Kbs LINIEDOORN KALENDER SCHOOLJAAR SPREEKT DE TAAL VAN IEDER KIND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kbs LINIEDOORN 2014-2015 KALENDER SCHOOLJAAR SPREEKT DE TAAL VAN IEDER KIND"

Transcriptie

1 Kbs De LINIEDOORN SPREEKT DE TAAL VAN IEDER KIND Baliëndijk GG Breda KALENDER SCHOOLJAAR 24-25

2

3 AUGUSTUS 24 MA DI WO DO week 31 week 32 week 33 week 34 week Eerste schooldag Groep 1-2 Project Welkom Luizencontrole Groep 1-2 Rondleiding school VR ZA ZO

4 VOORWOORD Bij een nieuw schooljaar hoort een nieuwe schoolkalender! Onze schoolkalender is voor ouders/verzorgers van onze leerlingen en voor ouders/verzorgers die overwegen hun kind op onze school te plaatsen. Op de kalender staan de belangrijkste gebeurtenissen van schooljaar Ook vindt u bijvoorbeeld informatie die jaarlijks kan wisselen zoals de gymtijden, het vakantierooster, de resultaten, de oudervereniging en de medezeggenschapsraad (MR). Tijdens het schooljaar ontvangt u van ons om de week onze Info om u op de hoogte te houden van alle activiteiten. In de schoolgids gaan we uitgebreider in op alles wat zich in en rondom Kbs De Liniedoorn afspeelt. Mocht u interesse hebben dan kunt u een exemplaar vragen op school. Bewaar de kalender op een mooi en handig plekje zodat u het hele jaar door kunt kijken wat we doen op de Liniedoorn. We hopen dat u de kalender met plezier gebruikt. De kalender en de schoolgids staan ook op onze website : Met vriendelijke groeten, Het team van Kbs De Liniedoorn

5 SEPTEMBER 24 MA DI WO DO VR ZA week 36 week 37 week 38 week 39 week 40 Groep 6 Beeldend kunstenaar in de klas Oudervereniging Algemene ledenvergadering Groep 1-2: Project mens Groep 3-4, 7-8 Kennismakingsavond Groep 6 Chassé Theatertocht Groep 1-2 excursie Groep 7 MOTI-Waanzien Juf Corinda verjaardag in de klas (middag) Groep 1-2, 5-6 Kennismakingsavond Opening De Ontdekking MR vergadering Schoolreis Feestdag ZO

6 WAT HEBBEN WE GEDAAN IN SCHOOLJAAR Op deze eerste pagina s van de schoolkalender geven we aan waar we als school mee bezig zijn geweest en waar we ons verder in willen ontwikkelen. Er gebeurt erg veel in een jaar en niet alles kunnen we hier benoemen. Hieronder volgen de belangrijkste ontwikkelingen. Groei Op 1 oktober 23 telde de school 158 leerlingen. Vanuit de peuterspeelzaal van Kober zijn er veel kinderen doorgestroomd naar de kleuters. Door de groei van de onderbouw en enkele zij-instromers hadden we op 1 juni 24 in totaal 156 leerlingen. Aan het einde van het schooljaar gaan er 18 leerlingen van groep 8 door naar het voortgezet onderwijs. Naar verwachting zijn er op de officiële teldatum van 1 oktober 24 ongeveer 150 leerlingen. In het nieuwe schooljaar werken we weer met acht groepen. Onderwijsontwikkelingen De Liniedoorn wil zich verder gaan ontwikkelen in de richting van een Sterrenschool. Het sterrenschoolconcept is ontwikkeld door een landelijke denktank die het antwoord heeft gezocht op de volgende vraag: Als we vandaag met een schone lei mogen beginnen, hoe zouden we het primair onderwijs er dan uit kunnen laten zien? De conclusie is dat het hoog tijd is voor een vijf sterrenaanpak met een aanbod van een totaalpakket van onderwijs en kinderopvang. We hebben er bewust voor gekozen om alle 5 sterren op te nemen in de uitgangspunten van het onderwijskundige aanbod. We staan nu aan het begin van deze ontwikkeling. De komende jaren vullen we de sterren verder aan in samenspraak met alle betrokkenen. Onze visie daarbij is helder: KBS DE LINIEDOORN BIEDT 5 STERRENONDERWIJS WAARBIJ IEDEREEN DE KANS KRIJGT OM TE STRALEN Betrokken, ambitieus, creatief en verbindend. Een culturele school die sprankelt. Dit zijn onze vijf sterren Kindcentrum Flexibele schooltijden Excellent presteren in Taal, Rekenen en Lezen E-learning Ontwikkelen van talenten * Meer over onze vijf sterren kunt u lezen verder op in deze kalender en in onze schoolgids. Strategisch meerjaren beleidsplan In 23 is het nieuwe strategisch meerjaren beleidsplan voor vier jaar opgesteld. Hierin staat beschreven waar de school zich van 23 tot 27 op gaat richten. In dit nieuwe plan zijn de stappen richting de ontwikkeling van een Sterrenschool beschreven. Dit plan ligt ter inzage op school en is ook naar de onderwijsinspectie gestuurd. Opbrengstgericht werken Binnen elke basisschool zitten leerlingen met diverse niveaus. De Liniedoorn streeft ernaar dat alle leerlingen, naar hun eigen mogelijkheden, maximaal presteren. In het schooljaar zijn we gestart met het invoeren van het onderwijscontinuüm. Hiermee streven we ernaar om de resultaten te verhogen en om passend onderwijs goed vorm te geven in de school. Het onderwijsaanbod voor de basisvakken is in de groepen gebaseerd op drie niveaus. In iedere groep is er voor een basisvak een leerarrangement op drie niveaus. De groepen hebben de volgende leerarrangementen: Groep 2 voor rekenen en taal Groep 3 en 4 voor technisch lezen en spelling Groep 5 t/m 8 voor begrijpend lezen en spelling

7 OKTOBER 24 MA DI WO DO VR ZA week 40 week 41 week 42 week Groep 8 Breda s Museum Juf Cisca jarig Offerfeest Groep 1-8 vrij Groep 1-2 project Feest Groep 1-8 Kinderboekenweek CJG Ouderavond 18:30 instuif Kinderboekenweek Groep 6 Bezoek bibliotheek Overleg Oudervereniging Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Overleg Oudervereniging week 44 Groep 1-8 vrij INOS dag Groep 1-2 project Herfst CJG Ouderavond Groep 1-2 boswandeling Luizencontrole Groep 1-2 spelinloop ouders 31 Groep 1-2 educatief uitstapje ZO Juf Mária jarig

