Lichamelijke gezondheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lichamelijke gezondheid"

Transcriptie

1 Lichamelijke gezondheid Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 De ervaren gezondheid is een samenvattende gezondheidsmaat van alle gezondheidsaspecten zoals de persoon in kwestie die zelf ervaart. Deze onderliggende gezondheidsaspecten variëren per persoon, maar hebben vaak betrekking op zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid. Deze deelrapportage gaat naast ervaren gezondheid in op enkele lichamelijke gezondheidsaspecten, namelijk chronische (langdurige) aandoeningen en lichamelijke beperkingen. De geestelijke gezondheidsaspecten worden in een aparte deelrapportage uitgebracht. Ervaren gezondheid De (volks)gezondheid wordt vaak beschreven aan de hand van de ervaren gezondheid. De ervaren gezondheid geeft aan hoe de persoon in kwestie zijn/haar fysieke, sociale en emotionele conditie ervaart. Hoe slechter iemand zijn of haar eigen gezondheid ervaart, hoe hoger de kans op overlijden. Ook hangt de ervaren gezondheid samen met zorggebruik. In iedere levensfase spelen verschillende aspecten een rol voor de ervaren gezondheid. Bij jongeren zijn bijvoorbeeld vooral fitheid en leefstijl

2 van belang om zich gezond te voelen, bij mensen van middelbare leeftijd zijn dit lichamelijke en psychische klachten en bij ouderen chronische aandoeningen en lichamelijke beperkingen 1. Ervaren gezondheid in Fryslân 86% van de Friezen beoordeelt de eigen gezondheid als goed tot uitstekend, 14% als matig tot slecht Fryslân mannen vrouwen jaar 65 jaar en ouder jaar jaar jaar jaar 75 jaar en ouder lager middelbaar hoger totaal geslacht jaar en 65- plussers uitstekend - goed leeftijd matig - slecht opleiding Figuur 1 Percentage Friezen dat de gezondheid als goed tot uitstekend en matig tot slecht ervaart Uit figuur 1 blijkt dat vrouwen hun gezondheid over het algemeen slechter ervaren dan mannen en dat de positieve gezondheidsbeleving afneemt naarmate de leeftijd toeneemt. Ook is er een relatie met het opleidingsniveau: laagopgeleiden beoordelen hun gezondheid minder positief dan middelbaar en hoogopgeleiden. Gescheiden personen, weduwen/weduwnaars, werklozen/arbeidsongeschikten en niet-westerse allochtonen beoordelen hun gezondheid over het algemeen negatiever dan de overige respondenten (zie bijlage, tabel 1). Het merendeel van de Friezen beoordeelt de gezondheid als goed tot uitstekend, bijna één op de zeven beoordeelt de eigen gezondheid als matig tot slecht. Ervaren gezondheid in Fryslân in 2010 ten opzichte van 2005 Het percentage Friezen (86%) dat zijn/haar gezondheid als goed tot uitstekend ervaart, ligt in 2010 dicht bij het percentage van 2005 (87%). De ervaren gezondheid onder de 19 plussers in Fryslân is in de afgelopen vijf jaar vrijwel gelijk gebleven. 1 Deeg DJH, Picavet HSJ, Galenkamp H. Wat is de relatie met ziekten en determinanten? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. RIVM, Bilthoven 2009.

3 Ervaren gezondheid in Fryslân in vergelijking met Nederland Uit onderzoek van het CBS blijkt dat in % van de bevolking in Nederland de gezondheid als goed tot zeer goed ervaart 2. Dit cijfer is echter niet goed vergelijkbaar met de gegevens voor Fryslân, omdat het cijfer van het CBS betrekking heeft op de totale bevolking (vanaf 0 jaar). Daarnaast hanteert het CBS andere antwoordcategorieën. In landelijk onderzoek worden wel vergelijkbare verschillen gevonden wat betreft geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, etnische herkomst en burgerlijke staat 3. In Fryslân en landelijk beoordelen onder anderen laagopgeleiden, mensen zonder werk en niet westerse allochtonen de eigen gezondheid negatiever. Gemeentelijke cijfers De ervaren gezondheid verschilt per gemeente. Deze verschillende percentages zijn weergegeven in de bijlage, tabel 2 en 3. Chronische aandoeningen In de vragenlijst is voor 19 aandoeningen gevraagd of men deze aandoeningen heeft, of in de afgelopen 12 maanden heeft gehad. Hierbij kan men aangeven of deze zelf of door een arts zijn vastgesteld (zie bijlage tabel 4 voor de 19 chronische aandoeningen). Ruim de helft (58%) van de Friezen van 19 jaar en ouder rapporteert één of meer chronische aandoeningen. Het percentage Friezen met een of meerdere chronische aandoeningen die door een arts zijn vastgesteld, ligt lager (44%). Van de volwassenen tot 65 jaar heeft 37% één of meer door de arts vastgestelde chronische aandoeningen. Bij 65-plussers ligt dit percentage op 72%. Met andere woorden: het vóórkomen van chronische aandoeningen neemt toe met de leeftijd. Chronische aandoeningen komen ook vaker voor bij vrouwen, laagopgeleiden, weduwen/weduwnaars en werklozen/ arbeidsongeschikten dan bij de overige respondenten (zie bijlage, tabel 1). 44% van de Friezen heeft een of meerdere door een arts vastgestelde chronische aandoeningen. Chronische aandoeningen Risicogroepen Vrouwen, laagopgeleiden, weduwen/weduwnaars en werklozen/arbeidsongeschikten 2 CBS, statline,gezondheid, leefstijl, gebruik van zorg. Geraadpleegd op 16 september Voorburg, Deeg DJH. Ervaren gezondheid samengevat. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. RIVM, Bilthoven, 2009

