Kbs LINIEDOORN KALENDER SCHOOLJAAR SPREEKT DE TAAL VAN IEDER KIND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kbs LINIEDOORN 2014-2015 KALENDER SCHOOLJAAR SPREEKT DE TAAL VAN IEDER KIND"

Transcriptie

1 Kbs De LINIEDOORN SPREEKT DE TAAL VAN IEDER KIND Baliëndijk GG Breda KALENDER SCHOOLJAAR 24-25

2

3 AUGUSTUS 24 MA DI WO DO week 31 week 32 week 33 week 34 week Eerste schooldag Groep 1-2 Project Welkom Luizencontrole Groep 1-2 Rondleiding school VR ZA ZO

4 VOORWOORD Bij een nieuw schooljaar hoort een nieuwe schoolkalender! Onze schoolkalender is voor ouders/verzorgers van onze leerlingen en voor ouders/verzorgers die overwegen hun kind op onze school te plaatsen. Op de kalender staan de belangrijkste gebeurtenissen van schooljaar Ook vindt u bijvoorbeeld informatie die jaarlijks kan wisselen zoals de gymtijden, het vakantierooster, de resultaten, de oudervereniging en de medezeggenschapsraad (MR). Tijdens het schooljaar ontvangt u van ons om de week onze Info om u op de hoogte te houden van alle activiteiten. In de schoolgids gaan we uitgebreider in op alles wat zich in en rondom Kbs De Liniedoorn afspeelt. Mocht u interesse hebben dan kunt u een exemplaar vragen op school. Bewaar de kalender op een mooi en handig plekje zodat u het hele jaar door kunt kijken wat we doen op de Liniedoorn. We hopen dat u de kalender met plezier gebruikt. De kalender en de schoolgids staan ook op onze website : Met vriendelijke groeten, Het team van Kbs De Liniedoorn

5 SEPTEMBER 24 MA DI WO DO VR ZA week 36 week 37 week 38 week 39 week 40 Groep 6 Beeldend kunstenaar in de klas Oudervereniging Algemene ledenvergadering Groep 1-2: Project mens Groep 3-4, 7-8 Kennismakingsavond Groep 6 Chassé Theatertocht Groep 1-2 excursie Groep 7 MOTI-Waanzien Juf Corinda verjaardag in de klas (middag) Groep 1-2, 5-6 Kennismakingsavond Opening De Ontdekking MR vergadering Schoolreis Feestdag ZO

6 WAT HEBBEN WE GEDAAN IN SCHOOLJAAR Op deze eerste pagina s van de schoolkalender geven we aan waar we als school mee bezig zijn geweest en waar we ons verder in willen ontwikkelen. Er gebeurt erg veel in een jaar en niet alles kunnen we hier benoemen. Hieronder volgen de belangrijkste ontwikkelingen. Groei Op 1 oktober 23 telde de school 158 leerlingen. Vanuit de peuterspeelzaal van Kober zijn er veel kinderen doorgestroomd naar de kleuters. Door de groei van de onderbouw en enkele zij-instromers hadden we op 1 juni 24 in totaal 156 leerlingen. Aan het einde van het schooljaar gaan er 18 leerlingen van groep 8 door naar het voortgezet onderwijs. Naar verwachting zijn er op de officiële teldatum van 1 oktober 24 ongeveer 150 leerlingen. In het nieuwe schooljaar werken we weer met acht groepen. Onderwijsontwikkelingen De Liniedoorn wil zich verder gaan ontwikkelen in de richting van een Sterrenschool. Het sterrenschoolconcept is ontwikkeld door een landelijke denktank die het antwoord heeft gezocht op de volgende vraag: Als we vandaag met een schone lei mogen beginnen, hoe zouden we het primair onderwijs er dan uit kunnen laten zien? De conclusie is dat het hoog tijd is voor een vijf sterrenaanpak met een aanbod van een totaalpakket van onderwijs en kinderopvang. We hebben er bewust voor gekozen om alle 5 sterren op te nemen in de uitgangspunten van het onderwijskundige aanbod. We staan nu aan het begin van deze ontwikkeling. De komende jaren vullen we de sterren verder aan in samenspraak met alle betrokkenen. Onze visie daarbij is helder: KBS DE LINIEDOORN BIEDT 5 STERRENONDERWIJS WAARBIJ IEDEREEN DE KANS KRIJGT OM TE STRALEN Betrokken, ambitieus, creatief en verbindend. Een culturele school die sprankelt. Dit zijn onze vijf sterren Kindcentrum Flexibele schooltijden Excellent presteren in Taal, Rekenen en Lezen E-learning Ontwikkelen van talenten * Meer over onze vijf sterren kunt u lezen verder op in deze kalender en in onze schoolgids. Strategisch meerjaren beleidsplan In 23 is het nieuwe strategisch meerjaren beleidsplan voor vier jaar opgesteld. Hierin staat beschreven waar de school zich van 23 tot 27 op gaat richten. In dit nieuwe plan zijn de stappen richting de ontwikkeling van een Sterrenschool beschreven. Dit plan ligt ter inzage op school en is ook naar de onderwijsinspectie gestuurd. Opbrengstgericht werken Binnen elke basisschool zitten leerlingen met diverse niveaus. De Liniedoorn streeft ernaar dat alle leerlingen, naar hun eigen mogelijkheden, maximaal presteren. In het schooljaar zijn we gestart met het invoeren van het onderwijscontinuüm. Hiermee streven we ernaar om de resultaten te verhogen en om passend onderwijs goed vorm te geven in de school. Het onderwijsaanbod voor de basisvakken is in de groepen gebaseerd op drie niveaus. In iedere groep is er voor een basisvak een leerarrangement op drie niveaus. De groepen hebben de volgende leerarrangementen: Groep 2 voor rekenen en taal Groep 3 en 4 voor technisch lezen en spelling Groep 5 t/m 8 voor begrijpend lezen en spelling

