Cingel College_Infogids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cingel College_Infogids"

Transcriptie

1 1. Algemene informatie, namen en adressen 2. Restaurant BAROC, Evenementenbureau en Bakkerswinkel pag xx xx 3. Een veilige school xx 4. Een helpende hand xx 5. Altijd een luisterend oor xx 6. Denk en praat mee: we nemen jou en je ouders serieus xx 7. Financiën xx 8. Onderwijszaken xx 9. PC-support xx 10. Verkiezing Cingel-topper 2014 xx 11. Cingel-afspraken xx 12. Jaarplan xx 13. Roostertijden xx 14. BeBreda.nl xx 15. Wat te doen bij calamiteiten? xx Plattegronden xx Beste Cingel-student, een nieuw schooljaar, een nieuwe start! Welkom (terug) binnen één van onze MBOopleidingen: Brood & Banket, Horeca, Facilitair of Toerisme. In dit agendadeel vind je belangrijke algemene informatie: over de school, adressen, telefoonnummers, lestijden, Cingel-feesten, Cingel-afspraken, lestijden, examenweken, verzekeringen, vakantieperiodes, enz. De uitgebreidere informatie (je rooster, je Opleidingswijzer, je resultaten, het laatste nieuws) vind je op de portal (https://portal.rocwb.nl). Daarvoor krijg je aan het begin van je studie een persoonlijke inlogcode met password. Je hebt dan meteen een eigen site met mogelijkheden en zo n 100 MB opslagcapaciteit. Op kun je tenslotte terecht voor informatie over al onze opleidingen, het deelnemersstatuut, de klachtenregeling, het schoolveiligheidsplan, BAROC, enz. Heb je toch nog vragen, dan staan de deuren van het hele Cingel-team voor je open. We hopen dat je je (weer) snel thuis voelt en dat je samen met je klasgenoten een plezierig studiejaar tegemoet gaat, boordevol waardevolle ontmoetingen. Mw. C. Janus- van Beurden Directeur 136

2 1. ALGEMENE INFORMATIE, NAMEN EN ADRESSEN Het Cingel College is één van de acht MBO-colleges die behoren tot ROC West-Brabant (zie De meeste Cingel-opleidingen vinden plaats in hartje Breda, Markendaalseweg 35 (en 54), waar ook al onze diensten zijn gevestigd. Alleen de Brood & Banket-studenten krijgen hun lessen in het gebouw van het Vitalis College aan de Terheijdenseweg 414 (THW) in Breda. Telefonische contacten lopen echter ook voor hen via het centrale nummer: Bankrekeningnummer Cingel College: ING-bank. Raad van Bestuur ROC West-Brabant Raad van Toezicht ROC West-Brabant Cingel College Receptie/ ziekmeldingen Studentenadministratie Personen Adressen Telefoon /website Dhr. A. Kastelein (voorzitter) Mw. I. Dulfer (lid) Secretariaat Raad van Bestuur Postbus AR Etten-Leur ROC West-Brabant Raad van Toezicht Postbus AR Etten-Leur Markendaalseweg KA Breda Mw. L. Bakkers Hoofdingang Mw. S. Gerritsen Kamer Afdeling Financiën Mw. J. Gillis Kamer Directeur Mw. C. Janus- van Beurden Kamer Afdelingsmanager Dhr. J den Hollander Kamer rocwb.nl Afdelingsmanager Brood & Banket Afdelingsmanager Facilitair en Horeca Afdelingsmanager Toerisme Dhr. B. Barten Kamer 410 (THW) Dhr. S. de Lange Mw. A. Koch Docentwerkkamer, 1e etage Docentwerkkamer, 1e etage

3 Personen Adressen Telefoon /website PR en Communicatie Mw. K. van der Put Kamer Examenbureau Dhr. S. de Beer Kamer rocwb.nl Zorgcoördinator/ vertrouwenspersoon Mw. N. van Ginneken Kamer / BPV-bureau Brood&Banket Facilitair Horeca Toerisme Toerisme en internationale stages Studentenraad Voorzitter Dhr. A. Waijers Mw. Bierings Dhr. L. Gelens Mw. J.v.d. Kleij Mw. S. de Weerdt Kamer 410 (THW) Kamer 104 Kamer 104 Kamer 104 Kamer Erwin van Kessel rocwb.nl ARBO-commissie Mw. H. van Wouwe Kamer Restaurant BAROC -Reserveringen -Speciale arrangementen Receptie Cingel College Mw. M. Klees Markendaalseweg Servicecentrum Studie & Beroep Bezoek: Trivium 76 Etten-Leur Postbus AR Etten-Leur Steunpunt Studiefinanciering/ Informatie Beheer Groep (DUO) Stationsweg 1c 4811 AX Breda Inspectie MBO Rijksinspectiekantoor Breda Postbus GK Breda

4 Personen Adressen Telefoon /website Vertrouwensinspecteur Klachtencommissie Commissie van Beroep Examens ROC West-Brabant Telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren T.a.v. Klachtencommissie Trivium LP Etten-Leur Commissie van Beroep Examens ROC West-Brabant T.a.v. Secretariaat Raad van Bestuur Postbus AR Etten- Leur RESTAURANT BAROC, EVENEMENTENBUREAU EN BAKKERSWINKEL Het Cingel College vindt het belangrijk, dat je als student je vaardigheden traint met en voor echte gasten en klanten: koken, bakken, serveren, adviseren, meedenken, verkopen, ontvangen, organiseren, luisteren en service verlenen. Daarom beschikken we over drie praktijkruimtes die ook openstaan voor het publiek: een bakkerswinkel, een evenementenbureau en restaurant BAROC. Nodig je vrienden en familie gerust eens uit voor een lekkere lunch of een verfijnd diner. Voor het diner wel altijd vooraf reserveren via de receptie! De openingstijden van BAROC, Markendaalseweg 35-37, zijn: Lunch: maandag t/m vrijdag van uur. Diner: maandag t/m vrijdag van uur. Let op: op maandagavond is BAROC, het restaurant van de Cas Spijkers Academie. Er wordt dan gekookt op topniveau en er gelden andere prijzen. De openingstijden van de bakkerswinkel aan de Terheijdenseweg 414 (aula): maandag t/m vrijdag van uur en van uur (m.u.v. donderdag einde middag). 139

5 3. EEN VEILIGE SCHOOL Het Cingel College een kleine school met een goede sociale controle wil er graag alles aan doen om jou een plezierige studietijd te bezorgen in een veilige en vertrouwde omgeving, waarin je veel van elkaar kunt leren, elkaar graag helpt en altijd respect voor elkaar toont. In het kader daarvan heeft het Cingel: een ARBO-commissie een BHV-ploeg een incidentenmonitor, waarin gevaarlijke of ongewenste situaties worden opgenomen (even melden aan de voorzitter van de ARBOcommissie of je teamvoorzitter) jaarlijkse voorlichtingen over het calamiteitenplan en vluchtroutes regelmatig ontruimingsoefeningen videocamera s bij de uitgangen en in het souterrain. Wij vragen ook jou om calamiteiten altijd te melden bij je klassenhost of teamvoorzitter. 4. EEN HELPENDE HAND... Als student heb je een eigen studieloopbaanbegeleider, die je met van alles helpt, die jouw studievoortgang mee bewaakt en die de contacten met je ouders en/of met het bedrijf waar je werkt, onderhoudt. Daarnaast heeft iedere klas een eigen klassenhost en iedere studierichting een eigen teamvoorzitter, waar je met afdelingsvragen terecht kunt. Je ouders/verzorgers kunnen hun vragen stellen tijdens de ouderavonden of op eigen initiatief een telefonische afspraak maken met de afdelingsmanager, studieloopbaanbegeleider of zorgcoördinator. Sommige studenten studeren met een handicap. Wij vinden dat bewonderenswaardig; een handicap hebben is immers niet gemakkelijk. Samen met de overheid helpen we hen daar zoveel mogelijk bij. Die hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit extra studiebegeleiding, een aangepast examen of het samen zoeken naar een geschikt stageadres. 140