4 Veel voorkomende chronische aandoeningen Bij de Friezen van 19 jaar en ouder komt een hoge bloeddruk het meeste voor (16%), gevolgd door gewrichtsslijtage (11%), een hardnekkige aandoening aan de rug (8%), een aandoening aan nek of schouder (7%) en diabetes mellitus (6%). Zoals te zien is in figuur 2 verschilt deze top 5 van meest voorkomende aandoeningen per leeftijdsgroep jaar plussers Hoge bloeddruk Gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma) Aandoening van de rug (incl. hernia) Aandoening van de nek of schouder Astma Hoge bloeddruk Gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma) Aandoening vaan de rug (incl. hernia) Diabetes mellitus/ suikerziekte Chronische gewrichtsontsteking Figuur 2 Top vijf van chronische aandoeningen (vastgesteld door een arts) voor de jarigen en de 65- plussers in Fryslân Zowel bij volwassenen tot 65 jaar als bij de 65-plussers zijn hoge bloeddruk en gewrichtsslijtage de twee meest voorkomende aandoeningen. Ook aandoeningen aan de rug horen bij beide leeftijdsgroepen tot de top 5 van meest voorkomende aandoeningen. Bij volwassenen tot 65 jaar zijn vervolgens aandoeningen van de nek of schouder en astma de meest voorkomende aandoeningen, bij de 65-plussers is dit diabetes mellitus en chronische gewrichtsontstekingen (ontstekingsreuma, chronische reuma, reumatoïde artritis). Zowel bij volwassenen tot 65 jaar als bij de 65 plussers zijn hoge bloeddruk en gewrichtsslijtage de twee meest voorkomende chronische aandoeningen. Chronische aandoeningen in Fryslân in 2010 ten opzichte van 2005 De landelijke richtlijnen om de gegevens over chronische aandoeningen te bewerken zijn aangepast waardoor deze gegevens niet goed vergeleken kunnen worden met de cijfers die in 2005 zijn

5 gerapporteerd. Om deze vergelijking wel te kunnen maken, is het percentage volwassenen dat in 2005 een chronische aandoening rapporteerde opnieuw berekend op basis van deze nieuwe richtlijnen. Op basis van deze nieuwe berekeningen blijkt dat er nauwelijks verschil is tussen 2005 (43%) en 2010 (44%). Het percentage diabetes mellitus bij volwassenen tot 65 jaar en de 65-plussers is nagenoeg gelijk gebleven tussen 2005 en Het percentage Friezen met een chronische aandoening die is vastgesteld door een arts is in de afgelopen vijf jaar nauwelijks veranderd. Chronische aandoeningen in Fryslân in vergelijking met Nederland In landelijk onderzoek van het CBS wordt eveneens gevraagd of men een chronische aandoening heeft. In 2009 bestaat de top vijf van meest voorkomende aandoeningen op basis van dit CBSonderzoek uit hoge bloeddruk, migraine, gewrichtsslijtage, nekaandoening en astma en chronische bronchitis 4. Deze CBS gegevens zijn echter niet volledig vergelijkbaar met de gegevens van de gezondheidsenquête in Fryslân. In het CBS-onderzoek is namelijk niet gevraagd of de aandoening is vastgesteld door een arts en bovendien heeft de top vijf van het CBS betrekking op een andere leeftijdsgroep (bevolking van 0 jaar en ouder). Gemeentelijke cijfers Het percentage inwoners met een chronische aandoening (vastgesteld door een arts) verschilt per gemeente. Deze verschillende percentages zijn weergegeven in de bijlage, tabel 2 en 3. Lichamelijke beperkingen Gehoor, zicht en mobiliteit Bij lichamelijk functioneren is onder andere gevraagd naar gehoor-, zicht- en mobiliteitsbeperkingen. Lichamelijk functioneren Gehoor Zicht Mobiliteit volgen van een gesprek met een groep van 3 of meer personen voeren van een gesprek met één andere persoon lezen van de kleine letters in de krant een gezicht van 4 meter afstand herkennen dragen van een voorwerp van 5 kg over een afstand van 10 meter staande buigen om iets van de grond te pakken 400 meter lopen zonder tussendoor stil te staan Circa een op de tien 19-plussers (11%) heeft een gehoor, zicht- en/of mobiliteitsbeperking. Figuur 3 geeft weer op welke terreinen men beperkt is, uitgesplitst naar achtergrondkenmerken. Zoals blijkt uit 4 CBS, statline,gezondheid, leefstijl, gebruik van zorg. Geraadpleegd op 16 september Voorburg, 2009

6 de figuur zijn mobiliteitsbeperkingen de meest voorkomende beperkingen (8%). Bij de 75-plussers heeft ruim één op de drie een mobiliteitsbeperking (37%). Zichtbeperkingen en gehoorbeperkingen komen voor bij 3% van de Friezen. Zoals kan worden verwacht, neemt het percentage mensen met een beperking toe met de leeftijd. Vooral vanaf 75 jarige leeftijd neemt het percentage inwoners met een beperking fors toe. Mobiliteitsbeperkingen blijken vaker voor te komen bij vrouwen dan bij mannen. Daarnaast geldt voor alle drie de soorten beperkingen dat deze vaker voorkomen bij laagopgeleiden, weduwen/weduwnaars en bij arbeidsongeschikten en werklozen (zie ook tabel 1 in de bijlage) Fryslân mannen vrouwen jaar 65 jaar en ouder jaar jaar jaar jaar 75 jaar en ouder lager middelbaar hoger totaal geslacht jaar en 65- plussers leeftijd gehoor zicht mobiliteit opleiding Figuur 3 Percentage Friezen met gehoor-,zicht- en mobiliteitsbeperkingen Ruim 1 op de 10 Friezen heeft een gehoor, zicht en of mobiliteitsbeperking. Van de 75-plussers heeft ruim een op de drie een mobiliteitsbeperking.

