SCHOOL VOOR SPECIAAL BASISONDERWIJS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOL VOOR SPECIAAL BASISONDERWIJS"

Transcriptie

1 SCHOOL VOOR SPECIAAL BASISONDERWIJS

2 NAMEN EN ADRESSSEN Bestuur van Stichting Biezonderwijs Bestuursbureau: Postbus 5134, 5004 EC Tilburg Voorzitter van het College van Bestuur: Mw. B. Rombouts Inspectie van het onderwijs Rijks inspectiekantoor Breda Vragen over onderwijs Schoolmaatschappelijk Werk, Magda Paulusse Te bereiken op de maandag, dinsdag en donderdag GGD: Hart voor Brabant, Ringbaan West 227, Tilburg Schoolarts: Eveline Bruynen Verpleegkundige: AnneMarie Verboven Extern vertrouwenspersoon GGD Hart voor Brabant Jeugdtandverzorging: Monteverdistraat 69 Tilburg Gemeente Tilburg, Afdeling onderwijs Leerplichtambtenaar: Dhr. F.B. van den Bosch Vervoer: Dhr. V. Kwantes Gemeente Goirle Leerplichtambtenaar: Mw. M. de Jong Vervoer: Mw. L. Voets Taxibedrijven Tilburg: Taxi Centrale Midden Brabant Goirle : Taxi Centrale Midden Brabant Taxi Walsmits Alphen:Taxi Diepstraten Hilvarenbeek: Taxibedrijf Kramer Klachtencommissie: Stichting KOMM - Machtsmisbruik Postbus 4155, 5004 JD Tilburg... (Fontys) Klachtencommissie voor het katholiek onderwijs Overige klachten Postbus 82324, 2508 EH Den Haag Bureau Jeugdzorg Alleenhouderstraat 25, Tilburg Advies en Meldpunt Kindermishandeling Alleenhouderstraat 25, Tilburg Raad van Kinderbescherming Spoorlaan 394, Tilburg Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178, 5000 AD Tilburg Stichting Leergeld Goirle en Riel Postbus 68, 5050 AB Goirle Jeugdsportfonds, Tilburg Centrum Jeugd en Gezin (CJG) MEE Kloosterstraat 41, Tilburg

3 SBO Zonnesteen, School voor Speciaal Basis Onderwijs Generaal Smutslaan 11, 5021 XA Tilburg Tilburg, augustus 2014 Beste ouders/ verzorgers, U hebt hier de informatiekalender van SBO Zonnesteen in handen. Daarnaast bestaat er ook nog een schoolgids over onderwijs, inhoud en organisatie van SBO Zonnesteen. Bewaart u dit boekwerkje goed. Er staan gegevens in die in de loop van het jaar van pas kunnen komen. Deze informatiekalender vormt samen met de schoolgids één geheel. Hebt u nog vragen over de inhoud dan kunt u altijd bij de leerkracht terecht. Verder wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Met vriendelijke groeten, Team SBO Zonnesteen Telefoon: / Website: Directeur: Yvonne Somers Adjunct directeur: Karin de Lange SCHOOLTIJDEN EN KOSTEN Schooltijden De begin- en eindtijden zijn voor alle kinderen van de school gelijk. Voor alle groepen: Maandag, dinsdag, donderdag: Woensdag en vrijdag uur uur Pauze: De ochtend- en lunchpauzes houden wij per bouw gescheiden. De poort gaat om 8.15 uur open Kosten Het volgen van onderwijs is voor kinderen op de basisschool gratis. Alleen extra activiteiten en diensten brengen kosten met zich mee. Ouderbijdrage Deze wordt geïnd door de Ouderraad. 15,00 per kind per jaar Heeft u meer kinderen op school dan zijn de kosten 25,00 per gezin. Overblijven Dit wordt door de school verzorgd. 30,00 per kind per jaar. Schoolreisje Tot maximaal 25,00 per kind. Hier hoort u in de loop van het schooljaar meer over. Indien u het wenst kan er een betalingsregeling worden afgesproken.