6 5. ALTIJD EEN LUISTEREND OOR Zijn je vragen specialistisch, dan staan de volgende personen en diensten voor je klaar (voor de namen, telefoonnummers, adressen: zie hoofdstuk 1). Persoon/dienst Helpt je met/bij Zorgcoördinator - Studiebegeleiding - Studie- of motivatieproblemen - Studieomschakeling - Voorlichting over vervolgonderwijs en beroepskeuze - Tegemoetkoming studiekosten - Doorverwijzing naar het Servicecentrum Studie&Beroep - Contacten met externe deskundigen en SMW er Schoolmaatschappelijk werker (SMW er) - Persoonlijke problemen van allerlei aard. Je kunt een afspraak maken via de Zorgcoördinator BPV-bureau/-begeleiders (beroepspraktijkvorming) - Een verantwoord leerbedrijf of stageadres - Voorbereiding op je stage - Begeleiding vanuit school tijdens je beroepspraktijk of stage - Administratieve afwikkeling van je praktijktijd - Contacten met de praktijk- en stagebedrijven mw. S. de Weerdt - Vragen over buitenlandse stages (adressen, subsidiemogelijkheden, verzekeringen, praktische zaken voor vertrek, enz.) Studentenadministratie Afdeling Financiën - Betalingsregelingen Vragen over: - Studiefinanciering - Bewijs van inschrijving - Lesgeld - Uitschrijving na diplomering - Adreswijzigingen - Voorwaarden voor restitutie les- of cursusgeld Servicecentrum Studie & Beroep - Advisering over studie en beroep - Capaciteits- en beroepskeuzetesten - Trainingen (o.a. assertiviteit, faalangstreductie, studievaardigheden) - Informatie over MBO- en HBO- opleidingen - Steunpunt voor Studie en Handicap - Steunpunt voor buitenlandse studenten - Trajectbegeleiding voortijdige schoolverlaters. 141

7 Persoon/dienst Vertrouwenspersoon Vertrouwensinspecteur Helpt je met/bij Problemen met en klachten over ongewenste omgangsvormen, die binnen het Cingel College en je praktijkadres ontoelaatbaar zijn: pesten, kwetsen, discriminatie, intimidatie, agressie, geweld. De vertrouwenspersoon luistert, helpt je zoeken naar een oplossing, adviseert en begeleidt je bij mogelijke vervolgstappen (het indienen van een klacht of het inroepen van verdere hulp). De vertrouwenspersoon heeft een strikte geheimhoudingsplicht en zal je privacy beschermen. De vertrouwensinspecteur is aangesteld door de onderwijsinspectie. Bij hem kun je klachten melden over gebeurtenissen in het onderwijs die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen zoals: sexuele intimidatie, lichamelijk geweld en grove pesterijen. Examencommissie - Mogelijkheden en aanvragen herkansingen - Studieresultaten - Extraneuse examens - Mogelijkheden voor speciale examens i.v.m. een handicap - Diplomering - Inzage van examens - Klachten over examens Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (voorheen Informatie Beheer Groep) - Les- en cursusgeld - Rijksregelingen tegemoetkoming studiekosten - OV-studentenkaart Als er iets niet naar wens verloopt, praat je daar natuurlijk eerst over met diegene die het betreft. Leidt dat niet tot een oplossing, dan bespreek je het probleem met je studieloopbaanbegeleider (SLB er). Bij hem kun je ook terecht met opmerkingen of klachten over de opleiding, het onderwijs of de organisatie. Gaat het om zaken waar de SLB er zelf niets aan kan doen, dan zal hij of zij je verwijzen naar de persoon die je wel kan helpen. Meestal is dat de zorgcoördinator en evt. de schoolmaatschappelijk werker. Voor heel vertrouwelijke zaken kun je ook altijd terecht bij de vertrouwenspersoon. Heb je een klacht en je weet niet met wie je die kunt bespreken, of je SLB er heeft die niet voor je kunnen verhelpen, dan neem je contact op met de teamvoorzitter of de afdelingsmanager. Ben je het niet eens met de manier 142

8 waarop je klacht is afgehandeld, dan kun je altijd terecht bij de directeur. Kom je zo toch nog niet tot een oplossing, dan meld je de klacht bij de Klachtencommissie van ROC West-Brabant. Vermeld in je brief wat je klacht is en met wie je die besproken hebt. In het Deelnemerssstatuut (www.cingelcollege.nl onder het kopje Onderwijs ) staat precies hoe je dat moet doen. De zorgcoördinator en de vertrouwenspersoon kunnen je daarbij helpen. Gaat je klacht over een examen of een uitslag van een examen, dan meld je die binnen 6 werkdagen bij de secretaris van de Examencommissie (zie ook het Examenreglement en het Deelnemersstatuut). Die commissie helpt je dan verder en neemt een besluit. Ben je het niet eens met die beslissing, dan kun je binnen twee weken in beroep gaan bij de Commissie van Beroep Examens van het ROC West- Brabant (voor namen, telefoonnummers, adressen: zie hoofdstuk 1). 6. DENK EN PRAAT MEE: WE NEMEN JOU EN JE OUDERS SERIEUS! Jouw mening over de gang van zaken op school vinden we enorm belangrijk. We proberen studenten dan ook zoveel mogelijk te betrekken bij het beleid van de school, mogelijke verbeteringen en Cingel-activiteiten. Dat doen we via: panelgesprekken tussen studentenvertegenwoordigers en het management studentenenquêtes studentenraad. De Studentenraad bestaat uit: voorzitter: Erwin van Kessel secretaris: Bas van Stoffelen pl. voorzitter en penningmeester: Beau Scheers vertegenwoordiger ROC-studentenraad: Jasper Dankers Je kunt hen bereiken via We kennen binnen ROC West-Brabant ook een Ondernemingsraad, een Ouderraad en een centrale Studentenraad. Bij veel zaken hebben deze raden een advies- of instemmingsrecht. Daarnaast denken zij mee over het beleid. De agenda en het verslag van de OR- vergaderingen vind je terug op de portal van ROC West-Brabant. 143

9 7. FINANCIËN 7.1 Les- en cursusgeld Je inschrijving voor één van onze opleidingen wordt pas definitief na betaling van het verplichte les- of cursusgeld. Vanaf dat moment ben je welkom in de lessen. Ben je op 1 augustus jaar of ouder en volg je een dagopleiding van minimaal 850 uur (BOL- opleiding), dan moet je het lesgeld betalen, dat de minister jaarlijks vaststelt. Voor is dat 1090,. Vanuit het ministerie krijg je een brief thuis met een acceptgirokaart. Het bedrag (helemaal of in termijnen) kun je vervolgens op verschillende manieren voldoen: via Mijn DUO (DIGID) of via automatische incasso. Volg je een deeltijdopleiding (BBLopleiding) en ben je op 1 augustus jaar of ouder, dan ben je verplicht jaarlijks cursusgeld te betalen. Voor een niveau 1 en 2-opleiding is dat in dit schooljaar 226, en voor een niveau 3 en 4-opleiding 549,-. Je moet het bedrag vóór inschrijving aan de school voldoen; die verrekent het met het Ministerie van OC & W. Als je op de eerste lesdag of daarna bij ons ingeschreven staat, dan zijn wij verplicht het gehele cursusgeld te innen. Zelfs als je je kort daarna uit zou laten schrijven. Een betalingsregeling met verplichte termijnbetalingen is altijd mogelijk. 7.2 Studiefinanciering en OV-studentenkaart Volg je een opleiding in het beroepsonderwijs, dan heb je recht op studiefinanciering en een Studenten OVchipkaart, als je: 18 jaar of ouder bent een volledige dagopleiding (BOL) volgt de Nederlandse nationaliteit hebt in het bezit bent van één van de akkoord bevonden verblijfsdocumenten (zie hiervoor het nationaliteitenschema op of neem contact op met de DUO-Infolijn: ). Je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het aanvragen, wijzigen en beëindigen van je studiefinanciering. Wees nauwkeurig met data. Vraag daar ook bij diplomering naar bij de Studentenadministratie, want het Cingel College is niet verantwoordelijk voor gevolgen van verkeerd doorgegeven in- en uitschrijfdata. Let op: ben je ongeoorloofd afwezig, dan heeft dat gevolgen voor je studiefinanciering! We zijn namelijk verplicht dat te melden via het verzuimloket en 144