7 Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen Ook is gevraagd naar beperkingen in de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). Bij de vragenlijst onder volwassenen tot 65 jaar is gevraagd naar drie ADL-activiteiten. Bij de 65-plussers zijn daarnaast nog extra vragen opgenomen over zeven ADL-activiteiten. Twee procent van de Friezen tussen de 19 en 65 jaar is beperkt bij minstens één van deze drie ADL-activiteiten. Van de 65- plussers heeft 14% minstens één beperking bij de tien ADL-activiteiten. Figuur 4 geeft het percentage 65-plussers met een ADL-beperking weer uitgesplitst naar een aantal achtergrondkenmerken. Uit de figuur is af te lezen dat meer vrouwen dan mannen ADL-beperkingen hebben, 75-plussers bijna drie keer zo vaak beperkingen hebben als 65 tot 75 jarigen en dat mensen met een laag opleidingsniveau vaker ADL-beperkt zijn dan mensen met een middelbaar of hoger opleidingsniveau. ADL-beperkingen Eén op de zeven 65-plussers in Fryslân heeft een ADL-beperking jaar gaan zitten en opstaan uit een stoel in en uit bed stappen de trap op- en aflopen 65-plussers gaan zitten en opstaan uit een stoel in en uit bed stappen de trap op- en aflopen eten en drinken aan- en uitkleden verplaatsen op dezelfde verdieping de woning verlaten en binnengaan verplaatsen buitenshuis gezicht en handen wassen volledig wassen Fryslân mannen vrouwen jaar 75 jaar en ouder lager middelbaar hoger totaal 65- plus geslacht leeftijd opleiding Figuur 4 Percentage inwoners van Fryslân van 65 jaar en ouder dat een ADL-beperking heeft Lichamelijke beperkingen in Fryslân in 2010 ten opzichte van 2005 In 2005 is eveneens gevraagd of men een zicht- gehoor- of mobiliteitsbeperking heeft. Destijds was 13% van de Friezen van 19 jaar en ouder beperkt op minstens één van deze drie terreinen. Dit percentage ligt hoger dan het percentage in 2010 (11%). Vooral het percentage inwoners met een

8 mobiliteitsbeperking is gedaald (van 10% in 2005 naar 8% in 2010). In 2005 had 4% van de Friezen een gehoorbeperking (in 2010 is dit 3%) en had eveneens 4% een zichtbeperking (in 2010 is dit 3%). Het percentage 65-plussers met een ADL-beperking is in 2010 nagenoeg gelijk aan Het percentage Friezen met een mobiliteitsbeperking is gedaald van 10% in 2005 naar 8% in Lichamelijke beperkingen in Fryslân in vergelijking met Nederland In landelijk onderzoek van het CBS wordt op precies dezelfde manier gevraagd of men een zicht- gehoor- of mobiliteitsbeperking heeft. In 2010 heeft 13% van de bevolking van 12 jaar of ouder minstens één beperking op een van deze terreinen 5. Dit landelijke percentage lijkt iets hoger te liggen dan bij de 19-plussers in Fryslân (11%). We verwachten dat het landelijke percentage van 13% onder de 19-plussers hoger ligt omdat nu de groep 12 tot 19 jarigen daarin ook is meegenomen en deze groep heeft minder vaak beperkingen. Het landelijk onderzoek van het CBS stelt eveneens op dezelfde wijze beperkingen bij ADL-activiteiten vast. In 2010 heeft in Nederland 11% van de ouderen van 65 tot 75 jaar en 30% van de 75-plussers minstens één beperking bij één van de tien ADLactiviteiten. Deze cijfers lijken wat hoger te liggen dan de cijfers in Fryslân waar 6% van de 65 tot 75- jarigen en 25% van de 75-plussers ADL-beperkt is. Inwoners van Fryslân hebben vergeleken met Nederland minder vaak lichamelijke beperkingen en zijn minder vaak beperkt in hun Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen. Gemeentelijke cijfers Het percentage inwoners met een beperking verschilt per gemeente. Deze verschillende percentages zijn weergegeven in de bijlage, tabel 2 en 3. 5 CBS, statline,gezondheid, gezondheid aandoeningen beperkingen. Geraadpleegd op 3 oktober Voorburg, 2010

9 Aandachtspunten voor beleid Lichamelijke gezondheid Belangrijkste opgave voor gemeenten De lichamelijke gezondheid en de eigen ervaren gezondheid hangen met vele factoren samen. Gezien de sterke vergrijzing en bevolkingskrimp zal in de nabije toekomst het aantal Friezen met een lichamelijke aandoening stijgen. Het is voor de gemeenten zaak om hier in het integrale (gezondheids)beleid op in te spelen. Er wordt tegen gezondheid op verschillende manieren aangekeken. Gezondheid is niet zozeer de afwezigheid van ziekte, maar veel meer de lichamelijke en geestelijke gesteldheid om de dingen te doen die we graag willen doen 6. Deze opvatting raakt de kern. Gemeenten zouden zich daarom vanuit de WMO kunnen richten op het faciliteren van mensen met een lichamelijke beperking de goede, (algemene en individuele) voorzieningen aan te bieden. Uiteindelijke doel is optimale participatie van burgers te bevorderen. Deze inspanning kan worden ondersteund door vanuit het lokale (gezondheids)beleid de nadruk te leggen op de bevordering/stimulering van gezonde leefwijzen en het scheppen van een gezonde woon-, werk- en leefomgeving. Vanuit deze beide invalshoeken kan voor een belangrijk deel ziekte worden voorkómen en/of worden beperkt. Mogelijkheden voor gemeenten In het (gezondsheids)beleid kunnen gemeenten specifieke aandacht geven aan kwetsbare groepen die hun gezondheid als matig tot slecht ervaren. Dit zijn volgens deze gezondheidsenquête: vrouwen, laag opgeleiden, werkelozen/arbeidsongeschikten en niet-westerse allochtonen. Vooral de verschillen in gezondheid tussen mensen met een lage en hoge sociaal economische status (laag opgeleiden, weinig inkomen) zijn groot. Vanuit het (integrale) gezondheidsbeleid hebben gemeenten mogelijkheden om aan deze kwetsbare groep extra, meer gerichte aandacht te besteden, zodat deze op een volwaardiger wijze kan participeren in de samenleving. Het (gezondsheids) beleid kunnen gemeenten meer richten op de onderliggende (leefstijl)factoren die voor een (belangrijk) deel verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van chronische aandoeningen en lichamelijke beperkingen zoals diabetes, hart- en vaatziekten, kanker en aandoeningen aan de luchtwegen en het bewegingsapparaat. Tot deze factoren behoren met name: roken, overmatig alcoholgebruik, lichamelijke en mentale inactiviteit, een ongezond voedingspatroon, het oplopen van letsels als gevolg van ongevallen en een ongezonde leef- en/of werkomgeving. Doe het lokaal en samen Maatregelen en interventies in het gemeentelijk gezondheidsbeleid hebben vooral effect als deze dicht bij de mensen zelf en in samenhang worden georganiseerd. Verwezen wordt in dit verband naar de samenhang met de overige sectoren in het gemeentelijk beleid zelf, zoals sportbeleid, minima-beleid, welzijnsbeleid, ruimtelijke ordening en WMO. Verder is het van belang de nodige samenhang en afstemming te realiseren met ketenpartners, zoals organisaties in de eerste- en tweedelijns zorg, ROS Friesland, Sport Frysân, CMO Partoer, De Friesland Zorgverzekeraar en andere private partijen welke gemeenschappelijke doelen en belangen bij gezondheid hebben.. Huidige beleid en uitvoering In een aantal Friese gemeenten wordt vanuit het huidige (integrale) gezondheids- en WMO-beleid nu al aandacht gegeven aan de genoemde kwetsbare groepen. Daarbij zijn aanvullende activiteiten opgezet, zoals de implementatie van de BeweegKuur (ter voorkoming van overgewicht en diabetes), opsporing en ondersteuning van kwetsbare groepen die onvoldoende en op een ongezonde wijze participeren in de samenleving en de opsporing en ondersteuning van kwetsbare jeugdigen/gezinnen en kwetsbare ouderen. Zie voor meer informatie ook de deelrapportage zorggebruik 6 VTV, van gezond naar beter, 2010.