7 OKTOBER 24 MA DI WO DO VR ZA week 40 week 41 week 42 week Groep 8 Breda s Museum Juf Cisca jarig Offerfeest Groep 1-8 vrij Groep 1-2 project Feest Groep 1-8 Kinderboekenweek CJG Ouderavond 18:30 instuif Kinderboekenweek Groep 6 Bezoek bibliotheek Overleg Oudervereniging Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Overleg Oudervereniging week 44 Groep 1-8 vrij INOS dag Groep 1-2 project Herfst CJG Ouderavond Groep 1-2 boswandeling Luizencontrole Groep 1-2 spelinloop ouders 31 Groep 1-2 educatief uitstapje ZO Juf Mária jarig

8 IPC (International Primary Curriculum) We hebben er voor gekozen onze zaakvakken en creatieve vakken te vervangen door IPC. Voor aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, ICT, kunstzinnige vorming etc. werken we thematisch aan doelen. De methode helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land. Ook leren ze internationaal te kijken; vanuit het gezichtspunt van mensen in andere landen. Dit perspectief is een belangrijke pijler van IPC, IPC is meer dan thematisch onderwijs; samenwerking tussen kinderen wordt gestimuleerd, kinderen werken aan leerdoelen en leren reflecteren, kinderen maken keuzes. Een manier van leren die op scholen in meer dan 60 landen wordt toegepast. Vanaf januari 23 voeren we IPC in op onze school. In het afgelopen schooljaar hebben we in de groepen 3 t/m 8 aan drie thema s gewerkt, het komende schooljaar zal het aantal thema s verder uitgebreid worden. Extra/verlengde onderwijstijd : Het is een groot succes. Kinderen uit de groepen 4, 5 (en 6) werkten op woensdagmiddag aan hun woordenschat, hun sociale vaardigheden en hun kunstzinnige ontwikkeling. Door tijdens en na school in het te werken aan hetzelfde thema en met dezelfde lesmethode, Met woorden meer kans, als in de klas, onthouden kinderen woorden beter en zijn zij meer betrokken. Voor de kinderen krijgen woorden pas echt betekenis als ze ermee werken en er ervaring mee op doen. Dit doen wij door op een niet-schoolse kunstzinnige manier te werken met de woorden. Kinderen doen dat met professionals: de leerkracht en de gastdocent in het. Het op de Liniedoorn biedt een aantrekkelijk programma. Er zijn 8 blokken van 4 weken (per week 1 les) met verschillende thema s die aansluiten bij de taalmethode in de groepen. : Op woensdagmiddag hebben we voor het vierde jaar wekelijks 2 uur extra onderwijstijd aangeboden aan leerlingen uit groep 7 en 8. Leerlingen kregen extra lesaanbod op het gebied van taal, rekenen en studievaardigheden. Juf Daniëla heeft deze lessen verzorgd. Scholing Het team van de Liniedoorn werkt voortdurend aan haar eigen ontwikkeling. Het afgelopen jaar hebben verschillende leerkrachten aan scholing gedaan: Drie trainingen van het invoeringstraject van IPC: alle leerkrachten gr 3 t/m 8 Opfrisbijeenkomst Nieuwsbegrip: alle leerkrachten van groep 4 t/m 8 Twee bijeenkomsten Masterclass Nieuwsbegrip: 4 leerkrachten Cursus met Sprongen vooruit groep 5/6: één leerkracht Tweede jaar van de 2-jarige opleiding tot Stage Coach: één leerkracht Herhalingscursus BHV-ers Tweede jaar bevoegdheid bewegingsonderwijs: 1 leerkracht Teach like a champion: 3 leerkrachten Opleiding coach gedragsmanagement: één leerkracht Knoppencursus touchscreen: 3 leerkrachten Activiteiten Ook in het afgelopen jaar hebben we veel georganiseerd voor de kinderen zowel na als onder schooltijd. Enkele voorbeelden zijn: Sinterklaas, Kerstviering, NAC junior street league, carnavalsfeest, paasviering, Kinderboekenweek, kunstweek, nationale sportweek, de musical, het schoolkamp voor groep 8 en De Uitdaging. Aan De Uitdaging hebben we dit schooljaar voor de 2e maal deelgenomen: groepjes kinderen uit groep 7 werken onder leiding van twee opgeleide coaches aan het realiseren van een (sociale) droom. Voor meer informatie hierover

