BRANDpreventie 23 mei 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRANDpreventie 23 mei 2012"

Transcriptie

1 BRANDpreventie 23 mei 2012 Zorg voor brandveiligheid pagina 3 Mens is zwakste schakel pagina 7 Rondetafelgesprek pagina 8 en 9 ADVIESBUREAU EDENS Brandveiligheidsadvies Ontrokingssystemen Ontruimingsplannen Gelijkwaardige oplossingen Gebouwinspecties Inspecties doorvoeringen oktober 2012 SEMINAR Voor het programma, meer informatie en inschrijven ga naar onze website. Zorgen voor een brandveilige Zorg

2 BRAND preventie 2 advertorial Besam, specialist en partner in slimme entreeoplossingen Besam, onderdeel van het Zweedse ASSA ABLOY Entrance Systems, is al 50 jaar betrouwbare leverancier van automatische deuren en slimme entreeoplossingen. Met een schat aan ervaring op diverse terreinen levert Besam advies op maat voor elke gewenste entree. Een goede entree biedt alles: gastvrijheid, bescherming, veiligheid en zekerheid. Besam kijkt voor al deze eigenschappen net iets verder! Automatische brandwerende schuifdeuren zijn gecertificeerd en getest door TNO Efectis volgens de meest recente norm op het gebied van brandwerendheid, de NEN-EN Goed om te weten Deuren met een brandwerende functie sluiten automatisch bij brandmelding. Vooral in de zorg is het belangrijk dat bijvoorbeeld deurdrangers niet te veel weerstand geven bij het dagelijks gebruik, maar wél automatisch sluiten bij een brandmelding. Voor deze situatie biedt Besam een serie vrijloopdrangers. Deze bieden geen weerstand, maar worden aan het brandmeldsysteem gekoppeld zodat de deur automatisch sluit bij brandmelding. Ook de stille automatische draaideurdranger (type SW100) en de krachtige PowerSwing voldoen aan de eisen voor brandwerendheid en kunnen daardoor toegepast worden op entrees met brandwerende functie. Firescreens behoren ook tot het gamma van Besam. De serie hermetische automatische deuren maakt het pakket compleet. Deze zijn uit te voeren in 60 of 90 minuten brandwerendheid en zijn daarnaast ook volledig af te stemmen op diverse wensen op het gebied van stralingswerendheid, geluid demping en esthetica. Veilige werking Besam heeft haar oorsprong in de zorgsector en weet als geen ander dat een veilige werking van automatische entreesystemen van levensbelang is. Precies daarom voldoen alle producten aan de hoogst mogelijke eisen op het gebied van veiligheid. Veranderende eisen Veiligheidsnormering en wetgevingen veranderen na verloop van tijd. Hetzelfde geldt voor de gebruikerswensen op het gebied van comfort en gebruiksgemak. Besam inspecteert sensoren op de juiste werking en kan installaties upgraden op basis van de laatste technieken en innovaties. Dit resulteert in veilige en optimale werking op het gebied van prestatie, comfort en energieverbruik. Regelmatig onderhoud, veilige werking Om optimale en veilige werking van automatische entreesystemen en vrijloopdrangers te garanderen, biedt Besam verschillende onderhoudspakketten. Op basis van behoefte en budget wordt een onderhoudspakket samengesteld. Dit geavanceerde deurmanagementsysteem van Besam is een investering in de toekomst. Want met een pakket op maat en periodieke evaluatie blijft de conditie van de entree gegarandeerd voor jaren. Brandwerende entreeoplossingen Als totaalaanbieder levert Besam diverse entreeoplossingen met brandwerende functie. Automatische schuifdeuren kunnen worden toegepast als normale doorgang, maar kunnen ook uitgevoerd worden met een 30-, 60-, 90-, of zelfs 120-minuten brandwerende functie. Op esthetisch gebied is er volop keuze. De schuifpuien kunnen uitgevoerd worden met- en zonder zijlichten, met één- of meerdere schuivende delen, met- en zonder tussenbanden en in alle gewenste kleuren. Meer weten over de mogelijkheden die Besam biedt? Neem contact met ons op via telefoonnummer , per of kijk alvast op

3 3 Zorg over brandveiligheid Brandveiligheid in de zorg is al jaren een hot issue. Ook nu staat het onderwerp weer volop in de belangstelling. De hernieuwde aandacht vloeit voort uit het eind vorig jaar uitgebrachte inspectierapport Brandveiligheid van zorginstellingen en het op 19 april dit jaar door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gepubliceerde rapport Brand in Rivierduinen: veronderstelde veiligheid. De brandveiligheid in de zorg schiet volgens de recente onderzoeksrapporten nog bij veel instellingen tekort. De rijksinspecties constateren dat veel gebouwen niet voldoen aan de bouwvoorschriften. Bij dertig procent van de gevallen was direct ingrijpen noodzakelijk. Ook blijkt een groot deel van de instellingen in organisatorisch opzicht onvoldoende op een brand te zijn voorbereid. De inspecties concluderen dat het brandveiligheidsbewustzijn in de zorg onvoldoende is en dat bestuurders van zorginstellingen te weinig weet hebben van de brandveiligheid en te weinig sturing geven aan de verbetering daarvan. Van de bestuurders denkt negentig procent aan alle brandveiligheidsvoorschriften te voldoen, terwijl dit, volgens het rapport, slechts bij twee procent van de instellingen het geval is. De OVV concludeert dat instellingen zich met hun brandveiligheidsbeleid primair richten op het voldoen aan wet- en regelgeving. Het rapport van de OVV over de brand in Rivierduinen, waarbij op 12 maart 2011 drie dodelijke slachtoffers vielen, wijst uit dat dat nog geen garantie is voor een brandveilig verblijf. De OVV merkt op dat de zorginstellingen samenhang moeten realiseren tussen de zelfredzaamheid van de patiënten en veiligheidsmaatregelen. Die integrale benadering moet de norm zijn voor brandveiligheid. Eerdere acties Bovenstaande bevindingen zijn niet nieuw. Sinds de Schipholbrand van oktober 2005 gaat de zorg over brandveiligheid vooral uit naar de risico s die veel instellingen lopen door het niet op orde hebben van de benodigde brandveiligheidsmaatregelen. In 2007 inventariseerde het Bouwcollege in opdracht van het ministerie van VWS hoe het met de brandveiligheid in de zorg was gesteld. Op basis van de alarmerende rapportage heeft het ministerie van VWS een specifiek op de zorg gericht actieplan uitgerold. Op tal van manieren is de brandveiligheid aan de orde gesteld. Via Onder meer via beurzen is gewerkt aan het verbeteren van het brandveiligheidsbewustzijn. circulaires, regionale en landelijke bijeenkomsten en brandveiligheidsbeurzen is gewerkt aan het verbeteren van het brandveiligheidsbewustzijn en zijn ondersteunende tools zoals de De inspecties concluderen dat het brandveiligheidsbewustzijn in de zorg onvoldoende is Brandveiligheidsmatrix, E-learningspakketten en de Bestuursmethodiek Brandveiligheid ontwikkeld en onder de aandacht van de zorgsector gebracht. Op het eerste gezicht lijkt er sinds 2007 niets veranderd. Uit eigen waarneming weten we dat tal van instellingen wél werk maken van de ver betering van de brandveiligheid en duide lijk invulling geven aan hun verantwoordelijkheid op dit gebied. Ook zijn er diverse instellingen die met toepassing van automatische brand bestrijdingssystemen, het brandveiligheids niveau bewust op een hoger plan brengen. Dit ontkracht (helaas) niet de constateringen van de rijksinspecties en de Onderzoeksraad. De brandveiligheid in de zorg is (per saldo) nog lang niet op orde en altijd is er de vrees voor een grote calamiteit. BRAND preventie FIREFISH is: Firesafety for healthcare Veel zorginstellingen in Nederland hebben onvoldoende inzicht in de brandveiligheidssituatie in en rond hun gebouwen. TNO ontwikkelde met name voor eigenaren en gebruikers van zorgvastgoed, de FIREIFSH applicatie. FIREFISH staat voor Firesafety for Healthcare en is een toegankelijk model waarmee inzicht wordt verkregen in de mate van brandveiligheid. De resultaten kunnen gebruikt worden voor het vormgeven of optimaliseren van het brandveiligheidsbeleid. Het door TNO ontwikkelde model draagt bij aan het verhogen van het brandveiligheidsbewustzijn in de zorg. FIREFISH is gebaseerd op het nieuwe Bouwbesluit 2012 en bevat naast de wettelijke eisen ook vragen over extra maatregelen die de brand veiligheid vergroten. Het brandveiligheidsmodel is ontwikkeld voor de Ipad. Binnen de applicatie kunnen er verschillende scanvarianten gekozen worden; de keuze voor een type scan is afhankelijk van de gebruikersfunctie en het gebouw. Zo is er een variant voor gebouwen met een gezondheidszorgfunctie en voor gebouwen voor wonen met zorg waarbij onderscheid wordt gemaakt naar bestaande bouw of nieuwbouw. Nadat de scan is uitgewerkt, is het mogelijk om een rapport te genereren waarin inzicht wordt gekregen in de mate van brandveiligheid op deelaspecten. Voor meer informatie kijk op tno.nl/firefish. De applicatie is eind mei 2012 gratis te downloaden in de App Store. Bijzondere taak voor brandveiligheidsspecialisten De teksten op deze pagina zijn samengesteld door André Bode en Raphaël Gallis, met medewerking van IJsbrand van Straalen, allen werkzaam bij TNO. Brandveiligheidsspecialisten hebben in de zorg een bijzondere rol en taak. Allereerst is er de doelgroep. Naast de zorg voor de veiligheid van medewerkers is er de zorg voor patiënten/ cliënten en bezoekers. En ook de continuïteit van de bedrijfsvoering speelt een rol. Dan is er de inhoudelijke component: brandveiligheid bestrijkt bouw, installaties en organisatie (BIO). Daarnaast zijn er veel instanties die iets over brandveiligheid te zeggen hebben. Al met al een uitdaging, temeer daar steeds meer duidelijk wordt dat we af moeten van puur het opvolgen van wettelijke regels (een compartiment mag maximaal zoveel m2 zijn) en dat we moeten kijken wélke maatgevende scenario s in de instelling aan de orde zijn en hoe we ons daartegen gaan beschermen? Het OVV-rapport over de brand in Rivierduinen geeft dit ook aan. Dit risico-denken vergt een heel andere benadering van brandveiligheid dan voorheen. Niet alleen doet het een beroep op de kennis en kunde ten aanzien van het onderwerp, maar ook ten aanzien van competenties om met diverse partijen in dialoog te gaan. De specialisten kunnen de directies helpen bij het maken van keuzes. Waar moet de bescherming hoog en waar kan deze nominaal? En hoe wordt deze bescherming vormgegeven? Welk samenspel van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen zorgen voor de voor die afdeling optimale keuze? En hoe wordt het beoogde niveau vastgehouden tijdens het gebruik en nieuw- en verbouw trajecten? Breed team Stel bij voorkeur een breed team samen en maak het proces door. Dit is effectiever dan het als spe cialist solo opstellen en dan aanbieden van een rapport met conclusies en aanbevelingen. Voor veel gebruikers is brandveiligheid ver van het bed en anderen kunnen nog vastzitten in normdenken. De specialist kan zowel inhoudsdeskundige als procesbegeleider zijn of deze rollen scheiden. Stel het gewenste beschermingsniveau per afdeling/gebouw vast (op basis van de door de RvB vastgestelde ambitie). Stel maatgevende scenario s op (liefst niet alleen voor brand, maar ook voor explosie, waterschade, chemicaliën spills, uitval utiliteitsvoorzieningen, etc.) Werk de beschermende maatregelen uit (BIO) Bied de resultaten aan de bestuurder aan en laat deze bekrachtigen Bespreek de resultaten met het bevoegd gezag. Deze aanpak voorkomt ook dat er steeds weer discussie plaats vindt over de uitgangspunten. De uitdaging zit erin om de resultaten vast te houden en voor borging te zorgen. Dit kan onder meer door: Het op te nemen in de inkoop criteria Het onderdeel te laten zijn van ver- en nieuwbouw PvE Er specifiek aandacht aan te besteden bij onderhoud (denk aan de doorvoeringen) Zorg te dragen voor kennis en kunde bij Brandveiligheidsspecialisten hebben in de zorg een bijzondere rol en taak. betrokkenen Het Bedrijfsnoodplan aan te passen op basis van de maatgevende scenario s De BHV op orde houden (of krijgen) Oefeningen en trainingen te (laten) organiseren. Ervoor te zorgen dat aannemers en andere derden bekend zijn met de eisen. Al met al een uitdaging.

