Samen bereiken we meer!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen bereiken we meer!"

Transcriptie

1 Samen bereiken we meer!

2 Welkom op Basisschool Met veel plezier biedt de MR van basisschool de Elsenhof u deze jaarkalender aan. De jaarkalender hoort bij de schoolgids van de Elsenhof. Op de eerste pagina s van deze jaarkalender kunt u allerlei (praktische) informatie vinden over de school. Op de laatste pagina s kunt u per maand lezen welke activiteiten er voor de school op stapel staan. Voor actuele informatie en eventuele wijzigingen verwijzen wij u graag naar de nieuwsbrieven die gedurende het schooljaar uitkomen en te vinden zijn op de website We hopen van harte dat deze kalender een mooie zichtbare plaats in uw huis zal krijgen. Basisschool de Elsenhof Basisschool de Elsenhof is een school voor regulier basisonderwijs in de kern van Wagenberg. De school heeft ongeveer 155 leerlingen. De school heeft 6 groepen: een combinatiegroep 1-2 met gedurende het schooljaar de instroom van 4 jarigen, een combinatiegroep 2-3, een groep 4-5, een combinatiegroep 5-6, een combinatiegroep 6-7 en een groep 8. De medezeggenschapsraad: Wie en wat zijn wij? Samen bereiken we meer! De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 3 personeelsleden en 3 ouders van onze school. Zij komen op voor de belangen van alle kinderen, ouders en medewerkers van de Elsenhof. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De verslagen kunt u terugvinden op de website en zijn ook ter inzage op school aanwezig. De MR wil positief kritisch kijken naar het beleid van de school. De MR kan haar taak alleen uitvoeren als zij ook ondersteuning krijgt van ouders. Dus heeft u suggesties, wensen of vragen, schroom niet om bij de MR aan te kloppen. De MR houdt zich bezig met specifieke zaken van bs. de Elsenhof. De GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) buigt zich over onderwerpen die alle SKOD-scholen aangaan. Een ouder en een teamlid hebben zitting in de GMR. De MR bestaat in het schooljaar uit de volgende personen: Namens de ouders De Elsenhof heeft een duidelijke visie en missie, hieronder kort voor u samengevat: Rob van den Berg Jidske Dudok De Elsenhof wil staan voor duidelijkheid en structuur. Zowel in ons lesgeven, als in ons gebouw,als in de communicatie proberen wij duidelijk en gestructureerd te zijn. Op de Elsenhof willen we expliciet werk maken van het werken aan het samen. Dat doen we met leerkrachten, leerlingen en ouders. Samen met de leerlingen en leerkrachten willen we resultaten bereiken. De kinderen op weg helpen zichzelf optimaal te realiseren als mens zodanig dat zij gelukkig en zelfstandig kunnen functioneren in de sociale en maatschappelijke context. Hierbij proberen wij zoveel mogelijk in te spelen op de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen, want alle kinderen zijn immers anders en verschil mag er zijn. Kinderen moeten op de Elsenhof een veilig pedagogisch klimaat ervaren. Vertrouwelijkheid en vertrouwen gaan hierbij hand in hand. Een veilig sociaal emotioneel klimaat zal tevens zorg dragen voor een goede basis om te leren in de brede zin van het woord. Om dit alles te realiseren hebben we elkaar nodig. Immers: SAMEN BEREIKEN WE MEER! Ilse van Gils Namens het personeel Carola van de Korput GMR Lieke Lotstra (leerkracht gr 4-5, 5-6 ) voorzitter Iris v.d. Wildenberg (leerkracht gr 1-2) Irene Ligthart (leerkracht groep 6-7) GMR: namens de ouders: Carola van de Korput Namens het personeel: Lieke Lotstra E