8 IPC (International Primary Curriculum) We hebben er voor gekozen onze zaakvakken en creatieve vakken te vervangen door IPC. Voor aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, ICT, kunstzinnige vorming etc. werken we thematisch aan doelen. De methode helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land. Ook leren ze internationaal te kijken; vanuit het gezichtspunt van mensen in andere landen. Dit perspectief is een belangrijke pijler van IPC, IPC is meer dan thematisch onderwijs; samenwerking tussen kinderen wordt gestimuleerd, kinderen werken aan leerdoelen en leren reflecteren, kinderen maken keuzes. Een manier van leren die op scholen in meer dan 60 landen wordt toegepast. Vanaf januari 23 voeren we IPC in op onze school. In het afgelopen schooljaar hebben we in de groepen 3 t/m 8 aan drie thema s gewerkt, het komende schooljaar zal het aantal thema s verder uitgebreid worden. Extra/verlengde onderwijstijd : Het is een groot succes. Kinderen uit de groepen 4, 5 (en 6) werkten op woensdagmiddag aan hun woordenschat, hun sociale vaardigheden en hun kunstzinnige ontwikkeling. Door tijdens en na school in het te werken aan hetzelfde thema en met dezelfde lesmethode, Met woorden meer kans, als in de klas, onthouden kinderen woorden beter en zijn zij meer betrokken. Voor de kinderen krijgen woorden pas echt betekenis als ze ermee werken en er ervaring mee op doen. Dit doen wij door op een niet-schoolse kunstzinnige manier te werken met de woorden. Kinderen doen dat met professionals: de leerkracht en de gastdocent in het. Het op de Liniedoorn biedt een aantrekkelijk programma. Er zijn 8 blokken van 4 weken (per week 1 les) met verschillende thema s die aansluiten bij de taalmethode in de groepen. : Op woensdagmiddag hebben we voor het vierde jaar wekelijks 2 uur extra onderwijstijd aangeboden aan leerlingen uit groep 7 en 8. Leerlingen kregen extra lesaanbod op het gebied van taal, rekenen en studievaardigheden. Juf Daniëla heeft deze lessen verzorgd. Scholing Het team van de Liniedoorn werkt voortdurend aan haar eigen ontwikkeling. Het afgelopen jaar hebben verschillende leerkrachten aan scholing gedaan: Drie trainingen van het invoeringstraject van IPC: alle leerkrachten gr 3 t/m 8 Opfrisbijeenkomst Nieuwsbegrip: alle leerkrachten van groep 4 t/m 8 Twee bijeenkomsten Masterclass Nieuwsbegrip: 4 leerkrachten Cursus met Sprongen vooruit groep 5/6: één leerkracht Tweede jaar van de 2-jarige opleiding tot Stage Coach: één leerkracht Herhalingscursus BHV-ers Tweede jaar bevoegdheid bewegingsonderwijs: 1 leerkracht Teach like a champion: 3 leerkrachten Opleiding coach gedragsmanagement: één leerkracht Knoppencursus touchscreen: 3 leerkrachten Activiteiten Ook in het afgelopen jaar hebben we veel georganiseerd voor de kinderen zowel na als onder schooltijd. Enkele voorbeelden zijn: Sinterklaas, Kerstviering, NAC junior street league, carnavalsfeest, paasviering, Kinderboekenweek, kunstweek, nationale sportweek, de musical, het schoolkamp voor groep 8 en De Uitdaging. Aan De Uitdaging hebben we dit schooljaar voor de 2e maal deelgenomen: groepjes kinderen uit groep 7 werken onder leiding van twee opgeleide coaches aan het realiseren van een (sociale) droom. Voor meer informatie hierover

9 NOVEMBER 24 MA DI WO DO week 44 week 45 week 46 week 47 week MR vergadering Juf Denise jarig Groep 1-8 oudergesprekken Groep 1-8 project Sint VR ZA ZO 31 Groep 1-2 educatief uitstapje 02 Uitnodiging oudergesprekken mee Juf Eveline jarig (groep 4) Eerste rapport mee

10 WAT GAAN WE DOEN IN SCHOOLJAAR Onderwijsontwikkeling In het strategisch meerjaren beleidsplan kunt u heel gericht lezen wat we in de komende jaren van plan zijn. Nieuwe en al opgestarte ontwikkelingen richten zich op onze sterren van de sterrenschool. Een aantal speerpunten voor het komende schooljaar zijn: Het wordt een feestjaar want Kbs De Liniedoorn bestaat 25 jaar. Kindcentrum Het aantal dagdelen van de peuters op de Linietuin van Kober gaat van 4 naar 3. In samenwerking met Kober gaan we onderzoeken of er een derde groep peuters kunnen laten starten op De Linietuin. De samenwerking met de BSO van Kbs St. Joseph zal worden versterkt door een te ontwikkelen aanbod met naschoolse activiteiten. Hieraan kunnen ook kinderen deelnemen die geen gebruik maken van de BSO. Flexibele schooltijden Voor het komende schooljaar hadden we het voornemen om u in de gelegenheid te stellen om gebruik te gaan maken van een knipkaart. We zijn echter in afwachting van de afronding van het experiment andere schooltijden en de behandeling hiervan in de Tweede Kamer. Op dit moment is het niet toegestaan om leerlingen snipperdagen te geven. Dit betekent dat we de landelijke ontwikkelingen zullen blijven volgen en mocht er een wetsverandering komen waarbinnen het mogelijk wordt dan kunnen we opnieuw gaan nadenken over een knipkaart. In het komende schooljaar maken we 966 uur en hiermee bieden we de leerlingen 26 extra uren onderwijs per leerjaar. Excellent presteren voor taal, rekenen en lezen Onderwijscontinuüm. De twee beschreven arrangementen gaan we het komende jaar in de groepen 3 t/m 8 aanvullen met een 3 e arrangement voor rekenen. We blijven de eerste 2 arrangementen continueren en verbeteren. We gaan gebruik maken van Rekentuin. Rekentuin is een online reken- oefenprogramma waarin kinderen het rekenen spelenderwijs thuis en op school kunnen oefenen en automatiseren op hun eigen niveau. De wordt voortgezet, door deze middagen wordt het taal en reken aanbod voor de deelnemende kinderen vergroot. Het zal zijn aanbod gaan aanbieden aan leerlingen van groep 4,5 en 6. E-learning De school zal de beschikking krijgen over een volledig draadloos netwerk. De digitale werkplekken voor de leerlingen worden fors uitgebreid. Er zullen ongeveer 30 laptops en een aantal tablets worden aangeschaft. Dit schooljaar zullen we gaan werken met de DWLO Didactische Leer- en werkomgeving We werken met een ICT-coördinator en gaan met elkaar bekijken hoe we grenzeloos leren kunnen vormgeven op school. Leerkrachten kunnen thuis een cursus office vaardigheden volgen. Een nieuwe digitale methode voor Engels Groove Me gaan we implementeren in de groepen 7 en 8. Ontwikkelen van talenten Leerlijn kunst en cultuur ontwikkelen Inzet van vakdocent(en): muzieklessen Jaarlijkse kunstweek of kunstproject Extra sportaanbod (tijdens en na schooluren) Deelnemen aan Het IPC: leerdoelen op eigen niveau assessment for learning (A4L) benoemen en reflecteren Werken op het leerplein van groep 3 en 4 Werken op het kleuterplein

11 DECEMBER 24 MA DI week 49 week 50 week 51 week 52 week Groep 1-8 project Kerstmis Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie 30 WO Sinterklaas op school Juf Daniëlle jarig Kerstvakantie Kerstvakantie 31 DO 04 Studiedag team Groep 1-8 vrij Kerstvakantie Kerstvakantie VR ZA ZO Groep 1-8 s middags vrij Kerstviering Kerstvakantie Kerstvakantie