4 PLATTEGROND MET DE GROEPEN EN DE LEERKRACHTEN Groepsleerkrachten Duiventil Onderbouw Apenkooi Heksenketel Antoinette Nieuwenhuisen Patty Ho Marijke Oude Voshaar Patty Ho Maartje Roes Vlindertuin Beestenboel Linda Mateijsen Wilma Verhoeven Linsey Mecking Middenbouw Vuurberg Schateiland Margreeth Tijssen Femke van Hest Hilde van Dal Marijke Oude Voshaar Vuurvogel Drakenstein Petra Meijnckens Wendy Weel Paula Droog Bovenbouw Griezelbus Serengül Sentürk Kikkerpoel Femke van Hest Laura de Jong Sterrenhemel Chris Trimbach Zomerzon Vuurtoren Marcia Toemen Anneke Spooren Twan Broné Barbara Paijmans Buddies Marloes Schoormans Barbara Paijmans Ondersteunende (leer)krachten Onderbouw/ Paula Droog Middenbouw Anita Verhagen Nicole Neggers Bovenbouw Anneke Spooren Laura de Jong

5 WIE HEEFT WELKE TAAK? Vakleerkrachten Marian Elsinga (gym) Margriet Houpperichs (gym) Judith Vekemans (muziek) Logopedistes Marijke Vroemen Maud van Zantvoort Leerlingenzorg Interne begeleiders Onderbouw: Carien Castelijns Bovenbouw: Frans Caarls Psychologe/orthopedagoog Janneke v.d. Plas en Maud Straathof Psychologisch assistent: Ruby Maas Maatschappelijk werkster Magda Paulusse-van Hest Directie Yvonne Somers (directeur) Karin de Lange-Witman (adj.dir) Onderwijsondersteuners Angelique Donders (adm) Monique van Overdijk (adm) Ton Hopmans (conciërge) Zorg voor de computers Hans Toemen Twan Broné Vertrouwenspersonen Interne vertrouwenspersoon: Frans Caarls vacature Extern vertrouwenspersonen: Coördinator: Noortje Breedijk Schoolarts Eveline Bruynen Assistente: Marie Thérèse Cools Schoolverpleegkundige: AnneMarie Verboven Huishoudelijke dienst Jacqueline Kokke Mien Prater Bedrijfshulpverleners (BHV) Linda Mateijsen, Paula Droog Monique Heuijerjans Hans Toemen, Marloes Schoormans, Petra Meijnkens, Ton Hopmans, Marian Elsinga Carien Castelijns EHBO-ers Marian Elsinga, Margriet Houpperichs Veiligheid (ARBO)coördinatie Marcia Toemen Ton Hopmans Yvonne Somers Bouwcoördinatoren Wendy Weel (onderbouw) Hans Toemen (bovenbouw) PeteP.v OUDERRAAD EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Ouderraad Adres: Generaal Smutslaan 11, 5021 XA Tilburg / Jeske de Blok Medezeggenschapsraad Adres: Generaal Smutslaan 11, 5021 XA Tilburg / Oudergeleding:... Jan Smits (vz)... Corian van de Pol... Roy Beerens (GMR)... Maike Geurts Personeelsgeleding:... Petra Meijnckens Hans Toemen (GMR) Twan Broné (herkiesbaar) vacature