10 Bijlage Een waargenomen verschil zoals dat in de tabellen is af te lezen, betekent niet automatisch een werkelijk verschil. Er is naar alle waarschijnlijkheid sprake van een werkelijk verschil, als het verschil op statistische gronden wordt hard gemaakt. Er wordt dan gesproken van een significant verschil Cijfers weergegeven in blauw wil zeggen een significant positief verschil en in rood een significant negatief verschil. De waargenomen verschillen, die niet statistisch aangetoond zijn berusten naar alle waarschijnlijkheid op toeval. Tabel 1 Ervaren gezondheid, chronische aandoeningen en beperkingen naar achtergrondkenmerken (%) Ervaren gezondheid goed / uitstekend Chronische aandoeningen Minimaal 1 (door arts vastgesteld) Gehoor Minimaal 1 beperking Zicht Minimaal 1 beperking Mobiliteit Minimaal 1 beperking n % % % % % Fryslân Geslacht mannen vrouwen volwassenen & ouderen jaar jaar en ouder Leeftijd jaar en ouder Opleiding lager middelbaar hoger Burgerlijke staat 1 gehuwd/samenwonend ongehuwd gescheiden weduwe/weduwnaar Arbeidssituatie 2 arbeidsongeschikt/werkloos niet-arbeidsongeschikt/werkloos Herkomst autochtonen allochtonen (niet-westers) allochtonen (westers) Bron: GGD Fryslân, Gezondheidsenquête bij deze categorie spelen leeftijdseffecten een rol, hiervoor is niet gecorrigeerd. 2 deze vraag is alleen aan de 19 tot 64-jarigen gesteld

11 Tabel 2 Ervaren gezondheid, chronische aandoeningen en beperkingen per gemeente voor de leeftijd jaar (%) jaar Ervaren gezondheid Chronische aandoeningen Mobiliteit Beperkt bij goed / Minimaal 1 (door minimaal 1 uitstekend arts vastgesteld) activiteit ADL Beperkt bij minimaal 1 van de drie ADLactiviteiten n % % % % Fryslân Gemeente Achtkarspelen Het Bildt Boarnsterhim Bolsward Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel <1 Franekeradeel Gaasterlân-Sleat <1 0 Harlingen Heerenveen Kollumerland C.A Leeuwarden Leeuwarderadiel Lemsterland Littenseradiel Menameradiel Nijefurd Ooststellingwerf Opsterland <1 Skarsterlân Smallingerland Sneek <1 Tytsjerksteradiel Weststellingwerf Wûnseradiel Wymbritseradiel De Waddeneilanden <1 1 Súdwest-Fryslân Bron: GGD Fryslân, Gezondheidsenquête Samenvoeging van Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel

12 Tabel 3 Ervaren gezondheid, chronische aandoeningen en beperkingen per gemeente voor 65-plussers (%) 65 jaar en ouder Ervaren Chronische Mobiliteit gezondheid aandoeningen Beperkt bij goed / Minimaal 1 (door minimaal 1 uitstekend arts vastgesteld) activiteit ADL Beperkt bij minimaal 1 van de tien ADLactiviteiten N % % % % Fryslân Gemeente Achtkarspelen Het Bildt / Ferwerderadiel Boarnsterhim Bolsward / Wûnseradiel Dantumadiel / Kollumerland Dongeradeel Ferwerderadiel: zie het Bildt Franekeradeel / Harlingen Gaasterlân-Sleat / Lemsterland/ Nijefurd Harlingen: zie Franekeradeel Heerenveen Kollumerland C.A.: zie Dantumadiel Leeuwarden Leeuwarderadiel/Menameradiel Lemsterland: zie Gaasterlân-sleat Littenseradiel/ Wymbritseradiel Menameradiel: zie Leeuwarderadiel Nijefurd:zie Gaasterlân-Sleat Ooststellingwerf Opsterland Skarsterlân Smallingerland Sneek Tytsjerksteradiel Weststellingwerf Wûnseradiel: zie Bolsward Wymbritseradiel: zie Littenseradiel De Waddeneilanden Súdwest-Fryslân Bron: GGD Fryslân, Gezondheidsenquête Samenvoeging van Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel

13 Tabel 4 Percentage inwoners met chronische aandoeningen door arts vastgesteld, uitgesplitst voor volwassenen en ouderen 19-plus jaar 65-plus % % % Diabetes mellitus/ suikerziekte Beroerte, hersenbloeding, herseninfarct of TIA 2 0,5 5 Hartinfarct 1 0,5 4 Andere ernstige hartaandoening (zoals hartfalen of angina pectoris) 3 0,9 9 Een vorm van kanker (kwaadaardige aandoening) Migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn Hoge bloeddruk Vernauwing van de bloedvaten in de buik of benen (geen spataderen) 2 0,9 7 Astma COPD, chronische bronchitis of longemfyseem Ernstige of hardnekkige darmstoornissen langer dan 3 maanden Psoriasis Chronisch eczeem Onvrijwillig urineverlies (incontinentie) Ernstige of hardnekkige aandoening van de rug (inclusief hernia) Gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma) van heupen of knieën Chronische gewrichtsontsteking (ontstekingsreuma,chronische reuma, reumatoïde artritis) Andere ernstige of hardnekkige aandoening van de nek of schouder Andere ernstige of hardnekkige aandoening van elleboog, pols of hand 4 3 8

2 Lichamelijke Gezondheid

2 Lichamelijke Gezondheid 2 Lichamelijke Gezondheid Gezondheid in Friesland In de uitwerking van het thema lichamelijke gezondheid wordt inzicht gegeven in het voorkomen van chronische (langdurige) aandoeningen onder de Friese

Nadere informatie

1 Algemene Gezondheid

1 Algemene Gezondheid 1 Algemene Gezondheid Gezondheid in Friesland In de uitwerking van het thema algemene wordt inzicht gegeven in de manier waarop de Friese bevolking van 19 jaar en ouder haar beoordeelt. Ook wordt kwaliteit

Nadere informatie

Lichamelijke activiteit

Lichamelijke activiteit Lichamelijke activiteit Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Voldoende lichaamsbeweging heeft een positief effect op de gezondheid. Mensen die veel bewegen,

Nadere informatie

Gezondheid in Friesland

Gezondheid in Friesland 4 Leefstijl In de uitwerking van het thema leefstijl wordt inzicht gegeven in hoeverre de Friese bevolking aan lichaamsbeweging doet, hoeveel alcoholhoudende dranken men drinkt, rookt en drugs gebruikt

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAMELIJKE GEZONDHEID V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 2 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio

Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio Tabel 1: Sociaal economische status Indicator Ridderkerk Afwijkend Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio NL % / aantal % / aantal Percentage hoogopgeleiden

Nadere informatie

letsel, blessure of vergiftiging middelbaar onderwijs 75 jaar en ouder lager onderwijs hoger onderwijs

letsel, blessure of vergiftiging middelbaar onderwijs 75 jaar en ouder lager onderwijs hoger onderwijs In de uitwerking van het thema ongevallen wordt inzicht gegeven in het voorkomen van een letsel, vergiftiging of blessure onder de Friese bevolking van 19 jaar en ouder. Een schriftelijke gezondheidsenquête

Nadere informatie

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Lichamelijke gezondheid

Lichamelijke gezondheid 1. Ervaren gezondheid en ziekte en aandoeningen De beoordeling van de eigen gezondheid, de ervaren gezondheid, is een indicatie voor de kwaliteit die iemand aan het leven toeschrijft. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Opvoedondersteuning Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Opvoedvragen zijn van alle tijden. Als ouders vragen hebben over de opvoeding van hun kind, zoeken zij

Nadere informatie

Opvoedingsproblemen. leeftijd ouders leeftijd ouders leeftijd ouders middelbaar onderwijs. hoger onderw ijs.

Opvoedingsproblemen. leeftijd ouders leeftijd ouders leeftijd ouders middelbaar onderwijs. hoger onderw ijs. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 In deze uitwerking van het thema opvoedingsondersteuning wordt inzicht gegeven in de vragen en/of problemen die Friese ouders/verzorgers ervaren bij het opvoeden van kinderen

Nadere informatie

Broodmaaltijd. 0-3 dagen per week. 4-5 dagen per week. 6-7 dagen per week. kinderen Groep 7 schooljaar 2003-2004 jongeren GO Jeugd 2004

Broodmaaltijd. 0-3 dagen per week. 4-5 dagen per week. 6-7 dagen per week. kinderen Groep 7 schooljaar 2003-2004 jongeren GO Jeugd 2004 3. Voeding Een gezonde voeding is een van de uitgangspunten voor het goed functioneren van het lichaam. In dit gezondheidsprofiel wordt op een aantal aspecten van voeding ingegaan. Hoewel dit geen totaalbeeld

Nadere informatie

2. Overgewicht. allochtone kinderen. autochtone kinderen. eenouder ouder+stiefouder. beide ouders. % kinderen met overgewicht. laag.

2. Overgewicht. allochtone kinderen. autochtone kinderen. eenouder ouder+stiefouder. beide ouders. % kinderen met overgewicht. laag. 2. Overgewicht De gevolgen van overgewicht op de kinderleeftijd zijn uiteenlopend van psychosociale problemen, zoals gepest worden, negatief zelfbeeld en depressiviteit, tot lichamelijke problemen zoals

Nadere informatie

Gezondheid in Friesland

Gezondheid in Friesland 6 Huiselijk Geweld Begin 2006 heeft GGD Fryslân aan 7072 volwassenen en 3355 ouderen uit alle 31 gemeenten in Friesland een schriftelijke vragenlijst toegestuurd. In deze gezondheidsenquête zijn vragen

Nadere informatie

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Huiselijk geweld Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring van het slachtoffer is gepleegd.

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Seksualiteit

GO Jeugd 2008 Seksualiteit GO Jeugd 2008 Seksualiteit Samenvatting seksualiteit Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 22% van de Friese 12 t/m 18 jongeren wel eens geslachtsgemeenschap heeft gehad. De helft

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Alcohol

GO Jeugd 2008 Alcohol GO Jeugd 2008 Alcohol Samenvatting alcohol Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 63% van de Friese 12 t/m 18 jarigen wel eens alcohol heeft, 51% nog in de vier voorafgaand aan het

Nadere informatie

Figuur 1. Jongeren in Friesland en Nederland, die voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (GGD Fryslân GO Jeugd 2004; CBS, 2003) 1.

