Stadionstraat 40, 4815 NG Breda Telefoon voor alle kantoren BAM Rail bv (076) / Fax (076) / -

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stadionstraat 40, 4815 NG Breda Telefoon voor alle kantoren BAM Rail bv (076) 573 43 00 / Fax (076) 573 44 00 / www.bamrail.nl - info@bamrail."

Transcriptie

1 Stadionstraat 40, 4815 NG Breda Telefoon voor alle kantoren BAM Rail bv (076) / Fax (076) / - KAM Jaarverslag 2013 M. Edwards Versie 1 Directiebeoordeling heeft plaatsgevonden op: Opgesteld: M. Edwards Geautoriseerd: Functie: Hoofd KAM Functie: Datum: Paraaf: Datum: Paraaf: 1

2 Fout! Verwijzingsbron niet Blad 2 van 68 Voorwoord Dit jaarverslag bevat de belangrijkste KAM SV-gebeurtenissen en resultaten over Doelstellingen en uitgangspunten zijn opgenomen in het BAM Rail OP. In dit OP zijn voor 2014 en 2015 de BAM Rail speerpunten en doelstellingen opgenomen ten aanzien van KAM en SV. Input voor dit document is o.a. de Strategische Agenda BAM Rail Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de diverse onderliggende KAM rapportages. Per hoofdstuk zijn in dit jaarverslag conclusies en aanbevelingen opgenomen. Dit jaarverslag is input voor de jaarlijkse directiebeoordeling die medio augustus 2014 zal plaatsvinden. Tijdens deze directiebeoordeling zal het KAM Operationeel Plan 2015 vastgesteld worden. Naast deze jaarlijkse vaststelling van het uitgevoerde beleid wordt er ook maandelijks een meting gedaan middels Focus 13. De gegevens van de laatste periode 2013 is ook aan deze beoordeling toegevoegd.

3 Fout! Verwijzingsbron niet Blad 3 van 68 Inhoud 1 Algemeen Bedrijfs Management Systeem (BMS) Conclusies en aanbevelingen Erkenningen en certificeringen Conclusies en aanbevelingen 7 2 Kwaliteit Verbetermanagement naar aanleiding van interne en externe audits Interne audits Conclusies en aanbevelingen interne audits Externe audits Conclusie en aanbevelingen interne en externe audits Klanttevredenheid Interne prestatiemeting (BAM Rail opdrachtgevers) Externe prestatiemeting (ProRail BAM Rail) Conclusie en aanbevelingen Productconformiteit Conclusie en aanbevelingen Meldingendatabase 16 3 Veiligheid Doelstellingen veiligheid BAM Rail IF-rate Conclusies en aanbevelingen EHBO-ongevallen zonder verzuim en met verzuim <24 uur Conclusies en aanbevelingen EHBO-incidenten Conclusies en aanbevelingen Ziekteverzuim BAM Rail Spoorwegveiligheid Conclusies en aanbevelingen STS-en Veiligheidsinterventies Taskforce Veiligheid Kalibratiemeetings Conclusies en aanbevelingen 27

4 Fout! Verwijzingsbron niet Blad 4 van ProRail Veiligheidsladder Conclusies en aanbevelingen Handhavingsinspecties (intern en extern) Interne inspecties Conclusies en aanbevelingen interne inspecties ILT/Inspectie SZW Basis Risico Factoren (BRF) SV en Arbo Conclusies en aanbevelingen NVW-evaluaties en trendanalyse Conclusies en aanbevelingen Houten ladders Digitaal veiligheidspaspoort Conclusies en aanbevelingen NVW railalert Veiligheidsdashboard Conclusies en aanbevelingen Kantoor RI&E en Plan van Aanpak Conclusie en aanbevelingen BHV-organisatie BHV Beleidsplan Uitvoeringsproces Ontruimingsoefeningen en BHV-trainingen BHV-plannen vestigingen Conclusie en aanbevelingen BAM Rail-dagen Koninklijke BAM Groep Wereldwijde Veiligheidsdag Conclusies en aanbevelingen Safety Awareness Audit (SAA) Conclusies en aanbevelingen Toolboxen Conclusies en aanbevelingen A&M-inspecties/observaties Conclusies en aanbevelingen 49 4 Milieu Algemeen NEN EN ISO (milieuzorgsysteem) Werken met en in verontreinigde grond Milieu wet- en regelgeving 50