4 BRAND preventie en onze automatische schuifdeuren beschermen ze tegen brand Elk jaar breekt er in de zorg zo n keer (!) brand uit. Veelal zijn het patiënten die onbedachtzaam zijn. Daar kunt u weinig aan doen. Waar u wél wat aan kunt doen, is zorgen dat wánneer er brand uitbreekt deze snel wordt gecompartimenteerd. Met behulp van gecertificeerde brandwerende schuifdeuren. En juist daarmee kunnen wij u uitstekend helpen. Benieuwd hoe wij anderen geholpen hebben en hoe wij u kunnen helpen? Neem dan contact met ons op, of

5 5 Verantwoordelijk bestuur BRAND preventie Medewerkers als schakel in keten Medewerkers vormen een belangrijke schakel in de brandveiligheidsketen. Zij zullen bij het begin van brand handelend op moeten treden (melden, blussen en beginnen met ontruimen). Om dit te kunnen doen is het van belang dat zij weten wat te doen. Het gaat er niet om precies de regeltjes te volgen, maar om een optimaal veilige omgeving te creëren. Wat moeten bestuurders met brandveiligheid? Deze vraag kan vanuit vele invalshoeken gesteld worden. De patiënten, medewerkers en vergunningverleners zullen terecht opmerken dat het onderdeel is van de integrale verantwoordelijkheid in het kader van de wettelijke zorgplicht. Tegelijkertijd speelt dat het onderwerp zo divers is dat een bestuurder zich de materie niet tot in detail kan eigen maken. Daarvoor heeft hij in- en externe deskundigen. Wat kan een bestuurder dan wel? De algemene tendens is dat verantwoordelijkheden meer worden neergelegd waar ze horen. Dit betekent dat bestuurders, meer dan voorheen, aan moeten kunnen tonen dat wat zij gedaan hebben verantwoord was (governance). Met het nieuwe Bouwbesluit 2012 dat op 1 april van kracht werd, krijgt de bestuurder meer ruimte om het niveau van brandveiligheid op verschillende manieren vorm te geven. (Zie ook ons artikel in de ziekenhuiskrant van 2 november 2011, pagina 15). Voorheen werden de drie zuilen van brandveiligheid (Bouw, Installaties en Organisatie, BIO) afzonderlijk vorm gegeven. Nu worden zij in samenhang gezien. Dit biedt handelingsperspectief voor de instellingen. Bijvoorbeeld: in plaats van bouwkundige brand- en rookwerendescheidingen (statisch, duur) kan gekozen worden voor automatische blussystemen en/of een versterking van de BHV. Gelet op de mogelijk ernstige gevolgen van een brand is het van groot belang dat zowel de bestuurder als diens toezichthouder beeld heeft De verbetering van de brandveiligheid in de zorg vraagt om een nieuwe aanpak. De hoofdlijnen daarvan zijn uiteengezet in de brief van 7 februari 2012 van de beide ministers en staatssecretarissen van de VWS en BZK aan de Tweede Kamer. Centraal in deze nieuwe aanpak blijft de eigen, primaire verantwoordelijkheid van de zorginstelling voor een brandveilig gebouw en een brandveilig gebruik en de zorgplicht die de instelling heeft voor de cliënten. Op diverse manieren zal de voorlichting naar de instelling worden opgepakt, daarbij komt ook de verspreiding van good practices aan bod. Nieuw is de ontwikkeling van de Roadmap brandveiligheid voor de zorg. Deze door TNO te ontwikkelen roadmap zal de basis gaan vormen voor de omslag van een regel gerichte naar een risicogerichte benadering. Deze benadering verplicht de zorginstellingen na te denken over de wijze waarop de brandveiligheid wordt bereikt en geborgd. De roadmap geeft de route aan waarlangs we in Nederland van de mate van brand(on)veiligheid en gericht sturing geeft aan een eventuele verbetering daarvan. Het mag duidelijk zijn dat bestuurders niet zitten te springen om wéér een nieuw management systeem naar binnen te halen. Dat hoeft ook niet. In zowel de NIAZ-accreditatie als de JCIsystematiek staan al veel aangrijpingspunten. Belangrijk is dat de omslag gemaakt wordt van het normdenken naar risicodenken Ook is in het kader Actieplan brandveiligheid in de zorg (VWS) speciaal voor toezichthouders en Raden van Bestuur de Bestuursmethodiek brandveiligheid voor jeugdzorg en zorginstellingen ontwikkeld die hier nadere invulling aan geeft. Belangrijk is dat de omslag gemaakt wordt van het normdenken naar risicodenken. Het gaat er Verbetering vraagt om een nieuwe aanpak verwachten de brandveiligheid van zorginstellingen in de nabije toekomst op orde te brengen. Dit moet leiden tot een overzicht van acties die niet om precies de regeltjes te volgen, maar om een optimaal veilige omgeving te creëren. Dat betekent dat keuzes gemaakt worden in het beschermingsniveau. Hoog waar nodig (hot floors), en nominaal waar het kan (bijvoorbeeld kantoren). Het maken van deze keuzes kan door deskundigen op basis van maatgevende scenario s en tegen de doelstellingen en het ambitieniveau dat de instelling heeft verwoord. Het is daarmee aan de bestuurder om een visie op het gewenste niveau van veiligheid neer te leggen. De bestuurder zal een beslissing moeten nemen op de aangeboden keuzes. Groot voordeel hiervan is dat er een lange termijn beleid ontstaat en dat er coherentie en consistentie in keuzes komen. Omdat het normdenken bij zowel architecten, adviesbureaus en overheden nog prevaleert ligt hier een uitdaging voor bestuurders. Zij zullen de betrokken partijen mee moeten nemen in hun risico-denken. Centraal in deze nieuwe aanpak blijft de eigen, primaire verantwoordelijkheid van de zorginstelling voor een brandveilig gebouw en een brandveilig gebruik stakeholders met elkaar afspreken in de vorm van een agenda. Deze roadmap zal duidelijkheid moeten geven over de rollen van alle betrokken Hiervoor is nodig: bekendheid met de afspraken (noodplan, melding- en ontruimingsprocedures), bekendheid met de werking van de hulpmiddelen (blussers, haspel) en bekendheid met noodnummers en handmelders. In preventieve zin spelen medewerkers ook een belangrijke rol. Dan gaat het om praktische zaken als het vrijhouden van deuren en gangen, het beperken van opslag, het voorlichten van patiënten en het bij hen wegnemen van zorg. (Brand)veiligheid is vaak ver van je bed en de aandacht dreigt onder te sneeuwen onder alle dagelijkse beslommeringen. Juist hierom is het van belang elkaar scherp te houden. Bevraag elkaar, help nieuwe collega s vertrouwd te raken met de specifieke afspraken van de afdeling, ken de voorzieningen en weet ze te gebruiken. Medewerkers vormen een belangrijke schakel in de brandveiligheidsketen. Lijst met afkortingen BHV bedrijfshulpverlening BIO bouw, installaties en organisatie Slow-whoop akoestisch ontruimingsalarm GBS gebouw beheerssysteem BMC brandmeldinstallatie VWS ministerie van Verkeer en Waterstaat JCI Joint Commission International NIAZ Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg PvE Programma van Eisen OVV Onderzoeksraad voor Veiligheid De teksten op deze pagina zijn samengesteld door André Bode en Raphaël Gallis, met medewerking van IJsbrand van Straalen, allen werkzaam bij TNO. partijen, hoe we naar differentiatie in de zorg vanuit het gezichtspunt brandveiligheid moeten kijken, hoe we om moeten gaan met de risicobenadering (scenariodenken, stellen van doelen), op welke wijze dit via het prestatiebeginsel in een samenhangend beoordelingssysteem is te vatten, hoe keuzen gemaakt kunnen worden tussen bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aspecten en hoe deze met een kostenbatenanalyse zijn te beoordelen.

