ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University"

Transcriptie

1 ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: Update Jaarlijkse check en update Jaarlijkse check en update

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding Verantwoording ontruimingsplan Doel ontruimingsplan Taken en verantwoordelijkheden BHV-organisatie Beheer ontruimingsplan... 5 Situatietekening en verzamelplaats Gebouw, -installatie- en organisatiegegevens... 7 Nadere aanduidingen:... 7 Organisatie:... 7 Openingstijden:... 7 Bezoekersaantallen:... 7 Belangrijke telefoonnummers:... 7 Bouwkundig:... 8 Bedrijfsstoffen:... 8 Installaties:... 9 Tekeningen:... 9 Vluchtwegen en centrale deurbediening: Instructiekaarten en ontruimingsplattegronden: BHV-organisatie Herkenbaarheid BHV ers: Operationaliteit BHV-ers: Opleiding en oefening door BHV-ers: Instructies voor het personeel Werkplekoriëntatie Alarmeringsprocedure intern en extern Alarmering intern Alarmering extern Stroomschema alarmering (bij calamiteiten van grote omvang) Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie: Plattegronden Bijlage A Organogram van de BHV-organisatie Bijlage B Wat te doen bij calamiteiten? Bijlage C Alarmeringsprocedure BHV-ers Bijlage D Overzicht formulieren

3 Inleiding Dit ontruimingsplan van het Prisma gebouw is onderdeel van het bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan) van Tilburg University. Deze is te vinden op de intranetsite van Tilburg University onder Doel van een BHV-plan is om een BHV-organisatie in te richten die in geval van een noodsituatie of dreigende noodsituatie tijdig en snel kan worden geactiveerd en doelmatig kan optreden om de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast heeft het BHV-plan een informatieve functie in die zin, dat het de betrokkenen bewust maakt van de mogelijke risico s. Het BHV-plan bevat alle gegevens die nodig zijn om in geval van een incident doelmatig te kunnen optreden om letsel en schade te beperken. De bedrijfshulpverlening beperkt zich voornamelijk tot de hulpverlening in het belang van de arbeidsveiligheid van medewerkers, studenten en andere personen. Het ontruimingsplan beschrijft de acties en hoe deze ondernomen moeten worden bij verschillende calamiteiten. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen calamiteiten van kleinere omvang (ongevallen) en calamiteiten van grotere omvang, waarbij tot een ontruiming moet worden besloten. 3

4 1. Verantwoording ontruimingsplan 1.1 Doel ontruimingsplan In ieder gebouw, dus ook in het Prisma gebouw van Tilburg University, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat studenten, bezoekers en personeel het gebouw zo snel mogelijk moeten verlaten. Deze situatie kan zich voordoen bij: Brand Bommelding Wateroverlast Stormschade In opdracht van het bevoegd gezag Andere voorkomende gevallen Hiervoor is naast genomen preventie- en preparatiemaatregelen een ontruimingsplan nodig. Voorwaarde voor een goede ontruiming is dat de opzet van het plan bij alle medewerkers en studenten bekend is en dat de ontruimingsstrategie aansluit op wat medewerkers/studenten/bezoekers als logisch ervaren. Door middel van instructie en minimaal één jaarlijkse oefening zal dit ontruimingsplan door de BHV-organisatie aan de praktijk worden getoetst en zonodig worden bijgesteld. 1.2 Taken en verantwoordelijkheden BHV-organisatie De bedrijfshulpverleningsorganisatie heeft de volgende taken: 1. het verlenen van Eerste Hulp bij ongevallen; 2. het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen; 3. het alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf. Er gelden de volgende voorwaarden en verantwoordelijkheden met betrekking tot bedrijfshulpverlening: De medewerkers, studenten en andere gebruikers van het Prisma gebouw dienen op de hoogte te zijn van het hoofdstuk Wat te doen bij brand of ontruimingsalarm van het ontruimingsplan van het Prisma gebouw. Alle overige medewerkers, studenten en bezoekers moeten opdrachten en aanwijzingen van het hoofd BHV en het bedrijfshulpverleningsteam opvolgen. Directeur TSB is als hoofdgebruiker verantwoordelijk voor de bemensing van de BHV-organisatie voor het aan hem toegewezen gebouw(onderdeel) en voor het faciliteren van de BHV-medewerkers. Facility Services draagt er zorg voor dat de gebouwen voldoen aan de eisen, zoals door de wetgever gesteld, zoals (gebruiks)vergunningen, de opstelling en de uitvoering van het VGM-plan (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) en de bereikbaarheid en toe- door- en uitgankelijkheid van de gebouwen en voorzieningen t.b.v. minder valide medewerkers en studenten. Daarnaast is Facility Services verantwoordelijk voor de organisatie van de BHV, zoals het organiseren van de opleidingen en de ontruimingsoefeningen, het houden van preventief toezicht en de zorg voor ontruimingsplannen en het BHV-plan. 4