5 Fout! Verwijzingsbron niet Blad 5 van Milieu-incidenten CO 2 -reductie Milieu-inspecties Energiemanagement Conclusies en aanbevelingen 52 5 Wijzigingen in wet- en regelgeving VCA 2008/ NVW Vervoersproces (onderhoud Materieel) 54 6 Eindconclusie 55 Bijlage 1: Overzicht erkenningen/certificeringen 58 Bijlage 2: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 59

6 Fout! Verwijzingsbron niet Blad 59 van 68 Bijlage 2: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) BAM Rail stemt al haar MVO-onderwerpen af op de ondernemingsprincipes van Koninklijke BAM Groep nv en acteert binnen de doelstellingen 2015 van BAM Groep. De Carbon Performance Leadership Index (CPLI) en de Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI) zijn belangrijke industriële benchmarks, gericht op bedrijven die de meest professionele aanpak tonen van positieve bijdragen aan klimaatverandering. Carbon Performance Leadership Index (CPLI) BAM Rail is betrokken bij initiatieven die direct of indirect het beleid met betrekking tot klimaatverandering beïnvloeden. Keteninitiatief Railforum, kenniskring duurzaamheid. Twee Green Deals zijn ingediend bij het ministerie: ED-Rem en Kennisplatform duurzaamheid spoor. Naast de Green Deals wordt de CO 2 -voetafdruk van de Nederlandse spoorketen geactualiseerd. Vanuit de kenniskring is BAM Rail als initiatiefnemer betrokken bij onderzoek naar mogelijkheden voor toepassing van de circulaire economie in het spoor. De volgende methoden worden toegepast als investering in activiteiten die bijdragen aan CO 2 - reductie. Organisatie: BAM Rail blijft op niveau 5 van de CO 2 -Prestatieladder en wil certificeren. Afdelingen en BU s: Op projectniveau ligt de focus op het inzichtelijk maken van CO 2 - en afvalreductie, gebruik makend van de registratietool (BAM SMART). Bij inkoop gaat de focus naar de grondstofketen met aandacht voor CO 2 - en afvalreductie. Individuen: Ter beperking van de CO 2 -uitstoot lopen initiatieven op het gebied van Het nieuwe rijden (wagenpark) en het Het nieuwe draaien (materieel). Risico s en kansen met betrekking tot klimaatverandering zijn geïdentificeerd. Hieruit volgen de volgende gebieden waarop initiatieven ontwikkeld worden: Circulaire economie om op een andere manier naar grondstoffen te kijken. Mensenrechten bij het produceren van materialen die in het werk gebruikt worden, zoals spoorstaven. Social return om werkzoekenden een kans te bieden terug te keren in een werkomgeving.

7 Fout! Verwijzingsbron niet Blad 60 van 68 Carbon Disclosure Leadership Index BAM Rail stelt zich ten doel de CO 2 -emissie in 2020 met 20% te reduceren ten opzichte van 2007, rekening houdend met de omzet en aard van de projecten. Voor afval is de doelstelling minimaal 2% reductie per jaar. Verloop en target voor CO 2 uitstoot: Scope 3 Scope 2 Scope 1 Target : 15% CO2-reduction by 2015 compared to Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Hieronder staat het overzicht van de voor BAM Rail opgestelde KPI s voor het tijdvak weergegeven. Initiatieven De selectie van initiatieven vindt plaats op basis van de CO 2 -uitstoot die gemeten is en de bijdrage van een initiatief om de CO 2 -uitstoot te reduceren. Voorbeelden zijn: In project DSSU is ingezet op CO 2 -reductie door beperking van transporten of transporten met duurzame transportmiddelen (trein i.p.v. vrachtwagen). Voor DSSU is een besparing van meer dan transporten voorzien, door hergebruik van materialen en geïntegreerde transporten via het spoor i.p.v. losse transporten via de weg. Geschatte CO 2 -reductie is ( km x kg CO2/km diesel =10 t CO 2 over een periode van 3,5 jaar.

