbeidsomstandigheden op de latere zwangerschapsuitkomsten: Melden of niet melden als beroepsziekte? De invloed van arbeidsomstandigheden op de latere zwangerschapsuitkomsten: Melden of niet melden als beroepsziekte? Teus Brand Coronel Instituut, Academisch Medisch Centrum Amsterdam Opbouw voordracht

Nadere informatie

Taak 1.1.8 Arbo >> Discussietaak Burcu Arslan 3T1A. Ergonomie. Arbozorg in de grafimedia

Taak 1.1.8 Arbo >> Discussietaak Burcu Arslan 3T1A. Ergonomie. Arbozorg in de grafimedia Taak 1.1.8 Arbo >> Discussietaak Burcu Arslan 3T1A Ergonomie Arbozorg in de grafimedia In de grafische sector zijn de laatste jaren behoorlijke inspanningen gedaan om een gezondere bedrijfstak te worden

Nadere informatie

Werken met chemicaliën. Informatie tbv een toolbox

Werken met chemicaliën. Informatie tbv een toolbox Informatie tbv een toolbox Voor de leidinggevenden Bespreek aan de hand van de leaflet de verschillende soorten pictogrammen en betekenissen. Laat op de werkplek zien waar de informatie te vinden is, vraag

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

In verband met. bedrijfshulpverlening

In verband met. bedrijfshulpverlening In verband met bedrijfshulpverlening Als de nood het hoogst is, is de redding dan wel nabij? Bij een noodsituatie of ongeval in uw bedrijf zijn twee zaken van essentieel belang: 1 Is er een hulpverlener

Nadere informatie

NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie

NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Factsheet Vragen en antwoorden Versie: april 2014 NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie NL-ALERT ALGEMEEN Wat is NL-Alert? NL-Alert is een alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon.

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Factsheet Vragen en antwoorden Versie: oktober 2014. NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie

Factsheet Vragen en antwoorden Versie: oktober 2014. NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Factsheet Vragen en antwoorden Versie: oktober 2014 NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie NL-ALERT ALGEMEEN Wat is NL-Alert? NL-Alert is het alarmmiddel voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor distributeurs U moet een stof of mengsel dat als gevaarlijk is ingedeeld etiketteren en verpakken volgens de eisen van EU-GHS. Daarbij kunt u de

Nadere informatie

Factsheet Vragen en antwoorden Versie: oktober 2015. NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie

Factsheet Vragen en antwoorden Versie: oktober 2015. NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Factsheet Vragen en antwoorden Versie: oktober 2015 NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie NL-ALERT CONTROLEBERICHT 7 DECEMBER 2015 Wat is het NL-Alert controlebericht? Maandag 7 december rond

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor fabrikanten U moet alle stoffen die u in de handel brengt, indelen volgens de eisen van EU-GHS. Stoffen die niet in de handel verkrijgbaar zijn

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Calamiteitenplan Land in Zicht Datum: 23 januari 2017 Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Inhoud Belangrijke telefoonnummers... 3 Intern... 3 Hulpdiensten... 3 Adres spoedeisende zorg ziekenhuis...

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding basisveiligheid VCA

Informatieblad. Opleiding basisveiligheid VCA Informatieblad Opleiding basisveiligheid VCA Waarom kiezen voor ccb groep? In 1 dag uw VCA diploma halen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

Stop met roken, eet gezond, en neem vooral een abonnement op de sportschool. U adviseert zich suf. Maar wie luistert? Lees hier verder >>>

Stop met roken, eet gezond, en neem vooral een abonnement op de sportschool. U adviseert zich suf. Maar wie luistert? Lees hier verder >>> Jaargang 2016 / nieuwsbrief 32 / maart en april 2016 De mens is niet de zwakste schakel We beschouwen de mens traditioneel als zwakste schakel in hoogtechnologische omgevingen. Maar (teams van) werknemers

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Distributeurs U moet een stof of mengsel dat als gevaarlijk is ingedeeld etiketteren en verpakken volgens de eisen van EU-GHS. Daarbij kunt u de indeling gebruiken

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen Maart 2016 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

Checklist voor opzetten BHV organisatie

Checklist voor opzetten BHV organisatie Checklist voor opzetten BHV organisatie Wettelijke eisen 1(*) Zijn er buiten de Arbowet nog andere wetten, besluiten of branchespecifieke eisen van? Denk daarbij aan eisen vanuit het Gebruiksbesluit of