5 1.3 Beheer ontruimingsplan Het BHV-plan wordt minimaal jaarlijks geëvalueerd en zonodig bijgesteld. Wijzigingen in de wet- en regelgeving, Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE) en het Plan van Aanpak (PvA) worden verwerkt in het BHV-plan. Het hoofd BHV is verantwoordelijk voor het opstellen en beheer van het BHV-plan en ontruimingsplannen van de diverse gebouwen. 5

6 Situatietekening en verzamelplaats Legenda: = verzamelplaats Restaurant gebouw = betreffende gebouw 6

7 3. Gebouw, -installatie- en organisatiegegevens Naam object: Prisma building Warandelaan AB Tilburg Telefoonnummer UvT: Nadere aanduidingen: De hoofdingang is gelegen aan de zijde van de vijver/bibliotheek. Plaats andere ingangen: Tot uur is Prisma toegankelijk via de tussengang tussen gebouw Warande en Prisma. Tot uur is Prisma toegankelijk via de ingang zijde gebouw Library. Tot uur is Prisma toegankelijk via de ingang zijde parkeerplaats zijde TIAS. Tot uur is Prisma toegankelijk via de ingang zijde parkeerplaats zijde Warandelaan. Organisatie: Directeur: Dhr. H.G. van Liempd Adjunct-directeur: Mw. W.I. van Zwol Hoofdgebruiker: Tilburg School of Social and Behavioral Sciences Gebouwencoördinator: Mw. W. Sparidans Aantal medewerkers: 600 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: uur. Zaterdag en zondag: Gesloten. Bezoekersaantallen: Het gemiddeld aantal personen dat gebruik maakt van het gebouw is niet na te gaan, daar het gebouw vrij toegankelijk is overdag. Maximaal aantal toegestane aanwezige is Belangrijke telefoonnummers: Directeur: , de heer H.G. van Liempd Sleutelhouder(s): , afdeling Safety & Security, V1. Gebouwencoördinator: , mevrouw W. Sparidans Sint Elisabeth Ziekenhuis: Twee Steden Ziekenhuis: Huisarts nabij campus: Huisartsen Conservatoriumlaan Conservatoriumlaan DT Tilburg Alarmnummers: Intern ALARMNUMMER(intern): toestel 2525 Extern Ambulance: Brandweer: Politie: Aanrijtijden externe hulpverleners Aanrijtijd ambulance maximaal 15 minuten na melding Aanrijtijd Brandweer maximaal 18 minuten Aanrijtijd Politie streeftijd binnen 15 minuten 7

8 Ligging: Prisma building is zeer goed bereikbaar voor interne en externe hulpverleners. De aanrijdroutes via de Hogeschoollaan en de Warandelaan zijn goed toegankelijk voor het aanvoeren en opstellen van reddings- en blusmateriaal. Prisma building staat aan noord-, west- en oostzijde geheel vrij van de andere gebouwen. Aan de zuidzijde grenst Prisma building onmiddellijk aan Warande building. Aan de noordzijde van het gebouw ligt de spoorlijn Tilburg Breda, waarover overdag en s nachts treinverkeer plaatsvindt. Bouwkundig: Prisma building is te onderscheiden in drie gedeelten. Prisma-Laag (met collegezalen, vergaderruimten en onderzoekscabines) is in 1972 gebouwd en bestaat uit één bouwlaag. Prisma-Hoog (alleen kantoren en vergaderruimten) is in 1980 gebouwd en bestaat uit drie verdiepingen op gang 2 van Prisma-Laag. Aan oostzijde van Prisma building staat een garage, die ook tot Prisma building behoort. Het totale bruto vloeroppervlak van Prisma-Hoog en Prisma-Laag bedraagt ongeveer 8440 m2. Via een trappenhuis aan westzijde is een kelder te bereiken, waardoor men ook het derde, meest zuidelijke gedeelte van Prisma building kan bereiken. De gebruikte bouwmaterialen in Prisma-Hoog en Prisma-Laag bestaan in hoofdzaak uit beton, metselwerk, staal, hout en glas. De verdiepingen zijn voorzien van hout- en systeemplafonds. De vloeren zijn bekleed met marmoleum, beton en vaste vloerbedekking met brandvertragende eigenschappen. Mocht deze toch branden, dan komen er geen giftige stoffen vrij. De gebruikte bouwmaterialen in het derde gedeelte (voormalige gebouw S) bestaan hoofdzakelijk uit beton, staal, glas en hout. De verdiepingen zijn voorzien van hout- en systeemplafonds. De vloeren zijn voorzien van beton en vaste vloerbedekking met brandvertragende eigenschappen. Mocht deze toch branden, dan komen er geen giftige stoffen vrij. Liften: Zowel Prisma als Prisma-2 (voormalig S) zijn in het bezit van een lift. De personenliften worden bij brand aangestuurd en gaan naar begane grond. Onderhoudsrapporten - op te vragen bij Facility Services - Real Estate Management Keuringsrapporten - op te vragen bij Facility Services - Real Estate Management Brandcompartimenten: In het gebouw bevinden zich compartimenteringdeuren die geopend blijven door middel van kleefmagneten en drangers die in geval van een brandmelding of bij spanningsuitval automatisch dichtvallen. Nooddeuren: In de kelder bevinden zich 3 nooduitgangen en op de begane grond zijn 23 nooduitgangen aangebracht. Alle nooddeuren zijn afgesloten door middel van een deur met elektrisch slot met deursignalering. Dit in verband met diefstalpreventie. Aan de binnenzijde zijn deze deuren te openen door middel van nooddrukkers. Bij een brandmelding worden alle nooddeuren automatisch ontsloten. Bedrijfsstoffen: Het Prisma gebouw is aangesloten op de stadsverwarming. Gas Hoofdaansluiting Sleutelbeheerder Afdeling Safety & Security Elektriciteit Afsluiter P 0.03 Sleutelbeheerder Afdeling Safety & Security Water Afsluiter Sleutelbeheerder Afdeling Safety & Security 8