9 NOVEMBER 24 MA DI WO DO week 44 week 45 week 46 week 47 week MR vergadering Juf Denise jarig Groep 1-8 oudergesprekken Groep 1-8 project Sint VR ZA ZO 31 Groep 1-2 educatief uitstapje 02 Uitnodiging oudergesprekken mee Juf Eveline jarig (groep 4) Eerste rapport mee

10 WAT GAAN WE DOEN IN SCHOOLJAAR Onderwijsontwikkeling In het strategisch meerjaren beleidsplan kunt u heel gericht lezen wat we in de komende jaren van plan zijn. Nieuwe en al opgestarte ontwikkelingen richten zich op onze sterren van de sterrenschool. Een aantal speerpunten voor het komende schooljaar zijn: Het wordt een feestjaar want Kbs De Liniedoorn bestaat 25 jaar. Kindcentrum Het aantal dagdelen van de peuters op de Linietuin van Kober gaat van 4 naar 3. In samenwerking met Kober gaan we onderzoeken of er een derde groep peuters kunnen laten starten op De Linietuin. De samenwerking met de BSO van Kbs St. Joseph zal worden versterkt door een te ontwikkelen aanbod met naschoolse activiteiten. Hieraan kunnen ook kinderen deelnemen die geen gebruik maken van de BSO. Flexibele schooltijden Voor het komende schooljaar hadden we het voornemen om u in de gelegenheid te stellen om gebruik te gaan maken van een knipkaart. We zijn echter in afwachting van de afronding van het experiment andere schooltijden en de behandeling hiervan in de Tweede Kamer. Op dit moment is het niet toegestaan om leerlingen snipperdagen te geven. Dit betekent dat we de landelijke ontwikkelingen zullen blijven volgen en mocht er een wetsverandering komen waarbinnen het mogelijk wordt dan kunnen we opnieuw gaan nadenken over een knipkaart. In het komende schooljaar maken we 966 uur en hiermee bieden we de leerlingen 26 extra uren onderwijs per leerjaar. Excellent presteren voor taal, rekenen en lezen Onderwijscontinuüm. De twee beschreven arrangementen gaan we het komende jaar in de groepen 3 t/m 8 aanvullen met een 3 e arrangement voor rekenen. We blijven de eerste 2 arrangementen continueren en verbeteren. We gaan gebruik maken van Rekentuin. Rekentuin is een online reken- oefenprogramma waarin kinderen het rekenen spelenderwijs thuis en op school kunnen oefenen en automatiseren op hun eigen niveau. De wordt voortgezet, door deze middagen wordt het taal en reken aanbod voor de deelnemende kinderen vergroot. Het zal zijn aanbod gaan aanbieden aan leerlingen van groep 4,5 en 6. E-learning De school zal de beschikking krijgen over een volledig draadloos netwerk. De digitale werkplekken voor de leerlingen worden fors uitgebreid. Er zullen ongeveer 30 laptops en een aantal tablets worden aangeschaft. Dit schooljaar zullen we gaan werken met de DWLO Didactische Leer- en werkomgeving We werken met een ICT-coördinator en gaan met elkaar bekijken hoe we grenzeloos leren kunnen vormgeven op school. Leerkrachten kunnen thuis een cursus office vaardigheden volgen. Een nieuwe digitale methode voor Engels Groove Me gaan we implementeren in de groepen 7 en 8. Ontwikkelen van talenten Leerlijn kunst en cultuur ontwikkelen Inzet van vakdocent(en): muzieklessen Jaarlijkse kunstweek of kunstproject Extra sportaanbod (tijdens en na schooluren) Deelnemen aan Het IPC: leerdoelen op eigen niveau assessment for learning (A4L) benoemen en reflecteren Werken op het leerplein van groep 3 en 4 Werken op het kleuterplein