8 Fout! Verwijzingsbron niet Blad 61 van 68 BAM Rail is een van de bedrijven die betrokken is bij de pilot Het nieuwe draaien in samenwerking met stichting Natuur en Milieu. Gezamenlijk met de BAM Infrabedrijven wordt de reductiedoelstelling voor de pilot vastgelegd in het bedrijfsactieplan. Dit is gepland in 2013 en wordt gebaseerd op de nulmeting en registratie die daarvoor hebben plaatsgevonden, om een realistische ambitie te kunnen aangeven. Van de ecodwarsliggers zijn 3000 stuks gekocht. De leverancier geeft aan dat volgens de berekeningen van ProRail de ECO-dwarsligger minimaal een 20% lagere CO 2 -emissie heeft dan traditionele NS90 dwarsliggers. De veiling heeft een bedrag van 9.000,- opgebracht, dat ten bate komt van Sky Rainforest Rescue en het WNF. Zij hebben zichzelf ten doel gesteld een miljard bomen in het Braziliaanse Amazonegebied te beschermen tegen houtk Vanaf 2009 stelt BAM Rail de NS Businesscard ter beschikking aan het personeel. Dit geeft personeel de mogelijkheid om met de trein te reizen voor werk-werkverkeer. Jaarlijks is hiermee een reductie van ca. 2 ton CO 2 behaald. Het initiatief voor ketenbeheer m.b.t. mensenrechten bij staalproductie is nog in de verkennende fase. Groene ballast, Shim lift (=nastelbare dwarsligger) > minder inzet stopmachine = minder CO 2. Scope verdeling Hieronder het scopediagram van BAM met de emissiebronnen per scope. In tegenstelling tot de SKAO rekent BAM de vliegreizen wel tot scope 3.

9 Fout! Verwijzingsbron niet Blad 62 van 68 CO 2 -emissie inventarisatie De carbon footprint tot met het vierde kwartaal van 2013 is 6267 ton CO 2. Onderstaande grafiek maakt duidelijk wat het aandeel van de energiestromen van BAM Rail is op het totaal van de carbon footprint. Het leasewagenpark bepaalt en 85% van de uitstoot, de bouwplaatsen 10% en kantoren 4%. 0% 1% 10% 4% Energy used in offices Fuel usage 85% Air travel Energy used on construction sites Asphalt plants

10 Fout! Verwijzingsbron niet Blad 63 van 68 Voortgangsrapportage In de voortgangsrapportage verdeeld BAM Rail haar uitstoot conform de ProRail CO 2 - Prestatieladder in de scoops. In onderstaande tabel is de CO 2 -uitstoot in ton per scope weergegeven. CO2 footprint BAM Rail totaal Referentiejaar Scope 1 Brandstof en gasverbruik Scope 2 Electra verbruik+ vliegreizen Scope 3 Afval en papierverbruik Scope 1 Scope 2 Scope 3

11 Stadionstraat 40, 4815 NG Breda Telefoon voor alle kantoren BAM Rail bv (076) / Fax (076) / - Kantoor & Overhead Projecten Scope 1 Brandstof en gasverbruik Gasverbruik kantoren Diesel materieel & aggregaten Wagenpark kantoren Wagenpark projecten Scope 2 Electra verbruik+ vliegreizen Elektriciteit kantoorgebouwen Elektriciteit op projecten Elektriciteit kantoorgebouwen (groen) Vliegreizen *Woon-werkverkeer privé auto s Werk-werkverkeer auto s Scope 3 Afval en papierverbruik Ingekochte papier (ton gewicht) Kantoor afval (ton gewicht) Bouw en sloopafval (ton gewicht) (dwarsliggers, spoorstaven) Afgravingen (ton gewicht) (ballast) Totaal