9 Installaties: In Prisma building zijn automatische rookmelders en handbrandmelders (indrukruitjes) aangebracht die via de brandmeldcentrale een automatische doormelding geven naar de brandweer, waarbij tevens de meldloge Safety & Security in Vigilant building wordt gealarmeerd. Zowel Prisma als Prisma-2 (voormalig S) hebben beide een brandmeldcentrale. Voor de brandweer is buiten bij de hoofdingang een sleutelkluis aangebracht. Telefonische meldingen zijn mogelijk via intern alarmnummer 2525 (meldloge Safety & Security (Vigilant building). Prisma building heeft een alarm-, ontruimingsinstallatie (slow-whoop), die automatisch wordt geactiveerd bij het aanspreken van een rookmelder en het indrukken van een handbrandmelder. Dit attentiesignaal betekent dat er ontruimd gaat worden! Beide ontruimingsinstallaties zijn tevens handbedienbaar, waarbij men bij die van Prisma-2 (voormalig S) ook zelf een boodschap kan inspreken. De ruimte voor de BHV-kast bij beide hoofdingangen is de aangewezen plek om als centrale commandopost bij calamiteiten te fungeren. De BHV-ers en de medewerkers van Safety & Security worden hier bijeengeroepen. Vanuit deze post stuurt de dienstdoende ploegleider de BHV-ers aan. De technische installaties zijn aangesloten op het PRIVA - gebouwbeheersysteem. Bluswatervoorziening en brandblusmiddelen: Prisma gebouw beschikt over brandslanghaspels en hand brandblusmiddelen, daarnaast kan de brandweer bij het blussen van een brand gebruik maken van een ondergrondse brandkraan. Deze bevindt zich nabij de hoofdingang. Men kan ook gebruikmaken van de nabij gelegen vijver voor bluswater. In de keuken van het restaurant is een blusdeken aanwezig. Prisma building beschikt over droge blusleidingen. Door middel van pictogrammen zijn de plaatsen waar deze zich bevinden duidelijk zichtbaar gemaakt. Tekeningen: Tekeningen van het Prisma gebouw zijn op te vragen bij Facility Services - Real Estate Management. 9

10 Vluchtwegen en centrale deurbediening: Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen overzichtelijke plattegronden waarop de kortste vluchtwegen, de nooduitgangen, handbrandmelders, blusmiddelen en EHBO posten zijn aangegeven. Op de aangegeven locaties is dit ook met pictogrammen aangegeven. De vluchtwegrichtingen en nooduitgangen worden verlicht door middel van een noodverlichtingsinstallatie. De noodverlichtingsinstallatie bestaat uit decentrale armaturen met accu s (transparanten en verlichting). Op diverse plaatsen zijn nooduitgangen aangebracht. De nooduitgangen zijn herkenbaar aan de groene noodpictogrammen. De nooduitgangen zijn voorzien van elektrische sloten of kleefmagneten die bij brandalarm ontgrendeld worden. Voor andere noodgevallen zit er naast elke nooduitgang een ontgrendelknop. Als een deur open staat wordt dat altijd in de meldloge Safety & Security, in het Vigilant gebouw, gesignaleerd! Nooduitgangen, gangen en hallen mogen nimmer worden versperd. Communicatie en verzamelplaats: De universiteit beschikt over een personenomroepsysteem ( piepers ) en heeft een portofoonsysteem, inclusief de benodigde repeaters. Daarnaast beschikt Prisma gebouw over een slow-whoop installatie. Deze wordt aangesproken bij het activeren van een rookmelder en een handbrandmelder, maar kan ook vanuit de hal bij de hoofdingang bediend worden. De BHV-medewerkers hebben instructie gehad over het gebruik van de portofoons. In het kader van de opleiding worden zij regelmatig getraind in het gebruik van de communicatiemiddelen. De portofoons worden bij een calamiteit door de afdeling Safety & Security ter plaatsen gebracht. Het beheer valt onder het hoofd BHV. De BHV-ers worden opgeroepen via het piepersysteem. Verzamelpunt is in verkeersruimte P 010 (de hal bij de hoofdingang). De centrale verzamelplaats op de campus is het Restaurant gebouw. Instructiekaarten en ontruimingsplattegronden: In het gebouw hangen op diverse plaatsen instructiekaarten Hoe te handelen bij een brand of een ongeval en ontruimingsplattegronden. Op de ontruimingsplattegrond is per gebouwlaag aangegeven: de aanwezige afsluiters en hoofd schakelaars, (brand)veiligheidsvoorzieningen, vluchtroutes, de BHV voorzieningen. 10