12 DE EFFECTEN VAN ONS ONDERWIJS De kwaliteit van de school meet je niet alleen aan de hoeveelheid kinderen die een hoge CITO score hebben. Een goede school herken je aan de zorg die aan alle leerlingen wordt besteed en aan het systeem voor kwaliteitszorg. Wij hebben zo n systeem. Voortdurend kijken we naar de dingen die we doen en vragen we ons af of dat goed is. We vragen ons gelijk af wat we kunnen verbeteren. De verbeteringen worden doorgevoerd en later kijken we of het ook geholpen heeft. Zo ontstaat een cirkel waarin we steeds kritisch zijn ten aanzien van ons eigen werk. Daardoor ontstaat een kwalitatief hoogstaand systeem, waarin goed zichtbaar is hoe elk kind zich ontwikkelt en of de effecten van ons onderwijs optimaal zijn. Dit jaar stromen de leerlingen van groep 8 door naar de volgende richtingen voor voortgezet onderwijs: 0 % van de kinderen gaat naar het praktijk onderwijs 6 % van de kinderen gaat naar de basisberoepsgerichte leerweg van het VMBO 5,5 % van de kinderen gaat naar de kaderberoepsgerichte leerweg van het VMBO 5,5 % van de kinderen gaat naar een brugklas gemengde/theoretische leerweg 33,3 % van de kinderen gaat naar de theoretische leerweg van het VMBO 33,3 % van de kinderen gaat naar een brugklas MAVO/HAVO 5,5 % van de kinderen gaat naar een brugklas HAVO/VWO 5,5 % van de kinderen gaat naar een brugklas VWO 5,5 % van de kinderen gaat naar het Gymnasium Liniedoorn Percentage LG/GLG school ondergrens landelijk gemiddeld bovengrens OK+/OK ,7 533,6 534,8 536,0 goed ,4 533,7 534,9 536,1 goed ,9 533,8 535,2 536,6 goed 20*) 534,9 533,8 535,2 536,6 voldoende 21**) 532,7 527,3 5,7 532,0 goed 22 49% 533,0 528,1 530,1 532,1 goed 23 49% 524,5 528,1 530,1 532,1 onvoldoende 24 42% 532,1 528,9 530,9 532,9 voldoende *) excl. 1 PRO-beschikking **) schoolgroep4 / < 10 leerlingen (21) beoordeling op basis van schoolrapport zonder correctie In het bovenstaande overzicht kunt u zien dat we in het afgelopen jaar weer een voldoende gescoord hebben voor de eindopbrengsten van de CITO. Deze resultaten zijn door ons team geanalyseerd en we werken er hard aan om de scores ook komend jaar weer op een ruime voldoende uit te laten komen. De beoordeling Cito Eindtoets Vanaf het schooljaar 21/22 geldt een nieuwe systematiek voor de beoordeling van de Cito eindtoets. De aangepaste systematiek maakt voor alle scholen gebruik van de ongecorrigeerde schoolscore. De onder- en bovengrens is afhankelijk van het percentage gewogen leerlingen op de hele school. Door de overhead is een weging bepaald aan de hand van het onderwijsniveau van de ouders. Deze grenzen zijn afgeleid van het landelijk gemiddelde voor scholen met hetzelfde percentage gewichtenleerlingen op teldatum 1 oktober van het betreffende schooljaar. Kbs De Liniedoorn heeft op de teldatum 42% leerlingen met gewicht.

13 JANUARI 25 MA DI WO DO VR ZA week week 02 week 03 week 04 week 05 Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Groep 1-2 project Eten en drinken Luizencontrole Groep 1-2 excursie supermarkt Groep 7-8 Chassé Theater Groep 3 bezoek bibliotheek Groep 5 bezoek Grote Kerk MR Vergadering Overleg oudervereniging Juf Karin jarig Groep 8 Centrale voorlichting VO Groep 8 Centrale voorlichting VO Uitnodiging Gast in de klas Groep 1-2 project kleding Meneer Jos jarig ZO

14 BUITENSCHOOLSE OPVANG Bij ons op school is voor- en naschoolse opvang mogelijk. Ook kunnen de kinderen tussen de middag overblijven. Om dit goed te regelen werken we samen met de Kober-groep. Meer informatie hierover vindt u op deze kalender bij Kober kindercentra of op Als u hierover vragen heeft, kunt u terecht bij Kober. CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN Opvoeden is een veelzijdige, leuke en uitdagende taak waar je als ouder voor staat. Soms wil je weten hoe een andere ouder zaken aanpakt of zoek je naar antwoorden bij de leerkracht of op het internet. In de meeste gevallen is dit voldoende. Blijven er vragen waar je geen antwoord op weet? Of waar je je onzeker over voelt?dan hoopt het Centrum voor Jeugd en Gezin Breda dat je hen benadert. Op dinsdagmiddag is een CJG medewerker op de school aanwezig. Op Kbs De Liniedoorn is dat Malika Bellagmouch. Mocht je vragen hebben dan kun je haar opzoeken, bellen of een mail sturen. Tel: Mail: SCHOOLTIJDEN Groep 1 t/m 8 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Pauze uur uur en uur uur uur uur en uur uur uur uur uur uur en uur uur uur uur en uur uur dagelijks van uur uur De peuters van De Linietuin hebben dezelfde schooltijden als de groepen 1 tot en met 8. Iedere ochtend en middag gaat de deur 10 minuten voordat de lessen beginnen open. We willen u en uw kind zo de gelegenheid geven om op uw gemak binnen te komen. Te laat komen is zowel voor uw kind, de kinderen in zijn/haar klas en de leerkracht, erg vervelend. We willen u dan ook dringend verzoeken om uw kind(eren) op tijd op school te laten komen zodat de lessen kunnen beginnen zoals gepland. GYMLES TIJDEN Dinsdagmiddag In de gemeentelijke sportzaal De Scharen. Leerlingen gaan met de bus. Groep 3 en uur uur Donderdagochtend In de gemeentelijke sportzaal de Scharen. De Leerlingen gaan met de bus. Groep 5 en uur uur Groep 7 en uur uur Voor het gymmen hebben de kinderen gymkleding nodig. Een t-shirt, een korte broek, een handdoek en schone gymschoenen is voldoende. Dit alles natuurlijk in een tas. Als uw kind niet mee kan doen, moet u dat schriftelijk doorgeven. Vergeet niet op te schrijven waarom uw kind niet kan meedoen.

15 FEBRUARI 25 MA DI WO DO VR ZA week 05 week 06 week 07 week 08 week Deze week Gast in de klas OV Vergadering Groep 7-8 Chassé Theater Voorjaarsvakantie Groep 1-2 project Wonen Groep 1-8 vrij Studiedag team Groep 3 Bezoek bibliotheek Groep 5 Bezoek Grote Kerk Groep 8 uitnodiging adviesgesprekken mee Groep 1-8 Carnavalsfeest 13 Voorjaarsvakantie Juf Rian jarig Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Overleg Oudervereniging Voorjaarsvakantie Groep 1-2 Wijkwandeling Groep 3-4 Grote Ontdekking Breda Luizencontrole Groep 8 adviesgesprekken Groep 1-7 uitnodiging oudergesprekken mee 27 ZO