6 BRAND preventie 6 Geef vuur géén kans Besam: Brandwerende deuren Besam levert, installeert en onderhoudt alle typen brandwerende deuren. Het assortiment bestaat uit Automatische Schuifdeuren, Automatische Draaideuren, Deurdrangers, Sluitsystemen, Rolluiken en Rolschermen. Ook voor onderhoud aan uw brandwerende installaties kunt u terecht bij Besam. tot 120 min. brandwerende schuifdeuren voldoen aan meest recente normen 24/7 betrouwbare service alle typen brandwerende deuren Kijk op Besam Nederland BV Tel: Fax: ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions adv-brandwerend-264x362.indd :50

7 7 BRAND preventie Mens is zwakste schakel Een pand kan op het gebied van brandveiligheid volledig aan de regels voldoen, maar toch niet brandveilig zijn. Het gaat om het gebruik van het gebouw, om het gedrag van de mensen die er werken en verblijven. De brandveiligheid staat of valt met hun het gedrag. Het menselijk aspect is de zwakste schakel, zegt Charles Meijer, voorzitter van de vakgroep Veilig Gebruik van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) en sectorhoofd risicobeheersing Breda van de Regionale Brandweer Midden- en West-Brabant. Je kunt alles goed voor elkaar hebben in een pand. Tot aan zelfsluitende brandwerende deuren toe. Maar als medewerkers die deuren voor hun eigen gemak vast zetten, heb je er bij brand niets aan. Deuren sluiten om een brand beperkt te houden is een eenvoudige maatregel, die grote gevolgen kan hebben wanneer dit niet gebeurt. Dat was het geval bij de fatale brand in de psychiatrische instelling Rivierduinen in Oegstgeest, waarbij drie doden vielen. Hetzelfde gebeurde in 2009 in een rusthuis in België, waardoor negen bejaarden de dood vonden. Als de medewerkers de situatie niet op de juiste wijze inschatten, kun je aan alle regelgeving voldoen, maar toch is het gebouw niet brandveilig, legt Charles Meijer uit. Iedereen in het gebouw zou bewust moeten worden gemaakt van de risico s van een brand. Dat gebeurt nu veel te weinig, of eigenlijk niet. Dat moet, vindt Charles Meijer, een doorlopend traject zijn. Vaak is er zo af en toe een keer een brandoefening. Maar in veel zorginstellingen is het verloop onder het personeel groot. De kennis verwatert dan snel. Brandveiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. Iedereen in de organisatie gaat het aan. Iedereen moet weten waarom bepaalde afspraken worden gemaakt. En er moet controle op zijn. Als iemand de deur open laat staan, dan moet hij of zij op het gevaar ervan worden ge wezen. Die integrale benadering is er op dit moment nog niet. Het Bouwbesluit regelt het minimum aan brandveiligheid. Instellingen zijn volgens Charles Meijer niet zo snel geneigd meer te doen. Waarom zouden we meer doen, hoor ik vaak. Op basis van de statistieken is de kans zo klein dat het in onze instelling gebeurt. Waarom zouden we zoveel kosten maken? De paar instellingen die wel structureel aandacht hebben voor brandpreventie zijn volgens Charles Meijer die organisaties die in het verleden te maken hebben gehad met brand. Daar zijn ze zich bewust van de gevaren en de gevolgen ervan. Uit de rapporten van de rijks inspecties blijkt dat er de afgelopen twaalf jaar niets wezenlijks is veranderd op het gebied van brandveiligheid in zorginstellingen. Als brandweer hebben we tot nog Sprinklers zorgen voor meer veiligheid Onderzoek leert dat sprinklers bij een beginnende brand voor 99,7 procent betrouwbaar zijn. Dat is betrouwbaarder dan welk brandblussysteem ook. Bovendien blijken vier sprinklers meestal genoeg om een brand te blussen. De gedachte is dat sprinklers duur zijn. Dat valt wel mee als zij tijdens de bouw worden aangebracht. En wat te denken van de mogelijk omvangrijke kosten die ontstaan als een brand niet effectief wordt bestreden, de materiële en de immateriële, zoals een deuk in het imago? Jaarlijks ontstaat in een op de vijf zorginstellingen brand. Patiënten zijn fysiek en doorgaans mentaal kwetsbaarder en bedlegerig. Zij hebben meer hulp nodig de plek des onheils te verlaten dan een gezond mens. Een sprinklerinstallatie die snel de brandhaard dooft, kan paniek voorkomen, de noodzaak tot vluchten toe gewerkt op de traditionele, toetsende, manier. Die zet geen zoden aan de dijk. Daarom gaan we nu inzetten op het bevorderen van het bewustzijn in alle lagen van de organisatie: van directie tot technische dienst, van Raad van Bestuur tot verpleegkundigen en bewoners. We verwachten daar een hoger rendement van. Als brandweer kunnen we dat niet alleen. We hebben als NVBR contact gezocht met TNO Bouw, met de Vereniging Bouw- en Woning Toezicht Nederland (VBWTN) en ActiZ (de koepelorganisatie van de zorgondernemers). Met elkaar willen we werken aan bewustwording. Dit zit nu in de startfase. We hebben een aantal goede voorbeelden in het land. We gaan kijken hoe we die kunnen uitrollen. De bedoeling is dat de brandweer meer pro actief en ondersteunend gaat optreden. Aanwijzingen geeft en alternatieven voorstelt. Als de medewerkers de situatie niet op de juiste wijze inschatten, kun je aan alle regelgeving voldoen, maar toch is het gebouw niet brandveilig! De brandweer gaat inzetten op het bevorderen van het bewustzijn. Ook bewoners krijgen voorlichting over brand preventie. Een sprinklerinstallatie die snel de brandhaard dooft, kan paniek voorkomen Daarmee hoopt men de mensen beter te bereiken. Bij de volgende ronde van de rijksinspecties in 2015 moet het totaal anders zijn op het gebied van brandveiligheid. Er moet iets gebeuren! Door Marja den Otter Charles Meijer doen afnemen en een evacuatie stukken veiliger maken. Patiënten, personeel en bezoekers vinden geen of een stuk minder moeilijk te openen zelfsluitende deuren op hun weg. Sprinklers zijn ook bedrijfseconomisch interessant. Met een sprinklerinstallatie vervalt goeddeels de noodzaak van brandwerende afscheidingen. Dat maakt een gebouw flexibeler in het gebruik zodat bestemmingen van vertrekken gemakkelijk te wijzigen zijn. De Nederlandse Organisatie voor Brandveiligheid bepleit daarom het risico op grote materiële en immateriële schade en de bedrijfseconomische voordelen van sprinklers structureel mee te wegen bij aanvang van het bouwproces. Zo draagt zij bij aan een brandveiliger Nederland. Meer informatie over brandbeveiliging en sprinklers vindt men op Door Rob Hartgerink (NVOB) Speciale rol voor afdelingshoofden Afdelingshoofden (verpleegkundig en medisch), hoofden van lab s, CSA en anderen hebben eveneens een rol bij het brand veilig maken en houden van hun instelling. Zij vormen de schakel tussen het beleid van de RvB en de uitvoering door de werkvloer. Natuurlijk is dit maar een deel van hun werk en veel kan door anderen worden opgepakt. Belangrijk is dat zij hun rol pakken en verantwoordelijkheid nemen. Dit kan door: ervoor te zorgen dat medewerkers bekend zijn met het noodplan en de meldings- en ontruimingsprocedures. Dit kan bijvoorbeeld door er aandacht aan te schenken in het afdelingsoverleg. Ruim tijd in voor medewerkers om brandblustrainingen te volgen en stimuleer hen lid te worden van de BHV. Vraag de specialisten (Hoofd BHV, Hoofd veiligheid) om langs te komen en een rondje te maken. Op de bouwkundige en installatieve brandveiligheid mag vertrouwd worden. Wel rust bij het afdelingshoofd de verantwoordelijkheid dat die voorzieningen ook werken. Dus geen keggen onder deuren etc, het laten zorgen voor vrijhouden van deuren en gangen en het beperken van de hoeveelheden brandbaar materiaal (denk aan handenalcohol). Brandveiligheid, wat merk ik ervan? Er is veel te doen over brandveiligheid in de zorg. Dan komen allerlei vragen op zoals: is het wel veilig en wat als er brand uitbreekt gaat het dan wel goed? In ieder ziekenhuis is er aandacht voor brandveiligheid. Dat begint al vóór de bouw met het bepalen van bouwkundige voorzieningen en loopt door tot en met het gebruik. Denk hierbij aan de bedrijfshulpverlening. Als patiënt merk je van veel maatregelen niets want die zitten verborgen in de wanden, de installaties en de medewerkers. Maar als je goed oplet dan is er veel te zien. Zie bijvoorbeeld de folder die u krijgt als u wordt opgenomen. Daarin staat vast iets over noodprocedures. Zo niet dan kan de verpleging u informeren. Overal zijn automatische brandmelders aangebracht, die reageren op rook. Deuren in gangen gaan bij een melding auto matisch dicht. Trappenhuizen zijn apart beveiligd, in de gangen hangen slangenhaspels, blussers en handmelders. Beddengoed, gordijnen en meubilair zijn vaak brandvertragend uitgevoerd. De medewerkers zijn getraind en geoefend om met incidenten om te gaan. Kortom, beter kan altijd maar er is in veel ziekenhuizen al veel geregeld. Dit alles primair gericht op het voorkomen van slachtoffers en in tweede instantie het beperken van eventuele schade. Alles is primair gericht op het voorkomen van slachtoffers. De teksten op deze pagina zijn samengesteld door André Bode en Raphaël Gallis, met medewerking van IJsbrand van Straalen, allen werkzaam bij TNO.