3 Het team van Basisschool Op de Elsenhof werkt een enthousiast en betrokken team, in het schooljaar zijn dat: Samen bereiken we meer! Hennie van Groezen Directeur (ma t/m vr) Lkr groep 1-2 (vr) SOVA-trainer Vertrouwenspersoon Beeldbegeleider cultuur coördinator Dymphy van Strien Lkr groep 2-3 (ma di, wo) Coördinator onderbouw VVE coördinator, BHV-er Heidi van Prooijen Lkr groep 8 (ma t/m vr) Coördinator bovenbouw, ICT-coördinator BHV-er Hannie van Drunen Lkr groep 1-2 (ma) Lkr groep 2-3 (wo, do, vr) SOVA-trainer, vertrouwenscontactpersoon, intern begeleider onderbouw Iris v.d. Wildenberg Lkr groep 1-2 (ma, di, wo, do) vertrouwens contactpersoon Ingrid de Feijter Lkr groep 4-5 (di) Intern begeleider algemeen en bovenbouw Beeldbegeleider Annemiek de Bont Lkr groep 4-5 (wo, do, vr) BVL coördinator Stage coördinator BHV-er Inge Oosterbaan Lkr groep 5-6 (do, vr) mentor, BHV-er Irene Ligthart Lkr groep 6-7 (ma, di, wo) gym coördinator Lieke Lotstra Lkr groep 4-5 (ma) Lkr groep 5-6 (wo) HB coördinator Louisette Merkx Lkr groep 5-6 (ma, di) Techniekcoördinator Cultuurcoördinator Beeldbegeleider Henny van Oosterhout Onderwijsassistent (di, wo, do & vr ochtend) SOVA-trainer, BHV-er Overig personeel: Administratief medewerkster: Elsbeth van Mook Rieki Broere Extra ondersteuning gr. 5-6 (vr) Marianne Razenberg ICT medewerker André Schipperen Conciërge BHV-er Interieurverzorgsters: José v.d. Kieboom Lian Hulten Tuinman: Louis Schenning Conciërge assistent: Jurgen Loonen Inval-conciërge: Hans Schipperen Vrijwilligster: Paula Damen

4 Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen (SKOD) De Elsenhof valt onder het bestuur van SKOD. SKOD is een stichting Het adres van SKOD is: bestaande uit zes basisscholen in de gemeente Drimmelen. Drie van haar basisscholen staan in Made, twee in Terheijden en één in Postadres Postbus AA Made Wagenberg. De voorzitter van raad van toezicht van de stichting Bezoekadres Romboutsstraat 72, 4921 EJ Made SKOD is dhr. Paul van Schijndel. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur-bestuurder, dhr. Robert- Jan Koevoets. E W T De oudervereniging Onze school heeft een oudervereniging. De vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar. Ook is er elk jaar een ledenvergadering of een mogelijkheid om belangrijke stukken van de oudervereniging in te zien. Om afstemming tussen de oudervereniging en het team te bevorderen is bij de vergaderingen steeds een lid van het managementteam aanwezig. Tijdens de vergaderingen worden de activiteiten die gedurende het schooljaar plaats vinden besproken en worden de taken verdeeld. Bij activiteiten moet u denken aan Sinterklaas, Kerst, carnaval, enz. De oudervereniging vraagt aan de ouders die lid zijn een contributie. Van deze contributiegelden worden activiteiten voor de school georganiseerd. Mocht u niet in staat zijn de contributie te betalen, maar wilt u wel lid zijn van de oudervereniging, dan kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld. Informatie hierover is verkrijgbaar via de school. Voor het schooljaar is de contributie van de oudervereniging vastgesteld op 36,00 per jaar. De contactouders Iedere groep heeft een contactouder. Deze zijn lid van de oudervereniging en vervullen een actieve rol bij activiteiten van de school. Ze hebben overleg met de groepsleerkracht en verrichten, coördineren en/of organiseren taken of werkzaamheden op groepsniveau in samenspraak met de groepsleerkracht. In het schooljaar hebben de volgende ouders zitting in de ouderraad: Kees Ligthart, voorzitter Michael Peerenboom, penningmeester Renate van Sprundel, secretaresse, contactouder gr. 5-6 Antje Huijgens, contactouder gr. 1-2 Natasja van Gils, contactouder gr. 1-2 Tamara Zwiers, contactouder gr. 2-3 Daniella Joossen, contactouder gr. 2-3 Mascha van Westen, contactouder gr. 2-3 Margareth van Broekhoven, contactouder gr. 4-5 Lenny Biemans, contactouder gr. 4-5 Wendy van de Meijden, contactouder gr. 4-5 Jessica van der Corput, contactouder gr. 6-7 Kirezi Kanobana, contactouder gr. 6-7 Lianne Link, contactouder gr. 8 Jeanette van Meggelen, contactouder gr. 8 Anita Voermans, contactouder gr. 8 E