10 DUO heeft dan het recht je studiefinanciering stop te zetten. Heb je (nog) geen recht op een Studenten OV-chipkaart, dan zijn er voor studenten tot 18 jaar mogelijkheden om abonnementen met korting aan te schaffen. 7.3 Boeken en overige opleidingskosten Om de kosten voor je leerboeken zo laag mogelijk te houden, werkt het Cingel College samen met Van Dijk Educatie in Kampen. Als je dit wilt, kun je bij die firma heel gemakkelijk je boeken huren en/of kopen. Informatie daarover ontvang je bij inschrijving. Naast boekenkosten ben je als Cingelstudent ook andere opleidingskosten verschuldigd voor bijvoorbeeld softwaregebruik, Beroepspraktijkvormingsboeken, syllabi, excursies, enz. Die kosten variëren per opleiding en leerjaar. Een overzicht (exclusief de aanschaf van de vereiste vakkleding)tref je aan op de portal. 7.4 De Cingel-pas Iedere Cingel-student krijgt een eigen studentenpas met verschillende mogelijkheden: op vertoon ervan, mag je aan studentenactiviteiten deelnemen; het is een verplicht legitimatiebewijs in en rond het gebouw; je kunt met de pas à 0,05 goedkoop individueel printen en kopiëren. Aan het begin van het schooljaar krijg je alle informatie over het kopiëren, printen en registreren via je SLB er of klassenhost. Bovendien krijg je er korting mee bij verschillende bedrijven/ instellingen (zie onder de tab Over ons ). Verlies je je pas, vraag dan onmiddellijk een nieuwe aan via de Studentenadministratie. 7.5 Collectieve verzekering en aansprakelijkheid Het ROC West-Brabant heeft een verzekeringspakket afgesloten bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (studenten, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook de geneeskundige en tandheelkundige kosten zijn gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijv. door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf, als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers), dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen je in dat verband op twee aspecten die vaak aanleiding zijn tot misverstand. Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder 145

11 meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet dus te kort zijn geschoten in zijn rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid (bijvoorbeeld wanneer tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril komt). Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de school vergoed. Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van studenten. Je bent als student primair zelf verantwoordelijk voor je doen en laten. Veroorzaak je tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade, dan ben je daar dus in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat studenten, ouders/ verzorgers er zelf voor zorgen dat zij een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Excursies maken binnen het Cingel College (dé school van de ontmoetingen) deel uit van het onderwijsprogramma. De ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering is dan ook van kracht. Wat we als school echter niet afsluiten, is een individuele annulerings- en reisverzekering. Wil je jezelf dus ook wat dat betreft indekken, dan zul je die zelf moeten afsluiten. Voor de studenten die bezig zijn met de beroepspraktijkvorming, is door de school een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor schade aan zaken van het bedrijf waar de beroepspraktijkvorming plaatsvindt. De schade toegebracht aan studenten zelf is niet verzekerd. Eveneens is niet verzekerd de aansprakelijkheid voor schade aan en met motorrijtuigen van de beroepspraktijkvormingsplaats die een stagiair vervoert, bewerkt, behandelt, gebruikt of om welke reden dan ook onder zich heeft. Uitgesloten is ook schade die is ontstaan door opzet of uit nalatigheid. De verzekering dekt de schade slechts voor zover die niet wordt gedekt door een andere verzekering. Het eigen risico van een andere verzekering wordt niet vergoed. Deze verzekering geldt ook in het buitenland. 146

12 8. ONDERWIJSZAKEN 8.1 Onderwijsovereenkomst, Deelnemersstatuut en OLW Iedere student die bij ons een opleiding volgt, tekent met ons een contract: de onderwijsovereenkomst. Daarin staan je recht op goed onderwijs en je plicht om de erin beschreven afspraken na te komen. Ook in het Deelnemersstatuut (zie onder het kopje Onderwijs ) vind je terug waar we ons samen aan hebben te houden om op school op een plezierige manier met elkaar om te gaan. Het geeft bovendien gedetailleerd uitleg over de klachtenregeling en zaken als schorsing en verwijdering. En als student werk je altijd op basis van een studieplan waarin de examenregeling is opgenomen: je Opleidingswijzer. Daarin staan gegevens over je leerstof, je beroepspraktijkvorming en je examens. Soms treden daar in de loop van je studietijd veranderingen in op. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door aangebrachte verbeteringen, ziekte van een docent of organisatiewijzigingen. Op de portal (kop Onderwijs p Onderwijs- en Examenregeling p Cingel College) staat steeds de meest actuele versie van jouw Opleidingswijzer. 8.2 Beroepspraktijkvorming Welke opleiding je ook volgt, altijd zal een belangrijk deel van je opleiding bestaan uit het leren in de praktijk via een praktijk- of een stageovereenkomst met een bedrijf, dat voldoet aan onze kwaliteitsnormen. Een goed doorlopen praktijkperiode is een voorwaarde voor diplomering. Wij zullen je altijd helpen met het zoeken naar een goed bedrijf, maar je kunt er ons niet aansprakelijk voor stellen, als dat om wat voor reden dan ook, niet beschikbaar is. Buitenlandstage Binnen de meeste Cingel-opleidingen kun je ook een van je ontwikkelingsgerichte stages doorbrengen in het buitenland. Zo n periode in het buitenland biedt je heel wat: kennismaking met nieuwe mensen, andere gewoontes, talenkennis en het is goed voor je persoonlijke ontwikkeling. Maar het is vooral nuttig voor je studieresultaten en je toekomst. We hebben een speciale Afdeling Internationalisering, die studenten en docenten van het gehele ROC West-Brabant steunt in de uitvoering van internationale plannen. Voor meer informatie kun je terecht bij mevrouw S. de Weerdt ( of rocwb.nl). 8.3 Verzuimbeleid Uit ervaring weten we, dat studenten die vaak verzuimen, een veel kleinere kans maken op het behalen van een diploma. Bovendien past het absoluut niet bij correct beroepsgedrag. Daarom zul je aangesproken worden op 147

13 ongeoorloofd verzuim en maatregelen tegemoet kunnen zien. De kans bestaat dat je (onaangekondigd) een controlebezoek op je huisadres krijgt, zoals dat ook in het bedrijfsleven gebruikelijk is. 9. PC-SUPPORT PC-support is de helpdesk speciaal voor en door studenten van ROC West-Brabant. Het team bestaat uit een aantal IT-stagiairs onder regie van IT-Workz. Heb jij vragen over je schoolmail, je schoolaccount, office, laptop of over de portal? Kijk dan voor oplossingen, handleidingen en andere informatie op of /msn: 10. VERKIEZING CINGEL-TOPPER 2014 Elk jaar wordt binnen het Cingel College de Cingel-Topper gekozen. De Cingel-Topper 2013 is Lieke Hoogenboom, student Brood & Banket. Word jij onze volgende Topper? Dat kan; alle studenten komen in aanmerking. Je kunt genomineerd worden door een docent, je SLB er of een medestudent, en jij kunt ook iemand nomineren. Wat zijn de criteria? Niet zozeer de beste student van de klas hoeft in aanmerking te komen voor de titel. Van belang is dat je een bijzondere prestatie of vaardigheid op jouw eigen niveau hebt laten zien! De nominatiecriteria zijn: vakmanschap/ kennis, inzet/ambitie, betrokkenheid, creativiteit, correctheid en doelgerichtheid. Naast de eer krijgt de Topper ook nog eens een prijs die de moeite waard is: 750, te besteden aan iets dat met jouw opleiding te maken heeft. Alle 8 Collegetoppers gaan door naar de verkiezing voor ROCWB-Topper. De waarde van de ROCWB-Topper-prijs bedraagt 2.500,. De winnaar hiervan wordt bekendgemaakt tijdens de opening van het volgende schooljaar. In januari 2014 gaat de verkiezing officieel van start. Je kunt dan iemand nomineren of genomineerd worden. Eind maart bekijkt een jury wie van elke afdeling naar de finale gaat. Uit de genomineerden wordt dan de Cingel- Topper gekozen. Die wordt half april bekendgemaakt. De definitieve data en andere informatie lees je op de portal, de infoborden in hal en aula en op posters. Kijk voor uitgebreide info op: Hier kun je ook het nominatieformulier downloaden. 148