Figuur 1. Jongeren in Friesland en Nederland, die voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (GGD Fryslân GO Jeugd 2004; CBS, 2003) 1. 4. Lichaamsbeweging en sport Geregeld matig intensieve lichaamsbeweging heeft een gunstig effect op de gezondheid. Voorbeelden van matig intensieve beweging zijn fietsen, stevig wandelen en skaten. Ook

Nadere informatie

Gezondheid in Friesland

Gezondheid in Friesland 4. In de uitwerking van het thema leefstijl wordt inzicht gegeven in hoeverre de Friese bevolking aan lichaamsbeweging doet, hoeveel alcoholhoudende dranken men drinkt, rookt en drugs gebruikt en de mate

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Ouderen (65 jaar en ouder) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente, wijken Tilburg en Nederland

Gezondheidsmonitor Ouderen (65 jaar en ouder) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente, wijken Tilburg en Nederland Gezondheidsmonitor Ouderen (65 jaar en ouder) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente, wijken Tilburg en gemeente Tilburg en wijken Gezondheid en Ziekte Ervaren gezondheid Ervaart eigen

Nadere informatie

Figuur 1. Redenen van jongeren om zich thuis of in de woonomgeving bang of angstig te voelen (GGD Fryslân GO Jeugd 2004).

Figuur 1. Redenen van jongeren om zich thuis of in de woonomgeving bang of angstig te voelen (GGD Fryslân GO Jeugd 2004). 2. Veiligheidsgevoelens 2.1 Veiligheid thuis of in de woonomgeving Driekwart van de jongeren van 13 tot en met 18 jaar voelt zich thuis of in de woonomgeving nooit bang of angstig. Van de jongens voelt

Nadere informatie

Lichamelijke gezondheid (19-64 jaar)

Lichamelijke gezondheid (19-64 jaar) 2a GEZONDHEIDSPEILING 2005 Het doel van de gezondheidspeiling is het volgen van ontwikkelingen in gezondheid en gezond gedrag. Ruim.0 personen in de leeftijd van t/m 94 in de regio Zuid-Holland Noord hebben

Nadere informatie

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland 1 Dit is een voorlopige uitgave. Na de zomer 2013 komen definitieve tabellen beschikbaar. Gezondheidsenquête: volwassenen en senioren

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Almelo

Kernboodschappen Gezondheid Almelo Kernboodschappen Gezondheid Almelo De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Almelo epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Almelo en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Enschede

Kernboodschappen Gezondheid Enschede Kernboodschappen Gezondheid Enschede De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Enschede epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Enschede en de factoren die hierop van

Nadere informatie

Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Oldenzaal Twente hoog (HBO,

Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Oldenzaal Twente hoog (HBO, Monitor Volwassenen 2012 Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Nederlands 84 88 79 88 89 83 84 91 86 83 Marokkaans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Turks 9 2 12 6 2 6 9 1 6 4 Surinaams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nadere informatie

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Met zorg gezond leven

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Met zorg gezond leven Bijlagen bij hoofdstuk 6 Met zorg gezond leven 1 Bijlage 6.1 Gezondheid en zorg Tabel B6.1 Niet-roken en verantwoord alcoholgebruik onder 12-plussers, naar achtergrondkenmerken, 2004 (in procenten) niet-roken

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Mishandeling

GO Jeugd 2008 Mishandeling GO Jeugd 2008 Mishandeling Samenvatting mishandeling Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 7% van de 12 t/m 18 jarigen in Fryslân geestelijk wordt mishandeld. Ook wordt 4% lichamelijk

Nadere informatie

Psychosociale gezondheid en gedrag

Psychosociale gezondheid en gedrag Psychosociale gezondheid en gedrag 1. Criminaliteit 1.1 Criminaliteit onder Friese jongeren De meest genoemde vorm van criminaliteit waar Friese jongeren van 13 tot en met 18 jaar zich in 2004 schuldig

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen Ouderenmonitor 2011 Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen De Ouderenmonitor is een onderzoek naar de lichamelijke, sociale en geestelijke

Nadere informatie

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe  Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012 Vergrijzing in Fryslân fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe In Fryslân wonen op 1 januari 2011 647.282 inwoners. De Friese bevolking groeit nog jaarlijks. Sinds 2000 is het aantal inwoners toegenomen

Nadere informatie

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2012

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2012 VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING De volwassenen en ouderenpeiling heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en leefstijl van inwoners in kaart te brengen. Ongeveer.00 inwoners

Nadere informatie

Kengetallen gemeenten Friesland

Kengetallen gemeenten Friesland Kengetallen gemeenten Friesland 2012 Afdeling Onderzoek Maart 2013 Bron: User Kengetallen Friese gemeenten 2012. Provincie Fryslân (647.214* inwoners op 1-1-2012) 1) 2012: 2998 cliënten; dit is 4,63 sonen

Nadere informatie

Tabellenboek. GO Jeugd 2012

Tabellenboek. GO Jeugd 2012 Tabellenboek GO Jeugd 2012 Tabellenboek GO Jeugd 2012 Leeswijzer... 5 Respons per gemeente...6 Ervaren gezondheid...7 Belemmering door ziekte/aandoening...8 Indicatieve score psychosociale problematiek...9

Nadere informatie

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Zorggebruik Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Deze rapportage is opgedeeld in de onderwerpen: mantelzorg, ouderen en voorzieningen, contact met zorgvoorzieningen

Nadere informatie

Monitor Volwassenen 2012

Monitor Volwassenen 2012 Monitor Volwassenen 2012 Enschede Man Vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar Aantal 149 217 114 113 139 131 116 115 366 6439 Geslacht Man 100 0 48 49 50 34 55 58 49 50 Vrouw 0 100 52 51 50 66 45 42 51

Nadere informatie

Lichamelijke gezondheid

Lichamelijke gezondheid In dit hoofdstuk worden enkele gegevens weergegeven over de lichamelijke gezondheid van ouderen. Er zijn verschillende maten om lichamelijke gezondheid te meten. Beschreven worden die gegevens die op dit

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Borne

Kernboodschappen Gezondheid Borne Kernboodschappen Gezondheid Borne De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Borne epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Borne en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Er zijn geen noemenswaardige verschillen tussen het voorkomen van risicosituaties tussen jongens en meisjes.