5 De schooltijden van uur van uur van uur tot uur tot uur tot uur van uur van uur tot uur tot uur van uur tot uur van uur tot uur van uur tot uur Gymrooster Groep Dag Tijd Opmerking 8 van 8.30 uur tot 9.25 uur Leerlingen starten bij gymzaal 4-5 van 9.25 uur tot uur 5-6 van uur tot uur 6-7 van uur tot uur Leerlingen eindigen bij gymzaal 8 van uur tot uur Leerlingen starten bij gymzaal 4-5 van 9.25 uur tot uur 5-6 van uur tot uur 6-7 van uur tot uur Leerlingen eindigen bij gymzaal

6 Vakantierooster & Studiedagen Herfstvakantie 26 oktober 2015 t/m 30 oktober 2015 Kerstvakantie 21 december 2015 t/m 1 januari 2016 Voorjaarsvakantie 8 februari 2016 t/m 12 februari 2016 Pasen 25 maart 2016 t/m 28 maart 2016 Meivakantie 26 april 2016 t/m 6 mei e Pinksterdag 16 mei 2016 Zomervakantie 25 juli 2016 t/m 2 september 2016 Studiemiddag Studiedag Studieochtend 29 september november november 2015 leerlingen ochtend wel naar school geen overblijf leerlingen hele dag vrij (Langer herfstvakantie) leerlingen hele dag vrij Studieochtend 20 januari 2016 Studiemiddag Studiemiddag Studieochtend 18 februari maart mei 2016 leerlingen hele dag vrij leerlingen ochtend wel naar school geen overblijf leerlingen ochtend wel naar school geen overblijf (Lang Paas weekend) leerlingen hele dag vrij (Lang Pinksterweekend) Ziek Als uw zoon of dochter ziek is en niet naar school kan, meldt u dit voor half 9 of voor half 2. Dit om ongerustheid te voorkomen en te zorgen dat alle lessen op tijd kunnen beginnen. Het telefoonnummer van de school is: Wanneer een leerling door ziekte langere tijd van school wegblijft, blijven we graag op de hoogte van het verloop. Natuurlijk zullen we ook zelf contact opnemen om te horen hoe het ermee gaat. Op het moment dat een leerkracht door ziekte of andere redenen afwezig is, regelt de school vervanging. We maken gebruik van het vervangingsbureau van Centrum Personeelsvoorziening West-Brabant. Verlof Als uw kind afwezig is in verband met een bezoek aan een arts moet u dit schriftelijk of mondeling melden bij de groepsleerkracht. Wij verzoeken u dit soort bezoeken onder schooltijd zoveel mogelijk te beperken. Wij kunnen kinderen in principe niet (eerder) vrij geven voor structurele behandelingen bij een fysiotherapeut, logopedist of andere specialist. In bijzondere omstandigheden kan de directeur van de school hiervoor een uitzondering maken. Verlof buiten de vakanties om moet u van te voren aanvragen bij de directie van de school door middel van een speciaal formulier. Dit formulier is af te halen bij de directeur van de school of te downloaden via de website. Op dit formulier en op de website vindt u ook de regels die gelden voor het aanvragen van bijzonder verlof. Vakantie buiten de reguliere vakanties is alleen onder zeer speciale omstandigheden mogelijk en gaan in overleg met de leerplichtambtenaar. Alle scholen van SKOD zullen ongeoorloofd verzuim altijd melden bij de leerplichtambtenaar.

7 Overblijven U kunt gebruik maken van de overblijfregeling op maandag, dinsdag en donderdag. In de schoolvakanties en op studie(mid) dagen is er geen mogelijkheid tot overblijven. Het overblijven wordt bij ons op school georganiseerd door Eskadee. Zij zorgen samen met de vrijwilligers voor een professionele opvang. Tijdens de overblijf worden de tafels gedekt en eten de kinderen hun meegebrachte lunch op. Na het eten gaan de kinderen binnen of buiten spelen. Als u uw kind regelmatig of incidenteel wilt laten overblijven, dient u hiervoor een inschrijfformulier in te vullen. Een informatiepakket met de formulieren kunt u opvragen bij Murlen dienstverlening. Murlen houdt per gezin een digitale overblijfkaart bij. Meer informatie: W E Buitenschoolse opvang Ook voor de buitenschoolse opvang kunt u terecht bij Eskadee. Het is de bedoeling dat u als ouder zelf uw kind daar inschrijft. In vakantieperiodes kan het zijn dat kinderen op een andere locatie worden opgevangen. Als u contact opneemt met Eskadee bespreken zij met u de gang van zaken en rekenen met u uit wat de kosten van de kinderopvang voor u zijn. Dat kan voor elke ouder anders zijn. Het eigen inkomen speelt daarbij een belangrijke rol. Kinderopvang is dus niet gratis. Kinderopvang Eskadee verzorgt naast naschoolse opvang, ook vakantieopvang en voorschoolse opvang met ontbijtservice. Voor meer informatie: W E