11 DECEMBER 24 MA DI week 49 week 50 week 51 week 52 week Groep 1-8 project Kerstmis Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie 30 WO Sinterklaas op school Juf Daniëlle jarig Kerstvakantie Kerstvakantie 31 DO 04 Studiedag team Groep 1-8 vrij Kerstvakantie Kerstvakantie VR ZA ZO Groep 1-8 s middags vrij Kerstviering Kerstvakantie Kerstvakantie

12 DE EFFECTEN VAN ONS ONDERWIJS De kwaliteit van de school meet je niet alleen aan de hoeveelheid kinderen die een hoge CITO score hebben. Een goede school herken je aan de zorg die aan alle leerlingen wordt besteed en aan het systeem voor kwaliteitszorg. Wij hebben zo n systeem. Voortdurend kijken we naar de dingen die we doen en vragen we ons af of dat goed is. We vragen ons gelijk af wat we kunnen verbeteren. De verbeteringen worden doorgevoerd en later kijken we of het ook geholpen heeft. Zo ontstaat een cirkel waarin we steeds kritisch zijn ten aanzien van ons eigen werk. Daardoor ontstaat een kwalitatief hoogstaand systeem, waarin goed zichtbaar is hoe elk kind zich ontwikkelt en of de effecten van ons onderwijs optimaal zijn. Dit jaar stromen de leerlingen van groep 8 door naar de volgende richtingen voor voortgezet onderwijs: 0 % van de kinderen gaat naar het praktijk onderwijs 6 % van de kinderen gaat naar de basisberoepsgerichte leerweg van het VMBO 5,5 % van de kinderen gaat naar de kaderberoepsgerichte leerweg van het VMBO 5,5 % van de kinderen gaat naar een brugklas gemengde/theoretische leerweg 33,3 % van de kinderen gaat naar de theoretische leerweg van het VMBO 33,3 % van de kinderen gaat naar een brugklas MAVO/HAVO 5,5 % van de kinderen gaat naar een brugklas HAVO/VWO 5,5 % van de kinderen gaat naar een brugklas VWO 5,5 % van de kinderen gaat naar het Gymnasium Liniedoorn Percentage LG/GLG school ondergrens landelijk gemiddeld bovengrens OK+/OK ,7 533,6 534,8 536,0 goed ,4 533,7 534,9 536,1 goed ,9 533,8 535,2 536,6 goed 20*) 534,9 533,8 535,2 536,6 voldoende 21**) 532,7 527,3 5,7 532,0 goed 22 49% 533,0 528,1 530,1 532,1 goed 23 49% 524,5 528,1 530,1 532,1 onvoldoende 24 42% 532,1 528,9 530,9 532,9 voldoende *) excl. 1 PRO-beschikking **) schoolgroep4 / < 10 leerlingen (21) beoordeling op basis van schoolrapport zonder correctie In het bovenstaande overzicht kunt u zien dat we in het afgelopen jaar weer een voldoende gescoord hebben voor de eindopbrengsten van de CITO. Deze resultaten zijn door ons team geanalyseerd en we werken er hard aan om de scores ook komend jaar weer op een ruime voldoende uit te laten komen. De beoordeling Cito Eindtoets Vanaf het schooljaar 21/22 geldt een nieuwe systematiek voor de beoordeling van de Cito eindtoets. De aangepaste systematiek maakt voor alle scholen gebruik van de ongecorrigeerde schoolscore. De onder- en bovengrens is afhankelijk van het percentage gewogen leerlingen op de hele school. Door de overhead is een weging bepaald aan de hand van het onderwijsniveau van de ouders. Deze grenzen zijn afgeleid van het landelijk gemiddelde voor scholen met hetzelfde percentage gewichtenleerlingen op teldatum 1 oktober van het betreffende schooljaar. Kbs De Liniedoorn heeft op de teldatum 42% leerlingen met gewicht.