12 Fout! Verwijzingsbron niet Blad 65 van % Scoop 3 % Scoop 2 % Scoop Kontoor en overhead Projecten ** Aan Scoop 3 worden nog een aantal items toegevoegd deze vallen buiten de bovengenoemde doelstelling. - NS business card - CO 2 prestaties van leveranciers Energieverbruik in 2011 Op de vestigingen zijn er verschillen in het verbruik van gas en elektriciteit ten opzichte van Bij BAM Rail zijn in 2013 een aantal kantoorlocaties en steunpunten gewijzigd en samengevoegd. Dit heeft geresulteerd in een lager elektriciteitsverbruik. Bij projecten wordt het verschil verklaard door toepassing van diesel aggregaten. Aggregaten worden toegepast als een vaste elektra aansluiting niet mogelijk is. KAM Jaarverslag / 68

13 Blad 66 van 68 Fout! Verwijzingsbron niet projecten vestigingen Tabel 1 Elektriciteitsverbruik vestigingen en projecten (kwh) q 1 q 2 q 3 q 4 Tabel 2 Elektriciteitsverbruik projecten (kwh) 1000 q 1 q 2 q 3 q Tabel 3 Elektriciteitsverbruik vestigingen (kwh) KAM Jaarverslag / 68

14 Fout! Verwijzingsbron niet Blad 67 van projecten vestigingen Tabel 4 Gasverbruik vestigingen m q 1 q 2 q 3 q 4 Tabel 5 Gasverbruik vestigingen (m3) KAM Jaarverslag / 68

15 Fout! Verwijzingsbron niet Blad 68 van 68 Voortgang reductiedoelstellingen Scope 1 Brandstof- en gasverbruik. Een lichte daling ten opzichte van 2012 is zichtbaar. De daling is hoofdzakelijk van een lager brandstofverbruik van het wagenpark projecten en kantoren. Scope 2 Elektraverbruik en vliegreizen 2013 toont een daling van het geproduceerd aantal tonnen CO2. Het elektriciteitsverbruik op bouwlocaties is afgenomen, het elektriciteit verbruik van de kantoren is afgenomen. Door nieuwe huisvesting is het verbruik afgenomen. Door tijdelijke transitiefase naar nieuwe huisvesting is verbruik niet helemaal inzichtelijk. Scope 3 Gedeclareerde km privéauto s Het aantal gedeclareerde kilometers in privé auto s is verder gedaald t.o.v Dit hangt samen met de afname van de hoeveelheid werknemers. Het aantal gevlogen kilometers in 2013 wederom lager dan in Ontwikkelingen afval Een groot deel van ons afval bestaat uit afgraving (m.n. ballast) en sloopafval. Omdat een deel van ons afval niet binnen het BIS-contract wordt opgehaald is niet bij alle afvalproducenten bekend wat ermee gebeurt. Daarnaast is BAM Rail in de meeste gevallen geen ontdoener van het sloopafval (dwarsliggers, spoorstaven) en blijft het afval in eigendom van de opdrachtgever. Meer dan 90% van het afval wordt gerecycled. Conclusie Tijdens de certificering conform de ProRail CO 2 -Prestatieladder is weinig historische informatie voorhanden om trends te identificeren en goed vergelijk kunnen maken. Wat geconcludeerd kan worden is dat de geformuleerde doelstellingen, kijkend naar de huidige cijfers, behaald worden. Het verzamelen van afvalcijfers gaat nog moeizaam. In de aangeleverde data ontbreekt soms nog informatie waardoor er bij het opgeven van cijfers vaak schattingen gedaan worden. In de komende jaren moet er meer aandacht besteed worden aan het verzamelen van afvalcijfers. KAM Jaarverslag / 68