11 De vluchtwegplattegronden worden beheerd door de Facility Services afd. Real Estate Management. 4. BHV-organisatie Per gebouw wordt één door de hoofdgebruiker aangewezen gebouwcoördinator BHV aangesteld. De hoofdgebruiker laat zich in zijn taken bijstaan door de gebouwencoördinator BHV van het betreffende gebouw. De hoofdgebruiker draagt in samenwerking met de gebouwcoördinator BHV zorg voor de inrichting van de hulpverleningsorganisatie (zie ook bijlage A) Per gebouw of aangewezen cluster van gebouwen is er één bedrijfshulpverleningsploeg (BHV-ploeg). De BHV-ploeg bestaat ten minste uit: één ploegleider (en plaatsvervanger bij diens afwezigheid) en minimaal zes bedrijfshulpverleners (BHV-ers) met aangevuld ontruimers. In geval van een calamiteit verleent in eerste instantie de bedrijfshulpverleningsploeg de eerste hulp onder bevelvoering van de ploegleider. Bevelvoering is de operationele leiding bij de BHV. Zodra de professionele hulpverleningsdiensten arriveren, neemt de bevelvoerder daarvan de bevelvoering over. De BHV-ers worden opgeroepen via het oproepsysteem. Verzamelpunt is de hal bij de hoofdingang. Bij een calamiteit wordt de communicatie tussen de dienstdoende ploegleider en BHV-ers en tussen dienstdoende ploegleider en meldloge Safety & Security onderhouden m.b.v. portofoons. In het weekend kan de dienstdoende beveiliger opgeroepen worden door middel van een semafoon. EHBO-middelen Binnen het Prisma gebouw is zijn er twee BHV-kasten, één bij elke hoofdingang. Hierin zit o.a. een EHBO koffer, een oplaadunit met drie portofoons en een PZI (pieper) oplaadunit. Tevens staat op de ontruimingsplattegronden diverse plaatsen aangegeven die ingedeeld zijn als EHBO-post. In het Prisma gebouw zijn er 2 Evac-chairs aanwezig. 1 x 2 e etage lifthal P1/2.300 en 1 x 2 e etage lifthal P2/P2.141 Er zijn 2 brancards op begane grond, 1 x bij P 240, en 1 x bij P 0.01/Prisma Print ingang Het beheer van de BHV middelen valt onder het hoofd BHV. 11

12 4.1 Herkenbaarheid BHV ers: De herkenbaarheid van BHV-functionarissen tijdens calamiteiten is verzekerd door de kleur van de hesjes en de tekst op de rug: ORANJE: Ploegleider GEEL: BHV-medewerker GEEL (met opdruk achterzijde EHBO/BHV): EHBO-medewerker GROEN: Hoofd BHV BLAUW: Ontruimer 4.2 Operationaliteit BHV-ers: Responstijd van de BHV organisatie bij een ongeval, brand of een ontruiming bedraagt 3 minuten. 4.3 Opleiding en oefening door BHV-ers: De BHV-er is een voor taken op dit gebied opgeleide medewerker van de Tilburg University die eerste hulp biedt aan slachtoffers, slachtoffers redt bij brand, assistentie kan verlenen bij brandbestrijding en hulpverleningsinstanties van de overheid opvangt en zonodig begeleidt. De BHV-er wordt elk jaar bijgeschoold en is in het bezit van een bedrijfshulpverleningscertificaat en/of EHBO-diploma. De hoofdgebruiker kan ter ondersteuning van de bedrijfshulpverleningsploeg bij een ontruiming van een gebouw ontruimers aanwijzen. De ontruimer is een medewerker van de Tilburg University, die alléén voor ontruiming is geïnstrueerd. De ontruimer begeleidt in geval van een calamiteit op zijn weg naar buiten collegae en andere gebruikers via de kortste weg uit de calamiteitenzone naar buiten. Hierna meldt hij zich bij de Ploegleider BHV en kan hij voor andere ondersteuning worden ingezet. Facility Services zal zorg dragen dat de door de hoofdgebruiker aangewezen bedrijfshulpverleners, EHBO-ers en ontruimers respectievelijk worden opgeleid, geïnstrueerd en getraind. 12