8 BRAND preventie 8 9 BRAND preventie ROCKWOOL 4 in 1 Steenwol isoleert niet alleen bij koude, ook wanneer het warm is blijft de hitte veel langerbuiten. Verder heeft steenwol nog vier voordelen en die noemen wij 4 in 1, te weten duurzaamheid, akoestiek, lange levensduur en brandveiligheid. Duurzaamheid Steenwol van Rockwool wordt gemaakt van vulkanisch gesteente dat in grote hoeveelheden voorhanden is. Verder wordt veertig procent van alle steenwolafval weer gerecycled en verwerkt in nieuwe Rockwool producten. Akoestiek Isolatie en akoestische plafondpanelen van Rockwool dempen het geluid waardoor een prettig werk- of leefklimaat ontstaat. Lange levensduur De isolatiematerialen van Rockwool blijven jarenlang stabiel en voorkomen het ontstaan van koudebruggen. Brandveiligheid Rockwool steenwol is bestand tegen temperaturen tot 1000 C en dus uitzonderlijk goed bestand tegen brand. Deze brandbestendigheid vertraagt de ontwikkeling van een brand. HDI-Gerling Verzekeringen N.V. is de leidende schadeverzekeringsmaatschappij voor de industriële sector in zowel Nederland als België. Wij bieden maatwerkverzekeringen aan voor ondernemingen en doen dat in hechte samenwerking met gespecialiseerde professionele assurantiemakelaars en tussenpersonen. Wij kunnen bogen op de kennis en inzet van een groot aantal specialisten op het gebied van bedrijfsmatige en industriële risico s. Het credo Maatwerk verzekerd, is voor HDI-Gerling de allesomvattende omschrijving van een filosofie, waarin risicobeheer een centrale plaats inneemt. Rondetafelgesprek: Brandveiligheid gaat verder dan regelgeving Er valt binnen de zorginstellingen nog het nodige te doen aan bewustwording van de gevaren en de gevolgen van brand. Zeker gelet op het onderzoek van vier rijksinspecties waaruit blijkt dat de brandveiligheid van veel zorginstellingen tekort schiet. Het Bouwbesluit 2012 legt de verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid meer dan voorheen bij de zorgbestuurders zelf. Van groot belang dus dat zij zich bewust zijn van de impact van een mogelijke brand. Dat vinden Louis Cleef (Rockwool), Peter Vink (HDI Gerling), Maarten de Groot (Altavilla) en Rens Verhagen en Anton van Nieff (Legrand Nederland). In een rondetafelgesprek bij de Gouda Media Groep praten zij over het grote belang van bewustwording, het formuleren van geaccepteerd restrisico en de gevolgen van Bouwbesluit Brandveiligheid gaat verder dan regelgeving. Kunt u deze stelling onderschrijven? Maarten de Groot: Als adviesbureau spreken wij vaak Raden van Bestuur over brandveiligheid. Wat we zien is dat zij aan de wet willen voldoen. Maar als je doorvraagt, realiseren ze zich dat ze verder moeten kijken dan uitsluitend de regelgeving. Wat doet een brand bijvoorbeeld met het imago van een instelling? Ik denk aan het Twenteborgeffect. In dat ziekenhuis viel bij een brand op de OK één dode. En iedereen weet het nog. Je moet verder kijken dan de brand op zich. Wat betekent het als je MRI s verloren gaan, of als de OK s moeten sluiten? Dat is ook brandveiligheid. Peter Vink: Het is ook een economisch en maatschappelijk probleem. Niet alles is verzekerbaar en alle extra kosten in dat geval moeten ergens vandaan komen. Maarten de Groot: De brandveiligheid kan op een bepaald moment geregeld zijn. Maar een ziekenhuis is een dynamische organisatie. Hoe houd je het niveau vast? Wat kost het om die brandveiligheid in stand te houden? Ziekenhuizen schrikken vaak als ze horen wat een erkend applicateur kost. Louis Cleef: Ze willen hun geld graag besteden aan het verlenen van zorg. Ze moeten behalve aan brandveiligheid aan zoveel zaken denken: luchtkwaliteit, infectiepreventie. Brandveiligheid is een bijrol. Raden van Bestuur hoor ik vaak zeggen: Hoe vaak komt het nu voor dat er een brand is? Ze vinden het moeilijk om daaraan zoveel geld te besteden. Peter Vink: In een ons bekend ziekenhuis heeft de eigen facilitaire dienst de applicatie deels in handen genomen in overleg met brandweer en Raad van Bestuur. Het ziekenhuis wilde kosten besparen, zonder in te boeten op kwaliteit. Dat heeft als groot voordeel dat de eigen mensen betrokken zijn geraakt bij het complexe onderwerp brandveiligheid. Daardoor is er de nu zo belangrijke bewustwording op een bijna natuurlijke manier op gang g e komen. En betrokkenheid is juist dat wat je als organisatie wenst. Louis Cleef: Ook dit jaar houdt de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) zich bezig met het thema Brandveilig leven. Het hoofddoel van dit landelijke project is bewustwording en gedragsverandering realiseren bij burgers, bedrijven en instellingen op het gebied van brandveiligheid. De aandacht gaat meer van effectbeheersing (als de brand ontstaat, moet dat niet meteen fataal zijn) naar preventie, het voorkomen van een brand. De regelgeving is de minimale eis. Die eisen zijn geregeld in het Bouwbesluit. Wat niet is geregeld is schade en bedrijfscontinuïteit, maar ook bijvoorbeeld imagoschade. Dat risico is voor de gebruiker van het gebouw. Maarten de Groot: Gebouwen voldoen nogal snel aan de eisen van het Bouwbesluit. Maar je hebt een groot restrisico. Wat is een geaccepteerd restrisico? Daarover moeten Raden van Bestuur nadenken. Van tevoren moeten ze definiëren wat ze verstaan onder brandveiligheid. Bouwkundig, installatietechnisch en organisatietechnisch moet alles in evenwicht zijn. Rens Verhagen: Met name het in stand houden van (bouwkundige) brandveiligheid door het toepassen van duurzame onderhoudsvriendelijke producten is belangrijk. We moeten meer kijken naar de totale levensduur van gebouw en installaties. De huidige onderhoudskosten gefaseerd over tien tot vijftien jaar inzichtelijk maken (een kosten-batenanalyse). Hierdoor wordt extra voldaan aan de brandveiligheid voor de komende jaren en indirect kunnen kosten worden bespaard. Zo komen we bij het Bouwbesluit Zien deze heren dat als toetsingsof als ontwerpinstrument? Gaat het om de norm, of om het werkelijke gevaar? Louis Cleef: Het Bouwbesluit is geschikt als toetsinstrument, niet als ontwerpinstrument. Het is goed om het als uitgangspunt te gebruiken bij het bepalen van het restrisico. Maarten de Groot: De rol van architecten bij de bouw van ziekenhuizen is niet altijd helder. Zij kijken vooral naar de functionaliteit van het gebouw. Als architecten meer kennis zouden hebben van zaken als compartimentering, horizontaal ontruimen zou daarmee bij de bouw meer rekening worden gehouden, verwacht ik. Louis Cleef: De norm wordt aangestuurd door het Bouwbesluit. Die gaat uit van een genormaliseerd standaard brandscenario met als doel veilig kunnen ontruimen, veilig vluchten. Dat is misschien wel voldoende, maar het zegt niets over het reële gevaar. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als er een container in brand vliegt die tegen de buitenmuur van het ziekenhuis staat? Daarvoor is geen norm. Voor het reële gevaar is te weinig aandacht. Maarten de Groot: Het Bouwbesluit gaat tot aan de constructie. Het gaat niet over de materialen die je gebruikt voor de inventaris. En daar gaat het juist om. Het Bouwbesluit geeft daar geen antwoord op. Aan de inventaris wordt geen aandacht besteed. Rens Verhagen: Er is nog veel onduidelijk in het Bouwbesluit. Ook voor de beslissers. De meeste organisaties gaan ervan uit dat het goed is als het juridisch voldoende is. Maar ze moeten juist verder kijken. Neem de datanetwerken. Een ziekenhuis kent een hoge dynamiek wat betreft bekabeling. Dat de bekabeling en de muurdoorvoeringen goed wordt uitgevoerd is van groot belang. Als het niet goed wordt uitgevoerd en er zijn ongeoorloofde openingen in muren, dan heeft dat direct gevolgen voor de compartimentering en de verspreiding van de rook door het gebouw. Peter Vink: Over die rook gesproken, dat is één van de meest complexe factoren die de organisatie rond ontruiming en brandbestrijding ernstig verstoort. Bij alle brandgevaarlijke werkzaamheden die wij op het vlak van CAR en AVB verzekeren voor de uitvoerenden zowel als voor opdrachtgevers werken we altijd met een (werk)vergunningverplichting. Op redelijk eenvoudige wijze wordt zo een organisatorisch niveau afgedwongen waarbij de kans op brand en rookverspreiding tot een absoluut minimum wordt beperkt of sowieso tot een brand- en rookdicht compartiment beperkt blijft. Rens Verhagen en Anton van Nieff noemen als voorbeeld de renova tie van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen, waarbij Legrand betrokken was. Legrand leverde daar de EZ-Path als flexibele brandwerende muurdoorvoering. In een ziekenhuis moeten enorm veel brand werende doorvoeringen worden gemaakt. Een ziekenhuis is nooit een statische omgeving. In verband met de voortdurend verande rende installaties moeten er steeds kabels worden bijgelegd, vooral voor de data installatie. In het verleden werden jaarlijks bij tussentijdse wijzigingen extra gaten gemaakt in de muren om kabels bij te leggen. (Huis) installateurs kwamen de brandwerende doorvoeringen afdichten met brandwerende zakjes, kit of coating. Dat werk is echter moeilijk controleerbaar en heeft daardoor vaak niet de voorkeur van de brandweer. De brandveiligheid in zorginstellingen schiet tekort en moet worden verbeterd. Dat concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in april in een rapport over de fatale brand in de psychiatrische instelling Rivierduinen in Oegstgeest. Daarbij kwamen vorig jaar maart drie patiënten om het leven. Uit het onderzoek bleek dat Rivierduinen voldoet aan alle wettelijke eisen op het gebied van brandveiligheid. Het gebouw en de technische installatie zijn in orde en de bedrijfshulpverleners worden jaarlijks getraind. De regels worden goed nageleefd, maar dat bleek toch niet voldoende. Dat kwam onder meer doordat de bedrijfshulpverleners geen rekening hielden met de verminderde zelfredzaamheid van de patiënten. En zaken als een brandvertragend matras en deuren die automatisch sluiten bij een brand, hadden veel leed kunnen voorkomen. Wat valt er van deze gebeurtenis in Oegstgeest te leren? Maarten de Groot: Je kunt elk jaar oefenen met de bedrijfshulpverlening, maar als er echt brand is, blijkt het toch een ander verhaal. Zo n proces loopt altijd anders dan je denkt. BHV ers zijn na enkele cursussen nog geen professionals. Flashovers heb je al na een paar minuten. En dan doe je als BHV er niet veel meer. Tijd is heel erg belangrijk in termen van brandvoortplanting. Je moet er vooral voor zorgen dat een gebouw zo is ingericht dat je tijd hebt om patiënten horizontaal te verplaatsen. Peter Vink: BHV ers worden vaak getraind op een standaard manier. Maar als je een matras ziet branden, als je de rookontwikkeling ziet die dat geeft, dán schrik je. De rookontwikkeling is zo gigantisch en verstikkend. Zien, ervaren, voelen en ruiken is geloven. Wij proberen als verzekeraar onze bemiddelaars zo veel mogelijk kennis te laten nemen van met name die praktijk. Samen met hen trekken we ook vaak op om zorgrelaties zo goed mogelijk te informeren over de risico s opdat er overwogen beslissingen kunnen worden genomen tegen een dan billijk premieniveau. Louis Cleef: Rookwerendheid van bouwconstructies gaat helaas pas in 2014 een belangrijke rol spelen. In Europees verband is dat al zo, Nederland loopt op dit gebied enorm achter. Het is aan te bevelen hier nu al rekening mee te houden. Maarten de Groot: Brandveiligheid moet een agendapunt zijn. Er moeten uitgangspunten worden geformuleerd. Die uitgangspunten moeten in de organisatie fungeren als een soort bijbel waarin staat: met de verpleegafdeling gaan we zo om, met de afdeling Radiologie op die manier, de ontruiming is zo geregeld, met de bezoekers in het gebouw gaan we zo om. Ik ben betrokken bij brandveiligheidsplannen in het LUMC. Daar maakt men zo n concept. Altavilla is specialist in brandveiligheidsadvies en bouwprojectmanagement. Wij zijn in 2006 opgericht en uitgegroeid tot een slagvaardig bureau dat indrukwekkende projecten realiseert in heel Nederland. Opdrachtgevers kiezen voor ons vanwege onze betrokkenheid, helderheid en pragmatische instelling. Voor slimme en verantwoorde brandveiligheidsoplossingen! Is mijn huisvesting of ontwerp brandveilig en voldoet het aan de geldende voorschriften? Het antwoord op deze vraag is vaak niet meteen te geven. Een wereld van wet- en regelgeving openbaart zich. Wij adviseren u doeltreffend voor zowel bestaande als nieuwe huisvesting. Onze adviseurs vinden samen met u de best passende oplossing die voldoet aan de regels en bovendien een brandveilige situatie oplevert. Stapsgewijs de juiste keuzes maken! Altavilla vertaalt huisvestingsvraagstukken in concreet gedefinieerde en gefaseerde bouwprocessen. Wij beheersen elke fase van het bouwproces, van voorbereiding tot en met realisatie. Uw bouwzorgen nemen we uit handen. Tegelijkertijd stellen we uw belangen voorop. Legrand Nederland: weten wat werkt! Legrand Nederland is onderdeel van de wereldwijd opererende Legrand Group. Of het nu gaat om schakel- en verdeelinrichtingen, railkokersystemen, datanetwerken, kabeldraagsystemen (functiebehoud bij brand), deurcommunicatie of schakelmateriaal: de systemen van Legrand zijn optimaal op elkaar afgestemd en kunnen eenvoudig, veilig en snel worden gemonteerd. Ook dit is Legrand! De conclusie van dit geanimeerde rondetafelgesprek is dat er hard gewerkt moet worden aan bewustwording. Idealiter agenderen Raden van Bestuur steevast het punt brandpreventie. Ze bespreken welk niveau van brandveiligheid zij aanvaardbaar vinden. En welk restrisico ze acceptabel vinden. Dat moet binnen de organisaties duidelijk zijn. Er is volgens de heren nog veel (veld)werk te doen. Ing. Peter Vink (senior acceptant technische verzekeringen) Anton van Nieff (business development manager Legrand Nederland) en Rens Verhagen (product manager Legrand Nederland) Ing. Maarten de Groot (directeur brandveiligheid Altavilla) Ing. Louis Cleef (fire safety manager Rockwool). Brandveiligheid is meer dan regelgeving. In dit filmpje gaan Peter Vink, Louis Cleef, Maarten de Groot en Anton van Nieff kort in op deze stelling.