13 JANUARI 25 MA DI WO DO VR ZA week week 02 week 03 week 04 week 05 Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Groep 1-2 project Eten en drinken Luizencontrole Groep 1-2 excursie supermarkt Groep 7-8 Chassé Theater Groep 3 bezoek bibliotheek Groep 5 bezoek Grote Kerk MR Vergadering Overleg oudervereniging Juf Karin jarig Groep 8 Centrale voorlichting VO Groep 8 Centrale voorlichting VO Uitnodiging Gast in de klas Groep 1-2 project kleding Meneer Jos jarig ZO

14 BUITENSCHOOLSE OPVANG Bij ons op school is voor- en naschoolse opvang mogelijk. Ook kunnen de kinderen tussen de middag overblijven. Om dit goed te regelen werken we samen met de Kober-groep. Meer informatie hierover vindt u op deze kalender bij Kober kindercentra of op Als u hierover vragen heeft, kunt u terecht bij Kober. CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN Opvoeden is een veelzijdige, leuke en uitdagende taak waar je als ouder voor staat. Soms wil je weten hoe een andere ouder zaken aanpakt of zoek je naar antwoorden bij de leerkracht of op het internet. In de meeste gevallen is dit voldoende. Blijven er vragen waar je geen antwoord op weet? Of waar je je onzeker over voelt?dan hoopt het Centrum voor Jeugd en Gezin Breda dat je hen benadert. Op dinsdagmiddag is een CJG medewerker op de school aanwezig. Op Kbs De Liniedoorn is dat Malika Bellagmouch. Mocht je vragen hebben dan kun je haar opzoeken, bellen of een mail sturen. Tel: Mail: SCHOOLTIJDEN Groep 1 t/m 8 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Pauze uur uur en uur uur uur uur en uur uur uur uur uur uur en uur uur uur uur en uur uur dagelijks van uur uur De peuters van De Linietuin hebben dezelfde schooltijden als de groepen 1 tot en met 8. Iedere ochtend en middag gaat de deur 10 minuten voordat de lessen beginnen open. We willen u en uw kind zo de gelegenheid geven om op uw gemak binnen te komen. Te laat komen is zowel voor uw kind, de kinderen in zijn/haar klas en de leerkracht, erg vervelend. We willen u dan ook dringend verzoeken om uw kind(eren) op tijd op school te laten komen zodat de lessen kunnen beginnen zoals gepland. GYMLES TIJDEN Dinsdagmiddag In de gemeentelijke sportzaal De Scharen. Leerlingen gaan met de bus. Groep 3 en uur uur Donderdagochtend In de gemeentelijke sportzaal de Scharen. De Leerlingen gaan met de bus. Groep 5 en uur uur Groep 7 en uur uur Voor het gymmen hebben de kinderen gymkleding nodig. Een t-shirt, een korte broek, een handdoek en schone gymschoenen is voldoende. Dit alles natuurlijk in een tas. Als uw kind niet mee kan doen, moet u dat schriftelijk doorgeven. Vergeet niet op te schrijven waarom uw kind niet kan meedoen.

15 FEBRUARI 25 MA DI WO DO VR ZA week 05 week 06 week 07 week 08 week Deze week Gast in de klas OV Vergadering Groep 7-8 Chassé Theater Voorjaarsvakantie Groep 1-2 project Wonen Groep 1-8 vrij Studiedag team Groep 3 Bezoek bibliotheek Groep 5 Bezoek Grote Kerk Groep 8 uitnodiging adviesgesprekken mee Groep 1-8 Carnavalsfeest 13 Voorjaarsvakantie Juf Rian jarig Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Overleg Oudervereniging Voorjaarsvakantie Groep 1-2 Wijkwandeling Groep 3-4 Grote Ontdekking Breda Luizencontrole Groep 8 adviesgesprekken Groep 1-7 uitnodiging oudergesprekken mee 27 ZO

16 HET TEAM De groep mensen die er samen voor zorgen dat uw kind goed onderwijs krijgt zijn (wijzigingen voorbehouden): Directie organisatorische eenheid Kbs St. Joseph, Kbs De Spoorzoeker, Kbs De Liniedoorn Directeur Mevr. Mária Peeters / Mevr. Antoinet Sommers Teamcoördinatoren Onderbouw Jolanda van der Korput, dinsdag en donderdag Bovenbouw Mireille Willemen, dinsdag en donderdag Onderwijsondersteuning Conciërge Meneer Jos, ma-, di-, wo-, en donderdagochtend Juf Eveline, ma-, di-, en vrijdagmiddag Administratie Juf Petra, ma-, do-, en vrijdagochtend Individuele leerlingenzorg IB Juf Sacha, dinsdag en donderdag Rugzak- Juf Sacha, wo- en vrijdagochtend ondersteuning juf Eveline, dinsdag Interne vertrouwenspersoon Corinda van Oosterhout Ouderleerkracht José Lenten maandagochtend Leerkrachten Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Groep ½ Rian Rian Jolanda Rian Jolanda Rian/ Jolanda Groep ½ Heleen José José José José José/ Heleen Kleuterplein maandagochtend dinsdagochtend woensdagochtend donderdagochtend vrijdagochtend Cisca Kleuterplein maandagochtend dinsdagochtend woensdagochtend donderdagochtend vrijdagochtend Karin Groep 3 Mireille Daniëla Daniëla Daniëla Daniëla Daniëla/ Mireille leerplein groep 3 maandagochtend dinsdagochtend woensdagochtend donderdagochtend vrijdagochtend Wilhelmien Groep 4 Nanny Nanny Nanny/ Eveline Eveline Eveline Nanny/ Eveline Groep 5 Corinda Corinda Mireille Corinda Corinda Corinda/Mireille Groep 6 Daniëlle Daniëlle Daniëlle/Brigitta Brigitta Brigitta Daniëlle /Brigitta Groep 7 Denise / Daniëla Denise Denise Denise Denise Denise Groep 8 Sharon Sharon Sharon/Daniëlle Sharon Sharon Sharon woensdagmiddag Denise woensdagmiddag Jolanda