8 Praktische zaken Hieronder volgen nog enkele belangrijke aandachtspunten voor de dagelijkse gang van zaken: Iedere ochtend hebben we in alle groepen een fruitpauze. Zoals de naam al aangeeft verzoeken wij u uw kind(eren) voor deze pauze een stuk (schoongemaakt) fruit mee te geven. Geef echter niet te veel mee. De kinderen willen ook nog graag wat spelen. in de klas. Zijn er speciale omstandigheden waardoor u als ouders/verzorgers vindt dat uw kind wel een mobiele telefoon nodig heeft, dan kunt u dat in een gesprek met de directeur kenbaar maken. De leerlingen geven hun mobiel dan af bij de leerkracht. Jaarlijks worden er een aantal momenten gepland voor oudergesprekken. Mocht u tussentijds de behoefte hebben om met de leerkracht te spreken, dan kunt u hiervoor altijd een afspraak maken. Wij verzoeken u vriendelijk niet voor aanvang van de lessen met de leerkracht in gesprek te gaan over uw kind. Er is dan onvoldoende rust en tijd om goed in gesprek te gaan. Berichten over de groep worden doorgegeven per mail. Deze berichten zijn bedoeld ter kennisgeving om u zo optimaal mogelijk op de hoogte te houden. Ze gaan over allerlei zaken die te maken hebben met de groep. Zo geven wij b.v. door wanneer er een proefwerk is, wanneer ze een fiets mee moeten nemen voor een uitstapje enz. Het is niet de bedoeling op de berichten te reageren. Ze zijn puur ter kennisgeving. Voor vragen kunt u altijd bellen of langskomen. We gaan in de loop van dit schooljaar KLASBORD introduceren. Als er post is gaat deze zoveel mogelijk op donderdag mee, aangezien er op vrijdag plusklas is en daardoor niet alle kinderen aanwezig zijn. Alleen kinderen die ver van school wonen mogen met de fiets naar school komen. De grens wordt getrokken op: Vogelstraat ter hoogte van de speeltuin, eerste verbinding Onderdijk Dorpsstraat, punt waar Brouwerijstraat en Parallelweg bij elkaar komen en het viaduct. Op school hebben we een afspraak dat mobiele telefoons niet aanwezig mogen zijn Iedere week na een vakantie is er hoofdluiscontrole. De dag waarop de controle plaats vindt verschilt per klas. U krijgt een berichtje via de mail op welke dag uw kind gecontroleerd zal worden. Onder schooltijd worden er wel eens uitstapjes gemaakt, waarbij kinderen worden vervoerd per auto. Kinderen moeten hierbij altijd een gordel dragen. Het is niet verplicht dat kinderen bij incidenteel vervoer in een autostoeltje zitten. Mocht u daar als ouder wel prijs op stellen, dan kunt u uw autostoeltje voor die dag uitlenen aan school. Het is de bedoeling dat alle leerlingen van onze school een schoolshirt hebben. Het is een paars shirt met het logo van onze school erop. De shirts worden gedragen wanneer we als school naar buiten treden: sportdagen, schoolreizen e.d. Ook tijdens de gymlessen gaan we er vanuit dat de leerlingen deze shirts aan doen. Om voor de ouders de kosten zo laag mogelijk te houden gebeurt de aanschaf via de school op twee momenten in het schooljaar nl. voor de meivakantie en voor de herfstvakantie. U kunt het shirt dus slechts 2x per jaar bestellen. Het bestelformulier kunt u downloaden via de website Het ingevulde bestelformulier met het benodigde bedrag geeft u door aan Juffr. Dymphy. Een gym shirt kost 10,00. U kunt een shirt bestellen in de maten: en S ( grote kindermaat / kleine herenmaat) Na de meivakantie en na de herfstvakantie worden de shirts aan de leerlingen uitgedeeld.