14 11. CINGEL-AFSPRAKEN Een plezierige studietijd betekent niet alleen goed en aantrekkelijk onderwijs, maar ook op een prettige, respectvolle manier met elkaar omgaan en samen zorgen voor een fijne, opgeruimde en veilige studieomgeving. En dan ontkom je niet aan een aantal afspraken. Deze zorgen ervoor, dat ook jij je thuis voelt en dat je je zo goed mogelijk kunt voorbereiden op je toekomstige beroep. Wie bij het Cingel College past, gaat voor een goede uitstraling, gastvrijheid, vriendelijkheid en een sfeer waarin je elkaar helpt. Hier zijn de belangrijkste algemene Cingelafspraken op een rijtje gezet. Andere kun je vinden in het Deelnemersstatuut en in het Schoolveiligheidsplan (beide vind je op onder Onderwijs ) en krijg je uitgereikt aan het begin van de praktijklessen. Daarnaast zijn er ook voor de Beroepspraktijkvorming duidelijke afspraken. Die kun je terugvinden in de BPV-gids en op de website (www.cingelcollege.nl bij Onderwijs ). Cingel-afspraken met het oog op een fijne en veilige sfeer 1. Je hoort erbij! Dus volg je alle activiteiten die voor jouw groep zijn gepland: je lesrooster, je praktijkmomenten binnen en buiten de school, de excursies. Je hebt gekozen voor een beroep zonder 9-5-mentaliteit, dus een aantal les- en praktijkmomenten vinden plaats buiten de gebruikelijke schooltijden en -vakanties om; soms ook in de weekenden. Je hebt gekozen voor een serieuze opleiding, dus verenigingsactiviteiten en weekendbaantjes zijn natuurlijk ondergeschikt aan school. Wijzigingen van het rooster proberen we je altijd tijdig door te spelen via de portal en de publicatieschermen. 2. Houd ons op de hoogte Ben je om een gegronde reden verhinderd, bel dan de receptie en laat ons vóór 8.30 uur even weten wat er aan de hand is. Dan hoeven we ons geen zorgen te maken! Speciaal verlof overleg je natuurlijk ruim vooraf met je SLB er. Tandarts- en doktersafspraken horen daar niet bij: je rooster biedt ruimte genoeg om die op andere momenten te plannen. Let op: we onderhouden goede contacten met leerplichtambtenaren, de verstrekkers van je studiefinanciering, je ouders en de bedrijven waar je werkt. Bovendien worden er van tijd tot tijd bij verzuim controlehuisbezoeken afgelegd. Voorkom dus problemen! 3. Representativiteit en openheid Persoonlijke verzorging is in alle Cingelberoepen belangrijk en datzelfde geldt 149

15 voor representatieve kleding. Neem daar op school al een voorproefje van en bewaar korte broeken, blote truitjes, petten en opvallende piercings voor andere gelegenheden. In een sfeer van open communicatie passen zonnebrillen en gezichtsbedekkende kleding evenmin. Voor de verschillende praktijkmomenten, praktijklessen en excursies gelden speciale, uitgebreidere voorschriften, die je ontvangt via je vakdocenten. 4. Groeien in (beroeps)gedrag De één blinkt uit in sociale vaardigheden; een ander heeft nog wat te leren. Daar helpen we een handje bij met passende maatregelen (o.a. terugkomtijd, corvee, extra werkzaamheden, schorsing). Bijvoorbeeld als je: te laat komt zonder reden afwezig bent je steeds moet melden bij het management, omdat je uit de les bent gezet overlast veroorzaakt voor anderen je niet aan afspraken houdt. We gaan ervan uit, dat je op die manier gaat beseffen welk gedrag wél op prijs wordt gesteld. Blijf je volharden in ander gedrag, dan volgt verwijdering. Je bent dan anderen tot last en dan pas je helaas niet bij ons. 5. Wie er niet bij wil horen. Binnen de beroepsgroep waarvoor je hebt gekozen, zijn afspraken nakomen, correct gedrag en respect belangrijk. Je hoort er dus niet bij als je binnen school, tijdens Cingelactiviteiten of binnen je bedrijf: anderen uitscheldt of intimideert discrimineert geweld pleegt of pest gokt steelt zaken vernielt drugs, alcohol of wapens in je bezit hebt of gebruikt. In die gevallen kennen we geen pardon. Er volgt verwijdering en we schakelen bij overtreding van de wet ook de politie in. We willen namelijk dat de goede en veilige sfeer voor anderen behouden blijft. 6. Vergeet je Cingel-pas niet! Die bewijst niet alleen dat je er één van ons bent, maar je hebt hem ook nodig om te kopiëren en te printen. Toon hem als een Cingel-medewerker ernaar vraagt. Cingel-afspraken met het oog op een opgeruimd, plezierig lesgebouw/ schoolterrein 7. Je bent bij ons welkom vanaf 8.00 uur s morgens Ben je met de fiets, scooter of bromfiets, rijdt dan voorzichtig het terrein op, schakel motoren op het terrein 150

16 uit en parkeer alleen op de volgende plaatsen: Markendaalseweg: achter het hoofdgebouw aan de Markendaalseweg 35 in de aangegeven vakken en fietsenrekken; Terheijdenseweg: in de aangegeven stallingen. Zet je eigendom goed op slot, want de school is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging. Kom je met de auto, gebruik dan de openbare voorzieningen. 8. Plak elkaar niet vast! Erger jij je ook zo aan kauwgom onder je voeten en onder je bank? Of aan een kauwgom malende gesprekspartner? Laat je kauwgom thuis of gooi hem in een prullenbak vóór je het schoolterrein op komt en het gebouw binnengaat. 9. Allemaal een eigen kluisje Voor iedere student is er een afsluitbaar kluisje (informatie bij de conciërge). Berg daarin je jas, tas en helm op. Laat kostbare zaken gewoon thuis, want de school is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van eigendommen. Na overhandiging van de sleutel/sleutelcode valt de inhoud onder jouw verantwoordelijkheid. Houd de sleutel/sleutelcode dus voor jezelf! Met de politie is overlegd, dat we het recht hebben om kluis- en tassencontroles uit te voeren of te fouilleren. Zo houden we de school veilig voor ons allemaal. 10. Start van de lessen Zorg dat je op tijd aanwezig bent en zet je mobieltje en buzzers uit tijdens de lessen. De docent zal de lesruimte voor je openen, want het is niet de bedoeling dat je die zonder begeleiding binnen gaat. Is de docent onverhoopt nog niet aanwezig, meld dit dan direct bij de manager van de afdeling. 11. Een gezellige kantine en binnenplaats + ruimte om te werken Pauze of een uurtje vrij? Houd je niet op voor de lesgebouwen, maar ontmoet elkaar in de kantine of op de binnenplaats. Dat zijn ook de enige ruimtes waar eten, snoepen en drinken is toegestaan. Op die manier blijven de onderwijsruimtes netjes en dat studeert stukken plezieriger. We hebben er alles aan gedaan om er gezellige verblijfsruimtes voor jullie van te maken. Houd ze samen dus schoon! Gooi alle etensresten en afval in de bakken.kleine moeite, groot plezier! Overtreders van deze afspraak, krijgen opdracht tot schoonmaakwerkzaamheden. Wil je rustig ergens werken? Het Open Leer Centrum staat tot je beschikking op alle momenten dat er een beheerder is. Let op: leerpleinen zijn geen OLC s! Die zijn alléén bestemd voor lessen. 151