16 HET TEAM De groep mensen die er samen voor zorgen dat uw kind goed onderwijs krijgt zijn (wijzigingen voorbehouden): Directie organisatorische eenheid Kbs St. Joseph, Kbs De Spoorzoeker, Kbs De Liniedoorn Directeur Mevr. Mária Peeters / Mevr. Antoinet Sommers Teamcoördinatoren Onderbouw Jolanda van der Korput, dinsdag en donderdag Bovenbouw Mireille Willemen, dinsdag en donderdag Onderwijsondersteuning Conciërge Meneer Jos, ma-, di-, wo-, en donderdagochtend Juf Eveline, ma-, di-, en vrijdagmiddag Administratie Juf Petra, ma-, do-, en vrijdagochtend Individuele leerlingenzorg IB Juf Sacha, dinsdag en donderdag Rugzak- Juf Sacha, wo- en vrijdagochtend ondersteuning juf Eveline, dinsdag Interne vertrouwenspersoon Corinda van Oosterhout Ouderleerkracht José Lenten maandagochtend Leerkrachten Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Groep ½ Rian Rian Jolanda Rian Jolanda Rian/ Jolanda Groep ½ Heleen José José José José José/ Heleen Kleuterplein maandagochtend dinsdagochtend woensdagochtend donderdagochtend vrijdagochtend Cisca Kleuterplein maandagochtend dinsdagochtend woensdagochtend donderdagochtend vrijdagochtend Karin Groep 3 Mireille Daniëla Daniëla Daniëla Daniëla Daniëla/ Mireille leerplein groep 3 maandagochtend dinsdagochtend woensdagochtend donderdagochtend vrijdagochtend Wilhelmien Groep 4 Nanny Nanny Nanny/ Eveline Eveline Eveline Nanny/ Eveline Groep 5 Corinda Corinda Mireille Corinda Corinda Corinda/Mireille Groep 6 Daniëlle Daniëlle Daniëlle/Brigitta Brigitta Brigitta Daniëlle /Brigitta Groep 7 Denise / Daniëla Denise Denise Denise Denise Denise Groep 8 Sharon Sharon Sharon/Daniëlle Sharon Sharon Sharon woensdagmiddag Denise woensdagmiddag Jolanda

17 MAART 25 MA DI WO DO VR ZA week 09 week 10 week 11 week 12 week Juf José Jarig MR vergadering Overleg Oudervereniging Juf Eveline vd Leur jarig Groep 7 Breda s Museum Rapport mee Groep 1-7 Oudergesprekken Groep 8 Centrale aanmelding VO Juf Nanny jarig Groep 8 Centrale aanmelding VO Groep 5-6 Grote Ontdekking Breda Groep 1-2 project Lente Juf Sacha jarig Juf Daniëla jarig Juf Wilhelmien jarig ZO

18 HOOFDLUIZEN Iedere dinsdag na een vakantie van een week of langer is er luizencontrole door de luizenmoeders bij alle kinderen op school. Als we bij een kind luizen aantreffen, stelt de leerkracht de ouders persoonlijk op de hoogte. De ouders van de andere kinderen uit die klas informeren we per brief. Indien uw kind luizen heeft, dient u uw kind eerst te behandelen en luisvrij te maken voordat u hem/ haar weer naar school stuurt. Mochten er in de klas van uw kind luizen zijn aangetroffen dan is het belangrijk dat u uw eigen kind regelmatig controleert. Na een week controleren we alle kinderen uit de betreffende klas opnieuw. LEERPLICHT, VERZUIM EN VERLOF Ieder kind heeft evenveel recht op onderwijs. De leerplichtwet verzekert het recht op onderwijs voor alle kinderen. De leerplicht van uw kind begint als uw kind vijf jaar wordt. De leerplicht is geregeld in de leerplichtwet. De gemeente moet erop toezien dat deze wet wordt uitgevoerd. Daarvoor zijn speciale leerplichtambtenaren aangesteld. De school heeft de plicht uw kind onderwijs te geven. U bent verplicht ervoor te zorgen dat uw kind naar school gaat. We vragen u dan ook om afspraken bij artsen en dergelijke zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Indien uw kind ziek is of om andere dringende redenen niet naar school kan moet u dit s ochtends tussen 8.15 u en 8.30 u melden bij de school. Wij registreren dagelijks of uw kind aanwezig is of niet. Ongeoorloofd verzuim of vermoedelijk ongeoorloofd verzuim moet door ons direct worden doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. Deze zal vervolgens actie ondernemen. Leerplicht en verlof buiten de schoolvakanties Sinds de herziening van de Leerplichtwet per 1 augustus 1994, is er het één en ander veranderd voor iedereen die met leerplicht te maken heeft. Zo zijn ook de regels voor verlof buiten de schoolvakanties aangepast. Extra verlof om bijvoorbeeld buiten het drukke seizoen op vakantie te gaan of om langer bij familie in het buitenland te kunnen blijven, is niet meer mogelijk. Hier vindt u alle informatie over extra verlof, hoe en bij wie u een aanvraag kunt indienen en wat u moet doen als u het met een beslissing niet eens bent. Vakantieverlof Alleen wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan één maal per schooljaar door één van de teamcoördinatoren vrij worden gegeven voor extra vakantie. Indien van toepassing moet u bij uw aanvraag een werkgeversverklaring voegen waaruit dit blijkt. Verder is het belangrijk om te weten dat: de aanvraag minimaal vier weken van te voren bij één van de teamcoördinatoren moet worden ingediend. bij juf Jolanda voor de onderbouw en bij juf Mireille voor de bovenbouw de verlofperiode ten hoogste tien schooldagen mag duren de verlofperiode niet in de eerste twee weken van het schooljaar mag vallen Vergeet niet om rekening te houden met de vakantiespreiding waardoor de vakanties elk jaar op een ander tijdstip kunnen vallen. Het jaarlijkse vakantierooster kunt u krijgen op school. Helaas komt het wel eens voor dat een leerling tijdens de vakantie ziek wordt en daardoor pas later op school kan terugkomen. U moet dit dan zo spoedig mogelijk melden aan één van de teamcoördinatoren en na terugkeer een doktersverklaring uit het bezochte land overleggen waaruit de periode en de aard van de ziekte blijken. Verlof in geval van gewichtige omstandigheden een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan plaatsvinden verhuizing (ten hoogste één dag) bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten in de tweede t/m derde graad (één of ten hoogste twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende) als u verlof aanvraagt voor een huwelijk moet u de uitnodiging of ander bewijs laten zien. ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten t/m de derde graad (duur in overleg met de schoolleiding)

19 APRIL 25 MA DI WO DO VR week 14 week 15 week 16 week 17 week 18 Overleg Oudervereniging Groep 1-8 Schoonmaakactie Groep 1-8 s middags vrij Paasviering Groep 1-8 vrij Pasen 06 Groep 1-2 Ziek en gezond Groep 7 schriftelijk verkeerexamen 17 MR vergadering Groep 8 Eindtoets Groep 8 Eindtoets Groep 8 Eindtoets Juf Brigitta viert verjaardag in de klas Sportdag Koningsdag Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie ZA ZO