9 Beleidsvoornemens We werken dit schooljaar met de kansrijke combinatie groepen 1-2, Het verder toepassen van effectief klassenmanagement en 2-3, 4-5, 5-6 en 6-7. Het team wordt begeleid om het didactisch coöperatief werken. handelen te versterken Handboek rekenen introduceren. Het werken binnen alle vakgebieden volgens het directe instructiemodel wordt voortgezet. Hierbij wordt specifiek ingespeeld Aanpassen dyslexieprotocol op de verschillen tussen de kinderen, hun manier en snelheid van leren. Binnen dit model zit veel structuur en een vaste opbouw. Toepassen aangepast protocol Hoogbegaafdheid. Het onderhouden van de zorgstructuur. Het werken met analyses en deze verwerken in de nieuwe groepsplannen voor de vakken: lezen, rekenen en spelling, nadat deze besproken zijn in de groepsbespreking. Vervolg doeklas : iedere school mag een leerling voor deze pilot aanmelden. Uitwerken taakbeleid nieuwe cao Groepsbezoeken structureel door ib-ers en leerkrachten onderling. Oriëntatie op effectievere communicatievormen. Groepen 3 en 4 kennismaken met wereldoriëntatie. Tevredenheidsonderzoek ouder, leerlingen en team Verder werken met de digitale methode Groove me met de groepen 7-8. De groepen 1 t/m 6 oriënteren zich op deze methode als pilot en gaan verder met het uitproberen van diverse lessen. Organiseren ouderavond actief ouderschap. Schuifwandsysteem groep 1-2. Uitbreiding van 30 notebooks: deze zoveel mogelijk inzetten bij alle methodes. Samenwerking peuterspeelzaal Systeembeheer invoeren digi-podium 2.0

10 AUGUSTUS Elodie Yara, Kim, Rik Studiedag Celine, Senna Max Fenna Quinten Dinand, Jelte Leerkrachten Eerste schooldag Jordi, Bauk Deze week hoofdluis controle Welkom: Tygo, Vince, Femke, Evi, Aidan, Loïs, Jeffrey 06 Levi SEPTEMBER alle groepen Sofie Imre, Mees, Elise Schoolfotograaf Tijmen Welkom: Jochem Suus Manon Start kanjertraining 15 minuten gr 8 15 minuten gr 8 Luca, Jade 15 minuten gr minuten gr Willem 15 minuten gr 1-7 Romy Kyan Tristan Welkom: Floris Studiemiddag leerlingen zijn vrij Openingsviering kerk uur Weekend / Vakantie / Nationale feestdag Studiedag / -ochtend of -middag Activiteit buiten / na school

11 OKTOBER 2015 Start u Kinderboekenweek Oktober/November Museumschatjes 20:00u 19:30u MR Vergadering Ouderraad jaarvergadering alle ouders GMR Vergadering 8+ klas & doeklas 8+ klas & doeklas Tess Mariëlle Herfstvakantie Lonneke, Lalou Fleur Ouderavond plusklassen Voorleeswedstrijd bs de Stuifhoek Lisa Afsluiting Kinderboekenweek 1e ontruimingsoefening Sam, Mike NOVEMBER Herfst Studiedag Deze week vakantie Deze week 19:30u hoofdluis controle 10 gr Vakwerk 8+ klas & doeklas Studieochtend 8+ klas & doeklas meesterwerk Finale vakwerk Arthur leerlingen zijn vrij Ontmoetingsmiddag ouderen i.s.m. dorpsraad Welkom: Klaas Elske Tonke u Terugkomavond gr. 8 Thijs Mick, lotte Toetsweek gr. 8 Kunstbalie dans Ouderinformatieavond Julian Diego meesterwerk Lauren leerlingen zijn vrij Floor Sofie Senna GMR Vergadering 20.00u Ouderraadsvergadering 2e ontruimings oefening Silvester Weekend / Vakantie / Nationale feestdag Studiedag / -ochtend of -middag Activiteit buiten / na school