Sprinklers in de zorg. Onze hoogwaardige techniek garandeert de vereiste veiligheid

Sprinklers in de zorg. Onze hoogwaardige techniek garandeert de vereiste veiligheid Sprinklers in de zorg Onze hoogwaardige techniek garandeert de vereiste veiligheid Sprinklers in de zorg Veel zorginstellingen hebben te maken met personele onderbezetting. Lastig in de dagelijkse praktijk,

Nadere informatie

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring Hans Wijnbergen CCZ Adviseur Veiligheid Afdeling Advies & Monitoring 1 Doelstelling van de afdeling Advies & Monitoring Ondersteunen van regiodirecteuren op het gebied van naleving van normen die s Heeren

Nadere informatie

Bouwbesluit brandveiligheid = voldoende brandveiligheid?

Bouwbesluit brandveiligheid = voldoende brandveiligheid? Bouwbesluit brandveiligheid = voldoende brandveiligheid? Door: René Duijndam van ExcelAir b.v. Bouwbesluit brandveiligheid Stelling: Het bouwbesluit biedt een minimaal brandveiligheidsniveau: is dit voldoende?

Nadere informatie

Beleidsnotitie BRANDVEILIGHEID. ( brandveiligheid, een hot item )

Beleidsnotitie BRANDVEILIGHEID. ( brandveiligheid, een hot item ) Beleidsnotitie BRANDVEILIGHEID ( brandveiligheid, een hot item ) Inleiding Er zijn zowel interne als externe ontwikkelingen die maken dat extra aandacht voor het onderwerp brandveiligheid gewenst is. In

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg. Vluchten kan niet meer.. Ing. Tom de Nooij, CFPS Senior Consultant Marsh Risk Consulting NFPA Instructor

Brandveiligheid in de zorg. Vluchten kan niet meer.. Ing. Tom de Nooij, CFPS Senior Consultant Marsh Risk Consulting NFPA Instructor Brandveiligheid in de zorg Vluchten kan niet meer.. Ing. Tom de Nooij, CFPS Senior Consultant Marsh Risk Consulting NFPA Instructor 4/23/2013 Brandveiligheid in de zorg.. Branden in zorginstellingen ontwikkelen

Nadere informatie

MODEL. veiligheid door samenwerking

MODEL. veiligheid door samenwerking MODEL Integrale Brandveiligheid Bouwwerken veiligheid door samenwerking Brandveiligheid Rookmelders, sprinklersystemen en brandtrappen; brandveiligheidsmaatregelen vullen elkaar aan en zijn vaak onlosmakelijk

Nadere informatie

Integrale brandveiligheid toegelicht. Louis Cleef ROCKWOOL B.V.

Integrale brandveiligheid toegelicht. Louis Cleef ROCKWOOL B.V. Integrale brandveiligheid toegelicht Louis Cleef ROCKWOOL B.V. 1 Inhoud presentatie ROCKWOOL Group Trends Visie op de bouwregelgeving Kwaliteit in de gebouwde omgeving De ROCKWOOL Group De ROCKWOOL Group

Nadere informatie

Bestuurlijke keuzes en brandveiligheid: wat is veilig (genoeg)? Marco Zannoni NIBHV congres, 10 november 2014

Bestuurlijke keuzes en brandveiligheid: wat is veilig (genoeg)? Marco Zannoni NIBHV congres, 10 november 2014 Bestuurlijke keuzes en brandveiligheid: wat is veilig (genoeg)? Marco Zannoni NIBHV congres, 10 november 2014 COT: 25 jaar ervaring in oefeningen, onderzoek en advies 1 Ontwikkelingen Van regelgestuurd

Nadere informatie

Hoe brandveilig is uw bedrijf?

Hoe brandveilig is uw bedrijf? EXPEDITIE BRANDVEILIGHEID Hoe brandveilig is uw bedrijf? Beantwoord de vragen en ontdek of er verbeterpunten zijn. Ontdek welke punten u en uw medewerkers helpen bij het verbeteren van de brandveiligheid

Nadere informatie

23-4-2015. Brandveiligheid en continuïteit

23-4-2015. Brandveiligheid en continuïteit Verhogen van bedrijfscontinuïteit met actieve blussystemen John van Lierop Nederlandse Organisatie voor Brandveiligheid European Fire Sprinkler Netwerk Olaf van Alst Marsh Risk Consulting 16 april 2015

Nadere informatie

2012D Is er een rol voor cliëntenraden bij deze problematiek en zo ja, wat is deze?

2012D Is er een rol voor cliëntenraden bij deze problematiek en zo ja, wat is deze? 2012D08796 1 Is er een rol voor cliëntenraden bij deze problematiek en zo ja, wat is deze? 2 Welke maatregelen heeft de rijksoverheid sinds 2003, toen voor het eerste bleek dat de brandveiligheid bij zorginstellingen

Nadere informatie

Positie Bouwcollege (1)

Positie Bouwcollege (1) Brandveiligheid in de zorg? Met regelgeving alleen zijn we er nog niet! Andre Bode (Bouwcollege) ASPO/BPF 30 mei 2008 Positie Bouwcollege (1) ZBO, vallend onder het ministerie van VWS, (tot 1-1-2010) taken

Nadere informatie

Kansen en risico's voor omgang met inspecterende partijen Hoe helpt een eigen visie op brandveiligheid in de omgang met inspectie/ brandweer?