13 5. Instructies voor het personeel 5.1 Werkplekoriëntatie Elke werknemer dient zich op zijn eigen werkplek op de hoogte te stellen van de volgende gegevens: In welk gebouw, welke vleugel, welke bouwlaag en eventueel in welke ruimte bevind ik mij? Hoe alarmeer ik de BHV er? Waar bevinden zich de dichtstbijzijnde kleine brandblusmiddelen? Langs welke routes kan ik deze plek verlaten bij een incident? Bij welke verzamelplaats(en) buiten het gebouw hoor ik mij te melden bij een ontruiming? Zie ook bijlage B 5.2 Alarmeringsprocedure intern en extern Alarmering intern Bij elke calamiteit dient u via 2525 (meldloge Safety & Security) kort en duidelijk te melden: uw naam en (werk)adres uw telefoonnummer wat er is gebeurd waar het is gebeurd (gebouw, verdieping, exacte locatie) of er gewonden zijn Bij brand dient men dit te melden via 2525 en indien mogelijk via het indrukken van een handbrandmelder (alarmeert de centrale meldloge en zet het slow-whoop alarmsignaal aan). Vanuit de centrale meldloge worden de nodige maatregelen getroffen. Bij een ongeval of onwelwording kan men hulp verkrijgen via de afdeling Safety & Security in gebouw Vigilant. Bel in ieder geval altijd eerst het interne alarmnummer Blijf kalm en verleen zonodig hulp. Blijf bij een ongeval / onwelwording altijd bij het slachtoffer tot er hulp komt. Wacht nadere instructies van bedrijfshulpverleners af. Bij kleinere ongevallen wordt het slachtoffer direct ter plekke behandeld door een aanwezige BHV-er / EHBO-er of door een medewerker van de bibliotheek. Maar ook dan dient 2525 gebeld te worden! Wanneer iemand ernstig letsel oploopt, dan moet de BHV-er / EHBO-er direct, of via de meldloge Safety & Security (2525), gewaarschuwd worden. De BHV-er / EHBO-er dient zich dan onmiddellijk naar het slachtoffer te begeven en daar te handelen volgens zijn/haar opleiding. Let daarbij op de volgende vijf punten: 1. Let op gevaar; 2. Ga na wat er gebeurd is/wat iemand mankeert; 3. Stel het slachtoffer gerust; 4. Zorg, indien nodig voor (extra) deskundige hulp. Bel hiervoor 2525 en vraag om (extra) ondersteuning (2 de BHV-er/EHBO-er, ambulance); 5. Help het slachtoffer ter plaatse. Na behandeling van het slachtoffer en eventuele verdere noodzakelijke handelingen vult de BHV-er / EHBO-er een ongevallenregistratieformulier in (bijlage D) en verstuurt dit naar de afdeling Safety & Security. 13

14 Stroomschema Ongeval: Ongeval Meldloge Safety & Security noodnummer 2525 Ja Ernstig Nee Melding direct aan BHV er/ehbo er Alamering Ambulance Alarmering 2 de BHV er/ehbo er Alarmering Gebouw Coördinator (bijna) Ongevalrapport laten invullen Wanneer u een bommelding door krijgt via één van uw collega s of via een bezoeker/gebruiker: bel onmiddellijk het intern alarmnummer 2525 Wanneer u de bommelding van de bedreiger zelf krijgt: neem de melding serieus en probeer het gesprek gaande te houden. Probeer daarbij zoveel mogelijk relevante gegevens te verzamelen (zie bijlage D) raak niet in paniek en geef de melding onmiddellijk door via het intern alarmnummer 2525 spreek met niemand over deze melding Alarmering extern Bij een calamiteit wordt, nadat het interne alarmnummer 2525 is gebeld door de meldloge Safety & Security beslist welke externe hulpdiensten eventueel ingeschakeld moeten worden. In de meldloge zijn de calamiteitennummers voorhanden. Bij het indrukken van een handbrandmelder wordt dit signaal automatisch doorgeschakeld naar de alarm centrale van de brandweer. 14

15 5.2.3 Stroomschema alarmering (bij calamiteiten van grote omvang) Calamiteit Brand Bommelding Wateroverlast Stormschade I.o.v. bevoegd gezag Andere gevallen Telefoon 2525 Meldloge Safety & Security (plvv) Hoofd BHV Crisis Management Team Externe hulpverlening Gebouwgebruikers Interne hulpverlening Brandweer Politie Ambulance Ploegleider BHV-ers EHBO-ers Ontruimers 15