12 DECEMBER Kerstvakantie klas & doeklas Kerstviering 15 minuten gr minuten gr 3-8 Riley Nora Kerstvakantie Tygo, Sebbe 1e Rapport gr. 3-8 Kerstviering kerk Melanie Oudjaarsdag Sinterklaasviering e Kerstdag 01 Nieuwjaarsdag e Kerstdag 02 Isis, Senna Sanne, Sabine Pheline JANUARI Kerstvakantie Deze week hoofdluis controle Deze week gr Welkom: Juul Toetsweek 20:00u 19:30u leerlingen zijn vrij Oudjaarsdag Gwen Otis MR Vergadering GMR Vergadering Voorlichting Vo Breda Kunstbalie foto/filmproject 25 jan. t/m 5 feb. gr. 7-8 Arnout Studieochtend 8+ klas & doeklas 8+ klas & doeklas Knutselmiddag Carnaval Knutselmiddag Carnaval Knutselmiddag Carnaval o.v.b. Ouderavond actief ouderschap 20.00u Fleur Voorlichting Vo Breda Ouderraadsvergadering Davy 15 minuten gr 1-2 Milan 01 Nieuwjaarsdag Joey Baukje Weekend / Vakantie / Nationale feestdag Studiedag / -ochtend of -middag Activiteit buiten / na school

13 FEBRUARI 2016 Voorjaars vakantie minuten gr 1-2 Jade Kukelochtend Femke Schaatsmiddag Kunstbalie Suus Studiemiddag leerlingen zijn vrij Welkom: Eefje Carnavalsviering Emma Freek Kai Stan 8+ klas & doeklas Eva Muziekvoorstelling gr 5-6 Sophie Wouter Amber Ties MAART :00u 19:30u MR Vergadering klas & doeklas Centrale aanmelding 8+ klas & doeklas Paasviering Goede Kunstbalie Beeldend Dani Centrale aanmelding Vo Breda Silas Vo Breda gr maart t/m 1 april Fenna, Yoëlle e paasdag Mila GMR Vergadering Madelon 20.00u Ouderraadsvergadering Bauke Rikst 2e Rapport Witte Studiemiddag leerlingen zijn vrij Jitte Amélie 2e paasdag Lowie Welkom: Bram Kunstbalie Theater gr minuten gr 3-7 Maud Weekend / Vakantie / Nationale feestdag Studiedag / -ochtend of -middag Activiteit buiten / na school

14 APRIL 2016 Kunstbalie Beeldend apr. t/m 22 apr. gr minuten gr 3-7 Praktisch Cito eindtoets gr verkeersexamen gr. 7 Wout Thijmen Bowie 8+ klas & doeklas 8+ klas & doeklas Cito eindtoets gr Meivakantie Koningsdag Fien Schriftelijk Cito eindtoets gr verkeersexamen gr. 7 Owen Wessel Niels Todd Mara Jenny Dominique Sera Vera Raquel Mirthe MEI 2016 Meivakantie Meivakantie Deze week 2e Pinksterdag 25 hoofdluis controle Melissa Olivier 20.00u Ouderraadsvergadering Welkom: Nick 20:00u 19:30u MR Vergadering Martijn GMR Vergadering Welkom: Mickey Maik Rachel Sportdag 8+ klas & doeklas Milo Hemelvaart Bevrijdingsdag Beer Welkom: Benthe Studieochtend Start Toetsweek leerlingen zijn vrij Willem Ronan Jade t/m 10 juni e Pinksterdag Bo Weekend / Vakantie / Nationale feestdag Studiedag / -ochtend of -middag Activiteit buiten / na school

15 JUNI 2016 Overgansgesprekken Avondvierdaagse Mendo Isabelle Avondvierdaagse Schoolkamp gr 8 8+ klas & doeklas klas & doeklas Sien Welkom: Issam Avondvierdaagse Schoolkamp gr 8 Schoolreis gr 6-7 Tess Avondvierdaagse Spelletjes ochtend Jeffrey Finn Lara Toine gr. Instroom, Diego t/m 8 juli Noud Schoolkamp gr 8 Schoolreis gr 5 Schoolreis gr :00u MR Vergadering Jet & Jan gr 5 t/m 13 juli Gijs Fedde 19:30u GMR Vergadering Schoolreis gr 1 15 minuten gr 1-7 JULI 2016 Kennismaking VO Musical gr Breda t/m 8 juli 15 minuten gr 1-7 Musical gr Tygo Vince Afscheid gr Dieke Rapport Start zomervakantie t/m 2 september Sven Charlie Iris Schoolreis gr 4 Generale repetitie u Ouderraadsvergadering Opbouw Musical Laatste schooldag Fimme Musical gr Mees Lisa Mirte Sem Lara Rosa Storm Mirthe Weekend / Vakantie / Nationale feestdag Studiedag / -ochtend of -middag Activiteit buiten / na school

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 0. Inleiding pagina 02. 1. Algemene informatie pagina 03

Inhoudsopgave. 0. Inleiding pagina 02. 1. Algemene informatie pagina 03 Jaargids 2013 2014 Inhoudsopgave 0. Inleiding pagina 02 1. Algemene informatie pagina 03 - Groepsindeling en inzet personeel schooljaar 2013-2014 - Zorgteam - Ondersteuning - Schooltijden - Halen en brengen

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden.