17 MAART 25 MA DI WO DO VR ZA week 09 week 10 week 11 week 12 week Juf José Jarig MR vergadering Overleg Oudervereniging Juf Eveline vd Leur jarig Groep 7 Breda s Museum Rapport mee Groep 1-7 Oudergesprekken Groep 8 Centrale aanmelding VO Juf Nanny jarig Groep 8 Centrale aanmelding VO Groep 5-6 Grote Ontdekking Breda Groep 1-2 project Lente Juf Sacha jarig Juf Daniëla jarig Juf Wilhelmien jarig ZO

18 HOOFDLUIZEN Iedere dinsdag na een vakantie van een week of langer is er luizencontrole door de luizenmoeders bij alle kinderen op school. Als we bij een kind luizen aantreffen, stelt de leerkracht de ouders persoonlijk op de hoogte. De ouders van de andere kinderen uit die klas informeren we per brief. Indien uw kind luizen heeft, dient u uw kind eerst te behandelen en luisvrij te maken voordat u hem/ haar weer naar school stuurt. Mochten er in de klas van uw kind luizen zijn aangetroffen dan is het belangrijk dat u uw eigen kind regelmatig controleert. Na een week controleren we alle kinderen uit de betreffende klas opnieuw. LEERPLICHT, VERZUIM EN VERLOF Ieder kind heeft evenveel recht op onderwijs. De leerplichtwet verzekert het recht op onderwijs voor alle kinderen. De leerplicht van uw kind begint als uw kind vijf jaar wordt. De leerplicht is geregeld in de leerplichtwet. De gemeente moet erop toezien dat deze wet wordt uitgevoerd. Daarvoor zijn speciale leerplichtambtenaren aangesteld. De school heeft de plicht uw kind onderwijs te geven. U bent verplicht ervoor te zorgen dat uw kind naar school gaat. We vragen u dan ook om afspraken bij artsen en dergelijke zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Indien uw kind ziek is of om andere dringende redenen niet naar school kan moet u dit s ochtends tussen 8.15 u en 8.30 u melden bij de school. Wij registreren dagelijks of uw kind aanwezig is of niet. Ongeoorloofd verzuim of vermoedelijk ongeoorloofd verzuim moet door ons direct worden doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. Deze zal vervolgens actie ondernemen. Leerplicht en verlof buiten de schoolvakanties Sinds de herziening van de Leerplichtwet per 1 augustus 1994, is er het één en ander veranderd voor iedereen die met leerplicht te maken heeft. Zo zijn ook de regels voor verlof buiten de schoolvakanties aangepast. Extra verlof om bijvoorbeeld buiten het drukke seizoen op vakantie te gaan of om langer bij familie in het buitenland te kunnen blijven, is niet meer mogelijk. Hier vindt u alle informatie over extra verlof, hoe en bij wie u een aanvraag kunt indienen en wat u moet doen als u het met een beslissing niet eens bent. Vakantieverlof Alleen wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan één maal per schooljaar door één van de teamcoördinatoren vrij worden gegeven voor extra vakantie. Indien van toepassing moet u bij uw aanvraag een werkgeversverklaring voegen waaruit dit blijkt. Verder is het belangrijk om te weten dat: de aanvraag minimaal vier weken van te voren bij één van de teamcoördinatoren moet worden ingediend. bij juf Jolanda voor de onderbouw en bij juf Mireille voor de bovenbouw de verlofperiode ten hoogste tien schooldagen mag duren de verlofperiode niet in de eerste twee weken van het schooljaar mag vallen Vergeet niet om rekening te houden met de vakantiespreiding waardoor de vakanties elk jaar op een ander tijdstip kunnen vallen. Het jaarlijkse vakantierooster kunt u krijgen op school. Helaas komt het wel eens voor dat een leerling tijdens de vakantie ziek wordt en daardoor pas later op school kan terugkomen. U moet dit dan zo spoedig mogelijk melden aan één van de teamcoördinatoren en na terugkeer een doktersverklaring uit het bezochte land overleggen waaruit de periode en de aard van de ziekte blijken. Verlof in geval van gewichtige omstandigheden een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan plaatsvinden verhuizing (ten hoogste één dag) bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten in de tweede t/m derde graad (één of ten hoogste twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende) als u verlof aanvraagt voor een huwelijk moet u de uitnodiging of ander bewijs laten zien. ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten t/m de derde graad (duur in overleg met de schoolleiding)