20 overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad (ten hoogste vier dagen), van bloed- of aanverwanten in de tweede graad (ten hoogste twee dagen), van bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad (ten hoogste één dag) het 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (één dag) voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof Geen redenen voor verlof familiebezoek in het buitenland vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden een uitnodiging van vrienden of familie om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband als kinderen uit uw gezin op een andere school zitten en al vrij hebben Een aanvraag voor verlof in geval van gewichtige omstandigheden moet bij voorkeur een maand van te voren, of, als dit niet mogelijk is, uiterlijk twee dagen na ontstaan van de verhindering, bij één van de teamcoördinatoren worden ingeleverd. Het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de teamcoördinatoren. Op het formulier vindt u alle benodigde informatie. Tevens is er ruimte voor een eventuele werkgeversverklaring. De volledig ingevulde aanvraag kunt u inleveren bij de teamcoördinatoren. Over een verlofaanvraag voor tien schooldagen of minder beslist de schoolleiding. Als de aanvraag gewichtige omstandigheden (omstandigheden gelegen buiten de wil van leerling en ouders) van meer dan tien schooldagen betreft, wordt hij doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente. In de meeste gevallen zal deze zich door de schoolleiding laten adviseren alvorens een beslissing te nemen. Over het algemeen zal er sprake zijn van een medische of sociale indicatie en geldt dat een verklaring van een arts of sociale instantie noodzakelijk is waaruit blijkt dat verlof nodig is. Bezwaar en beroep Als u het met een genomen beslissing niet eens bent, kunt u een bezwaarschrift indienen bij de schoolleiding (in geval van een verlofaanvraag voor tien schooldagen of minder) of bij de leerplichtambtenaar van uw woongemeente (in geval van een verlofaanvraag voor meer dan tien schooldagen). Deze neemt uw verzoek dan opnieuw in overweging en stelt u op de hoogte van de al dan niet herziene beslissing. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten: naam en adres van de belanghebbende de dagtekening een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht de gronden van het bezwaar een volmacht, als het bezwaar niet door de belanghebbende maar, namens hem, door een ander wordt ingediend. Tegen de beslissing volgend op een bezwaarschrift kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank: Sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda Ongeoorloofd verzuim Verlof dat wordt opgenomen zonder dat daar toestemming voor is verleend door de schoolleiding of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleiding is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden, die proces-verbaal kan opmaken. Vragen? Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de schoolleiding of de leerplichtambtenaar.

21 MEI 25 week 18 week 19 week 20 week 21 week MA Koningsdag Meivakantie Meivakantie Groep 1-2 project Verkeer Juf Sharon jarig Groep 8 uitslag cito eindtoets Overleg Oudervereniging Groep 1-8 vrij Juf Petra jarig Pinksteren DI Meivakantie 28 Meivakantie Groep 1-2 Wijkwandeling Groep 3-4 Juffendag Luizencontrole WO Meivakantie Meivakantie Juf Sharon viert verjaardag in de klas Groep 1-2 Theater Muzipo DO Meivakantie Meivakantie Hemelvaart Groep 1-8 vrij VR Juf Brigitta jarig Meivakantie Meivakantie Groep 1-8 vrij Groep 1-8 Kunst-dag ZA ZO Juf Jolanda jarig Juf Antoinet jarig Buurtspektakel op de Liniedoorn

Kbs KALENDER SCHOOLJAAR. Liniedoorn. Baliëndijk 78 4816 GG Breda 076-5872838 www.liniedoorn.nl kbsdeliniedoorn_info@inos.nl

Kbs KALENDER SCHOOLJAAR. Liniedoorn. Baliëndijk 78 4816 GG Breda 076-5872838 www.liniedoorn.nl kbsdeliniedoorn_info@inos.nl Kbs de Liniedoorn Baliëndijk 78 4816 GG Breda 076-5872838 www.liniedoorn.nl kbsdeliniedoorn_info@inos.nl KALENDER SCHOOLJAAR 25-26 AUGUSTUS 25 MA DI WO DO week 31 week 32 week 33 week 34 week 35 27 28

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES

LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES Leerplicht en verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. Op vakantie buiten de schoolvakantie

Leerplicht en verlof. Op vakantie buiten de schoolvakantie Leerplicht en verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter

Nadere informatie

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven:

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven: Leerplicht & Verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind vanaf zijn/haar vijfde jaar verplicht de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Hoofdregel is dus dat uw kind op alle schooldagen

Nadere informatie

gemeente T iel Leerplicht en verlof

gemeente T iel Leerplicht en verlof gemeente T iel Leerplicht en verlof Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. De personen op de foto's hebben geen relatie met het onderwerp leerplicht. Met dank aan de Landelijke

Nadere informatie

VERLOF. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo

VERLOF. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval

Nadere informatie

Inhoud. Op vakantie onder schooltijd. Verlof in geval van Andere gewichtige. omstandigheden. Niet eens met het besluit?

Inhoud. Op vakantie onder schooltijd. Verlof in geval van Andere gewichtige. omstandigheden. Niet eens met het besluit? VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Inhoud Leerplicht en verlof Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen Op vakantie onder schooltijd Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden

Nadere informatie

Religieuze verplichtingen

Religieuze verplichtingen 1. Leerplicht en verlof 2. Religieuze verplichtingen 3. Vakantie 4. Andere gewichtige omstandigheden 5. Indienen aanvraag 6. Bezwaar en beroep 7. Ongeoorloofd verzuim 8. Vakantieroosters 1 Leerplicht en

Nadere informatie

Kbs LINIEDOORN. Baliëndijk GG Breda KALENDER SCHOOLJAAR

Kbs LINIEDOORN. Baliëndijk GG Breda KALENDER SCHOOLJAAR Kbs De LINIEDOORN Baliëndijk 78 4816 GG Breda 076-5872838 www.liniedoorn.nl kbsdeliniedoorn_info@inos.nl KALENDER SCHOOLJAAR 26-27 AUGUSTUS 26 MA DI WO DO week 31 week 32 week 33 week 34 week 35 02 03

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Prinses Julianaschool Inhoudsopgave 1. Ziekte 2. Verlof 2.1 Leerplicht 2.2 Vakantieverlof 2.3 Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen

Nadere informatie

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht)

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde jaar al een tijdje naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Zo worden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Gemeente Texel.txl Informatie over aanvragen van verlof Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Najaar 2016 Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. oen. In

Nadere informatie

Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek)

Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek) Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) 1 Leerplicht en verlof 2 Religieuze verplichtingen 3 Vakantie 4 Andere gewichtige omstandigheden 5 Indienen aanvraag 6 Bezwaar en beroep 7 Ongeoorloofd verzuim 8

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen.

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Hoorn, schooljaar 2015-2016 Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Geachte ouders, verzorgers, U wilt een verzoek indienen voor extra

Nadere informatie

Kbs LINIEDOORN. Baliëndijk GG Breda KALENDER SCHOOLJAAR

Kbs LINIEDOORN. Baliëndijk GG Breda KALENDER SCHOOLJAAR Kbs De LINIEDOORN Baliëndijk 78 4816 GG Breda 076-5872838 www.liniedoorn.nl kbsdeliniedoorn_info@inos.nl KALENDER SCHOOLJAAR 27-28 VOORWOORD Maak kennis met basisschool De Liniedoorn; onze mooie, kleine,

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Verlof of vakantie onder schooltijd

Verlof of vakantie onder schooltijd Leerplicht Vrijstelling van schoolbezoek Verlof of vakantie onder schooltijd In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een

Nadere informatie

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof 1.1 Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden 5. Hoe dient u een aanvraag

Nadere informatie

Een leerzaam, prettig schooljaar

Een leerzaam, prettig schooljaar O.B.S.De Schatkist Kerkrade, juli 2017. Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), Voor U ligt onze schoolkalender voor het schooljaar 2017 2018 met allerlei informatie over onze school. Zo heeft U altijd

Nadere informatie

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN Soms moet je naar de tandarts, of is er iets anders belangrijks onder schooltijd. Als je daarvoor vrij wilt krijgen, dan moet je daarvoor verlof aanvragen.