Er zijn geen noemenswaardige verschillen tussen het voorkomen van risicosituaties tussen jongens en meisjes. 1. 0 4 jarigen Sinds 1 januari 2004 gebruiken Thuiszorg Het Friese Land, Thuiszorg De Friese Wouden en Thuiszorg Zuidwest Friesland een nieuw risicoregistratiesysteem. Doel van deze risicoregistratie is

Nadere informatie

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; dorpen gemeente Nunspeet GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; dorpen gemeente Nunspeet GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; dorpen gemeente Nunspeet GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 Toelichting: De cijfers voor de dorpen zijn uitgesplitst naar en 65 jarigen en ouder.

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Levensverwachting en sterftecijfers. Referent: Drs. M.J.J.C. Poos, R.I.V.M.

Regionale VTV 2011. Levensverwachting en sterftecijfers. Referent: Drs. M.J.J.C. Poos, R.I.V.M. Regionale VTV 2011 Levensverwachting en sterftecijfers Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Levensverwachting en sterftecijfers Auteurs: Dr. M.A.M. Jacobs-van

Nadere informatie

Volwassenen in Tynaarlo

Volwassenen in Tynaarlo Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Volwassenen in Coevorden

Volwassenen in Coevorden Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Volwassenen in Westerveld

Volwassenen in Westerveld Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Volwassenen in Midden-Drenthe

Volwassenen in Midden-Drenthe Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Volwassenen in Hoogeveen

Volwassenen in Hoogeveen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar speerpuntennotitie? Wat doen/deden we al? Welke gezondheidsproblemen

Nadere informatie

Volwassenen in Emmen

Volwassenen in Emmen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Volwassenen in Noordenveld

Volwassenen in Noordenveld Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Haaksbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Haaksbergen en de factoren die hierop

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal

Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Oldenzaal epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Oldenzaal en de factoren die hierop

Nadere informatie

INFOKAART OUDEREN EN CHRONISCHE ZIEKTEN

INFOKAART OUDEREN EN CHRONISCHE ZIEKTEN INFOKAART OUDEREN EN CHRONISCHE ZIEKTEN Inleiding Ouderdom komt met gebreken. Deze uitspraak gaat zeker niet bij alle ouderen op. Een meerderheid heeft immers geen ernstige chronische aandoening of heeft

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Rijssen-Holten epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Rijssen-Holten en de factoren

Nadere informatie

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling 1. Kindermishandeling Kindermishandeling is 'elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte

Nadere informatie

Volwassenen in Assen

Volwassenen in Assen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Versie 1, oktober 2013 Bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Noaberkracht Dinkelland Tubbergen In Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wonen 47.279

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Losser

Kernboodschappen Gezondheid Losser Kernboodschappen Gezondheid Losser De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Losser epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Losser en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013 Samenvatting Losser Versie 1, oktober 2013 Lage SES, bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Losser In de gemeente Losser wonen 22.552 mensen; 11.324 mannen en 11.228 vrouwen. Als we de verschillende

Nadere informatie

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Sassenheim Voorhout

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Wierden

Kernboodschappen Gezondheid Wierden Wierden Twente Nederland Kernboodschappen Gezondheid Wierden De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Wierden epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Wierden en de factoren

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Noaberkracht

Nadere informatie

Woning en woonomgeving

Woning en woonomgeving Woning en woonomgeving Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Deze deelrapportage beschrijft de manier waarop de Friese bevolking van 19 jaar en ouder haar woning,

Nadere informatie

Volwassenen in Aa en Hunze

Volwassenen in Aa en Hunze Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013 Samenvatting Twente Versie 2, oktober 2013 Twente varieert naar stad en platteland In Twente wonen 626.500 mensen waarvan de helft woont in één van de drie grote steden. Tot 2030 zal de Twentse bevolking

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013

Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013 Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013 Programma Onderdeel Tijd Presentatie omgevingsanalyse 18.00-18.45 Interactief deel in twee groepen 18.45-19.30 Plenaire terugkoppeling 19.30-19.45 Afsluiting 19.45-20.00

Nadere informatie

deelrapport Levensverwachting en sterfte

deelrapport Levensverwachting en sterfte deelrapport Levensverwachting en sterfte Regionale Volksgezondheid Toekomstverkenning Zeeland 2012 Inhoud Kernboodschappen 3 Inleiding 4 Levensverwachting en sterfte in Zeeland 5 Wat brengt de toekomst?

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Hattem. Algemene gegevens

Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Hattem. Algemene gegevens Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 196 221 82 144 198 424 5459 N=196 N=221 N=80 N=141 N=196 N=417

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Twenterand

Kernboodschappen Gezondheid Twenterand Kernboodschappen Gezondheid Twenterand De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Twenterand epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Twenterand en de factoren die hierop

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Steenwijkerland

Tabellenboek Volwassenenmonitor Steenwijkerland Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 190 215 85 142 198 425 5459 N=190 N=214 N=79 N=135 N=190 N=404

Nadere informatie

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE LEUDAL. Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE LEUDAL. Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE LEUDAL Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: LEESWIJZER... 3 HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE LEUDAL... 4 1.1. Algemene

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Hardenberg. Algemene gegevens

Tabellenboek Volwassenenmonitor Hardenberg. Algemene gegevens Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 173 223 95 153 182 430 5459 N=173 N=222 N=84 N=144 N=167 N=395 N=5162 Gehuwd, samenwonend

Nadere informatie

BIJLAGE 1. 1 Levensverwachting bij geboorte

BIJLAGE 1. 1 Levensverwachting bij geboorte BIJLAGE 1 GGD Twente en GGD Overijssel hebben op verzoek van het Trendbureau prognoses gemaakt over de prevalentie van aandoeningen en het toekomstige zorggebruik. De basis voor deze verkenning waren demografische

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Olst-Wijhe

Tabellenboek Volwassenenmonitor Olst-Wijhe Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 206 248 91 151 225 467 5459 N=205 N=248 N=88 N=146 N=220 N=454

Nadere informatie

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE NEDERWEERT

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE NEDERWEERT GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE NEDERWEERT Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: LEESWIJZER... 3 HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE NEDERWEERT... 4 1.1.