16 5.3 Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie: Bij een ontruimingsalarmsignaal wordt altijd het gehele gebouw ontruimd. Bevoegdheden; Opdracht tot het doen overgaan tot ontruiming (slow-whoop), anders dan bij brand, wordt gegeven door: het hoofd BHV brandweer, politie algemeen ploegleider dienstdoende ploegleider bij afwezigheid van een dienstdoende ploegleider, degene die op dat moment als leidinggevende verantwoordelijk is voor het Esplanade gebouw De brandweer neemt bij een calamiteit na aankomst de leiding van de hulpverlening op zich. De politie is bevoegd om, indien dit in het belang van de openbare orde en veiligheid gewenst is, tot ontruiming te gelasten of over te gaan. De BHV-ers zijn bevoegd tot ontruiming over te gaan als er zich een directe bedreiging voordoet. Zij stellen de dienstdoende ploegleider hiervan onmiddellijk op de hoogte, die op zijn beurt de algemeen ploegleider en via deze laatste het hoofd BHV informeert. Ontruiming; a. het afgaan van de slow-whoop betekent dat er een ontrui ming gaat plaats vinden! b. blijf kalm en voorkom paniek c. volg de instructies van de hulpverleners op d. volg de aangegeven vluchtweg e. maak geen gebruik van de lift f. zorg dat de bezoekers ook het gebouw verlaten g. meldt u op de verzamelplaats, het Restaurant gebouw h. keer pas terug in het gebouw als het sein VEILIG door het hoofd BHV is gegeven. Wijze van ontruiming; 1. Ontruiming op de verdieping waar de brand is. C A C A Ruimte waar de brand begonnen / geconstateerd is. B tegenoverliggende ruimtes D B D C Naastliggende ruimtes D De ruimtes naast de tegenoverliggende ruimtes. E Etc 2. Ontruiming van de verdiepingen boven de brand, daarna onder de brand. B A. Verdieping waarop brand is. B. Verdieping boven de brand. A C. Verdieping onder de brand. C 16

17 Coördinatie; De dienstdoende ploegleider coördineert vanuit de hal bij de hoofdingang de ontruiming. Alle medewerkers controleren of er in hun directe omgeving mensen aanwezig zijn, die zij dan sommeren om het Prisma gebouw te verlaten. Tevens wijzen zij hen op de vluchtwegen. De BHV-ers helpen actief te ontruimen. BHV-ers; De BHV-ers zien erop toe dat de ontruiming volgens de instructies verloopt en zorgen ervoor dat: paniek wordt voorkomen medewerkers en bezoekers naar de (nood)uitgangen worden begeleid geen gebruik van de lift wordt gemaakt. In voorkomende gevallen zal de bedrijfshulpverlening het openen van deuren opdragen aan de aanwezige beveiligers. Ontruimingsroute; In het Prisma gebouw is een duidelijke vluchtwegbewegwijzering aanwezig. Zonder andersluidende instructies dient de ontruiming langs de daarop aangegeven route(s) te geschieden. Verzamelplaats; Iedereen die bij een ontruiming het Prisma gebouw verlaten heeft, begeeft zich naar de verzamelplaats. Het Restaurant gebouw fungeert als centraal opvangpunt. Belangrijk is het melden en afmelden op de verzamelplaats! Nadat het Prisma gebouw geheel ontruimd is en nadat een nacontrole is uitgevoerd, begeven ook de hulpverleners zich naar de verzamelplaats. De afdeling Safety & Security zorgt voor bewaking van het Prisma gebouw. Einde alarmsituatie; Als de situatie door de operationele leiding veilig wordt verklaard, beslist het hoofd BHV en/of de algemene ploegleider dat de medewerkers, studenten en bezoekers weer in het gebouw kunnen worden toegelaten. Een einde van een alarmsituatie, ook indien niet is ontruimd, wordt altijd gegeven! Van iedere alarmering dient de dienstdoende ploegleider door middel van een rapport het hoofd BHV, de algemene ploegleider, de Arbo- en Milieucontactpersoon (AMK-er) en de Arbo- en Milieudeskundige TiU te informeren via de gebouwcoördinator. Deze informatie is noodzakelijk omdat de AMK-er deze gegevens moet vermelden in het jaarverslag. 17

18 6. Plattegronden Overzicht kelder: 18

19 Overzicht P laag: 19

20 Overzicht begane grond: 20

21 Overzicht 1 ste etage: 21

22 Overzicht 2 de etage: 22

23 Overzicht 3 de etage: 23

24 Bijlage A Organogram van de BHV-organisatie Organogram dagelijkse situatie: Gebouwcoördinator BHV College van Bestuur Hoofdgebruiker Dienstdoende Ploegleider Directeur Facility Services Hoofd BHV Coördinator BHV BHV/EHBO Gebruikers Medewerkers 24

25 Bijlage B Wat te doen bij calamiteiten? (betreft een korte instructie voor alle medewerkers, studenten en bezoekers van de universiteit) In geval van een calamiteit: 1. Waarschuw onmiddellijk via alarmnummer 2525 de meldloge Safety & Security en meld kort en duidelijk: uw naam en (werk)adres uw telefoonnummer wat er is gebeurd waar het is gebeurd (gebouw, verdieping, exacte locatie) of er gewonden zijn 2. Bij brandbestrijding dient u 2525 te bellen en, indien mogelijk, direct de handbrandmelder in te drukken. Deze melding komt altijd aan in de meldloge Safety & Security van gebouw V en vandaar naar de brandweer. De hulpverlening is onderweg. 3. Blijf kalm en verleen zonodig hulp. 4. Wacht nadere instructies af, blijf op uw plaats en voorkom paniek. 5. Na een ontruimingsbevel: volg de instructies op van de bedrijfshulpverlener. Volg de aangegeven vluchtweg. Maak geen gebruik van de lift. Zorg dat de bezoekers ook het gebouw verlaten. 6. Meldt u op het verzamelpunt in het restaurant of een andere door de BHV-er aangewezen plaats. Hoe te handelen bij ontruimingsalarm Wanneer opdracht tot ontruiming wordt gegeven, dient er direct ontruimd te worden: - Beëindig telefoongesprekken direct - Neem uw persoonlijke bezittingen welke onder direct handbereik zijn mee - Informeer eventuele bezoekers dat zij met u het gebouw moeten verlaten - Doe uw deur dicht, maar sluit niet af - Controleer de kamers direct naast u op aanwezigheid van mensen. Zeg aanwezigen dat zij het gebouw moeten verlaten - Verlaat ook zelf na de vorige acties, rustig het pand, blijf kalm - Zorg dat eventuele bezoekers, met u als begeleider, het pand verlaten, voorkom paniek! - Begeeft u naar de centrale verzamelplaats het Restaurant gebouw. 25

26 Bijlage C Alarmeringsprocedure BHV-ers Incident Alarmering door werknemer / bezoeker / student Receptie alarmeert Safety & Security BMI / Galaxy / CKP word geactiveerd Slow-whoop gaat af Safety & Security Vraag de melder: - Wie: naar zijn naam en telefoonnr - Waar: waar is het gebeurd (verdieping / kamer) - Wat: wat is er gebeurd (ongeval, brand) - Of er slachtoffers zijn Ongeval Brand Ontruiming Inzetprocedure ongeval Inzetprocedure brand Inzetprocedure ontruiming Zelf eerste hulp verlenen Naar arts Hulp van ambulance Spoed eisende hulp ambulance Zelf blussen Hulp brandweer ontruimings plan 26

27 Bijlage D Overzicht formulieren Voor een aantal calamiteiten wordt verzocht een formulier in te vullen. Deze zijn te vinden op het intranet TiU: Het betreft de volgende formulieren: - Ongevallenregistratieformulier - Gijzeling / overval formulier - Bommeldingsformulier 27

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Den Haag, maart 12 NIBHV, 2009 Pagina 1 van 18 Inhoud Den Haag, maart 12... 1 1 Verantwoording ontruimingsplan... 4 1.1 Doel en functie ontruimingsplan...

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4. Wijze

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aantal aanwezige personen... 5 1.3 Gegevens object

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Marine Sport Vereniging ZEEMACHT Opgericht 1 januari 1917 ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Versie april 2012 ONTRUIMINGSPLAN v_o_or Sporthal de Brug (eigendom van MSV Zeemacht) Gezien en goedgekeurd door:

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 8 januari 2013 nr. 8. Laatst geactualiseerd 14 mei 2013 INLEIDING...

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur:

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur: (concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen Datum: Versie: Auteur: 1 Inhoudsopgave Inhouds opgave Pagina 2 Inleiding Analyse evenement Pagina 3 Communicatielijnen en Richtlijnen Pagina 4-5 Inventarisatie

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Juli 2009 1 INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGE BIJSTAND VERLENEN IN HET KADER VAN BEDRIJFSHULPVERLENING...3 BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN...4

Nadere informatie

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken Huishoudelijk Reglement Complex 3mE en IO Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS BIJ BRAND OF ONGEVAL: 112 Of vanaf een GSM-toestel: 015-2781226 Waarschuw daarnaast

Nadere informatie

Brandveiligheid in de kinderopvang

Brandveiligheid in de kinderopvang Brandveiligheid in de kinderopvang 40 vragen & antwoorden / voor medewerkers kinderopvang Wetten en de gebruiksvergunning 1 Wat zegt de wetgeving over de brandveiligheid van een Kinderopvangorganisatie?

Nadere informatie

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan handleiding voor het maken van een calamiteitenplan voor collectiebeherende instellingen colofon tekst Marja Peek en Ton Cremers m.m.v. Henriette Fuhri Snethlage tekstcorrectie Jaap Mosk ontwerp Mariola

Nadere informatie

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING LOGO van de instelling ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING KORTE INFORMATIE: AANTAL BEDDEN; SOORT ZORG; EN BIJBEHORENDE VOORZIENINGEN BESCHRIJVING VAN: MISSIE/DOEL INSTELLING Bereikbaarheid NAAM INSTELLING

Nadere informatie

handreiking Bedrijfshulpverlening

handreiking Bedrijfshulpverlening handreiking Bedrijfshulpverlening handreiking Bedrijfshulpverlening Uitgave: Stichting van de Arbeid Mei 2008 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk

Nadere informatie

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede Voorwegschool Heemstede Inhoud: 1. Voorwoord 2. Visie 2.1. Veiligheidsbeleidverklaring 2.2. Aandachtsgebieden 2.3. Aanpak 2.4. Overzicht 3. Fysieke veiligheid 3.1. Verkeer 3.2. Gebouwen 3.3. Schoolplein

Nadere informatie

Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Arbeidsomstandigheden

Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Arbeidsomstandigheden Risico-Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Arbeidsomstandigheden voor horecabedrijven met minder dan 20 medewerkers Colofon: Deze uitgave is ontwikkeld in opdracht van het Bedrijfschap Horeca

Nadere informatie

Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen

Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen Bijlage 2 Handreiking multidisciplinair veiligheidsplan grootschalige evenementen Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen Bijlage 2 Handreiking multidisciplinair veiligheidsplan

Nadere informatie

MODEL CALAMITEITENPLAN

MODEL CALAMITEITENPLAN MODEL CALAMITEITENPLAN Leidraad voor het invullen van het raamwerk calamiteitenplan Brandweer Buren / Culemborg Toelichting op de leidraad voor het invullen van het raamwerk calamiteitenplan Het model

Nadere informatie

BEDRIJFSHULPVERLENER

BEDRIJFSHULPVERLENER BEDRIJFSHULPVERLENER Versie: Juli 2011 1 Bedrijfshulpverlening (BHV) - Voldoen aan de Arbo-wetgeving - Voorkomen van rechtelijke aanspraken - Bedrijfshulpverlening is verplicht voor alle bedrijven en instellingen

Nadere informatie

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij!

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! 2013-2014 Cursusinformatie Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! Al onze cursussen kunnen ook op uw bedrijf plaatsvinden of op maat worden samengesteld. Cursuslocaties Nu meer dan 75 cursusplaatsen

Nadere informatie

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl Voorblad BHV Plan naam/logo bedrijf JAAR 2010 CumLaude Bedrijfshulpverlening pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Verantwoording BHV-plan........

Nadere informatie

Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel

Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Regionale Brandweer Groningen Colofon Uitgave: Regionale Brandweer Groningen Vastgesteld: College Commandanten

Nadere informatie

Regelgeving en richtlijnen beheer en gebruik gebouwen. Vastgesteld door CvB op 16 oktober 2003, 1380 e vergadering

Regelgeving en richtlijnen beheer en gebruik gebouwen. Vastgesteld door CvB op 16 oktober 2003, 1380 e vergadering Regelgeving en richtlijnen beheer en gebruik gebouwen Vastgesteld door CvB op 16 oktober 2003, 1380 e vergadering Voorwoord Het College van Bestuur besluit in haar vergadering van 9 oktober 2003 het document

Nadere informatie

Checklist veiligheid kleinschalige woonvormen. Auteurs Marion Keizer Harmen Jonker

Checklist veiligheid kleinschalige woonvormen. Auteurs Marion Keizer Harmen Jonker Checklist veiligheid kleinschalige woonvormen Auteurs Marion Keizer Harmen Jonker Colofon 2011 Vilans Dank De totstandkoming van deze checklist was niet mogelijk zonder de inbreng van experts en ervaringsdeskundigen.

Nadere informatie

I. Intern noodplan. 1. Doel:

I. Intern noodplan. 1. Doel: I. Intern noodplan 1. Doel: Een uitgewerkt plan om in crisissituaties passend te reageren en zodoende de ongewenste gebeurtenissen en de mogelijke gevolgen ervan te bestrijden en te beperken. 2. Inhoud:

Nadere informatie

Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda

Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda januari 2008 SSC P&O Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda INHOUDSOPGAVE BLZ. 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten agressiebeleid 3 3. Definitie,

Nadere informatie