Nadere informatie

Regionale. WUL Zuidhollandse Eilanden WUL. leer plicht. Informatie over verlof (vrijstelling van schoolbezoek)

Regionale. WUL Zuidhollandse Eilanden WUL. leer plicht. Informatie over verlof (vrijstelling van schoolbezoek) w a t WUL n o u Regionale WUL Zuidhollandse Eilanden Verlof leer plicht Informatie over verlof (vrijstelling van schoolbezoek) leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet

Nadere informatie

Aanvraagformulier schoolverlof locatie TBL

Aanvraagformulier schoolverlof locatie TBL Een leerling kan op één van de 7 onderstaande gronden vrijstelling van onderwijs krijgen: 1. Als de school gesloten is of het onderwijs is opgeschort. 2. Als betreding van het gebouw verboden is. 3. Als

Nadere informatie

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2016-2017. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een

Nadere informatie

Leerplicht en verlof OBS Brandevoort juli 2015 blz. 1

Leerplicht en verlof OBS Brandevoort juli 2015 blz. 1 Leerplicht en verlof Kinderen moeten elke schooldag naar school. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school weg blijven. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. Dit noemen

Nadere informatie

Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek)

Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) LEERPLICHT EN VERLOF In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen

Nadere informatie

Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers.

Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers. Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers. 1. Leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof - vanwege vakantie - gewichtige omstandigheden - Plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. Bronnen: De leerplichtwet

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

Protocol Verlof en verzuim

Protocol Verlof en verzuim Protocol Verlof en verzuim Basisschool Tarcisius Heerlen Aarweg 26 6417 XH Heerlen 045 5714263 e-mail : info@bs-tarcisius.nl http://www.bs-tarcisius.nl Bestrijden verzuim en vroegtijdig schoolverlaten

Nadere informatie

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 207-208. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een goed

Nadere informatie

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland Bezoekadres: Schuttersveld 9 Postadres: Postbus 558, 2300 AN LEIDEN T 071 523 90 00 E info-rbl@hollandrijnland.net Handreiking bij het aanvragen en toekennen

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school.

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school. AANVRAAGFORMULIER VOOR VAKANTIEVERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES TOT TEN HOOGSTE 10 SCHOOLDAGEN (als bedoeld in artikel 11 lid f juncto artikel 13a van de Leerplichtwet 1969) Vakantieverlof wordt alleen

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

voorletter(s) en achternaam adres postcode en woonplaats E-mailadres telefoon (privé of werk) Mobiel

voorletter(s) en achternaam adres postcode en woonplaats E-mailadres telefoon (privé of werk) Mobiel KBS de Loofhut Aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek Artikel 11 onder f, van de Leerplichtwet 1969 (vakantieverlof) Artikel 11 onder g, van de Leerplichtwet 1969 (andere gewichtige omstandigheden)

Nadere informatie

Kalender 2015 2016. Joh. van Oldenbarneveldtstraat 48 a, 5301 GZ ZA telefoon 0418 512 306 fax 0418 6

Kalender 2015 2016. Joh. van Oldenbarneveldtstraat 48 a, 5301 GZ ZA telefoon 0418 512 306 fax 0418 6 Joh. van Oldenbarneveldtstraat 48 a, 5301 GZ ZA telefoon 0418 512 306 fax 0418 6 Kalender 2015 2016 OBS De Walsprong, Prins Clausstraat 2a 5301 RT Zaltbommel 0418 512306 Beste ouders/ verzorgers, In deze

Nadere informatie

Leerplicht. Verlof of vakantie onder schooltijd

Leerplicht. Verlof of vakantie onder schooltijd Leerplicht Verlof of vakantie onder schooltijd Leerplicht, wat is dat? De leerplicht geldt vanaf het moment dat uw kind 5 jaar wordt. Dit betekent dat uw kind verplicht is om naar school te gaan vanaf

Nadere informatie

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken Richtlijnen voor extra verlof In een aantal gevallen kunnen kinderen worden vrijgesteld van leerplicht. Dit noemen we verlof. Kinderen hoeven voor een dag of voor een beperkt aantal dagen dan niet naar

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015

Schoolkalender 2014-2015 Schoolkalender 2014-2015 Geachte ouders en/of verzorgers, beste kinderen. Voor u ligt de schoolkalender voor het schooljaar 2014-2015, waarin u allerlei informatie kunt vinden, onder andere over de activiteiten

Nadere informatie

Schoolkalender 2015-2016 van de

Schoolkalender 2015-2016 van de Schoolkalender 2015-2016 van de Openbare Basisschool Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kalender voor het schooljaar 2015-2016. Hierin vindt u veel handige informatie over schooltijden en vakanties en de

Nadere informatie

Schooltijden / Openingstijden + telefoonnummers: Partners Kindcentrum De Sprong

Schooltijden / Openingstijden + telefoonnummers: Partners Kindcentrum De Sprong Schooltijden / Openingstijden + telefoonnummers: Partners Kindcentrum De Sprong Basisschool De Sprong - 0485 47 08 86 Maandag 8.30 14.00 uur Dinsdag 8.30 14.00 uur Woensdag 8.30 14.00 uur Donderdag 8.30

Nadere informatie

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl 13 juni 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u uitleg over de nieuwe normering van de CITO toetsen. Ook is er nieuws van de Peuterschool (een

Nadere informatie

Extra en. bijzonder verlof. Informatie voor. ouders. www.almere.nl/leren Hebt u vragen?

Extra en. bijzonder verlof. Informatie voor. ouders. www.almere.nl/leren Hebt u vragen? Extra en bijzonder verlof Informatie voor ouders www.almere.nl/leren Hebt u vragen? Inhoudsopgave 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof bij religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4.

Nadere informatie

Informatie ouders. Basisonderwijs in beweging. OBS de Wending OUDERVERENIGING NIET OP TIJD THUIS?

Informatie ouders. Basisonderwijs in beweging. OBS de Wending OUDERVERENIGING NIET OP TIJD THUIS? Informatie ouders OBS de Wending OUDERVERENIGING NIET OP TIJD THUIS? VOORWOORD Beste ouder(s)/verzorger(s), Het nieuwe schooljaar 0-06 is aangebroken. De kinderen zijn het komend schooljaar verdeeld over

Nadere informatie

Extra en bijzonder verlof. Informatie voor ouders. Wat zijn de regels en richtlijnen? bel 14 036. Hebt u vragen? Wie beslist over verlof?

Extra en bijzonder verlof. Informatie voor ouders. Wat zijn de regels en richtlijnen? bel 14 036. Hebt u vragen? Wie beslist over verlof? Wat zijn de regels en richtlijnen? bel 14 036 Wie beslist over verlof? Informatie voor ouders Waar kan ik terecht met mijn vragen? Meer informatie? www.almere.nl Wilt u reageren? info@almere.nl Hebt u

Nadere informatie

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles Protocol verlof buiten de schoolvakanties - OSG Piter Jelles Datum: maart 2016 Afdeling: leerlingenbegeleiding Versie: 2 Doc.nr: Vastgesteld door CvB: 15 maart 2016 Vastgesteld in de MR: 18 mei 2016 Toelichting

Nadere informatie

Schooltijden / Openingstijden + telefoonnummers: Partners Kindcentrum De Sprong

Schooltijden / Openingstijden + telefoonnummers: Partners Kindcentrum De Sprong Schooltijden / Openingstijden + telefoonnummers: Partners Kindcentrum De Sprong Basisschool De Hinkstap - 0485 47 08 86 Maandag 8.30 14.00 uur Dinsdag 8.30 14.00 uur Woensdag 8.30 14.00 uur Donderdag 8.30