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor 2012, Ouderen versie 2.0, september 2013 Kenmerk: 13-1693 KW/CdR GGD Zeeland, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster

Gezondheidsmonitor 2012, Ouderen versie 2.0, september 2013 Kenmerk: 13-1693 KW/CdR GGD Zeeland, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Gezondheidsmonitor 2012, Ouderen versie 2.0, september 2013 Kenmerk: 13-1693 KW/CdR GGD, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie Postbus 345 4460 AS Goes 0113-249 456 onderzoek@ggdzeeland.nl

Nadere informatie

Ouderenmonitor Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen

Ouderenmonitor Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen Ouderenmonitor 2010 Tabellenboek Gemeente Tholen Colofon Ouderenmonitor 2010 Ons kenmerk: 1715 KW/ML (tweede herziene versie) december 2011 GGD, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie

Nadere informatie

Tabellenboek Ouderenmonitor Deventer

Tabellenboek Ouderenmonitor Deventer Tabellenboek Ouderenmonitor 2013 Aantal correct ingevulde 230 244 441 51 492 Burgerlijke staat N=228 N=241 N=424 N=48 N=472 Gehuwd, samenwonend 75 49 65 26 61 Ongehuwd, nooit gehuwd geweest 3 6 5 3 5 Gescheiden

Nadere informatie

Levensverwachting zonder chronische ziektes

Levensverwachting zonder chronische ziektes zonder chronische ziektes Jan-Willem Bruggink De levensverwachting zonder chronische ziektes geeft een indicatie van de kwaliteit van het (resterende) leven. Deze maat is gebaseerd op het vóórkomen van

Nadere informatie

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE ECHT-SUSTEREN. Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE ECHT-SUSTEREN. Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE ECHT-SUSTEREN Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE ECHT-SUSTEREN... 4 1.1. Algemene kenmerken...

Nadere informatie

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE ROERDALEN

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE ROERDALEN GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE ROERDALEN Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: LEESWIJZER... 3 HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE ROERDALEN... 4 1.1. Algemene

Nadere informatie

Resultaten voor Brussels Gewest Chronische Ziekten Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Brussels Gewest Chronische Ziekten Gezondheidsenquête, België, 1997 Ziekten en langdurige aandoeningen (verder kortweg aandoeningen genoemd) brengen specifieke gevolgen met zich mee voor de gezondheidsbeleving, het dagelijks functioneren en het gebruik van de gezondheidszorg.

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in Barendrecht Januari 00, herziene versie GGD Rotterdam-Rijnmond Berdi Christiaanse Gea Schouten Bianca Stam Johan van Veelen Voorwoord In dit rapport

Nadere informatie

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE WEERT

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE WEERT GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE WEERT Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: LEESWIJZER... 3 HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE WEERT... 4 1.1. Algemene

Nadere informatie

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE BEESEL

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE BEESEL GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE BEESEL Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: LEESWIJZER... 3 HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE BEESEL... 4 1.1. Algemene

Nadere informatie

Bespreking 5.2.2.2. page 1

Bespreking 5.2.2.2. page 1 Ziekten en langdurige aandoeningen (verder kortweg aandoeningen genoemd) brengen specifieke gevolgen met zich mee voor de gezondheidsbeleving, het dagelijks functioneren en het gebruik van de gezondheidszorg.

Nadere informatie

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE GENNEP

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE GENNEP GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE GENNEP Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: LEESWIJZER... 3 HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE GENNEP... 4 1.1. Algemene

Nadere informatie

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE PEEL EN MAAS

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE PEEL EN MAAS GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE PEEL EN MAAS Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: LEESWIJZER... 3 HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE PEEL EN MAAS... 4

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Regio Nijmegen Opleidingsniveau jaar

Volwassenen (19-65 jaar) Regio Nijmegen Opleidingsniveau jaar Volwassenen (19-65 jaar) Regio Nijmegen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal 2012 Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Genotmiddelen (Alcoholgebruik, roken, druggebruik, gokken en gamen) Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Genotmiddelen kunnen leiden tot verslaving ofwel afhankelijkheid.

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Zwolle

Tabellenboek Volwassenenmonitor Zwolle Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 191 243 162 159 182 503 5459 N=191 N=241 N=140 N=135 N=157 N=432

Nadere informatie

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE MAASGOUW. Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE MAASGOUW. Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE MAASGOUW Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: LEESWIJZER... 3 HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE MAASGOUW... 4 1.1. Algemene

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Wijchen

Volwassenen (19-65 jaar) Wijchen man vrouw 19-35 jaar Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Achtergrond en algemene kenmerken Volwassenen (19-65 jaar) Wijchen 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Groesbeek

Volwassenen (19-65 jaar) Groesbeek Volwassenen (19-65 jaar) Groesbeek man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Staphorst

Tabellenboek Volwassenenmonitor Staphorst Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 196 254 143 159 159 461 5459 N=195 N=254 N=140 N=155 N=154 N=449

Nadere informatie

cijfers en feiten Hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen Uitgave van de Nederlandse Hartstichting februari 2011

cijfers en feiten Hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen Uitgave van de Nederlandse Hartstichting februari 2011 cijfers en feiten Hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen Uitgave van de Nederlandse Hartstichting februari 211 Sterfte bij vrouwen en mannen Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke oorzaak van overlijden

Nadere informatie

oinleiding 1 c oovergewicht en ernstig overgewicht (obesitas) in Nederlandd

oinleiding 1 c oovergewicht en ernstig overgewicht (obesitas) in Nederlandd oinleiding 1 c Gewichtsstijging ontstaat wanneer de energie-inneming (via de voeding) hoger is dan het energieverbruik (door lichamelijke activiteit). De laatste decennia zijn er veranderingen opgetreden

Nadere informatie

Ouderen en gezondheid. Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016

Ouderen en gezondheid. Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016 Ouderen en gezondheid Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016 Gezondheidsenquête Haaglanden 2016 Ouderen en gezondheid 1 Oktober 2017 Inhoudsopgave Kernpunten... 3 Inleiding... 4 Ouderen in de regio

Nadere informatie