Nadere informatie

Factsheet Vragen en antwoorden. NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Eerste landelijke NL-Alert controlebericht 4 februari 2013

Factsheet Vragen en antwoorden. NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Eerste landelijke NL-Alert controlebericht 4 februari 2013 Factsheet Vragen en antwoorden Versie: 24 januari 2013 NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Eerste landelijke NL-Alert controlebericht 4 februari 2013 KERNINFORMATIE Maandag 4 februari rond

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Professionele gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe wetgeving voor

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Producenten van voorwerpen Als u explosieve stoffen of mengsels in voorwerpen verwerkt, moet u deze indelen, etiketteren en verpakken volgens de voorschriften

Nadere informatie

Ongeval en Beroepsziekte

Ongeval en Beroepsziekte Ongeval en Beroepsziekte Rechte rug recht en slappe knieën Erik Stigter, bedrijfsarts, forensisch arts Peter Wulp, bedrijfsarts Medisch adviseurs Inspectie SZW Preventie van gezondheidsschade door arbeid

Nadere informatie

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels Rijksoverheid EU-GHS Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels EU-GHS EU-GHS is de nieuwe verordening over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen

Nadere informatie

Zwangerschap bij chronische ontstekingsziekten van de darm

Zwangerschap bij chronische ontstekingsziekten van de darm Zwangerschap bij chronische ontstekingsziekten van de darm Inleiding Zwanger worden als je een chronische ontstekingsziekte van de darm (IBD = inflammatory Bowel disease) hebt zoals de ziekte van Crohn

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Trainingen & Opleidingen

Trainingen & Opleidingen Trainingen & Opleidingen Bedrijfshulpverlening Een bedrijfshulpverlener is verantwoordelijk voor het verlenen van Eerste Hulp, het bestrijden van een beginnende brand en het begeleiden van een ontruiming.

Nadere informatie

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD:

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD: Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD: Zwangere vrouwen ervaren weinig tolerantie op het werk Werkgevers zouden een gezonde levensstijl moeten kunnen eisen Legionellose Werkgevers

Nadere informatie

EVO PGS-15 Checklist

EVO PGS-15 Checklist Checklist PGS-15 Checklist EVO PGS-15 Checklist evo.nl/pgs15 1 Verkrijg eenvoudig een algemeen inzicht in de PGS-15 richtlijn Bedankt voor uw download Deze PGS-15 checklist is opgesteld om een algemeen

Nadere informatie

BHV Organisatie. BHV organisatie. Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen

BHV Organisatie. BHV organisatie. Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen BHV Organisatie Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen Versie: 20-07-2016 Pagina 1 van 5 Inhoud Pagina Inleiding 3 Preventie 4 Bedrijfshulp Verlening

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Factsheet Vragen en antwoorden Versie: 9 juni 2017

Factsheet Vragen en antwoorden Versie: 9 juni 2017 Factsheet Vragen en antwoorden Versie: 9 juni 2017 NL-ALERT CONTROLEBERICHT 3 JULI 2017 Wat is het NL-Alert controlebericht? Maandag 3 juli zendt de overheid om 12:00 uur een NL-Alert controlebericht uit.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Factsheet NL-Alert Vragen en antwoorden september 2013 NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Zuiver voor reactief gebruik CONTROLEBERICHT 4 NOVEMBER Wat houdt het controlebericht van NL-Alert

Nadere informatie

(on) mogelijkheden van de brandweer

(on) mogelijkheden van de brandweer (on) mogelijkheden van de brandweer Ing. H. Killaars, Adviseur Risicobeheersing 1 Taken conform de Wet op de veiligheidsregio s Artikel 25 1. De door het bestuur van de veiligheidsregio ingestelde brandweer

Nadere informatie

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet.

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet. Arbo Inhoud Arbowet Als werknemer in een winkel heb je samen met de werkgever afspraken genaakt over het werk dat je doet. Dat zijn niet de enige regels waaraan een bedrijf zich moet houden. We gaan het

Nadere informatie

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 18 / november en december 2013 INHOUD:

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 18 / november en december 2013 INHOUD: Jaargang 2013 / nieuwsbrief 18 / november en december 2013 INHOUD: Verzuim daalt naar 3,8%, maar wel vaker ziek aan het werk Ontwikkeling ISO-norm arbomanagement gestart Boekje met praktische BHV-voorbeelden