19 APRIL 25 MA DI WO DO VR week 14 week 15 week 16 week 17 week 18 Overleg Oudervereniging Groep 1-8 Schoonmaakactie Groep 1-8 s middags vrij Paasviering Groep 1-8 vrij Pasen 06 Groep 1-2 Ziek en gezond Groep 7 schriftelijk verkeerexamen 17 MR vergadering Groep 8 Eindtoets Groep 8 Eindtoets Groep 8 Eindtoets Juf Brigitta viert verjaardag in de klas Sportdag Koningsdag Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie ZA ZO

20 overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad (ten hoogste vier dagen), van bloed- of aanverwanten in de tweede graad (ten hoogste twee dagen), van bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad (ten hoogste één dag) het 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (één dag) voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof Geen redenen voor verlof familiebezoek in het buitenland vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden een uitnodiging van vrienden of familie om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband als kinderen uit uw gezin op een andere school zitten en al vrij hebben Een aanvraag voor verlof in geval van gewichtige omstandigheden moet bij voorkeur een maand van te voren, of, als dit niet mogelijk is, uiterlijk twee dagen na ontstaan van de verhindering, bij één van de teamcoördinatoren worden ingeleverd. Het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de teamcoördinatoren. Op het formulier vindt u alle benodigde informatie. Tevens is er ruimte voor een eventuele werkgeversverklaring. De volledig ingevulde aanvraag kunt u inleveren bij de teamcoördinatoren. Over een verlofaanvraag voor tien schooldagen of minder beslist de schoolleiding. Als de aanvraag gewichtige omstandigheden (omstandigheden gelegen buiten de wil van leerling en ouders) van meer dan tien schooldagen betreft, wordt hij doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente. In de meeste gevallen zal deze zich door de schoolleiding laten adviseren alvorens een beslissing te nemen. Over het algemeen zal er sprake zijn van een medische of sociale indicatie en geldt dat een verklaring van een arts of sociale instantie noodzakelijk is waaruit blijkt dat verlof nodig is. Bezwaar en beroep Als u het met een genomen beslissing niet eens bent, kunt u een bezwaarschrift indienen bij de schoolleiding (in geval van een verlofaanvraag voor tien schooldagen of minder) of bij de leerplichtambtenaar van uw woongemeente (in geval van een verlofaanvraag voor meer dan tien schooldagen). Deze neemt uw verzoek dan opnieuw in overweging en stelt u op de hoogte van de al dan niet herziene beslissing. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten: naam en adres van de belanghebbende de dagtekening een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht de gronden van het bezwaar een volmacht, als het bezwaar niet door de belanghebbende maar, namens hem, door een ander wordt ingediend. Tegen de beslissing volgend op een bezwaarschrift kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank: Sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda Ongeoorloofd verzuim Verlof dat wordt opgenomen zonder dat daar toestemming voor is verleend door de schoolleiding of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleiding is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden, die proces-verbaal kan opmaken. Vragen? Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de schoolleiding of de leerplichtambtenaar.

21 MEI 25 week 18 week 19 week 20 week 21 week MA Koningsdag Meivakantie Meivakantie Groep 1-2 project Verkeer Juf Sharon jarig Groep 8 uitslag cito eindtoets Overleg Oudervereniging Groep 1-8 vrij Juf Petra jarig Pinksteren DI Meivakantie 28 Meivakantie Groep 1-2 Wijkwandeling Groep 3-4 Juffendag Luizencontrole WO Meivakantie Meivakantie Juf Sharon viert verjaardag in de klas Groep 1-2 Theater Muzipo DO Meivakantie Meivakantie Hemelvaart Groep 1-8 vrij VR Juf Brigitta jarig Meivakantie Meivakantie Groep 1-8 vrij Groep 1-8 Kunst-dag ZA ZO Juf Jolanda jarig Juf Antoinet jarig Buurtspektakel op de Liniedoorn