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. 1. Algemene gegevens pag. 1 2. Inleiding pag. 2 3. Missie en Visie pag. 3 4. Een katholieke school pag. 4 5. De ontwikkeling van onze school

Nadere informatie

Beste ouders van de Liduinaschool,

Beste ouders van de Liduinaschool, Beste ouders van de Liduinaschool, Voor u ligt de nieuwe schoolgids (deel B) en jaarkalender in één, waarin u naast de vakanties, de vieringen en andere schoolactiviteiten alles treft wat van belang is

Nadere informatie

SCHOOLgids 2015-2016. St. Antoniusschool. KORTEnHOEF

SCHOOLgids 2015-2016. St. Antoniusschool. KORTEnHOEF SCHOOLgids 2015-2016 St. Antoniusschool KORTEnHOEF SCHOOLgids 2015-2016 Zuidsingel 50 1241 HC Kortenhoef 035-656 10 67 info@antonius-kortenhoef.nl www.antonius-kortenhoef.nl Voorwoord Geachte ouders/verzorgers,

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Schoolgids 2012/2013

Schoolgids 2012/2013 Schoolgids 2012/2013 De Kameleon 01. ONZE SCHOOL 4 02. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 4 03. ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 5 04. WIE WERKEN ER IN ONZE SCHOOL 5 05. HET ONDERWIJS OP DE KAMELEON 6 06. DE ZORG

Nadere informatie

Algemene informatie. Directeur: Dhr. J.Haest Op de Keuken 22 6451 JL Schinveld e-mail: johnhaest@basisschoolfatima.nl

Algemene informatie. Directeur: Dhr. J.Haest Op de Keuken 22 6451 JL Schinveld e-mail: johnhaest@basisschoolfatima.nl Voorwoord. Beste ouders, Aan het begin van ieder schooljaar krijgt elk gezin een schoolkalender. Op deze kalender vindt u de globale jaarplanning als ook enige informatie over de gang van zaken op onze

Nadere informatie

2014-2015. Schoolinfo. een school met leer-kracht. Kerkstraat 155, 7532 AS Enschede, Tel.: 053-461 16 67, email: st.gerardus@skoe.

2014-2015. Schoolinfo. een school met leer-kracht. Kerkstraat 155, 7532 AS Enschede, Tel.: 053-461 16 67, email: st.gerardus@skoe. 2014-2015 Schoolinfo een school met leer-kracht Kerkstraat 155, 7532 AS Enschede, Tel.: 053-461 16 67, email: st.gerardus@skoe.nl Beste ouder(s) / verzorger(s): Altijd handig en veel geraadpleegd: de informatiegids

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Visie en missie 3 De organisatie van ons onderwijs 4 De zorg voor kinderen 5 De leerkrachten 6 De ouders 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 8 De resultaten

Nadere informatie

E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl

E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl Bij deze Jaarbijlage hoort Schoolgids 2015-2019 1. Algemene gegevens Basisschool Sint Paulus Meerloseweg 1 5402 XH Uden Tel. 0413-332318 E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl Directeur:

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Putkamp 2-6049 AK - Herten - 0475-316776 www.destapsteen.nl - info@destapsteen.nl

Putkamp 2-6049 AK - Herten - 0475-316776 www.destapsteen.nl - info@destapsteen.nl V o o r w o o r d Beste ouders, Voor u ligt de uitgave 2012-2013 van de schoolgids van openbare basisschool De Stapsteen. Met deze schoolgids willen wij u informeren over de belangrijkste zaken van onze

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014 2014-2015

Schoolgids 2013-2014 2014-2015 Schoolgids 2013-2014 2014-2015 1 Inhoud OBS Kompas Schoolgids 2013-2014 en 2014-2015 Voorwoord 1 Onze school 2 De organisatie van ons onderwijs 3 School in ontwikkeling 4 Zorg voor de kinderen 5 Resultaten

Nadere informatie

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel. Schoolgids Samen in ontwikkeling Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.nl Welkom Voor u ligt de schoolgids van basisschool Sionsheuvel in Groesbeek.