6 GYMLESSEN De gymlessen. Minimaal één gymles per week voor elke groep, wordt gegeven door de vakleerkracht Bewegingsonderwijs. Ook worden er door groepsleerkrachten gymlessen gegeven. Gymkleding De kinderen dienen een gymbroek, shirt of gympakje, een handdoek en een paar extra sokken mee te nemen op de dag dat ze gym hebben. Voorzie alle gymspullen van naam van uw kind. Ook dienen zij goede gymschoenen te hebben zonder zwarte zolen. Zorg dat de kleintjes gymschoenen hebben die ze zelf aan kunnen doen. Onder de gymles mogen de kinderen geen sieraden aan. Lange haren graag in een staart, wilt u een elastiek meegeven. Gymtijden per groep; Duiventil/ Vlindertuin Dinsdag + Speellokaal Apenkooi Dinsdag Donderdag Beestenboel Maandag Woensdag Heksenketel Dinsdag Donderdag Vuurvogel Maandag Woensdag Drakenstein Dinsdag Vrijdag Vuurberg Dinsdag Donderdag Schateiland Maandag Vrijdag Griezelbus Dinsdag Donderdag Kikkerpoel Woensdag Vrijdag Sterrenhemel Maandag Vrijdag Buddies Maandag Donderdag Zomerzon Dinsdag Donderdag Vuurtoren Maandag Woensdag CONTACTEN OUDERS SCHOOL Ouderavond U wordt uitgenodigd dinsdag 23 september s avonds op school te komen om kennis te maken met de nieuwe leerkracht van uw kind. Familiedag Alle kinderen die vanaf oktober 2013 nieuw op school zitten, laten op maandag 14 oktober na schooltijd hun school zien aan allerlei familieleden en goede bekenden. Ouderverslagen U ontvangt twee keer per jaar een ouderverslag. Kinderen uit de Onder- en Middenbouw krijgen 6 november en 26 maart een ouderverslag mee naar huis. Kinderen uit de Bovenbouw krijgen op 8 januari en 28 mei een ouderverslag mee naar huis Voor het bespreken naar aanleiding van de ouderverslagen maar ook tussentijds als u of wij dat wensen kunnen gesprekken plaatsvinden in de weken van 10 november, 12 januari, 30 maart en 1 juni. Als u tussendoor de leerkracht wilt spreken over uw kind, is dat natuurlijk ook mogelijk. Maakt u dan even een afspraak. Ook de leerkracht benadert u als hij of zij daar behoefte aan heeft. Kinderrapporten: 5 x per jaar, vóór de vakanties, krijgt uw kind een rapportje mee naar huis. Wilt u contact n.a.v. dit rapport, dan kan dit altijd na betreffende vakantie. Weekbrief. Elke week ontvangt u een Weekbrief met informatie over activiteiten van Zonnesteen. Steeds op vrijdag wordt de weekbrief aan de kinderen meegegeven. De brief wordt dit jaar steeds afgedrukt in de kleur zoals de kaft van deze kalender. Het is dan herkenbaar voor u. Deze informatie wordt ook wekelijks te lezen op onze website. Schoolkrant. Deze verschijnt 2x per jaar en wordt verzorgd door de kinderen en leerkrachten.

7 VAKANTIES EN VRIJE DAGEN Herfstvakantie 20 okt. t/m 24 okt. Kerstvakantie 22 dec. t/m 2 jan Voorjaarsvakantie 16 febr. t/m 20 febr. Pasen 3 t/m 6 april Meivakantie 27 apr. t/m 8 mei Pinksteren 25 mei Hemelvaart 14 mei en 15 mei Zomervakantie 20 juli t/m 28 aug. Studiedagen : Woensdag 1 oktober en woensdag 24 juni. Kinderen zijn deze dagen VRIJ. Studiemiddagen : Donderdagmiddag 20 november, 22 januari, 19 maart, 28 mei. Kinderen zijn dan om uur VRIJ. OVERIGE AFWEZIGHEID/EXTRA VRIJE DAGEN EN/OF VAKANTIEVERLOF. Elk kind is vanaf 5 jaar leerplichtig. Met andere woorden verplicht (met uitzondering van de vakanties) de school te bezoeken. Uitzonderingen: A. Ziekte van het kind B. Bezoek aan arts: indien niet buiten schooltijd een afspraak gemaakt kan worden. C. Familiefeesten, begrafenissen enz. D. Werkgeversverklaring Indien A of B : Graag tijdig doorgeven aan de leerkracht of administratie (vóór 8.30 uur). Indien C en/of D: Tijdig toestemming vragen bij de directie. In alle gevallen van extra verlofaanvraag moet dit ruim van tevoren, (minimaal 2 maanden, dit om verzekerd te zijn van de juiste bezwaarprocedure) schriftelijk worden gericht aan de directeur van de school. Niet gemelde of niet toegestane afwezigheid leidt tot melding bij de gemeentelijke leerplichtambtenaar. Met betrekking tot de 4-jarigen verzoeken wij u dezelfde regels te hanteren. Ook zij behoren tot een groep. Onnodige afwezigheid kan de groepsgeest verstoren en het leerproces vertragen.