Schoolgids obs de Runde

Schoolgids obs de Runde Schoolgids obs de Runde Schooljaar 2013-2014 obs de Runde Runde zz 84 7881 hp Emmer-compascuum 0591-351446 administratie@obs-runde.nl www.obs-runde.nl Inhoudsopgave 1 De school 1.1 Richting 1.2 Schoolgrootte

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind Schoolgids Basisschool de Vink 2014 2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind 1 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van basisschool

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het Schoolgids 2012-2013 Sint op school 2011 Kerst 2011 Kerst 2011 Carnaval 2011 IJspret 2011 Schoolgids 2012-2013 van de St. Odradaschool School voor R.K. basisonderwijs St. Odradastraat 14 5335 LL Alem Telefoon:

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE Basisschool De Burchtgaarde is op 1 augustus 1994 ontstaan door een fusie van drie basisscholen. De Burchtgaarde is nu de enige basisschool in IJpelaar/Mariaveld.

Nadere informatie

Schoolgids GBS de Triangel

Schoolgids GBS de Triangel 2014 2015 Schoolgids GBS de Triangel GBS de Triangel Bezoekadres: Rode Kruislaan 78 9728 CX Groningen Postadres: Postbus 8115 9702 KC Groningen 1 Tel: 0505250448 E-mail: dir.triangel@noorderbasis.nl 1.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Telefoon : (070) 385 14 30 Internet : www.nutsschoolbezuidenhout.nl E-mail adres : info@nutsschoolbezuidenhout.nl Voorwoord Doel van de schoolgids

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014 2014-2015

Schoolgids 2013-2014 2014-2015 Schoolgids 2013-2014 2014-2015 1 Inhoud OBS Kompas Schoolgids 2013-2014 en 2014-2015 Voorwoord 1 Onze school 2 De organisatie van ons onderwijs 3 School in ontwikkeling 4 Zorg voor de kinderen 5 Resultaten

Nadere informatie

Putkamp 2-6049 AK - Herten - 0475-316776 www.destapsteen.nl - info@destapsteen.nl

Putkamp 2-6049 AK - Herten - 0475-316776 www.destapsteen.nl - info@destapsteen.nl V o o r w o o r d Beste ouders, Voor u ligt de uitgave 2012-2013 van de schoolgids van openbare basisschool De Stapsteen. Met deze schoolgids willen wij u informeren over de belangrijkste zaken van onze

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z van a tot z 1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z klik op om hier weer terug te komen! Wie informatie mist wordt verzocht dat te melden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 0. Inleiding pagina 02. 1. Algemene informatie pagina 03

Inhoudsopgave. 0. Inleiding pagina 02. 1. Algemene informatie pagina 03 Jaargids 2013 2014 Inhoudsopgave 0. Inleiding pagina 02 1. Algemene informatie pagina 03 - Groepsindeling en inzet personeel schooljaar 2013-2014 - Zorgteam - Ondersteuning - Schooltijden - Halen en brengen

Nadere informatie

Schoolgids 2011-2012. Op t Veld gebeurt t

Schoolgids 2011-2012. Op t Veld gebeurt t Schoolgids 2011-2012 Op t Veld gebeurt t Naam school : O.B.S. Op t Veld Adres school : Barnar 5A, 7826 EP Emmen Telefoon : 0591-629364 Fax : 0591-629874 E-mail : administratie@obs-optveld.nl Website :

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten.

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten. Inhoud Een woord vooraf... 2 Inleiding: Profiel van de school... 3 1. Waar het Meerik voor staat... 4 2. Over het team... 5 3. Cultuur en klimaat... 6 4. Middelen en voorzieningen... 8 5. Het onderwijs...

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan Schoolgids 2014-2015 Chr. Basisschool Zwingelspaan CBS Zwingelspaan Adres: Tonsedijk 6 4793 SC Fijnaart 0168-402691 Email adres: info@cbszwingelspaan.nl Directie: Roel Hoekman Toutenburg 54 4761 NT Zevenbergen

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Schoolgids de Wijngaard 2013-2014 Schoolgids 2014 2015

Schoolgids de Wijngaard 2013-2014 Schoolgids 2014 2015 Schoolgids de Wijngaard 2013-2014 Schoolgids 2014 2015 Pagina 1 van 37 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. DE SCHOOL 2 1.1 Waar staat de school? 2 1.2 Directie 2 1.3 De geschiedenis van de school 2 1.4 Schoolgrootte

Nadere informatie