Kansen en risico's voor omgang met inspecterende partijen Hoe helpt een eigen visie op brandveiligheid in de omgang met inspectie/ brandweer? Kansen en risico's voor omgang met inspecterende partijen Hoe helpt een eigen visie op brandveiligheid in de omgang met inspectie/ brandweer? Frits de Koning MSc, Rijnstate, e-mail: fdekoning@rijnstate.nl

Nadere informatie

Brandveiligheid in de Zorg

Brandveiligheid in de Zorg Brandveiligheid in de Zorg Er gebeurt veel, maar er verandert niets Charles Meijer Voorzitter vakgroep Brandveilig leven Symposium IFV 15 mei 2014 Hoofdconclusie: Brandveiligheid niet of nauwelijks verbeterd

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID INTEGRAAL BEKEKEN BINNEN ZORGINSTELLINGEN

BRANDVEILIGHEID INTEGRAAL BEKEKEN BINNEN ZORGINSTELLINGEN BRANDVEILIGHEID INTEGRAAL BEKEKEN BINNEN ZORGINSTELLINGEN 11 juni 2015 Ir. R.J.M. Köllmann Teamleider Toezicht & Handhaving Veiligheidsregio Utrecht Brandweer Stimulerende Preventie Rol brandweer: nieuwe

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg?

Brandveiligheid in de zorg? Brandveiligheid in de zorg? Met regelgeving alleen zijn we er nog niet! Andre Bode College bouw (Bouwcollege) ASPO/BPF 30 mei 2008 Positie Bouwcollege (1) ZBO, vallend onder het ministerie van VWS, (tot

Nadere informatie

Industrial Services. In-Service Verification Brandbeveiliging

Industrial Services. In-Service Verification Brandbeveiliging Industrial Services In-Service Verification Brandbeveiliging Brandveiligheid als zakelijke en morele overweging Brandveiligheid en brandbeveiliging zijn begrippen die binnen de kaders van wet en regelgeving

Nadere informatie

Het nieuwe denken van de brandweer.. Ook uw nieuwe denken?

Het nieuwe denken van de brandweer.. Ook uw nieuwe denken? Naar een brandveiliger samenleving.. Met minder brand, minder slachtoffers én minder schade Het nieuwe denken van de brandweer.. Ook uw nieuwe denken? Ricardo Weewer, Strategisch Centrum NVBR Netwerkdag

Nadere informatie

Veiligheid als uitgangspunt

Veiligheid als uitgangspunt Veiligheid als uitgangspunt Het brandbeveiligingssysteem dient te zijn afgestemd op het risico dat beschermd moet worden BVI is een geaccrediteerde inspectie-instelling voor brandbeveiligingssystemen Inspectie

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

BRANCHEORGANISATIES ZORG (BOZ) MET ONDERSTEUNING VAN

BRANCHEORGANISATIES ZORG (BOZ) MET ONDERSTEUNING VAN MIRIAM KOP Programmamanager BRANCHEORGANISATIES ZORG (BOZ) EN MET ONDERSTEUNING VAN 1. Weet u wat risicogestuurde brandveiligheid is? 1. Kunt u dat uitleggen aan een ander? 2. Bespreek 3 kenmerken met

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 32 reglement van orde van de gemeenteraad.

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 32 reglement van orde van de gemeenteraad. Fractie D66 Uw brief van 4-3-15 Uw kenmerk Ons kenmerk 686997 Behandeld door veiligheidsregio Drenthe Telefoon 14 0522 Bijlage(n) div. Datum Onderwerp artikel 32 vragen: Brandveiligheid verzorgingshuizen

Nadere informatie

CARE AND CURE RISKMANAGEMENT VOOR DE ZORG

CARE AND CURE RISKMANAGEMENT VOOR DE ZORG 2013 CARE AND CURE RISKMANAGEMENT VOOR DE ZORG In de afgelopen jaren zijn verschillende rapporten verschenen over de brandveiligheid in de zorgsector. De rapporten van het voormalige ministerie voor VROM

Nadere informatie

Brandveiligheid in de Zorg Ontruimen & Ontruimingsconcepten

Brandveiligheid in de Zorg Ontruimen & Ontruimingsconcepten Brandveiligheid in de Zorg Ontruimen & Ontruimingsconcepten Ir. B.H.G. (Björn) Peters Sectormanager Brandveiligheid, DGMR Den Haag Brandveiligheid in de Zorg, Ontruimen & Ontruimingsconcepten, 1 DGMR sectoren

Nadere informatie

Handreiking borging brandveiligheid unitbouw

Handreiking borging brandveiligheid unitbouw Handreiking borging brandveiligheid unitbouw PM foto: unitbouw met gevelbekleding Aanleiding en achtergrond Unitbouw die vooral voor tijdelijke bouw wordt toegepast - kan, net als andere bouwmethoden,

Nadere informatie

Brandveiligheid voor gebouwbeheerders. Saskia Hegeman 14 juni 2012

Brandveiligheid voor gebouwbeheerders. Saskia Hegeman 14 juni 2012 Brandveiligheid voor gebouwbeheerders Saskia Hegeman 14 juni 2012 Programma - Inleiding brandpreventie - Wet- en regelgeving - Brandveiligheidsbewustzijn - Zelf doen: waar te beginnen? - Zelf doen: wat

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 13 mei D. Brobbel

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 13 mei D. Brobbel Gatwickstraat 11 1043 GL AMSTERDAM Postbus 94204 1090 GE AMSTERDAM T +31 (0)20-6967181 F +31 (0)20-6634962 E Amsterdam@chri.nl www.chri.nl Notitie 20140549-02 Project: "Masterplan-Faculteit" te Rotterdam

Nadere informatie

Brandveiligheid in de Zorg. Bouwbesluit

Brandveiligheid in de Zorg. Bouwbesluit Brandveiligheid in de Zorg en het Bouwbesluit Marsh Nederland 3 november 2011 Ing. M.P.Lasker B.Eng MIFireE 1 Marcel Lasker: Directeur Prevent IVG bv Bevelvoerder Brandweer Oldambt Voorzitter IFE Nederland

Nadere informatie

Brand Meester! En dan? HRO Conferentie, 21 januari 2016

Brand Meester! En dan? HRO Conferentie, 21 januari 2016 Brand Meester! En dan? HRO Conferentie, 21 januari 2016 Een introductiefilmpje Even voorstellen Anneliek van Maarseveen Hogere Veiligheidskundige (RVK) bij Carante Groep Adviseer 12 aangesloten stichtingen

Nadere informatie

Partner in brandbeveiliging

Partner in brandbeveiliging Partner in brandbeveiliging Brandveilig! Brand is de grootste nachtmerrie voor iedere ondernemer. Altebra zorgt dat u rustig kunt slapen! Wij leveren en onderhouden slimme sprinklerinstallaties om uw bedrijf

Nadere informatie

JAN VAN ACKER EN PETER SCHUT

JAN VAN ACKER EN PETER SCHUT JAN VAN ACKER EN PETER SCHUT Op zoek naar samenhang en samenwerking Opdrachtgever Leveranciers Wetgevin Veiligheid g Gemeente Brandweer Gezamenlijke droom Bestuurlijk vertrouwen Creatieve en meedenkende

Nadere informatie

Veiligheidin Beweging. Instituut voor Veiligheid en Zelfredzaamheid 2-7-2014 1

Veiligheidin Beweging. Instituut voor Veiligheid en Zelfredzaamheid 2-7-2014 1 Veiligheidin Beweging Instituut voor Veiligheid en Zelfredzaamheid 2-7-2014 1 Ing. Peter Schut CPP Voorstellen (1) HTS Bouwkunde Afgestudeerd Bouwbesluit en brandveiligheid Opgeleid brandweer officer Huidige

Nadere informatie

Brandveiligheid en BHV Ontwikkelingen, dilemma s, oplossingen: een overzicht

Brandveiligheid en BHV Ontwikkelingen, dilemma s, oplossingen: een overzicht Brandveiligheid en BHV Ontwikkelingen, dilemma s, oplossingen: een overzicht 2 Waar ga ik het over hebben? Ontwikkelingen Hebben we een probleem? Kaders inzichten Gevolgen Discussie 3 Ontwikkelingen Brandweer:

Nadere informatie

Naar een nieuwe doctrine voor brandveiligheid. 12 april 2011 Jan Kuyvenhoven NVBR

Naar een nieuwe doctrine voor brandveiligheid. 12 april 2011 Jan Kuyvenhoven NVBR Naar een nieuwe doctrine voor brandveiligheid 12 april 2011 Jan Kuyvenhoven NVBR 1 Programma Korte intro: Brandweer over Morgen Nieuwe doctrine Brandveiligheid Visie Brandveiligheid en Actieprogramma Mythes

Nadere informatie

Producten. 1 Promat International kantoren en fabriek in Tisselt België. 2 Productie PROMATECT -100 in Tisselt, België.