8 SCHOOL VOOR SPECIAAL BASISONDERWIJS

1. Woordje vooraf. Beste ouders en verzorgers,

1. Woordje vooraf. Beste ouders en verzorgers, 1. Woordje vooraf Beste ouders en verzorgers, Dit is de bijlage (jaargids) van onze schoolgids van het schooljaar 2014-2015. De jaargids wordt apart uitgegeven omdat hierin de jaarlijkse aanpassingen zijn

Nadere informatie

E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl

E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl Bij deze Jaarbijlage hoort Schoolgids 2015-2019 1. Algemene gegevens Basisschool Sint Paulus Meerloseweg 1 5402 XH Uden Tel. 0413-332318 E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl Directeur:

Nadere informatie

2014-2015. Schoolinfo. een school met leer-kracht. Kerkstraat 155, 7532 AS Enschede, Tel.: 053-461 16 67, email: st.gerardus@skoe.

2014-2015. Schoolinfo. een school met leer-kracht. Kerkstraat 155, 7532 AS Enschede, Tel.: 053-461 16 67, email: st.gerardus@skoe. 2014-2015 Schoolinfo een school met leer-kracht Kerkstraat 155, 7532 AS Enschede, Tel.: 053-461 16 67, email: st.gerardus@skoe.nl Beste ouder(s) / verzorger(s): Altijd handig en veel geraadpleegd: de informatiegids

Nadere informatie

Adressen. R.K. S.B.O. De Oostvogel. Ouderraad. Medezeggenschapsraad. Directeur De Oostvogel. Groeiacademie. De Groeiling. Inspectie van het Onderwijs

Adressen. R.K. S.B.O. De Oostvogel. Ouderraad. Medezeggenschapsraad. Directeur De Oostvogel. Groeiacademie. De Groeiling. Inspectie van het Onderwijs Adressen R.K. S.B.O. De Oostvogel Scharroosingel 54 2807 CX Gouda Tel: 0182-524424 E-mail : administrateur. oostvogel@degroeiling.nl Web-site : www.oostvogelgouda.nl Directeur De Oostvogel De heer Wilfred

Nadere informatie

Specifieke informatie NPRS voor het schooljaar 2015 2016

Specifieke informatie NPRS voor het schooljaar 2015 2016 Specifieke informatie NPRS voor het schooljaar 2015 2016 Adres : Hoflaan 113 3062 JE Rotterdam Telefoonnummer : 010-2430140 Website : www.nprs.nl E-mail : directie@nprs.nl Directie Directeur : Dhr. C.A.

Nadere informatie

Informatiebulletin 2014-2015. Schoolgids deel B. B S B e r g e n B e e k S i n t A n t h o n i s

Informatiebulletin 2014-2015. Schoolgids deel B. B S B e r g e n B e e k S i n t A n t h o n i s Informatiebulletin Schoolgids deel B 2014-2015 B S B e r g e n B e e k S i n t A n t h o n i s Informatiebulletin - algemene informatie inleiding Voor u ligt het informatiebulletin. In deze info vindt

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool!

Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Schoolgids 2015-2016 llerlei op lfabet Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Inhoudsopgave Aanmelden broertje / zusje Administratie Adressen Allergie en medisch handelen Avondvierdaagse Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2013-2014

INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2013-2014 Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2013-2014 directie@kleffensschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Aanmelden... 4 Afscheid groep 8...

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden.

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. 1. Algemene gegevens pag. 1 2. Inleiding pag. 2 3. Missie en Visie pag. 3 4. Een katholieke school pag. 4 5. De ontwikkeling van onze school

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Groep 6B. Groep 4B. Meester Jos Mulleman Juf Anita Kock Juf Maaike Wagenmans. Juf Monique Liebrand. Groep 3A. Ingang

Groep 6B. Groep 4B. Meester Jos Mulleman Juf Anita Kock Juf Maaike Wagenmans. Juf Monique Liebrand. Groep 3A. Ingang Ingang Lerarenwerkkamer Groep 5A Meester Freek Moorman Juf Diana Berendsen Groep 4A Juf Claudia Erinkveld Juf Silke Haferkamp Groep 4B Juf Monique Liebrand Groep 6B Meester Jos Mulleman Juf Anita Kock

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

Beste ouders van de Liduinaschool,

Beste ouders van de Liduinaschool, Beste ouders van de Liduinaschool, Voor u ligt de nieuwe schoolgids (deel B) en jaarkalender in één, waarin u naast de vakanties, de vieringen en andere schoolactiviteiten alles treft wat van belang is