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

CO2 Footprint Rapportage

CO2 Footprint Rapportage CO2 Footprint Rapportage 2013 Steller: CO2 manager Naam Paraaf Datum A. Kneepkens, Mei 2014 TPA Nederland AGK Blad 1 van 21 bladen 11-7-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Energiemanagement Strukton Groep

Energiemanagement Strukton Groep Energiemanagement Strukton Groep Krispijn Beek Strukton Bouw, Civiel & Worksphere 24 mei 2012 Versie 1.2 1 Energiemanagement Strukton Groep Inhoud 2 Energiemanagement Strukton Groep 3 Energiemanagement

Nadere informatie

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Handboek Het opstellen van een CO 2 -footprint Voor leveranciers van Beelen Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Inhoud 1. Wat is uw Footprint?... 3 2. Hoe gaat u te werk?...

Nadere informatie

Versie 1.0 d.d. 01-05-2014

Versie 1.0 d.d. 01-05-2014 Versie 1.0 d.d. 01-05-2014 Pagina 2 Voorwoord Voor u ligt het energiemanagement actieplan van Martens en Van Oord, hierna te noemen MvO. Het energiemanagement actieplan is onderdeel van het CO 2 -beleid

Nadere informatie

Periodieke rapportage [2014, tweede half jaar] Van Doorn Groep samenvatting van een interessant punt

Periodieke rapportage [2014, tweede half jaar] Van Doorn Groep samenvatting van een interessant punt Periodieke rapportage [2014, tweede half jaar] Van Doorn Groep samenvatting van een interessant punt Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen!

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen! Baas B.V. Fascinatio Boulevard 522 2909 VA Capelle aan den IJssel Postbus 462 2900 AL Capelle aan den IJssel Telefoon 088-222 70 00 Fax 088-222 70 09 www.baasbv.nl RBS N.V. 47 24 02 846 BTW nr. NL007621760B01

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3.

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO2 Inventarisatie 2011

CO2 Inventarisatie 2011 CO2 Inventarisatie 2011 Voor akkoord, opsteller Naam R. W. Goudswaard Functie KAM-manager Datum 26-10-2012 Handtekening 1 Inleiding Voor u ligt het CO2 emissie inventarisatie rapport van GMB voor het jaar

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 ~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013 er T e - 4 bf/ S-.; WE 1 Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 Inhoudsopgave : - 1.. ~1 ~..

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V.

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Verantwoording Titel : Carbon footprint 2011 Revisie : 1.0 Datum : 17 juli 2012 Auteur(s) : Dhr. J. Entius

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd Koopmans Bouw b.v. 1 Energiemanagement programma Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 22 info@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Energie Management Systeem Handboek energiemanagement. CO 2 -Prestatieladder

Energie Management Systeem Handboek energiemanagement. CO 2 -Prestatieladder Energie Management Systeem Handboek energiemanagement CO 2 -Prestatieladder mei 2015 Inhoudsopgave 1. Doel, inhoud, structuur energiemanagement... 3 2. Termen en definities... 4 3. De organisatie... 5

Nadere informatie

1 Gebr. Beentjes scope 3 analyses 2013. Gebr. Beentjes GWW B.V. Scope 3 analyses 2013

1 Gebr. Beentjes scope 3 analyses 2013. Gebr. Beentjes GWW B.V. Scope 3 analyses 2013 1 Gebr. Beentjes scope 3 analyses 2013 Gebr. Beentjes GWW B.V. Scope 3 analyses 2013 Gebr. Beentjes GWW, 20 mei 2014 2 Gebr. Beentjes scope 3 analyses 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Scope 3 emissies

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de

Nadere informatie

CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013

CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013 Sanitas Groep te Barendrecht CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013 Sanitas Groep Zuideinde 68 2991 LK Barendrecht 10 januari 2014 CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 1 Inhoudsopgave Verklaring 3 Inleiding

Nadere informatie