Producten. 1 Promat International kantoren en fabriek in Tisselt België. 2 Productie PROMATECT -100 in Tisselt, België. Inleiding, daar draait het bij Promat om. Van de ontwikkeling en levering van een uitgebreid pakket brandveilige kwaliteitsproducten tot advisering op uw project. Ook houden we ons bij Promat bezig met

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Aan de voorzitters van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur van de instellingen voor: - ouderenzorg; -

Nadere informatie

Brandveiligheid. volgens het boekje

Brandveiligheid. volgens het boekje Brandveiligheid in de zorg volgens het boekje bij brand geen probleem GOED ADVIES HELPT PROBLEMEN VOORKOMEN De brandveiligheid in zorginstellingen moet én kan beter. Dit is de conclusie die de Onderzoeksraad

Nadere informatie

Wat verandert er voor de verzekeraars Ad Durinck

Wat verandert er voor de verzekeraars Ad Durinck Het nieuwe bouwbesluit Wat verandert er voor de verzekeraars Ad Durinck Bouwbesluit 2012 Wat weten wij van de wijzigingen? Verschillen tussen bouwbesluit 2003 en 2012 Historie: Oudste tot dusver gevonden

Nadere informatie

ZELFREDZAAMHEID IN KAART GEBRACHT

ZELFREDZAAMHEID IN KAART GEBRACHT ZELFREDZAAMHEID IN KAART GEBRACHT Waarschuwen Assisteren - Redden 24 september 2013 - Congres Veilige Zorg ieders Zorg HEEFT U IN KAART GEBRACHT WELKE CLIËNTEN ZELFREDZAAM ZIJN BIJ EEN ONTRUIMING?? IEDER

Nadere informatie

Risicobenadering en scenariodenken in brandveiligheid

Risicobenadering en scenariodenken in brandveiligheid Risicobenadering en scenariodenken in brandveiligheid René Hagen, lector brandpreventie februari 2008 1 Mensen nemen vrijwillig risico s op grond van persoonlijke beslissingen februari 2008 2 copyright

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Besam automatische deuren

Besam automatische deuren Besam automatische deuren EN16005 Veiligheid van automatische deuren voor personenverkeer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions De EN16005 Per 10 april 2013 geldt de nieuwe EN16005 richtlijn.

Nadere informatie

Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen

Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen Stappenplan Om tot een verantwoord plan van aanpak te komen, is het noodzakelijk een stappenplan te maken waarin de volgende stappen worden onderscheiden:

Nadere informatie

Welkom bij: Brandveilig bouwen en verbouwen

Welkom bij: Brandveilig bouwen en verbouwen Welkom bij: Brandveilig bouwen en verbouwen Niels van de Pol of Wim Verburg, SBR Initiatief van: Mogelijk gemaakt door: Initiatief van: BouwLokalen Regionale kennisoverdracht op tien locaties Actuele onderwerpen

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus BV Rotterdam

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus BV Rotterdam ADVIES Registratienummer: Betreft: Kantoorgebouw met sprinklerinstallatie Trefwoorden: Sprinkler, brandwerendheid op bezwijken, brandwerende coating, grootte brandcompartiment : Status: Definitief Adviesaanvraag

Nadere informatie

Samen op weg naar meer veiligheid. Wat kan (zelf)redzaamheid betekenen voor BHV (bedrijfshulpverlening) in de zorg?

Samen op weg naar meer veiligheid. Wat kan (zelf)redzaamheid betekenen voor BHV (bedrijfshulpverlening) in de zorg? Samen op weg naar meer veiligheid Wat kan (zelf)redzaamheid betekenen voor BHV (bedrijfshulpverlening) in de zorg? Congres NIBHV donderdag 29 november 2012 Prof. dr. Ira Helsloot Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Quick Scan Brandveiligheid

Quick Scan Brandveiligheid Quick Scan Brandveiligheid Presentatie resultaten Opgesteld door : ing. J.L. Bunschoten Geaccordeerd door : drs. P.A.J.M. van Asselt Dia 1 van 23 Inhoud Uitgangspunten Quick Scan Brandveiligheid Uitleg

Nadere informatie

CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES

CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES Hefas Branddetectie BV biedt u een breed spectrum aan diensten en service om brandmeld-en ontruimingssystemen in gebruik te stellen,

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. Geachte mevrouw Schippers,

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. Geachte mevrouw Schippers, Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Oudlaan 4 3515 GA Utrecht Postbus 9696 3506 GR Utrecht Telefoon (030) 273 97 26 www.brancheorganisatieszorg.nl

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Inspecties van brandveiligheid

Inspecties van brandveiligheid Voeg een foto in met formaat ca24 x 21; werkwijze: - zet in een map een foto of revit model klaar in jpg formaat. Maak dit bestand van te voren klein in windows picturemanager door afbeelding bewerken

Nadere informatie

Brandveiligheid in de ggz Verslag van een bestuurlijke bijeenkomst

Brandveiligheid in de ggz Verslag van een bestuurlijke bijeenkomst Brandveiligheid in de ggz Verslag van een bestuurlijke bijeenkomst 25 mei 2012 Brandveiligheid Contactpersoon: kdponti@ggznederland.nl 2 Bestuurlijke conferentie over brandveiligheid in de ggz GGZ Nederland

Nadere informatie

een ziekenhuis in Amsterdam Promote. Share. Influence. Een kijk op de evacuatie van door de pioneers van Tetcon

een ziekenhuis in Amsterdam Promote. Share. Influence. Een kijk op de evacuatie van door de pioneers van Tetcon September 2015 TETCON IS EEN PIONIER IN TECHNISCHE TEXTIEL CONCEPTEN. ONZE PASSIE IS OM ORGANISATIES TE HELPEN DOOR MIDDEL VAN DE KRACHT VAN TECHNISCH TEXTIEL Een kijk op de evacuatie van een ziekenhuis

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Locatie: Expeditie d.d.: Door de deelnemers: Nummer: J:\PPP\Voorlichting\project geen nood\veiligheidsexpeditielijst 1

Locatie: Expeditie d.d.: Door de deelnemers: Nummer: J:\PPP\Voorlichting\project geen nood\veiligheidsexpeditielijst 1 Locatie: Expeditie d.d.: Door de deelnemers: Nummer: J:\PPP\Voorlichting\project geen nood\veiligheidsexpeditielijst 1 Waarom deze lijst? Dit is een veiligheidsexpeditielijst. Dat houdt in dat u hierop

Nadere informatie

Besam IFD type EN, TF en TM

Besam IFD type EN, TF en TM Besam IFD type EN, TF en TM Industriële snelvouwdeuren Ideaal voor een snelle doorgang bij middelgrote tot grote entrees ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Verkrijgbaar in vele aantrekkelijke

Nadere informatie

FSE op luchthaven Schiphol. 9 juni 2010 Peter van Wijk

FSE op luchthaven Schiphol. 9 juni 2010 Peter van Wijk FSE op luchthaven Schiphol 9 juni 2010 Peter van Wijk Brandveiligheid op Schiphol Inhoud: Aanleiding De Terminal Doel Aanpak Bevindingen Aanleiding Aanleiding: Brand Düsseldorf 1996 Oorspronkelijk: Brandveiligheid

Nadere informatie

KONE Deursystemen Toegang voor iedereen

KONE Deursystemen Toegang voor iedereen KONE Deursystemen Toegang voor iedereen Onze doelstelling KONE vervoert mensen en goederen op een betrouwbare, innovatieve, toegewijde en verantwoordelijke manier en draagt daarmee bij aan het succes van

Nadere informatie

I K B E N B R A N D W E E R

I K B E N B R A N D W E E R IK BEN BRANDWEER Waar staat de brandweer voor? Wie zijn wij? Wat doen wij? En hoe willen wij gezien worden? Behulpzaam, deskundig en daadkrachtig. Dat is de brandweer. Maar wat betekent dit voor jou en

Nadere informatie

13 september Incidenten en calamiteiten: Meer dan BHV alleen

13 september Incidenten en calamiteiten: Meer dan BHV alleen 13 september 2016 Incidenten en calamiteiten: Meer dan BHV alleen Safety first Aanwezigheidsregistratie Bezoekersregistratie Preventieve maatregel om veiligheid te verhogen I.g.v. een incident geeft het

Nadere informatie

- Bouwregelgeving en werkelijke brandveiligheid - VEILIG VLUCHTEN BIJ BRAND

- Bouwregelgeving en werkelijke brandveiligheid - VEILIG VLUCHTEN BIJ BRAND - Bouwregelgeving en werkelijke brandveiligheid - VEILIG VLUCHTEN BIJ BRAND Ir. A.J. (Abeltje) Tromp abeltje.tromp@efectis.com www.efectis.nl 1 VEILIG VLUCHTEN BIJ BRAND Doel presentatie: o Verdieping

Nadere informatie

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud Brandveiligheid Brandveiligheid II UMC St Radboud Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Bouwkundige Voorzieningen 3 3. Technische voorzieningen 5 3.1 Brandmeldinstallatie 5 3.2 Ontruimingsinstallatie 5 4. Elektronische

Nadere informatie

ATRIA EN HET BOUWBESLUIT

ATRIA EN HET BOUWBESLUIT ATRIA EN HET BOUWBESLUIT Veiligheidsregio Haaglanden 11-09-2006 Inleiding Onder een atrium wordt verstaan een wel of niet besloten ruimte welke zich over een aantal verdiepingen uitstrekt. Deze vorm van

Nadere informatie

Meningen over sprinklerinstallaties. Verzekeraars, brandweer, projectontwikkelaars,

Meningen over sprinklerinstallaties. Verzekeraars, brandweer, projectontwikkelaars, Meningen over sprinklerinstallaties Verzekeraars, brandweer, projectontwikkelaars, architecten, ingenieurs, gemeentelijke overheden: hoe denken zij over sprinklers? Brandveiligheid, een hot item 1 Het

Nadere informatie

De gemeente Kopenhagen rouleert 270 mobiele watermist units.

De gemeente Kopenhagen rouleert 270 mobiele watermist units. De gemeente Kopenhagen rouleert 270 mobiele watermist units. Positieve ervaringen na proefproject: Meer brandveiligheid voor minder zelfredzame personen en voor verzorgenden. Door Stig Nordmark, Area Manager

Nadere informatie

Presentatie concept convenant brandveiligheid in de zorg

Presentatie concept convenant brandveiligheid in de zorg Presentatie concept convenant brandveiligheid in de zorg 9 mei 2014, 9.00 12.00 De Buitenhof Preventienetwerk Brandveiligheid Welkom Saskia Schalkwijk SIGRA Ricardo Weewer Brandweer Amsterdam Amstelland

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

een veilig gevoel: dat wil toch iedereen?

een veilig gevoel: dat wil toch iedereen? een veilig gevoel: dat wil toch iedereen? Een GND-deur, een ECHT veilig gevoel GND is een stichting waar 14 toonaangevende Nederlandse deurenfabrikanten bij zijn aangesloten. Samen maken we ons sterk voor

Nadere informatie

Logistieke vrijheid door sprinklers. Technische kennis en vaardigheid geeft ons juist de ruimte om te manoeuvreren.