17 12. We hebben een rookvrij schoolgebouw en schoolterrein Toch behoefte aan een sigaretje? Dan is er slechts één mogelijkheid: het binnenplein achter de Markendaalseweg 35 of de aangegeven ruimte bij de Terheijdenseweg 414. Let op: dus geen rokers vóór de lesgebouwen! Houd het plein gezellig voor ons allemaal. Peuken graag in de bakken! 13. Een heleboel mogelijkheden voor goed computergebruik Het Cingel College heeft leer-, talen- en economiepleinen, OLC s en digitale schoolborden om jou optimaal in je studie te begeleiden. Onder begeleiding kun je er volop gebruik van maken. Natuurlijk gelden er wel een aantal regels die ervoor moeten zorgen, dat alles prettig verloopt voor jou en voor degenen na jou: Je mag de computers alleen gebruiken als er een docent of toezichthouder in de ruimte aanwezig is die je kan adviseren en helpen. Het bezoek aan pornografische, gewelddadige, racistische en andere niet-ethische Internet sites is natuurlijk verboden. Je mag alleen hardware aansluiten of ontkoppelen, als de docent of beheerder erbij is en toestemming heeft verleend. Datzelfde geldt voor het wijzigen of installeren van software. Down- en uploaden van bestanden via Internet mag alleen als de docent of beheerder dat goed vindt. Als iets niet correct werkt, geef dit dan meteen door aan de docent of beheerder. Je behoort niet te chatten, Faceboken, Hyven, ICN, of MSN en of spelletjes te spelen. Sluit je computer altijd correct af en laat je werkruimte netjes achter voor de volgende. Veroorzaak je schade (reparatietijd en kosten) doordat je je niet aan deze afspraken houdt, dan zul jij zelf voor de kosten moeten opdraaien. 14. Lopen is gezond Dus is de lift gereserveerd voor goederen en voor mensen die moeilijk kunnen lopen. Heb je die pech, regel speciale toestemming via de huismeester. Al met al een heleboel afspraken. De belangrijkste is echter: We maken er samen (studenten én medewerkers) een fantastisch jaar van! 152

18 12. JAARPLAN In het jaarplan vind je het vakantierooster, de data van de verschillende studentenactiviteiten en de examenperiodes voor de meeste Cingel-studenten. Er zijn echter kleine verschillen per opleiding, bijvoorbeeld door afwijkende stageperiodes. Als dat jouw opleiding betreft, dan krijg je daar tijdig informatie over. Week Lesweek Mnd Ma Di Wo Do Vr Vakanties/belangrijke data 34 1 Aug Start nieuwe Cingel-studenten (BOL) Start overige Cingel-studenten 36 3 Sep Start BAROC Officiële opening ROC WB-schooljaar Sep/okt Info-avond internationale stages Kennismakingsavonden ouders 1e jaars Herfstvakantie Info-avond AEHT-wedstrijden Okt/nov Einde Onderwijsperiode Start Onderwijsperiode Bedrijvendag Toerisme Dec en 10/12 Ouderavonden - 11/12 Cingel-feest 12/12 studenten vrij i.v.m. Studiedag personeel Kerstvakantie 1 Dec/jan Kerstvakantie /1 Open Avond - 19/1 Open Dag Einde Onderwijsperiode Start Onderwijsperiode Feb Mrt Voorjaarsvakantie en 18/3 Ouderavonden Mrt/apr /4 Onderwijsdag ROC West-Br. / Einde Onderwijsperiode /4 Start Onderwijsperiode 4 / Open Avond - 18/4 Goede Vrijdag /4 2 e Paasdag 18 Apr/mei Mei-vakantie /6 en 6/6 Mei-vakantie /5 en 30/5 Hemelvaartreces Jun e Pinksterdag Einde Onderwijsperiode Examenweek Examenweek Diploma-uitreikingen 29 Jul Zomervakantie t/m 29 augustus 2014

19 13. ROOSTERTIJDEN Rooster Horeca/Facilitair/Brood & Banket Horeca/Facilitair Toerisme/ Brood & Banket Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 pauze Les 5 Les 6 pauze Les 7 Les 8 pauze Les 9 Les 10 Les 11 Les 12 Les 13 Les 14 Les 15 Les uur uur uur uur ( uur) uur uur ( uur) uur uur ( uur) uur uur uur (diner H-praktijk) uur (alleen H-praktijk) uur uur uur uur Les 1 Les 2 Les 3 pauze Les 4 Les 5 pauze Les 6 Les 7 Les 8 pauze Les 9 Les 10 Les uur uur uur ( uur) uur uur ( uur) uur uur uur ( uur) uur uur uur 14. BEBREDA.NL Alles over wonen, werken, studeren en vrije tijd in Breda vind je op Hét digitale startpunt voor studenten in Breda! 154

20 15. WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN? Op deze pagina tref je in het kort aan wat je moet doen, als er in of rond de Cingel-gebouwen aan de Markendaalseweg een calamiteit plaatsvindt. De studenten aan de Terheijdenseweg ontvangen een aparte regeling via het Vitalis College. Wat te doen bij een calamiteit? calamiteit (bijv. ongeval met persoonlijk letsel): direct melden bij de receptie, telefoon (076) direct groot gevaar (bijv. brand, explosie, bommelding): direct interne alarmering inschakelen middels het indrukken van een handbrandmelder en melden bij receptie, telefoon (076) Je hoort dan door de hele school het algemene, oplopende alarmsignaal. Bij ontruiming (als interne alarmering gaat of bij een ontruimingsverzoek) volg je altijd de instructies van de BHV ers (geel hesje met BHV achterop) op en vervolgens eventueel van de externe hulpdiensten. controleer doorlopend of er niemand achterblijft gebruik nooit de lift blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond controleer met je docent op de verzamelplaats of iedereen aanwezig is de docent meldt zich bij het Hoofd BHV/BHV er op de verzamelplaats en vertelt of én welke studenten er worden gemist blijf bij je lesgroep op de verzamelplaats tot nadere instructies volgen. Bedenk dat je eigen veiligheid en die van je medestudenten boven alles gaat! Aandachtspunten: probeer altijd de rust te bewaren sluit de ramen en deur(en) laat je spullen liggen en ga mee met de docent de docent begeleidt de studenten via de vluchtroute (de dichtsbijzijnde nooduitgang) naar de verzamelplaats: Snellenhof (binnenplein achter MW 54). Plattegrond en looproute staat op de volgende bladzijde. 155

Cingel College-Infogids Cingel College-Infogids

Cingel College-Infogids Cingel College-Infogids Cingel College-Infogids Cingel College-Infogids 16 Cingel College-Infogids Inhoudsopgave 1. Algemene informatie, namen en adressen 4 2. Restaurant BAROC, brasserie Bij CiCo en de Bakkerswinkel 8 3. Een

Nadere informatie

Cingel College-Infogids Cingel College-Infogids

Cingel College-Infogids Cingel College-Infogids Cingel College-Infogids Cingel College-Infogids Cingel College-Infogids Inhoudsopgave 1. Algemene informatie, namen en adressen 4 2. Restaurant BAROC, Evenementenbureau en Bakkerswinkel 10 3. Een veilige

Nadere informatie

Infogids Cingel College

Infogids Cingel College Infogids Cingel College INHOUDSOPGAVE pag 1. Algemene informatie, namen en adressen 126 2. Restaurant BAROC, Evenementenbureau en Bakkerswinkel 129 3. Altijd een helpende hand 129 4. Altijd een luisterend

Nadere informatie

INFOGIDS

INFOGIDS WWW.CINGELCOLLEGE.NL INFOGIDS 2016-2017 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene informatie, namen en adressen 4 2. Restaurant BAROC, brasserie Bij CiCo en de Bakkerswinkel 8 3. Een veilige school 8 4. Een helpende hand

Nadere informatie

School voor ICT en Mediatechnologie

School voor ICT en Mediatechnologie infovoor ouders verzorgers School voor ICT en Mediatechnologie welkom bij de School voor ICT en Mediatechnologie Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een

Nadere informatie

School voor Sport en Bewegen

School voor Sport en Bewegen infovoor ouders verzorgers School voor Sport en Bewegen welkom bij de School voor Sport en Bewegen Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige tijd bij