Nadere informatie

Circulaire ETIKETTERING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN

Circulaire ETIKETTERING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN Etikettering van chemische producten PRINCIPE Sinds 1 juni 2015 heeft de CLP-verordening (wat staat voor Classifying, Labelling and Packaging ) officiële benaming: Verordening (EG) nr. 1272/2008 van de

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening (BHV) Doelstellingen Visie Bedrijfshulpverlening Yes! Kinderopvang

Bedrijfshulpverlening (BHV) Doelstellingen Visie Bedrijfshulpverlening Yes! Kinderopvang Bedrijfshulpverlening (BHV) Het doel van een bedrijfshulpverleningsorganisatie is om bij calamiteiten of situaties die tot een calamiteit kunnen leiden snel in te grijpen in afwachting van (deskundige)

Nadere informatie

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl Voorblad BHV Plan naam/logo bedrijf JAAR 2010 CumLaude Bedrijfshulpverlening pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Verantwoording BHV-plan........

Nadere informatie

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan Wat is bedrijfshulpverlening? Bedrijfshulpverlening is het door het bedrijf georganiseerde verlenen van hulp door werknemers bij gevaarlijke situaties. Het doel hiervan is om de nadelige gevolgen van calamiteiten,

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor professionele gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe

Nadere informatie

Model BHV-plan MKB-arbo-activiteitenprogramma

Model BHV-plan MKB-arbo-activiteitenprogramma Model BHV-plan MKB-arbo-activiteitenprogramma Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen.

Nadere informatie

Signaleren, diagnosticeren, melden en preventie van beroepsziekten: het zes-stappenplan voor bedrijfsartsen. Toelichting en checklists per stap

Signaleren, diagnosticeren, melden en preventie van beroepsziekten: het zes-stappenplan voor bedrijfsartsen. Toelichting en checklists per stap Signaleren, diagnosticeren, melden en preventie van beroepsziekten: het zes-stappenplan voor bedrijfsartsen September 2014 Toelichting en checklists per stap Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Coronel

Nadere informatie

Zwangerschap bij chronische ontstekingsziekten van de darmen

Zwangerschap bij chronische ontstekingsziekten van de darmen Zwangerschap bij chronische ontstekingsziekten van de darmen Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zwangerschap 2 Erfelijkheid 2 Vruchtbaarheid 2 Invloed chronische darmziekte op de zwangerschap

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure Bedrijfshulpverlening Informatiebrochure Inhoudsopgave Algemene informatie Pagina 3 t/m 6 Instructies voor gebruik tijdens incidenten Pagina 7 Gegevens en telefoonnummers Achterzijde brochure Algemene

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener

Informatieblad. Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Informatieblad Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Waarom kiezen voor ccb groep? In 3 dagen uw diploma adembescherming voor de bedrijfshulpverlener van het NIBHV behalen vaardigheden

Nadere informatie

Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014

Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014 Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014 Inhoudsopgave 1 1. Algemene gegevens 2 2. Inleiding 2 3. Overzicht van mogelijke noodsituatie 2 4. Processen van melden t/m nazorg 2 4.1 Bij brand 2 4.2 Bij persoonlijk

Nadere informatie

Factsheet Vragen en antwoorden Versie: april 2015. NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie

Factsheet Vragen en antwoorden Versie: april 2015. NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Factsheet Vragen en antwoorden Versie: april 2015 NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie NL-ALERT CONTROLEBERICHT 1 JUNI Wat is het NL-Alert controlebericht? Maandag 1 juni rond 12.00 uur zendt

Nadere informatie

Arbeidsrisico s en zwangerschap. Zwangerschap en werkstress. Teus Brand. Disclosure belangen spreker

Arbeidsrisico s en zwangerschap. Zwangerschap en werkstress. Teus Brand. Disclosure belangen spreker Arbeidsrisico s en zwangerschap Zwangerschap en werkstress Teus Brand Coronel Instituut, Academisch Medisch Centrum Amsterdam Disclosure belangen spreker Teus Brand (potentiële) belangenverstrengeling

Nadere informatie

Datum 17 december 2014 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de grote brand op het industrieterrein in Maastricht

Datum 17 december 2014 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de grote brand op het industrieterrein in Maastricht 1 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bijlagen 1 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de grote brand op het industrieterrein in Maastricht Hierbij

Nadere informatie

en de arbosite van MKB-Nederland (www.arbo.mkb.nl) raadplegen of rechtstreeks bij uw brancheorganisatie informeren.

en de arbosite van MKB-Nederland (www.arbo.mkb.nl) raadplegen of rechtstreeks bij uw brancheorganisatie informeren. BHV-plan Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen. Deze gegevens vormen samen het

Nadere informatie

GHS-CLP. Veiligheid & Milieu

GHS-CLP. Veiligheid & Milieu GHS-CLP Veiligheid & Milieu GHS-CLP Beste klant, Würth levert ruim 1.000 chemieproducten in een grote variëteit en vindt het daarom belangrijk om u te informeren over veranderende wetgeving omtrent deze

Nadere informatie

ALGEMEEN Moet ik een bedrijfsnoodplan of ontruimingsplan hebben? Geldt de BHV-verplichting ook voor mijn school?