Nadere informatie

Adressen. R.K. S.B.O. De Oostvogel. Ouderraad. Medezeggenschapsraad. Directeur De Oostvogel. Groeiacademie. De Groeiling. Inspectie van het Onderwijs

Adressen. R.K. S.B.O. De Oostvogel. Ouderraad. Medezeggenschapsraad. Directeur De Oostvogel. Groeiacademie. De Groeiling. Inspectie van het Onderwijs Adressen R.K. S.B.O. De Oostvogel Scharroosingel 54 2807 CX Gouda Tel: 0182-524424 E-mail : administrateur. oostvogel@degroeiling.nl Web-site : www.oostvogelgouda.nl Directeur De Oostvogel De heer Wilfred

Nadere informatie

Specifieke informatie NPRS voor het schooljaar 2015 2016

Specifieke informatie NPRS voor het schooljaar 2015 2016 Specifieke informatie NPRS voor het schooljaar 2015 2016 Adres : Hoflaan 113 3062 JE Rotterdam Telefoonnummer : 010-2430140 Website : www.nprs.nl E-mail : directie@nprs.nl Directie Directeur : Dhr. C.A.

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool!

Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Schoolgids 2015-2016 llerlei op lfabet Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Inhoudsopgave Aanmelden broertje / zusje Administratie Adressen Allergie en medisch handelen Avondvierdaagse Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. "Onder de Linde"

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. Onder de Linde Informatieboekje Schooljaar 2013-2014 "Onder de Linde" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 0 VOORWOORD... 1 ADRESSEN... 2 Personeelsleden... 2 Dynamiek scholengroep... 2 Inspectie... 3 SCHOOLTIJDEN... 4 Schooltijden...

Nadere informatie

Schoolgids 2011 2012. Paul Rinkstraat 2, 5461 GS Veghel. Telefoon 0413 364732 E-mail: info@wissel.skipov.nl Website: www.wisselskipov.

Schoolgids 2011 2012. Paul Rinkstraat 2, 5461 GS Veghel. Telefoon 0413 364732 E-mail: info@wissel.skipov.nl Website: www.wisselskipov. Schoolgids 2011 2012 Paul Rinkstraat 2, 5461 GS Veghel. Telefoon 0413 364732 E-mail: info@wissel.skipov.nl Website: www.wisselskipov.nl Dit zijn mijn gedragsregels ik luister naar jou ik houd rekening

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan Schoolgids 2014-2015 Chr. Basisschool Zwingelspaan CBS Zwingelspaan Adres: Tonsedijk 6 4793 SC Fijnaart 0168-402691 Email adres: info@cbszwingelspaan.nl Directie: Roel Hoekman Toutenburg 54 4761 NT Zevenbergen

Nadere informatie

Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl

Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl Schooljaar 2015 2016 [1] [2] INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. BASISSCHOOL DE BLOKTEMPEL... 4 2. HET SCHOOLTEAM... 5 COMPENSATIEVERLOF EN BAPO...

Nadere informatie

Jaarlijkse bijlage van de schoolgids

Jaarlijkse bijlage van de schoolgids directie: Jacqueline Bosma Korte Lepelstraat 81 1018 ZA Amsterdam tel. 020-622 97 85 fax 020 330 74 35 info@boekmanschool.nl www.boekmanschool.nl Jaarlijkse bijlage van de schoolgids 2014-2015 1 Voorwoord

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2013-2014

INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2013-2014 Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2013-2014 directie@kleffensschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Aanmelden... 4 Afscheid groep 8...

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Sbo De Lings VAN Wevelickhovenstraat 9 5931 Ks Tegelen Tel. 077-3737575

Schoolgids 2015-2016. Sbo De Lings VAN Wevelickhovenstraat 9 5931 Ks Tegelen Tel. 077-3737575 Schoolgids 2015-2016 Sbo De Lings VAN Wevelickhovenstraat 9 5931 Ks Tegelen Tel. 077-3737575 Inhoudsopgave Nr. Onderwerp Blz. 1. Voorwoord... 1 2. Waar onze school voor staat... 2 Het gebouw... 2 Visie

Nadere informatie

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Telefoon : (070) 385 14 30 Internet : www.nutsschoolbezuidenhout.nl E-mail adres : info@nutsschoolbezuidenhout.nl Voorwoord Doel van de schoolgids

Nadere informatie