Nadere informatie

Informatieboekje. voor de start van het cursusjaar voor studenten Laboratoriumonderwijs

Informatieboekje. voor de start van het cursusjaar voor studenten Laboratoriumonderwijs Informatieboekje voor de start van het cursusjaar 2017-2018 voor studenten Laboratoriumonderwijs INHOUD: pagina 1. Informatie voor alle 1 e jaars studenten 2 Start 2 Boeken- en leermiddelenpakket 2 Laptop

Nadere informatie

School voor Bouwtechniek

School voor Bouwtechniek infovoor ouders verzorgers School voor Bouwtechniek welkom bij de School voor Bouwtechniek Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige tijd bij ons heeft,

Nadere informatie

School voor Kunst, Cultuur & Media

School voor Kunst, Cultuur & Media infovoor ouders verzorgers School voor Kunst, Cultuur & Media welkom bij de School voor Kunst, Cultuur & Media Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEBOUW ZUSTER HENNEKEPLEIN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEBOUW ZUSTER HENNEKEPLEIN HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEBOUW ZUSTER HENNEKEPLEIN Openingstijden schoolgebouw Het schoolgebouw is tijdens lesweken van maandag tot en met vrijdag geopend van 7.00 uur tot 17.30 uur. Schoolpas Een cursist

Nadere informatie

School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen

School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen infovoor ouders verzorgers School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen welkom bij de School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school.

Nadere informatie

Locatiegids 2015-2016. Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71

Locatiegids 2015-2016. Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71 Locatiegids 2015-2016 Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71 Inhoudsopgave Inleiding 3 Locatiegegevens Dakotaweg 4 Algemene gegevens 4 Openingstijden locatie 4 Roosterinformatie 4 Lestijden en lesroosters

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Gezondheidszorg

voor studenten. wegwijs. School voor Gezondheidszorg 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Gezondheidszorg welkom bij de School voor Gezondheidszorg Beste student, Welkom op onze school. Ik hoop dat je het hier naar je zin krijgt en dat je met succes

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Locatiegids Hoefsmidstraat In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Algemene gegevens Locatie Hoefsmidstraat Postadres Hoefsmidstraat 41 Postcode en

Nadere informatie

Locatiegids 2016-2017. Gebruikersgids voor de Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam

Locatiegids 2016-2017. Gebruikersgids voor de Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam Locatiegids 2016-2017 Gebruikersgids voor de Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam Inhoud 1. Inleiding 3 2. Algemene gegevens 4 3. Faciliteiten 5 4. Contactpersonen 6 5. Ziek melden 7 1. Inleiding Dit is

Nadere informatie

Informatieboekje: voor studenten Verpleegkunde voor de start van het cursusjaar

Informatieboekje: voor studenten Verpleegkunde voor de start van het cursusjaar Informatieboekje: voor studenten Verpleegkunde voor de start van het cursusjaar 2017-2018 Inhoudsopgave: Informatie voor alle eerstejaars BOL studenten... 2 Start:... 2 Boeken- en leermiddelenpakket:...

Nadere informatie

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO Inhoud Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Waar moet de school voor zorgen? Hoofdstuk 3: Wanneer laten we je toe op deze school?

Nadere informatie

School voor Onderwijs en Kinderopvang

School voor Onderwijs en Kinderopvang infovoor ouders verzorgers School voor Onderwijs en Kinderopvang welkom bij de School voor Onderwijs en Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een

Nadere informatie

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten 2015-2016 (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Commerciële Dienstverlening

voor studenten. wegwijs. School voor Commerciële Dienstverlening 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Commerciële Dienstverlening welkom bij de School voor Commerciële Dienstverlening Beste student, Welkom op onze school. Ik hoop dat je het hier naar je zin

Nadere informatie

Pas- en informatiedag Locatie: Arnhem

Pas- en informatiedag Locatie: Arnhem Pas- en informatiedag Locatie: Arnhem 1 en 2 juli, 29 augustus 2015 Rijn IJssel Vakschool Wageningen 2015-2016 2015, Rijn IJssel www.rijnijssel.nl Copyright bij de uitgever. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Locatiegids Gebruikersgids voor de Eikenlaan 88G Spijkenisse

Locatiegids Gebruikersgids voor de Eikenlaan 88G Spijkenisse Locatiegids 2016-2017 Gebruikersgids voor de Eikenlaan 88G Spijkenisse 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 Algemene gegevens 4 Openingstijden locatie 4 Bereikbaarheid van de locatie 4 Roosterinformatie

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor ICT en Mediatechnologie

voor studenten. wegwijs. School voor ICT en Mediatechnologie 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor ICT en Mediatechnologie welkom bij de School voor ICT en Mediatechnologie Beste student, Welkom op onze school. Ik hoop dat je het hier naar je zin krijgt en

Nadere informatie

STAGE HANDBOEK PRAKTIJKOPLEIDER

STAGE HANDBOEK PRAKTIJKOPLEIDER STAGE HANDBOEK PRAKTIJKOPLEIDER BROOD & BANKET 2017/2018 INFORMATIE PRAKTIJK OPLEIDING 2017-2018 CINGEL COLLEGE Afdeling Brood en Banket Terheijdenseweg 414 4826 AB Breda Hoofdlocatie Markendaalseweg 35

Nadere informatie

DE GOUDEN GEDRAGSREGELS

DE GOUDEN GEDRAGSREGELS Regels 1. GEDRAGSREGELS... 2 DE GOUDEN GEDRAGSREGELS... 2 2. AANVULLENDE REGELS... 2 VERLIES EN DIEFSTAL, AANSPRAKELIJKHEID... 2 VERNIELING/ BESCHADIGING... 2 VERZEKERING... 2 VERWIJDERING UIT DE LES...

Nadere informatie

Gedragscode e-mail en internetgebruik Hierin staan de regels die studenten en medewerkers moeten naleven bij het internet- en e-mailgebruik.

Gedragscode e-mail en internetgebruik Hierin staan de regels die studenten en medewerkers moeten naleven bij het internet- en e-mailgebruik. Algemene informatie voor studenten van ROC Mondriaan studiejaar 2014-2015 In deze algemene informatie over Mondriaan vind je informatie over: - studentenreglementen waarin je rechten en plichten staan;

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Orde en Veiligheid

voor studenten. wegwijs. School voor Orde en Veiligheid 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Orde en Veiligheid welkom bij de School voor Orde en Veiligheid Beste student, Welkom op onze school. Ik hoop dat je het naar je zin krijgt en dat je met succes

Nadere informatie

Locatiegids

Locatiegids Locatiegids 2016-2017 Gebruikersgids voor de locatie Marconistraat 16 Rotterdam Versie 1.3 Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene gegevens locatie 4 Faciliteiten 5 Contactpersonen 7 Ziek melden 8 3/8 Inleiding

Nadere informatie

STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER

STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER BROOD & BANKET 2016/2017 INFORMATIE PRAKTIJK OPLEIDING 2016-2017 CINGEL COLLEGE Afdeling Brood en Banket Terheijdenseweg 414 4826 AB Breda Hoofdlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 Het Albeda College wil goed onderwijs geven. Om dit te kunnen doen hebben we regels. In dit kwaliteitshandvest lees je wat die regels zijn. Je leest wat de school

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Logistiek en Mobiliteit

voor studenten. wegwijs. School voor Logistiek en Mobiliteit 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Logistiek en Mobiliteit welkom bij de School voor Logistiek en Mobiliteit Beste student, Welkom op onze school. Ik hoop dat je het hier naar je zin krijgt en

Nadere informatie

THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl

THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl INFORMATIE SCHOOLKOSTEN Schooljaar 2014-2015 THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl Voorwoord In deze brochure vind je alles over de kosten, regelingen en betalingen van de schoolkosten. Er wordt een zo compleet

Nadere informatie

Pas- en Informatiedag. Afdeling Horeca 6 en 7 juli 2016 25 augustus 2016. rijnijssel.nl

Pas- en Informatiedag. Afdeling Horeca 6 en 7 juli 2016 25 augustus 2016. rijnijssel.nl Pas- en Informatiedag locatie: ARNHEM Afdeling Horeca 6 en 7 juli 2016 25 augustus 2016 rijnijssel.nl VOORWOORD Beste student, Van harte welkom op de pas- en informatiedag. Je start binnenkort met een

Nadere informatie

BOL studenten van de afdeling Verzorging Maatschappelijke zorg

BOL studenten van de afdeling Verzorging Maatschappelijke zorg Informatieboekje over de start augustus 2016 BOL studenten van de afdeling Verzorging Maatschappelijke zorg 1 Informatie voor de eerstejaars studenten (BOL) Beste student, Wij heten je van harte welkom

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening

voor studenten. wegwijs. School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening welkom bij de School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening Beste student, Welkom op onze school.