Logistieke vrijheid door sprinklers. Technische kennis en vaardigheid geeft ons juist de ruimte om te manoeuvreren. Logistieke vrijheid door sprinklers Technische kennis en vaardigheid geeft ons juist de ruimte om te manoeuvreren. Een terechte eis! Wanneer door brandschade niet aan de leveringsverplichtingen kan worden

Nadere informatie

Werken met de Brandveiligheidsmatrix. Centrum Zorg en Bouw

Werken met de Brandveiligheidsmatrix. Centrum Zorg en Bouw Werken met de Brandveiligheidsmatrix Centrum Zorg en Bouw Schiphol-Oost, 26 oktober 2005 11 doden, 15 gewonden Als de brandveiligheid de juiste aandacht had gekregen Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid,

Nadere informatie

Technical Inspection Service

Technical Inspection Service Technical Inspection Service Bijlage VIII bij de Vraagspecificatie Werkzaamheden TIS Versie 2.0 13-04-2012 Van Auteur TIS Branchevereniging R.G.D. Kenmerk Versie 2.0 Datum 13/04/2012 Bestand Bijlage VIII

Nadere informatie

Bouwen met voorsprong

Bouwen met voorsprong Bouwen met voorsprong Trends en ontwikkelingen vanuit Engineering en Schadelastreductie Marcel Hanssen Aon Global Risk Consulting Rotterdam Property Risk Control & Engineering Schadelastbeheersing & Bedrijfscontinuïteit

Nadere informatie

Het Nieuwe denken van de brandweer. Ook úw nieuwe denken?

Het Nieuwe denken van de brandweer. Ook úw nieuwe denken? Naar een brandveiliger samenleving.. Met minder brand, minder slachtoffers én minder schade Het Nieuwe denken van de brandweer. Ook úw nieuwe denken? Ricardo Weewer, Strategisch Centrum NVBR René Hagen,

Nadere informatie

EEN MAATWERK CONCEPT VAN FACILITY PORTAL VOOR DE OPTIMALE (BRAND)VEILIGHEID

EEN MAATWERK CONCEPT VAN FACILITY PORTAL VOOR DE OPTIMALE (BRAND)VEILIGHEID EEN MAATWERK CONCEPT VAN FACILITY PORTAL VOOR DE OPTIMALE (BRAND)VEILIGHEID Brandveiligheid is tegenwoordig een hot item. Vele droevige gebeurtenissen hebben hiertoe geleid en nog steeds blijkt de brandveiligheid,

Nadere informatie

Brandpreventie bij ouderen

Brandpreventie bij ouderen School: Bedrijf: Titel project: 1. De opdracht Opdrachtgever Opdrachtgever is de heer T. Blijlevens, Cluster coördinator Veilig Leven, Regionale Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Brandveilig

Nadere informatie

Brandveilige gebouwen

Brandveilige gebouwen Brandveilige gebouwen Het wettelijk kader (of is gezond verstand voldoende?) Hajé van Egmond Ministerie VROM 6 oktober 2010 Programma Introductie wet- en regelgeving Het huidige stelsel van de bouwregelgeving

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor ziekenhuizen, revalidatiecentra, umc s en tijdelijk verblijf in de ggz Maak de zorg brandveilig

Nadere informatie

Omdat er schakelkasten zijn waar absoluut niks mis mee mag gaan.

Omdat er schakelkasten zijn waar absoluut niks mis mee mag gaan. Omdat er schakelkasten zijn waar absoluut niks mis mee mag gaan. NOFIQ heeft een uniek en innovatief concept om branden in schakelkasten te voorkomen en hiermee de continuïteit van kritisch-efficiënte

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Integrale brandveiligheid o Integraal: voltallig, geheel => allesomvattend o Allesomvattende brandveiligheid BIO: bouwkundig, installatietechnisch, or

Integrale brandveiligheid o Integraal: voltallig, geheel => allesomvattend o Allesomvattende brandveiligheid BIO: bouwkundig, installatietechnisch, or Integrale brandveiligheid vanuit een risicogerichte benadering Rudolf van Mierlo Efectis Nederland www.efectis.nl 1 Inhoud o Integrale brandveiligheid o o Ervaringen o De toekomst o Stellingen www.efectis.nl

Nadere informatie

Besluit Brandveilig Gebruik Bouwwerk

Besluit Brandveilig Gebruik Bouwwerk Peter Voshol / Theo den Haan, 4 en 5 november 2009 Partner for progress Besluit Brandveiligheid in de zorg 1 Onderwerp Gebruiksbesluit brandveilig gebruik bouwwerk Certificatieschema brandveilig gebruik

Nadere informatie

Brandveiligheid: denken in risico s in plaats van regels

Brandveiligheid: denken in risico s in plaats van regels Nationaal Brandveiligheidscongres 2014 Brandveiligheid: denken in risico s in plaats van regels Tekst ing. Frank de Groot De huidige bouwregelgeving is ten aanzien van brandveiligheid alleen gericht op

Nadere informatie

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften ADVIES Registratienummer: Betreft: rooksluis in tot hotel herbestemd kantoorgebouw Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, logiesfunctie, rechtens verkregen niveau, herbestemming, rookvrij : Status: Definitief

Nadere informatie

WM EIS 60. Brandwerende bekleding van ronde luchtkanalen

WM EIS 60. Brandwerende bekleding van ronde luchtkanalen WM EIS 60 Brandwerende bekleding van ronde luchtkanalen 2 Inhoud Efficiënt brandwerend isoleren van ronde luchtkanalen Conlit WM EIS 60 gaasdeken, de brandveilige oplossing 4 Lijst met componenten 5 Toepassingsvoorbeelden

Nadere informatie

Handreiking Governance Ziekenhuizen

Handreiking Governance Ziekenhuizen Handreiking Governance Ziekenhuizen Onderdeel rapportage Quick Scan Integrale Bekostiging en Governance Januari 2016 Opdrachtgever: VWS Deze rapportage is tot stand gekomen met dank aan de 30 ziekenhuizen

Nadere informatie

De Regeling UPD opsteller

De Regeling UPD opsteller De Regeling UPD opsteller Opstellen van Uitgangspuntendocumenten en IPB s ASPO 28 september 2012 Harrit Broos, LPCB Nederland Inhoud 1. Kennismaking met LPCB Nederland 2. Wat zijn UPD s en IPB s? 3. Waarom

Nadere informatie

Brandveiligheid & Ouderen. Brandveiligheid & ouderen

Brandveiligheid & Ouderen. Brandveiligheid & ouderen Brandveiligheid & Ouderen Brandgevaar: laat de kwetsbaren niet stikken! Nederland telt steeds meer zelfstandig wonende ouderen. De groeiende vergrijzing staat haaks op het krimpende aanbod van verzorgings-

Nadere informatie

Verzorgd wonen in een brandveilig gebouw

Verzorgd wonen in een brandveilig gebouw Verzorgd wonen in een brandveilig gebouw Adviesburo Nieman BV Susan Eggink-Eilander 5 november 2009 1 KOW Architectuur Den Haag KOW Architectuur Den Haag 2 IAA Architecten Enschede De Jong Gortemaker Algra

Nadere informatie

BPZ SUPPORTPAKKET. Want goed onderhoud aan de draaiende delen is de sleutel tot functionaliteit van uw vastgoedproject op de lange termijn.

BPZ SUPPORTPAKKET. Want goed onderhoud aan de draaiende delen is de sleutel tot functionaliteit van uw vastgoedproject op de lange termijn. BPZ SUPPORTPAKKET Want goed onderhoud aan de draaiende delen is de sleutel tot functionaliteit van uw vastgoedproject op de lange termijn. Wij denken deur. Professionele partner 1 Vooruitstrevend en toonaangevend

Nadere informatie

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer BEM1600789 gemeente Steenbergen Ontruimingsplan Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht 18 4681 CV Nieuw-Vossemeer Ontruimingsplan tijdelijke huisvesting de Lindenburgh, CA, februari 2016 1 1.

Nadere informatie

ADVIES. Adviescommissie. praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne postcode 210

ADVIES. Adviescommissie. praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne postcode 210 ADVIES Registratienummer: Betreft: Zelfsluitende toegangsdeuren subbrandcompartimenten woongebouw Trefwoorden: Zorgfunctie, zelfsluitende deuren, gebruiksbesluit : Augustus 2012 Status: Definitief Postbus

Nadere informatie

Bestaande ontruimingsalarminstallaties

Bestaande ontruimingsalarminstallaties Rijnstraat 8 Postbus 20952 2500 EZ Den Haag Bestaande ontruimingsalarminstallaties Instructie Versie 1.0 Status Definitief Contactpersoon T 0800-899 1103 info.infofoon @rgd.minbzk.nl Betreft Bestaande

Nadere informatie

FM in de zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen.

FM in de zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Syllabus FM in de zorg Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer UMC Utrecht, GGZ ingeest en Domus Medica.

Nadere informatie

ADVIES. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne postcode 210

ADVIES. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne postcode 210 ADVIES Registratienummer: Betreft: Gelijkwaardigheid compartimentering ziekenhuis Trefwoorden: (sub)brandcompartimenten, BHV, ontruiming, zorgfunctie : Status: Definitief Postbus 30941 2500 GX Den Haag

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

NVB BHV Opleidersdag Presentatie Jan den Berk. Voeg hier het organisatie onderdeel in. Doel van deze presentatie. Agenda

NVB BHV Opleidersdag Presentatie Jan den Berk. Voeg hier het organisatie onderdeel in. Doel van deze presentatie. Agenda Jan van den Berk Rabobank Nederland BCM Facility Management Juni 2014 Doel van deze presentatie Inzicht geven in de wijze waarop Rabobank Nederland invulling heeft gegeven aan de BHV-organisatie met de

Nadere informatie

Brand! Het zal ons een zorg zijn

Brand! Het zal ons een zorg zijn Brand! Het zal ons een zorg zijn Ernst Rijkers VBE seminar «Brandveiligheid in de zorg» Gorinchem, 30 september 2009 For the benefit of business and people Samenvatting 1 Wat bindt ons? 2 Voldoet het?

Nadere informatie