ALGEMEEN Moet ik een bedrijfsnoodplan of ontruimingsplan hebben? Geldt de BHV-verplichting ook voor mijn school? Een school is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het uitvoeren van de BHV. Zoals bekend zal het zelf achteraf duidelijk moeten maken, het maximale te hebben gedaan om bij calamiteiten te bestrijden.

Nadere informatie

Informatieblad. herhaling BHV

Informatieblad. herhaling BHV Informatieblad herhaling BHV Waarom kiezen voor ccb groep? jaarlijks wisselend en interactief lesprogramma vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

Inspectiecertificaat Conform Bouwbesluit 2012

Inspectiecertificaat Conform Bouwbesluit 2012 Conform Bouwbesluit 2012 Inhoudsopgave: - Bij welke gebruiksfunctie dient het brandbeveiligingssysteem gecertificeerd te zijn met een Inspectiecertificaat? - Welke typen Inspecties zijn er en wat is de

Nadere informatie

Herziening NVAB richtlijn Zwangerschap, postpartumperiode en werk

Herziening NVAB richtlijn Zwangerschap, postpartumperiode en werk Herziening NVAB richtlijn Zwangerschap, postpartumperiode en werk Ageeth Schonewille-Rosman, verloskundige, senior onderzoeker Monique van Beukering Bedrijfsarts, onderzoeker Disclosure belangen spreker

Nadere informatie

Rol en beschikbaarheid van de bedrijfsarts

Rol en beschikbaarheid van de bedrijfsarts Arbeidsrisico s en zwangerschap Rol en beschikbaarheid van de bedrijfsarts Teus Brand Coronel Instituut, Academisch Medisch Centrum Amsterdam Disclosure belangen spreker Teus Brand (potentiële) belangenverstrengeling

Nadere informatie

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009 BHV plan van MOVARES Zwolle, 16 februari 2009 Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Instructies voor bezoekers 6. Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

Jaargang 2014 / nieuwsbrief 19 / januari en februari 2014 INHOUD:

Jaargang 2014 / nieuwsbrief 19 / januari en februari 2014 INHOUD: Jaargang 2014 / nieuwsbrief 19 / januari en februari 2014 INHOUD: Is uw RI&E compleet? 1 op de 3 gevallen ziekteverzuim door werkstress Duurzaam inzetbaar met nieuwe Loopbaanspiegel 'Preventiemedewerker

Nadere informatie

Informatieblad basisopleiding BHV

Informatieblad basisopleiding BHV Informatieblad basisopleiding BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

We kampen dit jaar met de langstdurende griepepidemie in ruim veertig jaar. Nederland wordt al 21 weken geteisterd door de griep.

We kampen dit jaar met de langstdurende griepepidemie in ruim veertig jaar. Nederland wordt al 21 weken geteisterd door de griep. Jaargang 2015 / nieuwsbrief 27 / mei en juni 2015 Preventietips van een verzekeraar Verzekeraars beperken zich al lang niet meer tot het afsluiten van verzekeringspolissen. Ze staan bedrijven bij in het

Nadere informatie

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF Arbocatalogus Nikhef Nummer RSI0004V1SVM Versie 1 Bestandsnaam: Arbo-management Occupational Health & Safety RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF blz. 2 t/m 6 Inleiding blz. 2 Beschrijving problematiek

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Informatieblad. herhaling BHV

Informatieblad. herhaling BHV Informatieblad herhaling BHV Waarom kiezen voor ccb groep? jaarlijks wisselend en interactief lesprogramma vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Bedrijfshulpverlener Medewerkers die binnen het bedrijf werkzaam zijn en een taak hebben of krijgen als bedrijfshulpverlener. 2 dagen of 4 dagdelen Inhoud

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV Informatieblad Opleiding coördinator/hoofd BHV Waarom kiezen voor ccb groep? in 3 dagen uw diploma Coördinator / Hoofd BHV behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen ruime