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen

voor studenten. wegwijs. School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen welkom bij de School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen Beste student, Welkom op onze school.

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Locatie: Arnhem en Wageningen. Afdeling: Facilitaire Dienstverlening 6 en 7 juli augustus rijnijssel.nl

Locatie: Arnhem en Wageningen. Afdeling: Facilitaire Dienstverlening 6 en 7 juli augustus rijnijssel.nl Informatie Pas- en Informatiedag voor aanko- Locatie: Arnhem en Wageningen Afdeling: Facilitaire Dienstverlening 6 en 7 juli 2016 25 augustus 2016 rijnijssel.nl VOORWOORD Beste student, Van harte welkom

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Spelregels 2015-2016 VMBO Ermelo Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school.

Nadere informatie

Zo doen wij het hier.

Zo doen wij het hier. Zo doen wij het hier. Afspraken ISW Lage Woerd Hieronder vind je een aantal afspraken, die wij met elkaar maken om alles in en rond de school zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij willen graag dat er

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Sport en Bewegen

voor studenten. wegwijs. School voor Sport en Bewegen 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Sport en Bewegen welkom bij de School voor Sport en Bewegen Beste student, Welkom op onze school. Ik hoop dat je het hier naar je zin krijgt en dat je met succes

Nadere informatie

Studiegids Startbaan AKA

Studiegids Startbaan AKA Studiegids Startbaan AKA Opleiding: BOL Inhoudsopgave 1. Startbaan AKA 2. Inhoud van de opleiding 3. De opleiding - School - BPV - Begeleiding - Examinering 4. Het diploma 5. Regelingen en documenten in

Nadere informatie

Pas- en Informatiedag

Pas- en Informatiedag Pas- en Informatiedag locatie: Wageningen Afdeling Horeca 6 en 7 juli 2016 25 augustus 2016 rijnijssel.nl VOORWOORD Beste student, Van harte welkom op de pas- en informatiedag. Je start binnenkort met

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS SCHOOL 23 2015-2016. Entree. Bezoekadres: Van Vorststraat 50 5622 CX Eindhoven. Postadres: Postbus 6101 5600 HC Eindhoven

INFORMATIEGIDS SCHOOL 23 2015-2016. Entree. Bezoekadres: Van Vorststraat 50 5622 CX Eindhoven. Postadres: Postbus 6101 5600 HC Eindhoven INFORMATIEGIDS SCHOOL 23 2015-2016 Entree Bezoekadres: Van Vorststraat 50 5622 CX Eindhoven Postadres: Postbus 6101 5600 HC Eindhoven Telefoonnummer: 040-2695950 E-mailadres: School23@summacollege.nl INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Locatiegids Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71

Locatiegids Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71 Locatiegids 2016-2017 Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71. Inhoudsopgave Inleiding 3 Locatiegegevens Dakotaweg 4 Algemene gegevens 4 Openingstijden locatie 4 Roosterinformatie 4 Lestijden en lesroosters

Nadere informatie

Informatieboekje. Opleiding Maatschappelijke Zorg. Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen.

Informatieboekje. Opleiding Maatschappelijke Zorg. Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen. Informatieboekje Opleiding Maatschappelijke Zorg Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen niveau 3/4 cursusjaar 2017-2018 Maatschappelijke Zorg 2017-2018 1

Nadere informatie

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo?

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? OkTOBER 2012 Deze brochure is bedoeld voor mbostudenten Er bestaat soms onduidelijkheid over welke kosten de school bij jou in rekening mag brengen.

Nadere informatie

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek Afsprakenboekje De Diken Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek 2015-2016 Doel Afsprakenboekje In dit boekje zijn de afspraken op de school De Diken beschreven. Op school zijn we samen verantwoordelijk

Nadere informatie

over de start in augustus van het cursusjaar voor de BBL studenten van de afdeling Verzorging

over de start in augustus van het cursusjaar voor de BBL studenten van de afdeling Verzorging Informatieboekje over de start in augustus van het cursusjaar 2017-2018 voor de BBL studenten van de afdeling Verzorging locatie Utrecht Utrecht: Vondellaan 174-176 3521 GH Utrecht Tel. 030-7541400 1 INHOUD

Nadere informatie

Onderwijsruimten 12. Bij het verlaten van de onderwijsruimten zet je het meubilair in de standaardopstelling terug.

Onderwijsruimten 12. Bij het verlaten van de onderwijsruimten zet je het meubilair in de standaardopstelling terug. Huisregels ROC Ter AA Gedrag en kleding In je kleding en uiterlijk toon je respect voor de ander en houd je rekening met eisen van hygiëne en veiligheid in het algemeen en (voor zover van toepassing) binnen

Nadere informatie

Locatiegids Gebruikersgids voor de Sportlaan 13 Spijkenisse

Locatiegids Gebruikersgids voor de Sportlaan 13 Spijkenisse Locatiegids 2016-2017 Gebruikersgids voor de Sportlaan 13 Spijkenisse 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 Algemene gegevens 4 Openingstijden locatie 4 Bereikbaarheid van de locatie 4 Roosterinformatie

Nadere informatie

Het cursusgeld wordt jaarlijks door het ministerie van OCW vastgesteld.

Het cursusgeld wordt jaarlijks door het ministerie van OCW vastgesteld. Financieel Reglement 2014-2015 Artikel 1 Kosten van het onderwijs 1.1 Les- en cursusgeld De regelingen rondom het les- en cursusgeld zijn wettelijk vastgelegd. Ook de hoogte van de bedragen wordt jaarlijks

Nadere informatie

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012 wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012 Deze brochure is bedoeld voor mbostudenten Er bestaat soms onduidelijkheid over welke kosten de school bij jou in rekening mag brengen. Daarom

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Kappersopleidingen

voor studenten. wegwijs. School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Kappersopleidingen 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Kappersopleidingen welkom bij de School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Kappersopleidingen Beste student, Welkom op onze school.

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes SCHOOLGIDS 2015-2016 10 Financiële zaken Boeken en leermiddelen De school verstrekt de volgende boeken en leermiddelen gratis aan de leerlingen: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, eigen

Nadere informatie

VMBO Ermelo. Spelregels

VMBO Ermelo. Spelregels VMBO Ermelo Spelregels 2017 2018 Inhouds opgave Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op ZO GAAN WE MET ELKAAR OM 03 WAT WE HEEL BELANGRIJK VINDEN

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

Informatie Schoolkosten Schooljaar

Informatie Schoolkosten Schooljaar Informatie Schoolkosten Schooljaar 2016-2017 Voorwoord In deze brochure vind je alles over de kosten, regelingen en betalingen van de schoolkosten. Er wordt een zo compleet mogelijk overzicht gegeven.