Nadere informatie

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties September 2015 1 Inhoud Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties... 1 1. Verlof in verband met vakantie... 3 2. Verlof in verband met andere gewichtige

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Jaarkalender 204-20 Basisschool De Parel Jaarkalender 204-20 Pagina INHOUD Inhoud... 2 Belangrijke informatie schooljaar 204-20... Contactadressen Kindcentrum de Schatkist.... Lestijden Basisschool de

Nadere informatie

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Te laat komen Te laat komen Bij 3 keer te laat komen gesprek leerling mentor. Waarschuwing school aan

Nadere informatie

augustus /september wo 3 29 vr 5 30 za 6 31 zo 7

augustus /september wo 3 29 vr 5 30 za 6 31 zo 7 Iedere dag meenemen: (voorgesneden) fruit, boterhammen en tweemaal iets te drinken. augustus /september 2014 Week 35 Week 36 25 Eerste schooldag (8.25 uur) ma Informatieavond groep 1-2 1 Informatieavond

Nadere informatie

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school.

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school. AANVRAAGFORMULIER VOOR VAKANTIEVERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES TOT TEN HOOGSTE 10 SCHOOLDAGEN (als bedoeld in artikel 11 lid f juncto artikel 13a van de Leerplichtwet 1969) Vakantieverlof wordt alleen

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Iedereen naar school. Informatie over leerplicht

Iedereen naar school. Informatie over leerplicht Iedereen naar school Informatie over leerplicht 03 Iedereen naar school Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker. Daarom

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES andere gewichtige omstandigheden

AANVRAAGFORMULIER VOOR VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES andere gewichtige omstandigheden AANVRAAGFORMULIER VOOR VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES andere gewichtige omstandigheden VAN MEER DAN 10 SCHOOLDAGEN PER SCHOOLJAAR (als bedoeld in artikel 11 lid g juncto artikel 14 van de Leerplichtwet

Nadere informatie

Augustus Maandag. Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Augustus Maandag. Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag week 35 week 34 week 33 week 32 week 31 Maandag Augustus 2017 Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Eerste

Nadere informatie

schoolkalender

schoolkalender E.B.S. De Fontein Anjerstraat 0 LE Hoogeveen 0 0 schoolkalender www.ebs-defontein.nl info@ebs-defontein.nl - Aan de ouders/ verzorgers van onze leerlingen, Voor u ligt de schoolkalender van EBS De Fontein

Nadere informatie

De Tuimelaar. Bewaarkrant

De Tuimelaar. Bewaarkrant De Tuimelaar Bewaarkrant Openbare Basisschool De Tuimelaar Lengweg 146 3192BM Hoogvliet rt T. 010-4165392 F. 010-462477 W. www.bsdetuimelaar.com @. bsdetuimelaar@hotmail.com 2011-2012 Beste Ouders, Hierbij

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz.

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz. INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 2 1 Personeel en leerlingen blz. 3 1.1 Aantal leerlingen blz. 3 1.2 Samenstelling en inzet team blz. 3 1.3 Samenstelling Medezeggenschapsraad blz. 4 2 Financiën blz. 5 2.1

Nadere informatie

augustus 2012 notities ma di wo do vr za zo 6 wk wk wk aantekeningen: 27 wk 35 Team Studiedag APV

augustus 2012 notities ma di wo do vr za zo 6 wk wk wk aantekeningen: 27 wk 35 Team Studiedag APV ma di wo do vr za zo wk 31 1 2 3 4 5 6 wk 32 7 8 9 10 11 12 13 wk 33 14 luizencontrole 20 wk 34 21 22 27 wk 35 Studiedag APV 28 augustus 2012 Info avond 15 16 17 18 19 MR 23 24 25 26 29 30 31 aantekeningen:

Nadere informatie

2 Via 10 vragen. 5 alles over. leerplicht

2 Via 10 vragen. 5 alles over. leerplicht 2 Via 1 vragen alles over leerplicht 4 7 2 2 2 Leerplicht en daarna? Onderwijs is belangrijk om in de maat schappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker. Daarom

Nadere informatie

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender Schooljaar 2017 2018 De Kap Activiteiten kalender De Kap CB De Kap De Kap 14 7891 LX Klazienaveen T 0591-312 054 kap@viviani.nl Beste ouders en verzorgers, We vinden het fijn dat u uw kind(eren) naar onze

Nadere informatie

Bijlagen: Folder Stichting Kinderopvang Friesland

Bijlagen: Folder Stichting Kinderopvang Friesland Agenda Personele zaken Buitenschoolse opvang (BSO) nieuwe partner Afscheidsavond Spelen tot je groen ziet! Doorschuifochtend Klus-/Schoonmaakavond Laatste schooldag: afsluiting & afscheid Vakantierooster

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES andere gewichtige omstandigheden

AANVRAAGFORMULIER VOOR VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES andere gewichtige omstandigheden AANVRAAGFORMULIER VOOR VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES andere gewichtige omstandigheden TOT TEN HOOGSTE 10 SCHOOLDAGEN PER SCHOOLJAAR (als bedoeld in artikel 11 lid g juncto artikel 14 van de Leerplichtwet

Nadere informatie

augustus 2014 ma di wo do vr za zo wk32 Wk33 Wk34 Wk 35

augustus 2014 ma di wo do vr za zo wk32 Wk33 Wk34 Wk 35 augustus 204 2 3 4 5 6 7 8 9 0 wk32 2 3 4 5 6 7 Wk33 8 9 20 2 22 23 24 Wk34 25 26 27 28 29 30 3 Wk 35 = Nieuwsbrief ouders = deze week hoofdluiscontrole Schooltijden Basisschool: ma t/m vrij: 8.30-4.45

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. Vakantieroosters zijn op te vragen bij de school van uw kind of bij de leerplichtambtenaar van uw woongemeente.

Leerplicht en verlof. Vakantieroosters zijn op te vragen bij de school van uw kind of bij de leerplichtambtenaar van uw woongemeente. Schooljournaal O.B.S. De Zilvermeeuw, De Visserstraat 6a,1964 ST Heemskerk, T: 0251 232 646 E: directie@obsdezilvermeeuw.nl W: www.obsdezilvermeeuw.nl voor de week van:20 januari 2015 Vrijstelling schoolbezoek/extra

Nadere informatie

Agenda: 1 oktober: Schoolfotograaf Schoolbieb. Communicatielijnen binnen de school:

Agenda: 1 oktober: Schoolfotograaf Schoolbieb. Communicatielijnen binnen de school: Agenda: Communicatielijnen binnen de school: Als school willen we een open school zijn waar u als ouder/verzorger langs kunt komen voor vragen/ problemen, maar ook voor positieve reacties over zaken die

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015 van de

Schoolkalender 2014-2015 van de Schoolkalender 2014-2015 van de Augustus 2014 September 2014 Vr 1 Ma 1 Za 2 Di 2 Start Rots&Water groep 5 Zo 3 Wo 3 Ouderbedankochtend 8.30 uur Ma 4 Do 4 Di 5 Vr 5 Wo 6 Za 6 Do 7 Zo 7 Vr 8 Ma 8 Za 9 Di

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Jaarkalender 2014-2015 Fazantenkamp 157-158 3607 CH Maarssen 0346-590848 www.montessorihetmozaiek.nl info@montessorihetmozaiek.nl Maarssen, juli 2014 Beste ouders en verzorgers, Dit is de nieuwe kalender