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

Gemeente Schiermonnikoog Gemeentelijke bijlage 7 bij Dekkingsplan Fryslân 1.0

Gemeente Schiermonnikoog Gemeentelijke bijlage 7 bij Dekkingsplan Fryslân 1.0 Gemeente Schiermonnikoog Gemeentelijke bijlage 7 bij Dekkingsplan Fryslân 1.0 Datum: 8 maart 2013 Leeswijzer Deze bijlage is specifiek toegesneden op uw gemeente. Met deze bijlage kunt u de resultaten

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

Handleiding Voorlichting voor patiënten met claudicatio intermittens. Waarom loop ik bij de claudicatio- / fysiotherapeut?

Handleiding Voorlichting voor patiënten met claudicatio intermittens. Waarom loop ik bij de claudicatio- / fysiotherapeut? Handleiding Voorlichting voor patiënten met claudicatio intermittens Waarom loop ik bij de claudicatio- / fysiotherapeut? Wat is het doel van deze presentatie? Uit onderzoek blijkt dat patiënten met claudicatio

Nadere informatie

Zwangerschap bij een chronische darmziekte

Zwangerschap bij een chronische darmziekte Maag-, Darm- en Leverziekten Zwangerschap bij een chronische darmziekte www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Vruchtbaarheid... 3 Erfelijkheid... 4 Medicijnen... 4 Invloed chronische darmziekte op de zwangerschap...

Nadere informatie

Veilige afstand tot mobiele-telefoonantennes

Veilige afstand tot mobiele-telefoonantennes Jaargang 2015 / nieuwsbrief 28 / juli en augustus 2015 Taal als tool tegen ziek zijn Laaggeletterde werknemers missen vaak de leesvaardigheid om adequaat met informatie over gezondheid om te gaan. Daardoor

Nadere informatie

Inhoud. Lijst van auteurs. 1 De relatie tussen werk en gezondheid 1 J.H.A.M. Verbeek

Inhoud. Lijst van auteurs. 1 De relatie tussen werk en gezondheid 1 J.H.A.M. Verbeek Lijst van auteurs Inleiding xi xiii 1 De relatie tussen werk en gezondheid 1 J.H.A.M. Verbeek 1 Gezondheidsrisico s in het werk 1 2 Gezondheidsrisico s en belastende factoren 3 3 Beroepsziekte 4 4 Gevolgen

Nadere informatie

Veilig werken. Veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen - basis

Veilig werken. Veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen - basis Veilig werken Veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen - basis Programma voor vandaag: Kahoot Veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen - basis Opdracht: Bestrijdingsmethoden Veilig werken & GBM?

Nadere informatie

FIBROMYALGIE FRANCISCUS GASTHUIS

FIBROMYALGIE FRANCISCUS GASTHUIS FIBROMYALGIE FRANCISCUS GASTHUIS Inleiding Uw reumatoloog heeft u verteld dat u fibromyalgie hebt. Er komen ongetwijfeld veel vragen in u op. In deze folder proberen wij antwoord te geven op uw vragen.

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten b Bedrijfshulpverlening MKB-inforeeks Arbo in de praktijk Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten Bedrijfshulpverlening: de actiepunten op een rij... Volgens de Arbowet zijn werkgevers (= ondernemers

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 Website: www.tweb.nl E-mail: info@tweb.nl

Nadere informatie

MAATWERK IN CERTIFICERING NIBHV WERKT!

MAATWERK IN CERTIFICERING NIBHV WERKT! NIBHV WERKT! Om de BHV certificering zoveel mogelijk toe te snijden op vraag van de klant zijn er bij het NIBHV mogelijkheden om maatwerk te leveren in de certificering van de basisopleiding en de herhaling.

Nadere informatie

Zwangerschap, reproductietoxicologie en preconceptieconsult

Zwangerschap, reproductietoxicologie en preconceptieconsult Zwangerschap, reproductietoxicologie en preconceptieconsult Dr. Teus Brand Coronel Instituut, Academisch Medisch Centrum Amsterdam Zwangerschapscomplicaties beïnvloed door werkgebonden factoren Miskraam

Nadere informatie

Samenvatting voor niet-ingewijden

Samenvatting voor niet-ingewijden voor niet-ingewijden Type 2 diabetes Diabetes is een ernstige chronische ziekte, die wordt gekenmerkt door te hoge glucosespiegels (de suikers ) in het bloed. Er zijn verschillende typen diabetes, waarvan

Nadere informatie