Nadere informatie

Jan Ligthartschool Rendierhof Prof. Verbernelaan 5 5037 AD TILBURG 013-4670809. www.jlrendierhof.nl

Jan Ligthartschool Rendierhof Prof. Verbernelaan 5 5037 AD TILBURG 013-4670809. www.jlrendierhof.nl Jan Ligthartschool Rendierhof Prof. Verbernelaan 5 5037 AD TILBURG 013-4670809 www.jlrendierhof.nl Jan Ligthartschool Rendierhof - School voor bijzonder neutraal onderwijs - www.jlrendierhof.nl Tilburg,

Nadere informatie

Groepsindeling 2014-2015

Groepsindeling 2014-2015 NUMMER 1 AUGSTUS 2014 1 Verkorte inhoudsopgave: Groepsindeling 2014-2015..1 Groepsindeling 2014-2015 Continurooster........2 Vervoer naar school.2 Website....3 Bewegingsonderwijs...3 Dokter/tandarts....4

Nadere informatie

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. "Onder de Linde"

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. Onder de Linde Informatieboekje Schooljaar 2013-2014 "Onder de Linde" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 0 VOORWOORD... 1 ADRESSEN... 2 Personeelsleden... 2 Dynamiek scholengroep... 2 Inspectie... 3 SCHOOLTIJDEN... 4 Schooltijden...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Groepsinfo Groep 8 Schooljaar 2014/2015

Groepsinfo Groep 8 Schooljaar 2014/2015 Groepsinfo Groep 8 Schooljaar 2014/2015 Leerkrachten Locatie Schoenmakershoek Locatie De Keen Leerkracht Email Leerkracht Email Meneer Wouter Starink w.starink@depontus.nl Juf Karlijn Kop k.kop@depontus.nl

Nadere informatie

INHOUD. Informatiegids OBS de Klokkebei 2015-2016 1

INHOUD. Informatiegids OBS de Klokkebei 2015-2016 1 INHOUD INHOUD... 1 TEAM... 2 GROEPSINDELING EN TAKEN... 4 KLASSENOUDERS... 5 BANKREKENINGEN... 5 VERKEERSSITUATIE RONDOM OBS DE KLOKKEBEI... 5 GEEN AUTO'S VOOR DE SCHOOL... 6 AUTOLOZE WOENSDAG... 6 VERKEERSVEILIGHEIDSCOMMISSIE...

Nadere informatie

Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12

Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12 schoolgids Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12 Inhoudsopgave 09-10 1 Met wie krijg je te maken op de Einder?... 4 2 Wat is praktijkonderwijs?... 7 3 Zo gaat het bij ons op school... 7 4 Welke

Nadere informatie

INFORMATIE ONDERWIJSLAND ABC. C.B.S. Het Kompas in Vuren 2010 / 2011. ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 1

INFORMATIE ONDERWIJSLAND ABC. C.B.S. Het Kompas in Vuren 2010 / 2011. ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 1 INFORMATIE ONDERWIJSLAND ABC. C.B.S. Het Kompas in Vuren 2010 / 2011 ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 1 VOORWOORD. Dit informatieboekje is bedoeld als handleiding bij allerlei schoolse wetenswaardigheden.

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl

Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl Schooljaar 2015 2016 [1] [2] INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. BASISSCHOOL DE BLOKTEMPEL... 4 2. HET SCHOOLTEAM... 5 COMPENSATIEVERLOF EN BAPO...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 0. Inleiding pagina 02. 1. Algemene informatie pagina 03

Inhoudsopgave. 0. Inleiding pagina 02. 1. Algemene informatie pagina 03 Jaargids 2013 2014 Inhoudsopgave 0. Inleiding pagina 02 1. Algemene informatie pagina 03 - Groepsindeling en inzet personeel schooljaar 2013-2014 - Zorgteam - Ondersteuning - Schooltijden - Halen en brengen

Nadere informatie

Informatie Krant. O.b.s. t Tilletje

Informatie Krant. O.b.s. t Tilletje Informatie Krant O.b.s. t Tilletje 2015-2016 Openbare basisschool t Tilletje. Warder 126, 1473 PH Warder tel. 0299-401303. directie@tilletje.nl www.tilletje.nl Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie