Infogids Prinsentuin College, versie schooljaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infogids Prinsentuin College, versie schooljaar 2014-2015"

Transcriptie

1 Infogids Prinsentuin College, versie schooljaar Beste student, Van harte welkom op het Prinsentuin College. Het Prinsentuin College staat voor natuurlijk ondernemend en duurzaamheid. Deze begrippen laten wij terugkomen in allerlei gedaantes in het onderwijs dat je gaat volgen. Je gaat om met de natuur, je houdt rekening met de natuur, ook houd je rekening met elkaar. De opleiding die je volgt, doe je met het oog op je toekomst, daarin investeer je niet alleen, maar dat doen wij met zijn allen, zodat het element duurzaam ook in je toekomst terugkeert. Kees Kuijper afdelingsmanager Inhoud: 1. Het Prinsentuin College, onderdeel van ROC West-Brabant 2. Vestigingsgegevens 3. Onderwijs 4. Begeleiding 5. Financiën en regelingen 6. Veiligheid 1

2 Het Prinsentuin College, onderdeel van ROC West-Brabant Het Prinsentuin College is onderdeel van het ROC West-Brabant. Het ROC West-Brabant bestaat verder uit MBO Colleges, VMBO-scholen en Praktijkschool Breda. De Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van ROC West-Brabant bestaat uit: - de heer A. Kastelein (voorzitter) - mevrouw I. Dulfer (lid) Het postadres van de Raad van Bestuur is: Bestuurscentrum ROC West-Brabant, Postbus 699, 4870 AR Etten-Leur. Raad van Toezicht Het Prinsentuin College valt onder de stichting ROC West-Brabant. Voorzitter van het stichtingsbestuur, de Raad van Toezicht, is de heer mr. A. Heikens. Directeur van het Prinsentuin College Het Prinsentuin College heeft drie vestigingen; één in Breda, één in Andel en één, in samenwerking met Edudelta, in Heerle. Directeur van het Prinsentuin College is de heer ir. R.A. (Rein) van de Wal. De ondernemingsraad van het ROC West-Brabant Het ROC West-Brabant heeft de medezeggenschap voor medewerkers (conform de Wet op ondernemingsraden WOR) georganiseerd in een ondernemingsraad. De ondernemingsraad bestaat uit maximaal dertien leden waarvan drie uit het primair proces vmbo, zes uit het primair proces mbo en vier uit het ondersteunend personeel. Medezeggenschap in de vorm van een ondernemingsraad geeft de werknemers formeel invloed op het beleid en de gang van zaken in het ROC West-Brabant. Anderzijds krijgt de Raad van Bestuur van het ROC West-Brabant via de ondernemingsraad belangrijke informatie vanaf de werkvloer. Contactgegevens: Ondernemingsraad ROC West-Brabant Trivium LP Etten-leur De medezeggenschap van studenten en ouders wordt geregeld binnen een structuur van studentenraden en ouderraden. De ouderraad, studentenraad en ondernemingsraad voeren structureel overleg. Onderdeelcommissie De leden van de onderdeelcommissie worden gekozen door het personeel. Het personeel bestaat uit docenten en onderwijsondersteunend personeel De OC bestaat uit: mevrouw A. (Annelies) Bok, voorzitter dagelijks bestuur de heer P. (Peter) Buijs, lid de heer J. (Jan) van den Broek, lid de heer M. (Michel) Nederveen, secretaris De OC denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De Commissie is daarvoor gesprekspartner van de directeur van het Prinsentuin College. Dit overleg gaat onder andere over zaken als de besteding van geld en de kwaliteit van het onderwijs. De OC heeft een aantal wettelijke rechten en bevoegdheden als initiatiefrecht, adviesrecht en instemmingsrecht op tal van zaken die de school (onderneming) en het personeel aangaan. Belangrijke onderwerpen zijn onder andere de besteding van middelen; de kwaliteit van het onderwijs; onderwijskundige ontwikkelingen. 2

3 Postadres OC: Postbus HZ Breda. T: (076) Studentenraad Voor studenten is een studentenraad benoemd. Deze studentenraad heeft regelmatig overleg met de directeur over onderwijs, schoolnota's, vrijwillige bijdrage etc. Het wettelijke kader daarvoor is de gewijzigde en aangevulde WEB. Hierin zijn de instemmings- en adviesbevoegdheden van de studentenraden omschreven. Belangrijke onderwerpen zijn onder andere, rechten en plichten van studenten, lesuitval en de schoolnota. Ouderraad De wet schrijft ook voor dat er ouderraden worden ingesteld. De bevoegdheden van ouderraden zijn niet in de wet geregeld. Deze zijn opgenomen in het medezeggenschapsstatuut dat elke instelling volgens deze wet moet opstellen. Dit statuut wordt opgesteld door het college van bestuur van het ROC West-Brabant. Er is dit studiejaar geen ouderraad actief binnen het Prinsentuin College. 3

4 Vestigingsgegevens Bezoekadres: Frankenthalerstraat 15, 4816 KA Breda Postadres: Postbus 6944, 4802 HX Breda T (076) E Bankrekening: ING Bank Breda, NL95INGB Website De website van het Prinsentuin College is: Deze geeft informatie over: roosters en roosterwijzigingen; overzicht studieloopbaanbegeleiders en BPV-docenten; schoolregels; opleidingsinformatie; overzicht van bezoeken per klas aan de praktijktrainingscentra; onderwijs- en examenreglement (OER); deelnemersstatuut; deze schoolgids; klachtenregeling ROC West-Brabant. Deelnemersportal Alle studenten krijgen aan het begin van hun studieperiode een eigen adres en wachtwoord waarmee ze toegang hebben tot de deelnemersportal van ROC West-Brabant. Alle informatie van de school wordt via dit e- mailadres gecommuniceerd. Rooster We werken bij het Prinsentuin College met vaste lestijden volgens een rooster. Het rooster en de roosterwijzigingen worden aangegeven via het beeldscherm in de aula en via onze website Je krijgt lessen in eenheden van 30 minuten en hebt driemaal per dag pauze. Wij voldoen aan de eisen die aan beroepsopleidingen worden gesteld om een bepaald aantal uren les per student per jaar te garanderen. Lestijden 1 e les 8:45 9:15 uur 2 e les 9:15 9:45 uur 3 e les 9:45 10:15 uur Pauze 10:15 10:30 uur 4 e les 10:30 11:00 uur 5 e les 11:00 11:30 uur 6 e les 11:30 12:00 uur 7 e les 12:00 12:30 uur Pauze 12:30 13:00 uur 8 e les 13:00 13:30 uur 9 e les 13:30 14:00 uur 10 e les 14:00 14:30 uur 11 e les 14:30 15:00 uur Pauze 15:00 15:15 uur 12 e les 15:15 15:45 uur 13 e les 15:45 16:15 uur 14 e les 16:15 16:45 uur 15 e les 16:45 17:15 uur 4

5 Contactpersonen Managementteam: Dhr. R (Rein) van de Wal, directeur Dhr. K (Kees) Kuijper, afdelingsmanager Mevr. A. (Astrid) Briek, afdelingsmanager Trajectbegeleiders Mw. C. (Cecile) Vissenberg-Di Murro Team Dier Dhr. C. (Kees) Dekker Team Groen Dhr. P. (Pieter) Elzinga Team Agro & Food Teamvoorzitters Elk team heeft een teamvoorzitter. Deze coördineert al het werk dat door de docenten ten behoeve van de opleiding wordt uitgevoerd. De teamvoorzitter kent de sector, weet alles van de opleidingen en van de stagebedrijven. Mw. T. (Tineke) den Harder Team Dier Dhr. M. (Maarten) van der Putten Team Groen Dhr. M. (Michel) Nederveen Team Agro & Food Studenten Informatie Punt (STIP) Bij het Studenten Informatie Punt (STIP) in de aula kun je terecht voor heel veel schoolse zaken. uitdraaien maken en uitreiken van opgevraagde schoolverklaringen; adreswijzigingen; inschrijvingen; inleveren BPV-overeenkomst, via BPV-docent; inleveren onderwijsovereenkomsten; inleveren van dossierstukken, zoals kopie cijferlijst, kopie diploma, kopie legitimatiebewijs etc. vragen over (her)examenroosters; uitreiken van (niet opgehaalde) diploma s; verzorgen van aanvragen voor inzage van toetsen/examens; inleveren brieven voor de examencommissie; verlofbriefjes te halen en in te leveren; te laatbriefjes te halen. Het STIP heeft niet altijd direct een antwoord op je vraag, dan raadpleegt de STIP-medewerker een deskundige en koppelt dit later aan je terug. Gebruik aula Als je geen les hebt, kun je goed vertoeven in de aula op de begane grond van het gebouw. Je kunt hier je eigen lunch gebruiken of gebruik maken van de catering uit automaten of de verkoopbalie. We hebben een aantal regels opgesteld, waaraan iedereen zich dient te houden: 1. Iedereen moet zijn/haar eigen afval opruimen in de daarvoor bestemde afvalbakken en serviesgoed op de daarvoor bestemde karren plaatsen; 2. Indien er ongepast gedrag wordt vertoond, is de catering, de conciërge of de beveiligingsmedewerker bevoegd je daarop aan te spreken; 3. Eten en drinken is alleen toegestaan in de aula en op het voorplein bij de arena van de school. Dus niet in gangen en lokalen. Rookbeleid Binnen ons schoolgebouw is het absoluut verboden te roken. Dit wil niet zeggen dat je buiten overal een sigaret op mag steken. We hebben hiervoor één aangewezen plaats. Dat is de zogenaamde blauwe abri, tussen de kassen en de hoofdingang in. 5

6 De mediatheek De mediatheek vind je op de begane grond, B012. De mediathecaris is de heer P. (Peter) Buijs. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag uur uur. De mediatheek heeft als belangrijkste doelstelling het verstrekken van informatie. Je treft hier boeken, naslagwerken, videobanden, cd-roms en tijdschriften die aansluiten bij de opleidingen. Deze zijn op te zoeken met het bibliotheekprogramma ADLIB. De mediatheek heeft zo n vijfenveertig PC-werkplekken en twee scanners waarmee je teksten en afbeeldingen kunt scannen. De PC s hebben toegang tot internet, tekstverwerken (Word), Powerpoint en Excel. Ook staan in de Mediatheek een (kleuren-)kopieerapparaat en een printer tot je beschikking. CD-roms, DVD s, presentatiesheets, inbinden van verslagen en nalevering van lesmateriaal zijn tegen contante betaling verkrijgbaar. Voor de presentatie van je werkstuk kun je gebruik maken van een laptop, beamer en digitale camera. Wel moet je deze vooraf reserveren. Mediatheekreglement 1. Het gebruik van computers is alleen toegestaan als er een docent of toezichthouder in de ruimte aanwezig is. 2. Eten, drinken en snoepen is in de mediatheek verboden. 3. Het bezoek aan pornografische, gewelddadige, racistische, en andere niet-ethische websites is verboden. 4. Aansluiten of ontkoppelen van hardware is alleen geoorloofd als de docent of beheerder hiervoor toestemming heeft verleend en zelf in de ruimte aanwezig is. 5. Down- en uploaden van bestanden via internet mag alleen na toestemming van de docent of beheerder. 6. Indien hardware of software niet correct werkt, moet dit worden doorgegeven aan de docent of beheerder. 7. Het computergebruik in de mediatheek is alleen bestemd voor lesdoeleinden, dus niet voor spelletjes etc. 8. Na beëindigen van een sessie moet de computer volgens de regels worden afgesloten en de werkruimte netjes worden achtergelaten. Indien je je niet aan deze regels houdt, kan de directie je het recht op toegang tot de computerruimtes en het gebruik van computers ontzeggen. Alle schade, zoals reparatiekosten en -tijd, die is ontstaan door het niet of onvoldoende naleven van bovenstaande regels, verhalen we op de student. Het meenemen van materialen uit de mediatheek zonder toestemming van het aanwezige docent of toezichthouder is verboden en wordt beschouwd als diefstal. Van diefstal doen we altijd aangifte bij de politie. Betaald kopiëren/printen Studenten kunnen in de mediatheek printen en kopieren 0,05 per zwart/wit afdruk (A4). Een kleuren afdruk kost 0,10 (A4). Studenten kunnen het kopieertegoed op de digitale rekening opwaarderen door middel van ideal. Bij het verlaten van de school (vroegtijdig of gediplomeerd) hebben studenten geen recht op het restsaldo van hun digitale rekening. Helpdesk: PCsupport PCsupport is de helpdesk speciaal voor en door studenten van ROC West-Brabant. Het team bestaat uit een aantal IT-stagiaires. Het PCsupportteam heeft een eigen website, waarop je vragen kunt stellen over onder andere je schoolmail, schoolaccount, Office en de portal. Natuurlijk vind je daar ook oplossingen! Neem eens een kijkje op PCsupport is bereikbaar per en op MSN. Het adres is: Dit adres wordt ook gebruikt voor MSN. Ons hele gebouw heeft een volledige draadloze netwerkdekking. Studenten kunnen daar dus via WiFi op het internet. Om het schooljaar goed op te starten met de laptop, heeft PCsupport handleidingen en configuratietools gemaakt. 6

7 Hiermee kunnen studenten zelfstandig hun laptop instellen voor het gebruik met IT-Workz-Draadloos. Elke student met een geldig schoolaccount kan zich aanmelden op de website van PCsupport (http://www.itworkz.info/pcsupport). Daar zijn de handleidingen en configuratietools te vinden voor Windows XP, Windows Vista en Windows 7. Ook kun je via de site om hulp vragen. Slim.nl Slim.nl is dé webwinkel voor het middelbaar (beroeps)onderwijs. Bij Slim kunnen studenten eenvoudig en met hoge korting legale software, hardware en mobiele telefoonabonnementen bestellen; allemaal topmerken en de korting kan oplopen tot wel 90%. Kluisjes Je hebt de mogelijkheid om een kluisje te huren op school. In het schooljaar gelden de volgende bedragen: Huur: 10,- per jaar Borg: 10,- eenmalig De borg wordt aan het einde van het schooljaar teruggegeven, als de kluis ongeschonden is en de sleutel wordt geretourneerd. Gedurende het jaar hebben de school en/of de politie het recht om de kluisjes en tassen te controleren en preventief te fouilleren. 7

8 Onderwijs Op het Prinsentuin College in Breda hebben we twee leerwegen: BOL: de beroepsopleidende leerweg, waarbij je alle dagen naar school gaat en je stageperiodes hebt; BBL: de beroepsbegeleidende leerweg, waarbij je een paar dagen werkt en één of twee dagen per week naar school gaat. Uiteindelijk kunnen studenten van beide leerwegen dezelfde kwalificaties behalen. Onze opleidingen zijn onderverdeeld in de volgende teams: Team Groen: - Bloem & Design (niveau 2, 3 en 4) - Natuur, Milieu & Ruimte (niveau 4) - Tuin, Park & Landschap (niveau 1 t/m 4) Team Dier: - Dierverzorging/Paraveterinair (niveau 2, 3 en 4) - Paardenhouderij/Paardensport (niveau 3 en 4) Team Agro & Food: - Plantenteelt (niveau 1 t/m 4) - Veehouderij (niveau 2, 3 en 4) Alle opleidingen worden verzorgd in competentiegericht onderwijs; kortweg CGO genoemd. Onderwijsvisie In starten eerstejaars studenten volgens onze onderwijsvisie Content Competent 2.0. binnen deze visie verzorgen we uitdagend, contextrijk en future proof beroepsonderwijs. We werken met 10-weekse leerarrangementen aan theorie en praktijk; in een open leercentrum (OLC), op praktijklocaties en op stage (BPV). De begeleiding is vernieuwd. Studenten krijgen een persoonlijk opleidingsplan (POP), werken met een leerwerkplan (LWP) waarbij studenten aan een portfolio werken, dat regelmatig onderwerp van gesprek is met de studieloopbaanbegeleider (SLB er). Om zelfsturing en loopbaanleren te bevorderen, voeren studenten drie individuele loopbaanoriëntatie en begeleidingsgesprekken (LOB). Voor meer informatie verwijzen we naar de digitale leeromgeving, It s Learning, waar alle relevante informatie terug te vinden is. Cijfers Examencijfers die door de docenten worden gecommuniceerd zijn voorlopige cijfers en zijn pas definitief als zij door de examencommissie zijn bekrachtigd. Studiebelasting Het aantal uren dat je gemiddeld aan je studie zult besteden, wordt uitgedrukt in studiebelastingsuren (SBU s). Beroepspraktijkvorming (BPV) en BPV-overeenkomst Beroepspraktijkvorming is hetzelfde als stage. Dit is een periode waarin je aan de slag gaat bij een erkend leerbedrijf of een erkende instelling. Je loopt bij het Prinsentuin College in elk jaar één of meerdere stages. We noemen dit BeroepsPraktijkVorming (BPV). Voor elke BPV-periode sluit je een overeenkomst af met de school en het bedrijf of de instelling waar je je stage gaat lopen. Als het gaat om een BPV-overeenkomst voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), wordt de overeenkomst ook ondertekend door Aequor. Aequor is een organisatie dat leerbedrijven toetst op hun kwaliteit, zodat je zeker weet dat alle onderdelen die je moet leren daar ook aan bod komen. Praktijkleren Praktijkleren kan op verschillende plaatsen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld op school, in de praktijk van alledag, op een BPV-bedrijf, thuis op het bedrijf of bij een praktijkschool. Bij het Prinsentuin College hebben we niet alle up-to-date materialen en methoden voorhanden die je in de beroepspraktijk tegen kunt komen; simpelweg omdat sommige materialen of machines te duur zijn in aanschaf of 8

9 omdat we er de ruimte niet voor hebben. Om je toch met zoveel mogelijk methodes en verschillende soorten materialen kennis te laten maken, wordt dit in de regel buiten de school uitgevoerd. Daarom worden sommige onderdelen in lesverband of excursieverband bij een toonaangevend bedrijf in de regio uitgevoerd. Een deel van het praktijkleren wordt door ons uitbesteed aan de praktijkscholen van IPC Groene Ruimte (Arnhem) of PTC+ (Horst, Barneveld of Dronten). Hier krijg je maximaal vijf dagen per jaar les van gespecialiseerde docenten. Je overnacht dan in een logeeraccommodatie of hotel van PTC+ of bij een Stayokay in de buurt van de praktijkschool. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht (Reis- en verblijfskosten). De kosten hiervoor kun je vinden op het overzicht opleidingskosten op de site van het Prinsentuin College. Als je naar een praktijkschool moet, dan ga je daar op eigen gelegenheid naar toe. Alleen de eerstejaars gaan per bus heen en terug. Alle informatie met betrekking tot de praktijkschooldagen en de overnachtingen krijg je ruim van tevoren op papier uitgereikt en toegelicht. Soms wordt er voor gekozen om een instructeur van de praktijkschool bij ons op school of bij een bedrijf in de regio een aantal lessen te laten verzorgen. Projectonderwijs In het derde en vierde leerjaar krijg je bij de meeste opleidingen te maken met het projectonderwijs: Leerjaar 3: Veehouderij niveau 3 en 4 Dierverzorging Paardenhouderij/-sport Natuur, Milieu & Ruimte Tuin, Park & Landschap Bloem & Design Plantenteelt Leerjaar 4: Veehouderij Dierverzorging Paardenhouderij/-sport Natuur, Milieu & Ruimte Tuin, Park & Landschap Bloem & Design Plantenteelt Wat houdt het in? Eén of twee dagen per week volg je geen lessen of stage, maar werk je gezamenlijk in een projectgroep aan een praktische opdracht. In totaal voer je gemiddeld twee projecten per jaar uit. Het doel van de projecten is dat je leert presenteren, creatieve oplossingen bedenkt en dit communiceert met een opdrachtgever. Dit kan een instelling of bedrijf zijn. Je krijgt hierbij uiteraard begeleiding van docenten. Op school zijn er speciale lokalen ingericht voor het projectonderwijs (met PC s, telefoon, etc). Veel vaardigheden die je in de eerste twee jaar van de opleiding hebt opgedaan, breng je nu in de praktijk: Verantwoordelijkheidsgevoel, het nakomen van afspraken en goed met anderen kunnen samenwerken, zijn voorwaarden om de opdracht in zijn geheel tot een goed einde te brengen. 9

10 Begeleiding Tijdens je opleiding kun je rekenen op diverse vormen van begeleiding. Begeleiding door docenten Tijdens of na afloop van de lessen besteedt de docent aandacht aan vragen en kun je hem/haar aanspreken op onderwerpen die betrekking hebben op de les. Begeleiding door studieloopbaanbegeleiders De studieloopbaanbegeleider is degene die in eerste instantie de zorg heeft voor begeleiding van de studenten in zijn/haar groep, zowel bij de BOL- als de BBL-opleiding. Hij/zij is de vraagbaak voor jou en je ouders en zal veelal in staat zijn vragen te beantwoorden. Zijn er problemen waarmee de school in redelijkheid rekening kan houden, bespreek deze dan met je studieloopbaanbegeleider, zodat die hierover zo nodig afspraken kan maken. Begeleiding door BPV-docenten BPV-docenten zijn docenten die zich ook bezighouden met de organisatie van de beroepspraktijkvorming/stage en de begeleiding van studenten tijdens hun stage. Begeleiding door de trajectbegeleider De trajectbegeleider houdt zich bezig met: - intake en toelating; - begeleidingsactiviteiten en het volgen van de student gedurende de hele opleiding; - eventuele disciplinaire maatregelen. De trajectbegeleider wordt door de studieloopbaanbegeleiders van het betreffende leerjaar op de hoogte gehouden van bijzonderheden en eventuele problemen. Begeleiding door het zorgteam Het zorgteam bestaat uit trajectbegeleiders, schoolpsycholoog, vertrouwenspersoon, zorgcoördinator en een lid van het managementteam. Door verschillende oorzaken kun je problemen hebben met je gedrag, studievoortgang of stage. Via je studieloopbaanbegeleider en trajectbegeleider kunnen die problemen ingebracht worden in het zorgteam. Dit gebeurt echter alleen nadat jij en je ouders hiervoor toestemming hebben gegeven. De teamleden proberen jou alle hulp te bieden, die je nodig hebt om de opleiding succesvol af te sluiten. ZAT (zorg adviesteam) Het kan zijn dat deze hulp of ondersteuning niet voldoende verbetering brengt in jouw situatie. De school kan je dan, na overleg met jou, aanmelden voor het ZAT. In het ZAT werken verschillende externe deskundigen samen met onze school, zoals de GGZ, leerplichtambtenaar, maatschappelijk werk en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het ZAT adviseert, biedt hulp en kan aanvullend onderzoek doen. Wij raadplegen het ZAT nooit zonder toestemming van de student en zijn ouders. Alles wat we met het ZAT bespreken is strikt vertrouwelijk. Sociale veiligheid We streven naar een veilig sociaal klimaat voor studenten en docenten. Pas dan kan een mens tot ontwikkeling komen. De veiligheid van een school hangt af van verschillende factoren. Op het gebied van sociale veiligheid spelen de volgende factoren een rol: Onderlinge betrokkenheid; omgangsregels en ongewenste omgangsvormen; verantwoordelijkheden; sociale vaardigheden. We vinden het belangrijk dat iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt. Op een positieve manier met elkaar omgaan is hiervoor de sleutel. Onze omgangsregels zijn dan ook daar op gericht. We praten uit principe niet over 10

11 elkaar, maar vooral met elkaar. We willen binnen onze school werken aan een positief wij-gevoel waarbinnen iedereen zich welkom voelt. Dat betekent onder andere dat we geen denigrerende en/of discriminerende uitingen accepteren. We spreken elkaar daarop aan. We hebben het beleid betreffende pesten en andere ongewenste omgangsvormen opgenomen in ons schoolveiligheidsplan. In dit kader is ook conflicthantering een belangrijk aspect. Streven naar oplossingen die voor alle partijen bevredigend zijn: een win-win situatie dus. Samenwerking en verantwoordelijkheid van studenten zelf staan hierin centraal. Daarom werken we eraan de sociale competenties van onze studenten te verbeteren. ROC West-Brabant is een grote organisatie waarbij kleinschaligheid hoog in het vaandel staat. Het aantal studenten per gebouw is over het algemeen beperkt. Door te werken met kleine docententeams en een goede begeleidingsstructuur is er tijd voldoende voor persoonlijke aandacht. Hiermee willen we studenten en medewerkers een veilig gevoel geven. Vertrouwenspersonen Respect voor elkaar en voor de natuur staan bij het Prinsentuin College hoog in het vaandel en maken onderdeel uit van onze missie. We leven en werken hier met elkaar samen. We vinden het daarom belangrijk dat we op een goede manier met elkaar omgaan, onszelf kunnen zijn, een eigen mening mogen hebben en ieder zijn eigen identiteit kan ontwikkelen. Als iemand je op school of in schoolverband, dus ook tijdens je stage of gedurende het verblijf op de praktijkschool, discrimineert of seksueel intimideert door grove of kwetsende opmerkingen te maken over je gedrag, uiterlijk, kleding, sekse of je aanraakt op een ongewenste manier, bespreek dit dan met iemand die je vertrouwt. Alleen dat kan herhaling voorkomen. Hetzelfde geldt als je iemand iets ziet vernielen of stelen op school. Mevrouw P. (Patty) Lammers is op onze school aangesteld als vertrouwenspersoon. Je kunt wat jou is overkomen met haar bespreken en samen kijken wat er aan kan worden gedaan. Dit gebeurt uiteraard strikt vertrouwelijk en er gaat niets naar derden zonder jouw toestemming. Uiteraard kun je ook een ander docent of medewerker in vertrouwen nemen als je dat liever doet. Vertel het ongewenste voorval in ieder geval aan iemand, want alleen samen kunnen we zo die prettige en veilige school realiseren. Daarnaast hebben we hebben we twee vertrouwenspersonen homoseksualiteit: mevrouw B. (Belinda) Loonen en de heer R. (René) Melio. Vertrouwensinspecteur In gevallen van seksuele intimidatie binnen het onderwijs is er de wettelijke plicht tot overleg en aangifte. De vertrouwensinspecteur heeft als taak te fungeren als aanspreekpunt, advies te geven, bijstand te verlenen en zo nodig te begeleiden bij het indienen van een klacht of het doen van aangifte. Maar ook zaken zoals discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering en extremisme kun je aangeven bij de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur fungeert hier ook als aanspreekpunt. Bovenstaande zaken kun je aangeven bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs: T (0900) De klassenvertegenwoordiger Iedere klas heeft een klassenvertegenwoordiger, die door klasgenoten wordt gekozen. Het is een contactpersoon voor klasgenoten, studieloopbaanbegeleiders, docenten, ondersteunend personeel en management. Een klassenvertegenwoordiger vertegenwoordigt zo nodig de klas en zal in eerste instantie eventuele klassikale problemen met de studieloopbaanbegeleider bespreken. Overleg met management Het managementteam heeft maandelijks overleg met een wisselende groep studenten. Tijdens dit overleg komen lopende en actuele zaken aan de orde. Denk hierbij aan zaken zoals schoolregels, inhoud van de opleidingen, aankleding schoolgebouw, sfeer op school enzovoort. Bij dit gesprek zitten per keer ongeveer tien studenten, een teamvoorzitter en de directeur. Contact met ouders/verzorgers Een goed contact tussen de ouders en de school is gewenst. Er bestaan hiervoor verschillende mogelijkheden: 1. ouderavonden: na het eerste resultatenoverzicht waarbij de ouders de coaches en docenten kunnen spreken (10-minuten gesprekken); ook is er voor de meeste klassen een algemene kennismakingsavond aan het 11

12 begin van het schooljaar; 2. voorlichtingsavonden: op de algemene ouderavond ontvangen de ouders onder andere informatie over de gang van zaken op school en de studiebelasting; in het tweede of derde leerjaar wordt een informatieavond georganiseerd voor internationale BPV, bestemd voor tweede- en derdejaars studenten; 3. na afspraak gesprek trajectbegeleider, studieloopbaanbegeleider of docent. Mochten deze gesprekken niet naar tevredenheid verlopen, dan kan zo nodig een afspraak worden gemaakt met een afdelingsmanager of de directeur; 4. ouderraad, deze is echter momenteel niet actief. Passend Onderwijs: 'Elk talent telt Passend Onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs: voor elke jongere onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Dat geldt ook voor onze mbo-opleidingen. Heb je een beperking zoals een handicap, chronische ziekte of gedragsprobleem waardoor je wordt belemmerd in je leerproces, dan kun je gebruik maken van extra ondersteuning. Die extra ondersteuning geeft geen garantie op studiesucces, want: leren, dat doe je zelf! Wij beloven dus geen wonderen. Wel zullen we binnen de grenzen van onze mogelijkheden jou zo goed mogelijk proberen te ondersteunen. Alleen als de aanpassing in redelijkheid niet van de school gevraagd kan worden, geldt het recht op extra ondersteuning niet. Het is belangrijk dat we over de juiste informatie beschikken, zodat we vanaf de eerste dag de juiste ondersteuning kunnen bieden. Dus geef op je aanmeldformulier al aan dat je extra ondersteuning nodig hebt. Wij bekijken dan tijdens de verlengde intake wat je nodig hebt en we leggen dat vast in de OnderwijsOvereenKomst. Daarin beschrijven we niet alleen wat jij aan extra ondersteuning krijgt, maar ook wat we van jou verwachten. De inspanning moet van twee kanten komen! Het ondersteuningsprofiel van ROC West-Brabant tref je aan op onze website: Mogelijke voorzieningen voor studeren met een functiebeperking Ook studenten met een functiebeperking studeren bij het Prinsentuin College. Daarvoor zijn in veel gevallen voorzieningen te regelen. Bij een functiebeperking denkt men vaak aan zichtbare handicaps, zoals blindheid, reuma en motorische beperkingen. Maar ook niet zichtbare aandoeningen als diabetes, chronische vermoeidheid, autisme, darmaandoeningen en dyslexie behoren hiertoe. Hieronder staat aan welke voorzieningen je kunt denken. Vaak is een intakegesprek nodig om de noodzaak, de redelijkheid en de haalbaarheid van je wensen ten aanzien van aanpassingen te bespreken. Bij de aanvraag van voorzieningen is voor jou de belangrijkste persoon de trajectbegeleider. Je trajectbegeleider heeft een gesprek met jou en jullie vullen samen het formulier aangepaste examinering in. De examencommissie van de opleiding beslist over de toekenning van onderwijsvoorzieningen, zoals gebruik van studiehulpmiddelen, faciliteiten bij examens, bijvoorbeeld extra tijd en alternatieven in het studieprogramma. De directie gaat over (docenten)tijd voor extra studiebegeleiding en aanpassingen in het gebouw. Hulp bij lichamelijke verzorging kan niet worden geboden; dat moet je zelf organiseren Dyslexie Als jij problemen ondervindt met studeren vanwege je dyslexie, dan zijn er verschillende oplossingen te bedenken. Bij examens moet je wel aan dezelfde eisen voldoen als andere studenten, maar we zetten wel voorzieningen in die je ondersteunen. Het is nodig dat je een officiële dyslexieverklaring inlevert waarin staat welke hulpmiddelen noodzakelijk zijn. Je hebt altijd recht op extra tijd bij het maken van examens. Niet altijd kan alles gerealiseerd worden. De examencommissie beoordeelt je verzoek en kent bepaalde faciliteiten toe, afhankelijk van de noodzaak en de beschikbaarheid. Overige pasjes voor bijzondere omstandigheden - Liftpasje Indien een student niet in staat is gebruik te maken van de trap kan deze een pasje aanvragen voor een bepaalde periode, bijv. bij een gebroken been of voor de gehele opleiding als er sprake is van een structurele situatie. 12

13 - Te laat - pasje en Eerder weg - pasje Elke student moet op een redelijke tijd van huis kunnen vertrekken en s avonds op een redelijk tijdstip weer thuis kunnen komen. De school hanteert als redelijke tijden uur als tijdstip van vertrek en uur als tijdstip van thuiskomst. Als je aan kunt tonen deze tijden niet te halen, kun je een pasje aanvragen. Incidenteel te laat komen: als je per ongeluk te laat op school komt door bijvoorbeeld een file, lekke band, bus die niet rijdt, doktersbezoek, dan word je verzocht om naar school te bellen om te melden dat je later komt. Verlofbrief Als je naar de huisarts of tandarts moet, een begrafenis hebt of iets anders wat alleen onder schooltijd kan plaatsvinden, dan vraag je hiervoor vooraf verlof aan bij de trajectbegeleider. Hiervoor liggen verlofbriefjes bij de receptie/stip. Deze moet je invullen en laten ondertekenen bij de trajectbegeleider. Ziek melden Als je je ziek wilt melden (liefst door je ouders) kan dit telefonisch, bij voorkeur tussen en uur. Als je tijdens een schooldag op school ziek wordt, kun je dat bij de receptie melden. Je krijgt dan een verlofbriefje mee naar huis, dat je door je ouder/verzorger laat invullen en ondertekenen. Je levert dit briefje weer bij de receptie in zodra je beter bent. Ziek melden tijdens je stage/bpv Als je op de ochtend van de BPV-dag voor het eerst ziek bent, moeten jij of je ouder/verzorger je zowel ziekmelden op het BPV-adres als op school. Absentenregeling Wij hanteren het PARS registratiesysteem voor de studenten. In elke les wordt door de betreffende docent de aanwezigheid genoteerd. De studieloopbaanbegeleider en de trajectbegeleider hebben toegang tot het digitale overzicht van de aanwezigheidsregistratie. Op basis van de geregistreerde aanwezigheid kunnen, waar nodig, maatregelen getroffen worden en meldingen gedaan worden aan de Informatie Beheer Groep te Groningen, conform de wettelijke verplichting. Servicecentrum Studie & Beroep Op het hoofdkantoor van het ROC West-Brabant in Etten-Leur is het Servicecentrum Studie & Beroep (SS & B) gevestigd. Deze afdeling is met tussenkomst van de trajectbegeleider bereikbaar voor studenten van alle scholen van ROC West-Brabant. Je kunt hier terecht voor: advisering over studie en beroep; trainingen (o.a. assertiviteit, dyslexie, studievaardigheden, faalangstreductie, sociale vaardigheidstraining) onderzoek dyslexie; informatie over mbo- en hbo-opleidingen; steunpunt voor Studie en Handicap; steunpunt voor allochtone studenten; trajectbegeleiding voortijdige schoolverlaters. Van maandag t/m vrijdag van tot uur is het Servicecentrum geopend voor vragen op studiegebied. Adres : Trivium 76, Etten-Leur. T (076)

14 Financiën en regelingen Als je bij een mbo college van ROC West-Brabant een opleiding wilt volgen, moet je les- en cursusgeld betalen. Daarnaast kunnen kosten voor opleidingsgebonden leermiddelen in rekening worden gebracht. Dit zijn zaken die je verplicht nodig hebt om een opleiding te kunnen volgen en je eigendom worden. Ook kunnen opleidingen vragen om een vrijwillige bijdrage (niet-opleidingsgebonden schoolkosten). Je bent niet verplicht deze te betalen, dat kan echter betekenen dat je niet aan deze extra activiteiten kunt meedoen. De precieze regels die de mbo colleges van ROC West-Brabant wettelijk volgen, lees je op: Daarnaast staan op onze website de gespecificeerde kosten van onze school per onze opleidingen. In de wet is bepaald dat voor alle studenten die op 1 augustus 2014 achttien jaar of ouder zijn lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL) moet worden betaald. Het wettelijk lesgeld voor studenten die 18 jaar of ouder zijn bedraagt in het schooljaar ,--. Het lesgeld wordt geïnd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Het cursusgeld voor de BBL-opleidingen bedraagt voor niveau 1 en 2 232,-. Voor niveau 3 en 4 betaal je dit schooljaar 563,-. Er is geen tegemoetkoming voor het lesgeld. Mogelijk heb je recht op studiefinanciering. Meer informatie over studiefinanciering vind je op de website van de DUO - IB-groep Tegemoetkoming schoolkosten Voor BOL-studenten jonger dan 18 jaar in het MBO is er de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS). Je kunt deze tegemoetkoming aanvragen als je op 1 juli 2014 jonger was dan 18 jaar. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het (gezamenlijk) inkomen van je ouders over De tegemoetkoming kunnen je ouders aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs - Informatie Beheer Groep. Op hun website vind je uitgebreide informatie over de tegemoetkoming ouders in de schoolkosten: Ook is er de Infolijn: T (050) Daarnaast kun je in aanmerking komen voor het kindgebonden budget van de Belastingsdienst. Brochures over de tegemoetkoming studiekosten, maar ook over de mogelijkheden tot studiefinanciering zijn aanwezig op het STP evenals aanvraagformulieren voor de tegemoetkoming. Tevens verwijzen we je naar de website van de rijksoverheid: en zoek hier naar bijzondere bijstand. Voor de regio Breda kunt u contact opnemen met Loket Wegwijs (inloopspreekuur geopend ma, di en vrij uur, woe uur en do uur); je kunt mailen met bellen naar (op werkdagen dagelijks telefonisch bereikbaar van tot uur). Ook willen we verwijzen naar de stichting leergeld: die als laatste vangnet eventueel (een deel van) de kosten van het leren voor haar rekening kan nemen. Voor meer informatie over bovenstaande onderwerpen: of bij de DUO - Informatie Beheer Groep, T (050) Opleidingskosten Naast het wettelijk cursusgeld, dat alleen bij 18-jarigen of ouder in rekening wordt gebracht, worden er door de school leermiddelen verstrekt, zoals bundels en hulpmiddelen. Ook deze brengen we in rekening. Verplichte kosten: bundels; boeken; onderwijsbenodigdheden afhankelijk van de opleiding (bijvoorbeeld werkkleding en schoenen). Bovendien brengen we kosten in rekening voor aanvullende of extra activiteiten. Door het niet voldoen van deze kosten kan het recht op deelname aan deze activiteiten je worden onthouden. Kosten in rekening gebracht: excursies; introductiekosten; praktijkschool; praktijkkosten; basisveiligheid (vca); kosten spuitlicentie. 14

15 Verplichte kosten Aanschaf boeken en gereedschappen De school stelt de boekenlijst op van aan te schaffen boeken en geeft deze door aan Van Dijk Educatie. Via de website van dit bedrijf (www.vandijk.nl) kun je de benodigde boeken bestellen. Je bent vrij om je boeken elders te bestellen. Betaling van de boeken geschiedt rechtstreeks aan Van Dijk Educatie. Omdat veel van de aan te schaffen boeken belangrijk zijn als naslagwerk voor het vak, heeft de school geen boekenfonds. Als je boeken kunt overnemen van oud-studenten is dat vanzelfsprekend toegestaan, maar vraag eerst op school na of het boek nog wordt gebruikt en of het wel de juiste druk is. Materialen Voor sommige opleidingen heb je speciale materialen nodig. Ook hiervan ontvang je een overzichtslijst met een bestelstrook eraan. Bestelde materialen worden op school afgeleverd. In de eerste schoolweek kun je de materialen meenemen tegen contante betaling. Bundels: Dit zijn eigen leermiddelen van de school, die hoef je dus niet bij de boekhandel te bestellen. Deze bundels worden tijdens de introductieweek aan studenten uitgereikt. Kosten voor aanvullende of extra activiteiten Excursies: In het kader van de opleiding wordt door afdelingen gekozen om een aantal programmaonderdelen te verzorgen op voor die afdeling relevante bedrijven; de kosten van vervoer en eventueel entree worden daarvoor in rekening gebracht. Introductiekosten: Aan het begin van het schooljaar is er een introductieprogramma. Bij de eerstejaars studenten wordt een onderdeel van dit programma extern uitgevoerd. De extra kosten voor overnachting, extra activiteiten en maaltijden worden in rekening gebracht. Praktijkschool: Sommige onderdelen van het programma worden uitgevoerd op praktijkscholen. De kosten voor overnachting en het vervoer worden in rekening gebracht, de kosten voor het programma worden door school betaald. Praktijkkosten: Om praktisch onderwijs te verzorgen, maken we gebruik van gastdocenten en worden sommige onderdelen van ons programma uitgevoerd bij bedrijven. De extra kosten hiervan worden omgeslagen per deelnemer. Koetsier-, Ruiterbewijs en Orun: De lessen gericht op deze onderdelen maken onderdeel uit van het reguliere onderwijsprogramma. Het examan dat wordt afgenomen maakt echter geen deel uit van de diploma-eisen. Voor de studenten Paardenhouderij/-sport die dat willen is er de mogelijkheid mee te doen aan deze landelijk erkende examens. De kosten hiervoor worden ook apart in rekening gebracht. Basisveiligheid (vca): Voor de studenten van verschillende afdelingen, is het mogelijk, tegen betaling, deel te nemen aan het landelijk examen basisveiligheid. Kosten spuitlicentie: Voor het verkrijgen van een pasje spuitlicentie 1 of 2; voor een beperkt aantal opleidingen van toepassing. VCA, als onderdeel van je opleiding: 15

16 Jaarlijks zijn er meer dan werkenden betrokken bij een bedrijfsongeval. Het meeste risico lopen jonge mensen. De ongevallen zijn vaak het gevolg van hoge werkdruk, onoplettendheid en het niet voldoende op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften. Kennis van de veiligheidsvoorschriften is een voorwaarde om op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen werken. De meeste studenten krijgen binnen hun opleiding de mogelijkheid het VCAdiploma te behalen. Wil je deelnemen aan het externe examen dan zijn hier extra kosten aan verbonden. BHV, als onderdeel van je opleiding: De meeste studenten krijgen binnen hun opleiding de mogelijkheid het BHV-certificaat te behalen bij het vak BHV. Opmerking: Onder de kostenpost leermiddelen valt niet het wettelijk cursusgeld. Deze kosten verschillen per leerjaar en per niveau. Een compleet overzicht van de opleidingskosten tref je aan op de website onder de opleidingsinformatie. Verzekeringen/ aansprakelijkheid Elke student is aansprakelijk voor de door hem/haar toegebrachte schade aan gebouwen, meubilair, hulpmiddelen en tuinmaterialen. De student die medestudenten per auto vervoert, wordt dringend aangeraden een inzittendenverzekering af te sluiten. ROC West-Brabant, waarvan het Prinsentuin College deel uitmaakt, heeft een verzekeringspakket afgesloten bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (studenten, personeel, vrijwilligers, BHV-ers, EHBO-ers, vertrouwenspersonen etc.) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval leidt tot overlijden of tot blijvende invaliditeit. Ook de geneeskundige- en tandheelkundige kosten zijn gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt, bijvoorbeeld door eigen risico. Materiële schade (een kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen je in dit verband op twee aspecten die vaak aanleiding zijn tot misverstand. Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat, door de school moeten worden vergoed. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school, of zij die voor de school optreden, moet dus te kort zijn geschoten in haar rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de school vergoed. Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van studenten. Studenten zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een student die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat studenten, ouders/verzorgers er zelf voor zorg dragen dat zij een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Aansprakelijkheidsverzekering tijdens BPV Een student die tijdens stage een handeling verricht die resulteert in een schade, valt wettelijk gezien primair onder de aansprakelijkheidsverzekering van het stagebedrijf. ROC West-Brabant heeft als extra dienst een secundaire verzekering afgesloten voor beperkte materiële schade. De schade toegebracht aan studenten zelf is niet verzekerd. Eveneens is de aansprakelijkheid voor schade aan en met motorrijtuigen van de beroepspraktijkvormingsplaats die een stagiair vervoert, bewerkt, behandelt, gebruikt of om welke reden dan ook onder zich heeft onverzekerd. Uitgesloten is bovendien schade die ontstaat door opzet of uit grove nalatigheid. De verzekering dekt de schade slechts voor zover die niet wordt gedekt door een andere verzekering. Deze verzekering geldt ook in het buitenland. 16

17 Aanscherping door verzekeraars bij toepassing wet- en regelgeving wettelijke aansprakelijkheid stagiaires Verzekeraars hebben de toepassing van de wet- en regelgeving bij schades die vallen onder de dekking van de wettelijke aansprakelijkheid van stagiaires aangescherpt. Het gevolg hiervan is dat schadevergoedingen aan praktijkbiedende bedrijven bij schades veroorzaakt door stagiaires slechts in bepaalde gevallen worden uitgekeerd door de verzekeraar van het ROC West-Brabant. De aanscherping van wet- en regelgeving heeft betrekking op artikel 7:661 lid 1 BW die van toepassing is op wettelijke aansprakelijkheid van stagiaires. De aansprakelijkheid van stagiaires wordt beheerst door artikel 7:661 BW. De stagiair werkt mee in het praktijkbiedende bedrijf en als zodanig is er sprake van een gezagsverhouding, uit hoofde waarvan de stagiair werkzaamheden in het bedrijf verricht. De verhouding tussen stagiair en praktijkbiedende organisatie heeft het karakter van een werkgever-werknemer verhouding vanwaar artikel 7:661 BW van toepassing is. Artikel 7:661 lid 1: De werknemer die bij de uitvoering van de overeenkomst schade toebrengt aan de werkgever of aan een derde jegens wie de werkgever tot vergoeding van die schade is gehouden, is te dier zake niet jegens de werkgever aansprakelijk, tenzij de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. Uit de omstandigheden van het geval kan, mede gelet op de aard van de overeenkomst, anders voortvloeien dan in de vorige zin is bepaald. Uit lid 1 van 7:661 BW blijkt dat de stagiair slechts aansprakelijk kan worden gehouden voor schade bij de praktijkbiedende organisatie, indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Van lid 1 kan worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen. Uit de praktijkovereenkomst (artikel 7), die we bij ROC West- Brabant gebruiken, blijkt dat niet het geval. Het artikel 7 in de praktijkovereenkomst dat gaat over aansprakelijkheid en verzekering luidt als volgt: 1. De praktijkbiedende organisatie is jegens de deelnemer aansprakelijk voor schade die de deelnemer tijdens of in verband met de beroepspraktijkvorming lijdt, tenzij de praktijkbiedende organisatie aantoont dat zij de in artikel 7:658 lid 1 Burgerlijk Wetboek genoemde verplichtingen is nagekomen, of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de deelnemer. 2. De onderwijsinstelling is niet aansprakelijk voor schade die tijdens of in verband met de beroepspraktijkvorming door de deelnemer aan de praktijkbiedende organisatie of aan derden is toegebracht. De praktijkbiedende organisatie is verzekerd tegen het financiële risico van wettelijke bedrijfsaansprakelijkheid, ook tegenover deelnemers/ stagiaires. 3. De onderwijsinstelling sluit ten behoeve van de deelnemer een verzekering af tegen de risico s van wettelijke aansprakelijkheid. Dit betreft een secundaire dekking, als gevolg waarvan de aansprakelijkheid van de praktijkbiedende organisatie voorgaat (primaire dekking). 4. De onderwijsinstelling en de praktijkbiedende organisatie kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verduistering, verlies en/of beschadiging van eigendommen of bezittingen van de deelnemer op de plaats waar de beroepspraktijkvorming wordt verricht, dan wel voor schade die de deelnemer lijdt ingeval van schorsing en/ of verwijdering als bedoeld in de artikelen 17, 18 en 19 van de onderwijsovereenkomst. In lid 2 staat duidelijk dat de onderwijsinstelling niet aansprakelijk is voor schade. Voor de gevallen dat de verzekeringsmaatschappij van de praktijkbiedende organisatie niet tot uitkering van de schade overgaat of als er bijvoorbeeld sprake is van een eigen risico op de polis van het bedrijf, heeft het ROC West-Brabant een verzekering afgesloten die een secundaire dekking biedt, deze kan alleen worden aangesproken als er geen andere verzekering kan worden aangesproken. Deze verzekering biedt ook dekking tegen letselschade. Onderwijsinspectie De inspectie van het onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs, rechtmatigheid en doelmatigheid en de naleving van wet- en regelgeving. T (0800) 8051 (gratis) bereikbaar op werkdagen tussen en uur of 17

18 BPV-vergoeding/BPV-fonds Het is niet toegestaan dat de student een financiële vergoeding krijgt voor de reguliere uren BPV. Het Ministerie van Financiën heeft een aantal richtlijnen opgesteld met betrekking tot een BPV-fonds (zie hiervoor de Handleiding Beroepspraktijkvorming ). BPV-verleners maken de BPV-vergoeding over aan het BPV-fonds. De baten van het BPV-fonds komen rechtstreeks ten goede aan alle studenten. De afgelopen jaren werd vanuit dit fonds geïnvesteerd in de mediatheek: - boeken - extra computers - software. Ook wordt een bijdrage geleverd aan buitenlandexcursies tijdens het eerste en derde leerjaar. Over de besteding van het BPV-fonds overlegt het managementteam met de Onderdeelcommissie. Suggesties voor bestedingen kun je indienen bij de leden van de Onderdeelcommissie of de directeur. Deelnemersstatuut/-reglement Het deelnemersreglement van het Prinsentuin College is een uitwerking van het algemeen geldend Deelnemersstatuut van het ROC West-Brabant. De huidige versie is beschikbaar op 18

19 Veiligheid BHV Iedere ondernemer is verplicht volgens de Arbo-wet om de bedrijfshulpverlening (BHV) binnen zijn of haar bedrijf georganiseerd te hebben. Dit betekent dat in onze school altijd voldoende BHV-ers aanwezig zijn. AED aanwezig Jaarlijks krijgen heel veel mensen een plotselinge hartstilstand. Bij de receptie bevindt zich een AED (Automatische Externe Defibrillator) die ervoor kan zorgen dat het hart weer opnieuw correct gaat werken door het toedienen van een elektrische schok. Onder de medewerkers zijn deskundigen aanwezig die dit apparaat kunnen en mogen bedienen. Milieuzorg Het Prinsentuin College voert een actief beleid ten aanzien van milieuzorg. Van alle medewerkers en studenten wordt verwacht dat ze hieraan meewerken. Voor de organisatie van het Prinsentuin College betekent dit momenteel o.a.: het voeren van een milieubewust energiebeleid; werken met milieuvriendelijke materialen (papier, schoonmaak middelen, enz.) afvalpreventie; gescheiden afvalinzameling en compostering van organisch afval. Van de studenten verwachten wij dat ze meewerken aan de milieuzorg door o.a.: afval alleen achter te laten op de daarvoor bestemde plaatsen; alleen te eten en te drinken in de aula; gebruikt servies, etensafval en andere restanten zelf op te ruimen; In de leerstof zijn milieuaspecten ingesloten. Daarnaast zijn in veel opleidingen specifieke deelkwalificaties op het gebied van milieuzorg opgenomen. Eco-schools Eco-Schools is het internationale keurmerk voor duurzame scholen. We doen momenteel inspanningen om dit keurmerk te bemachtigen. Om voor dit keurmerk in aanmerking te komen, moet het Prinsenruin College zeven stappen nemen. Bij dit zevenstappenplan worden studenten actief betrokken. Zij bedenken acties en voeren deze ook, samen met iedereen in en om de school, uit. Zo stimuleert Eco-Schools studenten zélf activiteiten te ondernemen om de school (verder) te verduurzamen. De methodiek biedt een structuur om duurzaamheid op te nemen in het curriculum. Met een focus op gedrag daagt deze methodiek uit tot het nemen van fysieke maatregelen binnen de organisatie. Eco-Schools richt zich op tien verschillende thema's: Afval, communicatie, energie, gebouw & omgeving, groen, hygiëne, mobiliteit, veiligheid, voeding en water. Gedurende het zevenstappenplan worden we gewaardeerd met een bronzen en zilveren certificaat. Bij voldoende inzet en bewijs van succes wordt het Prinsentuin College bezocht door een onafhankelijke auditor en zal de school het Eco-Schools keurmerk mogen voeren. Dit keurmerk bestaat uit een groene vlag. Incidenten en calamiteiten (preventief en reactief) We willen graag weten wat er speelt in en om het schoolgebouw op het gebied van veiligheid. Met die informatie kunnen we op een passende, adequate wijze reageren op incidenten en calamiteiten en kunnen we tevens actie ondernemen om de kans te verkleinen dat een dergelijk voorval nog eens gebeurt. Daarom registreren we gevaarlijke situaties, incidenten en calamiteiten. Iedereen kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren door onveiligheden te melden bij de conciërge (ruimte bij de ingang). Daarnaast is het van groot belang dat al onze studenten hun ziekten en aandoeningen melden bij hun coach of onze coördinator BHV, de heer T. Ballemans, zodat bij een probleem adequaat gehandeld kan worden. Wanneer sprake is van een incident of calamiteit is het belangrijk dat de hulpverlening snel en goed op gang komt. Om dit in goede banen te leiden hebben we geoefende bedrijfshulpverleners binnen de school. De bedrijfshulpverleners zijn getraind en hebben de competenties om op de juiste wijze te handelen als het nodig is. 19

20 Er is regelmatig contact met de wijkagent. Daarnaast worden er, al dan niet in samenwerking met de politie, controles gehouden op het bezit van verboden middelen en voorwerpen (waaronder wapens). Dat gebeurt middels controle van de kluisjes, tassen en/of preventief fouilleren. De school zal gevonden verboden middelen en voorwerpen in beslag nemen en hiervan aangifte doen. De controles hebben vooral een preventieve werking; het komt zelden voor dat we verboden middelen of voorwerpen vinden. De school en/of de politie hebben het recht om de kluisjes (onaangekondigd) te controleren. Er is tenminste een keer per schooljaar een ontruimingsoefening. Ontruimingsplan De school is voorzien van een bedrijfsnoodplan en bezit over voldoende opgeleide bedrijfshulpverleners (BHV). Bij het ontdekken van brand of andere gevaarlijke situaties dien je dit onmiddellijk op de volgende wijze te melden: meld de situatie bij je docent; meld de situatie bij de telefoniste: toestel 3999; meld de situatie bij de omliggende lokalen; breng het ontruimingsalarm in werking. (Dit zijn de blauwe kastjes in de gangen.) In geval van brand of een andere calamiteit dient het gebouw zo doelmatig mogelijk ontruimd te worden. Als het ontruimingssignaal (slow whoop) blijft gaan, start het ontruimingsplan. De volgende stappen dienen uitgevoerd te worden: verlaat de ruimte zo snel mogelijk. Eigen bezittingen alleen meenemen als de situatie dit toelaat; volg rustig de kortste vluchtroute naar buiten; de aula en de meeste praktijklokalen hebben een directe nooduitgang naar buiten; het is verboden de lift te gebruiken; verzamelen op een hiervoor aangewezen plaats, bij de plaats. Deze plaats herken je aan een blauw bord met hierop witte poppetjes. Hier wordt gecheckt of iedereen aanwezig is. Ga daarom niet voortijdig huiswaarts, dit levert misverstanden op bij de bedrijfshulpverleners en de brandweer. VOLG ALTIJD DE INSTRUCTIES OP VAN DE BEDRIJFSHULPVERLENERS! Gebouw en omgeving Ook tijdig en kwalitatief goed onderhoud aan gebouwen, apparatuur en terreinen is een belangrijk onderdeel van veiligheid. Daarom werken we met een gedegen meerjaren onderhoudsplanning zowel voor de gebouwen als voor de terreinen. De werkzaamheden die daaruit voortvloeien worden door onze Dienst Huisvesting en Facilitair elk jaar zorgvuldig gecoördineerd en uitgevoerd. Denk hierbij specifiek op het gebied van veiligheid aan blusmiddelen, vluchtwegaanduidingen en ontruimingsalarm. Naast deze reguliere onderhoudswerkzaamheden worden er in het kader van gebouwveiligheid ook periodiek verplichte keuringen gehouden aan diverse specifieke onderdelen van het gebouw, zoals bijvoorbeeld aan elektrische installaties, brandmeldinstallaties, ontruimingsinstallaties en vluchtwegen. Ook vinden er continu verbeteringswerkzaamheden plaats om de schoolgebouwen nóg beter af te kunnen stemmen op de studenten en hun leeromgeving. Sinds 2012 is het Prinsentuin College in het bezit van het Keurmerk veilige school Risico s We brengen periodiek alle risico s in kaart, stellen op basis hiervan een plan van aanpak op en dragen zorg voor uitvoering van de maatregelen. De risico s en maatregelen zijn voor een belangrijk deel gericht op het bewegings- & praktijkonderwijs, incidenten & calamiteiten en gebouw & apparatuur. Middels deze aanpak werken we continu aan het vergroten van de veiligheid in het gebouw en de directe omgeving daarvan. Voorlichting en informatievoorziening Arbo en veiligheid zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van medewerkers en studenten. Op verschillende manieren bieden we informatie aan op dit gebied. Op de portal zijn het arbobeleidsplan, schoolveiligheidsplan en calamiteiten-/ontruimingsplan te vinden. Tevens is op de portal diverse aanvullende informatie gepubliceerd betreffende arbo en veiligheid. Daarnaast wordt in de lessen aandacht besteed aan thema s op het gebied van veiligheid. 20

Infogids Prinsentuin College, versie schooljaar 2015-2016

Infogids Prinsentuin College, versie schooljaar 2015-2016 Infogids Prinsentuin College, versie schooljaar 2015-2016 Beste student, Van harte welkom op het Prinsentuin College! Een school die gaat voor natuurlijk, ondernemend en duurzaam. Begrippen die op verschillende

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016 Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2015/2016 Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 Treedt in werking op 1 augustus 2015 2 1. Formulier praktijkovereenkomst

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen

Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 2 2 Bijlage praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 4 ROC West-Brabant Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 20 maart 2013 treedt in werking op 1 augustus 2013 2 1. Formulier praktijkovereenkomst Dit

Nadere informatie

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes SCHOOLGIDS 2015-2016 10 Financiële zaken Boeken en leermiddelen De school verstrekt de volgende boeken en leermiddelen gratis aan de leerlingen: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, eigen

Nadere informatie

THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl

THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl INFORMATIE SCHOOLKOSTEN Schooljaar 2014-2015 THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl Voorwoord In deze brochure vind je alles over de kosten, regelingen en betalingen van de schoolkosten. Er wordt een zo compleet

Nadere informatie

Infogids Prinsentuin College

Infogids Prinsentuin College Infogids Prinsentuin College Beste student, Van harte welkom op het Prinsentuin College in Breda. Natuurlijk ondernemend, zo willen we jullie opleiden! Dat betekent dat iedere student zich ontwikkelt tot

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst. Versie september 2011

Praktijkovereenkomst. Versie september 2011 Praktijkovereenkomst Versie september 2011 Inhoud 1. Formulier praktijkovereenkomst...3 2. Bijlage behorend bij het formulier praktijkovereenkomst...5 3. Uitleg van de praktijkovereenkomst...7 3.1 Uitleg

Nadere informatie

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Locatiegids Hoefsmidstraat In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Algemene gegevens Locatie Hoefsmidstraat Postadres Hoefsmidstraat 41 Postcode en

Nadere informatie

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN - 2017 1 Inhoud Voorwoord.............................................................................. 3 Algemene informatie..............................................................

Nadere informatie

School voor Sport en Bewegen

School voor Sport en Bewegen infovoor ouders verzorgers School voor Sport en Bewegen welkom bij de School voor Sport en Bewegen Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige tijd bij

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Informatie Schoolkosten Schooljaar

Informatie Schoolkosten Schooljaar Informatie Schoolkosten Schooljaar 2016-2017 Voorwoord In deze brochure vind je alles over de kosten, regelingen en betalingen van de schoolkosten. Er wordt een zo compleet mogelijk overzicht gegeven.

Nadere informatie

Assistent natuur en groen

Assistent natuur en groen Assistent natuur en groen Niveau: 1 Leerweg: BBL Cohort: 2014 Startdatum: 01-08-2014 Crebonummer: 97473 Kwalificatiedossier: 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Woord Vooraf 4 2. Leeswijzer 5 Wat kun je vinden in deze

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo?

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? OkTOBER 2012 Deze brochure is bedoeld voor mbostudenten Er bestaat soms onduidelijkheid over welke kosten de school bij jou in rekening mag brengen.

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Dierverzorger recreatiedieren

Dierverzorger recreatiedieren Dierverzorger recreatiedieren Niveau: 3 Leerweg: BOL Cohort: 2015 Startdatum: 01-08-2015 Crebonummer: 97720 Kwalificatiedossier: 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Woord Vooraf 4 2. Leeswijzer 5 Wat kun je vinden in

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO Inhoud Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Waar moet de school voor zorgen? Hoofdstuk 3: Wanneer laten we je toe op deze school?

Nadere informatie

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012 wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012 Deze brochure is bedoeld voor mbostudenten Er bestaat soms onduidelijkheid over welke kosten de school bij jou in rekening mag brengen. Daarom

Nadere informatie

School voor ICT en Mediatechnologie

School voor ICT en Mediatechnologie infovoor ouders verzorgers School voor ICT en Mediatechnologie welkom bij de School voor ICT en Mediatechnologie Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een

Nadere informatie

Locatiegids 2016-2017. Gebruikersgids voor de Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam

Locatiegids 2016-2017. Gebruikersgids voor de Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam Locatiegids 2016-2017 Gebruikersgids voor de Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam Inhoud 1. Inleiding 3 2. Algemene gegevens 4 3. Faciliteiten 5 4. Contactpersonen 6 5. Ziek melden 7 1. Inleiding Dit is

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Opleidingsblad en Algemene Voorwaarden Versie: definitief 1.0 Datum: 24 maart 2015 Documentnummer: Intern/1509349 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Gezondheidszorg

voor studenten. wegwijs. School voor Gezondheidszorg 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Gezondheidszorg welkom bij de School voor Gezondheidszorg Beste student, Welkom op onze school. Ik hoop dat je het hier naar je zin krijgt en dat je met succes

Nadere informatie

Manager bloembinden. Niveau: 4. Cohort: 2014 Startdatum: 01-08-2014 Crebonummer: 97440 Kwalificatiedossier: 2014

Manager bloembinden. Niveau: 4. Cohort: 2014 Startdatum: 01-08-2014 Crebonummer: 97440 Kwalificatiedossier: 2014 Manager bloembinden Niveau: 4 Leerweg: BBL Cohort: 2014 Startdatum: 01-08-2014 Crebonummer: 97440 Kwalificatiedossier: 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Woord Vooraf 4 2. Leeswijzer 5 Wat kun je vinden in deze OER?

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2016/2017 Versie 1.1 d.d

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2016/2017 Versie 1.1 d.d Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2016/2017 Versie 1.1 d.d. 03.03.16 Inhoud 1 Opleidingsblad praktijkovereenkomst (versie 1) 3 2 Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst 5 3 Addendum:

Nadere informatie

School voor Kunst, Cultuur & Media

School voor Kunst, Cultuur & Media infovoor ouders verzorgers School voor Kunst, Cultuur & Media welkom bij de School voor Kunst, Cultuur & Media Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige

Nadere informatie

School voor Bouwtechniek

School voor Bouwtechniek infovoor ouders verzorgers School voor Bouwtechniek welkom bij de School voor Bouwtechniek Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige tijd bij ons heeft,

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo

Uw kind gaat naar het mbo Uw kind gaat naar het mbo De overstap naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon

Nadere informatie

Regeling studentengelden 2015-2016

Regeling studentengelden 2015-2016 Regeling studentengelden Versie Datum Omschrijving 1.1 2.1 3.1 09-07-2013 28-06-2014 04-06-2015 Definitief vastgesteld Definitief vastgesteld Definitief vastgesteld Pagina: 2 van 14 Inhoud 1. Kosten voor

Nadere informatie

Gedragscode e-mail en internetgebruik Hierin staan de regels die studenten en medewerkers moeten naleven bij het internet- en e-mailgebruik.

Gedragscode e-mail en internetgebruik Hierin staan de regels die studenten en medewerkers moeten naleven bij het internet- en e-mailgebruik. Algemene informatie voor studenten van ROC Mondriaan studiejaar 2014-2015 In deze algemene informatie over Mondriaan vind je informatie over: - studentenreglementen waarin je rechten en plichten staan;

Nadere informatie

Informatiegids

Informatiegids Informatiegids 2017-2018 Versie 13 juli 2017 MT 4 juli 2017 OC 7 juli 2017 Voorwoord Beste student, Van harte welkom op het Prinsentuin College! Met deze informatiegids willen we je wegwijs maken in onze

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BOL

Praktijkovereenkomst BOL Praktijkovereenkomst BOL Student : 12345 Achternaam : Voorbeeldig Voorletters : B. Voornaam : Betsie Geslacht : Vrouw Geboortedatum : 1 januari 1998 Geboortegemeente : Voorschoten Adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

Manager natuur en recreatie

Manager natuur en recreatie Manager natuur en recreatie Niveau: 4 Leerweg: BBL Cohort: 2015 Startdatum: 01-08-2015 Crebonummer: 97090 Kwalificatiedossier: 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Woord Vooraf 4 2. Leeswijzer 5 Wat kun je vinden in

Nadere informatie

Dierenartsassistent paraveterinair

Dierenartsassistent paraveterinair Dierenartsassistent paraveterinair Niveau: 4 Leerweg: BOL Cohort: 2015 Startdatum: 01-08-2015 Crebonummer: 97590 Kwalificatiedossier: 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Woord Vooraf 4 2. Leeswijzer 5 Wat kun je vinden

Nadere informatie

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten 2015-2016 (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Locatiegids 2015-2016. Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71

Locatiegids 2015-2016. Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71 Locatiegids 2015-2016 Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71 Inhoudsopgave Inleiding 3 Locatiegegevens Dakotaweg 4 Algemene gegevens 4 Openingstijden locatie 4 Roosterinformatie 4 Lestijden en lesroosters

Nadere informatie

School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen

School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen infovoor ouders verzorgers School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen welkom bij de School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school.

Nadere informatie

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid 1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid V.P.C.O. te Boskoop en Waddinxveen gevestigd te Boskoop, verklaart het onderhavige protocol van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer

Nadere informatie

Informatieboekje. voor de start van het cursusjaar voor studenten Laboratoriumonderwijs

Informatieboekje. voor de start van het cursusjaar voor studenten Laboratoriumonderwijs Informatieboekje voor de start van het cursusjaar 2017-2018 voor studenten Laboratoriumonderwijs INHOUD: pagina 1. Informatie voor alle 1 e jaars studenten 2 Start 2 Boeken- en leermiddelenpakket 2 Laptop

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden 071 568 11 68 www.lis.nl Studentenstatuut 2015-2016 1 Studentenstatuut 2015-2016

Nadere informatie

Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering

Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering PAGINA 2/5 De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat Rotterdamse vrijwilligers goed verzekerd zijn. Daarom is er de Rotterdamse Vrijwilligersverzekering:

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking NHL Hogeschool. Vergroot je perspectief. Haal het beste uit jezelf! NHL Hogeschool helpt studenten om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Dat op zich is al een uitdaging,

Nadere informatie

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group Opleidingsblad Deze examenovereenkomst wordt gesloten door een examendeelnemer of extraneus die niet eerder door de onderwijsinstelling is ingeschreven als deelnemer aan een beroepsopleiding en die uitsluitend

Nadere informatie

Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen

Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen Algemene regeling voor Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen Colofon Algemeen geldende regeling voor Onderwijs en Examinering voor leerlingen ROC ASA Vastgesteld 24 mei 2011 Kenmerk: U110389/OW

Nadere informatie

Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015

Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015 Bepalingen Praktijkovereenkomst MBO Utrecht Model 2015-2016 Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015 I. Begrippen in de praktijkovereenkomst Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Regeling studentengelden 2013-2014

Regeling studentengelden 2013-2014 2013-2014 Versie Datum Omschrijving Door 1.1 09-07-2013 Definitief vastgesteld Directeur Financiën Pagina: 2 van 15 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1. Wettelijk lesgeld of cursusgeld 5 1.2. Vrijstelling lesgeld

Nadere informatie

DE GOUDEN GEDRAGSREGELS

DE GOUDEN GEDRAGSREGELS Regels 1. GEDRAGSREGELS... 2 DE GOUDEN GEDRAGSREGELS... 2 2. AANVULLENDE REGELS... 2 VERLIES EN DIEFSTAL, AANSPRAKELIJKHEID... 2 VERNIELING/ BESCHADIGING... 2 VERZEKERING... 2 VERWIJDERING UIT DE LES...

Nadere informatie

Locatiegids

Locatiegids Locatiegids 2016-2017 Gebruikersgids voor de locatie Marconistraat 16 Rotterdam Versie 1.3 Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene gegevens locatie 4 Faciliteiten 5 Contactpersonen 7 Ziek melden 8 3/8 Inleiding

Nadere informatie

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid 1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid V.P.C.O. te Boskoop en Waddinxveen gevestigd te Boskoop, verklaart het onderhavige protocol van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 De ouders

Hoofdstuk 4 De ouders De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Informatieboekje. Opleiding Maatschappelijke Zorg. Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen.

Informatieboekje. Opleiding Maatschappelijke Zorg. Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen. Informatieboekje Opleiding Maatschappelijke Zorg Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen niveau 3/4 cursusjaar 2017-2018 Maatschappelijke Zorg 2017-2018 1

Nadere informatie

Informatieboekje: voor studenten Verpleegkunde voor de start van het cursusjaar

Informatieboekje: voor studenten Verpleegkunde voor de start van het cursusjaar Informatieboekje: voor studenten Verpleegkunde voor de start van het cursusjaar 2017-2018 Inhoudsopgave: Informatie voor alle eerstejaars BOL studenten... 2 Start:... 2 Boeken- en leermiddelenpakket:...

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst Onderwijsovereenkomst Algemene Voorwaarden - De studentenraad van MBO SGB Bonaire heeft ingestemd met deze onderwijsovereenkomst voor het MBO m.i.n. 1-8-2013; - Op deze overeenkomst is Caribisch en Nederlands

Nadere informatie

Het Studentenpakket alle verzekeringen voor de student die niet meer thuis woont

Het Studentenpakket alle verzekeringen voor de student die niet meer thuis woont Het Studentenpakket alle verzekeringen voor de student die niet meer thuis woont NnL 1 Het Studentenpakket Na een avondje stappen zie je bij thuiskomst de deur van je flat openstaan. Er is ingebroken.

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden. Algemene Voorwaarden

Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden. Algemene Voorwaarden Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden Algemene Voorwaarden Versie: definitieft,1.0. Datum: 24maart 2015 Documentnummer: Intern/1509350 (vastgesteld College van

Nadere informatie

Financiën. Leermiddelen. Vrijwillige ouderbijdrage aan het schoolfonds

Financiën. Leermiddelen. Vrijwillige ouderbijdrage aan het schoolfonds Regius College Schagen Postbus 282 1740 AG Schagen www.regiuscollege.nl Financiën Leermiddelen Het Regius College ontvangt van de overheid een financiële vergoeding om leermiddelen kosteloos ter beschikking

Nadere informatie

FLOWER DESIGN. Wellantcollege MBO Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus MBO Amsterdam. 2010-2011 Flower Design, Bloem en Interieur:

FLOWER DESIGN. Wellantcollege MBO Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus MBO Amsterdam. 2010-2011 Flower Design, Bloem en Interieur: FLOWER DESIGN Wellantcollege MBO Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus MBO Amsterdam 2010-2011 Flower Design, Bloem en Interieur: - Medewerker Bloembinden (niv.2) BBL - Vakbekwaam Medewerker Bloembinden (niv.3)

Nadere informatie

[ROC's, AOC's en vakinstellingen] Schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage. Geacht College van Bestuur,

[ROC's, AOC's en vakinstellingen] Schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage. Geacht College van Bestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag [ROC's, AOC's en vakinstellingen] Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl IPC 2150 Onze referentie 406854 Betreft Schoolkosten

Nadere informatie

Milieu-onderzoek en inspectie

Milieu-onderzoek en inspectie Milieu-onderzoek en inspectie Niveau: 4 Leerweg: BOL Cohort: 2015 Startdatum: 01-08-2015 Crebonummer: 23172 Kwalificatiedossier: 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Woord Vooraf 4 2. Leeswijzer 5 Wat kun je vinden in

Nadere informatie

Informatiegids 2015-2016

Informatiegids 2015-2016 Informatiegids 2015-2016 Voorwoord Beste student, Van harte welkom op het Prinsentuin College! Een school die gaat voor natuurlijk, ondernemend en duurzaam. Begrippen die op verschillende manieren terugkomen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEBOUW ZUSTER HENNEKEPLEIN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEBOUW ZUSTER HENNEKEPLEIN HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEBOUW ZUSTER HENNEKEPLEIN Openingstijden schoolgebouw Het schoolgebouw is tijdens lesweken van maandag tot en met vrijdag geopend van 7.00 uur tot 17.30 uur. Schoolpas Een cursist

Nadere informatie

Medewerker buitenruimte

Medewerker buitenruimte Medewerker buitenruimte Niveau: 2 Leerweg: BBL Cohort: 2015 Startdatum: 01-08-2015 Crebonummer: 97531 Kwalificatiedossier: 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Woord Vooraf 4 2. Leeswijzer 5 Wat kun je vinden in deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2015 1 Jouw praktijkovereenkomst Een belangrijk onderdeel van jouw opleiding is de beroepspraktijkvorming.

Nadere informatie

Fairfield Deelnemersstatuut. Deelnemersstatuut. De rechten en plichten van de deelnemer

Fairfield Deelnemersstatuut. Deelnemersstatuut. De rechten en plichten van de deelnemer Deelnemersstatuut De rechten en plichten van de deelnemer 2012-2015 Voorwoord Dit deelnemersstatuut beschrijft de algemene rechten en plichten van deelnemers die ingeschreven staan bij Fairfield en is

Nadere informatie

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze POK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze POK is afgesloten gelet op: a. artikel 7.2.8 en 7.2.9 van de Wet Educatie Beroepsonderwijs

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET

ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET 1. Inleiding Formeel zijn de schoolbesturen sinds 1 augustus 2006 wettelijk verplicht om te zorgen voor tussenschoolse opvang. De tussenschoolse opvang is sinds

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst Onderwijsovereenkomst Algemene Voorwaarden Algemeen - De Studentenraad heeft ingestemd met deze onderwijsovereenkomst; - Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing; - In gevallen

Nadere informatie

Gespreksvragen domeinleider met studenten Schilders 2x BOL-1+2x BOL-2,

Gespreksvragen domeinleider met studenten Schilders 2x BOL-1+2x BOL-2, samenhang Vind je dat er een goede balans is tussen theorie en praktijk (verhouding kennis, vaardigheden, houding)? Meer uitleg tijdens de theorie uren, ook vakleer, klassikaal uitleg. Sluit de theorie

Nadere informatie

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Spelregels 2015-2016 VMBO Ermelo Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school.

Nadere informatie

4.8 De student en in het geval van minderjarigheid de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) heeft altijd recht op inzage in het eigen dossier.

4.8 De student en in het geval van minderjarigheid de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) heeft altijd recht op inzage in het eigen dossier. ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC TOP 2015-2016 4 Aard van de overeenkomst 4.1. De Algemene Voorwaarden vormen samen met het opleidingsblad de onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017

Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017 Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017 Programma van de avond Welkom in de aula. Met de mentoren mee. Met de mentoren mee! 4A Lokaal 43 Meneer van Rijn 4B Lokaal 3 Mevrouw van Wingerden Meneer

Nadere informatie

Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid

Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid OBS Het Palet Dit protocol is van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer van leerlingen van en naar school en naar andere bestemmingen in

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Orde en Veiligheid

voor studenten. wegwijs. School voor Orde en Veiligheid 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Orde en Veiligheid welkom bij de School voor Orde en Veiligheid Beste student, Welkom op onze school. Ik hoop dat je het naar je zin krijgt en dat je met succes

Nadere informatie

School voor Onderwijs en Kinderopvang

School voor Onderwijs en Kinderopvang infovoor ouders verzorgers School voor Onderwijs en Kinderopvang welkom bij de School voor Onderwijs en Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een

Nadere informatie

Kaderregeling Schoolkosten Wellantcollege

Kaderregeling Schoolkosten Wellantcollege Kaderregeling Schoolkosten Wellantcollege 1. Doel... 2 1.1. Aansluiting bij wettelijk kader... 2 2. Schoolkosten... 2 2.1. Extra voorzieningen en activiteiten... 2 2.1.1. Uitgangspunten vrijwillige bijdrage

Nadere informatie

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3 Stage map Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander Leerjaar: 3 INLEIDING Beroeps Praktijk Vorming, ofwel stage, is een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport en Bewegen (SB). Tijdens

Nadere informatie

Overzicht van rechten en plichten (centrale) studentenraad ROC Midden Nederland

Overzicht van rechten en plichten (centrale) studentenraad ROC Midden Nederland Overzicht van rechten en plichten (centrale) studentenraad ROC Midden Nederland Inleiding ROC Midden Nederland heeft ervoor gekozen om de medezeggenschap van de deelnemers te borgen middels een systeem

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering De school heeft deze verzekering via Concent. Hiermee is de aansprakelijkheid voor bestuursleden, docenten en personeel afgedekt op het gebied van de kwaliteit

Nadere informatie

Regeling school- en bijkomende opleidingskosten

Regeling school- en bijkomende opleidingskosten Regeling school- en bijkomende opleidingskosten Regeling school- en bijkomende opleidingskosten Pagina 1 van 7 Artikel 1 Categorieën 1. De regeling schoolkosten en bijkomende opleidingskosten is een uitwerking

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort )

ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort ) ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort 2016-2017) - De studentenraad van ROC Friese Poort heeft ingestemd met de model onderwijsovereenkomst van ROC Friese Poort - Op deze

Nadere informatie

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Studiegids Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Persoonlijke + Meer dan alleen beroepsgericht Studiegids Praktijkroutes 2015-2016 Friesland College

Nadere informatie

Wegwijzer bij het indienen van een klacht

Wegwijzer bij het indienen van een klacht Wegwijzer bij het indienen van een klacht Vastgesteld 3 januari 2011 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. WEGWIJZER VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT... 5 3. TOELICHTING OP REGELING BEROEP EXAMINERING... 6 4. TOELICHTING

Nadere informatie

KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELINGEN

KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELINGEN KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELINGEN Vastgesteld College van Bestuur, na instemming OR dd. 16-05-2013 Klachtenregelingen ROC TOP onderwerp klacht concrete voorbeelden commissie reglement Ongewenst gedrag

Nadere informatie

BOL studenten van de afdeling Verzorging Maatschappelijke zorg

BOL studenten van de afdeling Verzorging Maatschappelijke zorg Informatieboekje over de start augustus 2016 BOL studenten van de afdeling Verzorging Maatschappelijke zorg 1 Informatie voor de eerstejaars studenten (BOL) Beste student, Wij heten je van harte welkom

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst: opleidingsblad

Onderwijsovereenkomst: opleidingsblad Onderwijsovereenkomst: opleidingsblad Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs Ondergetekenden: Stichting regionaal opleidingencentrum ID College, gevestigd

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier 2015-2016

Aanmeldingsformulier 2015-2016 Aanmeldingsformulier 2015-2016 Ondertekening (altijd invullen) Ondergetekende verklaart: het formulier naar waarheid te hebben ingevuld; dat hij/zij akkoord gaat met de voorwaarden beroepsonderwijs van

Nadere informatie

Onderwijsruimten 12. Bij het verlaten van de onderwijsruimten zet je het meubilair in de standaardopstelling terug.

Onderwijsruimten 12. Bij het verlaten van de onderwijsruimten zet je het meubilair in de standaardopstelling terug. Huisregels ROC Ter AA Gedrag en kleding In je kleding en uiterlijk toon je respect voor de ander en houd je rekening met eisen van hygiëne en veiligheid in het algemeen en (voor zover van toepassing) binnen

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Ten behoeve van vergaderingen of activiteiten wordt er soms met een verkort lesrooster gewerkt.

Ten behoeve van vergaderingen of activiteiten wordt er soms met een verkort lesrooster gewerkt. ouder(s) en / of verzorger(s) van onze leerlingen, Aan de In deze Nieuwsbrief verstrekken wij u zakelijke informatie, onder andere op financieel gebied. De schoolgids 2012-2013 krijgt uw kind bij de start

Nadere informatie