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Informatiegids

Informatiegids Informatiegids 2017-2018 Voorwoord Beste student, Van harte welkom op het Cingel College! Met deze informatiegids willen we je wegwijs maken in onze school. Je vindt hier de gegevens van de school en handige

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 De ouders

Hoofdstuk 4 De ouders De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

VMBO Putten. Spelregels

VMBO Putten. Spelregels VMBO Putten Spelregels 2017 2018 Inhouds opgave Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school. Alleen als de sfeer goed is, ZO GAAN WE MET ELKAAR

Nadere informatie

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Studiegids Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Persoonlijke + Meer dan alleen beroepsgericht Studiegids Praktijkroutes 2015-2016 Friesland College

Nadere informatie

Informatieboekje. Start van het cursusjaar voor studenten van de afdeling. Assistenten in de Gezondheidszorg

Informatieboekje. Start van het cursusjaar voor studenten van de afdeling. Assistenten in de Gezondheidszorg Informatieboekje Start van het cursusjaar 2017-2018 voor studenten van de afdeling Assistenten in de Gezondheidszorg INHOUD pagina Informatie voor 1 e jaars studenten 2 Introductie van het cursusjaar 2017-2018

Nadere informatie

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek Afsprakenboekje De Diken Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek Doel Afsprakenboekje In dit boekje zijn de afspraken op de school De Diken beschreven. Op school zijn we samen verantwoordelijk

Nadere informatie

een boekje over huisregels, pesten, veiligheid en hoe wij met elkaar omgaan

een boekje over huisregels, pesten, veiligheid en hoe wij met elkaar omgaan een boekje over huisregels, pesten, veiligheid en hoe wij met elkaar omgaan Inhoudsopgave Huisregels blz. 2 Voordat de les begint 2 Het rooster en dagrooster / Kom je te laat 3 Absentie en verlof 4 Tijdens

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4 Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

VMBO Ermelo. Spelregels

VMBO Ermelo. Spelregels VMBO Ermelo Spelregels 2016-2017 Zo gaan we met elkaar om Onderwijs en huiswerk Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school. Alleen Je hebt recht op goed onderwijs. Alle

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden 071 568 11 68 www.lis.nl Studentenstatuut 2015-2016 1 Studentenstatuut 2015-2016

Nadere informatie

Financieel Reglement 2015-2016

Financieel Reglement 2015-2016 Financieel Reglement 2015-2016 Financieel Reglement 2015-2016 Artikel 1 Kosten van het onderwijs 1.1 Les- en cursusgeld De regelingen rondom het les- en cursusgeld zijn wettelijk vastgelegd. Ook de hoogte

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN

REGELS EN RICHTLIJNEN REGELS EN RICHTLIJNEN Een woord vooraf Om een school als de onze, met drie gebouwen, zo n 2300 leerlingen, 200 docenten en 40 leden van het ondersteunend personeel, goed te laten functioneren, hebben we

Nadere informatie

Financieel Reglement

Financieel Reglement Financieel Reglement 2013-2014 Artikel 1 Kosten van het onderwijs 1.1 Les- en cursusgeld De regelingen rondom het les- en cursusgeld zijn wettelijk vastgelegd. Ook de hoogte van de bedragen wordt jaarlijks

Nadere informatie

Locatiegids 2015-2016

Locatiegids 2015-2016 Locatiegids 2015-2016 Gebruikersgids voor de locatie Nikkelstraat 3-9 en 24-40 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene gegevens locatie 4 Openingstijden locatie 4 Bereikbaarheid van de locatie 4 Roosterinformatie

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

LOCATIEGIDS OPLEIDINGEN ICT STOLWIJKSTRAAT 8

LOCATIEGIDS OPLEIDINGEN ICT STOLWIJKSTRAAT 8 LOCATIEGIDS OPLEIDINGEN ICT STOLWIJKSTRAAT 8 Locatiegegevens Adres: Stolwijkstraat 8 3079 DN Rotterdam Telefoon algemeen: (010) 29 29 029 Ziek- en afmeldingen vanuit huis: 06 46440214 Opleidingen: Applicatie-

Nadere informatie

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid 1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid V.P.C.O. te Boskoop en Waddinxveen gevestigd te Boskoop, verklaart het onderhavige protocol van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer

Nadere informatie

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN - 2017 1 Inhoud Voorwoord.............................................................................. 3 Algemene informatie..............................................................

Nadere informatie

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid 1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid V.P.C.O. te Boskoop en Waddinxveen gevestigd te Boskoop, verklaart het onderhavige protocol van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer

Nadere informatie

Locatiegids Locatiegids voor Werkplein 2 en Campusplein 5 Hoogvliet

Locatiegids Locatiegids voor Werkplein 2 en Campusplein 5 Hoogvliet Locatiegids 2017-2018 Locatiegids voor Werkplein 2 en Campusplein 5 Hoogvliet 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 Algemene gegevens 4 Openingstijden locatie 4 Bereikbaarheid van de locatie 4 Roosterinformatie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2015-2016 Locatie JdJ Wist je dat wij samen de school zijn? Op onze school: Hebben wij samen de regels in het paspoort gemaakt en kennen wij en onze ouders deze regels. Respecteren

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE voor leerlingen

INFORMATIEBOEKJE voor leerlingen INFORMATIEBOEKJE voor leerlingen schooljaar 2013-2014 Inleiding In dit boekje staat informatie over het schoolgebouw en staan de afspraken die in de school en op het terrein van de school gelden. In de

Nadere informatie

Informatieboekje. over de start januari BOL studenten van de afdeling Verzorging

Informatieboekje. over de start januari BOL studenten van de afdeling Verzorging Informatieboekje over de start januari 2017 BOL studenten van de afdeling Verzorging 1 Informatie voor de eerstejaars studenten (BOL) Beste student, Wij heten je van harte welkom bij het eerste jaar van

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo

Uw kind gaat naar het mbo Uw kind gaat naar het mbo De overstap naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

Kijk rond in de buurt van de school. Onderzoek het schoolregelement.

Kijk rond in de buurt van de school. Onderzoek het schoolregelement. Kijk rond in de buurt van de school. * Onze school staat in een middenklas woonwijk met ook andere scholen rond om ons heen. Relatief wonen er weinig kinderen in deze buurt, degene die er wonen zijn nog

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS SCHOOL Entree - bbl. Bezoekadres: De Blécourtstraat GB Eindhoven. Postadres: Postbus HC Eindhoven

INFORMATIEGIDS SCHOOL Entree - bbl. Bezoekadres: De Blécourtstraat GB Eindhoven. Postadres: Postbus HC Eindhoven INFORMATIEGIDS SCHOOL 23 2017-2018 Entree - bbl Bezoekadres: De Blécourtstraat 1 5652 GB Eindhoven Postadres: Postbus 6101 5600 HC Eindhoven Telefoonnummer: 040-2695950 E-mailadres: School23@summacollege.nl

Nadere informatie

Studentenstatuut MBO. Nordwin College

Studentenstatuut MBO. Nordwin College Studentenstatuut MBO Nordwin College Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemeen... 3 Vaststellen en wijzigen van dit statuut... 3 Hoofdstuk 1 Rechten en plichten... 4 Hoe gaan we met elkaar om... 4 Waar moet

Nadere informatie

Locatiegids 2014-2015. Gebruikersgids voor de locatie Nikkelstraat 3-9 en 24-40

Locatiegids 2014-2015. Gebruikersgids voor de locatie Nikkelstraat 3-9 en 24-40 Locatiegids 2014-2015 Gebruikersgids voor de locatie Nikkelstraat 3-9 en 24-40 Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene gegevens locatie 4 Openingstijden locatie 4 Roosterinformatie 4 Lestijden 4 Faciliteiten

Nadere informatie

Algemene bepalingen meditatie opleiding

Algemene bepalingen meditatie opleiding DevaDeva School voor yoga en meditatie Algemene bepalingen meditatie opleiding Versie: november 2013 ALGEMENE BEPALINGEN Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen DevaDeva

Nadere informatie

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Mini-gids 2015-2016 Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Vanaf schooljaar 2015-2016 mag ik meedenken en meebouwen aan de ontwikkeling van het Hyperion Lyceum. Ik heb daar heel veel zin in. Het Hyperion

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst Onderwijsovereenkomst Algemene Voorwaarden - De studentenraad van MBO SGB Bonaire heeft ingestemd met deze onderwijsovereenkomst voor het MBO m.i.n. 1-8-2013; - Op deze overeenkomst is Caribisch en Nederlands

Nadere informatie

De regels van het SSgN-spel

De regels van het SSgN-spel De regels van het SSgN-spel Schooljaar 2015-2016 De Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen houdt er niet van om regels en gedragscodes dwingend op te leggen. Toch ontkom je er niet aan om op een plek waar

Nadere informatie