Nadere informatie

Jaarkalender. al hambra

Jaarkalender. al hambra Jaarkalender al hambra 2016-2017 Augustus 2016 Ma 1 Di 2 Wo 3 Do 4 Vr 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di 9 Wo 10 Do 11 Vr 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di 16 Wo 17 Do 18 Vr 19 Za 20 Zo 21 Ma 22 Eerste schooldag Piramide: thema

Nadere informatie

Kalender 2015 / 2016

Kalender 2015 / 2016 Samen-werken aan talentontwikkeling Kalender 2015 / 2016 1 Za 2 Zo Augustus 2015 3 Ma Wk --/32 4 Di 5 Wo Juf Ingrid en Juf Mariëlle jarig 6 Do 7 Vr Juf Angela jarig 8 Za 9 Zo 10 Ma Wk -- / 33 11 Di 12

Nadere informatie

Telefoonnummer van de school: ORGANISATIE VAN DE SCHOOL: Directeur: Gerard Jager Tel:

Telefoonnummer van de school: ORGANISATIE VAN DE SCHOOL: Directeur: Gerard Jager Tel: AUGUSTUS/SEPTEMBER 2016 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za Zo Extra informatie 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 EERSTE SCHOOLDAG Oudergeleding mr 8.30 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9. Telefoonnummer

Nadere informatie

jarig bestaan. 1 september. Benodigdheden nieuwe schooljaar

jarig bestaan. 1 september. Benodigdheden nieuwe schooljaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21Inleveren overblijfovereenkomst en foto/video toestemmingsformulier 28 100-jarig bestaan ZOMERVAKANTIE 22 23 24 25 Rapporten inleveren 29 100-jarig

Nadere informatie

Bijlage 1. Leerplicht. Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Verlof voor religieuze feestdagen

Bijlage 1. Leerplicht. Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Verlof voor religieuze feestdagen Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Om kinderen ongehinderd het leerproces te kunnen laten volgen is het belangrijk om het luxe verzuim zoveel mogelijk terug te dringen en waar mogelijk

Nadere informatie

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz.

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz. INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 2 1 Personeel en leerlingen blz. 3 1.1 Aantal leerlingen blz. 3 1.2 Samenstelling en inzet team blz. 3 1.3 Samenstelling Medezeggenschapsraad blz. 4 2 Financiën blz. 5 2.1

Nadere informatie

Ouderblad De Heksenketel van Nutsbasisschool Burgst. Jaargang 24 nummer 12 22 juni 2014

Ouderblad De Heksenketel van Nutsbasisschool Burgst. Jaargang 24 nummer 12 22 juni 2014 Ouderblad De Heksenketel van Nutsbasisschool Burgst. Jaargang 24 nummer 12 22 juni 2014 VAKANTIEROOSTER EN ACTIVITEITEN EERSTE WEKEN Wij zijn momenteel bezig met onze nieuwe Schoolgids en een nieuwe Jaarkalender.

Nadere informatie

obs jongleren Kalender schooljaar Irissenstraat TN Drunen

obs jongleren Kalender schooljaar Irissenstraat TN Drunen Kalender schooljaar 2016-2017 Beste ouders, Namens het team heet ik u van harte welkom in dit nieuwe schooljaar 2016-2017 Voor u ligt de informatiekalender van het schooljaar 2016-2017 van openbare basisschool

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Onderwijs 09-02-2015 16-02-2015. 2.6 Verlof. Aanvragen van extra verlof.

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Onderwijs 09-02-2015 16-02-2015. 2.6 Verlof. Aanvragen van extra verlof. Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Onderwijs 09-02-2015 16-02-2015 2.6 Verlof Aanvragen van extra verlof Onderwijs/ Inhoudsopgave 1. Procedure aanvraag verlof 3 2. Criteria voor toekennen

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Schoolkalender

Schoolkalender Schoolkalender 2016-2017 Alberickstraat 922 BL Venlo Blerick T. 077 20 E. info@mikado.kerobei.nl De schoolkalender en de schoolgids De schoolkalender Voor je ligt de nieuwe schoolkalender 2016-2017. De

Nadere informatie

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender Schooljaar 2016 2017 De Kap Activiteiten kalender De Kap CB De Kap De Kap 14 7891 LX Klazienaveen T 0591-312 054 kap@viviani.nl Beste ouders en verzorgers, We vinden het fijn dat u uw kind(eren) naar onze

Nadere informatie

Activiteitenkalender versie

Activiteitenkalender versie AUGUSTUS 2016 31 ma 1 di 2 wo 3 do 4 vr 5 za 6 zo 7 32 ma 8 di 9 wo 10 do 11 vr 12 Za 13 zo 14 33 ma 15 di 16 wo 17 do 18 vr 19 za 20 zo 21 34 ma 22 Eerste schooldag di 23 wo 24 do 25 vr 26 za 27 zo 28

Nadere informatie

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster obs De Phoenix Week 21-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Na twee weken vakantie gaan we er volop tegenaan tot het einde van dit schooljaar. De komende drie weken staan in het teken van CITO toetsen en

Nadere informatie

wo 26 schoolfotograaf do 27 Schoolzwemmen groep 4/5 vr 28 za 29 zo 30 ma 31 Deze week startgesprekken SEPTEMBER 2015

wo 26 schoolfotograaf do 27 Schoolzwemmen groep 4/5 vr 28 za 29 zo 30 ma 31 Deze week startgesprekken SEPTEMBER 2015 AUGUSTUS 2015 za 1 zomervakantie zo 2 zomervakantie ma 3 zomervakantie di 4 zomervakantie wo 5 zomervakantie do 6 zomervakantie vr 7 zomervakantie za 8 zomervakantie zo 9 zomervakantie ma 10 zomervakantie

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. buiten de schoolvakantie geen vakantie

Leerplicht en verlof. buiten de schoolvakantie geen vakantie Leerplicht en verlof buiten de schoolvakantie geen vakantie De hoofdregel is: Geen vakantie onder schooltijd. Leerplichtwet De Nederlandse overheid vindt onderwijs van groot belang voor de toekomst van

Nadere informatie

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids De Gerardusschool Praktische schoolgids 2015-2016 Actualiteit van de School Website: www.gerardusschool.nl Facebook: www.facebook.com/degerardus Twitter: https://twitter.com/gerardusschool augustus 2015

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen

Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen Voor alle ouders van kinderen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs Het belang van onderwijs voor uw kind De toekomst van uw kind

Nadere informatie

Kleutergids. Sint Willibrordusschool

Kleutergids. Sint Willibrordusschool Kleutergids Sint Willibrordusschool 2015-2016 Welkom op de St. Willibrordusschool Voorwoord Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de St. Willibrordusschool. Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open.

Nadere informatie

Jaargang 21, Maand: juni 2015 INFO

Jaargang 21, Maand: juni 2015 INFO Jaargang 21, Maand: juni 2015 Basisschool De Schare INFO Na een prachtige meimaand met veel vrije dagen en heel veel activiteiten als de lentemarkt en de sportdag, gaan we in juni een maand lang hard werken

Nadere informatie

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 Locatie Middengebied, Nummer 1, Jaargang 4 De Plevier, jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling. De persoonlijke ontwikkeling van iedereen staat bij ons centraal. Om persoonlijke

Nadere informatie